SW arkitektur 7. maj Software Arkitektur. Softwareudvikling-på-tværs konference. København den 19. november 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SW arkitektur 7. maj 2001. Software Arkitektur. Softwareudvikling-på-tværs konference. København den 19. november 2001"

Transkript

1 Software Arkitektur Softwareudvikling-på-tværs konference København den 19. november 2001 Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Elektro- og IKT-afdelingen Agenda Introduktion Hvorfor er arkitektur vigtig Udvikling inden for SW design State of the Art Architectural Styles Architectural- and Design Patterns Frameworks Dokumentation og udviklingsproces Opsummering SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 1

2 Nye uddannelsesmuligheder i Århus Diplomingeniørstudie IKT Informations- og Kommunikationsteknologi Kandidatuddannelse 3 1/2 år 2 år Teknisk (nået til 3. semester efter start) informationsteknologi - Distribuerede Realtidssystemer - Multimedieteknologi Elektroteknik - Automatisering og energiteknik - Elektroniske apparater - Datateknik Biomedicinsk teknik Civilingeniørstudie AUC/DTU SW arkitektur, 19. november Distribuerede realtidssystemer Forår 2002 Efterår 2002 Forår Semester 2. Semester 3. Semester Efterår Semester Indlejrede realtidssystemer - Arkitektur/design - Implementering - Test - Udviklingsproces AU AU Concurrency - modeller - realtidsaspekter - OO modellering Distribuerede systemer og sikkerhed Distribuerede 10 Realtidssystemer - Arkitektur/design - Implementering - Test - Udviklingsproces Brugergrænseflader til apparater Objektorienteret Netværkskommunikation Trådløse netværk Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Tilvalgs kursus Speciale i distribuerede realtids - systemer Udvikling af Forberedelse af SW arkitektur, 19. november 2001 protokoller speciale Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 2

3 Udfordringer inden for SW udvikling Stigende kompleksitet Reduktion aftime to Market Større projekter flere skal arbejde sammen mere specialisering Fra stand alone systemer til netværk af distribuerede systemer Fra enkeltstående apparater til produktlinier WWW tilkobling (overvågning, konfigurering og opdatering) Sørre krav om genbrug - det er blevet for dyrt at starte forfra Mange nye og konkurrerende middelware teknologier CORBA, DCOM, RMI,.NET, Jini, SOAP Real Time udgaver på vej af RT-Linux, RT-CORBA, RT-Java SW arkitektur, 19. november Definering af SW arkitektur Et eksempel på definition af SW arkitektur: The software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the system, which comprise software components, the externally visible properties of those components and the relationships among them Kilde: Software Architecture in Practice, L.Bass, Addison-Wesley 1998 Eller en pragmatisk udlægning: Et systems SW arkitektur er den overordnede beskrivelse af hvorledes softwaren er organiseret i komponenter og hvorledes disse er indbyrdes forbundet SW arkitektur- og designbeskrivelser udgør en SW vedligeholders vigtigste arbejdsredskab SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 3

4 En længere definition på SW arkitektur Software Architecture: is a set of concepts and design decisions about the structure and texture of sofware that must be made prior to concurrent engineering to enable effective satisfaction of architectural significant explicit functional and quality requirements and implicit requirements of the product family, the problem and the solution domains Kilde: Software Architecture for Product families, Jazayeri, Addison- Wesley2000 SW arkitektur, 19. november Kontekst for SW arkitektur Architectural Styles Dokumentationsaspekt Architectural- & Design- Patterns SW arkitektur Agentteknologi Komponentteknologi Objektteknologi (UML) Frameworks Udviklingsproces Middelware standarder SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 4

5 OO analyse OO design Kravspec. og Use Case model OO analyse model Løsning 1. OO design model Use Case x Node Aktør 1 Task1 Task2 Use Case x Løsning 2. Node1 Node2 Ikke funkt. krav Task1 Task2 Task3 SW arkitektur, 19. november Software beskrivelsesteknikker Diagrammerings- og designteknikker Rutediagrammer, tilstandsdiagrammer Struktureret Programmering, Go -To less programming, Dijkstra 1968 Jackson Diagrammer, Jacksons JSP 1975 Structure Charts - Constantines Struktureret design 1975 Access graph - Brinch Hansens Concurrent Pascal 1977 Ward & Mellors SA/SD-Real Time, 1985 Dataflowdiagrammer, tilstandsdiagrammer, entitets relationsdiagrammer og strukturdiagrammer OO Metoder f.eks. OMT 1991 Klassediagrammer, tilstandsdiagrammer, dataflowdiagrammer UML (Unified Modelling Language) - OMG standard i 1997 Interaktions-, Deployment-, Komponentdiagrammer og Use Case diagrammer Ver. 2.0 af UML er på vej. SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 5

6 Udvikling inden for SW design 1. Indkapsling Abstrakte datatyper, objektbaseret programmering Eksterne/public funktioner, private funktioner og data Dokumentation: moduldiagrammer Realiseret i f.eks. Assembler, PLM, C, Pascal Modul A private data og funktioner public funktioner Modul B Modul C SW arkitektur, 19. november Udvikling inden for SW design 2. Objektorienteret Programmering Klasser og associationer Nedarvning og polymorfi Dokumentation: Klassediagrammer (UML) Eksempler på sprog: Smalltalk, C++, Java, C# Class A B D ændringer i B s grænseflade påvirker kun A og D C D1 D2 SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 6

7 Concurrent Pascal accesgraf eksempel Overvågnings- Specifikation Operatør M Overvågning Overvågningsenhed P P DM Operatør konsol DM Alarm P Alarm Tabel M indsætalarm() hentalarm() fjernalarm() P: Proces M: Monitor (klasse med udelelig adgang) DM: Device Monitor SW arkitektur, 19. november Udvikling inden for SW design 3. Nyere OO begreber (UML): Vigtige ved udvikling af større systemer Composition Interfaces (understøttes af Java) Class A B C Class A B Class A Class B +op1() +op2() +op3() if 1 if 2 Class D C op1() Class C op2() op3() SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 7

8 Udvikling inden for SW design 4. Flere nyere OO begreber (UML): Pakker (understøttes af Java) Anvendes til at vise både logisk og fysisk indkapsling Pakke K Kunne være Façade klasse Pakke J Class A B D F G C D1 D2 H SW arkitektur, 19. november Udvikling inden for SW design 5. Flere nyere OO begreber (UML): Aktive objekter Nodes Alarm Window «Task» Motor Supervisor «Monitor» Alarm Table «Task» Alarm Handler Base Station Controller Comm Server Mobil Switch Deployment diagram <<TCP/IP>> Application Server <<TCP/IP>> DB Server SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 8

9 State of the Art for SW arkitektur Architectural Styles Styles dominereren given arkitektur Eksempler: Pipes and Filters, Layered architectural structure Architectural Patterns Retter sig mod System-wide design problemer Er ikke dominerende og kan ofte kombineres med andre mønstre Eksempler: concurrency og persistens Design Patterns (GoF) Design mønstre har ofte mere lokal effekt Eksempler: Observer pattern, State Pattern Idioms Kodenære mønstre og mekanismer Eksempel: Counted pointer for C++ SW arkitektur, 19. november Architectural Styles (Shaw&Garlan) 1. Fem kategorier af Architectural Styles: Dataflow systems Batch sequentiel, Pipes and filters Call-and-return systems OO systems, Main program and subroutine, Hierarchical layers Independent compontents Event systems, Communicating processes Virtual machines Interpreters, Rule -based systems Data-centered systems (repositores) Databases, Hypertext systems, Blackboards SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 9

10 Architectural Styles (Shaw&Garlan) 2. Eksempler på Architectural Styles: Pipes and filters Data abstraction and Object-Oriented organization Event-based, implicit invocation Layered systems OSI model, Adm. system: præsentation, logik og model lag Repositores Interpreters Process control SW arkitektur, 19. november Buschmann s mønster kategorier Arkitektur mønstre: Layers Pipes & Filters Styles Blackboard Broker Model-View-Controller Presentation-Abstraction- Control (PAC) Microkernel Reflection Design mønstre: Observer (GoF) Publisher-subscriber Strategy (GoF) Composite (GoF) Abstract Factory (GoF) Bridge (GoF) Proxy (GoF) Command Processor View Handler Master-slave Idioms: Singleton (GoF) Factory Method (GoF) Counted pointer, Handle-Body Envelope-Letter SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 10

11 Pipes & Filters so: Source f1: Filter1 p1: Pipe f2: Filter2 Dynamisk konfiguering af processering f4: Filter4 p3: Pipe Dataflow arkitektur, hvor komponenterne kan være: Objekter Tasks (aktive objekter) Computere (maskiner) p2: Pipe f3: Filter3 si: Sink SW arkitektur, 19. november Todelt arkitekturmodel Kombinerer følgende to Architectural Styles: Event-based Process Control (plus pipes & filters internt) Denne kombination kan anvendes for mange apparatsystemer Eksempler på anvendelse: styrings og regulering f.eks. frekvensomformer til styring af en motor f.eks. en Danfoss frekvensomformer (VLT). måleinstrumenter f.eks. et oscilloscop eller en støjmåler en CD spiller Kilde: Center for Objektteknologi projekt (Case 2) SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 11

12 Todelt arkitekturmodel - et eksempel Danfoss frekvensomformer (VLT) Event controlled part VLT user VLT Control Configuration Continuos processing part Sensor Motor Controlling VLT & Motor supervising Motor SW arkitektur, 19. november Anvendte Design Patterns i en OO-VLT Discrete event based part VLT user Command, State Sensor Motor Controlling VLT & Motor supervising Strategy, Pipes&Filters Observer Continuous processing part Motor SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 12

13 Ventilator control as process control Danfoss frekvensomformer (VLT) Disturbances: heat production, heat loos, temperature outside, etc Setpoint: desired temperature Controller: VLT? Manipulated variables: frequency+ voltage Process: Motor + ventilator + room Controlled variable: roomtemperature Feedback: measured roomtemperature Example of closed-loop feedback control Shaw & Garlan process control style SW arkitektur, 19. november Speed Open loop controller: Frekvensomformer eksempel Blokdiagram for to forskellige driftsformer Reference Reference calculation Slip Output f Frequency f f f Resonance f Frequency Ramp Bypass Damping Limits Voltage calculation generation f U angle transangle PWM compensation f U Slip estimation I Process Closed Loop controller: Reference Reference calculation PID Controller Output f Frequency f f f Resonance f Frequency Ramp Bypass Damping Limits Voltage calculation generation f U angle transangle PWM f U Feedback Calcualation Feedback SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 13

14 Objektdiagram for SpeedOpenLoopController :SpeedOpen LoopController Pipe komponenten er her implementeret som et simpelt funktionskald f=output(f) :SlipFilter input frequency f=output(f) :BypassFilter f=output(f) :FreqLimiterFilter f=output(f) :RampFilter f=output(f) :ResonanceDamperFilter output frequency SW arkitektur, 19. november Two types of VLT Use Cases Control VLT Actor initiated Use Cases (discrete) VLT user Change VLT configuration parameters System initiated Use Cases (continuous) Motor Controlling Motor Protection Motor Sensor SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 14

15 Architectural Style: todelt arkitekturmodel Event kontrolleret del Bruger Styring Konfigurering INPUT OUTPUT Kontinuert processerings del Sensor Processering Overvågning Aktuator Bruger SW arkitektur, 19. november Taksonomi for Real-Time arkitektur Der anvendes i dag fire basale arkitektur typer for real-time systemer: Timeline Event-driven Pipeline Client-Server Kilde: Doug Locke, TimeSys Corporation - Embedded System Conference, San Francisco, 2001 SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 15

16 Timeline arkitektur Timeline Systemet designes som et antal procedurer, der hver har et bestemt tidskrav (p1: hver 25 ms, p2: hver 200 ms) Procedurer kaldes med faste tidsintervaller, hvis timeren er 25 ms - så aktiveres p1 hver gang og p2 kun hver fjerde gang. Lange procedurer må opdeles i mindre. Eksempel: Flight Control Computer 2-5 processorer, 1 MB RAM 1 task for hver computer, ingen synkronisering De fleste krav er Hard Real Time krav, typisk 20 ms Anvendes f.eks. i nyere Airbus fly og i Boeing 747 SW arkitektur, 19. november Event-driven arkitektur Event-driven Her anvendes afslutning afi/o operationer ogtimer events til at igangsætte ventende task Der anvendes operativsystem, hvor hvert Task har en prioritet Kræver synkronisering mellem task Eksempel: Aircraft Mission Processor 1-20 RISC processorer, MB RAM Soft Real Time krav, typisk i området fra 1 ms ms I/O Clock Task 1 Task 2 Output Manager I/O SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 16

17 Pipeline arkitektur Pipeline Her anvendes også inter-proces meddelelser ud over afslutning af I/O operationer og timer events til at igangsætte ventende task En hændelse sendes gennemsystemet fra source til destination og bevirker et sæt af task aktiveringer Eksempel: Air Traffic Control processorer, MB RAM Soft Real Time krav, typisk i området fra 100 ms - 6 sek Msg I/O Message Handler Task 2 Filter Output Manager I/O SW arkitektur, 19. november Client-server arkitektur Client-Server Som for pipeline anvendes også her inter-proces meddelelser ud over afslutning af I/O operationer og timer events til at igangsætte ventende task I modsætning til pipeline - så forbliver kontrollen her på en given node (klienten) Eksempel: Vehicle Training System processorer, MB RAM Soft Real Time krav, typisk i området fra 33 ms ms Msg I/O Message Handler Task 2 Filter Output Manager I/O SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 17

18 To vigtige designprincipper Bertrand Meyers Open-Closed principle: Software entities (Classes, Modules, Functions etc) should be open for extension, but closed for modification Object Oriented Software Construction, B. Meyer, 1988 Liskovs Substitution Principle (LSP): Functions that use pointers or references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it (den pragmatiske udgave). Data Abstraction and Hierarchy, Barbara Liskov, SIGPLAN Notices, May 1988 LSP anvendes til at realisere Open-Closed princippet. SW arkitektur, 19. november Proxy (stedfortræder) Pattern Client Watch settime() ProxyWatch RealWatch TestWatch settime() settime() settime() Objekter af RealWatchklassen befinder sig på en anden maskine end Client objektet. Et eksempel på en Remote Proxy - der kan karakterisers som et ArchitecturalPattern. SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 18

19 Proxy objektdiagrammer Local processor Remote processor :Client settime() :TestWatch :Client settime() :RealWatch :Client settime() :ProxyWatch settime() :RealWatch SW arkitektur, 19. november Observer Pattern (push version) hour minute second Subject notify() addwatch(watch*) removewatch(watch*) * Watch destination gmtadjustment update(hour,min,sec) AtomControlledClock DigitalWatch update(hour,min,sec) AnalogWatch update(hour,min,sec) tick() pla= new AnalogWatch( Los Angeles,-8); AtomControlledClock::Instance().addWatch(pLA); pcph= new DigitalWatch( Copenhagen,+1); etc. SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 19

20 Observer Pattern (push version) Subject hour min sec notify() addwatch(watch*) removewatch(watch*) * Watch destination gmtadjustment update(hour,min,sec) AtomControlledClock DigitalWatch update(hour,min,sec) AnalogWatch update(hour,min,sec) ProxyWatch update(hour,min,sec) tick() læs tid fra modtagen meddelelse ind i hour, min, sec kald notify() notify() { for all in list pw->update(hour,min,sec); } SW arkitektur, 19. november Sekvensdiagram for Observer :AtomControlledClock pcph:digitalwatch pla:analogwatch :ProxyWatch tick notify() update(hour,min,sec) update(hour,min,sec) update(hour,min,sec) SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 20

21 Frameworks Frameworks opbygges vha. mønstre Forskellige slags framework: Applikationsframework ofte til et specifikt domæne Serviceorienterede frameworks som f.eks. Kommunikationsframework Databaseframework Multiprogrammeringsframework Disse kan være implementeret som: Whitebox framework Blackbox framework SW arkitektur, 19. november Whitebox Framework Her skal man kende den indre struktur for at kunne anvende Frameworket til en konkret applikation f.eks. ved at man tilføjer nye specialiserede klasser til de eksisterende klassehierarkier Applikationsspecifik kode SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 21

22 Blackbox Framework Her er det ikke nødvendigt at kende detaljer i Frameworket, da man tilføjer den ønskede funktionalitet vha. Composition dvs. at man instantierer objekter der hægtes på Frameworket obj3: Class3 obj1: Class1 Applikationsspecifik kode obj2: Class2 SW arkitektur, 19. november Erfaring med anvendelse af et framework Fordele: Genbrug af basisklasser og struktur i Frameworket Genbrug af serviceklasser Kan opbygges vha. GoF design patterns (er veldokumenterede) Samme SW struktur for forskellige protokoller Letter dokumentation Letter vedligeholdelsen pga. færre klasser og samme struktur Muliggør en hurtigere protokolimplementering, da man kan koncentrere sig om det protokolspecifikke Fremmer inkrementel udvikling 1/28/2002 SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 22

23 Framework erfaringer - fortsat Ulemper: Kræver indgående kendskab til Frameworket for at kunne genbruge dette til en ny protokol Frameworket bliver først stabilt efter mindst 2 implementationer Senere ændringer til Framework strukturen bliver dyrere, da flere projekters SW skal tilpasses Kaldestrukturen er mere kompliceret og dermed sværere at teste og debugge 1/28/2002 SW arkitektur, 19. november View model for SW arkitektur Logical View Implementation View (development) Klasser, Packages Interfaces Use cases Use Case View Komponenter, Lag Process View Processer, Threads, Tasks Deployment View (Physical) Nodes Ref.: Philippe Kruchten, The 4+1 View of Architecture, IEEE Software, 12(6) Nov SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 23

24 Udviklingsproces og arkitektur Use Case drevet udviklingsproces Udvælg de Use Cases, der har størst betydning for fastlæggelse af systemets arkitektur Foretag en iterativ og inkrementel udvikling styret af Use Cases Concurrent Engineering (SW + HW udvikling) Arkitektur definerer systemet dvs. både HW og SW Fokuser på udvikling af infrastruktur tidligt i et projektforløb Muligt at wrappe eksisterende kode ind i klasser Udvikling af produktfamilier (HP, Nokia, DD) SW arkitektur, 19. november Opsummering Arkitektur er vigtigere end nogensinde Abstraktioner og notationer er ved at være på plads Arkitektur styles udvikles i disse år Mønstre (Patterns) spiller en afgørende rolle på såvel det overordnede arkitekturniveau som på det mere lokale designniveau Udviklingsprocesser bør understøtte og lægge vægt på arkitekturaktiviteten Arkitektur- og designdokumentation er sammen med kravspecifikationen den vigtigste udviklingsdokumentation SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 24

25 Samarbejdsmuligheder med IHA Ingeniørpraktik ½ år på 5 semester Afgangsprojekter på diplomingeniørstudiet udført i virksomheden eller på IHA - vejleder fra virksomheden eller fra IHA omfang 2/3 af sidste semester (25 ECTS point) På længere sigt specialeprojekter på overbygningsuddannelsen (start forår 2003) PhD projekter Deltagelse i enkeltfag på IHA s kurser under Åben Uddannelse Eksterne lektorer Eksterne censorer (udpeges for 4 årig periode) Vi søger også nye kollegaer til E og IKT linien og til overbygningsuddannelser SW arkitektur, 19. november Referencer Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software Eric Gamma et. al., Addison-Wesley, 1995 Software Architecture, Perspectives on an Emerging Discipline Mary Shaw, David Garlan, Prentice-Hall, 1996 Pattern-Oriented Software Architecture - A System of Patterns, Frank Bushmann et. al., John Wiley & Sons, 1996 Design and Use of Software Architecture Jan Bosch, Addison-Wesley, 2000 Software Architecture for Product Families Mehdi Jazayeri, Alexander Ran, Frank van der Linden, Addison-Wesley, 2000 The 4+1 View Model of Architecture Philippe Kruchten, IEEE Software, 12 (6), November 1995, IEEE Center for Objekt Teknology (COT), har flere rapporter om SW arkitektur - se under Report Series SW arkitektur, 19. november Ingeniørhøjskolen i Århus, Finn Overgaard Hansen 25

SW arkitektur 7. maj 2001. Software Arkitektur. Tiltrædelsesforelæsning 7. maj 2001

SW arkitektur 7. maj 2001. Software Arkitektur. Tiltrædelsesforelæsning 7. maj 2001 Software Arkitektur Tiltrædelsesforelæsning 7. maj 2001 Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Elektro- og IKT-afdelingen foh@e.iha.dk Agenda Hvorfor er arkitektur vigtig Udvikling inden for SW

Læs mere

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA

UML-Light (Note: UML-Light T133, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA UML-Light (Note: UML-Light T33, ver. 2004) Finn Overgaard Hansen, IHA Programmering PRG + Semesterprojekter PRJ+PRJ2 Version: 20--2004 Indhold Første del: Introduktion til UML-Light og UML Klasser og objekter

Læs mere

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse!

educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Velkommen til educasoft's hjemmeside educasoft - en professionel samarbejdspartner med speciale i uddannelse! Professionelle undervisere Undervisning i virksomheden Undervisning dag/aften eller week-end

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn

CURRICULUM VITAE. Personlige oplysninger. Michael Alrøe. Uddannelse. Kurser og efteruddannelse. Michael Alrøe. Navn Fødselsår 1964 LinkedIn CURRICULUM VITAE Personlige oplysninger Navn Fødselsår 1964 LinkedIn Michael Alrøe http://www.linkedin.com/in/alroe Uddannelse 1988 Dataingeniør, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1985 Student (Matematik/Fysik),

Læs mere

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen

Model og Metode til Programudvikling. Jens Dalsgaard Nielsen Model og Metode til Programudvikling v/ Jens Dalsgaard Nielsen 1 Hvem er vi? Jens Dalsgaard Nielsen, Afd for Proceskontrol, I8 Distribuerede RT-Systems group Realtid, kerner, operativsystemer, netværk,..

Læs mere

Objektorienteret design med arv og polymorfi:

Objektorienteret design med arv og polymorfi: Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Objektorienteret design med arv og polymorfi: Substitutionsprincippet Composite Design Pattern Finn Nordbjerg Side 1 Objektorienteret

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Educasoft 2010 Side 1. Søgemaskineoptimering

Educasoft 2010 Side 1. Søgemaskineoptimering Educasoft 2010 Side 1 Kurser: 2010 Søgemaskineoptimering Sælger din virksomhed nok via hjemmesiden? Lad kunderne finde din virksomhed - uden annoncering! Dette kursus henvender sig til virksomheder, der

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

Introduktion til Pervasive Computing

Introduktion til Pervasive Computing Version: 27-05-2003 Introduktion til Pervasive Computing Ingeniørhøjskolen i Århus den 27. maj 2003 Ingeniørdocent Finn Overgaard Hansen, foh@eit.iha.dk Agenda Pervasive Computing Introduktion til begrebet

Læs mere

Objektorienteret Analyse & Design

Objektorienteret Analyse & Design Objektorienteret Analyse & Design Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen og Jan Stage ISBN: 87-7751-153-0 Udgave: 3. udgave Udgivelsesår: 2001 Antal sider: 452 Pris: Kr. 410,00 På de

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net)

Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Arkitektur principper og design mønstre til realisering af enterprise applikationer baseret på rige domænemodeller (og.net) Kim Harding Christensen EOS A/S Margrethepladsen 3 8000 Århus TLF: 8732 8787

Læs mere

Grundlæggende OOA - OOD

Grundlæggende OOA - OOD Grundlæggende OOA - OOD Dette kursus henvender sig til personer, der har lille eller ingen erfaring med softwareudvikling. Med udgangspunkt i UML opbygges et solidt kendskab til softwareudviklingens kunst

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling 1 Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling v. Ib Havn Min første computer 2 Sådan startede det 3 Kort om DSE A/S Start 1981 som Dansk System Elektronik A/S Integration

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

2 Abstrakte datatyper.

2 Abstrakte datatyper. 2 Abstrakte datatyper. Motivere eksempel: top-down udvikling af program 'mini-bank' Strukturering af et program: efter data eller funktion? Definition af en abstrakt datatype og tilknyttede begreber. Fænomener,

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

ITONK1 Obligatorisk opgave 2 Badger Brewery Surveillance System

ITONK1 Obligatorisk opgave 2 Badger Brewery Surveillance System Ingeniørhøjskolen i Århus 2. juni 2006 IKT Dalgas Avenue 2 8000 Århus C ITONK1 Obligatorisk opgave 2 Badger Brewery Surveillance System Studerende: Henrik Brix Andersen, 01079 Tomas Stæhr Berg, 03539 Benjamin

Læs mere

PAXNET. - Den tekniske implementering - Offentlig netværks ydelser - Det fysiske netværk - Drift af netværket

PAXNET. - Den tekniske implementering - Offentlig netværks ydelser - Det fysiske netværk - Drift af netværket PAXNET - Den tekniske implementering - Offentlig netværks ydelser - Det fysiske netværk - Drift af netværket Detaljeret indhold PAXNET og standarder Data transport (X.25 baseret) Tilkoblingsmuligheder

Læs mere

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I.

4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. 4 Basal Objekt-orienteret Programmering I. Klasser i forhold til abstrakte datatyper og record-typer. Variable og operationer. Klasse-interfaces. Klasser og typer. Klasse-instantiering og initialisering.

Læs mere

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30

Velkommen til. Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos Brüel & Kjær. 14. september 2012, 9.30 12.30 Velkommen til Kravspecifikation i Softwareudvikling Workshop hos 14. september 2012, 9.30 12.30 Flemming Hansen, IT innovation e-mail: flemming.hansen@it-innovation.dk Kravspecifikation i softwareudvikling,

Læs mere

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning

2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning 2. Metode Indledning Projektet er udført med flg. faser: Foranalyse (uden iterationer) Analyse (udarbejdelse af kravspecifikation afsnit 9.1, herunder use case beskrivelser afsnit 9.2) Design af skærmbilleder

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Emergency call button. Stabilt og simpelt

Emergency call button. Stabilt og simpelt Emergency call button Stabilt og simpelt 1 Agenda Områder af speciel interesse Gennemgang Hvad har jeg lært? Spørgsmål 2 Områder af speciel interesse Domæne, Krav, Use Cases, Kvalitetsattributter Arkitektur

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Model Drevet Design i Praksis

Model Drevet Design i Praksis Model Drevet Design i Praksis Dansk IT - På Vej Hjem møde d. 8/9-2009 Jeppe Cramon - TigerTeam ApS Lidt om mig 15 års erfaring som software udvikler Partner i TigerTeam Første erfaring med model drevet

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Dit hus introduction. / Jeppe Brønsted, Arne Skou. and Per Printz Madsen, Rune Torbensen

Dit hus introduction. / Jeppe Brønsted, Arne Skou. and Per Printz Madsen, Rune Torbensen Dit hus introduction / Jeppe Brønsted, Arne Skou and Per Printz Madsen, Rune Torbensen Project facts Period: April 2009 (August 2008) October 2011 Budget: 10.6 mill.kr. Funding: 8 mill. kr. (2.6 mill.

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Dag 10 Flertrådet programmering

Dag 10 Flertrådet programmering Videregående programmering i Java Dag 10 Flertrådet programmering Fremlæggelse af programmering/status for projekter Dokumentation med javadoc Flertrådede designmønstre: Arbejdstråd, Producent Konsument,

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Bucket Airlines. SW02 Projekt. Gruppe 2:

Bucket Airlines. SW02 Projekt. Gruppe 2: Bucket Airlines SW02 Projekt Gruppe 2: Alireza Derakhshan Frodi Hammer Lars Sønderby Jessen Michael Vestergaard Jessen kianosh@mip.sdu.dk frodi@mip.sdu.dk ljessen@mip.sdu.dk emjay@mip.sdu.dk 30. maj 2003

Læs mere

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling...

Model og metode til programudvikling. Om undertegnede... Struktureret Systemudvikling. Dagens menu... Tankevækkende erfaringer med systemudvikling... Model og metode til programudvikling 2004 minimodul 11: Struktureret/Systematisk System Udvikling Kursusholder: Ove Andersen Om undertegnede... Ove Andersen, civ. ing., 1989, ph.d. 2003 arbejdet på diverse

Læs mere

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S

IT-Basecamp 2013. Real World Java EE Patterns Adam Bien. Real World Java EE Patterns, Adam Bien Copyright Lund&Bendsen A/S IT-Basecamp 2013 Real World Java EE Patterns Adam Bien 1 Indhold Lidt om mig Baggrund for valg af emnet Bogens opbygning Fra J2EE til JEE 5/6 Overflødiggjorte patterns Fremhæve et par patterns 2 Kenneth

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2015 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Informationsteknologi B Jeppe Moritz Led Hold 3.E, Årgang 2012 Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Hvorfor IT sikkerhed Hvordan fik Cyber sikkerhed management opmærksomhed Risikoanalyse af ProcessIT i samarbejde med Administrativ IT Overvej

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Begreber om Godt Software

Begreber om Godt Software Begreber om Godt Software Maintainability (vedligeholdelse): Softwarens evne til at blive ændret (funktionalitet, rettet, forbedrelser, miljø, krav). - Analyserbart: Evnen til at blive fejldiagnosticeret,

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Bypassing the. Brian Marick

Bypassing the. Brian Marick Bypassing the GUI Brian Marick Problemer med GUI GUI er designet for mennesker, ikke automatisering Automatiseret test af GUI kræver specialiseret værktøjer Har tildens til at bryde ned når der sker ændringer

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Objektorienteret Programmering

Objektorienteret Programmering Objektorienteret Programmering Struktureret Systemudvikling Jan Bendtsen Automation and Control Indhold Lidt om programmeringssprog Klasser i Java Klasser i C++ Oversættelse og kørsel af kode Et eksempel:

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

ITWEM1. Home Management System. Udarbejdet af: Mads Michelsen (04200) Morten Engberg (04268) Sune Hedetoft (03800) Dato: 4.

ITWEM1. Home Management System. Udarbejdet af: Mads Michelsen (04200) Morten Engberg (04268) Sune Hedetoft (03800) Dato: 4. ITWEM1 Home Management System I2C Temp. Sensor GPIO Tænd/Sluk Sensor SPI Alarm Bluetooth Udarbejdet af: Mads Michelsen (04200) Morten Engberg (04268) Sune Hedetoft (03800) Dato: 4. juni 2009 Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

Objektorienterede metoder

Objektorienterede metoder Objektorienterede metoder Denne gang: Designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Singleton eksempel: Forskellige slags

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

J2ME portabilitet. J2ME portabilitet. Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen ved Center for Videreuddannelse på Ingeniørhøjskolen i København

J2ME portabilitet. J2ME portabilitet. Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen ved Center for Videreuddannelse på Ingeniørhøjskolen i København J2ME portabilitet Afgangsprojekt på IT-Diplomuddannelsen ved Ingeniørhøjskolen i København Eksamen: 10-06-2005 kl. 10:30 Studerende: Kenn A. Thisted (K4297) Vejleder: Birger Andersen J2ME portabilitet

Læs mere

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

Csaudk. Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It INSTITUT FOR DATALOGI SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Bachelororientering Bachelororientering Forår 2013 Valgfrie kurser på bacheloruddannelsen i It Csaudk Vigtige valg Krav til studieprogrammet Praktiske oplysninger valgfrie kurser? kandidat eller ej? slides

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS SIMATIC WinAC RTX The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS Teamet i dag Siemens A/S jydskvægtfabrik TIA Promotor: Totally integrated Automation Migration Manager

Læs mere

Program for Softwareudvikling-på-tværs

Program for Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere, kvalitetsfolk og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs Systemudvikling-på-tværs 2 dage om

Læs mere

SW6 Semester Intro Brian Nielsen

SW6 Semester Intro Brian Nielsen SW6 Semester Intro Brian Nielsen bnielsen@cs.aau.dk Agenda Præsentation af semesteret Beskrivelse af projektforløb Kort om projektforslagene Præsentation af vejlerne Gruppedannelse 15.00 E-mail med 3 prioriterede

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Master Data Management med AX 2012 R3

Master Data Management med AX 2012 R3 INDLÆG 17 : DYNAMICS AX Master Data Management med AX 2012 R3 Karsten Rasch-Adamsen & Thomas Bach Hotel Opus, den 6. November 2014 CGI Group Inc. Karsten Rasch-Adamsen Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere