SW arkitektur 7. maj Software Arkitektur. Softwareudvikling-på-tværs konference. København den 19. november 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SW arkitektur 7. maj 2001. Software Arkitektur. Softwareudvikling-på-tværs konference. København den 19. november 2001"

Transkript

1 Software Arkitektur Softwareudvikling-på-tværs konference København den 19. november 2001 Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Elektro- og IKT-afdelingen Agenda Introduktion Hvorfor er arkitektur vigtig Udvikling inden for SW design State of the Art Architectural Styles Architectural- and Design Patterns Frameworks Dokumentation og udviklingsproces Opsummering SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 1

2 Nye uddannelsesmuligheder i Århus Diplomingeniørstudie IKT Informations- og Kommunikationsteknologi Kandidatuddannelse 3 1/2 år 2 år Teknisk (nået til 3. semester efter start) informationsteknologi - Distribuerede Realtidssystemer - Multimedieteknologi Elektroteknik - Automatisering og energiteknik - Elektroniske apparater - Datateknik Biomedicinsk teknik Civilingeniørstudie AUC/DTU SW arkitektur, 19. november Distribuerede realtidssystemer Forår 2002 Efterår 2002 Forår Semester 2. Semester 3. Semester Efterår Semester Indlejrede realtidssystemer - Arkitektur/design - Implementering - Test - Udviklingsproces AU AU Concurrency - modeller - realtidsaspekter - OO modellering Distribuerede systemer og sikkerhed Distribuerede 10 Realtidssystemer - Arkitektur/design - Implementering - Test - Udviklingsproces Brugergrænseflader til apparater Objektorienteret Netværkskommunikation Trådløse netværk Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Speciale i distribuerede realtids - systemer Udvikling af Forberedelse af SW arkitektur, 19. november 2001 protokoller speciale Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 2

3 Udfordringer inden for SW udvikling Stigende kompleksitet Reduktion aftime to Market Større projekter flere skal arbejde sammen mere specialisering Fra stand alone systemer til netværk af distribuerede systemer Fra enkeltstående apparater til produktlinier WWW tilkobling (overvågning, konfigurering og opdatering) Sørre krav om genbrug - det er blevet for dyrt at starte forfra Mange nye og konkurrerende middelware teknologier CORBA, DCOM, RMI,.NET, Jini, SOAP Real Time udgaver på vej af RT-Linux, RT-CORBA, RT-Java SW arkitektur, 19. november Definering af SW arkitektur Et eksempel på definition af SW arkitektur: The software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the system, which comprise software components, the externally visible properties of those components and the relationships among them Kilde: Software Architecture in Practice, L.Bass, Addison-Wesley 1998 Eller en pragmatisk udlægning: Et systems SW arkitektur er den overordnede beskrivelse af hvorledes softwaren er organiseret i komponenter og hvorledes disse er indbyrdes forbundet SW arkitektur- og designbeskrivelser udgør en SW vedligeholders vigtigste arbejdsredskab SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 3

4 En længere definition på SW arkitektur Software Architecture: is a set of concepts and design decisions about the structure and texture of sofware that must be made prior to concurrent engineering to enable effective satisfaction of architectural significant explicit functional and quality requirements and implicit requirements of the product family, the problem and the solution domains Kilde: Software Architecture for Product families, Jazayeri, Addison- Wesley2000 SW arkitektur, 19. november Kontekst for SW arkitektur Architectural Styles Dokumentationsaspekt Architectural- & Design- Patterns SW arkitektur Agentteknologi Komponentteknologi Objektteknologi (UML) Frameworks Udviklingsproces Middelware standarder SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 4

5 OO analyse OO design Kravspec. og Use Case model OO analyse model Løsning 1. OO design model Use Case x Node Aktør 1 Task1 Task2 Use Case x Løsning 2. Node1 Node2 Ikke funkt. krav Task1 Task2 Task3 SW arkitektur, 19. november Software beskrivelsesteknikker Diagrammerings- og designteknikker Rutediagrammer, tilstandsdiagrammer Struktureret Programmering, Go -To less programming, Dijkstra 1968 Jackson Diagrammer, Jacksons JSP 1975 Structure Charts - Constantines Struktureret design 1975 Access graph - Brinch Hansens Concurrent Pascal 1977 Ward & Mellors SA/SD-Real Time, 1985 Dataflowdiagrammer, tilstandsdiagrammer, entitets relationsdiagrammer og strukturdiagrammer OO Metoder f.eks. OMT 1991 Klassediagrammer, tilstandsdiagrammer, dataflowdiagrammer UML (Unified Modelling Language) - OMG standard i 1997 Interaktions-, Deployment-, Komponentdiagrammer og Use Case diagrammer Ver. 2.0 af UML er på vej. SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 5

6 Udvikling inden for SW design 1. Indkapsling Abstrakte datatyper, objektbaseret programmering Eksterne/public funktioner, private funktioner og data Dokumentation: moduldiagrammer Realiseret i f.eks. Assembler, PLM, C, Pascal Modul A private data og funktioner public funktioner Modul B Modul C SW arkitektur, 19. november Udvikling inden for SW design 2. Objektorienteret Programmering Klasser og associationer Nedarvning og polymorfi Dokumentation: Klassediagrammer (UML) Eksempler på sprog: Smalltalk, C++, Java, C# Class A B D ændringer i B s grænseflade påvirker kun A og D C D1 D2 SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 6

7 Concurrent Pascal accesgraf eksempel Overvågnings- Specifikation Operatør M Overvågning Overvågningsenhed P P DM Operatør konsol DM Alarm P Alarm Tabel M indsætalarm() hentalarm() fjernalarm() P: Proces M: Monitor (klasse med udelelig adgang) DM: Device Monitor SW arkitektur, 19. november Udvikling inden for SW design 3. Nyere OO begreber (UML): Vigtige ved udvikling af større systemer Composition Interfaces (understøttes af Java) Class A B C Class A B Class A Class B +op1() +op2() +op3() if 1 if 2 Class D C op1() Class C op2() op3() SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 7

8 Udvikling inden for SW design 4. Flere nyere OO begreber (UML): Pakker (understøttes af Java) Anvendes til at vise både logisk og fysisk indkapsling Pakke K Kunne være Façade klasse Pakke J Class A B D F G C D1 D2 H SW arkitektur, 19. november Udvikling inden for SW design 5. Flere nyere OO begreber (UML): Aktive objekter Nodes Alarm Window «Task» Motor Supervisor «Monitor» Alarm Table «Task» Alarm Handler Base Station Controller Comm Server Mobil Switch Deployment diagram <<TCP/IP>> Application Server <<TCP/IP>> DB Server SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 8

9 State of the Art for SW arkitektur Architectural Styles Styles dominereren given arkitektur Eksempler: Pipes and Filters, Layered architectural structure Architectural Patterns Retter sig mod System-wide design problemer Er ikke dominerende og kan ofte kombineres med andre mønstre Eksempler: concurrency og persistens Design Patterns (GoF) Design mønstre har ofte mere lokal effekt Eksempler: Observer pattern, State Pattern Idioms Kodenære mønstre og mekanismer Eksempel: Counted pointer for C++ SW arkitektur, 19. november Architectural Styles (Shaw&Garlan) 1. Fem kategorier af Architectural Styles: Dataflow systems Batch sequentiel, Pipes and filters Call-and-return systems OO systems, Main program and subroutine, Hierarchical layers Independent compontents Event systems, Communicating processes Virtual machines Interpreters, Rule -based systems Data-centered systems (repositores) Databases, Hypertext systems, Blackboards SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 9

10 Architectural Styles (Shaw&Garlan) 2. Eksempler på Architectural Styles: Pipes and filters Data abstraction and Object-Oriented organization Event-based, implicit invocation Layered systems OSI model, Adm. system: præsentation, logik og model lag Repositores Interpreters Process control SW arkitektur, 19. november Buschmann s mønster kategorier Arkitektur mønstre: Layers Pipes & Filters Styles Blackboard Broker Model-View-Controller Presentation-Abstraction- Control (PAC) Microkernel Reflection Design mønstre: Observer (GoF) Publisher-subscriber Strategy (GoF) Composite (GoF) Abstract Factory (GoF) Bridge (GoF) Proxy (GoF) Command Processor View Handler Master-slave Idioms: Singleton (GoF) Factory Method (GoF) Counted pointer, Handle-Body Envelope-Letter SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 10

11 Pipes & Filters so: Source f1: Filter1 p1: Pipe f2: Filter2 Dynamisk konfiguering af processering f4: Filter4 p3: Pipe Dataflow arkitektur, hvor komponenterne kan være: Objekter Tasks (aktive objekter) Computere (maskiner) p2: Pipe f3: Filter3 si: Sink SW arkitektur, 19. november Todelt arkitekturmodel Kombinerer følgende to Architectural Styles: Event-based Process Control (plus pipes & filters internt) Denne kombination kan anvendes for mange apparatsystemer Eksempler på anvendelse: styrings og regulering f.eks. frekvensomformer til styring af en motor f.eks. en Danfoss frekvensomformer (VLT). måleinstrumenter f.eks. et oscilloscop eller en støjmåler en CD spiller Kilde: Center for Objektteknologi projekt (Case 2) SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 11

12 Todelt arkitekturmodel - et eksempel Danfoss frekvensomformer (VLT) Event controlled part VLT user VLT Control Configuration Continuos processing part Sensor Motor Controlling VLT & Motor supervising Motor SW arkitektur, 19. november Anvendte Design Patterns i en OO-VLT Discrete event based part VLT user Command, State Sensor Motor Controlling VLT & Motor supervising Strategy, Pipes&Filters Observer Continuous processing part Motor SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 12

13 Ventilator control as process control Danfoss frekvensomformer (VLT) Disturbances: heat production, heat loos, temperature outside, etc Setpoint: desired temperature Controller: VLT? Manipulated variables: frequency+ voltage Process: Motor + ventilator + room Controlled variable: roomtemperature Feedback: measured roomtemperature Example of closed-loop feedback control Shaw & Garlan process control style SW arkitektur, 19. november Speed Open loop controller: Frekvensomformer eksempel Blokdiagram for to forskellige driftsformer Reference Reference calculation Slip Output f Frequency f f f Resonance f Frequency Ramp Bypass Damping Limits Voltage calculation generation f U angle transangle PWM compensation f U Slip estimation I Process Closed Loop controller: Reference Reference calculation PID Controller Output f Frequency f f f Resonance f Frequency Ramp Bypass Damping Limits Voltage calculation generation f U angle transangle PWM f U Feedback Calcualation Feedback SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 13

14 Objektdiagram for SpeedOpenLoopController :SpeedOpen LoopController Pipe komponenten er her implementeret som et simpelt funktionskald f=output(f) :SlipFilter input frequency f=output(f) :BypassFilter f=output(f) :FreqLimiterFilter f=output(f) :RampFilter f=output(f) :ResonanceDamperFilter output frequency SW arkitektur, 19. november Two types of VLT Use Cases Control VLT Actor initiated Use Cases (discrete) VLT user Change VLT configuration parameters System initiated Use Cases (continuous) Motor Controlling Motor Protection Motor Sensor SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 14

15 Architectural Style: todelt arkitekturmodel Event kontrolleret del Bruger Styring Konfigurering INPUT OUTPUT Kontinuert processerings del Sensor Processering Overvågning Aktuator Bruger SW arkitektur, 19. november Taksonomi for Real-Time arkitektur Der anvendes i dag fire basale arkitektur typer for real-time systemer: Timeline Event-driven Pipeline Client-Server Kilde: Doug Locke, TimeSys Corporation - Embedded System Conference, San Francisco, 2001 SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 15

16 Timeline arkitektur Timeline Systemet designes som et antal procedurer, der hver har et bestemt tidskrav (p1: hver 25 ms, p2: hver 200 ms) Procedurer kaldes med faste tidsintervaller, hvis timeren er 25 ms - så aktiveres p1 hver gang og p2 kun hver fjerde gang. Lange procedurer må opdeles i mindre. Eksempel: Flight Control Computer 2-5 processorer, 1 MB RAM 1 task for hver computer, ingen synkronisering De fleste krav er Hard Real Time krav, typisk 20 ms Anvendes f.eks. i nyere Airbus fly og i Boeing 747 SW arkitektur, 19. november Event-driven arkitektur Event-driven Her anvendes afslutning afi/o operationer ogtimer events til at igangsætte ventende task Der anvendes operativsystem, hvor hvert Task har en prioritet Kræver synkronisering mellem task Eksempel: Aircraft Mission Processor 1-20 RISC processorer, MB RAM Soft Real Time krav, typisk i området fra 1 ms ms I/O Clock Task 1 Task 2 Output Manager I/O SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 16

17 Pipeline arkitektur Pipeline Her anvendes også inter-proces meddelelser ud over afslutning af I/O operationer og timer events til at igangsætte ventende task En hændelse sendes gennemsystemet fra source til destination og bevirker et sæt af task aktiveringer Eksempel: Air Traffic Control processorer, MB RAM Soft Real Time krav, typisk i området fra 100 ms - 6 sek Msg I/O Message Handler Task 2 Filter Output Manager I/O SW arkitektur, 19. november Client-server arkitektur Client-Server Som for pipeline anvendes også her inter-proces meddelelser ud over afslutning af I/O operationer og timer events til at igangsætte ventende task I modsætning til pipeline - så forbliver kontrollen her på en given node (klienten) Eksempel: Vehicle Training System processorer, MB RAM Soft Real Time krav, typisk i området fra 33 ms ms Msg I/O Message Handler Task 2 Filter Output Manager I/O SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 17

18 To vigtige designprincipper Bertrand Meyers Open-Closed principle: Software entities (Classes, Modules, Functions etc) should be open for extension, but closed for modification Object Oriented Software Construction, B. Meyer, 1988 Liskovs Substitution Principle (LSP): Functions that use pointers or references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it (den pragmatiske udgave). Data Abstraction and Hierarchy, Barbara Liskov, SIGPLAN Notices, May 1988 LSP anvendes til at realisere Open-Closed princippet. SW arkitektur, 19. november Proxy (stedfortræder) Pattern Client Watch settime() ProxyWatch RealWatch TestWatch settime() settime() settime() Objekter af RealWatchklassen befinder sig på en anden maskine end Client objektet. Et eksempel på en Remote Proxy - der kan karakterisers som et ArchitecturalPattern. SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 18

19 Proxy objektdiagrammer Local processor Remote processor :Client settime() :TestWatch :Client settime() :RealWatch :Client settime() :ProxyWatch settime() :RealWatch SW arkitektur, 19. november Observer Pattern (push version) hour minute second Subject notify() addwatch(watch*) removewatch(watch*) * Watch destination gmtadjustment update(hour,min,sec) AtomControlledClock DigitalWatch update(hour,min,sec) AnalogWatch update(hour,min,sec) tick() pla= new AnalogWatch( Los Angeles,-8); AtomControlledClock::Instance().addWatch(pLA); pcph= new DigitalWatch( Copenhagen,+1); etc. SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 19

20 Observer Pattern (push version) Subject hour min sec notify() addwatch(watch*) removewatch(watch*) * Watch destination gmtadjustment update(hour,min,sec) AtomControlledClock DigitalWatch update(hour,min,sec) AnalogWatch update(hour,min,sec) ProxyWatch update(hour,min,sec) tick() læs tid fra modtagen meddelelse ind i hour, min, sec kald notify() notify() { for all in list pw->update(hour,min,sec); } SW arkitektur, 19. november Sekvensdiagram for Observer :AtomControlledClock pcph:digitalwatch pla:analogwatch :ProxyWatch tick notify() update(hour,min,sec) update(hour,min,sec) update(hour,min,sec) SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 20

21 Frameworks Frameworks opbygges vha. mønstre Forskellige slags framework: Applikationsframework ofte til et specifikt domæne Serviceorienterede frameworks som f.eks. Kommunikationsframework Databaseframework Multiprogrammeringsframework Disse kan være implementeret som: Whitebox framework Blackbox framework SW arkitektur, 19. november Whitebox Framework Her skal man kende den indre struktur for at kunne anvende Frameworket til en konkret applikation f.eks. ved at man tilføjer nye specialiserede klasser til de eksisterende klassehierarkier Applikationsspecifik kode SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 21

22 Blackbox Framework Her er det ikke nødvendigt at kende detaljer i Frameworket, da man tilføjer den ønskede funktionalitet vha. Composition dvs. at man instantierer objekter der hægtes på Frameworket obj3: Class3 obj1: Class1 Applikationsspecifik kode obj2: Class2 SW arkitektur, 19. november Erfaring med anvendelse af et framework Fordele: Genbrug af basisklasser og struktur i Frameworket Genbrug af serviceklasser Kan opbygges vha. GoF design patterns (er veldokumenterede) Samme SW struktur for forskellige protokoller Letter dokumentation Letter vedligeholdelsen pga. færre klasser og samme struktur Muliggør en hurtigere protokolimplementering, da man kan koncentrere sig om det protokolspecifikke Fremmer inkrementel udvikling 1/28/2002 SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 22

23 Framework erfaringer - fortsat Ulemper: Kræver indgående kendskab til Frameworket for at kunne genbruge dette til en ny protokol Frameworket bliver først stabilt efter mindst 2 implementationer Senere ændringer til Framework strukturen bliver dyrere, da flere projekters SW skal tilpasses Kaldestrukturen er mere kompliceret og dermed sværere at teste og debugge 1/28/2002 SW arkitektur, 19. november View model for SW arkitektur Logical View Implementation View (development) Klasser, Packages Interfaces Use cases Use Case View Komponenter, Lag Process View Processer, Threads, Tasks Deployment View (Physical) Nodes Ref.: Philippe Kruchten, The 4+1 View of Architecture, IEEE Software, 12(6) Nov SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 23

24 Udviklingsproces og arkitektur Use Case drevet udviklingsproces Udvælg de Use Cases, der har størst betydning for fastlæggelse af systemets arkitektur Foretag en iterativ og inkrementel udvikling styret af Use Cases Concurrent Engineering (SW + HW udvikling) Arkitektur definerer systemet dvs. både HW og SW Fokuser på udvikling af infrastruktur tidligt i et projektforløb Muligt at wrappe eksisterende kode ind i klasser Udvikling af produktfamilier (HP, Nokia, DD) SW arkitektur, 19. november Opsummering Arkitektur er vigtigere end nogensinde Abstraktioner og notationer er ved at være på plads Arkitektur styles udvikles i disse år Mønstre (Patterns) spiller en afgørende rolle på såvel det overordnede arkitekturniveau som på det mere lokale designniveau Udviklingsprocesser bør understøtte og lægge vægt på arkitekturaktiviteten Arkitektur- og designdokumentation er sammen med kravspecifikationen den vigtigste udviklingsdokumentation SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 24

25 Samarbejdsmuligheder med IHA Ingeniørpraktik ½ år på 5 semester Afgangsprojekter på diplomingeniørstudiet udført i virksomheden eller på IHA - vejleder fra virksomheden eller fra IHA omfang 2/3 af sidste semester (25 ECTS point) På længere sigt specialeprojekter på overbygningsuddannelsen (start forår 2003) PhD projekter Deltagelse i enkeltfag på IHA s kurser under Åben Uddannelse Eksterne lektorer Eksterne censorer (udpeges for 4 årig periode) Vi søger også nye kollegaer til E og IKT linien og til overbygningsuddannelser SW arkitektur, 19. november Referencer Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software Eric Gamma et. al., Addison-Wesley, 1995 Software Architecture, Perspectives on an Emerging Discipline Mary Shaw, David Garlan, Prentice-Hall, 1996 Pattern-Oriented Software Architecture - A System of Patterns, Frank Bushmann et. al., John Wiley & Sons, 1996 Design and Use of Software Architecture Jan Bosch, Addison-Wesley, 2000 Software Architecture for Product Families Mehdi Jazayeri, Alexander Ran, Frank van der Linden, Addison-Wesley, 2000 The 4+1 View Model of Architecture Philippe Kruchten, IEEE Software, 12 (6), November 1995, IEEE Center for Objekt Teknology (COT), har flere rapporter om SW arkitektur - se under Report Series SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 25

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

Projekthåndbog E- og IKT projekter

Projekthåndbog E- og IKT projekter Projekthåndbog E- og IKT projekter Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Alrøe Versionshistorie Ver. Dato Initialer Beskrivelse 1.0 12.01.2009 MA Første version beregnet for IHA semesterprojekter 1.1 20.01.2009

Læs mere

Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor

Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor Speciale Teknisk Informationsteknologi / Distribuerede Realtidssystemer Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor af Jan Egberg

Læs mere

System/produkt designdokument for Danish Rox

System/produkt designdokument for Danish Rox System/produkt designdokument for Danish Rox Dansk Beton Revisions historie Dato Version Beskrivelse Forfatter 2009-12-18 1.0 Her blev vores rapport helt færdig. Gruppe 2 0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 1. august 201 Studieordningen er godkendt 2. juni 201 af Studienævn for Masteruddannelserne på Samfundsog

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 16. november 2010 1 1 FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Dette er fagbilaget til

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...

1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5. 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling... 1 1 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 SAMMENFATNING OG BIDRAG... 3 3 INDLEDNING... 5 3.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3.2 METODE... 6 3.2.1 Prototypeudvikling...7 4 BAGGRUND (DET EKSISTERENDE

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED i IT-VEST SAMARBEJDET 2. september 2006 1 Fagbilag til studieordning for masteruddannelsen i it Dette er fagbilaget til studieordningen

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Abstraktion & Modellering

Abstraktion & Modellering Abstraktion & Modellering Palle Nowack nowack@cse.au.dk Center for Science Uddannelse, Aarhus Universitet Without abstraction we only know that everything is different. Grady Booch Introduktion! 2 Hvad

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere