Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjebliksbillede 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

2 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst i BNP på 0,4% i forhold til sidste kvartal, forventes den samlede udvikling i BNP for 2015 at være på cirka 1,9% - hvilket må siges at være en god nyhed. Den positive udvikling afspejles i et øget privatforbrug, der i 1. kvartal var 0,7% højere end i 4. kvartal Omvendt er virksomhedernes investeringsniveau fortsat meget lavt, og i særdeleshed boliginvesteringerne har svært ved at finde momentum. Der var således en negativ vækst i boliginvesteringerne på 2,2% siden sidste kvartal. Dette kan heldigvis endnu ikke afspejles i byggecentrenes omsætning, som er på med niveau med samme kvartal sidste år. Og generelt et godt stykke over omsætningen årene før. Beskæftigelsen er fortsat stigende, men drives primært af stor aktivitet inden for anlæg. Beskæftigelsesfremgangen i de traditionelle håndværk er fortsat beskeden. Den beskedne beskæftigelsesfremgang og udfordringerne med at få gang i boliginvesteringerne afspejles også i byggeriets forventninger til fremtiden, som stadig er præget af negativitet. Anbefalinger På baggrund af nedenstående analyse er det vores vurdering, at regeringen der får magten efter valget bør fokusere på at stimulere virksomhedernes investeringslyst, og i særdeleshed boliginvesteringerne, som stadig ligger underdrejet. Det er samtidig utrolig vigtigt, at kommende vækstinitiativer målrettes små- og mellemstore virksomheder, eftersom der er behov for at fordele væksten geografisk jævnt. 2

3 Dansk økonomi Dansk økonomi bevæger sig stadig fremad omend i et meget adstadigt tempo. Væksten i BNP var i 1. kvartal på 0,4% i forhold til 4. kvartal Men det Økonomiske Råd forventer alligevel, at væksten samlet set nærmer sig to procent for 2015, hvilket er hvis det holder ganske acceptabelt. Dermed kan man reelt sige, at dansk økonomi er ude af den krise, den reelt har været i siden Det står også godt til med privatforbruget, som er steget med 0,7% siden sidste kvartal. Omvendt står det stadig skidt til med investeringslysten. Således er virksomhedernes samlede investeringer faldet med 2,6% siden sidste kvartal, og boliginvesteringerne er faldet yderligere siden 3. kvartal I første kvartal faldt de med 2,2%. Byggecentrenes omsætning er mere stabil Omsætningen i landets byggecentre var samlet på 11,5 mia. kr. i 1. kvartal. Det er omtrent niveauet som i samme periode i Og i forhold til at Boligjobordningen må forventes at have givet en væsentlig meromsætning i de foregående perioder, er det umiddelbart meget positivt, at omsætningen ser ud til at ligge stabilt på et noget højere niveau end da det gik dårligst. Forbrugertillid De positive tendenser i privatforbruget kan formentligt tilskrives, at forbrugerne efterhånden har et relativt positivt syn på fremtiden. Dog er det vigtigt at notere, at selvom tendensen er væsentligt mere positiv end i de foregående år, er vi med et nettotal på 13 i marts, dog meget tæt på nul og dermed uændrede fremtidsforventninger. Når man dertil lægger, at økonomien og forventningerne har været meget negative i de foregående år, er det muligvis mere retvisende at sige, at nok har folk ikke store forventninger til fremtiden, men de ser lys for enden af tunellen. 3

4 Inflation og rente En anden positiv tendens i økonomien er, at inflationen ikke længere er negativ, men derimod ser ud til at stige. Selvom det på kort sigt betyder mindre købekraft for den enkelte forbruger, er det et godt tegn for økonomien, og det viser, at der så småt er ved komme gang i væksten. Den samme positive udvikling kan vi også se med renterne, som også går i en positiv retning. Og særligt den lange rente er stærkere end i lang tid. I uge 21 lå den på 2,76%. Det er det højeste niveau i Men når det så er sagt, er niveauet stadig meget lavt. Den korte rente og Euro-renten roder begge rundt omkring nul procent. Investeringer og udlån På trods af at renterne, selvom de er i opadgående retning, stadig er historisk lave, holder danske virksomheder sig stadig fra at investere. Som vi også så i udviklingen i de overordnede tal for økonomien, er de samlede investeringer faldet siden 4. kvartal Som det har været tilfældet i de foregående kvartaler, ligger Danmark således langt under niveauet i resten af Norden. Således er investeringsniveauet i Danmark på indeks 85 i forhold til 4. kvartal Til sammenligning er niveauet i Sverige på indeks 107. Det vil sige, at svenske virksomheder invester mere i dag end de gjorde omkring højdepunktet i I Norge er de i dag på indeks 93. Altså godt og vel lige under niveauet for Og det skal bemærkes, at Norge i sluttede 2014 af med at være på niveau med Virksomhedernes investeringsstruktur kan ses i tallene for penge- og realkreditinstitutternes udlån. Samlet set låner virksomhederne lidt flere penge end de gjorde i Men det der imidlertid er interessant at se er, at størrelsen på virksomhedernes banklån er faldet markant siden 2008 til indeks 70. Omvendt er der optaget væsentligt flere lån i realkreditinstitutterne, som er helt oppe i indeks

5 Årsagen bag den udvikling må dels være, at pengeinstitutterne er blevet underlagt væsentligt mere restriktive kapitalbindingskrav, dels at det er billigere for virksomhederne at låne med bagvedliggende sikkerhed. 5

6 Byggebeskæftigelse og undererhverv Det offentlige har igennem de sidste år pumpet mange milliarder ud i byggeriet igennem igangsættelse af store offentlige anlægsprojekter, blandt andet fremrykning af store renoveringsprojekter og bygningen af supersygehuse. Det har naturligvis medført en ganske flot stigning, så byggebeskæftigelsen, i 1. kvartal 2015 udgør personer. Det er en stigning på knap personer siden 1. kvartal Men det er samtidig vigtigt at bemærke, at det netop er fremrykningen af store offentlige anlægsprojekter, der driver den flotte udvikling inden for byggebeskæftigelsen. Når vi sorterer beskæftigelsen på fag, kan vi se, at der i de traditionelle håndværksfag er sket en beskæftigelsesfremgang på omkring personer. I det tal indgår også opgaver udført i relation til større anlægsprojekter. Således må det antages, at langt hovedparten af fremgangen er sket inden for anlægsarbejde eller erhverv knyttet til dette. Det har den implikation, at de mange små- og mellemstore håndværksvirksomheder ikke har fået del i aktivitetsstigningen, statens investeringer har skabt, og de sidder dermed stadig fast i kriseniveauet. Det kan også ses, når vi ser på beskæftigelsesudviklingen for disse erhverv over tid, hvor det er tydeligt at se, at der har været en ganske markant nedgang i beskæftigelsen. Siden 1. kvartal 2000, er der således færre, beskæftigede, inden for disse fag. Markant fald i nybyggeriet af boliger I 1. kvartal 2015 blev der påbegyndt boligbyggerier. Det er lidt lavere end 1. kvartal 2014, hvor der blev påbegyndt nye boligbyggerier. Det er altså et fald på knap 20%, og på niveau med 4. kvartal 2014 som var årets svageste. Derfor er det også særlig problematisk, fordi 1. kvartal normalvis er et af årets stærkere kvartaler. 6

7 Flere konkurser i byggeriet Den svage udvikling ses også i forhold til antallet af konkurser inden for byggeriet. Der var i 1. kvartal 141 konkurser. Det er 20 flere konkurser i forhold til samme kvartal sidste år. Byggeriet ser stadig dystert på fremtiden Byggeriet ser overvejende negativt på fremtiden. Både når vi kigger på fremtidsudsigterne generelt, men også når vi kigger på forventningerne til beskæftigelsen og ordreudviklingen. Generelt ser branchen en smule mere pessimistisk på fremtiden end i de forrige kvartaler. Men særlig i forhold til forventningerne til den fremtidige beskæftigelse er der sket et negativt skred i forhold til de foregående kvartaler. Eksempelvis havde branchen uændrede, let positive forventninger til fremtiden i 4. kvartal I 1. kvartal 2015 er dette ændret til negative forventninger. I forhold til den fremtidige ordrebeholdning fortsætter de negative forventninger fra de forrige kvartaler. 7

8 Politiske anbefalinger Grundlæggende viser ovenstående analyse, at regeringen, der får magten efter valget, bør fokusere på at stimulere virksomhedernes investeringslyst. Derudover er det enormt vigtigt, at boliginvesteringerne kommer op, da de fortsat ligger på et meget lavt niveau. Det er samtidig utrolig vigtigt, at kommende vækstinitiativer målrettes små- og mellemstore virksomheder, eftersom der er behov for at fordele væksten geografisk jævnt. Jævn geografisk fordeling af vækstinitiativer Den kommende regering skal i langt højere grad end det er tilfældet i dag, fokusere på at introducere vækstinitiativer, der fordrer aktivitet i små- og mellemstore virksomheder. Kun af den vej kan det sikres, at yderområderne får del af den økonomiske opgang. Vi anbefaler således, at der fokuseres på at øge virksomhedernes investeringslyst, og knap så meget at drive væksten via offentlige investeringer og forbrug. Vi ser en genintroduktion af Boligjobordningen som en oplagt mulighed. Eventuelt med et mere målrettet sigte på energirenovering. Og i lyset af, at ordningens fradragsstørrelse, jævnfør analyser Skatteministeriet har fået gennemført, og det faktum at energirenovering ofte er ganske dyrt at få gennemført, anbefaler vi at fradraget øges betragteligt, således fradraget giver en substantiel gevinst for den enkelte, dels for at motivere en bredere del af befolkningen til at investere i energirenovering. Mere fokus på at skabe et stabilt erhvervsklima Som vi også har anbefalet tidligere, ser vi det også denne gang som en nødvendighed, at den blok, der vinder valget, gør en indsats for at søge brede forlig, så virksomhederne og forbrugerne kan stole på at eventuelle initiativer og prioriteter rækker længere end til næste folketingsvalg. 8

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere