Seest Vindmølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seest Vindmølle 1877-1922"

Transkript

1 Seest Vindmølle Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest

2 Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om Seest Vindmølle, dens historie og dens ejere har jeg sat mig for at søge oplysninger om den nu længst forsvundne vindmølle i Seest. Det har været noget af en udfordring! Seest Lokalhistoriske Forenings arkiv og Kolding Stadsarkiv har været i databaserne og har stillet billederne med Seest Vindmølle til rådighed for dette hæfte. Kolding Stadsarkivs samling af realregistre har været en guldgrube for arbejdet med at finde frem til den matrikel, hvorpå Seest Vindmølle blev rejst i Realregistrenes oplysninger har ligeledes været vejen til at følge ejerskifterne på møllegrunden i de efterfølgende 50 år. Ligeledes har realregistrene og deres oplysninger om adkomster og skøde- og panteprotokoller fra Anst Herred været en uvurderlig hjælp. At det så nu også er muligt at finde både skøde og panteprotokollerne på Internettet er jo bare en ren fornøjelse. Arkivalier Online har også åbnet mulighederne for indhentning af oplysninger via kirkebøger, folketællinger og ejendomsoplysninger. De nye Internetmuligheder sparer os for mange rejser/ture til landets arkiver! Per Thornberg 24.marts 2015

3 Seest Vindmølle Udsnit af foto fra 1918, originalfoto på Kolding Stadsarkiv. Seest Vindmølle blev indviet og sat i gang den 12. november 1877 af mølleren Ude Hansen. Ude Hansen med familie kom i 1876 til Seest fra Gauerslund sogn, hvor han siden 1869 havde været forpagter/forvalter på Andkær Vindmølle. Det er efter al sandsynlighed møllebyggeren Lars Hansen Allesøe fra Vranderup i Seest sogn, der med sine folk stod for selve byggeriet af møllen i Seest vindmølle var af typen Den hollandske Mølle. Det var den type mølle, som var den absolut dominerende type i sidste halvdel af attenhundredetallet. Vindmølletypen var karakteriseret ved, at kun hatten ud over vingerne var bevægelig. Seest Vindmølle var af den grundmurede type med en undermølle i sten og et galleri. Mølletypen havde kælenavnet "gallerihollænder". Galleriet betegnes også som en omgang, idet der var en slags træterrasse hele vejen rundt om møllekroppen, hvor mølleren gik rundt og satte sejl på vingerne og manuelt krøjede møllen. Den hollandske vindmølle får sin kraft ved at dreje hatten og dermed vingerne op i vinden hertil hjælper vindrosen. Når hatten bliver drejet kaldes det at krøje, og målet er at krøje møllen op i vinden. På galleriet sørger man for at låse møllen, så den ikke krøjer ud af vinden eller løber i bagvind. Formålet med opsætning af møllen var at udnytte vindkraften, så det blev muligt at male bøndernes forskellige typer korn til mel med henblik på udnyttelse i gårdenes husholdninger og besætninger. Desværre findes der ikke originale tegninger af Seest Vindmølle, ej heller oplysninger om dens aktiviteter, driftsregnskaber eller lignende. Mølleren på Seest Vindmølle var på forkant med udviklingen. Han fik i 1909 telefon: Seest nr. 3. Det kan konstateres, at der i 1919 var indlagt stærkstrøm til møllen var der en eldrevet motor?

4 Skitse over den hollandske mølletype 1 - Undermølle, 2 - Galleri, 3 - Melrør, 4 - Møllegang, 5 - Stjernehjul, 6 - Skallekværnshjul, 7 Stående aksel, 8 - Sækkehejs, 9 -, 10 -, 11 - Krondrev, 12 - "Spinne" til klapstyring af jalousi, 13 Klapper med jalousi, 14 - Vindbjørn, 15 - Hathjul, 16 - Vindrose A - Jordplan, B Omgang med galleri, C - Broloft, D - Kværnloft, E Lorrisloft med hejs, F - Hatloft, G - hat

5 Hvor lå Seest Vindmølle? Møllen lå syd for den nuværende vej Seest Bakke, tidligere Seestvej, med opkørsel ad daværende Møllevej, nuværende Hauchsvej op til møllen. Topografisk kortudsnit af Seest sogn år 1900 viser møllens placering Vindmøllen på den midterste af de 3 bakketoppe syd for Seest Bakke. Foto: Ludvig Thomsen 1918

6 Ludvig Thomsen foto ca.1918 taget mod vest nede fra Svinget ved Munkensdam Foto: Bemærk gadebelysning, el - og telefonledninger

7 Ejerne af Seest Vindmølle. Møller Ude Hansen og efterfølgeren hans søn Hans Udesen. Ude Hansen blev født den 22. oktober 1843 i Fredsted i Starup sogn som søn af mølleren Hans Udesen og hustruen Ellen Marie Berthelsen Ude Hansen kom til Seest i 1876 fra Andkær mølle i Gauerslund sogn, hvor han siden 1869 havde været mølleforpagter/forvalter. Ude Hansen blev gift i Gauerslund kirke den 24. juli 1869 med Elise f. Jørgensen. I Gauerslund fik ægteparret 3 børn: Marie Hansine Hansen f. 8.oktober 1870, Jørgine Dorthea Udesen f. 26. marts 1871 og Knud Frederik Udesen f. 15. september 1874 alle født på Andkær mølle. Seest Sogns Realregister oplyser, at Ude Hansen fik et skøde på matrikel 46 y, som var udstykket fra matrikel 46, et selvejersted, fra S. C. S. Hasle af 10. april 1876, som blev tinglæst den 5. september 1876 med Hartkorn 0 tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 2 ¼ Alb. Med Korntiende til præsten: Rug ¾ Tdr. og Byg ½ Tdr. Leverancen til præsten udgjorde: Byg ¼ Tdr. Ægteparret Ude Hansen og Elise Hansen fik i Seest en søn Hans Udesen født den 13.juni 1878, et dødfødt barn 5.marts 1880, en søn Valdemar Udesen den 23.maj 1881, som dør af difteritis den 13. maj 1882, en datter Kathrine Udesen født 6.oktober 1883 og en søn Valdemar Udesen født 30.september Den 9.december 1887 fik ægteparret Udesen en dødfødt datter (født 4 uger for tidligt) Komplikationer medførte, at Ude Hansens kone Elise f. Jørgensen døde den 20. januar Møller Ude Hansen antog efterfølgende en husholderske Johanne Jensen fra Egtved sogn, som han havde fra 1893 og helt frem til sin død i Mølleren Ude Hansen overdrog ved skøde vindmøllen på matrikel 46y til sønnen Hans Udsen den 4.september1906. Tinglæst den 26.februar Samme år flyttede Ude Hansen med sin husbestyrerinde Johanne ind i et nybygget hus på matr. 46b Alderoso på Seest vej nu Seest Bakke nr. 65 Nordug. Particulier Ude Hansen døde den 11. juni 1914 på Seestvej, 70 år gammel. I en panteobligation udstedt 1915 efter Ude Hansens død nævnes 6 efterlevende arvinger: Marie Hansine Udesen i Ægteskab med Chr. Poulsen, New York Jørgine Dorthea Pyschel, f. Udesen, Enkefrue, New York Knud Frederik Udesen, København Hans Udesen, Seest Kathrine Udesen i Ægteskab med Jul. Christiansen, Chikago Valdemar Udesen, Port Arthur Sønnen Hans Udesen blev gift med Johanne Louise Jensen født 1.december 1878 i Nibe. Ægteparret fik 2 sønner Gunnar Ude Udesen født 31.oktober 1902 på Frederiksberg, senere byretsarkivar i København, død 1984, og Paul Udesen født 26.april 1906 i Seest, senere restauratør og farmer i Kamloops, B.C. Canada. Død 10.februar 1962.

8 Foto ca.1910 af aftægtsboligen på Seestvej med Vindmøllen i baggrunden Møllerfamilien Udesen foran villa Alderoso, nu Seest Bakke nr. 65 Nordug Oplysninger om personerne og fotoet er bl.a. fra Pauline Klassen, B. C. Canada. Fra venstre: Knud Frederik Udesen, Gladys, tante Danny, Christian Poulsen, ikke navngivet person, Hans Udesens søn Gunnar Ude Hansen, Chr. P. s hustru Marie Hansine Poulsen f. Udesen, husbestyrerinde Johanne Jensen med particulier Ude Hansen, mølleejeren Hans Udesen med sønnen Paul (det lille hoved), uden for billedet hustruen Johanne Louise. Hans Udesen, mølleejeren, ansatte i 1916 en forvalter den 30 årige Rudolf Vester fra Finland. Mølleren Hans Udesens kone Johanne Louise døde den 9.november Hans Udesen ansatte i 1919 efterfølgende en husbestyrerinde Kjerstine Petersen, som han havde frem til 1922, hvor han giftede sig igen

9 Privat foto ca.1919 Seest Vindmølle med stuehuset i baggrunden på Seestvej, efter 1931 kaldet Seest Bakke. Stuehuset og bygningerne på billedet blev nedrevet i Personerne fra venstre: Gunnar Ude Udesen ( ), Paul Udesen ( ), husbestyrerinde Johanne Jensen, mølleejeren Hans Udesen, 4 karle - kuske og møllerens 10 heste. Det er ikke lykkedes at finde frem til konkrete oplysninger om, hvornår Seest Vindmølle ophører med at fungere som mølle. Al sandsynlighed taler for, at det sker i forbindelse med Hans Udesens salg af matrikel 46y i 1922 til teglværksejer L. M. Hollænder. I folketællingen 1925 ses der ikke en møller i Seest. Hans Udesen ses efter salget af møllen i 1922 at være blevet repræsentant, hvor han boede på Seestvej nr. 69. Møller Hans Udesen giftede sig 2.gang i Seest kirke den 23.marts 1922 med Valborg Thuesen født den 18. august 1900 i Højrup, Stepping sogn. Ægteparret fik en søn Knud Valdemar Udesen født den 19. januar 1925 i Seest. Hans Udesen døde 21. februar 1930 på sygehuset i Kolding. Han efterlod sig konen Valborg Udesen født Thuesen og sønnen Knud Valdemar Udesen. Enken og sønnen Knud Valdemar flyttede samme år efter afslutning af arvesagen fra Seest. Ejendommen, der i dag ligger på Seest Bakke nr. 69, er med en bygning fra 1931.

10 Udsnit af Seest ejerlavs Matrikelkort Møllematriklen 46y blev udstykket fra 46b med senere en deludstykning af 46z Udsnit af Seest ejerlavs matrikelkort Møllematriklen 46y og 46z udstykkes i mindre matrikler. Hauchs Vej ses 12,5 m bred Udsnit af matrikelkort af Kolding Markjord afdeling 3 efter indlemmelsen af dele af Seest Sogn i Kolding kommune Matr. nr. 46y = 1180

11 Hvad skete der med Seest Vindmølle arealet efter 1931? De 2 topografiske kort fortæller om udviklingen. Signaturen for møllen er fortsat med på det topografisk kort Bemærk grusgraven oppe til højre for møllen Møllen ses ikke med på det topografisk kort 1960 Hele Møllematriklen er på kortet grusgrav. Seest Vindmølle, som lå på den markante bakketop, var blevet solgt og morænebakkens grus var blevet bortgravet og efterlod en grusgrav, som det ses på kortet. Starten på Georg Brandes Vej ses på grusgravsarealet. Senere i 1960erne blev en række huse opført, såvel som Kolding Kommune opkøbte areal til placeringen af Varmeværket med den markante skorsten på Georg Brandes Vej nr.1

12 Et historisk kuriosum i beretningen om Seest Vindmølle og arealet, hvorpå møllen engang lå, skal lige med. Tysk spærreballon i grusgraven, foto 1942, Knudsen og Jochumsen Nuværende matr i Kolding, tidligere matr. nr. 46y Seest. Husene i baggrunden ligger på vestsiden af Hauchsvej. Bemærk sirenen på hustaget. Kilder: Kolding Stadsarkivs billedsamling Seest Lokalhistoriske Arkivs billedsamling Arkivalier online Gauerslund sogns kirkebøger Seest sogns kirkebøger Folketællingen fra Gauerslund sogn 1870 Folketællingerne fra Seest sogn 1880,1890,1901,1906,1911,1916,1921,1925 og 1930 Anst herreds skøde- og panteprotokoller Skøde og panteprotokol Kolding Markjord 3.afdeling 1931 Kort- og matrikelstyrelsens historiske og topografiske kort Kort- og matrikelstyrelsens matrikelkort. Miljøministeriet, Geodatastyrelsen: Landkort og Matrikelkort

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils

Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils Slægtshistorie for familien BILS. Johann Carl Friederich Bils Stamfader Johann Bils (1) blev født i Potsdam, Tyskland, omkring 1809, og første gang, jeg er stødt på navnet, er i folketælling 1845, hvor

Læs mere

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere.

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Viggo Hovgaard Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Denne artikel bygger på to artikler skrevet af Poul Christensen og er tidligere bragt i Hanen, Støvring kommunes

Læs mere

Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark

Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark Artikel fra Sognebladet for Asperup - Roerslev januar 2004: Brødrene Larsen, Baaring Mark AF GRETHE MARCUSSEN Om ikke at gå over åen efter vand, og om hvordan man kan ende som millionær ved en i vor tid

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Genforeningen 1920. - pigen på den hvide hest. Johanne Martine Braren på kongens hvide hest

Genforeningen 1920. - pigen på den hvide hest. Johanne Martine Braren på kongens hvide hest Genforeningen 1920 - pigen på den hvide hest Johanne Martine Braren på kongens hvide hest artikel af Steffen Riis januar 2014 1 Genforeningen 1920 - pigen på den hvide hest Artikel af Steffen Riis Indledning

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Hypnotisøren Carl Hansen

Hypnotisøren Carl Hansen Hypnotisøren Carl Hansen Hvem var denne dansker, som tryllebandt hele Europa med sine mystiske evner? Manden, der siges at have inspireret Freud til at starte på sine teorier om dynamikken i det underbevidste/ubevidste

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere