Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr januar 2013 side 4 side 5-6 side 7-10 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen Fire centrale personer i arbejdet med at optimere arbejdet på Neurokirurgisk Afdeling på AUH. Fra venstre konsulenterne Louise Rosendahl Iversen og Susanne Østergaard samt Anne Hougaard, afdelingens oversygeplejerske, og Carsten Kock- Jensen, ledende overlæge. BAGSIDEN: Ungarnsk viseminister besøgte regionen side 11 Kom i lære som leder side 11 Der er langt fra tidligere tiders stuegang, hvor overlægen med følge gik ned gennem afdelingen og inspicerede patienterne - og til hverdagen nu på Neurokirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Undervejs er der ryddet grundigt op i arbejdsgangene, når dagens arbejde med rigtig mange aktører skal tilrettelægges. Fra at have haft flere morgenkonferencer i forskellige lokaler med mange afbrydelser og personaler, er alt nu blevet samlet og strømlinet. Der trækkes på et bredt fagligt samarbejde planlagt ned i detaljen. Det har som ønsket betydet et meget bedre patientflow på afdelingen. Fortsættes næste side Koncern Kommunikation

2 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen I satte Region Midtjylland de første projekter i søen om bedre hospitalsledelse. Det skete blandt andet i regi af Projekt Store Hospitalsafdelinger, hvor man afsluttede med en fælles national konference med fokus på ledelse af store sengeafsnit. En af de tre afdelinger, som deltog i projektet var Neurokirurgisk Afdelings sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er på alle måder stor, kompleks og meget specialiseret. En lang række specialister er på skift inde over, når patienterne udredes, behandles og efterfølgende sendes videre i sundhedssystemet. Et helt centralt dagligt punkt i den neurokirurgiske afdelings patientflow er stuegangen, som er hele sengeafsnittets krumtap, hvor logistik, koordinering og tværfagligt samarbejde skal gå op i en højere enhed for at få flowet til at glide. Afdelingen oplevede at have meget ventetid, mange afbrydelser og et stort tidspres. Ofte måtte stuegangen strække sig ind i aftenvagten, og der var i læge- og sygeplejegruppen frustration omkring de divergerende opfattelser af prioriteringen af stuegang. Det betød en del spildtid, når der skulle ventes og også, at ikke alle patienter som planlagt blev gennemgået og sendt hurtigt videre i deres forløb, som ønsket. Fluerne på væggen Som optakt til at forbedre stuegang, fulgte to konsulenter fra Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering, Louise Rosendahl Iversen og Susanne Østergaard, over et par dage i hælene på læger og koordinatorer. De var fluen på væggen på afdelingens møder, stuegangen og i vagtstuen. Med afsæt i observationerne mødtes konsulenterne igennem knapt et år med en lille arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsledelse, læge- og sygeplejegruppe. Det var korte og koncentrerede arbejdsmøder, hvor man i fællesskab fik beskrevet praksis, fik identificeret bøvl og udviklet nye ideer. Mellem hvert møde arbejdede neurokirurgisk afdeling med aftalte prøvehandlinger, og langsomt blev en ny organisering og arbejdsform implementeret. Siden september sidste år har dagens møder og stuegang på afdelingen været gennemført efter den nye stuegangsform, som man diskuterede sig frem til. Mål: at få nedbragt antallet af ikke-udskrevne patienter at få nedskrevet antallet af aflyste operationer at få nedbragt antallet af manglende tilsyn af patienter. Det var vigtigt, at omlægningen ikke måtte betyde en dårligere kvalitet i behandlingen tværtimod. Handleplaner og fordeling af ansvaret måtte ikke lide under, at flere aktører var med i den daglige stuegang. Og der er sket meget: De enkelte patientforløb er som ønsket blevet effektiviseret hele vejen igennem. Det betyder, at alle patienter nu bliver udskrevet til tiden. Om ikke for at blive sendt hjem, så sendt til videre behandling på deres hjemsygehus eller til optræning. Den præcise og hurtigere udskrivelse betyder, at andre patienter har kunnet komme ind i de ledige senge. For patienten, dennes pårørende og familie er den rettidige afklaring uden for meget ventetid også en lettelse. Tilfredshed for personalet Tilsvarende sparer hver læge ca. en time om dagen ved at samle tre morgenkonferencer til én. Før var der vente- og spildtid mellem morgenkonferencen, som foregik i tre forskellige lokaler på to forskellige etager. Under den længere proces måtte flere læger ofte forlade møderne på grund af for eksempel møder på ambulatoriet eller hastende operationer. Nogle læger synes, de har meget travlt, for at nå at få konferencerne og stuegang afholdt. Der er ikke lige plads til at gå fra og få en kop kaffe eller i en pause at snakke kollegialt, men til gengæld kan de komme hurtigt videre. Så det skal vi vende os til, Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

3 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen Neurokirurgisk afdeling er placeret i højhuset øverst på Nørrebrogade ved Aarhus Universitetshospital. siger Carsten Kock-Jensen, ledende overlæge, og tilføjer, at ingen ønsker at gå tilbage til den gamle praksis, og at de fortsat udvikler på den nye struktur. Også for plejepersonalet har den nye måde at samarbejde på været hensigtsmæssig. Her oplever man mindre stress og mere ro. I en undersøgelse måned for måned har personalet krydset af for tilfredshed. 1 for dårligt og 10 for super godt. Svarene ligger omkring og over otte. Det handler om kultur Det har været en spændende proces med mange nye former for samarbejde. Der har været højt til loftet, masser af idéer har været luftet og prøvet af. Vi har løbende justeret på strukturen. Men engang imellem tænkte jeg da: Lykkes det mon?, fortæller Anne Hougaard, afdelingens oversygeplejerske. Dette er første skridt på en rejse på 1000 mil, spøger Carsten Kock- Jensen og fortsætter: Det er en ny måde at arbejde på. Måske er det lettere for de yngre læger, der ikke er så forankret i deres måde at arbejde på. Måske startede vi med at tænke på økonomi, men det er kommet meget til at handle om kultur vores fælles kultur, siger Carsten Kock-Jensen. Og så skal det næppe glemmes, at al forandring med nye roller er svær og kræver sin energi. Rent fysisk måtte man i afdelingen også bruge kræfter på fysisk at bygge om og flytte et bibliotek, så man fik skabt et passende nyt konferencelokale med den nødvendige IT-teknologi til at skabe fælles overblik og gennemgang af patienterne. Yderligere oplysninger om projektet ved Susanne Østergaard, tlf Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

4 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig I løbet af de næste måneder bliver prototyper på de nye uniformer udstillet på et hospital nær dig. Fra midten af 2014 får medarbejderne på Region Midtjyllands somatiske hospitaler nye uniformer. I løbet af de næste måneder kan du på mange af regionens hospitaler se en udstilling med prototyper på nogle af de nye uniformsdele. I samme periode bliver prototyperne testet blandt cirka 300 medarbejdere på fire af regionens hospitaler. Når testen er slut, tager uniformsprojektets styregruppe stilling til, hvilke uniformsdele der fungerer bedst og bør indgå i det endelige sortiment. Det er derfor ikke nødvendigvis alle de dele, du ser i udstillingen, som kommer til at indgå i det samlede, nye sortiment. Alligevel giver udstillingen dig et godt indtryk af, hvor uniformsprojektet er på vej hen. Udskiftningen af gamle uniformer til nye uniformer sker gradvist, så nogle medarbejdere kommer til at vente lidt længere end andre. Til gengæld er de nye uniformer værd at vente på! I uniformsprojektet er der nemlig lagt stor vægt på, at de nye uniformer skal føles mere komfortable på en travl arbejdsdag, ligesom der er blevet arbejdet grundigt med pasform og design. Læs mere om projektet på Udstillingen kommer på besøg på nedenstående matrikler i løbet af februar, marts og april. Hold dig orienteret på dit lokale intranet om, hvornår udstillingen er på et hospital nær dig. RH Holstebro RH Herning RH Lemvig AUH NBG AUH, Skejby AUH THG AUH PP. Ørumsgade RH Randers Sundhedshuset, Grenaa RH Viborg RH Silkeborg RH Skive AUH Samsø RH Hammel Neurocenter RH Horsens Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

5 Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø prioriteres højt Region Midtjylland og de faglige organisationer har indgået en ny MED- og Arbejdsmiljøaftale. Regionen har hidtil haft både en MED-aftale og en Arbejdsmiljøaftale. Det nye er, at de to aftaler efter et gennemgribende forarbejde nu er samlet i en integreret aftale. Hovedbudskaberne er fortsat, at et godt samarbejde med medarbejderinddragelse og medindflydelse samt et godt arbejdsmiljø prioriteres højt. Den nye aftale er udsendt til alle afdelinger. Midtjylland om at løse opgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, og for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte, siger Bo Johansen, regionsdirektør og formand for RMU, og fortsætter: Det er afgørende, at der er dialog, åbenhed og lydhørhed mellem ledelse og medarbejdere. Dialogen er vigtig for, at beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag, og dialogen kan understøtte en effektiv gennemførelse af beslutninger. En god dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø kan også bidrage til at skabe engagement og arbejdsglæde meget hårdt, nok ikke mindst med den store omstilling, som blev sat i værk i Trods omstillingen er vi kommet igennem og kan med stolthed se, at vi som region og med engagerede medarbejdere har scoret mange point og meget ros. Vi er blevet kåret som bedste hospitaler. Nu håber jeg vi kan komme videre og få prædikatet regionen med de bedste arbejdspladser. Det kræver dog en indsats, da vi som personale og uden tvivl også mange ledere oplever et mere og mere belastende arbejdsmiljø. Det er her, den nye MED- og arbejdsmiljøaftale gerne skulle være blandt de ansatte. et brugbart værktøj i forhold til at - Sammen med regionens Le- En udmelding, som næstforman- drøfte og løfte opgaverne og sikre delses- og Styrelsesgrundlag og den Else Kayser som medarbejder- attraktive arbejdspladser. personalepolitik udgør MED- og Ar- nes repræsentant fuldstændigt bejdsmiljøaftalen en fælles ramme for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region bakker: Vi har nået meget i regionens levetid. Ind i mellem har det været Fortsættes næste side - Det er en fælles opgave at gøre den flotte integrerede aftale til mere end glittet papir, hvilket jeg ved, at de organisationsvalgte gerne bidrager til, siger Else Kayser. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

6 Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Et godt værktøj Både Bo Johansen og Else Kayser ser den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale som et godt værktøj til at sikre attraktive arbejdspladser. Aftalen understreger, at medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø er vigtige aspekter i det strategiske og operationelle ledelsesarbejde. Der skal ske en systematisk og forebyggende indsats for at fremme sundheden og det gode arbejdsmiljø ikke mindst i forbindelse med omstilling og omstrukturering, siger Bo Johansen. Med den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale bliver vigtigheden af det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledere mere synlig. Jeg håber, at der derfor også levnes tid til at klæde begge parter på til opgaven. Aftalen understreger, at medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø er vigtige aspekter i det strategiske og operationelle ledelsesarbejde, siger Bo Johansen. Altså at man får tid til at deltage i de nødvendige kurser eller udviklingsdage, så vi udvikler samarbejdet, som det er tanken i aftalen. At der sikres det fornødne antal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at bidrage til opgaven, og at de sikres ordentlige arbejdsvilkår og tid. Vi oplever desværre, at vores repræsentanter er under pres! Det er en fælles opgave at gøre den flotte integrerede aftale til mere end glittet papir, hvilket jeg ved, at de organisationsvalgte gerne bidrager til, siger Else Kayser. Jeg er sikker på, at vi med MEDog Arbejdsmiljøaftalen vil understøtte en fortsat god og udviklende dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø i hele organisationen. Vi skal sammen skabe grobund for både effektivt og innovativt arbejde. Dermed kan vi sikre, at Region Midtjylland har attraktive arbejdspladser med et godt omdømme, slutter Bo Johansen. Se den nye MED- Arbejdsmiljøaftale: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

7 NAVNE Involver patienterne Den sygeplejerskeuddannede Kirsten Lomborg er ved årsskiftet tiltrådt et professorat i sygepleje ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Hendes type professorat er det første af sin slags i Danmark. Med udnævnelsen som professor skal Kirsten Lomborg være med til at styrke og samle forskningen inden for de sundhedsprofessioner, som har en kortere forskningstradition at bygge på. Det kommer til at ske i flerfagligt samarbejde og med en særlig opmærksomhed på brobygningen mellem forskning, klinik og uddannelse. Hendes mål er at styrke patienternes læring, indflydelse og autonomi. Som forskningsleder for Aarhus Universitetshospitals forskningsprogram vil Kirsten Lomborg og hendes forskergruppe udvikle og afprøve nye metoder til at samarbejde med patienterne om deres behandlingsforløb. NAVNE FORSKNING Pris for fertilitetsforskning Kirstine Kirkegaard, læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital har modtaget kr. som vinder af Fogh-Nielsens Legat Hæderen skyldes hendes fertilitetsforskning. Hun studerer æg udtaget fra barnløse kvinder, der har været stimuleret med hormoner til at producere mange æg. Billeder og biopsier af disse er blevet taget, inden kvinderne får lagt de befrugtede æg op i livmoderen med henblik på at blive gravide. Godt 30 års fertilitetsbehandling og mange kvindeskæbner har vist, at kun få af de kunstigt befrugtede æg har potentiale til at ende som sprællende raske spædbørn. Læs mere om Kirstine Kirkegaard og hendes forskning på: Byg med patienter, pårørende og personale Fra onsdag den 30. januar til fredag den 1. februar afholder Hospitalsenheden Horsens en 48-timers innovations-camp i samarbejde VIA University College. Hospitalsenheden står i den situation, at rigtig mange byggeprojekter i de kommende år skal indgå som en naturlig del af hospitalets hverdag. Hospitalet skal midt i store og små byggeprojekter fortsat sikre effektiv sygehusdrift, hvor der skabes tryghed for patienter og pårørende og trivsel og udvikling i jobbet for alle ansatte. Dette kræver nytænkning, samarbejde på tværs og helt nye tilgange til byggeprocesser. Dialogen og udviklingen vil i de kommende år tage form og inddrage mange såvel indenfor som udenfor hospitalets matrikel. Opgavebeskrivelsen lyder: Hvordan kan byggeprocesser skabe værdi for patienter, pårørende og personale?. Et team på 15 udvalgte innovative VIA-studerende arbejder i to døgn non-stop på at komme med ét eller flere nytænkende bud på netop dette spørgsmål. Læs mere om innovations-campen i Horsens: KLAP sæt udviklingshæmmede i arbejde Region Midtjylland har den holdning, at alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det også mennesker med et handicap. Som en del af sin mangfoldighedspolitik har regionen derfor indgået en aftale med Landsforeningen LEV s Projekt KLAP for at understøtte muligheden for virksomhedspraktik og eller ansættelse af udviklingshæmmede. Formålet med aftalen er at give personer fra målgruppen af udviklingshæmmede et alternativ til eksempelvis arbejdet på et beskyttet værksted. Som medarbejdere ved en af regionens arbejdspladser får de udviklingshæmmede mulighed for en normal hverdag med ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og øget mulighed for at forbedre deres livskvalitet. Region Midtjylland har en værdibaserede personalepolitik, som giver et betydeligt lokalt råderum, og dermed en vigtig opgave i lokalt at skabe netop de personalefor hold, som mest hensigtsmæssigt sikrer, at regionen er en attraktiv arbejds plads, siger Lars Hansson, direktør for HR og Regional Udvikling. Udover vores region er der bl.a. aftaler med McDonald s Danmark, Dansk Supermarked Gruppen, Silvan og Steen & Strøm. Yderligere oplysninger ved Anders K. Kristensen, Koncern HR, på tlf Læs mere om KLAP-projektet: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

8 NAVNE Storm fra Horsens til Silkeborg Jens Ole Storm, ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Regionsenheden Horsens, har opsagt sin stilling, da han har fået job som overlæge ved Center for Planlagt Kirurgi ved Hospitalsenhed Midt i Silkeborg. Han fratræder i Horsens den 31. marts. Overlæge Gerhardt Teichert er indtil videre konstitueret i stillingen som ledende overlæge for afdelingen. Storms stilling bliver slået op så hurtigt som muligt. OPLEVELSER Innovation nu med tankekraft fra udlandet MidtLab har holdt en række innovationstræf rundt om i regionen. På mandag eftermiddag afholdes nok et træf. Denne gang sker det i Vandresalen på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Igen spørges der til ideer, der skal have et praktisk løft. Det særlige ved dette træf er, at blandt andet Rasmus Mørk deltager. Han er en af folkene på EU-kontoret (http://www.centraldenmark.eu), som Region Midtjylland og regionens kommuner driver i Bruxelles. Kontoret står blandt andet for regional lobbyvirksomhed, hjælp til at søge udviklingsmidler samt at danne netværk mellem interesserede parter. Og det er i de to sidste sammenhænge, at Rasmus Mørk med fem års erfaring kan give lokale idé-udviklere et muligt løft. For måske er der parter i nogle af de andre EU-lande, som tænker i samme baner. Ved at knytte en kontakt kan en idé udvikles og vække international interesse. Sammen kan parterne søge midler til at gøre tanken til virkelighed med EU-støtte. Der kan også komme spørgsmål om patenter og meget mere. Mørk kan desuden også knytte forbindelse til mulige producenter, så ideen bliver kommerciel. Rasmus Mørk er en af MidtLabs og dets Innovationsservices vigtige medspillere. Formålet med træffene er at gøre det lettere at benytte de forskellige muligheder, der er i Region Midtjylland for at få hjælp til at arbejde med innovation. Læs mere på: OPLEVELSER At overleve den sidste svære udvej Skuespilleren Lotte Andersen er selv gået bag kameraet og har lavet en dokumentarfilm om det svære emne: selvmord. Hvad ligger bag, hvad vil det ulykkelige menneske og hvordan har de pårørende det? Det er blot få af mange spørgsmål, som bliver rejst og fortalt om i filmen»den sidste vej beretninger om ovverlevelse«. Den vises onsdag den 6. februar, kl. 19 i auditoriet ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Det er PsykInfo, der holder temaaften, og som viser filmen. Den bliver introduceret af Lotte Andersen selv. Christian Møller Pedersen, ledende psykolog, Klinik for Selvmordsforebyggelse, Risskov, vil fortælle om sine erfaringer på området og om hans kliniks arbejde. Endelig vil pigen Eva, der medvirker i filmen, fortælle om tankerne og om at overleve. Pris: 50 kr., tilmelding på eller Læs mere på: MILJØ Negativ adfærd kan give fysisk og psykisk stress Negative handlinger, som direkte chikane og intimiderende adfærd, har en sammenhæng med psykologiske stressreaktioner og en mindre udskillelse af det for kroppen vigtige stof kortisol. Det viser resultaterne af en undersøgelse. Nogle negative handlinger er værre end andre, da disse handlinger både påvirker medarbejderne psykisk, men også påvirker kortisolniveauet i kroppen. Undersøgelsen er foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, blandt medarbejdere på 55 danske arbejdspladser. Stressen påvirkes af hyper-arousal (overdreven opmærksomhed), påtrængende negative tanker og i undgåelsesadfærd. Jo mere socialt isoleret personen er, desto flere reaktioner ses indenfor de tre reaktioner. Samme resultater gælder på trods af den enkeltes alder og køn. Arbejdsrelateret negativ adfærd, som for eksempel vedvarende kritik af arbejde og indsats, var også signifikant forbundet med de tre typer stressreaktioner, men dog i mindre grad. Oplevet direkte chikane, som for eksempel at blive ydmyget og gjort til grin i forbindelse med sit arbejde viste sig at hænge sammen med undgåelsesadfærd. Læs hele nyheden på NFA s hjemmeside: Her linkes også til tiltag til forebyggelse af mobning. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

9 Fordel at ta på fælles (kursus-) tur sammen Det giver udsigt og indsigt at komme på Kilimanjaro. Vestdansk Center for Rygmarvsskade, der er placeret på Regionshospitalet Viborg, står foran store forandringer. To tredjedel af de eksisterende bygninger skal rives ned, og centret bliver derefter genopbygget og udvidet med en 3. afdeling. Samtidig er også ledelsesstrukturen under forandring. Ved lidt af et tilfælde meldte både overlægen, afdelingssygeplejersken og den ledende ergoterapeut sig alle til det samme Galethea lederuddannelseskursus for nye ledere. Hvad der var et tilfælde, viste sig at blive et stort held for dem, idet ledende ergoterapeut Susanne Berner Nielsen, afdelingssygeplejerske Annie Schulz og overlæge Rikke Hansen nu taler samme sprog. Det er meget heldigt, når de nu sammen skal planlægge det kommende center. Mange af de opgaver, de blev stillet på kurset, kunne de samarbejde om og relatere til deres hverdage på afdelingen både fysisk og strukturelt. Efterfølgende besluttede de at deltage i overbygningen, lederudviklingsforløbet Kilimanjaro. Det har været en stor fordel for os, at vi har fået de samme værktøjer. I det daglige behøver vi ikke bruge en masse tid på at forklare hinanden, hvad vi mener. Vi har et fælles fundament, siger Susanne Berner Nielsen. OPLEVELSER Kålkællinger på RH Randers NAVNE Kongelige ros De såkaldte Kålkællingerne - designerne Camilla Van Norde og Emilia Fiona Weir, besøger søndag aften med Danmarks Radio DR2 Familieafsnittet på Regionshospitalet Randers. I programmet har kællingerne sat sig for at give patienterne en indsprøjtning fyldt med kål og kærlighed i håb om, at det vil gøre dem godt. For mange år siden troede man, at kål havde en helbredende effekt, og man brugte kålen som medicin. Søndag kl. 21 kan man så på DR2 se, hvordan patienter og pårørende tager i mod Kålkællingerne, kålretter og bl.a. prøver fodbad med kål og smager på kålsmoothies. På kan interesserede læse mere om kålkællingerne, der med kål under armen, røde negle og i høje hæle kører rundt i Danmark for at lade sig inspirere til at holde en række kålfester for danskerne. Her i disse kolde vinterdage har Dronning Margrethe haft en række borgere i audiens som ville takke for udnævnelser. Det gælder Søren Laurberg, dr.med., professor ved Aarhus Universitetshospital, der kunne takke for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen. Desuden Bodil Bent Lassen, sygehjælper på Regionshospitalet Horsens, og Maj-Britt Løkkegaard Poulsen, sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, der begge takkede for fortjenstmedaljen i sølv. Paraplyer med logo Nu kan afdelingerne købe paraplyer med Region Midtjyllandlogo. Paraplyerne er sorte med hvide logoer. De er stormsikre og med håndtag i træ og koster 99 kr. pr. styk. Man skal bestille minimum 10 paraplyer ad gangen. Læs mere på: Hvad nu med hospitalsapoteksfunktionen? Regionens direktion har drøftet en rapport fra en nedsat arbejdsgruppe, der har lavet en udredning af hospitalsapoteksområdet og opstillet et muligt beslutningsgrundlag for etablering af en fremtidssikret model for apoteksdrift i Region Midtjylland. De modtagne høringssvar indgik i direktionens drøftelse. Det blev besluttet, at rapporten inden en endelig stillingtagen skal til høring i MED-systemet på hospitalerne og i RMU. Udvalgets indstilling er, at de tre hospitalsapoteker i regionen fusioneres til et fælles regionalt hospitalsapotek med afdelinger og afdelingsleder i Aarhus, Viborg, Herning, Horsens og Randers. Der udpeges en ledende hospitalsapoteker som chef for den samlede hospitalsapoteksorganisation. Det regionale hospitalsapotek etableres som en selvstændig regional afdeling i lighed med fællesfunktioner som fx Indkøb & Medicoteknik. Den ledende hospitalsapoteker refererer til direktionen og får plads i koncernledelsen og klinikforum. Direktionen beder om forslag til anvendelse af de realiserede driftsgevinster efter en fusion. Læs yderligere om hvad direktionen diskuterer: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

10 NAVNE Henrik Bech Nielsen ny centerchef Den for tiden konstituerede centerchef Henrik Bech Nielsen skal fra 1. februar være centerchef for Kræft- og Inflammationscentret på Aarhus Universitetshospital. Ved fusionen forrige år mellem Skejby og Århus Sygehus blev Henrik Bech Nielsen udnævnt til administrationschef for det samlede universitetshospital. Før dette var han administrationschef i Skejby og tidligere igen plan- og sekretariatschef ved Hospitalsenheden Vest. Henrik Bech Nielsens første administrative erfaringer stammer fra det daværende Århus Amt, hvor han blandt andet som vicekontorchef var med til at forberede organiseringen af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Herfra gik han videre som kontorchef i regionens sundhedssekretariat. Henrik Bech Nielsen skal dele ledelsen af Kræft- og Inflammationscentret med lægen Anne Bukh som ved årsskiftet tiltrådte den anden chefstilling for centret og dets 15 af hospitalets afdelinger. Stillingen som administrationschef på Aarhus Universitetshospital vil snarest blive opslået. MidtEPJ s sidste etape påbegyndt Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive har nu flyttet BookPlan ind i MidtEPJ, og dermed har de to sidste hospitaler i regionen taget det første skridt til en fuld integration af MidtEPJ. Regionshospitalerne i Viborg og Skive har summet af elektronisk aktivitet i de seneste måneder. Det har skyldtes, at der har været arbejdet intenst på at gøre PC er, netværk og skærme klar til at overholde de standarder, som MidtEPJ kræver. Indtil nu er 700 pc er og 800 skærme blevet udskiftet og langt de fleste af de 800 øvrige pc er på de kliniske afdelinger er blevet ominstalleret, så de i fremtiden kan håndtere MidtEPJ. Og i sidste weekend tog RH Viborg og RH Skive så det vigtige skridt mod implementering af MidtEPJ med udrulningen af BookPlan. Læs mere på: AUH fik et hak i lakken Aarhus Universitetshospital er uden tvivl landets mest roste. Derfor var det en overraskelse, da det i sidste uge kom frem, at universitetshospitalet i en række tilfælde ikke har overholdt loven om maksimal ventetid for patienter med kræft. Oplysningerne gav anledning til en alvorlig politisk kommentar fra regionsrådsformand og de andre regionspolitikere (Alvorligt at kræftventetider bliver overtrådt: link.rm.dk/whsj26) Sundhedsstyrelsen var netop blevet orienteret om ni tilfælde, hvor patienter i december 2012 og januar 2013 har ventet længere, end loven foreskriver, på en forundersøgelse for kræft. Der var sygdom blandt personalet, og der var mange akutte patienter. Derfor lå der henvisninger, som ikke var ekspederet, tilbage på bordet, da arbejdsdagen var ovre, og sådan endte urologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital med at have syv overskridelser af de maksimale kræftventetider omkring jul. - Vi tager det meget alvorligt og har indført, at vi dagligt tjekker, at alle henvisninger er ekspederet, siger centerchef Lisbeth Kallestrup efterfølgende til Ugeskrift for Læger (http://link.rm.dk/v8ywiq). Store overskridelser er der ikke tale om, men de var der. Der var en overskridelse på en enkelt dag, en på 4, en på 3, tre overskridelser på 5 dage, en på 6 og så en enkelt på 14 dage. OPLEVELSER Fortsat mulighed for at udvide horisonten Den 8. januar gik starten for tilmelding til en række kurser på Folkeuniversitetet. Nu et par uger efter er der stadig regionale midler tilbage til at komme med til rabatpris. Der var op mod forskellige 100 kurser, foredragsrækker eller arrangementer at vælge imellem ved starten. En håndfuld er allerede gået i gang, men langt fra alle. Så hvis man er interesseret i at blive klogere på sine interesseområder, så er det nu, at man kan fortsat kan få 75 pct.s regional rabat. Læs mere på: Se Folkeuniversitets forårsprogram med regional rabat: NAVNE FORSKNING Biolog kæmper mod allergi og lungelidelser Hans Jürgen Henrich Hoffman er nyudnævnt professor ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Han kæmper for patienter med allergi og lungesygdom og mener, at flere kan hjælpes til en bedre hverdag med kronisk sygdom, hvis vaccinationer bliver udbredt. Hans Jürgen Henrich Hoffman er for nylig blevet udnævnt til professor MSO i basal allergologi og lungemedicin. Hans forskning er i øjeblikket dedikeret til at udvikle en model for de celler, der forårsager allergiske symptomer. Samtidig udvikler han sammen med sine forskningskolleger nye metoder til at følge effekten af etablerede og nye metoder til at vaccinere mod allergi. Hans Jürgen Henrich Hoffman er en af de få professorer på Aarhus Universitet, Health, der ikke har en sundhedsvidenskabelig baggrund. Han er i stedet uddannet biokemiker og mikrobiolog fra det naturvidenskabelige fakultet. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

11 OP LEVELSER Ungarsk viceminister besøgte regionen KURSER Kom i lære som leder Onsdag bød regionsrådsformand Bent Hansen Miklá Stoltész velkommen til Regionshuset Viborg. Stoltész har titel af statssekretær og er viceminister for det sociale område. Ved mødet fulgte de op på den aftale, som Bent Hansen for halvandet år siden indgik i Ungarn. Den sikrer dansk hjælp til at udvikle handicapområdet i Ungarn. Kontakten til Ungarn er ikke ny. Den har rødder tilbage til de daværende Århus og Viborg amter, som hver havde et venskabsamt i Ungarn. Siden årtusindskiftet har disse kontakter været tæt knyttet og er i regionens tid blevet yderligere udbygget, så det i dag ikke bare er de to ungarske amter, men også den ungarske stat, der samarbejdes med. Med den danske konsulent Max Madsen som mellemmand har ungarerne set, hvordan vi i dag behandler handicappede. Mest af alt, at vi siden 70 erne har udbygget mulighederne for, at handicappede ikke bare bor på store institutioner, men har fået et selvstændigt liv. Ungarerne har valgt at eftergøre den danske model. Det har betydet, at danske - og regionale medarbejdere i flere omgange har været i Ungarn for at fortælle om organisering, uddannelse og meget mere. Der er siden hen og med støtte fra EU desuden eksporteret en del dansk handicapudstyr. Modellen med at udvikle samarbejde og facilitere en række regionale virksomheder til udenlandsk eksport er undervejs også på andre områder. Umiddelbart har man netop fra Regional Udvikling fremvist vores regionale arbejde på energiområdet. Derudover kommer en række andre østeuropæiske lande, som har hørt om ungarernes succes med at gøre det på dansk. Region Midtjylland har i flere år haft en succesfyldt mentorordning, hvor erfarne regionale ledere giver deres viden og praktiske oplevelser viden til kredsen af nye ledere og medarbejdere, der har lyst til at løfte deres karriere. Denne ordning optager nu snart et nyt hold lærlinge - mentees. Region Midtjyllands mentorordning, der har et hold på ca. 25 ledere, er for dig som leder efter muligheden for at få tilknyttet en mentor til at støtte og inspirere dig i udviklingen af din ledelsesrolle. Erfaringer fra de sidste to års programmer viser, at ledere, der har en mentor, får støtte til at se nye vinkler på sit lederskab og dermed en ledelsesmæssig sparringspartner, der har prøvet at stå overfor sammenlignelige udfordringer. Mentorordningen starter et nyt forløb op i løbet af de kommende måneder. Er du interesseret, så kontakt Koncern HR, Uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø: Jørgen Johansen, eller Lise Klarholdt, Læs mere om mentorordningen: NYHEDS BREVET mıdtnyt Nr oktober At ha en mentor, er at ha et fristed side 2 Regionerne hilser den nye regering velkommen side 3 Thornings nye hold side 4 Regionen rundt side 5 RMU: Medarbejdernes stilling ved OPP-udbud skal afklares side 13 KURSUS: Tænk koldt i et varmt efterår side 13 At ha en mentor, er ha et friste Regionen kørte sidste år et mentorprojekt, hvor en erfaren leder stillede sig til rådighed for en nyudnævnt. Nu er et nyt projekt på vej. Midtnyt har spurgt en mentor og en mentor-elev - en såkaldt mentee - om, hvad disse anderledes lederforbindelser er og kan. L Koncern Kommun A NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 7.februar Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONCERN HR, UDVIKLING REGION MIDTJYLLAND. Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab

VELKOMMEN TIL KONCERN HR, UDVIKLING REGION MIDTJYLLAND. Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab VELKOMMEN TIL KONCERN HR, UDVIKLING REGION MIDTJYLLAND Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering & MidtLab www.olp.rm.dk / www.midtlab.dk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Sammenfatning af sampublikation fra Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med?

Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Koncern HR Udvikling Hvad kan vi hjælpe dig med? Psykisk arbejdsmiljø Procesoptimering Udvikling af ledelse Innovation Laboratorier Eksperimenter Camps Organisationsudvikling Koncern HR Udvikling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere