Zealand Pharma A/S. CVR-nr Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)"

Transkript

1 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport Side Virksomhedsprofil Mission og vision Hoved- og nøgletal Brev fra den administrerende direktør Strategi og forretningsmodel Vore produkter Vores teknologiske platform Økonomisk redegørelse Forventninger til Patentportefølje Ledelse og bestyrelse Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Koncern- og årsregnskab 1. januar december 2002 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse Noter Selskabsoplysninger

3 Årsrapport 2002 Virksomhedsprofil Zealand Pharma A/S er et biofarmaceutisk selskab, der blev grundlagt i 1998, og som har hjemsted nær København. Zealand arbejder målrettet med forskning i og udvikling af nye lægemidler med stor behandlingsmæssig virkning og kommercielt potentiale. Set i forhold til sin størrelse og alder indtager Zealand en enestående position med to lægemidler i den kliniske udviklingsfase, ZP10 til behandling af type 2-diabetes og ZP120 til behandling af akut hjertesvigt. Zealand har endvidere yderligere en kandidat, ZP123 til behandling af arytmi, en alvorlig hjertelidelse. ZP123 befinder sig stadig i den prækliniske udviklingsfase. Selv om Zealand som virksomhed stadig er ung, er det lykkedes virksomheden hurtigt at bringe stoffer fra den indledende udviklingsfase gennem den prækliniske udvikling til det kliniske forsøgsstadie. Det er Zealands strategi at udnytte sine stoffer kommercielt gennem licens- og partnerskabsaftaler med medicinalvirksomheder. Zealands succes kan tilskrives ledelsesteamets og de ansattes brede erfaringsgrundlag inden for forskning, præklinisk og klinisk udvikling. Zealand har opbygget et omfattende netværk af samarbejdspartnere, der omfatter universiteter og eksperter på området i USA og Europa, der udgør en uvurderlig vidensbase. I kraft af denne interne og eksterne ekspertise kombineret med vores forskningsplatform har Zealand været i stand til at udvikle effektive lægemiddelkandidater. Zealands forskningsplatform er baseret på såvel gap junctionmodulering som peptidmodificering. Gap junctions er cellekommunikationskanaler, og mange sygdomme skyldes nedsat kommunikation mellem celler. Zealand er pioner inden for udviklingen af gap junctionbaserede lægemidler som f.eks. det antiarytmiske stof ZP123. Zealand råder desuden over en patenteret teknologi til modificering af endogene peptider, der anvendes til at fremstille virkningsfulde stoffer som f.eks. ZP10 til behandling af type 2-diabetes. Zealand vil fortsætte sine bestræbelser på at udvikle lægemidler med et stærkt kommercielt potentiale. I løbet af 2003 vil Zealand udlicensere to af sine produkter, hvilket vil finansiere virksomhedens fremtidige aktiviteter. Mission og vision Vores forretningsfilosofi afspejles i virksomhedens mission, mens vores langsigtede mål fremgår af nedenstående vision. Virkeliggørelsen af denne vision og opnåelsen af målet om at bevare liv gennem videnskab Science to Life er mulig i kraft af den viden og ekspertise, som Zealands medarbejdere besidder, i tæt dialog med virksomhedens netværk af videnskabelige samarbejdspartnere. 3

4 Mission Vision Forskning i og udvikling af banebrydende lægemidler, der sikrer patienter betydelige behandlingsmæssige forbedringer. Skabelse af et attraktivt økonomisk afkast for aktionærer. Zealand har sit første lægemiddel på markedet i er den førende virksomhed inden for forskning i gap junction-baserede lægemidler på globalt plan. har en stærk portefølje af nye lægemidler. fremstår som en attraktiv, international arbejdsplads for mennesker med fremragende kompetencer. er en værdsat partner for førende virksomheder og for forskermiljøet. er overskudsgivende. 4

5 Hoved- og nøgletal tdkk Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat Balance (31 December 2002) Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Antal ansatte (udgangen af året)* Nye patentansøgninger Produkter i præ-klinisk udviklingsfase (udgangen af året) Produkter i klinisk udviklingsfase (udgangen af året) * Forskelligt fra gennemsnitlige antal 5

6 Brev fra den administrerende direktør I 2002 passerede vi to vigtige milepæle med gennemførelsen af de indledende kliniske forsøg i USA med vores første to stoffer. Vi har også styrket vores ekspertise og forstærket vores forskning inden for gap junction-modulering. Allerede i vores fjerde leveår afsluttede vi to kliniske forsøg i USA. Det første forsøg drejede sig om ZP10 til patienter med type 2-diabetes. Vi fulgte en utraditionel rute ved at gennemføre det første forsøg med patienter i stedet for raske frivillige. Som følge heraf fik vi en stærk indikation af den antidiabetiske virkning på et tidligt stadie. I det andet kliniske forsøg blev ZP120 anvendt til behandling af patienter med akut hjertesvigt. Dette forsøg hos raske frivillige gjorde det muligt at påvise øget udskillelse af vand i urinen, hvilket potentielt kan lindre patienter, der lider af svær stakåndethed som følge af akut hjertesvigt. Vi har endvidere gennemført foreløbige toksikologiske undersøgelser af vores tredje stof, ZP123, til behandling af arytmi. I løbet af 2002 styrkede vi vores kompetencer inden for molekylær- og cellebiologi yderligere og udvidede fokusområdet til at omfatte forskellige typer gap junction-kommunikation gennem investering i avanceret udstyr og gennem en styrkelse af vores voksende internationale netværk af forskningspartnere fra den akademiske verden. Med henblik på at opfylde vores mission og vision har vi i det seneste år identificeret et værdisæt, der skal tjene som retningslinjer for vores interne og eksterne samarbejde. Zealands værdier skal være styrende for vores adfærd og udgør dermed platformen for vores ambitiøse mål at skabe succes i fremtiden. Vi skal til stadighed stræbe efter at øge medarbejdernes motivation og styrke deres kompetencer ved at sikre et åbent og innovativt miljø og dermed skabe værdi for vores aktionærer på både kort og lang sigt. For vores medarbejdere skal de opnåede resultater være kilden til stolthed og inspiration. Alle disse flotte resultater er skabt under vanskelige forhold. Klimaet for biotek-finansiering blev yderligere forværret i løbet af 2002, hvor investorer så værdien af deres investeringer falde, hvilket fik indflydelse på Zealands tredje finansieringsrunde. Som følge deraf har vi tilpasset vores forretningsplan med en nedskalering af vores udviklingsaktiviteter og en fokusering på gap junction-forskning og samtidig nedbragt medarbejderstaben med 15%. Virksomhedens økonomiske stilling blev sikret gennem en finansieringsaftale med eksisterende aktionærer. Vores medarbejderes motivation og engagement kombineret med vores evne til at handle effektivt har gjort det muligt for Zealand at komme gennem denne vanskelige periode. Ved indgangen til 2003 har Zealand en portefølje bestående af tre lægemiddelkandidater, der hver især har et betydeligt potentiale. Vi forventer at indgå kommercielle aftaler for to af disse i første halvår af

7 I 2003 vil vi fokusere på at øge vores forståelse af Zealands stoffers virkningsmekanisme i forbindelse med modificering af gap junction-kommunikation, og et eller to stoffer inden for andre behandlingsområder bliver rykket frem til et forsknings- og udviklingsprogram. Eva Steiness, læge, Dr. Med. Professor, administrerende direktør 7

8 Strategi og forretningsmodel Zealand er en produktorienteret virksomhed med en integreret forsknings-, udviklings- og forretningsudviklingsorganisation. Det overordnede mål er at finde frem til banebrydende lægemiddelkandidater med betydelige behandlingsmæssige fordele og et stærkt kommercielt potentiale og bringe disse gennem præklinisk og klinisk udvikling, før der indgås partnerskab med lægemiddelvirksomheder med stærk salgs- og markedsføringsekspertise. Forskningen i stoffer er baseret på en pionerstilling inden for gap junction-modulering kombineret med ekspertise inden for peptid-modificering, som omfatter Zealands patenterede SIP (Structure Inducing Probe)- teknologi. Med ZP10 og ZP120 har vi allerede vist, at vi har en stærk evne til at bringe nye lægemiddelkandidater frem til klinisk forskning på en tids- og omkostningseffektiv måde. Vores overordnede forretningsmodel understøtter dette mål om at bringe stoffer fra forskningsstadie over de tidlige udviklingsfaser frem til kommercialisering gennem licens-/partnerskabsaftaler. Nedenstående illustration viser Zealands forretningsmodel. SIP produkter SIP/Peptid Teknologi Cardiovaskular (ex.zp123), Osteoporose, CNS, Sårheling Produkt Pipeline Partnerskab/ Licensaftale Indtægt Gap Junction Teknologi Samarbejde om andre behandlingsområder Screningsaktiviteter Zealands forskningsnetværk Det er lykkedes for Zealand at etablere et internationalt netværk med deltagelse af førende forskere inden for alle relevante behandlingsområder. Dette netværk er for Zealand en uvurderlig kilde til viden og ekspertise. Zealands akademiske relationer er langsigtede og skaber en synergieffekt med Zealands interne formåen til at skabe banebrydende løsninger. I 2002 udvidede Zealand sit netværk af partnere inden for forskning og udvikling ved at indgå i nye samarbejdsforhold på gap junction-området. 8

9 Vores produkter ZP10 Type 2-diabetes Zealand har udviklet et nyt stof (ZP10) til behandling af patienter med type 2-diabetes, som er en alvorlig sygdom, hvor patienterne har for højt blodsukker. Hvis ikke patienterne behandles omhyggeligt, udvikler de alvorlige vaskulære ændringer, der blandt andre invaliderende symptomer kan medføre slagtilfælde, nyresvigt og blindhed. Type 2-diabetes er en af de hurtigst voksende sygdomme, og globalt set lider ca. 150 millioner patienter af sygdommen. Vores stof er farmakologisk relateret til det naturlige peptid GLP-1, og det forventes, at stoffet vil forbedre behandlingen af type 2-diabetes betydeligt. Da der med dette lægemiddel opnås en effektiv normalisering af blodsukkeret uden vægtforøgelse, og da sygdomsudviklingen samtidig forsinkes med kun meget få og milde bivirkninger til følge, vil dette lægemiddel være de nuværende former for behandling af type 2-diabetes overlegen. I løbet af 2002 gennemførte Zealand det første kliniske forsøg med ZP10 hos type 2-diabetikere. Dette forsøg viste klart, at ZP10 effektivt nedsætter blodsukkeret efter indtagelse af et måltid, og på baggrund af forsøget blev sikkerheden ved og tolerabiliteten af en enkelt dosis med den ønskede virkning fastlagt. ZP10 er omfattet af patentbeskyttelse indtil 2019, hvilket er lang tid for et stof, der er under klinisk udvikling. Derudover er der indledt feasibility-undersøgelser med henblik på udvikling af en depotformulering. Hvis det lykkes at udvikle en sådan formulering, vil behandlingen blive meget mere bekvem for patienterne, da de vil kunne nøjes med at tage deres medicin en gang om ugen (eller måske endda kun en gang om måneden) i stedet for en eller to gange dagligt. Resultaterne af de indledende undersøgelser har været opmuntrende, og undersøgelserne fortsætter i Efter at have påvist ZP10 s kliniske virkning med kun få og milde bivirkninger er Zealand nu på udkig efter en større partner inden for medicinalindustrien, der kan gennemføre den videre udvikling, registrering og markedsføring af stoffet. Der er meget stor interesse for ZP10 som et af en ny klasse af stoffer, da de nuværende behandlingsformer ikke er fuldstændig effektive og ligeledes er forbundet med bivirkninger. Vi forventer at afslutte udlicenseringen i Indtil i dag er ZP10 blev udviklet som en joint venture med Elan Corporation. I løbet af 2002 aftalte Zealand og Elan, at alle rettigheder til ZP10 skulle gå tilbage til Zealand. Dette betyder, at Zealand aktivt kan fortsætte sine bestræbelser på at indgå et partnerskab med en større medicinalvirksomhed. 9

10 ZP120 Akut hjertesvigt Patienter med kronisk hjertesvigt bliver stakåndede ved begrænset fysisk aktivitet. Disse symptomer skyldes væskeophobning i lungerne og nedsat iltoptagelse. På den vestlige halvkugle lider tæt ved 5,9 millioner patienter af denne sygdom, for hvilken der på nuværende tidspunkt kun er dårlig behandling til rådighed. Der kommer ca. 1 million nye patienter til om året. Dødeligheden ved hjertesvigt med ødemer er høj. Otte år efter diagnosen er 80 % af de mandlige og 70 % af de kvindelige patienter døde. Den konventionelle behandling med diuretika virker i de tidlige stadier af sygdommen, men i de senere stadier kan kroppens væskebalance ikke reguleres effektivt. Derudover medfører behandlingen med diuretika, at blodets indhold af salte (natrium og kalium) reduceres, hvilket kan forårsage livstruende tilstande. ZP120 er udviklet specifikt med henblik på at mindske indholdet af vand i kroppen og normalisere blodets saltkoncentration hos patienter, der er resistente over for diuretika. Det vil dermed hjælpe patienterne til at kunne trække vejret normalt og mindske risikoen for andre livstruende tilstande. Nok så vigtigt er det, at ZP120 forventes at være et sikkert stof, og at der ikke er blevet identificeret nogen interaktion med andre kardiovaskulære lægemidler. Zealand gennemførte i 2002 det første kliniske forsøg med ZP120 hos raske frivillige. Resultaterne viste en betydelig stigning i urinproduktion og udskillelse samt et fald i udskillelsen af salte. Disse resultater bekræftede, at resultaterne fra de farmakologiske studier også gælder for mennesker. Efter klart at have påvist ZP120 s kliniske virkning hos mennesker leder Zealand nu efter en partner fra medicinalindustrien, der skal deltage i den videre kliniske udvikling, registrering og markedsføring af stoffet. Udlicenseringen blev påbegyndt i 2002, og disse aktiviteter fortsætter i ZP123 Arytmi Patienter med akut blodprop i hjertets kransårer, som er en alvorlig hjertelidelse, udvikler ofte ventrikulære arytmier, der er en livstruende tilstand, som ofte medfører hjertestop og pludselig død. Konventionelle antiarytmika kan ikke forhindre pludselig hjertedød, og de er forbundet med bivirkninger, hvoraf den farligste er lægemiddelinduceret ventrikulær arytmi, den såkaldte pro-arytmiske virkning, som uden behandling kan forårsage pludselig død. På verdensplan rammes 1,5 millioner mennesker årligt af en akut blodprop i hjertets kransårer, og der er ingen indikatorer på, hvilke patienter der udvikler disse livstruende arytmier. På grund af de alvorlige bivirkninger ved de nuværende antiarytmika er den nuværende behandling utilstrækkelig. ZP123 er udviklet til at forhindre ventrikulær arytmi hos patienter med akut blodprop i hjertets kransårer uden nogen pro-arytmisk virkning eller indvirkninger på blodcirkulationen. ZP123 er baseret på gap junc- 10

11 tion-modulering ved at opretholde celle til celle-kommunikation ved lav ilttilførsel til hjertet. Alle hidtil gennemførte farmakologiske undersøgelser har påvist denne profil. Der blev i forbindelse med en udvidet farmakologisk undersøgelse påvist dosisafhængige antiarytmiske virkninger. ZP123 s virkning blev sammenlignet med virkningen af et placebopræparat (saltvand), og det viste sig, at stigende doser af ZP123 giver øget beskyttelse og færre tilfælde af arytmi. De toksikologiske undersøgelser blev indledt i De første undersøgelser af maksimal tolerancedosis er gennemført uden væsentlige fund. Udlicenseringen begyndte i 2002, og det forventes, at der findes en samarbejdspartner med hensyn til ZP123 i Osteoporose Osteoporose eller knogleskørhed kan medføre knoglebrud, både som brud på rygsøjle, lår og underarm. Efter det første brud er risikoen for nye brud meget stor, og patienter med denne sygdom kan ende med at have kroniske smerter og være svært invaliderede. Sygdommen skyldes afkalkning af knoglerne en afkalkning, som ikke altid er ligeligt fordelt i kroppen. Disse knoglebrud ses hos kvinder efter overgangsalderen og ti år senere hos mænd. Det anslås, at 42 millioner patienter i den vestlige verden lider af osteoporose. Alene i USA oplever 1,5 millioner mennesker brud af knogler, der skyldes osteoporose. De nuværende behandlingsformer er enten uden større virkning og med mindre bivirkninger eller har en høj virkning med alvorlig risiko for bivirkninger. Gap junctions er blevet identificeret mellem knogleceller, og der er meget, der tyder på, at gap junctionkommunikation er af betydning for væksten og omdannelsen af knoglevæv. Zealands strategi er at udvikle et stof, der kan forebygge nye knoglebrud. Vores eksperimentelle undersøgelser har vist, at vores gap junction-modificerende stoffer øger celle til cellekoblingen og stimulerer knogledannende cellers aktivitet. Zealands gap junction-modificerende stof forebyggede det fald på ca. 20 % i knoglestyrken, der observeredes en måned efter fjernelse af æggestokkene. Disse resultater viser, at gap junction-modificering under anvendelse af Zealands nye stoffer er et nyt og lovende princip for forebyggelse af osteoporose. Vores nuværende forskningsprogram er rettet mod udvikling af et oralt tilgængeligt stof til behandling af eksisterende osteoporose. 11

12 Vores teknologiske platform Peptidteknologi Zealand blev grundlagt i 1998 på baggrund af sin patenterede peptidteknologi, SIP (Structure Inducing Probe). Med denne teknologi er det muligt at modificere visse peptider ved at tilsætte en kæde af naturlige aminosyrer på en sådan måde, at nogle af peptidets fysisk-kemiske egenskaber ændres, samtidig med at dets biologiske aktivitet bevares eller endda forøges. Et stort problem i forbindelse med naturlige peptider er deres manglende stabilitet, hvilket gør dem uegnede som lægemidler. Dette problem kan måske overvindes ved at forbedre peptidernes stabilitet ved hjælp af SIP-teknologien. Vi har anvendt denne SIP-Technology TM til at opdage to peptider, ZP10 og ZP120. En række andre terapeutiske peptider er genstand for evaluering i forskningsprogrammerne. Fordelen ved SIP-modificeringer Opdagelse af lægemidler baseret på peptider Ved at modificere et kendt peptid med et velkendt target og en velkendt virkningsmekanisme øges sandsynligheden for at udvikle et nyt stof med den ønskede biologiske virkning betydeligt. Dermed nedbringes antallet af stoffer, der skal syntetiseres og afprøves, inden der findes et hit. Peptiders specificitet En af de terapeutiske peptiders nøgleegenskaber er deres specificitet og tilsvarende fravær af bivirkninger. Sammen med deres store styrke gør det dem til potentielt sikre stoffer. Stærk patent beskyttelse Med vores SIP-Technology TM er det muligt at patentere nye stoffer med forbedrede egenskaber, hvorved der opnås stærk patent beskyttelse. Eksempelvis forventes det, at ZP10 er omfattet af patentbeskyttelse indtil 2019, hvilket er lang tid for et stof, der er under klinisk udvikling. Ændret farmakokinetik En farmakokinetisk ændring kan f.eks. vise sig ved en langsommere absorptionshastighed for et SIP TM - peptid efter en subkutan injektion. Dette kan føre til en lavere topkoncentration og undgåelse af bivirkninger, der er forbundet med denne top, samtidig med at peptidet har en længere virkning end ellers. Ændrede fysisk-kemiske egenskaber for lægemidletændringen af peptidets fysisk-kemiske egenskaber, især tilsætningen af ladede aminosyrer, kan ændre peptidets opløselighed og lipofilicitet betydeligt. Det kan ændre fordelingen i kroppen og kan f.eks. mindske gennemtrængningen af blod-hjerne-barrieren betydeligt, hvorved risikoen for bivirkninger som følge af et peptids indtrængen i hjernen mindskes. 12

13 Forbedret peptidsyntese Med SIP-modificering kan der opnås en væsentlig forbedring af det udbytte og den renhed, der opnås ved fastfasesyntese, ved at peptidstrukturen under syntese og opløseligheden forbedres. Gap junction-modulering Gap junctions udgør en vigtig form for celle til celle-kommunikation. Gap junctions forbinder indersiden af naboceller, hvilket muliggør udveksling af små molekyler og ioner. Et stort antal sygdomme og symptomer er tæt forbundet med dysfunktion i gap junction-kommunikationen, herunder hjertekarsygdomme, osteoporose, cancer og sygdomme i centralnervesystemet. Modulering af gap junctions er et nyt forskningsfelt for medicinalindustrien, selv om dette område ikke er nyt inden for den akademiske verden. Der er tre kendte medicinalvirksomheder, der arbejder inden for gap junction-området, og Zealand er en af dem. Zealand er verdens førende virksomhed inden for gap junctionmodulering, og virksomheden har opbygget meget stor ekspertise inden for dette felt. I 2002 blev forskningsaktiviteterne inden for gap junctions øget, og en væsentlig større indsigt i denne form for kommunikation er opnået. Zealand arbejder med to konkrete projekter inden for dette område, en inden for arytmi og et inden for osteoporose. Stoffet ZP123 til arytmi er det første stof, der er udviklet på baggrund af gap junction-modulering, og det befinder sig allerede i den prækliniske fase. Zealand har et stort netværk af samarbejdspartnere på højere læreanstalter, der er en vigtig kilde til viden og ekspertise, og som desuden råder over laboratoriefaciliteter. Zealands vigtigste aktiver inden for gap junction-området omfatter: Ni patentansøgninger, der dækker både stoffer og et stort antal sygdomme og symptomer Flere end 400 aktive stoffer Oralt tilgængelige stoffer En række assays, der vil muliggøre effektiv screening af nye gap junction-modulatorer Vi vil i primært benytte vores gap junction-ekspertise på projekter inden for hjertekarsygdomme, osteoporose og sygdomme i centralnervesystemet. Vi vil undersøge andre muligheder inden for gap junction-området gennem forsknings- og udviklingssamarbejde med relevante partnere. 13

14 Økonomisk redegørelse Resultatopgørelse Nettoresultatet for 2002 for Zealand Pharma var et underskud på 68,4 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 58,7 mio. kr. i Zealand havde i 2002 indtægter for arbejde udført for BetaCure, det joint venture-selskab, som ejes sammen med Elan Corporation. Justeret for Zealands egen andel af disse omkostninger gav dette et nettobidrag på 2,5 mio. kr. Indtægter fra offentlige tilskud (primært fra ErhvervsfremmeStyrelsen) androg 2,2 mio. kr. De samlede omkostninger (eksklusive Elan-bidraget) beløb sig til 67,0 mio. kr. sammenlignet med 62,8 mio. kr. i Af de samlede omkostninger i 2002 kan 85% henføres direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteterne, herunder lønninger til F&U-medarbejdere, laboratorieudgifter og kliniske omkostninger. Af de resterende omkostninger knytter ca. 3% sig til licens- og andre forretningsudviklingsaktiviteter. Administrative omkostninger androg 12% af de samlede omkostninger. Stigningen i de samlede omkostninger fra 2001 til 2002 kan delvist tilskrives de betydelige omkostninger, der er forbundet med afvikling af de kliniske forsøg med vores to stoffer ZP10 og ZP120. De væsentligste kliniske omkostninger vedrører honorarer til kontraktsforskning, kliniske centre og til firmaer, der er involveret i formuleringsarbejde. Personaleudgifterne steg fra 25,7 mio. kr. til 28,6 mio. kr. med et gennemsnitligt medarbejderantal i 2002 på 49 sammenlignet med 40 i Finansielle poster gav et nettounderskud på 3,5 mio. kr. Renteudgifter på lån fra VækstFonden og Elan beløb sig til 5,1 mio. kr., mens renteindtægter fra likvide aktiver var 1,2 mio. kr. Selskabet havde en nettogevinst på valutakursjusteringer på 0,5 mio. kr. som følge af faldet i dollarkursen. Investeringer i nyt udstyr beløb sig i alt til 2,8 mio. kr. sammenlignet med 8,8 mio. kr. i I juni 2002 gennemførte Zealand en større omkostningsreduktion med det formål at fokusere på gap junction-forskning. Nøgleelementerne var en reduktion af antallet af medarbejdere fra 46 til 39 og en betydelig nedskalering af de kliniske forsøg, der var planlagt til gennemførelse i andet halvår af 2002 og i Denne omkostningsreduktion har nedsat den månedlige såkaldte burn-rate (pengeforbrug) betydeligt fra ca. 5,5 mio. kr. i 2002 til 4 mio. kr. i Finansiering I sine første leveår har Zealand finansieret sine aktiviteter næsten udelukkende gennem ekstern finansiering, dels gennem egenkapitalindskud dels gennem lånefinansiering fra VækstFonden og fra Elan Corporation 14

15 (Zealands tidligere partner for ZP10). I alt har selskabet hentet ekstern finansiering på ca. 215 mio. kr. fra oktober 1998 frem til december I løbet af 2002 forværredes mulighederne for egenkapitalfinansiering for biotekvirksomheder, hvilket gjorte ekstern finansiering mindre attraktiv. Som følge heraf aftalte en gruppe eksisterende aktionærer og Zealands ledelse i december 2002 at indskyde ny egenkapital. Denne finansiering skete gennem en emission med fortegningsret i marts 2003 og gav et nettoprovenu på ca. 37 mio. kr. I november 2002 trak selskabet 1,1 mio. dollars på den lånefacilitet, som var en del af joint venture-aftalen med Elan Corporation. VækstFonden bevilgede Zealand en udsættelse af yderligere tilbagebetaling indtil den første kommercielle aftale. Pr. 31. december 2002 var nettobeholdningen af likvide midler 16,7 mio. kr. sammenlignet med 75,3 mio. kr. ved udgangen af Efter omkostningsreduktionen i 2002 har Zealand en årlige burn-rate på 48 mio. kr. I kraft af egenkapitalfinansieringen i marts 2003 og indtægter fra en kommerciel aftale vedrørende stoffet ZP123 (en foreløbig aftale blev indgået i februar 2003) har selskabet likviditet til at finansiere den ikke-indtægtsdækkede drift ind i første halvår af Hertil kommer, at selskabet forventer i 2003 at indgå i en global licensaftale vedrørende sit diabetesstof ZP10. Efter 2003 forventer Zealand, at en betydelig del af selskabets aktiviteter vil være dækket af indtægter fra kommercielle partnerskaber. Samtidig overvejer Zealand at rejse ny kapital på det private equity-marked afhængigt af markedsforholdene. Joint venture med Elan I september 2002 indgik Zealand og Elan en foreløbig aftale om at bringe deres joint venture-aftale om ZP10 til ophør. Formålet med dette var at gøre det muligt for Zealand at forfølge en fokuseret strategi i forhold til ZP10, idet alle rettighederne til stoffet vil blive tilbageført til Zealand mod royaltybetaling til Elan. Som følge heraf planlægger Zealand at afvikle BetaCure, joint venture-selskabet i Irland, og at fusionere Zealand-datterselskabet BetaCure Holding A/S med Zealand Pharma A/S. Elan vil fortsat være aktionær i Zealand, men dets aktiebeholdning vil alene består af D-aktier, mens C-aktierne afskaffes. Ovenstående ændringer indebærer en betydelig forenkling af Zealands kapitalstruktur og gør den mere gennemsigtig for nye investorer. Den endelige ophævelse af aftalen blev gennemført i begyndelsen af marts

16 Begivenheder efter balancedatoen Bortset fra den nye finansiering gennem en emission med fortegningsret i marts 2003 har der ikke fundet begivenheder sted efter balancedatoen og frem til i dag, som gør det nødvendigt at tilrette eller fremkomme med yderligere oplysninger vedrørende koncernregnskabet eller årsregnskabet. Forventninger til 2003 Der vil ske en betydelig ændring i strukturen af Zealands forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til 2002, som i vidt omgang var påvirket af kliniske forsøg. I 2003 vil forskning, præklinisk farmakologi og kemiaktiviteter spille en dominerende rolle. Et vigtigt fokusområde for forskning og udvikling vil være en forøgelse af vores biologiske forståelse af gap junction-mekanismen. Samtidig vil vi sigte efter at identificere nye lægemiddelkandidater inden for f.eks. osteoporoseområdet. Det er fortsat en primær målsætning for Zealand at bringe stoffer ind i udviklingsfasen med henblik på at øge projektværdien. zp10 Indgåelse af licensaftale. Fortsat formuleringsarbejde med to former for indgivelse. zp120 Indgåelse af licensaftale. zp123 Indgåelse af kommerciel aftale. Gap junction-forskning Identificering af lead-stoffer til indikering af osteoporose. Fortsættelse af metodeudvikling og øget viden om gap junction-modulering. 16

17 Patent portefølje Zealands patent position er blevet betydelig styrket efter indsendelse af en række patentansøgninger, som dækker såvel stof-patenter som anvendelsespatenter. Vores patent portefølje dækker hovedsagelig vore to teknologier gap junctions-modulering og SIP- Technology og peptider. Hovedparten af patenterne er stof-patenter, hvilket betyder, at patenterne dækker familier af kemiske molekyler. Zealand er den eneste farmaceutiske virksomhed, som har patenteret stof-patenter inden for gap junction kommunikationsområdet. Derfor er Zealands patentposition inden for gap junction området helt unik, idet der er en bred patent dækning af terapeutiske behandlingsområder tillige med brugen af en række interessante gap junctions baserede produkter. Zealands anti-arytmi peptid ZP123 tilhører denne patentfamilie. De to Zealand produkter, ZP10 til behandling af type 2 diabetes og ZP120 til behandling af akut hjertesvigt er begge baseret på SIP-Technology. Vores beskyttelse af vigtige teknologiplatforme fortsætter med at fokusere på de vigtige markeder for medicinalprodukter i USA, Europa, Canada og Japan. Siden 1999 har Zealand totalt indsendt 85 patentansøgninger, hvoraf 13 er under behandling i USA og 6 under behandling af det europæiske patentkontor. Tre patenter er udstedt i Australien og New Zealand. Fem patentansøgninger blev indsendt før Det totale antal patentansøgninger, som udgør 90, dækker over 20 patentfamilier. 17

18 Ledelse og Bestyrelse Ledelse Eva Steiness Jakob Dynnes Hansen Jørgen Søberg Petersen David Knott Administrerende direktør Økonomidirektør Forskningsdirektør Direktør, kemi Læge, dr. Med Cand. polit, MBA Læge, Ph.d, dr. Med M.A., M.I. Chem. England Professor i klinisk farmakologi Adj. Professor ved Farmakologisk Institut, Københavns Universitet Formand for bestyrelsen i: Pantheco A/S indtil Medlem af bestyrelsen i: Oticon Fonden Lica A/S Medicon Valley Academy Bestyrelse Formand: Næstformand Jørgen Buus Lassen Lars Kolind Niels Erik Nielsen Bent B. Andersen Dyrlæge Cand. Scient Advokat og partner Cand.pharm Administrerende direktør, Administrerende direktør, Bech-Bruun Dragsted Administrerende direktør Neurosearch A/S Kolind A/S Ellekilde Consult Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i NS Gene A/S Løndal Østerskov A/S Amagerbanken A/S Bioresearch A/S SAFO Invest A/S Ambu International A/S Borean Pharma A/S Medlem af bestyrelsen i: Unimerco A/S Charles Christensen Holding A/S Mekos A/S Bavarian Nordic A/S Poul Due Jensen Fond Danica-Elektronik A/S RobinHus KS Neurosearch A/S Kristelig Dagblads Danish Supply Corporation A/S NicOx S.A. Repræsentantskab Gammelrand Skærvefabrik A/S Medlem af bestyrelsen i: Pharmexa A/S GPV Industri A/S Lundbeck Japan KK Leif Helth Jensen Næstformand for bestyrelsen i: Grundfos Management A/S Medlem af bestyrelsen i: Jacobs AG, Schweitz Kongskilde Industries A/S Maridan A/S Mezzanin Kapital A/S National Industri A/S Preben Olsen Automobiler A/S Satair A/S Weibel Scientific A/S Cand. Scient Medlem af bestyrelsen i: Adm. Direktør og Partner, Danske Life Sciences (Medlem af bestyrelsen indtil december 2002) Audio Holding A/S Cimber Air A/S Shima A/S Dampskibsselskabet Torm A/S 18

19 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Zealand Pharma A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, 4. marts 2003 Direktion Eva Steiness / Jakob Dynnes Hansen CFO Bestyrelse Jørgen Buus Lassen Lars Kolind Bent B. Andersen (formand) (Næstformand) Niels Erik Nielsen 19

20 Påtegninger Revisionspåtegning Til aktionærerne i Zealand Pharma A/S Vi har revideret årsrapporten for Zealand Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Pr. 31. december 2002 var selskabets egenkapital negativ med 42,7 mio.kr. og kapitalberedskabet er begrænset på grund af tidligere års investeringer i forskning og udvikling. Som anført i ledelsens beretning under økonomisk beretning har selskabet modtaget ny egenkapitalfinansiering i marts 2003 på ca. 37 mio.kr. Derudover forventer selskabet i 2003 at indgå licenskontrakter til sikring af tilstrækkelig kapital til selskabets fortsatte drift i mindst 12 måneder. København, den 4. marts 2003 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per H. Jensen statsautoriseret revisor 20

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS. Årsrapport Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Statsautoriserede Revisorer ApS Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR NR. 15 19 99 89 Årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2015-30. september 2016 24. Regnskabår

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ILP ApS. Åbenrå 33, 1 th 1124 København K. Årsrapport 1. marts februar 2016

ILP ApS. Åbenrå 33, 1 th 1124 København K. Årsrapport 1. marts februar 2016 ILP ApS Åbenrå 33, 1 th 1124 København K Årsrapport 1. marts 2015-28. februar 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2016 Peder Rudbæk Dirigent Side

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aarhusvej Nykøbing F. CVR-nr.: Årsregnskab. for regnskabsåret 1. januar december

Aarhusvej Nykøbing F. CVR-nr.: Årsregnskab. for regnskabsåret 1. januar december 1 Morris.dk Group ApS Aarhusvej 21 4800 Nykøbing F CVR-nr.: 34 90 06 04 Årsregnskab for regnskabsåret 1. januar 2014-31. december 2014 2. Regnskabsår Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Murerfirmaet Jens Østergaard ApS Chr. L. Westergårds Allé Greve

Murerfirmaet Jens Østergaard ApS Chr. L. Westergårds Allé Greve ES ÅRSRAPPORT 2012 Murerfirmaet Jens Østergaard ApS Chr. L. Westergårds Allé 6 2670 Greve CVR nr. 10028760 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Asya Kød ApS. Årsrapport

Asya Kød ApS. Årsrapport Centrumgade 33,st 2 2750 Ballerup CVR-nr.: 32 32 93 06 Årsrapport 4. regnskabsår 01. Oktober 2013-30. September 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09.

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS

Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS CVR-nr. 31 86 07 25 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05 2013 Leib Falk Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 GO-VENTURES ApS Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016 Irfan Goandal

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 HTA Byg ApS Blichers Alle 10 6700 Esbjerg CVR nr. 30827449 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på

Læs mere

Max & Co. II ApS. Årsrapport

Max & Co. II ApS. Årsrapport Max & Co. II ApS Hjortevænget 1 4130 Viby Sjælland (CVR.nr. 31 62 88 73) Årsrapport for perioden 1. oktober 2012-30. september 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 28/2-2014 Dirigent:

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Søborg Holding ApS. Årsrapport

Søborg Holding ApS. Årsrapport Søborg Holding ApS Hvalsøvej 7 Kirke Sonnerup 4060 Kirke Såby (CVR.nr. 25 87 39 63) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2014

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere