Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 17. januar 2008 FVM 486 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 20. december 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål ad KOM (2005) 0125: Spørgsmål 2: Ministeren bedes som lovet på Europaudvalgets møde den 12. oktober 2007 sende udvalget en beskrivelse af de enkelte spiritustyper og kategorier samt deres baggrund og funktion. Svar Den nye spiritusforordning blev vedtaget på rådsmødet den 17. december Den endelige forordning er endnu ikke offentliggjort, men offentliggørelse forventes at ske i nærmeste fremtid. I spiritusforordningen fastsættes bl.a. definitioner på de enkelte kategorier 1 af spiritus (rom, whisky, vodka, gin, likør etc.). Definitionen omfatter fremstillingsmetoder, herunder eventuelle begrænsninger i hvilke råvarer, der kan anvendes. Der er en råvarebegrænsning i 14 kategorier alkoholprocent (minimum) tilsætning, eller forbud mod tilsætning, af neutral alkohol, farvestoffer, aromaer mm andre specifikke krav for visse af kategorierne, f.eks. lagringstid for whisky, mærkning ved anvendelse af ikke-traditionelle råvarer til vodka, mm. I alt definerer spiritusforordningen 45 kategorier af spiritus. Den pågældende kategori udgør spiritussens varebetegnelse, og varebetegnelsen må kun anvendes til produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med definitionen. For spiritus, der ikke omfattes af en definition og en kategori, er varebetegnelsen spiritus. 1 Betegnelsen spiritustyper anvendes ikke i spiritusforordningen.

2 Den nye spiritusforordning adskiller sig på dette punkt ikke væsentligt fra den tidligere spiritusforordning. Forskellen består i, at der er foretaget nogle justeringer i definitionerne for de enkelte kategorier, at der er indsat nogle nye kategorier, samt at definitionerne er flyttet til forordningens bilag II. Vedlagt denne besvarelse er forslagets bilag II som vedtaget. Kommissionen havde i sit oprindelige forslag foreslået, at der blev indført 3 overordnede kategorier af spiritus: "spiritus", "særlig spiritus" og "anden spiritus", hvor kategorien spiritus især var kendetegnet ved en råvarebegrænsning og et forbud mod tilsætning af neutral alkohol. Kommissionens argument for forslaget var, at dette ville gøre reglerne for spiritus mere systematiske, idet de klassificeres i tre kategorier efter veldefinerede produktions- og mærkningskriterier. Under forhandlingerne i Rådet viste det sig hurtigt, at Kommissionen ikke havde opbakning til dette forslag. De fleste delegationer fandt forslaget overflødigt, idet spørgsmålene om fremstillingsmetoder, råvarer, tilsætning mm. i forvejen indgår i de enkelte definitioner. Europa-Parlamentet og de europæiske brancheorganisationer kunne heller ikke støtte Kommissionens forslag, der derfor ikke indgik i de videre drøftelser af forslaget. Der sondres således ikke mellem kategorier af spiritus udover, hvad man typisk vil opfatte som en kategori, som f.eks. rom eller vodka. Mærkningsreglerne for spiritus afviger fra reglerne for andre fødevarer, idet der ikke kræves ingrediensmærkning bortset fra, hvis det drejer sig om allergene ingredienser og tilsætningsstoffer. 2

3 SPIRITUS Spirituskategorier 1. Rom a) Rom er: i) spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af enten melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, og som er destilleret til under 96% vol., således at destillatet i mærkbar grad har de organoleptiske egenskaber, der er karakteristiske for rom, eller ii) spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover. Denne spiritus kan bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af varebetegnelsen "rom", ledsaget af en hvilken som helst af de geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira, jf. bilag III. b) Rom har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. 1

4 d) Rom må ikke tilsættes aromastoffer. e) Rom må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) De geografiske betegnelser, der er nævnt i kategori 1 i bilag III, kan suppleres med udtrykket "traditionnel", når rommen er fremstillet ved destillation til under 90% vol. efter alkoholgæring af råvarer, der kan omdannes til alkohol og udelukkende har oprindelse på det pågældende produktionssted. Denne rom skal have et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover og må ikke være sødet. Anvendelsen af udtrykket "traditionnel" udelukker ikke muligheden for at anvende udtryk som "produkt af sukkerfremstilling" eller "af landbrugsoprindelse", som kan føjes til varebetegnelsen "rom" og til geografiske betegnelser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at udtrykket "traditionnel" anvendes om produkter, der ikke er omfattet af denne bestemmelse, i henhold til de særlige kriterier, der gælder for dem. 2. Whisky eller whiskey a) Whisky eller whiskey er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved: i) destillation af mæsk af maltet korn med eller uden hele korn af andre kornarter hvori sukkerdannelse har fundet sted ved hjælp af diastase af den indeholdte malt, med eller uden andre naturlige enzymer der er gæret under indvirkning af gærsvampe 2

5 ii) iii) destillation en eller flere gange til under 94,8% vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer lagring af det endelige destillat i mindst tre år på træfade, der højst rummer 700 liter. Det endelige destillat, der kun må tilsættes vand og almindelig karamel (til farvning), får sin farve, aroma og smag fra den produktionsproces, der er beskrevet i nr. i), ii) og iii). b) Whisky eller whiskey har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 40%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel anvendt til farvning. 3. Kornbrændevin a) Kornbrændevin er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af gæret mæsk af hele korn, og som har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. b) Bortset fra "Korn" har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. 3

6 d) Kornbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Kornbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) For at spiritus kan betegnes "kornbrandy", skal den være fremstillet ved destillation til under 95% vol. af gæret mæsk af hele korn og have organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. 4. Vinbrændevin a) Vinbrændevin er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved destillation til under 86% vol. af vin eller vin tilsat alkohol med henblik på destillation eller ved gendestillation til under 86% vol. af et vindestillat ii) iii) der har et indhold af flygtige stoffer på 125 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover der har et maksimumsindhold af methanol på 200 g/hl alkohol (100% vol.). b) Vinbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. 4

7 e) Vinbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Efter lagring må vinbrændevin stadig bringes i omsætning som "vinbrændevin", hvis den er lagret i mindst den periode, der er foreskrevet for den spiritus, der er defineret i kategori 5 i dette bilag. 5. Brandy eller Weinbrand a) Brandy eller Weinbrand er spiritus: i) der er fremstillet af vinbrændevin, eventuelt tilsat vindestillat, der er destilleret til under 94,8% vol., såfremt dette destillat ikke udgør mere end 50% af alkoholindholdet i færdigvaren ii) iii) iv) der er lagret i mindst et år i egetræsbeholdere eller i mindst seks måneder i egetræsfade, der rummer under liter hver der har et indhold af flygtige stoffer på 125 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover, der udelukkende hidrører fra destillation eller gendestillation af de anvendte råvarer der har et maksimumsindhold af methanol på 200 g/hl alkohol (100% vol.). b) Brandy eller Weinbrand har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 36%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. 5

8 d) Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Brandy eller Weinbrand må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 6. Brændevin af presserester af druer eller druemarc a) Brændevin af presserester af druer eller druemarc er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende af presserester af druer, der er gæret og destilleret enten direkte med vanddamp eller efter tilsætning af vand ii) iii) iv) til presseresterne kan der tilsættes en mængde bærme, som ikke overstiger 25 kg bærme pr. 100 kg presserester den mængde alkohol, der stammer fra bærmen, må ikke overstige 35% af den samlede alkoholmængde i færdigvaren destillationen foretages med presseresterne til under 86% vol. v) gendestillation til samme alkoholindhold er tilladt vi) den har et indhold af flygtige stoffer på 140 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover og et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100% vol.). 6

9 b) Brændevin af presserester af druer eller druemarc har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5% c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Brændevin af presserester af druer eller druemarc må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Brændevin af presserester af druer eller druemarc må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 7. Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc a) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation til under 86% vol. af presserester af frugter undtagen presserester af druer ii) iii) iv) den har et minimumsindhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100% vol.) den har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100% vol.) i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100% vol.) v) gendestillation til samme alkoholindhold, jf. punkt i), er tilladt. 7

10 b) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc må ikke tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Varebetegnelsen består af frugtnavnet efterfulgt af "brændevin af presserester" eller efterfulgt af "marc". Anvendes der presserester af flere forskellige frugter, er varebetegnelsen "brændevin af presserester af frugter" eller "frugtmarc". 8. Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy a) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af det produkt, der fremkommer ved alkoholgæring af ekstraktet af korender eller af tørrede druer af sorten Alexandria-muskat, destilleret til under 94,5% vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer. b) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må ikke tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 8

11 9. Frugtbrændevin a) Frugtbrændevin er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af en kødet frugt eller most af denne frugt, bær eller grøntsager med eller uden sten ii) iii) iv) der er destilleret til under 86% vol., således at destillatet får aroma og smag af de destillerede råmaterialer der har et indhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover hvis indhold af cyanbrinte, for så vidt angår brændevin af stenfrugter, ikke må overstige 7 g/hl alkohol (100% vol.). b) Frugtbrændevin har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100% vol.). Maksimumsindholdet af methanol for følgende frugtbrændevine er dog: i) g/hl alkohol (100% vol.), når brændevinen er fremstillet af følgende frugter eller bær: blomme (Prunus domestica L.) 9

12 mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) sveskeblomme (Prunus domestica L.) æble (Malus domestica Borkh.) pære (Pyrus communis L.) undtagen pære af sorten Williams (Pyrus communis L. cv "Williams") hindbær (Rubus idaeus L.) brombær (Rubus fruticosus auct. aggr.) abrikos (Prunus armeniaca L.) fersken (Prunus persica (L.) Batsch) ii) g/hl alkohol (100% vol.), når brændevinen er fremstillet af følgende frugter eller bær: Williamspære (Pyrus communis L. cv "Williams") ribs (Ribes rubrum L.) solbær (Ribes nigrum L.) 10

13 rønnebær (Sorbus aucuparia L.) hyldebær (Sambucus nigra L.) kvæde (Cydonia oblonga Mill.) enebær (Juniperus communis L. og/eller Juniperus oxicedrus L.). c) Frugtbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. d) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. e) Frugtbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. f) Varebetegnelsen på frugtbrændevin er navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af "-brændevin", f.eks. kirsebærbrændevin eller kirsch, blommebrændevin eller slivovits, mirabel-, fersken-, æble-, pære-, abrikos-, figen-, citrusfrugt-, drueeller anden frugtbrændevin. Den kan ligeledes betegnes med frugtnavnet efterfulgt af "-wasser". Frugtnavnet alene må kun anvendes i stedet for frugtnavnet efterfulgt af "-brændevin", når det drejer sig om følgende frugter eller bær: mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) blomme (Prunus domestica L.) 11

14 sveskeblomme (Prunus domestica L.) jordbærtræ (Arbutus unedo L.) æblesorten Golden Delicious. Hvis der er en risiko for, at de endelige forbrugere har svært ved at forstå en af disse varebetegnelser, skal mærkningen desuden forsynes med ordet "spiritus", eventuelt ledsaget af en forklaring. g) Varebetegnelsen Williams er forbeholdt pærebrændevin, der udelukkende er fremstillet af pærer af sorten Williams. h) Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, betegnes produktet "frugtbrændevin" eller "grøntsagsbrændevin" alt efter hvad der er relevant. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter anvendt mængde. 10. Brændevin af æblecider og pærecider a) Brændevin af æblecider og pærecider er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved destillation af æble- eller pærecider til under 86% vol., således at destillatet får aroma og smag af frugten ii) der har et indhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover 12

15 iii) som har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100% vol.). b) Brændevin af æblecider og pærecider har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af æblecider og pærecider må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 11. Honningbrændevin a) Honningbrændevin er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation af honningmæsk ii) der er destilleret til under 86% vol., således at destillatet har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. b) Honningbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Honningbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. 13

16 e) Honningbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Honningbrændevin må kun sødes med honning. 12. Hefebrand eller spiritus af bærme a) Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller gæret frugt til under 86% vol. b) Hefebrand eller spiritus af bærme har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Hefebrand eller spiritus af bærme må ikke tilsættes aromastoffer. e) Hefebrand eller spiritus af bærme må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Varebetegnelsen Hefebrand eller spiritus af bærme skal suppleres med den anvendte råvares navn. 13. Bierbrand eller eau de vie de bière a) Bierbrand eller eau de vie de bière er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved direkte destillation under normalt tryk af frisk øl på en sådan måde, at destillatet får et alkoholindhold på under 86% vol. samt øllets organoleptiske egenskaber. 14

17 b) Bierbrand eller eau de vie de bière har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Bierbrand eller eau de vie de bière må ikke tilsættes aromastoffer. e) Bierbrand eller eau de vie de bière må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 14. Topinambur eller jordskokbrændevin a) Topinambur eller jordskokbrændevin er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation af jordskokker (Helianthus tuberosus L.) til under 86% vol. b) Topinambur eller jordskokbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38%. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. d) Topinambur eller jordskokbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Topinambur eller jordskokbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 15

18 15. Vodka a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af landbrugsethanol fremstillet ved forgæring med gær af enten: i) kartofler og/eller korn eller ii) andre landbrugsråvarer, der er destilleret og/eller rektificeret med det formål selektivt at svække råvarernes og gæringsbiprodukternes organoleptiske egenskaber. Denne proces kan efterfølges af gendestillation og/eller behandling med passende hjælpestoffer, herunder behandling med aktivt kul, for at bibringe produktet dets særlige organoleptiske egenskaber. Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100% vol.). b) Vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) De eneste aromastoffer, der må tilsættes, er naturlige aromaforbindelser, der findes i destillatet af de forgærede råvarer. Derudover kan produktet bibringes særlige organoleptiske egenskaber, dog ikke en fremherskende aroma. 16

19 d) Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af råvarerne i litra a), nr. i), skal være påført betegnelsen "fremstillet af " suppleret med navnet på den eller de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen. Etiketten skal være i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF. 16. Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation a) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation er spiritus: i) der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt 2, delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin og/eller destillat, der stammer fra den samme frugt, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86% vol. ii) der er fremstillet af følgende frugter eller bær: brombær (Rubus fruticosus auct. aggr.) jordbær (Fragaria spp.) blåbær (Vaccinium myrtillus L.) 17

20 hindbær (Rubus idaeus L.) ribs (Ribes rubrum L.) slåen (Prunus spinosa L.) almindelig røn (Sorbus aucuparia L.) storfrugtet røn (Sorbus domestica L.) kristtjørn (Ilex cassine L.) tarmvridrøn (Sorbus torminalis (L.) Crantz) hyldebær (Sambucus nigra L.) hyben af hunderose (Rosa canina L.) solbær (Ribes nigrum L.) banan (Musa spp.) passionsfrugt (Passiflora edulis Sims) stor mombin (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson) gul mombin (Spondias mombin L). 18

21 b) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation må ikke tilsættes aromastoffer. d) Ved mærkningen og præsentationen af brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation skal betegnelsen "fremstillet ved udblødning og destillation" anføres i betegnelsen, præsentationen eller mærkningen med bogstaver af samme skrifttype, størrelse og farve og i samme synsfelt som angivelsen "brændevin (med frugt- eller bærnavnet foranstillet)" og for flaskers vedkommende på forsideetiketten. 17. Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) a) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i kategori 16, punkt a), nr. ii), i dette bilag, eller grøntsager, nødder eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86% vol. b) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) må ikke tilsættes aromastoffer. 19

22 18. Ensian a) Ensian er spiritus, der er fremstillet på basis af et destillat af ensian, der selv er fremstillet ved gæring af ensianrødder med eller uden tilsætning af landbrugsethanol. b) Ensian har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Ensian må ikke tilsættes aromastoffer. 19. Spiritus med enebærsmag a) Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol og/eller kornbrændevin og/eller korndestillat med enebær (Juniperus communis L. og/eller juniperus oxicedrus L.). b) Spiritus med enebærsmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30%. c) Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv og/eller aromatiske planter eller plantedele, men enebærrets organoleptiske egenskaber skal være mærkbare, selv om de undertiden svækkes. d) Spiritus med enebærsmag kan forsynes med varebetegnelserne "Wacholder" eller "genebra". 20

23 20. Gin a) Gin er spiritus med enebærsmag, der er fremstillet ved aromatisering af organoleptisk egnet landbrugsethanol med enebær (Juniperus communis L.). b) Gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der må kun anvendes naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv til fremstilling af gin, således at enebærsmagen er fremherskende. 21. Destilleret gin a) Destilleret gin er: i) spiritus med enebærsmag, der er fremstillet udelukkende ved gendestillation af organoleptisk egnet landbrugsethanol af passende kvalitet med et oprindeligt alkoholindhold på mindst 96% vol. i traditionelle gin-klarepander, idet der tilsættes enebær (Juniperus communis L.) og andre naturlige planteprodukter, forudsat at enebærsmagen er den fremherskende, eller ii) en blanding af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer og/eller aromapræparater som præciseret i kategori 20, litra c). 21

24 b) Destilleret gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Gin, der fremstilles ved blot at tilsætte essenser eller aromastoffer til landbrugsethanol, er ikke destilleret gin. 22. London gin a) London gin er en type destilleret gin: i) der er fremstillet udelukkende af landbrugsethanol med et maksimumsindhold af methanol på højst 5 g/hl alkohol (100% vol.), og hvis aroma opstår ved gendestillation af ethanol i traditionelle klarepander sammen med alle de naturlige plantematerialer, der anvendes ii) iii) iv) hvis destillat har et alkoholindhold på mindst 70% vol. hvor eventuelt ekstra tilsat landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med egenskaberne i punkt 1 i bilag I, men med et maksimumsindhold af methanol på højst 5 g/hl alkohol (100% vol.) der ikke har et indhold af tilsat sødestof på mere end 0,1 gram sukker pr. liter færdigvare og ikke indeholder farvestoffer v) der ikke har et indhold af andre tilsatte ingredienser end vand. b) London gins minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen er 37,5%. c) Betegnelsen "London gin" kan suppleres med betegnelsen "dry". 22

25 23. Spiritus med kommensmag a) Spiritus med kommensmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med kommen (Carum carvi L.). b) Spiritus med kommensmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30%. c) Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv, men kommensmagen skal være fremherskende. 24. Akvavit eller aquavit a) Akvavit eller aquavit er spiritus med kommen- og/eller dildsmag, der er aromatiseret ved anvendelse af et urte- eller krydderidestillat. b) Akvavit eller aquavit har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv, men de pågældende drikkevarers aroma skal for en stor dels vedkommende hidrøre fra destillater af kommen (Carum carvi L.) og/eller dildfrø (Anethum graveolens L.), og tilsætning af essensolier er forbudt. d) Bitterstoffer må ikke påvirke smagen afgørende; tørstofindholdet må ikke overstige 1,5 g/100 ml. 23

26 25. Spiritus med anissmag a) Spiritus med anissmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige ekstrakter af stjerneanis (Illicium verum Hook f.), grøn anis (Pimpinella anisum L.), fennikel (Foeniculum vulgare Mill.) eller enhver anden plante, der indeholder den samme aromatiske hovedbestanddel, efter en af følgende metoder eller en kombination deraf: i) udblødning og/eller destillation ii) iii) gendestillation af alkohol under samtidig anvendelse af frø eller andre dele af ovennævnte planter tilsætning af naturlige destillerede ekstrakter af anisholdige planter. b) Spiritus med anissmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Ved fremstillingen af spiritus med anissmag må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. d) Der kan derudover anvendes andre naturlige vegetabilske ekstrakter eller aromatiske frø, men anissmagen skal være fremherskende. 24

27 26. Pastis a) Pastis er spiritus med anissmag, der også indeholder naturlige ekstrakter af lakridsrod (Glycyrrhiza spp.), hvilket medfører tilstedeværelse af de såkaldte "chalkone" farvestoffer samt et indhold af glycyrrhizinsyre på mindst 0,05 og højst 0,5 g pr. liter. b) Pastis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 40%. c) Ved fremstillingen af pastis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. d) Pastis har et indhold af sukker, udtrykt i invertsukker, på under 100 g pr. liter og et indhold af anethol på mindst 1,5 og højst 2 g pr. liter. 27. Pastis de Marseille a) Pastis de Marseille er pastis med et anetholindhold på 2 g pr. liter. b) Pastis de Marseille har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 45%. c) Ved fremstillingen af pastis de Marseille må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 25

28 28. Anis a) Anis er spiritus med anissmag, hvis karakteristiske aroma udelukkende stammer fra grøn anis (Pimpinella anisum L.) og/eller stjerneanis (Illicium verum Hook f.) og/eller fennikel (Foeniculum vulgare Mill.). b) Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35%. c) Ved fremstillingen af anis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 29. Destilleret anis a) Destilleret anis er anis, der indeholder alkohol, som er destilleret med de frø, der er nævnt i kategori 28, litra a), samt, i tilfælde af geografiske betegnelser, mastiks og andre aromatiske frø, planter eller frugter, forudsat at denne alkohol udgør mindst 20% af den destillerede anis' alkoholindhold. b) Destilleret anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35%. c) Ved fremstillingen af destilleret anis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 26

29 30. Spiritus med bitter smag eller bitter a) Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv. b) Spiritus med bitter smag eller bitter har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Spiritus med bitter smag eller bitter kan også betegnes "amer" eller "bitter", eventuelt kombineret med et andet udtryk. 31. Aromatiseret vodka a) Aromatiseret vodka er vodka, der har fået tilført en fremherskende smag, der ikke stammer fra råvarerne. b) Aromatiseret vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5%. c) Aromatiseret vodka kan være sødet, sammenstukket, aromatiseret, modnet eller tilsat farve. d) Varebetegnelsen for aromatiseret vodka kan indeholde betegnelsen på en fremherskende aroma i forbindelse med ordet "vodka". 27

30 32. Likør a) Likør er spiritus: i) der har et minimumsindhold af sukker, udtrykt i invertsukker, på: 70 g/liter, når det gælder kirsebærlikør, hvori ethanolen udelukkende består af kirsebærbrændevin 80 g/liter, når det gælder ensianlikør eller lignende likører, der er fremstillet med ensian eller lignende planter som eneste aromastof 100 g/liter i alle andre tilfælde ii) der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat landbrugsprodukter eller fødevarer såsom fløde, mælk eller andre mejeriprodukter, frugt, vin eller aromatiseret vin som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter 1. b) Likør har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Ved fremstillingen af likør må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF og naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. ii), i samme direktiv. 1 EFT L 149 af , s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsestraktaten af

31 Der må dog ikke anvendes naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. ii), i nævnte direktiv ved fremstilling af følgende likører: i) frugtlikører af følgende frugter: solbær kirsebær hindbær brombær blåbær citrusfrugter multebær agerbær tranebær tyttebær havtorn ananas 29

32 ii) plantelikører af følgende planter: pebermynte ensian anis génépi rundbælg. d) Følgende sammensatte udtryk kan anvendes ved præsentation af likører, der er fremstillet i Fællesskabet, for at henvise til etablerede produktionsmetoder med brug af landbrugsethanol: prune brandy orange brandy apricot brandy cherry brandy solbærrom, også benævnt blackcurrant rum. 30

33 Ved mærkning og præsentation af disse likører skal det sammensatte udtryk i mærkningen stå på én linje med ensartede bogstaver af samme skrifttype og farve, og ordet "likør" skal stå i umiddelbar nærhed heraf med mindst lige så store bogstavtyper. Hvis alkoholen ikke stammer fra den angivne spiritus, skal dens oprindelse angives i mærkningen i samme synsfelt som det sammensatte udtryk og betegnelsen "likør", enten ved angivelse af, hvilken type landbrugsalkohol der er anvendt, eller med ordene "fremstillet af" eller "på basis af" efterfulgt af udtrykket "landbrugsalkohol". 33. Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare) a) Spiritus betegnet som Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare), bortset fra mejeriprodukter, er likør med et minimumsindhold af sukker på 250 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare) har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for denne spiritus. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 31

34 34. Crème de cassis a) Crème de cassis er en solbærlikør, der indeholder mindst 400 g sukker pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Crème de cassis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for crème de cassis. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 35. Guignolet a) Guignolet er en likør, der er fremstillet ved udblødning af kirsebær i landbrugsethanol. b) Guignolet har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for Guignolet. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 32

35 36. Punch au rhum a) Punch au rhum er en likør, hvis alkoholindhold udelukkende stammer fra rom. b) Punch au rhum har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for punch au rhum. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 37. Sloe gin a) Sloe gin er en likør, der er fremstillet ved udblødning af slåen i gin med eventuel tilsætning af slåensaft. b) Sloe gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 25%. c) Ved fremstillingen af sloe gin må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 33

36 38. Sambuca a) Sambuca er en farveløs likør med anissmag: i) der indeholder destillater af grøn anis (Pimpinella anisum L.), stjerneanis (Illicium verum L.) eller andre krydderurter ii) iii) der har et minimumssukkerindhold på 350 g pr. liter udtrykt i invertsukker der har et naturligt anetholindhold på mindst 1 g og højst 2 g pr. liter. b) Sambuca har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for sambuca. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 39. Maraschino, marrasquino eller maraskino a) Maraschino, marrasquino eller maraskino er en farveløs likør, der er aromatiseret hovedsagelig ved anvendelse af et destillat af maraska eller det produkt, der fremkommer ved udblødning af kirsebær eller dele af kirsebær i landbrugsethanol, og som har et minimumssukkerindhold på 250 g pr. liter udtrykt i invertsukker. 34

37 b) Maraschino, marrasquino eller maraskino har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 24%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for maraschino, marrasquino eller maraskino. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 40. Nocino a) Nocino er en likør, der er aromatiseret hovedsagelig ved udblødning og/eller destillation af hele grønne valnødder (Juglans regia L.), og som har et minimumssukkerindhold på 100 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Nocino har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30%. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for nocino. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 35

38 41. Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat a) Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat og/eller brændevin, og hvis ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren. b) Uanset artikel 2, stk. 1, litra c), har æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 14%. c) Ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat må der kun anvendes naturlige eller naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 42. Likør med æg a) Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat og/eller brændevin, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren. 36

39 b) Likør med æg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Ved fremstillingen af likør med æg må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 43. Mistrà a) Mistrà er en farveløs spiritus, der er aromatiseret med anis eller naturlig anethol: i) der har et naturligt anetholindhold på mindst 1 g og højst 2 g pr. liter. ii) iii) der også kan indeholde et destillat af krydderurter der ikke indeholder tilsat sukker. b) Mistrà har et alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 40% og højst 47%. c) Ved fremstillingen af mistrà må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 37

40 44. Väkevä glögi eller spritglögg a) Väkevä glögi eller spritglögg er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige eller naturidentiske aromastoffer af nelliker og/eller kanel ved hjælp af en af følgende processer: udblødning og/eller destillation, gendestillation af alkohol under samtidig anvendelse af dele af ovennævnte planter, tilsætning af naturlige eller naturidentiske aromaer af nelliker eller kanel eller en kombination af disse metoder. b) Väkevä glögi eller spritglögg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15%. c) Andre naturlige eller naturidentiske planteekstrakter af aromaer i overensstemmelse med direktiv 88/388/EØF kan også anvendes, men aromaen af de anførte krydderier skal være fremherskende. d) Indholdet af vin eller vinprodukter i færdigvaren må ikke overstige 50%. 45. Berenburg eller Beerenburg a) Berenburg eller Beerenburg er spiritus: i) der er fremstillet af landbrugsethanol ii) iii) ved udblødning af frugt eller planter eller dele deraf der som specifik aroma indeholder destillat af ensianrødder (Gentiana lutea L.), enebær (Juniperus communis L.) og laurbærblade (Laurus nobilis L.) 38

41 iv) der har lysebrun til mørkebrun farve v) der eventuelt er sødet og har et maksimumsindhold af sukker på 20 g pr. liter udtrykt i invertsukker b) Berenburg eller Beerenburg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30%. c) Ved fremstillingen af Berenburg eller Beerenburg må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 46. Honning- eller mjødnektar a) Honning- eller mjødnektar er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af en blanding af gæret honningmæsk og honningdestillat og/eller landbrugsethanol, og som har et alkoholindhold fra gæret honningmæsk på mindst 30% vol. b) Honning- eller mjødnektar har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 22%. c) Ved fremstillingen af honning- eller mjødnektar må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF, og honningsmagen skal være fremherskende. d) Honning- eller mjødnektar må kun sødes med honning. 39

42 Anden spiritus 1. Rum-Verschnitt fremstilles i Tyskland ved sammenstikning af rom og alkohol, hvor mindst 5% af alkoholen i færdigvaren skal hidrøre fra rom. Rum-Verschnitt har et minimumsalkoholindhold på 37,5%. Ved betegnelsen, præsentationen og mærkningen af Rum-Verschnitt skal udtrykket Verschnitt angives med bogstaver af samme skrifttype, størrelse og farve som "Rum" på samme linje som dette ord og for flaskers vedkommende være anbragt på forsideetiketten. I tilfælde af salg uden for det tyske marked skal produktets alkoholsammensætning anføres på etiketten. 2. Slivovice fremstilles i Den Tjekkiske Republik ved tilsætning af højst 30% vol. landbrugsethanol til blommedestillat før den endelige destillation. Dette produkt betegnes som "spiritus", og betegnelsen slivovice kan også anføres i samme synsfelt på forsideetiketten. Hvis denne tjekkiske slivovice bringes i omsætning i Fællesskabet, skal dens alkoholsammensætning angives på etiketten. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af betegnelsen slivovice om frugtbrændevin i henhold til kategori 9. 40

43

Vejledning for lokale varer, spiritus

Vejledning for lokale varer, spiritus Vejledning for lokale varer, spiritus Formål Formålet med denne vejledning for spiritus er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne vejledning og tilhørende bilag skal ses som

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0392 (COD) 15121/16 ADD 1 AGRI 651 WTO 344 CODEC 1803 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 125 endelig 2005/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989R1576 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1)

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1) BEK nr 1370 af 09/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01417 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 811 endelig 2004/0248 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 848 endelig 2007/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kt. Sagsnr.: 2009-20-221-00080 Dep.sagsnr. 14890 11. juni 2009 FVM 662 NOTAT TIL

Læs mere

Vejledning for lokale varer, marmelade, syltetøj, frugtgelé og kastanjecreme

Vejledning for lokale varer, marmelade, syltetøj, frugtgelé og kastanjecreme Vejledning for lokale varer, marmelade, syltetøj, frugtgelé og kastanjecreme Formål Formålet med denne vejledning for marmelade mv. er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 1) BEK nr 928 af 29/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8044-000003 Senere

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Disposition Hvilke regler er relevante/kan anvendes? Hvad skal virksomhederne

Læs mere

dyrkningsområder (4); de særlige regler for produktion og

dyrkningsområder (4); de særlige regler for produktion og 13. 8. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 231 / 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING ( EØF) Nr. 2332/ 92 af 13. juli 1992 om mousserende vine fremstillet

Læs mere

Varedeklarationer og overfølsomhed

Varedeklarationer og overfølsomhed Varedeklarationer og overfølsomhed 2 Varedeklarationer og overfølsomhed Reglerne gælder for færdigpakkede fødevarer 4 Oplysningerne står i ingredienslisten 4 Nye regler fra 25. november 2005 4 Ingredienser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R1601 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Byg molekyler af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler.

Byg molekyler af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler. Molekyler af alkohol Byg molekyler af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler. 3.1 7.1 - Molekylbyggesæt Byg alkohol-molekyler med 1, 2 og 3 C-atomer og 1 OH-gruppe. Tegn deres stregformler her,

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) L 6/8 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/22 af 7. januar 2016 om forebyggelse og reduktion af ethylcarbamatforurening i brændevin af stenfrugter og brændevin af presserester af stenfrugter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER. FORTOLKNINGSNOTAT Nr. 2015/01 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER Direktorat I. Landbrugslovgivning og procedurer I.1. Landbrugsret, forenkling Udsendelsesdato 8.7.2015 FORTOLKNINGSNOTAT

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 332 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00868

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, præsentation

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 310 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 310 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 310 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. juli 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 KEMI A-NIVEAU. Tirsdag den 27. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-KEA

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 KEMI A-NIVEAU. Tirsdag den 27. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-KEA STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 KEMI A-NIVEAU Tirsdag den 27. maj 2008 Kl. 09.00 14.00 STX081-KEA Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer. De stillede spørgsmål indgår

Læs mere

MARKEDSANDELE FOR IMPORTERET BORDVIN 2008 (stille vin)

MARKEDSANDELE FOR IMPORTERET BORDVIN 2008 (stille vin) MARKEDSANDELE FOR IMPORTERET BORDVIN 2008 (stille vin) Totalmængde 2008 i liter: 2008 2007 Nr. Import fordelt på lande mio. liter Markedsandel mio. liter Markedsandel 1. Chile 31,3 15,9% 28,2 14,0% 2.

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Spørgsmål til udkast til ændringer i autorisationsbekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på rika@fvst.dk eller Carl-Aage Morgen på cam@fvst.dk.

Spørgsmål til udkast til ændringer i autorisationsbekendtgørelsen kan rettes til undertegnede på rika@fvst.dk eller Carl-Aage Morgen på cam@fvst.dk. Til eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00108/RIKA 07.05.2015 Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. - nye regler for stalddørssalg

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 333 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/3. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. Sagsnr.: PD 10-2008-000005/Dep. sagsnr. 5003 Den

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr. 1 2. marts 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr. 1 2. marts 2015 22. årgang nr. 1 2. marts 2015 Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, ny Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2015 C(2015) 3035 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0331/2000 03/07/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. juni 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 562 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Whisky. High Commissioner 200 cl Old Scotch Export

Whisky. High Commissioner 200 cl Old Scotch Export Whisky 12 stk. 117 High Commissioner 200 cl Old Scotch Export 200 450 360 121 123 579 582 Glen Ranoch Special Reserve 70 cl Scotland; Single Highland Malt. En dejlig voksagtig med antydninger af citrusfrugter,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 2001L0112 DA 27.04.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER?

HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? HVAD ER INDUSTRIELLE ENZYMER? Enzymer er proteiner, som i naturen sætter gang i biokemiske reaktioner i alle levende organismer. Det er enzymer, der omdanner maden i vores maver til energi og de visne

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Alkohol Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 7 Skole: Navn: Klasse:

Alkohol Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 7 Skole: Navn: Klasse: Alkohol Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 7 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Der findes mange forskellige alkoholer. Hvad hedder den alkohol, der er i alkoholiske drikke som øl, vin og spiritus? Der er

Læs mere

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg

Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Dato: 11-04-2011 Sagsnr.: 190-2010-28719 Dok.nr.: 190-2011-66748 Baggrund Børne- og Skoleudvalget har vedtaget

Læs mere

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse

Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse Den 4. marts 2010 Mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelse I har ønsket en vurdering af mulighederne for at anvende uddannelsesklausuler som sociale klausuler i forbindelse med offentlige

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27.

Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. Ordregivers opsigelse af kontrakt ved advokat Lotte Hummelshøj Medlemskonference i Dansk Forening for Udbudsret den 27. januar 2016 Ordregiver kan opsige en indgået kontrakt 185, stk. 1 i udbudsloven:

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KONKURRENCERETSFORENINGEN

KONKURRENCERETSFORENINGEN KONKURRENCERETSFORENINGEN EU-DOMSTOLENS DOM AF 27. MARTS 2012 SAG C-209/10, POST DANMARK MOD KONKURRENCERÅDET 24. maj 2012 Advokat Søren Zinck Side 1 Historik -Udspringer af Konkurrencerådets afgørelser

Læs mere

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Statsstøttepolitik Koordinering af statsstøtte Bruxelles, den GD D(2004) FÆLLESSKABSRAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE I FORM AF KOMPENSATION FOR

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 395/2010 af 7. maj 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

Smagens Dag 2009. Smag det sure med det søde

Smagens Dag 2009. Smag det sure med det søde Smagens Dag 2009 Smag det sure med det søde Navn: Klasse: Intro På Smagens Dag skal du opleve, udfordre og træne din smagssans. Du kan smage 5 grundsmage:, surt, salt, bittert og umami. Du smager med tungen

Læs mere

Ydermere var missionen at skabe energidrikke med naturlig duft, naturlig farve og ikke mindst med en autentisk og forfriskende smag.

Ydermere var missionen at skabe energidrikke med naturlig duft, naturlig farve og ikke mindst med en autentisk og forfriskende smag. Define Energy Drink opstod i frustration over stigende forbrug af energidrikke indeholdende taurin, hvidt sukker og konserveringsmidler og disses påvirkninger på vore kroppe. Ydermere var missionen at

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

HØRINGSSVAR - j.nr. 2016-29-33-00084

HØRINGSSVAR - j.nr. 2016-29-33-00084 Fødevarestyrelsen Att.: Sofie Faltum 08.03.2016 HØRINGSSVAR - j.nr. 2016-29-33-00084 Vedr. Revideret vejledning om mærkning af fødevarer. Vi har vurderet dette udkast: Revideret vejledning om mærkning

Læs mere

Vejledning om frugtsaft m.v.

Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5 2.1 Frugtsaft...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt 28. oktober 2014 J.nr. 14-2340667 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2007 KOM(2007) 671 endelig 2006/0147 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 490 endelig 2010/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende

Læs mere

110,- 100,- SPAR 89,90 2 FLASKER. Ovnklar svinekam Ridset og uden ben 2,5-3,0 kg Kg-pris maks. 40,00

110,- 100,- SPAR 89,90 2 FLASKER. Ovnklar svinekam Ridset og uden ben 2,5-3,0 kg Kg-pris maks. 40,00 Tilbudsavisen gælder fra torsdag d. 19. november til og med onsdag d. 25. november 2 FLASKER 100,- 110,- SPAR 89,90 Spier Vintage Sydafrika Flere varianter 2 x 75 cl Literpris 73,33 Frit valg Ovnklar svinekam

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D039870/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039870/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet

BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet RENGØRING af REKVISITTER Pluk druer Afstilkning l Gær Frugtmasse / \ Tilbered GoFerm GÆRnæring Tilsæt sulfit og enzymer 43º - 45º opvarmning ca. 20º C. Ved 40ºopløs

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1

Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen side: 1 Sikker Slank Kort fortalt Af John Buhl e-bog Forlaget Nomedica 1. udgave juni 2016 ISBN: 978-87-90009-34-2 Sikker Slank kort fortalt Til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

FRA INDKØB TIL SALG...

FRA INDKØB TIL SALG... Fra indkøb til salg Kalkulere betyder beregne. Dette hæfte handler om at beregne - kalkulere - Hvor meget der skal bruges til en bestemt opskrift - Hvor meget svind der er på råvarerne - Hvad varerne koster

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte

Læs mere