Magnetisk Resonans Billeddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnetisk Resonans Billeddannelse"

Transkript

1 Magnetisk Resonans Billeddannelse POSTGRADUAT KURSUS I DIAGNOSTISK RADIOLOGI Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

2 Planen : Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*) : MR-Hardware (magnet, gradienter, RF-system) + MR-billeddannelse (TR,TE) : Frokost : MR-billeddannelse (k-space, Fourier-transformation, samplingsstrategier) : MR-billeddannelse (k-space, Fourier-transformation, samplingsstrategier) : MR-pulssekvenser (Spin Echo, Gradient Echo) : Cases: Interactive MRI: real-time reconstructions Hvor hurtigt kan det gå? : MR-sikkerhed Litteratur: Jerrols T. Bushberg, et al."the essential physics of medical imaging", 3rd edition, Lippincott Willimans & Wilkins, USA, ISBN: Kapitel (p ) Eventuelt supplerende litteratur: Mark A. Brown & Richard C. Semelka, MRI: Basic Principles and Applications, 3rd edition, Wiley-Liss, USA, 2003, ISBN: Catherine Westbrook, Carolyn K. Roth, John Talbot, MRI in practice, 4th edition, Wiley-Blackwell, 2011, ISBN-13:

3 Magnetisk Resonans Billeddannelse MR Appetizer Lau Brix & Brian Stausbøl-Grøn Indkøb & Medicoteknik, Region Midt & MR-Centret, Aarhus Universitetshospital, Skejby

4 Billeddannende modaliteter MR CT CR

5 Cerebrum T2 STIR T1 T1 AUH, Skejby 1.5T MR scanner

6 Cerebrum T2 FSE (propeller) T1 3D GRE T2 FSE (propeller) AUH, Århus Sygehus 3.0T MR scanner

7 Cerebrum Angiografier 3D TOF TOF AUH, Skejby 1.5T MR scanner

8 Cerebrum Spektroskopi Iskæmi Metaboliske sygdomme Tumor/infektion etc. AUH, Skejby 1.5T MR scanner

9 Cerebrum Diffusion ADC map DWI AUH, Skejby 1.5T MR scanner

10 Cerebrum Fiber Tracking Jesper Frandsen, CFIN, Århus Universitetshospital Film klip

11 Led PD FATSAT STIR Brusk/menisk/korsbånd knoglemarv T1 SPGR FATSAT brusk T2 ligamenter AUH, Skejby 1.5T MR scanner

12 Columna STIR Knoglemarv Medulla T1 knoglemarv T2 Medulla/disci T1 FATSAT Gd Tumor/infektion mv AUH, Skejby 1.5T MR scanner

13 Abdomen/Bækken T1 - simpel cyste T1 FATSAT Gd T2 FATSAT AUH, Skejby 1.5T MR scanner

14 Abdomen/Bækken

15 Abdomen/Bækken T2 Gd MIP AUH, Skejby 1.5T MR scanner

16 Mammografi T2 FATSAT T1 Regionshospitalet Randers 1.5T MR scanner

17 Cardiac Cardiac 2 chamber SHAX 4 chamber Long Axis AUH, Skejby 1.5T MR scanner

18 Magnetisk Resonans Billeddannelse Introduktion til MR-Fysik Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

19 Billeder kan fremkomme ved brug af forskellige områder af det elektromagnetiske spektrum

20 MR-teori NMR Nuklear Magnetisk Resonans MRI Magnetic Resonance Imaging CMR = Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging MRS = Magnetic Resonance Spectroscopy fmri = Functional Magnetic Resonance Imaging MRA = Magnetic Resonance Angiography

21 MR-teori Klassisk Model: Elektromagnetisme Bølger Kvantemekanisk model: Foton-energi Diskrete energiniveauer

22 Atomstruktur Hydrogen (1H) Generel Proton Neutron Elektron

23 Kernespin

24 Vektor-matematik

25 Kernespin I fravær af et magnetfelt er spinnene vilkårligt orienterede

26 Kernespin Når et magnetfelt B0 påføres spinnene orienterer de sig parallelt med feltet.

27 Kernespin γ = MHz/Tesla Larmor-ligningen ω0 = γb0 Stof γ 1H H He N O 0 Sir Joseph Larmor

28 MR-teori Kvantemekanik B0 ω0 = γ B0 Hver enkelt spin kan indtage to forskellige orienteringer: Spin op (parallel) Spin ned (antiparallel)

29 MR-teori M B0 Summen af de individuelle magnetiske momenter danner en makroskopisk magnetisering som peger i samme retning, som det påtrykte felt. P.g.a. den vilkårlige fase vil den transverse komponent af de individuelle spin ophæve hinanden.

30 MR-teori E2 p2 ΔE E1 p1 Overgang mellem spin-op og spin-ned induceres ved stråleenergi (RF) svarende til forskellen i energitilstand E1 og E2. I ligevægt er der et let overskud af spins i population p1, dette betyder at p1>p2.

31 MR-teori

32 Free Induction Decay Larmor precesion Signal detektion FID

33 Free Induction Decay Detektion af: Amplitude Frekvens Fase Decay

34 Opsummering Atomkerner drejer om sin egen akse (spin) og har magnetiske egenskaber lig en stangmagnet I et statisk magnetfelt vil atomkernerne placere sig parallelt eller antiparallelt med B 0 feltet Lidt flere spins vil placere sig parallelt end antiparallelt og derved bliver nettomagnetiseringen større langs Bo feltet. Dette kaldes for Mz eller den longitudinelle magnetiseringsvektor En RF puls ved Larmor-frekvensen kan påvirke Mz og skubbe denne ned i det transverse plan. Den transverse magnetiseringsvektor kaldes Mxy

35 Magnetisk Resonans Billeddannelse Relaksationsprocesser Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

36 Ændring af magnetiseringen

37 Ændring af magnetiseringen z B0 z' y M B 1 B 1 x x' Bt 1 Initial magnetization M 0 y' Magnetization after 90opulse

38 Ændring af magnetiseringen - excitation B0 Z M Y X net magnetization and 90 pulse

39 Ændring af magnetiseringen - excitation Z B0 Y M X net magnetization and 90 pulse

40 MR-teori

41 Free Induction Decay Larmor precession Signal detection Free Induction Decay Bo Signal amplitude Time Y M(t) X RF coil Z

42 Mz T2-relaksation M0 T1 63% Longitudinal relaxation Transvers relaksation 0 Spin-spin relaksation Time Mxy Energi udveksles mellem kernerne. Når en kerne afgiver energi optager en anden kerne energien. M0 Transverse relaxation T2 37% 0 Time Henfald af transvers magnetisering karakteriseres ved tidskonstanten T2

43 T2-relaksation * T 2 T1 T2intrinsic T2extrinsic T2intrinsic = defasning grundet spin-spin vekselvirkning T2extrinsic = defasning grundet felt-inhomogeniteter

44 T1-relaksation Longitudinal relaksation Spin-lattice relaksation Mz M0 T1 63% Longitudinal relaxation Time 0 Mxy M0 De exciterede atomers energi frigøres som 1) radiobølger (MR-signal) Transverse relaxation T2 2) tab til omgivende væv som varme (inducerede molekylebevægelser) 37% 0 Time

45 T1-relaksation Protonens magnetiske dipol-felt skaber en gitterstruktur Gitterstrukturen influerer på relaksationen af modstående protonkerner Interaktion af exciterede kerner med modstående gitterfelter er mekanismen bag T1-relaksationen For at energitransfer kan opstå skal den omkringliggende gitterstruktur fluktuere ved Larmorfrekvensen Energitransfer afhænger af kernens bevægelser: rotation, vibration og transition Energitransfer afhænger af størrelsen på molekylerne, den fysiske gitterstruktur og tilstedeværelsen af makromolekyler

46 Molekylebevægelse og frekvens Energitransfer er mest effektiv når protonernes precessions-frekvens overlapper det omkringliggende gitterstrukturs vibrationsfrekvens

47 T1-relaksation Mz Tid [ms]

48 T1 og T2 relaksation Z Mo Bo Mz Mo time Mxy time

49 Relaksationstider Væv T1[ms] ved 1.5T T1[ms] ved 0.5T T2[ms] Skeletmuskulatur Lever Nyre Milt Fedt Grå substans Hvid substans >4000 >4000 > CSF Lunge

50 Opsummering Atomkerner drejer om sin egen akse (spin) og har magnetiske egenskaber lig en stangmagnet I et statisk magnetfelt vil atomkernerne placere sig parallelt eller antiparallelt med B 0 feltet Lidt flere spins vil placere sig parallelt end antiparallelt og derved bliver nettomagnetiseringen større langs Bo feltet. Dette kaldes for Mz eller den longitudinelle magnetiseringsvektor En RF puls ved Larmor-frekvensen kan påvirke Mz og skubbe denne ned i det transverse plan. Den transverse magnetiseringsvektor kaldes Mxy Spinnene i vil herefter vende tilbage langs B0 feltet ved relaksationstiden T1 Spinnene i det transverse plan vil defases og forsvinde ved relaksationstiden T 2 T1 og T2 er uafhængige af hinanden. T2 er meget kortere end T1

51 Magnetisk Resonans Billeddannelse 03 MR Hardware Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

52 MR--Suiten MR

53 MR Hardware MR-skannere

54 MR Hardware MR-skannere

55 Statisk magnetfelt Opbygning af superledende magnet Superledning er et fænomen som forekommer i bestemte metaller og legeringer Nær det absolutte nulpunkt ophører modstanden i den elektriske leder (9 K < T < 18 K) Helium er i flydende tilstand ca. 4.2 K = -269 C Superledende tråd Niobium-Titanium Ramping af MR-Skanner 3.0 T 379 A - <270 min 1.5 T 480 A - <100 min 1.0 T 412 A - < 45 min 0.5 T 455 A - <15 min

56 Statisk magnetfelt Shimming af MR-Skanner Øge homogeniteten af det statiske magnetfelt i MR-skanneren Passiv shimming udføres ved magnetinstallationen Aktiv shimming udføres vha specialiserede spoler som justeres for at opnå maksimal homogenitet

57 Statisk magnetfelt Adskilt magnet med hul til gradienterne

58 Feltgradienter

59 Feltgradienter Y Z X gradient coils Static field magnetic coil X Y gradient coils Z gradient coils

60 Feltgradienter Gradientspoler

61 RF--afskærmning RF Faradaybur til eliminering af RF-støj

62 MR--optagesystem MR Raw data transport to the reconstructor MR Acquisition takes place Image Reconstruction Images are sent to the data disk on host computer After pressing Start Scan parameters are copied to CDAS Protocol selection and modification, and PROCEED image viewing and processing

63 Opsummering - Hardware Det store statiske magnetfelt, B0, fremkommer ved superledning nær det absolutte nulpunkt For at optimere homogeniteten af det statiske B 0-felt shimmes skanneren passivt og aktivt Ved hjælp af feltgradienter er det muligt at påvirke det statiske magnetfelt For at eliminere RF-støj er MR-stuen omkranset af et Faraday-bur

64 Overfladespoler

65 Overfladespoler Jo tættere en spole er på det område som skal exciteres, jo mindre RF-energi skal der afgives. Jo tættere modtagespolen er på det exciterede volumen, jo mere signal opfanges. Overfladespoler øger SNR

66 Overfladespoler Penetrationsdybden er proportional med spolens størrelse Fx er penetrationsdybden af en cirkulær spole med spolens radius Den begrænsede penetration bevirker at der modtages mindre signal fra bevægende organer hvorved billederne indeholder færre artefakter Fordele: Øget SNR Øget opløsning Mulighed for at tilpasse optagelsen til en given kropsdel Ulemper: Kan være begrænset af størrelse Spole drop-off -effekter Spoleplacering er ofte kritisk Spoleartefakter Spolens looping af wire kan være farlig

67 MR--spoler MR Lineært polariserede spoler Cirkulært polariserede spoler (Quadrature-spoler) Phased Array spoler (Multicoil Array)

68 Lineært polariserede spoler Transmission og reception langs en enkelt akse Ineffektiv til transmission af RF power Rektangulære overfladespoler Sagittal spine Superficielle læsioner af arme og ben Kan benyttes i kombination med andre spoler Cirkulære overfladespoler Ansigtsregionen Sagittal og transverse spine Skulder, fod, håndled Nyre, nedre abdomen Øjne, orbit, øre, hals Testies High resolution imaging

69 Cirkulært polariserede spoler Quadrature-spoler Opbygning: Benytter to spoler som er placeret således at deres akser mødes i en ret vinkel Herved genereres to B1-felter med et 90 faseskift Hver spole er sensitiv overfor signal i den ene retning Cirkulær polarisation opnås ved at benytte to RF kilder, 90 faseskiftet og påtrykt i ortogonale retninger i rummet Fordele: Effektiv til transmission af RF power ind i patienten Reducerer SAR-værdien (specific absorption rate) Benyttes til både transmission og optagelse Mindre påvirkelig overfor artefakter når spolen tiltes/vippes Større SNR sammenlignet med lineære spoler 2

70 Quadrature--spoler Quadrature Quadrature Body Coil Indbygget volumen-spole Billeddannelse at store kropsdele Benyttes til transmission Benyttes til store FOV (scout) Benyttes til transmission sammen med recieve-only spoler Lavere SNR end spoler med et relativt lille effektivt volumen

71 Quadrature--spoler Quadrature Quadrature Head Coil Hoved Ankel Fødder I kombination med fleksible spoler HUSK!!! Spolen skal sættes i stikket, for at undgå at ødelægge spolen når skanneren startes

72 Phased ArrayArray-spoler Opbygning og fordele: Lineær eller quadrature design Sammensat af flere mindre overfladespoler De enkelte spoler er indbyrdes uafhængige Sensitiviteten er den samme som små overfladespoler men FOV er større Volume arrays sensitiviteten er lig summen af de enkelte spoler Kan dække støre områder end en enkelt spole

73 Phased ArrayArray-spoler Sense Cardiac Coil Volume coil sammensat af fem separate spoleelementer: - To fleksible spoler anteriort - Tre spoler posteriort Dækker de fire hjertekamre Proximale koronararterier Aorta og rodfæstet af pulmonalarterien Mediastinum Bækkenet (Prostata, Rectum, Blæren)

74 Phased ArrayArray-spoler Synergy P/V Coil Bruges til helkrops-skanninger På få minutter kan hele kroppen skannes i kontrast-studier Ideel i kombination med MobiTrak studier Kan ikke kombineres med andre spoler

75 Andre spoletyper Mikroskopi-spoler Store spoler: 47 mm Små spoler: 23 mm Meget lille FOV mens et højt SNR opretholdes For at sikre en flad overflade kan spolerne låses med specielle spoleindsatser Kan ikke placeres i det transverse plan Virker bedst ved placering i det koronale eller sagitale plan Må ikke bruges i munden

76 Opsummering - Overfladespoler Ved at benytte specielle overfladespoler kan støjen nedsættes og SNR optimeres Der findes overordnet tre typer overfladespoler: Lineært polariseret, cirkulært polariseret og phased array Lineært polariserede spoler benyttes til transmission og reception langs en enkelt akse Cirkulært polariserede spoler (quadrature-spoler) benyttes til transmission og reception langs flere akser Phased array-spoler kan være lineært eller cirkulært opbygget Phased array-spoleelementerne er indbyrdes uafhængige Phased array-spoler giver samme SNR ved større FOV s sammenlignet med enkeltspoler Placeringen af spoler er vigtig for billedkvaliteten og patientsikkerheden

77 Magnetisk Resonans Billeddannelse 04 MRMR-Billeddannelse Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

78 MR--Billeddannelse MR MR-Billeddannelse handler om: Billedkontast (T1-, T2-, Proton-vægtet) Felt-gradienter K-space Billedkvalitet SNR Båndbredde

79 Billeddannelse Magnetisk Resonans-signal: Protondensitet Relaksationstider (T1 og T2) Chemical shift Bevægelser (blodstrømning, tarmperistaltik, hjertekontraktion) Parameter-justering vha: Radiofrekvente-pulse Gradienter Timing af dataopsamling Pulssekvens / pulsprogram Billedkontrast: T1-vægtning T2-vægtning Proton-vægtning Men hvordan?

80 Pulssekvenser - Free Induction Decay (FID) - Spin Echo - Gradient Echo

81 Kontrast T1-vægtede billeder Mz Mxy short T1 e.g. fat intermediate T2 e.g. fat long T1 e.g. CSF long T2 e.g. CSF TR TR/s TE TE/ms

82 Kontrast T1-vægtede billeder T1-effekter på billedet Kort T1 - lyst Fedt, subakutte blødninger Paramagnetiske kontraststoffer (gadolinium) Lang T1 - mørkt Ødem, inflammation, væsker, CSF

83 T1 Kontrast Inversion Recovery T1-relaksation efter 180 puls +Mz T Mz T1-tid 4

84 Kontrast T2-vægtet kontrast Mxy short T1 long T1 long T2 intermediate T2 TR/s TR TE TE/ms

85 Kontrast T2-vægtet kontrast TE = 20ms TE = 80ms TE = 120ms

86 Kontrast T2-vægtede billeder T2-effekter på billedet Kort T2 - Mørkt Jernophobning i leveren, magnetisk-susceptibilitets effekter Lang T2 - Lys Ødem, inflammation, væske, CSF

87 Protonvægte billeder Mz M xy short T1, high intermediate T1, low TR/s TR TE TE/ms

88 Protonvægtede Billeder Proton-vægtede billeder Lille protondensitet - mørk calcium, luft, korticalknogle, fibrøs væv Høj protondensitet - lys fedt

89 Relation mellem billedintensiteter Mørk Lys T1-vægtet billede Lang T1 Kort T1 T2-vægtet billede Kort T2 Lang T2

90 Billeddannelse - Gradienter - I fravær af feltgradienten vil begge cylindre i billedet føle det samme felt (a) - FID et består af en enkel frekvens - Når gradienten slås til i x-retningen er resultatet et FID bestående af to frekvenser (b)

91 Billeddannelse - Gradienter

92 Billeddannelse FID og dens frekvensdomæne-analog. a) en enkel frekvens b) to forskellige frekvenser. Symbolet F angiver at de to domæner er relateret ved en Fourier-transformation.

93 Billeddannelse - Feltgradienter Under MRI-proceduren skal RF-signalet fra hver voxel isoleres fra RF-signaler fra andre voxels. Hertil anvendes magnetiske feltgradienter i 3 retninger under hver billedcyklus. Under en billed-cyklus er hver gradient slået til i et specifikt tidsinterval for derved at forme den individuelle voxel.

94 Billeddannelse De tre gradienter benævnes: Slice Selection gradient Fase-indkodningsgradient Frekvens-indkodningsgradient

95 Billeddannelse Slice Selection gradienten: Definerer lokalisation og tykkelse af det snit som skal afbildes f~b Transmitted RF pulse weak selection gradient fo fo position

96 Billeddannelse Slice Selection gradienten f~b Transmitted RF pulse strong selection gradient fo fo position

97 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse position selection gradient

98 Billeddannelse Slice orientering f~b f1 Transmitted RF pulse fo f2 position selection gradient

99 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse no slice selection gradient position

100 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse z selection gradient fo position

101 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse No selection gradient position

102 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse y selection gradient fo position

103 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse no selection gradient position

104 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse x selection gradient fo position

105 Billeddannelse Slice Selection gradienten: Fase-distribution af spins efter slice selection gradienten

106 Billeddannelse Faseindkodningsgradient Benyttes til at definere voxels i én dimension af det udvalgte snit. Kaldes også præparationsprocessen. Phase encoding steps:

107 Billeddannelse Faseindkodningsgradient: Pulsdiagram

108 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Benyttes til at definere de individuelle voxels i den anden dimension af billedplanet Bo Frequency encoding gradient MR response Frequency encoding direction

109 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Bo Frequency encoding gradient MR response Frequency encoding direction

110 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Pulsdiagram

111 Billeddannelse Frekvens & faseindkodning Frequency encoding direction

112 Billeddannelse - Hvordan? Hvordan bliver de optagede signaler til billeder?

113 Billeddannelse - Hvordan? Når et gradientfelt, Bz lægges langs patienten, vil det samme væv resultere i forskellige toppe i frekvensdomænet Et MR-billede fremkommer ved at sample det tidslige frekvenssignal, indsætte data i k-space og Fourier-transformere k-space f f t e i t dt f t [cos( t )] sin t dt

114 Billeddannelse k-space Fourier-rummet Billedrummet

115 K-space K-space, K-rum, Fourier-rum, Inverse Fourier-rum K-space indføres fordi det er en bekvem måde at beskrive dataopsamlingsforløbet på. I denne sammenhæng beskæftiger vi os altså med selve indkodnings- og data-opsamlingsteknikken Fase-rums teknikken beskriver optagelsen af MR-billeder ved hjælp af såkaldte faserums-kurver (K-space trajectories) Men hvordan?

116 K-space K-space består af rå-data som er opsamlet under billed-akkvisitionen, men endnu ikke er rekonstrueret til anatomiske billeder

117 K-space Rå-data (A) fourier transformeres ind i (B). Det endelige billede (C) er en gråtone repræsentation af (B)

118 K-space Værd at huske om K-rummet: Hver linie i fase-rummet bidrager til hele billedet: Centrale linier bidrager mest til kontrast Perifere linier bidrager mest til opløsningen (detaljer) En linie i fase-rummet kaldes en profil K-space Toy

119 Alternative kk-space trajectories

120 Keyhole and kk-space

121 Billedkvalitet MR billeder er karakteriseret ved: Små elementer Pixels hvis gråtoneskalaintensitet (lysstyrke) er relateret til amplituden af MR-signalet Jo større signalintensitet en voxel afgiver fra kroppen, jo lysere er den tilhørende pixel i billedet

122 Det ideelle MRMR-billede Meget signal God kontrast Høj rumlig opløsning Lidt støj Ingen artefakter C o n tr a s t S p a tia l r e s o lu tio n SNR R educed A r tifa c ts MR-billeddannelse er altid et kompromis!! Im a g in g speed

123 Billedkontrast Magnetic Field Pulssekvens Spin Echo Turbo Spin Echo (Turbo) Field Echo EPI GRASE Prepulse: IR, SPIR, ProSet, DRIVE, MTC Voxel Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Flow Diffusion Perfusion Temperature MR-respons Kontrast PD-W T1-W T2-W T2*-W Angio DWI BOLD

124 Signalmidling NSA Relativ SNR Relativ Imaging Tid

125 Opsummering MR billeddannelse sker ved hjælp af matematisk manipulation hvorved signaler fra forskellige væv kan adskilles Billedkontrast skabes ved at forskellige væv har forskellige relaksationstider Ved hjælp af feltgradienter er det muligt præcist at bestemme hvilke voxels MR-signalerne stammer fra. MR billeddannelse er altid et kompromis mellem signalet, støjen, opløsningen, kontrasten og tilstedeværelsen af artefakter Ved at benytte specielle overfladespoler kan støjen nedsættes og man opnår en bedre billedkvalitet

126 Magnetisk Resonans Billeddannelse 05 Pulssekvenser Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

127 MR--pulssekvenser MR Grundlæggende MR-sekvenser Spin Echo Gradient Echo Manipulation af MR-signalet Spin-præparation Inversion Recovery (STIR / SPIR / FLAIR)

128 Spin Echo T2-vægtede billeder

129 Spin Echo

130 Spin Echo Spin Echo sekvens Der skal to pulse til for at få dannet et ekko. Amplituden af ekkoet afhænger af T2-relaksationen i løbet af ekkotiden

131 Spin Echo 90 o 180 o RF Y Z X gradient coils X Y gradient coils ky Gy 0 Gx signal Z gradient coils o C Gz Static field magnetic coil 90 TE TR

132 Spin Echo Spin echo-sekvens

133 Spin Echo Kontrast Magnetfelt Pulssekvens Spin Echo Vævsvoxel MR-respons Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Kontrast PD-W T1-W T2-W

134 Billedvægtning for Spin Echo Kort TE Lang TE Kort TR T1-vægtet Mixet kontrast Lang TR Proton-vægtet T2-vægtet

135 Spin Echo Multi Multi--slice Akkvisition

136 Opsummering Spin Echo Spin Echo eliminerer signaltab som skyldes magnetiske feltinhomogeniteter, Susceptibilitet og Chemical shift Spin Echo tillader god T2-kontrast Spin Echo er "gold standard indenfor MRI Spin Echo er tidskrævende Spin Echo er sensitiv overfor bevægelsesartefakter

137 Gradient Echo 180 pulse -pulse T2 FID T2* ideal FID Spin Echo

138 Gradient Echo 180 pulse -pulse T2 FID T2* gradient dephased FID read gradient ideal FID Frequency encoded Spin Echo

139 Gradient Echo -pulse FID T2 T2* gradient echo read gradient ideal FID

140 Gradient Echo -pulse Bo Bo Frequency encoding direction

141 Gradient Echo -pulse Bo Frequency encoding Dephasing Frequency encoding direction

142 Gradient Echo -pulse Bo Frequency encoding Dephasing Frequency encoding direction

143 Gradient Echo Typiske Gradient Echo applikationer: Volumen-skanninger Dynamiske studier Breath-hold scans MR angiografi

144 Gradient Echo Det primære mål med Gradient Echo sekvenser er at nedsætte skannetiden Små flipvinkler (partial flipvinkel) muliggør meget korte TR Vigtig applikation ved 3D billeddannelse Refokuseringsgradienten (udlæsningsretningen) anvendes for at eliminere det oprindelige FID og senere genkalde det til ekkotiden TE

145 Signalintensitet vs. Flipvinkel cos E e MR-signalet maksimeres ved Ernst vinkel (αe): TR T1

146 Spin Præparation Inversion Recovery 180 inversions-puls

147 Spin Præparation Inversion Recovery ( M z M0 (1 2e t ) T1 ) TI = Inversionstiden repræsenterer tidsintervallet mellem 180 -pulsen og 90 -pulsen TR = Tidsintervallet mellem 180 -pulse

148 Spin Præparation Inversion Recovery - STIR Short TI Inversion Recovery +Mz +100% Fat (T1= 200ms) 90 pulse 0 Brain (T1= 500ms) -100% -Mz Time/ms Fedt-suppression 400

149 Spin Præparation Inversion Recovery - FLAIR Fluid Attenuated Inversion Recovery Nuller signaler fra fx CSF Kræver lang TI ( 2000ms) TR er typisk 6-9 sekunder T2-vægtning CSF er sort Lang billedakkvisitionstid Klinisk anvendelse af FLAIR Proton-vægtede hjernebilleder Spinal cord God til detektion af hvid substans-læsioner EPI-FLAIR teknikker benyttes til at optage fluid-suppressed billeder EPI-FLAIR-teknikker er populære ved ikke-samarbejdsvillige og ekstremt syge patienter

150 Spin Præparation Inversion Recovery - SPIR Spectral Presaturation with Inversion Recovery Udnytter forskellen i resonansfrekvenser mellem vand og fedt

151 Spin Præparation Inversion Recovery - SPIR vs STIR STIR Komplet sekvens Ikke-selektiv suppression af fedt Undertrykker alle væv med T1-værdier som ligner fedts Kan benyttes ved alle feltstyrker SPIR En præparationsteknik Selektiv fedtsuppression (postkontrast MR-billeddannelse) Kan kun bruges i meget homogene magneter med stor feltstyrke

152 Inversion Recovery Kontrast Magnetfelt Pulssekvens IR Vævsvoxel MR-respons Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Kontrast Real T1 Fat suppr. Flair Grey matter only

153 Magnetisk Resonans Billeddannelse 06 MRMR-Sikkerhed Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

154 MR--Sikkerhed MR

155 MR--Sikkerhed MR

156 MR--Sikkerhed MR

157 Magnetisk kompatibelt udstyr Monitorering Anæstesiapparat Injektionssystem

158 MR--Sikkerhed - Motivation MR Udbredelse af MR skannere MRI betragtes som almindelig undersøgelsesform Kraftigere og hurtigere skannere Statiske magnetfelt Gradienter RF-signaler Udvikling af nye aktive og passive implantater Krav til monitorering - mere udstyr

159 FDA MAUDE database Manufacturer and User Facility Device Experience Database Report Date: 06/10/2003 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 Smoke developed due to an overheated electrical choke in the gradient cabinet and the fire department was called in. A firefighter with a respirator was caught by the magnetic field and drawn into the magnet bore. The magnet was quenched and the firefighter was removed. Report Date: 03/02/2004 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 Cleaning person took floor buffer into magnet room. The buffer was magnetically attached to the magnet. The cleaning person attempted to free the buffer from the magnet base and the buffer was pulled into the bore of the magnet. The cleaning person's hand was allegedly lacerated at this time and required sutures. Report Date: 12/19/2003 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 A patient experienced warming during a scan. The patient was not padded from the central coil and did have contact with the coil during the scan. This contact resulted in an area of redness with a blister approximately 24.5 mm in diameter

160 MR--terminologi for implantater & apparater MR MR Safe Et objekt der i alle MRI miljøer kan betragtes som sikker: ikkeledende, ikke-metalisk og ikke magnetisk MR Conditional MR Unsafe Et objekt der er sikkert i et specifikt MR miljø under specifikke Et objekt der forårsager betingelser: f.eks. Felt- skade i alle MR miljøer styrke, gradient styrke, SAR. MR Task group of the American Society for Testing and Materials, 2005

161 MR--terminologi for implantater & apparater MR MR Safe An item that poses no known hazards in all MRI environments MR conditional An item that has been demonstrated to pose no known hazards in a specified MRI environment with specified conditions of use. Any parameter that affects the safety of the item should be listed Any condition that is known to produce an unsafe condition must be described MR Unsafe: An item that is known to pose hazards in all MRI environments

162 Typer af MR risici Projektil-effekt Twisting - Implantater Forbrændinger Billed-artefakter Fysiologisk stimulation Fejlfunktion - elektronik eller mekanik påvirkes Øvrige sikkerhedsemner

163 Projektil--effekt Projektil METROPOLITAN DESK July 31, 2001, Tuesday Boy, 6, Dies Of Skull Injury During MRI By DAVID W. CHEN (NYT) Late Edition - Final, Section B, Page 1, Column 5 Westchester Medical Center announces that 6-year-old boy was killed during magnetic resonance imaging test; metal oxygen tank about size of fire extinguisher became magnetized, then flew through air at 20 to 30 feet per second and stuck boy in head, causing fractured skull, severe hemorrhaging and contusion to brain Size H Oxygen Cylinder: Accidental MR Projectile at 1.5 Tesla

164 Projektil--effekt Projektil Undgå UFO er (Uønskede Flyvende Objekter) Oxygenbeholdere Dropstativer Kirurgiske instrumenter (sakse, klemmer, osv.) Senge

165 Projektil--effekt Projektil Mærkning af MR-rum vha. skilte Mærkning af magnetiske og non-magnetiske stativer, sengelejer o.lign. Screening af objekter eventuelt vha. magnettest Uddannelse af personale MR og ikke-mr Begrænsning af adgang til skannerrum Tænk dig om, inden du går ind til skannerrummet!

166 Projektileffekt - Eksempler

167 Twisting - implantater Vævsskader forårsaget af drejning eller forskydning af implantater i patienter pga. ensretning med det statiske magnetfelt -Vær opmærksom på: Intra-kranielle clips - lille forskydning = stor skade Høre-implantater Kunstige hjerteklapper Alle aktive implantater: Pacemakers - (også ledninger) Høreapparater Nervestimulatorer Andre fremmedlegemer, f.eks. metalspåner i øjnene

168 Twisting - implantater Intra-kranielle clips undersøg type og materiale Kunstige hjerteklapper De fleste er MR-safe, nogle udviser dog svage magnetiske egenskaber, hvorfor det anbefales at vente 6-8 uger efter operation med skanning. Kraftpåvirkning pga. magnetfelt er lille i forhold til in-vivo kræfterne. Pacemaker Kraftig kontraindikation dette ændres højst sandsynligt i den nærmeste fremtid pga. udviklingen af pacemakere1 Neuro-stimulatorer Kraftig kontraindikation de fleste er non-safe, der findes dog MR-safe stimulatorer. Her skal man være opmærksom på opvarmning af ledning pga. RF signalet. Coils og stents De fleste er non-magnetiske og skanning kan foretages umiddelbart. For dem med svage magnetiske egenskaber vent 6-8 uger. 1Loewy, Reconsideration of Pacemakers and MR imaging, Radiographics 2004

169 Twisting - implantater - Afvis ikke alle patienter med implantater. Mange implantater er MR-sikre eller kompatible, og resultat af påvirkning ubetydelig: Intra-vaskulære coils og stents Kirurgiske clips og skruer Ortopædiske implantater Læs mere på MRI safety.com - opdateret liste med godkendte implantater etc

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ English version: An introduction to

Læs mere

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid.

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. 3. Eksterne opgave, Bacheloropgave 7. semester. Af: Kasper Dalhoff Larsen,

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Af: Jane Kristine Rohde Hansen og Bo Rønne hold 59 Vejleder: Carsten A. Lauridsen Bachelor opgave Afleveret

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering Forord. Hosstående kompendium er et værktøj, der er tænkt brugt til flere formål. Det vigtigst er som materiale til undervisningen på maskinmesteruddannelserne på landets maskinmeterskoler og skibsofficerscentre.

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk Næstformand:

Læs mere

C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber

C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber 1 C16 1 Knud Aage Thorsen: Magnetiske materialer. En detaljeret beskrivelse af de magnetiske materialers struktur og egenskaber 1. Introduktion...3 2. Den mekaniske effekt af magnetisme...3 2.1. Felter

Læs mere

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Bachelorprojekt, forår 2007 af Lasse Jon Fuglsang Pedersen og Anders Sabinsky Tøgern Vejleder: Jon Sporring 13. juni 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 1.1 DEN DIGITALE RADIOGRAFI... 5 1.1.1 Fordele ved DR og CR i forhold til F/F... 5 1.1.2 Ulemper ved DR og CR i forhold til F/F... 6 1.1.3 Fordele ved DR i forhold

Læs mere

Realistisk formidling af virtuelle lydkilder

Realistisk formidling af virtuelle lydkilder Realistisk formidling af virtuelle lydkilder En eksperimentelt funderet udforskning af binaural syntese og head tracking, og af hvordan denne kombination kan benyttes i et system til formidling af virkelighedstro

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

METODEBESKRIVELSE...5

METODEBESKRIVELSE...5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMSTILLINGER...2 1.2 PROBLEMAFGRÆNSNING...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...5 1.4 NØGLEBEGREBER...5 2 METODEBESKRIVELSE...5 3 VALG OG KRITIK AF TEORI...7 4 VALG OG

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus

Senfølger efter el-ulykker. Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Senfølger efter el-ulykker Anette Kærgaard, overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk klinik Herning Sygehus Dansk El-Forbund, København 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord...........................................................

Læs mere

Optisk kommunikation i deep space

Optisk kommunikation i deep space Optisk kommunikation i deep space Et feasibilitystudie i forbindelse med Bering-missionen af Steen Eiler Jørgensen 27. oktober 2003 Speciale i fysik ved Niels Bohr Institutet for Astronomi, Fysik og Geofysik,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE" " 1. INDLEDNING. 6" Introduktion og motivation..6" Konceptets målgruppe 6" 2. PROBLEMFELT 7" 3. PROBLEMFORMULERING 7" 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE  1. INDLEDNING. 6 Introduktion og motivation..6 Konceptets målgruppe 6 2. PROBLEMFELT 7 3. PROBLEMFORMULERING 7 4. 1 af 55 ABSTRACT This project will be about the three subjects; Stress, Sleep and Music. Through literature studies, interviews and experiments, the project group figured out, that bad sleep has a bad

Læs mere

Publikationer. Biomedicinske anvendelser af optik. Department publications

Publikationer. Biomedicinske anvendelser af optik. Department publications Index til Biomedicinske anvendelser af optik Publikationer Department publications Biomedicinske anvendelser af optik Biomedicinske anvendelser af optik. Konferencepapirer Risø-konference om biomedicinske

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

ER RADARSTRÅLER FARLIGE?

ER RADARSTRÅLER FARLIGE? ER RADARSTRÅLER FARLIGE? 2014 2 ER RADARSTRÅLER FARLIGE? Professionsbachelorprojektet af Christina Stephanie Andersson Svendborg 2014 Forside billede: http://www.infendo.com/tag/radar/ 3 Abstract Based

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK. For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen

OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK. For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen OPSLAGSORD & FORKORTELSER I DIGITAL RØNTGEN & NETVÆRK For AMTU/FRD af Palle Mull Jørgensen Juni 2001 Denne samling af opslagsord og forkortelser er primært udarbejdet til brug for min undervisning ved

Læs mere

Registrering af brændolieforbrug

Registrering af brændolieforbrug Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!! Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

LifeWave. LifeWave Håndbogen. En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug

LifeWave. LifeWave Håndbogen. En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug LifeWave LifeWave Håndbogen En Guide til Basis og Avanceret Plaster Brug Oversat af uafhængige distributører: Anli Petersen, Lone Hansen & Tommy Hansen 18-12-2012 1. Sektion : Forberedelse til at bruge

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere