DECEMBER. Rekordsalg på CF-julemarked 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER. Rekordsalg på CF-julemarked 2002"

Transkript

1 DECEMBER Rekordsalg på CF-julemarked 2002

2 DECEMBER Forside: CF-julemarked 2002 i Helligåndhuset i København CD Rekordsalg på CF-julemarked 2002 Indhold Leder Gave til CF-forskning Ginseng Macroliders evne Ph.d. afhandling om Quorom-Sensing Professor Marianne Schwartz Bidrag til CF-foreningen fra konfirmation Nyt køkken på RH Husk at bestille rejseforsikring i god tid Efterlysning: Stof til CF-bladet Julemarked Hillerød-jazz CF-bladets redaktion: Tania Pressler Hanne Tybkjær (ansv.) Erik Wendel Udgivelser 2003: 1/2003: Marts (deadl. 1/2) 2/2003: Årsberetning 3/2003: Sept. (deadl. 1/8) 4/2003: Dec. (deadl. 1/11) Layout: S.C.Sejersen grafisk Oplag: eksemplarer ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. Send 100 kr på check til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv Hillerød på giro til: CF-foreningen, 8800 Viborg Giro noter på bagsiden: JAZZTELTET Lokalgrupper og -foreninger 2 Lokalgruppe Nordjylland har medlemmer fra Hjørring, Nørresundby og Aalborg. Kontaktperson: Judit Hansen, Hjørring, tlf Lokalgruppe I har medlemmer fra Århus, Silkeborg og Viborg. Kontaktperson: Didde Tandrup, Silkeborg, tlf Lokalgruppe 5 har medlemmer fra Endrup, Vorbasse,Vejen, Sig og Skjern. Kontaktperson: Susanne Vind, Skjern, tlf Kontaktperson for dannelse af nye grupper vest for Storebælt: Lotte Nørbach,Tranbjerg, tlf Vendsyssel Lokalforening Formand Poul Nielsen, tlf informerer om CF Lokalforeningen Fjerritslev Formand Dorte V. Lukassen, tlf støtter CFbekæmpelsen ved arrangementer Lokalgruppe Esbjerg-1 Kontaktperson: Kirsten Vandborg Lokalgruppe Esbjerg-2 Kontaktperson: Rita Nielsen Lokalgruppe Nørresundby-1 Kontaktperson: Jeanette Nielsen Lokalgruppe Skanderborg Formand Thomas Grønning, tlf Hyrdebakken Viborg TIVOLI-gruppen har medlemmer fra Sjælland med børn i alderen 1½ til 4 år. Kontaktperson: Lone Lynge,Virum, tlf Landsforeningen til Bekæmpelse af Fax Lokalforening Roskilde Formand Michaeel Emborg, tlf Lokalforeningen Aktive CF-forældre Kontaktperson: Nanna Lund,Værløse, tlf Lokalforeningen Hillerød Formand Søren Kennet Petersen, tlf støtter CFbekæmpelsen ved det årlige JAZZtelt og udgivelsen af CD Færoyskt Cystisk Fibrose Felag Formand Gunnar Dahl Olsen, tlf støtter CF-bekæmpelsen ved bankospil og arrangerer lokalmøder på Færøerne BG Giro CVR-nr

3 35 år er nu gået siden CF-foreningens stiftelse, og vi kan tage hul på de næste 35. I de mange år er der sket en kolossal og lykkelig udvikling indenfor CF-forskning og -behandling, og der er ingen grund til at tro, at denne situation skulle forringes fremover. Snarere tværtimod, bio- og genteknologien har åbnet nye døre, og det kan knibe for vi ikke-medicinskkyndige, familier og pårørende at følge med i alt det nye. På ét område er det dog gået langsommere, end mange håbede på den dag i august 1989, da den store nyhed gik verden rundt: CF-genet er fundet. Ganske vist var det klart for mange, at selvom man nu kendte genfejlen og dermed den korrekte version af CF-genet, var der stadig lang vej til det, mange havde drømt om i årevis: Genterapi, som kunne kurere CF én gang for alle. Og vi må indse og acceptere, at der er stadig lang vej forude. Det er åbenbart uhyre svært at finde frem til en effektiv og uskadelig gentransportør, som kan føre det korrekte gen ind i cellerne hos CF-patienter. I stedet må vi glæde os over, at forskerne undervejs har fået større og større indsigt i CF-mekanismerne, så mens vi fortsat med stor tålmodighed venter på genterapi, må vi glæde os over alle de bestræbelser, der udfoldes for at forbedre behandlingen. CF ere må stadig som mange andre patientgrupper, for hvem genterapien heller ikke fungerer som håbet sætte lid til, at der hele tiden sker udvikling af ny og bedre medicin, som kan afhjælpe CF. Ny og bedre medicin var da også budskabet fra CF i forbindelse med konferencen The European Dialogue, som blev afholdt i København fredag den 15. november 2002 i anledning af det danske EU-formandskab. Konferencen var arrangeret af medici- nalfirmaet GSK-GlaxoSmithKline i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet, og jeg var inviteret til at præsentere CF-syn på spørgsmålet: What do new medicines mean to patients? Blandt speakerne var den engelske sundhedsminister, Lord Philip Hunt og danske Jan Leschly, tidl. topchef for Smith- KlineBeecham før fusion med GlaxoWellcome, nu i spidsen for et investeringsselskab i USA med biotech som speciale, fra Danmark sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og Jens Peter Kampmann, direktør for Dansk Institut for Rationel Farmakoterapi. På CF-foreningens webside kan man finde manuskriptet fra min præsentation, men det overordnede budskab var, at JA, vi behøver løbende udvikling af ny og bedre medicin, og JA, forskningen mangler penge, og JA, det er nødvendigt for såvel nationale som europæiske myndigheder at stoppe forskerflugten ud af Europa og sørge for et ordentlig klima i Europa for såvel biotech- som medicinalindustri. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg under konferencen blev meget glad for i fuld offentlighed at få tilkendegivelse fra Jan Leschly om, at indsatsen fra dansk CF i forbindelse med en række sundhedspolitiske områder, herunder også EU-biotechdirektivet, som blev vedtaget i Strasbourg i 1998 efter flere års hårdt arbejde, havde været særdeles nyttigt for patienter som helhed. Anerkendelsen gives herved gerne videre til de danske CF-patienter og -familier, som bakkede op om den store kampagne i , det var arbejdet værd. Det er svært at forudse, hvilke af de nye teknologier der i fremtiden kan få betydning for CF, men vi har i CF-foreningen i snart 14 år startende med genkortlægnings-programmerne i EU arbejdet efter devisen: Vi går efter det hele, måske det en dag kan hjælpe CF, og undervejs bidrager det til at udbrede oplysning om CF. Det gjaldt i første halvdel af 1990 erne, hvor vi arbejdede hårdt for at skabe forståelse for, hvorfor CF-patienter gerne ville have tilladelse til forskning og udvikling af somatisk genterapi (på kropsceller, ikke på kønsceller), det gjaldt da præimplantationsdiagnostik så dagens lys og var genstand for mange diskussioner, om det var etisk forsvarligt, da mulighed for at producere medicin i dyrefabrikker i klonede dyr opstod, senest er det stamceller, der er på den sundhedspolitiske dagsorden og genstand for intens debat. Somme tider føler vi os lidt alene i debatten, ikke så mange andre sygdomme deltager, når gendebatten når de ømme, de følsomme niveauer; men CF-genet var et af de første gener, der overhovedet blev fundet/isoleret, så vi er vant til være med, når det er nyt. Og tænk hvis det en dag f.eks. via stamceller bliver muligt at udvikle nyt væv til erstatning for lungevæv, der er ødelagt eller organer til transplantation. Tænk, hvis vi ikke i tide havde kæmpet for dette. Så kunne patienterne med rette bebrejde foreningen, at vi havde sovet i timen. Sundhedspolitisk lobbyisme skal naturligvis ikke blot gå i stedet for det nære, alt det som berører patientfamiliernes hverdag, og hvor vi måske kan bidrage med hjælp. Dagligdagen på sekretariatet viser nu også klart, 3

4 at det nære fylder mest. Men sundhedspolitikken er vigtig. Et nærværende eksempel er arbejdet for at få indført tilbud om anlægsbærertest for CF til alle gravide. Her mærker vi tydeligt et stort pres fra adskillige af CF-familierne for NU at få sat gang i at få dette tilbud indført. Talrige telefonopringninger fra CF-familier efter et TV-indslag i TV2 s Go Morgen Danmark kort før jul, hvor CF-test blev nævnt i morgendebatten, viste klart, at dette er noget, der optager CFfamilier, og efter nytår indleder vi kontakter med myndighederne om CF-anlægsbærerscreening. Dog er det, som omtalt både i CF-årsberetning/2001 og i talrige tidligere årsberetninger, vigtigt at understrege, at anlægsbærerscreening og fosterundersøgelse bør være et TILBUD til den danske befolkning, men at den enkelte/parret skal sikres ret til at foretage et frit informeret valg efter grundig genetisk rådgivning, og den genetiske rådgivning bør organiseres, så den er lettilgængelig for befolkningen. Det er også vigtigt at understrege, at ønsket om hurtigst muligt at få indført tilbud om anlægsbærertest ledsages af en indtrængende appel om, at den gravide/forældreparret aldrig udsættes for et økonomisk argument. Vi forudsætter endvidere, at samfundet fortsat udviser solidaritet med og forståelse for nødvendigheden af optimal behandling og støtte til såvel nuværende som kommende CF-patienter. Når man beder social- og sundhedsmyndigheder om noget nyt, følger prompte spørgsmålet: Hvad koster det? Det er derfor glædeligt, at der nu foreligger en økonomisk analyse af anlægsbærerscreening 1), som iflg. sundhedsøkonomer viser, at der er en økonomisk gevinst ved CF-screening. Men der skal IKKE indføres CF-screening af økonomiske grunde. Det skal udelukkende ske, fordi befolkningsundersøgelser har vist, at befolkningen gerne vil have CFscreening til rådighed. Den økonomiske analyse er derfor vigtig, fordi den viser, at der ikke er et økonomisk MODARGUMENT mod CF-anlægsbærerscreening. I slutningen af året fik CF endnu en mulighed for at blive hørt i europæisk sundhedspolitik, idet Erik Wendel, (CF, deltidsarbejdende i foreningen overvejende for projektmidler) blev inviteret til at deltage i en såkaldt High level experts group nedsat af EU Kommissionen, som under betegnelsen STRATA i det kommende år skal drøfte etiske forhold ved genetiske tests. Godt Nytår til alle, til CF familier og andre medlemmer og bidragydere, uden hvis hjælp vi ikke ville være i stand til at arbejde for CF-patienterne. Hanne Tybkjær, sekr.chef 1) Nielsen R, Gyrd-Hansen D, Prenatal screening for cystic fibrosis: an economic analysis. Health Economics, vol 11: SWEDISH ORPHAN GROUP OF COMPANIES Our mission To provide patients, healthcare personnel and the pharmaceutical industry with an independent global network, specializing in the development, marke-ting and distribution of orphan products for the treatment of rare disorders, and products and services to satisfy unmet medical needs where current treatment is either unavailable or unsatisfactory. 4 your link to a global network of orphan pharmaceutical companies...

5 Gave til CF-forskning fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond Fotograf Steen Brogaard Fotograf Steen Brogaard CF-formand Jørgen Bardenfleth var fredag den 6. december 2002 inviteret til overrækkelse på Amalienborg af en gave til CF fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond. CF-foreningen havde indsendt ansøgning til fondet om støtte til bl.a. en række forskningsprojekter, og med stor glæde og taknemmelighed modtog vi underretning om, at der fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras fond var bevilget kr. til forskningsopgaverne. Formanden anes i billedets højre side i samtale med Prinsen. Også Prinsesse Alexandra var til stede ved overrækkelsen og er med Prins Joachim på det andet billede fotograferet sammen med den tibetanske lama, Lakha Lama, Chairman of Tibet Charity, som overrakte hvide tørklæder til det kongelige par. Den hvide farver symboliserer et rent hjerte, og tørklædets længde udtrykker ønsket om et langt liv. Også Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har i år betænkt Cystisk Fibrose, idet vi i juni i år modtog kr. til forskning. 5

6 Annonce for SolvayPharma blad nr

7 Ginseng AF ERIK WENDEL OG HANNE TYBKJÆR Der har i de seneste måneder været en række avisartikler i dagspressen, der omtaler Ginseng som et vidundermiddel i forbindelse med cystisk fibrose- behandling. Overskrifter som: Den er god nok med Ginseng, Ginseng styrker immunforsvaret og Ginseng er godt efterlader læserne med det klare indtryk, at forsøg med Ginseng på Rigshospitalet umiddelbart kan overføres til egentlig behandling af CF-patienter. Sådan forholder det sig desværre ikke. Professor Niels Høiby, Klinisk Mikrobiologisk afd. på Rigshospitalet oplyser, at der i flere år har været et samarbejde mellem hans afdeling og Universitetet i Nanning, Sydkina samt Danmarks Farmaceutiske Højskole. Ifølge Niels Høiby har samarbejdet været finansieret af Danida og har blandt andet betydet udveksling af læger mellem institutionerne, hvor nogle af de kinesiske forskere med anvendelse af moderne videnskabelige metoder har søgt at afdække effekten af kinesisk urtemedicin i vore dages sygdomsbehandling. Disse forskningsprojekter har bl.a. ført til en Ph.D. afhandling ved Københavns Universitet af dr. Zhijun Song, der er hovedmanden bag arbejdet, som han i en årrække udførte på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Som udgangspunkt skal man gøre sig klart, at alle forsøg med Ginseng har været udført i såkaldte dyremodeller og ikke på patienter. Undersøgt i dyreforsøg Metoden i dyreforsøgene har været at inficere rotter og mus med bakterien Pseudomonas aeruginosa ved at sprøjte bakterien direkte ned i dyreres lunger indkapslet i mucoid slim. Rotterne har således været kronisk inficeret, selvom forsøgene ikke har varet mere end nogle få uger. Men fordi dyrene ikke umiddelbart døde efter inficeringen, har man kunnet betragte dyrene i modellen som kortvarigt kronisk inficerede. Dyrene har i forsøgsbehandlingen været inddelt i to grupper. Den ene gruppe har modtaget behandling ved at få sprøjtet et ginseng-ekstrakt ind i huden dagligt. Den anden gruppe, kontrolgruppen, har modtaget placebo behandling (snydestof) i underhuden i form af saltvandsinjektioner. Ifølge Niels Høiby har forsøgsresultaterne vist, at ginseng-ekstraktet har en overbevisende effekt som immun-modulerende medicin. Det vil sige, det kan ændre immunsvaret overfor den kroniske P.a.-infektion fra en aggressiv og skadelig type til en mindre aggressiv og mindre skadelig type. Niels Høiby understreger, at selv om Ginseng er et interessant præparat, skal man være opmærksom på, at det er et EKSTRAKT af Ginseng-roden, der har været anvendt i dyreforsøgene bestående af mindst 200 forskellige komponenter. Forskerne ved ikke, hvilke(n) af komponenterne der er den (de) virksomme. Man ved derfor heller ikke, om det ene Ginseng produkt sammenlignet med et andet har samme effekt, eller om forskellige portioner af Ginseng af samme fabrikat har samme effekt, når de er lavet på forskellige produktionstidpunkter. Man har således ingen viden om optimal dosering til patienter, og man har heller ingen viden om eventuelle bivirkninger ved langtidsbrug. Der er altså kun tale om forsøg på dyr, og mennesker er som bekendt ikke identiske med rotter og mus. Mere forskning nødvendig Mange vil sikkert spørge, om man så ikke bare kan udarbejde en forsøgsprotokol med deltagelse af rigtige patienter, så man kan undersøge effekten af ginseng hos CF-patienter, men der er ingen aktuelle planer herom. Årsagen er iflg. Niels Høiby, at et sådant forsøg ikke vil kunne leve op til de gældende standarder for forsøg på mennesker med medicinske produkter (Good Clinical Practice), fordi man ikke har afdækket den aktive komponent og derfor ikke med sikkerhed kan sige, hvilken dosering der bør anvendes. Man kan derfor ikke betragte ginseng som et lægemiddel, men udelukkende som et naturprodukt, der har vist sig at have gavnlig effekt i dyreforsøg under ganske specielle omstændigheder, som kan minde om den kroniske P.a.-infektion hos patienter med CF. Mere forskning for at afdække den aktive komponent ved ginseng er således nødvendig, og som det blev nævnt af overlæge Christian Koch, CF-Center-RH, på CF.familiekurset i november, er det derfor alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt ginseng har nogen virkning hos CF-patienterne og om eventuelle skadelige bivirkninger ved anvendelse gennem længere tid. 7

8 Macroliders evne til at nedbryde P.a.-bakteriens biofilm 8 AF ERIK WENDEL I CF blad 4/2000 omtalte vi i oversigtsartikel fra den amerikanske CF-kongres en række lovende forskningsresultater om brugen af Macrolider (Zitromax / Azitromycin) overfor kronisk Pseudomonas-infektion. Forskningsresultaterne understøttes nu af større kliniske undersøgelser fra hhv. Australien, England, USA og Danmark. Pseudomonas aeruginosa en biofilmbakterie P. aeruginosa (P.a.) er en såkaldt biofilmbakterie, hvilket blev fremført allerede i 1970 erne af professor Niels Høiby, Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet og Dr. J. W. Costerton, Canada, som de første i verden. P. aeruginosa bakterier lever overalt i naturen og er som udgangspunkt enkeltstående bakterier. I luftveje hos patienter med CF vokser de imidlertid i kolonier. Omkring hver koloni af P. aeruginosa producerer bakterierne i fællesskab en biofilm, der i praksis fungerer som en forsvarsmekanisme ved at virke som en uigennemtrængelig hinde, der beskytter bakterierne mod at blive angrebet af kroppens eget immunsystem eller af antibiotisk behandling. Produktionen af biofilm sker som resultat af et internt kemisk signal / kommunikationssystem mellem bakterierne, der får dem til at tænke og reagere efter et fælles mønster på samme tid (Quorum-sensing). Bakterierne opfører sig nærmest, som har de gruppeadfærd, hvor de alle søger at passe på hinanden ved at producere biofilm overfor fælles ydre fjender. I de senere år er det blevet klart, at ikke kun P. aeruginosa, men mange bakteriearter benytter kemisk baserede kommunikations-systemer til at koordinere deres angreb på mennesker, dyr og planter. Faktisk er ca. 60 % af alle bakterielle infektioner biofilm-baserede. Macrolider Zitromax Zitromax hører til gruppen af antibiotika, der kaldes macrolider. Macrolider er ikke umiddelbart virksomme til bekæmpelse af P. aeruginosa infektion på samme måde som de typer af antibiotika, man traditionelt anvender (Nebcina, Fortum og Meronem etc). Meget tyder imidlertid på, at Zitromax har positive effekter på andre fronter i kampen mod P. aeruginosa. For det første lader det til, at det aktive medicinske stof i Zitromax (azithromycin) hæmmer P.a.-bakteriens produktion af biofilm. Og for det andet ser det også ud til, at stoffet hæmmer kroppens immunforsvar og derved den betændelsesreaktion, der vil opstå i lungerne ved P.a.-infektion. Ved at fjerne eller reducere biofilmen, som er bakteriernes forsvarsmekanisme, opnår man en væsentlig bedre effekt ved den traditionelle antibiotika-behandling af den kroniske P.a.-infektion. Ved at hæmme omfanget af betændelsesreaktionen begrænser man også de uhensigtsmæssige skader på lungevævet, som udtalt betændelsesreaktion vil medføre, og derved bidrager man til bevarelse af stabil lungefunktion hos CF-patienter. Zitromax undersøgelse på Rigshospitalet På CF-Center-RH har 52 CF-patienter med kronisk P.a.- infektion startet behandling med Zitromax. På nuværende tidspunkt (dec. 2002) har 37 patienter været i behandling i min. 10 måneder. Patienterne har fået Zitromax dagligt sideløbende med deres almindelige behandling.

9 ZITROMAX (Azithromycin) For gruppen som helhed viser opgørelserne, at både lungefunktionsniveauet (FEV 1 ) og vægten stabiliseres eller øges hos patienterne, samtidig med at antal af mucoide P.a. reduceres. Mucoid (udtales mu-ko-id) pseudomonas er den type pseudomonas bakterier, som langt de fleste CF ere har, når de har været kronisk inficerede igennem flere år. De danske resultater stemmer overens med de erfaringer, man har gjort i en australsk undersøgelse med 60 patienter og i en engelsk undersøgelse med 41 patienter, offentliggjort i 2002 i de medicinske tidsskrifter, hhv. Thorax og Lancet. Desuden er dette også vist i en amerikansk undersøgelse, som blev præsenteret på 16th North American CF Conference, New Orleans, 3-6 October Kilde: Afd.læge, dr. med. Tania Pressler, CF-Center-RH. Tak til Tania for hjælp ved udarbejdelse af denne artikel. Ph.D. afhandling om Quorum- Sensing Isåvel dette nummer af CF-bladet som i nr. 3/2002 omtales flere gange Quorum-Sensing, og helt aktuelt forsvarede lægen Hong Wu i denne måned, den 10. december, sin Ph.D.-afhandling i København om dette emne. Hun har i en årrække opholdt sig og forsket i Danmark på Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet. Titlen på dr. Hong Wu s Ph.D.- afhandling er: Investigation of N-acyl homoserine lactone mediated quorum-sensing systems in the pathogenesis of chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection. Tillykke, Hong Wu! ht Professor Marianne Schwartz Marianne Schwartz, lic.scient. og leder af Molekylærgenetisk Laboratorium på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet, blev i september udnævnt til adjungeret professor i molekylær genetik ved Københavns Universitets Sundhedsfaglige Fakultet. Marianne Schwartz har, som det også var nævnt i pressen i denne anledning, ydet en pionerindsats ved etablering og udvikling af Molekylærgenetisk Laboratorium med speciale i DNA-diagnostik af en lang række arvelige sygdomme, herunder cystisk fibrose, blødersygdomme og muskelsvindlidelser som de mest kendte. I CF-kredse er Marianne en velkendt person. I begyndelsen af 1980'erne indførte Marianne CF-familierne i de nye begreber om gener og arveanlæg, og hun fortsatte trofast med at stille op, hver gang vi i mange år derefter bad hende deltage i patientmøder og -kurser og fortælle mere om den spændende verden, der med den nye viden dengang åbnedes for alle i CFkredsen. CF-foreningen sender mange lykønskninger til Marianne i anledning af professoratet! ht ON LINE registrering af indbetaling På kan man billigt og let give os besked om indbetaling af bidrag, kontingent o.a. via egen home-banking. Klik øverst til højre på forsiden: ONLINE bestilling & registrering, udfyld og formularen til os, så vi ved, at en indbetaling er på vej via banken. 9

10 Ny idé Bidrag til CF fra konfirmation til at samle penge ind CF til opstået er Erhvervs-, ferie- og fritidsrejser Fly bil tog skib hoteller ferieboliger og charterrejser Fra Søren Walther (CF) og hans familie fik vi en hilsen med beretningen om, at før Sørens konfirmation opstod i familien tanken om at skaffe et bidrag til CF, og der var ikke langt fra tanke til handling. Søren gik rundt til de lokale handlende og blev mødt med stor venlighed, da han fortalte, at han var ude for at samle ind til CF. Han fik en hel del gaver med hjem, som på konfirmationsdagen blev stillet frem, hvorefter gæsterne kunne købe lodder af 20 kr. Sedler med navne på køberne (jo flere sedler, jo større chancer) blev lagt i en kurv til efterfølgende lodtrækning, og resultatet blev kr. til CF-arbejdet. Flot, Søren en stor tak til dig og din familie og til de mange forretninger i din hjemby, Idestrup, som skænkede gaver til lodtrækningen. To af Sørens CF-venner fra skilejre og kurser, Julie og Tomaso var med til konfirmationen og blev fotograferet med Søren i midten. Med et par ugers mellemrum blev også Julie Kolath Petersen konfirmeret og havde også CF venner blandt gæsterne. Julie s mor havde af sin arbejdsgiver fået doneret en halskæde til fordel for CF, og der blev solgt lodder blandt gæsterne. Den heldige vinder var... Søren. Dette arrangement gav kr. til CF-bekæmpelsen. Tak for disse fine idéer! HT HUSK 10 Det lokale rejsebureau for alle! Viborg Rejsebureau Dumpen Viborg Tlf.: at melde flytning til CF-foreningen. så undgår vi unødvendig porto...

11 Nyt køkken på RH-5063 til afdelingen fra medicinalfirmaet SOLVAY PHARMA APS muliggjorde den længe ønskede nyindretning af køkkenet på En junidag i år kunne afdelingen invitere til indvielse af det nye køkken, som patienterne siden har haft stor glæde af. De fleste af de CF ere, som er tilknyttet CF-Center-RH, og som har kronisk Pseudomonas infektion, indlægges til sprøjtekur på sengeafsnit Her har bedre køkkenfaciliteter længe stået højt på ønskesedlen, så patienterne under indlæggelse har mulighed for selv at lave mad efter eget ønske til afveksling for hospitalsmaden. Men pengene hertil har manglet, indtil en gave Kære CF er Husk at bestille rejseforsikring i god tid før ferierejsen Vi har i de seneste måneder oplevet en del henvendelser fra CF ere, som i allersidste øjeblik er kommet i tanke om, at de skal have tegnet en rejseforsikring, men så hurtigt går det ikke. Forsikringsselskaber behøver tid til proceduren, og vi anbefaler stærkt, at I tager fat på forsikringsproblemet absolut ikke senere end 14 dage før afrejse. Desuden har vi også senest hørt om nogle problemer med at få tegnet forsikring, når rejsen går til visse fjerne rejsemål, hvor forsikringsselskaberne nærer bekymring for, at om hospitalsstandarden nu også er høj nok til at kunne klare CF. Vi vil i den anledning tage kontakt til nogle forsikringsselskaber for at få klarhed over, hvor/i hvilke lande man finder, at der kan være forhindring for at tackle CF og vil komme tilbage til dette, så snart vi ved mere om problemet. Hold gerne øje med CF-websiden hvor vi vil skrive nyt, så snart det foreligger. Kontakt os gerne, hvis du/i har oplevet lignende problemer, som I måske ikke har fortalt os om endnu. Vi hører meget gerne fra så mange som muligt, både CF-forældre og CF-voksne så hurtigt som muligt om både gode og dårlige oplevelser i forbindelse med at tegne rejseforsikring, så vi kan tage dette i betragtning, når vi taler med selskaberne. Ring eller send en til ht Efterlysning: Stof til CF-bladet Hvad vil du gerne læse om i CF-bladet? Vi hører ofte fra CF-familier med mindre børn, at de meget gerne vil læse om voksne CF eres liv, rejseaktivitet, uddannelse og erhverv, familieliv, små og store erfaringer fra dagligdagen med CF osv osv, men vi mangler stof herom!! Og især nye forældre vil også gerne vide mere om andre børnefamiliers oplevelser, også her vil vi gerne have flere små og store historier fra CF-familier. Ofte hører vi om, at rejseberetninger fra forældre og voksne CF ere er meget populært læsestof og giver andre inspiration til selv at rejse ud med en CF er. Men der må være mange flere, der har oplevelser, de gerne vil dele med andre. Vi vil også gerne høre fra medlemmerne om, hvad netop DU savner i CF-bladet. Skriv et par ord i en eller ring og fortæl, hvad du gerne vil læse mere om i CF-bladet. Det er medlemmernes blad, og vi vil gerne dække så meget som muligt, men vi behøver jeres hjælp og inspiration. På forhånd tak. CF-Redaktionen 11

12

13

14 Rekordsalg på CF-julemarked i Helligåndshuset i København. Omsætningen nåede kr!! Tak til alle, der hjalp os med at nå dette fantastiske resultat i form af hjælp på julemarkedet og ved at sende de mange dejlige ting, vi modtog til salg i boderne, hjemmebag til cafeen o.m.m. I skrivende stund kender vi ikke det endelige overskud for julemarkedet, men der er ingen tvivl om, at det også bliver ny rekord. 14

15 Billederne viser forløbet, fra vi rykkede ind i et tomt kirkerum torsdag formiddag til alt var ryddet og pakket to timer efter lukketid lørdag. Det lyder så nemt pakke ud, holde julemarked, pakke ned; men det kan kun lade sig gøre ved hjælp af en stor skare af hjælpere. Nogle er veteraner og ved præcist, hvor de skal tage fat, - nye kommer med frisk mod, parate til en tørn for CF. Tusind tak for i år! På gensyn november Skattefri bidrag Gaver til CF-foreningen kan trækkes fra i skat iht. gældende lovgivning. Bl.a. kan den skattepligtige gavegiveren fratrække det beløb, hvorved årets gave overstiger 500 kr. Fradraget kan højst udgøre kr. Forudsætningen er, at CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens 8A, og vi kan oplyse, at CF-foreningen er opført på Told-Skat cirkulære nr , i den alfabetiske rækkefølge under B (bekæmpelse). CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens 12, stk. 3 til at modtage løbende ydelser med fradragsret for giveren og kan endvidere modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift. 15

16 Postbesørget avis Også ny rekord i JAZZTELTET i Hillerød! Lige før jul fik vi endnu en dejlig nyhed, Lokalforeningen i Hillerød har sat ny rekord og sendte kr. til CF-arbejdet som resultat af årets JAZZTELT på Hillerød Kræmmermarked 29/8-1/ En stor tak til alle Hillerødderne, som med godt humør og mange timers arbejde var med til at skaffe de mange penge til CF-foreningen.

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose 20 år efter at CF-genet blev fundet, er der i Danmark stadig ikke indført tilbud om Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose AF ERIK WENDEL, CFF Allerede i 1981 hørte CF-familiene professor Marianne Schwartz,

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Glædelig Jul Godt Nytår

Glædelig Jul Godt Nytår & Glædelig Jul Godt Nytår 4 2000 DECEMBER DECEMBER Glædelig Jul Godt & Nytår 4 2000 Forside: Nisseorkester fra Julemarkedet CF-kort Miss Barcelona af Rudi Olsen Indhold Et stort håb for fremtiden..................

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009 Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009 for CF-ere, som er født i årene 1991-1997, - uden kronisk pseudomonas-infektion og uden Burkholderia cepacia og Achromobacter-infektion Fortæl

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013 Nr. 28 juni 2013 Vind en cykel! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en kæmpe oplevelse Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Kære omdeler Sommeren er lige om hjørnet, og vi håber, du får en fantastisk ferie.

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

14.-16. september 2001 DECEMBER

14.-16. september 2001 DECEMBER CF-NORDENmøde, København 14.-16. september 2001 3 2001 DECEMBER Landsforeningen til Bekæmpelse af Danish Cystic Fibrosis Association Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Sundhedsministeriet

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

På gensyn til næste JULEMARKED. 25.-26. nov. 2005 DECEMBER

På gensyn til næste JULEMARKED. 25.-26. nov. 2005 DECEMBER På gensyn til næste JULEMARKED 25.-26. nov. 2005 4 2004 DECEMBER Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Abstract, poster præsentation, 28 th North American Cystic Fibrosis Conference Physiological levels of

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Pancrease PRODUKTINFORMATION. BØR IKKE ANVENDES: Ved akut betændelse i pancreas.

Pancrease PRODUKTINFORMATION. BØR IKKE ANVENDES: Ved akut betændelse i pancreas. 4 2003 DECEMBER Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen. det indeholder en række af de enzymer, som normalt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ældre mennesker og alkohol

Ældre mennesker og alkohol Version: 12.07.12 Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Materialet er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

Materialet er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Bogen om kræft Erhvervsskolernes Forlag 2001 Munkehatten 28 5220 Odense SØ Telefon 63 15 17 00 ISBN: 87-7881-274-7 Sats: Erhvervsskolernes Forlag Tryk: Litotryk Svendborg Forfattere: Lasse Foghsgaard,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0

Non profit. Gode råd og informationer om indsamling via SMS. Version 1.0 wireless factory aps galionsvej 52 dk-1437 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Non profit Gode råd og informationer om indsamling via SMS. 12. december 2012 Version 1.0 Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

KALENDER. 27. februar - 6. marts 2010 CF-Skilejr Alpe d Huez. side 3. Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose Årsberetning og regnskab 2008.

KALENDER. 27. februar - 6. marts 2010 CF-Skilejr Alpe d Huez. side 3. Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose Årsberetning og regnskab 2008. side 3 Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose side 18 Årsberetning og regnskab 2008 2 2009 side 3 side 18 INDHOLD 3 Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose 9 Cystisk Fibrose Foreningens holdning og

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

DECEMBER. I fuld fart mod et nyt årtusind

DECEMBER. I fuld fart mod et nyt årtusind 4 99 DECEMBER I fuld fart mod et nyt årtusind Forside: Mads Hansen (CF) 10 år på CF-familiekursus nov. 99 Lokalgrupper Lokalgruppe Nordjylland har medlemmer fra Hjørring, Nørresundby og Aalborg. Kontaktperson:

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Årsberetning & regnskab 98

Årsberetning & regnskab 98 Årsberetning & regnskab 98 3 99 NOVEMBER Støt CF-foreningens landsindsamling 25.11.- 31.12.1999 CD: JAZZTELTET Send check på 100 kr til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv. 3400 Hillerød 100 kr

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Årsberetning & regnskab 2001

Årsberetning & regnskab 2001 Årsberetning & regnskab 2001 2 2002 OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark...... dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet

Læs mere

Det vi gør, det gør vi ordentligt

Det vi gør, det gør vi ordentligt Det vi gør, det gør vi ordentligt DEAS-nyhedsbrev til viceværter og inspektører / august 2012 NYT ARBEJDSTØJ - NU ER DET ENDELIG KOMMET! Så sker det - du modtager første del af dit nye arbejdstøj i begyndelsen

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER &Glædelig jul godt nytår 3 98 DECEMBER Vi gratulerer den nybagte PH.D.,Eva Mosfeldt Laursen, læge på RH, som den 19. oktober 1998 forsvarede sin Ph.D.-afhandling: GROWTH, GROWTH HORMONES AND GROWTH FACTORS

Læs mere