Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ"

Transkript

1 Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat med at falde i takt med Den Europæiske Centralbanks obligationsopkøb, og den gennemsnitlige obligationsrente i Tyskland er allerede nu nede under nul. Renten på tyske obligationer med en løbetid på op til ni år er negativ, og renten på løbetider op til fem år ligger under minus 20bp, der er grænsen for, hvornår ECB vil opkøbe obligationer. Vi venter, at tendensen til lavere eurorenter fortsætter året ud til trods for, at vi nu har et mere positivt syn på europæisk økonomi og på inflationsudsigterne. Rentefaldet vil imidlertid ske i et roligere tempo end hidtil i år. ECB har i realiteten skabt en mangelpræmie, der vil få rentekurven til at flade yderligere, og vi venter, at renterne falder til et nyt bundniveau i de kommende 3-6 måneder. Der er nu udsigt til, at den 10- årige tyske statsobligationsrente kommer ned i nul eller derunder inden for de næste par måneder. Den ventede stigning i obligationsrenterne i USA vil formentlig ikke i større grad smitte af på eurorenterne i den nærmeste fremtid. Obligationsrenterne er også faldet i USA på det seneste, da markedet har udskudt den ventede første renteforhøjelse pga. den skuffende udvikling i amerikansk økonomi i 1. kvartal. Investorerne viser samtidig stigende interesse for amerikanske statsobligationer, der ses som højrente -papirer, i et miljø, hvor de europæiske og japanske renter ligger i nul eller derunder. Vi tror imidlertid, at afmatningen i amerikansk økonomi i 1. kvartal var midlertidig, og at væksten vil ligge over trend i resten af Det ser derfor stadig ud til at Fed begynder at forhøje renten i år. Vi venter den første renteforhøjelse i USA i september og endnu en renteforhøjelse i december. I 2016 og 2017 venter vi gradvise renteforhøjelser på gennemsnitligt 100bp om året. Der er derfor udsigt til en betydelig stigning i de 2-5-årige renter i USA. Samtidig vil der være lagt et loft over de lange renter som følge af investorernes efterspørgsel og et marked, der ser ud til at undervurdere, hvor hurtigt Fed vil gå frem med renteforhøjelserne. Vi venter derfor en fortsat fladning af rentekurven i USA i det 2-årige, 5-årige og årige segment. Vores renteprognose indebærer, at EUR/USD-rentesspændet kører yderligere ud. Skandinavien rentekurven flader yderligere Danmarks Nationalbank ventes at holde renten uændret de næste 12 måneder. Desuden venter vi, at udviklingen i rentespændet til euroen vender, og at rentespændet vil køre lidt ind igen. I Sverige ser vi kun begrænsede muligheder for et fald i swaprenterne i segmentet op til de 5-årige løbetider i de kommende 3-6 måneder, men der er potentiale for yderligere rentefald fra fem år og ud. Riksbanken ventes fortsat at agere proaktivt, og der er stor sandsynlighed for, at de sætter renten ned igen (muligvis i små skridt ad gangen) samt øger opkøbene af statsobligationer. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Markedet indregner mere end to rentenedsættelser endnu i Norge. Det, mener vi, er for optimistisk, og vi venter, at den 2-årige swapkurve vil flade yderligere.

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Allan von Mehren Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Senioranalytiker Jens Nærvig Pedersen Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro & Renter Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt april

3 Prognose for euroområdet Vi venter, at der kommer mere gang i den økonomiske aktivitet i euroområdet, og vores vækstprognose for 2015 på 1,6 % ligger over konsensusforventningen (1,3 %). Drivkræfterne bag vækstfremgangen er bl.a. 1) den lavere oliepris, der understøtter privatforbruget, som i forvejen ser pænt ud; 2) en svagere effektiv euro, hvilket er godt for eksporten; 3) billigere banklån og lempeligere kreditvilkår; 4) aftagende usikkerhed, hvilket understøtter investeringerne; og endelig 5) mindre modvind fra finanspolitikken. Deflationen i euroområdet aftog yderligere i marts især på grund af inflationen i råvarepriserne, mens kerneinflationen igen faldt til et bundniveau på 0,6 %. Den samlede inflation ventes at blive trukket op af en stigning i olieprisen i 2015, men kerneinflationen vil sandsynligvis fortsat være lav i lang tid. Pengepolitik og pengemarked Centralbankchef Mario Draghi gjorde det på mødet i Den Europæiske Centralbank i denne uge klart, at de skitserede kvantitative lempelser med opkøb af statsobligationer skal gennemføres fuldt ud for at virke. Draghi satte samtidig en stopper for debatten om en ny nedsættelse af indlånsrenten, idet han to gange under spørgerunden klart afviste, at indlånsrenten vil blive nedsat. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der er obligationer nok at købe, sagde Draghi, at der ikke er grund til bekymring på nuværende tidspunkt, og han sammenlignede obligationsopkøbsprogrammet med et maraton, hvor centralbanken kun lige har løbet den første kilometer. Trods bedringen i de økonomiske udsigter tror vi, at både de tyske obligationsrenter og swaprenterne i euroområdet skal længere ned. Omkring 30 % af EUR-statsobligationerne har nu en negativ rente, og renten på tyske statsobligationer ligger under -20bp i segmentet op til de 5-årige løbetider (-20bp er grænsen for, hvornår ECB vil købe obligationer). Den lave obligationsrente og ECB s opkøbsprogram sender både investorerne og ECB længere ud på statskurven. Vi venter derfor nu, at den 10-årige tyske statsobligationsrente falder til nul i de kommende måneder, og vi udelukker absolut ikke en negativ rente. Højere obligationsrenter i USA vil formentlig have en mindre effekt især på 3 og 6 måneders sigt. Vi regner med, at asset-swap-spændet kører ud, og venter derfor i det store og hele uændrede swaprenter over hele kurven. Vores prognose ligger en anelse under forward-markedet, men vi ser en vis sandsynlighed for, at eurorenterne overrasker opad i forhold til vores forventninger på 12 måneders sigt som følge af udviklingen i obligationsrenterne i USA. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve 1.2 % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Mar Apr-15 3-måneders Euribor-rente april

4 Prognose for Danmark De økonomiske indikatorer har taget en positiv drejning på det seneste. Dankort-tallene og bilsalget tegner et billede af fremgang i privatforbruget i marts efter to sløje måneder. Samtidig stiger boligpriserne nu over en bredere kam. Eksporten faldt lidt i februar, men udviklingen er stadig klart positiv som følge af højere eksport til USA, Kina og Tyskland. Dansk økonomi har kurs mod en vækst lidt over den langsigtede vækstrate (trendniveauet) i år. Inflationen fortsætter også op, og den er steget fra -0,1 % på årsbasis i januar til 0,6 % i marts. Vi venter, at inflationen vil fortsætte med at stige fremover. Pengepolitik og pengemarked Kronekursen steg til over 7,4700 mod euroen i slutningen af marts, hvilket er det højeste niveau siden euroens indførelse i Kronesvækkelsen skyldes rekordstore udbyttebetalinger fra de danske virksomheder. En række faktorer taler for, at kronen skal styrkes. Det gælder f.eks. usikkerheden om Grækenlands gældssituation, virkningerne af Den Europæiske Centralbanks opkøb af statsobligationer og de pengepolitiske lempelser i flere nabolande. Desuden har Nationalbanken forhøjet bankernes såkaldte folioramme to gange i marts, hvilket i realiteten er ensbetydende med en renteforhøjelse, idet bankerne nu kan placere overskydende likviditet på foliokontoen hos Nationalbanken til en rente på 0,00 % i stedet for i indskudsbeviser til en rente på minus 0,75 %. Vi venter derfor, at Nationalbanken holder renten uændret i de kommende 12 måneder. Nationalbanken vil muligvis forhøje bankernes folioramme igen i 4. kvartal, hvor overskudslikviditeten ventes at stige yderligere. Samtidig ventes Nationalbanken at intervenere i valutamarkedet for at holde kronekursen inden for et spænd på 7,4440-7,4720 mod euroen. Nationalbankens beslutning om at suspendere udstedelsen af statsobligationer vil øge likviditeten på det danske pengemarked i årets løb, da budgetunderskuddet vil blive finansieret via træk på statens indskud hos Nationalbanken. Vi anslår den samlede effekt til omkring 70 mia. kroner. ne i Danmark er faldet den seneste måned i takt med faldet i eurorenterne, men rentespændet til euroen er samtidig kørt ud. Vi venter et fald i de danske renter fremover. Det skyldes, at den danske pengemarkedskurve efter vores vurdering er for stejl, idet pengemarkedet overvurderer, hvor hurtigt normaliseringen af det danske renteniveau i retning af eurorenterne vil ske. Vi venter desuden, at renterne i Danmark vil blive trukket ned af et lille fald i eurorenterne. Vores renteprognose på Danmark ligger denne gang under forward-markedet. På statsobligationsfronten regner vi med, at den danske statsgældsforvaltning genoptager udstedelserne i 4. kvartal DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve Statsobligationer % 1.2 bp Ændring, bp (h-akse) 17-Mar Apr-15 3M Cibor-rente april

5 Prognose for Sverige Efter at Riksbanken den 18. marts skruede fuldt op for de kvantitative lempelser (se mere nedenfor), har der været mindre opmærksomhed om de traditionelle realøkonomiske tal. Nu handler det kun om inflation. Den korte version er, at der ikke har været meget vækst på det seneste. Service- og bygge/anlægssektoren klarer sig fortsat pænt, men industrien halter bagefter. Inflationen er gradvist på vej op, tydeligvis som følge af den seneste tids svækkelse af SEK (højere priser på importerede varer og serviceydelser). Problemet er, at selv om den importerede inflation er steget i de sidste par måneder, udgør den kun omkring 0 % på årsbasis. Inflationen på indenlandske produkter ligger forholdsvis stabilt på ca. 1 %. Overenskomstforhandlingerne, der begynder senere på året, kommer til at spille en væsentlig rolle. Repræsentanter for Unionen, Sveriges største fagforening i den private sektor, har i et interview for nylig understreget, at høje lønkrav vil skade konkurrenceevnen og være et skridt i den forkerte retning hvilket ikke ligefrem er vand på Riksbankens mølle lige nu. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken nedsatte den 18. marts reporenten fra -0,10 % til -0,25 % og øgede samtidig obligationsopkøbene med nye 30 mia. svenske kroner. Opkøbene foretages i alle løbetider (helt ud til 2039). Hensigten er formentlig at gøre alt, hvad der er muligt, for at få mere gang i inflationen og hæve inflationsforventningerne, før overenskomstforhandlingerne begynder senere på året, så forhandlingerne ikke bliver påvirkede af lav inflation. Riksbanken ventes fortsat at agere proaktivt, og der er stor sandsynlighed for, at de sætter renten ned igen (muligvis i små skridt ad gangen) samt øger opkøbene af statsobligationer (og evt. andre finansielle aktiver). et indregner rentenedsættelser på i alt 7bp frem til sommer, hvilket efter vores vurdering ikke virker overdrevet. Tremåneders Stibor-renten har ligget solidt under nul 0 (p.t. -0,12 %) siden udmeldingen fra Riksbanken den 18. marts. Riksbankens obligationsopkøb påvirker naturligvis kun swapkurven indirekte. Obligationsrentekurven er fladet ud (størst fald i de 10-årige renter), mens der i store træk har været tale om et parallelskifte i swapkurven (på ca. 15bp). På trods af de ultralave renter giver hverken den internationale eller den indenlandske situation løfte om en generel rentestigning i Sverige på kort sigt. Vi ser kun begrænsede muligheder for et fald i swaprenterne i segmentet op til de 5-årige løbetider i de kommende 3-6 måneder, men der er potentiale for yderligere rentefald fra fem år og ud. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/03/ /04/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets april

6 Prognose for Norge Faldet i olieprisen vil betyde lavere olieinvesteringer i 2015, og det trækker væksten ned i år. Vi tror imidlertid, at den svagere norske krone og højere global vækst vil afbøde effekten af lavere oliepriser og -investeringer. Ledigheden vil stige, men kun i begrænset omfang på grund af omstillingen i norsk økonomi og landets fleksible arbejdsmarked. Usikkerheden om, hvordan olieprisfaldet vil påvirke tilliden blandt de norske forbrugere, virksomheder og banker m.v., er dog en risikofaktor. Vi venter vækst i fastlands-bnp på 1,8 % i 2015 mod 2,6 % i Norsk økonomi voksede hurtigere, end vi havde forventet, i 4. kvartal, hvor væksten var på 0,5 % på kvartalsbasis. Pengepolitisk og pengemarked Markedet havde ventet en rentenedsættelse på det pengepolitiske møde i marts, hvor den pengepolitiske rapport blev offentliggjort. Norges Bank valgte imidlertid at holde renten uændret, men sagde samtidig at de ser en høj sandsynlighed for en rentenedsættelse i 2. kvartal. Vi venter, at renten bliver nedsat en sidste gang på mødet i juni. Det vil bringe den ledende rente ned på 1,0 %, hvorefter renten formentlig vil være uændret i en længere periode. Finansmarkedernes forventninger til rentenedsættelser er mere aggressive end vores prognose, og FRA-markedet venter, at renten skal nedsættes mindst to gange i år. De norske swaprenter er steget siden rentenedsættelsen i december, og markedet indregner nu omkring to yderligere rentenedsættelser i Vi venter imidlertid en korrektion opad i de 2-årige markedsrenter på sigt. De 5- og 10-årige norske renter vil formentlig ligge stort set uændret på 3 og 6 måneders sigt, da der er udsigt til et fald i de 10-årige eurorenter. På 12 måneders sigt vil renterne i Norge stige lidt som følge af rentestigninger i USA i kombination med, at Norges Bank bevæger sig i retning af en neutral pengepolitiks holdning. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.4 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/03/ /04/ måneders Nibor-rente april

7 Prognose for USA Vi har fortsat et positivt syn på væksten i amerikansk økonomi i år, og den aktuelle afmatning vil formentlig være midlertidig. En stærkere amerikansk dollar vil ganske vist lægge bånd på eksporten, men vækstbilledet ser alt i alt pænt ud. Realindkomstvæksten i husholdningerne understøttes af jobfremgangen, og lønstigningerne ventes desuden at accelerere i 2. halvår. Samtidig trækker de lave oliepriser i positiv retning for privatforbruget, og selv om den amerikanske centralbank begynder at sætte renten op i år, så lægger de globale pengepolitiske lempelser et loft over de lange renter. Vi venter derfor, at væksten vil ligge pænt over trendniveauet i år. Løn- og kerneinflationen er fortsat afdæmpet, men så længe arbejdsmarkedet fortsat strammer til, vil Federal Reserve sandsynligvis fortsat sætte sin lid til, at inflationen nok skal stige på sigt. Pengepolitik og pengemarked Vi udskød efter rentemødet i den amerikanske centralbank i marts den forventede første renteforhøjelse på 25bp til september. Vi venter endnu en renteforhøjelse på 25bp i år efter den første renteforhøjelse i september fulgt af gradvise renteforhøjelser på gennemsnitligt 100bp om året i de følgende to år. Givet udsigten til, at den første renteforhøjelse kommer i september i år, venter vi en betydelig stigning i 3-måneders USD Libor-fixingerne det kommende år. Forward-renterne er faldet efter en række sløje nøgletal for nylig, og markederne tror nu endnu mindre på en renteforhøjelse til september, end det har været tilfældet hidtil i år. Vores prognose for fixing-renterne ligger derfor noget over forward-markedet. Markedet er ikke forberedt på, at Fed begynder at forhøje renten til september. Vi venter derfor stadig en betydelig stigning i swaprenterne i USA især i det 2-5-årige segment i takt med at den første renteforhøjelse nærmer sig. Samtidig lægger de aggressive pengepolitiske lempelser i Europa og Japan et loft over den lange ende af den amerikanske rentekurve. Samlet set venter vi en udfladning af rentekurven i de kommende 12 måneder. Vores prognose ligger over forward-markedet for alle løbetider. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 17-Mar Apr-15 3-måneders USD Libor-rente april

8 Prognose for Storbritannien De seneste nøgletal tyder på, at britisk økonomi er bremset op i 1. kvartal, og både industriproduktionen og byggeriet har skuffet. Vi venter imidlertid stigende vækst i de kommende kvartaler bl.a. som følge af en vækstfremgang i euroområdet og positiv reallønsvækst for første gang siden Inflationen i forbrugerpriserne var uændret 0,0 % på årsbasis i marts, hvilket er historisk lavt. Den meget lave inflation skyldes primært et fald i fødevare- og energipriserne. Kerneinflationen faldt imidlertid også igen til 1,0 % på årsbasis i marts fra 1,2 % i februar især på grund af lave lønstigninger og et fald i importpriserne, der skyldes en styrkelse af det britiske pund. Pengepolitik og pengemarked Referaterne af møderne i Bank of England i år viser, at centralbanken fortsat lægger vægt på en lempelig pengepolitik, og vi regner nu først med, at centralbanken begynder at forhøje renten den 15. november mod tidligere 15. august, da de ser ud til at være mere bekymrede over pundstyrkelsen end tidligere antaget. Samtidig betyder den meget lave inflation, at BoE har plads til at se tiden an, før de skrider til handling. Får vi imidlertid ret i forventningen om, at renteforhøjelsen kommer i 3. kvartal i år, undervurderer finansmarkederne fortsat i høj grad, hvor hurtigt BoE vil gå frem (markederne venter ikke den første renteforhøjelse før i 3. kvartal 2016). Vores prognose for rentefixingerne på pengemarkedet ligger derfor over forward-markedet på 3-12 måneders sigt. Vi forventer fortsat, at renteforhøjelserne kommer i et roligt tempo, og at den ledende rente vil nå op på 1,5 % ved udgangen af Vi har nedjusteret renteprognosen på Storbritannien med 10-20bp over hele rentekurven, da vi har udskudt den ventede første renteforhøjelse med tre måneder. Det britiske parlamentsvalg, der finder sted den 7. maj, vil kunne trække nedad for renterne på kort sigt. Meningsmålingerne har peget i retning af et ekstraordinært uforudsigeligt valgresultat, og det kan blive meget svært at danne en flertalsregering efter valget. Dette vil kunne trække renterne ned og skabe høj volatilitet i pundkursen også efter valget. Vi tror dog fortsat, at de britiske renter stiger markant på lidt længere sigt, og vores prognose ligger over forward-markedet på 3, 6 og 12 måneders sigt over hele kurven. Vi forventer en udfladning af den britiske rentekurve, idet det 0-5-årige segment vil stige mest, mens de aggressive pengepolitiske lempelser i Europa og Japan vil lægge en dæmper på rentestigningerne i den lange ende i tråd med udviklingen i USA. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Mar Apr-15 3-måneders Libor-rente april

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet april

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse april

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere