VVD side 11 vandmølle af Vitruvius Pollio 398 Ældste lov om vandmøller fra Romerriget VU side ca. Fund af tømmer udformet som

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVD side 11 vandmølle af Vitruvius Pollio 398 Ældste lov om vandmøller fra Romerriget VU side 17. 890 ca. Fund af tømmer udformet som"

Transkript

1 Årstal Begivenhed Henvisning. 300 f.kr. ca. Beskrivelse af vandkraft af græsk digter DMF 25 f.kr. Beskrivelse/tegning af romersk VVD side 11 vandmølle af Vitruvius Pollio 398 Ældste lov om vandmøller fra Romerriget VU side ca. Fund af tømmer udformet som Skalk 2002 nr. 2 mølleaksel ved Mølleåen 1000 ca. Udgravninger ved Herning og VVD side 11 Ringkøbing viser møller med horisontal aksel 1020 ca. Knud den Store sender engelske munke Overlevering fortælling - til Danmark for at etablere vandmøller skrøne vandmøller i England Wilhelm Erobrerens Domesday Book MID side Omtale af vandmølle ved Næstved MID side Benediktiner munkene får af Kong DMF Valdemar den Store eneret på formaling af mel til Odense by 1190 ca. Konstruktionstegning af vandmølle lavet MID side 40 af abbed Herrad af Landsberg 1231 Vandmøller i Vestjylland Valdemar Iflg. Valdemar Sejrs Jordebog Sejr beskatter melproduktion FTM side Lovgivning i Jydske Lov VVD side 11 JL 1.bog kap Forordning af Valdemar Atterdag om VVD side 11 nyttegørelse af vandløbene 1531 Alslev Vandmølle omtales i skøde på S.B. Bøcher Visselbjerg Vandmøller i Ribe Amt 1567 Møllen nævnt skøde på Visselbjerg Kronens Skøder I side Tycho Brahe laver vandmølle med VVD side 12 Skalk 1981 nr. 3 overfaldshjul på Hvem til korn- garve- og papirproduktion 1620 Første hollandske vindmølle opstilles VVD side 13 ved Kbh. af Chr. IV 1636 Møllefæster Terkel Lauridsen 1643 Chr. IV store reces om mølle drift FTM side Skader efter svenske-krigene opgøres Ribe Amtsregnskab R.A Lov om møllenæring FTM side Ansættes til 26 tdr. hartk. efter gl. Matr V.L.A. p. 209 b matrikel, dog senere nedsat til 13 VU side Møllefæster Abraham Zachariasen 1683 / 1684 Lovgivning om etablering/nedlæggelse af Danske Lov af Chr. V skvatmøller VVD side 12 Møllelaugsbestemmelser om betaling for Markborg nr. 732 R.A. formaling med 1/18 af kornet. Møllebeskatning efter ansat hartkorn A.V.: 2 kværne brøstfældig vandmangel 1688 Ved ny matrikel sat til 9½ tdr. hartk. Matr. fra 1688 R.A. p. 235 b Mølleskyld, landbrug 3 tdr. hartk. Opland 76 gårde og 26 huse med i alt S.S. Bøcher V. i R.A. side 14 1

2 465 tdr. hartk Syn over Alslev Mølle. Bebos af Knud Hansen Skøder på Visselbjerg Hans Rasmussen er fæster på møllen under D. Rask på Visselbjerg 1719 Vandkraft udnyttes ved gravet kanal fra Arresø til Roskilde Fjord. Frederiksværk 1745 Alslev mølleren gør indsigelse mod flytning af Varde Vindmølle 1752 Laurs Hansen fd 1693, møller dør enken viderefører møllen 2 Fotokopi af håndskrevet kladde i Lokalarkiv Skøde og panteprotokol V.L.A Kromann FRA nr. 10 side 617 kladde i arkiv - kirkebog 1759 Møllen omtales i skøde på Visselbjerg Skødekopi på arkivet 1760 Jens/Iver Laursen Brink fd dør 1776 overtager fæste af møllen? Første dampmølle etableres i England kladde på arkivet. GDL 1761 Indberetning om møller til Rentekammeret Nis Hansen fd gifter sig med datter af Laurs Hansen. Hun dør i Han dør ca. Installation af stjernehjul der kan drive flere kværne påbegyndes i Danmark 1772 Møllen sælges på auktion fra Visselbjerg til ny ejer Chresten Bierum for 2500 rigsdaler Nis Hansen får privilegium til drift af gryn- og gruppeværk Møllen ejes af Chresten Bierum på Aarupgaard og fæster er Nis Hansen 1787 Nis Hansen er 56 år, fæster og enkemand for 3 gang Dør Der bor 5 børn af 2. ægteskab og 6 tjenestefolk/møllersvende Hans Andersen gift med Kirstine? Nisdatter køber møllen for 3816 rd februar begraves Kirstine Nis datter fra Alslev Møll 1792 Cirkulære om brug af pillekværne og betaling af afgift til staten. Hans Andersen Schack fd køber møllen af Christen Bierrum, Ålborggård. Hans Nissen (søn af N.H.) arbejder på Spangsberg Mølle og gifter sig i 180l ca. med ejeren af møllen 1794? Gældsbrev fra Hans Andersen til Kirstine Nisdatters søskende VU side 186. kladde i arkiv. Kirkebog VVD side 13 Skødeprotokol nr. 47 V.L.A. Fotokopi af kgl. bevilling, er renskrevet. Fotokopi af håndskrevet kladde på arkiv. Folketællingsliste pr Det er formodentlig indbo, inventar og beboelse der købes. Kirkebogen. Renskrift af skødekopi på arkivet Fra Ribe Amt (1923) bind 6 side 251 af H.H.Sørensen, Veldbæk Fotokopi fra Skads H. ting renskrevet på Arkivet

3 1795? Niels Andersen Schack fd, 1755 d i Astrup køber møllen af sin bror H.A. Schack 1797 Forordning om Told- og Købstadkonsumption. Told på korn/mel der indføres i Kbh. og købstæderne. Ophæves i Anlagt ny pille- og gruppeværk i møllen Fra Ribe Amt 5. bind side 214 FTM side Første dampmølle etableres i Kbh. FTM side Vand- og vindmøller i Kongeriget heraf 855 vandmøller. Ribe Amt 44/31 Bygningsafgift til staten. MID side Niels Schack får fornyet kgl. koncession efter Nis Hansen 1815 m.fl England forbyder import af korn, 1819 Frankrig forbyder import af korn Forordning giver mulighed for etablering af nye møller handelsmøller Staten finansierer udsendelse af udvalgt møllebygger til Tyskland for at få kendskab til ny teknologi Princip med brug af valser til melproduktion konstrueres 1829 Anders Schack fd 1797 i Alslev d.1874 overtager møllen efter sin fader Uddannelse af møllebyggere starter på Polyteknisk Læreanstalt. Ophører Første brugbare vandturbine udvikles i Frankrig 1835 Anders Schack får bevilling til drift af boghvedekværn og ny vandhjul nr. 3? kværne og pilleværk, underfaldshjul Opgørelse af brandforsikringssum 1843 Anders Schack får fornyet bevilling til drift af mølle forlænget 1844 Ny matrikel, mølleskyld landbrugsjord 1852 Underfaldshjul ændres til brystfaldshjul Ny møllebygninger opgøres 1854 Peder Schack fd d overtager møllen efter sin far Ophævelse af mølle koncession. 10 års overgangsperiode. Iflg. årstal på billeder er de 2 store møllebygninger bygget. kladde på arkiv Fotokopi af kgl. bevilling oversat FTM side DMF FTM side 80 GDL Slægtsbog MID side 103 Fotokopi af kgl. bevilling oversat Hartkornstaks. Matrikeldir. Sognearkivet Den alm.brandfor. Fotokopi af kgl. bevilling oversat SBB 1943 side 14. Billede med årstal på arkiv., Lov fra 1862 Fri næring og prisdannelse. Betaling af mølleskyld ophæves Østrigske soldater på møllen 80 års fødselsdagsinterview 1934 A. Schack 1870 ca, Møllen har egen båd til handel på Fanø JV kronik 1875 ca. Korn- og meleksport falder kraftig. FTM s

4 1880 Andreas Schack fd d overtager møllen. 3 møllehjul. 2 til korn 1 til stampemøllen. Artikel ved 70 års fødselsdag i Dansk Møllerforening (ejere) dannes FTM s Dansk Møllesvende Forening dannes. Installation af turbine 32 HK til møllen FTM side. 102 Forskellige kilder 1886 Telefon installeres på møllen Marie Schack fd Pedersen, Toftnæs død 1951 Andreas Schack interview ca. Installation af turbine nr. 2 på 7 HK til stampemøllen 1901 Fiskedamme etableres i selskabsform Andreas Schack repræsenterer sognet i København ved fest for indførelse af parlamentarisme. Aksel Schack interview 1980 Forskellige kilder Sneum, Vestkysten, Mølleskyld efter hartkorn afskaffes VVD side Fiskekonsulent Fr. Jensen Varde leder Avisudklip fiskeri ved Alslev Mølle 1908 El. generator opsættes samtidig med Varde etablerer el.værk Plantør E. Rømhild tilknyttet fiskeriet 1909 Elkraftværk etableres ved Skjern Å nær Brande. Peder S. dør og det store familiegravsted etableres Turbine tilsluttes jævnstrømsgenerator 1913 Udstykning af 50 tdr. land til Laurids Schack 80 års fødselsdagsinterview A. Schack, nekrolog VVD side Oversvømmelser p.g.a. tøbrud avisudklip 1917? Peder Schack fd.1887 i Alslev død 1964 overtager møllen efter sin fader. Der udstykkes parcel fra møllegården til Aksel Schack Vestkysten omtale ved 65 års fødselsdag Interview ved 75 års fødselsdag Vestkysten Filmoptagelse ved Alslev Mølle Artikel af? se P. Schack scrapbog 1920 Karlsgårde vandkraftværk ved Sig.Der er ca mindre vindmøller i DK Forskellige kilder. MID side Dambrugsdrift genoptages efter krigen af Jøker Elektricitet kommer til Alslev. Artikel Vestkysten 1934 Andreas Schack fd , Alslev fylder 80 år. Dør Ny turbine Smiths, Ålborg installeres pris kr tilsluttes SAEF? 1951 Peder Schacks husbestyrerinde Karoline Horn (ansat på møllen i 27) passer moderen Anne Marie fd der dør Avisartikler på Arkivet Vestkysten Paul Agnar, Esbjerg overtager Alslev Sognearkiv A4 dambruget. (A.S. mener 1950) 1955 Medhjælper Chr. Iversen får Vestkysten

5 sølvmedalje for 30 års tro tjeneste i Alslev Mølle Peder Schack dør Karoline Horn arver gården, og da hun dør i 1969 sælger hendes arvinger møllegården til Strange Hansen 1969 Strange Hansen køber møllen 1990? Flere ejere af møllen 2006? Per Villadsen køber bygningerne 2009 Hilmer Nissen køber møllebygningerne på tvangsauktion Slægtsbog. 5 Kilder: Danske Byer og Sogne, 1931, Vort Lands Forlag. Lebech-Sørensen Anna Marie, Vindmøller og Vandmøller i Danmark 2001, Skib Forlag. Forkortelse: VVD Møllebyggeri i Danmark 1993, Miljøministeriet. Forkortelse: MID Dansk Mølleforenings hjemmeside: Forkortelse: DMF Gyldendals DVD-leksikon: Forkortelse: GDL Pyndiah, Boum, 2006, Greens Forlag. Forkortelse: FTM Bøcher, Steen B. 1942, Vandkraftens udnyttelse i det sydlige Nørrejylland før og nu. Det kongelige geografiske selskab samt bilagsbogen Vandmøller i Ribe Amt Forkortelse VU Schack, Aksel, Vestjyder Fortæller Forkortelse AS. Alslev Sognearkiv A4 samt udklipsbøger og billeder. Schack, Aksel, lydbånd med interviews fra omkring 1980 Kromann. N.M. Håndskrevne optegnelser original på Byhistorisk Arkiv, Esbjerg med kopier på Alslev Sognearkiv.

Minkavl i Alslev gennem 50 år 1. Rapport om. Minkavl i Alslev fra 1960-2010. udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv

Minkavl i Alslev gennem 50 år 1. Rapport om. Minkavl i Alslev fra 1960-2010. udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv Minkavl i Alslev gennem 50 år 1 Rapport om Minkavl i Alslev fra 1960-2010 udarbejdet 2010 af Alslev Sognearkiv Minkavl i Alslev gennem 50 år 2 Indholdsfortegnelse: Side 01: Forside, Side 02: Indholdsfortegnelse

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen.

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013 Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. Formanden har ordet

Læs mere

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2013 udgivet 3. oktober 2013. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle,

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Parcelhusbyggeri i Alslev 1962-2011

Parcelhusbyggeri i Alslev 1962-2011 1 Rapport 2011 om Parcelhusbyggeri i Alslev 1962-2011 Indholdsfortegnelse: Side 2 Indledning - 3 LandbrugsDanmark forandres - 4-5 Alslev før 1960-6 Udstykningsområder i Alslev - 8 Parcelhusejerne og deres

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje:

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje: Medalje for landboflid Nedennævnte personer er omtalt i Midt under himlen hvor kragerne vender af Salomon J. Frifelt, (fra 1960). Jeg har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere,

Læs mere

Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen

Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen Samlet for Drejø Sogns Lokalarkiv i tiden 2001 2013. Af Else Hjort Nielsen Hvornår blev Drejø et fastboende samfund? Drejø var sandsynligvis beboet allerede i stenalderen for ca. 8.000 år siden, hvilket

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere