Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: Nr. 14 December 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Nr. 14 December 2007"

Transkript

1 Bladet Nr. 14 December 2007 studietur til makedonien Læs om besøget hvor lønforhandlinger blandt andet kan indeholde koks og kul! Se side 8-9 Uddannelse Fokus på ligeløn. Læs indlæg af Lone Ruppert. Medl. af hovedbestyrelsen Se side 4 Generalforsamling 3F Bjerringbro og Omegns Efterløns & pensionsklub Tirsdag d Side 10 - FAGLIGT FÆLLESSKAB - 1

2 Fagligt Fælles Forbund Bjerringbro & Omegn Tlf Fax Mail: OBS: Har du problemer med at komme i kontorets åbningstid kan du aftale et andet tidspunkt, der passer dig. BJERRINGBRO Kildesvinget Bjerringbro Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag KARUP Engholmvej Karup Åbningstider: Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Lukket Torsdag Fredag Lukket Bestyrelsen i 3F Bjerringbro & Omegn Formand: Tage V. Nielsen Næstformand: Lotte Ruppert A-kasseleder: Tommy Christensen Jonna Klint Lone Rasmussen Kitty Jensen Annie B. Christensen Hans Nielsen Ulla Boeskov Torben Rose Gert Steen Nielsen Christina Stripp Anni Haun Per L. Lauesen Poul Erik Pedersen Erik Holm Aage P. Strandgaard Bilagskontrollanter: Tom Simonsen Marit Jensen Grundfos Unika Værktøj Grundfos Faglig sekretær NCC Grundfos Ormstrup Gods Grundfos Grundfos Berendsen Materielgården i Hvorslev Bernard Krone Grundfos Kjellerup Kommune KJELLERUP Agertoften Kjellerup Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Lukket Redaktion: Karsten Petersen, redaktør. Tage Nielsen, ansvarshavende redaktør. Foto: Hvor intet andet er nævnt Karsten Petersen. Sats & Layout: TotalGrafik - Gudenådalens Reklamebureau Besøg: Husk altid at have navn på postkassen - så du kan være sikker på at modtage dit post. Materiale til næste blad sendes til: Karsten Petersen Mail: 2

3 Leder Året der gik Et tilbageblik på året der er gået. Det har været et spændende år, der er mange tiltag som har været skælsættende. Første kongres i 3F Fagligt Fælles Forbund er en af de aktiviteter der er værd at se tilbage på. En kongres i et nyt forbund er jo ikke noget vi kommer ud for ret tit, det er sikkert også det bedste. Et er sikkert, det var en god oplevelse, delegerede fra 3F Bjerringbro Og Omegn var en aktiv del af kongressen. På kongressen blev som tidligere fortalt vores næstformand Lotte Ruppert valgt til forbundets hovedbestyrelse, det er en spændende opgave Lotte er valgt til. Jeg er af den overbevisning, at det kan være til stor gavn for afdelingen. Vi kommer tættere på beslutninger, det vil også give en bedre og hurtige information til afdelingen fra forbundet. Her i afdelingen, har vores hverdag været præget meget af det igangværende byggeri med tilbygningen til kontoret i Bjerringbro. Vi ser frem til, at de nye lokaler er færdige engang i februar måned, så kan vi tilbyde vore ansatte gode arbejdsforhold. En af de opgaver der har været i 2007, en opgave som også har fyldt meget, er overenskomstforhandlingerne der blev afviklet først på sommeren. Vi havde gerne set et bedre resultat, især når der er så høj en beskæftigelse. Områder som tillæg på ubekvemme arbejdstider burde have været bedre og en bedre løn til lærlinge havde vi gerne set. Her i november blev der afholdt valg til folketinget, det gik ikke som vi havde ønsket. Vi havde gerne set en anden regering, sådan gik det ikke. Nu må vi så få det bedste ud af den nuværende sammensætning der er i folketinget. Til slut ønskes alle en rigtig god jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen Tage V. Nielsen 3

4 Udannelse med focus på ligestilling I foråret startede jeg på fagbevægelsens leder uddannelse for kvinder/mænd. Uddannelsen er meget koncentreret omkring ligestilling. Det giver mig et godt indblik i de to køns problemstillinger på arbejdsmarkedet. Vi får gennem teori og praktiske øvelser, nogle redskaber gennem forløbet, der bidrager til en større forståelse for, hvorfor mænd og kvinder er så forskellige. Uddannelsen er meget relevant i min dagligdag, hvor kommunikation er en forudsætning for at drive fagforening. Det er mere end 90 år siden, at kvinderne fik stemmeret til Folketinget her i Danmark, og om to år er det 100 år siden, vi fik stemmeret til kommunevalget. Siden er der sket store fremskridt i ligestillingens navn, og ikke mindst fagbevægelsen har kæmpet mange kampe. Alligevel kan man godt blive lidt mismodig, når man fornemmer den fortsatte træghed, når det handler om ligestilling mellem kønnene. I 1973 fik vi kæmpet os til ligeløn, men lønstatistikkerne viser, at der stadig er en uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder. Øget barsel til mænd er et skridt i den rigtige retning. Og vi vil gerne have mere, det tager vi ved næste overenskomstforhandling. Det er en fælles opgave at drage omsorg for vores børn, og de kvinder, der tror, at moderskabet står højt hævet over faderskabet, tager fejl. Vi må gøre fælles sag og bakke hinanden op. På Island har mændene ret til tre måneders barsel, og de gør brug af deres rettigheder. Hvorfor skulle de danske mænd være anderledes? Den øgede barsel, som er øremærket til fædrene, er et resultat, som jeg gerne vil fremhæve fra det nye overenskomstforlig. Det er helt afgørende for ligestillingen både på arbejdsmarkedet og i hjemmet, at fædrene i større grad får ret til barsel. Undersøgelser i 3F har vist, at fædrene meget gerne vil have mere barsel, men at mange forskellige barrierer forhindrer det. Vi er i gang med at rive nogle af disse barrierer ned. Men det går for langsomt. I det hele taget er det nødvendigt, at vi betragter ligestilling som en sag for både mænd og kvinder. Ligestilling handler om lige rettigheder, lige behandling og lige muligheder. Det betyder jo ikke, at kvinderne skal undertrykke deres feminine sider og mændene deres maskuline sider. Vi er ikke ens, og det skal vi heller ikke være. Men gammeldags fordomme og myter må vi gøre op med. Vi lever i 2007, og det er temmelig deprimerende og måske også lidt overraskende at vide, at vores arbejdsmarked er langt mere kønsopdelt end mange andre steder i Europa. Det kønsopdelte arbejdsmarked er resultatet af en stereotyp tankegang i forhold til, hvilket arbejde kvinder og mænd kan bestride. Alle erfaringer viser, at arbejdspladser med en blandet kønsfordeling, er de bedste arbejdspladser, både hvad angår effektivitet og tilfredshed blandt medarbejderne. Vi skal have flere mænd ind i omsorgs- og plejesektoren, vi skal have flere kvinder ind på de tekniske områder, og vi skal have flere kvinder i de besluttende organer, både inden for erhvervslivet og i politik. Ovenstående vil jeg gerne arbejde for bliver forbedret i fremtiden og derfor stillede jeg op som kandidat til i 3F s hovedbestyrelse. Jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen, på kongressen i Ålborg i september Lotte Ruppert 4

5 Jule konkurrence GÆT OG VIND Dit kontingent til lokalafdelingen stiger med 5 kr. Er 3F en fodboldklub JA NEJ Er juleaften en den 24. december i år 3F 24 timers services gælder det kun den 24. december Navn Gade/vej Postnr og by fødselsdato Løsning sendes / afleveres til 3F Bjerringbro og Omegn senest 2. januar 2008 Du kan også finde konkurrencen på 1.præmien er DBU-Polo shirt Med sponsorlogo 2.præmien er DBU-Polo shirt Med sponsorlogo 3.Kvindelandsholdets Kamptrøje 4.Select læderbold med 3F logo Test dit Stressniveau Er du nysgerrig efter at kende dit stressniveau, kan du få et hurtigt overblik ved at bruge en elektronisk test, som stressforsker Bo Netterstrøm har udarbejdet for LO og FTF. Efter udfyldelsen af testen viser en elektronisk sammentælling, om du ligger i et rødt, gult eller grønt område. Testen findes både elektronisk og i papir udgave. Begge udgaver findes på LO s hjemmeside, hvor du også kan finde en pjece om, hvordan man forebygger stress. Kilde: 5

6 Certifikatkrav Krav om certifikat før førere af teleskoplæssere Efter flere udsættelser synes det nu ret sikkert at der indføres krav om, at fra og med skal alle førere af teleskoplæsserer have gennemført et særligt certifikatkursus. Et enigt regeludvalg har d.d. indstillet til Arbejdsmiljørådet, at certifikatkravet til teleskoplæsser udskydes til den 1. januar Dansk Byggeri forventer således, at såvel Arbejdsmiljørådet som beskæftigelses-ministeren efterfølgende til-træder regeludvalgets ind-stilling. Dansk Byggeri arbejder nu på højtryk på at få godkendt den nye certifikatuddannelse hos Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet, så uddannelsen snarest muligt kan udbydes i AMU-systemet. Dansk Byggeri vil informere nærmere herom så hurtigt som muligt. Frem til 1. januar 2008 Ingen krav til certifikat for at føre teleskoplæsser. Efter 1. januar 2008 Kræves der certifikat for at føre teleskoplæsser. Ansatte, der har erhvervet et gaffeltruckførercertifikat B, må fortsat føre teleskoplæsser med gafler uden yderligere uddannelse. Løntilskud til voksenlærlinge indenfor byggegruppen Beskæftigelsesministeren har på baggrund af henvendelser fra organisationerne ændret reglerne for løntilskud til voksenlærlinge, således at der bliver langt bedre mulighed for at ansætte voksenlærlinge med løntilskud. Koblingen mellem skolepraktikelever og voksenlærlingeordningen er stort set fjernet. Regelændringen træder i kraft 1. juli 2007 og betyder: 1:At der fortsat kan gives løntilskud på 35,00 kr. pr. time til at ansætte en voksenlærling inden for områder med konkret eller forventet mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder. 2: At en virksomhed nu kan få tilskud til at ansætte en voksenlærling, som på ansættelsestidspunktet er i beskæftigelse uden hensyn til, om der i regionen er elever i skolepraktik. Der skelnes ikke mellem, om voksenlærlingen rekrutteres fra virksomhedens egne rækker eller fra en anden virksomhed. 3:Beskæftigelsesregionerne offentliggør to gange årligt (mod nu én gang årligt) en liste over områder, hvor der er mangel på arbejdskraft og områder med gode beskæftigelsesmuligheder, således at der på dette grundlag og under hensyn til bestanden af elever i skolepraktik for så vidt angår voksenelever, der kommer fra ledighed, kan udarbejdes en positivliste over uddannelser, som arbejdsgiverne kan søge støtte til. Yderligere oplysning, kontakt afdelingen, Eva Korsgaard Arbejdsskadeforsikring for østeuropæiske borgere 3F får i stigende omfang spørgsmål om, hvordan østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde, er forsikret i forhold til arbejdsskader. Med andre ord: hvem har ansvaret for medarbejderen? Alle østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde, er enten dækket efter hjemlandets regler eller af en arbejdsskadeforsikring i Danmark. Hvornår medarbejderen er omfattet af den ene eller den anden forsikring afhænger af, om han er udstationeret af en arbejdsgiver i sit hjemland eller er ansat direkte af en dansk arbejdsgiver. Yderligere oplysning, kontakt Eva Korsgaard 6

7 3F Valgresultat 2007 Følgende medlemmer blev valgt på 3F Bjerringbro & Omegn Generalforsamling,lørdag den på Madsens Hotel i Bjerringbro. Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer. Formand: Tage V. Nielsen blev enstemmigt genvalgt. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 3 år Christina Stripp fra Ulstrup blev genvalgt med 40 stemmer. Jonna P. Klint Grundfos blev genvalgt med 35 stemmer. Aage P. Strandgaard Grundfos blev valgt med 33 stemmer. Erik Holm Bernard Krone blev valgt med 29 stemmer. Valg af 5 bestyrelses suppleanter for 1 år 1. supp.:brian Hansen Berendsen i Karup blev valgt med 30 stemmer. 2. supp.:karl Erik Jensen Jysk Linnedservice blev valgt med 29 stemmer. 3. supp.:kirsten Andreassen Grundfos blev valgt med 20 stemmer. 4. supp. Lotte Hansen Grundfos blev valgt med 20 stemmer. 5. supp. Rita Sørensen Grundfos blev valgt med 15 stemmer. Valg af 1 bilagskontrollant for 3 år Tom Simonsen Kjellerup Kommune blev enstemmigt nyvalgt. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 3 år Karl Erik Jensen Jysk Linnedservice blev enstemmigt nyvalgt. Christina Stripp blev genvalgt Jonna P. Klint blev genvalgt Valg af fanebærer for 1 år Tommy Christensen Kjellerup blev enstemmigt genvalgt. Valg af fanebæresuppleant for 1 år Marit Jensen Bjerringbro blev enstemmigt genvalgt. Aage P. Strandgaard blev valgt Erik Holm blev valgt 7

8 Oplevelser fra studieturen til Makedonien Af Ulla Boeskov, tillidsrepræsentant på Grundfos i Bjerringbro og aktiv i Global kollega Makedonien er et frodigt land, selv bjergene er grønne. Der er marker med korn, majs, ris og masser af frugt og grøntsager. Det var en oplevelse at se storken gå rundt i rismarkerne.makedonien er et fattigt land set med vores øjne, en arbejder i industrien tjener omkring 1800 kr. om måneden. Mange ting koster så også kun det halve af hvad det koster i Danmark, men hvis man går ind i de store indkøbscentre er det ligesom danske priser. Vi besøgte forbundet SEIR som organiserer industriarbejdere. De har på deres sidste kongres besluttet at de vil åbne 7 lokalkontorer på landsplan, og vi besøgte den første af dem, som var åbnet med brugte PC ere og møbler fra nogle tidligere SIDafdelinger.I Makedonien er det som så mange andre steder at fagforeningen er på arbejdspladsen, og tillidsrepræsentanten og afdelingsformanden er samme person. Deres problem er at man kun er organiseret når man har et arbejde, og arbejdsløsheden er på 35%, blev vi fortalt.vi havde møde med tillidsrepræsentanter for at høre om arbejdsforholdene på deres arbejdsplads, mange ting ligner vores, dog har de ikke samme muligheder som os, da de har den høje arbejdsløshed, som ledelsen bruger imod dem hver gang de sidder i forhandlinger.vi besøgte også en industrivirksomhed, som var fransk ejet og som producerede koblinger til biler. Der gik vi mange år tilbage i tiden, der arbejdede man med en drejebænk og boremaskiner som vi gjorde for 30 år siden. Vi sluttede besøget af med at spørge forbundsformanden om hvilken hjælp de havde brug for, indenfor de rammer vi havde. Det man ønskede hjælp til var at uddanne deres tillidsrepræsentanter/afdelingsformænd til at organisere andre end dem der arbejder på de industrivirksomheder hvor de er ansat, med udgangspunkt fra de nye afdelingskontorer. Man ønskede at organisere tekstilarbejderne, da der for øjeblikket er stor vækst indenfor dette område, og deres løn kan være ned til 500 kr om måneden. Vores mål er også at vi kan invitere nogle af disse mennesker til Danmark, så de kan lære af os, hvorefter de kan tage det med hjem de kan bruge, og på længere sigt tror jeg vi kan få et samarbejde mellem tillidsrepræsentanter i Makedonien og Danmark. Af Finn Andersen, tillidsrepræsentant på Pressalit i ry og aktiv i Global kollega Internationalt fagligt arbejde er det noget en tillidsmand på en dansk virksomhed skal blande sig i? Ja det syntes jeg, med den udflytning af danske arbejdspladser til Østen, Kina, Indien og Thailand. Til Østeuropa er der også mange danske virksomheder der flytter til eller bygger afdelinger op, for at få en billigere produktion som koster arbejdspladser i FAKTABOKS Arbejdsvilkår Makedonien Bem. Makedonien tal Danmark -Industri Månedsløn Brutto 1875 kr. Tekstilbranchen helt B kr Netto 1125 kr ned til 500 pr. måned (GSN Industri Skanderborg) Ferie Sygdom Barsel Pensionsalder Pensions sats Efteruddannelse Priser 1L mælk Bus billet Charterferie Restaurant besøg 20 til 26 dage 3 ugers løn 9 md. 64 mænd 62 kvinder 80% af løn Kun hvis virksomheden ønsker det Makedonien 5,60 kr 3,75 kr. Ca halv pris af DK Ca. halv pris af DK 6 d. via overenskomst Max kr. pr. md. Eller - 40 år på job Eller - 35 år på job Max 3375 pr md. 25 feried. + 5 feriefridage 9 ugers løn 20 ugers fuld løn 12 mdr. barsel dp sats år Ret til 2 uger efter eget valg Danmark Ca. 7 kr. Ca. 18 kr 8

9 Danmark, det er så vores opgave at hjælpe med at de får nogle ordentlige arbejdsforhold der, og en ordentlig løn og et arbejdsmiljø, som er til at leve i. Balkan, det gamle Jugoslavien der er blevet delt op i flere lande, er der et lille land der hedder Makedonien, med 2 mio. indbyggere, som vi har besluttet at hjælpe med noget faglig arbejde, som jeg godt tror vi kan. De har været meget igennem de sidste år og er ved at genopbygge landet efter krigen, og det er et land, hvor udviklingen går stærkt, så det er med at være med. Vi kom til Makedonien lørdag den 23. juni hvor vi blev godt modtaget af vores Makedonske kollega, som vi havde vores første møde med. Søndag blev vi vist rundt i det sydlige Makedonien hvor vi blandt andet gjorde holdt ved en sø hvor vi skulle møde chefen for den Makedonske fagforening for første gang. Så vi var selvfølgelig meget spændte på at møde ham og se, hvad han var for en gut. Til at begynde med en meget stille fyr, men som tiden gik, åbnede han sig mere og mere og det viste sig, at han er en helt ok fyr og der var respekt om ham som person. Vi var sammen med ham resten af dagen og han kørte sammen med os til Skopje om aftenen. Om eftermiddagen kom der nogle tillidsmænd/ kvinder med til mødet. De fortalte om deres arbejdsplads og hvordan de forhandlede overindkomst og hvilke goder de har på hver enkelt arbejdsplads, som var meget forskellige. Hvor tekstilarbejde var det dårligst lønnede arbejde og næsten ingen goder, og andre har forhandlet nogle sække kul eller koks til de kolde tider og det var kun til dem der var medlem af fagforeningen. De arbejder 40 timer om ugen og hvis de arbejder 3-holdskift er der 35% til 50% ekstra i løn om natten. Overarbejde giver 35% til 40% om dagen og om natten giver det 50% i tillæg. De kan få sygedagpenge i 21 kalenderdage og det er 80% af lønnen, efter 21 dage er det det offentlige der tager over. De har også en bonusaftale som bliver udbetalt to gange om året: I maj og i december måned og det er 14 dages løn de får udbetalt hver gang, de har også en aftale om, at man får 10% ekstra i løn i september måned hvis man har børn og det gælder til barnet er 24 år. Fri mad er normal på de makedonske arbejdspladser.vi var også på besøg i deres nye fagforeningskontor, hvor vi havde et lille møde med de lokale tillidsmænd. Hvad er Global kollega? Global kollega er et Internationalt samarbejde mellem 3F Bjerringbro og 3F Søhøjlandet. Global kollega er stiftet for at hjælpe fagforeninger og fagligt aktive i fattigere lande, hvor fagforeninger har svære kår og fagligt aktive har brug for hjælp til at styrke deres muligheder for at forbedre lønmodtagernes arbejds- og levevilkår. Hvem er med i Global kollega? Vi er pt. 10 faglige, aktive ildsjæle fra de to afdelinger som ønsker at bakke op og hjælpe til med det internationale solidaritetsarbejde. Vi har enkelte pladser åbne, så er du interesseret i at udføre frivilligt fagligt solidaritetsarbejde, kontakt da venligst afdelingen.besøget Global kollega har i løbet af etableret sig og har gennem indsamlinger og bevillinger fra de to afdelinger fået økonomi til rådighed til at gøre en indsats. Vi har valgt at støtte de Makedonske Industriarbejdere gennem et tæt samarbejde med Industriforbundet SIER med ca medlemmer. Den danske delegation bestod af fire repræsentanter: Ulla og Tommy fra 3F Bjerringbro, samt Finn og Jan fra 3F Søhøjlandet.Formålet med besøget var at afklare, hvor vi bedst kunne støtte SIER og de Makedonske Industriarbejdere. Det var et rigtig godt besøg og første udkast til en samarbejdsaftale mellem SIER og 3F Global kollega er pt. under dialog mellem samarbejdsparterne. Læs mere om besøget og Makedonien på disse sider. 9

10 Program 2008 efterløns & pensionistklub 5. Februar Generalforsamling kl 13,30 hos Metal, Carl Petersens Allé Maj Løvspringstur til Løgstør og Omegn. Kaffe på Den gamle Pavillon Christiansminde Afgang Brocenteret kl. 12,20, Posthus 12,30 pris 150 kr. max 50 deltagere Tilmelding maj mellem kl Rosa tlf Evald tlf Juni Danish Crown slagteri Horsens ( rundvisning 9,00 til 11,30 ) de anbefaler fornuftigt fodtøj. Derfra kører vi mod Kolding og finder et sted at spise middag ca, 12,30, derfra til Damask Væveriet i Kolding. På hjemvejen kaffe på Cafeteriet i Ulkær. Afgang Brocenteret 7,15 Posthus 7,20 pris 250 kr. max 50 deltagere. Tilmelding juni mellem Elisabet tlf Robert tlf August Madpakketur : Vi kører mod Struer hvor vi finder et sted at spise madpakken derefter skal vi evt. besøge B & O. ca. kl. 15 kaffe et sted i nærheden. Afgang Brocenteret 9,00 Posthus 9,10 Pris 100 kr. max 50 deltagere Tilmelding aug. mellem Robert tlf Evald tlf, September Løvfaldstur Rosenparken i Ålestrup, på vejen op formiddags kaffe et sted, måske se Getama i Gedsted,hvor de laver madrasser. Derfra til Simested Kro, hvor der spises til middag. Efter middagen kører vi til Rosenparken i Ålestrup, hvor der bliver serveret kaffe i de små pavilloner. Også mulighed for at se Cykelmuseet Ålestrup. Afgang Brocenteret 8,00 Posthus 8,10 Pris 250 kr. max 50 deltagere. Tilmelding sep. Mellem Elisabet tlf Evald tlf December Pakkefest i Sønderbro forsamlingshus kl. 11,30 med middag og kaffe. Pris 100kr. Husk pakke til ca. 25 kr Tilmelding nov. Mellem Elisabet tlf Evald tlf Kortspil hver torsdag fra 12,30 16,15. til Hyggeeftermiddag første tirsdag i hver måned fra kl. 13,30 Lotterispil med NNF. 23 sep. 21 okt. 18 nov. Kl. 13 (hvis byggeri hos 3F er klar ) Alle ture er med ledsager og formiddags kaffe for egen regning. 10

11 efterløns & pensionistklub Generalforsamling i 3F Bjerringbros Efterløns & Pensionistklub Tirsdag den 5. februar 2008 kl Sted : Metal, Carl Petersens Allé 13, 8850 Bjerringbro Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af 2 bestyrelses medlemmer på valg er Herman Johannesen & Rosa Jensen begge modtager genvalg 6. Valg af suppleanter Metha Bording & Hardy Reiche 7. Valg af revisor, på valg er Poul Winther 8. Valg af revisor suppleant, på valg er Lars Jensen 9. Eventuelt. ( Kontingent forhøjelse ) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. januar Klubben er vært med kaffe og blødt brød. Med venlig hilsen Rosa, Elisabet, Herman, Robert og Evald. 11

12 Nakke/skulder skader Ændrede krav til kronisk nakke/skulder smerter i arbejdsskadesloven. erhvervssygdomme, som Arbejdsskadestyrelsen for nylig har udsendt.det ændrede krav omfatter erhvervssygdomme som er anmeldt efter 1. januar 2005, og ændringerne trådte i kraft den 21. april Tidligere har der været et krav om, at sygdommen skulle være opstået som følge af præcisionspræget arbejde. Det krav Der er ændret på kravet til at få anerkendt kroniske smerter i skulder og nakke som en arbejdsskade.. Det fremgår Kilde: af den nye fortegnelse over Arbejdsskader/Forældelsesloven falder bort, så det nu kræves, at smerterne er opstået over en længere årrække med hurtige gentagne bevægelser i skulder/ overarm, eventuelt i kombination med nakkebøjning og/eller statisk belastning af nakke/ skulder åget. Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside 12 Folketinget vedtog 1. juni 2007 Forældelsesloven, der bl.a. indeholder regler om, hvornår arbejdsskadesager forældes. Ændringerne træder i kraft den 1. januar I dag er det således, at arbejdsskadede har mulighed for at få deres sag rejst inden for en 20-årig forældelsesfrist. (Arbejdsskadesikringsloven) Med lovforslaget lagde man op til, at den 20-årige forældelsesregel blev nedsat til 3 år samt at man ville indføre en 1-årig søgsmålsfrist. Dette vil betyde væsentlige forringelser for de arbejdsskadede. Efter meget pres på Folketinget afgav Retsudvalget en tillægsbetænkning, der indeholdt et ændringsforslag for arbejdsskadesager. Ændringsforslaget betyder, at Arbejdsskadesager fremover har en 5-årig forældelsesfrist samt en 3-årig søgsmålsfrist. Forældelsesfrist: Det vedtagne lovforslag betyder, at der er en 5 års forældelsesfrist i arbejdsskadesager. Kontorets åbningstider mellem jul og nytår Bjerringbro. lukket 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 1/1 Der er åbent: Torsdag den 27. december fra kl Fredag den 29. december fra kl Den regnes fra skadens indtræden, men suspenderes så længe den arbejdsskadede ikke har kendskab til om han/hun har en fordring (skade der medfører erstatningskrav) og at det ikke skyldes grov uagtsomhed. Søgsmålsfrist: Den 3-årige forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, hvor Arbejdsskadestyrelsen/Ankestyrelsen har truffet afgørelse og det er denne, der klages over. Yderligere oplysning, kontakt Eva Korsgaard Alle ugens dage når det passer dig bedst 24 timer i døgnet Ring på telefon Kjellerup lukket 24/12-1/1 Karup lukket 24/12-1/1 Servicekontorene holder lukket mellem jul og nytår. Medlemmer der har behov for hjælp udenfor åbningstiden kan bruge servicestelefonen

13 3F sikrer medlemmernes hjemrejse Pr. 1. januar 2008 træder der nye regler i kraft om den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis). Kort fortalt betyder det, at: Hjemtransportdækningen i forbindelse med sygdom og tilskadekomst bortfalder (bortset fra Grønland, Færøerne, de nordiske lande og England, der har indgået en speciel aftale om sygebehandling og hjemtransport). Dækningsomfanget indskrænkes til EU-lande og EØS-lande. For at sikre, at vores medlemmer også fremover kan få dækket hjemtransporten til Danmark ved sygdom og tilskadekomst, har 3F i samarbejde med Alka valgt at udvide dækningen på forbundets kollektive fritidsulykkesforsikring. Udvidelsen træder i kraft pr. 1. januar 2008 og kommer til at dække samme område som den offentlige sygesikring. Det nye geografiske område vil fra 1. januar 2008 være følgende lande: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Det betyder, at der f.eks. ikke længere er dækning for sygebehandling og hjemtransport i lande som Tyrkiet, Ægypten, Rusland, Kroatien, Marokko m.fl. Her er det vigtigt, at det enkelte medlem selv tegner en rejseforsikring. Hjemtransportdækningen omfatte: vil de af vores medlemmer, der har den kollektive fritidsulykkesforsikring medlemmets familie (med samme folkeregisteradresse som medlemmet) Udvidelsen vil ikke medføre en prisstigning for ulykkesforsikringen i Alle medlemmer af forbundet er ved indmeldelsen automatisk medlem af fritidsulykkesforsikringen, og medlemmet er fortsat omfattet hvis man ikke har frameldt sig ordningen. Faldende ledighed På generalforsamlingen fortalte a-kasseleder Tommy Christensen b.la. at vores tal viser, at ledigheden er faldet meget i 3F Bjerringbro. Ledighedsprocenten var i sep på 3%, og nu er den 1,7% (sep. 2007) eller ca. 62 medlemmer. Ledigheden var størst marts mdr. med 3,86 % eller 144 medlemmer. Jeg kan end- videre oplyse, at 15 medlemmer til sammen har modtaget , - kr. i efterlønspræmie. Der er i årets første 9 mdr. udbetalt: Tommy Christensen ,- kr. i Dagpenge ,- kr. i Aktiveringsydelse , - kr. i Feriedagpenge (887) ,- kr. i Efterløn ,- kr. i Kursusgodtgørelse (1198) I alt ,- kr. Hvilket er ca. 10 mio. kr. mindre end i

14 Kontigent 2008 På generalforsamlingen lørdag den blev der vedtaget en kontingentstigning til afdelingen på kr. 5,00 pr. måned. Undtaget herfor er de såkaldte bløde kontingenter, hvilket vil sige bla. kontingentet for fritidsjobbere, pensionister, lærlinge på alm. lærlingevilkår o. lign. Overfor vises kontingentet 2008 sammenlignet med kontingentet 2007 for den kontingentkategori der hedder 01, Ordinær heltid med efterlønsbidrag. I denne kategori er man omfattet af alt. Denne kontingentkategori vises ligeledes i et lagkage format, således at det tydeligere fremgår, hvor stor del af kontingentet, der går til de forskellige ting. Bemærk at det udelukkende er det kontingent der hedder afdelingskontingent, der går til at drive afdelingen med. Alle øvrige beløb afregnes til forbund og stat. Nederst vises en oversigt over kontingentet 2008 for de mest anvendte kontingentkategorier i afdelingen. Er du omfattet af et andet kontingent end de, der er nævnt her, er du velkommen til at kontakte afdelingen for nærmere oplysninger. Kontingentkategori 01, Ordinær heltid med efterlønsbidrag: Ændring Forbund Kr. 181,50 Kr. 181,50 0 Gruppeliv Kr. 32,50 Kr. 32,50 0 A-kasse Kr. 320,00 Kr. 328,00 +8 Administration Kr. 97,00 Kr. 97,00 0 Atp Kr. 8 Kr. 1-7 Afdeling Kr. 115,50 Kr. 120,50 +5 Efterlønsbidrag Kr. 398,00 Kr. 410, Fritidsulykkesforsikring Kr. 42,50 Kr. 42,50 0 I alt kr ,00 Kr , Efterlønsbidrag kr. 410,00 Forsikring kr. 42,50 Forbund kr. 181,50 Gruppeliv kr. 32,50 A-Kasse kr. 328,00 Administration kr. 97,00 Atp kr. 1,00 Afdeling kr. 120,50 Kontingentkategori Pris 2008 Ordinær heltid med efterlønsbidrag (01) Kr ,00 Ordinær heltid uden efterlønsbidrag (44) Kr. 803,00 Ordinær heltid med efterlønsbevis (57) Kr. 803,00 Ordinær efterløn heltid (61) Kr. 670,00 Ordinær forbund (03) Kr. 377,00 Førtidspension (4) Kr. 115,00 Pensionistmedlemskab (16) Kr. 30,00 Nedsat forbund med a-kasse og efterlønsbidrag (5) Kr. 956,00 Nedsat forbund uden a-kasse (6) Kr. 120,00 Nedsat forbund med a-kasse uden efterlønsbidrag (45) Kr. 546,00 Fritidsjob (07) Kr. 68,50 Lærlinge på alm. lærlingevilkår m. a-kasse og efterløns bidrag (15) Kr. 510,00 Voksenlærlinge med a-kasse og efterlønsbidrag (29) Kr. 787,00 Lærlinge på alm. lærlingevilkår uden a-kasse (74) Kr. 100,00 Lærlinge på alm. lærlingevilkår med a-kasse (75) Kr. 526,00 14

15 Dagpengesatser 2008 Satser pr sats pr. dag Beløb pr. uge Dagpenge Fuldtid Deltid Dimittend fuldtid Ungesats (50 % sats) Fuldtid Deltid Arbejdsgivergodtgørelse G-dage: Hel dag Halv dag Efterløn, ny fleksibel ordning Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) Deltidsforsikrede (91 pct. sats) Deltidsforsikrede (100 pct. sats) Omregningssatsen 184,15 pr. time På baggrund af ovennævnte, skal den gennemsnitlige timeløn være på mindst 114,66 kr. i beregningsperioden (12 uger / 3 mdr. ) for at opnå max. satsen. Dagpengekort Tidsfrister for dagpenge, efterløn m.m. Dagpengekort kan afleveres på kontorerne Karup, Kjellerup og Bjerringbro og vi skal have det senest mandag morgen kl Ydelsesperiode Periode slut disposition Efterløn & dagpenge m.v. Uge 51, 52, 01, 02, 03 Søndag den 20. januar Torsdag 24. januar Uge 04, 05, 06, 07, Søndag den 17. februar Torsdag 21. februar Uge 08, 09, 10, 11,12 Søndag den 23. marts Torsdag 27.marts Uge 13, 14, 15, 16 Søndag den 20. april Torsdag 24. april Uge 17, 18, 19, 20, Søndag den 18. maj Torsdag 22.maj Uge 21, 22, 23, 24, 25 Søndag den 22. juni Torsdag 26.juni Dagpengekort, der sendes med posten, skal sendes til Kildesvinget 4, 8850 Bjerringbro klip ud og gem Dagpengeudbetaling i december 2007: Dagpengekort der er afleveret i korrekt udfyldt stand til afdelingen senest søndag den 16. december, vil være til udbetaling fredag den 20. december Husk skatte oplysninger for 2008: Alle medlemmerne af 3F Bjerringbro og omegn kan bruge de lokale servicekontorer. EDB på kontorerne gør at medarbejderne kan se dine oplysninger akkurat som om man var på hovedkontoret i Bjerringbro. Du kan melde dig ledig, få råd og vejledning vedr. job og uddannelse. 15

16 Afsender: 3F Bjerringbro & Omegn Kildesvinget Bjerringbro B Husk: Hvis du skal have feriedagpenge skal vi have blanketten 4 uger før ferien afholdes. Lommebogen Kan afhentes gratis på kontoret i Bjerringbro, Kjellerup, Karup eller ved tillidsrepræsentanten. Nb.: Husk at bruge lommebogen, skriv timer, km. m.m. hver dag. Til dig med computer I Mit 3F vil vi gerne give dig nogle servicetilbud, der kan gøre din dagligdag lettere. Desuden vil vi gerne hjælpe dig i faglige og a-kassemæssige spørgsmål, samt give dig mulighed for at se oplysninger om egne forhold. I Mit 3F har du følgende muligheder: Du kan få gratis advokathjælp. Du kan indsende dine dagpenge-, uddannelsesgodtgørelses- og aktiveringsydelseskort. Du kan se dine udbetalingsspecifikationer. Du kan se personlige oplysninger (navn, adresse, rettigheder, udbetalinger, bevillinger m.m.). Vigtig meddelelse Fra den 27. september 2007 kan du ikke længere bestille 3F pinkode, du skal i stedet bestille NemAdgang. Fra den 20. december 2007 kan du kun bruge NemAdgang. NemAdgang NemAdgang er udviklet af Kommunedata og samler tre adgangskontroller under én hat: Du kan logge dig på med dit CPR-nummer og en pinkode (Den Fælles Pinkode) Du kan logge dig på med TDC s digitale signatur (Digital Signatur) Du kan logge dig på ved at bruge bankernes netadgang (net-id) Den Fælles Pinkode og Digital Signatur kan benyttes i mange offentlige systemer, måske har du allerede en af disse. Bankernes Netadgang kan også bruges, så hvis du bruger netbank, kan du bruge samme pinkode, når du logger på netbank og Mit 3F. Besøg din lokale hjemmeside: Husk altid at have navn på postkassen - så du kan være sikker på at modtage dit post Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau - Tlf / tryk 4 - Blad nr arb. 16

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Kastrup Nr. 1 Februar 2006

Kastrup Nr. 1 Februar 2006 Kastrup Nr. 1 Februar 2006 Tillidsfolk fra lufthavnens handlingselskaber klager over snekaos i lufthavnen. Se side 2 Nu er det også muligt for voksne, der allerede er ansat i lufthavne, at få en faglig

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012

KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012 KONTAKTEN 17. årgang nr. 2. April 2012 Anders er TR i Thy-Hallen L;s side 12 Thisted-Morsø Sydhavnsvej 13, 7700 Thisted Anja Søe Afdelingsformand Ida Sneum Næstformand KONTAKTEN - fagbladet for thisted-morsø

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere

Billund. Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re.

Billund. Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re. Forår 2008 Avisen Billund Få mere at vide om: Rettigheder Arrangementer Løn Nye overenskomster Unges arbejde 3F Motion Generalforsamling og meget me re Medlemsblad for 3F Billunds medlemmer. Nr. 2. 2.årgang

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere