Rapport Slutrapport. Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger. Baggrund. Projektets mål. Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Slutrapport. Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger. Baggrund. Projektets mål. Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen"

Transkript

1 Rapport Slutrapport Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren & Lars Kristensen 21. december 2015 Proj.nr Version 1 MATN/MT Baggrund Det er almindeligt kendt, at iltfri pakning giver længere holdbarhed og bedre kvalitet end kød pakket i høj ilt atmosfære. Forbrugernes præference for bloomede/iltede detailudskæringer betyder imidlertid, at iltfri pakning endnu ikke er en tilfredsstillende emballeringsmetode, hvilket skaber et behov for at finde alternative løsninger, der sikrer både kvalitet og holdbarhed af fersk detailpakket oksekød. For at kunne sikre optimal kvalitet af fersk oksekød mangler der viden om lagringsbetingelsernes betydning. Projektet fokuserede på at løse problemstillingen med forringet spisekvalitet ved brug af nye og mere optimale gassammensætninger. MA-pakning giver mulighed for at variere gassammensætningen på et utal af måder, men den foretrukne gassammensætning har siden 1970 erne været 20- kuldioxid () og 70-80% ilt (O2), som giver ca. 7-9 dages holdbarhed og en flot rød farve, men mørheden forringes under lagring, og risiko for premature browning og genopvarmet smag forøges. Formål At udvikle et alternativ til den traditionelle MA-pakning, som sikrer bevarelse af mørhed, saftighed og smag af fersk oksekød, samtidig med at holdbarhedslængde og farvestabilitet bevares. Perioden Projektstart: Projektafslutning: Samarbejdspartnere Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra virksomhederne DC Beef, Skare Meat Packers og Himmerlandskød. Planlægning af forsøg skete i tæt samarbejde med styregruppen. Igangværende ph.d.- og post doc-samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt Københavns Universitet (KU) og Carometec specifikt på proteinoxidation af MA-pakket svinekød blev i videst muligt omfang udbygget til også at dække interesserne i nærværende projekt. Projektets mål At dokumentere nye løsninger, der sikrer optimeret kvalitet og holdbarhed af modnede oksebøffer og hakket oksekød samt udvikle et værktøj til prædiktion af holdbarhed, afhængig af lagringsbetingelser for den optimale pakkegas. 1

2 Indhold Projektet blev gennemført ved en række undersøgelser: 2 litteraturstudier 7 lagringsforsøg 6 forsøg til udvikling af holdbarhedsmodel Der blev gennemført 6 delopgaver i projektet: 1. State of the art 2. Test af 3-gasløsninger til optimering af spisekvalitet af MA-pakket hakket oksekød 3. Test af 3-gasløsninger til optimering af spisekvalitet af MA-pakkede oksebøffer 4. Kølegassers betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød 5. Perspektiver for anvendelse af naturlige antioxidanter 6. Mikrobiologisk holdbarhedsmodel for hakket oksekød eller bøffer pakket med optimal gasblanding Indhold Delopgave 1. State of the art Der blev udført en litteraturopsamling på eksisterende viden om lagringsbetingelsernes betydning for holdbarhed og kvalitet af fersk oksekød. Litteraturstudiet har dannet grundlag for valg af de gastyper og gassammensætninger, som blev testet i de efterfølgende forsøg. Konklusion Grundlæggende er det kødets pigment (myoglobin), der afgør fersk køds farve. Myoglobin kan antage forskellige farver, afhængig af hvilken kemisk tilstand det befinder sig i. Pigmentets tilstandsform, og dermed farvestabiliteten, kan påvirkes af en række faktorer så som ph, temperatur, oxygenpartialtryk, metmyoglobinreducerende potentiale samt mirobiologiske faktorer. Det er vist i adskillige undersøgelser, at pakning i MAP med 70-80% O2 i headspace påvirker farve, smag og tekstur af kødet efter tilberedning, og derfor er det hensigtsmæssigt, hvis oxygentrykket kan sænkes. Enkelte undersøgelser konkluderer endvidere, at det er muligt at opnå en acceptabel holdbarhed ved MA-pakning af svinekam (Hviid et al., 2007), hakket oksekød (Esmer et al., 2011) samt koteletter og schnitzler (Tørngren, 2013) ved anvendelse af en 3-komponent pakkegas, bestående af 40-50% O og N2 som fyldgas. Det er dog uklart, i hvor stor grad spisekvaliteten øges i disse 3-gasløsninger. Motivation Delopgave 2. Test af 3-gasløsninger til optimering af spisekvalitet af MA-pakket hakket oksekød. Forbrugere har en forventning om, at hakket oksekød skal være bloomet i detail. Derfor anvendes i dag 70-80% oxygen i pakkegassen, hvilket medfører oxidative kvalitetsændringer i produktet. Det er derfor nødvendigt at finde en alternativ løsning til den nuværende høj ilt-pakning, der løser problemstillingen med harskning og teksturændringer, uden at gå på kompromis med holdbarhed og farvestabilitet. 2

3 Indhold I delopgave 2 blev der indledningsvist udført et screeningsforsøg med alternative pakkegasser, hvor udvikling i farve og rå lugt af hakket oksekød blev dokumenteret under lagring. Farvestabilitet og holdbarhed blev sammenholdt med traditionel MA-pakning, og de to mest lovende pakkegasser blev efterfølgende testet i relation til spisekvalitet (smag, mørhed og saftighed) samt holdbarhed og farvestabilitet. Screening af holdbarhed af hakket oksekød 120 kg bovklump fra samme slagtedag og batch blev industrielt grovhakket 2 dage efter slagtning, finhakket og portioneret med 500 gram hakket oksekød i hver bakke. Der blev anvendt nitrogen (N2) som kølegas i mikseprocessen inden finhakning. Kødet blev transporteret til DMRI, hvor det blev pakket i 5 forskellige pakkegasser sammensat af O2, og N2, hvorefter det blev lagret i op til 13 dage med løbende dokumentation af holdbarhed og farve. Bovklump slagtedag, batch Skrotning (N 2 ) Hakning Portionering Gas 1 (40% O 2 /20% CO 2 ) Gas 2 (40% O 2 /40% CO 2 ) Gas 3 (50% O 2 /20% CO 2 ) Gas 4 (50% O 2 /40% CO 2 ) Gas 5 (80% O 2 /20% CO 2 ) Holdbarhed - Farve Resultater Lugt og udseende af modificeret atmosfærepakket hakket oksekød blev påvirket af den pakkegas, der blev anvendt. Holdbarhed blev angivet til det tidspunkt, hvor 50% eller flere af pakningerne var acceptable. Anvendes O2-koncentrationer mellem 40-80% samt -koncentrationer mellem 20-40%, var det i højere grad indholdet af O2 end i pakkegassen, der bestemte kødets holdbarhed. Anvendes pakkegasser med 40% O2 og 20-40% bevaredes både lugt og udseende i op til 7-8 dage ved 5 C, mens der ved pakning i 50% O2 med 20-40% blev opnået ca. 10 dages holdbarhed. Den længste holdbarhed blev opnået ved pakning i traditionel MA-pakning med 80% O2 og 20%, hvor der blev opnået ca. 12 dages holdbarhed af hakket oksekød. 40% O2 50% O2 80% O2 20% ca. 8 dage ca. 9,5 dage ca. 12 dage 40% ca. 7 dage ca. 11 dage Ud fra screeningsforsøget blev det besluttet at gå videre med følgende tre pakkegasser: 40% O2 + 20% + 40% N2 samt 50% O2 + 40% + 10% N2 og 80% O2 + 20%, da der for de to sidstnævnte pakkegasser var dages holdbarhed, mens 40% O2 + 20% + 40% N2 var interessant, idet et lavere oxygenniveau forventedes at mi- 3

4 nimere risikoen for både harskning og PMB samt illustrere, at det er muligt at detailpakke hakket oksekød i kun 40% O 2 til markeder, hvor en uges holdbarhed er tilstrækkelig. Master s thesis på DTU Som en del af samarbejdet med DTU blev prøver fra screeningsforsøget analyseret i forbindelse med en master s thesis. Prøverne blev undersøgt i relation til lipid- (peroxidtal, TBARS og frie fedtsyrer) og proteinoxidation (frie thioler, NADH og proteinkrydsbinding). Øges O2-indholdet i pakkegassen fra 40% til 80%, øges lipidoxidation og proteinoxidation i hakket oksekød. For de sekundære lipidoxidationsprodukter (TBARS) var der en signifikant forskel mellem prøver pakket i 40% O2 og prøver pakket i 50-80% O2. I relation til proteinoxidation var det især på myosinkrydsbinding og frie thioler, der kunne påvises en forskel. Hakket oksekød pakket i 80% O2 + 20% havde en større grad af krydsbinding samt færre frie thioler og var derfor den mest oxiderede prøve. Det kunne desuden konkluderes, at i intervallet fra 20-40% hverken påvirker lipid- eller proteinoxidation. Figur 1. TBARS for 5 pakkegasser som funktion af lagringstiden Figur 2. Frie thioler for 5 pakkegasser som funktion af lagringstiden. Lipid- og proteinoxidation var ikke påvirket af, mens O2-koncentrationen havde stor betydning. Prøver med højt O2-indhold i pakkegassen var generelt mere oxiderede. Som forventet var oxidationen også påvirket af lagringsperiodens varighed, hvor kødet blev mere oxideret jo længere tid det blev lagret, hvilket også kunne ses for både NADH- og antioxidantniveauet (α-tocopherol). Sammenligning af hakket oksekød i 5 forskellige pakkegasser Til dokumentation af sensoriske forskelle af detailpakket hakket oksekød pakket med forskellige pakkegasser blev der anvendt uspecificerede råvarer med 10-12% fedt. Råvarerne blev grovhakket (10-12 mm), mikset (10-12% fedt, N2 som kølegas) og finhakket industrielt 6 dage efter slagtning. Det hakkede kød blev efterfølgende detailpakket i 40% O2 + 20% + 40% N2 samt 50% O2 + 40% + 10% N2 og 80% O2 + 20%, hvorefter det blev lagret i op til 13 dage ved 5 C med belysning i 8 timer ved 1200 lux. 4

5 Resultat lagringsforsøg Holdbarheden af hakket oksekød blev fastsat efter afvigelser i rå lugt ved både lav og høj O2-koncentration i pakkegassen. Varigheden, inden prøverne blev overvejende uacceptable, var dog afhængig af pakkegassens sammensætning. Til forskel fra screeningsforsøget var kødet her hakket 6 dage efter slagtning. Resultatet viste, at det var muligt at reducere O2 i MA-pakket hakket oksekød, uden at gå på kompromis med holdbarheden, idet kød pakket i 50% O2 + 40% + 10% N2 havde samme holdbarhed som kød pakket i 80% O2 + 20%. Derimod blev holdbarheden reduceret fra ca. 9 dage til 6-7 dage ved pakning i 40% O2 + 20% + 40% N2, dvs. at holdbarheden blev forkortet med 2-4 dage afhængig af alder på kødet inden hakning. På trods af at screeningsforsøget viste, at dannelse af lipidoxidationsprodukter (TBARS) var lavere ved MA-pakning i 40% O2 + 20% + 40% N2 end ved pakning i 50% O2 + 40% + 10% N2 og 80% O2 + 20%, kunne disse forskelle ikke påvises ved en sensorisk profiltest, hvor intensiteten af både smag, lugt og tekstur var ens for alle pakkegasser efter 5 dages lagring. Der kunne ikke påvises nogen signifikant variation for de sensoriske egenskaber, hvilket betyder, at hakkebøffer formet af kød, der var MA-pakket med reduceret oxygenindhold, ikke har medført sensoriske kvalitetsforbedringer for kødet. De sensoriske analyser blev gennemført 5 dage efter pakning, og det kan derfor ikke afvises, at der på et senere tidspunkt i lagringsperioden kunne komme betydelige smagsforandringer, idet screeningsforsøget viste, at pakning i 40% O2 + 20% + 40% N2 medførte mindre lipidoxidation i forhold til pakning med både 50% og 80% O2. Det kan heller ikke afvises, at der vil kunne påvises teksturforandringer senere i lagringsperioden, da både lipid- og proteinoxidation øges under lagring for alle typer pakkegas. 40% O2 + 20% + 50% O2 + 40% + 80% O2 + 20% 40% N2 10% N2 Alder 6 dage 6,5 dage 9 dage 9 dage Alder 2 dage 8 dage 11 dage 12 dage 5

6 Konklusion hakket oksekød i MAP Undersøgelserne på MA-pakning af hakket oksekød i forskellige pakkegasser viste, at farven er acceptabel i længere tid end rå lugt af hakket oksekød, også selvom O2- indholdet er sænket til det halve. ved pakning af hakket oksekød i modificeret atmosfære påvirker både O2 og kødets holdbarhed. Pakkes hakket oksekød i 50% O2 + 40% + 10% N2, er holdbarheden tilsvarende traditionel MA-pakning, men sænkes O2-indholdet til 40%, vil holdbarheden blive 2-4 dage kortere afhængig af kødets alder inden hakning. spisekvaliteten af hakket oksekød ikke kunne forbedres ved at sænke O2-koncentrationen til 40-50% i pakkegassen sammenlignet med traditionel MA-pakning i 80% O2 og 20%, hverken i relation til udseende, tekstur eller smag. For at opnå en forbedret spisekvalitet bør oxygen helt udelukkes, hvilket dog vil betyde, at kødet ikke bloomer og derfor får en mørkere rød-violet farve. Motivation Delopgave 3. Test af 3-gasløsninger til optimering af spisekvalitet af MA-pakkede oksebøffer Som alternativ til traditionel 2-gas MAP (O2, ) kan anvendes 3-gas MAP (O2,, N2), hvor nitrogen anvendes som fyldgas. Det er i en række studier vist, at holdbarheden ikke begrænses væsentligt, men der er meget begrænset viden om de sensoriske konsekvenser ved 3-gas MAP. Indhold I samarbejde med repræsentanter fra den danske oksekødsbranche blev det besluttet at sammenligne kvalitet og holdbarhed af 3 alternative 3-gasblandinger med 2 kendte pakkemetoder, dels en skinpakning (vakuum) og dels en traditionel 2-gas MAP med 70% O2 + i headspace. Gassammensætning af 3-gasblandingerne bestod af 30-50% oxygen (O2), kuldioxid () og 20-40% nitrogen (N2). Det var de samme pakkemetoder, der blev sammenlignet i spisekvalitetsforsøget og holdbarhedsforsøget. Spisekvalitet Holdbarhed 1 x Rå- Muskel: Striploin 2 x Rå- Muskel: Striploin & tykstegsfilet vare Modning: 3 C i dage vare Modning: 3 C i dage 5 x pak x Pak ning O2 40% O2 50% O2 70% O2 ning O2 40% O2 50% O2 70% O2 Skinpak Skinpak 40% N2 N2 20% N2-40% N2 N2 20% N2 - Lagring Display: 1200 lux 5 C i op til 7 dage Lagring Display: 1200 lux 5 C i op til 23 dage I lagringsperioden blev der løbende udtaget prøver til analyse for spisekvalitet og holdbarhed. Alle råvarer var modnet i 20 dage, hvorefter de blev analyseret for kimtal, fedtindhold og pigmentindhold. Sensorisk profilering, måling af stegesvind samt foto af PMB blev gennemført dag 6, mens lugt og udseende til fastsættelse af holdbarhed blev bedømt i op til 19 dage efter pakning. 6

7 Konklusion bøffer i MAP Holdbarhed af bøffer af striploin Holdbarhedsforsøget af detailpakkede bøffer, af modnet striploin, vurderet på rå lugt og udseende viste, at lugtkarakteren afveg, samtidig med eller før udseendet afveg. Uanset om bøffer detailpakkes i skinpakning eller i MAP, afveg lugten uacceptabelt i løbet af 6-7 dage, hvorimod udseendet først afveg efter 7-9 dage, og farven af skinpakkede bøffer afveg efter dage. Holdbarhed af bøffer af tyksteg Holdbarheden af detailpakkede bøffer af modnet tyksteg vurderet på rå lugt og udseende blev begrænset for 4 ud af 5 pakkemetoder ved afvigende lugt. For MA-pakkede bøffer gik lugten fra acceptabel til uacceptabel efter 5-6 dage og efter 6-7 dage i skinpakning. For én pakkegas blev holdbarheden begrænset af afvigende udseende. MApakkes bøffer i O % N2, afveg lugten efter 6 dage, mens udseendet afveg efter ca. 5 dages lagring. Uanset pakkegas vil MA-pakkede tykstegsbøffer afvige uacceptabelt efter ca. 5 dages lagring, mens skinpakning vil medføre 1-2 dages ekstra holdbarhed. Spisekvalitet af bøffer af striploin Bøffernes udseende påvirkes af, hvilken detailpakning kødet pakkes i, idet kødet får en højere grad af premature browning (PMB), i takt med at iltindholdet i pakkegassen øges. Spisekvaliteten af striploinbøffer afhænger ligeledes af, hvordan kødet er pakket efter modning. For optimal saftighed og mørhed bør bøfferne pakkes i skinpakning eller MApakkes med en pakkegas bestående af O % N2. Den mest intense kødsmag opnås ligeledes ved skinpakning, mens pakning i 30-40% O2 øger intensiteten af genopvarmet smag og øges endnu mere, hvis iltindholdet øges til 50-70% O2. Motivation Delopgave 4. Kølegassers betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød Der har været stort fokus på iltens skadelige effekt resulterende i harskning og teksturændringer, men noget tyder på, at kuldioxid i for høje koncentrationer påvirker både saftighed, stegesvind og det stegte køds udseende. Derfor er det relevant ikke kun at optimere i pakkegassen, men også at kende betydning af som kølegas ved skrotning og hakning af hakket oksekød. Industrien er usikker på, hvilken metode der er optimal for kvaliteten. I delopgave 4 blev spisekvalitet og holdbarhed af hakket kød, der var skrottet med henholdsvis nitrogen (N2) og kuldioxid (), testet. Der blev dokumenteret spisekvalitet på både friskhakket oksekød (på pakkedagen) og på MA-pakket hakket oksekød efter lagring. Indhold 10 slagtekroppe fra samme slagtedag blev udvalgt, så de repræsenterede størstedelen af de dyr, der slagtes i Danmark. Forfjerdinger blev udbenet 5 dage efter slagtning og blev hakket og pakket dagen efter udbening. Højre og venstre sider fra de 10 dyr blev fordelt i to kar og kørt til hakning og pakning på to forskellige fabrikker én fabrik, der anvendte -køling i mikseren, og én fabrik, der anvendte N2-køling. Efter hakning 7

8 blev kødet pakket i modificeret atmosfære med 70% O2 og og transporteret til DMRI, hvor det blev kølelagret i displaybelysning i op til 13 dage. Faktorer 1 x Råvare Forsøgsdesign Oksekød 8-12% fedt (Kategori kg 65 mdr. form 3/4 fedme 2 farve 3/4) 2 x Kølegas Nitrogen (N2) Kuldioxid () 1 x Pakning MA-pakning 70% O2 + 1 x Lagring 5 C 1200 lux Til dokumentation af kvalitetsforskelle blev udført sensorisk profilanalyse (smag, tekstur, saftighed) samt fotodokumentation for premature browning (PMB), og der blev registreret stegesvind under tilberedning af kødet. Til dokumentation af holdbarhed blev der analyseret for psykrotroft kimtal på pakkedagen samt bedømmelse af lugt og udseende under lagring. Konklusion Til fastlæggelse af holdbarhed af hakket oksekød er rå lugt den mest retvisende parmeter, da lugten afviger uacceptabelt før eller samtidig med farven. Valg af kølegas påvirker holdbarheden af hakket oksekød pakket 6 dage efter slagtning. Køles kødet med, afviger 50% af pakkerne uacceptabelt efter 10 dages lagring ved 5 C, mens køling med N2 kun giver 8 dage. Valg af kølegas har signifikant indflydelse på kødets konsistens efter tilberedning, mens udseende, smag, saftighed og stegesvind ikke påvirkes af, om kødet har været kølet med N2 eller med. N2-køling påvirker konsistensen af kødet i en negativ retning, idet N2-køling medfører, at konsistensen bliver en smule mere gummiagtigt end for oksekød kølet med, men forskellen er relativ lille. Samlet set er betydningen af kølegas for den sensoriske kvalitet af hakkebøffer beskeden. Lagringstiden i MAP har en betydning for både konsistens og smag. Øges lagringstiden fra 2 til 6 dage, vil kødet få en mere genopvarmet smag, bitter smag, sur smag samt mindre kødsmag og sød smag, hvilket skyldes en kombination af begyndende fordærv og harskning. Køling under hakning har i nogen grad indflydelse på lipid- og proteinoxidation under lagring af hakket oksekød. Oksekød kølet med har et højere niveau af sekundære lipidoxidationsprodukter efter 9 dages lagring. Disse harskningsprocesser kan dog ikke dokumenteres sensorisk efter 6 dages lagring. Overordnet set er der relativ lille betydning af kølegas på spisekvaliteten af bøffer fra hakket oksekød lagret i høj ilt-map. Den største betydning af kølegas skal findes i de 2 dages ekstra holdbarhed, der opnås ved -køling. 8

9 Motivation Delopgave 5. Perspektiver for anvendelse af naturlige antioxidanter Der mangler fortsat grundlæggende viden om mekanismerne bag de kvalitetsforringelser, der ses ved traditionel MA-pakning, men proteinoxidation menes at være en væsentlig faktor. Tidligere undersøgelser har vist, at mørhed og saftighed forringes ved pakning i høj ilt. Frem til 2015 har der ved Københavns Universitet været forsket i naturlige antioxidanters beskyttelse mod proteinoxidation. I 2014 opnåede KU en dybere forståelse af en række antioxidanters sikring af spisekvalitet og farvestabilitet af marineret svinekød. Denne nye viden er i muligt omfang blevet perspektiveret i forhold til anvendelse på oksekød. Indhold Phenoliske antioxidanter vil have den samme mekanisme, uanset om de injiceres i oksekød eller svinekød. Derfor forventes resultaterne i nogen grad at kunne overføres til oksekød. Det skal dertil nævnes, at de to kødtypers sammensætning afviger betydeligt fra hinanden, særligt i forhold til pigmentindhold og fedtsyresammensætning der begge har betydning for oxidation. Oksekødet indeholder som regel mere pigment end svinekødet og kan derfor være særligt følsomt over for oxidation, da jernatomerne i myoglobinmolekylet initierer de oxidative processer. Der vil derfor være behov for at tilpasse doseringen af antioxidant i lagen afhængig af råvarens sammensætning. Konklusion Phenoliske antioxidanter vil påvirke oxidationsprocesserne i MA-pakket lagesaltet kød og vil derfor have en betydning for farvestabilitet, tekstur og smag. Antioxidanter kan med fordel inkorporeres i hele kødstykker vha. en sprøjtelage og derved optimere disse kvalitetsparametre. Antioxidanterne virker forskelligt, og det er derfor vigtigt at anvende den rigtige antioxidant og dosis tilpasset til kødtypen. Motivation Delopgave 6. Mikrobiologisk holdbarhedsmodel for hakket oksekød eller bøffer pakket med optimal gasblanding. Der blev udviklet et webbaseret værktøj til prædiktion af mikrobiologisk og sensorisk holdbarhed af MA-pakket hakket oksekød (80% O2 + 20% ). Modellen giver virksomhederne mulighed for på en nem og hurtig måde at estimere holdbarhed, afhængig af lagringstemperaturer og kimtal. Derved får virksomhederne bedre mulighed for at holdbarhedsmærke detailpakket hakket oksekød på et veldokumenteret grundlag. Værktøjet tager højde for, at udskæringer/småkød/trimmings kan opbevares vakuumpakket i op til 15 dage inden hakning. Indhold Der blev gennemført forsøg ved temperaturer angivet som gennemsnit af temperaturer logget i hele lagringsforløbet. Til forsøg til fremskaffelse af datagrundlag uden vakuumlagring af kødet før hakning blev kødet lagret ved -0,8 C, 1,5 C, 4,5 C og 7,7 C. Til valideringsforsøg med kød vakuumlagret i 13 dage før hakning blev kødet lagret ved 2,1 C og 4,5 C. Der er tidligere udviklet en holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket svinekød. Sammenlignes den forventede holdbarhed for hhv. MA-pakket hakket oksekød og MA-pakket hakket svinekød, så er holdbarhederne som vist i figur 3. Meget overraskende, så er den forventede holdbarhed for MA-pakket hakket oksekød kortere end den forventede 9

10 holdbarhed for MA-pakket hakket svinekød, især ved opbevaring ved lav temperatur. Årsagen kan være, at pigmentindholdet i oksekød er større end i svinekød, og forskellen er dermed betinget af, at der hurtigere udvikler sig afvigende lugt pga. oxidation. Figur 3. Forventet holdbarhed (antal dage indtil 50% af pakkerne er uacceptable vurderet på lugt) af MA-pakket (80% O2 + 20% ) hakket oksekød og svinekød. Startkimtal 4 log cfu/g. Konklusion Der er udviklet en model, som med god nøjagtighed kan beregne sammenhæng mellem startkimtal, temperatur og udvikling i hhv. kimtal og rå lugt og dermed prædiktere holdbarheden af MA-pakket hakket oksekød, hvor udskæringer/småkød har været opbevaret i op til 15 dage i vakuum inden hakning. Der er usikkerhed om, hvor godt udvikling i kimtal prædikteres. Ved offentliggørelse af modellen håndteres det ved at øge usikkerheden på prædiktionen. Konklusion Der er fortsat opmærksomhed på kvaliteten af MA-pakket kød i Danmark og i landene omkring os, og relevansen af nye løsninger til optimering af kvalitet og holdbarhed er høj, både for forbrugere, detailled og kødbranche. Følgende guidelines opsummerer nyeste viden for MA-pakning i alternative pakkegasser for hakket oksekød og modnede bøffer. Hakket oksekød Guidelines for pakning af hakket oksekød Det er ifølge nærværende undersøgelser ikke muligt at optimere både kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød ved anvendelse 3-gas MAP. For maksimal holdbarhed anbefales at hakke kødet så tæt på slagtedatoen som muligt, idet råvarens alder påvirker holdbarheden af det MA-pakkede oksekød. Nærværende undersøgelse peger på, at hakkes kødet 2 dage efter slagtning i stedet for 6 dage efter slagtning, vil holdbarheden kunne øges med 2-4 dage ved 5 C. detailpakke hakket oksekød i 50% O2 + 40% + 10% N2 eller 80% O2 + 20% og lagre kødet ved maksimum 5 C. 10

11 For maksimal spisekvalitet anbefales at detailpakke hakket oksekød uden O2 i pakkegassen. Derved er det muligt at optimere kødsmag og saftighed af det stegte kød, samtidig med at harsk smag og genopvarmet smag ( warmed over flavour ) samt premature browning reduceres. Holdbarheden for denne pakkegas er ikke undersøgt i nærværende undersøgelse, men forventes som minimum at være tilsvarende traditionel MA-pakning med højt iltindhold. Hakket oksekød O 2 CO 2 N 2 Temp. Spisekvalitet Harsk WOF PMB 0% 70% 2-5 C Kødsmag Saftighed Holdbarhed 50% 40% 10% Lugt: 9-12 dage 80% 20% - Farve: dage 2-5 C Bøffer Guidelines for pakning af modnede oksebøffer Traditionel detailpakning i modificeret atmosfære med 70% O2 + har ved gentagne forsøg vist at påvirke spisekvaliteten negativt sammenlignet med skinpakning. Ulempen ved skinpakning er, at kødets overflade ikke bloomer og dermed har en mørkere violet farve end den røde farve, som forbrugerne efterspørger. Ønskes en rød farve for modnede bøffer, anbefales at pakke bøfferne i en pakkegas bestående af O % N2. Derved øges mørhed, saftighed og smag sammenlignet med pakning i 70% O2 + uden at gå væsentligt på kompromis med holdbarheden. Modnede oksebøffer (LD) O 2 CO 2 N 2 Temp. Holdbarhed Lugt: 6 dage Farve: 7 dage 40% 2-5 C Rapporter & publikationer DMRI rapporter Rapport State of the art 2013 Detailpakning af fersk oksekød_version 2 af Mari Ann Tørngren, Rapport Screening af nye pakkegasser ved MA-pakning af hakket oksekød af Mari Ann Tørngren og Mianne Darré, Rapport Betydning af pakkegas for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød af Mari Ann Tørngren og Mianne Darré, Rapport Gassammensætningens betydning for kvalitet og holdbarhed af bøffer pakket i 3-gas MAP Mari Ann Tørngren og Mianne Darré, Rapport Kølegassernes betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød af Mari Ann Tørngren og Mianne Darré, Rapport Perspektiver for anvendelse af phenoliske antioxidanter i oksekød af Mari Ann Tørngren, Rapport Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød af Hardy Christensen,

12 Studerende Laura Baussà I Cano. MSc Thesis (30 ECTS). Beef minced packed in modified atmosphere Impact of gas composition on meat quality during cold storage (2014). Supervisor: Caroline P. Baron, Associate Professor, National Food Institute, DTU. Co supervisors: Mari Ann Tørngren, Senior Consultant, DMRI; Dimitrios Spanos, PhD Student, National Food Institute, DTU; Censor: Dorthe Kirstensen, Research Scientist, Novo Nordisk. Final part of the MSc program in Advanced and Applied Chemistry. It has been performed at the National Food Institute, Lipid and Oxidation Department at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) in Lyngby, from September 2013 to February Konferencer & seminarer Spanos, D., Baussá, L., Baron, C.P., Tørngren, M.A. (2014) Minimising protein oxidation in retail-packed beef using three-gas MA-packaging. 60 th International Congress of Meat Science and Technology, nd August 2014, Punta Del Este, Uruguay. Tørngren, M.A. & Darré, M. (2015). Three-gas MAP is optimizing quality and shelf life of retail packed beef steaks. 61 st International Congress of Meat Science and Technology, th August 2015, Clermont-Ferrand, France. Virksomhedsseminar om pakning af kød, 2. november Afholdt på DMRI med deltagelse af danske virksomheder: emballagefirmaer, slagteri og forarbejdning, detailhandelen, gasfirmaer, salg og udvikling af pakkemaskiner samt måling og styring af gasser. Mundlig formidling Status, resultater og planlægning: 1. styregruppemøde Pakkemøde. Besøg af Færch plast og Sealed air Detailpakning af oksekød: MAP vs. Skinpakning. Besøg af NEMCO Shelf-life and packaging. Besøg af svensk detailhandel Packaging and eating quality. Besøg af Cryovac Sealedair Status, resultater og planlægning: 2. styregruppemøde Status på innovativ detailpakning. Slagterikontaktforum Packaging. Besøg af Bemis Innovativ detailpakning. Besøg af YaraPraxair Status, resultater og planlægning: 3. styregruppemøde Hvad er god kvalitet af centralpakket kød? Virksomhedsseminar Perspektiver fra MAP til CAP. Virksomhedsseminar Status, resultater og planlægning: 4. styregruppemøde januar 2016 Andre medier Madmagasinet. Kvalitet af hakket kød Radioavisen. DMRI hakket kød TVA kl hakket kød TVA kl hakket kød Aaslyng, M. & Tørngren, M.A. (2015). Den gode smag i måltidet. Fødevaremagasinet. TEMA: kød, fisk, delikatesser og økologi, p

13 Tørngren & Darré (2015). Detailpakning af fersk kød kan vi optimere pakkegassen? Fødevaremagasinet. December On-line Modellen vil komme til at ligge on-line på Referencer Clausen, I. (2003). Forbrugerpakning af oksekød modningstid og pakkemetode effekt på sensorisk og mikrobiologisk kvalitet. DMRI rapport af 20. maj Projekt 01794, dokument Clausen, I. (2007). Oksekød forbrugerpakning og marinering. DMRI Slutrapport af 9. februar Projekt , dokument Clausen, I., & Baltzer, M. (2004). Forbrugerpakning af oksekød Pakkesystem 2 (modning og detail) effekt på sensorisk kvalitet og farve. DMRI rapport af 9. september Projekt 01794, dokument Clausen, I., Jakobsen, M., Ertbjerg, P., and Madsen, N. T. (2009). Modified atmosphere packaging affects lipid oxidation, myofibrillar fragmentation index and eating quality of beef. Packaging Technology and Science 22: Esmer, O., Irkin, R., Degirmencioglu,N., and Degirmencioglu,A The effects of modified atmosphere gas composition on microbiological criteria, color and oxidation values of minced beef meat. Meat Science 88: Estévez, M. (2011). Protein carbonyls in meat systems: A review. Meat Science 89: Lagerstedt, Å., Lundstrøm, K., & Lindahl, G. (2011). Influence of vacuum or high-oxygen modified atmosphere packaging on quality of beef M. longissimus dorsi steaks after different ageing times. Meat Science 87: Lund, M. N., Lametsch, R., Hviid, M. S., Jensen, O. N., and Skibsted, L. H. (2007). High-oxygen packaging atmosphere influences protein oxidation and tenderness of porcine longissimus dorsi during chill storage. Meat Science 77: Jongberg, S., Wen, J., Tørngren & M. A., Lund, M.N. (2014). Effect of high-oxygen atmosphere packaging on oxidative stability and sensory quality of two chicken muscles during chill storage. Food Packaging and Shelf Life 1, Hviid, M, Bejerholm, C. & Christensen, H. (2007). Case Ready svinekød. Sammenligning af 9 forskellige gasblandinger. DMRI rapport af 25. oktober Projekt 03774, dokument

14 Pearson, A. M., and Young, R. B. (1989). Sarcoplasmic Proteins. In Muscle and meat biochemistry. A. M. Pearson, and R. B. Young, editors Tørngren, M. A. (2003). Effect of packing method on colour and eating quality of beef loin steaks. 49 th International Congress of Meat Science and Technology. Brazil, September Tørngren, M. A. & Gunvig, A. M. (2011). Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. DMRI rapport af Projekt Tørngren, M. A. & Darré, M. T. (2013). Guidelines for detailpakning af fersk svinekød (2013). DMRI rapport af 14. marts Projekt

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer.

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer. Gassammensætningens betydning for kvalitet og holdbarhed af bøffer pakket i 3-gas MAP Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren og Mianne Darré 21. januar 2015 Proj.nr.

Læs mere

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Dato 16 december 2015 Proj.nr. 2003031-15 Version 01 HCh Hardy Christensen Sammendrag Baggrund og formål I projektet skal der

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af phenoliske antioxidanter i oksekød Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger

Perspektiver for anvendelse af phenoliske antioxidanter i oksekød Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger Perspektiver for anvendelse af phenoliske antioxidanter i oksekød Innovativ detailpakning Optimering gennem nye gasblandinger 4. december 2015 Proj.nr. 2003031-15 Version 1 MATN/MT Mari Ann Tørngren &

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace.

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet 16. juni 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/MT Holdbarhed og kvalitet af detailpakkede økologiske svinekoteletter Mari Ann Tørngren & Mianne Darré

Læs mere

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket Kølegassernes betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren 10. november 2014 Proj.nr. 2003031-14 Version 1 MATN/MT

Læs mere

Pakkemetode forringer kødets kvalitet

Pakkemetode forringer kødets kvalitet Pakkemetode forringer kødets kvalitet Når kød pakkes i beskyttende atmosfære kan det blive både tørt og sejt, og det kan se gennemstegt ud uden at være det, viser ny forskning. 18 Tekst: Ina Clausen foto:

Læs mere

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund Rapport Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød Dato: 24. marts 2010 Proj.nr. 03774 MATN/MT Slutrapport Mari Ann Tørngren Baggrund Et stigende salg af case-ready pakninger har medført et

Læs mere

State of the art - Betydning af pakkegas i MAP

State of the art - Betydning af pakkegas i MAP State of the art - Betydning af pakkegas i MAP Optimeret detailpakning af svinekød 24. maj 2013 Proj.nr. 2001533-13 Version 2 MATN/MT Mari Ann Tørngren Forord Fokus i nærværende projekt Optimeret detailpakning

Læs mere

Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød

Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød Rapport Optimeret kvalitet og holdbarhed af svinekød Slutrapport: WP2 Optimeret detailpakning af svinekød Mari Ann Tørngren 23. december 2015 Proj.nr. 2001533-14 Version 1 MATN/MT Baggrund Der er en stigende

Læs mere

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål Rapport Holdbarhed på frost 1. december 2015 Proj.nr. 2001468-15 Version 01 HCH/LME/JUSS Hardy Christensen og Lene Meinert Sammendrag Baggrund og formål Frostlagring har været anvendt i mange år. Men informationer

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel.

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel. Rapport Spisegrisen, alternative racer Sensorisk kvalitet af tørret mørbrad Margit Dall Aaslyng 12. september 2011 Proj.nr. 2000219 Version 1 MDAG/MT Sammendrag Formålet med forsøget var at sammenligne

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY.

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY. Rapport Spisegrisen - alternative racer Effekt af modning på tekstur afhængig af krydsning Af Camilla Pauli/Margit D. Aaslyng 24. august 2010 Proj.nr 1378783-01 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Der

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Medarbejderen. Molekylær ernæring og fødevareteknologi:

Medarbejderen. Molekylær ernæring og fødevareteknologi: Molekylær ernæring og fødevareteknologi: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem fødevarernes

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren Rapport Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport Mari Ann Tørngren 27. februar 2012 Proj.nr. 2000232 Version 1 MATN/MT Baggrund Sous-vide betyder under vakuum og blev opfundet

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

At opsummere årsager til sortfarvning af ben inden for kødindustrien med fokus på fjerkræ.

At opsummere årsager til sortfarvning af ben inden for kødindustrien med fokus på fjerkræ. Notat Sortfarvning af ben i kyllingeprodukter Jannie Bøegh-Petersen 5. marts 2014 Projektnr.2003032 JBOE/JUSS Baggrund Farven på kødet er den mest almindelige kvalitetsindikator, som anvendes af forbrugerne

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

Afgørende faktorer for succes med pakning

Afgørende faktorer for succes med pakning 8. JANUAR 2013 Afgørende faktorer for succes med pakning Merete Edelenbos Lektor, PhD Institut for Fødevarer Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk Indhold INDHOLD Særlige egenskaber ved frisk frugt

Læs mere

TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL

TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL» En kreativt udformet direct mail skabte opmærksomhed på det overkommunikerede telemarked. Direct mailen fik 25

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016

Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Drøftelse af aflastningsfamilier, interne skoler, egenbetaling mv. DASSOS 25. Januar 2016 Intro Udfordring: Kommunerne i Region Midtjylland oplever en mangel på aflastningsplejefamilier Baggrund: Notat

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi På Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på følgende fem moduler:,, Viden og dannelse i pædagogisk-filosofisk

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Faktorer der påvirker barnets jernstatus i 9 mdr s alderen. Ulla Holmboe Gondolf uhgon@food.dtu.dk

Faktorer der påvirker barnets jernstatus i 9 mdr s alderen. Ulla Holmboe Gondolf uhgon@food.dtu.dk Faktorer der påvirker barnets jernstatus i 9 mdr s alderen Ulla Holmboe Gondolf uhgon@food.dtu.dk Disposition Baggrund Den danske officielle jernanbefaling for spædbørn Hvorfor er det nødvendigt? Konsekvenser

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10 FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR version 2012/10 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller

Læs mere

EVALUERING AF VIDENFACILITATORMIDT. Camilla Kølsen Rikke Wetterstrøm

EVALUERING AF VIDENFACILITATORMIDT. Camilla Kølsen Rikke Wetterstrøm EVALUERING AF VIDENFACILITATORMIDT Camilla Kølsen Rikke Wetterstrøm INDHOLD Evalueringens formål Evalueringens indhold Opmærksomhedspunkter Metode Datagrundlag Resultater Effektmåling Læringscases 09-03-2016

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014

Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og

Læs mere

Eksempel på en horisontal flowpakke maskine

Eksempel på en horisontal flowpakke maskine Notat 14. oktober 2013 Projekt nr. 2001533-13 JMS/JUSS Nyeste emballeringsformer til pakning af fersk kød Formål Formålet med notatet er at give et overblik over forskellige former for emballering af fersk

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser Middle Management Program (MMP) Forberedelseshæfte til lederudviklingsprogram for nye og erfarne mellemledere Kære Leder Velkommen på IBCs Middle Management

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet

Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet Vores forbrug af fødevarer har stor betydning for klimaet Lisbeth Mogensen, Marie Trydeman Knudsen, John E Hermansen Er der noget om, at de røde bøffer påvirker klimaet mere end gulerødderne? Og hvor meget

Læs mere

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten

Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Baggrund Vurdering af korttidseffekten Hastighed og sikkerhed på motorvejene efter indførelse af 130 km/t Lars Klit Reiff, projektleder, kompetencecenter for trafiksikkerhed, Vejdirektoratet (lk@vd.dk). Medforfattere: Tove Hels, DTU Transport;

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

Fysisk prøve Politiskolen i Grønland

Fysisk prøve Politiskolen i Grønland Fysisk prøve Politiskolen i Grønland Fysisk prøve for ansøgere til politiet Den fysiske prøve varer ca. tre timer inklusive votering og tilbagemelding. Du skal både bestå opvarmningen og hver enkelt af

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner.

På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner. Herlevs herligheder Ernæring På Herlev Hospital får ældre patienter ernæringstæt og appetitvækkende måltider i overskuelige portioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Mange ældre indlagte patienter

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Strategi og arbejdsplan for Penge- og Pensionspanelet 2011

Strategi og arbejdsplan for Penge- og Pensionspanelet 2011 Strategi og arbejdsplan for Penge- og Pensionspanelet 2011 Panelets arbejde i 2010 Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11

Intro - Std.Arb. Version: 2014-12-11 Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne erfaringer og oplevelser

Læs mere

www.kogp.dk 11798 Firmapension nyttig viden og anbefalinger til pensionsansvarlige Få mere at vide på: www.fripension.dk eller på 70 222 700

www.kogp.dk 11798 Firmapension nyttig viden og anbefalinger til pensionsansvarlige Få mere at vide på: www.fripension.dk eller på 70 222 700 www.kogp.dk 11798 Få mere at vide på: www.fripension.dk eller på 70 222 700 Firmapension nyttig viden og anbefalinger til pensionsansvarlige Her er resultatet af vores landsdækkende undersøgelse I efteråret

Læs mere

Kvalitativt multiplecasestudie. funktionsevne hos AMD-patienter

Kvalitativt multiplecasestudie. funktionsevne hos AMD-patienter Kvalitativt multiplecasestudie af funktionsevne hos AMD-patienter Problembaggrund AMD er langt den vigtigste årsag til tab af læsesyn i den vestlige verden. Derfor findes det relevant at sætte fokus på

Læs mere

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi Økonomisk analyse. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Jyder vælger dansk Københavnere økologi Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse

Læs mere

110,- 100,- SPAR 89,90 2 FLASKER. Ovnklar svinekam Ridset og uden ben 2,5-3,0 kg Kg-pris maks. 40,00

110,- 100,- SPAR 89,90 2 FLASKER. Ovnklar svinekam Ridset og uden ben 2,5-3,0 kg Kg-pris maks. 40,00 Tilbudsavisen gælder fra torsdag d. 19. november til og med onsdag d. 25. november 2 FLASKER 100,- 110,- SPAR 89,90 Spier Vintage Sydafrika Flere varianter 2 x 75 cl Literpris 73,33 Frit valg Ovnklar svinekam

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Fødevarer tilsat omega-3 fedtsyrer - et alternativ til fisk Muligheder og udfordringer

Fødevarer tilsat omega-3 fedtsyrer - et alternativ til fisk Muligheder og udfordringer Fødevarer tilsat omega-3 fedtsyrer - et alternativ til fisk Muligheder og udfordringer v/ Postdoc Anna Frisenfeldt Horn, DTU Fødevareinstituttet Lipid- og oxidationsgruppen, Afdeling for Fødevareindustriel

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats

Kommunikationsstrategi for Jobcenter Esbjergs virksomhedsrettede indsats Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2012 Sagsbehandler Kenneth L. Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 E-mail keno@esbjergkommune.dk Kommunikationsstrategi

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE

FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE FAST TILKNYTTEDE LÆGER PÅ PLEJECENTRE Formålet med ordningen har været at undersøge, om en fast tilknyttet læge på et plejecenter kan skabe bedre kvalitet for den ældre. 1 Dokumenteret effekt af ordningen

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT A f s lutningsnotat Den digitale skole Baggrund og formål I 2011 udgjorde bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Samtidig færdedes mange børn og

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation

Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Bilag 2. Malkekøer i tidlig laktation Resume af resultatet Både, og kan indgå i rationen som erstatning for, men indholdet af PBV i rationen stiger. Sojakage kan dog ikke helt undværes, hvis AAT-behovet

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske?

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? 25.FEBRUAR 2014 Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? Merete Edelenbos, lektor, PhD Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk

Læs mere

bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES

bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES 1/6 bepeaked BEPEAKED - GØR DET ENKELT AT LYKKES Hvorfor skal det være svært at få den krop du ønsker dig? Gør det enkelt for dig selv, og læs denne start guide. BEGYNDER GUIDE - team bepeaked www.bepeaked.dk

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i fysik/kemi

Vejledning til skriftlig prøve i fysik/kemi Vejledning til skriftlig prøve i fysik/kemi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 5 Hjælpemidler... 5 Opgavetyper... 6 Eksempler på opgaver...

Læs mere

BIOLOGISKE EFFEKTER AF VANDINDVINDING PÅ VANDLØB

BIOLOGISKE EFFEKTER AF VANDINDVINDING PÅ VANDLØB AARHUS UNIVERSITET BIOLOGISKE EFFEKTER AF VANDINDVINDING PÅ VANDLØB Peter Wiberg-Larsen, Daniel Graeber m.fl. 5. NOVEMBER 2015 FOKUS PÅ INDVINDING AF GRUNDVAND VANDFØRING OG LEVESTEDER Vegetation Vandføring

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik

Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Evaluering af Kandidatuddannelsen i generel pædagogik På Kandidatuddannelsen i generel pædagogik blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på fem moduler:,,, Daginstitutions- og skolestartspædagogik

Læs mere

Kaizen. Hvordan du kan involvere dine medarbejdere i at lave løbende forbedringer på en systematisk måde

Kaizen. Hvordan du kan involvere dine medarbejdere i at lave løbende forbedringer på en systematisk måde Kaizen Hvordan du kan involvere dine medarbejdere i at lave løbende forbedringer på en systematisk måde 2013 Lean Akademiet - Danmark Gennemfør forbedringer med en systematisk metode, der tager udgangspunkt

Læs mere

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank Kort fortalt Af John Buhl e-bog Forlaget Nomedica 1. udgave juni 2016 ISBN: 978-87-90009-34-2 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen

Læs mere