Consumer behaviour in the market of consumer credit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Consumer behaviour in the market of consumer credit"

Transkript

1 Erhvervsøkonomi, HA Almen Bachelorafhandling Vejleder: Alexander Koch Forfattere: Søren Flodgaard Gjerrild ( ) Cecilia Haahr Nyland ( ) Anslag: Consumer behaviour in the market of consumer credit A quantitative study of consumer credit advertising Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Maj 2015!!

2 Abstract Since the financial crisis started in 2008 a tendency has been seen in the Danish market, where the consumers are saving more and borrowing less. This has especially affected the market for consumer credit loans that has declined significant since An incentive has therefore been given to the companies on the market to encourage people start borrowing more money through the consumer credit loans, where especially marketing can be seen as an effective tool. A research on consumer behaviour in the field of consumer credit loans will be made. The objective of this thesis is to find out, whether different manipulated content in advertisements has an impact on the inclination of loan demand, and how this affect the demand. This includes test of the human cognitive processing of the content in the advertisements, to find out how the content is manipulated most effectively to influence the consumers. Afterwards the consequences of the manipulated content will be interpreted on the market of consumer loans. The research is based on the company D:E:R s advertisement from their website. D:E:R is a Danish financial company that offers consumer credit loans. In their advertisements a photo, different numbers of loan amounts, and examples of applications of the borrowed money have been manipulated on the foundation of the behavioural economics theory and previously empirical studies. To see whether these manipulations have an impact on the loan demand, a structured questionnaire is made, where the respondents will evaluate the attractiveness of the advertisements as a proxy for loan demand. The questionnaire also includes questions about the respondents and their view on the consumer loan market through former loan take-ups and potential futures loans. The results are found through different statistical methods, where no significant relations were found between the manipulated advertisements and the evaluated attractiveness as the proxy of loan demand. The research showed tendencies, which are consistent with previous empirical studies of the consumer loan marketing, where advertisements including a photo of a woman, one example of a loan amount and no suggested uses of the money were found more attractive. It was only D:E:R s manipulated advertisement with a photo of woman instead of a man that was found more attractive!!

3 than the existing advertisement. By testing the respondents cognitive processing of the content in the advertisements no significant results were found. But the content in the advertisements were characterised as persuasive, and therefore more effective in affecting the consumers choice according to the theory. Consequences of the ability to affect the consumers with the content in the advertisements, which can be seen in the shown tendencies, are that they potentially make choices that are not the best according to their needs. They will not consider all the different loan opportunities, and possibly demand loans they not need or are too expensive. This is the reason why policies have been made on the market of consumer credit loans with the purpose of correcting the irrational behavioural. The research was limited by several factors, where the used proxy, the representativeness of the sample, and some of the applied statistical methods are the most notable. Even though no significant results were found, the research can be seen as a pilot study because of the above-mentioned limitations. Further research can be made based on the tendencies found to generate a more concentrated study. Through the valuable information from this study D:E:R can aim their marketing and further develop the different factors in the advertisements. The best possible way to test for the impact of future manipulated content is to observe consumer behaviour on their actual loan up-takes and measure click-through rates.!!!!

4 Indholdsfortegnelse! 1.! Indledning 7! 1.1! Problemformulering 8! 1.2! Afgrænsning 8! 1.3! Struktur over afhandlingens undersøgelse 9! 1.4! Videnskabsteoretisk tilgang 11! 2.! Markedet for forbrugslån 13! 2.1! Lånudbydere og låntagere 13! 2.2! Lovgivning på markedet for forbrugslån 14! 3.! Reklamers indhold og bearbejdning i kognitive kanaler 15! 3.1! Informative og overtalende reklamer 15! 3.2! Forbrugernes bearbejdning af informative og overtalende reklamer 16! 3.3! Reklamer og markedet for forbrugslån 18! 4.! Forbrugeradfærd og observerede adfærdsmønstre 18! 4.1! Klassisk økonomisk teori 19! 4.2! Behavioural economics 19! 4.3! Forbrugeradfærd og markedet for forbrugslån 20! 4.3.1! Tidligere studier af forbrugeradfærd og markedet for forbrugslån 22! 4.4! Kritik af behavioural economics 23! 5.! Hypoteser og treatments 24!! 5.1! Opstilling af hypoteser med treatments og inddeling efter kognitive kanaler 24! 5.1.1! Treatment 1: Fotografi 24! 5.1.2! Treatment 2: Lånebeløb 25! 5.1.3! Treatment 3: Rentesats 26! 5.1.4! Treatment 4: Foreslåede anvendelser 27! 5.1.5! Treatment 5: Sammenligning med konkurrenters rentesatser 28! 5.2! Udvælgelse af hypoteser med treatments til empirisk undersøgelse 29!!!

5 6.! Empirisk metode 30! 6.1! Design af undersøgelse 30! 6.1.1! Grundlag for undersøgelse 30! 6.1.2! Undersøgelsesdesign 31! 6.1.3! Design af spørgeskema 32! 6.2! Datagenerering 34! 6.2.1! Population og dataindsamling 34! 6.2.2! Datagrundlag 35! 6.3! Statistiske metoder 36! 6.3.1! Statistisk overblik 37! 6.3.2! Multiple regressioner for vurdering af attraktivitet 38! 7.! Statistisk analyse 40! 7.1! Præsentation af den vurderede attraktivitet 40! 7.1.1! Sammenligning af middelværdier 41! 7.2! Præsentation af multiple regressioner for den vurderede attraktivitet 41! 7.2.1! Den estimerede multiple regression 42! 7.2.2! Den udvidede estimerede multiple regression med demografiske faktorer 43! 7.3! Præsentation af bearbejdning i kognitive kanaler 45! 7.3.1! Sammenligning af middelværdier 45! 7.4! Intern og ekstern validitet af resultater 46! 7.4.1! Præsentation af præference sammenligning 46! 7.4.2! Præsentation af resultater fra tidligere studier 48! 8.! Resultater og konsekvenser af markedsføring for forbrugslån 49! 8.1! Resultater af manipulering af indhold i reklamer 49! 8.1.1! Treatment 1: Fotografi 49! 8.1.2! Treatment 2: Lånebeløb 49! 8.1.3! Treatment 4: Foreslåede anvendelser 50! 8.2! Resultater af demografiske faktorer 50! 8.3! Resultater af bearbejdning i kognitive kanaler 51! 8.4! Konsekvenser på markedet for forbrugslån 53! 9.! Begrænsninger, kritik og fremtidige undersøgelser 54! 9.1! Begrænsninger 54! 9.2! Kritik af resultater 55!!!

6 9.2.1! Design af undersøgelse 55! 9.2.2! Datagenerering 56! 9.2.3! Statistiske metoder 58! 9.3! Anbefalinger til D:E:R og fremtidige undersøgelser 59! 10.! Konklusion 61! Litteraturliste 63! Appendiks 69! A.! Spørgeskemaer 69! A1. Indledning og Baggrundspørgsmål 69! A2. Annoncer til vurdering af attraktivitet og sammenligning (rød) 72! A3. Annoncer til vurdering af attraktivitet og sammenligning (blå) 73! A4. Spørgsmål til test af vurdering af attraktivitet og sammenligning 75! A5. Konkurrence og tak for deltagelse 76! B.! Datagrundlag 77! B1. Beskrivende statistik 77! C.! Vurdering af attraktivitet 86! C1. Beskrivende statistik 86! C2. t-test for sammenligning af middelværdier 87! C3. Multiple regressioner 88! C4. Ordered probit regressioner 90! D.! Præferencer i sammenligning ved vurdering af attraktivitet 93! D1. Beskrivende statistik 93! D2. Contigency tabeller og χ 2 -test for farveeffekt 95! E.! Bearbejdning i kognitive kanaler (first click) 97! E1. Beskrivende statistik 97! E2. t-test for sammenligning af middelværdier 100!!!

7 1. Indledning Danskerne låner mindre og sparer mere op. Dette kan ses på den samfundsmæssige tendens inden for især optag af forbrugslån, hvor der er sket et markant fald siden den finansielle krise indtrådte i 2008 (Danmarks Statistik, 2015a). Den finansielle krise har sat fokus på danskernes økonomi og forbrug, og herunder er der kommet et større fokus på optag af forbrugslån og dets konsekvenser. Dette er særligt kommet i mediernes søgelys. Der kan på forskellige tv-kanaler ses programmer som Luksusfælden, hvor økonomiske eksperter rådgiver danskere om deres økonomi, og hvordan de skal undgå at optage hurtige lån med høje økonomiske omkostninger (Jebsen, 2014). Selvom danskerne er mere oplyste omkring markedet for forbrugslån, og der har været et fald i antallet af lånoptag, findes der stadig mange mennesker, der hver dag ansøger og modtager penge gennem forbrugslån (Danmarks Statistik, 2015a). Et af de aspekter, mange forbrugere bør have in mente inden de optager et forbrugslån, er gennemsigtigheden i forhold til tilbagebetaling og renterne på lånet. For mange er det svært at gennemskue, hvilket får flere til at fravælge et forbrugslån. Dog har forbrugslån også det aspekt, at de er hurtige og nemme at optage. Det får stadig mange til at optage lånene, fordi de føler, at de mangler en sum penge (Poulsen, 2013). Men hvordan er det, pengeinstitutterne og finansieringsselskaberne frister og overbeviser forbrugerne om, at disse hurtige lånemuligheder er det rigtige valg? Dette vil nærværende afhandling søge at finde svar på ud fra en observering af forbrugeradfærden på markedet set i relation til måden disse markedsføres forbrugslån på. De seneste års udvikling på markedet for forbrugslån anses derfor for at være en motivation for at undersøge, hvordan pengeinstitutter og finansieringsselskaber gennem markedsføring af forbrugslån kan øge forbrugernes tilbøjelighed til lånoptag. Her inddrages flere aspekter om forbrugeradfærd, som beskrives i behavioural economics teorien. Disse angiver, hvorfor mennesker ikke altid handler rationelt og dermed er påvirkelige over for blandt andet indhold i reklamer. Nærværende afhandling ser derfor på markedsføring af forbrugslån, hvor der tages udgangspunkt i D:E:Rs markedsføring gennem en bannerannonce på deres hjemmeside. Denne markedsføring anvendes i praksis som et redskab til at øge tilbøjeligheden til lånoptag.! Side 7 af 102!

8 1.1 Problemformulering Hvorledes kan formidlingen af faktorer i D:E:Rs markedsføring for forbrugslån påvirke attraktiviteten og øge tilbøjeligheden til lånoptag? - Hvilke relevante faktorer i D:E:Rs annonce kan være med til at påvirke optag af forbrugslån? - Hvordan kan manipulation af faktorerne være med til at øge attraktiviteten af D:E:Rs annonce og dermed øge efterspørgslen af forbrugslån? - Hvilke konsekvenser kan manipulation af faktorer i markedsføring have for forbrugernes adfærd på markedet for forbrugslån? 1.2 Afgrænsning Nærværende afhandling fokuserer på forbrugslån, herunder mere specifikt blankolån, som udgør en af flere typer af forbrugerkreditter. Forbrugerkreditter ydes generelt af virksomheder, der ikke modtager indlån, og omfatter udover blankolån også kredit mod sikkerhed samt købe- og kontokort. Blankolån defineres som kontantlån, hvor der ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke er krav om sikkerhed (Danmarks Statistik, 2015b). Afhandlingen koncentreres om D:E:Rs markedsføring af forbrugslån, som er blankolån. Derfor er det mest relevant at se på D:E:Rs afgrænsede marked. Det har dog ikke være muligt at få adgang til eksisterende oplysninger fra D:E:R om dette, hvorfor der tages derfor udgangspunkt i det generelle marked for forbrugslån i Danmark. Dette gøres ved en argumentation om, at det generelle marked både indeholder eksisterende og potentielle kunder for D:E:R. Definitionen af det relevante marked for forbrugslån tager derfor i afhandlingen udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsministeriets rapport Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark fra Denne er udarbejdet på baggrund af en konkurrenceretlig analyse, som afgrænser både produktmarkedet og det geografiske marked. Det relevante produktmarked defineres som lån udbudt til privatpersoner til almindeligt forbrug, køb af rejser eller varer og herunder findes blankolån. I den geografiske afgrænsning ses der på det nationale marked for forbrugslån i Danmark (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Målgruppen for afhandlingen tilsigter personer med interesse for studier for forbrugeradfærd, som den beskrives inden for behavioural economics, samt en forståelse for de kvantitative statistiske analyser. Derudover er den også målrettet D:E:R, hvor potentielle anbefalinger kan gives på bag-! Side 8 af 102!

9 grund af en kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen anses for at være et pilotstudie på markedsføringen af D:E:Rs bannerannoncer, som kan give inspiration og muligt signifikant empirisk grundlag for videre undersøgelse. 1.3 Struktur over afhandlingens undersøgelse Selve undersøgelsen er opsat i tre versioner med tre forskellige manipuleringer af D:E:Rs annonce, som er valgt på baggrund af en litteraturgennemgang. Dermed har de opstillede hypoteser for de tre manipulationer et empirisk grundlag. Udgangspunktet, der er kontrolannoncen i undersøgelsen, er D:E:Rs eksisterende annonce, som kan ses i Figur 1.1: Figur 1.1: D:E:Rs bannerannonce Kilde: (D:E:R, 2015) De tre manipulationer ses ved treatments af enten fotografiet i annoncen, antallet af opstillede mulige lånebeløb samt foreslåede anvendelser af de lånte penge, som det fremgår af Figur 1.2. Her er manipulationer foretaget relativt fremtrædende for at kunne påvise mulige signifikante effekter. Figur 1.2: D:E:Rs manipulerede bannerannoncer a) Fotografi! Side 9 af 102!

10 b) Lånebeløb c) Foreslåede anvendelser Kilde: med egne manipuleringer(d:e:r, 2015) Besvarelserne er indsamlet gennem et struktureret spørgeskema, hvor den vurderede attraktivitet af annoncerne er anvendt som proxy for tilbøjeligheden til lånoptag, da det i undersøgelsen ikke direkte er muligt at teste på den faktiske efterspørgsel af forbrugslån. Hver respondent har vurderet attraktiviteten af enten kontrolannoncen eller en af de manipulerede annoncer på en syv-points skala fra Meget uattraktiv til Meget attraktiv. Disse resultater eftertestes ved en sammenligning af kontrolannoncen med en af de tre manipulerede annoncer, hvor respondenterne er blevet spurgt om at vælge deres foretrukne på baggrund af vurderet attraktivitet. I sammenligningerne er kontrolannoncens røde farve krydset med en blå for at opnå potentielt mere intutive og ubevidste reaktioner på manipulationerne. For at understøtte resultaterne på syv-points skalaen er kravet dog, at farven ingen signifikant effekt har. Formålet med undersøgelsen er som nævnt at afklare, om forskellige faktorer i markedsføring har en indvirkning på efterspørgslen af forbrugslån, hvordan de forskellige faktorer har en effekt, men derudover også at finde ud af, hvordan personer kognitivt bearbejder indholdet i reklamerne. Dette gøres også gennem spørgeskemaet ved at undersøge de målte tider for besvarelserne, hvor de manipulerede faktorer er blevet inddelt i enten en hurtigt og intuitiv eller en mere koncentreret og bevidst kognitiv bearbejdning ved opstillingen af testede hypoteser.! Side 10 af 102!

11 Udover vurderingerne af attraktiviteten af annoncerne samt indsamling af tider for besvarelserne, er der også indsamlet demografiske oplysninger om respondenterne. Derudover inkluderes også spørgsmål om deres forhold til forbrugslån indirekte gennem tidligere optag af forbrugslån samt sandsynligheden for optag af et forbrugslån inden for de næste seks måneder. De demografiske baggrundsfaktorer har til formål at kunne påvise andre potentielle forklaringer på den vurderede attraktivitet af annoncerne end manipulationerne. Sammenhænge i de indsamlede besvarelser findes på baggrund af en statistisk analyse, hvor der først og fremmest måles på middelværdier for den vurderede attraktivitet af kontrolannoncen i sammenligning med en af de manipulerede annoncer. Dernæst opstilles der multiple regressioner med dummyvariable både med og uden variable for de demografiske faktorer for respondenterne samt deres forhold til forbrugslån. Disse regressioners robusthed vurderes i et begrænset omfang med opstilling af ordinale regressioner, hvor en ordered probit model er valgt, som har til hensigt at påvise tilsvarende sammenhænge som i de multiple regressionsmodeller. Der foretages også en sammenligning af middelværdierne for de indsamlede tider af besvarelser for en inddeling i de kognitive kanaler. Endeligt eftertestes besvarelserne gennem sammenligninger af kontrolannoncen med en af de manipulerede annoncer. Her foretages først en test for at finde potentielle farveeffekter, hvorefter der testes på andele af besvarelserne for de forskellige foretrukne annoncer. Ved disse besvarelser testes der også på de anvendte tider for at understøtte resultaterne om inddeling af bearbejdningen i de kognitive kanaler. Resultaterne fortolkes for at se, hvilke manipulerede faktorer der har en effekt, og hvordan disse påvirker vurderingen af attraktiviteten og dermed potentielt tilbøjeligheden til lånoptag. Herunder gives der svar på, gennem hvilken kognitiv kanal faktorerne i markedsføringen har den største effekt. Endeligt ses der også på hvilke konsekvenser manipulationerne i markedsføringen af forbrugslån kan have, som sættes i forhold til den generelle forbrugeradfærd på markedet. 1.4 Videnskabsteoretisk tilgang Til besvarelse af problemstillingen bestemmes det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der er afgørende for tilgangen til teori, metode og indsamling af data i den empiriske undersøgelse.! Side 11 af 102!

12 Der tages afsæt i post-positivismen på grund af afhandlingens opbygning ved opstilling af en deduktiv kvantitativ undersøgelse af forbrugeradfærd ved markedsføring af forbrugslån. Den positivistiske epistemologi bygger på en forestilling om, at videnskabelige metoder kan anvendes til at studere den sociale verden gennem observationer, hvor kun det sanselige kan opfattes som viden. Observationerne vil kunne bekræfte viden og fænomener i den eksisterende generaliserende teori ved test af hypoteser, og den akkumulerede viden anses dermed gennem verificering for at være sand og objektiv. Post-positivismen antager dog som en kritik af positivismen, at den sande og objektive virkelighed kun tilnærmelsesvist opnås gennem dataindsamling og analyse, da viden afhænger og skabes af mennesker (Bryman & Bell, 2011; Eriksson & Kovalainen, 2008). I sammenhæng med positivismen og post-positivismen ses realismen, der er det ontologiske syn på den observerede sociale virkelighed. Denne kan inddeles i empirisk realisme og kritisk realisme: Den empiriske realisme bygger på, at virkeligheden kan forstås objektivt gennem passende metoder, mens kritisk realisme tager afsæt i, at observation af den naturlige orden, handlinger og diskurser kan bruges til en forståelse af adfærden og strukturen i den objektive sociale virkelighed. I forhold til afhandlingen og den opstillede kvantitative undersøgelse tages der udgangspunkt i den kritiske realisme, der i sammenhæng med post-positivismen i højere grad erkender, at den generaliserende teori ikke fuldstændigt afspejler virkeligheden. Den kritiske realisme har en tro på, at den sociale verden eksisterer uafhængigt af sociale aktører, men at den samtidig er påvirkelig og subjektivt opfattet ved forskellige forståelser og fortolkninger (Bhaskar, 1993; Bryman & Bell, 2011). Ved undersøgelsen af forbrugeradfærd ved markedsføring af D:E:Rs forbrugslån antages der på baggrund af post-positivismen og den kritiske realisme, at den sociale virkelighed eksisterer, men at den samtidig ikke vil kunne observeres uden en social forståelse og fortolkning. Undersøgelsen opstilles på baggrund af tidligere empiriske studier med afsæt i behavioural economics teorien, som antages at være sande observationer omkring forbrugeres adfærd. Den vil afspejle forbrugeres holdning til forskellige faktorer i D:E:Rs bannerannoncer for forbrugslån, som potentielt vil kunne medføre øget tilbøjelighed til lånoptag. Dermed bygger den sociale forståelse af adfærdsmønstrene på behavioural economics, hvor den observerede adfærd i undersøgelsen vil blive statistisk analyseret, og resultaterne deraf fortolket ved at sættes analyserne i forhold til teorien.! Side 12 af 102!

13 2. Markedet for forbrugslån Markedet for forbrugslån med lånudbydere og låntagere beskrives for at give et grundlag for forståelsen af hvilke virksomheder, der opererer på markedet, og hvilke forbrugere disse henvender sig til. Dette grundlag anvendes som et fundament for undersøgelsen, hvor især den brede definition af populationen sammenholdes med den fundne stikprøve for at vise repræsentativiteten af resultaterne. Derudover gives der en kort beskrivelse af lovgivningen omkring markedsføring af forbrugslån, der sættes i forhold til de potentielle konsekvenser af forbrugeradfærden senere i afhandlingen. 2.1 Lånudbydere og låntagere Lånudbydere af forbrugslån, og herunder mere specifikt blankolån, kan inddeles i pengeinstitutter og finansieringsselskaber. De største aktører på det nationale marked er hos pengeinstitutterne Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit (Finanstilsynet, 2015), mens det hos finansieringsselskaberne er Ikano Bank, Santander, Ekspress Bank, L easy og herunder D:E:R (Maajen, 2014a). Pengeinstitutterne og finansieringsselskaberne differentierer sig i høj grad på prisen på de udbudte lån ved, at lånoptag hos finansieringsselskaberne generelt er med en væsentlig højere årlig omkostning i procent (ÅOP) end ved pengeinstitutterne. Lånoptag ved finansieringsselskabernes vil dog oftest gennemføres på kortere tid og uden personlig kontakt til sammenligning med pengeinstitutterne, der generelt kræver længere behandlingstid (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). I en sammenligning af priserne tages udgangspunkt i ÅOP, som ofte varierer med lånebeløb og løbetid. For de udvalgte ovennævnte pengeinstitutter varierer ÅOP for et lån på kr. i 5 år mellem pct., mens den for de udvalgte finansieringsselskaber spænder noget bredere i et interval på pct. 1 For et lån på kr. i 5 år ligger ÅOP på mellem pct. hos pengeinstitutterne, mens den hos de udvalgte finansieringsselskaber ligger mellem pct. 2 Derudover er der hos de enkelte lånudbydere forskellige lånebetingelser som låntagerens risikoprofil og kreditværdighed, som kan være afgørende for lånets samlede pris (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Forkla-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11 Kilde: Beregninger (afrundede) på baggrund af de udvalgte lånudbyderes hjemmeside, samt telefonopkald, den 07/04/2015 (Danske Bank, Jyske Bank. Nordea, Sydbank og Nykredit). 2 Kilde: Beregninger (afrundede) på baggrund af de udvalgte lånudbyderes hjemmeside den 11/03/2015 (Danske Bank, Nordea, Sydbank, Nykredit Ikano Bank, Santander, Ekspress Bank, Leasy og D:E:R)! Side 13 af 102!

14 ringen på, at et lån ved et finansieringsselskab kan være billigere end ved et pengeinstitut, kan delvist findes i, at Santander er relativt ny på det danske marked og fra start satser på de danske forbrugslånere (Maajen, 2014b). Selvom der findes store forskelle i ÅOP, viser en tidligere undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen, at cirka 75 pct. af forbrugerne på markedet ikke undersøger forskellige lånemuligheder, og omkring 70 pct. ikke kender prisen på deres lån (ÅOP), inden de optager det (Forbrugerstyrelsen, 2005). I en vurdering af markedets transparens er der ellers på baggrund af ÅOP gode muligheder for at gennemskue markedet, men da der er tale om finansielle produkter, fremkommer markedet ofte komplekst og uoverskueligt for mange forbrugere (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Dette afspejles yderligere i undersøgelsen fra Forbrugerstyrelsen ved, at næsten 20 pct. af forbrugerne på markedet synes, det er for besværligt at undersøge flere lånemuligheder, og 25 pct. synes, at det er nemmest at optage lånet i banken (Forbrugerstyrelsen, 2005). Derudover er det vist, at en række andre faktorer også har en stor betydning, hvor især formålet med optag af lånet samt tilgængeligheden har en betydning (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Det er typisk blandt andet unge, børnefamilier, arbejdsløse og studerende, som oplever betalingsproblemer og derfor ses på markedet for forbrugslån. Derudover er der en overrepræsentation af mænd, samt personer med en årlig indkomst på mellem og kr. samt kr. eller derover, som nyoprettede kunder hos finansieringsselskaberne sammenlignet med landsgennemsnittet (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Som årsager til optag af forbrugslån angives typisk betalingsproblemer på grund af fald i indkomst og uforudsete omkostninger, hvor lånene kortsigtet anvendes til at dække de faste udgifter og finansiere den daglige husholdning. Derudover anvendes lånene også til køb af almindelige forbrugsgoder som møbler, hårde hvidevarer og elektronik samt ferier (Forbrugerstyrelsen, 2005). 2.2 Lovgivning på markedet for forbrugslån På det danske marked gælder, at erhvervsdrivende ikke må vildlede eller angive urigtige informationer jf. markedsføringsloven 3. Erhvervsdrivende må heller ikke undlade at give forbrugerne væsentlige oplysninger, hvor priser og omkostninger altid er væsentlige, når forbrugere skal vurdere et tilbud. Kreditoplysninger skal være fremtrædende i reklamer for forbrugslån, hvor tilbud dermed! Side 14 af 102!

15 skal være lette at sammenligne, og konsekvenserne af potentielle lånoptag skal være gennemskuelige. Der findes særlige regler ved markedsføring af forbrugerkreditter, hvor der, såfremt der oplyses rentesatser eller omkostninger, jf. markedsføringsloven 14a, er fastsat rammer for, hvordan de nævnte standardoplysninger skal anføres. Herunder angives også, at hvis der ikke oplyses en pris på et lån, er der ikke pligt til at oplyse ÅOP (Forbrugerombudsmanden, 2014). 3. Reklamers indhold og bearbejdning i kognitive kanaler Markedsføringen af forbrugslån og herunder D:E:Rs bannerannonce kan ses i forhold til en generel teori om effekter af forskellige typer af indhold i reklamer, og hvordan disse afhængigt af udformning bearbejdes kognitivt af forbrugerne. 3.1 Informative og overtalende reklamer Reklamer og generel markedsføring kan bruges konstruktivt af virksomheder til at kommunikere med kunder, hvor en god markedsføring vil gøre forbrugerne opmærksomme på både eksistensen og placeringen af virksomhedernes produkter, samt selektivt give uddybende information om produkterne (Marshall, 1919). Reklamer kan på baggrund af deres indhold inddeles i tre forskellige grupper; informative, overtalende og komplimentære (Bagwell, 2007). Informative reklamer bliver ofte set af virksomheder som en attraktiv måde at reklamere på, da de netop kan overbringe information til kunder (Bagwell, 2007). Reklamerne har til formål at oplyse og påvirke forbrugere, og deres indhold vil omhandle specifik information omkring produkternes eksistens, mulig anvendelse, hvor de kan købes, eller hvad de koster. Overtalende reklamer har derimod til hensigt at ændre forbrugernes præferencer med deres indhold og associationer, som vil blive leveret på en tiltalende og ledende måde, så de kan få forbrugerne til at foretrække et produkt frem for et andet (Robinson, 1933). Endeligt er markedsføring med komplimentære reklamer målrettet mod forbrugernes eksisterende præferencer, hvor de forsøger at komplimentere til køb af et markedsført produkt. Denne tilgang står i kontrast til både de informative reklamer, som påvirker forbrugernes præferencer i en bestemt retning, og de overtalende reklamer, som forsøger at ændre forbrugernes præferencer (Bagwell, 2007).! Side 15 af 102!

16 Den klassiske økonomiske teori bygger på, at reklamer har et informativt indhold omkring placering, pris og kvalitet. Mange virksomheder anvender dem dog også med et overtalende formål gennem manipulation af forskellige faktorer for at øge efterspørgslen, hvilket i høj grad hænger sammen med adfærdsmønstrene beskrevet i behavioural economics teorien (Bertrand, Karlan, Mullainathan, Shafir, & Zinman, 2010). Markedsføring kan dermed anses for at være en køberbetalt omkostning, idet formålet med markedsføring er at påvirke forbrugeres vurdering af et produkt, så de anser det markedsførte produkt for at have en højere værdi end tidligere. Forbrugernes vurdering og værdiansættelse af et produkt er derfor ikke længere kun deres egen subjektive mening, og den afspejler derfor ikke deres virkelige præferencer (Braithwaite, 1928). 3.2 Forbrugernes bearbejdning af informative og overtalende reklamer De informative og overtalende reklamer anses for at blive behandlet kognitivt forskelligt af forbrugere, når de skal vurdere, om de eksempelvis skal foretage et køb eller optage et lån. På baggrund af undersøgelser om beslutningstagning kan forbrugere enten foretage intuitive eller mere bevidste valg ud fra indholdet i reklamerne. Dette skyldes hjernens kognitive funktioner, hvor heuristikker og andre biases påvirker forbrugerne, når de skal foretage valg med usikkerhed, hvor sandsynligheder og evalueringer af de givne informationer og mulige fremtidige konsekvenser skal inkluderes (Kahneman, 2003). Dette kan forklares med udgangspunkt i Elaboration likelihood -modellen, der blev udviklet af Cacioppo og Petty (1986) på baggrund af empiriske undersøgelser. Den skildrer, hvor sandsynligt det er, at en person tænker mere bevidst over en reklame, som vedkommende bliver eksponeret for (Cacioppo & Petty, 1986). Denne model er gennem årene blevet modificeret, og forbrugeres bearbejdning af reklamernes indhold og budskab kan overordnet inddeles i den centrale eller perifere rute eller som passiv bearbejdning. Hvorvidt de forskellige typer af kognitiv bearbejdning anvendes afhænger af forbrugernes motivation og evner til at evaluere reklamerne:! Side 16 af 102!

17 Figur 3.1: Modificeret Elaboration Likelihood Model Kilde: Tellis, G. J. (2004). Effective advertising : Understanding when, how, and why advertising works baseret på Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, udbygget med System I og System II af Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality : Psychology for behavioral economics. The American Economic Review, 93(5), Hvis forbrugere er motiveret til at evaluere reklamers indhold og budskab samt har evnerne til det, vil sandsynligheden for at de tænker mere bevidst over dem være større. De vil lede efter argumenter for og imod et potentielt køb eller lånoptag og generelt anvende længere tid til at foretage et valg. Denne rute til potentiel overtalelse gennem reklamer kaldes den centrale rute, som i høj grad hænger sammen med reklamers informative indhold. Hvis forbrugere er motiveret til at evaluere reklamers indhold og budskab, men mangler evnerne til det, vil sandsynligheden for at de bearbejder dem mere intuitivt være større. De vil i højere grad være påvirkelige af deres umiddelbare reaktioner på baggrund af reklamers indholdsmæssige faktorer og associationer. Denne rute til potentiel overtalelse gennem reklamer kaldes den perifere rute, som kan sættes i relation til reklamers overtalende indhold. Endelig findes der en passiv bearbejdning af reklamer, når forbrugerne hverken er! Side 17 af 102!

18 motiveret eller har evnerne til at behandle deres budskab. En mulig bearbejdning sker på baggrund af en overfladisk eksponering, hvis den overhovedet forekommer (Tellis, 2004). De centrale og perifere ruter kan sættes i relation til Kahnemans (2003) beskrivelser af menneskers kognitive kanaler; System I og System II. System I behandler hurtige, intuitive og automatiske reaktioner, hvilket stemmer overens med den perifere rute, mens System II indeholder langsomme, bevidste samt mere koncentrerede reaktioner på faktorer, som kan ses i sammenhæng med den centrale rute (Kahneman, 2003). 3.3 Reklamer og markedet for forbrugslån Generelt ses der både informativt og overtalende indhold i reklamerne, når pengeinstitutter og især finansieringsselskaber markedsfører deres forbrugslån. Dette fremkommer ved både specifikke informationer omkring produkternes eksistens, mulige anvendelse, hvor de kan optages, eller hvad de koster i form af ÅOP. Samtidig har reklamerne også overtalende indhold, hvor der eksempelvis varieres i forskellige faktorer som tekst, farver og billeder. Det er tidligere empirisk bevist, at indhold i reklamer har en større effekt gennem den hurtige og intuitive System I bearbejdning, og som dermed gennemgår den perifere rute. Faktorer i annoncerne for forbrugslån vil dermed være mere effektive, såfremt de trigger System I fremfor System II (Bertrand et al., 2010). Dette undersøges nærmere i forhold til D:E:Rs bannerannonce nedenfor. 4. Forbrugeradfærd og observerede adfærdsmønstre Forbrugere handler ikke altid økonomisk rationelt, og flere faktorer har en indflydelse på tilvalg eller fravalg af et forbrugslån, som det også angives i Afsnit 3. Disse adfærdsmønstre kan forklares af den teoretiske litteratur med henholdsvis klassisk økonomisk teori og behavioural economics, der er baseret på en lang række undersøgelser omkring forbrugeres adfærd. Derudover inddrages tidligere studier, der direkte eller indirekte har behandlet forbrugeradfærd, som kan sættes i relation til markedsføring af forbrugslån. Behavioural economics teorien og de tidligere studier anvendes som grundlag for de opstillede hypoteser i Afsnit 5.1, som undersøgelsen tager afsæt i.! Side 18 af 102!

19 4.1 Klassisk økonomisk teori Den klassiske økonomiske teori bygger på forudsætningen om, at forbrugere handler rationelt og træffer de beslutninger, som gavner dem mest. Teorien bygger på tre antagelser: - at forbrugere har rationelle præferencer ved valg mellem mulige udfald ved forskellige hændelser - at forbrugere er egennyttemaksimerende på baggrund af deres individuelle nyttefunktioner - at nyttemaksimeringen bygger på fuld information om de mulige udfald Forbrugerne medregner derfor al den nutidige information, som er tilgængelig og samtidig også fremtidige konsekvenser deraf. Overordnet vil det sige, at ifølge klassisk økonomisk teori fremsætter forbrugerne en plan for, hvad der er bedst for dem selv i fremtiden. De vil så vidt muligt følge denne plan, hvis der ikke sker uventede ting, som kan ændre på, hvorvidt de er stillet bedst (Ackert & Deaves, 2010). Den klassisk økonomisk teori anvendes i mange tilfælde til at forklare både, hvordan markedet opfører sig, hvorfor forbrugeres adfærd er, som den er, samt hvad denne adfærd er forårsaget af. Der er i flere tidligere markedseksperimenter vist, at den klassiske økonomiske teori i høj grad kan forudsige udviklingen på markedet til trods for afvigelser i nogle forbrugeres adfærd (Smith, 1988). 4.2 Behavioural economics Behavioural economics er opstået som et supplement til den klassiske økonomiske teori, da flere økonomer begyndte at anse forbrugerenes afvigelser fra de klassiske antagelser som systematiske. Dette blev blandt andet baseret på empiriske observationer og psykologiens verden, hvilket gjorde det nødvendigt at justere antagelserne i forhold til den klassiske økonomiske teori, for at opnå en bedre forståelse for den observerede adfærd. Behavioural economics teorien blev også anset som nødvendig for at kunne foretage bedre politiske initiativer (Camerer, Loewenstein, & Rabin, 2004). Afvigelserne og adfærden ses forskelligt fra marked til marked, og i en gennemgang af behavioural economics teorien fokuseres der på de adfærdsmønstre, der anses for at have en relevans i forhold til adfærden på markedet for forbrugslån eller som reaktioner på markedsføring af forbrugslån.! Side 19 af 102!

20 4.3 Forbrugeradfærd og markedet for forbrugslån Hvis den klassiske økonomiske teori sættes i forhold til markedet for forbrugslån, skulle alle forbrugere indsamle alle informationer om tilgængelige nutidige og fremtidige omkostninger før optag af et forbrugslån. De tidligere nævnte undersøgelser viser dog, at cirka 75 pct. af forbrugerne på markedet ikke undersøger flere alternativer inden optag af et forbrugslån, og at omkring 70 pct. ikke undersøger prisen på deres lån (ÅOP), og dermed heller ikke de fremtidige konsekvenser (Forbrugerstyrelsen, 2005). Dette er en klar indikation på, at forbrugerne på markedet for forbrugslån ikke handler rationelt som antaget, og at afvigelser derfor forekommer. Hvis markedet for forbrugslån derfor undersøges på baggrund af behavioural economics teorien, kan der ses en række af de i teorien beskrevne adfærdsmønstre. Generelt kan årsager til optag af forbrugslån i høj grad forklares med en nutidsfokusering hos forbrugerne, hvor der lægges større vægt på en først kommende hændelse i sammenligning med en senere, når der skal træffes valg mellem to fremtidige hændelser. Nutidsfokuseringen kan skabe en konflikt mellem nutidige og fremtidige valg. Det kan bevirke, at der foretages irrationelle valg, hvor det ved lånoptag kan medføre, at der kun fokuseres på den umiddelbare omkostning eller udbetaling (O'Donoghue & Rabin, 1999). Dette kan skyldes manglende selvkontrol på grund af nutidsfokuseringen eller en uvidenhed om de samlede langsigtede omkostninger, som inkluderer tilbagebetalingsbetingelser og gebyrer (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Derudover kan ubegrundet selvsikkerhed medføre, at forbrugerne systematisk overvurderer deres behov, når de behandler information, og dermed unødvendigt optager et forbrugslån. Dette skyldes også nutidsfokusering og herunder fremskrivningsfejl, hvor de anvender deres nutidige betalingsproblemer eller behov for køb af et forbrugsgode til at vurdere en fremtidig betalingsevne eller behov. De tager dermed ikke højde for mulige ændringer. Dette kan også forklare, hvorfor forbrugerne ofte fejlvurderer eksempelvis deres betalingsevne i fremtiden, som kan indebære, at deres adfærd ikke nødvendigvis giver den maksimale nytte (Loewenstein, O'Donoghue, & Rabin, 2003). I forhold til beslutningstagning om optag af forbrugslån har forbrugerne også en begrænset opmærksomhed. De kan dermed ikke overskue at fokusere på eller medregne alle aspekter i komplekse valg med forskellige udfald (Gabaix & Laibson, 2006). Forbrugernes kognitive begrænsninger i form af opmærksomhed kan i sammenhæng med overflod af valgmuligheder og information have! Side 20 af 102!

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Køber gifte kvinder flere aktier?

Køber gifte kvinder flere aktier? Køber gifte kvinder flere aktier? Baggrund og resumé Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik 81 Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Carina Moselund Jensen og Tania Al-Zagheer Sass, Statistisk Afdeling INDLEDNING Nationalbanken

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere