Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen"

Transkript

1 NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr januar 2013 side 4 side 5-6 side 7-10 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen Fire centrale personer i arbejdet med at optimere arbejdet på Neurokirurgisk Afdeling på AUH. Fra venstre konsulenterne Louise Rosendahl Iversen og Susanne Østergaard samt Anne Hougaard, afdelingens oversygeplejerske, og Carsten Kock- Jensen, ledende overlæge. BAGSIDEN: Ungarnsk viseminister besøgte regionen side 11 Kom i lære som leder side 11 Der er langt fra tidligere tiders stuegang, hvor overlægen med følge gik ned gennem afdelingen og inspicerede patienterne - og til hverdagen nu på Neurokirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Undervejs er der ryddet grundigt op i arbejdsgangene, når dagens arbejde med rigtig mange aktører skal tilrettelægges. Fra at have haft flere morgenkonferencer i forskellige lokaler med mange afbrydelser og personaler, er alt nu blevet samlet og strømlinet. Der trækkes på et bredt fagligt samarbejde planlagt ned i detaljen. Det har som ønsket betydet et meget bedre patientflow på afdelingen. Fortsættes næste side Koncern Kommunikation

2 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen I satte Region Midtjylland de første projekter i søen om bedre hospitalsledelse. Det skete blandt andet i regi af Projekt Store Hospitalsafdelinger, hvor man afsluttede med en fælles national konference med fokus på ledelse af store sengeafsnit. En af de tre afdelinger, som deltog i projektet var Neurokirurgisk Afdelings sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er på alle måder stor, kompleks og meget specialiseret. En lang række specialister er på skift inde over, når patienterne udredes, behandles og efterfølgende sendes videre i sundhedssystemet. Et helt centralt dagligt punkt i den neurokirurgiske afdelings patientflow er stuegangen, som er hele sengeafsnittets krumtap, hvor logistik, koordinering og tværfagligt samarbejde skal gå op i en højere enhed for at få flowet til at glide. Afdelingen oplevede at have meget ventetid, mange afbrydelser og et stort tidspres. Ofte måtte stuegangen strække sig ind i aftenvagten, og der var i læge- og sygeplejegruppen frustration omkring de divergerende opfattelser af prioriteringen af stuegang. Det betød en del spildtid, når der skulle ventes og også, at ikke alle patienter som planlagt blev gennemgået og sendt hurtigt videre i deres forløb, som ønsket. Fluerne på væggen Som optakt til at forbedre stuegang, fulgte to konsulenter fra Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering, Louise Rosendahl Iversen og Susanne Østergaard, over et par dage i hælene på læger og koordinatorer. De var fluen på væggen på afdelingens møder, stuegangen og i vagtstuen. Med afsæt i observationerne mødtes konsulenterne igennem knapt et år med en lille arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsledelse, læge- og sygeplejegruppe. Det var korte og koncentrerede arbejdsmøder, hvor man i fællesskab fik beskrevet praksis, fik identificeret bøvl og udviklet nye ideer. Mellem hvert møde arbejdede neurokirurgisk afdeling med aftalte prøvehandlinger, og langsomt blev en ny organisering og arbejdsform implementeret. Siden september sidste år har dagens møder og stuegang på afdelingen været gennemført efter den nye stuegangsform, som man diskuterede sig frem til. Mål: at få nedbragt antallet af ikke-udskrevne patienter at få nedskrevet antallet af aflyste operationer at få nedbragt antallet af manglende tilsyn af patienter. Det var vigtigt, at omlægningen ikke måtte betyde en dårligere kvalitet i behandlingen tværtimod. Handleplaner og fordeling af ansvaret måtte ikke lide under, at flere aktører var med i den daglige stuegang. Og der er sket meget: De enkelte patientforløb er som ønsket blevet effektiviseret hele vejen igennem. Det betyder, at alle patienter nu bliver udskrevet til tiden. Om ikke for at blive sendt hjem, så sendt til videre behandling på deres hjemsygehus eller til optræning. Den præcise og hurtigere udskrivelse betyder, at andre patienter har kunnet komme ind i de ledige senge. For patienten, dennes pårørende og familie er den rettidige afklaring uden for meget ventetid også en lettelse. Tilfredshed for personalet Tilsvarende sparer hver læge ca. en time om dagen ved at samle tre morgenkonferencer til én. Før var der vente- og spildtid mellem morgenkonferencen, som foregik i tre forskellige lokaler på to forskellige etager. Under den længere proces måtte flere læger ofte forlade møderne på grund af for eksempel møder på ambulatoriet eller hastende operationer. Nogle læger synes, de har meget travlt, for at nå at få konferencerne og stuegang afholdt. Der er ikke lige plads til at gå fra og få en kop kaffe eller i en pause at snakke kollegialt, men til gengæld kan de komme hurtigt videre. Så det skal vi vende os til, Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

3 Projekt Stuegang satte gang i omsætningen Neurokirurgisk afdeling er placeret i højhuset øverst på Nørrebrogade ved Aarhus Universitetshospital. siger Carsten Kock-Jensen, ledende overlæge, og tilføjer, at ingen ønsker at gå tilbage til den gamle praksis, og at de fortsat udvikler på den nye struktur. Også for plejepersonalet har den nye måde at samarbejde på været hensigtsmæssig. Her oplever man mindre stress og mere ro. I en undersøgelse måned for måned har personalet krydset af for tilfredshed. 1 for dårligt og 10 for super godt. Svarene ligger omkring og over otte. Det handler om kultur Det har været en spændende proces med mange nye former for samarbejde. Der har været højt til loftet, masser af idéer har været luftet og prøvet af. Vi har løbende justeret på strukturen. Men engang imellem tænkte jeg da: Lykkes det mon?, fortæller Anne Hougaard, afdelingens oversygeplejerske. Dette er første skridt på en rejse på 1000 mil, spøger Carsten Kock- Jensen og fortsætter: Det er en ny måde at arbejde på. Måske er det lettere for de yngre læger, der ikke er så forankret i deres måde at arbejde på. Måske startede vi med at tænke på økonomi, men det er kommet meget til at handle om kultur vores fælles kultur, siger Carsten Kock-Jensen. Og så skal det næppe glemmes, at al forandring med nye roller er svær og kræver sin energi. Rent fysisk måtte man i afdelingen også bruge kræfter på fysisk at bygge om og flytte et bibliotek, så man fik skabt et passende nyt konferencelokale med den nødvendige IT-teknologi til at skabe fælles overblik og gennemgang af patienterne. Yderligere oplysninger om projektet ved Susanne Østergaard, tlf Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

4 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig I løbet af de næste måneder bliver prototyper på de nye uniformer udstillet på et hospital nær dig. Fra midten af 2014 får medarbejderne på Region Midtjyllands somatiske hospitaler nye uniformer. I løbet af de næste måneder kan du på mange af regionens hospitaler se en udstilling med prototyper på nogle af de nye uniformsdele. I samme periode bliver prototyperne testet blandt cirka 300 medarbejdere på fire af regionens hospitaler. Når testen er slut, tager uniformsprojektets styregruppe stilling til, hvilke uniformsdele der fungerer bedst og bør indgå i det endelige sortiment. Det er derfor ikke nødvendigvis alle de dele, du ser i udstillingen, som kommer til at indgå i det samlede, nye sortiment. Alligevel giver udstillingen dig et godt indtryk af, hvor uniformsprojektet er på vej hen. Udskiftningen af gamle uniformer til nye uniformer sker gradvist, så nogle medarbejdere kommer til at vente lidt længere end andre. Til gengæld er de nye uniformer værd at vente på! I uniformsprojektet er der nemlig lagt stor vægt på, at de nye uniformer skal føles mere komfortable på en travl arbejdsdag, ligesom der er blevet arbejdet grundigt med pasform og design. Læs mere om projektet på Udstillingen kommer på besøg på nedenstående matrikler i løbet af februar, marts og april. Hold dig orienteret på dit lokale intranet om, hvornår udstillingen er på et hospital nær dig. RH Holstebro RH Herning RH Lemvig AUH NBG AUH, Skejby AUH THG AUH PP. Ørumsgade RH Randers Sundhedshuset, Grenaa RH Viborg RH Silkeborg RH Skive AUH Samsø RH Hammel Neurocenter RH Horsens Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

5 Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale medarbejderinddragelse og godt arbejdsmiljø prioriteres højt Region Midtjylland og de faglige organisationer har indgået en ny MED- og Arbejdsmiljøaftale. Regionen har hidtil haft både en MED-aftale og en Arbejdsmiljøaftale. Det nye er, at de to aftaler efter et gennemgribende forarbejde nu er samlet i en integreret aftale. Hovedbudskaberne er fortsat, at et godt samarbejde med medarbejderinddragelse og medindflydelse samt et godt arbejdsmiljø prioriteres højt. Den nye aftale er udsendt til alle afdelinger. Midtjylland om at løse opgaverne bedst muligt til gavn for borgerne, og for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte, siger Bo Johansen, regionsdirektør og formand for RMU, og fortsætter: Det er afgørende, at der er dialog, åbenhed og lydhørhed mellem ledelse og medarbejdere. Dialogen er vigtig for, at beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag, og dialogen kan understøtte en effektiv gennemførelse af beslutninger. En god dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø kan også bidrage til at skabe engagement og arbejdsglæde meget hårdt, nok ikke mindst med den store omstilling, som blev sat i værk i Trods omstillingen er vi kommet igennem og kan med stolthed se, at vi som region og med engagerede medarbejdere har scoret mange point og meget ros. Vi er blevet kåret som bedste hospitaler. Nu håber jeg vi kan komme videre og få prædikatet regionen med de bedste arbejdspladser. Det kræver dog en indsats, da vi som personale og uden tvivl også mange ledere oplever et mere og mere belastende arbejdsmiljø. Det er her, den nye MED- og arbejdsmiljøaftale gerne skulle være blandt de ansatte. et brugbart værktøj i forhold til at - Sammen med regionens Le- En udmelding, som næstforman- drøfte og løfte opgaverne og sikre delses- og Styrelsesgrundlag og den Else Kayser som medarbejder- attraktive arbejdspladser. personalepolitik udgør MED- og Ar- nes repræsentant fuldstændigt bejdsmiljøaftalen en fælles ramme for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region bakker: Vi har nået meget i regionens levetid. Ind i mellem har det været Fortsættes næste side - Det er en fælles opgave at gøre den flotte integrerede aftale til mere end glittet papir, hvilket jeg ved, at de organisationsvalgte gerne bidrager til, siger Else Kayser. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

6 Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Et godt værktøj Både Bo Johansen og Else Kayser ser den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale som et godt værktøj til at sikre attraktive arbejdspladser. Aftalen understreger, at medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø er vigtige aspekter i det strategiske og operationelle ledelsesarbejde. Der skal ske en systematisk og forebyggende indsats for at fremme sundheden og det gode arbejdsmiljø ikke mindst i forbindelse med omstilling og omstrukturering, siger Bo Johansen. Med den nye MED- og Arbejdsmiljøaftale bliver vigtigheden af det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledere mere synlig. Jeg håber, at der derfor også levnes tid til at klæde begge parter på til opgaven. Aftalen understreger, at medarbejdernes inddragelse og arbejdsmiljø er vigtige aspekter i det strategiske og operationelle ledelsesarbejde, siger Bo Johansen. Altså at man får tid til at deltage i de nødvendige kurser eller udviklingsdage, så vi udvikler samarbejdet, som det er tanken i aftalen. At der sikres det fornødne antal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at bidrage til opgaven, og at de sikres ordentlige arbejdsvilkår og tid. Vi oplever desværre, at vores repræsentanter er under pres! Det er en fælles opgave at gøre den flotte integrerede aftale til mere end glittet papir, hvilket jeg ved, at de organisationsvalgte gerne bidrager til, siger Else Kayser. Jeg er sikker på, at vi med MEDog Arbejdsmiljøaftalen vil understøtte en fortsat god og udviklende dialog og et godt og sikkert arbejdsmiljø i hele organisationen. Vi skal sammen skabe grobund for både effektivt og innovativt arbejde. Dermed kan vi sikre, at Region Midtjylland har attraktive arbejdspladser med et godt omdømme, slutter Bo Johansen. Se den nye MED- Arbejdsmiljøaftale: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

7 NAVNE Involver patienterne Den sygeplejerskeuddannede Kirsten Lomborg er ved årsskiftet tiltrådt et professorat i sygepleje ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Hendes type professorat er det første af sin slags i Danmark. Med udnævnelsen som professor skal Kirsten Lomborg være med til at styrke og samle forskningen inden for de sundhedsprofessioner, som har en kortere forskningstradition at bygge på. Det kommer til at ske i flerfagligt samarbejde og med en særlig opmærksomhed på brobygningen mellem forskning, klinik og uddannelse. Hendes mål er at styrke patienternes læring, indflydelse og autonomi. Som forskningsleder for Aarhus Universitetshospitals forskningsprogram vil Kirsten Lomborg og hendes forskergruppe udvikle og afprøve nye metoder til at samarbejde med patienterne om deres behandlingsforløb. NAVNE FORSKNING Pris for fertilitetsforskning Kirstine Kirkegaard, læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitetshospital har modtaget kr. som vinder af Fogh-Nielsens Legat Hæderen skyldes hendes fertilitetsforskning. Hun studerer æg udtaget fra barnløse kvinder, der har været stimuleret med hormoner til at producere mange æg. Billeder og biopsier af disse er blevet taget, inden kvinderne får lagt de befrugtede æg op i livmoderen med henblik på at blive gravide. Godt 30 års fertilitetsbehandling og mange kvindeskæbner har vist, at kun få af de kunstigt befrugtede æg har potentiale til at ende som sprællende raske spædbørn. Læs mere om Kirstine Kirkegaard og hendes forskning på: Byg med patienter, pårørende og personale Fra onsdag den 30. januar til fredag den 1. februar afholder Hospitalsenheden Horsens en 48-timers innovations-camp i samarbejde VIA University College. Hospitalsenheden står i den situation, at rigtig mange byggeprojekter i de kommende år skal indgå som en naturlig del af hospitalets hverdag. Hospitalet skal midt i store og små byggeprojekter fortsat sikre effektiv sygehusdrift, hvor der skabes tryghed for patienter og pårørende og trivsel og udvikling i jobbet for alle ansatte. Dette kræver nytænkning, samarbejde på tværs og helt nye tilgange til byggeprocesser. Dialogen og udviklingen vil i de kommende år tage form og inddrage mange såvel indenfor som udenfor hospitalets matrikel. Opgavebeskrivelsen lyder: Hvordan kan byggeprocesser skabe værdi for patienter, pårørende og personale?. Et team på 15 udvalgte innovative VIA-studerende arbejder i to døgn non-stop på at komme med ét eller flere nytænkende bud på netop dette spørgsmål. Læs mere om innovations-campen i Horsens: KLAP sæt udviklingshæmmede i arbejde Region Midtjylland har den holdning, at alle mennesker, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det også mennesker med et handicap. Som en del af sin mangfoldighedspolitik har regionen derfor indgået en aftale med Landsforeningen LEV s Projekt KLAP for at understøtte muligheden for virksomhedspraktik og eller ansættelse af udviklingshæmmede. Formålet med aftalen er at give personer fra målgruppen af udviklingshæmmede et alternativ til eksempelvis arbejdet på et beskyttet værksted. Som medarbejdere ved en af regionens arbejdspladser får de udviklingshæmmede mulighed for en normal hverdag med ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og øget mulighed for at forbedre deres livskvalitet. Region Midtjylland har en værdibaserede personalepolitik, som giver et betydeligt lokalt råderum, og dermed en vigtig opgave i lokalt at skabe netop de personalefor hold, som mest hensigtsmæssigt sikrer, at regionen er en attraktiv arbejds plads, siger Lars Hansson, direktør for HR og Regional Udvikling. Udover vores region er der bl.a. aftaler med McDonald s Danmark, Dansk Supermarked Gruppen, Silvan og Steen & Strøm. Yderligere oplysninger ved Anders K. Kristensen, Koncern HR, på tlf Læs mere om KLAP-projektet: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

8 NAVNE Storm fra Horsens til Silkeborg Jens Ole Storm, ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling ved Regionsenheden Horsens, har opsagt sin stilling, da han har fået job som overlæge ved Center for Planlagt Kirurgi ved Hospitalsenhed Midt i Silkeborg. Han fratræder i Horsens den 31. marts. Overlæge Gerhardt Teichert er indtil videre konstitueret i stillingen som ledende overlæge for afdelingen. Storms stilling bliver slået op så hurtigt som muligt. OPLEVELSER Innovation nu med tankekraft fra udlandet MidtLab har holdt en række innovationstræf rundt om i regionen. På mandag eftermiddag afholdes nok et træf. Denne gang sker det i Vandresalen på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Igen spørges der til ideer, der skal have et praktisk løft. Det særlige ved dette træf er, at blandt andet Rasmus Mørk deltager. Han er en af folkene på EU-kontoret (http://www.centraldenmark.eu), som Region Midtjylland og regionens kommuner driver i Bruxelles. Kontoret står blandt andet for regional lobbyvirksomhed, hjælp til at søge udviklingsmidler samt at danne netværk mellem interesserede parter. Og det er i de to sidste sammenhænge, at Rasmus Mørk med fem års erfaring kan give lokale idé-udviklere et muligt løft. For måske er der parter i nogle af de andre EU-lande, som tænker i samme baner. Ved at knytte en kontakt kan en idé udvikles og vække international interesse. Sammen kan parterne søge midler til at gøre tanken til virkelighed med EU-støtte. Der kan også komme spørgsmål om patenter og meget mere. Mørk kan desuden også knytte forbindelse til mulige producenter, så ideen bliver kommerciel. Rasmus Mørk er en af MidtLabs og dets Innovationsservices vigtige medspillere. Formålet med træffene er at gøre det lettere at benytte de forskellige muligheder, der er i Region Midtjylland for at få hjælp til at arbejde med innovation. Læs mere på: OPLEVELSER At overleve den sidste svære udvej Skuespilleren Lotte Andersen er selv gået bag kameraet og har lavet en dokumentarfilm om det svære emne: selvmord. Hvad ligger bag, hvad vil det ulykkelige menneske og hvordan har de pårørende det? Det er blot få af mange spørgsmål, som bliver rejst og fortalt om i filmen»den sidste vej beretninger om ovverlevelse«. Den vises onsdag den 6. februar, kl. 19 i auditoriet ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Det er PsykInfo, der holder temaaften, og som viser filmen. Den bliver introduceret af Lotte Andersen selv. Christian Møller Pedersen, ledende psykolog, Klinik for Selvmordsforebyggelse, Risskov, vil fortælle om sine erfaringer på området og om hans kliniks arbejde. Endelig vil pigen Eva, der medvirker i filmen, fortælle om tankerne og om at overleve. Pris: 50 kr., tilmelding på eller Læs mere på: MILJØ Negativ adfærd kan give fysisk og psykisk stress Negative handlinger, som direkte chikane og intimiderende adfærd, har en sammenhæng med psykologiske stressreaktioner og en mindre udskillelse af det for kroppen vigtige stof kortisol. Det viser resultaterne af en undersøgelse. Nogle negative handlinger er værre end andre, da disse handlinger både påvirker medarbejderne psykisk, men også påvirker kortisolniveauet i kroppen. Undersøgelsen er foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, blandt medarbejdere på 55 danske arbejdspladser. Stressen påvirkes af hyper-arousal (overdreven opmærksomhed), påtrængende negative tanker og i undgåelsesadfærd. Jo mere socialt isoleret personen er, desto flere reaktioner ses indenfor de tre reaktioner. Samme resultater gælder på trods af den enkeltes alder og køn. Arbejdsrelateret negativ adfærd, som for eksempel vedvarende kritik af arbejde og indsats, var også signifikant forbundet med de tre typer stressreaktioner, men dog i mindre grad. Oplevet direkte chikane, som for eksempel at blive ydmyget og gjort til grin i forbindelse med sit arbejde viste sig at hænge sammen med undgåelsesadfærd. Læs hele nyheden på NFA s hjemmeside: Her linkes også til tiltag til forebyggelse af mobning. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

9 Fordel at ta på fælles (kursus-) tur sammen Det giver udsigt og indsigt at komme på Kilimanjaro. Vestdansk Center for Rygmarvsskade, der er placeret på Regionshospitalet Viborg, står foran store forandringer. To tredjedel af de eksisterende bygninger skal rives ned, og centret bliver derefter genopbygget og udvidet med en 3. afdeling. Samtidig er også ledelsesstrukturen under forandring. Ved lidt af et tilfælde meldte både overlægen, afdelingssygeplejersken og den ledende ergoterapeut sig alle til det samme Galethea lederuddannelseskursus for nye ledere. Hvad der var et tilfælde, viste sig at blive et stort held for dem, idet ledende ergoterapeut Susanne Berner Nielsen, afdelingssygeplejerske Annie Schulz og overlæge Rikke Hansen nu taler samme sprog. Det er meget heldigt, når de nu sammen skal planlægge det kommende center. Mange af de opgaver, de blev stillet på kurset, kunne de samarbejde om og relatere til deres hverdage på afdelingen både fysisk og strukturelt. Efterfølgende besluttede de at deltage i overbygningen, lederudviklingsforløbet Kilimanjaro. Det har været en stor fordel for os, at vi har fået de samme værktøjer. I det daglige behøver vi ikke bruge en masse tid på at forklare hinanden, hvad vi mener. Vi har et fælles fundament, siger Susanne Berner Nielsen. OPLEVELSER Kålkællinger på RH Randers NAVNE Kongelige ros De såkaldte Kålkællingerne - designerne Camilla Van Norde og Emilia Fiona Weir, besøger søndag aften med Danmarks Radio DR2 Familieafsnittet på Regionshospitalet Randers. I programmet har kællingerne sat sig for at give patienterne en indsprøjtning fyldt med kål og kærlighed i håb om, at det vil gøre dem godt. For mange år siden troede man, at kål havde en helbredende effekt, og man brugte kålen som medicin. Søndag kl. 21 kan man så på DR2 se, hvordan patienter og pårørende tager i mod Kålkællingerne, kålretter og bl.a. prøver fodbad med kål og smager på kålsmoothies. På kan interesserede læse mere om kålkællingerne, der med kål under armen, røde negle og i høje hæle kører rundt i Danmark for at lade sig inspirere til at holde en række kålfester for danskerne. Her i disse kolde vinterdage har Dronning Margrethe haft en række borgere i audiens som ville takke for udnævnelser. Det gælder Søren Laurberg, dr.med., professor ved Aarhus Universitetshospital, der kunne takke for udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen. Desuden Bodil Bent Lassen, sygehjælper på Regionshospitalet Horsens, og Maj-Britt Løkkegaard Poulsen, sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, der begge takkede for fortjenstmedaljen i sølv. Paraplyer med logo Nu kan afdelingerne købe paraplyer med Region Midtjyllandlogo. Paraplyerne er sorte med hvide logoer. De er stormsikre og med håndtag i træ og koster 99 kr. pr. styk. Man skal bestille minimum 10 paraplyer ad gangen. Læs mere på: Hvad nu med hospitalsapoteksfunktionen? Regionens direktion har drøftet en rapport fra en nedsat arbejdsgruppe, der har lavet en udredning af hospitalsapoteksområdet og opstillet et muligt beslutningsgrundlag for etablering af en fremtidssikret model for apoteksdrift i Region Midtjylland. De modtagne høringssvar indgik i direktionens drøftelse. Det blev besluttet, at rapporten inden en endelig stillingtagen skal til høring i MED-systemet på hospitalerne og i RMU. Udvalgets indstilling er, at de tre hospitalsapoteker i regionen fusioneres til et fælles regionalt hospitalsapotek med afdelinger og afdelingsleder i Aarhus, Viborg, Herning, Horsens og Randers. Der udpeges en ledende hospitalsapoteker som chef for den samlede hospitalsapoteksorganisation. Det regionale hospitalsapotek etableres som en selvstændig regional afdeling i lighed med fællesfunktioner som fx Indkøb & Medicoteknik. Den ledende hospitalsapoteker refererer til direktionen og får plads i koncernledelsen og klinikforum. Direktionen beder om forslag til anvendelse af de realiserede driftsgevinster efter en fusion. Læs yderligere om hvad direktionen diskuterer: Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

10 NAVNE Henrik Bech Nielsen ny centerchef Den for tiden konstituerede centerchef Henrik Bech Nielsen skal fra 1. februar være centerchef for Kræft- og Inflammationscentret på Aarhus Universitetshospital. Ved fusionen forrige år mellem Skejby og Århus Sygehus blev Henrik Bech Nielsen udnævnt til administrationschef for det samlede universitetshospital. Før dette var han administrationschef i Skejby og tidligere igen plan- og sekretariatschef ved Hospitalsenheden Vest. Henrik Bech Nielsens første administrative erfaringer stammer fra det daværende Århus Amt, hvor han blandt andet som vicekontorchef var med til at forberede organiseringen af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Herfra gik han videre som kontorchef i regionens sundhedssekretariat. Henrik Bech Nielsen skal dele ledelsen af Kræft- og Inflammationscentret med lægen Anne Bukh som ved årsskiftet tiltrådte den anden chefstilling for centret og dets 15 af hospitalets afdelinger. Stillingen som administrationschef på Aarhus Universitetshospital vil snarest blive opslået. MidtEPJ s sidste etape påbegyndt Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive har nu flyttet BookPlan ind i MidtEPJ, og dermed har de to sidste hospitaler i regionen taget det første skridt til en fuld integration af MidtEPJ. Regionshospitalerne i Viborg og Skive har summet af elektronisk aktivitet i de seneste måneder. Det har skyldtes, at der har været arbejdet intenst på at gøre PC er, netværk og skærme klar til at overholde de standarder, som MidtEPJ kræver. Indtil nu er 700 pc er og 800 skærme blevet udskiftet og langt de fleste af de 800 øvrige pc er på de kliniske afdelinger er blevet ominstalleret, så de i fremtiden kan håndtere MidtEPJ. Og i sidste weekend tog RH Viborg og RH Skive så det vigtige skridt mod implementering af MidtEPJ med udrulningen af BookPlan. Læs mere på: AUH fik et hak i lakken Aarhus Universitetshospital er uden tvivl landets mest roste. Derfor var det en overraskelse, da det i sidste uge kom frem, at universitetshospitalet i en række tilfælde ikke har overholdt loven om maksimal ventetid for patienter med kræft. Oplysningerne gav anledning til en alvorlig politisk kommentar fra regionsrådsformand og de andre regionspolitikere (Alvorligt at kræftventetider bliver overtrådt: link.rm.dk/whsj26) Sundhedsstyrelsen var netop blevet orienteret om ni tilfælde, hvor patienter i december 2012 og januar 2013 har ventet længere, end loven foreskriver, på en forundersøgelse for kræft. Der var sygdom blandt personalet, og der var mange akutte patienter. Derfor lå der henvisninger, som ikke var ekspederet, tilbage på bordet, da arbejdsdagen var ovre, og sådan endte urologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital med at have syv overskridelser af de maksimale kræftventetider omkring jul. - Vi tager det meget alvorligt og har indført, at vi dagligt tjekker, at alle henvisninger er ekspederet, siger centerchef Lisbeth Kallestrup efterfølgende til Ugeskrift for Læger (http://link.rm.dk/v8ywiq). Store overskridelser er der ikke tale om, men de var der. Der var en overskridelse på en enkelt dag, en på 4, en på 3, tre overskridelser på 5 dage, en på 6 og så en enkelt på 14 dage. OPLEVELSER Fortsat mulighed for at udvide horisonten Den 8. januar gik starten for tilmelding til en række kurser på Folkeuniversitetet. Nu et par uger efter er der stadig regionale midler tilbage til at komme med til rabatpris. Der var op mod forskellige 100 kurser, foredragsrækker eller arrangementer at vælge imellem ved starten. En håndfuld er allerede gået i gang, men langt fra alle. Så hvis man er interesseret i at blive klogere på sine interesseområder, så er det nu, at man kan fortsat kan få 75 pct.s regional rabat. Læs mere på: Se Folkeuniversitets forårsprogram med regional rabat: NAVNE FORSKNING Biolog kæmper mod allergi og lungelidelser Hans Jürgen Henrich Hoffman er nyudnævnt professor ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Han kæmper for patienter med allergi og lungesygdom og mener, at flere kan hjælpes til en bedre hverdag med kronisk sygdom, hvis vaccinationer bliver udbredt. Hans Jürgen Henrich Hoffman er for nylig blevet udnævnt til professor MSO i basal allergologi og lungemedicin. Hans forskning er i øjeblikket dedikeret til at udvikle en model for de celler, der forårsager allergiske symptomer. Samtidig udvikler han sammen med sine forskningskolleger nye metoder til at følge effekten af etablerede og nye metoder til at vaccinere mod allergi. Hans Jürgen Henrich Hoffman er en af de få professorer på Aarhus Universitet, Health, der ikke har en sundhedsvidenskabelig baggrund. Han er i stedet uddannet biokemiker og mikrobiolog fra det naturvidenskabelige fakultet. Nyhedsbrevet Midtnyt Nr januar

11 OP LEVELSER Ungarsk viceminister besøgte regionen KURSER Kom i lære som leder Onsdag bød regionsrådsformand Bent Hansen Miklá Stoltész velkommen til Regionshuset Viborg. Stoltész har titel af statssekretær og er viceminister for det sociale område. Ved mødet fulgte de op på den aftale, som Bent Hansen for halvandet år siden indgik i Ungarn. Den sikrer dansk hjælp til at udvikle handicapområdet i Ungarn. Kontakten til Ungarn er ikke ny. Den har rødder tilbage til de daværende Århus og Viborg amter, som hver havde et venskabsamt i Ungarn. Siden årtusindskiftet har disse kontakter været tæt knyttet og er i regionens tid blevet yderligere udbygget, så det i dag ikke bare er de to ungarske amter, men også den ungarske stat, der samarbejdes med. Med den danske konsulent Max Madsen som mellemmand har ungarerne set, hvordan vi i dag behandler handicappede. Mest af alt, at vi siden 70 erne har udbygget mulighederne for, at handicappede ikke bare bor på store institutioner, men har fået et selvstændigt liv. Ungarerne har valgt at eftergøre den danske model. Det har betydet, at danske - og regionale medarbejdere i flere omgange har været i Ungarn for at fortælle om organisering, uddannelse og meget mere. Der er siden hen og med støtte fra EU desuden eksporteret en del dansk handicapudstyr. Modellen med at udvikle samarbejde og facilitere en række regionale virksomheder til udenlandsk eksport er undervejs også på andre områder. Umiddelbart har man netop fra Regional Udvikling fremvist vores regionale arbejde på energiområdet. Derudover kommer en række andre østeuropæiske lande, som har hørt om ungarernes succes med at gøre det på dansk. Region Midtjylland har i flere år haft en succesfyldt mentorordning, hvor erfarne regionale ledere giver deres viden og praktiske oplevelser viden til kredsen af nye ledere og medarbejdere, der har lyst til at løfte deres karriere. Denne ordning optager nu snart et nyt hold lærlinge - mentees. Region Midtjyllands mentorordning, der har et hold på ca. 25 ledere, er for dig som leder efter muligheden for at få tilknyttet en mentor til at støtte og inspirere dig i udviklingen af din ledelsesrolle. Erfaringer fra de sidste to års programmer viser, at ledere, der har en mentor, får støtte til at se nye vinkler på sit lederskab og dermed en ledelsesmæssig sparringspartner, der har prøvet at stå overfor sammenlignelige udfordringer. Mentorordningen starter et nyt forløb op i løbet af de kommende måneder. Er du interesseret, så kontakt Koncern HR, Uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø: Jørgen Johansen, eller Lise Klarholdt, Læs mere om mentorordningen: NYHEDS BREVET mıdtnyt Nr oktober At ha en mentor, er at ha et fristed side 2 Regionerne hilser den nye regering velkommen side 3 Thornings nye hold side 4 Regionen rundt side 5 RMU: Medarbejdernes stilling ved OPP-udbud skal afklares side 13 KURSUS: Tænk koldt i et varmt efterår side 13 At ha en mentor, er ha et friste Regionen kørte sidste år et mentorprojekt, hvor en erfaren leder stillede sig til rådighed for en nyudnævnt. Nu er et nyt projekt på vej. Midtnyt har spurgt en mentor og en mentor-elev - en såkaldt mentee - om, hvad disse anderledes lederforbindelser er og kan. L Koncern Kommun A NYHEDS BREVET mıdtnyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland Nyhedsbrevet Midtnyt udgives af Region Midtjylland, Koncern Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Næste ordinære udgave af Midtnyt udkommer den 7.februar Kontakt Nyhedsbrevet Midtnyt på Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, Redaktion: Jørn Gade, tlf

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne v. Thea Boje Windfeldt, Innovationskonsulent Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Udfordringen Apopleksiomlægning (2012)

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 43-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nyrepatienter får godt arbejdsmiljø i Holstebro Store Uddannelsesdag gennemføres Farvel til ledende jordemoder Karen Stær Hele Region Midt er på e-dok

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland

Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland Til arbejdspladser i Region Midtjylland og førtidspensionister med kognitive handicap: Praktik og jobmuligheder i Region Midtjylland Region Midtjylland vandt den 14. juni 2012, årets MIAPRIS for store

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 36-2008 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nye lokaler til Urologi og Dialysen i Holstebro Regionsrådet ser på spareforslag Telemedicin redder hjerner Tilbud om støtte når besparelserne rammer Ny

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015 Hospitalsenhed Vest Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Hospitalsledelse Ida Götke, sygeplejefaglig direktør Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Akutafdelingen Mette Norup

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning

Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Fremtidens Arbejdsmiljørådgivning Arbejdsformer og rådgivningskompetencer, der fremmer rådgivningens anvendelighed Motivation til brug af rådgivning Erfaring fra en stor intern autoriseret arbejdsmiljø-organisation

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland.

Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Tingvej 15, 2 tv. Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 27-05-2009 Forslag til ny organisering af og ledelsesstruktur i børne-

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Hvorfor Serviceprojektet?

Hvorfor Serviceprojektet? Hvorfor Serviceprojektet? Vigtige opgaver kræver god organisering / samarbejde Forskellige traditioner på AUH s matrikler Hospitalsledelsen ønsker grundlag for beslutning om fremtidig organisering Behov

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat

Referat fra Ledelsesmøde 20. marts 2012 kl. 12.00 14.00, Pouls kontor, Ledelsessekretariatet, Regionshospitalet Herning. Referat Hospitalsenheden Vest Staben HR HR-chef Lasse P. Hansen Plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen Økonomichef Preben L. Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Nyhedsbrev fra MidtLab

Nyhedsbrev fra MidtLab Nyhedsbrev fra Oktober 2011 Kultursammenføring i psykiatrien i Silkeborg De kommende medarbejdere i Psykiatriens Hus i Silkeborg tog kreativt tilløb til det kommende samarbejde Innovationstræf Find penge

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Gynækologisk afdeling H2 Regionshospitalet Herning den 5. marts 2008 Indhold Side Sammenfatning... Risicoområde 1... Risicoområde 2... Risicoområde

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere