Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)"

Transkript

1 Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger forventes at blive på minus 14 kr. pr. slagtesvin. Resultaterne forventes forbedret med ca. 80 kr. i. Der skønnes en yderligere forbedring på ca. 45 kr. i. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION BRIAN OSTER HANSEN FINN K. UDESEN UDGIVET: Dyregruppe: Fagområde: Svin Produktionsøkonomi Sammendrag Den seneste prisprognose fra Landbrug & Fødevarer (L & F) viser, at den gennemsnitlige afregningspris inkl. efterbetaling pr. kg i forventes at blive 10,71 kr. ved en efterbetaling på 95 øre, en stigning på 41 øre i forhold til seneste prisprognose. Afregningsprisen i forventes at ligge 84 øre over afregningsprisen i inkl. efterbetaling. Årsagen til den forbedrede afregningspris skyldes stigende notering pga. en god udvikling på de internationale markeder, samt at efterbetalingen blev 25 øre højere end forudsat i seneste temperaturmåling. De højere foderpriser, der er afledt af højere kornpriser medfører en dårligere rentabilitet i svineproduktionen på kort sigt, idet der først skal ske en tilpasning af udbudet af svinekød før der kan forventes pristilpasninger, der svarer til de øgede omkostninger. En forøgelse af foderpriserne med 10 øre pr. FEsv svarer til at omkostningerne pr. kg svinekød er øget med 40 øre. I det omfang at 1

2 svineproducenterne har eget korn der sælges til svineproduktionen internt på bedriften, øges indtjeningen på planteavlen tilsvarende tabet på svineproduktionen. De nuværende høje kornpriser påvirker derfor den samlede bedrifts økonomi meget lidt hvor kornforsyningsgraden er høj, og meget hvor den er lav. I gennemsnit har svineproducenterne en kornforsyningsgrad på 60 procent. Forventninger til og Danish Crown og Ticans gennemsnitlige notering for oktober kvartal ser ud til at lande omkring 10,65 kr./kg, hvilket i givet fald vil være 0,65 kr./kg højere end prognosen fra september, der viste 10,00 kr./kg for oktober kvartal. Årsagen til at noteringen i oktober kvartal bliver bedre end tidligere forventet, skyldes gode eksportmarkeder udenfor EU. Eksporten til markederne i Fjernøsten og Rusland sker således til ganske konkurrencedygtige priser, samtidig med at en rekordstor eksport ud af EU sikrer en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på EU-markedet. Den gode udvikling på de internationale markeder betyder også, at prognosen for de to kommende kvartaler, januar og april kvartal, er opskrevet med henholdsvis 0,50 kr./kg og 0,25 kr./kg. Som sagt er det markederne udenfor EU, der giver støtte til noteringen og har bevirket at noteringen i såvel som har ligget højere end året før. Også for 1. halvår forventes dette billede at fortsætte. Derimod har der ikke været megen støtte at hente fra det europæiske marked, hvor produktionen af svinekød indtil nu i år har ligget lidt højere end sidste år. Hertil kommer, at efterspørgslen i mange EU-lande hæmmes af økonomiske stramninger. Fremadrettet forventes det dog, at EU-produktionen af svinekød vil begynde at udvise fald i forhold til året før og dermed give støtte til noteringen. Endnu er det dog kun i de østeuropæiske EU-lande, der ses faldende produktion. Det forventes, at prisen på hvede vil ligge på et højt niveau i, dog lidt lavere end i. Købsprisen i forventes i gennemsnit at blive på 143 kr. pr. 100 kg. Prisen på sojaskrå forventes at ligge i niveauet 240 kr. pr. 100 kg i. Da det forventes, at den gennemsnitlige hvedepris vil ligge lavere i, forventes foderpriserne også at være lavere i end i. Forudsigelser omkring kornpriser er dog forbundet med særdeles stor usikkerhed pga. af de meget uforudsigelige klimaforhold. Bytteforholdet forventes at blive forbedret løbende gennem og, se figur 1. Til sammenligning har bytteforholdet fra 1981 til nu været på lige godt 7. 2

3 Figur 1. Bytteforhold for, samt prognose for og skøn for (Afregningspris inkl. efterbetaling / Slagtesvinefoder kr. pr. FE) Renten er blevet justeret op med 0,12 procentpoint for og 0,2 procentpoint for siden sidste temperaturmåling, hvilket skyldes stigende bidragssatser og stigende rente på banklån og kassekreditter mere end udligner rentefaldet på flexlån. Den forventede rente i vil ligge ca. 0,8 procentpoint højere end renten i. I forventes det, at renten ligger 0,06 procentpoint lavere i forhold til. Der hersker fortsat betydelig usikkerhed knyttet til den økonomiske udvikling i USA og Europa, hvilket forventes at holde renten lav. For skønnes det, at rentabiliteten i svineproduktionen for en gennemsnitlig integreret besætning bliver på minus 83 kr. pr. gris. Dette resultat forbedres i til minus 1 kr. Usikkerhederne taget i betragtning lander resultatet i formentlig mellem minus 60 til 60 kr. pr. gris. De bedste 25 procent forventes at få et resultat på minus 14 kr. Dette resultat forbedres i til 63 kr. for net over de økonomiske resultater for forventes at blive bedre end forventningerne for. Således skønnes det, at resultatet for en integreret producent vil blive forbedret med ca. 45 kr. Det understreges, at der er betydelig usikkerhed i forbindelse med langsigtede skøn. 3

4 Baggrund Der er udarbejdet et skøn over produktionsomkostninger og resultater for svinesektoren i Danmark. Besætningernes størrelse er fastsat til 500 DE. Der anvendes de gennemsnitlige effektivitets- og produktivitetsforbedringer. Notering og afregningspris Den forventede notering er en prognose for Danish Crowns notering. Metoden til at komme fra Danish Crowns notering til afregningsprisen er vist i tabel 1. Der fratrækkes pt. 35 øre fra noteringen og tillægges forventet efterbetaling på 70 øre for at få afregningsprisen. For og er efterbetalingen ekstraordinært på 95 øre. De 35 øre i fradrag vil variere fra øre pr. kg mellem besætninger. Hertil kommer forskelle i kødprocent, og vægtregulering mv. Fradraget på 35 øre er udtryk for det gennemsnitlige fradrag, der sker i noteringen hos leverandører til Danish Crown. Herfra skal trækkes produktionsafgiften på ca. 5 øre pr. kg, hvis man ønsker nettoafregningsprisen. Priserne er uden tillæg for specialproduktion. Er der tale om UK-produktion skal såvel afregningspriser som smågrisepriser korrigeres. I var der næsten balance mellem afregningsprisen og omkostningen pr. kg svinekød i økonomien for svineproduktionen. I ser det ud til et tab på 1,01 kr. pr. kg, som dog for mange bedrifter opvejes af en tilsvarende øget indtjening fra planteavlen. I forventes der at være balance mellem afregningsprisen og omkostningen pr. kg svinekød. I skønnes der at være overskud ved svineproduktion. Tabel 1. Afregningsprisens sammensætning, kr. pr. kg Danish Crown notering 8,99 9,27 10,11 10,69 11,20 Korrektion til DC-notering 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35 Afregningspris 8,67 8,92 9,76 10,34 10,85 Efterbetaling, Danish Crown 0,70 0,95 0,95 0,70 0,70 Afregningspris, inkl. efterbetaling 9,37 9,87 10,71 11,04 11,55 0-punktspris 10,15 10,11 11,72 11,05 11,00 Resultat -0,78-0,24-1,01-0,01 0,55 Forudsætninger I tabel 2 og 3 ses de mest betydende forudsætninger for økonomien i svineproduktionen. Priserne på svinekød og smågrise i er de gennemsnitlige opnåede priser. Forventningerne til Danish Crowns 4

5 notering er baseret på prognosen fra Landbrug & Fødevarer. Smågrisepriserne er den offentliggjorte beregnede smågrisepris. Foderpriserne er baseret på forventningerne til udviklingen i korn- og sojaskråpriserne. Der tages heri højde for en lavere foderomkostning hos hjemmeblandere af foder. Kornpriserne forventes at ligge på et højt niveau i både og. Grundlaget for Den Beregnede Smågrisenotering er benyttet til at prisfastsætte indsatsfaktorerne; dog er omkostninger til gylleudbringning ikke inkluderet, som de er i Den beregnede Smågrisenotering. Tabel 2. Årlige forudsætninger Danish Crown notering, kr. pr. kg 8,99 9,27 10,11 10,69 11,20 Afregningspris inkl. efterbet., kr. pr. kg 9,37 9,87 10,71 11,04 11,55 7 kg pris, kr. pr. stk kg pris, kr. pr. stk Hvede, kr. pr. kg (købspris) 0,92 1,05 1,54 1,43 1,39 Soja, kr. pr. kg 2,54 2,30 2,48 2,40 2,40 Sofoder, kr. pr. FE 1,35 1,39 1,77 1,59 1,56 Smågrisefoder, kr. pr. FE 1,85 1,89 2,23 1,99 1,96 Slagtesvinefoder, kr. pr. FE 1,34 1,40 1,76 1,62 1,59 Gns. betalt rente, pct. 5,50 3,06 3,86 3,80 4,05 Tabel 3. Kvartalsvise forudsætninger 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Danish Crown notering, kr. pr. kg 10,25 10,75 11,00 10,75 Afregningspris inkl. efterbet., kr. pr. kg 10,60 11,10 11,35 11,10 7 kg pris, kr. pr. stk kg pris, kr. pr. stk Sofoder, kr. pr. FE 1,6 1,63 1,58 1,53 Smågrisefoder, kr. pr. FE 2,00 2,02 1,98 1,94 Slagtesvinefoder, kr. pr. FE 1,63 1,66 1,61 1,56 Integreret produktion - gennemsnit Omkostningen pr. kg svinekød forventes at blive 11,72 kr. pr. kg i og 11,05 kr. pr kg i. Største usikkerhed for resultatet er afregningsprisen og foderprisen. 5

6 Tabel 4. Integreret produktion - gennemsnit Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. Kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr. stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 10,15 10,11 11,72 11,05 11,00 1 Uden Konjunktur Integreret produktion - bedste 25 procent Omkostningen pr. kg svinekød forventes at blive 10,88 kr. pr. kg i og 10,28 kr. pr. kg i. Tabel 5. Integreret produktion - bedste 25 procent Slagtevægt, kg Bruttoudbytte, kr. pr. stk Stykomkostninger, kr. pr. stk Dækningsbidrag, kr. pr. stk Kont. Kapacitetsomkostninger, kr. pr. stk Kapitalomkostninger, kr. pr. stk Resultat, kr. pr stk Omkostning, kr. pr. kg svinekød 9,63 9,48 10,88 10,28 10,24 1 Uden Konjunktur Budgettet for Af tabel 6 fremgår det forventede resultat for hvert kvartal i, fordelt på hhv. integrerede producenter med gennemsnitlig produktivitet og integrerede med en produktivitet i bedste fjerdedel. I 3. og 4. kvartal forventes der positive resultater i gennemsnit, mens der for de bedste 25 % forventes positive resultater i alle kvartaler. Resultaterne forventes at blive forbedret i andet halvår, primært pga. en forventning om at foderpriserne på det tidspunkt vil ligge lidt lavere, mens noteringen vil ligge lidt højere. 0-punktsomkostningen for et kg svinekød forventes at ligge en anelse lavere i de sidste to kvartaler, hvilket skyldes forventninger om prisfald på foder på det tidspunkt. 6

7 Tabel 6. Det budgetterede resultat for hvert kvartal i 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Integreret produktion - gennemsnit Dækningsbidrag, kr. pr. stk Resultat, kr. pr. stk Nulpunkt, kr. pr. kg solgt svinekød 11,12 11,24 11,02 10,83 Integreret produktion - bedste 25 procent Dækningsbidrag, kr. pr. stk Resultat, kr. pr. stk Nulpunkt pr. kg solgt svinekød, kr. pr. stk. 10,34 10,45 10,25 10,07 Konklusion Den seneste prisprognose for fra Landbrug & Fødevarer (L & F) viser, at den gennemsnitlige afregningspris inkl. efterbetaling pr. kg i forventes at blive 10,71 kr. ved en efterbetaling på 95 øre. Slagtesvinefoderpriserne forventes i gennemsnit at blive 1,76 kr. pr. FEsv. Renten bliver i gennemsnit 3,86 procent. Det gennemsnitlige resultat ved fuld ejeraflønning bliver et minus på 83 kr. De bedste 25 procent forventes at få et resultat på minus 14 kr. Den gennemsnitlige afregningspris inkl. efterbetaling pr. kg i forventes at blive 11,04 kr. ved en efterbetaling på 70 øre. Slagtesvinefoderpriserne forventes i gennemsnit at blive 1,62 kr. pr. FEsv. Renten bliver i gennemsnit 3,80 procent. Det gennemsnitlige resultat ved fuld ejeraflønning bliver et minus på 1 kr. De bedste 25 procent forventes at få et resultat på 63 kr. I skønnes resultatet at blive forbedret med ca. 45 kr. i forhold til. Resultaterne i og er præget af usikkerhed om udviklingen i kornpriserne og noteringen. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. 7

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen

Det hele startede i 2005, hvor landmanden kontaktede sin svineproduktionskonsulent for at drøfte, hvordan svineproduktionen Investering i ny slagtesvinestald Slagtesvineproducent har ikke fortrudt at han stoppede med at have søer og i stedet byggede ny slagtesvinestald. Tema > > Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab Der er

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger

Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Notat vedr. driftsøkonomiske beregninger i Månegrisprojektet Version 3.0 Af Mogens Lund,

Læs mere

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER MEDDELELSE NR. 1024 En afprøvning af hollandsk kontra dansk slagtesvinefoder viste bedre produktivitet af hollandsk foder.

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere