Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8"

Transkript

1 Nr. 1 - Februar 2002 Virksomheden er en del af verden Se side 3 Tjek på varen med fælles data pool Se side 6 Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Fokus på e-handel Se side 10

2 Leder John Olsen Foto: Anne Bang Som nævnt i tidligere numre af På Stregen samt også omtalt i foreliggende nummer, er EAN-Danmark i samarbejde med Teknologisk Institut, Transport & Emballage af DagSam blevet anmodet om at udarbejde et oplæg, der skal danne beslutningsgrundlag for, om der i DagSams kreds skal etableres en national produktdatabase. Beslutning herom vil blive truffet i marts måned. Sideløbende hermed er EAN-Danmark indgået i et samarbejde med 10 vesteuropæiske EAN-organisationer under navnet e-rialto. Formålet med e-rialto er at etablere en organisation, der tilsikrer en master data alignment service af høj kvalitet i de deltagende lande, hvilket er en grundlæggende forudsætning for effektiv elektronisk handel. Ved at indgå i dette samarbejde vil de deltagende lande dels tilsikre en høj og ensartet kvalitet master data alignment service såvel nationalt som internationalt, og dels tilsikre, at deltagerlandene fremfor hver især at skulle investere i en national etablering, kan dele omkostningerne ved i fællesskab at etablere denne service. Arbejdet med etableringen af e-rialto blev startet december 2001, hvor et feasability studie blev igangsat med forventet afslutning marts/april 2002, hvor endelig beslutning skal træffes, om hvorvidt et formelt samarbejde skal etableres. I skrivende stund er vi en venteposition, hvor vi for det første må afvente DagSams indstilling til etablering af en national produktdatabase, og for det andet afvente resultatet af det analysearbejde, vi internationalt har igangsat med e-rialto. Ved at gå med i e-rialto initiativet ligger der ikke fra EAN-Danmark s side en foruddiskontering af et ja fra DagSam til en national produktdatabase, men et ønske om, ved at deltage fra start, at øve størst mulig indflydelse på den praktiske implementering vedrørende organisation og økonomi. Vi er, ved at deltage i foranalysearbejdet, ikke forpligtet til at deltage i det videre arbejde, men det ligger i kortene, at dersom foranalysen viser en række fordele ved e-rialto samarbejdet, vil det kunne forventes, at EAN-Danmark tilslutter sig under forudsætning af etablering af en national produktdatabase. Kolofon 2 Ansvarshavende redaktør: Direktør John Olsen, EAN-Danmark Redaktion: EAN-Danmark Hammershusgade København Ø Telefon: Telefax: På Stregen udsendes til medlemmer af EAN-Danmark. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. Forsidebillede: Courage EURO RSCG EAN-Danmark kan kontaktes på følgende adresser: Administration Økonomi/Sekretær Sekretær Udviklingschef Teknisk Direktør EDI/EAN EAN/EDI EAN-datakommunikation Teknik EDI-konsulent John Olsen Pernille Alstrup Else Jakobsen Per Kiilsholm Erland Nielsen Jane Wulff Erik Søgaard Hansen Arne Jensen Tony Borring Ib Hansen EAN-Danmark bestyrelse Adm. direktør Svend Helmer (formand) De Danske Spritfabrikker Direktør Lars Hviid (næstformand) Dansk Supermarked A/S IT-Direktør Søren Skovgaard FDB IT direktør Jens Træde Brødrene Dahl A/S Direktør John Wagner DSK Direktør Erling Petersen DLF Koncernøkonomidirektør Mogens Nielsen DAGROFA A/S Direktør for Apoteksdivisionen Peter Lørup, Nomeco A/S Direktør E. Wester Sørensen, Mette Munk A/S DI DH&S FDB DDH DSK DLF FDG På Stregen udkommer 4 gange årligt.

3 Virksomheden er en del af verden Consiva-koncernen afsætter mærkevarer fra alle dele af kloden. I en verden, der forandrer sig, gælder det om at være fleksibel og sikre, at informationerne hænger sammen, påpeger adm. direktør Hugo Rosendahl Af Karin Elrød Foto Anne Bang Salgskompagniet samlede produkterne fra en række virksomheder, og det havde umiddelbart den store fordel, at sælgerne altid havde noget interessant med i form af en ny kampagne, når de besøgte butikkerne, fastslår Hugo Rosendahl. Vækst har præget koncernen, siden det første selskab blev etableret for 35 år siden. Fra et enkelt lille selskab med en salgsstyrke på 15 mand har Consiva udviklet sig til at være Danmarks største salgsorganisation inden for dagligvarer og vin og spiritus. Consiva Holding A/S består af 13 selskaber med tilsammen cirka 250 medarbejdere og en årsomsætning på 1,6 milliarder kroner. Mere end 100 salgskonsulenter turnerer dronningeriget rundt for at afsætte deres portefølje af mærkevarer. Produkter fremstillet ikke bare i Danmark, men som i stort omfang også kommer fra det øvrige Europa samt USA og en lang række lande i Fjernøsten, Australien, Sydamerika og Afrika. Varerne i Consiva Vin-Holding A/S omfatter en række kendte vin- og spiritusmærker, viser lagerchef Rud Rasmussen. Som medarbejder på Consivas lager er Razia Malik afhængig af, at vigtige varedata holder stik. Det hele begyndte med etableringen af Salgskompagniet A/S i 1966, fortæller administrerende direktør Hugo Rosendahl: Ideen var at leje en salgsstyrke ud til mindre og mellemstore producerende virksomheder i Danmark, så man kunne nå rundt til alle de interessante dagligvarebutikker. Dengang havde virksomhederne typisk 4-6 mand i marken, og med det antal butikker, der var dengang, kunne man simpelthen ikke nå raden rundt. De 13 selskaber i Consiva-koncernen beskæftiger 250 medarbejdere Flere selskaber og faciliteter Med etableringen af A/S Salko Import i 1970 udvidede Consiva sit idegrundlag fra udelukkende at være en salgsorganisation til også at stå for import, lagerføring og fakturering. I 1972 grundlagdes Salko Food Service A/S for at imødekomme behovet på det voksende marked af store forbrugere, såsom kantiner, hoteller og restauranter. Scansellers A/S blev overtaget i I dag omfatter Consivas dagligvaredivision desuden Brdr. A & E. Petersen A/S (salg og markedsføring af konfekturemærker til rejsemarkedet), C.K. Chokolade (konfekture) og Adaco A/S (mærkevarer til apoteker, helsekostforretninger samt Matas-butikker). Consivas andet ben, vindivisionen, tog sin begyndelse i Consiva Vin-Holding A/S består af de fire selskaber Salko Vinimport, D.F. Schnack's Eftf. A/S, Vinalko A/S og Charles Klem A/S. Central back-up Den indlysende fordel ved Consiva-koncernens struktur ligger i de stordriftsfordele, der opnås ved at samle selskabernes administration på et sted i forhold til at drive hver enkelt selskab som en selvstændig organisation. Alle centrale back-up funktioner ligger på hovedkontoret, Transformervej 16 i Herlev. Her bor salgsselskaberne i samme bygning med én reception og én kantine, ligesom der er fælles økonomifunktion og IT-afdeling. Også selskabernes distribution af alle leverancer til Danmark foregår samlet. Et lille lager i Frihavnen med 3

4 pallepladser servicerer Duty-Free-kunderne; men alle øvrige leverancer til Danmark sker fra det kvadratmeter store varelager på Naverland i Glostrup, der kan rumme knap paller. Effektive salgsbesøg I modsætning til andre virksomheder har vi ikke rendyrket organisationen, påpeger Hugo Rosendahl. - I vindivisionen har vi ganske vist kun vin og spiritus, og C.K. Chokolade tager sig udelukkende af konfekture; men i de øvrige selskaber lægger vi vægt på, at vi har flere disponenter at tale med, når vi er ude i butikkerne. Hvis vi skulle sælge f.eks. tre forskellige shampomærker, ville det være svært at lovprise ét produkt frem for et andet. Når vi er færdige med at tale med den, som har med personlig pleje at gøre, er vi i stedet henne hos en anden disponent i samme butik og sælge nogle fødevarer, kemiske produkter, rengøringsmidler, eller hvad det nu kan være. Det gør os langt mere effektive for vores kunder, og vi undgår at spilde tiden ved at skulle køre fra butik til butik med et enkelt produkt eller en enkelt varekategori, fastslår Hugo Rosendahl. Adm. direktør Hugo Rosendahl (th) og Lasse Fandrup hører til den centrale back-up stab på Transformervej i Herlev. Konkurrerer indbyrdes En anden fordel er koncernens struktur, fortsætter Hugo Rosendahl. - De enkelte selskaber har deres selvstændige salgs- og marketingledelse, som er resultatansvarlige. Da vi ikke har egne produkter, er man ansvarlig på to fronter. Dels over for leverandørernes krav, planer og mål, og dels i relation til koncernen, hvor der skal nås resultater på bundlinjen. Det vil sige, at vores selskaber konkurrerer med hinanden indbyrdes. Der kan godt sidde nogle i hver sin ende af huset og planlægge kampagner for samme produktkategori samtidig. Men det har vi ingen problemer med. Der er tale om mærkevarer, og dem er der plads til. Hvis vi ikke havde produktet, ville der bare sidde nogen på den anden side af gaden med det, så den konkurrence ville være på markedet alligevel. Fokus på produktet Hvor mange leverandører, der forhandler deres varer gennem Consivas salgsorganisation, og det nøjagtige antal af forskellige produkter, som selskaberne markedsfører og distribuerer, anser Hugo Rosendahl det ikke for interessant at specificere: - Én produktgruppe kan indeholde få mærker eller måske mange varianter. Vi havde for eksempel en neglelak med over 150 forskellige farver og der kom stadig nye til. Alt afhængigt af varens art, er det også meget varierende, hvor stor kapacitet, der er behov for at trække på, og hvad sælgerens rolle er ude i butikken. Det vigtige er, at vi ikke har flere produkter på vores enkelte salgsstyrker, end vi kan magte. At vi i hvert selskab har den lille fleksible enhed, som har fokus på det antal leverandører, den nu er ansvarlig over for og som er trænet til at håndtere de produkter, som man har med at gøre, understreger Hugo Rosendahl. Standardisering forenkler Som mellemled mellem producenterne på den ene side og kæder og detailhandel på den anden side er Consiva storforbruger af handelsdokumenter og er afhængige af, at alle oplysninger om varen er korrekte. For en del år siden begyndte man at køre EDI - elektronisk data kommunikation - med nogle af sine samhandelspartnere efter en internt udviklet model. Dengang var DagSam (Dagligvarebranchens forum for effektivt samarbejde, red.) ikke gearet til at få ensrettet de forskellige forsendelsestyper, og de respektive grossister var meget forskellige i deres krav, husker IT-chef Lasse A. Fandrup. - Med udviklingen af den nye STRUORD og STRUFAKT begynder der at blive noget ensartethed. Der er stadig forskelle, men vi er på vej mod en standardisering og til, at alle vores grossister i DagSam kommer til at køre STRU. Det betyder, at alle får nemmere ved at håndtere informationsudvekslingen. Man skal ikke længere have styr på fire forskellige systemer, og investeringen i udvikling bliver mindre, når applikationerne kan bruges over det hele. Det kan så diskuteres, om der også kan ske en standardisering af f.eks. forecasts, tilbagemeldinger om hændelsesforløb, registrering af, hvad man har lavet i forhold til forskellige butikker, osv., vurderer Lasse Fandrup. Høj datadisciplin Lasse Fandrup fortsætter: - Ved at køre EDI opnår virksomheden en besparelse, men der opnås også en større datadisciplin, når tingene er sat op en gang, så udvekslingen af information bygger på de samme data. - Det gælder i alle forhold omkring leveringen - den elektroniske registrering af varen, lagerrapporteringen og hele opfølgningen med afstemning til faktura og til lager. Svind bliver nedbragt. Der er i det hele taget stor sandsynlighed for, at virksomheden hele tiden får de rigtige logistikinformationer.

5 Også i modtagerens ende er den elektroniske dataoverførsel en fordel, bl.a. når priserne skal tjekkes. Vi er i Consiva i færd med at skifte økonomisystem og har som mål, at vi i løbet af to år skal have indkørt mellem 80 og 90 procent af vores ordrer og fakturaer samt vores leveringsadviser og forsendelsestyper. De store virksomheder er ikke noget problem, nu hvor vi har standarder og ikke længere skal hente dem hos den enkelte grossist. DagSam og EAN-Danmark skal være nogle af drivkræfterne bag, at vi også får de små med. Verden forandrer sig Hugo Rosendahl betoner: Virksomheder skal ikke bare anskaffe sig noget nyt, bare fordi det er nyt. Men verden forandrer sig hele tiden, og vi er er nødt til at sikre, at tingene hænger ordentlig sammen. Også på andre områder end datadisciplin er Consiva-koncernen bevidst om, at den indgår i en global sammenhæng. For at kunne bevare positionen som betydningsfuld agent i den danske dagligvarehandel er relationerne til den store verden meget væsentlig. Consiva er således medlem af Acosta, en markedsførings- og distributionsorganisation, som dækker Canada og USA fra kyst til kyst. På nordisk plan indgår selskabet i Nordic Sales and Marketing Group med partnere i Norge, Sverige, Finland og Island. Samarbejdet indebærer, at leverandører til det nordiske marked kan nøjes med én kontaktperson, forklarer Hugo Rosendahl: - I stedet for at rejse rundt en uge for at dække Norden, kan man nøjes med én dag. Vi er kun 24 mio. mennesker i Norden, og derfor er det endnu mere vigtigt for lønsomheden at tiden udnyttes optimalt og at have fat i nogle samarbejdspartnere, der har det nødvendige lokalkendskab. Verden forandrer sig, og virksomhederne er nødt til at se sig i global sammenhæng, påpeger Hugo Rosendahl. Consiva-konceptet indebærer afsætning og markedsføring af mærkevarer fra konfekture til kantineprodukter. Det er meget vigtigt for Consiva, at vi deltager i nye konstellationer og er med i de beslutningsprocesser, som flytter tingene. Vi lever af at være salgsorganisation for andre og har ikke vores egne produkter. Det betyder, at en kontrakt, der skrives under et sted i verden, kan have afgørende indflydelse på vores fremtidige omsætning og indtjening. Hidtil har vi kunnet vokse hvert år, og det ønsker vi fortsat at gøre. Derfor skal vi frem for alt være en fleksibel og interessant partner, konstaterer Hugo Rosendahl. Årsafgifter 2002 Ultimo januar har vore medlemsvirksomheder modtaget fakturaer dækkende kalenderåret Da betalingsbetingelserne er løbende måned + 14 dage, har hovedparten af vore medlemmer på nuværende tidspunkt allerede foretaget deres indbetalinger. Vi anmoder om, at virksomheder, som ikke har indbetalt det fakturerede beløb, snarest får bragt forholdene i orden. En forudsætning for anvendelse af den enkelte virksomheds allokerede EAN numre til datafangst og datakommunikation er, at årsafgiften bliver betalt. Manglende betaling vil medføre, at virksomhedens numre vil blive inddraget, samt at meddelelse herom vil tilgå detailhandelens grossister og kæder med efterfølgende udmelding af virksomhedens varer de pågældende steder. Dette skyldes, at en forudsætning for et velfungerende EAN system er, at ingen ikke autoriseret anvendelse af EAN s datafangst- og lokationsnumre finder sted. Virksomheder, som ønsker at udmelde de allokerede EAN numre, kan gøre dette med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. D.v.s. senest pr. 30. juni jfr. den af virksomhederne underskrevne tilmeldingsformular ved aftalens indgåelse. 5

6 Tjek på varen med fælles data pool Vil dagligvarehandlen i Danmark få direkte adgang til kontrolleret opdatering af al information om relevante varer? DagSam beslutter i marts, hvorvidt der er opbakning til at etablere en dansk service, der styrer den elektroniske udveksling af produktstamdata. Af Karin Elrød Foto: Anne Bang Det hører nærmest til dagens orden, at der sker fejl og misforståelser i samhandlen, fordi parterne ikke har samme informationer om et givet produkt i deres varedatabaser. Ganske vist har virksomheder, der anvender EAN- COM /HANCOM,i nogle år kunnet udveksle stamdata om en vare ved hjælp af EDI-meddelelsen PRICAT. Men da det er en forholdsvis kompliceret dataudveksling, benyttes den ikke særlig tit. DADAS DagSam (Dagligvarebranchens forum for effektivt samarbejde) besluttede i efteråret 2000, at der skulle gennemføres en analyse af muligheder og konsekvenser i forbindelse med oprettelsen af en dansk data pool for i første omgang dagligvarehandelen. Projekt DADAS Dansk Data Alignment Service løb af stablen i 2001 i et samarbejde mellem EAN-Danmark og Teknologisk Institut, Emballage og Transport med støtte fra et følgeudvalg, som repræsenterede parterne i DagSam. På basis af den store mængde viden og erfaring, der er indsamlet fra data pools i andre lande om tekniske, økonomiske og praktiske forhold, konkluderer projektgruppens rapport, at der er grundlag for at etablere en dansk service. Det anbefales, at data pool'en skal bygge på en licensaftale med en allerede eksisterende service, som kan operere sammen med andre data pools. Endelig foreslås det, at der i EAN-Danmarks eget regi etableres en dansk helpdesk-funktion for medlemsvirksomhederne. På baggrund af EAN-Danmarks tekniske og økonomiske anbefalinger, forventes DagSam i marts at tage beslutning om, hvorvidt der er opbakning til at føre data poolen ud i livet i nærmeste fremtid. 6 Fejl i stamdata har negative konsekvenser for samhandelen og begrænser udviklingen af moderne systemer for e-handel og logistik. Synkronisering Skal den elektroniske samhandel være effektiv, må varens stamdata til enhver tid være identiske og tilgængelig for alle, der er involveret i at håndtere informationerne. Derfor har flere lande etableret nationale Data pools eller Data Alignment Services, der har til formål at styre og kontrollere synkroniseringen af produktstamdata. Producenten af den enkelte vare indmelder informationerne i en Data Pool, hvor de afstemmes og kvalitetsvurderes, inden de sendes videre i et virtuelt netværk efter fastlagte standarder. Data Pools i mange lande Mange lande har oprettet nationale Data Pools, men der er stor variation mellem de løsningsmodeller, der er valgt såvel i de nordiske lande som på europæisk plan. I Norge har dagligvarehandelen udviklet sit eget data alignment system. Langt de fleste tyske dagligvarekæder og tillige flere danske leverandører er i dag koblet op på SINFOS. SIN- FOS anvendes også i Østrig, ligesom der er udviklet en hollandsk udgave af dette system. Blandt andre store Data Pools, der anvendes i flere lande er det portugisiske CATALOGO og det engelske UDEX.

7 Få mere information på Sikker fangst med Delfi håndterminaler! Eksperter i datafangst Hvad enten det gælder datafangst via håndterminaler, laserscannere eller elektroniske tags, er Delfi Technologies opdateret omkring teknologien. Vi repræsenterer flere af verdens største leverandører, og vores dygtige programmører udvikler gerne kundespecificerede løsninger. Ønsker du selv at programmere applikationer i C/C++, kan Formula håndterminalerne leveres med en række udviklingsværktøjer/biblioteker. Både produkter og løsninger leveres gennem et landsdækkende net af kvalificerede forhandlere og integratorer. Kontakt os på telefon for mere information, eller find oplysningerne på Datalogic Formula /32 bit håndterminal til krævende opgaver. Stort berøringsfølsomt display og en bred vifte af interfacemuligheder. IP-65 godkendt og stødsikker Interfaces: RS232/485/PCM- CIA/irDA, GSM modem, Ethernet og TokenRing RF: 2.4 GHz Datalogic Formula 734 Mest solgte laser håndterminal til generel stregkodeaflæsning. Minimal vægt og alle nødvendige funktioner. IP-65 godkendt og stødsikker Standardprogram til alle gængse opgaver RAM: 512Kb - 1 Mb RF: 433 MHZ (option) Datalogic Formula 725 Laser mikro stregkodeterminal med udvidet temperatur fleksibilitet (-20 º til +50 º ). IP-65 godkendt og stødsikker Interfaces: RS232/485/infrarød RAM: Op til 2 Mb Standardprogram til alle gængse opgaver Datalogic Formula 630 Ideel penterminal til automatisk dataidentifikation og tidsregistrering. Generelt velegnet, hvor der stilles krav om lille størrelse og høj performance. IP-65 godkendt og stødsikker Interfaces: RS232 RAM: 128 Kb Datalogic Formula /32 bit håndterminal til de mere komplekse løsninger indenfor datafangst. Meget nem at interface til andre perifere enheder. IP-53 godkendt og stødsikker Interfaces: RS232/485/irDA, GSM modem, Ethernet og TokenRing RF: 433 MHz / 2.4 GHz delfi18 Delfi Technologies A/S - Handels- & Ingeniørfirma Åmarken 2 - DK-4623 Lille Skensved Tel Fax Internet

8 Data alignment: Den nøgne sandhed sendes elektronisk 8 Det er besværligt og bekosteligt, når køber og sælgers databaser indeholder forskellig information om samme produkt. Som salgsorganisation for producenter i både ind- og udland påpeger Consiva Holding A/S, at stamdata bedst styres i en data pool efter global model Tekst: Karin Elrød Foto: Anne Bang Jo flere informationer, virksomheden kan udveksle på EDI, jo enklere bliver samhandlen, og desto større er også sikkerheden for, at virkeligheden svarer til det, der er aftalt. Den elektroniske udveksling fjerner diskussionspunkter, så vi får den nøgne sandhed, lyder holdningen i Consiva Holding. Derfor er ledelsen heller ikke i tvivl om, at det er vejen frem at samle vareinformationerne i data pools: Vi har i høj grad brug for kun at skulle gøre tingene én gang! betoner IT-chef Lasse Fandrup. Og at det er dem, som føder systemerne og giver informationer om, hvordan tingene er, der også sørger for at videresende rettelser til os andre. Vi skal så igen videregive, om disse informationer nu også er korrekte i forhold til, hvad der sker ude på vores lager, på markedet, osv. Der skal stadig være mennesker, som kontrollerer; men der er virkelig meget at spare ved ikke hele tiden at skulle foretage rettelser, som er nødvendige på grund af indtastningsfejl eller misforståelser. Jeg har undersøgt, hvor mange gange vi korrigerer fejl, og det viser sig, at vi på årsbasis nyopretter eller retter varer cirka gange. Det drejer sig om skrivefejl, forkerte angivelser af højde, bredde, længde, osv. Hele denne informationsmængde skal køre på skinner, ønsker Lasse Fandrup. Det ville være dødlækkert, for os, for vores kunder, for vores logistik at få informationer, som var født samme sted. Den tyske SINFOS-data pool, som jeg kender mest til, indeholder ikke priser, men den indeholder alt det andet. Undgår misforståelser Hvis et produkt på en palle har otte lag, og en pallehøjde er 120 centimeter, får det jo stor betydning, hvis nogen laver ændringer, så pallen ikke længere kan være i nogen logistisk reol, fastslår Lasse Fandrup. I dag får vi meddelelser om ændringer ved en telefonopringning eller et brev. En indberetter det i sit system, en anden skriver det på et stykke papir, vi modtager det og fortolker det. Så informationen har været tre-fire steder henne, hvor der kan opstå misinformation. Hvem er så skyld i det, når nogen pludselig står på et lager og har nogle andre forventninger til tingene, end dem der svarer til virkeligheden? Det er uhyre vigtigt at have styr på, at nu kan der altså ikke stå to paller oven på hinanden eller hvad det nu kan være. Der ligger en kæmpe besparelse, hvis information af denne art kan sættes sammen på det rigtige tidspunkt. Det SINFOS bygger på, er at producenten/leverandøren lægger informationen i databasen og giver for eksempel os, som markedsfører hans produkter i Danmark, lov til at hente dem. Vi kan så give grossisterne lov til at hente informationen om en bestemt vare eller pakningsstørrelse direkte, eller vi kan være distributør og sørge for at trække informationen hjem, og at den kommer videre. Det hele bygger på den samme grundinformation, og når leverandøren retter en given sammenhæng, går rettelsen direkte videre til dem, der er koblet op på den pågældende vare, og så er det hele oppe at køre. For at truckfører Rene Hansen kan udføre sit arbejde effektivt, skal datadisciplinen hænge sammen. Consiva vil kæmpe for at flest mulige producenter, salgsorganisationer og kæder forstår nødvendigheden af at etablere en dansk data pool service, udtaler Lasse Fandrup. 300 kontroller SINFOS har over 300 sikkerhedskontroller, som automatisk foretages, når man opretter en vare, konstaterer Lasse Fandrup. Den tester simpelthen, og det vil sige, at den tjekker, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke er muligt. I det øjeblik, du opretter en højde på en detailenhed og fortæller, hvor mange detailenheder, der indgår i højden, fortæller den måske, at det kan man ikke, fordi man så kommer over 1, 80 meter. Eller der kan ikke ligge syv stk. på et lager, for det er der ikke volumenplads til.

9 Nogle har bragt på banen, at SINFOS kunne bruges som master. Den ide, synes jeg, er stærk. Jeg har ikke 300 checkpoints på et system, der kontrollerer om noget er rigtigt oprettet men det har SINFOS. Hvad hvis jeg nu bad SINFOS om at foretage oprettelsen? Så kunne jeg bare hente den igen og lægge den ind i mit system og være helt sikker på, at den var korrekt. Det ville koste mig rigtig mange penge at lave et system, hvori jeg tjekker alle de ting. Tænk på, hvor mange konsulenter, jeg skulle ansætte Det er ikke menneskeligt muligt at have visuel kontakt med Consivas pallepladser, fastslår Lasse Fandrup. Data poolen giver også mulighed for at lægge andre informationer ind, f.eks. afgiftssystemer for emballage som vinyl, pap, jern, osv., som virksomhederne skal betale grønne afgifter af. Producenten kunne lægge recepten ud i Sinfos, og derved ville den indgå i den sammenhængende information som et EDI-mæssigt forsendelsesdokument, man modtager og kan pakke ud og putte ind i sin database til sine kunder. Værs'go her har du informationen. Det ville være smart!, siger Lasse Fandrup entusiastisk. Standarder for transport Går mange med, kan vi få et sammenhængende vareflow-informationssystem. Hvis det lykkes for EAN- Danmark at overtale de store software-leverandører til at få lavet standardløsninger til mange systemer, så er eksempelvis DagSam inden for dagligvareområdet nødt til at tilgodese, at man har ensrettede regler for alle de ting, man nu vil foretage sig sammen, mener Lasse Fandrup. Det kan ikke nytte, at man hver gang som ny medarbejder i en virksomhed skal lære det hele forfra. Det er vigtigt at få dannet standarder, der gælder inden for hele branchen. Jeg forventer for eksempel, at transportsektoren vil få mere åbne EDI-systemer. I dag har hver transportør sit eget EDI-udviklingssystem. Consiva benytter overvejende eksterne transportører, og jeg ser frem til, at vi elektronisk får alle de informationer, der vedrører vores virksomhed. Tag fragtbreve, for eksempel. Der findes ingen standard. Transportgruppen, Fragtmandshallen alle kører de på hver deres måde. Det burde være sådan, at uanset hvilken transportør du anvender, var der en standardformular. Så kunne der være en udvidet model ved siden af. Som det er nu, skal hvert enkelt system tilpasses virksomhedens eget system og funktionalitet. Inhouse-fil til EDI Vi har lagt en strategi på sigt, hvor vi har et lagersystem, der klarer hele lagerhåndteringen. Så har vi et økonomisystem, der tager sig af bogholderi og fakturering, og endelig er der et ordresystem, der håndterer hvordan en salgskonsulent sælger, og hvordan vi administrerer vores varer. Alle disse tre systemer vil hen ad vejen levere deres egne EDI-informationer. Vi kunne lige så godt gøre det til et inhouse-format, der går direkte ud til EDI-systemet. I de fleste moderne systemer kan man lave sin egen inhouse-fil, der kan videresendes. Den utrolig dyre udvikling, der er forbundet med at tilpasse til egne systemer, kan minimeres. Der er en lille hurdle, men her er f.eks. Dan Net fremme med tanke om at modtage en inhousefil fra en virksomhed og konvertere den over til den filtype, som samhandelspartneren eller den modtagende EDI-lokation kan håndtere. Det kunne være en flot måde at gøre det på. Den enkelte virksomhed kunne være ligeglad med, hvilken version, man kører de forskellige steder. Men man ville stadig have et standardsystem og kunne trække alle sine informationer ud og sende dem til Dan Net. Standarder skal holdes Men det er mindst ligeså vigtigt som at lave standarder at sørge for, at de holdes, erkender Lasse Fandrup: Når EAN-Danmark udarbejder en forsendelsestype på HAN- COM, så bør man overholde det sæt spilleregler, der er lagt i den forsendelsestype. Hvis vi bare overholder standarderne, bliver det nemmere at sende information, og vi får alle større udbytte af det. Det handler med et forslidt udtryk om "just in time". De fleste hævder, de lever op til det? Ja, det gør de sikkert også, men de lever altså ikke hurtigere op til det, end informationerne kan flyde. Og de flyder nu engang hurtigere elektronisk, end når du for eksempel skal løfte røret. Hvad enten der så er tale om EDI eller en kommasepareret fil, bygger det stadig på samme grundlag det er dig og mig, der skal være enige om håndteringen af informationerne. Som broker skal Consiva servicere kæderne og hjælpe producenterne med at finde det ønskede niveau. 9

10 Fællesudvikling er vigtig Med hensyn til at få opdateret information via en data pool, er det vigtigt, at det bliver et fælles projekt, hvor flest mulige producenter, salgsorganisationer og kæder deltager. Vi vil i Consiva kæmpe bravt for, at i hvert fald de store forstår nødvendigheden af at komme med, understreger Lasse Fandrup. I stedet for en udvekslingsaftale om EDI, kan de få en online- forbindelse til at vedligeholde deres varenumre. De kan gøre det via internettet, og det drejer sig jo om fantastisk mange oplysninger, der herved tilflyder dem Om informationen så skal hentes i SINFOS, UDEX eller et af de andre systemer, er os principielt ligegyldigt. Vi er interesseret i, at der foregår en fællesudvikling. Lad bare de enkelte lande køre systemet ned i nationale opdelinger, bare de sørger for, at informationerne kører op til europæisk niveau. Men hvorfor have to systemer, når man kan nøjes med ét? Det vil også reducere omkostningerne. Pinocchio-kugler koster ikke så meget, fordi der produceres så utroligt mange af dem, og sådan vil det også være med SINFOS eller UDEX. Jo større vi kan blive, jo billigere er det. Der findes jo tilsvarende systemer i USA og andre steder i verden, og det kunne være smart, at vi fandt ud af at snakke sammen alle sammen. Vi handler jo med hele verden, selv om det mest er Europa og USA. Sammenhæng i informationen For fem år siden var det vigtigt, at lagerfolkene havde visuel kontakt med produkterne. Men der er ingen, der kan have visuel kontakt med de pallepladser, som Consiva har i dag! Vi er nødt til at vide helt præcist, hvor høje pallerne er slut! Så det er datadisciplinen i den anden ende, der skal hænge sammen, understreger Lasse Fandrup. Det handler om, at informationer fra producenten kan sendes gennem systemet og blive tjekket og valideret, så der er sikkerhed for, at de hænger sammen, som informationer omkring de pågældende varer nu engang skal. Forenkling, datadisciplin, sikkerheden for, at de informationer, jeg sender og modtager, er korrekte, det er for mig alfa og omega. Jeg sparer tid, jeg sparer penge. Ergo må det godt koste noget. I starten kan der også være en ekstra arbejdsbyrde. Men der skal naturligvis på længere sigt være en besparelse, der kan forrente investeringen, slutter Lasse Fandrup. Fokus på anvendelse af e-handel i mindre og mellemstore virksomheder v/ Peter Skovborg, seniorkonsulent Teknologisk Institut 10 Indenfor rammerne i centerkontrakten Udviklingscenter for e-business (UCEB) udvikles der, på grundlag af de konklusioner og perspektiver, der fremkom af en gennemført spørgeskemaanalyse, en uddannelses-pakke om anvendelse af elektronisk dataudveksling med samhandelspartnere. Uddannelsespakken udvikles i et samarbejde mellem EAN Danmark og Teknologisk Institut, og vil især henvende sig til mindre og mellemstore virksomheder. Spørgeskemaanalyse Under centerkontrakten for UCEB (Udviklingscenter for e-business) er der gennemført en spørgeskemaanalyse blandt 2004 nuværende og potentielle brugere af elektronisk dataudveksling (EDI) og EDI-light programmer. Spøreskemaerne er udsendt til et udvalg af EAN s medlemmer med fokus på brug af eller interesse for Web-EDI systemet, samt til leverandører til Dansk Supermarked og FDB. Af de udsendte spørgeskemaer kom 421 tilbage i besvaret og læsbar stand. Over halvdelen af samtlige respondenter har kendskab til letvægts EDI løsninger som Selv hos gruppen, der hverken har været til informationsmøder eller har tilmeldt sig kendes til løsningerne hos over halvdelen af brugerne. Det er således ikke mangel på kendskab til der kan være årsag til den manglende tilslutning til systemet, hvor der i dag kun er ca. 150 anvendere af systemet, mod en forventning på 2000 anvendere af inden for en kort horisont. Analysen peger da også på, at en af årsagerne til den manglende opbakning er, at e-handel ikke indgår i forretningsstrategien, og at indførelse af løsninger i stor udstrækning sker på grund af pres fra samhandelspartnere, især fra køberside. Målgruppen for systemet er mindre og mellemstore virksomheder, som mener at traditionelle EDIløsninger er for dyre i forhold til forventede besparelser. Der er således behov for at øge disse virksomheders opmærksomhed på, at indførelse af EDI løsninger skal ses i et større perspektiv end bare simpel dataudveksling, nemlig som en integreret del af forsyningskæden.

11 Udvikling af uddannelsespakke Inden for rammerne af centerkontrakten for UCEB vil Teknologisk Institut, Emballage og Transport, i samarbejde med EAN- Danmark derfor udvikle en uddannelsespakke, der sætter fokus på Supply Chain Management og anvendelse af elektronisk dataudveksling i mindre og mellemstore virksomheder. Uddannelsespakken vil tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds egen situation, hvor der i uddannelsesforløbet veksles mellem kursusaktiviteter og hjemmearbejde, hvor virksomhederne gennemfører analyser på egne, interne problemstillinger. De af virksomhederne gennemførte analyser indgår i de efterfølgende kursusmoduler. Kurset har til formål at gøre virksomhederne i stand til at indføre elektronisk dataudveksling med sine samhandelspartnere, og dermed imødekomme de stigende krav der stilles, og samtidig udnytte de interne fordele der følger med indførelse af elektronisk dataudveksling. Uddannelsespakken vil bestå af 3 kursusmoduler og 2 hjemmeopgaver, der er placeret mellem modulerne. Modul 1 Halvdagskursus Hjemme opgave 3-4 uger Modul 2 Halvdagskursus Hjemme opgave 3-4 uger Modul 3 Halvdagskursus I løbet af en periode på ca. 2 måneder gennemgås bl.a. følgende emner opdelt i 3 små overskuelige moduler af 4 timers varighed: Modul 1 Den grundlæggende logistik: Her skabes et grundlag for logistiktankegangen, og der undervises i afdækning og beskrivelse af vare- og informationsstrømme. Modul 2 Elektronisk dataudveksling: Her fokuseres på grundbegreber og anvendelsesmuligheder indenfor elektronisk dataudveksling, og der arbejdes med vare- og informationsstrømme på grundlag af de løste hjemmeopgaver. Modul 3 Virksomhedernes egne handlingsplaner: Som afslutning på kurset udarbejder deltagerne tids- og handlingsplaner for implementering af elektronisk dataudveksling i egen virksomhed. Hjemmeopgaver Mellem modul 1 og 2 og mellem modul 2 og 3 arbejder kursisterne med hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedernes egne problemstillinger, og resultaterne af hjemmeopgaverne indgår i de efterfølgende modulers afvikling. e-handel for mindre og mellemstore virksomheder inden for dagligvarehandelen Teknologisk Institut udbyder i samarbejde med EAN Danmark et praktisk orienteret kursusforløb om indførelse af elektronisk dataudveksling af EDI-købsordrer og EDI-fakturaer. Kurset lægger især vægt på at de deltagende virksomheder får udarbejdet egne handlingsplaner for indførelse af EDI, og at der også arbejdes med forbedringer af den interne logistik, som ofte er et overset og undervurderet område i virksomheden Kurset består af 3 moduler på hver 4 timer, og mellem modulerne vil der være lejlighed til at arbejde med hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i virksomhedens egne problemstillinger. Datoer for gennemførelse: Modul 1 Onsdag den 20 marts 2002 kl Modul 2 Onsdag den 10 april 2002 kl Modul 3 Onsdag den 15 maj 2002 kl Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej, Tåstrup Pris: kr ,- Hertil kommer moms i henhold til gældende regler. Prisen inkluderer deltagermappe og traktement Tilmelding: Teknologisk Institut, Gregersensvej, 2630 Tåstrup, att: Peter Skovborg Yderligere information og tilmelding: Peter Skovborg på tlf

12 Postbesørget blad (0900 KHC) Valg til bestyrelse Som repræsentanter for EAN-Danmark s medlemmer skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår valg af: Direktør for Apoteksdivisionen Peter Lørup, Nomeco A/S Direktør E.Wester Sørensen, Mette Munk A/S Eventuelle yderligere forslag bedes fremsendt senest den 8. marts EAN-Danmarks Jubilæumskonference I forbindelse med EAN-Danmark s 25 års jubilæum den 15. juni 2002, afholdes konference Torsdag den 30. maj 2002 kl i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Kbh. V. Programmet er ved at være på plads og vil omfatte foredragsholdere fra ind- og udland, til belysning af EANsystemets udbredelse såvel globalt som i forskellige sektorer og brancheområder, samt give bud på, hvad vi kan forvente os, når vi taler fremtidig teknologi. Blandt de udenlandske foredragsholdere kan nævnes følgende: Peter Jordan, Director IS Strategic Products, Kraft Foods International. Peter Jordan, som var en af initiativtagerne til etablering af GCI (Global Commerce Initiative), er Vice President i EAN International og vil i sit indlæg beskæftige sig med strategi, visioner og samarbejde mellem GCI og EAN International, omkring tilvejebringelse af globale standarder. Helen Duce, Associate Director Europe, Auto-ID Center, Institute of Manufacturing, Cambridge. Helen Duce vil i sit indlæg fokusere på, hvad vi kan forvente af nye teknologier i fremtiden, herunder ikke mindst RFID anvendt til sporing af den enkelte forbrugerenhed. Hein Gorter de Vries, EAN-Netherland som i sit indlæg vil behandle de visioner, der ligger bag samarbejdet mellem 11 europæiske EAN-organisationer om etablering af e-rialto. Brian Smith, CEO, EAN International vil som afslutning på konferencen fokusere på EAN Internationals rolle i det arbejde, der pågår for gennem standardisering at lette handel over landegrænser herunder samarbejdet med UCC. Af danske foredragsholdere kan nævnes: Indkøbsdirektør Mogens Jensen, Dansk Supermarked der vil orientere om Dansk Supermarkeds nye automatiske tørvarelager. Underdirektør Kirsten Mathiasen, COOP Danmark som vil belyse COOP Danmarks erfaringer med systemet i kommunikationen med små og mellemstore leverandørvirksomheder. Endelig vil vi ved indlæg fra Nomeco, ECCO Sko, DFDS, ELTRA samt Forsvaret belyse anvendelsen af EAN i forskellige brancher og sektorer. Endeligt program vil foreligge på vor hjemmeside, medio februar. Endvidere vil programmet blive bragt i næste nummer af På Stregen, som udgives primo maj samt blive annonceret i fagpressen. Reserver dagen allerede nu!

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Nr. 4 November 2002. EAN-13 i USA. Se side 3. Besparelser i bagbutikken. Se side 4. Stregkoden skal kunne scannes. Se side 9

Nr. 4 November 2002. EAN-13 i USA. Se side 3. Besparelser i bagbutikken. Se side 4. Stregkoden skal kunne scannes. Se side 9 Nr. 4 November 2002 EAN-13 i USA Se side 3 Besparelser i bagbutikken Se side 4 Stregkoden skal kunne scannes Se side 9 Leder John Olsen Foto: Anne Bang Samtidig med, at dette nummer af På Stregen når frem

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Arab Health 2010 Dubai, De Forenede Arabiske Emirater 25. - 28. januar 2010

Arab Health 2010 Dubai, De Forenede Arabiske Emirater 25. - 28. januar 2010 INVITATION Arab Health 2010 DI og Export Promotion Denmark (EPD) har hermed fornøjelsen at indbyde dig til at deltage på den danske fællesstand på udstillingen Arab Health i Dubai for leverandører af medico,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN Best Match Wine Østre Boulevard 29 8930 Randers NØ Denmark +45 40508747 cpe@bestmatchwine.dk EN DEL AF AMKA GRUPPEN BEST MATCH WINE STØRRELSE OG BREDDE Best Match Wine er en selvstændig faglig leverandør

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær)

April 28, 2014. Kapitel 14_Place_sammen.notebook. #afs1. Centralt indhold og pointer gengives. Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) #afs1 Centralt indhold og pointer gengives Fagudtryk sættes ind i wiki (sekretær) 1 Kapitel 14_Place_sammen.notebook April 28, 2014 Place = Distribution Distribution & Beliggenhed Hvilke led skal være

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Vi lever og brænder for faget. randører

Vi lever og brænder for faget. randører GROSSISTVAREVIRKSOMHED & DISTRIBUTØR Vi lever og brænder for faget samt sætter en stor ære i kundernes samarbejde med os. Vi stræber derfor vedholdende og dynamisk efter at opfylde vores kunders behov

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 PORTERS VÆRDIKÆDE Læs gerne Organisation s. 20-22 M. Porter, Competitive Advantages Aktiviteter

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Papirløse piller. fra producent til forbruger Se side 4. EDI-Digitalisering Se side 9 EAN. Status: EUREP. Nr. 3 - August 2001

Papirløse piller. fra producent til forbruger Se side 4. EDI-Digitalisering Se side 9 EAN. Status: EUREP. Nr. 3 - August 2001 Nr. 3 - August 2001 Papirløse piller fra producent til forbruger Se side 4 EDI-Digitalisering Se side 9 EAN sporing af kød og fisk Se side 11 Status: EUREP Euro Retailer Produce Working Group Se bagsiden

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

TELE2013 Nye udfordringer på nettet

TELE2013 Nye udfordringer på nettet KONFERENCE Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Sted: Ingeniørhuset IDA, Kalvebod Brygge 31 33, 1780 København V Nye udfordringer på nettet Danmarks største konference på teleområdet Tele 2013 sætter i år fokus

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

FM-Dagen 2013. 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april. Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup. Gyrithe Saltorp. Christian Bitz.

FM-Dagen 2013. 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april. Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup. Gyrithe Saltorp. Christian Bitz. Liselotte Lyngsø Christian Bitz Gyrithe Saltorp Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup FM-Dagen 2013 Verner Bentzen Poul Holt Pedersen Kirsten R. Galamba 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april Programoversigt

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

DADAS. Nu skal varerne i poolen. Det bliver let at dele information. Een fejl er lig med tusind. Servicecenter skal give ro i maven. Nr.

DADAS. Nu skal varerne i poolen. Det bliver let at dele information. Een fejl er lig med tusind. Servicecenter skal give ro i maven. Nr. Nr. 2 Juli 2005 DADAS Nu skal varerne i poolen se side 3 Det bliver let at dele information se side 6 Een fejl er lig med tusind se side 8 Servicecenter skal give ro i maven se side 9 Le er John Olsen

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater Fondsbørsmeddelelse Til Københavns Fondsbørs og pressen Nørresundby, den 3. november 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2005 Antal sider: 5 RTX Telecom indgår en ODM-leveringsaftale for 12-slot DECT repeater

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere