Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9"

Transkript

1 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet af Søren Fran(d)sen (1760 erne ). Han var født i Ormslev sogn og boede i 1801 i Stavtrup som husmand med jord. 1 Hvor han har boet vil næppe nogensinde kunne fastslås, men det kan være det hus, der i 1850 bliver til matrikelsnummer 11c. Han var enkemand og alenefar med to døtre på henholdsvis 9 og 2 år. At være alenefar var dengang uhyre sjældent. Han bliver gift igen i 1813 med Maren Knudsdatter født i Stavtrup o Hun døde i De fik tre sønner og fire døtre. Der var altid voksne børn hjemme, 3 så Søren Frandsen behøvede ikke ansætte tjenestefolk. Skiftet efter Maren Knudsdatter er delvist bevaret. Registreringen af besætning, inventar og bohave er gået tabt, men opgørelsen viser, at parrets fælles bo var meget velhavende. Der var ikke mindre end 742½ Rbd. netto til deling mellem enkemanden og de syv børn. På den tid lå en dagløn på mellem 16 og 32 sk. Dengang arvede en bror det dobbelte af en søster, så de tre sønner fik hver godt 74 Rbd., mens døtrene fik det halve. De mindreårige sønner forlangte ingen panteret som sikkerhed for deres arvelodder, men lod dem blive stående hos faderen. Døtrenes midler blev indsat i overformynderiet mod sikkerhed i faderens ejendom næst efter et prioritetslån på 300 rbd. 4 Året efter solgte de fire døtre deres rettigheder i ejendommen til faderen. 5 Søren Frandsen underskrev dokumenterne med ført pen, så hans skrivekundskab har været begrænset. Søren Frandsen solgte i 1843 ejendommen til svigersønnen Søren Eskildsen (o ), der var født i Viby. Han var gift med Ellen Marie Sørensdatter, der døde Tilsyneladende klarede han sig i begyndelsen uden tjenestefolk, men konens søster boede der i en del år. I 1855 havde han en ældre tjenestekarl og derefter arbejdede Eskild Eskildsen for ham i mange år. Han var også født i Viby må efter stor sandsynlighed have været hans broder. 7 Søren Frandsen betingede sig aftægt af stedet og døde først i Der ses ikke umiddelbart et skifte efter ham, hvilket heller ikke kan forventes, da han sandsynligvis har givet det meste fra sig i forbindelse med, at han opnåede aftægt. Søren Eskildsen afhændede ejendommen(e) i 1876 og gik på aftægt i et hus. Han havde i 1874 købt en nabogrund og opført et hus der. Måske var det her, han kom til at bo som aftægtsmand. I 1880 boede datteren Ane Kjerstine Sørensen Møller hos ham. 8 Han døde som enkemand og aftægtsmand i Parcellerne blev delt mellem hans to svigersønner Peder Olsen og Andreas Laursen. Sønnen Søren Sørensen Møller fik en gård i Stavtrup, så han var godt forsørget. 1 Folketælling 1801 og Kirkebogen for Kolt 3 Folketællinger 1834 og Landsarkivet, Viborg. B58B. Hads-Ning herred Skifteprotokol , fol 66A 67B. I Dokumenter til Skifteprotokollen ses intet fra skiftet efter Maren Knudsdatter. 5 Landsarkivet, Viborg. B58B. Hads-Ning herred. Sp 15. Skøde- og panteprotokol fol Kirkebogen for Kolt. 7 Folketællinger 1850, 1855, 1860 og Folketælling Kirkebogen for Kolt.

2 I 1876 blev Stavtrup 11a m.v. og Constantinsborg 9 overtaget af Andreas Laursen (Overballe), der var født i Koldt Sogn o I 1870 var han træskomand. 10 Når en ung mand ernærede sig på den måde, kunne det være et tegn på, at han havde et handicap. Vel sagtens som følge af omlægningerne af lægdsvæsenet i begyndelsen af 1860erne, ses den lægdsrulle, han skulle stå i ikke bevaret på Landsarkivet. Han blev i 1875 gift med Søren Eskildsens datter Severine Sørensen Møller ( ). De havde i 1880 to små børn. 11 Senere fik de yderligere to. I Folketællingen fra 1880 siges, at han levede af sin jordlod. Ved hustruens død kalder kirkebogen ham for bolejer, mens han selv kaldte sig murer. Umiddelbart efter hustruens død meddelte han, at han ville sidde i uskiftet bo. 12 Det er måske årsagen til, at der i skiftet ikke umiddelbart ses en registrering, men kun en opgørelse. Det samlede bo blev opgjort til 5900 kr. og den rørlige formue til 1750 kr. Det var kun den sidste, som skulle deles mellem arvingerne, hvoraf enkemanden forlods fik halvdelen. Han oplyste, at han ikke var i stand til at udrede noget til børnene, hvorefter skifteretten accepterede, at arven blev indestående mod sikkerhed i ejendommen. 13 Umiddelbart synes det således ikke mod forventning muligt at finde en boopgørelse for personer, der har boet på stedet. Dele af folketællingen 1890 for Koldt sogn er tilsyneladende ikke bevaret, så det er svært umiddelbart at følge familien, men Andreas Lausen mageskiftede sig i 1899 til en ejendom i Sjællandsgade i Århus. Det var her arbejdere fra landet, som søgte ind til byen, slog sig ned. Andreas Laursens økonomi har næppe været for god. Omkring 1900 foregår nogle hurtige ejerskifter. Jens Chr. Christoffersen var ejer Han var født i 1868 og kommet til sognet fra Århus i Han var gift, og de havde tilsammen fire børn. 14 I 1901 havde han en besætning på 2 køer, 1 griseso, 1 orne, 45 høns samt 2 vogne og avlsredskaber. 15 Svend Marius Svendsen nævnes som ejere, inden N. Jensen ejer stedet i nogle år. 16 De følgende ejere er: Rasmus Sørensen (Skøde 16/ ). Folketællingen for 1916 er meget sjusket ført, men han var formodentlig født i 1879, gift og havde tre døtre. 17 Søren Peter Pedersen (Skøde 15/9 1916) Søren Peter Christensen (Skøde 30/ og 15/2 1919). Han betegnedes som boelsmand og ejede stedet i mange år. 18 Han var født 1889 og gift. De fik en datter i 1918 og tvillingepiger i I 1964 blev stedet ejet af murermester Jens E. Christensen og fabrikant Orla Christensen i forening. Arbejdernes Andelsboligforening ejede det i 1976, og senest blev stedet overtaget af Århus Kommune. 20 Til sidst stod bygningerne tomme. 10 Folketælling Folketælling Kirkebogen for Kolt. 12 Landsarkivet, Viborg. B59. Ning Herred Dødsanmeldelsesprotokol , fol Landsarkivet, Viborg. B 59. Ning herred Skifteprotokol , fol Folketælling Landsarkivet i Viborg. B 59. Ning Herred. Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet, Viborg. B.16. Århus Amtsstue. 172EF. Skattehovedbog Folketælling Landsarkivet, Viborg. B16. Århus Amtsstue FV. Skattehovedbog Ejendomskort Kolt sogn. 19 Folketællinger 1921 og Vejviseren for Århus. Diverse år.

3 Landbrugskriser og urbanisering Under landboreformerne fra og 1760 erne blev vendt op og ned på alle sider af samfundslivet. I de gode tider valgt omkring 2/3 af bønderne at købe deres steder til selveje. Nogle godsejere gik også så vidt, at de begyndte at udstykke parceller fra hovedgårdenes marker. De gode konjunkturer, der havde båret landboreformerne frem, fusede under fastlandsspærringen fra og med 1807 ud i en inflation af et barokt omfang. Det resulterede i Statsbankerotten i 1813, hvorved der bl.a. blev foretaget en kraftig revaluering og indført nye møntsystemer. Gæld fra før 1807 blev umiddelbart omskrevet til de nye møntenheder og dermed med et slag mere end ti gange så meget værd. Det kolliderede med, at der indtraf et voldsomt prisfald på landbrugsprodukter fra og med Det var en såkaldt Fredskrise, som normalt indtraf efter afslutningen af krige. Soldaterne vendte hjem, og produktionen kom i gang igen. Utallige godser bl.a. Moesgård røg på tvangsauktion, men derudover vides temmelig lidt om krisen konsekvenser. 21 Muligvis har bønderne bedre forstået at ride stormen af. 22 Grundig slægtsforskning viser imidlertid adskillige voldsomme sociale op- og nedture inden for bondebefolkningen i 1820erne. I 1828 begyndte priserne at sige igen. I de foregående år var ejendomspriserne faldet drastisk, så en driftig mand kunne til gengæld få jord til få penge. Med pengereformen blev oprettet en ny bank, der fra 1818 hed Nationalbanken. For at give den sikkerhed fik en 1. prioritets panteret i 1/6 af alle ejendomme. Det blev kaldt bankhæftelsen. Ejerne kunne betale den ud. Ellers blev den forrentet med 6% p.a., som kunne trækkes fra i de almindelige skatter. 23 Der var fremgang i landbruget lige til 1876, da indtraf en verdensomspændende krise kaldet Great Depression, der især påvirkede dansk landbrug på den måde, at dets korneksport ikke længere kunne konkurrere med korn fra stepperne i U.S.A. og Rusland. I stedet kom dansk landbrug til at satse på animalsk produktion. I det 20. århundrede vandrede mange fra land til by, og mange i landsbyerne tog byerhverv op eller tog arbejde i byerne, selv om de blev boende i landsbyen. Matrikuleringen I forbindelse med udskiftningen blev besluttet, at de numre, ejendommene måtte have efter matriklen fra 1688, ikke længere var gyldige. De fremtidige numre skulle være numrene på udskiftningskortene. En ny matrikel skulle udarbejdes og hertil skulle tegnes kort. Der blev taget udgangspunkt i udskiftningskortene. Hvis udskiftningskortet var godt nok, blev det umiddelbart til matrikelskort. I modsat fald blev tegnet et kort udfra udskiftningskortet. Arbejdet med udarbejdelsen af en ny matrikel var først færdig i Det indebar, at fra og med udskiftningen og indtil 1844 blev handler og lignende indgået uden angivelse af matrikelsnummer. Lodderne var fortsat sat i hartkorn efter matriklen fra Matrikelsnumre dannedes på den måde, at stamparcellen blev nummreret med et arabertal, f.esk. 11. Ved første udstykning blev stamparcellen til 11a, mens udstykningen blev til 11b. Ved hvert følgende udstykning fra stamparcellen, eller lodder der havde hørt under stamparcellen, fulgtes bogstaverne i alfabetet og derefter aa osv. I vore dage anvender landmålerne reviderede systemer. 21 Erik Helmer Pedersen: Landbrugskrisen Et forsøg på nuancering. Landbohistoriske Studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang. Kbh. 1970, s Merete Johansen: Landbrugskrisen og gårdmændene. En lokalundersøgelse. Bol og By. 2 rk. Bd. 6. Kbh. 1984, s Knud Erik Svendsen og Svend Aage Hansen: Dansk Pengehistorie. Bd. I. Kbh. 1968, s. 100ff.

4 Stavtrup De fleste steder i Stavtrup var fra gammel tid fæstere under Constantinsborg, men tre gårde og et par huse hørte under Østergård i Tulstrup sogn. I 1789 solgte Güldencrone til Vilhelmsborg og Moesgård hovedgårdsparcellen på Østergård, mens næsten alt dens fæstegods blev solgt til bønderne til selveje. Dog beholdt Güldencrone stederne i Stavtrup og Norsminde Kro. Derved fik en del af Stavtrup ejer fælles med Vilhelmsborg og Moesgård. 24 Constantinsborg var i 17oo-tallet et stamhus dvs. båndlagt ejendom. Den delvise opløsning af denne ejendom er indviklet. Besidderen fik i 1796 kongens tilladelse til at sælge og udstykke stamhuset og i stedet oprette en båndlagt kapital. I de følgende blev hovedgårdsjorderne udstykkede og bøndergods solgt fra. Hoved gården med tiender og del af bøndergodset blev sat på auktion i Den hidtidige ejer købte Constantinsborg med en del af bøndergodset; af bøndergodset solgte han siden det meste. 25 Det første matrikelskort over Constantinsborg Hovedgård er tegnet Et stykke mod sydøst er afmærket fra det øvrige. Det var uprivilegeret hovedgårdsmarker og altså beskattet som bondejord. Indtil 1903 blev privilegerede hovedgårdsmarker beskattet lempeligere. Navnene på ejerne, men ikke matrikelsnumrene er afsat. Det er meget konsekvent, da numrene først må være dannet senere. Derefter er der et kort for det uprivilegerede jord fra 1825, hvor numrene er sat på. Det ældste matrikelskort fra Stavtrup fra Her er både navne og numre sat på, men numrene må være sat på senere. 26 Den vestlige del af Stavtrup ejerlav består af adskillige mindre parceller, mens store gårdsparceller ligger omkring landsbyen. Det er nærliggende, at en gård er blevet helt eller delvist udstykket. Udstykningen er formodentlig sket for at skaffe husmændene jord. Disse parceller blev atter udstykket og er gået næsten i cirkulation mellem den samme familiekreds. Søren Frandsens ejendom Sandsynligvis med udgangspunkt i et hus i Stavtrup By begynder Søren Frandsen at købe parceller på Stavtrup Mark op.det er meget svært at følge transaktionerne, da de er foretaget uden matrikelsnumre, og udstykningen af Constantinsborg hovedgård har som vist været kompliceret. De fleste køb bliver først tinglyst efter mange års forløb. Tinglyst kostede betydeligt mere end en dagløn. I 1803 køber Søren Frandsen en parcel fra Constantinsborg, der må have ligget på Stavtrup Mark, men ikke kan identificeres uden brug af udstykningssagen fra Constantinsborg. Det nummer, som angives er misvisende. Skødet bliver foretaget med Rentekammerets tilladelse af ejerens fader Hans Jørgen Ambrosius de Fædder og forvalter Frederik Christian Poulsen. Købesummen var 150 rd. Det bliver først tinglyst Næsten samtidig køber han nok en parcel på Stavtrup Mark fra Constantinsborg, som bliver tinglyst ved Marselisborg Birketing i Herfra ses imidlertid ikke bevaret nogen skøde- og panteprotokoller. I 1807 køber han yderligere en jordlod på Stavtrup Mark af Hans Jensen Hald for 165 rd. Denne handel tinglyses først Disse parceller bliver sammen med et hus i Stavtrup By til Stavtrup 11a. Konge- og kirketienden blev købt sammen med ejendommene, så Søren Frandsen skulle svare tiende til sig selv. Parcellerne lå på tre adskilte steder på Stavtrup mark. To aflange striber på hver side af 21b og længere mod øst den store parcel, som senere blev til 11d m.v. 24 Jordebog for Vilhelmsborg, Moesgård og noget Strøgods Erhvervsarkivet. Moesgård Godsarkiv. 25 Axel Pontoppidan: Constantinsborg. Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling. Tillægsbind. III, s Landsarkivet i Viborg. B58B Hads-Ning herredsting. Sp. 14. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet i Viborg.B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 17. Skøde- og panteprotokol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 14. Skøde- og panteprotokol , fol. 356.

5 Men Søren Frandsen køber yderligere et par parceller på Stavtrup Mark, som bliver solgt igen. I 1825 en lod af selvejerhusmand Anders Larsen, som denne i sin tid har købt af baron Güldencrone til Vilhelmsborg og Moesgård. Dertil kommer køb i 1829 af en parcel fra Peder Jensen Loft. 30 Noget sælges igen i 1837 resten i Nok så interessant er det, at han i 1825 køber parcellen Constantins Hovedgård 9 for 50 rbd. sølv af Jens Pedersen i Stavtrup by, som har købt den Constantinsborg Hovedgård 9 og Stavtrup 11a har altid hørt sammen, selv om det først er i det 20.århundrede, kilderne nævner dem på samme sted. I Skattehovedbogen fra anføres, at det stammer fra forrige forvalter Poulsens gård. 32 Det var forvalteren på Constantinsborg. Han havde egentlig været skriver på Moesgård. Hans værelse lå imidlertid lige ved siden af mejerskens så han måtte flytte som følge af rygtedannelsen. Som en undtagelse der bekræfter reglen er hele ejendommen i Realregistrene anført under Constantinsborg Hovedgård 9. (Realregistre er registre til skøde- og panteprotokollerne for hvert matrikelsnummer.) Udover den prioritetsgæld på 300 rbd., som nævnes i skiftet efter hustruen, kendes ingen gæld. Som oftest kaldes Søren Frandsen bolsmand på Stavtrup Mark. Denne anvendelse af begrebet er udefinerligt, men i det 20de århundrede bruges det som regel på et stort husmandsbrug eller en mindre gård. Søren Frandsen kom til at eje noget over 1 td. hartkorn, så han havde faktisk en mindre gård. I 1700-tallet var grænserne mellem en gård og et hus flydende, men i 1816 blev bestemt, at grænsen lå ved 1 td. hartkorn. Var der mindre jord, var det et hus, og var der mere, blev det en gård. 33 Søren Eskildsens ejendom I 1843 køber Søren Eskildsen de ejendomme, som kort tid efter bliver til Stavtrup 11 a og Constantinsborg Hovedgård 9 for 500 rbd.. Der er ingen skatterestance til Amtsstuen, men Bankhæftelsen er ikke afløst. Søren Eskildsen har lånt hele købesummen. Hæftelsen må være afviklet og bliver slettet af skøde- og panteprotokollen i Han får nogen hjælp fra svigerfaderen, som købte en englod i Viby, som han i 1846 lod gå videre til svigersønnen. 35 Derfor blev Viby 89 b ved med at følge ejendommen til ind i det 20.århundrede. Der været tale om en juridisk set fast ejendomsdannelse, for da Søren Eskildsen i 1850 sælger huset inde i Stavtrup by, kræver det tilladelse fra Rentekammerets udstykningskontor. Huset bliver til 11c. 36 En drastisk, men nyttig ændring sker i Han mageskifter sig fra Niels Jørgensen Skov til parcellen 21b, der ligger mellem de to vestligste parceller af 11 a. Til gengæld afleverer han den store østlige parcel af 11 a, der derved bliver til 11d m.v. 37 Transaktionen krævede Indenrigsministeriets tilladelse. Senere køber han parceller 12 b, der ligger umiddelbart vest for 11 a, og her lader han opføre et hus. Nogenlunde samtidig med lader han opføre yderligere en stuehus og et udhus, formodentlig på 11 a, som da bliver delt Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp 14. Skøde- og panteprotokol fol Sp. 11. Skøde- og panteprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp 15. Skøde- og panteprotokol fol Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet i Viborg. B. 16. Århus Amtsstue Skattehovedbog Hans Jensen: Dansk Jordpolitik. Bd. II. Kbh. 1945, s Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 17. Skøde- og pantprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 19. Skøde- og panteprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting.. Sp. 20. Skøde- og panteprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B59. Ning Herredsting. Sp 1. Skøde- og panteprotokol , fol Her efter Landsarkivet i Viborg Branddirektorater. Århus Amt BrL Sognevurderingsforretninger

6 Han betegnes skiftevis som husmand og gårdmand på Stavtrup Mark. Andreas Laursens ejendom Søren Eskildsens ejendom deles i 1876, således at det nord for vejen vedbliver at være 11 a og 21 b og tilfalder Andreas Laursen, mens det syd for vejen bliver til 11 f m.v. og tilfalder Peder Olesen. Andreas Laursen må give 2400 kr. for sin lod. Desuden forpligter han sig til at yde Søren Eskildsen og hustru aftægt. Værdien af aftægten vurderes til 1000 kr. årligt. 39 Andreas Laursen optager et kreditforeningslån på 3500 kr., der senere bliver forøget til 4000 kr. 40, så der har ikke været megen friværdi. I 1899 mageskiftede Andreas Laursen ejendommen væk til Jens Chr. Christoffersen, som overtog den med den gæld, som var i den. Til gengæld overtog Andreas Laursen ejendommen Sjællandsgade 95 b, matrikelsnummer 28au, i Århus med den gæld, der stod i den. 41 Jens Chr. Christoffersen mageskifter i1901 ejendommen til Svend Marius Svendsen mod nogle byggegrunde, som Århus Kommune havde overtaget fra Marselisborg. Ejendommens værdi blev nu sat til 8500 kr. 42 Endelig mageskifter S. Marius Svendsen i 1905 med Niels Jensen og får Stavtrup 2e. Værdien af 11 a m.v. blev sat til 7850 kr. 43 Solbakken I 1907 blev bygningerne genopført nede ved Ormslevvej, og ejendommen blev nu kendt som husmandsstedet Solbakken med et areal på 7 ¾ tdr. land. 44 Ormslevej 300 I Århus Storkommune blev stedet til Ormslevvej 300, og husnummeret blev bibeholdt selv om bygningerne forsvandt. Bygninger I skødet fra 1843 nævnes, at købet omfatter de bygninger, der er opført på parcellerne. I 1876 lod Søren Eskildsen nyvurdere to bygninger på Stavtrup matrikelsnummer 11. Bygning a. stuehuset lå i øst og vest og 24 alen lang, 8 alen dyb og 3 ¼ alen højt begge sider af egetømmer (bindingsværk) med brændte sten. 3 alen af hver side og vestre gavl af kampesten. Stråtag. I øst sammenbygget med hus b. Materialerne viser, at det må være bygget i 1800-tallet. Fra øst var det inddelt med 3 fag til storstue med bræddeloft og gulve, 5 fem fag til forstue, dagligstue, sovekammer, køkken og spisekammer. I køkkenet og forstuen var kampestensgulve, ellers var gulve og lofter af brædder. I køkkenet var opført en skorsten og bageovn af brændte sten. Endelig var der 1 fag til svinesti. Huset var overalt forsynet med de nødvendige vinduer og døre. Dette hus takseret til 1350 kr. Hus b var stald. Det lå i syd og nord og var 28 ¼ alen lang, 8 ½ alen dyb og 3alen højt. Det var i nord sammenbygget med hus a og havde i syd bræddegalv. Det var opført af egetømmer (bindingsværk) med brændte sten og stråtag. Fra syd var det inddelt med 1 fag til vognport, 4 fag til 39 Landsarkivet i Viborg. B59. Ning Herred. Sp 8. Skøde- og panteprotokol , fol Jf. skiftet efter hustruen. 41 Landsarkivet i Viborg. B59. Ning herredsting. Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet i Viborg. B59. Ning herredsting. Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkviet i Viborg. B59. Ning herredsting. Sp. 19. Skøde- og panteprotokol , fol Orrnslev-Kolts lokalhistoriske Samling. Fhv. tømrermester Erik Aagaards optegnelser over Ormslev-Kolt Kommunes Ejendomme. J.B.C. la Cour: Danmarks Gaarde.

7 heste- og kostald og forderlo, 2 fag til tærskelo og 4 fag til korngulv. Dette hus blev ansat til 1045 kr. Det understreges, at der tidligere havde været forsikret et tredje hus, der var blevet revet ned. 45 Andreas Laursen opsagde denne brandforsikring i N. Jensen tegnede en ny forsikring 1/ sandsynligvis for de samme bygninger, men de nedbrændte 4/11 samme år. Branden ses ikke omtalt i Aarhus Amtstidende og herredsfogden i Ning herred har tilsyneladende ikke foretaget sig noget. Selv om forsikringssvig er meget ulovligt, kunne det være næsten umuligt at fastslå brandårsagen for sådanne bygninger blev nye bygninger opført nede vej vejen. Søren Christensen tegnede i 1927 forsikring for følgende bygninger: a. Stuehus, stald, lade 4000 kr. b. Stald, vognport 1500 c. Mur 64 d. Aljebeholder 200 e. Brønd med pumpe 110 Bygningernes tag var af plader og pap. 46 I 1934 blev tegnet en ny forsikring: a. Stuehus, grundmur, pap og plader 6900 kr. b. Ko- og hestestald, grundmur, pap og plader 2200 c. Hønse- og maskinhus 440 Endelig blev tegnet denne forsikring i 1945: a. Stuehus, grundmur, pandeplader og tagpap kr. Elektriske installationer: 10 Lampesteder 1 Måler 700 b. Ko- og hestestald 6760 Elektriske installationer: 3 Lampesteder 300 c. hønsehus, maskinhus Til sidst var der tale om en vinkelbygning på cirka 300 kvadratmeter. De brændte i juli Det kan ikke udelukkes, at branden var påsat Landsarkivet, Viborg. Branddirektorater. Århus Amt BrL Sognevurderingsforretninger Erhvervsarkivet. Branddirektorater. Århus Kolt sogn Erhvervsarkivet. Branddirektorater. Århus Forsikringsprotokol. Koldt Aarhus Stiftstidende 12/

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Artikelarkiv Arvesølv 2001

Artikelarkiv Arvesølv 2001 Artikelarkiv Arvesølv 2001 af Svend Ove Edvardsen Husmandskolonien Trællerup Når man kører på Kølstrupvej mellem Møllelauget og Østergård ser man på begge sider af vejen en del spredt bebyggelse, der ligger

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg sogn ved Holstebro er interessant. Den har leveret navn til en familie, som boede der omkring år

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Banevej Brandsbølvej Druevang Havnbjergvej Kådnervej Mikkelshave Oksbøl Nørregade Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere