!"#2. Hvor længe kan vi leve?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Hvor længe kan vi leve?"

Transkript

1 !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve?

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg skar i mig selv, siger en pige ved navn Jerrine, var det som om jeg glemte alt omkring mig, og jeg forestillede mig at jeg ikke behøvede at tage mig af mine problemer. Selvskade er et problem for mange unge. Hvorfor? Er det bare et modefænomen? Hvis det ogsaer et problem for dig, hvordan kan du saf ahjælp? (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Nar din teenager skader sig selv 10 INTERVIEW En ortopædkirurg fortæller hvorfor hun tror pagud 12 TROSOPFATTELSER Skal man tro pa treenigheden? 14 HVAD SIGER BIBELEN? Alkohol 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Vandrealbatrossens energibesparende flugt BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE BØRN) Vol. 94, No. 8 / Monthly / DANISH Bladets oplag Udkommer p a99sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA Hver dag begar mere end 20 der tidligere har tjent i USA s væbnede styrker, selvmord. Hver maned forsøger omkring 950 krigsveteraner som modtager støtte fra ministeriet for veteraner i USA, at bega selvmord. KINA Omkring halvdelen af de kvinder under 30 ar der er flyttet fra deres hjemby for at søge arbejde [andre steder i Kina], er blevet gravide inden ægteskabet. Det er en dramatisk stigning i antallet af ugifte [kinesiske] mødre sammenlignet med generationen før, skriver China Daily. Det kinesiske samfund siges at være blevet mere abent over for... ugifte par der bor sammen. ITALIEN Kirken [den katolske] er træt, bade i det velstaende Europa og i USA. Vores kultur er forældet, vores kirker er store, vores klostre er tomme, og kirkens bureaukrati er vokset, vores ritualer og messedragter er pompøse.... Kirken er 200 ar bagud for sin tid. Interview med den katolske kardinal Carlo Maria Martini, bragt efter hans død af Corriere della Sera. GRÆKENLAND Malaria er vendt tilbage til Grækenland. Denne sygdom var næsten udryddet i landet i Økonomisk tilbagegang og nedskæringer i de offentlige sundhedsydelser menes at være skyld i genopblusningen. INDIEN Trods hastige sociale forandringer viste en spørgeundersøgelse at 74 procent af de adspurgte stadig foretrækker arrangerede ægteskaber frem for kærlighedsægteskaber. Hele 89 procent foretrækker ogsaat leve sammen med deres slægtninge i stedet for blot med deres kernefamilie, bestaende af forældre og børn. Soldater: U.S. Marine Corps photo by Spc. Cory Grogan/Released; kardinal: AP Photo/Luca Bruno 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN N ar din teenager skader sig selv UDFORDRINGEN Du opdager at din teenager med vilje har skadet sig selv. Hvorfor har hun gjort det? spørger du dig selv. Forsøger min datter at tage sit eget liv? Det gør hun højst sandsynligt ikke. Din teenager har ikke desto mindre brug for hjælp hvis hun skader sig selv. Hvad kan du gøre for at hjælpe hende? Først ma du finde ud af hvad der ligger til grund for hendes bekymrende adfærd. Selvskadende adfærd er en tvangsvane hvor man skader sig selv, enten ved at skære, sare eller sla sig selv eller andet. I denne artikel omtaler vi dem der skader sig selv, i hunkøn, men de omtalte principper gælder begge køn. HVORFOR DET SKER Er selvskadende adfærd blot en dille? Det er rigtigt at nogle unge begynder at gøre skade pa sig selv fordi de har hørt at andre gør det. Selv hvis det er tilfældet, er det ikke en almindelig dille. Selvskaderen gør det nemlig ofte i hemmelighed og er meget skamfuld over sin vane. Jeg ville ikke have at andre skulle vide hvad jeg foretog mig, siger 20-arige Celia. Jeg var god til at skjule mine sar. Er det bare for at fa opmærksomhed? Ja, for nogle erdet. Men de selvskadere vi taler om her, skjulerofte deres handlinger, og de søger ikke at fa andres opmærksomhed ved at skære i sig selv eller give sig selv bla mærker. En der tidligere har skadet sig selv, siger alligevel at hun ønskede at nogen havde lagt mærke til hendes skader sa problemet var kommet frem i lyset, og hun kunne have faet hjælp noget tidligere. Hvorfor skader nogle sig selv? Årsagerne til at nogen skader sig selv, er komplekse, men grundlæggende har et ungt menneske som regel svært ved i ord at give udtryk for følelsesmæssig smerte. I sin bog Cutting beskriver psykoterapeut Steven Levenkron en selvskader som en der mener at fysisk smerte kan afhjælpe følelsesmæssig smerte. Hvad nu hvis du bebrejder dig selv? I stedet for at dvæle ved at du som forælder eventuelt har svigtet pa nogle omrader, sa fokuser pa den støtte du som far eller mor kan give for at din teenager kan fa det bedre. Navnene i denne artikel er ændret. r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Tilskynd din teenager til at fortælle dig hvad der gar hende pa. Maske kan følgende rad hjælpe. Giv trøst. Hvis din teenager fortæller at hun skader sig selv, gør da dit bedste for ikke at virke chokeret eller forfærdet. Tal i stedet med hende pa en beroligende og trøstende made. Princip fra Bibelen: 1 Thessaloniker 5:14. Stil spørgsmal uden at være fordømmende. Du kan for eksempel spørge: Jeg er klar over at du ikke altid har det godt med dig selv, men hvad er det der gør dig mest frustreret?, eller Hvad kan jeg gøre nar du er bekymret eller nedtrykt?, eller Hvad har du mest brug for at jeg gør for at vi kan komme tættere ind pa livet af hinanden? Lyt til hvad hun siger uden at afbryde. Princip fra Bibelen: Jakob 1:19. En selvskader har som regel sværtvediordatgiveudtrykfor sin følelsesmæssige smerte Hjælp din teenager til at se sine stærke sider. De der skader sig selv, fokuserer ofte padetdeikkekanleve op til. Du kan derfor opmuntre din teenager til at blive opmærksom pa sine positive sider. Du kan endda tilskynde hende til at skrive mindst tre ting ned hun kan lide ved sig selv. Jeg fik øjnene op for mine gode egenskaberdajegskrevnedhvilkestærkesiderjeghar, sigerenungkvindevednavnbriana. Tilskynd din teenager til at bede til Jehova Gud. Bibelen siger: Kast al jeres bekymring pa ham, for han tager sig af jer. (1 Peter 5:7) Jeg anstrengte mig for at sætte ord paminefølelsern ar jeg bad til Jehova, siger Lorena pa17, isærn arjegføltemigfristettilatskademig selv. Og det hjalp mig endnu mere til at prøve at stoppe. Princip fra Bibelen: 1 Thessaloniker 5:17. Ofte er selvskadende adfærd et symptom pa en depression eller en anden lidelse. I sadanne tilfælde kan der være brug for lægehjælp. Vagn op! anbefaler ikke nogen bestemt behandling. Men kristne bør sikre sig at den behandling de vælger, ikke er i modstrid med Bibelens principper. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Trøst de modfaldne. 1 Thessaloniker 5:14. Vær hurtig til at høre, langsom til at tale. Jakob 1:19. Bed uophørligt. 1 Thessaloniker 5:17. JEG FORTALTE DET TIL MIN MOR Nogen tid efter at jeg var holdt op med at skære i mig selv, fortalte jeg det til min mor. Jeg troede at hun ville rabe ad mig, men hun var forstaende. Hun var ked af at jeg havde følt at jeg ikke kunne tale med hende om mine problemer. Hun ønskede at sikre sig at jeg fik det bedre. Jeg havde en god følelse efter at jeg havde sagt det til hende. Hun viste at hun elskede mig, og det var lige det jeg havde brug for her og nu. Celia. Flere oplysninger findes i artiklen Unge spørger Hvorfor skærer jeg i mig selv? Den er blevet bragt pa vores hjemmeside (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) V agn op! August

6 HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? Visse træer Molboøsters Flodperlemusling Elefantskildpadde Mennesket D A HARRIET døde i 2006, var hun omkring 175 ar gammel. Hun var selvsagt ikke et menneske. Harriet var en elefantskildpadde fra en zoologisk have i Australien. I sammenligning med os havde Harriet haft et meget langt liv. Men sammenlignet med andre organismer var skildpaddens levetid ikke helt usædvanlig. Her er nogle eksempler. En flodperlemusling kan leve i 200 ar, siger nogle forskere i Finland. En molboøsters bliver ofte over 100 ar gammel, og nogle af dem hareftersigendelevetimereend400ar. Visse træer, som for eksempel børstekoglefyrren, det californiske mammuttræ og visse cypresser og graner, bliver flere tusind ar gamle. Men mennesker, der almindeligvis regnes for at være den højeste livsform pa jorden, kan i bedste fald habe pa at leve 80 eller 90 ar, og det til trods for de ret store anstrengelser vi ofte gør for at forlænge livet! Hvad mener du? Er omkring otte artier alt hvad vi kan habe pa? Eller er der mulighed for at vi kan leve længere? Mange haber at videnskaben og den medicinske teknologi vil bane vejen for et længere liv.

7 Kan videnskaben hjælpe? Videnskaben har i væsentlig grad bidraget til udviklingen paomr ader som sundhed og medicinsk teknologi. Færre [i USA] dør nu af infektionssygdomme eller fødselskomplikationer, oplyser tidsskriftet Scientific American. Smabørnsdødeligheden er faldet med 75 procent siden Men det er begrænset hvor meget videnskaben har kunnet forlænge voksnes levetid. Selv efter artiers forskning er det i det store og Selv efter artiers forskning er det i det store og hele stadig et mysterium hvorfor vi ældes hele stadig et mysterium hvorfor vi ældes, oplyses det i et andet nummer af Scientific American. Imidlertid peger vidnesbyrd pa at aldringen maske sætter ind nar de genetiske instruktioner der kontrollerer celleudviklingen, ikke længere fungerer optimalt. I artiklen siges der videre: Hvis aldring hovedsagelig er en genetisk proces, vil man muligvis en dag kunne forebygge den. For at finde frem til de dybereliggende arsager til aldring, herunder aldersrelaterede sygdomme, studerer nogle forskere de nye opdagelser der er blevet gjort inden for genforskning paetomr ade der kaldes epigenetik. Hvad er epigenetik? Levende celler indeholder genetisk information som er nødvendig for dannelsen af nye celler. En stor del af denne information findes i genomet, et fagord der bruges om den samlede mængde arvemasse, eller dna, i en celle. I de senere ar har forskere imidlertid nøje undersøgt en række mekanismer i cellen som under et kaldes epigenomet, et ord der kan betyde oven over genomet. Inden for epigenetik beskæftiger man sig indgaende med disse enestaende kemiske mekanismer. De molekyler der udgør epigenomet, ligner slet ikke dna. Dna ligner en snoet rebstige, eller dobbeltspiral, hvorimod epigenomet hovedsagelig er et system af kemiske markører der fastgør sig til dna et. Hvilken rolle spiller epigenomet? Ligesom en dirigent leder et orkester, leder, eller styrer, epigenomet den madedengenetiskein- formation i dna et bliver udtrykt pa. De molekylære markører tænder og slukker for gener som reaktion pa cellens behov og pavirkning fra miljømæssige faktorer som kost, stress og giftstoffer. De opdagelsermanfornylighargjortiforbindelse med epigenomet, har igangsat en revolution inden for biologien som har vist at der er en forbindelse mellem epigenomet og bestemte sygdomme, ja, endda aldring. [Epigenomet] er forbundet med sygdomme, lige fra skizofreni til gigt og fra kræft til kroniske smerter, siger Nessa Carey der forsker i epigenetik. Og den spiller helt afgjort en rolle i aldringsprocessen. Forskning i epigenetik vil derfor kunne bidrage til udviklingen af effektive behandlingsmetoder til at forbedre helbredet og bekæmpe sygdomme deriblandt kræft og derved forlænge livet. Panuværende tidspunkt er der imidlertid ikke udsigt til store gennembrud. Vi ma stadig holde os tilvoresgamleopskrift[foratbekæmpe aldring], siger Nessa Carey, masser af grøntsager og masserafmotion. Men hvorfor gør mennesker sig sastore anstrengelser for at forlænge livet? Hvorfor ønsker vi at blive ved med at leve? Den engelske avis The Times har stillet spørgsmalet: Hvorfor er mennesker i hele verden besat af tanken om at snyde døden, enten gennem udødelighed, en opstandelse, et liv efter døden eller reinkarnation? Svaret vil kaste lys over den egentlige arsag til at vi ældes. Hvorfor ønsker vi at leve evigt? Det spørgsmal har mennesker i tusinder af ar søgt at finde svar pa. Findes der en V agn op! August

8 Kan vi allerede nu leve sundere og længere? Pa baggrund af en skelsættende undersøgelse der omfattede mere end mennesker som var født omkring år 1910, hævder sundhedsforskerne Howard S. Friedman og Leslie R. Martin at papasselighed og det at have en stor omgangskreds er gode forudsætninger for en lang levetid. De der er papasselige, gør mere for at beskytte deres helbred og deltager i færre risikobetonede aktiviteter, siger de to forskere. De er mindre tilbøjelige til at ryge, drikke for meget, misbruge stoffer eller køre for hurtigt. De er mere tilbøjelige til at bruge sikkerhedssele og følge lægers anvisninger. De holder sig ikke nødvendigvis tilbage fra at tage chancer, men de er ofte fornuftige med hensyn til at bedømme hvor de skal trække grænsen. Hvad angar omgangskreds, sa havde de der levede længere, et stort [socialt] netværk og... hjalp andre. Mundheldet de gode dør tidligt, og de onde sent, holder ikke vand nar det kommer under videnskabelig lup, siger forfatterne. Almindeligvis... dør de onde tidligt, og de gode klarer sig rigtig godt. logisk og tilfredsstillende forklaring en der passer med hvordan vores legeme fungerer og vores naturlige ønske om at leve evigt? Det vil millioner af mennesker svare ja til. Hvorfor? De har fundet tilfredsstillende svar i Bibelen hvad angar den made mennesket er indrettet pa. Af Bibelens første sider fremgar det klart at mennesker, til trods for at de har visse ting til fælles med andre skabninger, er fundamentalt anderledes. For eksempel læser vi i Første Mosebog 1:27 at Gud skabte menneskene i sit billede. Hvordan skal det forstas? Han gav os evnen til at lægge kærlighed, retfærdighed og visdom for dagen. Og Gud der har levet altid, har indgivet os ønsket om at leve evigt. Evigheden har han lagt i deres Hjerte, siges der i Prædikeren 3:11, ifølge den danske autoriserede oversættelse af Et handgribeligt vidnesbyrd om at menneskene oprindelig blev skabt til at leve meget længere end vi gør i dag, er hjernens kraft, især dens potentiale for at lære. Opslagsværket Nordisk psykologi oplyser at langtidshukommelsens kapacitet, i hvert fald praktisk, kan anses for ubegrænset. Hvorfor er vi udstyret med sadan en kapacitet hvis det ikke var meningen at den skulle udnyttes? Ja, pa helt grundlæggende omra- der fremgar det af den made vi er indrettet pa, hvilken hensigt Gud oprindelig havde med menneskeheden. Hvorfor bliver vi da gamle, syge og dør? r F a flere svar p a bibelske spørgsm al p a

9 Hvorfor vi bliver gamle og dør Den første mand og kvinde havde et fuldkomment legeme og en fri vilje. Desværre misbrugte de denne frie vilje ved at gøre oprør mod deres Skaber. (1 Mosebog 2:16, 17; 3:6-11) Deres ulydighed, eller synd, gav dem en stærk følelse af skyld og skam. Den resulterede ogsa i at deres krop begyndte at forfalde og satte gang i en proces der langsomt, men uundgaeligt ville ende med døden. Dødens brod er synden, siges der i Første Korintherbrev 15:56. Som følge af arvelighedslovene fik alle Adam og Evas efterkommere ufuldkommenheden i arv og tilbøjeligheden til at synde, eller gøre det der er forkert. I Romerbrevet 5:12 star der: Synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden trængte saledes igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet. Hvad kan vi konkludere af det forega- ende? Dette: Nøglen til et evigt liv vil aldrig blive fundet i et laboratorium. Kun Gud kan gøre den skade god igen som synden har forarsaget. Men vil han gøre det? Svaret, som fremgar af Bibelen, er et klart ja! Han vil opsluge døden for bestandig Gud har allerede taget et stort skridt hen imod at fjerne synd og død. Han sendte Jesus Kristus for at han kunne give sit liv for vores skyld. Hvordan kan Jesu død hjælpe os? Jesus blev født fuldkommen og begik ikke synd. (1 Peter 2:22) Han havde derfor ret til at leve evigt som et fuldkomment menneske. Hvad gjorde han med sit fuldkomne liv? Han gav detvilligt for at betale Adam og Evas oprør rejste nogle alvorlige moralske stridsspørgsmal som Gud er inddraget i. Disse stridsspørgsmal, som kaster lys over hvorfor Gud for en tid har tolereret ondskaben, bliver behandlet i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Du kan læse den online pa for vores synder. Ja, Jesus gav sit liv som en løsesum i bytte for mange. (Mattæus 20:28) Inden længe vil denne løsesum blive anvendt i fuld udstrækning til gavn for os. Hvad kan det betyde for dig? Tænk over følgende skriftsteder. ˇ Gud elskede verden sa meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror pa ham, ikke skal ga til grunde men have evigt liv. Johannes 3:16. ˇ Han vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre ta- rerne af alle ansigter. Esajas 25:8. ˇ Den sidste fjende der tilintetgøres, er døden. 1 Korinther 15:26. ˇ Guds telt er hos menneskene... Og han vil tørre hver tare af deresøjne, og døden skal ikke være mere. Åbenbaringen 21:3, 4. Hvor lang tid kan vi leve? Bibelens svar er ikke til at tage fejl af: Mennesker kan have hab om at leve evigt et hab der vil blive indfriet nar Gud har renset jorden for al ondskab. (Salme 37:28, 29) Det var det hab Jesus havde i tanke da han sagde til røveren der hang ved siden af ham: Du skal være med mig i Paradiset. Lukas 23:43. Ja, menneskets ønske om at leve evigt er naturligt og muligt at indfri. Gud skabte os jo pa den made! Og han vil ogsa opfylde dette ønske. (Salme 145:16) Vi ma dog gøre noget selv. For eksempel ma vi tro pa Gud. I Hebræerbrevet 11:6 star der nemlig: Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag, for den der nærmer sig Gud ma nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham. En sa- dan tro er ikke lettroenhed, men er en fornuftig overbevisning der er baseret pa nøjagtig bibelkundskab. (Hebræerne 11:1) Hvis du gerne vil have en sadan tro, er du velkommen til at tale med de lokale Jehovas Vidner eller besøge vores hjemmeside V agn op! August

10 INTERVIEW IR ` ENE HOF LAURENCEAU En ortopædkirurg fortæller hvorfor hun tror pagud Irene ` Hof Laurenceau udfører ortopædkirurgi i Schweiz. Engang tvivlede hun pa Guds eksistens. Men nogle ar senere kom hun frem til at Gud findes, og at han er livets Skaber. Vagn op! har stillet hende nogle spørgsmal angaende hendes arbejde og tro. Hvad vakte din interesse for videnskab? Som barn var jeg fascineret af naturen. Jeg er vokset op i Richterswil, en smuk schweizisk landsby ved Zurichsøen. Mine forældre og ældre søskende tog mig med pavandre- ture og fortalte mig om de dyr og planter vi sap avoresvej. Hvorfor uddannede du dig til ortopædkirurg? I en kort periode arbejdede min far pa en operationsstue paet lokalt hospital hvor han gik sygeplejerskerne til hande. Det han sa, fik ham til at tale begejstret om kirurgi. Hans begejstring var sasmittendeatjeg senere valgte at blive kirurg. Jeg specialiserede mig i ortopædisk kirurgi fordi jeg var tiltalt af de mekaniske aspekter i faget. En ortopædkirurg er nødt til at tænke som en ingeniør for at kunne reparere de knogler, muskler og sener der gør det muligt for os at bevæge os. Frem for alt er jeg glad for at se mine patienter fadetbedre.og jegkanutroliggodtlideathave med mennesker at gøre. Hvorfor tvivlede du pa Guds eksistens? Jegbegyndteattvivledajeg var ung, og det var især to ting der pavirkede mig. For det første opdagede jeg at nogle præster i kirken levede umoralsk, og det bekymrede mig meget. Og for det andet troede nogle af mine biologilærere i skolen pa evolutionslæren, som jeg efterhanden accepterede, især da jeg begyndte at studere pauni- versitetet. Hvorfor accepterede du evolutionslæren? Jeg havde tillid til mine universitetslærere. Derudover mente jeg at anatomiske ligheder mellem

11 visse dyr pegede p aatdehavde en fælles stamform, og det støttede forestillingen om at genmutationer fører til nye arter. Hvorfor ændrede du sa mening paettidspunkt? En ven inviterede mig med til et af Jehovas Vidners møder. Den venlighed jeg mødte i menigheden, og de oplysende foredrag gjorde indtryk pamig. Senere fik jeg besøg af en sød dame fra menigheden, og jeg spurgte hende: Hvordan kan jeg være sikker paatdetder star i Bibelen, er rigtigt? Hun viste mig nogle profetier i Bibelen der skildrede mange af de begivenheder der kendetegner vor tid. Et eksempel er Jesu profeti om de sidste dage for denne verden, en periode der ville være kendetegnet af internationale krige, store jordskælv og udbredt pest og hungersnød. 1 Hun pegede ogsap a de profetier der taler om det sociale sammenbrud, den tiltagende gradighed og andre negative ting vi er vidne til i dag. 2 Kort efter tog jeg for alvor fat paatstuderebibe- len, og det gik snart op for mig at dens forudsigelser altid gar i opfyldelse. Jeg begyndte ogsa at tage mit syn pa livets oprindelse op til fornyet overvejelse. Hjalp din forskning dig til at na til en konklusion anga- ende livets oprindelse? Ja, da jeg tog fat paatstudere Bibelen, var jeg i gang med at Mutationer vil aldrig kunne frembringe noget sa genialt som et menneskes knæ forske i knækirurgi. Hen imod slutningen af 1960 erne fik forskere en klarere forstaelse af hvordan knæets sindrige mekanismer fungerer. De fandt ud af at knæet ikke blot bevæges ligesom et hængsel. Det bade roterer og glider en genial kombination der gør knæet mere smidigt, savikang a, danse, skøjte og en masse andre ting. Forskere har i omkring 40 ar forsøgtatdesigneetkunstigt knæ. Men knæets komplicerede opbygning er svær at efterligne. I sammenligning med vores knæ holder kunstige produkter forholdsvis kort tid. Disse forskere har i dag bedre materialer til deres radighed, men er tilfredse hvis deres produkter holder i 20 ar. Vores knæ bestar som bekendt af levende celler der konstant bliver fornyet. I mine øjne er knæet et vidnesbyrd om Guds visdom og ikke evolutionens blinde processer. Hvad med mutationer og anatomiske ligheder mellem bestemte arter? Lighederne tyder paatdeter den samme designer der star bag. Hvad angar mutationer forbedrer de ikke levende organismers design; de far altsaikke organismerne til at udvikle sig til en højere livsform. I stedet har mutationer tendens til at gøre skade pa generne. En ulykke kan selvfølgelig tjene et gavnligt formal lad os sige at et tog kører over en bro og broen kollapser, hvorved en by bliver beskyttet mod en invaderende hær. Men ulykken medvirker ikke til at det bliver en bedre by. Svarende hertil medvirker mutationer ikke til at organismer bliver forbedret. Og de vil aldrig kunne frembringe noget sagenialtsom et menneskes knæ for ikke at nævne andre dele af menneskelegemet. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Dajegbegyndteatleveefter Bibelens principper, blev min livskvalitet markant forbedret. I 2003 overværede jeg desuden et internationalt stævne som Jehovas Vidner holdt, og der sa jeg noget helt specielt. Deltagerne var som en stor familie. Der var en usædvanlig enhed, selv blandt nogle der aldrig havde mødt hinanden før. De viste virkelig hinanden ægte kærlighed, og alt det ønskede jeg at være en del af. 1. Lukas 21:10, Timoteus 3:1-5. V agn op! August

12 Skal man tro p a treenigheden? Mere end to milliarder bekender sig som kristne. De fleste tilhører en kirke der fremholder læren om en treenighed læren om at Faderen, Sønnen og den hellige ånd tilsammen udgør én Gud. Hvordan gik det til at treenigheden blev en officiel troslære? Og hvad der er endnu vigtigere, er denne lære i overensstemmelse med Bibelen? BIBELEN blev fuldført i det første århundrede efter vor tidsregning. De lærepunkter der dannede grundlag for treenighedslæren, begyndte at blive officielt udformet mere end to hundrede år senere. Det skete i 325 e.v.t. ved et kirkemøde i Nikæa i Lilleasien, i dag kendt som Iznik i Tyrkiet. Ifølge New Catholic Encyclopedia er trosbekendelsen der tilskrives kirkemødet i Nikæa, den første officielle definition af kristen ortodoksi, deriblandt definitionen af Gud og Kristus. Men hvorfor fandt man det nødvendigt at definere Gud og Kristus århundreder efter at Bibelen var fuldført? Fremgar det ikke tydeligt af Bibelen hvem Gud og Kristus er? ER JESUS GUD? Da Konstantin blev enehersker i Romerriget, var de der bekendte sig som kristne, splittede i spørgsm alet om forholdetmellem Gud og Kristus. Var Jesus Gud? Eller var han skabt af Gud? For at afgøre sagen indkaldte Konstantin kirkeledere til et møde i Nikæa. Det var ikke fordi han var interesseret i hvad der bibelsk set var rigtigt eller forkert, men han ville ikke have at religion skulle splitte hans rige. Konstantin bad biskopperne, der kan have talt flere hundrede, om at na frem til en enstemmig afgørelse, men det lykkedes ikke. Derefter kom han med det forslag at deltagerne ved mødet skulle tilslutte sig den uklare formulering at Jesus var af samme væsen (homoousios) som Faderen. Dette ubibelske, græske filosofiske udtryk dannede grundlag for treenighedsdogmet som senere blev præciseret i kirkens trosbekendelser. Ja, ved slutningen af det fjerde århundrede havdetreenighedslæren i det store og hele faet den For os er der kun én Gud, Faderen. 1 Korinther 8:6; da. aut. udformning den har i dag, ogsa hvad angar den sakaldte tredje del af guddommen, den hellige ånd. HVORFOR BURDE DET INTERESSERE DIG? Jesus sagde at de sande tilbedere vil tilbede Faderen i... sandhed. (Johannes 4:23) Denne sandhed findes i Bibelen. (Johannes 17:17) Lærer Bibelen at Faderen, Sønnen og den hellige ånd er tre personer i én Gud?

13 KORTE FAKTA: ˇ Den nikænske trosbekendelse stammer egentlig ikke fra det første kirkemøde i Nikæa (325)... men fra det første kirkemøde i Konstantinopel (381), oplyser The New Westminster Dictionary of Church History. ˇ Ved kirkemødet i Nikæa i 325 blev den afgørende formulering af denne lære [den fremtidige treenighedslære] fremlagt i form af bekendelsen om at Sønnen er af samme væsen som Faderen. Encyclopædia Britannica. Det første kirkemøde i Nikæa (en kunstners gengivelse) banede vejen for treenighedslæren SuperStock For det første er ordet treenighed slet ikke nævnt i Bibelen. For det andet hævdede Jesus aldrig at han var lig Gud. I stedet tilbad han ham. (Lukas 22:41-44) Et tredje vidnesbyrd har at gøre med det forhold Jesus havde til sine disciple. Selv efter at han var blevet oprejst fra de døde som en andeskabning, kaldte Jesus sine di- sciple mine brødre. (Mattæus 28:10) Var de brødre til den almægtige Gud? Naturligvis ikke. Men ved at tro pakristus Guds førstefødte søn blev de ogsa sønner af denne ene Fader. (Galaterne 3:26) Her er nogle flere skriftsteder du kan sammenligne med følgende citat fra den trosbekendelse som tilskrives kirkemødet i Nikæa. Den nikænske trosbekendelse siger: Vi tror pa... en Herre, Jesus Kristus... Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,... af samme væsen som Faderen. Bibelen siger: ˇ Faderen er større end jeg [Jesus]. Johannes 14:28. ˇ Jeg [Jesus] stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Johannes 20:17. ˇ For os er der kun en Gud, Faderen. 1 Korinther 8:6. ˇ Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader. 1Peter 1:3. ˇ Sadan siger vidnet [Jesus]... Han er begyndelsen pa Guds skaberværk og kaldes Amen. Abenbaringen 3:14, Den Nye Aftale. Kursiveret af os. Nogle af citaterne i dette afsnit er taget fra den danske autoriserede oversættelse. I bibelstudiebogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? er der blandt andet to kapitler med titlerne: Hvad er sandheden om Gud?, og Hvem er Jesus Kristus? Du kan fa et eksemplar af et af Jehovas Vidner eller læse den online pa Den kristne bibel, Det Nye Testamente indbefattet, indeholder ingen udtalelser om en treenighed eller formodninger angaende en treenig guddom. Encyclopædia Britannica. Treenighedsdogmet... stammer ikke fra den ældste kristne tid, og vi finder det ikke klart udtrykt førend slutningen af det andet arhundrede. Library of Early Christianity Gods and the One God. For at formulere dogmet om Treenigheden har Kirken[denkatolskekirke] mattet udarbejde en egen terminologi ved hjælp af begreber af filosofisk oprindelse. Den katolske Kirkes Katekismus. V agn op! August

14 HVAD SIGER BIBELEN? ALKOHOL ALKOHOL Er det forkert at drikke alkohol? Vin for at gøre ham fornøjet, olivenolie for at gøre ham vel til mode og brød for at give ham styrke. Salme 104:15, Today s English Version. HVAD NOGLE SIGER I mange hjem drikker man alkohol til maltiderne hver dag. I andre hjem tager man stærkt afstand fra at indtage alkohol. Hvorfor ser folk sa forskelligt padet?fordi de er pavirket af blandt andet kultur, religion og bekymringer om helbredet. HVAD BIBELEN SIGER Bibelen fordømmer drukkenskab og uma- deholdent drikkeri, men ikke at man har et moderat forbrug af alkohol. (1 Korinther 6:9, 10) Fra de tidligste tider har Guds tjenere, bade mænd og kvinder, drukket vin, en drik der er nævnt over 200 gange i Bibelen. (1 Mosebog 27:25) Spis dit brød med fryd og drik din vin med et veltilpas hjerte, star der i Prædikeren 9:7. Og da vin bidrager til en glad stemning, serverede man almindeligvis vin til festlige lejligheder, sasom bryllupper. Det var ved en sadan fest at Jesus Kristus udførte sit første mirakel at forvandle vand til god vin. (Johannes 2:1-11) Vin blev ogsa anvendt til medicinske formal. Lukas 10:34; 1 Timoteus 5:23. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Opstiller Bibelen grænser for hvor meget man m adrikke? HVORFOR DET HAR BETYDNING Hvert ar lider utallige familier under at den ene forælder eller begge forældre har et alkoholmisbrug. Et umadeholdent indtag af alkohol resulterer ogsaital- løse faldulykker og andre ulykker, som for eksempel trafikuheld. Og pa lang sigt kan et alkoholmisbrug skade hjernen, hjertet, leveren og maven. HVAD BIBELEN SIGER At drikke og spise med made er et grundlæggende krav fra Gud. (Ordsprogene 23:20; 1 Timoteus 3:2, 3, 8) Mangel pa selvbeherskelse har hans mishag. Bibelen siger: Vinen er en spotter, den stærke drik larmer op, og ingen der farer vild ved den er v ıs. Ordsprogene 20:1. Alkohol kan blandt andet lede de ufornuftige pa vildspor fordi den underminerer deres moral. I Hoseas 4:11 star der: Vin og ny vin tager det gode motiv bort. Det lærte John af bitter erfaring. Efter et skænderi med sin kone tog han pa hotel, drak sig fuld og var sin kone utro. Senere fortrød han inderligt hvad han havde gjort, og besluttede at det aldrig skulle ske igen. Et alkoholmisbrug kan skade os fysisk og moralsk og ødelægge vores forhold til Gud. Desuden siger Bibelen at drankere ikke vil f aevigtliv. 1Korinther6:9,10. [Vær ikke] afhængige af megen vin. Titus 2:3. Navnet er ændret. Hvorn ar er det ikke i orden at drikke alkohol? HVORFOR DET HAR BETYDNING Alkohol er et kraftigt virkende rusmiddel, oplyser World Book Encyclopedia. Der kan derfor være tidspunkter hvor det vil være uklogt at indtage selv moderate mængder. HVAD BIBELEN SIGER Ofte gar folk lige ind i vanskeligheder nar de drikker pa det forkerte tidspunkt. Bibelen siger at til alterderenfastsattid,ja,dererentidtilhvertetforehavende, ogsa til at afholde sig fra alkohol. (Prædikeren 3:1) For eksempel er det i visse lande forbudt for mindrearigeatdrikkealkohol. Eller nogen indtager maske medicin som ikke virker efter hensigten hvis de drikker alkohol. Andre kan være under afvænning. Og for mange mennesker er det tid til at holde sig fra alkohol før de skal paarbejde,ellermensdeerp aarbejdspladsen,især hvis de skal betjene potentielt farlige maskiner. Fornuftige mennesker betragter livet og et godt helbred som værdifulde gaver fragud.(salme36:9)viviserrespektfordissegavern ar vi lader vores holdning til alkohol forme af Bibelens principper. De fornuftige ser vanskelighederne komme og undgar dem, men den tankeløse gar lige ind i dem og fortryder det senere. Ordsprogene 22:3, Good News Translation. V agn op! August

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Vandrealbatrossens energibesparende flugt Minden Pictures/SuperStock SVÆVENDE fugle kan holde sig i luften uden at bruge særlig mange kræfter. Det er vandrealbatrossen et enestaende eksempel pa. Med et vingefang pa3,4 meter og en vægt panæsten8,5kilokan denne fugl flyve tusinder af kilometer med et minimalt energiforbrug! Det skyldes bade dens anatomi og dens svæveteknik. Tænk over dette: Mens albatrossen er i luften, laser den vingerne i udstrakt stilling med nogle særlige sener samusklerne slapper af. Fuglen gør brug af en anden finesse til at svæve i timevis ved at udnytte vindene. Ude pa havet stiger albatrossen til vejrs, vender og dykker i en fortsat bueformet flugt en manøvre som giver fuglen tilstrækkelig fremdrift sa den ikke mister fart pa grund af luftmodstanden. Først for nylig er forskerne blevet klar over hvordan fuglen er i stand til det. Ved hjælp af fintfølende sporingsudstyr og et særligt computerprogramhardefundetudafatalbatrosserne opnar den fornødne energi nar de flyver mod vinden, vender og drejer med vinden i den øverste del af en opadgaende bue. Udnyttelsen af energien foregar jævnt og kontinuerligt, siger forskerne. Og resultatet er at fuglen kan svæve i timevis uden et eneste vingeslag. Med denne viden kan ingeniører m aske designe luftfartøjer der har et lavt brændstofforbrug, og som muligvis vil kunne drives frem uden motor. Hvad mener du? Er albatrossens energibesparende flugt og dens særlige anatomi et resultat af en evolution? Eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Gaindp a eller scan koden g13 08-D

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

!"#2. Køber vi for meget?

!#2. Køber vi for meget? !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere