Årsrapport Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Årsrapport

2 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses, at der i perioden blev publiceret 17 arbejder i danske og internationale tidsskrifter, og ikke kun af læger. I det efterfølgende tiår steg tallet til 50 og siden 2000 og til og med 2013 er der publiceret 138 arbejder, hvoraf langt hovedparten er publiceret efter regionsdannelsen i Omend denne bibliografi ikke er helt fyldestgørende, så er tendensen overbevisende. Denne udvikling skyldes en politisk beslutning om, at forskning skulle være en integreret del af hverdagen på alle Region Midtjyllands hospitaler. I modsætning til tidligere er der afsat relevante midler i budgettet, som sikrer, at processen kan gennemføres. Udover boomet i publikationer har denne strategi resulteret i etableringen af en Forskningsenhed i egne lokaler og med en fast stab herunder en akademisk koordinator samt halvtids-sekretær. Der er aktuelt ansat 11 ph.d. studerende, hertil kommer en række kortere - og længerevarende projekter med og uden ekstern samarbejdspartner forankret i de enkelte afdelinger. Sidst men ikke mindst deltager flere afdelinger i multicenterstudier styret andetsteds. Med andre ord er der grøde i processen med at sætte forskningen på dagsordenen. Samtidig deltager flere og flere faggrupper i udviklingen således, at denne ikke er forbeholdt læger og sygeplejersker Tidligere forskningsberetninger har overvejende omhandlet sygeplejerelaterede forhold. I modsætning hertil omfatter aktuelle beretning alle forsknings-, formidlings- og uddannelsestiltag på. Hospitalsdirektør Lægefaglig direktør Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Holsteen Jessen Jørgen Schøler Kristensen Inge Pia Christensen 2

3 Indholdsfortegnelse Akutafdelingen 4 Anæstesiologisk afdeling 5 Centrallaboratoriet 8 Forskningsenheden 8 Kirurgisk afdeling 14 Kvindeafdelingen og Fertilitetsklinikken 17 Livstilscenteret 20 Medicinsk afdeling 21 Ortopædkirurgisk afdeling 23 Terapiafdelingen 27 Bilag 1: Forskningsstrategi

4 Akutafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge Ove Gaardboe Forskningsansvarlige/lektorer Carsten Brandt Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Carsten Brandt Ph.d. studerende Nikolaj Raaber Telemedical solutions in medical emergencies, advantages and disadvantages for patients, healthcare professionals, and the healthcare system Aarhus University, Health, Clinical research. Vejledere: Hans Kirkegaard, Prof. Dr. med., Research Center for Emergency medicine, Aarhus University, Erika Frischknecht Christensen, Spec. Læge, Lægelig chef, Præhospitalet Aarhus, Thorbjørn Grøfte, Overlæge, Seniorforsker, ph.d., Præhospitalet Aarhus, Ingunn Riddervold, Cand. Scient., ph.d., Forsknings- og akademisk koordinator, Præhospitalet Aarhus Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Tygesen G. et al. Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients. European Journal of Emergency Medicine 2012 Dec; 19(6): (Projektet er afsluttet i 2011) Kongresbidrag Gitte Tygesen, Helle Matzen, Karen Grønkjær, Lisbeth Uhrenfeldt, Steen Andreassen, Ove Gaardboe, Stephen E. Rees Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients, DEMC4, Roskilde, November 2011 Nikolaj Raaber et. al Implementation of Basic Point-of-Care Ultrasound in Emergency Medicine Departments in the Central Danish Region DEMC5, Aarhus, April 2013 Nikolaj Raaber et. al Sepsis screening en opgørelse fra akutafdelingen, DEMC5, Aarhus, April 2013 Mai Sommer, Gitte Boier Tygesen, Anne Jacobsen Prevention of pressure ulcers at orthopaedic patients begins on the Department of Emergency Medicine" 4

5 DEMC5, Aarhus, April 2013 Anne Jacobsen, Mai Sommer Prevention of pressure ulcers at orthopaedic patients begins on the accident and emergency department International Forum on Quality and Safety in Healthcare, London, England, April 2013 Andre forskningsaktiviteter Nikolaj Raaber Evaluering af effekt af Akut Medicinsk Kald. - case-control studie Priser, legater og fondsdonationer Radiometer Medical ApS: kr. til projektet Mathematical arterialisation of venous blood in emergency medicine patients, tilstedeværelse af bioanalytiker i Akutafdelingen i projektperioden til at understøtte inkludering, udtage og analysere prøver Nikolaj Raaber: KEE mindefond: kr. (til finansiering af løn) Anæstesiologisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe Ledende overlæge Marianne Simonsen Forskningsansvarlige/lektorer Afdelingsledelsen Korrespondance: Udviklingssygeplejerske Louise Grode Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Ulrick Espelund Ph.d. studerende Rikke Madsen Kræftpatienters og pårørendes oplevelser af overgangen fra behandling til et palliativt forløb. Aarhus Universitet Hovedvejleder Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Lone Brix (præ-ph.d. studerende) Smerter efter dagkirurgi. Aarhus Universitet Hovedvejleder: Lone Nikolajsen. Forskningsoverlæge, ph.d., dr.med., Anæstesiologisk afdeling og Smerteforskningscenteret, Aarhus Universitetshospital. Medvejleder: Theis Muncholm Thillemann, akademisk 5

6 Koordinator 1. Reservelæge, Ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, og Else Kirstine Tønnesen, Professor, overlæge, dr.med., Anæstesiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Igangværende forskningsprojekter TRISS: Transfusion Requirements in Septic Shock. Multicenter studie. Corresponding author: Lars B Holst, Department of Intensive Care, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark. Ansvarlige på HEH: Omar Rian, Elsebeth Haustrup krog, Martin B. Krog CASS: The Cooling and Surviving Septic Shock Study. Multicenterstudie. Maria Egede Johansen, MD, Projekt koordinator, Københavns Universitet, SUND,Panum Instituttet / Bygning 21.1, Blegdamsvej 3B, 2200 København N. Ansvarlig HEH: Uday Kant Soni RAPIT: Restitution af patienter efter intensive terapi. Multicenterstudie. Ph.d. studerende Janet Froulund Jensen, ITA, Hillerød Hospital. Ansvarlig HEH. Louise Grode, Lone Brix og Anne Sofie Bomholdt. Ahmed K. Patient satisfaction survey on Evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholesystectomy in Day Surgery. Del af SSAI, Advanced Pain Management Diploma Course, m. ekstern vejledning samt Intern vejleder Overlæge Gunnar Madsen, HEH Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Madsen R, Birkelund R. The path through the unknown : the experience of being a relative of a dementia-suffering spouse or parent. J Clin Nurs 2013 Nov;22(21-22): Gude M. Fatalt forløb efter overdosering med serotonin- og noradrenalingenoptagelseshæmmere. Ugeskrift for læger (2013) (abstract) 3. Grode L, Søgaard A. Improvement of nutritional care after colon surgery: The impact of early oral nutrition in the Postanesthesia Care Unit. Journal of PeriAnesthesia Nursing. (artikel accepteret oktober 2013, in press 2014) 4. Nielsen LV, Skarregaard DV, Damslund SB, Uhrenfeldt L. Forundersøgelse forud for anæstesi: Nytænkning med frivillige og leje af en trailer. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, oktober 2012 Kongresbidrag Brix L., Hede K. Fra idé til projekt. Årsmøde for Dagkirurgi. Hindsgavl, 2012 Holst-Hansen CA. Educational needs, attitudes and barriers towards palliative and terminal care. A descriptive study among doctors at the Regional Hospital Horsens. Nordic Specialist Course in Palliative Medicine. Stockholm, Sverige, April 2013 Haunstrup E, Grode L. Multidisciplinary intervention reduces sepsis mortality with 35%. International Forum on Quality and Safety in Health 2013, London, England, April

7 Brix L. Smertevurdering af intuberede patienter. Careware 2013, sundheds- og velfærdsteknologisk konference i Aarhus, April 2013 (Poster og mundtlig præsentation) Grode J, Steinsøe U, Skarregaard D, Håsum K, Grode L. Tailored patient information using a database system: Increasing patient compliance in a day surgery setting. konference 2013, Luxembourg, Maj 2013 (Mundtlig præsentation samt short paper) Grode L, Søgaard A. Quality improvement of nutritional care after colon surgery: The impact of early oral nutrition in the recovery room. ICN 2013 kongres, Melbourne, Australien, Maj 2013 Bøndergaard MH. Anaesthetist vs. non-anaesthetists; Inter-rater variability in ASA PS risk assessment. SSAI-kongres, August 2013 Ulsøe ML, Bomholt AS. Implementering af evidensbaseret viden i Intensivt Afsnit succes er og barrierer. Et eksempel fra Tryksårpakken, Patientsikkert Sygehus. DASYS dokumentationskonference i Århus, September 2013 Ahmed K. Patient satisfaction survey on Evaluation of postoperative analgesia after laparoscopic cholesystectomy in Day Surgery. SSAI Advanced Pain Management Diploma Course Preliminary Report, Copenhagen, November 2013 Andre forskningsaktiviteter 2013 afholdt journalclub-forløb i afdelingen ved læge, ph.d. Birgitte Brandsborg Samarbejdsaftale med ph.d. studerende Caroline Raben, Center for Kvalitet, Region Syddanmark; Projekt Studie omkring brugen af indikatorer og udvikling af indikatorer til styring af processer i sundhedsvæsenet, Vejleder: Professor Erik Hollnagel, SDU Priser, legater og fondsdonationer Til kongres /konference deltagelse: Louise Grode Familien Hede Nielsens Fond: kr. Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond/M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond: kr. FS 32: kr Kirsten Håsum og Ulla Steinsøe Karl Stortz: kr. DSR stipendiefond: kr. Gunnar Engstrand AB: kr. 7

8 Til finansiering af løn: Rikke Madsen Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. Lone Brix Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. Centrallaboratoriet Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Leder af laboratoriet Karen Grønkjær Forskningsansvarlige/lektorer Karen Grønkjær Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Tina Parkner Igangværende forskningsprojekter Deltager med blodprøvetagning til følgende projekter: FCMB: Foetal cells in maternal blood. Samarbejde med Lotte Hatt og Cathrine Bach. DUAG-7: Virale SNS infektioner. I samarbejde med Inger Brødsgaard, Overlæge, Psykiatrisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Actor: Optimering af hjerteundersøgelser forud for nyretransplantation. Samarbejde med Læge Simon Winter, Hjerteafd. Skejby. DD2: Biobank, Dansk Center for strategisk forskning i type 2 diabetes. Adipositas: Indvirkning af adipositas, vægttab og kost på lavaktivitets inflammation. I samarbejde med Karen Fjeldborg, Endokrinologisk afdeling, Aarhus. PreBNP: Præhospitalt triage med point-of-care NY-proBNP til patienter med åndenød. I samarbejde med Læge Morten Thingemann Bøtker, Præhospitalet, RM. Andre forskningsaktiviteter Udvikling af nationalt kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger. Priser, legater og fondsdonationer kr. fra Danske Regioners Udviklings- og forskningspulje til udvikling af nationalt kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger. 8

9 Forskningsenheden Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Hospitalsledelsen Seniorforsker, universitetslektor Lisbeth Uhrenfeldt (LU) Forskningsansvarlige/lektorer LU i dialog med akademisk koordinator og sektionsleder for Sektion for sygepleje. Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Lisbeth Uhrenfeldt Igangværende forskningsprojekter - Patienter og pårørendes oplevelser af overgange - Rehabiliterende hospitalsindsats - Sundhedsfaglig ledelse Netværkssamarbejde og forskningsresultater publiceret sammen med Europæiske forskere gennem: European Academy of Nursing Science (EANS), European Academy of Caring Science (EACS) og PRANSIT: Patient and relatives experiences of transfer and transition Vejledning og undervisning: Uddannelse af præ-ph.d. studerende, ph.d. studerende, kandidat og masterstuderende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU Ekstern lektor Aalborg Universitet. Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp Høybye M. and Birkelund, R. A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients. Palliative & Supportive Care. (Accepted for publication, October 2013). 2. Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. (2013) Patients experiences of intra-and inter-hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Journal of Advanced Nursing 69 (8), , doi: /jan Fegran L, Hall EOC, Aagaard H, Uhrenfeldt L, Ludvigsen MS. (2013) Adolescents and young adults transition experiences when transferring from paediatric to adult care: A qualitative metasynthesis. International Journal of Nursing Studies (Accepteret) 4. Ammentorp J, Uhrenfeldt L, Angel F, Ehrensvärd M, Carlsen EB, Kofoed P-E (2013). Can life coaching improve health outcomes? A systematic review of intervention studies. BMC Health Services Research.2013, 13:428. DOI: / / URL: 5. Ludvigsen MS, Meyer G, Hall EOC, Fegren L, Aagaard H, Uhrenfeldt L. (2013). Essay: Development of clinically meaningful complex interventions The contribution of qualitative research. Pflege, Heft 3, 26 Jahrgang, ISSN , Ammentorp J, Jensen HI, Uhrenfeldt L. (2013). Danish health professionals experiences of being coached. A pilot study. Journal of Continuing Education in the Health Professions 33, 1, Wind AA, Uhrenfeldt L (2013) Det informerede samtykke: Træk af kræftpatienters historiske oplever. Klinisk sygepleje nr. 1. (peer-review)

10 8. Larsen LK, Uhrenfeldt L (2013). Patients lived experiences of a reduced intake of food and drinks during illness: A literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences 27; Jensen AR, Uhrenfeldt L (2013). Organisering og ledelse af praksis. 2. udg. Kapitel 9. I: BR Hjortbak (red.) Sundhedsvæsnet på tværs. Munksgaard. 10. Uhrenfeldt L., Ulsøe M-L, Ammentorp J. (2013). Oversygeplejersken leder forskning og udvikling. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen marts nr. 2, Timmermann, C., Uhrenfeldt, L. and Birkelund, R. (2012). Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment a qualitative interview study. European Journal of Cancer Care, 22(1): Toppenberg M, Uhrenfeldt L (2012). Ernæringsbehov hos hospitaliserede patienter - en litteraturgennemgang. (Nutritional needs of hospitalized patients- a literature review). Klinisk sygepleje 1, Uhrenfeldt L. (2012). Opslag om Patricia Benner. I: J. Lyngaa & BB. Jørgensen (red.) Sygeplejeleksikon. 2. udg. Munksgaard Danmark Uhrenfeldt L (2012). Patricia Benners teori som referenceram i en undersökning av skickliga sjuksköterskor. Kapitel 8, s i: Jørgensen BB & Steenfelt VØ (red.) Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utceckling. Stockholm, LIBER. 15. Uhrenfeldt L (2012). Forskernätverk: Vårdvetenskap som ram för forskning. Kapitel 10, s i: Jørgensen BB & Steenfelt VØ (red.) Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utceckling. Stockholm, LIBER. Kongresbidrag 2013 Uhrenfeldt L, Høybye M.T. Challenges in well-being among old surgical patients during hospitalization for cancer. The 32 nd International Human Science Research Conference August , Aalborg University. Renom-Guiteras A, Uhrenfeldt L, Meyer G, Mann E. Criteria to determine appropriateness of hospital admission in nursing home residents with dementia: A systematic review. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, June, Coex, Seoul, Korea. Albarran J, Rosser E, Bach S, Lundberg P, Uhrenfeldt L, Law K. A European framework for Complex Cultural Care. International Council of Nurses 25 th Quadrennial Congress, rd May 2013, Melbourne, Australia. Fegren L, Hall EOC, Aagaard H, Uhrenfeldt L, Ludvigsen MS. Adolescents and young adults transition experiences when transferring from paediatric to adult care: A qualitative metasynthesis. International Council of Nurses 25 th Quadrennial Congress, rd May 2013, Melbourne, Australia. Timmermann C, Uhrenfeldt L, Høybye M.T, Birkelund R. Aesthetic practice and a sense of homeliness patients experiences in the hospital environment during serious illness. European Academy of Caring Science international Conference 10 th April: Next generation in caring science, 10

11 Aarhus University. Uhrenfeldt L, Høybye M.T. Challenges in well-being among old surgical patients during hospitalization for cancer. European Academy of Caring Science international Conference 10 th April: Next generation in caring science, Aarhus University. Madsen R, Uhrenfeldt L, Birkelund R. The experience of being terminally ill because of cancer or being a relative of a person with incurable cancer. European Academy of Caring Science international Conference 10 th April: Next generation in caring science, Aarhus University (Antaget/ikke afholdt pga. sygdom). Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Seriously ill patients experience of sensory impressions in the hospital environment- a phenomenologicalhermeneutic study European Academy of Caring Science Conference, April 2013, University of Aarhus, Denmark. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund A sense of homeliness in the hospital environment maintaining every day life rhythm despite serious illness RCN 2013 annual international nursing research, Marts 2013, Belfast, UK. Uhrenfeldt L, Aagaard H, Hall EOC, Ludvigsen MS, Fegran L, Meyer G. Patients experiences of intra-and inter-hospital transitions: A qualitative meta-synthesis. Royal College of Nursing International Conference in Belfast March Albarran JW, Rosser E A, Bach S, Law K, Uhrenfeldt L, Lundberg P, Embracing cultural diversity in Europe: development of a framework to promote person centred care. Sigma Theta Tau International Honor Society Inaugural European Regional Conference, "Diversity across Europe: Implications for Nursing". Maldron Hotel, Cardiff July. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Hospitalized patients and aesthetic sensory impressions International Human Science Research Conference (IHSRC): Renewing the Encounter Between Human Sciences, the Arts, and the Humanities, June 2012, University of Quebec in Montreal (UQAM), Canada. Ludvigsen MS, Hall EOC, Fegran L, Uhrenfeldt L, Aagaard H, Meyer G. Challenges encountered and insights learnt in conducting metasynthesis research according to Sandelowski and Barroso s handbook. 11

12 The QMSH 12 7th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health, Ersta Sköndal Conference May 13 15, 2012 (Bidrag antaget- conference senere aflyst). Andre forskningsaktiviteter Vejleder for 3 ph.d. studerende: Connie Timmermann Hospitalsindlagte patienters oplevelse af sanseindtryk Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Rikke Madsen Kræftpatienters og pårørendes oplevelser af overgangen fra behandling til et palliativt forløb. Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, lektor, Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab. Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, lektor, og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Afd. for Sygeplejevidenskab Mona Kyndi Aalborg Universitets hospital ( ) Vejleder for 3 kvalifikationsårsstuderende: Ulla Milther Sørensen Effect of Exercise Programmes for Moderate to Severe Intermittent Claudication: A Systematic Review Protocol, Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Birgit Rasmussen, Lived experiences of self-efficacy and well-being after hip fracture rehabilitation: A systematic review Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Bente Skovsby Toft Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Inviteret oplægsholder: Symposium 9. december 2013: Martin-Luther Universitet Halle Wittenberg, Tyskland: Oplæg om kvalitativ forskning som evidensgrundlag gennem systematisk review og metasyntese. Præ-ph.d. forsvar Aalborg Universitetshospital: Protokol reviewet og diskuteret på Aalborg, Universitets Hospital: Birgitte Tørring, Relationel koordinering i et ortopædkirurgisk operationsteam; en undersøgelse af sammenhængen imellem tværfagligt teamsamarbejde og patientsikkerhedskultur. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Regner Birkelund Kommunikation og Etik: Alvorligt syge patienters oplevelse af de sundhedsprofessionelles nonverbale kropssprog 12

13 GRASPH Summer School (2013), Faculty of Health Science, University of Copenhagen Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund A sense of homeliness in the hospital environment, Ph.d. dag 2013, Faculty of Health Sciences, Aarhus University Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt Deltagelse i udfærdigelse af fondsansøgning til Markedsmodningsfonden vedr. midler til sundhedsteknologisk produktudvikling og testning af Chromalex; et digitalt skærm-produkt til bl.a. lindring af palliative patienter og kræftpatienter ift. angst, stress og smerter., Forskningsenheden/innovationsafdelingen, og MedTech Innovation Center, Aarhus. (2013) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund A sense of homeliness in the hospital environment The European Academy of Nursing Science (EANS), 3. year Summer School (Juli 2013, 1 week), Nijmegen, University of Nijmegen, Holland. (Deltagelse med Poster præsentation) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden, Planlægning og udførsel af to ugers videnskabeligt studieophold/program for tysk masterstuderende v. Nursing Science, The University of Witten/Herdecke. (Nov. 2012) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Hospitalsindlagte patienter og sanseindtryk GRASPH Summer School (2012), Faculty of Health Science, University of Copenhagen. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Aesthetics, illness and space Ph.d. dag 2012, Faculty of Health Sciences, Aarhus University Referee opgaver Journals International Journal of Qualitative Methods Vård I Nordens referee komité, udpeget som fast medlem fra Nursing Education Today Journal of Advanced Nursing BioMed Central

14 Konferencer 2013 Academic reviewer of abstracts for the Royal College of Nursing 2013 Annual International Nursing Research Conference March, in Belfast, UK. Academic reviewer of abstracts for the European Academy of Caring Science International Conference April 10 th 2013: Next generation in caring science, Aarhus University. Priser, legater og fondsdonationer 2013 ( DKK): Dansk Sygeplejeråd: Eget rejsestipendium: 2000 DKK til præsentation af forskning i Belfast, Irland Dansk Sygeplejeråd: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Familien Hede Nielsens fond: 5000 DKK til præsentation af LU s forskning i Belfast, Irland Familien Hede Nielsens Fond: DKK til ph.d. studie v. Rikke Madsen/ Lisbeth Uhrenfeldt/Regner Birkelund Familien Hede Nielsens Fond: DKK til Randomiseret studie om forebyggelse af angst, v. Hrønn Thorn og Lisbeth Uhrenfeldt Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: DKK Forskningsstipendium v. Rikke Madsen/ Lisbeth Uhrenfeldt/Regner Birkelund 2012 ( DKK): Familien Hede Nielsens fond: 5800 DKK Eget rejse stipendium til præsentation af forskning i Stockholm Novo Nordisk Fonden: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Heinrich Kopp fonden: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Fonden til lægevidenskabens fremme: DKK til ph.d. studerende Mona Kyndi Petersen/ Lisbeth Uhrenfeldt, AAU Kirurgisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende overlæge Christian Hermansen Jørn S. Rasmussen fra Oversygeplejerske Tina Pasgaard Adjungeret lektor Hans Friis-Andersen Forskningsansvarlige/lektorer Overlæge, lektor Hans Friis-Andersen Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge Gunnar Madsen Reservelæge Jonas Funder Reservelæge Søren Brandsborg 14

15 Ph.d. studerende Sanne Shiroma Harsløf Smerter, livskvalitet, recidiv og adhærencer efter laparoskopisk ventralherniotomi: Et klinisk, randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet studie af tre fikseringsmetoder samt et dyreeksperimentelt studie Aarhus Universitet Hovedvejleder: Overlæge Hans Friis-Andersen. Medvejledere: Overlæge, dr. med. Pål Wara og læge, ph.d. Nellie Zinther Igangværende forskningsprojekter Basal kirurgisk forskning Klinisk, eksperimentel og registerbaseret Fokus på især hernie- og galdeområder Etablering af endoskopi relateret forskning Laugesen KB & Friis-Andersen H, Laparoscopic ventral herniotomy the first 100 (Artiklen under udarbejdelse) Friis-Andersen H & Bay Nielsen M, Effect of mesh material and size on reoperation rate in Laparoscopic Groin Surgery (TAPP) A study from the Danish Inguinal Hernia Database (Data er under indhentning) Møller G & Friis-Andersen H, IPOM in complicated groin hernia. Review of current literature and own experience (Artiklen er under review) Øtzoprak M & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic cholecystectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Thyø A, Edling P & Friis-Andersen H Hem-O-Lok as a ligature device in laparoscopic appendectomy (Artiklen er under udarbejdelse) Thyø A, Edling P & Friis-Andersen H Use of Hem-O-Lok in Danish Surgical Departments. A questionnaire among Surgical Departments in Denmark (Artiklen er under udarbejdelse) Ötzoprak M & Friis-Andersen H Leakage of the cystic duct in relation to choice of ligature device in cholecystectomy. A Study from the Danish National Cholecystectomy Database (Dataarbejdet er påbegyndt) Harsløf SS, Wara P & Friis-Andersen H Fixation devices in laparoscopic ventral herniotomy-review of the literature 15

16 (Artiklen er under review) Kristiansen TL & Friis-Andersen H Benign Sacral Schwannomas a case and review of the literature (Artiklen er under review) Murad & Friis-Andersen H Rare types of groin hernia in children (Under udarbejdelse) Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Andersen P & Friis-Andersen H. Spontaneous cholecystocutaneous fistula presenting in the right breast. Ufl 2012 ;174(18): Jørgensen LN, Friis-Andersen H. Danish Hernia Database et al. UfL 2012;174(42): Sommer T & Friis-Andersen H. Dynamesh in the repair of laparoscopic ventral hernia: a prospective trial. Hernia 2013; 17(5): Gulstad MB & Thomsen H. Spontaneous rupture of the spleen caused by acute mononucleosis. Ufl 175 (2013); Ovesen RJ & Friis-Andersen H. Small bowel obstruction caused by V-Lock Suture. UfL 2013, July 29 [Epub ahead of print] 6. Gulstad MB & Thomsen H. Ischaemic colitis after loperamide treatment. UfL 2013 Aug 12 (Epub ahead of print) 7. Edling P & Thomsen H. Acute oesophageal necrosis in patients with diabetic ketoacidosis. UfL 2013;175:V Horn T & Thomsen H. Pancreatic cancer presenting as an umbilical metastasis. UfL 2013;175:V Klit TP & Thomsen H. Ectopic pregnancy with negative U-hcg. UfL 2013, May 20 [Epub ahead of print] 10. Friis-Andersen H. Peritoneum & Hernier i Kirurgi. Fadls Forlag, 2012 Kongresbidrag Hans Friis-Andersen & Thorbjørn Sommer Dynamesh in the repair of laparoscopic ventral hernia a prospective trial European Hernia Society Congress 2013 Mehmet Ötzoprak, Pia Krum-Møller & Hans Friis-Andersen Laparoskopisk stenfjernelse i koledokus Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2013 Hans Friis-Andersen Gråzoneproblemer i lyskeherniekirurgien Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2013 Hans Friis-Andersen Fremtiden for Dansk Herniedatabase Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde

17 Hans Friis-Andersen Udviklingen af dagkirurgi i Horsens, Laparoskopisk placering af præperitoneal limmesh, Dansk Herniedatabase nu og i fremtiden Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2012 Hans Friis-Andersen 20 års Dagkirurgi i Horsens: Ællingen der blev til en svane Dagkirurgi Symposium Danske Regioner 2012 Andre forskningsaktiviteter Formand Dansk Herniedatabase Hans Friis-Andersen Priser, legater og fondsdonationer Sanne Shiroma Harsløf: kr. fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kr. fra Johs. M. Klein og hustrus Mindelegat kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond Kvindeafdelingen og Fertilitetsafdelingen Afdelingsledelse Oversygeplejerske Tina Pasgaard Chefjordemoder Jeanette Ziska Ledende overlæge Jette Seidelin Forskningslektor Inge Agerholm Forskningsansvarlige/lektorer Klinisk lektor Steffen Sommer Klinisk lektor Helene Nortvig Forskningslektor Inge Agerholm Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Overlæge, klinisk lektor Helene Nortvig Klinikchef, forskningslektor Inge Agerholm Ph.d. studerende Mette Jørgensen The Pathogenesis behind Triploidy A Study of Aetiology and Development of Triploid Pregnancy 17

18 Odense Universitet Vejledere: Steen Kølvrå, Professor, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle, Lone Sunde Professor, Klinisk genetisk afdeling, Århus Universitet, Johnny Hindkjær, Laboratorieleder, Fertilitetsklinikken, Århus Universitetshospital, Inge Agerholm, Klinikchef og laboratorieleder, Fertilitetsklinikken,, Lars Bolund, Professor Biomedicinsk afdeling, Århus Universitet. Cathrine Bach Udvikling af metode til måling af føtal DNA i den gravides plasma og benyttelse af denne metode til monitorering af placentafunktionen Aarhus Universitet Vejledere: Niels Uldbjerg, professor, afd.y, Skejby, Steen Kølvraa, professor, Klinisk genetisk afd., Vejle, Steffen Sommer, overlæge, Kvindeafdelingen, Horsens Molekylærbiolog Lotte Hatt Udvikling af noninvasiv prænatal diagnostisk metode, baseret på frit føtalt DNA i den gravide kvindes blod Syddansk Universitet. Vejledere: Steffen Sommer, overlæge, kvindeafdelingen, Inge Agerholm, biolog, ph.d., Forskningsenheden,, Steen Kølvraa, adj. professor, dr med, Klinisk Genetisk afdeling, Vejle Sygehus, Anders Bojesen, overlæge, ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Vejle Sygehus (Hovedvejleder) Mia Steengaard Olesen (præ-ph.d. studerende) Terapeutisk endometrie abradering Aarhus Universitet Vejledere: Axel Forman, Professor, overlæge, dr. med, Gynækologisk-Obsterisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby, Inge Agerholm, Laboratorieleder, Forskningslektor, ph.d., Fertilitetsklinikken ved og Aarhus Universitet, Peter Humaidan, Professor, overlæge, dr. Med, Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive og Aarhus Universitet, Michael Toft Overgaard, Forskningslektor ph.d. Institut for Kemi og Bioteknologi - Sek. for Bioteknologi, Aalborg Universitet Igangværende forskningsprojekter Fosterdiagnostik Embryoudvikling Endometrie receptivitet Kortlægning af nye selektionskriterier som markører for embryokvaliteten De-selektions kriterier i udvælgelsen af embryoner til transferering Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Jacob Mørup Schlütter, Lotte Hatt, Cathrine Bach, Ida Kirkegaard, Steen Kølvraa, Niels Uldbjerg. The cellfree fetal DNA fraction in maternal blood decreases after physical exercise. Accepted manuscript online: 23 DEC :48AM EST DOI: /pd.4306 Status: accepted by Prenatal Diagnosis 2. Joergensen MW, Rasmussen AA, Niemann I, Hindkjaer J, Agerholm I, Bolund L, Kolvraa S, Sunde L.Methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification: utility for prenatal diagnosis of parental origin in human triploidy. Prenat Diagn. 33(12):1131-6, December

19 3. Rubio I, Kuhlmann R, Agerholm I, Kirk J, Herrero J, Escribá MJ, Bellver J, Meseguer M. Limited implantation success of direct-cleaved human zygotes: a time-lapse study. Fertil Steril. 98(6): , December Marie Brinch 1, Lotte Hatt 1, Ripudaman Singh 1, Kristine Møller 1, Steffen Sommer 2, Niels Uldbjerg 3, Britta Christensen 1 and Steen Kølvraa. Identification of circulating fetal cell markers by microarray analysis. Prenatal Diagnosis Volume 32, Issue 8, pages , August Prados FJ, Debrock S, Lemmen JG, Agerholm I. The cleavage stage embryo. ESHRE ATLAS. Hum Reprod. 27 Suppl 1:i50-71, August Kirkegaard K, Agerholm IE, Ingerslev HJ.Time-lapse monitoring as a tool for clinical embryo assessment. Hum Reprod. 27(5): Review, May Ziebe S, Loft A, Povlsen BB, Erb K, Agerholm I, Aasted M, Gabrielsen A, Hnida C, Zobel DP, Munding B, Bendz SH, Robertson SA. A randomized clinical trial to evaluate the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in embryo culture medium for in vitro fertilization. Fertil Steril 99(6) , May Brinch M, Hatt L, Singh R, Møller K, Sommer S, Uldbjerg N, Christensen B, Kølvraa S. Identification of circulating fetal cell markers by microarray analysis. Prenat Diag Aug; 32(8): doi /pd Epub, May Kongresbidrag Inge Agerholm: Embryo selection Biomarker meeting, Valencia, April 2012 Embryo selection og Time-lapse as a supplement to traditional embryo Selection ISMAAR, København, Maj 2012 (To mundtlige præsentation) Hvordan sætter man et studie op i praksis. Temadag på Rigshospitalet, November 2012 Embryo selection and time-lapse Nordic Fertility Society s konference, Helsinki, august 2012 Oocyte quality, Embryo selection, What and when to freeze, Blastocyst Culture. Quality Control in an IVF laboratory. Embryo Summit Academy, Mumbai, December 2012 Taking IVF to the next level. Bangkok, marts 2013 Embryo Selection Nordic IVF Laboratory Society møde i Helsinki, august

20 Lotte Hatt: The number of extravillious throphoblasts in maternal blood increases overnight and after exercise Introduction: 17 th international conference on Prenatal Diagnosis and therapy (Medforfatter abstract og mundtlig præsentation) Intra and inter- individual variation in the number of fetal cells in maternal blood 16 th international conference on Prenatal Diagnosis and therapy (Medforfatter abstract og mundtlig præsentation) Andre forskningsaktiviteter Familiedannelse - et sygeplejeinitieret projekt Lotte Hatt: Samarbejde med andre forskningsprojekter: Fetal cells in the maternal circulation, adj. Proff Steen Kølvrå, SLB Frit føtalt DNA som markør for preæklamsi. Læge, ph.d. stud. Cathrine Bach Risikofri fosterdiagnostik på DNA fra moderblod. Virkningen af motion. Schlütter, J. M., Kirkegaard, I., Bach, C., Hatt, L. & Uldbjerg, N. Cathrine Bach: Ph.d. dag 2013, Aarhus Universitet Deltagelse i ISPD Juni Juni 2013 Undervisning af stud. med på kirurgi kursus Samarbejde med andre forskningsprojekter: Risikofri fosterdiagnostik på DNA fra moderblod. Virkningen af motion. Schlütter, J. M., Kirkegaard, I., Bach, C., Hatt, L. & Uldbjerg, N. Udvikling af noninvasiv prænatal diagnostisk metode, baseret på frit føtalt DNA i den gravide kvindes blod ved molekylærbiolog Lotte Hatt Priser, legater og fondsdonationer Lotte Hatt: Familien Hede Nielsens Fond: kr. Åse og Ejnar Danielsens Fond: kr. Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus: kr. (Søgt sammen med Steffen Sommer, HH) Jørgen Werner Schous legat: kr. (Søgt med Anders Bojesen, SLB) 20

21 Cathrine Bach: Familien Hede Nielsens Fond: 3 x kr. (udbetalt i henholdsvis i 2011, g 2013) Lily Bethine Lunds fond: kr. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus: kr. Livsstilscentret Afdelingsledelse Afdelingsledelse, Lene Lange Forskningsansvarlige/lektorer Lene Lange Kvalifikationsårsstuderende Bente Skovsby Toft Facilitators and barriers for participation in physical activity experienced among obese adults: a systematic review of qualitative evidence Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Medicinsk Afdeling Afdelingsledelse Thomas Hahn Forskningsansvarlige/lektorer Thomas Hahn Ph.d. studerende Connie Timmermann Alvorligt syge patienter og sanseindtryk Aarhus Universitet Hovedvejleder: Regner Birkelund, Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark; Lillebælt Hospital, Vejle, Denmark, Medvejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Section of Nursing, Health; Department of Research, Horsens Hospital, Aarhus University, Denmark Publikationer: Artikler, review, abstracts, bøger, anden formidling 1. Olesen, Charlotte; Harbig, Philipp; Buus, Kirsten Marie; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Impact of pharmaceutical care on adherence, hospitalisations and mortality in elderly patients. In: International Journal of Clinical Pharmacy, (Journal article Peer Review) 2. Olesen, Charlotte; Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Correlation between the use of 'over-the-counter' medicines and adherence in elderly patients on multiple medications. In: International Journal of Clinical Pharmacy, (Journal article Peer Review) 3. Timmermann, C., Uhrenfeldt L., Terp Høybye M. and Birkelund, R. A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients. Palliative & Supportive Care. (Accepted for publication, October 2013). 21

22 4. Olesen, Charlotte; Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Generic substitution does not seem to affect adherence negatively in elderly polypharmacy patients. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, (Journal article Peer Review) 5. Olesen, Charlotte; Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. The impact of pharmaceutical care on non-adherence in elderly polypharmacy patients. The 9th Congress of the European Geriatric Medicine Society, Venice, Italy. (Conference abstract), Verholt, Ane Borgbjerg; Barat, Ishay. Implementation of sepsis management guideline and the elderly at medical department at Regional Hospital of Horsens, Denmark. Poster session presented at The 9th Congress of the European Geriatric Medicine Society, Venice, Italy. (Conference abstract), Olesen, Charlotte; Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Absence of over-thecounter medicinal products in on-line prescription records: a risk factor of overlooking interactions in the elderly. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, (Journal article Peer Review) 8. Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Suitability of an electronic reminder device for measuring drug adherence in elderly patients with complex medication. Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 18, No. 6, , p (Journal article Peer Review) 9. Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Nielsen, P Lund; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Instantaneous detection of nonadherence: quality, strength, and weakness of an electronic prescription database. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, Vol. 21, No. 3, , p (Journal article Peer Review) 10. Barat, Ishay; Dindler, Anne. Allogeneic blood transfusion and mortality in postoperative hip fracture population. Poster session presented at The 8th Congress of the EUGMS, Brussels. (Conference abstract), Olesen, Charlotte; Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Generic Substitution Appears to Increase Adherence in Elderly Patients with Polypharmacy. Abstract from EUGMS, Brussels, Belgium. (Conference abstract), Harbig, Philipp; Barat, Ishay; Damsgaard, Else Marie Skjøde. Validity of a questionnaire for detection of nonadherence in patients with complex medication regimens: a comparison with pill counts. International Journal of Person Centered Medicine, Vol. 2, No. 4, (Journal article Peer Review) 13. Timmermann, C., Uhrenfeldt, L. and Birkelund, R. Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment a qualitative interview study. European Journal of Cancer Care, 22(1):117-24, Kongresbidrag Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Aesthetic practice and a sense of homeliness patients experiences in the hospital environment during serious illness European Academy of Caring Science Conference, April 2013, University of Aarhus, Denmark. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Seriously ill patients experience of sensory impressions in the hospital environment- a phenomenologicalhermeneutic study European Academy of Caring Science Conference, April 2013, University of Aarhus, Denmark. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund A sense of homeliness in the hospital environment maintaining every day life rhythm despite serious illness 22

23 RCN 2013 annual international nursing research, Marts 2013, Belfast, UK. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Hospitalized patients and aesthetic sensory impressions International Human Science Research Conference (IHSRC): Renewing the Encounter Between Human Sciences, the Arts, and the Humanities, June 2012, University of Quebec in Montreal (UQAM), Canada. Andre forskningsaktiviteter Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Regner Birkelund Kommunikation og Etik: Alvorligt syge patienters oplevelse af de sundhedsprofessionelles nonverbale kropssprog GRASPH Summer School (2013), Faculty of Health Science, University of Copenhagen Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund A sense of homeliness in the hospital environment, Ph.d. dag 2013, Faculty of Health Sciences, Aarhus University Connie Timmermann Qualitative Systematic Reviews - a method for metasynthesis Sektion for Sygepleje, Health, Aarhus Universitet (2013) (Ph.d.-seminar) Connie Timmermann Sektion for Sygepleje, Health, Aarhus Universitet Medlem af planlægningsgruppe i forbindelse med afholdelse af European Academy of Caring Science Conference, University of Aarhus, Denmark (2013) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt Deltagelse i udfærdigelse af fondsansøgning til Markedsmodningsfonden vedr. midler til sundhedsteknologisk produktudvikling og testning af Chromalex; et digitalt skærm-produkt til bl.a. lindring af palliative patienter og kræftpatienter ift. angst, stress og smerter., Forskningsenheden/innovationsafdelingen, og MedTech Innovation Center, Aarhus. (2013) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund A sense of homeliness in the hospital environment The European Academy of Nursing Science (EANS), 3. year Summer School (Juli 2013, 1 week), Nijmegen, University of Nijmegen, Holland. (Deltagelse med Poster præsentation) Connie Timmermann European Academy of Caring Science Conference, April 2013, University of Aarhus, Denmark Posterpris for bedste poster. 23

24 Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden, Planlægning og udførsel af to ugers videnskabeligt studieophold/program for tysk masterstuderende v. Nursing Science, The University of Witten/Herdecke. (Nov. 2012) Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Hospitalsindlagte patienter og sanseindtryk GRASPH Summer School (2012), Faculty of Health Science, University of Copenhagen. Connie Timmermann, Lisbeth Uhrenfeldt, Mette Terp Høybye, Regner Birkelund Aesthetics, illness and space Ph.d. dag 2012, Faculty of Health Sciences, Aarhus University Ortopædkirurgisk Afdeling Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Ledende overlæge Gerhardt Teichert Oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen Forskningslektor, afdelingslæge, ph.d. Theis M Thillemann Forskningsansvarlige/lektorer Afdelingslæge, ph.d. Theis M. Thillemann Ansatte med videnskabelig grad (licenciat/ph.d./disputats) Reservelæger: Charlotte Hartig Andreasen, Mette Sørensen; Rikke Vestergaard; 1. Reservelæger: Michael Tjørnild, Gang Chen, Stig Storgaard Jacobsen, Afdelingslæger: Theis Thillemann og Jørgen Baas Ph.d. studerende Mikkel Tøttrup In vivo koncentrationsmåling af antibiotika i subcutis, knogle- og inficeret knoglevæv vha. mikrodialyse Aarhus Universitet Hovedvejleder Kjeld Søballe. Medvejleder: Hanne Birke Sørensen Karen Toftdahl Bjørnholdt Acute and chronic pain after shoulder surgery: Treatment and epidemiology Aarhus Universitet Hovedvejleder: Kjeld Søballe. Medvejleder: Lone Nikolajsen. 24

25 Forskningsårsstuderende Mats Bue In vivo koncentrationsmåling af Vancomycin i subcutis, spongiøs og cortikal knogle vha. mikrodialyse Hovedvejleder: Kjeld Søballe. Medvejledere: Mikkel Tøttrup, Hanne Birke Sørensen og Theis Thillemann Igangværende forskningsprojekter Pia Kjær Kristensen, Theis M. Thillemann og Søren P. Johnsen Hoftenære lårbensbrud: Patientvolumen, klinisk kvalitet og outcome Jens Brahe Pedersen, Peter Mønsted, Pia Kjær Kristensen, Theis Thillemann Short term results after arthroscopic resection of synovial plicae in the radiohumeral joint: a case series of 68 procedures Publikationer: Artikler, review, bøger, anden formidling 1. Mechlenburg I, Amstrup A, Klebe T, Jacobsen SS, Teichert G, Stilling M. The Copeland resurfacing humeral head implant does not restore humeral head anatomy. A retrospective study. Arch Orthop Trauma Surg May;133(5): doi: /s Epub 2013, Mar Kristensen PK, Pfeiffer-Jensen M, Storm JO, Thillemann TM. Local infiltration analgesia is comparable to femoral nerve block after anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendon graft: a randomised controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Jan 23. [Epub ahead of print] 3. Pedersen IK, Thillemann T, Storm JO. Complete proximal hamstring tendon rupture can be misinterpreted as muscle rupture. Ugeskr Laeger Apr 30;174(18): Danish. 4. Bodker T, Tøttrup M, Petersen KK, Jurik AG. Diagnostics of septic arthritis in the sternoclavicular region: 10 consecutive patients and literature review. Acta Radiol Feb 1;54(1): doi: /ar Epub 2012 Oct 26. Review. Kongresbidrag (poster/abstract) Bjørnholdt KT, Nikolajsen L, Mønsted P, Søballe K The effective analgesic dose of dexamethasone after outpatient shoulder surgery: a randomized, blinded trial FP11 Annual meeting, November 2013 Tøttrup M (foredragsholder), Bue M, Søballe K, Bendtsen M, Fuursted K, Brok B, Forsingdal Hardlei T and Birke- Sørensen H. Penetration of Antibiotics into Bone Application of Microdialysis for the Measurement of Cefuroxime Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, Oktober 2013 Kristensen PK, Thillemann TM, Johnsen SP. High patient volume is associated with increased 30-day mortality after hip fracture Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, Oktober 2013 Kristensen PK, Thillemann TM, Johnsen SP. Patient volume in hip fracture units is associated with increased length of hospital stay and increased surgical delay Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, Oktober

26 Pedersen JB, Mønsted P, Kristensen PK, Thillemann TM. Short term results after arthroscopic resection of synovial plicae in the radiohumeral joint: a case series of 68 procedures Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, Oktober 2013 Bjørnholdt KT, Nikolajsen L, Mønsted P, Søballe K. The effective analgesic dose of dexamethasone after outpatient shoulder surgery: a randomized, blinded trial Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, Oktober 2013 Mikkel Tøttrup, Hanne Birke Sørensen, Tore Forsingdal Hardlei, Kurt Fuursted, Kjeld Søballe The concentration of cefuroxime in cortical and cancellous bone can be detected by use of microdialysis a methodological study Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde, Oktober 2013 Tøttrup M, Sorensen HB, Bue M, Bendtsen M, Fuursted K, Brok B, Hardlei TF and Søballe K. The Concentration of Cefuroxime in cortical and Cancellous Bone can be Detected by Use of Microdialysis a Methodological Study EBJIS, Prag, September 2013 Sommer M and Jacobsen A Prevention of pressure ulcers of orthopaedic patients begins at the Accident and Emergency department (A&E) International Forum on quality and safety in Health Care, April 2013, London. Tøttrup M, Sorensen HB, Bue M, Bendtsen M, Fuursted K, Brok B, Hardlei TF and Søballe K. The Concentration of Cefuroxime in cortical and Cancellous Bone can be Detected by Use of Microdialysis a Methodological Study Ph.d. dag, Aarhus Universitet, januar 2013 Tøttrup M, Sorensen HB, Bendtsen M, Fuursted K, Brok B, Hardlei TF and Søballe K. Application of microdialysis for the measurement of cefuroxime in porcine bone tissue and cervical spine including the intervertebral disc Forskningens Døgn 2013, Andre forskningsaktiviteter Gerhardt Teichert: Styregruppemedlem i Dansk Skulderalloplastik register Karen Toftdahl Bjørnholdt: vejledning af præ-ph.d. studerende Lone Dragnes Brix. Mikkel Tøttrup: Videnskabelig vejleder for forskningsårsstuderende Mats Bue. Theis M. Thillemann: Ekstern vejleder for 3 ph.d. studerende: 26

27 Charlotte Hartig Andreasen Assessment of factors influencing the surgical outcome of periacetabular osteotomy for treatment of hip dysplasia in adults Aarhus Universitet Lene Rahr-Wagner Prædiktorer for prognosen efter rekonstruktion af forreste korsbånd. Opgørelse fra Dansk Korsbånds rekonstruktions Register Aarhus Universitet Hans Christian Plaschke Prognosis after total elbow arthroplasty: A study of TEA s performed in the eastern part of Denmark from Københavns Universitet Priser, legater og fondsdonationer Pia Kjær Kristensen: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. til opstart af ph.d. studie. (2013) Karen Toftdahl Bjørnholdt: Gigtforeningen: kr. Augustinusfonden: kr. Mikkel Tøttrup: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: kr. (2012) Institut For Klinisk Medicin: kr. (2012) Guildal Fondet: kr. (2012) Korning Fonden: kr. (2013) Hede Nielsen Fonden: kr. (2013) DOS Fonden: kr. (2013) Den Videnskabelige Fond for Læger på Horsens Sygehus: kr. (2013) Terapiafdelingen Afdelingsledelse, Centerledelse, Forskningslektorer Afdelingsledelsen, Lene Lange Forskningsansvarlige/lektorer Lene Lange Kvalifikationsårsstuderende Birgit Rasmussen Lived experiences of self-efficacy and well-being after hip fracture rehabilitation: A systematic review Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH Ulla Milther Sørensen Effect of Exercise Programmes for Moderate to Severe Intermittent Claudication: A Systematic Review Protocol Vejleder: Lisbeth Uhrenfeldt, Forskningsenheden HEH 27

28 Igangværende forskningsprojekter Mette Egelund Mondrup Occupation-based therapy for patients with upper extremity injuries. An experimental cohort study Forskningsprojekt (master) Umeå Universitet Vejleder: Eva Ejlersen Wæhrens, OT, PhD 28

29 Bilag 1: Forskningsstrategien Forskningsstrategi

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2013 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program DASAIMs Årsmøde 2013 14.-16. november Program Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden lige uden for Københavns volde først

Læs mere

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på?

PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? PRAKSISNÆR FORSKNING hvor tæt på kan man komme? Eller kan man komme for tæt på? ABSTRACTS Konference 2015 Fredag d. 16. januar 2015 Aarhus Universitetshospital Auditoriet Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2003 32. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2003 32. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2003 32. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2003.......................... 3 - UDSTILLLING.............................. 4 - MØDEOVERSIGT........................... 7 - GENERALFORSAMLING.......................

Læs mere

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere