Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen"

Transkript

1 Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i høj grad suppleret med noter fra Medicinsk Kompendium på områder hvor basisbogen ikke har været dækkende eller utilstrækkelig. Herudover er der suppleret fra undervisningstimer og noter, lægehåndbogen.dk, wikipedia.org, diverse fagspecifikke sites (cardio.dk, dahs.dk, lungemedicin.dk, m.v.), diverse instrukser (specielt fra Region Midt), Kirurgisk Lommekompendium, FADLs kirurgi bøger, m.fl. Således skulle noterne efter min bedste overbevisning bredt dække pensum i Århus i disse fag. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

2 Antimikrobiel behandling Den akutte patient Endokrinologiske sygdomme Ernæring og adipositas Gastroenterologiske sygdomme & Lever og galdevejssygdomme Generel onkologi Hjertesygdomme Hæmatologiske sygdomme Immunologi, Transplantation & Transfusion Infektionssygdomme Karsygdomme Lunge og thoraxsygdomme Mammasygdomme Neurologiske og neurokirurgiske sygdomme Nyresygdomme, hyper og hypotension Ortopædkirurgiske sygdomme Rheumatologiske sygdomme Urologiske sygdomme

3 Antimikrobiel behandling MK: Antimikrobiel behandling Se i øvrigt Region Midtjyllands Antibiotikainstruks. Antibiotika (antibakterielle midler) Baktericide (dræber) >< bakterostatiske (hæmmer) Antibiotikagrupper Penicilliner β-lactamer. Interfererer med cellevægsdannelsen. Baktericidt. G-penicillin og V-penicillin: o Virkning: Gram+-kokker der ikke producerer Β-lactamase samt visse anaerobe. Penicillinasestabile penicilliner (dicloxacillin): o Kun indiceret ved penicillinase-prod. stafylokokker. o I øvrigt 10 gange ringere effekt end G-penicillin. Penicilliner med udvidet spektrum (ampicillin, pivampicillin, amoxicillin): o Virkning: Som alm. penicilliner og tillige effekt på nogle gram- aerobe bakterier o Undergrupper: Piperacillin: Tillige God effekt mod pseudomonas Mecillinam: KUN effekt på gram- stave Udvidet spektrum nås ved penicillin + β-lactamase-hæmmer, ex.: o Amoxicillin + clavulansyre o Piperacillin + tazobactam Cephalosporiner β-lactam. Baktericidt. Virkning: Bredt spektrum, herunder mod penicillinaseprod. stafylokokker. Rammer bla. ikke listeria, enterokokker og pseudomonas. Hovedindikation: Alvorlige infektioner hvor penicillin ikke kan anvendes (inkl. penicillinallergi: <10% krydsreaktivitet). Carbapenemer β-lactam. Virkning over for næsten alle gram+ og gram-, både aerobe og anaerobe bakterier inkl pseudomonas. Undtagelser: Enterococcus faecium og MRSA. Sidste valgs-ab! Morten Krogh Christiansen 1

4 Antimikrobiel behandling MK: Aminoglykosider Ex gentamycin. Irreversibel binding til bakterielle ribosomer. Baktericidt. Virkning mod næsten alle aerobe gram- bakterier samt S.aureus. Bør altid anvendes i kombination med andre AB og aminoglykosid bør ikke være eneste AB i kombinationen som den sygdomsudløsende bakterie er følsom for. (ex penicillin og gentamycin til abdom. fokus bør suppleres med metronidazol) Dårlig virkning overfor gram+ kokker godt at kombinere med penicillin, hvor der også ses synergistisk effekt. Dårlig virkning i anaerobt miljø (abscesser, mave-tarm-fokus) Oto- og nefrotoksisk! Makrolider Ex erythromycin. Hæmmer proteinsyntese. Bakteriostatisk, kan være baktericidt. Virkning: Bredspektret mod gram+ og en del gram- bakterier. Hovedindikation: Penicillin-allergi ved streptokok/pneumokokker og i øvrigt ved atypiske pneumonier Fluoroquinoloner Ex. ofloxacin, moxifloxacin og ciprofloxacin. Hæmmer bakterie-dna-syntese Virkning: Bred! Moxifloxacin er mere mod gram+ bakterier mens ciprofloxacin er mest til grambakterier. Bør reserveres til alvorligere infektioner. Tiltagende resistensudvikling, bla. mod MRSA. Tetracykliner og tigecyklin Hæmmer bakterieribosomer og dermed proteinsyntese. Bakteriostatisk. Virkning: Bredspektret! Hovedanvendelse: chlamydia, borreelia, syfilis, acne. Bør begrænses pga. resistens. Tigecyklin: MRSA Andre antibiotika Metronidazol: Anaerobe bakterier Vancomycin: MRSA Linezolid: MRSA Sulfonamider: UVI (CAVE: Glu-6-fosfat-Dehydrogenase-mangel) Antimykotika Invasive svampeinfektioner: Primært candida og aspergillus Sensitivitet og specificitet i diagnostik er desværre sjældent god Inddeles i polyener, flucytosin, azoler og echinocandiner Morten Krogh Christiansen 2

5 Antimikrobiel behandling MK: Polyener Ex. amphotericin B og nystatin. Binder sig til ergosterol i svampenes cellemembran. Amphotericin B: o Mest bredspektrede antimykotikum o 1. Valg til mange invasive svampeinfektioner. Sammen med flucytosin er det førstevalg til behandling af kryptokokmeningit o Nefrotoksisk Flucytosin Nukleosidanalog. Altid i kombination med amphotericin B. Kryptokokmeningit, candidaoftalmit, endocardit. Azoler Hæmmer ergosterolsyntese. Typer: o o o o Ketokonazol: Bruges ikke længere Fluconazol: Relativt smalspektret. Primært til behandling af candida albicans på slimhinder og kryptokokker. Itrakonazol: Bredere. Inkl. aspergillus. Opkonc. I hud og negle godt til neglesvamp Voriconazol: 1. Valg mod aspergillus. Systemiske mykoser. Echinocandiner Caspofungin og anidulafungin. Hæmmer dannelsen af svampenes cellevæg Caspofungin kan bruges ved systemiske infektioner. Antivirale midler Principper: Hæmning af DNA/RNA-syntese via hæmning af virale polymeraser nukleotid/nukleosid-analoger. (Ex. aciclovir mod HSV, VZV) Revers transkriptase-hæmmere (ex. nevirapin mod HIV) DNA-intagration i humant DNA - Integrase-hæmmere (HIV) Hæmning af viral protein-dannelse (interferoner mod HBV og HCV) Der udvikles også resistens mod antivrale midler! 3-stofs terapi mod HIV synes effektivt. Morten Krogh Christiansen 3

6 Antimikrobiel behandling MK: Immunmodulerende behandling Vækstfaktorer G-CSF o Effektiv til forebyggelse af cytostatikainduceret febril neutropeni og ikke-cytostatikainduceret neutropeni. o Ikke effekt når først cytostatika-induceret febril neutropeni ER opstået! IL-2 og IL7 o Kan øge CD4+-tallet ved HIV. Effekt?? Interferoner o IFN-alfa: Anvendes ved HBV og HCV o IFN-gamma: af kronisk granulomatøs sygdom. o Imiquimod: Lokalbehandling af HPV-inducerede vorter. Øger cytokiner. Cytokinhæmmere Thalidomid: TNF-hæmmer. Sår hos HIV-pt. Glukocorticoider Svær pneumocystepneumoni Purulent meningit Evt. øvre luftvejsinfektion med EBV Infektionskomplikationer sfx. Hæmolytisk anæmi Morten Krogh Christiansen 4

7 Det er vigtigt at mindske forbruget af cephalosporiner (ex. ceftriaxon, cefuroxim) og kinoloner (ex. ciprofloxacin, moxifloxacin) mest muligt for at forbygge udbredelsen af ESBL (Extended Spectrum ß-lactamase) producerende enterobakterier, MRSA samt Clostridium difficile infektioner på danske sygehuse. Ved tvivlsspørgsmål omkring antibiotika behandling kan vagthavende infektionsmediciner eller mikrobiolog i regionen kontaktes. Manglende klinisk effekt af antibiotisk behandling (symptom bedring, fald i temp. og/eller fald i CRP) i løbet af timer bør foranledige fornyet klinisk vurdering, iværksættelse af yderligere udredning og formentlig ændring i antibiotika strategi. Der henvises i øvrigt til Region Midtjylland e-dok kliniske retningslinjer på hvor den seneste opdaterede version af Region Midt Antibiotika Guide vil være tilgængelig. Layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby PL0709GS Region Midt Antibiotika Guide (senest opdateret 1. august 2009) I udredning af indlagt patient med feber skal indgå Anamnese Klinisk undersøgelse Paraklinisk undersøgelser Ekspositioner, rejse-aktivitet, tidl. antibiotisk behandling forud for indlæggelse, symptomer mv. CNS, ØNH, lunge/hjerte, abdomen, glandler mv. Bloddyrkning, urinstix + dyrkning, rtg. af thorax, samt blodprøver (Hgb, trombocytter, L+D, CRP og evt. SR, lever- og nyretal) Afhængig af klinisk mistanke om fokus udføres: Lumbalpunktur, ekspektorat/trakealsugning (mikroskopi, D/R, evt. PCR), evt. LUT/PUT, UL af abdomen, gyn. undersøgelse, ØNH tilsyn mv. Region Midt Antibiotika Guide er udfærdiget og godkendt i samarbejde mellem regionens infektionsmedicinske og mikrobiologiske afdelinger.

8 Initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne patienter Infektion Anbefalet initial behandling Alternativ Meningitis 1 Benzylpenicillin 5 MIE x 4 iv + Ceftriaxon 4 g x 1 iv Ceftriaxon 4 g x 1 iv (eller Meropenem 2 g x 3 iv) Endocarditis Se Respirationsveje KOL (akut) Amoxicillin/clavulansyre 500 mg/125 mg x 3 po Cefuroxim 1,5 g x 3 iv eller Clarithromycin 500 mg x 2 iv/po Pneumoni - Samfundserhvervet Benzylpenicillin 2 MIE x 4 iv Clarithromycin 500 mg x 2 iv - Aspiration Cefuroxim 1,5 g x 3 iv + Metronidazol 1 g x 1 iv/500 mg x 2 po Moxifloxacin 400 mg x 1 iv/po + Metronidazol 1 g x 1 iv/500 mg x 2 po - Atypisk Clarithromycin 500 mg x 2 iv Moxifloxacin 400 mg x 1 iv/po - svær CURB65>2point) 2 Moxifloxacin 400 mg x 1 iv Urinveje Cystitis Pivmecillinam 400 mg x 3 po Trimethoprim 200 mg x 2 po Pyelonephritis 4 Mecillinam 1 g x 3 iv (evt. + gentamicin) Ceftriaxon 2 g x 1 iv (evt. + gentamicin) Urosepsis 4 Piperacillin/tazobactam 4 g/5 mg x 3 iv (evt. + gentamicin) Ceftriaxon 2 g x 1 iv (evt. + gentamicin) Andre infektioner Erysipelas 5 Benzylpenicillin 2 MIE x 4 iv (evt. + dicloxacillin) Ceftriaxon 2 g x 1 iv eller Clarithromycin 500 mg x 2 iv Gastroenteritis 6 Ingen antibiotika evt. Ciprofloxacin 500 mg x 2 po (5 dage) eller Azithromycin 500 mg x 1 po (3 dage) Ukendt fokus Sepsis 4,7 Piperacillin/tazobactam 4 g/5 mg x 3 iv (evt. + gentamicin) Ceftriaxon 2 g x 1 iv + Metronidazol 1 g x 1 iv (evt. + gentamicin) Septisk shock 8 Meropenem 2 g x 3 iv Ceftriaxon 2 g x 1 iv + Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv +/- Metronidazol 1 g x 1 iv med peniciliner og cephalosporiner er kontraindiceret ved tidligere type 1 (IgE) medieret penicillin allergisk reaktion. 1. Dexamethason 10 mg x 4 iv skal gives senest på samme tidspunkt som iv antibiotika opstartes. 2. Beregning af CURB65 Score: Konfusion +/-; Carbamid >7mmol/L; Resp.frekvens >30/min; BT <90/60 mmhg; Alder >65 år (1 point hver). 3. Mistanke om pyelonephritis understøttes af tilstedeværelse af flankesmerter. Ved tvivl behandles som urosepsis. 4. Evt. supplerende initial behandling med gentamicin (5 mg/kg) som éngangs-dosis. 5. Ved mistanke om Staph. aureus blandingsinfektion og/eller almen påvirket patient suppleres med dicloxacillin (1 g x 4 iv). 6. Indikation for antibiotika: Høj feber, alder > 50år, iskæmisk hjerte-karsygdom, fremmed legeme, immunsuppression og/eller blod/slim i afføring. 7. Sepsis: Mistanke om eller dokumenteret infektion, samt SIRS (temp. >38 / <36 C; hjertefrekvens >90/min; resp. frekvens >20/min el. pco2 <4,3 kpa, leuk. >12 / <4x109/l). 8. Pt skal opfylde 1) SIRS kriterier + 2) have tegn til infektion, hvor fokus ikke er kendt + 3) have BT< 90 mmhg. Ved afklaret fokus vælges antibiotika i henhold til dette.

9 Den akutte patient Den akutte patient Akutte patienter vurderes og behandles efter ABCDE-princippet. Således er den endelige diagnose ikke vigtig i det akutte forløb og behandlingen tager udgangspunkt i symptomerne og observationerne. Definitionen på en svært syg patient er: Manifest eller truende A B eller C (evt. D) problem! A ( Airways, øvre luftveje) Vurderes objektivt ved Luftstrøm ved næse/mund Hoste Synligt/hørlig besværet vejrtrækning, stridor Giv ilt og sikre frie luftveje! OBS: GCS 8 + kan ikke forsvare sine luftveje: Dette er i sig selv et truende A-problem! Løsning: Intubation (En cuffed tube eller tracheostomi er eneste sikre luftveje!). Indtil intubation kan der bruges en tungeholder eller en nasal airway sidstnævnte kan også bruges ved A-problem med normal bevidsthed. B ( Breathing, nedre luftveje og luftskiftet) Vurderes objektivt ved Hurtig/langsom RF (følsomt mål!) Brug af accessoriske resp. muskler / indtrækninger / spil af alae nasi St.p. inkl. palpation og perkussion Saturation, A-gas, rtg. thorax Ilt + Maskeventilation: Se at thorax bevæges 10-15/min. Evt. NIV eller intubation og respiratorbehandling når det er muligt. I øvrigt afhængigt af causa. C ( Cirkulation, hjertet og kredsløbet inkl. blødningskontrol) Vurderes objektivt ved Central cirkulation o BT, puls, RF (RF er også et følsomt mål for cirkulationen!) o St.c., halsvenestase, deklive ødemer o EKG, ekkokardiografi Perifer cirkulation o Farver (cyanose), tør/klamtsvedende o Kapillærrespons o A-gas: Laktat Morten Krogh Christiansen 1

10 Den akutte patient Initielt: Venflons og væske (væske gives initielt inden causa kendes - selv ved kardiogent shock er der ingen skade sket ved at give et lille væskestød på ex. 500ml over de første 15-30min før man kender årsagen til C- problemet). Monitorer kontinuerligt EKG, Sat., BT og timediurese. Stil mod: MAP>70mmHg Hgb>4,5mM Sat>95% PaCO2: 4,5-6,0kPa Timediurese>1ml/kg/time Normal perifer temp. og cirkulation. Typer af shock: Definition: sbt<90mmhg MAP er bedre mål (<60mmHg ved shock). Hypovolæmisk: Væsketab (blod, gastroenterit) Kardiogent: Dyspnø, brystsmerter, halsvenestase Anafylaktisk: Urticaria, bronchospasme, ødemer m.v. Obstruktivt: Halsvenestase (kompression af hjerte/kar: tamponade, LE, trykkpneumothorax) Septisk: Evt. temp-abnormiteter Vasovagalt: Lav puls! D ( Disability, bevidsthedsniveau og neurologi) Vurderes objektivt ved GCS (senere kan suppleres med neurologisk us.). CT-cerebrum eller anden billeddiagnostik Ved GCS 8: Intubation! Ved forhøjet ICP: Intubation og hyperventilation (sv.t. pco 2 3,5-4,0kPa) indtil borehul kan etableres. Mannitol ved manglende effekt. Mistanke om nakkeskade: Stiv halskrave indtil afkræftelse. Mistanke om rygskade: Vending af patienten som træstamme over egen akse. Hyppige årsager til nedsat bevidsthedsniveau CNS: Apoplexi, blødning, kranietraume, epilepsi, hypoperfusion Hjerte: Shock Respiration: hypoxi, hypercapni (heriblandt KOL) Lever: Coma Endokrinologisk: Hypoglykæmi, ketoacidose, Addison krise Infektion: meningit, encephalit Toksisk: Alkohol, opioider, BZD, CO Morten Krogh Christiansen 2

11 Den akutte patient E ( Exposure, eksponering, øvrige organer og ekstremiteter) Vurderes objektivt ved Afklipning af tøj og vurdering af evt. traumer. Multitraumer Triage Hvis antallet af tilskadekomne < behandlingsresurser: Sværest tilskadekomne behandles først Hvis antallet af tilskadekomne > behandlingsresurser: Pt. med størst overlevelseschance prioriteres først. Primær gennemgang af en hårdt kvæstet (ABCDE) ATLS-konceptet. A: o Sikre frie luftveje, ilt 15L/min. o Stabilisere halscolumna med krave og evt. sandsække. o Transport på bræt og flytning en bloc. B: Som ovenfor. Inkl. Sat. C: BT, p. Shock er principielt altid blodtab (hypovol.)! D: Hurtig neurologisk status inkl. GCS + pupilforhold + bevægelser. E: Fuld afklædning og sikring mod hypothermi. Parakliniske undersøgelser Sat, kapnografi, rtg af col. cervikalis (sidebillede) Stet., sat, rtg thorax (AP), RF, blodgasser BT, p, diureser, ekg, FAST, rtg bækken (AP) CT-scanning: Ved ABC-stabile! Primær behandling af en hårdt kvæstet (ABCDE) A: frie luftveje, ilt (15L/min), evt. jet-insufflation / nødtrakeostomi. B: Ventilation C: Store i.v.-adgange, evt. i.o. Relevante bp. o Hovedtraumer: Væske til sbt>120mmhg o Andre traumer: Væske til sbt>90mmhg o Blodtransfusion ved anslået blodtab > 2L. o Afhjælpe evt. tamponade / trykpneumothorax D: CTcerebrum ved GCS<14. Intubation ved GCS<9. Prioritering: Livstruende tilstande i luftveje/lunger livstruende blødning CNS-perfusion skader på: Thorax abdomen kranie columna bækken/ekstremiteter Morten Krogh Christiansen 3

12 Den akutte patient Forgiftninger Oftest usikker anamnese. Meget forskellige symptomer og komplikationer afhængigt af forgiftningsmiddel. Vurder respiration, kredsløb, temp., bevidsthedsniveau, tonus og reflekser. Urinretention/GI-funktion (parasympaticus) Paraklinisk Alment mhp. symptomatisk behandling Primært: A-gas, ekg, BS. Herefter hgb elektrolytter, creatinin. Specifikt mhp. agens Serum: barbiturat, paracetamol, salicylat, Li, digoxin, teofyllin, jern, alkohol. Urin: psykofarmaka og misbrugsstoffer. ABCD! GI dekontaminering Aktivt kul på vide indikationer (I praksis gives altid 1 dosis). Evt. ventrikeltømning, tarmskyldning, emesis (ikke dokumenteret effekt). Fremskyndet gifftelimination Afhængig af agens Morten Krogh Christiansen 4

13 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Endokrinologiske sygdomme Hypofysesygdomme Figur 1: Adenohypofysens akser. Baynes & Dominiczak: Medical Biochemistry. Elsevier Akromegali = Benign GH-prod. tumor udgået fra adenohypofysen. Medfører forhøjet niveau af GH og IGF-1 med konstant hypermetabolisk tilstand og påvirket (proteinanabol) knogle-/muskelvækst. Prævalens: 7/ Klassisk triade: Hovedpine, svedtendens og knoglevækst. Derudover bemærkes væskeretention og forgrovede ansigtstræk. Komplikationer: hypertension, hypofyseinsufficiens, bitemporal hemianopsi, insulin-resistens/dm (25% på diagnosetidspunktet), organomegali, øget risiko for c. coli og polypper i colon. MR + øjenundersøgelse. Måling af IGF-1 (secerneres pulsatilt ligesom GH men har noget længere halveringstid). Alternativt: Seriel måling af GH (stift højt niveau modsat pulsatilt mønster med flere lave værdier hos raske). Evt. suppl. med oral glukosebelastning (ingen GH-supprimering). Beh: Primært kirurgisk resektion (40% ikke muligt). Akut ved synspåvirkning. Somatostatin-analoger/ pegvisomant (GH-antagonist) Prolaktinom og hyperprolaktinæmi Prolaktinom = Prolaktinproducerende adenom i hypofysen. 65% er mikroadenomer (<10mm) som oftest ses hos kvinder, ersten er makroadenomer som kan give tryk-gener. Hyperprolaktinæmi = tilstand med forhøjet P-prolaktin. Primære årsager: adenomer. Sek. årsager: andre hypofyseadenomer (blokkerer dopamin-flow fra hypothalamus og dermed hæmningen af prolaktin-prod. celler), primært myxødem (via TSH), behandling med østrogen/antidopaminergika (TCA, antipsykotika). Morten Krogh Christiansen 1

14 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Kvinder: Amenoré, infertilitet og galaktoré. Mænd: Impotens og hypogonadisme. Makroadenomer: bitemporal hemianopsi + sek. hypofyseinsufficiens. Langt tids amenoré osteoporose. Udeluk sek. hyperprolaktinæmi (TSH + medicinliste). Måling af P-prolaktin. MR + øjen-us. Altid primært medicinsk også ved chiasma-påvirkning. Dopamin-agonister (80% får hurtig effekt). Evt. kirurgi ved makroadenomer og svigt af medicinsk beh. Mb Cushing = Hypercortisolisme pga. ACTH-producerende hypofyseadenom. 2/mio/år. Hyppigst mikroadenomer. Symptomer og udredning: Se under Cushing syndrom. Beh.: Transsphenoidal adenomresektion. Ikke-hormon-producerende hypofysetumorer = Benign tumor i hypofysen uden klinisk betydende hypersekretion % af hypofyseadenomerne. Øjensymptomer oftest bitemp. hemianopsi. Hypofyseinsufficiens. MR. Øjen-us med perimetri. Kirurgisk dekompression ved symptomer kun absolut ved chiasmapåvirkning. Evt reoperation/stråleterapi ved resttumor. Hypofyseinsufficiens = Helt eller delvist bortfald af hypofysefunktionen. 30/mio/år. Oftest pga adenomer, sjældnere: craniopharyngeomer, meningeomer, c.mamma-metastaser, strålebeh., traume, sarkoidose, Sheehans syndrom (iskæmisk infarkt i hypofysen pga stor obstetrisk blødning). Symptomer: chiasma-affektion. Hypofyseinsufficiens (hormonerne bortfalder i følgende rækkefølge). GH-mangel: træthed, abdominal fedme, hyperlipidæmi, osteopeni, nedsat muskelmasse FSH/LH-mangel: Nedsat libido, svækkelse af sek. kønskarakteristika, osteopeni, amenoré. TSH-mangel: Se hypothyroidisme. ACTH-mangel: træthed, muskelsvækkelse, appetitløshed, vægttab, hypotension, hyponatriæmi, hypoglykæmi. Prolaktin: Hypoprolaktinæmi: Asymptomatisk. Hyperprolaktinæmi: Ses såfremt dopamin bortfalder (se ovenfor). Endokrine funktionstests (Ved GH-mangel: inducer hypoglykæmi med insulin GH burde stige. Ved ACTHmangel: Synacthen-test eller insulin-hypoglykæmi-test. TSH-mangel: T3 og T4 (TSH er mindre godt mål). FSH/LH-mangel: FSH og LH. Prolaktin-mangel: Prolaktin). MR. Øjen-us med perimetri. : Substitution med relevante hormoner (ACTH: hydrocortison, TSH: thyroxin, gonadotropiner: testosteron/præmenopausalt østrogen, GH) Morten Krogh Christiansen 2

15 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Diabetes insipidus = Vedvarende øget produktion af hypoosmolær urin (>3,5L/døgn, osmolalitet<300mosm/kg (normalt>800mosm/kg i en morgenurin)) Primær polydipsi (øget vandindtagelse. Oftest psykiatrisk sygdom, sjældnere hypothalær lidelse) Nefrogen (ADH-resistens) Central (ADH-mangel, pga tumor, traume,...) Man skelner mellem de 3 vha. tørsteprøve (her forbliver urinen hypoton ved central + nefrogen årsag) og herefter gives desmopressin (urinen forbliver fortsat hypoton ved nefrogen DI) Beh: Til central DI gives desmopressin (langtidsvirk. ADH-analog) Binyresygdomme Aldosteron dannes i z. glomerulosa, cortisol i z. fasciculata og reticularis. Transporteres i plasma bundet til CBG (corticosteroidbindende globulin) og albumin og virker på intracellulære receptorer. T½(cortisol)=80min. Cortisol findes i langt højere konc. end aldosteron og binder sig også til mineralocorticoid-receptoren. Imidlertid nedbrydes cortisol hurtigt herpå. Denne nedbrydning forhindres af bl.a. lakrids mineralocorticoideffekt. CRH / stress / glukose ACTH Cortisol + DHEA Angiotensin-II / K / ( ACTH) Aldosteron Sympatikus Adrenalin + noradrenalin Cortisols effekter: Insulinresistens, proteinnedbrydning, lipolyse, lymfopeni (redistribution), neutrocytose, ødem, leukocytmigration, fibrindeponering, fagocytose, hypertension. Humør-/CNSpåvirkning (depression, mani, psykose). Aldosteron: Na+-reabs, K+-udskillelse, H+-udskillelse Morten Krogh Christiansen 3

16 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Undersøgelsesmetoder (MK: ) Cortisol Cortisol o Spyt-Cortisol mlm. kl : Screening for Cushings syndrom o P-Cortisol: Ifm. Synacthen-test (ACTH-stim.test). Mistanke om akut binyrebarkinsufficiens. o U-Cortisol: (afhænger af diuresen). Screening for Cushing (ses dog også ved alkoholisme, somatisk sygdom, grav, ). Stimulationsprøver o Syntetisk ACTH-stimulationstest (Synacthen-test) Er P-Cortisol < 550nM efter 30min: Primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens (den kan også være sekundær, idet man efter længere tid med lavt ACTH udvikler atrofi af binyrebarken og derfor ikke kan reagere adækvat på stimulationstesten). Er P-Cortisol > 550nM efter 30min: Rask eller akut udviklet sekundær binyrebarkinsufficiens o o Ved mistanke om sek. insuff.: insulin-hypoglykæmi-test. Insulin-hypoglykæmi-test Ved mistanke om sek. binyrebarkinsufficiens CRH-stimulationstest (efterfølgende måling af P-ACTH) Til Cushing-udredning kan basal ACTH normalt bare måles: ACTH Binyrebarktumor (cortisol-prod) Suppressionsprøver o Dexamethason (DXM)-suppressionstest Kort test o ACTH ACTH-prod tumor (hypofyse/carcinoid) Cortisol: Rask Cortisol: Cushings syndrom eller psykiatrisk sygdom, alkoholmisbrug, Lang test (mere sikker end kort test til ex udelukkelse af psyk sygdom. Dog kan stress også udløse manglende suppression) DXM-CRH-suppressionstest Er Cortisol både før+efter CRH-tilførsel taler det afgørende mod Cushing Aldosteron Aldosteron og renin o P-/U-aldosteron og P-renin. Mindre udsving end cortisol. Mineralocorticoid-suppressionstest o P-renin + manglende suppression af aldosteron-udskillelse øget endogen aldosteronproduktion Øget P-aldosteron i veneblod fra afficeret binyres vene. Cushings syndrom = Klinisk tilstand sfa. høje glukocorticoid-niveauer. 3-4/mio/år. Morten Krogh Christiansen 4

17 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Årsager ACTH-afhængig binyrebarkhyperplasi o Mb. Cushing = ACTH-producerende hypofyseadenom (65%) o Ektopiske ACTH-prod. tumorer, oftest carcinoid, sjældnere småcellet lungecancer (15%) ACTH-uafhængig binyrebarkhyperplasi o Adrenale tumorer (adenomer 15%, carcinomer 5%) o Primær bilat. binyrehyperplasi (1%) Vægtøgning, træthed, depression, ændret fedtfordeling (moonface, buffalo-hump, abdominalt), prox. muskelatrofi, hudatrofi, striae, acne, hirsutisme, oligo/amenore, impotens, psykoser. DM, hypertension, hypokaliæmi, osteoporose. Diagnostik Bekræftelse af cortisol. Dette vha. spot-cortisol eller U-cortisol (3-døgnsopsamling). Lavdosis-DXM-supressionstest (Cortisol måles før+efter) o cortisol Normal binyrebark ( cortisol sfa. depression, stress, nyreinsufficiens m.v.) o cortisol Cushings syndrom: ACTH-måling ACTH adrenale tumorer ACTH højt niveau ved de andre tumorer 1. Højdosis-DXM-supressionstest cortisol (reduktion >50%) hypofyseær tumor MR hypofyse. Makroadenomer ses og fjernes kirurgisk. Ses ingen adenomer bilat. kateterisation af sinus petrosus inf. med CRH-stimulation og ACTH-sampling mhp. halvsidig hypofysektomi cortisol ektopisk ACTH-produktion CT thorax/abdomen eller tumormarkør-scintigrafi. eller 2. CRH-stimulations-test ACTH hypofyseær tumor ACTH ektopisk tumor Differentialdiagnoser Kronisk alkoholmisbrug. Depressive lidelser. Hypofyseadenomer: Kirurgisk resektion. Strålebehandling eller bilat. adrenalektomi ved resttumor. CAVE: Adrenalektomi kan medføre excessiv vækst af hypofyseadenom (=Nelsons syndrom). Primære binyretumorer: Tumorfjernelse hvis muligt. Primær bilat. binyrehyperplasi: Receptor-blokade (ex. ketoconazol). Morten Krogh Christiansen 5

18 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Binyrebarkinsufficiens Primær = Mb Addison = insufficiens af binyrebarken. Prævalens: 60/mio Sekundær = skyldes manglende ACTH-produktion fra hypofysen, ex. pga. hypofyseadenom Årsager til primær: Autoimmun (hyppigst i DK), TB, AIDS, metastaser, Waterhouse-Friedrichsens syndrom (sepsistilstand med bilat. binyreblødning). Udvikles oftest langsomt og uspecifikke: Træthed (veloplagte i hvile men træthed ved mindste aktivitet), anorexi, vægttab (100%). Diaré (90%). Hypoglykæmi under stress. Ved primær insufficiens ses desuden hyperpigmentering pga. høje ACTH-niveauer (α-msh, 95%) samt hypotension og hyperkaliæmi pga manglende aldosteron. Addison krise Akut binyrebarkinsufficiens udløst af komplicerende sygdom. Kort forløb med opkastninger, hypotension, dehydratio, kollaps, hypertermi. Beh: i.v. cortisol og saltvand. Diagnostik Synacthentest (Cortisol-stigning: Ikke binyrebarkinsufficiens. Ingen cortisolstigning: Binyreinsufficiens (kan være primær/sekundær). I så fald suppleres med ACTH-måling ( ACTH: Primær. ACTH: Sekundær)). Højt TSH kan ses. Primær: Hydrocortison + flurokortison. Sekundær: Hydrocortison. Ekstra indtag ifm. sygdom. Primær hyperaldosteronisme = Forhøjet aldosteron trods lavt renin. Ses hos 1-2% med hypertension. Skyldes binyreadenom (Conns syndrom) eller binyrebarkhyperplasi. : Hypertension, hypokaliæmi, metabol. alkalose. Diff.diagnoser: Lakridsindtag, Cushing syndrom. Diagnose: Måling af aldosteron+renin. Måling af aldosteron i hvile og stående stilling (stigning i stående stilling tyder på hyperplasi modsat adenom). CT/MR. Beh: Adenom: aderenalektomi. Hyperplasi: Spironolakton/amilorid. Sekundær hyperaldosteronisme Langt hyppigere end primær. Skyldes øget renin (med RAAS-aktivering) hvilket ses pga: diuretika, hjerteinsufficiens, cirrose, parenchymatøs nyresygdom, nyrearteriestenose, renin-prod. tumor m.v. Fæokromocytom Sjælden chatecholamin-prod. tumor. Ses hos 0,3% med hypertension, hvoraf 90% er adrenale. Benigne (90%), maligne (10%). 10% associeret til aut.dom. sygdomme: NF-1, MEN-1+2, von-hippel-lindau m.v. Hypertension, hovedpine, hjertebanken, svedudbrud. Paraklinik: Døgnurin for adrenalin og noradrenalin. CT/MR (sens+spec 95%). Hvis pos: undersøg for RET-mutation. Beh: alfa (+evt beta) blokade + kirurgi. Morten Krogh Christiansen 6

19 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Tilfældigt påviste tumores i binyrene Udeluk malignitet. >4cm: Kirurgi anbefales. <4cm: Kontrol med CT/MR. Hirsutisme og virilisering Idiopatisk eller PCOS (Oligo-/amenore, hyperandrogenisme (behåring, virilisering), abdominal fedme, PCO). PCOS-behandling: Vægttab. P-piller. Evt metformin. Glukocorticoidbehandling (MK: s. 2107, tabel: 50.5) Relativ virkning af steroider Antiinflammatorisk virkning Mineralocorticoid virkning Cortisol (hydrocortison) 1 1 Prednisolon 4 0,8 Methyl-prednisolon (Medrol ) 6 0,5 Dexamethason 26 0 Fludrocortison (Florinef ) Diabetes Mellitus (DM) Insulin Dannes fra β-celler i pancreas Langerhanske øer. Proinsulin spaltes til C-peptid og insulin. Sekretion stimuleres af: glukose, FFA, arginin, leucin, glukaogon og inkretin-hormoner Inkretin-effekten: Insulin-sekretionen er ca. 2 gange så stor under oral glukosebelastning som under i.v. glukosebelastning. Dette som følge af sekretion af inkretiner (bl.a. GLP-1 og GIP) fra tarmen under fødestimulation. Insulin secerneres i 2 bølger (1. fase: 3-10min., 2. fase: indtil glukose er normal) Virkninger: Fald i P-glukose ( glukoneogenese, glykogenese, lipogenese, perifere vævs (musklers) glukoseoptag), proteinsyntese, lipolyse (ved fald i insulin ses ketonstofdannelse), Ved skelnen mellem T1DM og T2DM: GAD-Ab (Kan være høj ved T1DM) og C-peptid (ofte høj ved T2DM) Diagnose Diagnosen DM kan stilles på 2 måder: 1. Hyperglykæmi-symptomer (polyuri, polydipsi, uforklaret vægttab) + tilfældigt P-glukose 11,1mM 2. P(faste)-glukose 7,0mM Hos asymptomatiske bekræftes værdien ved gentagen test på en uafhængig dag. Hvis P(faste)-glukose = 6,1-7,0 mm OGTT. OGTT: (P-glukose målt 2 timer efter indtag af 75g glukose p.o.) DM = P-glukose 11,1mM ved OGTT IGT = Impaired Glucose-Tolerance: P(faste)-glukose < 7,0mM men P-glukose 7,8-11,0mM ved OGTT IFG = Impaired Fasting Glycemia: P(faste)-glukose: 6,1-7,0mM men P-glukose < 7,8mM ved OGTT Metabolisk syndrom = Central fedme samt flere af følgende: Hypertension, dyslipidæmi, hyperglykæmi, kardiovaskulær sygdom, (søvnapnø). Morten Krogh Christiansen 7

20 Endokrinologiske sygdomme BB: MK: Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) Ukendt ætiologi, både cellulær og humoral autoimmunitet er inddraget. Rammer 1% af alle. Genetisk disposition (3% risiko hvis mor og 6% hvis far med T1DM). Hos 80-90% kan på diagnosetidspunktet påvises insulin-/gad-/ia-2-ab. Debut oftest før 30 år. Inddeling Immunmedieret: Høj forekomst af autoantistoffer (GAD-Ab, IA-2-Ab, ) Idiopatisk: Lav forekomst af autoantistoffer (GAD-Ab, IA-2-Ab, ), men lavt C-peptid modsat T2DM Symptomer Specifikke: Vægttab, polyuri (+polydipsi), balanopostitis/vulvitis, akkomodationsbesvær. I øvrigt: Træthed, necrobiosis lipoidica (5%). Børn: dårlig trivsel, vækststagnation. Ved længere tids uerkendt sygdom og ofte udløst af en infektion ses ketoacidose (10%): abdominalsmerter, kvalme, opkast, bevidsthedssvækkelse, acetone-ånde. Diagnostik Jf. ovenfor. A-punktur ved ketonuri. I øvrigt ses: FFA, TG, glycerol, ketoner. Kontrol ved HbA1c (ingen plads i diagnostisk øjemed). Evt. C-peptid/GAD-antistoffer (mhp. skelnen mellem T1DM og T2DM). Forløb Flertallet udvikler sendiabetiske kompikationer: Mikroangiopati (retinopati, nefropati, neuropati) og makroangiopati (atherosklerose). 5-10års forkortet levetid. Non-farmakologisk behandling (se under T2DM) Insulin-behandling Hurtigt- og korttidsvirkende analoger Hurtigtvirkende humant insulin Intermediært virkende humant insulin Langsomtvirkende insulin Anslagstid Maximal virkning Virkningstid Administration 15 min ½-3 timer 2-5 timer s.c. på abdomen 30 min 2-3 timer 7-8 timer s.c. på abdomen 1-2 timer 3-12 timer timer s.c. på femora/glutealt 33-4 timer timer 24 timer s.c. på femora/glutealt Morten Krogh Christiansen 8

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af voksne med Type 1 diabetes Indhold 1. Indledning 3 2. Behandlingen 4 a. Organisering af behandlingen 4 b. Glykæmisk kontrol 6 i. Mål for BS 6 ii. Hyppighed af

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Diabetes Mellitus. Indholdsfortegnelse. Endokrinologi Diabetes Mellitus Sygehistorie 1 Sygehistorie 2 Sygehistorie 3

Diabetes Mellitus. Indholdsfortegnelse. Endokrinologi Diabetes Mellitus Sygehistorie 1 Sygehistorie 2 Sygehistorie 3 Diabetes Mellitus Indholdsfortegnelse Endokrinologi Diabetes Mellitus Sygehistorie 1 Sygehistorie 2 Sygehistorie 3 Endokrinologi læren om sygdomme i de kirtler, som afgiver deres produkt til blodet (endon

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere