Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: Nr. 14 December 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Nr. 14 December 2007"

Transkript

1 Bladet Nr. 14 December 2007 studietur til makedonien Læs om besøget hvor lønforhandlinger blandt andet kan indeholde koks og kul! Se side 8-9 Uddannelse Fokus på ligeløn. Læs indlæg af Lone Ruppert. Medl. af hovedbestyrelsen Se side 4 Generalforsamling 3F Bjerringbro og Omegns Efterløns & pensionsklub Tirsdag d Side 10 - FAGLIGT FÆLLESSKAB - 1

2 Fagligt Fælles Forbund Bjerringbro & Omegn Tlf Fax Mail: OBS: Har du problemer med at komme i kontorets åbningstid kan du aftale et andet tidspunkt, der passer dig. BJERRINGBRO Kildesvinget Bjerringbro Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag KARUP Engholmvej Karup Åbningstider: Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Lukket Torsdag Fredag Lukket Bestyrelsen i 3F Bjerringbro & Omegn Formand: Tage V. Nielsen Næstformand: Lotte Ruppert A-kasseleder: Tommy Christensen Jonna Klint Lone Rasmussen Kitty Jensen Annie B. Christensen Hans Nielsen Ulla Boeskov Torben Rose Gert Steen Nielsen Christina Stripp Anni Haun Per L. Lauesen Poul Erik Pedersen Erik Holm Aage P. Strandgaard Bilagskontrollanter: Tom Simonsen Marit Jensen Grundfos Unika Værktøj Grundfos Faglig sekretær NCC Grundfos Ormstrup Gods Grundfos Grundfos Berendsen Materielgården i Hvorslev Bernard Krone Grundfos Kjellerup Kommune KJELLERUP Agertoften Kjellerup Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Lukket Redaktion: Karsten Petersen, redaktør. Tage Nielsen, ansvarshavende redaktør. Foto: Hvor intet andet er nævnt Karsten Petersen. Sats & Layout: TotalGrafik - Gudenådalens Reklamebureau Besøg: Husk altid at have navn på postkassen - så du kan være sikker på at modtage dit post. Materiale til næste blad sendes til: Karsten Petersen Mail: 2

3 Leder Året der gik Et tilbageblik på året der er gået. Det har været et spændende år, der er mange tiltag som har været skælsættende. Første kongres i 3F Fagligt Fælles Forbund er en af de aktiviteter der er værd at se tilbage på. En kongres i et nyt forbund er jo ikke noget vi kommer ud for ret tit, det er sikkert også det bedste. Et er sikkert, det var en god oplevelse, delegerede fra 3F Bjerringbro Og Omegn var en aktiv del af kongressen. På kongressen blev som tidligere fortalt vores næstformand Lotte Ruppert valgt til forbundets hovedbestyrelse, det er en spændende opgave Lotte er valgt til. Jeg er af den overbevisning, at det kan være til stor gavn for afdelingen. Vi kommer tættere på beslutninger, det vil også give en bedre og hurtige information til afdelingen fra forbundet. Her i afdelingen, har vores hverdag været præget meget af det igangværende byggeri med tilbygningen til kontoret i Bjerringbro. Vi ser frem til, at de nye lokaler er færdige engang i februar måned, så kan vi tilbyde vore ansatte gode arbejdsforhold. En af de opgaver der har været i 2007, en opgave som også har fyldt meget, er overenskomstforhandlingerne der blev afviklet først på sommeren. Vi havde gerne set et bedre resultat, især når der er så høj en beskæftigelse. Områder som tillæg på ubekvemme arbejdstider burde have været bedre og en bedre løn til lærlinge havde vi gerne set. Her i november blev der afholdt valg til folketinget, det gik ikke som vi havde ønsket. Vi havde gerne set en anden regering, sådan gik det ikke. Nu må vi så få det bedste ud af den nuværende sammensætning der er i folketinget. Til slut ønskes alle en rigtig god jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen Tage V. Nielsen 3

4 Udannelse med focus på ligestilling I foråret startede jeg på fagbevægelsens leder uddannelse for kvinder/mænd. Uddannelsen er meget koncentreret omkring ligestilling. Det giver mig et godt indblik i de to køns problemstillinger på arbejdsmarkedet. Vi får gennem teori og praktiske øvelser, nogle redskaber gennem forløbet, der bidrager til en større forståelse for, hvorfor mænd og kvinder er så forskellige. Uddannelsen er meget relevant i min dagligdag, hvor kommunikation er en forudsætning for at drive fagforening. Det er mere end 90 år siden, at kvinderne fik stemmeret til Folketinget her i Danmark, og om to år er det 100 år siden, vi fik stemmeret til kommunevalget. Siden er der sket store fremskridt i ligestillingens navn, og ikke mindst fagbevægelsen har kæmpet mange kampe. Alligevel kan man godt blive lidt mismodig, når man fornemmer den fortsatte træghed, når det handler om ligestilling mellem kønnene. I 1973 fik vi kæmpet os til ligeløn, men lønstatistikkerne viser, at der stadig er en uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder. Øget barsel til mænd er et skridt i den rigtige retning. Og vi vil gerne have mere, det tager vi ved næste overenskomstforhandling. Det er en fælles opgave at drage omsorg for vores børn, og de kvinder, der tror, at moderskabet står højt hævet over faderskabet, tager fejl. Vi må gøre fælles sag og bakke hinanden op. På Island har mændene ret til tre måneders barsel, og de gør brug af deres rettigheder. Hvorfor skulle de danske mænd være anderledes? Den øgede barsel, som er øremærket til fædrene, er et resultat, som jeg gerne vil fremhæve fra det nye overenskomstforlig. Det er helt afgørende for ligestillingen både på arbejdsmarkedet og i hjemmet, at fædrene i større grad får ret til barsel. Undersøgelser i 3F har vist, at fædrene meget gerne vil have mere barsel, men at mange forskellige barrierer forhindrer det. Vi er i gang med at rive nogle af disse barrierer ned. Men det går for langsomt. I det hele taget er det nødvendigt, at vi betragter ligestilling som en sag for både mænd og kvinder. Ligestilling handler om lige rettigheder, lige behandling og lige muligheder. Det betyder jo ikke, at kvinderne skal undertrykke deres feminine sider og mændene deres maskuline sider. Vi er ikke ens, og det skal vi heller ikke være. Men gammeldags fordomme og myter må vi gøre op med. Vi lever i 2007, og det er temmelig deprimerende og måske også lidt overraskende at vide, at vores arbejdsmarked er langt mere kønsopdelt end mange andre steder i Europa. Det kønsopdelte arbejdsmarked er resultatet af en stereotyp tankegang i forhold til, hvilket arbejde kvinder og mænd kan bestride. Alle erfaringer viser, at arbejdspladser med en blandet kønsfordeling, er de bedste arbejdspladser, både hvad angår effektivitet og tilfredshed blandt medarbejderne. Vi skal have flere mænd ind i omsorgs- og plejesektoren, vi skal have flere kvinder ind på de tekniske områder, og vi skal have flere kvinder i de besluttende organer, både inden for erhvervslivet og i politik. Ovenstående vil jeg gerne arbejde for bliver forbedret i fremtiden og derfor stillede jeg op som kandidat til i 3F s hovedbestyrelse. Jeg blev valgt ind i hovedbestyrelsen, på kongressen i Ålborg i september Lotte Ruppert 4

5 Jule konkurrence GÆT OG VIND Dit kontingent til lokalafdelingen stiger med 5 kr. Er 3F en fodboldklub JA NEJ Er juleaften en den 24. december i år 3F 24 timers services gælder det kun den 24. december Navn Gade/vej Postnr og by fødselsdato Løsning sendes / afleveres til 3F Bjerringbro og Omegn senest 2. januar 2008 Du kan også finde konkurrencen på 1.præmien er DBU-Polo shirt Med sponsorlogo 2.præmien er DBU-Polo shirt Med sponsorlogo 3.Kvindelandsholdets Kamptrøje 4.Select læderbold med 3F logo Test dit Stressniveau Er du nysgerrig efter at kende dit stressniveau, kan du få et hurtigt overblik ved at bruge en elektronisk test, som stressforsker Bo Netterstrøm har udarbejdet for LO og FTF. Efter udfyldelsen af testen viser en elektronisk sammentælling, om du ligger i et rødt, gult eller grønt område. Testen findes både elektronisk og i papir udgave. Begge udgaver findes på LO s hjemmeside, hvor du også kan finde en pjece om, hvordan man forebygger stress. Kilde: 5

6 Certifikatkrav Krav om certifikat før førere af teleskoplæssere Efter flere udsættelser synes det nu ret sikkert at der indføres krav om, at fra og med skal alle førere af teleskoplæsserer have gennemført et særligt certifikatkursus. Et enigt regeludvalg har d.d. indstillet til Arbejdsmiljørådet, at certifikatkravet til teleskoplæsser udskydes til den 1. januar Dansk Byggeri forventer således, at såvel Arbejdsmiljørådet som beskæftigelses-ministeren efterfølgende til-træder regeludvalgets ind-stilling. Dansk Byggeri arbejder nu på højtryk på at få godkendt den nye certifikatuddannelse hos Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet, så uddannelsen snarest muligt kan udbydes i AMU-systemet. Dansk Byggeri vil informere nærmere herom så hurtigt som muligt. Frem til 1. januar 2008 Ingen krav til certifikat for at føre teleskoplæsser. Efter 1. januar 2008 Kræves der certifikat for at føre teleskoplæsser. Ansatte, der har erhvervet et gaffeltruckførercertifikat B, må fortsat føre teleskoplæsser med gafler uden yderligere uddannelse. Løntilskud til voksenlærlinge indenfor byggegruppen Beskæftigelsesministeren har på baggrund af henvendelser fra organisationerne ændret reglerne for løntilskud til voksenlærlinge, således at der bliver langt bedre mulighed for at ansætte voksenlærlinge med løntilskud. Koblingen mellem skolepraktikelever og voksenlærlingeordningen er stort set fjernet. Regelændringen træder i kraft 1. juli 2007 og betyder: 1:At der fortsat kan gives løntilskud på 35,00 kr. pr. time til at ansætte en voksenlærling inden for områder med konkret eller forventet mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder. 2: At en virksomhed nu kan få tilskud til at ansætte en voksenlærling, som på ansættelsestidspunktet er i beskæftigelse uden hensyn til, om der i regionen er elever i skolepraktik. Der skelnes ikke mellem, om voksenlærlingen rekrutteres fra virksomhedens egne rækker eller fra en anden virksomhed. 3:Beskæftigelsesregionerne offentliggør to gange årligt (mod nu én gang årligt) en liste over områder, hvor der er mangel på arbejdskraft og områder med gode beskæftigelsesmuligheder, således at der på dette grundlag og under hensyn til bestanden af elever i skolepraktik for så vidt angår voksenelever, der kommer fra ledighed, kan udarbejdes en positivliste over uddannelser, som arbejdsgiverne kan søge støtte til. Yderligere oplysning, kontakt afdelingen, Eva Korsgaard Arbejdsskadeforsikring for østeuropæiske borgere 3F får i stigende omfang spørgsmål om, hvordan østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde, er forsikret i forhold til arbejdsskader. Med andre ord: hvem har ansvaret for medarbejderen? Alle østeuropæere, som kommer til Danmark for at arbejde, er enten dækket efter hjemlandets regler eller af en arbejdsskadeforsikring i Danmark. Hvornår medarbejderen er omfattet af den ene eller den anden forsikring afhænger af, om han er udstationeret af en arbejdsgiver i sit hjemland eller er ansat direkte af en dansk arbejdsgiver. Yderligere oplysning, kontakt Eva Korsgaard 6

7 3F Valgresultat 2007 Følgende medlemmer blev valgt på 3F Bjerringbro & Omegn Generalforsamling,lørdag den på Madsens Hotel i Bjerringbro. Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer. Formand: Tage V. Nielsen blev enstemmigt genvalgt. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 3 år Christina Stripp fra Ulstrup blev genvalgt med 40 stemmer. Jonna P. Klint Grundfos blev genvalgt med 35 stemmer. Aage P. Strandgaard Grundfos blev valgt med 33 stemmer. Erik Holm Bernard Krone blev valgt med 29 stemmer. Valg af 5 bestyrelses suppleanter for 1 år 1. supp.:brian Hansen Berendsen i Karup blev valgt med 30 stemmer. 2. supp.:karl Erik Jensen Jysk Linnedservice blev valgt med 29 stemmer. 3. supp.:kirsten Andreassen Grundfos blev valgt med 20 stemmer. 4. supp. Lotte Hansen Grundfos blev valgt med 20 stemmer. 5. supp. Rita Sørensen Grundfos blev valgt med 15 stemmer. Valg af 1 bilagskontrollant for 3 år Tom Simonsen Kjellerup Kommune blev enstemmigt nyvalgt. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant for 3 år Karl Erik Jensen Jysk Linnedservice blev enstemmigt nyvalgt. Christina Stripp blev genvalgt Jonna P. Klint blev genvalgt Valg af fanebærer for 1 år Tommy Christensen Kjellerup blev enstemmigt genvalgt. Valg af fanebæresuppleant for 1 år Marit Jensen Bjerringbro blev enstemmigt genvalgt. Aage P. Strandgaard blev valgt Erik Holm blev valgt 7

8 Oplevelser fra studieturen til Makedonien Af Ulla Boeskov, tillidsrepræsentant på Grundfos i Bjerringbro og aktiv i Global kollega Makedonien er et frodigt land, selv bjergene er grønne. Der er marker med korn, majs, ris og masser af frugt og grøntsager. Det var en oplevelse at se storken gå rundt i rismarkerne.makedonien er et fattigt land set med vores øjne, en arbejder i industrien tjener omkring 1800 kr. om måneden. Mange ting koster så også kun det halve af hvad det koster i Danmark, men hvis man går ind i de store indkøbscentre er det ligesom danske priser. Vi besøgte forbundet SEIR som organiserer industriarbejdere. De har på deres sidste kongres besluttet at de vil åbne 7 lokalkontorer på landsplan, og vi besøgte den første af dem, som var åbnet med brugte PC ere og møbler fra nogle tidligere SIDafdelinger.I Makedonien er det som så mange andre steder at fagforeningen er på arbejdspladsen, og tillidsrepræsentanten og afdelingsformanden er samme person. Deres problem er at man kun er organiseret når man har et arbejde, og arbejdsløsheden er på 35%, blev vi fortalt.vi havde møde med tillidsrepræsentanter for at høre om arbejdsforholdene på deres arbejdsplads, mange ting ligner vores, dog har de ikke samme muligheder som os, da de har den høje arbejdsløshed, som ledelsen bruger imod dem hver gang de sidder i forhandlinger.vi besøgte også en industrivirksomhed, som var fransk ejet og som producerede koblinger til biler. Der gik vi mange år tilbage i tiden, der arbejdede man med en drejebænk og boremaskiner som vi gjorde for 30 år siden. Vi sluttede besøget af med at spørge forbundsformanden om hvilken hjælp de havde brug for, indenfor de rammer vi havde. Det man ønskede hjælp til var at uddanne deres tillidsrepræsentanter/afdelingsformænd til at organisere andre end dem der arbejder på de industrivirksomheder hvor de er ansat, med udgangspunkt fra de nye afdelingskontorer. Man ønskede at organisere tekstilarbejderne, da der for øjeblikket er stor vækst indenfor dette område, og deres løn kan være ned til 500 kr om måneden. Vores mål er også at vi kan invitere nogle af disse mennesker til Danmark, så de kan lære af os, hvorefter de kan tage det med hjem de kan bruge, og på længere sigt tror jeg vi kan få et samarbejde mellem tillidsrepræsentanter i Makedonien og Danmark. Af Finn Andersen, tillidsrepræsentant på Pressalit i ry og aktiv i Global kollega Internationalt fagligt arbejde er det noget en tillidsmand på en dansk virksomhed skal blande sig i? Ja det syntes jeg, med den udflytning af danske arbejdspladser til Østen, Kina, Indien og Thailand. Til Østeuropa er der også mange danske virksomheder der flytter til eller bygger afdelinger op, for at få en billigere produktion som koster arbejdspladser i FAKTABOKS Arbejdsvilkår Makedonien Bem. Makedonien tal Danmark -Industri Månedsløn Brutto 1875 kr. Tekstilbranchen helt B kr Netto 1125 kr ned til 500 pr. måned (GSN Industri Skanderborg) Ferie Sygdom Barsel Pensionsalder Pensions sats Efteruddannelse Priser 1L mælk Bus billet Charterferie Restaurant besøg 20 til 26 dage 3 ugers løn 9 md. 64 mænd 62 kvinder 80% af løn Kun hvis virksomheden ønsker det Makedonien 5,60 kr 3,75 kr. Ca halv pris af DK Ca. halv pris af DK 6 d. via overenskomst Max kr. pr. md. Eller - 40 år på job Eller - 35 år på job Max 3375 pr md. 25 feried. + 5 feriefridage 9 ugers løn 20 ugers fuld løn 12 mdr. barsel dp sats år Ret til 2 uger efter eget valg Danmark Ca. 7 kr. Ca. 18 kr 8

9 Danmark, det er så vores opgave at hjælpe med at de får nogle ordentlige arbejdsforhold der, og en ordentlig løn og et arbejdsmiljø, som er til at leve i. Balkan, det gamle Jugoslavien der er blevet delt op i flere lande, er der et lille land der hedder Makedonien, med 2 mio. indbyggere, som vi har besluttet at hjælpe med noget faglig arbejde, som jeg godt tror vi kan. De har været meget igennem de sidste år og er ved at genopbygge landet efter krigen, og det er et land, hvor udviklingen går stærkt, så det er med at være med. Vi kom til Makedonien lørdag den 23. juni hvor vi blev godt modtaget af vores Makedonske kollega, som vi havde vores første møde med. Søndag blev vi vist rundt i det sydlige Makedonien hvor vi blandt andet gjorde holdt ved en sø hvor vi skulle møde chefen for den Makedonske fagforening for første gang. Så vi var selvfølgelig meget spændte på at møde ham og se, hvad han var for en gut. Til at begynde med en meget stille fyr, men som tiden gik, åbnede han sig mere og mere og det viste sig, at han er en helt ok fyr og der var respekt om ham som person. Vi var sammen med ham resten af dagen og han kørte sammen med os til Skopje om aftenen. Om eftermiddagen kom der nogle tillidsmænd/ kvinder med til mødet. De fortalte om deres arbejdsplads og hvordan de forhandlede overindkomst og hvilke goder de har på hver enkelt arbejdsplads, som var meget forskellige. Hvor tekstilarbejde var det dårligst lønnede arbejde og næsten ingen goder, og andre har forhandlet nogle sække kul eller koks til de kolde tider og det var kun til dem der var medlem af fagforeningen. De arbejder 40 timer om ugen og hvis de arbejder 3-holdskift er der 35% til 50% ekstra i løn om natten. Overarbejde giver 35% til 40% om dagen og om natten giver det 50% i tillæg. De kan få sygedagpenge i 21 kalenderdage og det er 80% af lønnen, efter 21 dage er det det offentlige der tager over. De har også en bonusaftale som bliver udbetalt to gange om året: I maj og i december måned og det er 14 dages løn de får udbetalt hver gang, de har også en aftale om, at man får 10% ekstra i løn i september måned hvis man har børn og det gælder til barnet er 24 år. Fri mad er normal på de makedonske arbejdspladser.vi var også på besøg i deres nye fagforeningskontor, hvor vi havde et lille møde med de lokale tillidsmænd. Hvad er Global kollega? Global kollega er et Internationalt samarbejde mellem 3F Bjerringbro og 3F Søhøjlandet. Global kollega er stiftet for at hjælpe fagforeninger og fagligt aktive i fattigere lande, hvor fagforeninger har svære kår og fagligt aktive har brug for hjælp til at styrke deres muligheder for at forbedre lønmodtagernes arbejds- og levevilkår. Hvem er med i Global kollega? Vi er pt. 10 faglige, aktive ildsjæle fra de to afdelinger som ønsker at bakke op og hjælpe til med det internationale solidaritetsarbejde. Vi har enkelte pladser åbne, så er du interesseret i at udføre frivilligt fagligt solidaritetsarbejde, kontakt da venligst afdelingen.besøget Global kollega har i løbet af etableret sig og har gennem indsamlinger og bevillinger fra de to afdelinger fået økonomi til rådighed til at gøre en indsats. Vi har valgt at støtte de Makedonske Industriarbejdere gennem et tæt samarbejde med Industriforbundet SIER med ca medlemmer. Den danske delegation bestod af fire repræsentanter: Ulla og Tommy fra 3F Bjerringbro, samt Finn og Jan fra 3F Søhøjlandet.Formålet med besøget var at afklare, hvor vi bedst kunne støtte SIER og de Makedonske Industriarbejdere. Det var et rigtig godt besøg og første udkast til en samarbejdsaftale mellem SIER og 3F Global kollega er pt. under dialog mellem samarbejdsparterne. Læs mere om besøget og Makedonien på disse sider. 9

10 Program 2008 efterløns & pensionistklub 5. Februar Generalforsamling kl 13,30 hos Metal, Carl Petersens Allé Maj Løvspringstur til Løgstør og Omegn. Kaffe på Den gamle Pavillon Christiansminde Afgang Brocenteret kl. 12,20, Posthus 12,30 pris 150 kr. max 50 deltagere Tilmelding maj mellem kl Rosa tlf Evald tlf Juni Danish Crown slagteri Horsens ( rundvisning 9,00 til 11,30 ) de anbefaler fornuftigt fodtøj. Derfra kører vi mod Kolding og finder et sted at spise middag ca, 12,30, derfra til Damask Væveriet i Kolding. På hjemvejen kaffe på Cafeteriet i Ulkær. Afgang Brocenteret 7,15 Posthus 7,20 pris 250 kr. max 50 deltagere. Tilmelding juni mellem Elisabet tlf Robert tlf August Madpakketur : Vi kører mod Struer hvor vi finder et sted at spise madpakken derefter skal vi evt. besøge B & O. ca. kl. 15 kaffe et sted i nærheden. Afgang Brocenteret 9,00 Posthus 9,10 Pris 100 kr. max 50 deltagere Tilmelding aug. mellem Robert tlf Evald tlf, September Løvfaldstur Rosenparken i Ålestrup, på vejen op formiddags kaffe et sted, måske se Getama i Gedsted,hvor de laver madrasser. Derfra til Simested Kro, hvor der spises til middag. Efter middagen kører vi til Rosenparken i Ålestrup, hvor der bliver serveret kaffe i de små pavilloner. Også mulighed for at se Cykelmuseet Ålestrup. Afgang Brocenteret 8,00 Posthus 8,10 Pris 250 kr. max 50 deltagere. Tilmelding sep. Mellem Elisabet tlf Evald tlf December Pakkefest i Sønderbro forsamlingshus kl. 11,30 med middag og kaffe. Pris 100kr. Husk pakke til ca. 25 kr Tilmelding nov. Mellem Elisabet tlf Evald tlf Kortspil hver torsdag fra 12,30 16,15. til Hyggeeftermiddag første tirsdag i hver måned fra kl. 13,30 Lotterispil med NNF. 23 sep. 21 okt. 18 nov. Kl. 13 (hvis byggeri hos 3F er klar ) Alle ture er med ledsager og formiddags kaffe for egen regning. 10

11 efterløns & pensionistklub Generalforsamling i 3F Bjerringbros Efterløns & Pensionistklub Tirsdag den 5. februar 2008 kl Sted : Metal, Carl Petersens Allé 13, 8850 Bjerringbro Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af 2 bestyrelses medlemmer på valg er Herman Johannesen & Rosa Jensen begge modtager genvalg 6. Valg af suppleanter Metha Bording & Hardy Reiche 7. Valg af revisor, på valg er Poul Winther 8. Valg af revisor suppleant, på valg er Lars Jensen 9. Eventuelt. ( Kontingent forhøjelse ) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. januar Klubben er vært med kaffe og blødt brød. Med venlig hilsen Rosa, Elisabet, Herman, Robert og Evald. 11

12 Nakke/skulder skader Ændrede krav til kronisk nakke/skulder smerter i arbejdsskadesloven. erhvervssygdomme, som Arbejdsskadestyrelsen for nylig har udsendt.det ændrede krav omfatter erhvervssygdomme som er anmeldt efter 1. januar 2005, og ændringerne trådte i kraft den 21. april Tidligere har der været et krav om, at sygdommen skulle være opstået som følge af præcisionspræget arbejde. Det krav Der er ændret på kravet til at få anerkendt kroniske smerter i skulder og nakke som en arbejdsskade.. Det fremgår Kilde: af den nye fortegnelse over Arbejdsskader/Forældelsesloven falder bort, så det nu kræves, at smerterne er opstået over en længere årrække med hurtige gentagne bevægelser i skulder/ overarm, eventuelt i kombination med nakkebøjning og/eller statisk belastning af nakke/ skulder åget. Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside 12 Folketinget vedtog 1. juni 2007 Forældelsesloven, der bl.a. indeholder regler om, hvornår arbejdsskadesager forældes. Ændringerne træder i kraft den 1. januar I dag er det således, at arbejdsskadede har mulighed for at få deres sag rejst inden for en 20-årig forældelsesfrist. (Arbejdsskadesikringsloven) Med lovforslaget lagde man op til, at den 20-årige forældelsesregel blev nedsat til 3 år samt at man ville indføre en 1-årig søgsmålsfrist. Dette vil betyde væsentlige forringelser for de arbejdsskadede. Efter meget pres på Folketinget afgav Retsudvalget en tillægsbetænkning, der indeholdt et ændringsforslag for arbejdsskadesager. Ændringsforslaget betyder, at Arbejdsskadesager fremover har en 5-årig forældelsesfrist samt en 3-årig søgsmålsfrist. Forældelsesfrist: Det vedtagne lovforslag betyder, at der er en 5 års forældelsesfrist i arbejdsskadesager. Kontorets åbningstider mellem jul og nytår Bjerringbro. lukket 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 1/1 Der er åbent: Torsdag den 27. december fra kl Fredag den 29. december fra kl Den regnes fra skadens indtræden, men suspenderes så længe den arbejdsskadede ikke har kendskab til om han/hun har en fordring (skade der medfører erstatningskrav) og at det ikke skyldes grov uagtsomhed. Søgsmålsfrist: Den 3-årige forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, hvor Arbejdsskadestyrelsen/Ankestyrelsen har truffet afgørelse og det er denne, der klages over. Yderligere oplysning, kontakt Eva Korsgaard Alle ugens dage når det passer dig bedst 24 timer i døgnet Ring på telefon Kjellerup lukket 24/12-1/1 Karup lukket 24/12-1/1 Servicekontorene holder lukket mellem jul og nytår. Medlemmer der har behov for hjælp udenfor åbningstiden kan bruge servicestelefonen

13 3F sikrer medlemmernes hjemrejse Pr. 1. januar 2008 træder der nye regler i kraft om den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis). Kort fortalt betyder det, at: Hjemtransportdækningen i forbindelse med sygdom og tilskadekomst bortfalder (bortset fra Grønland, Færøerne, de nordiske lande og England, der har indgået en speciel aftale om sygebehandling og hjemtransport). Dækningsomfanget indskrænkes til EU-lande og EØS-lande. For at sikre, at vores medlemmer også fremover kan få dækket hjemtransporten til Danmark ved sygdom og tilskadekomst, har 3F i samarbejde med Alka valgt at udvide dækningen på forbundets kollektive fritidsulykkesforsikring. Udvidelsen træder i kraft pr. 1. januar 2008 og kommer til at dække samme område som den offentlige sygesikring. Det nye geografiske område vil fra 1. januar 2008 være følgende lande: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Det betyder, at der f.eks. ikke længere er dækning for sygebehandling og hjemtransport i lande som Tyrkiet, Ægypten, Rusland, Kroatien, Marokko m.fl. Her er det vigtigt, at det enkelte medlem selv tegner en rejseforsikring. Hjemtransportdækningen omfatte: vil de af vores medlemmer, der har den kollektive fritidsulykkesforsikring medlemmets familie (med samme folkeregisteradresse som medlemmet) Udvidelsen vil ikke medføre en prisstigning for ulykkesforsikringen i Alle medlemmer af forbundet er ved indmeldelsen automatisk medlem af fritidsulykkesforsikringen, og medlemmet er fortsat omfattet hvis man ikke har frameldt sig ordningen. Faldende ledighed På generalforsamlingen fortalte a-kasseleder Tommy Christensen b.la. at vores tal viser, at ledigheden er faldet meget i 3F Bjerringbro. Ledighedsprocenten var i sep på 3%, og nu er den 1,7% (sep. 2007) eller ca. 62 medlemmer. Ledigheden var størst marts mdr. med 3,86 % eller 144 medlemmer. Jeg kan end- videre oplyse, at 15 medlemmer til sammen har modtaget , - kr. i efterlønspræmie. Der er i årets første 9 mdr. udbetalt: Tommy Christensen ,- kr. i Dagpenge ,- kr. i Aktiveringsydelse , - kr. i Feriedagpenge (887) ,- kr. i Efterløn ,- kr. i Kursusgodtgørelse (1198) I alt ,- kr. Hvilket er ca. 10 mio. kr. mindre end i

14 Kontigent 2008 På generalforsamlingen lørdag den blev der vedtaget en kontingentstigning til afdelingen på kr. 5,00 pr. måned. Undtaget herfor er de såkaldte bløde kontingenter, hvilket vil sige bla. kontingentet for fritidsjobbere, pensionister, lærlinge på alm. lærlingevilkår o. lign. Overfor vises kontingentet 2008 sammenlignet med kontingentet 2007 for den kontingentkategori der hedder 01, Ordinær heltid med efterlønsbidrag. I denne kategori er man omfattet af alt. Denne kontingentkategori vises ligeledes i et lagkage format, således at det tydeligere fremgår, hvor stor del af kontingentet, der går til de forskellige ting. Bemærk at det udelukkende er det kontingent der hedder afdelingskontingent, der går til at drive afdelingen med. Alle øvrige beløb afregnes til forbund og stat. Nederst vises en oversigt over kontingentet 2008 for de mest anvendte kontingentkategorier i afdelingen. Er du omfattet af et andet kontingent end de, der er nævnt her, er du velkommen til at kontakte afdelingen for nærmere oplysninger. Kontingentkategori 01, Ordinær heltid med efterlønsbidrag: Ændring Forbund Kr. 181,50 Kr. 181,50 0 Gruppeliv Kr. 32,50 Kr. 32,50 0 A-kasse Kr. 320,00 Kr. 328,00 +8 Administration Kr. 97,00 Kr. 97,00 0 Atp Kr. 8 Kr. 1-7 Afdeling Kr. 115,50 Kr. 120,50 +5 Efterlønsbidrag Kr. 398,00 Kr. 410, Fritidsulykkesforsikring Kr. 42,50 Kr. 42,50 0 I alt kr ,00 Kr , Efterlønsbidrag kr. 410,00 Forsikring kr. 42,50 Forbund kr. 181,50 Gruppeliv kr. 32,50 A-Kasse kr. 328,00 Administration kr. 97,00 Atp kr. 1,00 Afdeling kr. 120,50 Kontingentkategori Pris 2008 Ordinær heltid med efterlønsbidrag (01) Kr ,00 Ordinær heltid uden efterlønsbidrag (44) Kr. 803,00 Ordinær heltid med efterlønsbevis (57) Kr. 803,00 Ordinær efterløn heltid (61) Kr. 670,00 Ordinær forbund (03) Kr. 377,00 Førtidspension (4) Kr. 115,00 Pensionistmedlemskab (16) Kr. 30,00 Nedsat forbund med a-kasse og efterlønsbidrag (5) Kr. 956,00 Nedsat forbund uden a-kasse (6) Kr. 120,00 Nedsat forbund med a-kasse uden efterlønsbidrag (45) Kr. 546,00 Fritidsjob (07) Kr. 68,50 Lærlinge på alm. lærlingevilkår m. a-kasse og efterløns bidrag (15) Kr. 510,00 Voksenlærlinge med a-kasse og efterlønsbidrag (29) Kr. 787,00 Lærlinge på alm. lærlingevilkår uden a-kasse (74) Kr. 100,00 Lærlinge på alm. lærlingevilkår med a-kasse (75) Kr. 526,00 14

15 Dagpengesatser 2008 Satser pr sats pr. dag Beløb pr. uge Dagpenge Fuldtid Deltid Dimittend fuldtid Ungesats (50 % sats) Fuldtid Deltid Arbejdsgivergodtgørelse G-dage: Hel dag Halv dag Efterløn, ny fleksibel ordning Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) Deltidsforsikrede (91 pct. sats) Deltidsforsikrede (100 pct. sats) Omregningssatsen 184,15 pr. time På baggrund af ovennævnte, skal den gennemsnitlige timeløn være på mindst 114,66 kr. i beregningsperioden (12 uger / 3 mdr. ) for at opnå max. satsen. Dagpengekort Tidsfrister for dagpenge, efterløn m.m. Dagpengekort kan afleveres på kontorerne Karup, Kjellerup og Bjerringbro og vi skal have det senest mandag morgen kl Ydelsesperiode Periode slut disposition Efterløn & dagpenge m.v. Uge 51, 52, 01, 02, 03 Søndag den 20. januar Torsdag 24. januar Uge 04, 05, 06, 07, Søndag den 17. februar Torsdag 21. februar Uge 08, 09, 10, 11,12 Søndag den 23. marts Torsdag 27.marts Uge 13, 14, 15, 16 Søndag den 20. april Torsdag 24. april Uge 17, 18, 19, 20, Søndag den 18. maj Torsdag 22.maj Uge 21, 22, 23, 24, 25 Søndag den 22. juni Torsdag 26.juni Dagpengekort, der sendes med posten, skal sendes til Kildesvinget 4, 8850 Bjerringbro klip ud og gem Dagpengeudbetaling i december 2007: Dagpengekort der er afleveret i korrekt udfyldt stand til afdelingen senest søndag den 16. december, vil være til udbetaling fredag den 20. december Husk skatte oplysninger for 2008: Alle medlemmerne af 3F Bjerringbro og omegn kan bruge de lokale servicekontorer. EDB på kontorerne gør at medarbejderne kan se dine oplysninger akkurat som om man var på hovedkontoret i Bjerringbro. Du kan melde dig ledig, få råd og vejledning vedr. job og uddannelse. 15

16 Afsender: 3F Bjerringbro & Omegn Kildesvinget Bjerringbro B Husk: Hvis du skal have feriedagpenge skal vi have blanketten 4 uger før ferien afholdes. Lommebogen Kan afhentes gratis på kontoret i Bjerringbro, Kjellerup, Karup eller ved tillidsrepræsentanten. Nb.: Husk at bruge lommebogen, skriv timer, km. m.m. hver dag. Til dig med computer I Mit 3F vil vi gerne give dig nogle servicetilbud, der kan gøre din dagligdag lettere. Desuden vil vi gerne hjælpe dig i faglige og a-kassemæssige spørgsmål, samt give dig mulighed for at se oplysninger om egne forhold. I Mit 3F har du følgende muligheder: Du kan få gratis advokathjælp. Du kan indsende dine dagpenge-, uddannelsesgodtgørelses- og aktiveringsydelseskort. Du kan se dine udbetalingsspecifikationer. Du kan se personlige oplysninger (navn, adresse, rettigheder, udbetalinger, bevillinger m.m.). Vigtig meddelelse Fra den 27. september 2007 kan du ikke længere bestille 3F pinkode, du skal i stedet bestille NemAdgang. Fra den 20. december 2007 kan du kun bruge NemAdgang. NemAdgang NemAdgang er udviklet af Kommunedata og samler tre adgangskontroller under én hat: Du kan logge dig på med dit CPR-nummer og en pinkode (Den Fælles Pinkode) Du kan logge dig på med TDC s digitale signatur (Digital Signatur) Du kan logge dig på ved at bruge bankernes netadgang (net-id) Den Fælles Pinkode og Digital Signatur kan benyttes i mange offentlige systemer, måske har du allerede en af disse. Bankernes Netadgang kan også bruges, så hvis du bruger netbank, kan du bruge samme pinkode, når du logger på netbank og Mit 3F. Besøg din lokale hjemmeside: Husk altid at have navn på postkassen - så du kan være sikker på at modtage dit post Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau - Tlf / tryk 4 - Blad nr arb. 16

Bladet. Nr. 10 December 2006

Bladet. Nr. 10 December 2006 Bladet Nr. 10 December 2006 TILBYGNING I BJERRINGBRO Byggeriet er nu vedtaget, og det forventes at stå færdig ved udgangen af næste år. Se dagsorden side 3-4 budget Karina fremlagde budgettet for 2007

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere