Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9"

Transkript

1 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet af Søren Fran(d)sen (1760 erne ). Han var født i Ormslev sogn og boede i 1801 i Stavtrup som husmand med jord. 1 Hvor han har boet vil næppe nogensinde kunne fastslås, men det kan være det hus, der i 1850 bliver til matrikelsnummer 11c. Han var enkemand og alenefar med to døtre på henholdsvis 9 og 2 år. At være alenefar var dengang uhyre sjældent. Han bliver gift igen i 1813 med Maren Knudsdatter født i Stavtrup o Hun døde i De fik tre sønner og fire døtre. Der var altid voksne børn hjemme, 3 så Søren Frandsen behøvede ikke ansætte tjenestefolk. Skiftet efter Maren Knudsdatter er delvist bevaret. Registreringen af besætning, inventar og bohave er gået tabt, men opgørelsen viser, at parrets fælles bo var meget velhavende. Der var ikke mindre end 742½ Rbd. netto til deling mellem enkemanden og de syv børn. På den tid lå en dagløn på mellem 16 og 32 sk. Dengang arvede en bror det dobbelte af en søster, så de tre sønner fik hver godt 74 Rbd., mens døtrene fik det halve. De mindreårige sønner forlangte ingen panteret som sikkerhed for deres arvelodder, men lod dem blive stående hos faderen. Døtrenes midler blev indsat i overformynderiet mod sikkerhed i faderens ejendom næst efter et prioritetslån på 300 rbd. 4 Året efter solgte de fire døtre deres rettigheder i ejendommen til faderen. 5 Søren Frandsen underskrev dokumenterne med ført pen, så hans skrivekundskab har været begrænset. Søren Frandsen solgte i 1843 ejendommen til svigersønnen Søren Eskildsen (o ), der var født i Viby. Han var gift med Ellen Marie Sørensdatter, der døde Tilsyneladende klarede han sig i begyndelsen uden tjenestefolk, men konens søster boede der i en del år. I 1855 havde han en ældre tjenestekarl og derefter arbejdede Eskild Eskildsen for ham i mange år. Han var også født i Viby må efter stor sandsynlighed have været hans broder. 7 Søren Frandsen betingede sig aftægt af stedet og døde først i Der ses ikke umiddelbart et skifte efter ham, hvilket heller ikke kan forventes, da han sandsynligvis har givet det meste fra sig i forbindelse med, at han opnåede aftægt. Søren Eskildsen afhændede ejendommen(e) i 1876 og gik på aftægt i et hus. Han havde i 1874 købt en nabogrund og opført et hus der. Måske var det her, han kom til at bo som aftægtsmand. I 1880 boede datteren Ane Kjerstine Sørensen Møller hos ham. 8 Han døde som enkemand og aftægtsmand i Parcellerne blev delt mellem hans to svigersønner Peder Olsen og Andreas Laursen. Sønnen Søren Sørensen Møller fik en gård i Stavtrup, så han var godt forsørget. 1 Folketælling 1801 og Kirkebogen for Kolt 3 Folketællinger 1834 og Landsarkivet, Viborg. B58B. Hads-Ning herred Skifteprotokol , fol 66A 67B. I Dokumenter til Skifteprotokollen ses intet fra skiftet efter Maren Knudsdatter. 5 Landsarkivet, Viborg. B58B. Hads-Ning herred. Sp 15. Skøde- og panteprotokol fol Kirkebogen for Kolt. 7 Folketællinger 1850, 1855, 1860 og Folketælling Kirkebogen for Kolt.

2 I 1876 blev Stavtrup 11a m.v. og Constantinsborg 9 overtaget af Andreas Laursen (Overballe), der var født i Koldt Sogn o I 1870 var han træskomand. 10 Når en ung mand ernærede sig på den måde, kunne det være et tegn på, at han havde et handicap. Vel sagtens som følge af omlægningerne af lægdsvæsenet i begyndelsen af 1860erne, ses den lægdsrulle, han skulle stå i ikke bevaret på Landsarkivet. Han blev i 1875 gift med Søren Eskildsens datter Severine Sørensen Møller ( ). De havde i 1880 to små børn. 11 Senere fik de yderligere to. I Folketællingen fra 1880 siges, at han levede af sin jordlod. Ved hustruens død kalder kirkebogen ham for bolejer, mens han selv kaldte sig murer. Umiddelbart efter hustruens død meddelte han, at han ville sidde i uskiftet bo. 12 Det er måske årsagen til, at der i skiftet ikke umiddelbart ses en registrering, men kun en opgørelse. Det samlede bo blev opgjort til 5900 kr. og den rørlige formue til 1750 kr. Det var kun den sidste, som skulle deles mellem arvingerne, hvoraf enkemanden forlods fik halvdelen. Han oplyste, at han ikke var i stand til at udrede noget til børnene, hvorefter skifteretten accepterede, at arven blev indestående mod sikkerhed i ejendommen. 13 Umiddelbart synes det således ikke mod forventning muligt at finde en boopgørelse for personer, der har boet på stedet. Dele af folketællingen 1890 for Koldt sogn er tilsyneladende ikke bevaret, så det er svært umiddelbart at følge familien, men Andreas Lausen mageskiftede sig i 1899 til en ejendom i Sjællandsgade i Århus. Det var her arbejdere fra landet, som søgte ind til byen, slog sig ned. Andreas Laursens økonomi har næppe været for god. Omkring 1900 foregår nogle hurtige ejerskifter. Jens Chr. Christoffersen var ejer Han var født i 1868 og kommet til sognet fra Århus i Han var gift, og de havde tilsammen fire børn. 14 I 1901 havde han en besætning på 2 køer, 1 griseso, 1 orne, 45 høns samt 2 vogne og avlsredskaber. 15 Svend Marius Svendsen nævnes som ejere, inden N. Jensen ejer stedet i nogle år. 16 De følgende ejere er: Rasmus Sørensen (Skøde 16/ ). Folketællingen for 1916 er meget sjusket ført, men han var formodentlig født i 1879, gift og havde tre døtre. 17 Søren Peter Pedersen (Skøde 15/9 1916) Søren Peter Christensen (Skøde 30/ og 15/2 1919). Han betegnedes som boelsmand og ejede stedet i mange år. 18 Han var født 1889 og gift. De fik en datter i 1918 og tvillingepiger i I 1964 blev stedet ejet af murermester Jens E. Christensen og fabrikant Orla Christensen i forening. Arbejdernes Andelsboligforening ejede det i 1976, og senest blev stedet overtaget af Århus Kommune. 20 Til sidst stod bygningerne tomme. 10 Folketælling Folketælling Kirkebogen for Kolt. 12 Landsarkivet, Viborg. B59. Ning Herred Dødsanmeldelsesprotokol , fol Landsarkivet, Viborg. B 59. Ning herred Skifteprotokol , fol Folketælling Landsarkivet i Viborg. B 59. Ning Herred. Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet, Viborg. B.16. Århus Amtsstue. 172EF. Skattehovedbog Folketælling Landsarkivet, Viborg. B16. Århus Amtsstue FV. Skattehovedbog Ejendomskort Kolt sogn. 19 Folketællinger 1921 og Vejviseren for Århus. Diverse år.

3 Landbrugskriser og urbanisering Under landboreformerne fra og 1760 erne blev vendt op og ned på alle sider af samfundslivet. I de gode tider valgt omkring 2/3 af bønderne at købe deres steder til selveje. Nogle godsejere gik også så vidt, at de begyndte at udstykke parceller fra hovedgårdenes marker. De gode konjunkturer, der havde båret landboreformerne frem, fusede under fastlandsspærringen fra og med 1807 ud i en inflation af et barokt omfang. Det resulterede i Statsbankerotten i 1813, hvorved der bl.a. blev foretaget en kraftig revaluering og indført nye møntsystemer. Gæld fra før 1807 blev umiddelbart omskrevet til de nye møntenheder og dermed med et slag mere end ti gange så meget værd. Det kolliderede med, at der indtraf et voldsomt prisfald på landbrugsprodukter fra og med Det var en såkaldt Fredskrise, som normalt indtraf efter afslutningen af krige. Soldaterne vendte hjem, og produktionen kom i gang igen. Utallige godser bl.a. Moesgård røg på tvangsauktion, men derudover vides temmelig lidt om krisen konsekvenser. 21 Muligvis har bønderne bedre forstået at ride stormen af. 22 Grundig slægtsforskning viser imidlertid adskillige voldsomme sociale op- og nedture inden for bondebefolkningen i 1820erne. I 1828 begyndte priserne at sige igen. I de foregående år var ejendomspriserne faldet drastisk, så en driftig mand kunne til gengæld få jord til få penge. Med pengereformen blev oprettet en ny bank, der fra 1818 hed Nationalbanken. For at give den sikkerhed fik en 1. prioritets panteret i 1/6 af alle ejendomme. Det blev kaldt bankhæftelsen. Ejerne kunne betale den ud. Ellers blev den forrentet med 6% p.a., som kunne trækkes fra i de almindelige skatter. 23 Der var fremgang i landbruget lige til 1876, da indtraf en verdensomspændende krise kaldet Great Depression, der især påvirkede dansk landbrug på den måde, at dets korneksport ikke længere kunne konkurrere med korn fra stepperne i U.S.A. og Rusland. I stedet kom dansk landbrug til at satse på animalsk produktion. I det 20. århundrede vandrede mange fra land til by, og mange i landsbyerne tog byerhverv op eller tog arbejde i byerne, selv om de blev boende i landsbyen. Matrikuleringen I forbindelse med udskiftningen blev besluttet, at de numre, ejendommene måtte have efter matriklen fra 1688, ikke længere var gyldige. De fremtidige numre skulle være numrene på udskiftningskortene. En ny matrikel skulle udarbejdes og hertil skulle tegnes kort. Der blev taget udgangspunkt i udskiftningskortene. Hvis udskiftningskortet var godt nok, blev det umiddelbart til matrikelskort. I modsat fald blev tegnet et kort udfra udskiftningskortet. Arbejdet med udarbejdelsen af en ny matrikel var først færdig i Det indebar, at fra og med udskiftningen og indtil 1844 blev handler og lignende indgået uden angivelse af matrikelsnummer. Lodderne var fortsat sat i hartkorn efter matriklen fra Matrikelsnumre dannedes på den måde, at stamparcellen blev nummreret med et arabertal, f.esk. 11. Ved første udstykning blev stamparcellen til 11a, mens udstykningen blev til 11b. Ved hvert følgende udstykning fra stamparcellen, eller lodder der havde hørt under stamparcellen, fulgtes bogstaverne i alfabetet og derefter aa osv. I vore dage anvender landmålerne reviderede systemer. 21 Erik Helmer Pedersen: Landbrugskrisen Et forsøg på nuancering. Landbohistoriske Studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang. Kbh. 1970, s Merete Johansen: Landbrugskrisen og gårdmændene. En lokalundersøgelse. Bol og By. 2 rk. Bd. 6. Kbh. 1984, s Knud Erik Svendsen og Svend Aage Hansen: Dansk Pengehistorie. Bd. I. Kbh. 1968, s. 100ff.

4 Stavtrup De fleste steder i Stavtrup var fra gammel tid fæstere under Constantinsborg, men tre gårde og et par huse hørte under Østergård i Tulstrup sogn. I 1789 solgte Güldencrone til Vilhelmsborg og Moesgård hovedgårdsparcellen på Østergård, mens næsten alt dens fæstegods blev solgt til bønderne til selveje. Dog beholdt Güldencrone stederne i Stavtrup og Norsminde Kro. Derved fik en del af Stavtrup ejer fælles med Vilhelmsborg og Moesgård. 24 Constantinsborg var i 17oo-tallet et stamhus dvs. båndlagt ejendom. Den delvise opløsning af denne ejendom er indviklet. Besidderen fik i 1796 kongens tilladelse til at sælge og udstykke stamhuset og i stedet oprette en båndlagt kapital. I de følgende blev hovedgårdsjorderne udstykkede og bøndergods solgt fra. Hoved gården med tiender og del af bøndergodset blev sat på auktion i Den hidtidige ejer købte Constantinsborg med en del af bøndergodset; af bøndergodset solgte han siden det meste. 25 Det første matrikelskort over Constantinsborg Hovedgård er tegnet Et stykke mod sydøst er afmærket fra det øvrige. Det var uprivilegeret hovedgårdsmarker og altså beskattet som bondejord. Indtil 1903 blev privilegerede hovedgårdsmarker beskattet lempeligere. Navnene på ejerne, men ikke matrikelsnumrene er afsat. Det er meget konsekvent, da numrene først må være dannet senere. Derefter er der et kort for det uprivilegerede jord fra 1825, hvor numrene er sat på. Det ældste matrikelskort fra Stavtrup fra Her er både navne og numre sat på, men numrene må være sat på senere. 26 Den vestlige del af Stavtrup ejerlav består af adskillige mindre parceller, mens store gårdsparceller ligger omkring landsbyen. Det er nærliggende, at en gård er blevet helt eller delvist udstykket. Udstykningen er formodentlig sket for at skaffe husmændene jord. Disse parceller blev atter udstykket og er gået næsten i cirkulation mellem den samme familiekreds. Søren Frandsens ejendom Sandsynligvis med udgangspunkt i et hus i Stavtrup By begynder Søren Frandsen at købe parceller på Stavtrup Mark op.det er meget svært at følge transaktionerne, da de er foretaget uden matrikelsnumre, og udstykningen af Constantinsborg hovedgård har som vist været kompliceret. De fleste køb bliver først tinglyst efter mange års forløb. Tinglyst kostede betydeligt mere end en dagløn. I 1803 køber Søren Frandsen en parcel fra Constantinsborg, der må have ligget på Stavtrup Mark, men ikke kan identificeres uden brug af udstykningssagen fra Constantinsborg. Det nummer, som angives er misvisende. Skødet bliver foretaget med Rentekammerets tilladelse af ejerens fader Hans Jørgen Ambrosius de Fædder og forvalter Frederik Christian Poulsen. Købesummen var 150 rd. Det bliver først tinglyst Næsten samtidig køber han nok en parcel på Stavtrup Mark fra Constantinsborg, som bliver tinglyst ved Marselisborg Birketing i Herfra ses imidlertid ikke bevaret nogen skøde- og panteprotokoller. I 1807 køber han yderligere en jordlod på Stavtrup Mark af Hans Jensen Hald for 165 rd. Denne handel tinglyses først Disse parceller bliver sammen med et hus i Stavtrup By til Stavtrup 11a. Konge- og kirketienden blev købt sammen med ejendommene, så Søren Frandsen skulle svare tiende til sig selv. Parcellerne lå på tre adskilte steder på Stavtrup mark. To aflange striber på hver side af 21b og længere mod øst den store parcel, som senere blev til 11d m.v. 24 Jordebog for Vilhelmsborg, Moesgård og noget Strøgods Erhvervsarkivet. Moesgård Godsarkiv. 25 Axel Pontoppidan: Constantinsborg. Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling. Tillægsbind. III, s Landsarkivet i Viborg. B58B Hads-Ning herredsting. Sp. 14. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet i Viborg.B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 17. Skøde- og panteprotokol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 14. Skøde- og panteprotokol , fol. 356.

5 Men Søren Frandsen køber yderligere et par parceller på Stavtrup Mark, som bliver solgt igen. I 1825 en lod af selvejerhusmand Anders Larsen, som denne i sin tid har købt af baron Güldencrone til Vilhelmsborg og Moesgård. Dertil kommer køb i 1829 af en parcel fra Peder Jensen Loft. 30 Noget sælges igen i 1837 resten i Nok så interessant er det, at han i 1825 køber parcellen Constantins Hovedgård 9 for 50 rbd. sølv af Jens Pedersen i Stavtrup by, som har købt den Constantinsborg Hovedgård 9 og Stavtrup 11a har altid hørt sammen, selv om det først er i det 20.århundrede, kilderne nævner dem på samme sted. I Skattehovedbogen fra anføres, at det stammer fra forrige forvalter Poulsens gård. 32 Det var forvalteren på Constantinsborg. Han havde egentlig været skriver på Moesgård. Hans værelse lå imidlertid lige ved siden af mejerskens så han måtte flytte som følge af rygtedannelsen. Som en undtagelse der bekræfter reglen er hele ejendommen i Realregistrene anført under Constantinsborg Hovedgård 9. (Realregistre er registre til skøde- og panteprotokollerne for hvert matrikelsnummer.) Udover den prioritetsgæld på 300 rbd., som nævnes i skiftet efter hustruen, kendes ingen gæld. Som oftest kaldes Søren Frandsen bolsmand på Stavtrup Mark. Denne anvendelse af begrebet er udefinerligt, men i det 20de århundrede bruges det som regel på et stort husmandsbrug eller en mindre gård. Søren Frandsen kom til at eje noget over 1 td. hartkorn, så han havde faktisk en mindre gård. I 1700-tallet var grænserne mellem en gård og et hus flydende, men i 1816 blev bestemt, at grænsen lå ved 1 td. hartkorn. Var der mindre jord, var det et hus, og var der mere, blev det en gård. 33 Søren Eskildsens ejendom I 1843 køber Søren Eskildsen de ejendomme, som kort tid efter bliver til Stavtrup 11 a og Constantinsborg Hovedgård 9 for 500 rbd.. Der er ingen skatterestance til Amtsstuen, men Bankhæftelsen er ikke afløst. Søren Eskildsen har lånt hele købesummen. Hæftelsen må være afviklet og bliver slettet af skøde- og panteprotokollen i Han får nogen hjælp fra svigerfaderen, som købte en englod i Viby, som han i 1846 lod gå videre til svigersønnen. 35 Derfor blev Viby 89 b ved med at følge ejendommen til ind i det 20.århundrede. Der været tale om en juridisk set fast ejendomsdannelse, for da Søren Eskildsen i 1850 sælger huset inde i Stavtrup by, kræver det tilladelse fra Rentekammerets udstykningskontor. Huset bliver til 11c. 36 En drastisk, men nyttig ændring sker i Han mageskifter sig fra Niels Jørgensen Skov til parcellen 21b, der ligger mellem de to vestligste parceller af 11 a. Til gengæld afleverer han den store østlige parcel af 11 a, der derved bliver til 11d m.v. 37 Transaktionen krævede Indenrigsministeriets tilladelse. Senere køber han parceller 12 b, der ligger umiddelbart vest for 11 a, og her lader han opføre et hus. Nogenlunde samtidig med lader han opføre yderligere en stuehus og et udhus, formodentlig på 11 a, som da bliver delt Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp 14. Skøde- og panteprotokol fol Sp. 11. Skøde- og panteprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp 15. Skøde- og panteprotokol fol Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet i Viborg. B. 16. Århus Amtsstue Skattehovedbog Hans Jensen: Dansk Jordpolitik. Bd. II. Kbh. 1945, s Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 17. Skøde- og pantprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting. Sp. 19. Skøde- og panteprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B58B. Hads-Ning Herredsting.. Sp. 20. Skøde- og panteprotokol Fol Landsarkivet i Viborg. B59. Ning Herredsting. Sp 1. Skøde- og panteprotokol , fol Her efter Landsarkivet i Viborg Branddirektorater. Århus Amt BrL Sognevurderingsforretninger

6 Han betegnes skiftevis som husmand og gårdmand på Stavtrup Mark. Andreas Laursens ejendom Søren Eskildsens ejendom deles i 1876, således at det nord for vejen vedbliver at være 11 a og 21 b og tilfalder Andreas Laursen, mens det syd for vejen bliver til 11 f m.v. og tilfalder Peder Olesen. Andreas Laursen må give 2400 kr. for sin lod. Desuden forpligter han sig til at yde Søren Eskildsen og hustru aftægt. Værdien af aftægten vurderes til 1000 kr. årligt. 39 Andreas Laursen optager et kreditforeningslån på 3500 kr., der senere bliver forøget til 4000 kr. 40, så der har ikke været megen friværdi. I 1899 mageskiftede Andreas Laursen ejendommen væk til Jens Chr. Christoffersen, som overtog den med den gæld, som var i den. Til gengæld overtog Andreas Laursen ejendommen Sjællandsgade 95 b, matrikelsnummer 28au, i Århus med den gæld, der stod i den. 41 Jens Chr. Christoffersen mageskifter i1901 ejendommen til Svend Marius Svendsen mod nogle byggegrunde, som Århus Kommune havde overtaget fra Marselisborg. Ejendommens værdi blev nu sat til 8500 kr. 42 Endelig mageskifter S. Marius Svendsen i 1905 med Niels Jensen og får Stavtrup 2e. Værdien af 11 a m.v. blev sat til 7850 kr. 43 Solbakken I 1907 blev bygningerne genopført nede ved Ormslevvej, og ejendommen blev nu kendt som husmandsstedet Solbakken med et areal på 7 ¾ tdr. land. 44 Ormslevej 300 I Århus Storkommune blev stedet til Ormslevvej 300, og husnummeret blev bibeholdt selv om bygningerne forsvandt. Bygninger I skødet fra 1843 nævnes, at købet omfatter de bygninger, der er opført på parcellerne. I 1876 lod Søren Eskildsen nyvurdere to bygninger på Stavtrup matrikelsnummer 11. Bygning a. stuehuset lå i øst og vest og 24 alen lang, 8 alen dyb og 3 ¼ alen højt begge sider af egetømmer (bindingsværk) med brændte sten. 3 alen af hver side og vestre gavl af kampesten. Stråtag. I øst sammenbygget med hus b. Materialerne viser, at det må være bygget i 1800-tallet. Fra øst var det inddelt med 3 fag til storstue med bræddeloft og gulve, 5 fem fag til forstue, dagligstue, sovekammer, køkken og spisekammer. I køkkenet og forstuen var kampestensgulve, ellers var gulve og lofter af brædder. I køkkenet var opført en skorsten og bageovn af brændte sten. Endelig var der 1 fag til svinesti. Huset var overalt forsynet med de nødvendige vinduer og døre. Dette hus takseret til 1350 kr. Hus b var stald. Det lå i syd og nord og var 28 ¼ alen lang, 8 ½ alen dyb og 3alen højt. Det var i nord sammenbygget med hus a og havde i syd bræddegalv. Det var opført af egetømmer (bindingsværk) med brændte sten og stråtag. Fra syd var det inddelt med 1 fag til vognport, 4 fag til 39 Landsarkivet i Viborg. B59. Ning Herred. Sp 8. Skøde- og panteprotokol , fol Jf. skiftet efter hustruen. 41 Landsarkivet i Viborg. B59. Ning herredsting. Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkivet i Viborg. B59. Ning herredsting. Sp 17. Skøde- og panteprotokol , fol Landsarkviet i Viborg. B59. Ning herredsting. Sp. 19. Skøde- og panteprotokol , fol Orrnslev-Kolts lokalhistoriske Samling. Fhv. tømrermester Erik Aagaards optegnelser over Ormslev-Kolt Kommunes Ejendomme. J.B.C. la Cour: Danmarks Gaarde.

7 heste- og kostald og forderlo, 2 fag til tærskelo og 4 fag til korngulv. Dette hus blev ansat til 1045 kr. Det understreges, at der tidligere havde været forsikret et tredje hus, der var blevet revet ned. 45 Andreas Laursen opsagde denne brandforsikring i N. Jensen tegnede en ny forsikring 1/ sandsynligvis for de samme bygninger, men de nedbrændte 4/11 samme år. Branden ses ikke omtalt i Aarhus Amtstidende og herredsfogden i Ning herred har tilsyneladende ikke foretaget sig noget. Selv om forsikringssvig er meget ulovligt, kunne det være næsten umuligt at fastslå brandårsagen for sådanne bygninger blev nye bygninger opført nede vej vejen. Søren Christensen tegnede i 1927 forsikring for følgende bygninger: a. Stuehus, stald, lade 4000 kr. b. Stald, vognport 1500 c. Mur 64 d. Aljebeholder 200 e. Brønd med pumpe 110 Bygningernes tag var af plader og pap. 46 I 1934 blev tegnet en ny forsikring: a. Stuehus, grundmur, pap og plader 6900 kr. b. Ko- og hestestald, grundmur, pap og plader 2200 c. Hønse- og maskinhus 440 Endelig blev tegnet denne forsikring i 1945: a. Stuehus, grundmur, pandeplader og tagpap kr. Elektriske installationer: 10 Lampesteder 1 Måler 700 b. Ko- og hestestald 6760 Elektriske installationer: 3 Lampesteder 300 c. hønsehus, maskinhus Til sidst var der tale om en vinkelbygning på cirka 300 kvadratmeter. De brændte i juli Det kan ikke udelukkes, at branden var påsat Landsarkivet, Viborg. Branddirektorater. Århus Amt BrL Sognevurderingsforretninger Erhvervsarkivet. Branddirektorater. Århus Kolt sogn Erhvervsarkivet. Branddirektorater. Århus Forsikringsprotokol. Koldt Aarhus Stiftstidende 12/

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Lottrupgaard Matrikel nr. 6 Neder Hammershøj - Viborgvej nr. 29. Lottrupgaard ca

Lottrupgaard Matrikel nr. 6 Neder Hammershøj - Viborgvej nr. 29. Lottrupgaard ca Lottrupgaard Matrikel nr. 6 Neder Hammershøj - Viborgvej nr. 29 Lottrupgaard ca. 1947. Tilbage 1950 Beskrivelse af gårdens bygninger Den 6. maj 1950 blev gården bygninger gennemgået og vurderet til brandforsikringen.

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere