TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK. Index med resume af dokumenter"

Transkript

1 TRANSSKRIPTIONER FRA SKØDE OG PANTEPROTOKOLLER: FREDERIKSBORG AMT, HIRSCHHOLM BIRK Index med resume af dokumenter Kontakt mig: Hvis du har behov for den fulde tekst af et transskriberet dokument, eller ønsker fotos af et dokument (som.jpg fil) 1

2 Skøde og Panteprotokol (uden nr) Fra tiden før 1773 Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Der mangler protokol for denne periode, men nogle skøder og obligationer er citeret i senere Skøde- og panteprotokoller. Dem jeg har set, er opført her. Indeks: Første dato angiver dokumentets underskrift, mens tinglæsningsdato anføres inde i teksten. Hvis kun tinglæsningsdato kendes, anføres den først. 5/ Dr. Sophia Magdalene overdrager gaard nr 2 til Söetaten (se skøde og panteprotokol Fol 453) 16/ Det fattiges væsen køber gård i Nive. [Citeret ved salget af den halve gård til M von Lüttichau, tinglæst 19/ ] 16/ Arvefæsteskøde på gård nr. 6 i Niverød underskrevet til Gamle Jens Hansen. Tinglæst 25/ / Gamle Jens Hansen skøder sin gård nr. 6 i Niverød til madam Schive. Tinglæst 6/ [Citeret i overenskomst mellem Conrad Reventlow og gdm Peder Larsen 27/ tinglæst 24/ ] 11/ Birkeskriver Schive låner 200 rd i Hirshholm Amts Overformynder Casse med pant i sin gård i Nivaa. Citeret i Rigsarkivet//BeskrivelsesforretningHirschholm Amt Würtzen fæster Nivaa gård nr. 3 før 3/ Tingsvidne: Møller Peder Pedersen Høy, Nive Mølle lader tinglæse en vurdering af Nive Mølle med tilhørende bygninger: rd. Citeret i Rigsarkivet/Købstædernes Almindelige Brandforsikring, Journal , ca 3/5 1766, hvor mølleren beder om optagelse i brandforsikringen. 26/ Kongen overdrager Nivaa Havnegaard til A. Lüttichau (se skøde og panteprotokol Fol 453) Ult 1767 Jacob Kieldskov og hr Engelhardt køber teglværket på auktion 10/ Skøde: Anders Pedersen, ejer af Nive Mølle, køber Nive gaard No. 1, 4 td 1 sk 2 fd 2 alb. Citeret ved salg af halvdelen af jorden, tinglæst 19/ /5 1769: Jacob Kieldschow køber Nivaa Teglværk på auction. Auktionsskødet bliver først tinglæst ved næste handel (21/3 1774). (Se: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 16) 2

3 1/6 1769: Lorentz Smidts panteobligation til Søren Schade. Tinglæst 12/ Ved udslættelsen 23/ Henvises til gamle panteprotokol Fol 276. (Se Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 34) 14/ Tingsvidne: Lüttichaus gård er forsikret for 6480 rd (se Skøde og Panteprotokol Fol 453) 25/ Gl. Jens Hansen får tinglæst arvefæsteskøde på Niverød gård nr. 6. Arvefæsteskødet dateret 16/9 1761(Citeret ved Madam Schives salg af gården til Conrad Reventlow. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 375.) 3

4 Skøde og Panteprotokol (uden nr) Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 9/ Møller Anders Pedersen får kongelig bevilling til at bygge en vejrmølle. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /6 1773: Kammerherre Adam Lüttichau låner 3000rd af Det Kongelige Danske Krigshospital. Tinglæst 28/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 7 11/6 1773: Møller A Pedersen sælger Nive gård nr 1 med den halve jord til Almindelig Pleieanstalt. Den anden halve jord lægges til Nive Mølle. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 8. 11/9 1773: Panteobligation. Madam Schive i Nivå skylder Peder Holm i Jellerød 1400rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 14 (ej affotograferet) 11/ Schiwe underskriver obligation på 1400 rd til Assistensforvalter Holm med 1 prioritet i "Nivaagaard" [skulle være Nivaa kro]. Tinglæst 31/ Citeret ved udslettelsens tinglæsning 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /3 1774: Lorentz Jørgensen Smidt køber Nivaa Teglværk af Jacob Kieldschow. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /3 1774: Lorentz Jørgensen Smidt skylder Kieldschow 1950 rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /4 1774: Caution for Würtzens kontrakt med Landetaten om leverance af brød til Citadellet Frederikshavn. Tinglæst 11/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 23 16/ Læst auktionsskøde på Nive vandmølle, græsmølle og vejrmølle. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio (Fotograferet). 21/ : Tinglæst flere dokumenter incl. en kongelig resolution om Nive Mølle. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , (Folio affotograferet) 5/ Kongelig bevilling til at bygge vindmølle ved Nive. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 28. (Fotograferet). 23/1 1775: Udslættet af panteprotokol: Lorentz Smidts panteobligation af 1/ til Søren Schade. Kvitteret 14/ Henviser til gamle panteprotokol Fol 276 (gamle panteprotokol eksisterer ikke mere). Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 34. 4

5 5/ : Lorentz Smidt sælger Nivaa Teglværk til Jacob Kieldskow. tinglæst 18/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 47 5/ : Udslettet af panteprotokol: Lorentz Smidts panteobligation af 21/ til Jacob Kieldskow på 1950rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 47 29/ underskrevet Lauritz Schiwes obligation til forvalter Holm på 160 rd. Tinglæst 12/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio Udslettelse tinglæst 9/ (Fotograferet). 11/ Adam Lüttichau låner 3000rd af Frederiksborg og Cronborg Amters Umyndiges Arvemidler ved H Levetzow med pant i gården i Nivaa. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 70 30/ Udslettet af panteprotokol: Adam Lüttichaus panteobligation af 11/ til Det Kongelige Krigshospital på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 70 24/ Schiwes obligation på 1400rd til forvalter Holm med 1 prioritet i Nivaa Kro transporteres til J T Flyger. Citeret ved obligationens udslettelses tinglæsning 9/ /1 1779: Grev Stolberg, Rondstedgaard, låner 4000rd af Dronning Anne Sophies Enkestiftelse ved C F Reventlov og Conrad Georg Reventlov. Tinglæst 13/3 1780: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 112 (Delvist transskriberet) 26/ underskrevet Kongelig resolution madam Schieve på Nivaa kro må sælge specierier, urtekram, samt al anden grov bondehandel. Må beværte selskaber med mad og vin. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrevet købekontrakt: Gl. Jens Hansen sælger Niverød gård nr. 6 til Madam Schive. Tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 173, Folio / Panteobligation. Adam Lüttichau skylder Frederiksborg Latinskole 1500rd med pant i hans ejendom i Nivå. (købt i 1767). Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Udslettet af panteprotokol. Kontrakt af 20/ tinglæst 11/ mellem Würtzen og Landetaten om levering af brød til Citadellet Frederikshavn. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Skøde underskrevet: Würtzen sælger sin gård i Nivaa (Gård nr. 3) på auktion, til Christen Maestrichs enke for 6000rd. Skøde tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 170 5

6 12/ Auktionsskøde. Madam Elisabeth Maestrich sælger sin ejendom i Nivaa (Gård nr. 3) til P H Pechule. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Panteobligation. P H Pechule skylder madam. Mastrich i København. 3000rd. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Underskrevet Kongelig bevilling: von Lüttichau må købe en halv gårds jorder i Nive af de Fattiges væsen i København. Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio [den anden halvdel skal være lagt til Nive Mølle iflg salgskontrakten med Almindeligt hispital 11/6 1873] 4/ : Panteobligation: Adam Lüttichau skylder 400rd til det Almindelige Hospital for ½ gårds jord i Nive købt af det Fattiges væsen i Kbh (Nive gård nr. 1, hvoraf han i forvejen har den anden halvdel). Tinglæst 19/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio 228 9/ Fol 227: Sidste del af udslættelse (3000rd) mangler (Udprintet). 19/ : Udslettet af panteprotokol: Lüttichaus 1 prioritets panteobligation af 11/ til H Levetzow på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /7 1789: Panteobligation. P H Pechule skylder Christian Schimmelmann 1500rd med 2 prioritet i ejendommen i Nivaa (Gård nr. 3). Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Underskrevet Møller Søren Hansens obligation til Hans Hansen i Udserød på rd. Tinglæst 6/12. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 355. (Fotograferet). 20/ Niverød bønder og madam Schive underskriver adkomst til Henrik Pedersen, Niverød Skovhus på jordstykke i Nivå og Niverød overdrev. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Købekontrakt underskrevet. Madam Schive sælger Nivaa Kro og gård nr. 6 ("gl. Jens Hansens" gård) i Niverød til grev Reventlov. Begge ejendomme tiltrædes 1/ Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrives skøde: Søren Hansen køber Nive mølle. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 346. (Fotograferet). 31/ underskriver Søren Hansen obligation til Frederik Christensen på rd. Tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 346. (Fotograferet).??/ : Søren Hansen ved Nive Mølle. Folio 355, 425. Ikke fotograferet 6

7 4/ Købekontrakt underskrevet, Peder Pedersen sælger Mikkelborg kro til Friederich von Würtzen. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 363. (Fotograferet). 10/5 1791: Jacob Kieldskov sælger Nivaa Teglværk til C G Reventlov. Tinglæst 23/5 1791: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio /5 1791: C G Reventlov skylder (1 prioritet i Nivaa Teglværk) 1000rd til Jacob Kieldskov. Tinglæst 23/5 1791: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Aftale: Conrad greve Reventlow overdrager bygningerne fra gård nr. 6 i Niverød til gdm Peder Larsen i Weienbrød, som erstatning for det underhold hans kone, enke efter gl. Jens Hansen, skulle have haft. Ejendom tiltrædes 1/ Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / : C G Reventlovs obligation dateret 10/ og tinglæst 23/ paa 1000rd til Jacob Kieldskov kvitteret. Udslettes af tingbog 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / kvittering af obligation på 160rd fra Birkeskriver Schive til Amts Forvalter Holm dateret 29/ og tinglæst 12/ Udslettelse tinglæst 9/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / : Fuldmagt fra C G Reventlov til advokat Damkier til at sælge Nivaa teglværk og den forhen i Nivaae værende kro. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / Kvitteret Schives obligation på 1400 rd til Assistens Forvalter Holm, transporteret til J T Flyger. Tinglæst 31/ Udslettelsen tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / Underskrevet skøde på Den gamle kro i Nivaa (uden krohold) og gl. Jens Hansens gård (nr 6) i Niverød fra mad Schive til grev Reventlov for 3000 rd. Tinglæst 16/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio /6 1792: Conrad G Reventlov sælger Nivaa Teglværk og den gamle kro til von Lüttichau. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / tinglæst afdrag på obligation fra Søren Hansen, Nive Mølle til Hans Henriksen, Usserød oprindeligt på 1000 rd. Resterer 400 rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 425. (Fotograferet). 11/ : Panteobligation: Adam Lüttichau skylder Scheel 2200rd. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio

8 14/ Underskrevet skøde på Niverød Kro, Krohold og Bom på Kongevejen fra mad. Schive til sønnen Peter Christian Schive for rd. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / P C Schive underskriver obligation på 1000 rd til Jens Hellesens arvinger med 1 prioritet i Niverød Kro. Tinglæst 21/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio / P C Schive underskriver obligation på 1800rd til moderen mad. Schive med anden prioritet i Niverød Kro. Tinglæst 21/ Udslettelse tinglæst 26/ / Købekontrakt: P C Schive køber Weinbrød gård nr. 14 af Niels Larsen. Uvist om kontrakten er tinglæst. Citeret i skøde tinglæst 26/ / (5/8 1793): Adam Lüttichau får Nivaa havn til ejendom for 400rd. tinglæst 19/ Hirschholm Birk, skøde og Panteprotokol , Folio

9 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 13/2 1794, skøde på to gårde til Peter Christian Schive. Den ene er Weienbrød gård nr / Obligation underskrevet, Peter Christian Schive skylder jomfru Anne Hellesen 400 rdl. Tinglæst 12/ Udslettet 26/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 25. (Fotograferet). 21/ Obligation underskrevet, Peter Christian Schive skylder møller Frederik Christensen 250 rd. tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 20. (Fotograferet). 29/ tinglæst, Søren Hansen afdrager på obligation til Frederik Christensen. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 68. (Fotograferet). 29/6 1795: Poul H Pechule låner 500rd af grev Schimmelman med 3 prioritet i sin ejendom i Nivaa(gård nr. 3). Tinglæst 3/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Skøde underskrevet, Peter Christian Schive sælger bomhuset ved Niverød Kro til Frederik Christiensen Møller. Tinglæst 13/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 72. (Fotograferet). 30/ Tinglæst afdrag på møller Søren Hansens obligation til Hans Hansen. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1773, Folio 73. (Fotograferet). 7/ Købekontrakt underskrevet, Peter Christian Schive sælger Niverød Kro til Albrecht Carl von Mehren. Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio (Fotograferet). 25/ Fuldmagt underskrevet af Peter Christian Schive i anledning af en arvesag. Tinglæst 27/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 139. (Fotograferet). 23/ Underskrevet skøde: P C Schive sælger Niverød Kro til A Carl von Mehren for rd. Tinglæst 26/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Tinglæst udslettelse af obligation tinglæst 21/ fra P C Schive til Jens Hellesens arvinger på 1000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Tinglæst udslettelse af obligation tinglæst 21/ fra P C Schive til madam Schive på 1800rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 152 [på samme foto som ovenstående] 9

10 26/ Tinglæst udslettet obligation dateret 13/ og tinglæst 12/ fra Peter Christian Schive til jomfru Anne Hellesen på 400 rdl. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / Købekontrakt underskrevet: P H Pechüle sælger gård nr 3 i Nivaa til Niels L Hvidt for rd dc. Tiltrædes 14/ Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / N L Hvidt underskriver obligation til mad. Maestrich på 3.000rd. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio 167. Udslettet 2/ / A M H von Lüttichau sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Teglværkets jorder, gård i Nive og gård i Niverød til G C Hauch. Tinglæst 27/2 1797: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / G C Hauch låner rd af den almindelige Enkekasse. Tinglæst 27/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Poul H Pechule sælger gård nr 3 i Nivaa til Niels Lauritz Hvidt. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Niels Lauritz Hvidt skylder 3000rd til mad Elisabeth Mastrichs i København med 1 prioritet i gård nr 3 i Nivaa. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: P H Pechüles panteobligation af 9/ til grev Schimmelman på 500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: : P H Pechüles panteobligtion af 31/ til mad Mastrichs i København på 3000rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /1 1797: Udslættet af panteprotokol: P H Pechules panteobligation af 10/ til Christian Schimelmann på 1500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /2 1797: Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation fra Adam Lüttichau af dato 10/ til Frederiksborg Latinskole på 1500rd. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio /2 1797: Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation fra Adam Lüttichau af 4/ til Alm Hospital på 400rd imod pant i gard i Nive. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / : Udslættelse fra panteprotokol: Panteobligation på 2200rd fra Adam Lüttichau af 10/ til Statsminister Scheel, med 1 prioritet i de 2de steder i Nivaa, tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio

11 19/ G C Hauch sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Teglværkets jorder, gård i Nive og gård i Niverød til Johan Jørgen Løwe. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder den Almindelige Enkekasse rd. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder A M H Lüttichau 8.000rd. Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Johan Jørgen Løwe skylder G C Hauch 3.000rd (3 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio / Udslettet obligation fra N L Hvidt til madam Maestrich på rd. dateret 14/ , tinglæst 9/ Udslættelsen tinglæst 2/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1793, Folio / G C Hauchs panteobligation, dateret 16/ og tinglæst 27/2 1797, til den Almindelige Enkekasse på rd kvitteret. Udslættet i Tingbogen 16/7 1798: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio P C Schive skylder sin mor Cecilia C Schive 1800rd. Tinglæst: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 1: , Folio 448. Ej affotograferet. 11

12 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 26/ Købekontrakt underskrevet. N L Hvidt sælger Nivaa gård nr. 3 til David Marx for 9.500rd. Tiltrædes 1/ Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio /4 1802: Niels Mortensen ved Nive Mølle sælger hus i Brønsholm. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1823, Folio 568. (Fotograferet). 11/ J J Løwe sælger Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Nivaa Forrige kro, det nedlagte teglværks jorder, gård i Nive, gård i Niverød til Krefting. Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / P V Kræfting låner rd af den Almindelige Enkekasse (1 prioritet i Nivaa havnegaard). Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / : Kreftings obligation til von Lüttichau på rd. Citeres in toto ved aflysningen 29/ Ifølge aflysningen findes den nemlig ikke i panteprotokollen 11/ P V Kræfting skylder Johan Jørgen Løwe 4000rd (3 prioritet i Nivaa Havnegård). Tinglæst 10/1 1803: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio / N L Hvidt underskriver skøde på Nivaa gård nr. 3 til David Marx for rd. Tiltrædes 1/ Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / David Marx underskriver obligation til Duebrødre Kloster i Roskilde på rd. Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Obligation underskrevet. Peder Bergstrøm på Nivaa Kro [skulle være Niverød Kro] låner rdl af minister Schimmelmann. Tinglæst 4/ Udslettet 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio 239. (Fotograferet) 23/ Obligation underskrevet. Peder Bergstrøm på Niverød Kro låner rdl af minister Schimmelmann. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio 239. (Fotograferet)?/? 1804: Frederick Christian Raabe køber Prøvelyst af Heinrich Levetzow. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 375. (Ej affotograferet) 12

13 11/ Hattemager Marx underskriver skøde på gård nr 3 til Niels Alsing Aggersborg. Ingen købekontrakt. Tiltrædes ca. 1/ Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Niels Alsing Aggersborg underskriver obligation til David Marx på rd. Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio / Niels Alsing Aggersborg underskriver obligation på rd til Duebrødre Kloster i Roskilde. Tinglæst 24/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio Ca 8/ Kontrakt mellem Preben Jantzen, Lyngebæksgaard og indsidder Niels Olsen om grundskyld. (Ikke fotograferet) 30/ Peder Bergstrøm underskriver skøde på Niverød Kro til Niels Jensen Børge.Tinglæst 8/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio (Fotograferet). 8/ Niels Jensen Børges lånedokumenter til Niverød kro. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol1801, Folio Ikke fotograferet 24/ Søren Hansens obligation på rd til Frederik Christensen udslettes. 7/5 1806: Kontrakt mellem assessor Krefting og købmand K Carlheim i Helsingør om brug af Nivaa havn. Tinglæst 30/ I samme dokument: 14/5 1806: Rettighed til brug af Nivaa havn transporteres fra købmand K Carlheim til consul Charles Fenvich og Belfour Ellah Reinalds. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 507 7/ Kontrakt underskrevet: Krefting udlejer en del af Nivaa havn til Købmand K Carlheim fra Helsingør. Rettigheden transporteres straks til Fenvich og Belfour, Ellah & Reinals. Tinglæst 30/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1801, Folio /6 1806: Adam Lüttichau sælger Rungstedgård til Martinus Bräem. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 2: , Folio 502. (Ikke fotograferet) 13

14 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 3/ P V Kræfting skylder S C Sælboe 250rd (Sidste prioritet i Nivaagård). Tinglæst 28/7 1806: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 4. 28/ Tinglæst vexel fra P V Kræfting til S C Sælboe på 250 rd. Ingen underskriftsdato. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1806, Folio 4. 17/ Auktionsdato:H C Astrup køber Nivaa Havnegaard, Nivaa havn, Nivaa Forrige kro, det nedlagte teglværks jorder, gård i Nive, gård i Niverød på auktion af Kræftings opgivne bo. Tinglæst 11 juni 1808: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 230.?/? 1807?: Kaptajn Astrup kautionerer for Postmester Peter Salomon Martin. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 63. (Ej fotograferet) 11/ P V Kræftings obligation til von Lüttichau på 8000 rd kvitteret. Udslettet af tingbogen 29 juni 1807 [idet H C Astrup betaler beløbet]: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / P V Kræftings obligation dateret 11/ og tinglæst 10/ til J J Løwe på 4.000rd kvitteret. Udslættet af tingbogen 29 juni 1807: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1807: Panteobligation: Schwabe skylder??rd til madam Fischer med pant i Prövelyst. tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio? (ej fotograferet) 17/ H C Astrup skylder den Almindelige Enkekasse rd (1 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst formentlig 11 Juli 1808 [der står 11 juni 1808 i aflysningen, men skødet er underskrevet 17 juni 1808]: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / H C Astrup fyldestgør v. Lüttichaus arvinger for fordring til assessor Kræfting. Tinglæst ult. juni Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1806, Folio / Kræftings obligation dateret 11/ og tinglæst 10/1 1803, til den Almindelige Enkekasse på rd kvitteret. Udslættet i tingbogen 8/8 1808: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / H C Astrup overdrager Nivaa havn med 23½ Td land til Kongen. Tinglæst 13/3 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio

15 9/ Den Almindelige Enkekasse afskriver 23½ Td land på panteobligationen fra H C Astrup. Tinglæst 13/3 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / Dokumenter om Lieutenant Jantzen og Lyngebæksgaard: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 239, 259? og Folio 268?, 269 (Ej fotograferet). 19/ Tinglæst: Brygger Andreas Gustavus Hoberg låner rd af H C Astrup på Kokkedal. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 267. (Ej fotograferet). 13/ Maren Birgitte Schwabe sælger Prøvelyst til murermester J D Bachausen. Tinglæst 13/1 1809?: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 294. (Delvist fotograferet) 31/ H C Astrup låner 2625rd af den almindelige Enkekasse (2 prioritet i Nivaagaard). Tinglæst 20/2 1809: Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio / : Købekontract: H D Brinck-Seidelin køber Nivaa Havnegaard af Astrup. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Skøde underskrevet: H D Brinck-Seidelin køber Nivaa gård nr. 3 Nivaagaard kaldet af Niels Alsing Aggersborg. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: H D Brinck-Seidelin skylder N A Aggersborg rd. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Panteobligation: H D Brinck-Seidelin skylder sin far 6.000rd. Tinglæst 23/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: Udslættelse af panteprotokol: Obligation på 3500rd af 11/ fra Niels Alsing Aggersborg til hattemager D Marx. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio /6 1810: J D Backhausen skylder den Kongelige Kreditkasse 2619rd med pant i Prövelyst. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 560. (Ej fotograferet) 20/6 1810: J D Backhausen skylder Johan Rubring Harboe i København rd med pant i Prövelyst. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio561. (Ej fotograferet) 25/6 1810: Udslættelse af panteprotokol: Panteobligation af 11/ fra Schwabe til madam Fischer. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 559. (Ej fotograferet) 25/ (tinglæst). Maren Birgitte Schwabe sælger Prövelyst til murermester Johan Diderich Backhausen. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 3: , Folio 560. (Ej fotograferet) 15

16 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 20/ : Brinch-Seidelin skylder faderen rd. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / :: H D Brinck-Seidelin skylder Astrup rd. Tinglæst 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / : Brinch-Seidelin skylder købmand Olufsens enke i Kiöge 5000rd. Tinglæst 25/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / David Marx underskriver skøde på Brådebækhus til hofjuveler Frederik Fabritius. Tinglæst 7/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio 110. (Udprintet). 31/ Kvitteret obligation af 17/ fra Hagen Christian Astrup til den Almindelige Enkekasse på rd. Udslættet af panteprotokol 14/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /1 1811: Tinglæst: udslettet obligation fra H C Astrup til Den Almindelige Enkekasse, 2625 Rd, Fol 120 6/ Henrik Henriksen underskriver købekontrakt på Jacob Jensens hus i Nivaa [matr. nr 25 i Niverød]. Tinglæst 22/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /6 1811: Udslettet panteprotokol obligation af? fra Backhausen med pant i Prøvelyst til den Kongelige Kreditkasse. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 219. (ej affotograferet) 17/6 1811: Udslettet panteprotokol obligation af? fra Backhausen til Johan Rubring Harbo med pant i Prøvelyst. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 219. (ej affotograferet) 17/ Aflyst rdl af panteobligation på rdl fra H D Brink Seidelin til Niels Alsing Aggersborg dateret 16/ og tinglæst 25/ Aflysning tinglæst 5/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /6 1811: Peter Jensen Giersing køber Prøvelyst af Backhausen. Tinglæst 17/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio? (ej affotograferet) 5/8 1811: Aflyst del af panteobligation (5000rd) fra Brink Seidelin til Aggersborg. Folio 262 (Er ikke fotograferet) 16

17 16/ Obligation underskrevet, Henrik Henriksen skylder Ole Hansen i Usserød 400 rdl med pant i hus på v. Seidelins gård i Nivaa. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio /2 1812: Diverse dokumenter vedrørende Peter Feddersens køb af Prøvelyst fra Johan Diderich Bachhausen. Tinglæst 4/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio (ej fotograferet) 28/ Henrik Henriksen underskriver obligation til Overformynderiet på 100rd. Tinglæst 9/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio 375 [Udslettet 22/6 1821] 15/ kvitteret obligation fra H D Brinch-Seidelin af 16/ til hans fader på 6.000rd. Udslettelse af panteprotokol tinglæst 6/7 1812, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / kvitteret obligation fra H D Brinch-Seidelin af 20/ til hans fader på rd. Udslettelse af panteprotokol tinglæst 6/7 1812, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / Skøde: H D Brinck-Seidelin sælger Nivaae Havnegaard og Nivaagaard til Rudolf A von Qualen og Johan F. von Bardenfleth. Tinglæst 6/7 1812, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /6 1812: J F von Bardenfleth og R A von Qualen skylder Astrup rd. Tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /6 1812: J F von Bardenfleth og R A von Qualen skylder Etatsråd Brinck-Seidelin rd. Tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 430?/ Kvitteret obligation af 20/ fra H D Brinck-Seidelin til Astrup på rd. Tinglæst 20/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio /6 1812: R A von Qualen får fuldmagt af J F von Bardenfleth til at underskrive obligationer i forbindelse med køb af Nivaagaard. Tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / Kvitteret obligation fra Hans D Brinck-Seidelin af 20/ til købmand Olufsens enke i Kiöge på 5000rd. Slettelse af panteprotokol tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio / Skøde: J F von Bardenfleth sælger sin halvpart af Nivaagaard til Emil von Scholten. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio

18 18/ kvitteret panteobligation dateret 15/ og tinglæst 25/ på rdl fra H D Brink Seidelin til Niels Alsing Aggersborg. Aflysning tinglæst 5/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1810, Folio / Kvitteret obligation fra J F von Bardenfleth og R A von Qualen af 17/ til Astrup på rd. Udslettelse af panteprotokol tinglæst 1/2 1813, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio / R A von Qualen og E von Scholten skylder Etatsråd Brinck-Seidelin rd. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 4: , Folio 540 2/ Kvitteret obligation fra J F von Bardenfleth og R A von Qualen af 17/ til Etatsråd Brinck-Seidelin på rd.Udslettelse af panteprotokol tinglæst 1/2 1813, Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol , Folio

19 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 1/ Adkomst for Frederik Jacobsen til hus i Nivaa med grund og have. Tinglæst 20/ [citeret ved salg af huset 22/3 1834}. 12/8 1813: Emil von Scholten sælger sin halvdel af Nivaagaard til Rudolf A von Qvalen. Tinglæst 14/8 og 15/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio /8 1813: R A von Qualen skylder Emil von Scholdten 2000 Rbd. tinglæst 6/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio 150 sept?/1813: Georg Ogelvie sælger sin gård Skydehöysgaard i Hirschholm bye til Ludvig Ferdinand Römer. Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio 155 (ej fotograferet) 1/ : Georg Ogelvie skylder 300rd til Reinhardt i Hirschholm. Tinglæst 1/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio 164 (ej transskriberet) 14/ Aftale mellem forpagter på Nivaagaard Christian Fibiger og Niverød bønder om hegn. Tinglæst 18/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio / Kvitteret obligation tinglæst 11/ fra von Qvalen og von Scholten til etatsråd Brinck Seidelin Rd, Aflysning tinglæst 28/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1813, Folio /9 1814: Obligation fra teglbrænder Jacob Lund til Niels Larsen Daugelykke på 200 Rbd. Tinglæst 10/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio / Købekontrakt underskrevet, Jacob Lund sælger areal i Nive til møller Ole Nielsen. Tinglæst 20/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol 1813, Folio / kvitteret obligation fra R A von Qualen af 12/ til E von Scholdten på 2.000rd. Udslettet af panteprotokol 18/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio / kvitteret obligation af 12/ fra teglbrænder Jacob Lund til Niels Larsen Daugelykke på 200 Rbd. Udslettet af panteprotokollen 11/ , Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 5: , Folio

20 Skøde og Panteprotokol nr Frederiksborg Amt Hirschholm Birk Indeks: 26/4 1817: Kontrakt: Olavius forpagter Nivågård Teglværk af R A von Qualen i 6 år fra 1/ tinglæst 13/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 6: , Folio (transskriberet) 15/7 1818: Kontrakt: P Andreas L Holm forpagter Hestkøbgård med teglværk og fajancefabrik af Jonas Edv. Dybvad.1/ til 1/ Tinglæst 20/ Hirschholm Birk, Skøde og Panteprotokol nr 6: , Folio (ej transskriberet) 20

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803

Gård ~ datteren Anne Marie Jørgensdatter Hans Rasmussen Korshavn af Peder Hansen Korshavn Avernakø 01-05- 1803 II- Gård. Munkø Avernakø 22-02- 1803 Hvedholm fæsteregister 1697-1807, Horne, Sallinge herred, Svendborg amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster Fra, født, evt. Gl. fæster Sted Sogn Dato År Pag. andet Anders Hansen Korshavn

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere