Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77"

Transkript

1 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom Jens Nielsen, hendes brorsøn F.B. Edvard Siig Køber parcel 12g af faderen Niels Nielsen Siig F.S. Ejner Siig Jørgen Siig. Nåede ikke at flytte ind Peder Doctor ~ Magda (iflg. Hugo Siig) F.D. Irene? F.S. Oluf? Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej Ejner Siig 1989 Hugo Siig F.B. = Formandens bror F.D. = Formandens datter F.S. = Formandens søn

2 Maren Nielsen Siig Maren Nielsen fik skøde på ejendommen fra sin mand Hans Pedersen. De var blevet enige om at flytte fra hinanden og dele boet, og de 2 parceller blev så hendes andel af det fælles bo. Her startede hun en ny ejendom, som hun fik op at stå. Hun beholdt den dog kun i 3 år, så solgte hun den til brodersønnen Jens Nielsen. Hun flyttede fra ejendommen ud til datteren Eva i Firhuse, der var gift med Frederik Erhart Sørensen. Ved folketællingen i 1890 var hun der sammen med den anden datter, der var ugift. Maren Nielsen Siig døde den 7. juni 1920 hos datteren og svigersønnen i Firhuse. Med hensyn til øvrige personoplysninger om Maren Nielsen Siig henvises til Ejendom 21.

3 SKØDE Jeg underskrevne selvejerhusmand Hans Pedersen, Karup mark, tilstår herved for mig og arvinger at have solgt ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager til min efter mindelig overenskomst fraflyttede hustru Maren Nielsen Siig, tvende parceller af de mig ifølge skøder af 2. juli 1855 og 12. januar 1863 tinglæst 3. august 1855 og 1. august 1873 ejende og påboende sted Matr.nr. 11b og 12d på Karup mark, der tilsammen har hartkorn 3 skp. 1¾ alb., gl.skat 6 kr. 1 øre, bemeldte solgte parceller der efter den mig under 6. august 1884 allernådigst forundt udstykningsbevilling er betegnet således Matr.nr. 11g og 12 d parcel nr. 2 af Matr.nr. 11b og parcel nr. 1 af Matr.nr. 12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk 1½ alb, gl.skat 1 kr. 48 øre og 1¾ alb, gl.skat 31 øre med påhvilende præstetiende på 11g: 1¾ fdk rug og kongetiende 1 fdk rug, ½ fdk byg, og 12d præstetiende: ½ fdk rug og kongetiende ¼ fdk rug, ¼ fdk byg og 12d præstetiende ½ fdk rug og kongetiende: ¼ fdk rug ¼ fdk byg, og medfølger i købet med parcellerne en sjettedel af et døgns vandrettighed fra stemmeværket ved Trehuses enge i forening med sælgeren og Mikkel Christensen og Jens Christen Mikkelsen hvilken udgift ved dette vandanlæg fra den heri solgte parcels vedkommende årlig anslået til otte øre, Ejendommens værdi anslås til kr, et tusinde kroner, som er berigtiget fra Maren Nielsens side, og skal således fornævnte parceller nu herefter tilhøre merbemeldte Maren Nielsen med de samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser alt som jeg selv som en samlet ejendom efter ovennævnte mine tvende skøder har ejet samme fri for enhvers beføjede krav og tiltale og er jeg pligtig at hjemle hende det solgte efter loven. Køberen har ret til al slags færdsel ad en seks alen bred vej i øst fra det solgte neden under bakke, hvor vejen nu løber på min ejendom Matr.nr. 11b og til det såkaldte Siigeng. Til bekræftelse med min underskrift vidnesfast. Karup mark, den 28. maj Hans Pedersen Til vitterlighed: M. C. Nielsen Frederik Philbert Da indenrigsministeriet under 6. august 1884 har approberet udstykningen af H. Pedersens jorder Matr.nr. 11b og 12d af Karup by og sogn, således at derfra må afhændes parcellerne Matr.nr. 11g og 12d af hartkorn henholdsvis 3 fdk ½ alb, og 1¾ alb, gl.skat henholdsvis 1 kr. 48 øre og 31 øre, haves fra amtets side intet mod dette skødes tinglæsning at erindre. Viborg stiftamt den 18. august G. Tillisch Læst den 19. februar Anm. En købekontrakt om et engstykke, forskellige vandingskontrakter og tørveskærrettigheder, en udlægsbevilling og pantegæld kr. bemærkes. I. S. Møller Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP46 fol. 174)

4 Jens Nielsen Siig købte ejendommen i 1888 af sin faster, der havde haft den i 3 år. Han havde den indtil 1901, da solgte han den til sin bror Edvard Nielsen Siig, fordi han på det tidspunkt havde overtaget forældrenes ejendom. Se personoplysninger om ham under ejendom 12. Jens Nielsen Siig

5 SKØDE. Undertegnede Maren Nielsen Siig af Karup vedstår herved at have solgt, lige som jer herved skøder og aldeles afhænder til ungkarl Jens Nielsen i Karup den mig ifølge skøde tinglæst 19. feb tilhørende ejendom matr. no. 11g og 12d af Karup af hartkorn henholdsvis 3 fdk. ½ alb. og 1 ¾ alb. med de derpå værende bygninger med iværende mur- og nagelfaste genstande, avl, afgrøde samt nogle besætningsindbo og andre genstande, således som allerede er af ham taget i besiddelse. Overdragelsen er bl.a. sket på vilkår, at køberen svarer alle skatter, afgifter og tiender af ejendommen som herefter opkræves og at han respekterer, at ejendommen findes behæftet med forskellige vandingskontrakter og tørveskærsrettigheder, samt en nedlægningbevilling og er indbefattet under pantet for pantegæld 700 kroner, der påhviler anden ejendom, hvor hos han endelig skal være pligtig at indrømme Niels Nielsen og senere ejere af hans ejendom matr. no. 12a ret til fri vej over den solgte ejendom til den til bemeldte matr. no. 12a hørende eng. Under overdragelsen er indbefattet den i mit skøde ommeldte ret til 1/6 af et døgns vand fra stemmeværket ved Trehuse enge samt den ligeledes i mit skøde ommeldte ret til vej over matr. no. 11b til Siig-eng. Og da købesummen 1500 kr. skriver femten hundrede kroner, hvoraf 500 kr. for de medfulgte løse genstande, er berigtiget, så fraskriver jeg mig herved al lod og del i den solgte ejendom, der derimod herefter skal tilhøre køberen som fuldkommen ejendom med samme ret og pligt, hvormed jeg selv har ejet den, under hjemmelsansvar efter loven. Oplæst. p.t. Kjellerup, den 17. december 1888 Maren Nielsen m.f.p. Til vitterlighed L.P.Petersen Chr. Schou Læst, 11. januar 1889 Christopher Krabbe. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP48 side 1088).

6 Edvard Frederik Nielsen Siig var født 23. september 1876 og søn af boelsmand Niels Nielsen Siig og hustru Vilhelmine Jensen, ejendom 12. Han blev den 7. november 1899 gift i Karup kirke med Inger Marie Kirstine Hansen, der var født den 3. april 1880 som datter af Niels Veller Hansen og hustru Bente Catrine Olesen fra ejendom 22. De købte i 1901 ejendommen af Edvards broder, Jens, der havde overtaget forældrenes ejendom, (ejendom 12). Ejendommen havde de i 40 år, inden de solgte den til sønnen Ejner Siig. Inger Marie Kirstine Hansen døde 1. september 1928 på Viborg amts sygehus, og hun blev begravet 6. september på Karup kirkegård, 48 år gammel. Edvard Frederik Nielsen Siig døde 8. juli 1964, Frederiks Præstegårds Mark, og blev begravet 13. juli på Karup kirkegård, 87 år. Edvard Siig og Anne Marie Hansens børn: Alle født og døbt i Karup. 1. Niels Nielsen Siig født 26. februar 1901 og døbt 10. marts. 2. Vilhelmine Kathrine Nielsen Siig født 18. juni 1903 og døbt 5. juli. 3. Edel Marie Siig født 24. marts 1908 og døbt 26. marts 4. Ejner Vilhelm Siig født 28. maj 1912 og døbt 16. juni. 5. Jørgen Verner Siig født 16. april 1914 og døbt 26. april. 6. Henry Frode Siig født 21. december 1919 og døbt 11. januar Ad 1. Niels Nielsen Siig, født 1901: Viet 10. marts 1931 i Funder kirke. Statshusmand, landmand ugift Niels Nielsen Siig til ugift husassistent Ella Valborg Jacobsen, Funder sogn. Hun var født 15. marts 1906 i København som datter af ugift? Frederikke Augusta Jacobsen. Forlover var kun brudgommens fader. Niels Nielsen Siig og Ella Valborg Jacobsens børn: 1. Inger Marie Kirstine Siig, født 16. maj 1931 og døbt 7. juni i Karup kirke. 2. Ester Valborg Siig, født 24. juli 1934 i Frederiks Præstegård, døbt 18. august i Karup kirke. Ad 2. Vilhelmine Nielsen Siig, født 1903: Viet 26. november 1929 i Karup kirke til ungkarl husmand, Firhuse Peter Martin Hermann, født dersteds 28. april 1902, søn af husmand Johan Peter Hermann og hustru Dorthea Sørine Vinkler af Firhuse. Ad 3. Edel Marie Siig, født 1908: Viet 27. november 1933 i Karup kirke til ungkarl, husmand af Ans, Grønbæk sogn Jens Mikael Jensen, født i Illerhuse, Grønbæk sogn og søn af husmand Jens Kristian Jensen og hustru Karen Marie Jensen af Illerhuse. Ad 4. Ejner Siig. Han blev den næste ejer af ejendommen. Edvard Nielsen Siig

7 SKØDE Undertegnede Jens Nielsen tilstår herved at have solgt ligesom jeg skøder og endelig afhænder til min broder Edvard Nielsen Siig den mig ifølge skøde, tinglæst 11. januar 1899, tilhørende ejendom Matr.nr. 11g og 12d af Karup af hartkorn 3 fdk 2¼ alb med anpart af kirketiende deraf, påstående bygninger med mur og nagelfaste genstande, og hvad der på ejendommen er af besætning, inventarium og avlsredskaber. Den solgte ejendom er overtaget af køberen, som deraf skal svare de skatter og tiender, som fremtidig forfalde og som skal respektere, at min adkomst til tienden ikke er tinglæst og at Matr.nr. 12d, som udgået fra 12a er beheftet med kontrakt om afbenyttelse af vand i Hallerå og med en nedlægningsbevilling samt, at ejendommen er beheftet med vejret til fordel for ejeren af Matr.nr. 12a. Køberen har forpligtelse til at overtage den på ejendommen hvilende pantegæld af 1200 kr. til husmandskreditforeningen, hvoraf han skal svare de renter, der fremtidig forfalde. Reservefondsandelen tilkommer køberen. Og da jeg ved køberens forpligtelse til overtagelse af fornævnte prioritetsgæld er fyldestgjort for købesummen, hvoraf 500 kr. er vederlag for medfulgt løsøre, fraskriver jeg mig herved enhver lod og del i den solgte foran betegnede ejendom, der derimod med tilbehør herefter skal tilhøre køberen som hans fuldkomne ejendom med de samme herligheder og rettigheder, byrder og pligter, hvormed jeg selv deraf har været ejer, fri for enhvers beføjede tiltale. Det solgtes værdi udgør kr., hvoraf som meldt de 500 kr. for løsøre. f.t. Kjellerup den 5. januar Jens Nielsen Siig Til vitterlighed: Frederik Philberg L. P. Petersen Læst på Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders ting den 11. januar 1901 og indført i skøde og pantebogen. Kilde: Lysgård og Hids samt en del af Houlbjerg herreders skøde- og panteprotokol: (B47-SP56 fol. 702)

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere