Delårsrapport for andet kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for andet kvartal 2015"

Transkript

1 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det er en stor glæde for mig, at restruktureringen af TORM blev gennemført den 13. juli 2015, da Selskabets stærke operationelle platform nu har finansiel og strategisk fleksibilitet. TORM opnåede i andet kvartal 2015 et positivt EBITDA på USD 47 mio. og et resultat før skat på USD 0 mio. EBITDA for andet kvartal 2015 udgjorde USD 47 mio. (andet kvartal 2014: USD 14 mio.). Resultatet før skat for andet kvartal 2015 var USD 0 mio. (et underskud på USD 24 mio.) efter ekstraordinære rådgiveromkostninger på USD 10 mio. Der var positive pengestrømme fra driftsaktiviteter efter fuld rentebetaling på USD 54 mio. i andet kvartal 2015 (USD 15 mio.). Produkttankmarkedet var i andet kvartal 2015 fortsat positivt påvirket af de høje raffinaderimarginer, som skabte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter. TORMs største segment, MR, opnåede i andet kvartal 2015 spotrater på USD/dag , svarende til en stigning på 73% i forhold til andet kvartal Tanksegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 udgjorde USD 56 mio. (USD 26 mio.). Tørlastmarkedet var i andet kvartal 2015 fortsat historisk svagt med gennemsnitlige spotrater for Panamax på USD/dag (Baltic Panamax Index), hvilket var 18% lavere end i samme periode Tørlastsegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 blev et underskud på USD 1 mio. (et overskud på USD 1 mio.). Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 19 af 13. juli 2015 har TORM gennemført Restruktureringen, herunder (i) en gældsnedskrivning på USD 535 mio. mod udstedelse af warrants med en skønnet dagsværdi på USD 18 mio.; (ii) konvertering af gæld på USD 312 mio. til gengæld for ca. 35,7 mia. A-aktier til de långivere, der har valgt at konvertere, og (iii) apportindskud fra OCM Njord Holdings S.à r.l. ( Njord ) af 25 produkttankskibe i drift og seks MR-nybygninger til gengæld for ca. 59,5 mia. A-aktier. Dermed ejer Njord 61,99% af TORMs udestående aktier, mens DW Partners, LP ejer over 5% af de udestående aktier (jf. selskabsmeddelelse nr. 20 og 22 af hhv. 13. juli og 22. juli 2015). TORM har offentliggjort et noteringsprospekt med henblik på at få de nye A-aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen (jf. selskabsmeddelelse nr. 23 af 24. juli 2015). Den bogførte værdi af flåden var USD mio. pr. 30. juni Markedsværdien af TORMs flåde ekskl. aktiver bestemt for salg baseret på mæglervurderinger var USD 861mio. pr. 30. juni Hvert kvartal beregner TORM i overensstemmelse med IFRS produkttankflådens langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme, og den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. pr. 30. juni 2015 sammenlignet med USD mio. pr. 31. marts Faldet i andet kvartal 2015 skyldes primært pengestrømme før finansieringsaktiviteter. Pr. 30. juni 2015 bestod TORMs tilgængelige likviditet af likvide beholdninger på USD 94 mio. Der er ingen nybygninger i ordre, og der udestår derfor ingen investeringer hertil. Egenkapitalen er negativ med USD 152 mio. pr. 30. juni 2015 (negativ med USD 125 mio.). Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en omvendt virksomhedsovertagelse, hvilket regnskabsmæssigt betyder, at Njord er den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de konsoliderede finansielle oplysninger samt forventningerne for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 til 13. juli 2015, mens den resterende del af 2015 vil afspejle TORMs og Njords samlede aktiviteter. For 2015 opjusteres forventningerne til det kombinerede Selskab til et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.) og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.). Det kombinerede Selskab havde en estimeret proforma egenkapital på USD 890 mio. pr. Restruktureringens gennemførelsesdato den. 13. juli Telekonference TORM afholder en telekonference for finansanalytikere og investorer i dag kl dansk tid. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Præsentationen kan downloades fra Kontakt TORM A/S Tuborg Havnevej 18, DK-2900 Hellerup Tlf.: / Fax: , CVR: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 Side 1 af 23

2 Hoved- og nøgletal kv kv. 2. kv kv Resultatopgørelse (USD mio.) Nettoomsætning 139,6 148,6 293,8 331,5 624,1 Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) 94,6 78,0 197,5 165,4 325,8 Dækningsbidrag 54,4 26,8 115,1 60,1 123,0 EBITDA 47,1 13,6 99,9 34,1 77,0 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1-6,4 53,0-209,6-211,0 Resultat før skat -0,4-23,9 8,5-245,9-283,4 Resultat -0,2-22,8 8,4-245,4-284,2 Balance (USD mio.) Aktiver i alt 1.397, , , , ,2 Egenkapital -151,6-124,5-151,6-124,5-164,0 Forpligtelser i alt 1.549, , , , ,2 Investeret kapital 1.175, , , , ,5 Nettorentebærende gæld 1.336, , , , ,4 Pengestrømme (USD mio.) Fra driftsaktiviteter 53,5 14,5 99,7 24,3 26,9 Fra investeringsaktiviteter -12,3 283,2-20,1 332,4 313,0 Heraf investering i materielle anlægsaktiver -12,3-10,8-20,1-22,9-42,3 Fra finansieringsaktiviteter 0,0-272,5-30,0-342,8-324,4 Pengestrømme i alt (netto) 41,2 25,2 49,6 13,9 15,5 Finansielle nøgletal Marginaler (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 67,8% 52,5% 67,2% 49,9% 52,2% Dækningsbidrag 39,0% 18,0% 39,2% 18,1% 19,7% EBITDA 33,7% 9,2% 34,0% 10,3% 12,3% Resultat af primær drift (EBIT) 16,5% -4,3% 18,0% -63,2% -33,8% Egenkapitalforrentning (p.a.) Afkast af investeret kapital (p.a.) 7,7% -1,7% 8,8% -27,5% -13,9% Egenkapitalens andel af aktiver i alt, ultimo -10,9% -8,8% -10,9% -8,8% -11,8% Valutakurs USD/DKK, ultimo 6,67 5,46 6,67 5,46 6,12 Valutakurs USD/DKK, gns. 6,76 5,44 6,69 5,44 5,62 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Udvandet resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Cash flow pr. aktie, CFPS USD 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Aktiepris, ultimo (pr. aktie à DKK 0,01) DKK 0,5 0,8 0,5 0,8 0,3 Antal aktier, ultimo Mio. 728,0 728,0 728,0 728,0 728,0 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. Mio. 721,3 721,3 721,3 721,3 721,3 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

3 Resultat EBITDA for andet kvartal 2015 var USD 47 mio. (USD 14 mio.). Resultatet før skat for andet kvartal 2015 udgjorde USD 0 mio. (et underskud på USD 24 mio.). Tanksegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 udgjorde USD 56 mio. (USD 26 mio.). Tørlastsegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 var et underskud på USD 1 mio. (et overskud på USD 1 mio.). 2. kv kv Ikke- Ikke- USD mio. Tank Tørlast fordelt I alt Tank Tørlast fordelt I alt Nettoomsætning 136,5 3,1 0,0 139,6 285,5 8,3 0,0 293,8 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -44,5-0,5 0,0-45,0-94,2-2,1 0,0-96,3 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Timecharterækvivalent indtjening 92,0 2,6 0,0 94,6 191,3 6,2 0,0 197,5 Charterhyre -5,8-3,1 0,0-8,9-12,3-7,9 0,0-20,2 Driftsomkostninger -30,4-0,9 0,0-31,3-60,3-1,9 0,0-62,2 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 55,8-1,4 0,0 54,4 118,7-3,6 0,0 115,1 Administrationsomkostninger -10,7-10,7-21,2-21,2 Andre driftsindtægter 3,4 3,4 6,1 6,1 Resultatandele i joint ventures 0,0 0,0-0,1-0,1 EBITDA -7,3 47,1-15,2 99,9 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger -24,0-24,0-46,9-46,9 Resultat af primær drift (EBIT) -31,3 23,1-62,1 53,0 Finansielle indtægter 0,1 0,1 3,1 3,1 Finansielle omkostninger -23,6-23,6-47,6-47,6 Resultat før skat -54,8-0,4-106,6 8,5 Skat 0,2 0,2-0,1-0,1 Res ultat -54,6-0,2-106,7 8,4 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

4 Forventninger Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en omvendt virksomhedsovertagelse i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvilket regnskabsmæssigt betyder, at fonde administreret af Oaktree Capital Management via OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd. ( Njord ) og dets datterselskaber regnskabsmæssigt anses for at være erhverver og, som sådan, den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger samt forventningerne for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 frem til gennemførelsen af Restruktureringen (den 13. juli 2015), mens perioden fra gennemførelsen af Restruktureringen til den 31. december 2015 vil afspejle TORMs og Njords samlede aktiviteter. For 2015 opjusteres forventningerne til det kombinerede Selskab til et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.) og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. (op fra USD mio.). Forventningerne består af en forventning om et positivt EBITDA på USD mio. og et resultat før skat på USD mio. for Njord fra 1. januar 2015 frem til 13. juli 2015 samt en forventning om et positivt EBITDA på USD mio. og et resultat før skat på USD mio. for TORMs og Njords samlede aktiviteter fra Restruktureringens gennemførelsesdato til 31. december En opdateret afdækningstabel for det kombinerede Selskab pr. 13. juli 2015 er anført i meddelelse nr. 19 af 13. juli Det kombinerede Selskab havde en estimeret proforma egenkapital på USD 890 mio. pr. Restruktureringens gennemførelsesdato den. 13. juli Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

5 Tanksegmentet Produkttankmarkedet var i andet kvartal 2015 fortsat positivt påvirket af de høje raffinaderimarginer, som skabte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter. I Vesten holdt fragtraterne samme høje niveau som i det foregående kvartal på grund af høje marginer og udnyttelsesgrad for europæiske raffinaderier, som betød øget eksportvolumen til Vestafrika. Den europæisk eksport af benzin til USA's østkyst var omfattende som følge af stigende amerikansk efterspørgsel og kapacitetsbegrænsninger på de amerikanske rørledninger og Jones Act-tonnage. Raffinaderierne i området omkring den Mexikanske Golf havde en konstant høj eksportvolumen til især Syd- og Latinamerika. I det Røde Hav skabte lageropbygningen i forbindelse med højsæsonen også en kraftigt stigende efterspørgsel efter MR-kapacitet. LR-markedet var positivt påvirket af den åbne arbitragehandel med nafta fra Europa til Nordøstasien. I Østen skabte en udvidelse af raffinaderikapaciteten i Saudiarabien og de Forenede Arabiske Emirater stor efterspørgsel efter både øst- og vestgående LR2- og LR1-tonnage. Samtidig eksporterede Fjernøsten store mængder gasolie til Vestafrika og Nordvesteuropa. Fragtraterne for handel med uraffinerede olieprodukter var bemærkelsesværdigt høje, hvilket betød, at en række LR2-skibe blev omlagt til transport af uraffinerede olieprodukter. Fragtraterne for MR i Mellemøsten var fortsat positivt påvirket af regional distribution. Den globale flåde af produkttankskibe (over tdw) steg med 2,0% i andet kvartal 2015 (kilde: TORM). Tanksegmentet opnåede LR2-spotrater på USD/dag i andet kvartal 2015, hvilket var 93% højere end i andet kvartal LR1-spotraterne steg med 45% i forhold til samme periode i 2014 til USD/dag , og i TORMs største segment, MR, steg spotraterne med 73% til USD/dag i forhold til samme periode i Spotraterne for Handysize steg 32% til USD/dag i forhold til samme periode i Tanksegmentets dækningsbidrag for andet kvartal 2015 blev USD 56 mio. (USD 26 mio.). Tank 2. kv kv kv kv kv. 15 Ændring 2. kv kv mdr. gns. LR2 (Aframax, ,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % LR1 (Panamax 75-85,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % MR (45,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % Handy (35,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % ) Spot rater = Timecharterækvivalent indtjening for alle charters af mindre end seks måneders varighed = Bruttofragtindtjening minus, bunkers, kommissioner og havneudgifter. 2) TCE = Timecharterækvivalent indtjening = Bruttofragtindtjening minus, bunkers, kommissioner og havneudgifter. 3) Driftsomkostninger er relateret til egne skibe. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

6 Tørlastsegmentet I andet kvartal 2015 oplevede tørlastmarkedet fortsat historisk lave fragtrater. De gennemsnitlige fragtrater i Panamax-segmentet lå i andet kvartal 2015 på USD/dag (Baltic Panamax Index), hvilket var 18% lavere end niveauet i samme periode året før. Hen mod slutningen af kvartalet steg raterne i spotmarkedet dog til USD/dag Tørlastsegmentet kæmper fortsat med strukturel overkapacitet af tonnage, men på grund af et ekstraordinært stort antal skrotninger i andet kvartal og færre leveringer fra skibsværfterne faldt den globale tørlastflådes kapacitet dog med 0,3% i forhold til andet kvartal For helåret forventes efterspørgslen efter ton-mil at stige med 2,3%, mens flådevæksten forventes at være 3,4%. I hele andet kvartal lå de etårige timecharter-fragtrater for Panamax på et niveau mellem USD/dag , hvilket var et fald på USD i forhold til første kvartal TORMs TCE-indtjening i Tørlastsegmentet udgjorde i andet kvartal 2015 USD/dag 6.840, hvilket var på linje med spotmarkedsniveauet. Dækningsbidraget for andet kvartal 2015 udgjorde et underskud på USD 1 mio. (et overskud på USD 1 mio.). Tørlast 2. kv kv kv kv kv. 15 Ændring 2. kv kv mdr. gns. Panamax / Handymax (40-80,000 dwt) Indtjeningsdage % TCE pr. indtjeningsdag 1) % Operating days % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2) % ) Spotrater = Timecharterækvivalent indtjening for alle charters af mindre end seks måneders varighed = Bruttofragtindtjening minus bunkers, kommissioner og havneudgifter. 2) Driftsomkostninger er relateret til egne skibe. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

7 Flådeudvikling TORMs flåde pr. 30. juni 2015 fremgår af tabellen nedenfor. Ud over flåden på 45 egne skibe havde TORM indchartret fire produkttankskibe og ét tørlastskib på timecharter-kontrakter. Yderligere 25 produkttankskibe var under kommerciel ledelse hos TORM. TORM tilbageleverede i andet kvartal 2015 tre indchartrede Panamax-skibe som led i Selskabets ønske om at reducere eksponeringen til tørlastsegmentet. # af skibe Nuværende flåde 1. kv Nettoændringer 2. kv Egne skibe LR2 5-5 LR1 7-7 MR Handysize Tankskibe Panamax 2-2 Tørlastskibe 2-2 I alt Indchartrede skibe LR2 2-2 LR MR Handysize Tankskibe Panamax Tørlastskibe I alt Kommerciel ledelse Samlet flåde Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

8 Noter til regnskabet Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014 og de IFRS-standarder, der er godkendt af EU med effekt for regnskabsår, der begynder efter 1. januar De nye standarder har ikke væsentligt påvirket delårsrapporten. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i årsrapporten for Delårsrapporten for første halvår 2015 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Resultatopgørelse Dækningsbidraget for andet kvartal 2015 udgjorde USD 54 mio. (USD 27 mio.). Administrationsomkostningerne i andet kvartal 2015 faldt USD 3 mio. i forhold til andet kvartal 2014 til USD 11 mio. som følge af TORMs omkostningsprogram samt ændrede valutakurser. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) for andet kvartal 2015 var positivt med USD 47 mio. (USD 14 mio.). Afskrivninger i andet kvartal 2015 udgjorde USD 24 mio. (USD 23 mio.) Resultatet af primær drift (EBIT) for andet kvartal 2015 blev USD 23 mio. (et underskud på USD 7 mio.). I andet kvartal 2015 udgjorde de finansielle omkostninger USD 24 mio. (USD 18 mio.), hvilket til dels er relateret til restruktureringsomkostninger. Resultatet efter skat for andet kvartal 2015 blev USD 0 mio. (et underskud på USD 23 mio.). Aktiver De samlede aktiver steg fra USD mio. pr. 31. marts 2015 til USD mio. pr. 30. juni Den bogførte værdi af flåden var USD mio. pr. 30. juni Markedsværdien af TORMs flåde ekskl. aktiver bestemt for salg baseret på mæglervurderinger var USD 861 mio. pr. 30. juni TORM beregner hvert kvartal produkttankflådens langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme i overensstemmelse med kravene i IFRS, og den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni Gæld Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. pr. 30. juni 2015 sammenlignet med USD mio. pr. 31. marts Faldet i andet kvartal 2015 skyldes primært pengestrømme før finansieringsaktiviteter. Pr. 30. juni 2015 opfyldte TORM de finansielle covenants. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

9 Egenkapital TORMs egenkapital er negativ med USD 152 mio. pr. 30. juni 2015, mod en negativ egenkapital på USD 153 mio. pr. 31. marts Pr. 30. juni 2015 ejede TORM egne aktier, hvilket svarer til 0,9% af Selskabets aktiekapital. Dette er uændret i forhold til 31. marts Likviditet Pr. 30. juni 2015 bestod TORMs tilgængelige likviditet af likvide beholdninger på USD 94 mio. TORM har ikke nogen nybygninger i ordre, og der udestår derfor ingen investeringer hertil. Efterfølgende begivenheder Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 19 af 13. juli 2015 har TORM gennemført Restruktureringen, herunder (i) en gældsnedskrivning på USD 535 mio. mod udstedelse af warrants med en skønnet dagsværdi på USD 18 mio.; (ii) konvertering af gæld på USD 312 mio. til gengæld for ca. 35,7 mia. A-aktier til de långivere, der har valgt at konvertere, og (iii) apportindskud fra OCM Njord Holdings S.à.r.l. ( Njord ) af 25 produkttankskibe i drift og seks MR-nybygninger til gengæld for ca. 59,5 mia. A-aktier. Som følge heraf ejer Njord 61,99% af TORMs udestående aktier, mens DW Partners, LP ejer over 5% af de udestående aktier (jf. selskabsmeddelelse nr. 20 og 22 af hhv. 22. juli 2015). Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive behandlet som en omvendt virksomhedsovertagelse i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvilket regnskabsmæssigt betyder, at Njord og dets datterselskaber regnskabsmæssigt anses for at være erhverver og, som sådan, den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 frem til gennemførelsen af Restruktureringen (den 13. juli 2015), mens perioden fra gennemførelsen af Restruktureringen til den 31. december 2015 vil afspejle TORMs og Njords samlede aktiviteter. TORM har offentliggjort et noteringsprospekt med henblik på at få de nye A-aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen (jf. selskabsmeddelelse nr. 23 af 24. juli 2015). Ved forretningstids ophør den 13. juli 2015 havde den sammenlagte koncern (TORM og Njord) tilgængelig likviditet i form af likvide beholdninger på over USD 125 mio. (hvoraf USD 55 mio. udgør et kontant indskud fra Oaktree) og en ny uudnyttet Arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. (jf. selskabsmeddelelse nr. 19. af 13. juli 2015). Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 25 af 3. august 2015 har TORM indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 25. august 2015 med henblik på at implementere visse vilkår, der er aftalt som led i Restruktureringen, herunder (i) valg af nye medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden, næstformanden og en stedfortræder for næstformanden, som også skal fungere som bestyrelsesobservatør, (ii) vedtagelse af nye vederlagsniveauer for 2015 for bestyrelsen, (iii) vedtagelse af en ny vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, (iv) vedtagelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) af alle TORMs A-aktier i forholdet 1.500:1 og (v) ophævelse af visse bemyndigelser til bestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt , der blev givet til bestyrelsen i forbindelse med Restruktureringen, idet der ikke er behov for disse efter Restruktureringens gennemførelse. Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 26 af 11. august 2015 har Finanstilsynet givet Oaktree Capital Management L.P. og visse datterselskaber dispensation fra de danske regler om pligtmæssige overtagelsestilbud. Finanskalender TORMs delårsrapport for tredje kvartal 2015 offentliggøres den 11. november TORMs finanskalender findes på Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

10 Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM A). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol. Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil på olie fragtet med olie tankers, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

11 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt nærværende delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni Delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014 og de IFRSstandarder, der er godkendt af EU med effekt for regnskabsår, der begynder efter 1. januar De nye standarder har ikke væsentligt påvirket delårsrapporten. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i årsrapporten for Delårsrapporten for første halvår 2015 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 12. august 2015 Direktionen Jacob Meldgaard, CEO Bestyrelsen Flemming Ipsen, formand Olivier Dubois, næstformand Kari Millum Gardarnar Alexander Green Rasmus Johannes Hoffmann Jon Syvertsen Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

12 Resultatopgørelse for Koncernen 2.015, USD mio. Note 2. kv kv kv kv Nettoomsætning 139,6 148,6 293,8 331,5 624,1 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -45,0-70,7-96,3-166,0-298,1 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,1 0,0-0,1-0,2 Timecharterækvivalent indtjening 94,6 78,0 197,5 165,4 325,8 Charterhyre -8,9-12,1-20,2-23,8-53,6 Driftsomkostninger -31,3-39,1-62,2-81,5-149,2 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 4 54,4 26,8 115,1 60,1 123,0 Administrationsomkostninger -10,7-14,1-21,2-27,6-51,0 Andre driftsindtægter 3,4 0,8 6,1 1,4 4,6 Resultatandele i joint ventures 0,0 0,1-0,1 0,2 0,4 EBITDA 47,1 13,6 99,9 34,1 77,0 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 2,6 0,0-192,4-191,7 Afskrivninger -24,0-22,7-46,9-51,3-96,3 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1-6,5 53,0-209,6-211,0 Finansielle indtægter 0,1 0,7 3,1 1,0 3,8 Finansielle omkostninger -23,6-18,1-47,6-37,3-76,2 Resultat før skat -0,4-23,9 8,5-245,9-283,4 Skat 0,2 1,1-0,1 0,5-0,8 Resultat -0,2-22,8 8,4-245,4-284,2 Resultat pr. aktie, EPS Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Resultat pr. aktie, EPS (DKK)* DKK* 0,0-0,2 0,1-1,9-2,2 Udvandet resultat pr. aktie USD 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 Udvandet resultat pr. aktie DKK* 0,0-0,2 0,1-1,9-2,2 *) Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige USD/DKK valutakurs for den pågældende periode. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

13 Resultatopgørelse pr. kvartal for Koncernen USD mio. 2. kv kv kv kv kv Nettoomsætning 139,6 154,2 152,6 140,0 148,6 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -45,0-51,3-65,7-66,4-70,7 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,0 0,1-0,2 0,1 Timecharterækvivalent indtjening 94,6 102,9 87,0 73,4 78,0 Charterhyre -8,9-11,3-14,4-15,4-12,1 Driftsomkostninger -31,3-30,9-34,1-33,6-39,1 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 54,4 60,7 38,5 24,4 26,8 Administrationsomkostninger -10,7-10,5-11,9-11,5-14,1 Andre driftsindtægter 3,4 2,7 1,9 1,3 0,8 Resultatandele i joint ventures 0,0-0,1 0,2 0,0 0,1 EBITDA 47,1 52,8 28,7 14,2 13,6 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,9-0,2 2,6 Afskrivninger -24,0-22,9-22,7-22,3-22,7 Resultat af primær drift (EBIT) 23,1 29,9 6,9-8,3-6,5 Finansielle indtægter 0,1 3,0 1,8 1,0 0,7 Finansielle omkostninger -23,6-24,0-20,4-18,5-18,1 Resultat før skat -0,4 8,9-11,7-25,8-23,9 Skat 0,2-0,3-1,1-0,2 1,1 Resultat -0,2 8,6-12,8-26,0-22,8 Resultat pr. aktie, EPS Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvandet resultat pr. aktie USD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

14 Totalindkomstopgørelse for Koncernen kv kv. USD mio. 2. kv kv Periodens resultat -0,2-22,8 8,4-245,4-284,2 Anden totalindkomst: Poster, som kan blive omklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af enheder der, anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD -0,1 0,0-0,1-0,1-1,0 Reclassfication adjustment relating to disposed entities 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,1 0,4 0,1 0,5-2,3 Værdiregulering vedrørende sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelsen 1,3 1,2 2,5 2,8 7,3 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg 0,4 0,0-0,9-0,1-1,4 Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer disponible for salg 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 Anden totalindkomst efter skat 1,7 1,6 4,0 3,1 2,4 Totalindkomst i alt 1,5-21,2 12,4-242,3-281,8 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

15 Balance for Koncernen Aktiver 30. juni 30. juni 31. december USD mio. Note LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill 0,0 0,0 0,0 Andre immaterielle aktiver 1,3 1,4 1,4 Immaterielle aktiver i alt 1 1,3 1,4 1,4 Materielle anlægsaktiver Skibe og dokningsaktiver , , ,8 Andre anlæg, driftsmidler og inventar 2,5 3,4 3,0 Materielle anlægsaktiver i alt , , ,8 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i joint ventures 1 0,3 0,7 0,9 Andre kapitalandele 10,0 12,2 10,9 Finansielle aktiver i alt 10,3 12,9 11,8 LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT 1.206, , ,0 KORTFRISTEDE AKTIVER Bunker 23,1 31,3 23,9 Udestående fragter 59,8 62,8 71,8 Andre tilgodehavender 6,3 8,5 5,2 Periodeafgrænsningsposter 7,8 12,5 7,7 Likvide beholdninger 94,2 43,0 44,6 191,2 158,1 153,2 KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT 191,2 158,1 153,2 AKTIVER I ALT 1.397, , ,2 Post balance sheet date events 5 Accounting policies 6 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

16 Balance for Koncernen Passiver 30. juni 30 June 31. december USD mio. Note EGENKAPITAL Selskabskapital 1,2 1,2 1,2 Særlig reserve 61,0 61,0 61,0 Egne aktier -19,0-19,0-19,0 Opskrivningshenlæggelser 6,9 6,8 5,4 Reserve for sikringstransaktioner -3,6-7,9-6,2 Reserve for valutakursreguleringer 2,5 3,7 2,6 Overført resultat -200,6-170,3-209,0 EGENKAPITAL I ALT -151,6-124,5-164,0 FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Hensættelse til udskudt skat 45,1 45,1 45,0 Prioritetsgæld og banklån , , ,2 Finansielle leasingforpligtelser 12,1 13,7 11,9 Periodeafgrænsningsposter 2,2 3,5 2,8 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 1.345, , ,9 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Prioritetsgæld og banklån 3 133,0 43,3 107,9 Leverandørerer af varer og tjenesteydelser 30,7 40,6 18,3 Skyldig selskabsskat 1,4 1,2 2,0 Anden gæld 37,3 39,5 38,8 Periodeafgrænsningsposter 1,5 4,0 2,3 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 203,9 128,6 169,3 FORPLIGTELSER I ALT 1.549, , ,2 PASSIVER I ALT 1.397, , ,2 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

17 Egenkapitalopgørelse for Koncernen pr. 1. januar 30. juni 2015 Selskabskapital Særlig Egne Opskrivnings- Reserve for Reserve for Overført I alt reserve aktier henlæggelser sikrings- valutakurs- resultat USD mio. transaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,2 61,0-19,0 5,4-6,2 2,6-209,0-164,0 Totalindkomst for året: Årets resultat ,4 8,4 Anden totalindkomst for året ,5 2,6-0,1-4,0 Totalindkomst for året i alt ,5 2,6-0,1 8,4 12,4 Aktiebaseret vederlag ,0 Egenkapitalbevægelser i alt i 1-2. kv ,0 0,0 0,0 1,5 2,6-0,1 8,4 12,4 Egenkapital pr. 30. juni ,2 61,0-19,0 6,9-3,6 2,5-200,6-151,6 Egenkapitalopgørelse for Koncernen pr. 1. januar 30. juni 2014 Selskabskapital Særlig Egne Overført Opskrivnings- Reserve for Reserve for I alt reserve aktier resultat henlæggelser sikrings- valutakurs- USD mio. transaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,2 61,0-19,0 75,0 6,9-11,2 3,8 117,7 Totalindkomst for året: Årets resultat , ,4 Anden totalindkomst for året ,1 3,3-0,1 3,1 Totalindkomst for året i alt ,4-0,1 3,3-0,1-242,3 Aktiebaseret vederlag , ,1 Egenkapitalbevægelser i alt i kv ,0 0,0 0,0-245,3-0,1 3,3-0,1-242,2 Egenkapital pr. 30. juni ,2 61,0-19,0-170,3 6,8-7,9 3,7-124,5 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

18 Pengestrømsopgørelse for Koncernen kv kv. USD mio. 2. kv kv Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 23,1-6,4 53,0-209,6-211,0 Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger 24,0 22,7 46,9 51,3 96,3 Tilbageførsel af værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0-2,6 0,0 192,4 191,7 Tilbageførsel af resultatandele i joint ventures 0,0-0,1 0,1-0,2-0,4 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser -1,4-1,2-1,2-2,0-6,6 Modtagne udbytter 0,0 0,9 2,3 0,9 0,9 Modtagne udbytter fra joint ventures 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Modtagne renter og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Betalte renter og kurstab -1,0-10,9-4,9-23,4-34,7 Rådgiveromkostninger i forbindelse med finansierings- og restruktureringsplan -9,5-1,2-14,6-2,1-12,2 Betalt/tilbagebetalt selskabsskat 0,0-0,5-0,9-1,3-1,9 Ændring i bunker, tilgodehavender og leverandørgæld 17,8 13,4 18,5 17,7 4,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 53,5 14,6 99,7 24,3 26,9 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -12,3-10,8-20,1-22,9-42,3 Salg af langfristede aktiver 0,0 294,0 0,0 355,3 355,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -12,3 283,2-20,1 332,4 313,0 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld 0,0-272,5-30,0-342,8-349,4 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 0,0-272,5-30,0-342,8-324,4 Nettopengestrøm fra drift, investering og finansiering 41,2 25,2 49,6 13,9 15,5 Likvide midler, primo 53,0 17,8 44,6 29,1 29,1 Likvide midler, ultimo 94,2 43,0 94,2 43,0 44,6 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

19 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal for Koncernen USD mio. 2. kv kv kv kv kv Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 23,1 29,9 6,9-8,3-6,4 Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger 24,0 22,9 22,7 22,3 22,7 Tilbageførsel af værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,0-0,9 0,2-2,6 Tilbageførsel af resultatandele i joint ventures 0,0 0,1-0,2 0,0-0,1 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser -1,4 0,2-4,2-0,4-1,2 Modtagne udbytter 0,0 2,3 0,0 0,0 0,9 Modtagne udbytter fra joint ventures 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Modtagne renter og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Betalte renter og kurstab -1,0-3,9-1,5-9,8-10,9 Rådgiveromkostninger i forbindelse med finansierings- og restruktureringsplan -9,5-5,1-5,7-4,4-1,2 Betalt/tilbagebetalt selskabsskat 0,0-0,9-0,7 0,1-0,5 Ændring i bunker, tilgodehavender og leverandørgæld 17,8 0,7-19,3 5,8 13,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 53,5 46,2-3,0 5,6 14,5 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -12,3-7,8-6,2-13,2-10,8 Salg af langfristede aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 294,0 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -12,3-7,8-6,2-13,2 283,2 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld 0,0-30,0-1,6-5,0-272,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 0,0-30,0 23,4-5,0-272,5 Nettopengestrøm fra drift, investering og finansiering 41,2 8,4 14,2-12,6 25,2 Likvide midler, primo 53,0 44,6 30,4 43,0 17,8 Likvide midler, ultimo 94,2 53,0 44,6 30,4 43,0 Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

20 Noter Note 1 - Nedskrivningstest Ledelsen har pr. 30. juni 2015 foretaget en gennemgang af aktivernes genindvindingsværdi ved at vurdere genindvindingsværdien af væsentlige aktiver i de pengestrømsfrembringende enheder: Tanksegmentet og Tørlastsegmentet. Pr. 30. juni 2015 var genindvindingsværdien af Tanksegmentet kapitalværdien, mens genindvindingsværdien af Tørlastsegmentet var salgsværdien fratrukket salgsomkostninger. På baggrund af testen konkluderede ledelsen, at: Aktiverne i Tørlastsegmentet ikke var værdiforringet, idet salgsværdien fratrukket salgsomkostninger svarede til den regnskabsmæssige værdi Aktiverne i Tanksegmentet ikke var yderligere værdiforringet pr. 30. juni 2015, idet kapitalværdien oversteg den regnskabsmæssige værdi I vurderingen af salgsværdien fratrukket salgsomkostninger i Tørlastsegmentet inkluderede ledelsen en gennemgang af markedsværdier beregnet som gennemsnittet af mæglervurderinger fra to internationalt anerkendte skibsmæglere. Vurderingen af kapitalværdien i Tanksegmentet er baseret på nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme. Den anvendte metode til beregning af kapitalværdien er uændret i forhold til årsrapporten for 2014, og de skønnede fragtrater i perioden 2015 til 2017 er således baseret på Selskabets forretningsplaner. Fragtraterne efter 2017 er baseret på Clarksons 10-årige historiske gennemsnit af fragtrater justeret med inflationsraten. WACC er på 7,6% (30. juni 2014: 7,7%) og 7,8% pr. 31. december De 10-årige historiske gennemsnitlige spotrater pr. 30. juni 2015 er som følger: LR2 USD/dag (30. juni 2014: USD/dag ) LR1 USD/dag (30. juni 2014: USD/dag ) MR USD/dag (30. juni 2014: USD/dag ) Handysize USD/dag (30. juni 2014: USD/dag ) Ledelsen mener, at disse væsentlige forudsætninger er rimelige. Beregningen af kapitalværdien er meget følsom over for ændringer i de primære forudsætninger, som vurderes at relatere sig til udviklingen i de fremtidige fragtrater, den WACC, der er anvendt som diskonteringsfaktor i beregningerne, og udviklingen i driftsomkostningerne. Alt andet lige er følsomhederne vurderet som følger: Et fald i fragtraterne for tankskibe på USD/dag vil medføre en yderligere værdiforringelse på USD 135 mio. for Tanksegmentet En stigning i WACC på 1,0% vil medføre en yderligere værdiforringelse på USD 73 mio. for Tanksegmentet En stigning i driftsomkostningerne på 10,0% vil medføre en yderligere værdiforringelse på USD 114 mio. for Tanksegmentet Som anført ovenfor er de foretagne værdiforringelsestests baseret på, at Selskabet fortsætter driften af sine skibe som en flåde inden for de nuværende rammer. Til sammenligning var markedsværdien af TORMs skibe USD 861 mio., hvilket er USD 331 mio. mindre end den nedskrevne regnskabsmæssige værdi. Meddelelse nr. 27 / 12. august 2015 Delårsrapport for andet kvartal af 23

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008. Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD 250 270 mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011.

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011. Delårsrapport 3. kvartal 2011 TORM fik et underskud før skat på USD 70 mio. i tredje kvartal 2011. Tredje kvartal viste sig at være et særligt udfordrende kvartal, idet usikkerheden omkring den globale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere