Consumer behaviour in the market of consumer credit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Consumer behaviour in the market of consumer credit"

Transkript

1 Erhvervsøkonomi, HA Almen Bachelorafhandling Vejleder: Alexander Koch Forfattere: Søren Flodgaard Gjerrild ( ) Cecilia Haahr Nyland ( ) Anslag: Consumer behaviour in the market of consumer credit A quantitative study of consumer credit advertising Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Maj 2015!!

2 Abstract Since the financial crisis started in 2008 a tendency has been seen in the Danish market, where the consumers are saving more and borrowing less. This has especially affected the market for consumer credit loans that has declined significant since An incentive has therefore been given to the companies on the market to encourage people start borrowing more money through the consumer credit loans, where especially marketing can be seen as an effective tool. A research on consumer behaviour in the field of consumer credit loans will be made. The objective of this thesis is to find out, whether different manipulated content in advertisements has an impact on the inclination of loan demand, and how this affect the demand. This includes test of the human cognitive processing of the content in the advertisements, to find out how the content is manipulated most effectively to influence the consumers. Afterwards the consequences of the manipulated content will be interpreted on the market of consumer loans. The research is based on the company D:E:R s advertisement from their website. D:E:R is a Danish financial company that offers consumer credit loans. In their advertisements a photo, different numbers of loan amounts, and examples of applications of the borrowed money have been manipulated on the foundation of the behavioural economics theory and previously empirical studies. To see whether these manipulations have an impact on the loan demand, a structured questionnaire is made, where the respondents will evaluate the attractiveness of the advertisements as a proxy for loan demand. The questionnaire also includes questions about the respondents and their view on the consumer loan market through former loan take-ups and potential futures loans. The results are found through different statistical methods, where no significant relations were found between the manipulated advertisements and the evaluated attractiveness as the proxy of loan demand. The research showed tendencies, which are consistent with previous empirical studies of the consumer loan marketing, where advertisements including a photo of a woman, one example of a loan amount and no suggested uses of the money were found more attractive. It was only D:E:R s manipulated advertisement with a photo of woman instead of a man that was found more attractive!!

3 than the existing advertisement. By testing the respondents cognitive processing of the content in the advertisements no significant results were found. But the content in the advertisements were characterised as persuasive, and therefore more effective in affecting the consumers choice according to the theory. Consequences of the ability to affect the consumers with the content in the advertisements, which can be seen in the shown tendencies, are that they potentially make choices that are not the best according to their needs. They will not consider all the different loan opportunities, and possibly demand loans they not need or are too expensive. This is the reason why policies have been made on the market of consumer credit loans with the purpose of correcting the irrational behavioural. The research was limited by several factors, where the used proxy, the representativeness of the sample, and some of the applied statistical methods are the most notable. Even though no significant results were found, the research can be seen as a pilot study because of the above-mentioned limitations. Further research can be made based on the tendencies found to generate a more concentrated study. Through the valuable information from this study D:E:R can aim their marketing and further develop the different factors in the advertisements. The best possible way to test for the impact of future manipulated content is to observe consumer behaviour on their actual loan up-takes and measure click-through rates.!!!!

4 Indholdsfortegnelse! 1.! Indledning 7! 1.1! Problemformulering 8! 1.2! Afgrænsning 8! 1.3! Struktur over afhandlingens undersøgelse 9! 1.4! Videnskabsteoretisk tilgang 11! 2.! Markedet for forbrugslån 13! 2.1! Lånudbydere og låntagere 13! 2.2! Lovgivning på markedet for forbrugslån 14! 3.! Reklamers indhold og bearbejdning i kognitive kanaler 15! 3.1! Informative og overtalende reklamer 15! 3.2! Forbrugernes bearbejdning af informative og overtalende reklamer 16! 3.3! Reklamer og markedet for forbrugslån 18! 4.! Forbrugeradfærd og observerede adfærdsmønstre 18! 4.1! Klassisk økonomisk teori 19! 4.2! Behavioural economics 19! 4.3! Forbrugeradfærd og markedet for forbrugslån 20! 4.3.1! Tidligere studier af forbrugeradfærd og markedet for forbrugslån 22! 4.4! Kritik af behavioural economics 23! 5.! Hypoteser og treatments 24!! 5.1! Opstilling af hypoteser med treatments og inddeling efter kognitive kanaler 24! 5.1.1! Treatment 1: Fotografi 24! 5.1.2! Treatment 2: Lånebeløb 25! 5.1.3! Treatment 3: Rentesats 26! 5.1.4! Treatment 4: Foreslåede anvendelser 27! 5.1.5! Treatment 5: Sammenligning med konkurrenters rentesatser 28! 5.2! Udvælgelse af hypoteser med treatments til empirisk undersøgelse 29!!!

5 6.! Empirisk metode 30! 6.1! Design af undersøgelse 30! 6.1.1! Grundlag for undersøgelse 30! 6.1.2! Undersøgelsesdesign 31! 6.1.3! Design af spørgeskema 32! 6.2! Datagenerering 34! 6.2.1! Population og dataindsamling 34! 6.2.2! Datagrundlag 35! 6.3! Statistiske metoder 36! 6.3.1! Statistisk overblik 37! 6.3.2! Multiple regressioner for vurdering af attraktivitet 38! 7.! Statistisk analyse 40! 7.1! Præsentation af den vurderede attraktivitet 40! 7.1.1! Sammenligning af middelværdier 41! 7.2! Præsentation af multiple regressioner for den vurderede attraktivitet 41! 7.2.1! Den estimerede multiple regression 42! 7.2.2! Den udvidede estimerede multiple regression med demografiske faktorer 43! 7.3! Præsentation af bearbejdning i kognitive kanaler 45! 7.3.1! Sammenligning af middelværdier 45! 7.4! Intern og ekstern validitet af resultater 46! 7.4.1! Præsentation af præference sammenligning 46! 7.4.2! Præsentation af resultater fra tidligere studier 48! 8.! Resultater og konsekvenser af markedsføring for forbrugslån 49! 8.1! Resultater af manipulering af indhold i reklamer 49! 8.1.1! Treatment 1: Fotografi 49! 8.1.2! Treatment 2: Lånebeløb 49! 8.1.3! Treatment 4: Foreslåede anvendelser 50! 8.2! Resultater af demografiske faktorer 50! 8.3! Resultater af bearbejdning i kognitive kanaler 51! 8.4! Konsekvenser på markedet for forbrugslån 53! 9.! Begrænsninger, kritik og fremtidige undersøgelser 54! 9.1! Begrænsninger 54! 9.2! Kritik af resultater 55!!!

6 9.2.1! Design af undersøgelse 55! 9.2.2! Datagenerering 56! 9.2.3! Statistiske metoder 58! 9.3! Anbefalinger til D:E:R og fremtidige undersøgelser 59! 10.! Konklusion 61! Litteraturliste 63! Appendiks 69! A.! Spørgeskemaer 69! A1. Indledning og Baggrundspørgsmål 69! A2. Annoncer til vurdering af attraktivitet og sammenligning (rød) 72! A3. Annoncer til vurdering af attraktivitet og sammenligning (blå) 73! A4. Spørgsmål til test af vurdering af attraktivitet og sammenligning 75! A5. Konkurrence og tak for deltagelse 76! B.! Datagrundlag 77! B1. Beskrivende statistik 77! C.! Vurdering af attraktivitet 86! C1. Beskrivende statistik 86! C2. t-test for sammenligning af middelværdier 87! C3. Multiple regressioner 88! C4. Ordered probit regressioner 90! D.! Præferencer i sammenligning ved vurdering af attraktivitet 93! D1. Beskrivende statistik 93! D2. Contigency tabeller og χ 2 -test for farveeffekt 95! E.! Bearbejdning i kognitive kanaler (first click) 97! E1. Beskrivende statistik 97! E2. t-test for sammenligning af middelværdier 100!!!

7 1. Indledning Danskerne låner mindre og sparer mere op. Dette kan ses på den samfundsmæssige tendens inden for især optag af forbrugslån, hvor der er sket et markant fald siden den finansielle krise indtrådte i 2008 (Danmarks Statistik, 2015a). Den finansielle krise har sat fokus på danskernes økonomi og forbrug, og herunder er der kommet et større fokus på optag af forbrugslån og dets konsekvenser. Dette er særligt kommet i mediernes søgelys. Der kan på forskellige tv-kanaler ses programmer som Luksusfælden, hvor økonomiske eksperter rådgiver danskere om deres økonomi, og hvordan de skal undgå at optage hurtige lån med høje økonomiske omkostninger (Jebsen, 2014). Selvom danskerne er mere oplyste omkring markedet for forbrugslån, og der har været et fald i antallet af lånoptag, findes der stadig mange mennesker, der hver dag ansøger og modtager penge gennem forbrugslån (Danmarks Statistik, 2015a). Et af de aspekter, mange forbrugere bør have in mente inden de optager et forbrugslån, er gennemsigtigheden i forhold til tilbagebetaling og renterne på lånet. For mange er det svært at gennemskue, hvilket får flere til at fravælge et forbrugslån. Dog har forbrugslån også det aspekt, at de er hurtige og nemme at optage. Det får stadig mange til at optage lånene, fordi de føler, at de mangler en sum penge (Poulsen, 2013). Men hvordan er det, pengeinstitutterne og finansieringsselskaberne frister og overbeviser forbrugerne om, at disse hurtige lånemuligheder er det rigtige valg? Dette vil nærværende afhandling søge at finde svar på ud fra en observering af forbrugeradfærden på markedet set i relation til måden disse markedsføres forbrugslån på. De seneste års udvikling på markedet for forbrugslån anses derfor for at være en motivation for at undersøge, hvordan pengeinstitutter og finansieringsselskaber gennem markedsføring af forbrugslån kan øge forbrugernes tilbøjelighed til lånoptag. Her inddrages flere aspekter om forbrugeradfærd, som beskrives i behavioural economics teorien. Disse angiver, hvorfor mennesker ikke altid handler rationelt og dermed er påvirkelige over for blandt andet indhold i reklamer. Nærværende afhandling ser derfor på markedsføring af forbrugslån, hvor der tages udgangspunkt i D:E:Rs markedsføring gennem en bannerannonce på deres hjemmeside. Denne markedsføring anvendes i praksis som et redskab til at øge tilbøjeligheden til lånoptag.! Side 7 af 102!

8 1.1 Problemformulering Hvorledes kan formidlingen af faktorer i D:E:Rs markedsføring for forbrugslån påvirke attraktiviteten og øge tilbøjeligheden til lånoptag? - Hvilke relevante faktorer i D:E:Rs annonce kan være med til at påvirke optag af forbrugslån? - Hvordan kan manipulation af faktorerne være med til at øge attraktiviteten af D:E:Rs annonce og dermed øge efterspørgslen af forbrugslån? - Hvilke konsekvenser kan manipulation af faktorer i markedsføring have for forbrugernes adfærd på markedet for forbrugslån? 1.2 Afgrænsning Nærværende afhandling fokuserer på forbrugslån, herunder mere specifikt blankolån, som udgør en af flere typer af forbrugerkreditter. Forbrugerkreditter ydes generelt af virksomheder, der ikke modtager indlån, og omfatter udover blankolån også kredit mod sikkerhed samt købe- og kontokort. Blankolån defineres som kontantlån, hvor der ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke er krav om sikkerhed (Danmarks Statistik, 2015b). Afhandlingen koncentreres om D:E:Rs markedsføring af forbrugslån, som er blankolån. Derfor er det mest relevant at se på D:E:Rs afgrænsede marked. Det har dog ikke være muligt at få adgang til eksisterende oplysninger fra D:E:R om dette, hvorfor der tages derfor udgangspunkt i det generelle marked for forbrugslån i Danmark. Dette gøres ved en argumentation om, at det generelle marked både indeholder eksisterende og potentielle kunder for D:E:R. Definitionen af det relevante marked for forbrugslån tager derfor i afhandlingen udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsministeriets rapport Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark fra Denne er udarbejdet på baggrund af en konkurrenceretlig analyse, som afgrænser både produktmarkedet og det geografiske marked. Det relevante produktmarked defineres som lån udbudt til privatpersoner til almindeligt forbrug, køb af rejser eller varer og herunder findes blankolån. I den geografiske afgrænsning ses der på det nationale marked for forbrugslån i Danmark (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Målgruppen for afhandlingen tilsigter personer med interesse for studier for forbrugeradfærd, som den beskrives inden for behavioural economics, samt en forståelse for de kvantitative statistiske analyser. Derudover er den også målrettet D:E:R, hvor potentielle anbefalinger kan gives på bag-! Side 8 af 102!

9 grund af en kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen anses for at være et pilotstudie på markedsføringen af D:E:Rs bannerannoncer, som kan give inspiration og muligt signifikant empirisk grundlag for videre undersøgelse. 1.3 Struktur over afhandlingens undersøgelse Selve undersøgelsen er opsat i tre versioner med tre forskellige manipuleringer af D:E:Rs annonce, som er valgt på baggrund af en litteraturgennemgang. Dermed har de opstillede hypoteser for de tre manipulationer et empirisk grundlag. Udgangspunktet, der er kontrolannoncen i undersøgelsen, er D:E:Rs eksisterende annonce, som kan ses i Figur 1.1: Figur 1.1: D:E:Rs bannerannonce Kilde: (D:E:R, 2015) De tre manipulationer ses ved treatments af enten fotografiet i annoncen, antallet af opstillede mulige lånebeløb samt foreslåede anvendelser af de lånte penge, som det fremgår af Figur 1.2. Her er manipulationer foretaget relativt fremtrædende for at kunne påvise mulige signifikante effekter. Figur 1.2: D:E:Rs manipulerede bannerannoncer a) Fotografi! Side 9 af 102!

10 b) Lånebeløb c) Foreslåede anvendelser Kilde: med egne manipuleringer(d:e:r, 2015) Besvarelserne er indsamlet gennem et struktureret spørgeskema, hvor den vurderede attraktivitet af annoncerne er anvendt som proxy for tilbøjeligheden til lånoptag, da det i undersøgelsen ikke direkte er muligt at teste på den faktiske efterspørgsel af forbrugslån. Hver respondent har vurderet attraktiviteten af enten kontrolannoncen eller en af de manipulerede annoncer på en syv-points skala fra Meget uattraktiv til Meget attraktiv. Disse resultater eftertestes ved en sammenligning af kontrolannoncen med en af de tre manipulerede annoncer, hvor respondenterne er blevet spurgt om at vælge deres foretrukne på baggrund af vurderet attraktivitet. I sammenligningerne er kontrolannoncens røde farve krydset med en blå for at opnå potentielt mere intutive og ubevidste reaktioner på manipulationerne. For at understøtte resultaterne på syv-points skalaen er kravet dog, at farven ingen signifikant effekt har. Formålet med undersøgelsen er som nævnt at afklare, om forskellige faktorer i markedsføring har en indvirkning på efterspørgslen af forbrugslån, hvordan de forskellige faktorer har en effekt, men derudover også at finde ud af, hvordan personer kognitivt bearbejder indholdet i reklamerne. Dette gøres også gennem spørgeskemaet ved at undersøge de målte tider for besvarelserne, hvor de manipulerede faktorer er blevet inddelt i enten en hurtigt og intuitiv eller en mere koncentreret og bevidst kognitiv bearbejdning ved opstillingen af testede hypoteser.! Side 10 af 102!

11 Udover vurderingerne af attraktiviteten af annoncerne samt indsamling af tider for besvarelserne, er der også indsamlet demografiske oplysninger om respondenterne. Derudover inkluderes også spørgsmål om deres forhold til forbrugslån indirekte gennem tidligere optag af forbrugslån samt sandsynligheden for optag af et forbrugslån inden for de næste seks måneder. De demografiske baggrundsfaktorer har til formål at kunne påvise andre potentielle forklaringer på den vurderede attraktivitet af annoncerne end manipulationerne. Sammenhænge i de indsamlede besvarelser findes på baggrund af en statistisk analyse, hvor der først og fremmest måles på middelværdier for den vurderede attraktivitet af kontrolannoncen i sammenligning med en af de manipulerede annoncer. Dernæst opstilles der multiple regressioner med dummyvariable både med og uden variable for de demografiske faktorer for respondenterne samt deres forhold til forbrugslån. Disse regressioners robusthed vurderes i et begrænset omfang med opstilling af ordinale regressioner, hvor en ordered probit model er valgt, som har til hensigt at påvise tilsvarende sammenhænge som i de multiple regressionsmodeller. Der foretages også en sammenligning af middelværdierne for de indsamlede tider af besvarelser for en inddeling i de kognitive kanaler. Endeligt eftertestes besvarelserne gennem sammenligninger af kontrolannoncen med en af de manipulerede annoncer. Her foretages først en test for at finde potentielle farveeffekter, hvorefter der testes på andele af besvarelserne for de forskellige foretrukne annoncer. Ved disse besvarelser testes der også på de anvendte tider for at understøtte resultaterne om inddeling af bearbejdningen i de kognitive kanaler. Resultaterne fortolkes for at se, hvilke manipulerede faktorer der har en effekt, og hvordan disse påvirker vurderingen af attraktiviteten og dermed potentielt tilbøjeligheden til lånoptag. Herunder gives der svar på, gennem hvilken kognitiv kanal faktorerne i markedsføringen har den største effekt. Endeligt ses der også på hvilke konsekvenser manipulationerne i markedsføringen af forbrugslån kan have, som sættes i forhold til den generelle forbrugeradfærd på markedet. 1.4 Videnskabsteoretisk tilgang Til besvarelse af problemstillingen bestemmes det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der er afgørende for tilgangen til teori, metode og indsamling af data i den empiriske undersøgelse.! Side 11 af 102!

12 Der tages afsæt i post-positivismen på grund af afhandlingens opbygning ved opstilling af en deduktiv kvantitativ undersøgelse af forbrugeradfærd ved markedsføring af forbrugslån. Den positivistiske epistemologi bygger på en forestilling om, at videnskabelige metoder kan anvendes til at studere den sociale verden gennem observationer, hvor kun det sanselige kan opfattes som viden. Observationerne vil kunne bekræfte viden og fænomener i den eksisterende generaliserende teori ved test af hypoteser, og den akkumulerede viden anses dermed gennem verificering for at være sand og objektiv. Post-positivismen antager dog som en kritik af positivismen, at den sande og objektive virkelighed kun tilnærmelsesvist opnås gennem dataindsamling og analyse, da viden afhænger og skabes af mennesker (Bryman & Bell, 2011; Eriksson & Kovalainen, 2008). I sammenhæng med positivismen og post-positivismen ses realismen, der er det ontologiske syn på den observerede sociale virkelighed. Denne kan inddeles i empirisk realisme og kritisk realisme: Den empiriske realisme bygger på, at virkeligheden kan forstås objektivt gennem passende metoder, mens kritisk realisme tager afsæt i, at observation af den naturlige orden, handlinger og diskurser kan bruges til en forståelse af adfærden og strukturen i den objektive sociale virkelighed. I forhold til afhandlingen og den opstillede kvantitative undersøgelse tages der udgangspunkt i den kritiske realisme, der i sammenhæng med post-positivismen i højere grad erkender, at den generaliserende teori ikke fuldstændigt afspejler virkeligheden. Den kritiske realisme har en tro på, at den sociale verden eksisterer uafhængigt af sociale aktører, men at den samtidig er påvirkelig og subjektivt opfattet ved forskellige forståelser og fortolkninger (Bhaskar, 1993; Bryman & Bell, 2011). Ved undersøgelsen af forbrugeradfærd ved markedsføring af D:E:Rs forbrugslån antages der på baggrund af post-positivismen og den kritiske realisme, at den sociale virkelighed eksisterer, men at den samtidig ikke vil kunne observeres uden en social forståelse og fortolkning. Undersøgelsen opstilles på baggrund af tidligere empiriske studier med afsæt i behavioural economics teorien, som antages at være sande observationer omkring forbrugeres adfærd. Den vil afspejle forbrugeres holdning til forskellige faktorer i D:E:Rs bannerannoncer for forbrugslån, som potentielt vil kunne medføre øget tilbøjelighed til lånoptag. Dermed bygger den sociale forståelse af adfærdsmønstrene på behavioural economics, hvor den observerede adfærd i undersøgelsen vil blive statistisk analyseret, og resultaterne deraf fortolket ved at sættes analyserne i forhold til teorien.! Side 12 af 102!

13 2. Markedet for forbrugslån Markedet for forbrugslån med lånudbydere og låntagere beskrives for at give et grundlag for forståelsen af hvilke virksomheder, der opererer på markedet, og hvilke forbrugere disse henvender sig til. Dette grundlag anvendes som et fundament for undersøgelsen, hvor især den brede definition af populationen sammenholdes med den fundne stikprøve for at vise repræsentativiteten af resultaterne. Derudover gives der en kort beskrivelse af lovgivningen omkring markedsføring af forbrugslån, der sættes i forhold til de potentielle konsekvenser af forbrugeradfærden senere i afhandlingen. 2.1 Lånudbydere og låntagere Lånudbydere af forbrugslån, og herunder mere specifikt blankolån, kan inddeles i pengeinstitutter og finansieringsselskaber. De største aktører på det nationale marked er hos pengeinstitutterne Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit (Finanstilsynet, 2015), mens det hos finansieringsselskaberne er Ikano Bank, Santander, Ekspress Bank, L easy og herunder D:E:R (Maajen, 2014a). Pengeinstitutterne og finansieringsselskaberne differentierer sig i høj grad på prisen på de udbudte lån ved, at lånoptag hos finansieringsselskaberne generelt er med en væsentlig højere årlig omkostning i procent (ÅOP) end ved pengeinstitutterne. Lånoptag ved finansieringsselskabernes vil dog oftest gennemføres på kortere tid og uden personlig kontakt til sammenligning med pengeinstitutterne, der generelt kræver længere behandlingstid (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). I en sammenligning af priserne tages udgangspunkt i ÅOP, som ofte varierer med lånebeløb og løbetid. For de udvalgte ovennævnte pengeinstitutter varierer ÅOP for et lån på kr. i 5 år mellem pct., mens den for de udvalgte finansieringsselskaber spænder noget bredere i et interval på pct. 1 For et lån på kr. i 5 år ligger ÅOP på mellem pct. hos pengeinstitutterne, mens den hos de udvalgte finansieringsselskaber ligger mellem pct. 2 Derudover er der hos de enkelte lånudbydere forskellige lånebetingelser som låntagerens risikoprofil og kreditværdighed, som kan være afgørende for lånets samlede pris (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Forkla-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11 Kilde: Beregninger (afrundede) på baggrund af de udvalgte lånudbyderes hjemmeside, samt telefonopkald, den 07/04/2015 (Danske Bank, Jyske Bank. Nordea, Sydbank og Nykredit). 2 Kilde: Beregninger (afrundede) på baggrund af de udvalgte lånudbyderes hjemmeside den 11/03/2015 (Danske Bank, Nordea, Sydbank, Nykredit Ikano Bank, Santander, Ekspress Bank, Leasy og D:E:R)! Side 13 af 102!

14 ringen på, at et lån ved et finansieringsselskab kan være billigere end ved et pengeinstitut, kan delvist findes i, at Santander er relativt ny på det danske marked og fra start satser på de danske forbrugslånere (Maajen, 2014b). Selvom der findes store forskelle i ÅOP, viser en tidligere undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen, at cirka 75 pct. af forbrugerne på markedet ikke undersøger forskellige lånemuligheder, og omkring 70 pct. ikke kender prisen på deres lån (ÅOP), inden de optager det (Forbrugerstyrelsen, 2005). I en vurdering af markedets transparens er der ellers på baggrund af ÅOP gode muligheder for at gennemskue markedet, men da der er tale om finansielle produkter, fremkommer markedet ofte komplekst og uoverskueligt for mange forbrugere (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Dette afspejles yderligere i undersøgelsen fra Forbrugerstyrelsen ved, at næsten 20 pct. af forbrugerne på markedet synes, det er for besværligt at undersøge flere lånemuligheder, og 25 pct. synes, at det er nemmest at optage lånet i banken (Forbrugerstyrelsen, 2005). Derudover er det vist, at en række andre faktorer også har en stor betydning, hvor især formålet med optag af lånet samt tilgængeligheden har en betydning (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Det er typisk blandt andet unge, børnefamilier, arbejdsløse og studerende, som oplever betalingsproblemer og derfor ses på markedet for forbrugslån. Derudover er der en overrepræsentation af mænd, samt personer med en årlig indkomst på mellem og kr. samt kr. eller derover, som nyoprettede kunder hos finansieringsselskaberne sammenlignet med landsgennemsnittet (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Som årsager til optag af forbrugslån angives typisk betalingsproblemer på grund af fald i indkomst og uforudsete omkostninger, hvor lånene kortsigtet anvendes til at dække de faste udgifter og finansiere den daglige husholdning. Derudover anvendes lånene også til køb af almindelige forbrugsgoder som møbler, hårde hvidevarer og elektronik samt ferier (Forbrugerstyrelsen, 2005). 2.2 Lovgivning på markedet for forbrugslån På det danske marked gælder, at erhvervsdrivende ikke må vildlede eller angive urigtige informationer jf. markedsføringsloven 3. Erhvervsdrivende må heller ikke undlade at give forbrugerne væsentlige oplysninger, hvor priser og omkostninger altid er væsentlige, når forbrugere skal vurdere et tilbud. Kreditoplysninger skal være fremtrædende i reklamer for forbrugslån, hvor tilbud dermed! Side 14 af 102!

15 skal være lette at sammenligne, og konsekvenserne af potentielle lånoptag skal være gennemskuelige. Der findes særlige regler ved markedsføring af forbrugerkreditter, hvor der, såfremt der oplyses rentesatser eller omkostninger, jf. markedsføringsloven 14a, er fastsat rammer for, hvordan de nævnte standardoplysninger skal anføres. Herunder angives også, at hvis der ikke oplyses en pris på et lån, er der ikke pligt til at oplyse ÅOP (Forbrugerombudsmanden, 2014). 3. Reklamers indhold og bearbejdning i kognitive kanaler Markedsføringen af forbrugslån og herunder D:E:Rs bannerannonce kan ses i forhold til en generel teori om effekter af forskellige typer af indhold i reklamer, og hvordan disse afhængigt af udformning bearbejdes kognitivt af forbrugerne. 3.1 Informative og overtalende reklamer Reklamer og generel markedsføring kan bruges konstruktivt af virksomheder til at kommunikere med kunder, hvor en god markedsføring vil gøre forbrugerne opmærksomme på både eksistensen og placeringen af virksomhedernes produkter, samt selektivt give uddybende information om produkterne (Marshall, 1919). Reklamer kan på baggrund af deres indhold inddeles i tre forskellige grupper; informative, overtalende og komplimentære (Bagwell, 2007). Informative reklamer bliver ofte set af virksomheder som en attraktiv måde at reklamere på, da de netop kan overbringe information til kunder (Bagwell, 2007). Reklamerne har til formål at oplyse og påvirke forbrugere, og deres indhold vil omhandle specifik information omkring produkternes eksistens, mulig anvendelse, hvor de kan købes, eller hvad de koster. Overtalende reklamer har derimod til hensigt at ændre forbrugernes præferencer med deres indhold og associationer, som vil blive leveret på en tiltalende og ledende måde, så de kan få forbrugerne til at foretrække et produkt frem for et andet (Robinson, 1933). Endeligt er markedsføring med komplimentære reklamer målrettet mod forbrugernes eksisterende præferencer, hvor de forsøger at komplimentere til køb af et markedsført produkt. Denne tilgang står i kontrast til både de informative reklamer, som påvirker forbrugernes præferencer i en bestemt retning, og de overtalende reklamer, som forsøger at ændre forbrugernes præferencer (Bagwell, 2007).! Side 15 af 102!

16 Den klassiske økonomiske teori bygger på, at reklamer har et informativt indhold omkring placering, pris og kvalitet. Mange virksomheder anvender dem dog også med et overtalende formål gennem manipulation af forskellige faktorer for at øge efterspørgslen, hvilket i høj grad hænger sammen med adfærdsmønstrene beskrevet i behavioural economics teorien (Bertrand, Karlan, Mullainathan, Shafir, & Zinman, 2010). Markedsføring kan dermed anses for at være en køberbetalt omkostning, idet formålet med markedsføring er at påvirke forbrugeres vurdering af et produkt, så de anser det markedsførte produkt for at have en højere værdi end tidligere. Forbrugernes vurdering og værdiansættelse af et produkt er derfor ikke længere kun deres egen subjektive mening, og den afspejler derfor ikke deres virkelige præferencer (Braithwaite, 1928). 3.2 Forbrugernes bearbejdning af informative og overtalende reklamer De informative og overtalende reklamer anses for at blive behandlet kognitivt forskelligt af forbrugere, når de skal vurdere, om de eksempelvis skal foretage et køb eller optage et lån. På baggrund af undersøgelser om beslutningstagning kan forbrugere enten foretage intuitive eller mere bevidste valg ud fra indholdet i reklamerne. Dette skyldes hjernens kognitive funktioner, hvor heuristikker og andre biases påvirker forbrugerne, når de skal foretage valg med usikkerhed, hvor sandsynligheder og evalueringer af de givne informationer og mulige fremtidige konsekvenser skal inkluderes (Kahneman, 2003). Dette kan forklares med udgangspunkt i Elaboration likelihood -modellen, der blev udviklet af Cacioppo og Petty (1986) på baggrund af empiriske undersøgelser. Den skildrer, hvor sandsynligt det er, at en person tænker mere bevidst over en reklame, som vedkommende bliver eksponeret for (Cacioppo & Petty, 1986). Denne model er gennem årene blevet modificeret, og forbrugeres bearbejdning af reklamernes indhold og budskab kan overordnet inddeles i den centrale eller perifere rute eller som passiv bearbejdning. Hvorvidt de forskellige typer af kognitiv bearbejdning anvendes afhænger af forbrugernes motivation og evner til at evaluere reklamerne:! Side 16 af 102!

17 Figur 3.1: Modificeret Elaboration Likelihood Model Kilde: Tellis, G. J. (2004). Effective advertising : Understanding when, how, and why advertising works baseret på Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, udbygget med System I og System II af Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality : Psychology for behavioral economics. The American Economic Review, 93(5), Hvis forbrugere er motiveret til at evaluere reklamers indhold og budskab samt har evnerne til det, vil sandsynligheden for at de tænker mere bevidst over dem være større. De vil lede efter argumenter for og imod et potentielt køb eller lånoptag og generelt anvende længere tid til at foretage et valg. Denne rute til potentiel overtalelse gennem reklamer kaldes den centrale rute, som i høj grad hænger sammen med reklamers informative indhold. Hvis forbrugere er motiveret til at evaluere reklamers indhold og budskab, men mangler evnerne til det, vil sandsynligheden for at de bearbejder dem mere intuitivt være større. De vil i højere grad være påvirkelige af deres umiddelbare reaktioner på baggrund af reklamers indholdsmæssige faktorer og associationer. Denne rute til potentiel overtalelse gennem reklamer kaldes den perifere rute, som kan sættes i relation til reklamers overtalende indhold. Endelig findes der en passiv bearbejdning af reklamer, når forbrugerne hverken er! Side 17 af 102!

18 motiveret eller har evnerne til at behandle deres budskab. En mulig bearbejdning sker på baggrund af en overfladisk eksponering, hvis den overhovedet forekommer (Tellis, 2004). De centrale og perifere ruter kan sættes i relation til Kahnemans (2003) beskrivelser af menneskers kognitive kanaler; System I og System II. System I behandler hurtige, intuitive og automatiske reaktioner, hvilket stemmer overens med den perifere rute, mens System II indeholder langsomme, bevidste samt mere koncentrerede reaktioner på faktorer, som kan ses i sammenhæng med den centrale rute (Kahneman, 2003). 3.3 Reklamer og markedet for forbrugslån Generelt ses der både informativt og overtalende indhold i reklamerne, når pengeinstitutter og især finansieringsselskaber markedsfører deres forbrugslån. Dette fremkommer ved både specifikke informationer omkring produkternes eksistens, mulige anvendelse, hvor de kan optages, eller hvad de koster i form af ÅOP. Samtidig har reklamerne også overtalende indhold, hvor der eksempelvis varieres i forskellige faktorer som tekst, farver og billeder. Det er tidligere empirisk bevist, at indhold i reklamer har en større effekt gennem den hurtige og intuitive System I bearbejdning, og som dermed gennemgår den perifere rute. Faktorer i annoncerne for forbrugslån vil dermed være mere effektive, såfremt de trigger System I fremfor System II (Bertrand et al., 2010). Dette undersøges nærmere i forhold til D:E:Rs bannerannonce nedenfor. 4. Forbrugeradfærd og observerede adfærdsmønstre Forbrugere handler ikke altid økonomisk rationelt, og flere faktorer har en indflydelse på tilvalg eller fravalg af et forbrugslån, som det også angives i Afsnit 3. Disse adfærdsmønstre kan forklares af den teoretiske litteratur med henholdsvis klassisk økonomisk teori og behavioural economics, der er baseret på en lang række undersøgelser omkring forbrugeres adfærd. Derudover inddrages tidligere studier, der direkte eller indirekte har behandlet forbrugeradfærd, som kan sættes i relation til markedsføring af forbrugslån. Behavioural economics teorien og de tidligere studier anvendes som grundlag for de opstillede hypoteser i Afsnit 5.1, som undersøgelsen tager afsæt i.! Side 18 af 102!

19 4.1 Klassisk økonomisk teori Den klassiske økonomiske teori bygger på forudsætningen om, at forbrugere handler rationelt og træffer de beslutninger, som gavner dem mest. Teorien bygger på tre antagelser: - at forbrugere har rationelle præferencer ved valg mellem mulige udfald ved forskellige hændelser - at forbrugere er egennyttemaksimerende på baggrund af deres individuelle nyttefunktioner - at nyttemaksimeringen bygger på fuld information om de mulige udfald Forbrugerne medregner derfor al den nutidige information, som er tilgængelig og samtidig også fremtidige konsekvenser deraf. Overordnet vil det sige, at ifølge klassisk økonomisk teori fremsætter forbrugerne en plan for, hvad der er bedst for dem selv i fremtiden. De vil så vidt muligt følge denne plan, hvis der ikke sker uventede ting, som kan ændre på, hvorvidt de er stillet bedst (Ackert & Deaves, 2010). Den klassisk økonomisk teori anvendes i mange tilfælde til at forklare både, hvordan markedet opfører sig, hvorfor forbrugeres adfærd er, som den er, samt hvad denne adfærd er forårsaget af. Der er i flere tidligere markedseksperimenter vist, at den klassiske økonomiske teori i høj grad kan forudsige udviklingen på markedet til trods for afvigelser i nogle forbrugeres adfærd (Smith, 1988). 4.2 Behavioural economics Behavioural economics er opstået som et supplement til den klassiske økonomiske teori, da flere økonomer begyndte at anse forbrugerenes afvigelser fra de klassiske antagelser som systematiske. Dette blev blandt andet baseret på empiriske observationer og psykologiens verden, hvilket gjorde det nødvendigt at justere antagelserne i forhold til den klassiske økonomiske teori, for at opnå en bedre forståelse for den observerede adfærd. Behavioural economics teorien blev også anset som nødvendig for at kunne foretage bedre politiske initiativer (Camerer, Loewenstein, & Rabin, 2004). Afvigelserne og adfærden ses forskelligt fra marked til marked, og i en gennemgang af behavioural economics teorien fokuseres der på de adfærdsmønstre, der anses for at have en relevans i forhold til adfærden på markedet for forbrugslån eller som reaktioner på markedsføring af forbrugslån.! Side 19 af 102!

20 4.3 Forbrugeradfærd og markedet for forbrugslån Hvis den klassiske økonomiske teori sættes i forhold til markedet for forbrugslån, skulle alle forbrugere indsamle alle informationer om tilgængelige nutidige og fremtidige omkostninger før optag af et forbrugslån. De tidligere nævnte undersøgelser viser dog, at cirka 75 pct. af forbrugerne på markedet ikke undersøger flere alternativer inden optag af et forbrugslån, og at omkring 70 pct. ikke undersøger prisen på deres lån (ÅOP), og dermed heller ikke de fremtidige konsekvenser (Forbrugerstyrelsen, 2005). Dette er en klar indikation på, at forbrugerne på markedet for forbrugslån ikke handler rationelt som antaget, og at afvigelser derfor forekommer. Hvis markedet for forbrugslån derfor undersøges på baggrund af behavioural economics teorien, kan der ses en række af de i teorien beskrevne adfærdsmønstre. Generelt kan årsager til optag af forbrugslån i høj grad forklares med en nutidsfokusering hos forbrugerne, hvor der lægges større vægt på en først kommende hændelse i sammenligning med en senere, når der skal træffes valg mellem to fremtidige hændelser. Nutidsfokuseringen kan skabe en konflikt mellem nutidige og fremtidige valg. Det kan bevirke, at der foretages irrationelle valg, hvor det ved lånoptag kan medføre, at der kun fokuseres på den umiddelbare omkostning eller udbetaling (O'Donoghue & Rabin, 1999). Dette kan skyldes manglende selvkontrol på grund af nutidsfokuseringen eller en uvidenhed om de samlede langsigtede omkostninger, som inkluderer tilbagebetalingsbetingelser og gebyrer (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010). Derudover kan ubegrundet selvsikkerhed medføre, at forbrugerne systematisk overvurderer deres behov, når de behandler information, og dermed unødvendigt optager et forbrugslån. Dette skyldes også nutidsfokusering og herunder fremskrivningsfejl, hvor de anvender deres nutidige betalingsproblemer eller behov for køb af et forbrugsgode til at vurdere en fremtidig betalingsevne eller behov. De tager dermed ikke højde for mulige ændringer. Dette kan også forklare, hvorfor forbrugerne ofte fejlvurderer eksempelvis deres betalingsevne i fremtiden, som kan indebære, at deres adfærd ikke nødvendigvis giver den maksimale nytte (Loewenstein, O'Donoghue, & Rabin, 2003). I forhold til beslutningstagning om optag af forbrugslån har forbrugerne også en begrænset opmærksomhed. De kan dermed ikke overskue at fokusere på eller medregne alle aspekter i komplekse valg med forskellige udfald (Gabaix & Laibson, 2006). Forbrugernes kognitive begrænsninger i form af opmærksomhed kan i sammenhæng med overflod af valgmuligheder og information have! Side 20 af 102!

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R H E A L T H W E A L T H C A R E E R I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R F I N A N S K O N F E R E N C E N 2015 12. november 2015 Maria

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Applikation: Penge, opsparing og skat

Applikation: Penge, opsparing og skat Applikation: Penge, opsparing og skat Erik Gahner Larsen Adfærdsorienteret offentlig politik 1 / 34 Dagsorden Opsamling Applikation: Penge Opsparing Automatisk tilmelding Save More Tomorrow Investeringer

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 1 Evalueringer Kun 23 har udfyldt evalueringsskemaerne ud af ca. 120 tilmeldte til eksamen Resultatet kan ses på hjemmesiden

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet empiriske AGL 28. marts, 2007 empiriske empiriske Makroøkonometriske AGL kalibrering dynamiske AGL Den offentlige sektor AGL empiriske

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA 2 Program: 1. Begreber: Performance og PSM 2. Hvorfor skulle der være en sammenhæng? 3. Kan sammenhængen

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

MODEEFFEKTER WEB, PAPIR OG TELEFON. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1

MODEEFFEKTER WEB, PAPIR OG TELEFON. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 MODEEFFEKTER WEB, PAPIR OG TELEFON 1 INDSAMLINGSMETODER Fokus på Webbaserede surveys: Skiller de sig (negativt) ud ift. traditionelle modes? Dårligere kvalitet grundet sløseri i besvarelserne? Hvad viser

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere