Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919"

Transkript

1 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3. Hvad er en retsbetjent? - hvordan finder du det rigtige retsbetjentarkiv? 4. Retsbetjentarkivers indhold - specielt retskilderne 5. På opdagelse i retskilderne før eksempler fra Fyn 6. Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie og side , samt med tilhørende litteratur side , 371 (Administrationshistorie generelt), 375 samt 376. Rev. udgave side , samt med tilhørende litteratur side , 373 (Administrationshistorie generelt), 376 samt 377.

2 Retssager: Tilgængelighed 75 år RETSBETJENT - fælles betegnelse indtil Byfoged Herredsfoged Birkedommer Dommer og politimester i pågældende retskreds RETSKREDSE Købstaden - kun til bygrænsen - byfogden var dommer og politimester Herredet - antal sogne - herredsfogden var dommer og politimester Birket - selvstændigt retsområde (godsområde) udskilt fra herredet - birkedommeren var dommer og politimester indtil De fleste ophævet. Mindre antal birke fortsatte til 1919 (sognet) Oversigt over retskredse: Danmarks Administrative Atlas RETSVÆSEN Emneark om retssager fås på LASJ Vejledningsark om rettens veje fås på LAN Vejledningsark på kant med loven fås på LASØ Retskilder - - klik på fanen: Temaer til inspiration (mørkeblåt felt foroven) - vælg Se alle temaer (i venstre rullegardin) - vælg Retskilder

3 Det skal du vide, før du starter: HVEM: Navnet på den anklagede/tiltalte eller dømte HVAD: Hvad drejer sagen sig om? Ikke nødvendig, men ønskeligt HVOR: Stedet - hvor lovovertrædelsen er sket Sognet - hvor anklagede bor Nord/syd for Kongeåen Land/købstad/København/Frederiksberg (efter 1900) Jurisdiktion (retskreds) Amt/Lensgrevskaber og -baronier ( )/rytterdistrikter HVORNÅR: Tidspunktet - omtrentlig tidspunkt for sagens begyndelse Hertil kommer kendskab til følgende: Arkivstrukturen i Danmark - dens administrative opbygning - hvem, hvad og hvor - Administrationens sagsbehandling og søgemidler Gotisk skrift

4 Hvordan finder du det rigtige retsbetjentarkiv? Når du kender sognet Landsarkivernes oversigter: Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Opslagshæfte: Hvilke retsbetjente har sognene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm hørt til? fås på LASJ eller på Internettet: eller - klik på fanen: Brug arkivet (mørkeblåt felt foroven) - vælg Udgivelser til download (i venstre rullegardin) - vælg Landsarkivet for Sjælland - vælg Opslag- Retsbetjente. Hvilke retsbetjente har sognene hørt til? (2003) Retsbetjentregistraturerne er blå og står under R i vejledningen Oversigt over læsesalen m.v. se Hvor står hvad? Fås på LASJ eller på Internettet: eller - klik på fanen: Brug arkivet (mørkeblåt felt foroven) - vælg Udgivelser til download (i venstre rullegardin) - vælg Landsarkivet for Sjælland - vælg Hvor står hvad (2007) Landsarkivet for Fyn Bebyggelsesnavne i Odense og Svendborg amt. Stednavneudvalget og Skøde- og panteregistraturen i reol 29 på læsesalen Retsbetjentregistratruren (6 stk mørkeblå a4-ringbind i reol 29) Landsarkivet for Nørrejylland De nørrejyske rets- og politikredse indtil Ny udgave Bogen inddelt i: Købstædernes rets- og politikredse (alfabetisk orden) Herredernes rets- og politikredse (alfabetisk orden) Ovennævnte opslag henviser direkte til arkivsignatur Sogneregister (alfabetisk oversigt bag i bogen med henvisning til rets- og politikreds) Birkeregister (alfabetisk oversigt bagerst i bogen med henvisning til retsog politikreds) Arkivsignaturen (dvs. hovednummeret for det pågældende embedsarkiv) er nøglen til at slå op i RETSBETJENTREGISTRATUREN (røde metalringbind)

5 Landsarkivet for Sønderjylland Landsarkivet for de Sønderjydske Landsdele - En oversigt, ved Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt. Vejledende arkivregistratur. Bd. VI. 1944, s Landsarkivet for Sønderjylland. En arkivoversigt, ved Birgitte Vestergaard Futtrup, Gerret Liebing Schabler og Hans Schultz Hansen. 2003, s Oversigten er søgbar via eller - klik på fanen: Brug arkivet (mørkeblåt felt foroven) - vælg Guide til samlingerne (i venstre rullegardin) - vælg Kataloger over samlingerne - vælg Landsarkivet for Sønderjylland - vælg Se guiden i elektronisk form eller download guiden

6 Retsbetjentarkivernes indhold: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Gruppe E: Gruppe F: Gruppe G: Gruppe H: Gruppe J: Gruppe K: Gruppe L: Gruppe M: Gruppe N: Gruppe O: Eller Q: Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen Fogedvæsen Notarialvæsen Skifte- og overformynderivæsen Auktionsvæsen Politiforvaltning Næringsvæsen Borgerligt ægteskab og navneforandring Tiendevæsen Regnskaber vedrørende retsbetjentens embede Udskrivningsvæsen Korrespondance Diverse

7 Retsbetjentarkiver -1919: Arkivalier: Gruppe B: Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen Tingbogen Justitsprotokollen Domprotokollen Ekstraretsprotokollen Gæsteretsprotokollen Søretsprotokollen Politiprotokollen Forhørsprotokollen Brandretsprotokollen Andre protokoller: Rejsepolitiprotokollen Vidneprotokollen Protokoller for særlige sager Sættedommer- og kommissionsprotokoller Priseretssager Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie, side

8 Retsbetjentarkiver: Gruppe B: Justits- og politivæsen samt skøde- og pantevæsen Tingbogen - senere justitsprotokol Lovgrundlag: Danske Lov Fuldskrevne sider - tæt skrevet - sager mellem hinanden - svær at læse kronologisk førte - faste tingdage - intet register Indhold: Retssager: - særlig protokol politiprotokol stævninger forhør vidneforklaringer andre erklæringer dommen - særlig protokol domprotokol tingsvidner Tinglæste dokumenter: - særlig protokol skøde- og panteprotokol kontrakter - lejemål, aftægt, testamente, afkald skøder pant - obligationer, lån og pantebreve - oprettelse og udslettelse fremlagte syns- og taksationsforretninger Skifter - særlig protokol skifteprotokol umyndige arvinger fraværende arvinger ingen arvinger Justitsprotokol bekendtgørelse af love, forordninger, plakater og cirkulærer private politisager

9 Retsbetjentarkiver 1919: Gruppe G: Politiforvaltning Mandtalsregistre Protokoller over rejsende Protokoller over tyende/meldingsprotokoller for mænd/kvinder Protokoller over foreviste legitimationspapirer (skudsmåls-, vandre- og opholdsbøger) Protokoller over landhåndværkere Protokoller over hyresøgende søfolk Protokoller over handelsrejsende Gæsteprotokoller for hoteller m.v. Pasprotokoller Markedspasprotokoller Protokoller over mistænkelige personer Protokoller over efterlyste personer Protokoller over prostituerede (offentlige fruentimmere) Protokoller over løsagtige kvinder Protokoller over arbejdere ved særlige projekter Protokoller over udenlandske arbejdere Kontrollister for statsbetjenten for værende udlændinge Strafferegistre Arrestantprotokoller Arbejdsprotokoller for arrestanterne i arresten Indberetninger vedr. arresthuset Register/protokoller over anholdte Rapportprotokoller Alimentationsjournaler Protokol over polititilhold Politibetjente Protokol over navneforandringer

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN

SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN STIFTERNES BYGGE- OG PLANGRUPPE SÅDAN FINDER OG BRUGER DU BYGGEHÅNDBOGEN Her kan menighedsrådet få råd og vejledning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af bygge- og planlægningsopgaver i sognet.

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Guide til Træningsmakker

Guide til Træningsmakker Guide til Træningsmakker Du har fået endnu en medlemsfordel på hjemmesiden: Træningsmakker. Med træningsmakker kan du se, hvilke hold din træningsmakker skal på, I kan booke hold på hinandens vegne, I

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere