Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr januar 2013 side 4 side 5-6 side 7-10 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen Fire centrale personer i arbejdet med at optimere arbejdet på Neurokirurgisk Afdeling på AUH. Fra venstre konsulenterne Louise Rosendahl Iversen og Susanne Østergaard samt Anne Hougaard, afdelingens oversygeplejerske, og Carsten Kock- Jensen, ledende overlæge. BAGSIDEN: Ungarnsk viseminister besøgte regionen side 11 Kom i lære som leder side 11 Der er langt fra tidligere tiders stuegang, hvor overlægen med følge gik ned gennem afdelingen og inspicerede patienterne - og til hverdagen nu på Neurokirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Undervejs er der ryddet grundigt op i arbejdsgangene, når dagens arbejde med rigtig mange aktører skal tilrettelægges. Fra at have haft flere morgenkonferencer i forskellige lokaler med mange afbrydelser og personaler, er alt nu blevet samlet og strømlinet. Der trækkes på et bredt fagligt samarbejde planlagt ned i detaljen. Det har som ønsket betydet et meget bedre patientflow på afdelingen. Fortsættes næste side Koncern Kommunikation

2 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen I satte Region Midtjylland de første projekter i søen om bedre hospitalsledelse. Det skete blandt andet i regi af Projekt Store Hospitalsafdelinger, hvor man afsluttede med en fælles national konference med fokus på ledelse af store sengeafsnit. En af de tre afdelinger, som deltog i projektet var Neurokirurgisk Afdelings sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er på alle måder stor, kompleks og meget specialiseret. En lang række specialister er på skift inde over, når patienterne udredes, behandles og efterfølgende sendes videre i sundhedssystemet. Et helt centralt dagligt punkt i den neurokirurgiske afdelings patientflow er stuegangen, som er hele sengeafsnittets krumtap, hvor logistik, koordinering og tværfagligt samarbejde skal gå op i en højere enhed for at få flowet til at glide. Afdelingen oplevede at have meget ventetid, mange afbrydelser og et stort tidspres. Ofte måtte stuegangen strække sig ind i aftenvagten, og der var i læge- og sygeplejegruppen frustration omkring de divergerende opfattelser af prioriteringen af stuegang. Det betød en del spildtid, når der skulle ventes og også, at ikke alle patienter som planlagt blev gennemgået og sendt hurtigt videre i deres forløb, som ønsket. Fluerne på væggen Som optakt til at forbedre stuegang, fulgte to konsulenter fra Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering, Louise Rosendahl Iversen og Susanne Østergaard, over et par dage i hælene på læger og koordinatorer. De var fluen på væggen på afdelingens møder, stuegangen og i vagtstuen. Med afsæt i observationerne mødtes konsulenterne igennem knapt et år med en lille arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsledelse, læge- og sygeplejegruppe. Det var korte og koncentrerede arbejdsmøder, hvor man i fællesskab fik beskrevet praksis, fik identificeret bøvl og udviklet nye ideer. Mellem hvert møde arbejdede neurokirurgisk afdeling med aftalte prøvehandlinger, og langsomt blev en ny organisering og arbejdsform implementeret. Siden september sidste år har dagens møder og stuegang på afdelingen været gennemført efter den nye stuegangsform, som man diskuterede sig frem til. Mål: at få nedbragt antallet af ikke-udskrevne patienter at få nedskrevet antallet af aflyste operationer at få nedbragt antallet af manglende tilsyn af patienter. Det var vigtigt, at omlægningen ikke måtte betyde en dårligere kvalitet i behandlingen tværtimod. Handleplaner og fordeling af ansvaret måtte ikke lide under, at flere aktører var med i den daglige stuegang. Og der er sket meget: De enkelte patientforløb er som ønsket blevet effektiviseret hele vejen igennem. Det betyder, at alle patienter nu bliver udskrevet til tiden. Om ikke for at blive sendt hjem, så sendt til videre behandling på deres hjemsygehus eller til optræning. Den præcise og hurtigere udskrivelse betyder, at andre patienter har kunnet komme ind i de ledige senge. For patienten, dennes pårørende og familie er den rettidige afklaring uden for meget ventetid også en lettelse. Tilfredshed for personalet Tilsvarende sparer hver læge ca. en time om dagen ved at samle tre morgenkonferencer til én. Før var der vente- og spildtid mellem morgenkonferencen, som foregik i tre forskellige lokaler på to forskellige etager. Under den længere proces måtte flere læger ofte forlade møderne på grund af for eksempel møder på ambulatoriet eller hastende operationer. Nogle læger synes, de har meget travlt, for at nå at få konferencerne og stuegang afholdt. Der er ikke lige plads til at gå fra og få en kop kaffe eller i en pause at snakke kollegialt, men til gengæld kan de komme hurtigt videre. Så det skal vi vende os til, Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

3 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen Neurokirurgisk afdeling er placeret i højhuset øverst på Nørrebrogade ved Aarhus Universitetshospital. siger Carsten Kock-Jensen, ledende overlæge, og tilføjer, at ingen ønsker at gå tilbage til den gamle praksis, og at de fortsat udvikler på den nye struktur. Også for plejepersonalet har den nye måde at samarbejde på været hensigtsmæssig. Her oplever man mindre stress og mere ro. I en undersøgelse måned for måned har personalet krydset af for tilfredshed. 1 for dårligt og 10 for super godt. Svarene ligger omkring og over otte. Det handler om kultur Det har været en spændende proces med mange nye former for samarbejde. Der har været højt til loftet, masser af idéer har været luftet og prøvet af. Vi har løbende justeret på strukturen. Men engang imellem tænkte jeg da: Lykkes det mon?, fortæller Anne Hougaard, afdelingens oversygeplejerske. Dette er første skridt på en rejse på 1000 mil, spøger Carsten Kock- Jensen og fortsætter: Det er en ny måde at arbejde på. Måske er det lettere for de yngre læger, der ikke er så forankret i deres måde at arbejde på. Måske startede vi med at tænke på økonomi, men det er kommet meget til at handle om kultur vores fælles kultur, siger Carsten Kock-Jensen. Og så skal det næppe glemmes, at al forandring med nye roller er svær og kræver sin energi. Rent fysisk måtte man i afdelingen også bruge kræfter på fysisk at bygge om og flytte et bibliotek, så man fik skabt et passende nyt konferencelokale med den nødvendige IT-teknologi til at skabe fælles overblik og gennemgang af patienterne. Yderligere oplysninger om projektet ved Susanne Østergaard, tlf Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

4 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig I løbet af de næste måneder bliver prototyper på de nye uniformer udstillet på et hospital nær dig. Fra midten af 2014 får medarbejderne på Region Midtjyllands somatiske hospitaler nye uniformer. I løbet af de næste måneder kan du på mange af regionens hospitaler se en udstilling med prototyper på nogle af de nye uniformsdele. I samme periode bliver prototyperne testet blandt cirka 300 medarbejdere på fire af regionens hospitaler. Når testen er slut, tager uniformsprojektets styregruppe stilling til, hvilke uniformsdele der fungerer bedst og bør indgå i det endelige sortiment. Det er derfor ikke nødvendigvis alle de dele, du ser i udstillingen, som kommer til at indgå i det samlede, nye sortiment. Alligevel giver udstillingen dig et godt indtryk af, hvor uniformsprojektet er på vej hen. Udskiftningen af gamle uniformer til nye uniformer sker gradvist, så nogle medarbejdere kommer til at vente lidt længere end andre. Til gengæld er de nye uniformer værd at vente på! I uniformsprojektet er der nemlig lagt stor vægt på, at de nye uniformer skal føles mere komfortable på en travl arbejdsdag, ligesom der er blevet arbejdet grundigt med pasform og design. Læs mere om projektet på Udstillingen kommer på besøg på nedenstående matrikler i løbet af februar, marts og april. Hold dig orienteret på dit lokale intranet om, hvornår udstillingen er på et hospital nær dig. RH Holstebro RH Herning RH Lemvig AUH NBG AUH, Skejby AUH THG AUH PP. Ørumsgade RH Randers Sundhedshuset, Grenaa RH Viborg RH Silkeborg RH Skive AUH Samsø RH Hammel Neurocenter RH Horsens Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

5 Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø prioriteres højt Region Midtjylland og de faglige organisationer har indgået en ny MED- og Arbejdsmiljøaftale. Regionen har hidtil haft både en MED-aftale og en Arbejdsmiljøaftale. Det nye er, at de to aftaler efter et gennemgribende forarbejde nu er samlet i en integreret aftale. Hovedbudskaberne er fortsat, at et godt samarbejde med medarbejderinddragelse og medindflydelse samt et godt arbejdsmiljø prioriteres højt. Den nye aftale er udsendt til alle afdelinger. Midtjylland om at løse opgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, og for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte, siger Bo Johansen, regionsdirektør og formand for RMU, og fortsætter: Det er afgørende, at der er dialog, åbenhed og lydhørhed mellem ledelse og medarbejdere. Dialogen er vigtig for, at beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag, og dialogen kan understøtte en effektiv gennemførelse af beslutninger. En god dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø kan også bidrage til at skabe engagement og arbejdsglæde meget hårdt, nok ikke mindst med den store omstilling, som blev sat i værk i Trods omstillingen er vi kommet igennem og kan med stolthed se, at vi som region og med engagerede medarbejdere har scoret mange point og meget ros. Vi er blevet kåret som bedste hospitaler. Nu håber jeg vi kan komme videre og få prædikatet regionen med de bedste arbejdspladser. Det kræver dog en indsats, da vi som personale og uden tvivl også mange ledere oplever et mere og mere belastende arbejdsmiljø. Det er her, den nye MED- og arbejdsmiljøaftale gerne skulle være blandt de ansatte. et brugbart værktøj i forhold til at - Sammen med regionens Le- En udmelding, som næstforman- drøfte og løfte opgaverne og sikre delses- og Styrelsesgrundlag og den Else Kayser som medarbejder- attraktive arbejdspladser. personalepolitik udgør MED- og Ar- nes repræsentant fuldstændigt bejdsmiljøaftalen en fælles ramme for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region bakker: Vi har nået meget i regionens levetid. Ind i mellem har det været Fortsættes næste side - Det er en fælles opgave at gøre den flotte integrerede aftale til mere end glittet papir, hvilket jeg ved, at de organisationsvalgte gerne bidrager til, siger Else Kayser. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

6 Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Et godt værktøj Både Bo Johansen og Else Kayser ser den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale som et godt værktøj til at sikre attraktive arbejdspladser. Aftalen understreger, at medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø er vigtige aspekter i det strategiske og operationelle ledelsesarbejde. Der skal ske en systematisk og forebyggende indsats for at fremme sundheden og det gode arbejdsmiljø ikke mindst i forbindelse med omstilling og omstrukturering, siger Bo Johansen. Med den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale bliver vigtigheden af det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledere mere synlig. Jeg håber, at der derfor også levnes tid til at klæde begge parter på til opgaven. Aftalen understreger, at medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø er vigtige aspekter i det strategiske og operationelle ledelsesarbejde, siger Bo Johansen. Altså at man får tid til at deltage i de nødvendige kurser eller udviklingsdage, så vi udvikler samarbejdet, som det er tanken i aftalen. At der sikres det fornødne antal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at bidrage til opgaven, og at de sikres ordentlige arbejdsvilkår og tid. Vi oplever desværre, at vores repræsentanter er under pres! Det er en fælles opgave at gøre den flotte integrerede aftale til mere end glittet papir, hvilket jeg ved, at de organisationsvalgte gerne bidrager til, siger Else Kayser. Jeg er sikker på, at vi med MEDog Arbejdsmiljøaftalen vil understøtte en fortsat god og udviklende dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø i hele organisationen. Vi skal sammen skabe grobund for både effektivt og innovativt arbejde. Dermed kan vi sikre, at Region Midtjylland har attraktive arbejdspladser med et godt omdømme, slutter Bo Johansen. Se den nye MED- Arbejdsmiljøaftale: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

7 NAVNE Involver patienterne Den sygeplejerskeuddannede Kirsten Lomborg er ved årsskiftet tiltrådt et professorat i sygepleje ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Hendes type professorat er det første af sin slags i Danmark. Med udnævnelsen som professor skal Kirsten Lomborg være med til at styrke og samle forskningen inden for de sundhedsprofessioner, som har en kortere forskningstradition at bygge på. Det kommer til at ske i flerfagligt samarbejde og med en særlig opmærksomhed på brobygningen mellem forskning, klinik og uddannelse. Hendes mål er at styrke patienternes læring, indflydelse og autonomi. Som forskningsleder for Aarhus Universitetshospitals forskningsprogram vil Kirsten Lomborg og hendes forskergruppe udvikle og afprøve nye metoder til at samarbejde med patienterne om deres behandlingsforløb. NAVNE FORSKNING Pris for fertilitetsforskning Kirstine Kirkegaard, læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital har modtaget kr. som vinder af Fogh-Nielsens Legat Hæderen skyldes hendes fertilitetsforskning. Hun studerer æg udtaget fra barnløse kvinder, der har været stimuleret med hormoner til at producere mange æg. Billeder og biopsier af disse er blevet taget, inden kvinderne får lagt de befrugtede æg op i livmoderen med henblik på at blive gravide. Godt 30 års fertilitetsbehandling og mange kvindeskæbner har vist, at kun få af de kunstigt befrugtede æg har potentiale til at ende som sprællende raske spædbørn. Læs mere om Kirstine Kirkegaard og hendes forskning på: Byg med patienter, pårørende og personale Fra onsdag den 30. januar til fredag den 1. februar afholder Hospitalsenheden Horsens en 48-timers innovations-camp i samarbejde VIA University College. Hospitalsenheden står i den situation, at rigtig mange byggeprojekter i de kommende år skal indgå som en naturlig del af hospitalets hverdag. Hospitalet skal midt i store og små byggeprojekter fortsat sikre effektiv sygehusdrift, hvor der skabes tryghed for patienter og pårørende og trivsel og udvikling i jobbet for alle ansatte. Dette kræver nytænkning, samarbejde på tværs og helt nye tilgange til byggeprocesser. Dialogen og udviklingen vil i de kommende år tage form og inddrage mange såvel indenfor som udenfor hospitalets matrikel. Opgavebeskrivelsen lyder: Hvordan kan byggeprocesser skabe værdi for patienter, pårørende og personale?. Et team på 15 udvalgte innovative VIA-studerende arbejder i to døgn non-stop på at komme med ét eller flere nytænkende bud på netop dette spørgsmål. Læs mere om innovations-campen i Horsens: KLAP sæt udviklingshæmmede i arbejde Region Midtjylland har den holdning, at alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det også mennesker med et handicap. Som en del af sin mangfoldighedspolitik har regionen derfor indgået en aftale med Landsforeningen LEV s Projekt KLAP for at understøtte muligheden for virksomhedspraktik og eller ansættelse af udviklingshæmmede. Formålet med aftalen er at give personer fra målgruppen af udviklingshæmmede et alternativ til eksempelvis arbejdet på et beskyttet værksted. Som medarbejdere ved en af regionens arbejdspladser får de udviklingshæmmede mulighed for en normal hverdag med ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og øget mulighed for at forbedre deres livskvalitet. Region Midtjylland har en værdibaserede personalepolitik, som giver et betydeligt lokalt råderum, og dermed en vigtig opgave i lokalt at skabe netop de personalefor hold, som mest hensigtsmæssigt sikrer, at regionen er en attraktiv arbejds plads, siger Lars Hansson, direktør for HR og Regional Udvikling. Udover vores region er der bl.a. aftaler med McDonald s Danmark, Dansk Supermarked Gruppen, Silvan og Steen & Strøm. Yderligere oplysninger ved Anders K. Kristensen, Koncern HR, på tlf Læs mere om KLAP-projektet: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

8 NAVNE Storm fra Horsens til Silkeborg Jens Ole Storm, ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Regionsenheden Horsens, har opsagt sin stilling, da han har fået job som overlæge ved Center for Planlagt Kirurgi ved Hospitalsenhed Midt i Silkeborg. Han fratræder i Horsens den 31. marts. Overlæge Gerhardt Teichert er indtil videre konstitueret i stillingen som ledende overlæge for afdelingen. Storms stilling bliver slået op så hurtigt som muligt. OPLEVELSER Innovation nu med tankekraft fra udlandet MidtLab har holdt en række innovationstræf rundt om i regionen. På mandag eftermiddag afholdes nok et træf. Denne gang sker det i Vandresalen på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Igen spørges der til ideer, der skal have et praktisk løft. Det særlige ved dette træf er, at blandt andet Rasmus Mørk deltager. Han er en af folkene på EU-kontoret (http://www.centraldenmark.eu), som Region Midtjylland og regionens kommuner driver i Bruxelles. Kontoret står blandt andet for regional lobbyvirksomhed, hjælp til at søge udviklingsmidler samt at danne netværk mellem interesserede parter. Og det er i de to sidste sammenhænge, at Rasmus Mørk med fem års erfaring kan give lokale idé-udviklere et muligt løft. For måske er der parter i nogle af de andre EU-lande, som tænker i samme baner. Ved at knytte en kontakt kan en idé udvikles og vække international interesse. Sammen kan parterne søge midler til at gøre tanken til virkelighed med EU-støtte. Der kan også komme spørgsmål om patenter og meget mere. Mørk kan desuden også knytte forbindelse til mulige producenter, så ideen bliver kommerciel. Rasmus Mørk er en af MidtLabs og dets Innovationsservices vigtige medspillere. Formålet med træffene er at gøre det lettere at benytte de forskellige muligheder, der er i Region Midtjylland for at få hjælp til at arbejde med innovation. Læs mere på: OPLEVELSER At overleve den sidste svære udvej Skuespilleren Lotte Andersen er selv gået bag kameraet og har lavet en dokumentarfilm om det svære emne: selvmord. Hvad ligger bag, hvad vil det ulykkelige menneske og hvordan har de pårørende det? Det er blot få af mange spørgsmål, som bliver rejst og fortalt om i filmen»den sidste vej beretninger om ovverlevelse«. Den vises onsdag den 6. februar, kl. 19 i auditoriet ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Det er PsykInfo, der holder temaaften, og som viser filmen. Den bliver introduceret af Lotte Andersen selv. Christian Møller Pedersen, ledende psykolog, Klinik for Selvmordsforebyggelse, Risskov, vil fortælle om sine erfaringer på området og om hans kliniks arbejde. Endelig vil pigen Eva, der medvirker i filmen, fortælle om tankerne og om at overleve. Pris: 50 kr., tilmelding på eller Læs mere på: MILJØ Negativ adfærd kan give fysisk og psykisk stress Negative handlinger, som direkte chikane og intimiderende adfærd, har en sammenhæng med psykologiske stressreaktioner og en mindre udskillelse af det for kroppen vigtige stof kortisol. Det viser resultaterne af en undersøgelse. Nogle negative handlinger er værre end andre, da disse handlinger både påvirker medarbejderne psykisk, men også påvirker kortisolniveauet i kroppen. Undersøgelsen er foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, blandt medarbejdere på 55 danske arbejdspladser. Stressen påvirkes af hyper-arousal (overdreven opmærksomhed), påtrængende negative tanker og i undgåelsesadfærd. Jo mere socialt isoleret personen er, desto flere reaktioner ses indenfor de tre reaktioner. Samme resultater gælder på trods af den enkeltes alder og køn. Arbejdsrelateret negativ adfærd, som for eksempel vedvarende kritik af arbejde og indsats, var også signifikant forbundet med de tre typer stressreaktioner, men dog i mindre grad. Oplevet direkte chikane, som for eksempel at blive ydmyget og gjort til grin i forbindelse med sit arbejde viste sig at hænge sammen med undgåelsesadfærd. Læs hele nyheden på NFA s hjemmeside: Her linkes også til tiltag til forebyggelse af mobning. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

9 Fordel at ta på fælles (kursus-) tur sammen Det giver udsigt og indsigt at komme på Kilimanjaro. Vestdansk Center for Rygmarvsskade, der er placeret på Regionshospitalet Viborg, står foran store forandringer. To tredjedel af de eksisterende bygninger skal rives ned, og centret bliver derefter genopbygget og udvidet med en 3. afdeling. Samtidig er også ledelsesstrukturen under forandring. Ved lidt af et tilfælde meldte både overlægen, afdelingssygeplejersken og den ledende ergoterapeut sig alle til det samme Galethea lederuddannelseskursus for nye ledere. Hvad der var et tilfælde, viste sig at blive et stort held for dem, idet ledende ergoterapeut Susanne Berner Nielsen, afdelingssygeplejerske Annie Schulz og overlæge Rikke Hansen nu taler samme sprog. Det er meget heldigt, når de nu sammen skal planlægge det kommende center. Mange af de opgaver, de blev stillet på kurset, kunne de samarbejde om og relatere til deres hverdage på afdelingen både fysisk og strukturelt. Efterfølgende besluttede de at deltage i overbygningen, lederudviklingsforløbet Kilimanjaro. Det har været en stor fordel for os, at vi har fået de samme værktøjer. I det daglige behøver vi ikke bruge en masse tid på at forklare hinanden, hvad vi mener. Vi har et fælles fundament, siger Susanne Berner Nielsen. OPLEVELSER Kålkællinger på RH Randers NAVNE Kongelige ros De såkaldte Kålkællingerne - designerne Camilla Van Norde og Emilia Fiona Weir, besøger søndag aften med Danmarks Radio DR2 Familieafsnittet på Regionshospitalet Randers. I programmet har kællingerne sat sig for at give patienterne en indsprøjtning fyldt med kål og kærlighed i håb om, at det vil gøre dem godt. For mange år siden troede man, at kål havde en helbredende effekt, og man brugte kålen som medicin. Søndag kl. 21 kan man så på DR2 se, hvordan patienter og pårørende tager i mod Kålkællingerne, kålretter og bl.a. prøver fodbad med kål og smager på kålsmoothies. På kan interesserede læse mere om kålkællingerne, der med kål under armen, røde negle og i høje hæle kører rundt i Danmark for at lade sig inspirere til at holde en række kålfester for danskerne. Her i disse kolde vinterdage har Dronning Margrethe haft en række borgere i audiens som ville takke for udnævnelser. Det gælder Søren Laurberg, dr.med., professor ved Aarhus Universitetshospital, der kunne takke for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen. Desuden Bodil Bent Lassen, sygehjælper på Regionshospitalet Horsens, og Maj-Britt Løkkegaard Poulsen, sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, der begge takkede for fortjenstmedaljen i sølv. Paraplyer med logo Nu kan afdelingerne købe paraplyer med Region Midtjyllandlogo. Paraplyerne er sorte med hvide logoer. De er stormsikre og med håndtag i træ og koster 99 kr. pr. styk. Man skal bestille minimum 10 paraplyer ad gangen. Læs mere på: Hvad nu med hospitalsapoteksfunktionen? Regionens direktion har drøftet en rapport fra en nedsat arbejdsgruppe, der har lavet en udredning af hospitalsapoteksområdet og opstillet et muligt beslutningsgrundlag for etablering af en fremtidssikret model for apoteksdrift i Region Midtjylland. De modtagne høringssvar indgik i direktionens drøftelse. Det blev besluttet, at rapporten inden en endelig stillingtagen skal til høring i MED-systemet på hospitalerne og i RMU. Udvalgets indstilling er, at de tre hospitalsapoteker i regionen fusioneres til et fælles regionalt hospitalsapotek med afdelinger og afdelingsleder i Aarhus, Viborg, Herning, Horsens og Randers. Der udpeges en ledende hospitalsapoteker som chef for den samlede hospitalsapoteksorganisation. Det regionale hospitalsapotek etableres som en selvstændig regional afdeling i lighed med fællesfunktioner som fx Indkøb & Medicoteknik. Den ledende hospitalsapoteker refererer til direktionen og får plads i koncernledelsen og klinikforum. Direktionen beder om forslag til anvendelse af de realiserede driftsgevinster efter en fusion. Læs yderligere om hvad direktionen diskuterer: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

10 NAVNE Henrik Bech Nielsen ny centerchef Den for tiden konstituerede centerchef Henrik Bech Nielsen skal fra 1. februar være centerchef for Kræft- og Inflammationscentret på Aarhus Universitetshospital. Ved fusionen forrige år mellem Skejby og Århus Sygehus blev Henrik Bech Nielsen udnævnt til administrationschef for det samlede universitetshospital. Før dette var han administrationschef i Skejby og tidligere igen plan- og sekretariatschef ved Hospitalsenheden Vest. Henrik Bech Nielsens første administrative erfaringer stammer fra det daværende Århus Amt, hvor han blandt andet som vicekontorchef var med til at forberede organiseringen af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Herfra gik han videre som kontorchef i regionens sundhedssekretariat. Henrik Bech Nielsen skal dele ledelsen af Kræft- og Inflammationscentret med lægen Anne Bukh som ved årsskiftet tiltrådte den anden chefstilling for centret og dets 15 af hospitalets afdelinger. Stillingen som administrationschef på Aarhus Universitetshospital vil snarest blive opslået. MidtEPJ s sidste etape påbegyndt Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive har nu flyttet BookPlan ind i MidtEPJ, og dermed har de to sidste hospitaler i regionen taget det første skridt til en fuld integration af MidtEPJ. Regionshospitalerne i Viborg og Skive har summet af elektronisk aktivitet i de seneste måneder. Det har skyldtes, at der har været arbejdet intenst på at gøre PC er, netværk og skærme klar til at overholde de standarder, som MidtEPJ kræver. Indtil nu er 700 pc er og 800 skærme blevet udskiftet og langt de fleste af de 800 øvrige pc er på de kliniske afdelinger er blevet ominstalleret, så de i fremtiden kan håndtere MidtEPJ. Og i sidste weekend tog RH Viborg og RH Skive så det vigtige skridt mod implementering af MidtEPJ med udrulningen af BookPlan. Læs mere på: AUH fik et hak i lakken Aarhus Universitetshospital er uden tvivl landets mest roste. Derfor var det en overraskelse, da det i sidste uge kom frem, at universitetshospitalet i en række tilfælde ikke har overholdt loven om maksimal ventetid for patienter med kræft. Oplysningerne gav anledning til en alvorlig politisk kommentar fra regionsrådsformand og de andre regionspolitikere (Alvorligt at kræftventetider bliver overtrådt: link.rm.dk/whsj26) Sundhedsstyrelsen var netop blevet orienteret om ni tilfælde, hvor patienter i december 2012 og januar 2013 har ventet længere, end loven foreskriver, på en forundersøgelse for kræft. Der var sygdom blandt personalet, og der var mange akutte patienter. Derfor lå der henvisninger, som ikke var ekspederet, tilbage på bordet, da arbejdsdagen var ovre, og sådan endte urologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital med at have syv overskridelser af de maksimale kræftventetider omkring jul. - Vi tager det meget alvorligt og har indført, at vi dagligt tjekker, at alle henvisninger er ekspederet, siger centerchef Lisbeth Kallestrup efterfølgende til Ugeskrift for Læger (http://link.rm.dk/v8ywiq). Store overskridelser er der ikke tale om, men de var der. Der var en overskridelse på en enkelt dag, en på 4, en på 3, tre overskridelser på 5 dage, en på 6 og så en enkelt på 14 dage. OPLEVELSER Fortsat mulighed for at udvide horisonten Den 8. januar gik starten for tilmelding til en række kurser på Folkeuniversitetet. Nu et par uger efter er der stadig regionale midler tilbage til at komme med til rabatpris. Der var op mod forskellige 100 kurser, foredragsrækker eller arrangementer at vælge imellem ved starten. En håndfuld er allerede gået i gang, men langt fra alle. Så hvis man er interesseret i at blive klogere på sine interesseområder, så er det nu, at man kan fortsat kan få 75 pct.s regional rabat. Læs mere på: Se Folkeuniversitets forårsprogram med regional rabat: NAVNE FORSKNING Biolog kæmper mod allergi og lungelidelser Hans Jürgen Henrich Hoffman er nyudnævnt professor ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Han kæmper for patienter med allergi og lungesygdom og mener, at flere kan hjælpes til en bedre hverdag med kronisk sygdom, hvis vaccinationer bliver udbredt. Hans Jürgen Henrich Hoffman er for nylig blevet udnævnt til professor MSO i basal allergologi og lungemedicin. Hans forskning er i øjeblikket dedikeret til at udvikle en model for de celler, der forårsager allergiske symptomer. Samtidig udvikler han sammen med sine forskningskolleger nye metoder til at følge effekten af etablerede og nye metoder til at vaccinere mod allergi. Hans Jürgen Henrich Hoffman er en af de få professorer på Aarhus Universitet, Health, der ikke har en sundhedsvidenskabelig baggrund. Han er i stedet uddannet biokemiker og mikrobiolog fra det naturvidenskabelige fakultet. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

11 OP LEVELSER Ungarsk viceminister besøgte regionen KURSER Kom i lære som leder Onsdag bød regionsrådsformand Bent Hansen Miklá Stoltész velkommen til Regionshuset Viborg. Stoltész har titel af statssekretær og er viceminister for det sociale område. Ved mødet fulgte de op på den aftale, som Bent Hansen for halvandet år siden indgik i Ungarn. Den sikrer dansk hjælp til at udvikle handicapområdet i Ungarn. Kontakten til Ungarn er ikke ny. Den har rødder tilbage til de daværende Århus og Viborg amter, som hver havde et venskabsamt i Ungarn. Siden årtusindskiftet har disse kontakter været tæt knyttet og er i regionens tid blevet yderligere udbygget, så det i dag ikke bare er de to ungarske amter, men også den ungarske stat, der samarbejdes med. Med den danske konsulent Max Madsen som mellemmand har ungarerne set, hvordan vi i dag behandler handicappede. Mest af alt, at vi siden 70 erne har udbygget mulighederne for, at handicappede ikke bare bor på store institutioner, men har fået et selvstændigt liv. Ungarerne har valgt at eftergøre den danske model. Det har betydet, at danske - og regionale medarbejdere i flere omgange har været i Ungarn for at fortælle om organisering, uddannelse og meget mere. Der er siden hen og med støtte fra EU desuden eksporteret en del dansk handicapudstyr. Modellen med at udvikle samarbejde og facilitere en række regionale virksomheder til udenlandsk eksport er undervejs også på andre områder. Umiddelbart har man netop fra Regional Udvikling fremvist vores regionale arbejde på energiområdet. Derudover kommer en række andre østeuropæiske lande, som har hørt om ungarernes succes med at gøre det på dansk. Region Midtjylland har i flere år haft en succesfyldt mentorordning, hvor erfarne regionale ledere giver deres viden og praktiske oplevelser viden til kredsen af nye ledere og medarbejdere, der har lyst til at løfte deres karriere. Denne ordning optager nu snart et nyt hold lærlinge - mentees. Region Midtjyllands mentorordning, der har et hold på ca. 25 ledere, er for dig som leder efter muligheden for at få tilknyttet en mentor til at støtte og inspirere dig i udviklingen af din ledelsesrolle. Erfaringer fra de sidste to års programmer viser, at ledere, der har en mentor, får støtte til at se nye vinkler på sit lederskab og dermed en ledelsesmæssig sparringspartner, der har prøvet at stå overfor sammenlignelige udfordringer. Mentorordningen starter et nyt forløb op i løbet af de kommende måneder. Er du interesseret, så kontakt Koncern HR, Uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø: Jørgen Johansen, eller Lise Klarholdt, Læs mere om mentorordningen: NYHEDS BREVET mıdtnyt Nr oktober At ha en mentor, er at ha et fristed side 2 Regionerne hilser den nye regering velkommen side 3 Thornings nye hold side 4 Regionen rundt side 5 RMU: Medarbejdernes stilling ved OPP-udbud skal afklares side 13 KURSUS: Tænk koldt i et varmt efterår side 13 At ha en mentor, er ha et friste Regionen kørte sidste år et mentorprojekt, hvor en erfaren leder stillede sig til rådighed for en nyudnævnt. Nu er et nyt projekt på vej. Midtnyt har spurgt en mentor og en mentor-elev - en såkaldt mentee - om, hvad disse anderledes lederforbindelser er og kan. L Koncern Kommun A NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 7.februar Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr. 16 18. september 2014 side

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

SUNDHEDSLEDER I DUBAI TEMA: MUS MED MENING TIPS TIL APPS LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013. Danske sygeplejersker i høj kurs 38

SUNDHEDSLEDER I DUBAI TEMA: MUS MED MENING TIPS TIL APPS LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013. Danske sygeplejersker i høj kurs 38 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2013 SUNDHEDSLEDER I DUBAI Danske sygeplejersker i høj kurs 38 TEMA: MUS MED MENING Har du ordentlig tid til samtalerne? 12 TIPS TIL APPS Der letter dit lederarbejde 10

Læs mere

midt nyt Dialog, dygtighed og dristighed er forudsætninger for innovation og kreativitet FOTO: JØRN GADE, KONCERN KOMMUNIKATION Regionens udsendte:

midt nyt Dialog, dygtighed og dristighed er forudsætninger for innovation og kreativitet FOTO: JØRN GADE, KONCERN KOMMUNIKATION Regionens udsendte: midt nyt Nr. 02 27. januar 2010 Regionens udsendte: Dialog, dygtighed og dristighed er forudsætninger for innovation og kreativitet FOTO: JØRN GADE, KONCERN KOMMUNIKATION Tema: Udvikling af hospitalernes

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere