Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten"

Transkript

1 Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i tilstandsrapporten Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig 18. august211. Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand 211. den og afsluttet den 16. november november 211. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 16. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 25. januar 212. havde foretræde for nævnet under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. følgende: Vedrørende punkt 1.2 påpegede, at den iflg. teknisk revisor manglende oplysning om følgeskade i murværk allerede fremgår at ska desbeskrivelsen, og derfor ikke kan være en fejl. Vedrørende punkt 3. 1 anførte, at reparationen med elastisk fugemasse at trappefugerevnen i vestgavlen er stabil og højst kan klassificeres som et kosmetisk forhold. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at bortset fra de følgende anførte punkter er de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten veldokumenterede, og afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet vægten af følgende fejlangivelser: Punkt 1.2: Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da oplysning om revne i overliggende murværk ses at være anført i skadesbeskrivelsen. Punkt 9.1: Pointtallet reduceres fra A3 til Al, da fejlen vurderes uden særlige konsekvenser. Punkt 9.1: Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da forholdet vurderes placeret under det rigtige punkt.

2 Revurderingen af de nævnte fejlangivelser medfører, at det samlede pointtal reduceres til 31. Dette ændrer ikke på nævnets samlede vurdering af tilstandsrapporten som fejlbehæftet, hvorved den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 , Skrivebordskontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 3. februar 212 Mange karakterer 11. februar 21 Godkendt Tidsforbrug 29. september 28 Godkendt Stikprøve 19. marts 27 Godkendt 23. januar 27 Godkendt Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja I i. F Ja /- Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n Ejendommen Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer I- Nej Ejendommens beliggenhed Billedtekst Beboelse set fra sydøst Oversigtsbilleder 25. april :42 Varig standsning 1

4 Beboelse set fra nordøst Garage/udhus Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 3-aug-11 1:12 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 7-sep-i 1 12 er tildelt teknisk revisor til kontrol 4-okt-i i 18:41 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 13-okt-11 9: Kontrolbesøg udført af teknisk revisor 15-okt-i 1 22:53 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 3-nov-11 13:17 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 16-nov-11 15:57 har kommenteret på udkast 16-nov-11 16:54 Endelig kontrolrraport udarbejdet 3-feb-12 1:46 Varig standsning dgdg Indledning 25. april :42 I Varig standsning 2

5 m D 3 -I ø Øo b b H Cl) -4- ø D Cl) 1 ø ;:i D a 33 D DC M o NC z 2 DCC 2 Di o_ ( DC DC C oa, o.

6 Tag Bygningsbeskrivelse Boligtype Typehus Ejendom men Enfamilieshus Nr Bygri Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelse B Garage/udhus 1 6 Fejlangivelse Al Drivhus på 6 m2 er ikke registreret OK! Al Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - ikke kunne besigtiges? og tagrender mod nord er ikke besigtiget p.g.a. højde. Under tæpper og møbler kan gulvene ikke besigtiges, hvorfor der tages forbehold for evt, skader disse stder. 3. Bemærkninger til Ja: AB - Ved almindelig besigtigelse kan det ofte være vanskeligt, at registrerer eventuelle punkterede termoruder? termoruder på grund af vejr-, lys - og temperaturforhold. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej Fejlangivelse Der er afvigelse på litra B, idet kælder på 12 m2 ikke fremgår af BBR Al OK Al 25. april :42 Varig standsning 4

7 Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Fundamenter I sokler o 1 i o 2 Kælder / krybekælder I terrændæk i 2 3 Yder- og indervægge 2 4 Vinduer og døre i 3 x 5, Lofter /etageadekilletser x 6. Gulvkonstruktion og gulve i 7. Indvendige trapper x 8. Tagkonstruktion 1 i i 2 x 9. Bad I toilet og bryggers i 1 x 1. VVS-installationer x 11 El-installationer I Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er et traditionelt enfamiliehus fra 7 erne. Vedligeholdelses standarden er over middel, hvorfor der kun skal regnes med få større istandsættelser forud for den almindelige vedligeholdelse. 25. april212 13:42 Varig standsning 5

8 beklædning revne i murværket. vanger. OK! Al 2. Kælder I krybekælder I terrændæk i bygning A 1. Fundamenter I sokler i bygning A Bygning A (Beboelse - 23m2) 1.2 Sokkel K3: Der er større revne i sokkelen, hvor læmuren er sammenbygget mod øst. Der er forbindelse til Fejlangivelse Note mangler: Sokkelbevægelsen har givet skade i overliggende murværk Al 25. april :42 Varig standsning Vægge Kl: Enkelte steder er pudslaget løsnet og falder ned. 2.4 Indvendig K2: Der er opfugtning og misfarvning på beklædning i det sydøstlige rum i kælderen. 1.3 Udvendige trapper Kl: Fortrappens granitfliser har mistet vedhæftningen til underlaget. Der er en del revner i fortrappens 2.5 Etageadskillelse K2: Der er revne dannelser og løst pudslag på etageadskillelsen mod syd. 1.2 Sokkel Fejlangivelse Al Mod_nord_er_der fin_revne_i_soklen OK! Al

9 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader / gavle K2: Overliggere mod øst og nord er revnede. Der eriforbindelse hermed revneddannelser i murværket Fejlangivelse A2 Tilføjelse: Der er skrårevne i vestqavlen, som er repareret med elastisk fugemasse Reparationenen gør, at den tidligere skade er lukket og bør derfor være en kosmetisk skade. Elastisk fugemasse kan dække over, at revnen er i bevægelse, og elastiske fuger holder A2 kun Ca. 1 år, hvorfor forholdet bør betragtes som en alvorlig skade 25. april :42 Varig standsning 7

10 Fejlarigivelse 3.2 Beklædninger 4. Vinduer og døre i bygning A 4.1 Døre IKO: Dør i kælder til trapperum binder kraftigt. Flere dørtrin mangler understøtning. reparation af karmen. OK! Al 4.1 Døre K2: Yderdørene er alle tre nedbrudte i varierende grad. Ved fordøren er der tidligere udført en 4.2 Vinduer K2: De oprindelige trævinduer mod nord, syd og vest er nedbrudte i varierende grad. Fejlangivelse Det bør præciseres, hvor mange og hvilke vinduer der er tale om Al OK! Al 25. april :42 I Varig standsning 8 fuger_betyder_risiko_for_fugtindtrængen_i_trækarmene. 4.3 Fuger K2: Mørtelfugerne er generelt revnede og løse. Flere steder slipper fugen karmene. Note: Revnede Punktet skal flyttes til 3.3. Læmure

11 Fejlangivelse A2 6.2 Belægninger 8. Tagkonstruktion i bygning A 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 8.3 kl: Flere søn i zinkinddækningen langs tagkanten har arbejdet sig op. Skotrender/inddækninge OK! A2 25. april :42 Varig standsning 9 Flere klinker i entreen er ikke fuldklæbet

12 cl, D c Cl) D -1 7C- D Cl, z,z-. Cl) 2C- Cl) CYT D ci, ) I ø. 2. ø. Cl) 7Ç I a3 ) ai D. 3 D ø) C- ø). - 7C- 33 r.) > ø) ø) -I, ø). Cn cl) CC) c a Ç :2, 3. :, CC) = C-,, 3 ø) (ø - (ø z (ø 3 ø). 3 z 3 Ci-) ø) (ø. - $ - c 33 - > )

13 9. Bad I toilet og bryggers i bygning A 9.1 Gulvkonstruktion/ belægning Fej lang ivelse K2: Enkelte gulvklinker på gulvet i badeværelset på 1. sal har mistet vedhæftningen til underlaget. r med manglen q, vil med tiden løsne sig og knække. A3 Tilføjelse: Stiftmosaik i kælderbadeværelse har stedvist manglende vedhæftelse uden for vådzonen OK! A3 25. april :42 Varig standsning 11

14 fuldklæ bede. Fejlangivelse A5 belægning 9.1 Gulvkonstruktion/- Ingen bemærkninger K3. Gulv i bruseniche i kælderbadeværelse har 2 reparerede klinker og flere er ikke OK! A5 25. april :42 I Vang standsning 12 Note: Skaden giver risiko for fugtindtrængning og skader på bagvedliggende bygningsdele

15 9.4 Gulvafløb Fejlangivelse K3: Gulvafløb i kælderbadeværelset er ikke korrekt udført. Note: Blotlagt beton i gulvafløb medfører ri ngen i I.. A3 Tilføielse: Gulvafløb under håndvasken i stueetagen har synlig beton mellem ristg skål OK! A3 1. VVS-installationer i bygning A 1.3 Afløbsinstallationer Ingen bemærkninger Fejlangivelse UN. Sælger har oplyst, at faldet fra køkkenvasken er for lille, hvilket bør kontrolleres og A2 udbedres, da det giver problemer OK A2 25. april :42 varig standsning 13

16 11. El-installationer i bygning A 11.1 Andet Fej lang ivelse å østfacaden. A3 Karakteren bør rettes til K2 Da ledningerne ifølge sælger ikke er strømførende, mener jeg karakteren bør fastholdes på Kl Løse ledningsender bør gives K3, hvis der er umiddelbar risiko for personskade og ellers K2, medmindre man tydeligt kan se, at de er frakoblede. Sælgers ord bør kun betragtes som vejledende. A3 Geriereret HE-nr Kontrolrapport status Side 25. april :42 Varig standsning 14

17 Bygning B (Garageludhus - 6m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning B 1.1 Udvendigt t Fejlangivelse I, A3 Tilføjelse: Terræn mod nord har fald ned mod kælderdøren, og der er ingen regnvandsbrønde her. Note: Der er risiko for indtræncinina af overfladevand i bvçininqen OK! A3 Genereret HF-nr Kontrolrapport status Side 25. april :42 Varig standsning 15

18 1.2 Sokkel Ingen bemærkninger 25. april :42 Varig standsning 16

19 Fejlangivetse A3 # w: april Varig standsning 17

20 Kl. Soklen er revnet under porten og har en lodret revne mod vest OK A3 25. april212 13:42 Varig standsning 18

21 2. Kælder I krybekælder I terrændæk i bygning B 2.5 Etageadskillelse Fejlangivelse A3 UN. Kælderdækket har skjolde i det sydøstlige hjørne Note: Årsagen kan være tidligere vandskade i fyrrummet Misfarvningen er tør, og skyldes højst sandsynlig skade sket, da oliefyret, der stod lige over, blev fjernet. Der er ingen vandføring i nærheden og rummet over er tørt. Skaden bør derfor karakteriseres som Kl. Ja, det er muligt, men årsagen kunne måske også være fugtindtrængning fra den ikke fjernede skorsten ved bestemte vindretninger, hvorfor jeg finder UN mest hensigtsmæssig A3 25. april :42 Varig standsning 19

22 I 3. Yder- og indervægge i bygning B 3.1 Facader/gavle Fejlangivelse Fuge omkring risten mod vest er revnet og n A2 i Tilfoielse: Murkronen mod sydøst har flere afskalninger OK! A2 3.6 Indvendige vægge K2: Der er en del løst pudslag facaden mod terræn. I fyrrum er der huller efter tidligere fyr. 4. Vinduer og døre i bygning B 4.1 Døre K2: Garageportens stolper er nedbrudte. Kælderdø ren mod nord er let nedbrudt. 4.3 Fuger K2: Mørtelfugerne er generelt revnede og løse. Ved porten slipper fugen karmene. Note: Revnede fuger betyder risiko for fugtindtrængen i trækarmene. 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 6.1 Gulvkonstruktioner Kl: Betondækket har sat sig nogle cm. i garagen. II 25. april :42 Varig standsning 2

23 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 Kl: Der er en del lunker i tagoverfladen. Der er dele der er slidt i overfladen og senere udlagt tjære Tagbelægning/rygning ligger meget ujævnt. Note: Lunker på et fladt tag betyder, at vandet ikke kan løbe mod afløbet, men står på tagfiaden til det tørrer bort. Frossen vand vil desuden beskadige papbelægningen. Fejlangivelse Lunker bør beskrives under 8.2 Tagfald Al OK Al Genereret HE-nr Kontralrapport status Side 25. april :42 Varig standsning 21

24 8.1 Ingen bemærkninger Taqbelæcininq/rvqninci Fejlangivelse K3. Papbelægning manglede i områder og der var flere utætheder langs kanterne, hvor inddækningsskinnerne var afmonteret NB: da der stod nye ruller tagpap i garagen skønnes årsagen at være at ejeren har gjort klar til monterinq af nv taqbeiæcjninc, hvilket kan være sket efter BS qennemgancj Taget er ganske rigtigt under reparation, hvilket er sket efter besigtigelsen. - OK! Sælgers oplysninger 25. april :42 Varig standsning 22

25 Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger.1 Hvor mange år har du boet ejendommen? 6 år.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager Nej vedrørende fejl og mangler ved ejendommen?.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Ja, Lb. nr..4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Nej.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Ja, Afløbet fra håndvasken i køkkenet skal jævnligt renses, da faldet er for lille..7 Er grunden periodevis oversvømmet? Nej 1. Fundamenter! sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Ved ikke 1.2 Er huset efterfunderet? Nej 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Nej 2. Kælder! krybekælder I terrændæk 2.1 Er der kælder? Ja 2.2 Er der krybekælder / ventileret hulrum? Nej 2.3 Er der adgang til krybekælder? Nej 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen / ventileret hulrum? Nej 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen / Ja, Der er en antydning af fugtplet i ventilerede hulrum? kælderum mod sydøst. 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? Nej 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Ved ikke 2.1 Er der grundvandspumpe? Nej 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller Nej insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Nej 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Nej 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej, Flere vinduer er skiftet. insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? Ja 4.4 Fungerer alle døre? Ja 5. Lofter Ietageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. Nej revner, fugtskader mm.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? Nej 8. Tagkonstruktion 8.1 Har taget været utæt? Nej, Taget blev malet for ca. 2 år siden. Genereret Hs-nr Kontrolrapport status Side 25. april :42 Varig standsning 23

26 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Nej 8.3 Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)? Ja, Lidt frostsprængninger. Har ikke været i brug siden Er der utætte tagrender eller nedløb? Ja, Midtfor mod nord. 8.5 Er der adgang til skunkrum? Nej 8.6 Er der adgang til tagrum? Ja, Loftslem i entre. 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller Nej insektskader? 9. Bad I toilet og bryggers 9.1 Er der problemer med afløb? Nej 1. VVS-installationer 1.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 1.2 Er dele afv JS-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej 1.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Ja, Varmerør i kælderen blev utæt og skiftet i efteråret El-installationer 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes p grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1. Fundamenter! Sokler A B Beton Beton 2. Kældre / Krybekældre! Terrændæk A Kælder I A Støbt beton B B Terrændæk Kælder B Støbt i beton 3. Yder- og indervægge A A A A B B B B Hulmur Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten Inder-/skillevægge - Murværk Hulmur 4. Vinduer og døre Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten lnder-/skillevægge - Murværk A Træ Terrnoruderfrabl,a 21. A Plast Tarmorude fra 2 A Andet; Type Træ/alu vinduer med termoruder fra 29. B Træ Port og enkeltglas 5. Lofter/etageadskillelser A Kommentar Pudsede lofter og listelofter 6. Gulvkonstruktion og gulve 25. april ;42 Varig standsning 24

27 A A A A Trægulv på beton Væg-til-væg tæppe Tæppe på beton Klinkegulv på beton B Andet, Type Beton 7. Indvendiqe Trapper A Kommentar Trætrappe 8. Tagkonstruktion A A A Sadeltag Gitterspær Taghældning - i 5-35 grader A Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Malede A Skorsten - Muret Ikke i brug B B B B Built-up Bjælkespær Taghældning - grader Tagbelægning - Tagpap/tagduge 9. Bad/toilet og bryggers A Vægkonstruktioner, uorganisk A Gulvkoristruktioner, uorganisk 1. VVS-installationer A Fjernvarme A Gulvvarme; Type: Vandbåret i begge badeværelser 11. El-installationer A Kommentar Traditionel installation med HFI-Relæ. 25. april :42 Varig standsning 25

28 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 42 17% ikke angivet ikke angivet 34 kan ikke udregnes 17% ikke angivet ikke angivet 42 17% ikke angivet ikke angivet 34 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Middel Der er usikkerhed om tagbelægningen på garagen, hvorfor der ikke er tildelt fejlpoint her Ikke angivet Middel Ikke yderligere bemærkninger Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold 25. april :42 Varig standsning 26

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere