Delårsrapport for andet kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for andet kvartal 2015"

Transkript

1 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det er en stor glæde for mig, at restruktureringen af TORM blev gennemført den 13. juli 2015, da Selskabets stærke operationelle platform nu har finansiel og strategisk fleksibilitet. TORM opnåede i andet kvartal 2015 et positivt EBITDA på USD 47 mio. og et resultat før skat på USD 0 mio. EBITDA for andet kvartal 2015 udgjorde USD 47 mio. (andet kvartal 2014: USD 14 mio.). Resultatet før skat for andet kvartal 2015 var USD 0 mio. (et underskud på USD 24 mio.) efter ekstraordinære rådgiveromkostninger på USD 10 mio. Der var positive pengestrømme fra driftsaktiviteter efter fuld rentebetaling på USD 54 mio. i andet kvartal 2015 (USD 15 mio.). Produkttankmarkedet var i andet kvartal 2015 fortsat positivt påvirket af de høje raffinaderimarginer, som skabte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter. TORMs største segment, MR, opnåede i andet kvartal 2015 spotrater på USD/dag , svarende til en stigning på 73% i forhold til andet kvartal Tanksegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 udgjorde USD 56 mio. (USD 26 mio.). Tørlastmarkedet var i andet kvartal 2015 fortsat historisk svagt med gennemsnitlige spotrater for Panamax på USD/dag (Baltic Panamax Index), hvilket var 18% lavere end i samme periode Tørlastsegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 blev et underskud på USD 1 mio. (et overskud på USD 1 mio.). Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 19 af 13. juli 2015 har TORM gennemført Restruktureringen, herunder (i) en gældsnedskrivning på USD 535 mio. mod udstedelse af warrants med en skønnet dagsværdi på USD 18 mio.; (ii) konvertering af gæld på USD 312 mio. til gengæld for ca. 35,7 mia. A-aktier til de långivere, der har valgt at konvertere, og (iii) apportindskud fra OCM Njord Holdings S.à r.l. ( Njord ) af 25 produkttankskibe i drift og seks MR-nybygninger til gengæld for ca. 59,5 mia. A-aktier. Dermed ejer Njord 61,99% af TORMs udestående aktier, mens DW Partners, LP ejer over 5% af de udestående aktier (jf. selskabsmeddelelse nr. 20 og 22 af hhv. 13. juli og 22. juli 2015). TORM har offentliggjort et noteringsprospekt med henblik på at få de nye A-aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen (jf. selskabsmeddelelse nr. 23 af 24. juli 2015). Den bogførte værdi af flåden var USD mio. pr. 30. juni Markedsværdien af TORMs flåde ekskl. aktiver bestemt for salg baseret på mæglervurderinger var USD 861mio. pr. 30. juni Hvert kvartal beregner TORM i overensstemmelse med IFRS produkttankflådens langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme, og den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. pr. 30. juni 2015 sammenlignet med USD mio. pr. 31. marts Faldet i andet kvartal 2015 skyldes primært pengestrømme før finansieringsaktiviteter. Pr. 30. juni 2015 bestod TORMs tilgængelige likviditet af likvide beholdninger på USD 94 mio. Der er ingen nybygninger i ordre, og der udestår derfor ingen investeringer hertil. Egenkapitalen er negativ med USD 152 mio. pr. 30. juni 2015 (negativ med USD 125 mio.). Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en omvendt virksomhedsovertagelse, hvilket regnskabsmæssigt betyder, at Njord er den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de konsoliderede finansielle oplysninger samt forventningerne for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 til 13. juli 2015, mens den resterende del af 2015 vil afspejle TORMs og Njords samlede aktiviteter. For 2015 opjusteres forventningerne til det kombinerede Selskab til et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.) og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.). Det kombinerede Selskab havde en estimeret proforma egenkapital på USD 890 mio. pr. Restruktureringens gennemførelsesdato den. 13. juli Telekonference TORM afholder en telekonference for finansanalytikere og investorer i dag kl dansk tid. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Præsentationen kan downloades fra Kontakt TORM A/S Tuborg Havnevej 18, DK-2900 Hellerup Tlf.: / Fax: , CVR: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 Side 1 af 23

2 Hoved- og nøgletal kv kv. 2. kv kv Resultatopgørelse (USD mio.) Nettoomsætning 139,6 148,6 293,8 331,5 624,1 Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) 94,6 78,0 197,5 165,4 325,8 Dækningsbidrag 54,4 26,8 115,1 60,1 123,0 EBITDA 47,1 13,6 99,9 34,1 77,0 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1-6,4 53,0-209,6-211,0 Resultat før skat -0,4-23,9 8,5-245,9-283,4 Resultat -0,2-22,8 8,4-245,4-284,2 Balance (USD mio.) Aktiver i alt 1.397, , , , ,2 Egenkapital -151,6-124,5-151,6-124,5-164,0 Forpligtelser i alt 1.549, , , , ,2 Investeret kapital 1.175, , , , ,5 Nettorentebærende gæld 1.336, , , , ,4 Pengestrømme (USD mio.) Fra driftsaktiviteter 53,5 14,5 99,7 24,3 26,9 Fra investeringsaktiviteter -12,3 283,2-20,1 332,4 313,0 Heraf investering i materielle anlægsaktiver -12,3-10,8-20,1-22,9-42,3 Fra finansieringsaktiviteter 0,0-272,5-30,0-342,8-324,4 Pengestrømme i alt (netto) 41,2 25,2 49,6 13,9 15,5 Finansielle nøgletal Marginaler (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 67,8% 52,5% 67,2% 49,9% 52,2% Dækningsbidrag 39,0% 18,0% 39,2% 18,1% 19,7% EBITDA 33,7% 9,2% 34,0% 10,3% 12,3% Resultat af primær drift (EBIT) 16,5% -4,3% 18,0% -63,2% -33,8% Egenkapitalforrentning (p.a.) Afkast af investeret kapital (p.a.) 7,7% -1,7% 8,8% -27,5% -13,9% Egenkapitalens andel af aktiver i alt, ultimo -10,9% -8,8% -10,9% -8,8% -11,8% Valutakurs USD/DKK, ultimo 6,67 5,46 6,67 5,46 6,12 Valutakurs USD/DKK, gns. 6,76 5,44 6,69 5,44 5,62 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Udvandet resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Cash flow pr. aktie, CFPS USD 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Aktiepris, ultimo (pr. aktie à DKK 0,01) DKK 0,5 0,8 0,5 0,8 0,3 Antal aktier, ultimo Mio. 728,0 728,0 728,0 728,0 728,0 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. Mio. 721,3 721,3 721,3 721,3 721,3 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

3 Resultat EBITDA for andet kvartal 2015 var USD 47 mio. (USD 14 mio.). Resultatet før skat for andet kvartal 2015 udgjorde USD 0 mio. (et underskud på USD 24 mio.). Tanksegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 udgjorde USD 56 mio. (USD 26 mio.). Tørlastsegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 var et underskud på USD 1 mio. (et overskud på USD 1 mio.). 2. kv kv Ikke- Ikke- USD mio. Tank Tørlast fordelt I alt Tank Tørlast fordelt I alt Nettoomsætning 136,5 3,1 0,0 139,6 285,5 8,3 0,0 293,8 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -44,5-0,5 0,0-45,0-94,2-2,1 0,0-96,3 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Timecharterækvivalent indtjening 92,0 2,6 0,0 94,6 191,3 6,2 0,0 197,5 Charterhyre -5,8-3,1 0,0-8,9-12,3-7,9 0,0-20,2 Driftsomkostninger -30,4-0,9 0,0-31,3-60,3-1,9 0,0-62,2 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 55,8-1,4 0,0 54,4 118,7-3,6 0,0 115,1 Administrationsomkostninger -10,7-10,7-21,2-21,2 Andre driftsindtægter 3,4 3,4 6,1 6,1 Resultatandele i joint ventures 0,0 0,0-0,1-0,1 EBITDA -7,3 47,1-15,2 99,9 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger -24,0-24,0-46,9-46,9 Resultat af primær drift (EBIT) -31,3 23,1-62,1 53,0 Finansielle indtægter 0,1 0,1 3,1 3,1 Finansielle omkostninger -23,6-23,6-47,6-47,6 Resultat før skat -54,8-0,4-106,6 8,5 Skat 0,2 0,2-0,1-0,1 Res ultat -54,6-0,2-106,7 8,4 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

4 Forventninger Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en omvendt virksomhedsovertagelse i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvilket regnskabsmæssigt betyder, at fonde administreret af Oaktree Capital Management via OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd. ( Njord ) og dets datterselskaber regnskabsmæssigt anses for at være erhverver og, som sådan, den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger samt forventningerne for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 frem til gennemførelsen af Restruktureringen (den 13. juli 2015), mens perioden fra gennemførelsen af Restruktureringen til den 31. december 2015 vil afspejle TORMs og Njords samlede aktiviteter. For 2015 opjusteres forventningerne til det kombinerede Selskab til et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.) og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.). Forventningerne består af en forventning om et positivt EBITDA på USD mio. og et resultat før skat på USD mio. for Njord fra 1. januar 2015 frem til 13. juli 2015 samt en forventning om et positivt EBITDA på USD mio. og et resultat før skat på USD mio. for TORMs og Njords samlede aktiviteter fra Restruktureringens gennemførelsesdato til 31. december En opdateret afdækningstabel for det kombinerede Selskab pr. 13. juli 2015 er anført i meddelelse nr. 19 af 13. juli Det kombinerede Selskab havde en estimeret proforma egenkapital på USD 890 mio. pr. Restruktureringens gennemførelsesdato den. 13. juli Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

5 Tanksegmentet Produkttankmarkedet var i andet kvartal 2015 fortsat positivt påvirket af de høje raffinaderimarginer, som skabte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter. I Vesten holdt fragtraterne samme høje niveau som i det foregående kvartal på grund af høje marginer og udnyttelsesgrad for europæiske raffinaderier, som betød øget eksportvolumen til Vestafrika. Den europæisk eksport af benzin til USA's østkyst var omfattende som følge af stigende amerikansk efterspørgsel og kapacitetsbegrænsninger på de amerikanske rørledninger og Jones Act-tonnage. Raffinaderierne i området omkring den Mexikanske Golf havde en konstant høj eksportvolumen til især Syd- og Latinamerika. I det Røde Hav skabte lageropbygningen i forbindelse med højsæsonen også en kraftigt stigende efterspørgsel efter MR-kapacitet. LR-markedet var positivt påvirket af den åbne arbitragehandel med nafta fra Europa til Nordøstasien. I Østen skabte en udvidelse af raffinaderikapaciteten i Saudiarabien og de Forenede Arabiske Emirater stor efterspørgsel efter både øst- og vestgående LR2- og LR1-tonnage. Samtidig eksporterede Fjernøsten store mængder gasolie til Vestafrika og Nordvesteuropa. Fragtraterne for handel med uraffinerede olieprodukter var bemærkelsesværdigt høje, hvilket betød, at en række LR2-skibe blev omlagt til transport af uraffinerede olieprodukter. Fragtraterne for MR i Mellemøsten var fortsat positivt påvirket af regional distribution. Den globale flåde af produkttankskibe (over tdw) steg med 2,0% i andet kvartal 2015 (kilde: TORM). Tanksegmentet opnåede LR2-spotrater på USD/dag i andet kvartal 2015, hvilket var 93% højere end i andet kvartal LR1-spotraterne steg med 45% i forhold til samme periode i 2014 til USD/dag , og i TORMs største segment, MR, steg spotraterne med 73% til USD/dag i forhold til samme periode i Spotraterne for Handysize steg 32% til USD/dag i forhold til samme periode i Tanksegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 blev USD 56 mio. (USD 26 mio.). Tank 2. kv kv kv kv kv. 15 Ændring 2. kv kv mdr. gns. LR2 (Aframax, ,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % LR1 (Panamax 75-85,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % MR (45,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % Handy (35,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % ) Spot rater = Timecharterækvivalent indtjening for alle charters af mindre end seks måneders varighed = Bruttofragtindtjening minus, bunkers, kommissioner og havneudgifter. 2) TCE = Timecharterækvivalent indtjening = Bruttofragtindtjening minus, bunkers, kommissioner og havneudgifter. 3) Driftsomkostninger er relateret til egne skibe. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

6 Tørlastsegmentet I andet kvartal 2015 oplevede tørlastmarkedet fortsat historisk lave fragtrater. De gennemsnitlige fragtrater i Panamax-segmentet lå i andet kvartal 2015 på USD/dag (Baltic Panamax Index), hvilket var 18% lavere end niveauet i samme periode året før. Hen mod slutningen af kvartalet steg raterne i spotmarkedet dog til USD/dag Tørlastsegmentet kæmper fortsat med strukturel overkapacitet af tonnage, men på grund af et ekstraordinært stort antal skrotninger i andet kvartal og færre leveringer fra skibsværfterne faldt den globale tørlastflådes kapacitet dog med 0,3% i forhold til andet kvartal For helåret forventes efterspørgslen efter ton-mil at stige med 2,3%, mens flådevæksten forventes at være 3,4%. I hele andet kvartal lå de etårige timecharter-fragtrater for Panamax på et niveau mellem USD/dag , hvilket var et fald på USD i forhold til første kvartal TORMs TCE-indtjening i Tørlastsegmentet udgjorde i andet kvartal 2015 USD/dag 6.840, hvilket var på linje med spotmarkedsniveauet. Dækningsbidraget for andet kvartal 2015 udgjorde et underskud på USD 1 mio. (et overskud på USD 1 mio.). Tørlast 2. kv kv kv kv kv. 15 Ændring 2. kv kv mdr. gns. Panamax / Handymax (40-80,000 dwt) Indtjeningsdage % TCE pr. indtjeningsdag 1) % Operating days % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2) % ) Spotrater = Timecharterækvivalent indtjening for alle charters af mindre end seks måneders varighed = Bruttofragtindtjening minus bunkers, kommissioner og havneudgifter. 2) Driftsomkostninger er relateret til egne skibe. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

7 Flådeudvikling TORMs flåde pr. 30. juni 2015 fremgår af tabellen nedenfor. Ud over flåden på 45 egne skibe havde TORM indchartret fire produkttankskibe og ét tørlastskib på timecharter-kontrakter. Yderligere 25 produkttankskibe var under kommerciel ledelse hos TORM. TORM tilbageleverede i andet kvartal 2015 tre indchartrede Panamax-skibe som led i Selskabets ønske om at reducere eksponeringen til tørlastsegmentet. # af skibe Nuværende flåde 1. kv Nettoændringer 2. kv Egne skibe LR2 5-5 LR1 7-7 MR Handysize Tankskibe Panamax 2-2 Tørlastskibe 2-2 I alt Indchartrede skibe LR2 2-2 LR MR Handysize Tankskibe Panamax Tørlastskibe I alt Kommerciel ledelse Samlet flåde Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

8 Noter til regnskabet Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014 og de IFRS-standarder, der er godkendt af EU med effekt for regnskabsår, der begynder efter 1. januar De nye standarder har ikke væsentligt påvirket delårsrapporten. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i årsrapporten for Delårsrapporten for første halvår 2015 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Resultatopgørelse Dækningsbidraget for andet kvartal 2015 udgjorde USD 54 mio. (USD 27 mio.). Administrationsomkostningerne i andet kvartal 2015 faldt USD 3 mio. i forhold til andet kvartal 2014 til USD 11 mio. som følge af TORMs omkostningsprogram samt ændrede valutakurser. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) for andet kvartal 2015 var positivt med USD 47 mio. (USD 14 mio.). Afskrivninger i andet kvartal 2015 udgjorde USD 24 mio. (USD 23 mio.) Resultatet af primær drift (EBIT) for andet kvartal 2015 blev USD 23 mio. (et underskud på USD 7 mio.). I andet kvartal 2015 udgjorde de finansielle omkostninger USD 24 mio. (USD 18 mio.), hvilket til dels er relateret til restruktureringsomkostninger. Resultatet efter skat for andet kvartal 2015 blev USD 0 mio. (et underskud på USD 23 mio.). Aktiver De samlede aktiver steg fra USD mio. pr. 31. marts 2015 til USD mio. pr. 30. juni Den bogførte værdi af flåden var USD mio. pr. 30. juni Markedsværdien af TORMs flåde ekskl. aktiver bestemt for salg baseret på mæglervurderinger var USD 861 mio. pr. 30. juni TORM beregner hvert kvartal produkttankflådens langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme i overensstemmelse med kravene i IFRS, og den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni Gæld Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. pr. 30. juni 2015 sammenlignet med USD mio. pr. 31. marts Faldet i andet kvartal 2015 skyldes primært pengestrømme før finansieringsaktiviteter. Pr. 30. juni 2015 opfyldte TORM de finansielle covenants. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

9 Egenkapital TORMs egenkapital er negativ med USD 152 mio. pr. 30. juni 2015, mod en negativ egenkapital på USD 153 mio. pr. 31. marts Pr. 30. juni 2015 ejede TORM egne aktier, hvilket svarer til 0,9% af Selskabets aktiekapital. Dette er uændret i forhold til 31. marts Likviditet Pr. 30. juni 2015 bestod TORMs tilgængelige likviditet af likvide beholdninger på USD 94 mio. TORM har ikke nogen nybygninger i ordre, og der udestår derfor ingen investeringer hertil. Efterfølgende begivenheder Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 19 af 13. juli 2015 har TORM gennemført Restruktureringen, herunder (i) en gældsnedskrivning på USD 535 mio. mod udstedelse af warrants med en skønnet dagsværdi på USD 18 mio.; (ii) konvertering af gæld på USD 312 mio. til gengæld for ca. 35,7 mia. A-aktier til de långivere, der har valgt at konvertere, og (iii) apportindskud fra OCM Njord Holdings S.à.r.l. ( Njord ) af 25 produkttankskibe i drift og seks MR-nybygninger til gengæld for ca. 59,5 mia. A-aktier. Som følge heraf ejer Njord 61,99% af TORMs udestående aktier, mens DW Partners, LP ejer over 5% af de udestående aktier (jf. selskabsmeddelelse nr. 20 og 22 af hhv. 22. juli 2015). Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en omvendt virksomhedsovertagelse i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvilket regnskabsmæssigt betyder, at Njord og dets datterselskaber regnskabsmæssigt anses for at være erhverver og, som sådan, den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 frem til gennemførelsen af Restruktureringen (den 13. juli 2015), mens perioden fra gennemførelsen af Restruktureringen til den 31. december 2015 vil afspejle TORMs og Njords samlede aktiviteter. TORM har offentliggjort et noteringsprospekt med henblik på at få de nye A-aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen (jf. selskabsmeddelelse nr. 23 af 24. juli 2015). Ved forretningstids ophør den 13. juli 2015 havde den sammenlagte koncern (TORM og Njord) tilgængelig likviditet i form af likvide beholdninger på over USD 125 mio. (hvoraf USD 55 mio. udgør et kontant indskud fra Oaktree) og en ny uudnyttet Arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. (jf. selskabsmeddelelse nr. 19. af 13. juli 2015). Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 25 af 3. august 2015 har TORM indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 25. august 2015 med henblik på at implementere visse vilkår, der er aftalt som led i Restruktureringen, herunder (i) valg af nye medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden, næstformanden og en stedfortræder for næstformanden, som også skal fungere som bestyrelsesobservatør, (ii) vedtagelse af nye vederlagsniveauer for 2015 for bestyrelsen, (iii) vedtagelse af en ny vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, (iv) vedtagelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) af alle TORMs A-aktier i forholdet 1.500:1 og (v) ophævelse af visse bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt , der blev givet til bestyrelsen i forbindelse med Restruktureringen, idet der ikke er behov for disse efter Restruktureringens gennemførelse. Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 26 af 11. august 2015 har Finanstilsynet givet Oaktree Capital Management L.P. og visse datterselskaber dispensation fra de danske regler om pligtmæssige overtagelsestilbud. Finanskalender TORMs delårsrapport for tredje kvartal 2015 offentliggøres den 11. november TORMs finanskalender findes på Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

10 Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM A). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol. Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil på olie fragtet med olie tankers, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

11 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt nærværende delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni Delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014 og de IFRSstandarder, der er godkendt af EU med effekt for regnskabsår, der begynder efter 1. januar De nye standarder har ikke væsentligt påvirket delårsrapporten. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i årsrapporten for Delårsrapporten for første halvår 2015 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 12. august 2015 Direktionen Jacob Meldgaard, CEO Bestyrelsen Flemming Ipsen, formand Olivier Dubois, næstformand Kari Millum Gardarnar Alexander Green Rasmus Johannes Hoffmann Jon Syvertsen Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

12 Resultatopgørelse for Koncernen 2.015, USD mio. Note 2. kv kv kv kv Nettoomsætning 139,6 148,6 293,8 331,5 624,1 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -45,0-70,7-96,3-166,0-298,1 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,1 0,0-0,1-0,2 Timecharterækvivalent indtjening 94,6 78,0 197,5 165,4 325,8 Charterhyre -8,9-12,1-20,2-23,8-53,6 Driftsomkostninger -31,3-39,1-62,2-81,5-149,2 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 4 54,4 26,8 115,1 60,1 123,0 Administrationsomkostninger -10,7-14,1-21,2-27,6-51,0 Andre driftsindtægter 3,4 0,8 6,1 1,4 4,6 Resultatandele i joint ventures 0,0 0,1-0,1 0,2 0,4 EBITDA 47,1 13,6 99,9 34,1 77,0 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 2,6 0,0-192,4-191,7 Afskrivninger -24,0-22,7-46,9-51,3-96,3 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1-6,5 53,0-209,6-211,0 Finansielle indtægter 0,1 0,7 3,1 1,0 3,8 Finansielle omkostninger -23,6-18,1-47,6-37,3-76,2 Resultat før skat -0,4-23,9 8,5-245,9-283,4 Skat 0,2 1,1-0,1 0,5-0,8 Resultat -0,2-22,8 8,4-245,4-284,2 Resultat pr. aktie, EPS Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Resultat pr. aktie, EPS (DKK)* DKK* 0,0-0,2 0,1-1,9-2,2 Udvandet resultat pr. aktie USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Udvandet resultat pr. aktie DKK* 0,0-0,2 0,1-1,9-2,2 *) Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige USD/DKK valutakurs for den pågældende periode. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

13 Resultatopgørelse pr. kvartal for Koncernen USD mio. 2. kv kv kv kv kv Nettoomsætning 139,6 154,2 152,6 140,0 148,6 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -45,0-51,3-65,7-66,4-70,7 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,0 0,1-0,2 0,1 Timecharterækvivalent indtjening 94,6 102,9 87,0 73,4 78,0 Charterhyre -8,9-11,3-14,4-15,4-12,1 Driftsomkostninger -31,3-30,9-34,1-33,6-39,1 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 54,4 60,7 38,5 24,4 26,8 Administrationsomkostninger -10,7-10,5-11,9-11,5-14,1 Andre driftsindtægter 3,4 2,7 1,9 1,3 0,8 Resultatandele i joint ventures 0,0-0,1 0,2 0,0 0,1 EBITDA 47,1 52,8 28,7 14,2 13,6 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,9-0,2 2,6 Afskrivninger -24,0-22,9-22,7-22,3-22,7 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1 29,9 6,9-8,3-6,5 Finansielle indtægter 0,1 3,0 1,8 1,0 0,7 Finansielle omkostninger -23,6-24,0-20,4-18,5-18,1 Resultat før skat -0,4 8,9-11,7-25,8-23,9 Skat 0,2-0,3-1,1-0,2 1,1 Resultat -0,2 8,6-12,8-26,0-22,8 Resultat pr. aktie, EPS Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvandet resultat pr. aktie USD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

14 Totalindkomstopgørelse for Koncernen kv kv. USD mio. 2. kv kv Periodens resultat -0,2-22,8 8,4-245,4-284,2 Anden totalindkomst: Poster, som kan blive omklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af enheder der, anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD -0,1 0,0-0,1-0,1-1,0 Reclassfication adjustment relating to disposed entities 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,1 0,4 0,1 0,5-2,3 Værdiregulering vedrørende sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelsen 1,3 1,2 2,5 2,8 7,3 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg 0,4 0,0-0,9-0,1-1,4 Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer disponible for salg 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 Anden totalindkomst efter skat 1,7 1,6 4,0 3,1 2,4 Totalindkomst i alt 1,5-21,2 12,4-242,3-281,8 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april 2014. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14

ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2013 SKAKO A/S CVR. 36 44 04 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen... 2 Hoved- og nøgletal for koncernen... 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014... 4 Strategi, forretningsområder

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013 Som aftalt i forbindelse med Restruktureringen, der er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelserne nr. 31 dateret 2. oktober 2012 og nr. 32 dateret 5. november 2012, indkalder TORM A/S hermed til en ekstraordinær

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere