DECEMBER. Rekordsalg på CF-julemarked 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER. Rekordsalg på CF-julemarked 2002"

Transkript

1 DECEMBER Rekordsalg på CF-julemarked 2002

2 DECEMBER Forside: CF-julemarked 2002 i Helligåndhuset i København CD Rekordsalg på CF-julemarked 2002 Indhold Leder Gave til CF-forskning Ginseng Macroliders evne Ph.d. afhandling om Quorom-Sensing Professor Marianne Schwartz Bidrag til CF-foreningen fra konfirmation Nyt køkken på RH Husk at bestille rejseforsikring i god tid Efterlysning: Stof til CF-bladet Julemarked Hillerød-jazz CF-bladets redaktion: Tania Pressler Hanne Tybkjær (ansv.) Erik Wendel Udgivelser 2003: 1/2003: Marts (deadl. 1/2) 2/2003: Årsberetning 3/2003: Sept. (deadl. 1/8) 4/2003: Dec. (deadl. 1/11) Layout: S.C.Sejersen grafisk Oplag: eksemplarer ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. Send 100 kr på check til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv Hillerød på giro til: CF-foreningen, 8800 Viborg Giro noter på bagsiden: JAZZTELTET Lokalgrupper og -foreninger 2 Lokalgruppe Nordjylland har medlemmer fra Hjørring, Nørresundby og Aalborg. Kontaktperson: Judit Hansen, Hjørring, tlf Lokalgruppe I har medlemmer fra Århus, Silkeborg og Viborg. Kontaktperson: Didde Tandrup, Silkeborg, tlf Lokalgruppe 5 har medlemmer fra Endrup, Vorbasse,Vejen, Sig og Skjern. Kontaktperson: Susanne Vind, Skjern, tlf Kontaktperson for dannelse af nye grupper vest for Storebælt: Lotte Nørbach,Tranbjerg, tlf Vendsyssel Lokalforening Formand Poul Nielsen, tlf informerer om CF Lokalforeningen Fjerritslev Formand Dorte V. Lukassen, tlf støtter CFbekæmpelsen ved arrangementer Lokalgruppe Esbjerg-1 Kontaktperson: Kirsten Vandborg Lokalgruppe Esbjerg-2 Kontaktperson: Rita Nielsen Lokalgruppe Nørresundby-1 Kontaktperson: Jeanette Nielsen Lokalgruppe Skanderborg Formand Thomas Grønning, tlf Hyrdebakken Viborg TIVOLI-gruppen har medlemmer fra Sjælland med børn i alderen 1½ til 4 år. Kontaktperson: Lone Lynge,Virum, tlf Landsforeningen til Bekæmpelse af Fax Lokalforening Roskilde Formand Michaeel Emborg, tlf Lokalforeningen Aktive CF-forældre Kontaktperson: Nanna Lund,Værløse, tlf Lokalforeningen Hillerød Formand Søren Kennet Petersen, tlf støtter CFbekæmpelsen ved det årlige JAZZtelt og udgivelsen af CD Færoyskt Cystisk Fibrose Felag Formand Gunnar Dahl Olsen, tlf støtter CF-bekæmpelsen ved bankospil og arrangerer lokalmøder på Færøerne BG Giro CVR-nr

3 35 år er nu gået siden CF-foreningens stiftelse, og vi kan tage hul på de næste 35. I de mange år er der sket en kolossal og lykkelig udvikling indenfor CF-forskning og -behandling, og der er ingen grund til at tro, at denne situation skulle forringes fremover. Snarere tværtimod, bio- og genteknologien har åbnet nye døre, og det kan knibe for vi ikke-medicinskkyndige, familier og pårørende at følge med i alt det nye. På ét område er det dog gået langsommere, end mange håbede på den dag i august 1989, da den store nyhed gik verden rundt: CF-genet er fundet. Ganske vist var det klart for mange, at selvom man nu kendte genfejlen og dermed den korrekte version af CF-genet, var der stadig lang vej til det, mange havde drømt om i årevis: Genterapi, som kunne kurere CF én gang for alle. Og vi må indse og acceptere, at der er stadig lang vej forude. Det er åbenbart uhyre svært at finde frem til en effektiv og uskadelig gentransportør, som kan føre det korrekte gen ind i cellerne hos CF-patienter. I stedet må vi glæde os over, at forskerne undervejs har fået større og større indsigt i CF-mekanismerne, så mens vi fortsat med stor tålmodighed venter på genterapi, må vi glæde os over alle de bestræbelser, der udfoldes for at forbedre behandlingen. CF ere må stadig som mange andre patientgrupper, for hvem genterapien heller ikke fungerer som håbet sætte lid til, at der hele tiden sker udvikling af ny og bedre medicin, som kan afhjælpe CF. Ny og bedre medicin var da også budskabet fra CF i forbindelse med konferencen The European Dialogue, som blev afholdt i København fredag den 15. november 2002 i anledning af det danske EU-formandskab. Konferencen var arrangeret af medici- nalfirmaet GSK-GlaxoSmithKline i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet, og jeg var inviteret til at præsentere CF-syn på spørgsmålet: What do new medicines mean to patients? Blandt speakerne var den engelske sundhedsminister, Lord Philip Hunt og danske Jan Leschly, tidl. topchef for Smith- KlineBeecham før fusion med GlaxoWellcome, nu i spidsen for et investeringsselskab i USA med biotech som speciale, fra Danmark sundhedsøkonom, professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og Jens Peter Kampmann, direktør for Dansk Institut for Rationel Farmakoterapi. På CF-foreningens webside kan man finde manuskriptet fra min præsentation, men det overordnede budskab var, at JA, vi behøver løbende udvikling af ny og bedre medicin, og JA, forskningen mangler penge, og JA, det er nødvendigt for såvel nationale som europæiske myndigheder at stoppe forskerflugten ud af Europa og sørge for et ordentlig klima i Europa for såvel biotech- som medicinalindustri. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg under konferencen blev meget glad for i fuld offentlighed at få tilkendegivelse fra Jan Leschly om, at indsatsen fra dansk CF i forbindelse med en række sundhedspolitiske områder, herunder også EU-biotechdirektivet, som blev vedtaget i Strasbourg i 1998 efter flere års hårdt arbejde, havde været særdeles nyttigt for patienter som helhed. Anerkendelsen gives herved gerne videre til de danske CF-patienter og -familier, som bakkede op om den store kampagne i , det var arbejdet værd. Det er svært at forudse, hvilke af de nye teknologier der i fremtiden kan få betydning for CF, men vi har i CF-foreningen i snart 14 år startende med genkortlægnings-programmerne i EU arbejdet efter devisen: Vi går efter det hele, måske det en dag kan hjælpe CF, og undervejs bidrager det til at udbrede oplysning om CF. Det gjaldt i første halvdel af 1990 erne, hvor vi arbejdede hårdt for at skabe forståelse for, hvorfor CF-patienter gerne ville have tilladelse til forskning og udvikling af somatisk genterapi (på kropsceller, ikke på kønsceller), det gjaldt da præimplantationsdiagnostik så dagens lys og var genstand for mange diskussioner, om det var etisk forsvarligt, da mulighed for at producere medicin i dyrefabrikker i klonede dyr opstod, senest er det stamceller, der er på den sundhedspolitiske dagsorden og genstand for intens debat. Somme tider føler vi os lidt alene i debatten, ikke så mange andre sygdomme deltager, når gendebatten når de ømme, de følsomme niveauer; men CF-genet var et af de første gener, der overhovedet blev fundet/isoleret, så vi er vant til være med, når det er nyt. Og tænk hvis det en dag f.eks. via stamceller bliver muligt at udvikle nyt væv til erstatning for lungevæv, der er ødelagt eller organer til transplantation. Tænk, hvis vi ikke i tide havde kæmpet for dette. Så kunne patienterne med rette bebrejde foreningen, at vi havde sovet i timen. Sundhedspolitisk lobbyisme skal naturligvis ikke blot gå i stedet for det nære, alt det som berører patientfamiliernes hverdag, og hvor vi måske kan bidrage med hjælp. Dagligdagen på sekretariatet viser nu også klart, 3

4 at det nære fylder mest. Men sundhedspolitikken er vigtig. Et nærværende eksempel er arbejdet for at få indført tilbud om anlægsbærertest for CF til alle gravide. Her mærker vi tydeligt et stort pres fra adskillige af CF-familierne for NU at få sat gang i at få dette tilbud indført. Talrige telefonopringninger fra CF-familier efter et TV-indslag i TV2 s Go Morgen Danmark kort før jul, hvor CF-test blev nævnt i morgendebatten, viste klart, at dette er noget, der optager CFfamilier, og efter nytår indleder vi kontakter med myndighederne om CF-anlægsbærerscreening. Dog er det, som omtalt både i CF-årsberetning/2001 og i talrige tidligere årsberetninger, vigtigt at understrege, at anlægsbærerscreening og fosterundersøgelse bør være et TILBUD til den danske befolkning, men at den enkelte/parret skal sikres ret til at foretage et frit informeret valg efter grundig genetisk rådgivning, og den genetiske rådgivning bør organiseres, så den er lettilgængelig for befolkningen. Det er også vigtigt at understrege, at ønsket om hurtigst muligt at få indført tilbud om anlægsbærertest ledsages af en indtrængende appel om, at den gravide/forældreparret aldrig udsættes for et økonomisk argument. Vi forudsætter endvidere, at samfundet fortsat udviser solidaritet med og forståelse for nødvendigheden af optimal behandling og støtte til såvel nuværende som kommende CF-patienter. Når man beder social- og sundhedsmyndigheder om noget nyt, følger prompte spørgsmålet: Hvad koster det? Det er derfor glædeligt, at der nu foreligger en økonomisk analyse af anlægsbærerscreening 1), som iflg. sundhedsøkonomer viser, at der er en økonomisk gevinst ved CF-screening. Men der skal IKKE indføres CF-screening af økonomiske grunde. Det skal udelukkende ske, fordi befolkningsundersøgelser har vist, at befolkningen gerne vil have CFscreening til rådighed. Den økonomiske analyse er derfor vigtig, fordi den viser, at der ikke er et økonomisk MODARGUMENT mod CF-anlægsbærerscreening. I slutningen af året fik CF endnu en mulighed for at blive hørt i europæisk sundhedspolitik, idet Erik Wendel, (CF, deltidsarbejdende i foreningen overvejende for projektmidler) blev inviteret til at deltage i en såkaldt High level experts group nedsat af EU Kommissionen, som under betegnelsen STRATA i det kommende år skal drøfte etiske forhold ved genetiske tests. Godt Nytår til alle, til CF familier og andre medlemmer og bidragydere, uden hvis hjælp vi ikke ville være i stand til at arbejde for CF-patienterne. Hanne Tybkjær, sekr.chef 1) Nielsen R, Gyrd-Hansen D, Prenatal screening for cystic fibrosis: an economic analysis. Health Economics, vol 11: SWEDISH ORPHAN GROUP OF COMPANIES Our mission To provide patients, healthcare personnel and the pharmaceutical industry with an independent global network, specializing in the development, marke-ting and distribution of orphan products for the treatment of rare disorders, and products and services to satisfy unmet medical needs where current treatment is either unavailable or unsatisfactory. 4 your link to a global network of orphan pharmaceutical companies...

5 Gave til CF-forskning fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond Fotograf Steen Brogaard Fotograf Steen Brogaard CF-formand Jørgen Bardenfleth var fredag den 6. december 2002 inviteret til overrækkelse på Amalienborg af en gave til CF fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond. CF-foreningen havde indsendt ansøgning til fondet om støtte til bl.a. en række forskningsprojekter, og med stor glæde og taknemmelighed modtog vi underretning om, at der fra Prins Joachims og Prinsesse Alexandras fond var bevilget kr. til forskningsopgaverne. Formanden anes i billedets højre side i samtale med Prinsen. Også Prinsesse Alexandra var til stede ved overrækkelsen og er med Prins Joachim på det andet billede fotograferet sammen med den tibetanske lama, Lakha Lama, Chairman of Tibet Charity, som overrakte hvide tørklæder til det kongelige par. Den hvide farver symboliserer et rent hjerte, og tørklædets længde udtrykker ønsket om et langt liv. Også Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har i år betænkt Cystisk Fibrose, idet vi i juni i år modtog kr. til forskning. 5

6 Annonce for SolvayPharma blad nr

7 Ginseng AF ERIK WENDEL OG HANNE TYBKJÆR Der har i de seneste måneder været en række avisartikler i dagspressen, der omtaler Ginseng som et vidundermiddel i forbindelse med cystisk fibrose- behandling. Overskrifter som: Den er god nok med Ginseng, Ginseng styrker immunforsvaret og Ginseng er godt efterlader læserne med det klare indtryk, at forsøg med Ginseng på Rigshospitalet umiddelbart kan overføres til egentlig behandling af CF-patienter. Sådan forholder det sig desværre ikke. Professor Niels Høiby, Klinisk Mikrobiologisk afd. på Rigshospitalet oplyser, at der i flere år har været et samarbejde mellem hans afdeling og Universitetet i Nanning, Sydkina samt Danmarks Farmaceutiske Højskole. Ifølge Niels Høiby har samarbejdet været finansieret af Danida og har blandt andet betydet udveksling af læger mellem institutionerne, hvor nogle af de kinesiske forskere med anvendelse af moderne videnskabelige metoder har søgt at afdække effekten af kinesisk urtemedicin i vore dages sygdomsbehandling. Disse forskningsprojekter har bl.a. ført til en Ph.D. afhandling ved Københavns Universitet af dr. Zhijun Song, der er hovedmanden bag arbejdet, som han i en årrække udførte på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Som udgangspunkt skal man gøre sig klart, at alle forsøg med Ginseng har været udført i såkaldte dyremodeller og ikke på patienter. Undersøgt i dyreforsøg Metoden i dyreforsøgene har været at inficere rotter og mus med bakterien Pseudomonas aeruginosa ved at sprøjte bakterien direkte ned i dyreres lunger indkapslet i mucoid slim. Rotterne har således været kronisk inficeret, selvom forsøgene ikke har varet mere end nogle få uger. Men fordi dyrene ikke umiddelbart døde efter inficeringen, har man kunnet betragte dyrene i modellen som kortvarigt kronisk inficerede. Dyrene har i forsøgsbehandlingen været inddelt i to grupper. Den ene gruppe har modtaget behandling ved at få sprøjtet et ginseng-ekstrakt ind i huden dagligt. Den anden gruppe, kontrolgruppen, har modtaget placebo behandling (snydestof) i underhuden i form af saltvandsinjektioner. Ifølge Niels Høiby har forsøgsresultaterne vist, at ginseng-ekstraktet har en overbevisende effekt som immun-modulerende medicin. Det vil sige, det kan ændre immunsvaret overfor den kroniske P.a.-infektion fra en aggressiv og skadelig type til en mindre aggressiv og mindre skadelig type. Niels Høiby understreger, at selv om Ginseng er et interessant præparat, skal man være opmærksom på, at det er et EKSTRAKT af Ginseng-roden, der har været anvendt i dyreforsøgene bestående af mindst 200 forskellige komponenter. Forskerne ved ikke, hvilke(n) af komponenterne der er den (de) virksomme. Man ved derfor heller ikke, om det ene Ginseng produkt sammenlignet med et andet har samme effekt, eller om forskellige portioner af Ginseng af samme fabrikat har samme effekt, når de er lavet på forskellige produktionstidpunkter. Man har således ingen viden om optimal dosering til patienter, og man har heller ingen viden om eventuelle bivirkninger ved langtidsbrug. Der er altså kun tale om forsøg på dyr, og mennesker er som bekendt ikke identiske med rotter og mus. Mere forskning nødvendig Mange vil sikkert spørge, om man så ikke bare kan udarbejde en forsøgsprotokol med deltagelse af rigtige patienter, så man kan undersøge effekten af ginseng hos CF-patienter, men der er ingen aktuelle planer herom. Årsagen er iflg. Niels Høiby, at et sådant forsøg ikke vil kunne leve op til de gældende standarder for forsøg på mennesker med medicinske produkter (Good Clinical Practice), fordi man ikke har afdækket den aktive komponent og derfor ikke med sikkerhed kan sige, hvilken dosering der bør anvendes. Man kan derfor ikke betragte ginseng som et lægemiddel, men udelukkende som et naturprodukt, der har vist sig at have gavnlig effekt i dyreforsøg under ganske specielle omstændigheder, som kan minde om den kroniske P.a.-infektion hos patienter med CF. Mere forskning for at afdække den aktive komponent ved ginseng er således nødvendig, og som det blev nævnt af overlæge Christian Koch, CF-Center-RH, på CF.familiekurset i november, er det derfor alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt ginseng har nogen virkning hos CF-patienterne og om eventuelle skadelige bivirkninger ved anvendelse gennem længere tid. 7

8 Macroliders evne til at nedbryde P.a.-bakteriens biofilm 8 AF ERIK WENDEL I CF blad 4/2000 omtalte vi i oversigtsartikel fra den amerikanske CF-kongres en række lovende forskningsresultater om brugen af Macrolider (Zitromax / Azitromycin) overfor kronisk Pseudomonas-infektion. Forskningsresultaterne understøttes nu af større kliniske undersøgelser fra hhv. Australien, England, USA og Danmark. Pseudomonas aeruginosa en biofilmbakterie P. aeruginosa (P.a.) er en såkaldt biofilmbakterie, hvilket blev fremført allerede i 1970 erne af professor Niels Høiby, Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet og Dr. J. W. Costerton, Canada, som de første i verden. P. aeruginosa bakterier lever overalt i naturen og er som udgangspunkt enkeltstående bakterier. I luftveje hos patienter med CF vokser de imidlertid i kolonier. Omkring hver koloni af P. aeruginosa producerer bakterierne i fællesskab en biofilm, der i praksis fungerer som en forsvarsmekanisme ved at virke som en uigennemtrængelig hinde, der beskytter bakterierne mod at blive angrebet af kroppens eget immunsystem eller af antibiotisk behandling. Produktionen af biofilm sker som resultat af et internt kemisk signal / kommunikationssystem mellem bakterierne, der får dem til at tænke og reagere efter et fælles mønster på samme tid (Quorum-sensing). Bakterierne opfører sig nærmest, som har de gruppeadfærd, hvor de alle søger at passe på hinanden ved at producere biofilm overfor fælles ydre fjender. I de senere år er det blevet klart, at ikke kun P. aeruginosa, men mange bakteriearter benytter kemisk baserede kommunikations-systemer til at koordinere deres angreb på mennesker, dyr og planter. Faktisk er ca. 60 % af alle bakterielle infektioner biofilm-baserede. Macrolider Zitromax Zitromax hører til gruppen af antibiotika, der kaldes macrolider. Macrolider er ikke umiddelbart virksomme til bekæmpelse af P. aeruginosa infektion på samme måde som de typer af antibiotika, man traditionelt anvender (Nebcina, Fortum og Meronem etc). Meget tyder imidlertid på, at Zitromax har positive effekter på andre fronter i kampen mod P. aeruginosa. For det første lader det til, at det aktive medicinske stof i Zitromax (azithromycin) hæmmer P.a.-bakteriens produktion af biofilm. Og for det andet ser det også ud til, at stoffet hæmmer kroppens immunforsvar og derved den betændelsesreaktion, der vil opstå i lungerne ved P.a.-infektion. Ved at fjerne eller reducere biofilmen, som er bakteriernes forsvarsmekanisme, opnår man en væsentlig bedre effekt ved den traditionelle antibiotika-behandling af den kroniske P.a.-infektion. Ved at hæmme omfanget af betændelsesreaktionen begrænser man også de uhensigtsmæssige skader på lungevævet, som udtalt betændelsesreaktion vil medføre, og derved bidrager man til bevarelse af stabil lungefunktion hos CF-patienter. Zitromax undersøgelse på Rigshospitalet På CF-Center-RH har 52 CF-patienter med kronisk P.a.- infektion startet behandling med Zitromax. På nuværende tidspunkt (dec. 2002) har 37 patienter været i behandling i min. 10 måneder. Patienterne har fået Zitromax dagligt sideløbende med deres almindelige behandling.

9 ZITROMAX (Azithromycin) For gruppen som helhed viser opgørelserne, at både lungefunktionsniveauet (FEV 1 ) og vægten stabiliseres eller øges hos patienterne, samtidig med at antal af mucoide P.a. reduceres. Mucoid (udtales mu-ko-id) pseudomonas er den type pseudomonas bakterier, som langt de fleste CF ere har, når de har været kronisk inficerede igennem flere år. De danske resultater stemmer overens med de erfaringer, man har gjort i en australsk undersøgelse med 60 patienter og i en engelsk undersøgelse med 41 patienter, offentliggjort i 2002 i de medicinske tidsskrifter, hhv. Thorax og Lancet. Desuden er dette også vist i en amerikansk undersøgelse, som blev præsenteret på 16th North American CF Conference, New Orleans, 3-6 October Kilde: Afd.læge, dr. med. Tania Pressler, CF-Center-RH. Tak til Tania for hjælp ved udarbejdelse af denne artikel. Ph.D. afhandling om Quorum- Sensing Isåvel dette nummer af CF-bladet som i nr. 3/2002 omtales flere gange Quorum-Sensing, og helt aktuelt forsvarede lægen Hong Wu i denne måned, den 10. december, sin Ph.D.-afhandling i København om dette emne. Hun har i en årrække opholdt sig og forsket i Danmark på Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet. Titlen på dr. Hong Wu s Ph.D.- afhandling er: Investigation of N-acyl homoserine lactone mediated quorum-sensing systems in the pathogenesis of chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection. Tillykke, Hong Wu! ht Professor Marianne Schwartz Marianne Schwartz, lic.scient. og leder af Molekylærgenetisk Laboratorium på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet, blev i september udnævnt til adjungeret professor i molekylær genetik ved Københavns Universitets Sundhedsfaglige Fakultet. Marianne Schwartz har, som det også var nævnt i pressen i denne anledning, ydet en pionerindsats ved etablering og udvikling af Molekylærgenetisk Laboratorium med speciale i DNA-diagnostik af en lang række arvelige sygdomme, herunder cystisk fibrose, blødersygdomme og muskelsvindlidelser som de mest kendte. I CF-kredse er Marianne en velkendt person. I begyndelsen af 1980'erne indførte Marianne CF-familierne i de nye begreber om gener og arveanlæg, og hun fortsatte trofast med at stille op, hver gang vi i mange år derefter bad hende deltage i patientmøder og -kurser og fortælle mere om den spændende verden, der med den nye viden dengang åbnedes for alle i CFkredsen. CF-foreningen sender mange lykønskninger til Marianne i anledning af professoratet! ht ON LINE registrering af indbetaling På kan man billigt og let give os besked om indbetaling af bidrag, kontingent o.a. via egen home-banking. Klik øverst til højre på forsiden: ONLINE bestilling & registrering, udfyld og formularen til os, så vi ved, at en indbetaling er på vej via banken. 9

10 Ny idé Bidrag til CF fra konfirmation til at samle penge ind CF til opstået er Erhvervs-, ferie- og fritidsrejser Fly bil tog skib hoteller ferieboliger og charterrejser Fra Søren Walther (CF) og hans familie fik vi en hilsen med beretningen om, at før Sørens konfirmation opstod i familien tanken om at skaffe et bidrag til CF, og der var ikke langt fra tanke til handling. Søren gik rundt til de lokale handlende og blev mødt med stor venlighed, da han fortalte, at han var ude for at samle ind til CF. Han fik en hel del gaver med hjem, som på konfirmationsdagen blev stillet frem, hvorefter gæsterne kunne købe lodder af 20 kr. Sedler med navne på køberne (jo flere sedler, jo større chancer) blev lagt i en kurv til efterfølgende lodtrækning, og resultatet blev kr. til CF-arbejdet. Flot, Søren en stor tak til dig og din familie og til de mange forretninger i din hjemby, Idestrup, som skænkede gaver til lodtrækningen. To af Sørens CF-venner fra skilejre og kurser, Julie og Tomaso var med til konfirmationen og blev fotograferet med Søren i midten. Med et par ugers mellemrum blev også Julie Kolath Petersen konfirmeret og havde også CF venner blandt gæsterne. Julie s mor havde af sin arbejdsgiver fået doneret en halskæde til fordel for CF, og der blev solgt lodder blandt gæsterne. Den heldige vinder var... Søren. Dette arrangement gav kr. til CF-bekæmpelsen. Tak for disse fine idéer! HT HUSK 10 Det lokale rejsebureau for alle! Viborg Rejsebureau Dumpen Viborg Tlf.: at melde flytning til CF-foreningen. så undgår vi unødvendig porto...

11 Nyt køkken på RH-5063 til afdelingen fra medicinalfirmaet SOLVAY PHARMA APS muliggjorde den længe ønskede nyindretning af køkkenet på En junidag i år kunne afdelingen invitere til indvielse af det nye køkken, som patienterne siden har haft stor glæde af. De fleste af de CF ere, som er tilknyttet CF-Center-RH, og som har kronisk Pseudomonas infektion, indlægges til sprøjtekur på sengeafsnit Her har bedre køkkenfaciliteter længe stået højt på ønskesedlen, så patienterne under indlæggelse har mulighed for selv at lave mad efter eget ønske til afveksling for hospitalsmaden. Men pengene hertil har manglet, indtil en gave Kære CF er Husk at bestille rejseforsikring i god tid før ferierejsen Vi har i de seneste måneder oplevet en del henvendelser fra CF ere, som i allersidste øjeblik er kommet i tanke om, at de skal have tegnet en rejseforsikring, men så hurtigt går det ikke. Forsikringsselskaber behøver tid til proceduren, og vi anbefaler stærkt, at I tager fat på forsikringsproblemet absolut ikke senere end 14 dage før afrejse. Desuden har vi også senest hørt om nogle problemer med at få tegnet forsikring, når rejsen går til visse fjerne rejsemål, hvor forsikringsselskaberne nærer bekymring for, at om hospitalsstandarden nu også er høj nok til at kunne klare CF. Vi vil i den anledning tage kontakt til nogle forsikringsselskaber for at få klarhed over, hvor/i hvilke lande man finder, at der kan være forhindring for at tackle CF og vil komme tilbage til dette, så snart vi ved mere om problemet. Hold gerne øje med CF-websiden hvor vi vil skrive nyt, så snart det foreligger. Kontakt os gerne, hvis du/i har oplevet lignende problemer, som I måske ikke har fortalt os om endnu. Vi hører meget gerne fra så mange som muligt, både CF-forældre og CF-voksne så hurtigt som muligt om både gode og dårlige oplevelser i forbindelse med at tegne rejseforsikring, så vi kan tage dette i betragtning, når vi taler med selskaberne. Ring eller send en til ht Efterlysning: Stof til CF-bladet Hvad vil du gerne læse om i CF-bladet? Vi hører ofte fra CF-familier med mindre børn, at de meget gerne vil læse om voksne CF eres liv, rejseaktivitet, uddannelse og erhverv, familieliv, små og store erfaringer fra dagligdagen med CF osv osv, men vi mangler stof herom!! Og især nye forældre vil også gerne vide mere om andre børnefamiliers oplevelser, også her vil vi gerne have flere små og store historier fra CF-familier. Ofte hører vi om, at rejseberetninger fra forældre og voksne CF ere er meget populært læsestof og giver andre inspiration til selv at rejse ud med en CF er. Men der må være mange flere, der har oplevelser, de gerne vil dele med andre. Vi vil også gerne høre fra medlemmerne om, hvad netop DU savner i CF-bladet. Skriv et par ord i en eller ring og fortæl, hvad du gerne vil læse mere om i CF-bladet. Det er medlemmernes blad, og vi vil gerne dække så meget som muligt, men vi behøver jeres hjælp og inspiration. På forhånd tak. CF-Redaktionen 11

12

13

14 Rekordsalg på CF-julemarked i Helligåndshuset i København. Omsætningen nåede kr!! Tak til alle, der hjalp os med at nå dette fantastiske resultat i form af hjælp på julemarkedet og ved at sende de mange dejlige ting, vi modtog til salg i boderne, hjemmebag til cafeen o.m.m. I skrivende stund kender vi ikke det endelige overskud for julemarkedet, men der er ingen tvivl om, at det også bliver ny rekord. 14

15 Billederne viser forløbet, fra vi rykkede ind i et tomt kirkerum torsdag formiddag til alt var ryddet og pakket to timer efter lukketid lørdag. Det lyder så nemt pakke ud, holde julemarked, pakke ned; men det kan kun lade sig gøre ved hjælp af en stor skare af hjælpere. Nogle er veteraner og ved præcist, hvor de skal tage fat, - nye kommer med frisk mod, parate til en tørn for CF. Tusind tak for i år! På gensyn november Skattefri bidrag Gaver til CF-foreningen kan trækkes fra i skat iht. gældende lovgivning. Bl.a. kan den skattepligtige gavegiveren fratrække det beløb, hvorved årets gave overstiger 500 kr. Fradraget kan højst udgøre kr. Forudsætningen er, at CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens 8A, og vi kan oplyse, at CF-foreningen er opført på Told-Skat cirkulære nr , i den alfabetiske rækkefølge under B (bekæmpelse). CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens 12, stk. 3 til at modtage løbende ydelser med fradragsret for giveren og kan endvidere modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift. 15

16 Postbesørget avis Også ny rekord i JAZZTELTET i Hillerød! Lige før jul fik vi endnu en dejlig nyhed, Lokalforeningen i Hillerød har sat ny rekord og sendte kr. til CF-arbejdet som resultat af årets JAZZTELT på Hillerød Kræmmermarked 29/8-1/ En stor tak til alle Hillerødderne, som med godt humør og mange timers arbejde var med til at skaffe de mange penge til CF-foreningen.

Glædelig Jul Godt Nytår

Glædelig Jul Godt Nytår & Glædelig Jul Godt Nytår 4 2000 DECEMBER DECEMBER Glædelig Jul Godt & Nytår 4 2000 Forside: Nisseorkester fra Julemarkedet CF-kort Miss Barcelona af Rudi Olsen Indhold Et stort håb for fremtiden..................

Læs mere

DECEMBER. I fuld fart mod et nyt årtusind

DECEMBER. I fuld fart mod et nyt årtusind 4 99 DECEMBER I fuld fart mod et nyt årtusind Forside: Mads Hansen (CF) 10 år på CF-familiekursus nov. 99 Lokalgrupper Lokalgruppe Nordjylland har medlemmer fra Hjørring, Nørresundby og Aalborg. Kontaktperson:

Læs mere

Årsberetning & regnskab 2001

Årsberetning & regnskab 2001 Årsberetning & regnskab 2001 2 2002 OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark...... dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet

Læs mere

1 2006 Årsberetning 2005 side 12

1 2006 Årsberetning 2005 side 12 1 2006 Årsberetning 2005 side 12 Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen. det indeholder en række af de enzymer,

Læs mere

TEMA: Lungetransplantation og organdonation

TEMA: Lungetransplantation og organdonation TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet www.cf-dk.org Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen

Læs mere

CF-Skilejr, side 30-31

CF-Skilejr, side 30-31 CF-Skilejr, side 30-31 1 2008 CF-Skilejr, side 28-29 INDHOLD 3 Formandens hjørne. 4 Skimmelsvampe i bygninger. 8 Aspergillus svampeinfektion ved Cystisk Fibrose. 11 Skimmelsvamp i din bolig hvad kan du

Læs mere

Dr. James Littlewood (t.v.) modtager Ettore Rossi-medaljen af ECFS-præsident Gerd Döring (t.h.). Læs Historien om CF side 7.

Dr. James Littlewood (t.v.) modtager Ettore Rossi-medaljen af ECFS-præsident Gerd Döring (t.h.). Læs Historien om CF side 7. Dr. James Littlewood (t.v.) modtager Ettore Rossi-medaljen af ECFS-præsident Gerd Döring (t.h.). Læs Historien om CF side 7. Husk LANDSINDSAMLING se side 3 Se også Årsberetning 2003 side 22 3 2004 NOVEMBER

Læs mere

Side 6 HB Køge støttede oplysning om Cystisk Fibrose. Foto: Mads Laudrup sammen med Nicholas Westi (CF er) info

Side 6 HB Køge støttede oplysning om Cystisk Fibrose. Foto: Mads Laudrup sammen med Nicholas Westi (CF er) info Side 6 HB Køge støttede oplysning om Cystisk Fibrose Foto: Mads Laudrup sammen med Nicholas Westi (CF er) info 1 2011 Indhold Kalender 5 CF bladet bliver papirløst og skifter navn til CF-info 6 HB Køge

Læs mere

Årsberetning & regnskab 97 JULI

Årsberetning & regnskab 97 JULI Årsberetning & regnskab 97 1 98 JULI Årsberetning 1997 Antallet af CF-patienter stiger fortsat. Der er i årets løb diagnosticeret 11 nye CFpatienter, hvorved antallet af CF-patienter i Danmark ved udgangen

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER

&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER &Glædelig jul godt nytår 3 98 DECEMBER Vi gratulerer den nybagte PH.D.,Eva Mosfeldt Laursen, læge på RH, som den 19. oktober 1998 forsvarede sin Ph.D.-afhandling: GROWTH, GROWTH HORMONES AND GROWTH FACTORS

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

tætpåkræft Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk H.H. Prinsesse Alexandra ambassadør for brystkræft

tætpåkræft Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk H.H. Prinsesse Alexandra ambassadør for brystkræft Nr. 2, Juni 2005, 3. årgang tætpåkræft Kræftens Bekæmpelses Magasin H.K.H. Kronprinsesse Mary hjælper Kræftens Bekæmpelse 7 og 30 Professor Marja Jäättelä i nyt forskningscenter 8 H.H. Prinsesse Alexandra

Læs mere

BløderNyt. Terkel Andersen fik Sjældne-prisen Side 12. 04: Blødersygdommen skal ikke holde mig tilbage. 08: Vi hverver nye medlemmer

BløderNyt. Terkel Andersen fik Sjældne-prisen Side 12. 04: Blødersygdommen skal ikke holde mig tilbage. 08: Vi hverver nye medlemmer M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1 marts 2008 Levende Klumme 21 04: Blødersygdommen skal ikke holde mig tilbage 08: Vi hverver nye medlemmer 19: den canadiske

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 MED SCLEROSE PÅ ARBEJDE. SIDE 22 Mød syv kvinder og se, hvordan de tackler sclerose på jobbet. BØRNEFAMILIER HAR DET HÅRDT. SIDE 6 Kombinationen sclerose,

Læs mere

NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi

NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi SEPTEMBER 2010 Så er højsommeren slut og vi er tilbage med nye spændende artikler. Du kan i dette nummer læse om: Opdatering af LYLE hjemmeside

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UNGENYT NR. 3 2006 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDHOLD

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

ISSN 2245-5957. 30. årgang December 2013 Nr. 4. Glædelig Jul. Godt Nytår. Landsforeningen Huntingtons Sygdom. huntingtons.dk nr.

ISSN 2245-5957. 30. årgang December 2013 Nr. 4. Glædelig Jul. Godt Nytår. Landsforeningen Huntingtons Sygdom. huntingtons.dk nr. ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang December 2013 Nr. 4 Glædelig Jul & Godt Nytår Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 4 Ægtefælle/Samlever-dag...

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere