!"#2. Hvor længe kan vi leve?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2. Hvor længe kan vi leve?"

Transkript

1 !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve?

2 !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg skar i mig selv, siger en pige ved navn Jerrine, var det som om jeg glemte alt omkring mig, og jeg forestillede mig at jeg ikke behøvede at tage mig af mine problemer. Selvskade er et problem for mange unge. Hvorfor? Er det bare et modefænomen? Hvis det ogsaer et problem for dig, hvordan kan du saf ahjælp? (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) 3 VI BETRAGTER VERDEN 4 HJÆLP TIL FAMILIEN Nar din teenager skader sig selv 10 INTERVIEW En ortopædkirurg fortæller hvorfor hun tror pagud 12 TROSOPFATTELSER Skal man tro pa treenigheden? 14 HVAD SIGER BIBELEN? Alkohol 16 STAR DER EN DESIGNER BAG? Vandrealbatrossens energibesparende flugt BØRN r Læs bibelske tegneserier. Lær dine børn mere om Bibelens personer og moralnormer ved hjælp af aktivitetssiderne. (Se under BIBELENS LÆRE BØRN) Vol. 94, No. 8 / Monthly / DANISH Bladets oplag Udkommer p a99sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 VI BETRAGTER VERDEN USA Hver dag begar mere end 20 der tidligere har tjent i USA s væbnede styrker, selvmord. Hver maned forsøger omkring 950 krigsveteraner som modtager støtte fra ministeriet for veteraner i USA, at bega selvmord. KINA Omkring halvdelen af de kvinder under 30 ar der er flyttet fra deres hjemby for at søge arbejde [andre steder i Kina], er blevet gravide inden ægteskabet. Det er en dramatisk stigning i antallet af ugifte [kinesiske] mødre sammenlignet med generationen før, skriver China Daily. Det kinesiske samfund siges at være blevet mere abent over for... ugifte par der bor sammen. ITALIEN Kirken [den katolske] er træt, bade i det velstaende Europa og i USA. Vores kultur er forældet, vores kirker er store, vores klostre er tomme, og kirkens bureaukrati er vokset, vores ritualer og messedragter er pompøse.... Kirken er 200 ar bagud for sin tid. Interview med den katolske kardinal Carlo Maria Martini, bragt efter hans død af Corriere della Sera. GRÆKENLAND Malaria er vendt tilbage til Grækenland. Denne sygdom var næsten udryddet i landet i Økonomisk tilbagegang og nedskæringer i de offentlige sundhedsydelser menes at være skyld i genopblusningen. INDIEN Trods hastige sociale forandringer viste en spørgeundersøgelse at 74 procent af de adspurgte stadig foretrækker arrangerede ægteskaber frem for kærlighedsægteskaber. Hele 89 procent foretrækker ogsaat leve sammen med deres slægtninge i stedet for blot med deres kernefamilie, bestaende af forældre og børn. Soldater: U.S. Marine Corps photo by Spc. Cory Grogan/Released; kardinal: AP Photo/Luca Bruno 3

4 HJÆLP TIL FAMILIEN FORÆLDREROLLEN N ar din teenager skader sig selv UDFORDRINGEN Du opdager at din teenager med vilje har skadet sig selv. Hvorfor har hun gjort det? spørger du dig selv. Forsøger min datter at tage sit eget liv? Det gør hun højst sandsynligt ikke. Din teenager har ikke desto mindre brug for hjælp hvis hun skader sig selv. Hvad kan du gøre for at hjælpe hende? Først ma du finde ud af hvad der ligger til grund for hendes bekymrende adfærd. Selvskadende adfærd er en tvangsvane hvor man skader sig selv, enten ved at skære, sare eller sla sig selv eller andet. I denne artikel omtaler vi dem der skader sig selv, i hunkøn, men de omtalte principper gælder begge køn. HVORFOR DET SKER Er selvskadende adfærd blot en dille? Det er rigtigt at nogle unge begynder at gøre skade pa sig selv fordi de har hørt at andre gør det. Selv hvis det er tilfældet, er det ikke en almindelig dille. Selvskaderen gør det nemlig ofte i hemmelighed og er meget skamfuld over sin vane. Jeg ville ikke have at andre skulle vide hvad jeg foretog mig, siger 20-arige Celia. Jeg var god til at skjule mine sar. Er det bare for at fa opmærksomhed? Ja, for nogle erdet. Men de selvskadere vi taler om her, skjulerofte deres handlinger, og de søger ikke at fa andres opmærksomhed ved at skære i sig selv eller give sig selv bla mærker. En der tidligere har skadet sig selv, siger alligevel at hun ønskede at nogen havde lagt mærke til hendes skader sa problemet var kommet frem i lyset, og hun kunne have faet hjælp noget tidligere. Hvorfor skader nogle sig selv? Årsagerne til at nogen skader sig selv, er komplekse, men grundlæggende har et ungt menneske som regel svært ved i ord at give udtryk for følelsesmæssig smerte. I sin bog Cutting beskriver psykoterapeut Steven Levenkron en selvskader som en der mener at fysisk smerte kan afhjælpe følelsesmæssig smerte. Hvad nu hvis du bebrejder dig selv? I stedet for at dvæle ved at du som forælder eventuelt har svigtet pa nogle omrader, sa fokuser pa den støtte du som far eller mor kan give for at din teenager kan fa det bedre. Navnene i denne artikel er ændret. r Find mere hjælp til familien p a

5 HVAD DU KAN GØRE Tilskynd din teenager til at fortælle dig hvad der gar hende pa. Maske kan følgende rad hjælpe. Giv trøst. Hvis din teenager fortæller at hun skader sig selv, gør da dit bedste for ikke at virke chokeret eller forfærdet. Tal i stedet med hende pa en beroligende og trøstende made. Princip fra Bibelen: 1 Thessaloniker 5:14. Stil spørgsmal uden at være fordømmende. Du kan for eksempel spørge: Jeg er klar over at du ikke altid har det godt med dig selv, men hvad er det der gør dig mest frustreret?, eller Hvad kan jeg gøre nar du er bekymret eller nedtrykt?, eller Hvad har du mest brug for at jeg gør for at vi kan komme tættere ind pa livet af hinanden? Lyt til hvad hun siger uden at afbryde. Princip fra Bibelen: Jakob 1:19. En selvskader har som regel sværtvediordatgiveudtrykfor sin følelsesmæssige smerte Hjælp din teenager til at se sine stærke sider. De der skader sig selv, fokuserer ofte padetdeikkekanleve op til. Du kan derfor opmuntre din teenager til at blive opmærksom pa sine positive sider. Du kan endda tilskynde hende til at skrive mindst tre ting ned hun kan lide ved sig selv. Jeg fik øjnene op for mine gode egenskaberdajegskrevnedhvilkestærkesiderjeghar, sigerenungkvindevednavnbriana. Tilskynd din teenager til at bede til Jehova Gud. Bibelen siger: Kast al jeres bekymring pa ham, for han tager sig af jer. (1 Peter 5:7) Jeg anstrengte mig for at sætte ord paminefølelsern ar jeg bad til Jehova, siger Lorena pa17, isærn arjegføltemigfristettilatskademig selv. Og det hjalp mig endnu mere til at prøve at stoppe. Princip fra Bibelen: 1 Thessaloniker 5:17. Ofte er selvskadende adfærd et symptom pa en depression eller en anden lidelse. I sadanne tilfælde kan der være brug for lægehjælp. Vagn op! anbefaler ikke nogen bestemt behandling. Men kristne bør sikre sig at den behandling de vælger, ikke er i modstrid med Bibelens principper. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Trøst de modfaldne. 1 Thessaloniker 5:14. Vær hurtig til at høre, langsom til at tale. Jakob 1:19. Bed uophørligt. 1 Thessaloniker 5:17. JEG FORTALTE DET TIL MIN MOR Nogen tid efter at jeg var holdt op med at skære i mig selv, fortalte jeg det til min mor. Jeg troede at hun ville rabe ad mig, men hun var forstaende. Hun var ked af at jeg havde følt at jeg ikke kunne tale med hende om mine problemer. Hun ønskede at sikre sig at jeg fik det bedre. Jeg havde en god følelse efter at jeg havde sagt det til hende. Hun viste at hun elskede mig, og det var lige det jeg havde brug for her og nu. Celia. Flere oplysninger findes i artiklen Unge spørger Hvorfor skærer jeg i mig selv? Den er blevet bragt pa vores hjemmeside (Se under BIBELENS LÆRE TEENAGERE) V agn op! August

6 HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? Visse træer Molboøsters Flodperlemusling Elefantskildpadde Mennesket D A HARRIET døde i 2006, var hun omkring 175 ar gammel. Hun var selvsagt ikke et menneske. Harriet var en elefantskildpadde fra en zoologisk have i Australien. I sammenligning med os havde Harriet haft et meget langt liv. Men sammenlignet med andre organismer var skildpaddens levetid ikke helt usædvanlig. Her er nogle eksempler. En flodperlemusling kan leve i 200 ar, siger nogle forskere i Finland. En molboøsters bliver ofte over 100 ar gammel, og nogle af dem hareftersigendelevetimereend400ar. Visse træer, som for eksempel børstekoglefyrren, det californiske mammuttræ og visse cypresser og graner, bliver flere tusind ar gamle. Men mennesker, der almindeligvis regnes for at være den højeste livsform pa jorden, kan i bedste fald habe pa at leve 80 eller 90 ar, og det til trods for de ret store anstrengelser vi ofte gør for at forlænge livet! Hvad mener du? Er omkring otte artier alt hvad vi kan habe pa? Eller er der mulighed for at vi kan leve længere? Mange haber at videnskaben og den medicinske teknologi vil bane vejen for et længere liv.

7 Kan videnskaben hjælpe? Videnskaben har i væsentlig grad bidraget til udviklingen paomr ader som sundhed og medicinsk teknologi. Færre [i USA] dør nu af infektionssygdomme eller fødselskomplikationer, oplyser tidsskriftet Scientific American. Smabørnsdødeligheden er faldet med 75 procent siden Men det er begrænset hvor meget videnskaben har kunnet forlænge voksnes levetid. Selv efter artiers forskning er det i det store og Selv efter artiers forskning er det i det store og hele stadig et mysterium hvorfor vi ældes hele stadig et mysterium hvorfor vi ældes, oplyses det i et andet nummer af Scientific American. Imidlertid peger vidnesbyrd pa at aldringen maske sætter ind nar de genetiske instruktioner der kontrollerer celleudviklingen, ikke længere fungerer optimalt. I artiklen siges der videre: Hvis aldring hovedsagelig er en genetisk proces, vil man muligvis en dag kunne forebygge den. For at finde frem til de dybereliggende arsager til aldring, herunder aldersrelaterede sygdomme, studerer nogle forskere de nye opdagelser der er blevet gjort inden for genforskning paetomr ade der kaldes epigenetik. Hvad er epigenetik? Levende celler indeholder genetisk information som er nødvendig for dannelsen af nye celler. En stor del af denne information findes i genomet, et fagord der bruges om den samlede mængde arvemasse, eller dna, i en celle. I de senere ar har forskere imidlertid nøje undersøgt en række mekanismer i cellen som under et kaldes epigenomet, et ord der kan betyde oven over genomet. Inden for epigenetik beskæftiger man sig indgaende med disse enestaende kemiske mekanismer. De molekyler der udgør epigenomet, ligner slet ikke dna. Dna ligner en snoet rebstige, eller dobbeltspiral, hvorimod epigenomet hovedsagelig er et system af kemiske markører der fastgør sig til dna et. Hvilken rolle spiller epigenomet? Ligesom en dirigent leder et orkester, leder, eller styrer, epigenomet den madedengenetiskein- formation i dna et bliver udtrykt pa. De molekylære markører tænder og slukker for gener som reaktion pa cellens behov og pavirkning fra miljømæssige faktorer som kost, stress og giftstoffer. De opdagelsermanfornylighargjortiforbindelse med epigenomet, har igangsat en revolution inden for biologien som har vist at der er en forbindelse mellem epigenomet og bestemte sygdomme, ja, endda aldring. [Epigenomet] er forbundet med sygdomme, lige fra skizofreni til gigt og fra kræft til kroniske smerter, siger Nessa Carey der forsker i epigenetik. Og den spiller helt afgjort en rolle i aldringsprocessen. Forskning i epigenetik vil derfor kunne bidrage til udviklingen af effektive behandlingsmetoder til at forbedre helbredet og bekæmpe sygdomme deriblandt kræft og derved forlænge livet. Panuværende tidspunkt er der imidlertid ikke udsigt til store gennembrud. Vi ma stadig holde os tilvoresgamleopskrift[foratbekæmpe aldring], siger Nessa Carey, masser af grøntsager og masserafmotion. Men hvorfor gør mennesker sig sastore anstrengelser for at forlænge livet? Hvorfor ønsker vi at blive ved med at leve? Den engelske avis The Times har stillet spørgsmalet: Hvorfor er mennesker i hele verden besat af tanken om at snyde døden, enten gennem udødelighed, en opstandelse, et liv efter døden eller reinkarnation? Svaret vil kaste lys over den egentlige arsag til at vi ældes. Hvorfor ønsker vi at leve evigt? Det spørgsmal har mennesker i tusinder af ar søgt at finde svar pa. Findes der en V agn op! August

8 Kan vi allerede nu leve sundere og længere? Pa baggrund af en skelsættende undersøgelse der omfattede mere end mennesker som var født omkring år 1910, hævder sundhedsforskerne Howard S. Friedman og Leslie R. Martin at papasselighed og det at have en stor omgangskreds er gode forudsætninger for en lang levetid. De der er papasselige, gør mere for at beskytte deres helbred og deltager i færre risikobetonede aktiviteter, siger de to forskere. De er mindre tilbøjelige til at ryge, drikke for meget, misbruge stoffer eller køre for hurtigt. De er mere tilbøjelige til at bruge sikkerhedssele og følge lægers anvisninger. De holder sig ikke nødvendigvis tilbage fra at tage chancer, men de er ofte fornuftige med hensyn til at bedømme hvor de skal trække grænsen. Hvad angar omgangskreds, sa havde de der levede længere, et stort [socialt] netværk og... hjalp andre. Mundheldet de gode dør tidligt, og de onde sent, holder ikke vand nar det kommer under videnskabelig lup, siger forfatterne. Almindeligvis... dør de onde tidligt, og de gode klarer sig rigtig godt. logisk og tilfredsstillende forklaring en der passer med hvordan vores legeme fungerer og vores naturlige ønske om at leve evigt? Det vil millioner af mennesker svare ja til. Hvorfor? De har fundet tilfredsstillende svar i Bibelen hvad angar den made mennesket er indrettet pa. Af Bibelens første sider fremgar det klart at mennesker, til trods for at de har visse ting til fælles med andre skabninger, er fundamentalt anderledes. For eksempel læser vi i Første Mosebog 1:27 at Gud skabte menneskene i sit billede. Hvordan skal det forstas? Han gav os evnen til at lægge kærlighed, retfærdighed og visdom for dagen. Og Gud der har levet altid, har indgivet os ønsket om at leve evigt. Evigheden har han lagt i deres Hjerte, siges der i Prædikeren 3:11, ifølge den danske autoriserede oversættelse af Et handgribeligt vidnesbyrd om at menneskene oprindelig blev skabt til at leve meget længere end vi gør i dag, er hjernens kraft, især dens potentiale for at lære. Opslagsværket Nordisk psykologi oplyser at langtidshukommelsens kapacitet, i hvert fald praktisk, kan anses for ubegrænset. Hvorfor er vi udstyret med sadan en kapacitet hvis det ikke var meningen at den skulle udnyttes? Ja, pa helt grundlæggende omra- der fremgar det af den made vi er indrettet pa, hvilken hensigt Gud oprindelig havde med menneskeheden. Hvorfor bliver vi da gamle, syge og dør? r F a flere svar p a bibelske spørgsm al p a

9 Hvorfor vi bliver gamle og dør Den første mand og kvinde havde et fuldkomment legeme og en fri vilje. Desværre misbrugte de denne frie vilje ved at gøre oprør mod deres Skaber. (1 Mosebog 2:16, 17; 3:6-11) Deres ulydighed, eller synd, gav dem en stærk følelse af skyld og skam. Den resulterede ogsa i at deres krop begyndte at forfalde og satte gang i en proces der langsomt, men uundgaeligt ville ende med døden. Dødens brod er synden, siges der i Første Korintherbrev 15:56. Som følge af arvelighedslovene fik alle Adam og Evas efterkommere ufuldkommenheden i arv og tilbøjeligheden til at synde, eller gøre det der er forkert. I Romerbrevet 5:12 star der: Synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden trængte saledes igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet. Hvad kan vi konkludere af det forega- ende? Dette: Nøglen til et evigt liv vil aldrig blive fundet i et laboratorium. Kun Gud kan gøre den skade god igen som synden har forarsaget. Men vil han gøre det? Svaret, som fremgar af Bibelen, er et klart ja! Han vil opsluge døden for bestandig Gud har allerede taget et stort skridt hen imod at fjerne synd og død. Han sendte Jesus Kristus for at han kunne give sit liv for vores skyld. Hvordan kan Jesu død hjælpe os? Jesus blev født fuldkommen og begik ikke synd. (1 Peter 2:22) Han havde derfor ret til at leve evigt som et fuldkomment menneske. Hvad gjorde han med sit fuldkomne liv? Han gav detvilligt for at betale Adam og Evas oprør rejste nogle alvorlige moralske stridsspørgsmal som Gud er inddraget i. Disse stridsspørgsmal, som kaster lys over hvorfor Gud for en tid har tolereret ondskaben, bliver behandlet i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Du kan læse den online pa for vores synder. Ja, Jesus gav sit liv som en løsesum i bytte for mange. (Mattæus 20:28) Inden længe vil denne løsesum blive anvendt i fuld udstrækning til gavn for os. Hvad kan det betyde for dig? Tænk over følgende skriftsteder. ˇ Gud elskede verden sa meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror pa ham, ikke skal ga til grunde men have evigt liv. Johannes 3:16. ˇ Han vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre ta- rerne af alle ansigter. Esajas 25:8. ˇ Den sidste fjende der tilintetgøres, er døden. 1 Korinther 15:26. ˇ Guds telt er hos menneskene... Og han vil tørre hver tare af deresøjne, og døden skal ikke være mere. Åbenbaringen 21:3, 4. Hvor lang tid kan vi leve? Bibelens svar er ikke til at tage fejl af: Mennesker kan have hab om at leve evigt et hab der vil blive indfriet nar Gud har renset jorden for al ondskab. (Salme 37:28, 29) Det var det hab Jesus havde i tanke da han sagde til røveren der hang ved siden af ham: Du skal være med mig i Paradiset. Lukas 23:43. Ja, menneskets ønske om at leve evigt er naturligt og muligt at indfri. Gud skabte os jo pa den made! Og han vil ogsa opfylde dette ønske. (Salme 145:16) Vi ma dog gøre noget selv. For eksempel ma vi tro pa Gud. I Hebræerbrevet 11:6 star der nemlig: Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag, for den der nærmer sig Gud ma nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham. En sa- dan tro er ikke lettroenhed, men er en fornuftig overbevisning der er baseret pa nøjagtig bibelkundskab. (Hebræerne 11:1) Hvis du gerne vil have en sadan tro, er du velkommen til at tale med de lokale Jehovas Vidner eller besøge vores hjemmeside V agn op! August

10 INTERVIEW IR ` ENE HOF LAURENCEAU En ortopædkirurg fortæller hvorfor hun tror pagud Irene ` Hof Laurenceau udfører ortopædkirurgi i Schweiz. Engang tvivlede hun pa Guds eksistens. Men nogle ar senere kom hun frem til at Gud findes, og at han er livets Skaber. Vagn op! har stillet hende nogle spørgsmal angaende hendes arbejde og tro. Hvad vakte din interesse for videnskab? Som barn var jeg fascineret af naturen. Jeg er vokset op i Richterswil, en smuk schweizisk landsby ved Zurichsøen. Mine forældre og ældre søskende tog mig med pavandre- ture og fortalte mig om de dyr og planter vi sap avoresvej. Hvorfor uddannede du dig til ortopædkirurg? I en kort periode arbejdede min far pa en operationsstue paet lokalt hospital hvor han gik sygeplejerskerne til hande. Det han sa, fik ham til at tale begejstret om kirurgi. Hans begejstring var sasmittendeatjeg senere valgte at blive kirurg. Jeg specialiserede mig i ortopædisk kirurgi fordi jeg var tiltalt af de mekaniske aspekter i faget. En ortopædkirurg er nødt til at tænke som en ingeniør for at kunne reparere de knogler, muskler og sener der gør det muligt for os at bevæge os. Frem for alt er jeg glad for at se mine patienter fadetbedre.og jegkanutroliggodtlideathave med mennesker at gøre. Hvorfor tvivlede du pa Guds eksistens? Jegbegyndteattvivledajeg var ung, og det var især to ting der pavirkede mig. For det første opdagede jeg at nogle præster i kirken levede umoralsk, og det bekymrede mig meget. Og for det andet troede nogle af mine biologilærere i skolen pa evolutionslæren, som jeg efterhanden accepterede, især da jeg begyndte at studere pauni- versitetet. Hvorfor accepterede du evolutionslæren? Jeg havde tillid til mine universitetslærere. Derudover mente jeg at anatomiske ligheder mellem

11 visse dyr pegede p aatdehavde en fælles stamform, og det støttede forestillingen om at genmutationer fører til nye arter. Hvorfor ændrede du sa mening paettidspunkt? En ven inviterede mig med til et af Jehovas Vidners møder. Den venlighed jeg mødte i menigheden, og de oplysende foredrag gjorde indtryk pamig. Senere fik jeg besøg af en sød dame fra menigheden, og jeg spurgte hende: Hvordan kan jeg være sikker paatdetder star i Bibelen, er rigtigt? Hun viste mig nogle profetier i Bibelen der skildrede mange af de begivenheder der kendetegner vor tid. Et eksempel er Jesu profeti om de sidste dage for denne verden, en periode der ville være kendetegnet af internationale krige, store jordskælv og udbredt pest og hungersnød. 1 Hun pegede ogsap a de profetier der taler om det sociale sammenbrud, den tiltagende gradighed og andre negative ting vi er vidne til i dag. 2 Kort efter tog jeg for alvor fat paatstuderebibe- len, og det gik snart op for mig at dens forudsigelser altid gar i opfyldelse. Jeg begyndte ogsa at tage mit syn pa livets oprindelse op til fornyet overvejelse. Hjalp din forskning dig til at na til en konklusion anga- ende livets oprindelse? Ja, da jeg tog fat paatstudere Bibelen, var jeg i gang med at Mutationer vil aldrig kunne frembringe noget sa genialt som et menneskes knæ forske i knækirurgi. Hen imod slutningen af 1960 erne fik forskere en klarere forstaelse af hvordan knæets sindrige mekanismer fungerer. De fandt ud af at knæet ikke blot bevæges ligesom et hængsel. Det bade roterer og glider en genial kombination der gør knæet mere smidigt, savikang a, danse, skøjte og en masse andre ting. Forskere har i omkring 40 ar forsøgtatdesigneetkunstigt knæ. Men knæets komplicerede opbygning er svær at efterligne. I sammenligning med vores knæ holder kunstige produkter forholdsvis kort tid. Disse forskere har i dag bedre materialer til deres radighed, men er tilfredse hvis deres produkter holder i 20 ar. Vores knæ bestar som bekendt af levende celler der konstant bliver fornyet. I mine øjne er knæet et vidnesbyrd om Guds visdom og ikke evolutionens blinde processer. Hvad med mutationer og anatomiske ligheder mellem bestemte arter? Lighederne tyder paatdeter den samme designer der star bag. Hvad angar mutationer forbedrer de ikke levende organismers design; de far altsaikke organismerne til at udvikle sig til en højere livsform. I stedet har mutationer tendens til at gøre skade pa generne. En ulykke kan selvfølgelig tjene et gavnligt formal lad os sige at et tog kører over en bro og broen kollapser, hvorved en by bliver beskyttet mod en invaderende hær. Men ulykken medvirker ikke til at det bliver en bedre by. Svarende hertil medvirker mutationer ikke til at organismer bliver forbedret. Og de vil aldrig kunne frembringe noget sagenialtsom et menneskes knæ for ikke at nævne andre dele af menneskelegemet. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Dajegbegyndteatleveefter Bibelens principper, blev min livskvalitet markant forbedret. I 2003 overværede jeg desuden et internationalt stævne som Jehovas Vidner holdt, og der sa jeg noget helt specielt. Deltagerne var som en stor familie. Der var en usædvanlig enhed, selv blandt nogle der aldrig havde mødt hinanden før. De viste virkelig hinanden ægte kærlighed, og alt det ønskede jeg at være en del af. 1. Lukas 21:10, Timoteus 3:1-5. V agn op! August

12 Skal man tro p a treenigheden? Mere end to milliarder bekender sig som kristne. De fleste tilhører en kirke der fremholder læren om en treenighed læren om at Faderen, Sønnen og den hellige ånd tilsammen udgør én Gud. Hvordan gik det til at treenigheden blev en officiel troslære? Og hvad der er endnu vigtigere, er denne lære i overensstemmelse med Bibelen? BIBELEN blev fuldført i det første århundrede efter vor tidsregning. De lærepunkter der dannede grundlag for treenighedslæren, begyndte at blive officielt udformet mere end to hundrede år senere. Det skete i 325 e.v.t. ved et kirkemøde i Nikæa i Lilleasien, i dag kendt som Iznik i Tyrkiet. Ifølge New Catholic Encyclopedia er trosbekendelsen der tilskrives kirkemødet i Nikæa, den første officielle definition af kristen ortodoksi, deriblandt definitionen af Gud og Kristus. Men hvorfor fandt man det nødvendigt at definere Gud og Kristus århundreder efter at Bibelen var fuldført? Fremgar det ikke tydeligt af Bibelen hvem Gud og Kristus er? ER JESUS GUD? Da Konstantin blev enehersker i Romerriget, var de der bekendte sig som kristne, splittede i spørgsm alet om forholdetmellem Gud og Kristus. Var Jesus Gud? Eller var han skabt af Gud? For at afgøre sagen indkaldte Konstantin kirkeledere til et møde i Nikæa. Det var ikke fordi han var interesseret i hvad der bibelsk set var rigtigt eller forkert, men han ville ikke have at religion skulle splitte hans rige. Konstantin bad biskopperne, der kan have talt flere hundrede, om at na frem til en enstemmig afgørelse, men det lykkedes ikke. Derefter kom han med det forslag at deltagerne ved mødet skulle tilslutte sig den uklare formulering at Jesus var af samme væsen (homoousios) som Faderen. Dette ubibelske, græske filosofiske udtryk dannede grundlag for treenighedsdogmet som senere blev præciseret i kirkens trosbekendelser. Ja, ved slutningen af det fjerde århundrede havdetreenighedslæren i det store og hele faet den For os er der kun én Gud, Faderen. 1 Korinther 8:6; da. aut. udformning den har i dag, ogsa hvad angar den sakaldte tredje del af guddommen, den hellige ånd. HVORFOR BURDE DET INTERESSERE DIG? Jesus sagde at de sande tilbedere vil tilbede Faderen i... sandhed. (Johannes 4:23) Denne sandhed findes i Bibelen. (Johannes 17:17) Lærer Bibelen at Faderen, Sønnen og den hellige ånd er tre personer i én Gud?

13 KORTE FAKTA: ˇ Den nikænske trosbekendelse stammer egentlig ikke fra det første kirkemøde i Nikæa (325)... men fra det første kirkemøde i Konstantinopel (381), oplyser The New Westminster Dictionary of Church History. ˇ Ved kirkemødet i Nikæa i 325 blev den afgørende formulering af denne lære [den fremtidige treenighedslære] fremlagt i form af bekendelsen om at Sønnen er af samme væsen som Faderen. Encyclopædia Britannica. Det første kirkemøde i Nikæa (en kunstners gengivelse) banede vejen for treenighedslæren SuperStock For det første er ordet treenighed slet ikke nævnt i Bibelen. For det andet hævdede Jesus aldrig at han var lig Gud. I stedet tilbad han ham. (Lukas 22:41-44) Et tredje vidnesbyrd har at gøre med det forhold Jesus havde til sine disciple. Selv efter at han var blevet oprejst fra de døde som en andeskabning, kaldte Jesus sine di- sciple mine brødre. (Mattæus 28:10) Var de brødre til den almægtige Gud? Naturligvis ikke. Men ved at tro pakristus Guds førstefødte søn blev de ogsa sønner af denne ene Fader. (Galaterne 3:26) Her er nogle flere skriftsteder du kan sammenligne med følgende citat fra den trosbekendelse som tilskrives kirkemødet i Nikæa. Den nikænske trosbekendelse siger: Vi tror pa... en Herre, Jesus Kristus... Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,... af samme væsen som Faderen. Bibelen siger: ˇ Faderen er større end jeg [Jesus]. Johannes 14:28. ˇ Jeg [Jesus] stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Johannes 20:17. ˇ For os er der kun en Gud, Faderen. 1 Korinther 8:6. ˇ Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader. 1Peter 1:3. ˇ Sadan siger vidnet [Jesus]... Han er begyndelsen pa Guds skaberværk og kaldes Amen. Abenbaringen 3:14, Den Nye Aftale. Kursiveret af os. Nogle af citaterne i dette afsnit er taget fra den danske autoriserede oversættelse. I bibelstudiebogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? er der blandt andet to kapitler med titlerne: Hvad er sandheden om Gud?, og Hvem er Jesus Kristus? Du kan fa et eksemplar af et af Jehovas Vidner eller læse den online pa Den kristne bibel, Det Nye Testamente indbefattet, indeholder ingen udtalelser om en treenighed eller formodninger angaende en treenig guddom. Encyclopædia Britannica. Treenighedsdogmet... stammer ikke fra den ældste kristne tid, og vi finder det ikke klart udtrykt førend slutningen af det andet arhundrede. Library of Early Christianity Gods and the One God. For at formulere dogmet om Treenigheden har Kirken[denkatolskekirke] mattet udarbejde en egen terminologi ved hjælp af begreber af filosofisk oprindelse. Den katolske Kirkes Katekismus. V agn op! August

14 HVAD SIGER BIBELEN? ALKOHOL ALKOHOL Er det forkert at drikke alkohol? Vin for at gøre ham fornøjet, olivenolie for at gøre ham vel til mode og brød for at give ham styrke. Salme 104:15, Today s English Version. HVAD NOGLE SIGER I mange hjem drikker man alkohol til maltiderne hver dag. I andre hjem tager man stærkt afstand fra at indtage alkohol. Hvorfor ser folk sa forskelligt padet?fordi de er pavirket af blandt andet kultur, religion og bekymringer om helbredet. HVAD BIBELEN SIGER Bibelen fordømmer drukkenskab og uma- deholdent drikkeri, men ikke at man har et moderat forbrug af alkohol. (1 Korinther 6:9, 10) Fra de tidligste tider har Guds tjenere, bade mænd og kvinder, drukket vin, en drik der er nævnt over 200 gange i Bibelen. (1 Mosebog 27:25) Spis dit brød med fryd og drik din vin med et veltilpas hjerte, star der i Prædikeren 9:7. Og da vin bidrager til en glad stemning, serverede man almindeligvis vin til festlige lejligheder, sasom bryllupper. Det var ved en sadan fest at Jesus Kristus udførte sit første mirakel at forvandle vand til god vin. (Johannes 2:1-11) Vin blev ogsa anvendt til medicinske formal. Lukas 10:34; 1 Timoteus 5:23. r Find flere svar p a bibelske spørgsm al p a

15 Opstiller Bibelen grænser for hvor meget man m adrikke? HVORFOR DET HAR BETYDNING Hvert ar lider utallige familier under at den ene forælder eller begge forældre har et alkoholmisbrug. Et umadeholdent indtag af alkohol resulterer ogsaital- løse faldulykker og andre ulykker, som for eksempel trafikuheld. Og pa lang sigt kan et alkoholmisbrug skade hjernen, hjertet, leveren og maven. HVAD BIBELEN SIGER At drikke og spise med made er et grundlæggende krav fra Gud. (Ordsprogene 23:20; 1 Timoteus 3:2, 3, 8) Mangel pa selvbeherskelse har hans mishag. Bibelen siger: Vinen er en spotter, den stærke drik larmer op, og ingen der farer vild ved den er v ıs. Ordsprogene 20:1. Alkohol kan blandt andet lede de ufornuftige pa vildspor fordi den underminerer deres moral. I Hoseas 4:11 star der: Vin og ny vin tager det gode motiv bort. Det lærte John af bitter erfaring. Efter et skænderi med sin kone tog han pa hotel, drak sig fuld og var sin kone utro. Senere fortrød han inderligt hvad han havde gjort, og besluttede at det aldrig skulle ske igen. Et alkoholmisbrug kan skade os fysisk og moralsk og ødelægge vores forhold til Gud. Desuden siger Bibelen at drankere ikke vil f aevigtliv. 1Korinther6:9,10. [Vær ikke] afhængige af megen vin. Titus 2:3. Navnet er ændret. Hvorn ar er det ikke i orden at drikke alkohol? HVORFOR DET HAR BETYDNING Alkohol er et kraftigt virkende rusmiddel, oplyser World Book Encyclopedia. Der kan derfor være tidspunkter hvor det vil være uklogt at indtage selv moderate mængder. HVAD BIBELEN SIGER Ofte gar folk lige ind i vanskeligheder nar de drikker pa det forkerte tidspunkt. Bibelen siger at til alterderenfastsattid,ja,dererentidtilhvertetforehavende, ogsa til at afholde sig fra alkohol. (Prædikeren 3:1) For eksempel er det i visse lande forbudt for mindrearigeatdrikkealkohol. Eller nogen indtager maske medicin som ikke virker efter hensigten hvis de drikker alkohol. Andre kan være under afvænning. Og for mange mennesker er det tid til at holde sig fra alkohol før de skal paarbejde,ellermensdeerp aarbejdspladsen,især hvis de skal betjene potentielt farlige maskiner. Fornuftige mennesker betragter livet og et godt helbred som værdifulde gaver fragud.(salme36:9)viviserrespektfordissegavern ar vi lader vores holdning til alkohol forme af Bibelens principper. De fornuftige ser vanskelighederne komme og undgar dem, men den tankeløse gar lige ind i dem og fortryder det senere. Ordsprogene 22:3, Good News Translation. V agn op! August

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Vandrealbatrossens energibesparende flugt Minden Pictures/SuperStock SVÆVENDE fugle kan holde sig i luften uden at bruge særlig mange kræfter. Det er vandrealbatrossen et enestaende eksempel pa. Med et vingefang pa3,4 meter og en vægt panæsten8,5kilokan denne fugl flyve tusinder af kilometer med et minimalt energiforbrug! Det skyldes bade dens anatomi og dens svæveteknik. Tænk over dette: Mens albatrossen er i luften, laser den vingerne i udstrakt stilling med nogle særlige sener samusklerne slapper af. Fuglen gør brug af en anden finesse til at svæve i timevis ved at udnytte vindene. Ude pa havet stiger albatrossen til vejrs, vender og dykker i en fortsat bueformet flugt en manøvre som giver fuglen tilstrækkelig fremdrift sa den ikke mister fart pa grund af luftmodstanden. Først for nylig er forskerne blevet klar over hvordan fuglen er i stand til det. Ved hjælp af fintfølende sporingsudstyr og et særligt computerprogramhardefundetudafatalbatrosserne opnar den fornødne energi nar de flyver mod vinden, vender og drejer med vinden i den øverste del af en opadgaende bue. Udnyttelsen af energien foregar jævnt og kontinuerligt, siger forskerne. Og resultatet er at fuglen kan svæve i timevis uden et eneste vingeslag. Med denne viden kan ingeniører m aske designe luftfartøjer der har et lavt brændstofforbrug, og som muligvis vil kunne drives frem uden motor. Hvad mener du? Er albatrossens energibesparende flugt og dens særlige anatomi et resultat af en evolution? Eller star der en designer bag? s n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p aomkring50sprog Gaindp a eller scan koden g13 08-D

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

!#2 EN UNIK HJEMMESIDE !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere