Hjælp til selvhjælp. Fokus på adoption. Når du stresser. Kom med på noderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til selvhjælp. Fokus på adoption. Når du stresser. Kom med på noderne"

Transkript

1 7. september årgang Dansk Psykolog Forening 14 Hjælp til selvhjælp Der sker ting og sager online. Også i udviklingen af internetsbaseret selvhjælpsterapi Side 4 Når du stresser Har du huset at spise frokost i dag? Stressede personer springer mad, søvn og hvile over. SIDE 8 Fokus på adoption Afsavn og omplantning rummer kimen til senere vanskeligheder for mange adoptionsbørn. SIDE 12 Kom med på noderne Praksisoverenskomsten skal moderniseres. Psykologforeningen inviterer til ideer og debat. SIDE 18

2 7. september årgang Dansk Psykolog Forening Har du huset at spise frokost i dag? Stressede personer springer mad, søvn og hvile over. SIDE 8 Afsavn og omplantning rummer kimen til senere vanskeligheder for mange adoptionsbørn. SIDE Der sker ting og sager online. Også i udviklingen af internetsbaseret selvhjælpsterapi SIDE 4 Praksisoverenskomsten skal moderniseres. Psykologforeningen inviterer til ideer og debat. SIDE 18 LEDER Et sundt arbejdsmarked handler ikke kun om sorte tal, men om velfungerende medarbejdere. Når du stresser Hjælp til selvhjælp Fokus på adoption Kom med på noderne Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Det gode arbejdsliv D et er bedre at forebygge end at helbrede. Sådan lyder det nærmest ordsprogsagtigt. Det er en sandhed, vi alle deler, samtidig med at vi dog overalt til stadighed bryder princippet. Bortset fra enkelte undtagelser, herunder visse screeninger, så er firkantet udtrykt vores sundhedssystem i for høj grad indrettet på, at det skal være gået galt, før vi lapper og gør det godt. Samme omvendte logik har god grobund i dagligdagen for de fleste sektorer, private såvel som offentlige. For på arbejdsmarkedet generelt er vi ikke for gode til at passe på os selv og hinanden. I optakten til finanslovsforslaget træder man imidlertid et skridt i den rigtige retning, idet rammerne for, hvad Beskæftigelsesministeriets Forebyggelsesfond kan bruges til, udvides. Fonden er en del af en bred politisk aftale, den såkaldte velfærdsaftale fra 2006, og skal give støtte til projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på de danske arbejdspladser. Med et helt nyt udspil, Et godt og langt arbejdsliv for alle, og en økonomisk ramme på ca. en mia. kroner, søsætter ministeriet en række initiativer, som skal modvirke nedslidning på arbejdsmarkedet og medvirke til at fastholde medarbejderne. Fonden omdøbes samtidig til Fonden for forebyggelse og fastholdelse. Politisk sender det et godt signal. Hvor langt kan man nå for en milliard? Kun et lille stykke. Og fordelt ud på en lang række underdagsordener er det svært at se et forandret Danmark for sig. Men hvis vi fokuserer på de reelle fremskridt, så hedder dog et af indsatsområderne Særlige tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø, og det gentages overalt i udspillet, at forebyggelsesindsatsen gælder både den fysiske og psykiske nedslidning. Psykisk velfærd står tydeligere og tydeligere på vores arbejdsmiljødagsordener. Og det skal vi være glade for, for det betyder, at skuden er ved at vende, om end det sker lidt trægt. Regering og opposition kunne i 2006 samles om velfærdsudspillet, og vi har tillid til, at noget tilsvarende sker for forebyggelses- og fastholdelsesprojektet i den aktuelle finanslov. Et sundt arbejdsmarked handler nemlig ikke kun om sorte tal, men om velfungerende medarbejdere. Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Psykolog Nyt Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Fax/Psykolog Nyt: Redaktion: Claus Wennermark, ansv. redaktør Jørgen Carl, redaktør Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer DK ISSN: Layout og Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir Oplag: Kontrolleret oplag (FMK): ex. Trykoplag: ex. Medlem af Danske Specialmedier Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Forside: Colourbox NYT: Annoncer 2012 Job- og tekstsideannoncer mv.: DG Media, Anfør Psykolog Nyt i emnefeltet Små rubrikannoncer (maks. 1/6 side): Psykolog Nyt, tlf > Psykolog Nyt > Annoncer Abonnement/2012: kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse 16 17/9 5/ /10 19/ /10 9/11 Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening

3 CALL FOR SUBMISSIONS: YOU ARE INVITED TO SUBMIT PAPERS, POSTERS, SYMPOSIA. STRUCTURED ABSTRACTS (BACKGROUND/RESEARCH QUESTION; METHOD; RESULTS; CONCLUSION; 200 WORDS MAX) TO: DEADLINE: Pre-congress workshops (24 April) Conference (25-26 April) Venue: Manchester Town Hall, City Centre Presenting the latest developments and research in Metacognitive Therapy and related approaches. The conference blends skill-building presentations with academic sessions in areas of assessment, mental processes research and treatment techniques across a wide range of problems. There will be workshops, keynotes, master-clinician demonstrations, round table discussion, posters and symposia. Speakers: Prof. Adrian Wells (UK) Prof. Steven Hollon (USA) Prof. Robert Zettle (USA) Prof. Hans M. Nordahl (Norway) Dr. Peter Fisher (UK) Prof. Robert Leahy (USA) Dr. Costas Papageorgiou (UK) Prof. M. Spada (UK) Prof. Graham Davey (UK) Symposia and Clinical Presentations Detached Mindfulness Individual & Group Approaches MCT/ACT/CBT distinctive features Trauma and PTSD Generalized Anxiety Disorder Major depressive disorder Obsessive compulsive disorder Eating Disorder Schizophrenia Borderline Personality disorder Addictions Medical Conditions Social Anxiety Processes: Worry Rumination Attention Mental Regulation Beliefs Control Processes Pre-Congress Half-Day Workshops (24 April, 2013): Learn the latest treatment techniques: Wells: GAD and worry; Nordahl: Borderline PD; Fisher: OCD; Papageorgiou: Depression; Wells: PTSD Secretariat, MCT Conference: Din konferanse AS Schultzgt, 2-4 N-7013 Trondheim, Norway Phone: (+47)

4 ONLINE SIDE 4 PSYKOLOG NYT NR

5 modelfotos: Colourbox Hvorfra stammer internetterapi, hvad går internetbaseret selvhjælpsterapi ud på, og hvilke fremtidige udfordringer kan denne terapiform være med til at løse? V arm luft. Uden en terapeut virker det ikke. Det drejer sig blot om at spare penge og tilbyde surrogathjælp Meningerne er mange om fænomenet internetbaseret selvhjælpsterapi, og nogle påstande kan skam være rigtige, mens andre er forkerte. Men ét er sandt, og det er, at det allestedsnærværende internet kommer til at overtage og organisere flere og flere samfundsog interaktionsfunktioner: indkøb, social kontakt, vidensindsamling, underholdning, lægekonsultationer osv. For at vi i behandlingsvæsenet kan yde kvalificeret hjælp, er det derfor nødvendigt, at vi er i stand til at forandre os, tænke nyt og måske ligefrem være på forkant med vores fremtidige patienters udfordringer, behov og ønsker. Selvhjælpsbøger + telemedicin Computer- eller internetbaseret selvhjælpsterapi (herefter: IBT) er udviklet inden for de seneste ti år og er en sammensmeltning af psykologiske selvhjælpsbøger udbudt på bogmarkedet og sundhedsvæsnets brug af lægelige eksperter over distance den såkaldte telemedicin. Lande som Australien, England og Sverige har brugt internetbaseret selvhjælpsterapi, først på forsøgsbasis og siden som en fast del af deres sundhedstilbud. Nogle tilbyder IBT helt uden noget terapeutisk kontakt, mens andre tilbyder kontakt til en terapeut under forløbet. [1] De fleste IBT-programmer er baseret på den kognitive adfærdsterapeutiske terapitradition. Det kan der være flere grunde til. Først handler det om, at kognitiv adfærdsterapi, KAT, er ganske nemt at overføre til internettet, da KAT i sin natur er skematiseret og fokuseret på få entydige elementer og øvelser. Dernæst eksisterer der en stor mængde dokumentation for, at KAT er virksom for en række psykiske lidelser. Endelig handler det om, at der er et sammenfald mellem den nye generation af terapeuter, som har lært KAT, og den generation, som bruger internettet som værktøj. PSYKOLOG NYT NR SIDE 5

6 IBT-programmerne har følgelig deres hovedvægt i at vise og identificere dysfunktionelle tanker, følelser og adfærd og dernæst at give øvelser og hjemmeopgaver, som træner nye og mere hensigtsmæssige tanker, følelser og adfærdsvalg hos brugeren. Eksempel på et behandlingsprogram IBT-programmet MoodGYM for depression vil her bruges som et eksempel. MoodGYM er udviklet i 2003 af Center for Mental Health Research på Australian National University og har over registrerede brugere. Programmet er oversat til norsk og er udbudt ganske gratis til brugerne. Programmet indeholder fem programmoduler, foruden et startmodul med symptomtest og en forklaring på, hvordan programmet er opbygget. Hvert modul tager ca minutter at gennemføre og i tillæg er der øvelser og selvrapporteringsopgaver som kan gå over dage. Varm luft. Uden en terapeut virker det ikke. Det drejer sig blot om at spare penge og tilbyde surrogathjælp Startmodulet giver en introduktion til seks rollefigurer (Hr. Intetproblem, Moody, Katrine, Janne, Cyberman og Trøbbel), som optræder igennem alle modulerne. De seks figurer er rendyrkede karakterer, som alle mennesker kender til: den glade person (Hr. Intetproblem), den triste person (Moody), personen med det lave selvværd (Katrine) osv. Figurerne har hver deres karakteristiske måde at tackle dagligdagens og livets udfordringer på. Ved at se og høre om de seks figurer og deres vanlige responser på dagligdags hændelser får brugeren indsigt i, hvad der går galt, og hvordan tingene måske kunne gøres anderledes. Således må figuren Katrine altid jagte anerkendelse og accept, selv om hun objektivt set er dygtig og kompetent det, som er galt, er, at Katrine har låst sig fast i nogle forkerte tanker, som siger, at hun er uduelig og ikke værd at elske. Første modul i programmet hedder Følelser. Her lærer brugeren at se sammenhængen mellem ens tanker og ens følelsesmæssig tilstand. Den nedtrykte tilstand hos en person er som regel afstedkommet af et negativt syn på én selv, omgivelserne og fremtiden. I modulets første øvelse viser programmet tre situationer: en dumpet eksamen, skænderi med familien, og tanker om arbejdskarriere. Brugeren skal undersøge og kategorisere reaktionerne fra de to figurer, Katrine og Hr. Intetproblem. Som forventeligt tror Katrine det værste om de tre situationer, mens Hr. Intetproblem ikke lade sig skræmme af en dumpet eksamen og har et positivt syn på sine egne karrieremuligheder. De følgende moduler er struktureret på samme måde som følelsesmodulet med en række beskrivende situationer, hvor rollefigurerne optræder, og en række øvelser, hvor brugerens egen dagligdag inddrages. Hvilke elementer medtages i IBT? Der er forskel på de enkelte IBT-programmers design, og hvilke kognitive adfærdsterapeutiske elementer der bliver udvalgt og præsenteret for brugerne. IBT-programmet MoodGYM har for eksempel valgt at fokusere på og træne selvværd som en del af behandlingen af depression, mens andre IBT-programmer ikke mener, at selvværd er relevant for behandlingen af depression. En anden vigtig forskel er, om brugeren får kontakt og støtte fra sundhedsprofessionelle undervejs i programmet eller ej. I svensk distriktspsykiatri tilbydes internetbaseret behandling til flere typer psykiske lidelser [2]. Her skal brugeren før behandlingsstart til en afklarende samtale med en psykiater. Undervejs i behandlingen gives brugeren støtte pr. fra en psykolog omkring programmets øvelser og eventuelle problemer, som brugeren måtte opleve i behandlingen. Den svenske distriktspsykiatri mener nemlig, at antallet af brugere, der frafalder programmet, bliver mindre og behandlingseffekten større ved at tilbyde professionel støtte undervejs. Indikationsområder og effekt For blot nogle få år siden var myndighederne varsomme med at anbefale IBT. Rapporter fra Sundhedsstyrelsen i Danmark og fra nabolandet Sverige skrev, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at IBT var virksomt. Dette billede er forandret nu, hvor en række store videnskabelige undersøgelser har vist, at behandlingseffekten ved IBT er lige så god som ved traditionel ansigt til ansigt -terapi for depression og for angst [3]. IBT for en række andre psykiske lidelser end depression og angst giver også gode behandlingsresultater, men der mangler yderligere studier, før man endelig kan vide, for hvem IBT virker, og hvilke IBTprogrammer der giver den bedste behandlingseffekt. Flere forskningsstudier understøtter, at professionel hjælp undervejs i et IBT-program giver større effekt, end hvis brugeren ikke får hjælp [4]. Forskningen mangler dog stadig at komme i gang med egentlige procesundersøgelser og finde ud af, om en lang række andre ele- SIDE 6 PSYKOLOG NYT NR

7 menter brugervenlighed, chat rooms, interaktivitet, engagerende grafik og lyd, rollefigurer osv. også kan have en afgørende indflydelse på effekten af IBT-programmet ligesom terapeutstøtten. Hvorfor er IBT ønskelig? I samfundets øjne er den største fordel ved IBT, at et uendeligt antal brugere parallelt kan få kvalificeret hjælp og information om deres psykiske lidelse for en brøkdel af de udgifter, der er forbundet med ordinær behandling. I brugernes øjne er det noget helt andet, der lægges vægt på. Man har i en række studier spurgt personer med depression om deres oplevelser, når de henvendte sig til egen læge for at få behandling. Man fandt tre markante træk i patienternes oplevelser [5]: Patienter brugte mest egen læge af nød som den eneste tilbudte behandlingsmulighed. Oftest turde patienterne ikke omtale deres problem direkte, men skjulte problemet i andre beklagelser, fx ondt i ryggen. Patienter følte, at de skulle opgive deres selvbestemmelse og selvkontrol for at kunne indgå i den lægelige behandling. Patienter oplevede en høj grad af social stempling som psykisk syg ved at indgå i behandling. Omvendt forholder det sig med IBT. Her har man et reelt alternativ med stor frihedsgrad: Man er ikke afhængig af tidsbestilling hos en læge, psykiater eller psykolog, og man kan logge ind på nettet uanset tid og sted. Man står selv som ansvarlig person for sin indsats og vælger frit selv, hvad man vil gøre ud fra dine egne behov og IBTprogrammets anbefalinger. Man kan i mange IBT-programmer logge på helt anonymt, og man kan følge et terapiprogram, uden at omgivelserne nødvendigvis stempler én som psykisk syg. Endelig kan man via nogle IBTprogrammer indgå i lukkede chatrooms, hvor der gives råd, opmuntring og historier fra andre brugere i samme situation. Denne kvalitet, at man ikke er alene med sine kvaler, er vigtig for følelsen af, at ens person og situation ikke er helt håbløs og dermed et betydeligt element i helbredelsen. IBT og fremtidige udfordringer Ganske mange personer i Vesteuropa kæmper med psykiske problemer i så høj grad, at mere end hver femte opfylder de diagnostiske kriterier for angst, depression og stress. [6] Som en mulig løsning kan udvikling af en række af selvhjælpsprogrammer til de mest almindelige lidelser imødekomme behandlingsbehovet hos det stigende antal dysfunktionelle individer, men det løser formodentlig ikke de grundlæggende problemer, som kunne være, at vores samfund presser flere og flere ud over menneskets psykobiologiske grænser. Nogle forskere peger på, at de forebyggende og helbredende værktøjer derfor ikke bør søges i psykiatrien, men derimod skal findes ved at genskabe et rummeligt samfund, og som stimulerer individets virksomhed og værdighed i reelle sociale og arbejdsmæssige fællesskaber. [7] En anden udfordring findes i de mange virkeligheds- og identitetsskabende virtuelle interaktioner og spil, som optager et stadigt stigende antal unge mennesker, og som hverken brugerne, forskerne eller psykiatrien kender betydningen af endnu. Et varsel er, at den amerikanske diagnosemanual har afsat plads til at indføre internetafhængighed som en impulsforstyrrelse i næste revision. Og så kunne man mene, at den ged var barberet! Men de forskere, der arbejder med internetafhængighed, har allerede nu slået alarm. Dels har internetafhængigheden i asiatiske lande allerede nu en epidemiologisk karakter 14 % af de unge i storbyerne i Kina lever i 2010 op til de diagnostiske kriterier for internetafhængighed dels påviser medicinske studier, at der sker markante neurale forandringer og skader hos unge, jo længere tid de er internetafhængige. [8] Danmark kommer også til at opleve en stor procentdel af unge og især drenge, som har svært ved at begå sig i de komplekse og ikke umiddelbart belønnende sociale systemer i den virkelige verden. Disse unge vil i stedet søge bekræftelse i den evigt adfærdsbelønnende virtuelle verden. Engelske forskere kalder fænomenet complacency by the internet (selvtilfredshed via internettet). De unge kan få massive problemer, når voksenlivet pludselig kræver en adækvat adfærd det destillat, som en årelang personlighedsdannelsesproces i realiteternes verden skulle have bibragt dem. Specielt her giver det god mening at udvikle selvhjælpsprogrammer på internettet, der kan træne de unge til at begå sig i den virkelige verden. Det handler således om at få bygget bro mellem den attraktive internet-/spilverden og den besværlige reelle verden med genkendelighed, belønning og passende træ ningssæt. Og denne bro tilbage til real life med selvhjælpsprogrammer skal selvfølgelig udvikles af kvikke og indsigtsfulde psykologer. Tingene skal bare gives nogle penge og sættes i gang. Referencer Morten Fenger, forskningspsykolog, Stolpegård Forskningen på Stolpegård er støttet af Trygfonden [1] Fenger M. Internetbaseret selvhjælpsterapi. In: Møhl, B.; Kjølbye, M. (red.). Psykoterapi. 1. udg. PsykiatriFonden, 2012 (in press). [2] [3] Cuijpers, P.; Donker, T. van S.A.; Li, J.; Andersson, G. Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychol Med 2010 Dec;40(12): [4] Spek, V.; Cuijpers, P.; Nyklicek, I.; Riper, H.; Keyzer, J.; Pop, V. Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis. Psychol Med 2007 Mar;37(3): [5] Khan, N.; Bower, P.; Rogers, A. Guided self-help in primary care mental health: meta-synthesis of qualitative studies of patient experience. Br J Psychiatry 2007 Sep;191: [6] Wittchen, H.U.; Jacobi, F.; Rehm, J. et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe Eur Neuropsychopharmacol 2011 Sep;21(9): [7] Brinkmann, S. (red.). Det diagnosticerede liv, sygdom uden grænser Århus, Klim. [8] Yuan, K.; Qin, W.; Wang, G. et al. Microstructure abnormalities in adolescents with internet addiction disorder. PLoS One 2011;6(6):e PSYKOLOG NYT NR SIDE 7

8 STRESS Huskede du at spise frokost i dag? Stressede personer springer over og får heller ikke deres søvn og hvile. En væsentlig del af forklaringen ligger i vores arbejdskultur. Stress velfærd liv og ære A lvorlig stress kan betragtes som en angstreaktion en markør for, at den stressede persons liv, velfærd eller ære potentielt er truet, fordi arbejdet eller arbejdstilrettelæggelsen griber ind i helt grundlæggende behov. I Sundhedsprofil2010.dk fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed angiver 9,8 procent mænd og 15,3 procent kvinder, at føler sig nervøs eller stresset, og 8,6 procent mænd og 13,1 procent kvinder angiver at problemerne hober sig op, så man ikke kan magte dem. Mere end personer indgår i undersøgelsen, og vi kan derfor være sikre på, at det store befolkningsmindretal af stressede ikke kan affærdiges som særligt pivede stakler. Væsentlig flere kvinder end mænd sætter kryds ved formuleringer, der kan dække over stress. Der er store udsving i forhold til branche, funktion og alder, men den større andel af kvinder kan nok ses som en angivelse af, at kravene til kvinder generelt er meget store. Det gælder både omgivelsernes krav og kvindernes egne krav til sig selv. De menneskelige behov Grundlæggende behov som mad og hvile er udfordret i forbindelse med stress. De stressramte fortæller samstemmende, at de springer måltider over og inddrager aften og nat til arbejde. Søvnen bliver mangelfuld, både fordi der arbejdes, og fordi de stressede ikke kan falde ned. Det fysiske billede ved stress svarer i det hele taget til angstsymptomer, fx søvnbesvær, hjertebanken, maveproblemer, koncentrationsbesvær, svimmelhed og forhøjet blodtryk. Når der er tale om alvorlig stress, fortæller de ramte altid om en lang forudgående periode, hvor de i forbindelse med deres arbejde har vænnet sig til at overhøre helt basale behov. Frokosten bliver konsekvent sprunget over, andre pauser også i stort omfang. Aftenen og måske noget af natten er rutinemæssigt blevet inddraget til arbejde. Den samlede situation er, at den stressramte har vænnet sig til at overhøre behovene for mad og søvn eller hvile. Som jeg ser det ud fra samtaler med stressramte, kan de grundlæggende fysiske behov ikke anfægtes gennem længere tid, uden at der kommer en angstreaktion. Og angstreaktionen bliver slet ikke mindre af, at det er individet selv, der på arbejdsgivers eller andres vegne tilsidesætter behovene. I vores moderne samfund falder ingen død om af sult, hvis et enkelt måltid springes over, men sker det dagligt eller næsten dagligt, opleves livet alligevel truet, og angstreaktionen indfinder sig i form af stress. SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR

9 Det er ofte overordentlig svært at få personer, der er meget optaget af at klare arbejdet godt og få anerkendelse, til at forstå, at det skaber angst og på sigt depression at se bort fra helt grundlæggende behov. Men spørgsmålet bliver, om vi overhovedet må være her, må være til, hvis vi ikke må få mad og søvn? Ingen ville drømme om at sige til sit barn: Desværre, du kan ikke få mad i dag, jeg har ikke tid til at sørge for mad til dig, jeg skal udføre dette vigtige arbejde. Vi kan imidlertid godt finde på at sige det til os selv og til hinanden. På forbløffende mange arbejdspladser er det kulturen, at det ikke er nødvendigt at tilrettelægge arbejdet, så alle sikres (uforstyrret) frokostpause. Liv, velfærd og ære Før i tiden hændte det, at arbejderne på en arbejdsplads nedlagde arbejdet, når arbejdet eller arbejdstilrettelæggelsen var en trussel mod liv, ære eller velfærd. Det betragtes i medfør af Lov om Arbejdsretten 22 som en lovlig arbejdsnedlæggelse, når det kan godtgøres, at der er en sådan trussel. På en eller anden måde har vi glemt den indsigt, at de basale behov ikke må kunne trues af arbejdet eller arbejdstilrettelæggelsen. Og at den form for trussel ikke kun er et individuelt men i allerhøjeste grad et fælles anliggende. Det er en vigtig evne hos mennesker, at vi kan se bort fra vores grundlæggende behov i særlige situationer. Denne evne skal imidlertid ikke misbruges til at etablere umulige arbejdssituationer. Det er entydigt godt, at akutlægen på skadestuen bliver ved at arbejde med et trafikoffer eller et hjerteanfald, selv om det egentlig er tid til frokostpause. Men der er ikke ret mange arbejdssituationer ellers, som indeholder lignende indlysende akuttiltag. Om de tre stresskriterier Der findes groft sagt tre stresskriterier: 1) I en given arbejdsfunktion er der stuvet så mange opgaver ind, at det hele tiden er reelt umuligt at udføre dem tilnærmelsesvis ordentligt. 2) I en given arbejdssituation er der så mange strukturelle uklarheder med hensyn til for eksempel hierarki, kommandoveje, kommunikation, balance mellem ansvar og beføjelse at det skaber konstant usikkerhed, frustration og modsatrettede meddelelser (double-bind). 3) I en given arbejdssituation er der tale om, at Om Sundhedsprofilen Den Nationale Sundhedsprofil 2010 er en database præsenteret af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Databasen er kendetegnet af meget store populationer. Blandt opslagene er Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, hvorfra materialet til stressemnet er hentet. den arbejdende i væsentligt omfang underbruger sig selv, fx fordi arbejdet mangler indhold. De tre kriterier kan hver for sig og i kombination medføre stress, angst og symptomer på depression. Jo flere af kriterierne der er på spil, jo værre bliver stresssituationen. Og jo bedre den pågældende er til at ignorere sine egne signaler, herunder somatiske symptomer på overbelastning, jo værre bliver stresssituationen. De fleste af os kender til forskellen på at have travlt og yde en ekstra indsats i en periode og så konstant at have alt for mange opgaver til, at det lader sig gøre at få dem afviklet nogenlunde tilfredsstillende. I en periode på måske få uger kan de fleste leve med at have meget travlt og tilpasse opgavernes løsning til travlheden. Men bliver der ved at være et bombardement af opgaver, som reelt ikke kan varetages, skaber det usikkerhed og stress. Strukturelle uklarheder er også velkendte for mange, selv om årsagerne til usikkerhed og frustration kan være svære at sætte fingeren på. Hvis kriterium 1) er i spil, vil kriterium 2) imidlertid også være det. Kriterium 3) spiller ganske ofte ind: Når arbejdets indhold udhules, oplever medarbejderen det som et tab af kvalifikation og ikke mindst som et tab af betydning. Jeg betyder ikke længere noget, min indsats bliver ikke værdsat, jeg er ikke noget værd. Dekvalifikation kan give stressbetinget angst, fordi personligheden kan blive angrebet af betydningstabet. Et fælles anliggende Stress og stressbetinget angst er indlysende eksempler på, hvilke ulykker manglende relationel og situationel afgrænsning kan afstedkomme. Det kan ikke nytte, at arbejde tilrettelægges uden hensyn til, at det er mennesker, der udfører arbejdet. Mennesket som arbejdskraft må forstås og afgrænses som menneske med menneskelige behov. Når vi fokuserer på den stressramte person, overser vi nemt, at problemet ikke er individuelt, men fælles. Vi har ikke en masse stressramte mennesker som følge af, at befolkningen som helhed er blevet mere pivet. Vi producerer derimod i fællesskab så vakkelvorne rammer eller så mangelfulde afgrænsninger, at det både overlades til den enkelte at kompensere for manglerne og at bære de ubehagelige fysiske og psykiske symptomer. Begreberne liv, velfærd og ære er ikke oprindelig tænkt i forbindelse med stress. Fare for liv er tænkt som fx faldulykker eller umiddelbar giftvirkning. Fare for velfærd er tænkt som fx langsom giftvirkning eller betragtelig nedslidning. Fare for ære er tænkt som fx ærekrænkende tiltale. Jeg vil imidlertid mene, at der i forbindelse med stress er fare for liv, velfærd og ære. Kommer der mon en dag, hvor vi ser en lovlig arbejdsnedlæggelse med udgangspunkt i stress og henvisning til Lov om Arbejdsretten 22, bestemmelserne om liv, velfærd og ære? Lise Winther-Jensen, mag.art., gestaltterapeut PSYKOLOG NYT NR SIDE 9

10 INTERNATIONALT Verdens psykologer får ny præsident IUPsyS holdt verdenskongres i juli. Den internationale psykologorganisation havde ICD10 på dagsordenen og personskifte på centrale pladser. O ver 5600 psykologer og psykologistuderende var juli 2012 samlet til konferencen Psychology Serving Humanity i Cape Town i Sydafrika. Efter sigende var der tale om det største arrangement for psykologer nogen sinde en verdensrekord i et OL-år. Og stort anlagt, idet der blandt åbningstalerne både var FN s højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, og den sydafrikanske biskop Desmond Tutu. Under konferencen var der også generalforsamling i IUPsyS. Det kryptiske navn står for International Union of Psychological Science, en broget forsamling af psykologforeninger fra hele verden. Foreningen er i stadig vækst og nu oppe på 81 medlemslande. På generalforsamlingen blev der arbejdet med revision af WHO s IDC10, der har stor betydning for rigtig mange psykologer i verden, herunder også for danske psykologer. Danmark har hidtil bidraget aktivt til dette punkt og vil også bidrage til den fremtidige proces. Det sidste fik den danske delegation håndslag på under et separat møde med WHO-projektets tovholder, psykolog dr. Geoffrey M. Reed. Ny mand i spidsen IUPsyS generalforsamlinger finder sted hvert fjerde år, og med organisationens meget beskedne sekretariat er det afgørende for fremdrift og kvalitet, at det rigtige formandskab vælges. I de skandinaviske psykologforeninger havde vi lagt os i selen, og det lykkedes at få valgt vores formandskandidat (president), Saths Cooper, der tillige er formand for Sydafrikas psykologforening. Også næstformandsposten (vice president) tilfaldt den skandinaviske kandidat, nemlig Norsk Psykologforenings formand, Tor Levin Hofgaard. De to får sammen med den øvrige ti mand store bestyrelse en vigtig opgave i at videreudvikle og strømline organisationen, som på flere måder er præget af det administrative underskud. Det har de foreløbig fire år til, frem mod næste konference og generalforsamling (Yokohama 2016) og om nødvendigt den næste igen (Prag 2020). Dansk Psykolog Forening agter at bidrage til en udvikling, der løfter den internationale organisation og giver den øget gennemslagskraft. Baggrund IUPsyS blev stiftet i Stockholm i 1951 af ni psykologforeninger. Organisationen er i fortsat vækst, idet mange tredjeverdenslande nu kommer til. Blandt arbejdsområderne er videreudviklingen af WHO s diagnosesystem, ICD-10. Læs om organisationens formål og aktiviteter på De danske delegerede på konference og generalforsamling i Sydafrika var ud over artiklens forfatter Klaus Pedersen, formand for Psykologforeningens ICD10-arbejdsgruppe. To nyvalgte i YUPsyS ledelse: Saths Cooper, president (tv.), og Tor Levin Hofgaard, vice president (th.). Privatfoto Arne Grønborg Johansen, Dansk Psykolog Forenings bestyrelse SIDE 10 PSYKOLOG NYT NR

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur 11. januar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 1 Job ad omveje Efter en tre måneder lang mellemlanding i Australien vendte Johanne Grant ved årsskiftet hjem til nyt job. Side 4 Tag godt imod Psykologi

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

En anden vej. Tilbage på stoffer. Debat om DP-reformen. Diagnoser, diagnoser

En anden vej. Tilbage på stoffer. Debat om DP-reformen. Diagnoser, diagnoser 14. juni 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 11 En anden vej Sprog og stil er præget af konsulentverdenen. Men Rasmus Agesen er stadig psykolog og bevidst om det. Side 4 Tilbage på stoffer Ønsket om

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Mørke udsigter. Global gryderet. Kok på vægten. Så kom rapporten

Mørke udsigter. Global gryderet. Kok på vægten. Så kom rapporten 18. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Mørke udsigter Det er svært, men nødvendigt at tale med børnene om den kræftsygdom, der ender med mors eller fars død. Side 4 Global gryderet Chile,

Læs mere

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark 19. oktober 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Se hvilket menneske Hvor langt holder de naturvidenskabelige principper, når man forlanger evidens i psykoterapi? Side 4 Modernisering til debat Psykologer

Læs mere

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset 4. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 16 Sig frem! Ytringsfrihed, etik og samfundshensyn tæller til gunst for whistlebloweren. Men åbenheden kan koste. Side 4 Tilbage til arbejde Drivkraften

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger 9. november 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 18 Alt for travlt Tilstanden er stress, men ledelsen foretrækker at sige travlhed. Ny dansk forskning fra vores arbejdspladser. Side 4 Bolette siger

Læs mere

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet 19. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 15 Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation. Psykolog Vibeke Bliksted vil med sin forskning bidrage til at svare

Læs mere

Pling! Mor & barn. Når noget er tys-tys. Anerkendelsen mangler

Pling! Mor & barn. Når noget er tys-tys. Anerkendelsen mangler 5. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 14 Pling! Det er ikke nok at have ideen, man skal også omsætte den. En psykolog deler ud af sine erfaringer med at skabe et produkt. Side 4 Mor & barn

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning 15. maj 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 9 Åbning mod livet Mørket omsluttede Anne, men lyset kommer langsomt. Der er dog stadig et arbejde at gøre, før hun er fri af sin depression. Side 4 Alle

Læs mere

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede 10 29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alting klappede Reportage fra Årsmøde 2009 med omtale af et stærkt fagligt program, vigtige temaer og meget festlige rammer. Og så fik foreningen nyt

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

Indsats for trivslen. Samtidens paradokser. Risiko for vold? Psykiatriens ansigter

Indsats for trivslen. Samtidens paradokser. Risiko for vold? Psykiatriens ansigter 5. oktober 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 16 Indsats for trivslen Supervision af lærerteam er en mulig vej, hvis der skal skabes bedre trivsel i folkeskolen. Side 4 Samtidens paradokser Klummen:

Læs mere

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer 4 27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alderens temaer Vi er tilbøjelige til at vige tilbage for de væsentlige temaer, når vi er sammen med gamle mennesker. Er det ikke at svigte dem, vi

Læs mere

PSYKOLOG NYT EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret?

PSYKOLOG NYT EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret? PSYKOLOG NYT 3. maj 2007-61. årgang - Dansk Psykolog Forening 8 EFTERSPØRGSEL! Der kaldes på psykologer som aldrig før. Men kaldes der for meget, og er psykologerne selv med i koret? Side 3 PSYKOLOG NYT

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider 13. maj 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 8 Liv på grænsen Rejsebrev fra dansk studerende, der arbejder et halvt år i psykologisk klinik på grænsen mellem Thailand og Burma. Side 4 Tand for tunge

Læs mere

Danmark på smalkost. Leder

Danmark på smalkost. Leder 1 22. januar 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ansigt til ansigt Se din gerningsmand i øjnene! En ny lov er netop trådt i kraft, som institutionaliserer mægling mellem offer og gerningsmand. Side

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

Derudad! Rrrrrnnn, Rrrrrnnn. Den frie vilje. Piller mod sorg

Derudad! Rrrrrnnn, Rrrrrnnn. Den frie vilje. Piller mod sorg 24. februar 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 4 Derudad! Fart og psykologi? På går hurtigt ude på landevejen, og ikke alle er modtagelige for kampagner om at tage den med ro Side 4 Rrrrrnnn, Rrrrrnnn

Læs mere

5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Mit hjem er mit slot

5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Mit hjem er mit slot 22 5. december 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Mit hjem er mit slot Vores hjem er boligen plus vores identitet. En tryg base, men også afsæt for fjendtlige udfald mod naboer, der truer vores normer.

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere