Magnetisk Resonans Billeddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnetisk Resonans Billeddannelse"

Transkript

1 Magnetisk Resonans Billeddannelse POSTGRADUAT KURSUS I DIAGNOSTISK RADIOLOGI Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

2 Planen : Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*) : MR-Hardware (magnet, gradienter, RF-system) + MR-billeddannelse (TR,TE) : Frokost : MR-billeddannelse (k-space, Fourier-transformation, samplingsstrategier) : MR-billeddannelse (k-space, Fourier-transformation, samplingsstrategier) : MR-pulssekvenser (Spin Echo, Gradient Echo) : Cases: Interactive MRI: real-time reconstructions Hvor hurtigt kan det gå? : MR-sikkerhed Litteratur: Jerrols T. Bushberg, et al."the essential physics of medical imaging", 3rd edition, Lippincott Willimans & Wilkins, USA, ISBN: Kapitel (p ) Eventuelt supplerende litteratur: Mark A. Brown & Richard C. Semelka, MRI: Basic Principles and Applications, 3rd edition, Wiley-Liss, USA, 2003, ISBN: Catherine Westbrook, Carolyn K. Roth, John Talbot, MRI in practice, 4th edition, Wiley-Blackwell, 2011, ISBN-13:

3 Magnetisk Resonans Billeddannelse MR Appetizer Lau Brix & Brian Stausbøl-Grøn Indkøb & Medicoteknik, Region Midt & MR-Centret, Aarhus Universitetshospital, Skejby

4 Billeddannende modaliteter MR CT CR

5 Cerebrum T2 STIR T1 T1 AUH, Skejby 1.5T MR scanner

6 Cerebrum T2 FSE (propeller) T1 3D GRE T2 FSE (propeller) AUH, Århus Sygehus 3.0T MR scanner

7 Cerebrum Angiografier 3D TOF TOF AUH, Skejby 1.5T MR scanner

8 Cerebrum Spektroskopi Iskæmi Metaboliske sygdomme Tumor/infektion etc. AUH, Skejby 1.5T MR scanner

9 Cerebrum Diffusion ADC map DWI AUH, Skejby 1.5T MR scanner

10 Cerebrum Fiber Tracking Jesper Frandsen, CFIN, Århus Universitetshospital Film klip

11 Led PD FATSAT STIR Brusk/menisk/korsbånd knoglemarv T1 SPGR FATSAT brusk T2 ligamenter AUH, Skejby 1.5T MR scanner

12 Columna STIR Knoglemarv Medulla T1 knoglemarv T2 Medulla/disci T1 FATSAT Gd Tumor/infektion mv AUH, Skejby 1.5T MR scanner

13 Abdomen/Bækken T1 - simpel cyste T1 FATSAT Gd T2 FATSAT AUH, Skejby 1.5T MR scanner

14 Abdomen/Bækken

15 Abdomen/Bækken T2 Gd MIP AUH, Skejby 1.5T MR scanner

16 Mammografi T2 FATSAT T1 Regionshospitalet Randers 1.5T MR scanner

17 Cardiac Cardiac 2 chamber SHAX 4 chamber Long Axis AUH, Skejby 1.5T MR scanner

18 Magnetisk Resonans Billeddannelse Introduktion til MR-Fysik Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

19 Billeder kan fremkomme ved brug af forskellige områder af det elektromagnetiske spektrum

20 MR-teori NMR Nuklear Magnetisk Resonans MRI Magnetic Resonance Imaging CMR = Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging MRS = Magnetic Resonance Spectroscopy fmri = Functional Magnetic Resonance Imaging MRA = Magnetic Resonance Angiography

21 MR-teori Klassisk Model: Elektromagnetisme Bølger Kvantemekanisk model: Foton-energi Diskrete energiniveauer

22 Atomstruktur Hydrogen (1H) Generel Proton Neutron Elektron

23 Kernespin

24 Vektor-matematik

25 Kernespin I fravær af et magnetfelt er spinnene vilkårligt orienterede

26 Kernespin Når et magnetfelt B0 påføres spinnene orienterer de sig parallelt med feltet.

27 Kernespin γ = MHz/Tesla Larmor-ligningen ω0 = γb0 Stof γ 1H H He N O 0 Sir Joseph Larmor

28 MR-teori Kvantemekanik B0 ω0 = γ B0 Hver enkelt spin kan indtage to forskellige orienteringer: Spin op (parallel) Spin ned (antiparallel)

29 MR-teori M B0 Summen af de individuelle magnetiske momenter danner en makroskopisk magnetisering som peger i samme retning, som det påtrykte felt. P.g.a. den vilkårlige fase vil den transverse komponent af de individuelle spin ophæve hinanden.

30 MR-teori E2 p2 ΔE E1 p1 Overgang mellem spin-op og spin-ned induceres ved stråleenergi (RF) svarende til forskellen i energitilstand E1 og E2. I ligevægt er der et let overskud af spins i population p1, dette betyder at p1>p2.

31 MR-teori

32 Free Induction Decay Larmor precesion Signal detektion FID

33 Free Induction Decay Detektion af: Amplitude Frekvens Fase Decay

34 Opsummering Atomkerner drejer om sin egen akse (spin) og har magnetiske egenskaber lig en stangmagnet I et statisk magnetfelt vil atomkernerne placere sig parallelt eller antiparallelt med B 0 feltet Lidt flere spins vil placere sig parallelt end antiparallelt og derved bliver nettomagnetiseringen større langs Bo feltet. Dette kaldes for Mz eller den longitudinelle magnetiseringsvektor En RF puls ved Larmor-frekvensen kan påvirke Mz og skubbe denne ned i det transverse plan. Den transverse magnetiseringsvektor kaldes Mxy

35 Magnetisk Resonans Billeddannelse Relaksationsprocesser Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret MR Centret,, Århus Universitetshospital, Skejby

36 Ændring af magnetiseringen

37 Ændring af magnetiseringen z B0 z' y M B 1 B 1 x x' Bt 1 Initial magnetization M 0 y' Magnetization after 90opulse

38 Ændring af magnetiseringen - excitation B0 Z M Y X net magnetization and 90 pulse

39 Ændring af magnetiseringen - excitation Z B0 Y M X net magnetization and 90 pulse

40 MR-teori

41 Free Induction Decay Larmor precession Signal detection Free Induction Decay Bo Signal amplitude Time Y M(t) X RF coil Z

42 Mz T2-relaksation M0 T1 63% Longitudinal relaxation Transvers relaksation 0 Spin-spin relaksation Time Mxy Energi udveksles mellem kernerne. Når en kerne afgiver energi optager en anden kerne energien. M0 Transverse relaxation T2 37% 0 Time Henfald af transvers magnetisering karakteriseres ved tidskonstanten T2

43 T2-relaksation * T 2 T1 T2intrinsic T2extrinsic T2intrinsic = defasning grundet spin-spin vekselvirkning T2extrinsic = defasning grundet felt-inhomogeniteter

44 T1-relaksation Longitudinal relaksation Spin-lattice relaksation Mz M0 T1 63% Longitudinal relaxation Time 0 Mxy M0 De exciterede atomers energi frigøres som 1) radiobølger (MR-signal) Transverse relaxation T2 2) tab til omgivende væv som varme (inducerede molekylebevægelser) 37% 0 Time

45 T1-relaksation Protonens magnetiske dipol-felt skaber en gitterstruktur Gitterstrukturen influerer på relaksationen af modstående protonkerner Interaktion af exciterede kerner med modstående gitterfelter er mekanismen bag T1-relaksationen For at energitransfer kan opstå skal den omkringliggende gitterstruktur fluktuere ved Larmorfrekvensen Energitransfer afhænger af kernens bevægelser: rotation, vibration og transition Energitransfer afhænger af størrelsen på molekylerne, den fysiske gitterstruktur og tilstedeværelsen af makromolekyler

46 Molekylebevægelse og frekvens Energitransfer er mest effektiv når protonernes precessions-frekvens overlapper det omkringliggende gitterstrukturs vibrationsfrekvens

47 T1-relaksation Mz Tid [ms]

48 T1 og T2 relaksation Z Mo Bo Mz Mo time Mxy time

49 Relaksationstider Væv T1[ms] ved 1.5T T1[ms] ved 0.5T T2[ms] Skeletmuskulatur Lever Nyre Milt Fedt Grå substans Hvid substans >4000 >4000 > CSF Lunge

50 Opsummering Atomkerner drejer om sin egen akse (spin) og har magnetiske egenskaber lig en stangmagnet I et statisk magnetfelt vil atomkernerne placere sig parallelt eller antiparallelt med B 0 feltet Lidt flere spins vil placere sig parallelt end antiparallelt og derved bliver nettomagnetiseringen større langs Bo feltet. Dette kaldes for Mz eller den longitudinelle magnetiseringsvektor En RF puls ved Larmor-frekvensen kan påvirke Mz og skubbe denne ned i det transverse plan. Den transverse magnetiseringsvektor kaldes Mxy Spinnene i vil herefter vende tilbage langs B0 feltet ved relaksationstiden T1 Spinnene i det transverse plan vil defases og forsvinde ved relaksationstiden T 2 T1 og T2 er uafhængige af hinanden. T2 er meget kortere end T1

51 Magnetisk Resonans Billeddannelse 03 MR Hardware Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

52 MR--Suiten MR

53 MR Hardware MR-skannere

54 MR Hardware MR-skannere

55 Statisk magnetfelt Opbygning af superledende magnet Superledning er et fænomen som forekommer i bestemte metaller og legeringer Nær det absolutte nulpunkt ophører modstanden i den elektriske leder (9 K < T < 18 K) Helium er i flydende tilstand ca. 4.2 K = -269 C Superledende tråd Niobium-Titanium Ramping af MR-Skanner 3.0 T 379 A - <270 min 1.5 T 480 A - <100 min 1.0 T 412 A - < 45 min 0.5 T 455 A - <15 min

56 Statisk magnetfelt Shimming af MR-Skanner Øge homogeniteten af det statiske magnetfelt i MR-skanneren Passiv shimming udføres ved magnetinstallationen Aktiv shimming udføres vha specialiserede spoler som justeres for at opnå maksimal homogenitet

57 Statisk magnetfelt Adskilt magnet med hul til gradienterne

58 Feltgradienter

59 Feltgradienter Y Z X gradient coils Static field magnetic coil X Y gradient coils Z gradient coils

60 Feltgradienter Gradientspoler

61 RF--afskærmning RF Faradaybur til eliminering af RF-støj

62 MR--optagesystem MR Raw data transport to the reconstructor MR Acquisition takes place Image Reconstruction Images are sent to the data disk on host computer After pressing Start Scan parameters are copied to CDAS Protocol selection and modification, and PROCEED image viewing and processing

63 Opsummering - Hardware Det store statiske magnetfelt, B0, fremkommer ved superledning nær det absolutte nulpunkt For at optimere homogeniteten af det statiske B 0-felt shimmes skanneren passivt og aktivt Ved hjælp af feltgradienter er det muligt at påvirke det statiske magnetfelt For at eliminere RF-støj er MR-stuen omkranset af et Faraday-bur

64 Overfladespoler

65 Overfladespoler Jo tættere en spole er på det område som skal exciteres, jo mindre RF-energi skal der afgives. Jo tættere modtagespolen er på det exciterede volumen, jo mere signal opfanges. Overfladespoler øger SNR

66 Overfladespoler Penetrationsdybden er proportional med spolens størrelse Fx er penetrationsdybden af en cirkulær spole med spolens radius Den begrænsede penetration bevirker at der modtages mindre signal fra bevægende organer hvorved billederne indeholder færre artefakter Fordele: Øget SNR Øget opløsning Mulighed for at tilpasse optagelsen til en given kropsdel Ulemper: Kan være begrænset af størrelse Spole drop-off -effekter Spoleplacering er ofte kritisk Spoleartefakter Spolens looping af wire kan være farlig

67 MR--spoler MR Lineært polariserede spoler Cirkulært polariserede spoler (Quadrature-spoler) Phased Array spoler (Multicoil Array)

68 Lineært polariserede spoler Transmission og reception langs en enkelt akse Ineffektiv til transmission af RF power Rektangulære overfladespoler Sagittal spine Superficielle læsioner af arme og ben Kan benyttes i kombination med andre spoler Cirkulære overfladespoler Ansigtsregionen Sagittal og transverse spine Skulder, fod, håndled Nyre, nedre abdomen Øjne, orbit, øre, hals Testies High resolution imaging

69 Cirkulært polariserede spoler Quadrature-spoler Opbygning: Benytter to spoler som er placeret således at deres akser mødes i en ret vinkel Herved genereres to B1-felter med et 90 faseskift Hver spole er sensitiv overfor signal i den ene retning Cirkulær polarisation opnås ved at benytte to RF kilder, 90 faseskiftet og påtrykt i ortogonale retninger i rummet Fordele: Effektiv til transmission af RF power ind i patienten Reducerer SAR-værdien (specific absorption rate) Benyttes til både transmission og optagelse Mindre påvirkelig overfor artefakter når spolen tiltes/vippes Større SNR sammenlignet med lineære spoler 2

70 Quadrature--spoler Quadrature Quadrature Body Coil Indbygget volumen-spole Billeddannelse at store kropsdele Benyttes til transmission Benyttes til store FOV (scout) Benyttes til transmission sammen med recieve-only spoler Lavere SNR end spoler med et relativt lille effektivt volumen

71 Quadrature--spoler Quadrature Quadrature Head Coil Hoved Ankel Fødder I kombination med fleksible spoler HUSK!!! Spolen skal sættes i stikket, for at undgå at ødelægge spolen når skanneren startes

72 Phased ArrayArray-spoler Opbygning og fordele: Lineær eller quadrature design Sammensat af flere mindre overfladespoler De enkelte spoler er indbyrdes uafhængige Sensitiviteten er den samme som små overfladespoler men FOV er større Volume arrays sensitiviteten er lig summen af de enkelte spoler Kan dække støre områder end en enkelt spole

73 Phased ArrayArray-spoler Sense Cardiac Coil Volume coil sammensat af fem separate spoleelementer: - To fleksible spoler anteriort - Tre spoler posteriort Dækker de fire hjertekamre Proximale koronararterier Aorta og rodfæstet af pulmonalarterien Mediastinum Bækkenet (Prostata, Rectum, Blæren)

74 Phased ArrayArray-spoler Synergy P/V Coil Bruges til helkrops-skanninger På få minutter kan hele kroppen skannes i kontrast-studier Ideel i kombination med MobiTrak studier Kan ikke kombineres med andre spoler

75 Andre spoletyper Mikroskopi-spoler Store spoler: 47 mm Små spoler: 23 mm Meget lille FOV mens et højt SNR opretholdes For at sikre en flad overflade kan spolerne låses med specielle spoleindsatser Kan ikke placeres i det transverse plan Virker bedst ved placering i det koronale eller sagitale plan Må ikke bruges i munden

76 Opsummering - Overfladespoler Ved at benytte specielle overfladespoler kan støjen nedsættes og SNR optimeres Der findes overordnet tre typer overfladespoler: Lineært polariseret, cirkulært polariseret og phased array Lineært polariserede spoler benyttes til transmission og reception langs en enkelt akse Cirkulært polariserede spoler (quadrature-spoler) benyttes til transmission og reception langs flere akser Phased array-spoler kan være lineært eller cirkulært opbygget Phased array-spoleelementerne er indbyrdes uafhængige Phased array-spoler giver samme SNR ved større FOV s sammenlignet med enkeltspoler Placeringen af spoler er vigtig for billedkvaliteten og patientsikkerheden

77 Magnetisk Resonans Billeddannelse 04 MRMR-Billeddannelse Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

78 MR--Billeddannelse MR MR-Billeddannelse handler om: Billedkontast (T1-, T2-, Proton-vægtet) Felt-gradienter K-space Billedkvalitet SNR Båndbredde

79 Billeddannelse Magnetisk Resonans-signal: Protondensitet Relaksationstider (T1 og T2) Chemical shift Bevægelser (blodstrømning, tarmperistaltik, hjertekontraktion) Parameter-justering vha: Radiofrekvente-pulse Gradienter Timing af dataopsamling Pulssekvens / pulsprogram Billedkontrast: T1-vægtning T2-vægtning Proton-vægtning Men hvordan?

80 Pulssekvenser - Free Induction Decay (FID) - Spin Echo - Gradient Echo

81 Kontrast T1-vægtede billeder Mz Mxy short T1 e.g. fat intermediate T2 e.g. fat long T1 e.g. CSF long T2 e.g. CSF TR TR/s TE TE/ms

82 Kontrast T1-vægtede billeder T1-effekter på billedet Kort T1 - lyst Fedt, subakutte blødninger Paramagnetiske kontraststoffer (gadolinium) Lang T1 - mørkt Ødem, inflammation, væsker, CSF

83 T1 Kontrast Inversion Recovery T1-relaksation efter 180 puls +Mz T Mz T1-tid 4

84 Kontrast T2-vægtet kontrast Mxy short T1 long T1 long T2 intermediate T2 TR/s TR TE TE/ms

85 Kontrast T2-vægtet kontrast TE = 20ms TE = 80ms TE = 120ms

86 Kontrast T2-vægtede billeder T2-effekter på billedet Kort T2 - Mørkt Jernophobning i leveren, magnetisk-susceptibilitets effekter Lang T2 - Lys Ødem, inflammation, væske, CSF

87 Protonvægte billeder Mz M xy short T1, high intermediate T1, low TR/s TR TE TE/ms

88 Protonvægtede Billeder Proton-vægtede billeder Lille protondensitet - mørk calcium, luft, korticalknogle, fibrøs væv Høj protondensitet - lys fedt

89 Relation mellem billedintensiteter Mørk Lys T1-vægtet billede Lang T1 Kort T1 T2-vægtet billede Kort T2 Lang T2

90 Billeddannelse - Gradienter - I fravær af feltgradienten vil begge cylindre i billedet føle det samme felt (a) - FID et består af en enkel frekvens - Når gradienten slås til i x-retningen er resultatet et FID bestående af to frekvenser (b)

91 Billeddannelse - Gradienter

92 Billeddannelse FID og dens frekvensdomæne-analog. a) en enkel frekvens b) to forskellige frekvenser. Symbolet F angiver at de to domæner er relateret ved en Fourier-transformation.

93 Billeddannelse - Feltgradienter Under MRI-proceduren skal RF-signalet fra hver voxel isoleres fra RF-signaler fra andre voxels. Hertil anvendes magnetiske feltgradienter i 3 retninger under hver billedcyklus. Under en billed-cyklus er hver gradient slået til i et specifikt tidsinterval for derved at forme den individuelle voxel.

94 Billeddannelse De tre gradienter benævnes: Slice Selection gradient Fase-indkodningsgradient Frekvens-indkodningsgradient

95 Billeddannelse Slice Selection gradienten: Definerer lokalisation og tykkelse af det snit som skal afbildes f~b Transmitted RF pulse weak selection gradient fo fo position

96 Billeddannelse Slice Selection gradienten f~b Transmitted RF pulse strong selection gradient fo fo position

97 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse position selection gradient

98 Billeddannelse Slice orientering f~b f1 Transmitted RF pulse fo f2 position selection gradient

99 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse no slice selection gradient position

100 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse z selection gradient fo position

101 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse No selection gradient position

102 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse y selection gradient fo position

103 Billeddannelse Slice orientering f~b No RF pulse no selection gradient position

104 Billeddannelse Slice orientering f~b Transmitted RF pulse x selection gradient fo position

105 Billeddannelse Slice Selection gradienten: Fase-distribution af spins efter slice selection gradienten

106 Billeddannelse Faseindkodningsgradient Benyttes til at definere voxels i én dimension af det udvalgte snit. Kaldes også præparationsprocessen. Phase encoding steps:

107 Billeddannelse Faseindkodningsgradient: Pulsdiagram

108 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Benyttes til at definere de individuelle voxels i den anden dimension af billedplanet Bo Frequency encoding gradient MR response Frequency encoding direction

109 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Bo Frequency encoding gradient MR response Frequency encoding direction

110 Billeddannelse Frekvensindkodningsgradient Pulsdiagram

111 Billeddannelse Frekvens & faseindkodning Frequency encoding direction

112 Billeddannelse - Hvordan? Hvordan bliver de optagede signaler til billeder?

113 Billeddannelse - Hvordan? Når et gradientfelt, Bz lægges langs patienten, vil det samme væv resultere i forskellige toppe i frekvensdomænet Et MR-billede fremkommer ved at sample det tidslige frekvenssignal, indsætte data i k-space og Fourier-transformere k-space f f t e i t dt f t [cos( t )] sin t dt

114 Billeddannelse k-space Fourier-rummet Billedrummet

115 K-space K-space, K-rum, Fourier-rum, Inverse Fourier-rum K-space indføres fordi det er en bekvem måde at beskrive dataopsamlingsforløbet på. I denne sammenhæng beskæftiger vi os altså med selve indkodnings- og data-opsamlingsteknikken Fase-rums teknikken beskriver optagelsen af MR-billeder ved hjælp af såkaldte faserums-kurver (K-space trajectories) Men hvordan?

116 K-space K-space består af rå-data som er opsamlet under billed-akkvisitionen, men endnu ikke er rekonstrueret til anatomiske billeder

117 K-space Rå-data (A) fourier transformeres ind i (B). Det endelige billede (C) er en gråtone repræsentation af (B)

118 K-space Værd at huske om K-rummet: Hver linie i fase-rummet bidrager til hele billedet: Centrale linier bidrager mest til kontrast Perifere linier bidrager mest til opløsningen (detaljer) En linie i fase-rummet kaldes en profil K-space Toy

119 Alternative kk-space trajectories

120 Keyhole and kk-space

121 Billedkvalitet MR billeder er karakteriseret ved: Små elementer Pixels hvis gråtoneskalaintensitet (lysstyrke) er relateret til amplituden af MR-signalet Jo større signalintensitet en voxel afgiver fra kroppen, jo lysere er den tilhørende pixel i billedet

122 Det ideelle MRMR-billede Meget signal God kontrast Høj rumlig opløsning Lidt støj Ingen artefakter C o n tr a s t S p a tia l r e s o lu tio n SNR R educed A r tifa c ts MR-billeddannelse er altid et kompromis!! Im a g in g speed

123 Billedkontrast Magnetic Field Pulssekvens Spin Echo Turbo Spin Echo (Turbo) Field Echo EPI GRASE Prepulse: IR, SPIR, ProSet, DRIVE, MTC Voxel Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Flow Diffusion Perfusion Temperature MR-respons Kontrast PD-W T1-W T2-W T2*-W Angio DWI BOLD

124 Signalmidling NSA Relativ SNR Relativ Imaging Tid

125 Opsummering MR billeddannelse sker ved hjælp af matematisk manipulation hvorved signaler fra forskellige væv kan adskilles Billedkontrast skabes ved at forskellige væv har forskellige relaksationstider Ved hjælp af feltgradienter er det muligt præcist at bestemme hvilke voxels MR-signalerne stammer fra. MR billeddannelse er altid et kompromis mellem signalet, støjen, opløsningen, kontrasten og tilstedeværelsen af artefakter Ved at benytte specielle overfladespoler kan støjen nedsættes og man opnår en bedre billedkvalitet

126 Magnetisk Resonans Billeddannelse 05 Pulssekvenser Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

127 MR--pulssekvenser MR Grundlæggende MR-sekvenser Spin Echo Gradient Echo Manipulation af MR-signalet Spin-præparation Inversion Recovery (STIR / SPIR / FLAIR)

128 Spin Echo T2-vægtede billeder

129 Spin Echo

130 Spin Echo Spin Echo sekvens Der skal to pulse til for at få dannet et ekko. Amplituden af ekkoet afhænger af T2-relaksationen i løbet af ekkotiden

131 Spin Echo 90 o 180 o RF Y Z X gradient coils X Y gradient coils ky Gy 0 Gx signal Z gradient coils o C Gz Static field magnetic coil 90 TE TR

132 Spin Echo Spin echo-sekvens

133 Spin Echo Kontrast Magnetfelt Pulssekvens Spin Echo Vævsvoxel MR-respons Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Kontrast PD-W T1-W T2-W

134 Billedvægtning for Spin Echo Kort TE Lang TE Kort TR T1-vægtet Mixet kontrast Lang TR Proton-vægtet T2-vægtet

135 Spin Echo Multi Multi--slice Akkvisition

136 Opsummering Spin Echo Spin Echo eliminerer signaltab som skyldes magnetiske feltinhomogeniteter, Susceptibilitet og Chemical shift Spin Echo tillader god T2-kontrast Spin Echo er "gold standard indenfor MRI Spin Echo er tidskrævende Spin Echo er sensitiv overfor bevægelsesartefakter

137 Gradient Echo 180 pulse -pulse T2 FID T2* ideal FID Spin Echo

138 Gradient Echo 180 pulse -pulse T2 FID T2* gradient dephased FID read gradient ideal FID Frequency encoded Spin Echo

139 Gradient Echo -pulse FID T2 T2* gradient echo read gradient ideal FID

140 Gradient Echo -pulse Bo Bo Frequency encoding direction

141 Gradient Echo -pulse Bo Frequency encoding Dephasing Frequency encoding direction

142 Gradient Echo -pulse Bo Frequency encoding Dephasing Frequency encoding direction

143 Gradient Echo Typiske Gradient Echo applikationer: Volumen-skanninger Dynamiske studier Breath-hold scans MR angiografi

144 Gradient Echo Det primære mål med Gradient Echo sekvenser er at nedsætte skannetiden Små flipvinkler (partial flipvinkel) muliggør meget korte TR Vigtig applikation ved 3D billeddannelse Refokuseringsgradienten (udlæsningsretningen) anvendes for at eliminere det oprindelige FID og senere genkalde det til ekkotiden TE

145 Signalintensitet vs. Flipvinkel cos E e MR-signalet maksimeres ved Ernst vinkel (αe): TR T1

146 Spin Præparation Inversion Recovery 180 inversions-puls

147 Spin Præparation Inversion Recovery ( M z M0 (1 2e t ) T1 ) TI = Inversionstiden repræsenterer tidsintervallet mellem 180 -pulsen og 90 -pulsen TR = Tidsintervallet mellem 180 -pulse

148 Spin Præparation Inversion Recovery - STIR Short TI Inversion Recovery +Mz +100% Fat (T1= 200ms) 90 pulse 0 Brain (T1= 500ms) -100% -Mz Time/ms Fedt-suppression 400

149 Spin Præparation Inversion Recovery - FLAIR Fluid Attenuated Inversion Recovery Nuller signaler fra fx CSF Kræver lang TI ( 2000ms) TR er typisk 6-9 sekunder T2-vægtning CSF er sort Lang billedakkvisitionstid Klinisk anvendelse af FLAIR Proton-vægtede hjernebilleder Spinal cord God til detektion af hvid substans-læsioner EPI-FLAIR teknikker benyttes til at optage fluid-suppressed billeder EPI-FLAIR-teknikker er populære ved ikke-samarbejdsvillige og ekstremt syge patienter

150 Spin Præparation Inversion Recovery - SPIR Spectral Presaturation with Inversion Recovery Udnytter forskellen i resonansfrekvenser mellem vand og fedt

151 Spin Præparation Inversion Recovery - SPIR vs STIR STIR Komplet sekvens Ikke-selektiv suppression af fedt Undertrykker alle væv med T1-værdier som ligner fedts Kan benyttes ved alle feltstyrker SPIR En præparationsteknik Selektiv fedtsuppression (postkontrast MR-billeddannelse) Kan kun bruges i meget homogene magneter med stor feltstyrke

152 Inversion Recovery Kontrast Magnetfelt Pulssekvens IR Vævsvoxel MR-respons Proton density Relaxation time T1 Relaxation time T2 Kontrast Real T1 Fat suppr. Flair Grey matter only

153 Magnetisk Resonans Billeddannelse 06 MRMR-Sikkerhed Lau Brix Medico--Teknisk Afdeling & Medico MR--Centret, Århus Universitetshospital, Skejby MR

154 MR--Sikkerhed MR

155 MR--Sikkerhed MR

156 MR--Sikkerhed MR

157 Magnetisk kompatibelt udstyr Monitorering Anæstesiapparat Injektionssystem

158 MR--Sikkerhed - Motivation MR Udbredelse af MR skannere MRI betragtes som almindelig undersøgelsesform Kraftigere og hurtigere skannere Statiske magnetfelt Gradienter RF-signaler Udvikling af nye aktive og passive implantater Krav til monitorering - mere udstyr

159 FDA MAUDE database Manufacturer and User Facility Device Experience Database Report Date: 06/10/2003 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 Smoke developed due to an overheated electrical choke in the gradient cabinet and the fire department was called in. A firefighter with a respirator was caught by the magnetic field and drawn into the magnet bore. The magnet was quenched and the firefighter was removed. Report Date: 03/02/2004 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 Cleaning person took floor buffer into magnet room. The buffer was magnetically attached to the magnet. The cleaning person attempted to free the buffer from the magnet base and the buffer was pulled into the bore of the magnet. The cleaning person's hand was allegedly lacerated at this time and required sutures. Report Date: 12/19/2003 MDR Text Key: Patient Sequence Number: 1 A patient experienced warming during a scan. The patient was not padded from the central coil and did have contact with the coil during the scan. This contact resulted in an area of redness with a blister approximately 24.5 mm in diameter

160 MR--terminologi for implantater & apparater MR MR Safe Et objekt der i alle MRI miljøer kan betragtes som sikker: ikkeledende, ikke-metalisk og ikke magnetisk MR Conditional MR Unsafe Et objekt der er sikkert i et specifikt MR miljø under specifikke Et objekt der forårsager betingelser: f.eks. Felt- skade i alle MR miljøer styrke, gradient styrke, SAR. MR Task group of the American Society for Testing and Materials, 2005

161 MR--terminologi for implantater & apparater MR MR Safe An item that poses no known hazards in all MRI environments MR conditional An item that has been demonstrated to pose no known hazards in a specified MRI environment with specified conditions of use. Any parameter that affects the safety of the item should be listed Any condition that is known to produce an unsafe condition must be described MR Unsafe: An item that is known to pose hazards in all MRI environments

162 Typer af MR risici Projektil-effekt Twisting - Implantater Forbrændinger Billed-artefakter Fysiologisk stimulation Fejlfunktion - elektronik eller mekanik påvirkes Øvrige sikkerhedsemner

163 Projektil--effekt Projektil METROPOLITAN DESK July 31, 2001, Tuesday Boy, 6, Dies Of Skull Injury During MRI By DAVID W. CHEN (NYT) Late Edition - Final, Section B, Page 1, Column 5 Westchester Medical Center announces that 6-year-old boy was killed during magnetic resonance imaging test; metal oxygen tank about size of fire extinguisher became magnetized, then flew through air at 20 to 30 feet per second and stuck boy in head, causing fractured skull, severe hemorrhaging and contusion to brain Size H Oxygen Cylinder: Accidental MR Projectile at 1.5 Tesla

164 Projektil--effekt Projektil Undgå UFO er (Uønskede Flyvende Objekter) Oxygenbeholdere Dropstativer Kirurgiske instrumenter (sakse, klemmer, osv.) Senge

165 Projektil--effekt Projektil Mærkning af MR-rum vha. skilte Mærkning af magnetiske og non-magnetiske stativer, sengelejer o.lign. Screening af objekter eventuelt vha. magnettest Uddannelse af personale MR og ikke-mr Begrænsning af adgang til skannerrum Tænk dig om, inden du går ind til skannerrummet!

166 Projektileffekt - Eksempler

167 Twisting - implantater Vævsskader forårsaget af drejning eller forskydning af implantater i patienter pga. ensretning med det statiske magnetfelt -Vær opmærksom på: Intra-kranielle clips - lille forskydning = stor skade Høre-implantater Kunstige hjerteklapper Alle aktive implantater: Pacemakers - (også ledninger) Høreapparater Nervestimulatorer Andre fremmedlegemer, f.eks. metalspåner i øjnene

168 Twisting - implantater Intra-kranielle clips undersøg type og materiale Kunstige hjerteklapper De fleste er MR-safe, nogle udviser dog svage magnetiske egenskaber, hvorfor det anbefales at vente 6-8 uger efter operation med skanning. Kraftpåvirkning pga. magnetfelt er lille i forhold til in-vivo kræfterne. Pacemaker Kraftig kontraindikation dette ændres højst sandsynligt i den nærmeste fremtid pga. udviklingen af pacemakere1 Neuro-stimulatorer Kraftig kontraindikation de fleste er non-safe, der findes dog MR-safe stimulatorer. Her skal man være opmærksom på opvarmning af ledning pga. RF signalet. Coils og stents De fleste er non-magnetiske og skanning kan foretages umiddelbart. For dem med svage magnetiske egenskaber vent 6-8 uger. 1Loewy, Reconsideration of Pacemakers and MR imaging, Radiographics 2004

169 Twisting - implantater - Afvis ikke alle patienter med implantater. Mange implantater er MR-sikre eller kompatible, og resultat af påvirkning ubetydelig: Intra-vaskulære coils og stents Kirurgiske clips og skruer Ortopædiske implantater Læs mere på MRI safety.com - opdateret liste med godkendte implantater etc

Planen. Magnetisk Resonans Billeddannelse. Billeddannende modaliteter MR CT CR. T 2 FSE (propeller) T 1 3D GRE T 2 FSE (propeller) T 1 T 2 STIR

Planen. Magnetisk Resonans Billeddannelse. Billeddannende modaliteter MR CT CR. T 2 FSE (propeller) T 1 3D GRE T 2 FSE (propeller) T 1 T 2 STIR Planen 09.45-10.30: Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*) Magnetisk Resonans 10.45-11.30 MR-Hardware (magnet, gradienter, RF-system) + MR-billeddannelse (TR,TE)

Læs mere

Planen 09.45-10.30: Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*)

Planen 09.45-10.30: Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*) Planen 09.45-10.30: Appetizer + kort introduktion til MR-fysik + MR-relaksationsprocesser (T1, T2, T2*) Magnetisk Resonans 10.45-11.30 MR-Hardware (magnet, gradienter, RF-system) + MR-billeddannelse (TR,TE)

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet

MR Angiografi. Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet MR Angiografi Susanne Frevert, Overlæge, Kardiovaskulært afsnit, Rigshospitalet Agenda MR angiografi Underekstremiteter Viscerale kar Hjernen og hjertet Angiografi karakteristika Spatiel opløsning Temporal

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 8 03-04-2008 22:27 opdateret marts 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

MR esaote. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

MR esaote. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk MR esaote Produktprogram 2011 SCANEX Medical Systems www.scanex.dk Hvorfor er Scanex... Vi kender vores marked rigtig godt Vi forhandler kun noget vi kan stå inde for En SCAnex serviceaftale sikrer dig

Læs mere

MR ESAOTE PRODUKTPROGRAM 2013. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk

MR ESAOTE PRODUKTPROGRAM 2013. SCANEX Medical Systems www.scanex.dk MR ESAOTE PRODUKTPROGRAM 2013 SCANEX Medical Systems www.scanex.dk HVORFOR ER SCANEX... VI KENDER VORES MARKED RIGTIG GODT VI FORHANDLER KUN NOGET VI KAN STÅ INDE FOR EN SCANEX SERVICEAFTALE SIKRER DIG

Læs mere

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi)

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi) Appendiks NMR-teknikken NMR-teknikken baserer sig på en grundlæggende kvanteegenskab i mange atomkerner, nemlig det såkaldte spin som kun nogle kerner besidder. I eksemplerne her benyttes H og 3 C, som

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

1. Forventninger til kliniksemesteret (overordnet) samt beskrivelse af de forudsætninger der bringes med ind i semesteret:

1. Forventninger til kliniksemesteret (overordnet) samt beskrivelse af de forudsætninger der bringes med ind i semesteret: Læringsjournal Navn: Christian Hammer Nielsen Semester: 5 Klinisk vejleder: Hanne, Lars og Svend. Dato: 2010-03-29 Uge: 13 Klinisk uddannelsesansvarlig: Lars Jensen Rum MR20: GE 1.5T 1. Forventninger til

Læs mere

Magnetic resonance imaging- MRI. Hardware. Hardware. Hardware. MRI princip Røntgen, Ultralyd, MRI, Artroskopi -kode

Magnetic resonance imaging- MRI. Hardware. Hardware. Hardware. MRI princip Røntgen, Ultralyd, MRI, Artroskopi -kode Magnetic resonance imaging- MRI Basale principper and hyppigt forekommende læsioner Jon Vedding Nielsen, DVM, Cert. Eq. Diseases Smedekursus i samarbejde med Ib Jessen APS Ansager, d. 12. januar 2012 Røntgen,

Læs mere

NON-kontrast MR-Angiografi

NON-kontrast MR-Angiografi NON-kontrast MR-Angiografi Yousef W. Nielsen 1.reservelæge, PhD Radiologisk Afdeling X Herlev Hospital DFIR Årsmøde 2013 Korsør CE-MRA Først beskrevet i 1994 Robust metode Perifer MRA Sens. 0.95 Spec.

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Kontrast opløsning Rumlig opløsning Signal- Støj forhold (S/N) DOSIS Artefakter 03-10-2012 side 3 Billedkvalitet Den

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier, TV billeder Vi ser farven og lysstyrken Kontinuerlig billede

Læs mere

MR-skanning: Billeder fra den forbudte side af bølgelængdegrænsen

MR-skanning: Billeder fra den forbudte side af bølgelængdegrænsen MR-skanning: Billeder fra den forbudte side af bølgelængdegrænsen Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, afsnit 340, Hvidovre Hospital, http://www.drcmr.dk/ Publiceret i Gamma tidsskrift for fysik,

Læs mere

Magnetisk resonans imaging- MRI

Magnetisk resonans imaging- MRI Magnetisk resonans imaging- MRI Indlæg om halthedog billeddiagnostik v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen Dyrlægestuderende -Hestedifferentiering, Ansager, oktober, 2011 Røntgen, Ultralyd, MRI, Artroskopi -kode

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Styringsfunktioner. Arbejdshukommelse Strategisøgning Planlægning Hæmning af uhensigtsmæssige handlinger Vedholdende opmærksomhed

Styringsfunktioner. Arbejdshukommelse Strategisøgning Planlægning Hæmning af uhensigtsmæssige handlinger Vedholdende opmærksomhed Kognitive funktioner Hjernecellen Styringsfunktioner Arbejdshukommelse Strategisøgning Planlægning Hæmning af uhensigtsmæssige handlinger Vedholdende opmærksomhed Perceptuel opfattelse Genkendelse af form-sammenhæng

Læs mere

MR-SCANNING AF BUGHULEN

MR-SCANNING AF BUGHULEN MR-SCANNING AF BUGHULEN Et godt og skarpt billede fra en MR-scanning er ofte en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og bestemme den rette behandling. Når du skal have foretaget en MR-scanning,

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Protoner med magnetfelter i alle mulige retninger.

Protoner med magnetfelter i alle mulige retninger. Magnetisk resonansspektroskopi Protoners magnetfelt I 1820 lavede HC Ørsted et eksperiment, der senere skulle gå over i historiebøgerne. Han placerede en magnet i nærheden af en ledning og så, at når der

Læs mere

Billedkvalitet fortsat

Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Parameterhåndtering FOV ma Scantid kv Pitch Snittykkelse Patientlejring Kernel 03-10-2012 side 3 FOV Placering af pt. 03-10-2012

Læs mere

Objective Movement Monitor

Objective Movement Monitor Objective Movement Monitor Et system til registrering af cerebrale patientbevægelser. Udviklet af Professor, overlæge, dr. med. Carsten Thomsen og MRI og elektronik ingeniør Introduktion - Jeg arbejder

Læs mere

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX

RADIOLOGI HJEMMESIDER RTG DEFINITION OPTIMALE FORHOLD VED RTG AF THORAX RADIOLOGI HJEMMESIDER 1. www.drs.dk (Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside) 2. radiologymasterclass.co.dk 3. learningradiology.com 4. Radiologyassitant.nl. 5. sonoworld.com 6. ctisus.com 7. imaios.com

Læs mere

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker

Den aldrende hjerne. -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Den aldrende hjerne -undersøgelse med avancerede MR-teknikker Egill Rostrup, MD, DMSc Functional Imaging Unit, Dep. of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Glostrup Hospital, Copenhagen Oversigt Hvad

Læs mere

k Annette Nyvad Kolding Gymnasium

k Annette Nyvad Kolding Gymnasium 1 NMR spektroskopi k Annette Nyvad Kolding Gymnasium 1 kerner har et eget-spin og opfører sig som små stangmagneter Radiobølger Bo Bo Retningen af 1 kerners magnetisk moment uden påvirkning fra ydre magnetfelt

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital (MR-HH). For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ 23. april 2004 Man kan optage billeder

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 11 03-04-2008 22:30 opdateret 16. januar 2007 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve Nyhedsbrev - Juli 2006 Referat af

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ Revideret 23. januar, 2009 Man kan

Læs mere

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m)

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m) Kapitel 10 Beregning af magnetiske felter For at beregne det magnetiske felt fra højspændingsledninger/kabler, skal strømmene i alle ledere (fase-, jord- og eventuelle skærmledere) kendes. Den inducerede

Læs mere

Praksisdag Syd 23. Maj 2008. Region Syddanmark

Praksisdag Syd 23. Maj 2008. Region Syddanmark Praksisdag Syd 23. Maj 2008 Region Syddanmark 1 Nye billeddiagnostiske tilbud til praksis Overlæge Lene Guldberg Hansen Overlæge Henrik Videbæk Praksiskonsulent John Bagge 2 MR skanning fra praksis 3 Forløb,

Læs mere

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital

Billedanatomi. Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 1 2 Billedanatomi Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital 3 Billedanatomi Introduktion Columna Overekstremiteten Ultralydskanning 1 Underekstremiteten Kraniet

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ English version: An introduction to

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

31500: Billeddiagnostik og strålingsfysik. Jens E. Wilhjelm et al., DTU Elektro Danmarks Tekniske Universitet. Dagens forelæsning

31500: Billeddiagnostik og strålingsfysik. Jens E. Wilhjelm et al., DTU Elektro Danmarks Tekniske Universitet. Dagens forelæsning 31500: Billeddiagnostik og strålingsfysik Jens E. Wilhjelm et al., DTU Elektro Danmarks Tekniske Universitet Dagens forelæsning Røntgen Computed tomografi (CT) PET MRI Diagnostisk ultralyd Oversigter Kliniske

Læs mere

Danseed 20.marts Resonance (NMR) Helene Fast Seefeldt, Århus Universitet, Landbrugsfakultetet, Flakkebjerg

Danseed 20.marts Resonance (NMR) Helene Fast Seefeldt, Århus Universitet, Landbrugsfakultetet, Flakkebjerg Danseed 20.marts 2007 Når r der går g r frø i Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Princippet bag NMR B 0 N S B 0 RF puls FT 5 4 3 2 1 0 ppm Prøve Magnet Data - FID Data - spektrum NMR spektroskopi og imaging

Læs mere

Medicinske procedurer

Medicinske procedurer Cochlear Implants Medicinske procedurer for MED EL-implantatsystemer English AW33295_2.0 (Danish) Denne manual indeholder vigtige anvisninger og oplysninger om sikkerhed til brugere af MED EL-implantatsystemer,

Læs mere

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry Ekkolodder af: Jens Sahl Why Worry Jens Sahl Why Worry Fisket fra båd siden 1990 Ingeniør (Svagstrøm / software) Oticon høreapparater Optisk / magnetisk Måleudstyr Agenda Hvordan virker ekkoloddet Bølgeteori

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

Er superledning fremtiden for fusion?

Er superledning fremtiden for fusion? Er superledning fremtiden for fusion? Drømmen om fusionsenergi er ikke nem at nå. I kampen for at fremtidens fusionskraftværker nogensinde skal blive en realitet, står videnskabsmænd over for et stort

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi L Æ G E, P H. D. S T U D E R E N D E K A R E N L I N D R A M S K O V R A D I O L O G I S K A F D E L I N G, H E R L E V H O S P I T A L Projektets

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er den mest nøjagtige billeddiagnostiske metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose

MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose MR-Skanning - hurtig og sikker diagnose MR = undersøgelse med Magnetisk Resonans MR står for magnetisk resonans. Man foretager en MR-undersøgelse i en MR-skanner. En MR-skanner er opbygget omkring en elektromagnet,

Læs mere

Lærebogen i laboratoriet

Lærebogen i laboratoriet Lærebogen i laboratoriet Januar, 2010 Klaus Mølmer v k e l p Sim t s y s e t n a r e em Lærebogens favoritsystemer Atomer Diskrete energier Elektromagnetiske overgange (+ spontant henfald) Sandsynligheder,

Læs mere

Manipulationer af banen

Manipulationer af banen Orbit bumps, Injektion/Ekstraktion, orbit korrektion og beamlines Wille: kapitel 3.18 og 4 og 10.4.2 Orbit bumps: 1,2,3 og 4 bumpers Injektion og ekstraktions elementer Septa, kickers og bumpers Magnetiske,

Læs mere

MRS - Magasinkendskab inden der bores

MRS - Magasinkendskab inden der bores MRS - Magasinkendskab inden der bores Program Princippet i MRS-metoden Anvendelsesmuligheder for MRS Planlægning, feltarbejde og databehandling Vurdering af datakvalitet og eksempler på gode og dårlige

Læs mere

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook

July 23, 2012. FysikA Kvantefysik.notebook Klassisk fysik I slutningen af 1800 tallet blev den klassiske fysik (mekanik og elektromagnetisme) betragtet som en model til udtømmende beskrivelse af den fysiske verden. Den klassiske fysik siges at

Læs mere

Viden om el-kirurgi. El-kirurgi. Side 1. viden gør en forskel. El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder.

Viden om el-kirurgi. El-kirurgi. Side 1. viden gør en forskel. El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder. Side 1 El-kirurgi El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder. Apparatet kan sammenlignes med et batteri og for at få strømmen igennem, må der etableres et kredsløb. Ligesom

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

MR-teknik og indikationer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG MR-teknik og indikationer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Fidusen ved MR Fremstiller væv med mange protoner Der er mange protoner i vand Der er oftest meget vand i patologisk

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Stern og Gerlachs Eksperiment

Stern og Gerlachs Eksperiment Stern og Gerlachs Eksperiment Spin, rumkvantisering og Københavnerfortolkning Jacob Nielsen 1 Eksperimentelle resultater, der viser energiens kvantisering forelå, da Bohr opstillede sin Planetmodel. Her

Læs mere

MR TEKNIK OG INDIKATIONER

MR TEKNIK OG INDIKATIONER MR TEKNIK OG INDIKATIONER LENE BAK OVERLÆGE RADIOLOGISK AFD ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL A-kursus 12.sept. 2016 MR HVORFOR ER DET SMART? Fremstiller væv med mange protoner (hydrogenatomkerner) Der er mange

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning SURESCAN Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning Teknisk håndbog 0123 2009 Følgende liste indeholder varemærker

Læs mere

MR Sikkerhed Træningsprogram for studerende

MR Sikkerhed Træningsprogram for studerende MR Sikkerhed Træningsprogram for studerende Helle Simonsen Enhed for Funktionel Billeddiagnostik Glostrup Hospital Hvorfor har vi et træningsprogram? Gennem de senere år har der været en stigning af ulykker

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 11 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 11 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Statistisk mekanik 10 Side 1 af 7 Sortlegemestråling og paramagnetisme. Sortlegemestråling

Statistisk mekanik 10 Side 1 af 7 Sortlegemestråling og paramagnetisme. Sortlegemestråling Statistisk mekanik 0 Side af 7 Sortlegemestråling I SM9 blev vibrationerne i et krystalgitter beskrevet som fononer. I en helt tilsvarende model beskrives de M svingninger i en sortlegeme-kavitet som fotoner.

Læs mere

Patientvejledning. MR-scanning

Patientvejledning. MR-scanning Patientvejledning MR-scanning MR-scanning er en meget nøjagtig billed diagnostisk metode til at stille diagnoser, og næsten alle lidelser i hjerne, nakke, ryg, skuldre, arme, hænder, ben, hofter, knæ,

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast

Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Til patienter og pårørende Røntgenstråler, MR, ultralyd og kontrast Vælg farve Vælg billede Røntgenstråler - hvad er risikoen? Radiologisk Afdeling Henvisning fra læge Når du skal have foretaget en undersøgelse

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer)

Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Signalbehandling og matematik 1 (Tidsdiskrete signaler og systemer) Session 1. Sekvenser, diskrete systemer, Lineære systemer, foldning og lineære tidsinvariante systemer Ved Samuel Schmidt sschmidt@hst.aau.dk

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Digital røntgenoptagelse med sensorer Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Den digitale sensor En sensor er en røntgenreceptor, hvor energien fra røntgenstråling konverteres

Læs mere

Eksponeringer fra MRI

Eksponeringer fra MRI Radiografuddannelsen 7. semester Bachelorprojekt 4. eksterne prøve Statisk magnetfelt Radiofrekvente felt Gradient magnetfelt Eksponeringer fra MRI Af Morten Bjerregaard Nielsen - Hold 61 Professionshøjskolen

Læs mere

af William J. McFreey - Juli 2013 (V1.1) Oversat til Dansk ved Palle A. Andersen

af William J. McFreey - Juli 2013 (V1.1) Oversat til Dansk ved Palle A. Andersen " Overunity Enheder af William J. McFreey - Juli 2013 (V1.1) Oversat til Dansk ved Palle A. Andersen Det er indlysende for mig, at såkaldte overunity enheder som påvist ved Tariel Kapanadze, Floyd Sweet,

Læs mere

Indhold. MR-sikkerhed for patienter og ansatte. MR og potentielle effekter. Direkte felteffekter. Indirekte ricisi.

Indhold. MR-sikkerhed for patienter og ansatte. MR og potentielle effekter. Direkte felteffekter. Indirekte ricisi. Indhold MR-sikkerhed for patienter og ansatte Lars G. Hanson Fysiker, ph.d. Felt-effekter og andre potentielle farer RF, gradienter og statisk felt Kryogener, brandhensyn, støj, kontraststoffer Patientsikkerhed:

Læs mere

- double inversion recovery -

- double inversion recovery - BACHELORPROJEKT Fremstilling af corticale plaques i multipel sclerose med fokus på MR-sekvensen: - double inversion recovery - Bachelorprojekt af:, hold 68 Ved: Professionshøjskolen Metropol, modul 14,

Læs mere

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi

A KURSUS 2014 ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING. Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi ATTENUATION AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Attenuation af røntgenstråling

Læs mere

Statistisk mekanik 10 Side 1 af 7 Sortlegemestråling og paramagnetisme. Sortlegemestråling

Statistisk mekanik 10 Side 1 af 7 Sortlegemestråling og paramagnetisme. Sortlegemestråling Statistisk mekanik 0 Side af 7 Sortlegemestråling I SM9 blev vibrationerne i et krystalgitter beskrevet som fononer. I en helt tilsvarende model beskrives de EM svingninger i en sortlegeme-kavitet som

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi DANNELSE AF RØNTGENSTRÅLING Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Røntgenstråling : Røntgenstråling

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Instruktions Manual (UN-2000M)

Instruktions Manual (UN-2000M) Instruktions Manual (UN-2000M) Dobbelt virkende thumper Massage Apparat (UN-2000M) Brugsanvisninger - Sæt stikket i stikkontakten.. Brug knappen til at vælge intensiteten af massagen (Fig.1) Sæt knappen

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Artefakter. Artefakter. Artefakter: Akustisk skygge 13-09-2015. Artefakter forekommer, når UL-billedet ikke afspejler virkeligheden.

Artefakter. Artefakter. Artefakter: Akustisk skygge 13-09-2015. Artefakter forekommer, når UL-billedet ikke afspejler virkeligheden. Artefakter Artefakter Artefakter forekommer, når UL-billedet ikke afspejler virkeligheden. Slagskygge, kantskygge, enhancement, anisotropi, spejling. Omgås artefakter ved at skanne i flere planer. Artefakter:

Læs mere

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? PRIS 23.09.10 PRIS 23.09.10 Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? Gennemgang i dag: Projekt Billedkvalitet Filtreret tilbage projektion Iterativ rekonstruktion

Læs mere

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14 Dagsorden Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer Kredsløbet; hjertet og lungerne Åndedrættet og lungerne Huden Lever og nyrer Københavns Massageuddannelse Kredsløbet Kredsløbet

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Fingertip Pulsoximeter

Fingertip Pulsoximeter Fingertip Pulsoximeter Model: Fairy A4 www.kendan.dk 1. Brugsområde Pulsoximeter anvendes til måling af SpO2 og puls via fingerspidsen. Pulsoximeteret kan anvendes til børn og voksne på hospitaler, klinikker

Læs mere

AIMT Hærderiet Induktionshærdning The Group of Aalberts Industries Material Technologies

AIMT Hærderiet Induktionshærdning The Group of Aalberts Industries Material Technologies Induktionshærdning The Group of Aalberts Industries Material Technologies Hvorfor vælge Induktionshærdning Lokal hærdning på detaljen Relativ små formforandringer God reproducerbarhed Økonomisk attraktiv

Læs mere

ColorCube. ColorCube Brugervejledning

ColorCube. ColorCube Brugervejledning ColorCube ColorCube Brugervejledning WWW.COLORCUBE.DK ColorCube er designet, udviklet og ejet af T Technology ApS og beskyttet under EF design registrering nr. 002403360-0001 / RCD design nr. 002403360-0001.

Læs mere