Den danske Fundraisinganalyse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Fundraisinganalyse 2015"

Transkript

1 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og De fleste organisationer anvender kalenderåret som regnskabsår. Har organisationen forskudt regnskabsår anvendes de to seneste afsluttede årsregnskaber. Valuta Alle beløb skal opgives i danske kroner. Talformat Alle tal skal angives som heltal (uden angivelse af punktum og komma): 1, 100, 1000, 10000, , Spørgsmål, hvor svaret ikke kendes Er der spørgsmål, som organisationen ikke kan besvare eller ikke kender svaret på, skrives tallet 1 i besvarelsen. Definitioner på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet: Spørgsmål Side 1: Grundoplysninger 1. Organisationens officielle navn Her skrives organisationens officielle navn. 2. Type af organisation Der vælges den type af organisation, som organisationen selv føler sig mest hjemmehørende i. Skal passe med ISOBROS indtægtsundersøgelser. Kirkelig organisation Religiøse: Organisationer med tilknytning til Folkekirken, Den romerskkatolske kirke, frikirkerne og andre godkendte trossamfund. F.eks. Missionsselskaber. Vælges helt sikkert hvis der anvendes gaveskema til SKAT blanket International hjælpeorganisation Organisationer med hovedvægt på arbejdet med internationalt udviklingseller katastrofearbejde Sygdomsbekæmpende- og handicaporganisation Organisationer, der har sygdomsbekæmpende formål, organiserer patienter eller personer med bestemte handicaps. 1

2 National-, social- og humanitær hjælpeorganisation Organisationer, der har hovedvægt på socialt arbejdet i Danmark, arbejder med udsatte befolkningsgrupper m.m. Natur-/miljø-/dyreværnsorganisation Organisationer, der har arbejder med natur- og miljøbeskyttelse eller arbejder med beskyttelse af dyr og dyrearter. 3. Juridisk status Her vælges om organisationen har juridisk status af forening, fond /stiftelse eller religiøst samfund. 2

3 Side 2: Overordnede økonomiske resultater for 2013 og 2014 Alle indtægter er BRUTTO-indtægter, d.v.s. uden fradrag af udgifter til f.eks. kampagner, lønninger, udgifter til produktion m.m. Værdien af naturalier og frivillig arbejdskraft må ikke indgå. 4. I opgørelsen over OFFENTLIG støtte medtages indtægter fra Staten og statslige institutioner, EU og EU-institutioner, FN og FN-institutioner, andre overnationale institutioner, andre landes regeringer og statsinstitutioner, regioner og kommuner. Tilskud fra udlodningsmidlerne (tips og lotto) og momskompensation medtages også her. 5. I opgørelsen over PRIVATE (private bidrag) medtages alle øvrige indtægter i Danmark, der ikke er offentlige. Ved opgørelsen af indtægter fra salg (Lotterier, genbrugsbutikker, merchandise, forlagsvirksomhed m.m.) medtages alene OVERSKUDDET. De samlede PRIVATE indtægter skal svare til pkt. 7 i ISOBROs indtægtsundersøgelse. (Egenfinansiering) 6. I opgørelsen over UDENLANDSKE PRIVATE kilder medtages f.eks. internationale private fonde eller udenlandske private organisationer. 7. I opgørelsen over organisationens samlede indtægter skal besvarelserne i spørgsmål 4, 5, og 6 lægges sammen og give organisationens samlede bruttoomsætning. Resultatet skal svare til pkt. 1. i ISOBROs indtægtsundersøgelse og den totale bruttoomsætning i organisationens resultatopgørelse. 3

4 Side 3: Indtægter fra PRIVATE kilder. Overordnede givergrupper. Den samlede PRIVATE indtægt opdeles i fire kategorier. Den samlede sum af spørgsmål 8, 9, 10 og 11 skal svare til besvarelsen af spørgsmål Privatpersoner Her medregnes alle indtægter givet af privatpersoner (Kontingent, bidrag, arv, gavebreve, hus- og gadeindsamlinger samt overskud fra salg, lotteri, genbrugsbutikker, merchandise m.m.) 9. Fonde og legater Her medregnes gaver modtaget fra ikke-offentlige fonde og legater 10. Virksomheder Her medregnes gaver og sponsorater modtaget fra private virksomheder 11. Foreninger Her medregnes gaver fra andre organisationer og foreninger (lokalforeninger i egen eller andre organisationer, menighedsråd, klubber, fagforeninger m.fl.) 4

5 Side 4: Anvendelse af specifikke indsamlingsmetoder 12. Indsamlingsmetoder Online gavekatalog (Giv en Ged) Et indsamlingsprogram i organisationen, hvor privatpersoner og/eller virksomheder mod at yde et bidrag på et specifikt beløb donerer en virtuel og/eller fysisk gave (f.eks. en ged, et træ, et hus). De forskellige gaver fremgår af et on-line/off-line katalog med priser på den enkelte gave Direct mail Adresserede breve til egne adresser og/eller til købte adresser Telemarketing Planlagte udgående telefonopkald til større grupper af individer og/eller virksomheder gennemført af enten egne medarbejdere og/eller via call center TV-reklamer Betalt annoncering i TV med henblik på indsamling af penge/hvervning af indsamlere/medlemmer/faddere Face-2-Face Rekruttering af medlemmer/givere via personlig henvendelse på gaden via egne medarbejdere og/eller eksternt bureau Indsamling af penge gennem udsendelse af s, hvor modtageren kan reagere med betaling via kreditkort og/eller tilmelding til PBS Hjemmeside Indsamling via egen hjemmeside med on-line betaling med kreditkort Nyhedsbrev Indsamling af penge gennem udsendelse af elektronisk eller trykt nyhedsbrev, hvor modtageren kan reagere med betaling via kreditkort og/eller tilmelding til PBS, sms, kontooplysninger m.m. Events/arrangementer Afvikling af events/arrangementer med indsamling af penge som hovedformål Genbrugsbutikker (Second Hand Shops) Egne butikker med frivillige medarbejdere Salg af merchandise Produkter udviklet til salg til fordel for organisationen Solgt af organisationen selv. 5

6 SMS Indsamling af penge og/eller hvervning af medlemmer/givere via SMS Online-hvervning Hvervning af medlemmer og/eller bidragydere via internet, mobile applikationer m.m. Lotteri Organisationens eget lotteri MobilePay/Swipp Mulighed for indbetaling af bidrag til organisationen via MobilePay/Swipp Gavebreve Løbende ydelser i henhold til Ligningslovens 12, stk. 3. Hus- og gadeindsamling Indsamlinger, der fra 2015 kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet Facebook og andre sociale medier Indsamlingsaktiviteter og hvervning på Facebook og f.eks. Twitter, Instagram, Snapchat m.m. Egenindsamling Anvendelse af indsamlingsportaler som f.eks. BetterNow, Caremaker, Aid Maker eller egen White Label -udgave. 6

7 Side 5: Overordnede indsamlingsmetoder 13. Medlemskontingent Her tages det årlige samlede beløb, som er modtaget som kontingentbetaling. 14. Bidrag fra privatpersoner Her medregnes alle bidrag fra individer, som ikke er medlemskontingent og som ikke er salgsindtægter, hus- og gadeindsamlinger eller arv. Giverne skal være registreret individuelt i organisationens database. Svarende til det samlede gavebeløb efter ligningslovens 8 A i Gaveskema religiøse samfund mv. - Opgørelse af gavebeløb og løbende ydelser - ligningslovens 8A og 12, stk Arv og testamente Indtægter fra arv fra boer, som i den i årsregnskabet indtægtsførte arv med fratræk for skifteafgift, skifteomkostninger og arveafgift. 16. Arrangementer (Events) Overskud fra afholdte arrangementer. 17. Hus- og gadeindsamlinger Indtægter fra hus- og gadeindsamlinger. 18. Kollekter Indtægter fra kirkekollekter. 19. Lokalforeninger Bidrag fra lokalforeninger og støttekredse i egen organisation. 20. Lotterier Her med regnes alene overskuddet fra organisationens egne lotterier. Tips/lotto-tilskud medregnes under OFFENTLIGE tilskud. 21. Egenindsamling Indtægter fra egenindsamlingsportaler som f.eks. BetterNow, Caremaker, Aidbuilder eller egne tilsvarende sider. 22. Overskud fra indkomstgenererende virksomhed Indtægter ved egen virksomhed omfatter indtægter fra kursus- og foredragsvirksomhed, resultat af genbrugsvirksomhed, indtægter ved udlejning af ejendomme, salg af merchandise og øvrige indtægter (rejsebureau, forlag m.m.) 23. Finansielle indtægter 7

8 Indtægter fra renter, afkast af investeringer m.m. 8

9 Side 6: Individuelle medlemmer og bidragydere 24. Antal Medlemmer Som medlemmer regnes individer, der mod betaling af et fast medlemskontingent (fast beløb) modtager demokratiske rettigheder i organisationen. Medlemskontingent ikke fradragsberettiget. Antallet af medlemmer opgøres pr og og defineres som ved indsendelse af Gaveskema religiøse samfund mv. - Opgørelse af gavebeløb og løbende ydelser - ligningslovens 8A og 12, stk Kontingentets størrelse (standardmedlemsskab) Her tages det årlige samlede beløb, som et individuelt medlem skal betale. Betales kontingentet i rater, medtages det samlede beløb. 26. Antal individuelle bidragydere Som individuelle bidragydere medregnes det antal personer, der ikke var medlem, men som gav et identificerbart beløb som bidrag. OG de personer, der var medlem, men som også gav et bidrag udover medlemskontingentet. Giverne skal være registreret individuelt i organisationens database. 27. Det samlede beløb fra individuelle bidragydere Her medregnes alle bidrag fra individer, som ikke er medlemskontingent og som ikke er salgsindtægter eller arv. Giverne skal være registreret individuelt i organisationens database. 28. Antal individuelle bidragydere indrapporteret til SKAT Her medregnes det antal personer, som organisationen havde CPR-nummer på og som indrapporteredes til SKAT på baggrund af de nævnte regnskabsår. 29. Det samlede beløb som individuelle bidragydere indrapporteret til SKAT bidrog med i 2013 og 2014 Her indtastes det samlede beløb, som bidragyderne med CPR-nummer på indrapporteredes til SKAT på baggrund af de nævnte regnskabsår. 30. Antal gavebrevsaftaler Her indtastes det samlede antal personer, som blev indrapporteret til SKAT med en aftale om løbende ydelser efter ligningslovens 12, stk Samlet beløb fra gavebrevsaftaler Her indtastes det samlede beløb, som blev indrapporteret til SKAT med en aftale om løbende ydelser efter ligningslovens 12, stk. 3 9

10 Side 7: Specifikke indsamlingsmetoder: BetalingsService (BS) 32. Antal BS-aftaler Antal individer med aftale om mindst et årligt træk via BS som betaling af medlemskontingent eller bidrag pr og Antal nye BS-aftaler Angiv hvor mange nye aftaler om mindst et årligt træk via BS som betaling af medlemskontinent eller bidrag, som organisationen oprettede i 2013 og Antal ophørte BS-aftaler Angiv hvor mange aftaler om mindst et årligt træk via PBS som betaling af medlemskontinent eller bidrag, som ophørte i 2013 og Antal ophørte BS-aftaler indenfor 12 måneder i procent Angiv i procent hvor mange aftaler om mindst et årligt træk via BS som betaling af medlemskontinent eller bidrag, oprettet i 2013 og 2014 som ophørte inden 12 måneder fra tegningsdagen. For 2014 angives formodet frafaldsprocent. 36. Indtægt via BS Det totale beløb modtaget via BS uden fratræk af omkostninger 10

11 Side 8: Specifikke indsamlingsmetoder 2: Arv, Online, F2F, SMS, MobilePay/Swipp, Genbrug 37. Antal arv Antallet af boer og legater som organisationen har haft del i det pågældende år. 38. Antal on-line betalinger Det totale antal transaktioner med kreditkort foretager on-line på organisationens hjemmeside 39. On-line indsamling Det totale beløb uden fratræk af omkostninger modtaget via on-line betalinger på organisationens hjemmeside foretaget med kreditkort 40. Antal personer hvervet via Face-2-Face Angiv det samlede antal personer, der via personlig kontakt på gaden eller andet sted tegnede en aftale om et beløb via PBS. 41. Antal frafaldne personer hvervet via Face-2-Face Angiv det samlede antal personer, hvervet via Face-2-Face, der aldrig betalte 1. bidrag. 42. MobilePay/Swipp Angiv det samlede beløb organisationen modtog via MobilPay/Swipp 43. SMS Det samlede beløb modtaget fra overtakserede SMS direkte til organisationens egen shortcode 44. Antal genbrugsbutikker Angiv det samlede antal genbrugsbutikker organisationen er ejere af. Deles butikken/butikkerne med andre organisationer medtages kun den andel, som organisation har del i 45. Antal frivillige i genbrugsbutikker Angiv det samlede antal frivillige i genbrugsbutikker organisationen er ejere af. Deles butikken/butikkerne med andre organisationer medtages kun den andel, som organisation har del i 46. Omsætning genbrugsbutikker Angiv den samlede omsætning i genbrugsbutikker organisationen er ejere af. Deles butikken/butikkerne med andre organisationer medtages kun den andel, som organisation har del i 47. Overskud genbrugsbutikker Angiv det samlede overskud fra genbrugsbutikker organisationen er ejere af. 11

12 Overskuddet skal være det, der fremgår af organisationens resultatopgørelse 12

13 Side 9: Udgifter og ressourcer til indsamling 48. Udgifter til indsamlingsaktiviteter Angiv organisationens samlede omkostninger til indsamlingsaktiviteter. LØN betalt direkte af organisationen skal IKKE medregnes. 49. Udgifter til LØN i forbindelse med indsamlingsaktiviteter Angiv organisationens samlede direkte LØN-omkostninger til medarbejdere, der beskæftiger sig hovedsageligt med indsamlingsaktiviteter. 50. Årsværk til indsamlingsaktiviteter Angiv organisationens samlede antal årsværk (hele tal) for personer, der er lønnet direkte af organisationen og har indsamlingsaktiviteter som hovedbeskæftigelse 13

14 Side 10: Indsamlingsudsigterne for fremtiden 51. Udvikling i PRIVATE indsamlingsindtægter de næste fem år Angiv hvorledes I tror summen af jeres private indsamlingsindtægter i organisationen vil udvikle sig indenfor de næste fem år. 52. Udvikling i fundraisingmetoder En vurdering af hvilken betydning de nævnte indsamlingsmetoder vil få GENERELT i indsamlingsmarkedet i de kommende FEM år. 14

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann ISOBRO

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere