CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej København V Danmark CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336"

Transkript

1 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark CVR-NR Delårsrapport 30. juni 2012

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Ledelsens beretning... 5 Resultatopgørelse... 6 Totalindkomstopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse... 9 Pengestrømsopgørelse Noter

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Viceadministrede direktør og CFO Jørn P. Jensen Vice President Ulrik Andersen Legal Counsel Helle Bjørnskov Fischer Direktion: Direktør Lars Cordi 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 for. Delårsrapporten som hverken er revideret eller reviewed af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere regler om præsentation af delårsrapporter for børsnoterede selskaber i Luxembourg. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Carlsberg Finans A/S s aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (s. 5) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i s aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for s finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som står over for. København, den 30. August 2012 Direktion: Lars Cordi Bestyrelse: Jørn P. Jensen Ulrik Andersen Helle Bjørnskov Fischer 4

5 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal H H Hovedtal mio. kr. Resultatopgørelse Renteindtægter, netto Andre finansielle indtægter, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Nøgletal i % Overskudsgrad 1) ,1 48,2-12,7 Egenkapitalens forrentning 2) -0,4-1,0 0,6 Soliditetsgrad 3) 5,7 2,3 5,7 1) Årets resultat i procent af omsætning (renteindtægter, netto) 2) Årets resultat i procent af gennemsnitlig egenkapital 3) Egenkapital ultimo i procent af samlede aktiver Kommentarer til delårsrapporten omfattende perioden 1. januar til 30. juni 2012 Resultatet før skat udgør et underskud på 613 t.kr. Resultat efter skat udgør et underskud på 460 t.kr. Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2012 udgør t.kr. Finansielle risici optager langfristet gæld på de internationale kapitalmarkeder for at dække en del af finansieringsbehovet for Carlsberg Breweries-gruppen. Det betyder, at alt ekstern gæld vil blive genudlånt til Carlsberg Breweries A/S, der administrerer den endelige gældsfordeling til koncernens virksomheder. Som følge heraf har ingen væsentlig økonomisk eksponering (netto). 5

6 Resultatopgørelse H H t.kr. t.kr. t.kr. Renteindtægter Renteomkostninger Renteindtægter, netto Andre finansielle indtægter / omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Periodens resultat Periodens resultat til aktionærer i

7 Totalindkomstopgørelse H H t.kr. t.kr. t.kr. Periodens resultat Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrumenter Selskabsskat Anden totalindkomst Totalindkosmt i alt Periodens totalindkomst til aktionærer i

8 Balance Aktiver H H t.kr. t.kr. t.kr. Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Udskudt skat Langfristede aktiver i alt Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende skat Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Obligationslån Langristede forpligtelser i alt Kreditinstitutter Kortfristet del af langfristet gæld Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt

9 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Total Egenkapital Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Årets resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Selskabsskat Egenkapital 30. juni Selskabet har ikke udbetalt udbytte til aktionærerne i hverken 2011 eller

10 Pengestrømsopgørelse H H t.kr. t.kr. t.kr. Indbetaling af renter Udbetaling af renter Administrationsomkostninger Ændring i driftskapital Koncernsambeskatningsbidrag Andre ændringer Pengestrøm, drift Ændring af udlån Optagelse og ændring af lån Pengestrøm, finansiering Pengestrømme, netto Likvide beholdninger 1. januar Likvide midler 30. juni

11 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere regler om præsentation af delårsrapporter for børsnoterede selskaber i Luxembourg. Delårsrapporten aflægges efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Gældsforpligtelser Selskabet har med garanti fra Carlsberg Breweries A/S optaget fastforrentede børsnoterede obligationslån på i alt mio. kr. H H t.kr. t.kr. Kortfristede gældsforpligtelser: Banklån og overtræk Obligationslån Kortfristede gældsforpligtelser i alt: Langfristede gældsforpligtelser: Obligationslån Langfristede gældsforpligtelser i alt Forfaldsprofilen på den samlede langfristede gæld efter balancedagen: Mellem 1 og 5 år Over 5 år

12 2 Gældsforpligtelser, fortsat Specifikation af den vægtede rente pr. 30. juni 2012 og perioder for ny rentefastsættelse for selskabets eksterne gældsforpligtelser: Renterisiko pr. 30. juni 2012: Udstedte obligationer: Rente Gns. effektiv rente Rentebinding Regnskabsmæssig værdi Renterisiko GBP 200 mio med udløb 26. februar 2013 Fast 7,00 % 1-2 år Markedsværdi I alt Fast 7,00 % Renterisiko pr. 30. juni 2011: Udstedte obligationer: Rente Gns. effektiv rente Rentebinding Regnskabsmæssig værdi Renterisiko GBP 250 mio med udløb 12. december Fast 6,63 % 1-2 år Markedsværdi GBP 200 mio med udløb 26. februar 2013 Fast 7,01 % 2-3 år Markedsværdi I alt Fast 6,20 % Renten er v.h.a. swaps ændret til en fast EUR rente på 5,55%. 12

13 2 Gældsforpligtelser, fortsat Gældens valutafordeling før swap: Rentefastsættelsesperiode 30. juni 2012 < 1 år 1-5 år > 5 år Valutakurs GBP ,30 DKK ,00 Total Rentefastsættelsesperiode 30. juni 2011 < 1 år 1-5 år > 5 år Valutakurs GBP ,40 DKK ,00 Total Anden gæld Anden gæld vedrørende markedsværdien af finansielle instrumenter kan specificeres således H H t.kr. t.kr. Swappen af 250 millioner GBP fra fast GBP til fast DKK rente Swappen af millioner DKK fra fast DKK til fast EUR rente Solgt Floor-option på 25 million GBP Andre Regnskabsmæssig værdi 30. juni

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere