Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ"

Transkript

1 Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat med at falde i takt med Den Europæiske Centralbanks obligationsopkøb, og den gennemsnitlige obligationsrente i Tyskland er allerede nu nede under nul. Renten på tyske obligationer med en løbetid på op til ni år er negativ, og renten på løbetider op til fem år ligger under minus 20bp, der er grænsen for, hvornår ECB vil opkøbe obligationer. Vi venter, at tendensen til lavere eurorenter fortsætter året ud til trods for, at vi nu har et mere positivt syn på europæisk økonomi og på inflationsudsigterne. Rentefaldet vil imidlertid ske i et roligere tempo end hidtil i år. ECB har i realiteten skabt en mangelpræmie, der vil få rentekurven til at flade yderligere, og vi venter, at renterne falder til et nyt bundniveau i de kommende 3-6 måneder. Der er nu udsigt til, at den 10- årige tyske statsobligationsrente kommer ned i nul eller derunder inden for de næste par måneder. Den ventede stigning i obligationsrenterne i USA vil formentlig ikke i større grad smitte af på eurorenterne i den nærmeste fremtid. Obligationsrenterne er også faldet i USA på det seneste, da markedet har udskudt den ventede første renteforhøjelse pga. den skuffende udvikling i amerikansk økonomi i 1. kvartal. Investorerne viser samtidig stigende interesse for amerikanske statsobligationer, der ses som højrente -papirer, i et miljø, hvor de europæiske og japanske renter ligger i nul eller derunder. Vi tror imidlertid, at afmatningen i amerikansk økonomi i 1. kvartal var midlertidig, og at væksten vil ligge over trend i resten af Det ser derfor stadig ud til at Fed begynder at forhøje renten i år. Vi venter den første renteforhøjelse i USA i september og endnu en renteforhøjelse i december. I 2016 og 2017 venter vi gradvise renteforhøjelser på gennemsnitligt 100bp om året. Der er derfor udsigt til en betydelig stigning i de 2-5-årige renter i USA. Samtidig vil der være lagt et loft over de lange renter som følge af investorernes efterspørgsel og et marked, der ser ud til at undervurdere, hvor hurtigt Fed vil gå frem med renteforhøjelserne. Vi venter derfor en fortsat fladning af rentekurven i USA i det 2-årige, 5-årige og årige segment. Vores renteprognose indebærer, at EUR/USD-rentesspændet kører yderligere ud. Skandinavien rentekurven flader yderligere Danmarks Nationalbank ventes at holde renten uændret de næste 12 måneder. Desuden venter vi, at udviklingen i rentespændet til euroen vender, og at rentespændet vil køre lidt ind igen. I Sverige ser vi kun begrænsede muligheder for et fald i swaprenterne i segmentet op til de 5-årige løbetider i de kommende 3-6 måneder, men der er potentiale for yderligere rentefald fra fem år og ud. Riksbanken ventes fortsat at agere proaktivt, og der er stor sandsynlighed for, at de sætter renten ned igen (muligvis i små skridt ad gangen) samt øger opkøbene af statsobligationer. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Markedet indregner mere end to rentenedsættelser endnu i Norge. Det, mener vi, er for optimistisk, og vi venter, at den 2-årige swapkurve vil flade yderligere.

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Allan von Mehren Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Senioranalytiker Jens Nærvig Pedersen Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46(0) Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro & Renter Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt april 2015

3 Prognose for euroområdet Vi venter, at der kommer mere gang i den økonomiske aktivitet i euroområdet, og vores vækstprognose for 2015 på 1,6 % ligger over konsensusforventningen (1,3 %). Drivkræfterne bag vækstfremgangen er bl.a. 1) den lavere oliepris, der understøtter privatforbruget, som i forvejen ser pænt ud; 2) en svagere effektiv euro, hvilket er godt for eksporten; 3) billigere banklån og lempeligere kreditvilkår; 4) aftagende usikkerhed, hvilket understøtter investeringerne; og endelig 5) mindre modvind fra finanspolitikken. Deflationen i euroområdet aftog yderligere i marts især på grund af inflationen i råvarepriserne, mens kerneinflationen igen faldt til et bundniveau på 0,6 %. Den samlede inflation ventes at blive trukket op af en stigning i olieprisen i 2015, men kerneinflationen vil sandsynligvis fortsat være lav i lang tid. Pengepolitik og pengemarked Centralbankchef Mario Draghi gjorde det på mødet i Den Europæiske Centralbank i denne uge klart, at de skitserede kvantitative lempelser med opkøb af statsobligationer skal gennemføres fuldt ud for at virke. Draghi satte samtidig en stopper for debatten om en ny nedsættelse af indlånsrenten, idet han to gange under spørgerunden klart afviste, at indlånsrenten vil blive nedsat. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der er obligationer nok at købe, sagde Draghi, at der ikke er grund til bekymring på nuværende tidspunkt, og han sammenlignede obligationsopkøbsprogrammet med et maraton, hvor centralbanken kun lige har løbet den første kilometer. Trods bedringen i de økonomiske udsigter tror vi, at både de tyske obligationsrenter og swaprenterne i euroområdet skal længere ned. Omkring 30 % af EUR-statsobligationerne har nu en negativ rente, og renten på tyske statsobligationer ligger under -20bp i segmentet op til de 5-årige løbetider (-20bp er grænsen for, hvornår ECB vil købe obligationer). Den lave obligationsrente og ECB s opkøbsprogram sender både investorerne og ECB længere ud på statskurven. Vi venter derfor nu, at den 10-årige tyske statsobligationsrente falder til nul i de kommende måneder, og vi udelukker absolut ikke en negativ rente. Højere obligationsrenter i USA vil formentlig have en mindre effekt især på 3 og 6 måneders sigt. Vi regner med, at asset-swap-spændet kører ud, og venter derfor i det store og hele uændrede swaprenter over hele kurven. Vores prognose ligger en anelse under forward-markedet, men vi ser en vis sandsynlighed for, at eurorenterne overrasker opad i forhold til vores forventninger på 12 måneders sigt som følge af udviklingen i obligationsrenterne i USA. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve 1.2 % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Mar Apr-15 3-måneders Euribor-rente april 2015

4 Prognose for Danmark De økonomiske indikatorer har taget en positiv drejning på det seneste. Dankort-tallene og bilsalget tegner et billede af fremgang i privatforbruget i marts efter to sløje måneder. Samtidig stiger boligpriserne nu over en bredere kam. Eksporten faldt lidt i februar, men udviklingen er stadig klart positiv som følge af højere eksport til USA, Kina og Tyskland. Dansk økonomi har kurs mod en vækst lidt over den langsigtede vækstrate (trendniveauet) i år. Inflationen fortsætter også op, og den er steget fra -0,1 % på årsbasis i januar til 0,6 % i marts. Vi venter, at inflationen vil fortsætte med at stige fremover. Pengepolitik og pengemarked Kronekursen steg til over 7,4700 mod euroen i slutningen af marts, hvilket er det højeste niveau siden euroens indførelse i Kronesvækkelsen skyldes rekordstore udbyttebetalinger fra de danske virksomheder. En række faktorer taler for, at kronen skal styrkes. Det gælder f.eks. usikkerheden om Grækenlands gældssituation, virkningerne af Den Europæiske Centralbanks opkøb af statsobligationer og de pengepolitiske lempelser i flere nabolande. Desuden har Nationalbanken forhøjet bankernes såkaldte folioramme to gange i marts, hvilket i realiteten er ensbetydende med en renteforhøjelse, idet bankerne nu kan placere overskydende likviditet på foliokontoen hos Nationalbanken til en rente på 0,00 % i stedet for i indskudsbeviser til en rente på minus 0,75 %. Vi venter derfor, at Nationalbanken holder renten uændret i de kommende 12 måneder. Nationalbanken vil muligvis forhøje bankernes folioramme igen i 4. kvartal, hvor overskudslikviditeten ventes at stige yderligere. Samtidig ventes Nationalbanken at intervenere i valutamarkedet for at holde kronekursen inden for et spænd på 7,4440-7,4720 mod euroen. Nationalbankens beslutning om at suspendere udstedelsen af statsobligationer vil øge likviditeten på det danske pengemarked i årets løb, da budgetunderskuddet vil blive finansieret via træk på statens indskud hos Nationalbanken. Vi anslår den samlede effekt til omkring 70 mia. kroner. ne i Danmark er faldet den seneste måned i takt med faldet i eurorenterne, men rentespændet til euroen er samtidig kørt ud. Vi venter et fald i de danske renter fremover. Det skyldes, at den danske pengemarkedskurve efter vores vurdering er for stejl, idet pengemarkedet overvurderer, hvor hurtigt normaliseringen af det danske renteniveau i retning af eurorenterne vil ske. Vi venter desuden, at renterne i Danmark vil blive trukket ned af et lille fald i eurorenterne. Vores renteprognose på Danmark ligger denne gang under forward-markedet. På statsobligationsfronten regner vi med, at den danske statsgældsforvaltning genoptager udstedelserne i 4. kvartal DKK Spot +3m +6m +12m ISBV REPO M M årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve Statsobligationer % 1.2 bp Ændring, bp (h-akse) 17-Mar Apr-15 3M Cibor-rente april 2015

5 Prognose for Sverige Efter at Riksbanken den 18. marts skruede fuldt op for de kvantitative lempelser (se mere nedenfor), har der været mindre opmærksomhed om de traditionelle realøkonomiske tal. Nu handler det kun om inflation. Den korte version er, at der ikke har været meget vækst på det seneste. Service- og bygge/anlægssektoren klarer sig fortsat pænt, men industrien halter bagefter. Inflationen er gradvist på vej op, tydeligvis som følge af den seneste tids svækkelse af SEK (højere priser på importerede varer og serviceydelser). Problemet er, at selv om den importerede inflation er steget i de sidste par måneder, udgør den kun omkring 0 % på årsbasis. Inflationen på indenlandske produkter ligger forholdsvis stabilt på ca. 1 %. Overenskomstforhandlingerne, der begynder senere på året, kommer til at spille en væsentlig rolle. Repræsentanter for Unionen, Sveriges største fagforening i den private sektor, har i et interview for nylig understreget, at høje lønkrav vil skade konkurrenceevnen og være et skridt i den forkerte retning hvilket ikke ligefrem er vand på Riksbankens mølle lige nu. Pengepolitik og pengemarked Riksbanken nedsatte den 18. marts reporenten fra -0,10 % til -0,25 % og øgede samtidig obligationsopkøbene med nye 30 mia. svenske kroner. Opkøbene foretages i alle løbetider (helt ud til 2039). Hensigten er formentlig at gøre alt, hvad der er muligt, for at få mere gang i inflationen og hæve inflationsforventningerne, før overenskomstforhandlingerne begynder senere på året, så forhandlingerne ikke bliver påvirkede af lav inflation. Riksbanken ventes fortsat at agere proaktivt, og der er stor sandsynlighed for, at de sætter renten ned igen (muligvis i små skridt ad gangen) samt øger opkøbene af statsobligationer (og evt. andre finansielle aktiver). et indregner rentenedsættelser på i alt 7bp frem til sommer, hvilket efter vores vurdering ikke virker overdrevet. Tremåneders Stibor-renten har ligget solidt under nul 0 (p.t. -0,12 %) siden udmeldingen fra Riksbanken den 18. marts. Riksbankens obligationsopkøb påvirker naturligvis kun swapkurven indirekte. Obligationsrentekurven er fladet ud (størst fald i de 10-årige renter), mens der i store træk har været tale om et parallelskifte i swapkurven (på ca. 15bp). På trods af de ultralave renter giver hverken den internationale eller den indenlandske situation løfte om en generel rentestigning i Sverige på kort sigt. Vi ser kun begrænsede muligheder for et fald i swaprenterne i segmentet op til de 5-årige løbetider i de kommende 3-6 måneder, men der er potentiale for yderligere rentefald fra fem år og ud. SEK Spot +3m +6m +12m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 2.0 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/03/ /04/ måneders Stibor-rente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets april 2015

6 Prognose for Norge Faldet i olieprisen vil betyde lavere olieinvesteringer i 2015, og det trækker væksten ned i år. Vi tror imidlertid, at den svagere norske krone og højere global vækst vil afbøde effekten af lavere oliepriser og -investeringer. Ledigheden vil stige, men kun i begrænset omfang på grund af omstillingen i norsk økonomi og landets fleksible arbejdsmarked. Usikkerheden om, hvordan olieprisfaldet vil påvirke tilliden blandt de norske forbrugere, virksomheder og banker m.v., er dog en risikofaktor. Vi venter vækst i fastlands-bnp på 1,8 % i 2015 mod 2,6 % i Norsk økonomi voksede hurtigere, end vi havde forventet, i 4. kvartal, hvor væksten var på 0,5 % på kvartalsbasis. Pengepolitisk og pengemarked Markedet havde ventet en rentenedsættelse på det pengepolitiske møde i marts, hvor den pengepolitiske rapport blev offentliggjort. Norges Bank valgte imidlertid at holde renten uændret, men sagde samtidig at de ser en høj sandsynlighed for en rentenedsættelse i 2. kvartal. Vi venter, at renten bliver nedsat en sidste gang på mødet i juni. Det vil bringe den ledende rente ned på 1,0 %, hvorefter renten formentlig vil være uændret i en længere periode. Finansmarkedernes forventninger til rentenedsættelser er mere aggressive end vores prognose, og FRA-markedet venter, at renten skal nedsættes mindst to gange i år. De norske swaprenter er steget siden rentenedsættelsen i december, og markedet indregner nu omkring to yderligere rentenedsættelser i Vi venter imidlertid en korrektion opad i de 2-årige markedsrenter på sigt. De 5- og 10-årige norske renter vil formentlig ligge stort set uændret på 3 og 6 måneders sigt, da der er udsigt til et fald i de 10-årige eurorenter. På 12 måneders sigt vil renterne i Norge stige lidt som følge af rentestigninger i USA i kombination med, at Norges Bank bevæger sig i retning af en neutral pengepolitiks holdning. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer 2.4 % bp Ændring, bp (h-akse) 17/03/ /04/ måneders Nibor-rente april 2015

7 Prognose for USA Vi har fortsat et positivt syn på væksten i amerikansk økonomi i år, og den aktuelle afmatning vil formentlig være midlertidig. En stærkere amerikansk dollar vil ganske vist lægge bånd på eksporten, men vækstbilledet ser alt i alt pænt ud. Realindkomstvæksten i husholdningerne understøttes af jobfremgangen, og lønstigningerne ventes desuden at accelerere i 2. halvår. Samtidig trækker de lave oliepriser i positiv retning for privatforbruget, og selv om den amerikanske centralbank begynder at sætte renten op i år, så lægger de globale pengepolitiske lempelser et loft over de lange renter. Vi venter derfor, at væksten vil ligge pænt over trendniveauet i år. Løn- og kerneinflationen er fortsat afdæmpet, men så længe arbejdsmarkedet fortsat strammer til, vil Federal Reserve sandsynligvis fortsat sætte sin lid til, at inflationen nok skal stige på sigt. Pengepolitik og pengemarked Vi udskød efter rentemødet i den amerikanske centralbank i marts den forventede første renteforhøjelse på 25bp til september. Vi venter endnu en renteforhøjelse på 25bp i år efter den første renteforhøjelse i september fulgt af gradvise renteforhøjelser på gennemsnitligt 100bp om året i de følgende to år. Givet udsigten til, at den første renteforhøjelse kommer i september i år, venter vi en betydelig stigning i 3-måneders USD Libor-fixingerne det kommende år. Forward-renterne er faldet efter en række sløje nøgletal for nylig, og markederne tror nu endnu mindre på en renteforhøjelse til september, end det har været tilfældet hidtil i år. Vores prognose for fixing-renterne ligger derfor noget over forward-markedet. Markedet er ikke forberedt på, at Fed begynder at forhøje renten til september. Vi venter derfor stadig en betydelig stigning i swaprenterne i USA især i det 2-5-årige segment i takt med at den første renteforhøjelse nærmer sig. Samtidig lægger de aggressive pengepolitiske lempelser i Europa og Japan et loft over den lange ende af den amerikanske rentekurve. Samlet set venter vi en udfladning af rentekurven i de kommende 12 måneder. Vores prognose ligger over forward-markedet for alle løbetider. USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 17-Mar Apr-15 3-måneders USD Libor-rente april 2015

8 Prognose for Storbritannien De seneste nøgletal tyder på, at britisk økonomi er bremset op i 1. kvartal, og både industriproduktionen og byggeriet har skuffet. Vi venter imidlertid stigende vækst i de kommende kvartaler bl.a. som følge af en vækstfremgang i euroområdet og positiv reallønsvækst for første gang siden Inflationen i forbrugerpriserne var uændret 0,0 % på årsbasis i marts, hvilket er historisk lavt. Den meget lave inflation skyldes primært et fald i fødevare- og energipriserne. Kerneinflationen faldt imidlertid også igen til 1,0 % på årsbasis i marts fra 1,2 % i februar især på grund af lave lønstigninger og et fald i importpriserne, der skyldes en styrkelse af det britiske pund. Pengepolitik og pengemarked Referaterne af møderne i Bank of England i år viser, at centralbanken fortsat lægger vægt på en lempelig pengepolitik, og vi regner nu først med, at centralbanken begynder at forhøje renten den 15. november mod tidligere 15. august, da de ser ud til at være mere bekymrede over pundstyrkelsen end tidligere antaget. Samtidig betyder den meget lave inflation, at BoE har plads til at se tiden an, før de skrider til handling. Får vi imidlertid ret i forventningen om, at renteforhøjelsen kommer i 3. kvartal i år, undervurderer finansmarkederne fortsat i høj grad, hvor hurtigt BoE vil gå frem (markederne venter ikke den første renteforhøjelse før i 3. kvartal 2016). Vores prognose for rentefixingerne på pengemarkedet ligger derfor over forward-markedet på 3-12 måneders sigt. Vi forventer fortsat, at renteforhøjelserne kommer i et roligt tempo, og at den ledende rente vil nå op på 1,5 % ved udgangen af Vi har nedjusteret renteprognosen på Storbritannien med 10-20bp over hele rentekurven, da vi har udskudt den ventede første renteforhøjelse med tre måneder. Det britiske parlamentsvalg, der finder sted den 7. maj, vil kunne trække nedad for renterne på kort sigt. Meningsmålingerne har peget i retning af et ekstraordinært uforudsigeligt valgresultat, og det kan blive meget svært at danne en flertalsregering efter valget. Dette vil kunne trække renterne ned og skabe høj volatilitet i pundkursen også efter valget. Vi tror dog fortsat, at de britiske renter stiger markant på lidt længere sigt, og vores prognose ligger over forward-markedet på 3, 6 og 12 måneders sigt over hele kurven. Vi forventer en udfladning af den britiske rentekurve, idet det 0-5-årige segment vil stige mest, mens de aggressive pengepolitiske lempelser i Europa og Japan vil lægge en dæmper på rentestigningerne i den lange ende i tråd med udviklingen i USA. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve Statsobligationer 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 17-Mar Apr-15 3-måneders Libor-rente april 2015

9 NOK SEK DKK GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet april 2015

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse april 2015

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere