Zealand Pharma A/S. CVR-nr Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)"

Transkript

1 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Årsrapport Side Virksomhedsprofil Mission og vision Hoved- og nøgletal Brev fra den administrerende direktør Strategi og forretningsmodel Vore produkter Vores teknologiske platform Økonomisk redegørelse Forventninger til Patentportefølje Ledelse og bestyrelse Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Koncern- og årsregnskab 1. januar december 2002 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse Noter Selskabsoplysninger

3 Årsrapport 2002 Virksomhedsprofil Zealand Pharma A/S er et biofarmaceutisk selskab, der blev grundlagt i 1998, og som har hjemsted nær København. Zealand arbejder målrettet med forskning i og udvikling af nye lægemidler med stor behandlingsmæssig virkning og kommercielt potentiale. Set i forhold til sin størrelse og alder indtager Zealand en enestående position med to lægemidler i den kliniske udviklingsfase, ZP10 til behandling af type 2-diabetes og ZP120 til behandling af akut hjertesvigt. Zealand har endvidere yderligere en kandidat, ZP123 til behandling af arytmi, en alvorlig hjertelidelse. ZP123 befinder sig stadig i den prækliniske udviklingsfase. Selv om Zealand som virksomhed stadig er ung, er det lykkedes virksomheden hurtigt at bringe stoffer fra den indledende udviklingsfase gennem den prækliniske udvikling til det kliniske forsøgsstadie. Det er Zealands strategi at udnytte sine stoffer kommercielt gennem licens- og partnerskabsaftaler med medicinalvirksomheder. Zealands succes kan tilskrives ledelsesteamets og de ansattes brede erfaringsgrundlag inden for forskning, præklinisk og klinisk udvikling. Zealand har opbygget et omfattende netværk af samarbejdspartnere, der omfatter universiteter og eksperter på området i USA og Europa, der udgør en uvurderlig vidensbase. I kraft af denne interne og eksterne ekspertise kombineret med vores forskningsplatform har Zealand været i stand til at udvikle effektive lægemiddelkandidater. Zealands forskningsplatform er baseret på såvel gap junctionmodulering som peptidmodificering. Gap junctions er cellekommunikationskanaler, og mange sygdomme skyldes nedsat kommunikation mellem celler. Zealand er pioner inden for udviklingen af gap junctionbaserede lægemidler som f.eks. det antiarytmiske stof ZP123. Zealand råder desuden over en patenteret teknologi til modificering af endogene peptider, der anvendes til at fremstille virkningsfulde stoffer som f.eks. ZP10 til behandling af type 2-diabetes. Zealand vil fortsætte sine bestræbelser på at udvikle lægemidler med et stærkt kommercielt potentiale. I løbet af 2003 vil Zealand udlicensere to af sine produkter, hvilket vil finansiere virksomhedens fremtidige aktiviteter. Mission og vision Vores forretningsfilosofi afspejles i virksomhedens mission, mens vores langsigtede mål fremgår af nedenstående vision. Virkeliggørelsen af denne vision og opnåelsen af målet om at bevare liv gennem videnskab Science to Life er mulig i kraft af den viden og ekspertise, som Zealands medarbejdere besidder, i tæt dialog med virksomhedens netværk af videnskabelige samarbejdspartnere. 3

4 Mission Vision Forskning i og udvikling af banebrydende lægemidler, der sikrer patienter betydelige behandlingsmæssige forbedringer. Skabelse af et attraktivt økonomisk afkast for aktionærer. Zealand har sit første lægemiddel på markedet i er den førende virksomhed inden for forskning i gap junction-baserede lægemidler på globalt plan. har en stærk portefølje af nye lægemidler. fremstår som en attraktiv, international arbejdsplads for mennesker med fremragende kompetencer. er en værdsat partner for førende virksomheder og for forskermiljøet. er overskudsgivende. 4

5 Hoved- og nøgletal tdkk Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Driftsresultat Balance (31 December 2002) Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Antal ansatte (udgangen af året)* Nye patentansøgninger Produkter i præ-klinisk udviklingsfase (udgangen af året) Produkter i klinisk udviklingsfase (udgangen af året) * Forskelligt fra gennemsnitlige antal 5

6 Brev fra den administrerende direktør I 2002 passerede vi to vigtige milepæle med gennemførelsen af de indledende kliniske forsøg i USA med vores første to stoffer. Vi har også styrket vores ekspertise og forstærket vores forskning inden for gap junction-modulering. Allerede i vores fjerde leveår afsluttede vi to kliniske forsøg i USA. Det første forsøg drejede sig om ZP10 til patienter med type 2-diabetes. Vi fulgte en utraditionel rute ved at gennemføre det første forsøg med patienter i stedet for raske frivillige. Som følge heraf fik vi en stærk indikation af den antidiabetiske virkning på et tidligt stadie. I det andet kliniske forsøg blev ZP120 anvendt til behandling af patienter med akut hjertesvigt. Dette forsøg hos raske frivillige gjorde det muligt at påvise øget udskillelse af vand i urinen, hvilket potentielt kan lindre patienter, der lider af svær stakåndethed som følge af akut hjertesvigt. Vi har endvidere gennemført foreløbige toksikologiske undersøgelser af vores tredje stof, ZP123, til behandling af arytmi. I løbet af 2002 styrkede vi vores kompetencer inden for molekylær- og cellebiologi yderligere og udvidede fokusområdet til at omfatte forskellige typer gap junction-kommunikation gennem investering i avanceret udstyr og gennem en styrkelse af vores voksende internationale netværk af forskningspartnere fra den akademiske verden. Med henblik på at opfylde vores mission og vision har vi i det seneste år identificeret et værdisæt, der skal tjene som retningslinjer for vores interne og eksterne samarbejde. Zealands værdier skal være styrende for vores adfærd og udgør dermed platformen for vores ambitiøse mål at skabe succes i fremtiden. Vi skal til stadighed stræbe efter at øge medarbejdernes motivation og styrke deres kompetencer ved at sikre et åbent og innovativt miljø og dermed skabe værdi for vores aktionærer på både kort og lang sigt. For vores medarbejdere skal de opnåede resultater være kilden til stolthed og inspiration. Alle disse flotte resultater er skabt under vanskelige forhold. Klimaet for biotek-finansiering blev yderligere forværret i løbet af 2002, hvor investorer så værdien af deres investeringer falde, hvilket fik indflydelse på Zealands tredje finansieringsrunde. Som følge deraf har vi tilpasset vores forretningsplan med en nedskalering af vores udviklingsaktiviteter og en fokusering på gap junction-forskning og samtidig nedbragt medarbejderstaben med 15%. Virksomhedens økonomiske stilling blev sikret gennem en finansieringsaftale med eksisterende aktionærer. Vores medarbejderes motivation og engagement kombineret med vores evne til at handle effektivt har gjort det muligt for Zealand at komme gennem denne vanskelige periode. Ved indgangen til 2003 har Zealand en portefølje bestående af tre lægemiddelkandidater, der hver især har et betydeligt potentiale. Vi forventer at indgå kommercielle aftaler for to af disse i første halvår af

7 I 2003 vil vi fokusere på at øge vores forståelse af Zealands stoffers virkningsmekanisme i forbindelse med modificering af gap junction-kommunikation, og et eller to stoffer inden for andre behandlingsområder bliver rykket frem til et forsknings- og udviklingsprogram. Eva Steiness, læge, Dr. Med. Professor, administrerende direktør 7

8 Strategi og forretningsmodel Zealand er en produktorienteret virksomhed med en integreret forsknings-, udviklings- og forretningsudviklingsorganisation. Det overordnede mål er at finde frem til banebrydende lægemiddelkandidater med betydelige behandlingsmæssige fordele og et stærkt kommercielt potentiale og bringe disse gennem præklinisk og klinisk udvikling, før der indgås partnerskab med lægemiddelvirksomheder med stærk salgs- og markedsføringsekspertise. Forskningen i stoffer er baseret på en pionerstilling inden for gap junction-modulering kombineret med ekspertise inden for peptid-modificering, som omfatter Zealands patenterede SIP (Structure Inducing Probe)- teknologi. Med ZP10 og ZP120 har vi allerede vist, at vi har en stærk evne til at bringe nye lægemiddelkandidater frem til klinisk forskning på en tids- og omkostningseffektiv måde. Vores overordnede forretningsmodel understøtter dette mål om at bringe stoffer fra forskningsstadie over de tidlige udviklingsfaser frem til kommercialisering gennem licens-/partnerskabsaftaler. Nedenstående illustration viser Zealands forretningsmodel. SIP produkter SIP/Peptid Teknologi Cardiovaskular (ex.zp123), Osteoporose, CNS, Sårheling Produkt Pipeline Partnerskab/ Licensaftale Indtægt Gap Junction Teknologi Samarbejde om andre behandlingsområder Screningsaktiviteter Zealands forskningsnetværk Det er lykkedes for Zealand at etablere et internationalt netværk med deltagelse af førende forskere inden for alle relevante behandlingsområder. Dette netværk er for Zealand en uvurderlig kilde til viden og ekspertise. Zealands akademiske relationer er langsigtede og skaber en synergieffekt med Zealands interne formåen til at skabe banebrydende løsninger. I 2002 udvidede Zealand sit netværk af partnere inden for forskning og udvikling ved at indgå i nye samarbejdsforhold på gap junction-området. 8

9 Vores produkter ZP10 Type 2-diabetes Zealand har udviklet et nyt stof (ZP10) til behandling af patienter med type 2-diabetes, som er en alvorlig sygdom, hvor patienterne har for højt blodsukker. Hvis ikke patienterne behandles omhyggeligt, udvikler de alvorlige vaskulære ændringer, der blandt andre invaliderende symptomer kan medføre slagtilfælde, nyresvigt og blindhed. Type 2-diabetes er en af de hurtigst voksende sygdomme, og globalt set lider ca. 150 millioner patienter af sygdommen. Vores stof er farmakologisk relateret til det naturlige peptid GLP-1, og det forventes, at stoffet vil forbedre behandlingen af type 2-diabetes betydeligt. Da der med dette lægemiddel opnås en effektiv normalisering af blodsukkeret uden vægtforøgelse, og da sygdomsudviklingen samtidig forsinkes med kun meget få og milde bivirkninger til følge, vil dette lægemiddel være de nuværende former for behandling af type 2-diabetes overlegen. I løbet af 2002 gennemførte Zealand det første kliniske forsøg med ZP10 hos type 2-diabetikere. Dette forsøg viste klart, at ZP10 effektivt nedsætter blodsukkeret efter indtagelse af et måltid, og på baggrund af forsøget blev sikkerheden ved og tolerabiliteten af en enkelt dosis med den ønskede virkning fastlagt. ZP10 er omfattet af patentbeskyttelse indtil 2019, hvilket er lang tid for et stof, der er under klinisk udvikling. Derudover er der indledt feasibility-undersøgelser med henblik på udvikling af en depotformulering. Hvis det lykkes at udvikle en sådan formulering, vil behandlingen blive meget mere bekvem for patienterne, da de vil kunne nøjes med at tage deres medicin en gang om ugen (eller måske endda kun en gang om måneden) i stedet for en eller to gange dagligt. Resultaterne af de indledende undersøgelser har været opmuntrende, og undersøgelserne fortsætter i Efter at have påvist ZP10 s kliniske virkning med kun få og milde bivirkninger er Zealand nu på udkig efter en større partner inden for medicinalindustrien, der kan gennemføre den videre udvikling, registrering og markedsføring af stoffet. Der er meget stor interesse for ZP10 som et af en ny klasse af stoffer, da de nuværende behandlingsformer ikke er fuldstændig effektive og ligeledes er forbundet med bivirkninger. Vi forventer at afslutte udlicenseringen i Indtil i dag er ZP10 blev udviklet som en joint venture med Elan Corporation. I løbet af 2002 aftalte Zealand og Elan, at alle rettigheder til ZP10 skulle gå tilbage til Zealand. Dette betyder, at Zealand aktivt kan fortsætte sine bestræbelser på at indgå et partnerskab med en større medicinalvirksomhed. 9

10 ZP120 Akut hjertesvigt Patienter med kronisk hjertesvigt bliver stakåndede ved begrænset fysisk aktivitet. Disse symptomer skyldes væskeophobning i lungerne og nedsat iltoptagelse. På den vestlige halvkugle lider tæt ved 5,9 millioner patienter af denne sygdom, for hvilken der på nuværende tidspunkt kun er dårlig behandling til rådighed. Der kommer ca. 1 million nye patienter til om året. Dødeligheden ved hjertesvigt med ødemer er høj. Otte år efter diagnosen er 80 % af de mandlige og 70 % af de kvindelige patienter døde. Den konventionelle behandling med diuretika virker i de tidlige stadier af sygdommen, men i de senere stadier kan kroppens væskebalance ikke reguleres effektivt. Derudover medfører behandlingen med diuretika, at blodets indhold af salte (natrium og kalium) reduceres, hvilket kan forårsage livstruende tilstande. ZP120 er udviklet specifikt med henblik på at mindske indholdet af vand i kroppen og normalisere blodets saltkoncentration hos patienter, der er resistente over for diuretika. Det vil dermed hjælpe patienterne til at kunne trække vejret normalt og mindske risikoen for andre livstruende tilstande. Nok så vigtigt er det, at ZP120 forventes at være et sikkert stof, og at der ikke er blevet identificeret nogen interaktion med andre kardiovaskulære lægemidler. Zealand gennemførte i 2002 det første kliniske forsøg med ZP120 hos raske frivillige. Resultaterne viste en betydelig stigning i urinproduktion og udskillelse samt et fald i udskillelsen af salte. Disse resultater bekræftede, at resultaterne fra de farmakologiske studier også gælder for mennesker. Efter klart at have påvist ZP120 s kliniske virkning hos mennesker leder Zealand nu efter en partner fra medicinalindustrien, der skal deltage i den videre kliniske udvikling, registrering og markedsføring af stoffet. Udlicenseringen blev påbegyndt i 2002, og disse aktiviteter fortsætter i ZP123 Arytmi Patienter med akut blodprop i hjertets kransårer, som er en alvorlig hjertelidelse, udvikler ofte ventrikulære arytmier, der er en livstruende tilstand, som ofte medfører hjertestop og pludselig død. Konventionelle antiarytmika kan ikke forhindre pludselig hjertedød, og de er forbundet med bivirkninger, hvoraf den farligste er lægemiddelinduceret ventrikulær arytmi, den såkaldte pro-arytmiske virkning, som uden behandling kan forårsage pludselig død. På verdensplan rammes 1,5 millioner mennesker årligt af en akut blodprop i hjertets kransårer, og der er ingen indikatorer på, hvilke patienter der udvikler disse livstruende arytmier. På grund af de alvorlige bivirkninger ved de nuværende antiarytmika er den nuværende behandling utilstrækkelig. ZP123 er udviklet til at forhindre ventrikulær arytmi hos patienter med akut blodprop i hjertets kransårer uden nogen pro-arytmisk virkning eller indvirkninger på blodcirkulationen. ZP123 er baseret på gap junc- 10

11 tion-modulering ved at opretholde celle til celle-kommunikation ved lav ilttilførsel til hjertet. Alle hidtil gennemførte farmakologiske undersøgelser har påvist denne profil. Der blev i forbindelse med en udvidet farmakologisk undersøgelse påvist dosisafhængige antiarytmiske virkninger. ZP123 s virkning blev sammenlignet med virkningen af et placebopræparat (saltvand), og det viste sig, at stigende doser af ZP123 giver øget beskyttelse og færre tilfælde af arytmi. De toksikologiske undersøgelser blev indledt i De første undersøgelser af maksimal tolerancedosis er gennemført uden væsentlige fund. Udlicenseringen begyndte i 2002, og det forventes, at der findes en samarbejdspartner med hensyn til ZP123 i Osteoporose Osteoporose eller knogleskørhed kan medføre knoglebrud, både som brud på rygsøjle, lår og underarm. Efter det første brud er risikoen for nye brud meget stor, og patienter med denne sygdom kan ende med at have kroniske smerter og være svært invaliderede. Sygdommen skyldes afkalkning af knoglerne en afkalkning, som ikke altid er ligeligt fordelt i kroppen. Disse knoglebrud ses hos kvinder efter overgangsalderen og ti år senere hos mænd. Det anslås, at 42 millioner patienter i den vestlige verden lider af osteoporose. Alene i USA oplever 1,5 millioner mennesker brud af knogler, der skyldes osteoporose. De nuværende behandlingsformer er enten uden større virkning og med mindre bivirkninger eller har en høj virkning med alvorlig risiko for bivirkninger. Gap junctions er blevet identificeret mellem knogleceller, og der er meget, der tyder på, at gap junctionkommunikation er af betydning for væksten og omdannelsen af knoglevæv. Zealands strategi er at udvikle et stof, der kan forebygge nye knoglebrud. Vores eksperimentelle undersøgelser har vist, at vores gap junction-modificerende stoffer øger celle til cellekoblingen og stimulerer knogledannende cellers aktivitet. Zealands gap junction-modificerende stof forebyggede det fald på ca. 20 % i knoglestyrken, der observeredes en måned efter fjernelse af æggestokkene. Disse resultater viser, at gap junction-modificering under anvendelse af Zealands nye stoffer er et nyt og lovende princip for forebyggelse af osteoporose. Vores nuværende forskningsprogram er rettet mod udvikling af et oralt tilgængeligt stof til behandling af eksisterende osteoporose. 11

12 Vores teknologiske platform Peptidteknologi Zealand blev grundlagt i 1998 på baggrund af sin patenterede peptidteknologi, SIP (Structure Inducing Probe). Med denne teknologi er det muligt at modificere visse peptider ved at tilsætte en kæde af naturlige aminosyrer på en sådan måde, at nogle af peptidets fysisk-kemiske egenskaber ændres, samtidig med at dets biologiske aktivitet bevares eller endda forøges. Et stort problem i forbindelse med naturlige peptider er deres manglende stabilitet, hvilket gør dem uegnede som lægemidler. Dette problem kan måske overvindes ved at forbedre peptidernes stabilitet ved hjælp af SIP-teknologien. Vi har anvendt denne SIP-Technology TM til at opdage to peptider, ZP10 og ZP120. En række andre terapeutiske peptider er genstand for evaluering i forskningsprogrammerne. Fordelen ved SIP-modificeringer Opdagelse af lægemidler baseret på peptider Ved at modificere et kendt peptid med et velkendt target og en velkendt virkningsmekanisme øges sandsynligheden for at udvikle et nyt stof med den ønskede biologiske virkning betydeligt. Dermed nedbringes antallet af stoffer, der skal syntetiseres og afprøves, inden der findes et hit. Peptiders specificitet En af de terapeutiske peptiders nøgleegenskaber er deres specificitet og tilsvarende fravær af bivirkninger. Sammen med deres store styrke gør det dem til potentielt sikre stoffer. Stærk patent beskyttelse Med vores SIP-Technology TM er det muligt at patentere nye stoffer med forbedrede egenskaber, hvorved der opnås stærk patent beskyttelse. Eksempelvis forventes det, at ZP10 er omfattet af patentbeskyttelse indtil 2019, hvilket er lang tid for et stof, der er under klinisk udvikling. Ændret farmakokinetik En farmakokinetisk ændring kan f.eks. vise sig ved en langsommere absorptionshastighed for et SIP TM - peptid efter en subkutan injektion. Dette kan føre til en lavere topkoncentration og undgåelse af bivirkninger, der er forbundet med denne top, samtidig med at peptidet har en længere virkning end ellers. Ændrede fysisk-kemiske egenskaber for lægemidletændringen af peptidets fysisk-kemiske egenskaber, især tilsætningen af ladede aminosyrer, kan ændre peptidets opløselighed og lipofilicitet betydeligt. Det kan ændre fordelingen i kroppen og kan f.eks. mindske gennemtrængningen af blod-hjerne-barrieren betydeligt, hvorved risikoen for bivirkninger som følge af et peptids indtrængen i hjernen mindskes. 12

13 Forbedret peptidsyntese Med SIP-modificering kan der opnås en væsentlig forbedring af det udbytte og den renhed, der opnås ved fastfasesyntese, ved at peptidstrukturen under syntese og opløseligheden forbedres. Gap junction-modulering Gap junctions udgør en vigtig form for celle til celle-kommunikation. Gap junctions forbinder indersiden af naboceller, hvilket muliggør udveksling af små molekyler og ioner. Et stort antal sygdomme og symptomer er tæt forbundet med dysfunktion i gap junction-kommunikationen, herunder hjertekarsygdomme, osteoporose, cancer og sygdomme i centralnervesystemet. Modulering af gap junctions er et nyt forskningsfelt for medicinalindustrien, selv om dette område ikke er nyt inden for den akademiske verden. Der er tre kendte medicinalvirksomheder, der arbejder inden for gap junction-området, og Zealand er en af dem. Zealand er verdens førende virksomhed inden for gap junctionmodulering, og virksomheden har opbygget meget stor ekspertise inden for dette felt. I 2002 blev forskningsaktiviteterne inden for gap junctions øget, og en væsentlig større indsigt i denne form for kommunikation er opnået. Zealand arbejder med to konkrete projekter inden for dette område, en inden for arytmi og et inden for osteoporose. Stoffet ZP123 til arytmi er det første stof, der er udviklet på baggrund af gap junction-modulering, og det befinder sig allerede i den prækliniske fase. Zealand har et stort netværk af samarbejdspartnere på højere læreanstalter, der er en vigtig kilde til viden og ekspertise, og som desuden råder over laboratoriefaciliteter. Zealands vigtigste aktiver inden for gap junction-området omfatter: Ni patentansøgninger, der dækker både stoffer og et stort antal sygdomme og symptomer Flere end 400 aktive stoffer Oralt tilgængelige stoffer En række assays, der vil muliggøre effektiv screening af nye gap junction-modulatorer Vi vil i primært benytte vores gap junction-ekspertise på projekter inden for hjertekarsygdomme, osteoporose og sygdomme i centralnervesystemet. Vi vil undersøge andre muligheder inden for gap junction-området gennem forsknings- og udviklingssamarbejde med relevante partnere. 13

14 Økonomisk redegørelse Resultatopgørelse Nettoresultatet for 2002 for Zealand Pharma var et underskud på 68,4 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 58,7 mio. kr. i Zealand havde i 2002 indtægter for arbejde udført for BetaCure, det joint venture-selskab, som ejes sammen med Elan Corporation. Justeret for Zealands egen andel af disse omkostninger gav dette et nettobidrag på 2,5 mio. kr. Indtægter fra offentlige tilskud (primært fra ErhvervsfremmeStyrelsen) androg 2,2 mio. kr. De samlede omkostninger (eksklusive Elan-bidraget) beløb sig til 67,0 mio. kr. sammenlignet med 62,8 mio. kr. i Af de samlede omkostninger i 2002 kan 85% henføres direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteterne, herunder lønninger til F&U-medarbejdere, laboratorieudgifter og kliniske omkostninger. Af de resterende omkostninger knytter ca. 3% sig til licens- og andre forretningsudviklingsaktiviteter. Administrative omkostninger androg 12% af de samlede omkostninger. Stigningen i de samlede omkostninger fra 2001 til 2002 kan delvist tilskrives de betydelige omkostninger, der er forbundet med afvikling af de kliniske forsøg med vores to stoffer ZP10 og ZP120. De væsentligste kliniske omkostninger vedrører honorarer til kontraktsforskning, kliniske centre og til firmaer, der er involveret i formuleringsarbejde. Personaleudgifterne steg fra 25,7 mio. kr. til 28,6 mio. kr. med et gennemsnitligt medarbejderantal i 2002 på 49 sammenlignet med 40 i Finansielle poster gav et nettounderskud på 3,5 mio. kr. Renteudgifter på lån fra VækstFonden og Elan beløb sig til 5,1 mio. kr., mens renteindtægter fra likvide aktiver var 1,2 mio. kr. Selskabet havde en nettogevinst på valutakursjusteringer på 0,5 mio. kr. som følge af faldet i dollarkursen. Investeringer i nyt udstyr beløb sig i alt til 2,8 mio. kr. sammenlignet med 8,8 mio. kr. i I juni 2002 gennemførte Zealand en større omkostningsreduktion med det formål at fokusere på gap junction-forskning. Nøgleelementerne var en reduktion af antallet af medarbejdere fra 46 til 39 og en betydelig nedskalering af de kliniske forsøg, der var planlagt til gennemførelse i andet halvår af 2002 og i Denne omkostningsreduktion har nedsat den månedlige såkaldte burn-rate (pengeforbrug) betydeligt fra ca. 5,5 mio. kr. i 2002 til 4 mio. kr. i Finansiering I sine første leveår har Zealand finansieret sine aktiviteter næsten udelukkende gennem ekstern finansiering, dels gennem egenkapitalindskud dels gennem lånefinansiering fra VækstFonden og fra Elan Corporation 14

15 (Zealands tidligere partner for ZP10). I alt har selskabet hentet ekstern finansiering på ca. 215 mio. kr. fra oktober 1998 frem til december I løbet af 2002 forværredes mulighederne for egenkapitalfinansiering for biotekvirksomheder, hvilket gjorte ekstern finansiering mindre attraktiv. Som følge heraf aftalte en gruppe eksisterende aktionærer og Zealands ledelse i december 2002 at indskyde ny egenkapital. Denne finansiering skete gennem en emission med fortegningsret i marts 2003 og gav et nettoprovenu på ca. 37 mio. kr. I november 2002 trak selskabet 1,1 mio. dollars på den lånefacilitet, som var en del af joint venture-aftalen med Elan Corporation. VækstFonden bevilgede Zealand en udsættelse af yderligere tilbagebetaling indtil den første kommercielle aftale. Pr. 31. december 2002 var nettobeholdningen af likvide midler 16,7 mio. kr. sammenlignet med 75,3 mio. kr. ved udgangen af Efter omkostningsreduktionen i 2002 har Zealand en årlige burn-rate på 48 mio. kr. I kraft af egenkapitalfinansieringen i marts 2003 og indtægter fra en kommerciel aftale vedrørende stoffet ZP123 (en foreløbig aftale blev indgået i februar 2003) har selskabet likviditet til at finansiere den ikke-indtægtsdækkede drift ind i første halvår af Hertil kommer, at selskabet forventer i 2003 at indgå i en global licensaftale vedrørende sit diabetesstof ZP10. Efter 2003 forventer Zealand, at en betydelig del af selskabets aktiviteter vil være dækket af indtægter fra kommercielle partnerskaber. Samtidig overvejer Zealand at rejse ny kapital på det private equity-marked afhængigt af markedsforholdene. Joint venture med Elan I september 2002 indgik Zealand og Elan en foreløbig aftale om at bringe deres joint venture-aftale om ZP10 til ophør. Formålet med dette var at gøre det muligt for Zealand at forfølge en fokuseret strategi i forhold til ZP10, idet alle rettighederne til stoffet vil blive tilbageført til Zealand mod royaltybetaling til Elan. Som følge heraf planlægger Zealand at afvikle BetaCure, joint venture-selskabet i Irland, og at fusionere Zealand-datterselskabet BetaCure Holding A/S med Zealand Pharma A/S. Elan vil fortsat være aktionær i Zealand, men dets aktiebeholdning vil alene består af D-aktier, mens C-aktierne afskaffes. Ovenstående ændringer indebærer en betydelig forenkling af Zealands kapitalstruktur og gør den mere gennemsigtig for nye investorer. Den endelige ophævelse af aftalen blev gennemført i begyndelsen af marts

16 Begivenheder efter balancedatoen Bortset fra den nye finansiering gennem en emission med fortegningsret i marts 2003 har der ikke fundet begivenheder sted efter balancedatoen og frem til i dag, som gør det nødvendigt at tilrette eller fremkomme med yderligere oplysninger vedrørende koncernregnskabet eller årsregnskabet. Forventninger til 2003 Der vil ske en betydelig ændring i strukturen af Zealands forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til 2002, som i vidt omgang var påvirket af kliniske forsøg. I 2003 vil forskning, præklinisk farmakologi og kemiaktiviteter spille en dominerende rolle. Et vigtigt fokusområde for forskning og udvikling vil være en forøgelse af vores biologiske forståelse af gap junction-mekanismen. Samtidig vil vi sigte efter at identificere nye lægemiddelkandidater inden for f.eks. osteoporoseområdet. Det er fortsat en primær målsætning for Zealand at bringe stoffer ind i udviklingsfasen med henblik på at øge projektværdien. zp10 Indgåelse af licensaftale. Fortsat formuleringsarbejde med to former for indgivelse. zp120 Indgåelse af licensaftale. zp123 Indgåelse af kommerciel aftale. Gap junction-forskning Identificering af lead-stoffer til indikering af osteoporose. Fortsættelse af metodeudvikling og øget viden om gap junction-modulering. 16

17 Patent portefølje Zealands patent position er blevet betydelig styrket efter indsendelse af en række patentansøgninger, som dækker såvel stof-patenter som anvendelsespatenter. Vores patent portefølje dækker hovedsagelig vore to teknologier gap junctions-modulering og SIP- Technology og peptider. Hovedparten af patenterne er stof-patenter, hvilket betyder, at patenterne dækker familier af kemiske molekyler. Zealand er den eneste farmaceutiske virksomhed, som har patenteret stof-patenter inden for gap junction kommunikationsområdet. Derfor er Zealands patentposition inden for gap junction området helt unik, idet der er en bred patent dækning af terapeutiske behandlingsområder tillige med brugen af en række interessante gap junctions baserede produkter. Zealands anti-arytmi peptid ZP123 tilhører denne patentfamilie. De to Zealand produkter, ZP10 til behandling af type 2 diabetes og ZP120 til behandling af akut hjertesvigt er begge baseret på SIP-Technology. Vores beskyttelse af vigtige teknologiplatforme fortsætter med at fokusere på de vigtige markeder for medicinalprodukter i USA, Europa, Canada og Japan. Siden 1999 har Zealand totalt indsendt 85 patentansøgninger, hvoraf 13 er under behandling i USA og 6 under behandling af det europæiske patentkontor. Tre patenter er udstedt i Australien og New Zealand. Fem patentansøgninger blev indsendt før Det totale antal patentansøgninger, som udgør 90, dækker over 20 patentfamilier. 17

18 Ledelse og Bestyrelse Ledelse Eva Steiness Jakob Dynnes Hansen Jørgen Søberg Petersen David Knott Administrerende direktør Økonomidirektør Forskningsdirektør Direktør, kemi Læge, dr. Med Cand. polit, MBA Læge, Ph.d, dr. Med M.A., M.I. Chem. England Professor i klinisk farmakologi Adj. Professor ved Farmakologisk Institut, Københavns Universitet Formand for bestyrelsen i: Pantheco A/S indtil Medlem af bestyrelsen i: Oticon Fonden Lica A/S Medicon Valley Academy Bestyrelse Formand: Næstformand Jørgen Buus Lassen Lars Kolind Niels Erik Nielsen Bent B. Andersen Dyrlæge Cand. Scient Advokat og partner Cand.pharm Administrerende direktør, Administrerende direktør, Bech-Bruun Dragsted Administrerende direktør Neurosearch A/S Kolind A/S Ellekilde Consult Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i: Formand for bestyrelsen i NS Gene A/S Løndal Østerskov A/S Amagerbanken A/S Bioresearch A/S SAFO Invest A/S Ambu International A/S Borean Pharma A/S Medlem af bestyrelsen i: Unimerco A/S Charles Christensen Holding A/S Mekos A/S Bavarian Nordic A/S Poul Due Jensen Fond Danica-Elektronik A/S RobinHus KS Neurosearch A/S Kristelig Dagblads Danish Supply Corporation A/S NicOx S.A. Repræsentantskab Gammelrand Skærvefabrik A/S Medlem af bestyrelsen i: Pharmexa A/S GPV Industri A/S Lundbeck Japan KK Leif Helth Jensen Næstformand for bestyrelsen i: Grundfos Management A/S Medlem af bestyrelsen i: Jacobs AG, Schweitz Kongskilde Industries A/S Maridan A/S Mezzanin Kapital A/S National Industri A/S Preben Olsen Automobiler A/S Satair A/S Weibel Scientific A/S Cand. Scient Medlem af bestyrelsen i: Adm. Direktør og Partner, Danske Life Sciences (Medlem af bestyrelsen indtil december 2002) Audio Holding A/S Cimber Air A/S Shima A/S Dampskibsselskabet Torm A/S 18

19 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Zealand Pharma A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, 4. marts 2003 Direktion Eva Steiness / Jakob Dynnes Hansen CFO Bestyrelse Jørgen Buus Lassen Lars Kolind Bent B. Andersen (formand) (Næstformand) Niels Erik Nielsen 19

20 Påtegninger Revisionspåtegning Til aktionærerne i Zealand Pharma A/S Vi har revideret årsrapporten for Zealand Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Pr. 31. december 2002 var selskabets egenkapital negativ med 42,7 mio.kr. og kapitalberedskabet er begrænset på grund af tidligere års investeringer i forskning og udvikling. Som anført i ledelsens beretning under økonomisk beretning har selskabet modtaget ny egenkapitalfinansiering i marts 2003 på ca. 37 mio.kr. Derudover forventer selskabet i 2003 at indgå licenskontrakter til sikring af tilstrækkelig kapital til selskabets fortsatte drift i mindst 12 måneder. København, den 4. marts 2003 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per H. Jensen statsautoriseret revisor 20

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010 LEO Pharma A/S research based, people driven INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger...

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere