Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn"

Transkript

1 Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de tabte job i industrien, der ellers er relativt vellønnede. Selvom det er en generel europæisk tendens, er udviklingen mere udtalt i Danmark end i lande, vi normalt sammenligner os med. Det skaber et ulige arbejdsmarked, hvor middelklassejobbene forsvinder. TABEL 1: PCT.ANDEL AF JOB OPRETTET I LAVTLØNSBRANCHER, Italien Tyskland Tjekkiet Østrig Danmark Holland Frankrig Slovenien Ungarn Finland Sverige Norge Kilde: Cevea på baggrund af OECD Structual Analysis Der er stor forskel på hvilke job, de europæiske lande har skabt de sidste 20 år. Figur 1 viser, hvor stor en andel af de nye job, som er opstået mellem 1991 og 2010, som er oprettet i lavtlønsbrancher. I Danmark er 24 pct. af alle nye job skabt i lavtlønsbrancher. I europæisk sammenhæng er det en høj andel. De andre nordiske lande skaber langt færre job i lavtlønsbrancher, 8 pct. i Finland og Sverige og 6 pct. i Norge. (En branche har lav løn, hvis branchens gennemsnitsløn er på under 75 pct. af hele økonomiens gennemsnitsløn). Kontakt Jens Jonatan Steen, Analysechef T E. Forfatter Kaja Berg, Analysepraktikant E. Notat Tema: Ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Kun i Østrig, Tjekkiet og de to ekstremer Tyskland og Italien er jobskabelsen endnu mere koncentreret i lavtlønsbrancherne end i Danmark. I Tyskland er 50 pct. af alle nye job oprettet i lavtlønsbrancher, i Italien er det 57 pct. Omstilling fra industrisamfund til servicesamfund Alle landene har inden for de sidste tiår oplevet, at industrijob forsvinder, men forskellene i hvor meget lavtlønsbrancherne vokser, viser, at landene tackler denne fælles udvikling på meget forskellig måde. Udfordringen er at skabe job andre steder i økonomien, helst job som giver en levestandard, der kan måle sig med en industriarbejders. Danmark har formået at skabe mange godt betalte jobs i servicesektoren, men hver fjerde nye job er alligevel skabt i brancher med lav løn. For at forstå udviklingen herhjemme, er det nødvendigt at forklare ændringerne i de forskellige sektorer og hvilke brancher der er vokset for at erstatte de danske industrijobbene, som illustreret i figur 2. FIGUR 2: BRANCHER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED, Antal beskæftigede Forklaring: Lønudvikling S10 Stigning eller fald i beskæftigelsen, Kilde: Cevea på baggrund af OECD Structual Analysis. Timeløn er inklusiv arbejdsgiverbetalt sygesikring mv. og korrigeret for prisstigninger 2

3 Grafen viser timeløn i kr. og beskæftigelse for brancherne i den danske økonomi. Pilene viser udviklingen i beskæftigelsen fra 1991 til 2010, de stiplede linjer viser udviklingen i lønningerne i samme periode. De forsvundne industrijob er meget iøjnefaldende, da industrien i Danmark allerede er relativt lille i forhold til andre lande. Med en betydelig stigning er social- og omsorgssektoren nu større end industrien. Industrijob i Danmark er vellønnede, men lønningerne i industrien ligger kun lidt over gennemsnitslønnen (den grå linje på grafen). Det skyldes blandt andet at de danske gennemsnitslønninger er steget med 51 kr. siden 1991, og således har fulgt med industriens lønninger (Alle tal er korrigeret for inflation og opgjort i 2010-kr.). De nyoprettede job i Danmark kommer i altovervejende grad fra servicebrancher, og de kan inddeles i tre grupper. Som tabel 1 også viste, skabes der mange job i lavtlønsbrancher. En gennemsnitlig ansat i detailhandlen fik i 1991, 112 kr. i timen. I 2010 var lønnen steget til 160 kr., men det er stadig under 75 pct. af den danske gennemsnitsløn. Branchen har skabt job siden 1991 og udgør en stor del af den voksende lavtlønssektor. Den ringeste udvikling ser vi inden for hotel- og restaurationsbranchen, som er undersøgelsens klare taber. I denne sektor er gennemsnitslønnen på 127 kr. ikke steget siden 1991, men der er skabt nye job. Der er med andre ord en voksende lavtlønssektor, også i Danmark, der erstatter en del af de gamle, gode industrijob. Mange steder i servicesektoren er lønningerne dog generelt gode. Mange af de forsvundne industrijobs er erstattet af nye middelklassejob i servicesektoren. Ansatte indenfor omsorgsog socialarbejde, i sundhedssektoren eller i transport og lager er ikke lavtlønnede. Desuden har Danmark skabt mange højtlønnede jobs indenfor IT, tele og medier, inden for uddannelse, og inden for akademikerfagene jura, regnskab, arkitektur, teknisk analyse og ledelse. Der er også bevaret mange højtlønnede jobs på områder som offentlig administration, forsvar, engroshandel, el, gas, vand og renovation, samt minedrift. Som vi skal se, har Tyskland mistet mange af denne type job. De bedst lønnede jobs i Danmark er i finansverdenen, branchens lønstigning fra 263 til 394 kr. i timen siden 1991, er den suverænt største, også pct.vis. Selvom den finansielle sektor kun udgør 3 pct. af det danske arbejdsmarked, er dens høje lønniveau med til at trække løngennemsnittet op. Gennemsnitslønnen i Danmark er 5,8 kr. lavere, hvis man ikke regner finanssektoren med. Tysklands store lavtlønssektorer Situationen i Tyskland er meget anderledes, som vist i tabel 1, er det kun i Italien, at lavtlønssektorerne har vokset mere end i Tyskland. Figur 3 viser da også, at Tyskland har håndteret tabet af industriarbejdspladser exceptionelt dårligt. 3

4 FIGUR 3: BRANCHER PÅ DET TYSKE ARBEJDSMARKED, Forklaring: Lønudvikling S10 Antal beskæftigede Stigning eller fald i beskæftigelsen, Kilde: Cevea på baggrund af OECD Structual Analysis. Timeløn er inklusiv arbejdsgiverbetalt sygesikring mv. og korrigeret for prisstigninger Industrien er også for Tyskland den mest iøjnefaldende sektor på grafen. Den udgør stadig en stor andel af det tyske arbejdsmarked, men har oplevet et dramatisk fald, 3 mio. job er forsvundet siden Forholdsmæssigt er der forsvundet mere industri i Tyskland: Det tyske tab svarer til 6,5 pct. af alle arbejdspladser, det danske til 4,9 pct. Desuden har industrien i Tyskland meget høje lønninger sammenlignet med resten af økonomien, og er en af de sektorer, der har oplevet den største lønstigning siden 1991, fra 184 til 231 kr. Gennemsnitslønnen for hele den tyske økonomi var 165 kr. i 2010, en stigning på bare 14 kr. siden

5 Der er ikke blevet skabt nye job i Tyskland på et lønniveau som kan matche de tabte industrijob, tværtimod. Det skyldes tre forhold: De grønne pile ligger næsten alle til venstre for den grå linje: De nye job bliver skabt i brancher med løn under gennemsnitslønnen. I nogle brancher er lønnen langt under gennemsnitslønnen, fx de 1,6 mio. nye jobs i hjælpeservices (rengøring, gartnere, sikkerhedsvagter, privat jobformidling og vikarer, guider og rejsebureauer), der kun får 107 kr. i timen i gennemsnit. I 2010 var lønnen i detailhandlen i Tyskland kun 123 kr. i timen, mod 160 kr. i Danmark. Endnu værre står det til i hotel- og restaurationsbranchen, hvor der er skabt 0,7 mio. nye jobs, men hvor lønnen på 72 kr. i timen, er uændret siden De brancher, som skaber jobs, har næsten ikke oplevet nogen lønstigning siden Også i brancher, som engang var vellønnede, står lønnen stille. Sundhed og jura, regnskab, arkitektur, teknisk analyse og ledelse får i dag løn under gennemsnittet, og uddannelsessektoren i dag er dårligere lønnet end industrien og har ikke haft lønfremgang. Udover industrien har de andre højtlønsbrancher også tabt jobs. Brancherne med højere løn end uddannelsessektoren har i alt mistet netto 0,47 mio. job. Højtlønsbrancherne skaber langt flere job i Danmark end i Tyskland. Kun uddannelsesjobs ser ud til at opstå i nævneværdig grad (og her er gennemsnitslønnen siden 1991 kun steget med knap 5 kr.). I dag er det altså stadig industrien, som er fundamentet under den tyske middelklasse. Langt de fleste velbetalte jobs er at finde her. Men det er en sektor, som har brug for færre og færre ansatte, formodentlig også fremover. De job der opstår, kan ikke tilbyde samme levestandard som industrijob. Den tyske middelklasse er med andre ord blevet stærkt udhulet. Oven i købet forsvinder der også jobs fra mange af den tyske økonomis andre højtlønssektorer, som offentlig administration, forsvar, engroshandel, el, gas, vand og renovation, samt minedrift. Servicejob kan være grundlaget for en ny middelklasse, men er det ikke altid Men det tyske forløb er ikke uundgåeligt, afindustrialisering behøver ikke betyde, at middelklassen forsvinder og bliver erstattet af en lavtlønssektor. Det viser sammenligningen af udviklingen i Danmark, Tyskland og de andre europæiske lande i figur 1. Et nærmere blik på udviklingen i lønningerne for de nye servicejobs, der er blevet skabt siden 1991 i hvert af de 11 lande ses i figur 4 herunder. De orange søjler viser hvor mange jobs der er skabt i servicesektoren med et givet lønniveau i hvert land, den sorte linje viser gennemsnitslønnen. FIGUR 4: LØNNINGERNE FOR DE NYOPRETTEDE SERVICEJOBS, SIDEN 1991 Kilde: Cevea på baggrund af OECD Structual Analysis 5

6 På figuren kan vi se, at landene inddeles i to grupper. For de fleste lande ligger de højeste orange søjler ligger tæt op ad den sorte linje. Landene skaber altså mange servicejob med lønninger tæt på gennemsnitslønnen, der opstår nye middelklassejob. Den anden gruppe lande e r Tyskland, Italien og til en vis grad Østrig, her ligger næsten alle de orange søjler til venstre for den sorte streg. De nye job, der opstår, er systematisk lavere lønnet end resten af økonomien. Gennemsnitslønnen for de nye jobs i Tyskland er 34 kr. mindre end lønnen i resten af økonomien, som i forvejen er lav. Halvdelen af alle nye tyske job er opstået i brancher, hvor lønniveauet er på under 75 pct. af gennemsnitslønnen. I Danmark er den dominerende tendens, at de nye job har løn omkring gennemsnitslønnen. Men der er også en lang hale af job med lavere løn, i langt højere grad end de fleste andre lande. Slovenien og Tjekkiet skaber mange job med løn højere end gennemsnittet, et tegn på, at landene bevæger sig mod en vestlig levestandard. Det er muligvis en lignende indhentningseffekt, som stadigvæk gør sig gældende for Finland, hvor lønniveauet stadig er forholdsvis lavt. Konklusion: Pas på uligheder i servicesektoren De voksende lavtlønssektorer er en fælles europæisk udfordring, men der er store forskelle på hvordan landene har taklet udviklingen. Sammenlignet med Tyskland har Danmark klaret afindustrialiseringen meget bedre. Det skyldes især de mange nye middelklassejob i servicesektoren. Det giver dog ikke grund til at sove i timen, da de fleste andre lande skaber færre job i lavtlønsbrancher. Specielt interessant er det, at Danmark kommer så meget dårligere ud end Sverige og Norge i tabel 1, faktisk skaber vi tre gange så mange job i lavtlønsbrancher. Her er den øgede polarisering i den danske servicesektor en central pointe. Modsat Tyskland skaber vi vellønnede servicejob, men ligesom Tyskland skaber vi også dårligt betalte servicejob, og i de samme brancher, detailhandlen og hotel og restauration. Det kræver at løn- og arbejdsvilkår bliver sat i fokus for at undgå den ulighed der ses i Tyskland. 6

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere