Magnetisk Resonans Billeddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnetisk Resonans Billeddannelse"

Transkript

1 Magnetisk Resonans Billeddannelse POSTGRADUAT KURSUS I DIAGNOSTISK RADIOLOGI Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

2 Planen : Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*) : MR-Hardware (magnet, gradienter, RF-system) + MR-billeddannelse (TR,TE) : Frokost : MR-billeddannelse (k-space, Fourier-transformation, samplingsstrategier) : MR-billeddannelse (k-space, Fourier-transformation, samplingsstrategier) : MR-pulssekvenser (Spin Echo, Gradient Echo) : Cases: Interactive MRI: real-time reconstructions Hvor hurtigt kan det gå? : MR-sikkerhed Litteratur: Jerrols T. Bushberg, et al."the essential physics of medical imaging", 3rd edition, Lippincott Willimans & Wilkins, USA, ISBN: Kapitel (p ) Eventuelt supplerende litteratur: Mark A. Brown & Richard C. Semelka, MRI: Basic Principles and Applications, 3rd edition, Wiley-Liss, USA, 2003, ISBN: Catherine Westbrook, Carolyn K. Roth, John Talbot, MRI in practice, 4th edition, Wiley-Blackwell, 2011, ISBN-13:

3 Magnetisk Resonans Billeddannelse MR Appetizer Lau Brix & Brian Stausbøl-Grøn Indkøb & Medicoteknik, Region Midt & MR-Centret, Aarhus Universitetshospital, Skejby

4 Billeddannende modaliteter MR CT CR

5 Cerebrum T2 STIR T1 T1 AUH, Skejby 1.5T MR scanner

6 Cerebrum T2 FSE (propeller) T1 3D GRE T2 FSE (propeller) AUH, Århus Sygehus 3.0T MR scanner

7 Cerebrum Angiografier 3D TOF TOF AUH, Skejby 1.5T MR scanner

8 Cerebrum Spektroskopi Iskæmi Metaboliske sygdomme Tumor/infektion etc. AUH, Skejby 1.5T MR scanner

9 Cerebrum Diffusion ADC map DWI AUH, Skejby 1.5T MR scanner

10 Cerebrum Fiber Tracking Jesper Frandsen, CFIN, Århus Universitetshospital Film klip

11 Led PD FATSAT STIR Brusk/menisk/korsbånd knoglemarv T1 SPGR FATSAT brusk T2 ligamenter AUH, Skejby 1.5T MR scanner

12 Columna STIR Knoglemarv Medulla T1 knoglemarv T2 Medulla/disci T1 FATSAT Gd Tumor/infektion mv AUH, Skejby 1.5T MR scanner

13 Abdomen/Bækken T1 - simpel cyste T1 FATSAT Gd T2 FATSAT AUH, Skejby 1.5T MR scanner

14 Abdomen/Bækken

15 Abdomen/Bækken T2 Gd MIP AUH, Skejby 1.5T MR scanner

16 Mammografi T2 FATSAT T1 Regionshospitalet Randers 1.5T MR scanner

17 Cardiac Cardiac 2 chamber SHAX 4 chamber Long Axis AUH, Skejby 1.5T MR scanner

18 Magnetisk Resonans Billeddannelse Introduktion til MR-Fysik Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

19 Billeder kan fremkomme ved brug af forskellige områder af det elektromagnetiske spektrum

20 MR-teori NMR Nuklear Magnetisk Resonans MRI Magnetic Resonance Imaging CMR = Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging MRS = Magnetic Resonance Spectroscopy fmri = Functional Magnetic Resonance Imaging MRA = Magnetic Resonance Angiography

21 MR-teori Klassisk Model: Elektromagnetisme Bølger Kvantemekanisk model: Foton-energi Diskrete energiniveauer

22 Atomstruktur Hydrogen (1H) Generel Proton Neutron Elektron

23 Kernespin

24 Vektor-matematik

25 Kernespin I fravær af et magnetfelt er spinnene vilkårligt orienterede

26 Kernespin Når et magnetfelt B0 påføres spinnene orienterer de sig parallelt med feltet.

27 Kernespin γ = MHz/Tesla Larmor-ligningen ω0 = γb0 Stof γ 1H H He N O 0 Sir Joseph Larmor

28 MR-teori Kvantemekanik B0 ω0 = γ B0 Hver enkelt spin kan indtage to forskellige orienteringer: Spin op (parallel) Spin ned (antiparallel)

29 MR-teori M B0 Summen af de individuelle magnetiske momenter danner en makroskopisk magnetisering som peger i samme retning, som det påtrykte felt. P.g.a. den vilkårlige fase vil den transverse komponent af de individuelle spin ophæve hinanden.

30 MR-teori E2 p2 ΔE E1 p1 Overgang mellem spin-op og spin-ned induceres ved stråleenergi (RF) svarende til forskellen i energitilstand E1 og E2. I ligevægt er der et let overskud af spins i population p1, dette betyder at p1>p2.

31 MR-teori

32 Free Induction Decay Larmor precesion Signal detektion FID

33 Free Induction Decay Detektion af: Amplitude Frekvens Fase Decay

34 Opsummering Atomkerner drejer om sin egen akse (spin) og har magnetiske egenskaber lig en stangmagnet I et statisk magnetfelt vil atomkernerne placere sig parallelt eller antiparallelt med B 0 feltet Lidt flere spins vil placere sig parallelt end antiparallelt og derved bliver nettomagnetiseringen større langs Bo feltet. Dette kaldes for Mz eller den longitudinelle magnetiseringsvektor En RF puls ved Larmor-frekvensen kan påvirke Mz og skubbe denne ned i det transverse plan. Den transverse magnetiseringsvektor kaldes Mxy

35 Magnetisk Resonans Billeddannelse Relaksationsprocesser Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

36 Ændring af magnetiseringen

37 Ændring af magnetiseringen z B0 z' y M B 1 B 1 x x' Bt 1 Initial magnetization M 0 y' Magnetization after 90opulse

38 Ændring af magnetiseringen - excitation B0 Z M Y X net magnetization and 90 pulse

39 Ændring af magnetiseringen - excitation Z B0 Y M X net magnetization and 90 pulse

40 MR-teori

41 Free Induction Decay Larmor precession Signal detection Free Induction Decay Bo Signal amplitude Time Y M(t) X RF coil Z

42 Mz T2-relaksation M0 T1 63% Longitudinal relaxation Transvers relaksation 0 Spin-spin relaksation Time Mxy Energi udveksles mellem kernerne. Når en kerne afgiver energi optager en anden kerne energien. M0 Transverse relaxation T2 37% 0 Time Henfald af transvers magnetisering karakteriseres ved tidskonstanten T2

43 T2-relaksation * T 2 T1 T2intrinsic T2extrinsic T2intrinsic = defasning grundet spin-spin vekselvirkning T2extrinsic = defasning grundet felt-inhomogeniteter

44 T1-relaksation Longitudinal relaksation Spin-lattice relaksation Mz M0 T1 63% Longitudinal relaxation Time 0 Mxy M0 De exciterede atomers energi frigøres som 1) radiobølger (MR-signal) Transverse relaxation T2 2) tab til omgivende væv som varme (inducerede molekylebevægelser) 37% 0 Time

45 T1-relaksation Protonens magnetiske dipol-felt skaber en gitterstruktur Gitterstrukturen influerer på relaksationen af modstående protonkerner Interaktion af exciterede kerner med modstående gitterfelter er mekanismen bag T1-relaksationen For at energitransfer kan opstå skal den omkringliggende gitterstruktur fluktuere ved Larmorfrekvensen Energitransfer afhænger af kernens bevægelser: rotation, vibration og transition Energitransfer afhænger af størrelsen på molekylerne, den fysiske gitterstruktur og tilstedeværelsen af makromolekyler

46 Molekylebevægelse og frekvens Energitransfer er mest effektiv når protonernes precessions-frekvens overlapper det omkringliggende gitterstrukturs vibrationsfrekvens

47 T1-relaksation Mz Tid [ms]

48 T1 og T2 relaksation Z Mo Bo Mz Mo time Mxy time

49 Relaksationstider Væv T1[ms] ved 1.5T T1[ms] ved 0.5T T2[ms] Skeletmuskulatur Lever Nyre Milt Fedt Grå substans Hvid substans >4000 >4000 > CSF Lunge

50 Opsummering Atomkerner drejer om sin egen akse (spin) og har magnetiske egenskaber lig en stangmagnet I et statisk magnetfelt vil atomkernerne placere sig parallelt eller antiparallelt med B 0 feltet Lidt flere spins vil placere sig parallelt end antiparallelt og derved bliver nettomagnetiseringen større langs Bo feltet. Dette kaldes for Mz eller den longitudinelle magnetiseringsvektor En RF puls ved Larmor-frekvensen kan påvirke Mz og skubbe denne ned i det transverse plan. Den transverse magnetiseringsvektor kaldes Mxy Spinnene i vil herefter vende tilbage langs B0 feltet ved relaksationstiden T1 Spinnene i det transverse plan vil defases og forsvinde ved relaksationstiden T 2 T1 og T2 er uafhængige af hinanden. T2 er meget kortere end T1

51 Magnetisk Resonans Billeddannelse 03 MR Hardware Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

52 MR--Suiten MR

53 MR Hardware MR-skannere

54 MR Hardware MR-skannere

55 Statisk magnetfelt Opbygning af superledende magnet Superledning er et fænomen som forekommer i bestemte metaller og legeringer Nær det absolutte nulpunkt ophører modstanden i den elektriske leder (9 K < T < 18 K) Helium er i flydende tilstand ca. 4.2 K = -269 C Superledende tråd Niobium-Titanium Ramping af MR-Skanner 3.0 T 379 A - <270 min 1.5 T 480 A - <100 min 1.0 T 412 A - < 45 min 0.5 T 455 A - <15 min

56 Statisk magnetfelt Shimming af MR-Skanner Øge homogeniteten af det statiske magnetfelt i MR-skanneren Passiv shimming udføres ved magnetinstallationen Aktiv shimming udføres vha specialiserede spoler som justeres for at opnå maksimal homogenitet

57 Statisk magnetfelt Adskilt magnet med hul til gradienterne

58 Feltgradienter

59 Feltgradienter Y Z X gradient coils Static field magnetic coil X Y gradient coils Z gradient coils

60 Feltgradienter Gradientspoler

61 RF--afskærmning RF Faradaybur til eliminering af RF-støj

62 MR--optagesystem MR Raw data transport to the reconstructor MR Acquisition takes place Image Reconstruction Images are sent to the data disk on host computer After pressing Start Scan parameters are copied to CDAS Protocol selection and modification, and PROCEED image viewing and processing

63 Opsummering - Hardware Det store statiske magnetfelt, B0, fremkommer ved superledning nær det absolutte nulpunkt For at optimere homogeniteten af det statiske B 0-felt shimmes skanneren passivt og aktivt Ved hjælp af feltgradienter er det muligt at påvirke det statiske magnetfelt For at eliminere RF-støj er MR-stuen omkranset af et Faraday-bur

64 Overfladespoler

65 Overfladespoler Jo tættere en spole er på det område som skal exciteres, jo mindre RF-energi skal der afgives. Jo tættere modtagespolen er på det exciterede volumen, jo mere signal opfanges. Overfladespoler øger SNR

66 Overfladespoler Penetrationsdybden er proportional med spolens størrelse Fx er penetrationsdybden af en cirkulær spole med spolens radius Den begrænsede penetration bevirker at der modtages mindre signal fra bevægende organer hvorved billederne indeholder færre artefakter Fordele: Øget SNR Øget opløsning Mulighed for at tilpasse optagelsen til en given kropsdel Ulemper: Kan være begrænset af størrelse Spole drop-off -effekter Spoleplacering er ofte kritisk Spoleartefakter Spolens looping af wire kan være farlig

67 MR--spoler MR Lineært polariserede spoler Cirkulært polariserede spoler (Quadrature-spoler) Phased Array spoler (Multicoil Array)

68 Lineært polariserede spoler Transmission og reception langs en enkelt akse Ineffektiv til transmission af RF power Rektangulære overfladespoler Sagittal spine Superficielle læsioner af arme og ben Kan benyttes i kombination med andre spoler Cirkulære overfladespoler Ansigtsregionen Sagittal og transverse spine Skulder, fod, håndled Nyre, nedre abdomen Øjne, orbit, øre, hals Testies High resolution imaging

69 Cirkulært polariserede spoler Quadrature-spoler Opbygning: Benytter to spoler som er placeret således at deres akser mødes i en ret vinkel Herved genereres to B1-felter med et 90 faseskift Hver spole er sensitiv overfor signal i den ene retning Cirkulær polarisation opnås ved at benytte to RF kilder, 90 faseskiftet og påtrykt i ortogonale retninger i rummet Fordele: Effektiv til transmission af RF power ind i patienten Reducerer SAR-værdien (specific absorption rate) Benyttes til både transmission og optagelse Mindre påvirkelig overfor artefakter når spolen tiltes/vippes Større SNR sammenlignet med lineære spoler 2

70 Quadrature--spoler Quadrature Quadrature Body Coil Indbygget volumen-spole Billeddannelse at store kropsdele Benyttes til transmission Benyttes til store FOV (scout) Benyttes til transmission sammen med recieve-only spoler Lavere SNR end spoler med et relativt lille effektivt volumen

71 Quadrature--spoler Quadrature Quadrature Head Coil Hoved Ankel Fødder I kombination med fleksible spoler HUSK!!! Spolen skal sættes i stikket, for at undgå at ødelægge spolen når skanneren startes

72 Phased ArrayArray-spoler Opbygning og fordele: Lineær eller quadrature design Sammensat af flere mindre overfladespoler De enkelte spoler er indbyrdes uafhængige Sensitiviteten er den samme som små overfladespoler men FOV er større Volume arrays sensitiviteten er lig summen af de enkelte spoler Kan dække støre områder end en enkelt spole

73 Phased ArrayArray-spoler Sense Cardiac Coil Volume coil sammensat af fem separate spoleelementer: - To fleksible spoler anteriort - Tre spoler posteriort Dækker de fire hjertekamre Proximale koronararterier Aorta og rodfæstet af pulmonalarterien Mediastinum Bækkenet (Prostata, Rectum, Blæren)

74 Phased ArrayArray-spoler Synergy P/V Coil Bruges til helkrops-skanninger På få minutter kan hele kroppen skannes i kontrast-studier Ideel i kombination med MobiTrak studier Kan ikke kombineres med andre spoler

75 Andre spoletyper Mikroskopi-spoler Store spoler: 47 mm Små spoler: 23 mm Meget lille FOV mens et højt SNR opretholdes For at sikre en flad overflade kan spolerne låses med specielle spoleindsatser Kan ikke placeres i det transverse plan Virker bedst ved placering i det koronale eller sagitale plan Må ikke bruges i munden

76 Opsummering - Overfladespoler Ved at benytte specielle overfladespoler kan støjen nedsættes og SNR optimeres Der findes overordnet tre typer overfladespoler: Lineært polariseret, cirkulært polariseret og phased array Lineært polariserede spoler benyttes til transmission og reception langs en enkelt akse Cirkulært polariserede spoler (quadrature-spoler) benyttes til transmission og reception langs flere akser Phased array-spoler kan være lineært eller cirkulært opbygget Phased array-spoleelementerne er indbyrdes uafhængige Phased array-spoler giver samme SNR ved større FOV s sammenlignet med enkeltspoler Placeringen af spoler er vigtig for billedkvaliteten og patientsikkerheden

77 Magnetisk Resonans Billeddannelse 04 MRMR-Billeddannelse Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

78 MR--Billeddannelse MR MR-Billeddannelse handler om: Billedkontast (T1-, T2-, Proton-vægtet) Felt-gradienter K-space Billedkvalitet SNR Båndbredde

79 Billeddannelse Magnetisk Resonans-signal: Protondensitet Relaksationstider (T1 og T2) Chemical shift Bevægelser (blodstrømning, tarmperistaltik, hjertekontraktion) Parameter-justering vha: Radiofrekvente-pulse Gradienter Timing af dataopsamling Pulssekvens / pulsprogram Billedkontrast: T1-vægtning T2-vægtning Proton-vægtning Men hvordan?

80 Pulssekvenser - Free Induction Decay (FID) - Spin Echo - Gradient Echo

81 Kontrast T1-vægtede billeder Mz Mxy short T1 e.g. fat intermediate T2 e.g. fat long T1 e.g. CSF long T2 e.g. CSF TR TR/s TE TE/ms

82 Kontrast T1-vægtede billeder T1-effekter på billedet Kort T1 - lyst Fedt, subakutte blødninger Paramagnetiske kontraststoffer (gadolinium) Lang T1 - mørkt Ødem, inflammation, væsker, CSF

83 T1 Kontrast Inversion Recovery T1-relaksation efter 180 puls +Mz T Mz T1-tid 4

84 Kontrast T2-vægtet kontrast Mxy short T1 long T1 long T2 intermediate T2 TR/s TR TE TE/ms

85 Kontrast T2-vægtet kontrast TE = 20ms TE = 80ms TE = 120ms

86 Kontrast T2-vægtede billeder T2-effekter på billedet Kort T2 - Mørkt Jernophobning i leveren, magnetisk-susceptibilitets effekter Lang T2 - Lys Ødem, inflammation, væske, CSF

87 Protonvægte billeder Mz M xy short T1, high intermediate T1, low TR/s TR TE TE/ms

88 Protonvægtede Billeder Proton-vægtede billeder Lille protondensitet - mørk calcium, luft, korticalknogle, fibrøs væv Høj protondensitet - lys fedt

89 Relation mellem billedintensiteter Mørk Lys T1-vægtet billede Lang T1 Kort T1 T2-vægtet billede Kort T2 Lang T2

90 Billeddannelse - Gradienter - I fravær af feltgradienten vil begge cylindre i billedet føle det samme felt (a) - FID et består af en enkel frekvens - Når gradienten slås til i x-retningen er resultatet et FID bestående af to frekvenser (b)

91 Billeddannelse - Gradienter

92 Billeddannelse FID og dens frekvensdomæne-analog. a) en enkel frekvens b) to forskellige frekvenser. Symbolet F angiver at de to domæner er relateret ved en Fourier-transformation.

93 Billeddannelse - Feltgradienter Under MRI-proceduren skal RF-signalet fra hver voxel isoleres fra RF-signaler fra andre voxels. Hertil anvendes magnetiske feltgradienter i 3 retninger under hver billedcyklus. Under en billed-cyklus er hver gradient slået til i et specifikt tidsinterval for derved at forme den individuelle voxel.

94 Billeddannelse De tre gradienter benævnes: Slice Selection gradient Fase-indkodningsgradient Frekvens-indkodningsgradient

95 Billeddannelse Slice Selection gradienten: Definerer lokalisation og tykkelse af det snit som skal afbildes f~b Transmitted RF pulse weak selection gradient fo fo position

96 Billeddannelse Slice Selection gradienten f~b Transmitted RF pulse strong selection gradient fo fo position

97 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse position selection gradient

98 Billeddannelse Slice orientering f~b f1 Transmitted RF pulse fo f2 position selection gradient

99 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse no slice selection gradient position

100 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse z selection gradient fo position

101 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse No selection gradient position

102 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse y selection gradient fo position

103 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse no selection gradient position

104 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse x selection gradient fo position

105 Billeddannelse Slice Selection gradienten: Fase-distribution af spins efter slice selection gradienten

106 Billeddannelse Faseindkodningsgradient Benyttes til at definere voxels i én dimension af det udvalgte snit. Kaldes også præparationsprocessen. Phase encoding steps:

107 Billeddannelse Faseindkodningsgradient: Pulsdiagram

108 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Benyttes til at definere de individuelle voxels i den anden dimension af billedplanet Bo Frequency encoding gradient MR response Frequency encoding direction

109 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Bo Frequency encoding gradient MR response Frequency encoding direction

110 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Pulsdiagram

111 Billeddannelse Frekvens & faseindkodning Frequency encoding direction

112 Billeddannelse - Hvordan? Hvordan bliver de optagede signaler til billeder?

113 Billeddannelse - Hvordan? Når et gradientfelt, Bz lægges langs patienten, vil det samme væv resultere i forskellige toppe i frekvensdomænet Et MR-billede fremkommer ved at sample det tidslige frekvenssignal, indsætte data i k-space og Fourier-transformere k-space f f t e i t dt f t [cos( t )] sin t dt

114 Billeddannelse k-space Fourier-rummet Billedrummet

115 K-space K-space, K-rum, Fourier-rum, Inverse Fourier-rum K-space indføres fordi det er en bekvem måde at beskrive dataopsamlingsforløbet på. I denne sammenhæng beskæftiger vi os altså med selve indkodnings- og data-opsamlingsteknikken Fase-rums teknikken beskriver optagelsen af MR-billeder ved hjælp af såkaldte faserums-kurver (K-space trajectories) Men hvordan?

116 K-space K-space består af rå-data som er opsamlet under billed-akkvisitionen, men endnu ikke er rekonstrueret til anatomiske billeder

117 K-space Rå-data (A) fourier transformeres ind i (B). Det endelige billede (C) er en gråtone repræsentation af (B)

118 K-space Værd at huske om K-rummet: Hver linie i fase-rummet bidrager til hele billedet: Centrale linier bidrager mest til kontrast Perifere linier bidrager mest til opløsningen (detaljer) En linie i fase-rummet kaldes en profil K-space Toy

119 Alternative kk-space trajectories

120 Keyhole and kk-space

121 Billedkvalitet MR billeder er karakteriseret ved: Små elementer Pixels hvis gråtoneskalaintensitet (lysstyrke) er relateret til amplituden af MR-signalet Jo større signalintensitet en voxel afgiver fra kroppen, jo lysere er den tilhørende pixel i billedet

122 Det ideelle MRMR-billede Meget signal God kontrast Høj rumlig opløsning Lidt støj Ingen artefakter C o n tr a s t S p a tia l r e s o lu tio n SNR R educed A r tifa c ts MR-billeddannelse er altid et kompromis!! Im a g in g speed

123 Billedkontrast Magnetic Field Pulssekvens Spin Echo Turbo Spin Echo (Turbo) Field Echo EPI GRASE Prepulse: IR, SPIR, ProSet, DRIVE, MTC Voxel Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Flow Diffusion Perfusion Temperature MR-respons Kontrast PD-W T1-W T2-W T2*-W Angio DWI BOLD

124 Signalmidling NSA Relativ SNR Relativ Imaging Tid

125 Opsummering MR billeddannelse sker ved hjælp af matematisk manipulation hvorved signaler fra forskellige væv kan adskilles Billedkontrast skabes ved at forskellige væv har forskellige relaksationstider Ved hjælp af feltgradienter er det muligt præcist at bestemme hvilke voxels MR-signalerne stammer fra. MR billeddannelse er altid et kompromis mellem signalet, støjen, opløsningen, kontrasten og tilstedeværelsen af artefakter Ved at benytte specielle overfladespoler kan støjen nedsættes og man opnår en bedre billedkvalitet

126 Magnetisk Resonans Billeddannelse 05 Pulssekvenser Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

127 MR--pulssekvenser MR Grundlæggende MR-sekvenser Spin Echo Gradient Echo Manipulation af MR-signalet Spin-præparation Inversion Recovery (STIR / SPIR / FLAIR)

128 Spin Echo T2-vægtede billeder

129 Spin Echo

130 Spin Echo Spin Echo sekvens Der skal to pulse til for at få dannet et ekko. Amplituden af ekkoet afhænger af T2-relaksationen i løbet af ekkotiden

131 Spin Echo 90 o 180 o RF Y Z X gradient coils X Y gradient coils ky Gy 0 Gx signal Z gradient coils o C Gz Static field magnetic coil 90 TE TR

132 Spin Echo Spin echo-sekvens

133 Spin Echo Kontrast Magnetfelt Pulssekvens Spin Echo Vævsvoxel MR-respons Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Kontrast PD-W T1-W T2-W

134 Billedvægtning for Spin Echo Kort TE Lang TE Kort TR T1-vægtet Mixet kontrast Lang TR Proton-vægtet T2-vægtet

135 Spin Echo Multi Multi--slice Akkvisition

136 Opsummering Spin Echo Spin Echo eliminerer signaltab som skyldes magnetiske feltinhomogeniteter, Susceptibilitet og Chemical shift Spin Echo tillader god T2-kontrast Spin Echo er "gold standard indenfor MRI Spin Echo er tidskrævende Spin Echo er sensitiv overfor bevægelsesartefakter

137 Gradient Echo 180 pulse -pulse T2 FID T2* ideal FID Spin Echo

138 Gradient Echo 180 pulse -pulse T2 FID T2* gradient dephased FID read gradient ideal FID Frequency encoded Spin Echo

139 Gradient Echo -pulse FID T2 T2* gradient echo read gradient ideal FID

140 Gradient Echo -pulse Bo Bo Frequency encoding direction

141 Gradient Echo -pulse Bo Frequency encoding Dephasing Frequency encoding direction

142 Gradient Echo -pulse Bo Frequency encoding Dephasing Frequency encoding direction

143 Gradient Echo Typiske Gradient Echo applikationer: Volumen-skanninger Dynamiske studier Breath-hold scans MR angiografi

144 Gradient Echo Det primære mål med Gradient Echo sekvenser er at nedsætte skannetiden Små flipvinkler (partial flipvinkel) muliggør meget korte TR Vigtig applikation ved 3D billeddannelse Refokuseringsgradienten (udlæsningsretningen) anvendes for at eliminere det oprindelige FID og senere genkalde det til ekkotiden TE

145 Signalintensitet vs. Flipvinkel cos E e MR-signalet maksimeres ved Ernst vinkel (αe): TR T1

146 Spin Præparation Inversion Recovery 180 inversions-puls

147 Spin Præparation Inversion Recovery ( M z M0 (1 2e t ) T1 ) TI = Inversionstiden repræsenterer tidsintervallet mellem 180 -pulsen og 90 -pulsen TR = Tidsintervallet mellem 180 -pulse

148 Spin Præparation Inversion Recovery - STIR Short TI Inversion Recovery +Mz +100% Fat (T1= 200ms) 90 pulse 0 Brain (T1= 500ms) -100% -Mz Time/ms Fedt-suppression 400

149 Spin Præparation Inversion Recovery - FLAIR Fluid Attenuated Inversion Recovery Nuller signaler fra fx CSF Kræver lang TI ( 2000ms) TR er typisk 6-9 sekunder T2-vægtning CSF er sort Lang billedakkvisitionstid Klinisk anvendelse af FLAIR Proton-vægtede hjernebilleder Spinal cord God til detektion af hvid substans-læsioner EPI-FLAIR teknikker benyttes til at optage fluid-suppressed billeder EPI-FLAIR-teknikker er populære ved ikke-samarbejdsvillige og ekstremt syge patienter

150 Spin Præparation Inversion Recovery - SPIR Spectral Presaturation with Inversion Recovery Udnytter forskellen i resonansfrekvenser mellem vand og fedt

151 Spin Præparation Inversion Recovery - SPIR vs STIR STIR Komplet sekvens Ikke-selektiv suppression af fedt Undertrykker alle væv med T1-værdier som ligner fedts Kan benyttes ved alle feltstyrker SPIR En præparationsteknik Selektiv fedtsuppression (postkontrast MR-billeddannelse) Kan kun bruges i meget homogene magneter med stor feltstyrke

152 Inversion Recovery Kontrast Magnetfelt Pulssekvens IR Vævsvoxel MR-respons Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Kontrast Real T1 Fat suppr. Flair Grey matter only

153 Magnetisk Resonans Billeddannelse 06 MRMR-Sikkerhed Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

154 MR--Sikkerhed MR

155 MR--Sikkerhed MR

156 MR--Sikkerhed MR

157 Magnetisk kompatibelt udstyr Monitorering Anæstesiapparat Injektionssystem

158 MR--Sikkerhed - Motivation MR Udbredelse af MR skannere MRI betragtes som almindelig undersøgelsesform Kraftigere og hurtigere skannere Statiske magnetfelt Gradienter RF-signaler Udvikling af nye aktive og passive implantater Krav til monitorering - mere udstyr

159 FDA MAUDE database Manufacturer and User Facility Device Experience Database Report Date: 06/10/2003 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 Smoke developed due to an overheated electrical choke in the gradient cabinet and the fire department was called in. A firefighter with a respirator was caught by the magnetic field and drawn into the magnet bore. The magnet was quenched and the firefighter was removed. Report Date: 03/02/2004 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 Cleaning person took floor buffer into magnet room. The buffer was magnetically attached to the magnet. The cleaning person attempted to free the buffer from the magnet base and the buffer was pulled into the bore of the magnet. The cleaning person's hand was allegedly lacerated at this time and required sutures. Report Date: 12/19/2003 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 A patient experienced warming during a scan. The patient was not padded from the central coil and did have contact with the coil during the scan. This contact resulted in an area of redness with a blister approximately 24.5 mm in diameter

160 MR--terminologi for implantater & apparater MR MR Safe Et objekt der i alle MRI miljøer kan betragtes som sikker: ikkeledende, ikke-metalisk og ikke magnetisk MR Conditional MR Unsafe Et objekt der er sikkert i et specifikt MR miljø under specifikke Et objekt der forårsager betingelser: f.eks. Felt- skade i alle MR miljøer styrke, gradient styrke, SAR. MR Task group of the American Society for Testing and Materials, 2005

161 MR--terminologi for implantater & apparater MR MR Safe An item that poses no known hazards in all MRI environments MR conditional An item that has been demonstrated to pose no known hazards in a specified MRI environment with specified conditions of use. Any parameter that affects the safety of the item should be listed Any condition that is known to produce an unsafe condition must be described MR Unsafe: An item that is known to pose hazards in all MRI environments

162 Typer af MR risici Projektil-effekt Twisting - Implantater Forbrændinger Billed-artefakter Fysiologisk stimulation Fejlfunktion - elektronik eller mekanik påvirkes Øvrige sikkerhedsemner

163 Projektil--effekt Projektil METROPOLITAN DESK July 31, 2001, Tuesday Boy, 6, Dies Of Skull Injury During MRI By DAVID W. CHEN (NYT) Late Edition - Final, Section B, Page 1, Column 5 Westchester Medical Center announces that 6-year-old boy was killed during magnetic resonance imaging test; metal oxygen tank about size of fire extinguisher became magnetized, then flew through air at 20 to 30 feet per second and stuck boy in head, causing fractured skull, severe hemorrhaging and contusion to brain Size H Oxygen Cylinder: Accidental MR Projectile at 1.5 Tesla

164 Projektil--effekt Projektil Undgå UFO er (Uønskede Flyvende Objekter) Oxygenbeholdere Dropstativer Kirurgiske instrumenter (sakse, klemmer, osv.) Senge

165 Projektil--effekt Projektil Mærkning af MR-rum vha. skilte Mærkning af magnetiske og non-magnetiske stativer, sengelejer o.lign. Screening af objekter eventuelt vha. magnettest Uddannelse af personale MR og ikke-mr Begrænsning af adgang til skannerrum Tænk dig om, inden du går ind til skannerrummet!

166 Projektileffekt - Eksempler

167 Twisting - implantater Vævsskader forårsaget af drejning eller forskydning af implantater i patienter pga. ensretning med det statiske magnetfelt -Vær opmærksom på: Intra-kranielle clips - lille forskydning = stor skade Høre-implantater Kunstige hjerteklapper Alle aktive implantater: Pacemakers - (også ledninger) Høreapparater Nervestimulatorer Andre fremmedlegemer, f.eks. metalspåner i øjnene

168 Twisting - implantater Intra-kranielle clips undersøg type og materiale Kunstige hjerteklapper De fleste er MR-safe, nogle udviser dog svage magnetiske egenskaber, hvorfor det anbefales at vente 6-8 uger efter operation med skanning. Kraftpåvirkning pga. magnetfelt er lille i forhold til in-vivo kræfterne. Pacemaker Kraftig kontraindikation dette ændres højst sandsynligt i den nærmeste fremtid pga. udviklingen af pacemakere1 Neuro-stimulatorer Kraftig kontraindikation de fleste er non-safe, der findes dog MR-safe stimulatorer. Her skal man være opmærksom på opvarmning af ledning pga. RF signalet. Coils og stents De fleste er non-magnetiske og skanning kan foretages umiddelbart. For dem med svage magnetiske egenskaber vent 6-8 uger. 1Loewy, Reconsideration of Pacemakers and MR imaging, Radiographics 2004

169 Twisting - implantater - Afvis ikke alle patienter med implantater. Mange implantater er MR-sikre eller kompatible, og resultat af påvirkning ubetydelig: Intra-vaskulære coils og stents Kirurgiske clips og skruer Ortopædiske implantater Læs mere på MRI safety.com - opdateret liste med godkendte implantater etc

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

1. Forventninger til kliniksemesteret (overordnet) samt beskrivelse af de forudsætninger der bringes med ind i semesteret:

1. Forventninger til kliniksemesteret (overordnet) samt beskrivelse af de forudsætninger der bringes med ind i semesteret: Læringsjournal Navn: Christian Hammer Nielsen Semester: 5 Klinisk vejleder: Hanne, Lars og Svend. Dato: 2010-03-29 Uge: 13 Klinisk uddannelsesansvarlig: Lars Jensen Rum MR20: GE 1.5T 1. Forventninger til

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Den aldrende hjerne -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Egill Rostrup, MD, DMSc Functional Imaging Unit, Dep. of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Glostrup Hospital, Copenhagen Oversigt Hvad

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ English version: An introduction to

Læs mere

k Annette Nyvad Kolding Gymnasium

k Annette Nyvad Kolding Gymnasium 1 NMR spektroskopi k Annette Nyvad Kolding Gymnasium 1 kerner har et eget-spin og opfører sig som små stangmagneter Radiobølger Bo Bo Retningen af 1 kerners magnetisk moment uden påvirkning fra ydre magnetfelt

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

- double inversion recovery -

- double inversion recovery - BACHELORPROJEKT Fremstilling af corticale plaques i multipel sclerose med fokus på MR-sekvensen: - double inversion recovery - Bachelorprojekt af:, hold 68 Ved: Professionshøjskolen Metropol, modul 14,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Lidt Historie om 7T. Olaf B. Paulson

Lidt Historie om 7T. Olaf B. Paulson Lidt Historie om 7T 1985 1,5T 2002 3T og så julen 2012/13 stor tung pakke Hvornår begyndte tankerne om 7T 3T ankommer 2. juli og indvies 2. sep. 2002 2003 løs diskussion, bl.a. 13 aug. om MEG med Lund

Læs mere

Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres

Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres Bachelorprojekt Udarbejdet af: Frederik Hvid Mortensen, 66080067, hold 66 Jonas Sterup Bovin, 66080152, hold

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft

!!!!!!!!!!Udfordringer på en operationsafdeling. Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Udfordringer på en operationsafdeling Tryksår, nerveskader, lejringer og løft Når en patient skal opereres, så er der mange fokus områder for personalet. Der er en masse teknisk udstyr der skal anvendes,

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision

Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Lys på (kvante-)spring: fra paradox til præcision Metrologidag, 18. maj, 2015, Industriens Hus Lys og Bohrs atomteori, 1913 Kvantemekanikken, 1925-26 Tilfældigheder, usikkerhedsprincippet Kampen mellem

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Indlæg om Pædiatrisk MR Neuroradiologi v. overlæge Brian Staussbøll-Grøn Aarhus Universitetshospital, Skejby DSMMR Forårsmøde 2012

Indlæg om Pædiatrisk MR Neuroradiologi v. overlæge Brian Staussbøll-Grøn Aarhus Universitetshospital, Skejby DSMMR Forårsmøde 2012 Indlæg om Pædiatrisk MR Neuroradiologi v. overlæge Brian Staussbøll-Grøn Aarhus Universitetshospital, Skejby DSMMR Forårsmøde 2012 PÆDIATRISK MR NEURORADIOLOGI DSMMR 2012 FOSTRE Hvorfor? FOV giver overblik

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard

Lys fra silicium-nanopartikler. Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard Lys fra silicium-nanopartikler Fysiklærerdag 22. januar 2010 Brian Julsgaard Oversigt Hvorfor silicium? Hvorfor lyser nano-struktureret silicium? Hvad er en nanokrystal og hvordan laver man den? Hvad studerer

Læs mere

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1. Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Udarbejdelse af den indledende spørgeskemaundersøgelse Tanken bag dette spørgeskema var; at skabe belæg for at emnet i vores problemstilling var reelt eksisterende. Vi ønskede at spørgeskemaet

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret

DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret DSMMRs forårsmøde i 2009 havde fokus på sikkerhed. Her følger to foredrag om hvordan patienters og ansatte sikkerhed under MR-skanning er reguleret af myndighederne. Foredragene er sidenhen let opdaterede

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC

OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC A KURSUS 204 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi BILLEDKVALITET OPLØSNINGSEVNE STØJ, MTF, DQE, ROC m.m. Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Billedkvalitet

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Billeddiagnostik - obs blødning Akut patient: CT skanning af cerebrum Traumer Akut/pludseligt

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Fysik A - B Aarhus Tech. Niels Junge. Bølgelærer

Fysik A - B Aarhus Tech. Niels Junge. Bølgelærer Fysik A - B Aarhus Tech Niels Junge Bølgelærer 1 Table of Contents Bølger...3 Overblik...3 Harmoniske bølger kendetegnes ved sinus form samt følgende sammenhæng...4 Udbredelseshastighed...5 Begrebet lydstyrke...6

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Sommer 2015 Thy-Mors HF & VUC Stx Fysik, niveau

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet

CT af bevægeapparatet. CT af bevægeapparatet. Teknik. CT af bevægeapparatet CT af bevægeapparatet John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG CT af bevægeapparatet Undersøgelsesteknik Post-processing Hyppigste undersøgelser Intervention Specielle indikationer

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Øvelse i termisk analyse

Øvelse i termisk analyse Øvelse i termisk analyse Fysisk teknik ved Bo Jakobsen http://dirac.ruc.dk/~boj/teaching Efterår 2011 1 Baggrund Øvelsenhartilformålatsættejerindienmetodetilatbestemmeetmateriales frekvensafhængige varmekapacitet.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PINNACLE UCL

BRUGERVEJLEDNING PINNACLE UCL BRUGERVEJLEDNING PINNACLE UCL May-Lin Martinsen Brugervejledning Pinnacle UCL... 1 1 Log ind... 2 2 Find patient/plan... 2 3 Fjerne lejet... 2 4 punkter... 3 5 konturer:... 3 5.1 Tumor (palliativ plan)...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

RFID: Mere end identifikation - RFID fra et forskningsperspektiv

RFID: Mere end identifikation - RFID fra et forskningsperspektiv RFID: Mere end identifikation - RFID fra et forskningsperspektiv Rasmus Krigslund, Petar Popovski and Gert F. Pedersen Department of Antennas, Propagation and Radio Networking Aalborg Universitet 16. marts,

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

magnetisk Resonans Imaging mri på heste

magnetisk Resonans Imaging mri på heste ORIGINALARTIKEL magnetisk Resonans Imaging mri på heste Basale principper og mulighederne i MR scanning jon vedding nielsen fagdyrlæge vedr. Sygdomme hos heste ansager dyrehospital Introduktion Magnetisk

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere