Baggrundsskema med forebyggelsestiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsskema med forebyggelsestiltag"

Transkript

1 Baggrundsskema med forebyggelsestiltag Som udgangspunkt for det kvantitative spørgeskema er der bl.a. med input fra ekspertinterviews udarbejdet et skema over potentielle tiltag på forebyggelsesområdet. Skemaet opridser et bredt sæt af konkrete mulige tiltag rettet mod forskellige dimensioner i samfundet og i den enkeltes liv. Der er ikke taget stilling til, om tiltagene vil være ønskelige eller virkningsfulde. De oplistede forslag skal alene bidrage til il debat og til at illustrere, hvor bredt forebyggelsespolitiske tiltag kan spænde. Skemaet er inddelt efter typer af tiltag og derudover sorteret efter tiltag rettet mod generel forebyggelse på tværs af risikofaktorerne og tiltag rettet mod hver af de fire KRAM-faktorer. Type tiltag Generelt Alkohol Rygning Motion Kost Information og rådgivning Holdningspåvirkning Informationsspredning / Oplysningskampagner Skrækkampagner Positive kampagner hvad kan den enkelte gøre Personlige fortællinger Genstandsgrænsekampagner Skærpede advarsler på cigaretpakkerne i Give pårørende til misbrugere form af f.eks. billeder råd Advarsel på film, aviser etc., hvis de viser rygning Generel information om vigtigheden af at bevæge sig Bedre oplysning om produkternes indhold Advarsler om produkternes indhold Sundhedsmærkning a la trafiklysordning TV-underholdning med fokus på sunde muligheder Individuel rådgivning Årlig indkaldelse til sundhedstjek Forebyggelsessamtaler hos den praktiserende læge Brief intervention forebyggende samtale med patienter med højt alkoholforbrug i almen praksis eller sundhedscentre Screening pædagoger, lærere eller socialrådgivere Screening Recept på rygestop som del af behandling Tilbud om rygeafvænning til alle patienter også efter Tilbud i kommunerne om undervisning og vejledning i motion Den praktiserende læge tager fat i deres fysisk inaktive patienter for at få motiveret disse Tilbud i kommunerne om undervisning og vejledning i kost Sukkerafvænningskurser Screening af normalvægtige børn med Mandag Morgen & TrygFonden 1

2 Undervisning/rådgivning Udnyttelse af markedet Pædagoger, lærere osv. fortæller og underviser i sunde vaner og farerne ved de usunde tager fat i forældre med et alkoholproblem mhp at sende folk videre til behandling Kollektiv rådgivning rettet mod unge social pejling, hvor man informerer unge om, at billedet af, hvor meget andre unge drikker og ønsker at drikke, er overdrevet tidligere afvisning af tilbuddet Påvirke individuel risikoadfærd gennem kollektiv rådgivning Motion på recept Wellnesscoach mere individuelt tilpasset motion Familierådgivning overvægtige mødre/fædre (dvs i genetisk risikogruppe) mhp forebyggende indsats Pålægge dagligvarehandlen at samle indkøbene lavet på bestemte DAN-kort og sende en oversigt til folk, så man kan gennemskue, hvad man har købt. Madskoler i sommerferien Brancheaftaler Understøtte og udvikle forretningsmuligheder inden for forebyggelse og sundere produkter Give private aktører Tilbyde medicinalindustrien incitamenter til at trække i den penge som belønning, hvis rigtige retning. Det tog lang tid den kan udvikle mere at få bilbranchen med på at effektive midler mod f.eks. tænke i sikkerhed, men i dag afhængighed har mange bilfabrikker en god forretning i at lave biler, der er mere sikre end de offentlige krav. Udvikling af stof med alkohols virkning, uden de skadelige stoffer Vinekstrakt som functional food, fordi vinen har sunde egenskaber Tilbyde medicinalindustrien penge som belønning, hvis den kan udvikle mere effektive midler mod f.eks. afhængighed Cigaret, der ændrer farve fra hvid til sort, når man ryger den, for at minde rygeren om de skadelige virkninger Aftaler med bygge, medicinal-, wellness/motionscentre og rådgivningsbrancherne, så de sætter fokus på øget bevægelse Udvikle motionsudstyr Aftaler med fødevare-, dagligvare- og rådgivningsbrancherne Samarbejde mellem supermarkedskæde og forsikringsselskab om at fastsætte forsikringspræmier ud fra sundhedsgraden af de indkøbte dagligvarer Frugtspisning på arbejdet Udvikle sunde, attraktive alternativer til fx sodavand Skab profit i sunde produkter, og påfør usunde produkter tab. Mandag Morgen & TrygFonden 2

3 Økonomiske incitamenter Afgifter, kvoter mv. Gøre det økonomisk attraktivt at vælge den sunde løsning, dyrt at vælge den usunde Øgede punktafgifter Alkoholrationering Omsættelige spirituskvoter Begrænse antallet af værtshusbevillinger Hårde straffe til værtshusejere, hvis 15-årige slipper ind og drikker Øgede afgifter Indførsel af rygerlicens, der skal ændre beslutningssituationen fra en tilfældig forbrugsbeslutning til en investeringsbeslutning: Øge skatterne på benzin gøre det dyrt at tage bilen i stedet for cyklen Betalingsmotorveje og afskaffelse af kørselsfradrag Bilafgiften ned, så man køber mere miljørigtige biler, og benzinafgiften op Lavere priser på offentlig transport Øget beskatning af sukkertilsætning til drikkevarer Differentieret moms på fødevarer, fx ekstra moms på chips, slik og kager og lavere moms på frugt og grønt Energikvoter, der gør prisen på højenergifødevarer højere, mens lavenergifødevarer bliver billigere. Energirationering på joules à la co2-kvoter, hvor firmaer kan købe kvoter. Afgifter på færdigvarer Positive og negative incitamenter Stigende sygefravær trækker ned i chefens løn, mens et faldende trækker op Bonusordninger Stærkere økonomiske incitamenter til den praktiserende læge for at gennemføre forebyggelsessamtaler Reform af skattesystemet, så medarbejdere ikke længere beskattes af sundhedsaktiviteter Mere ferie, mere i løn til ikke-rygere, fordi rygere holder flere pauser og er mere syge end ikke-rygere Rygere skal selv betale rygepauser Belønne behandlere, der lykkes med at overtale patienter til rygestop Gøre det billigere at dyrke motion Indføre cyklistløn til ansatte for at cykle på arbejde (skattefrit for lønmodtageren og fradragsberettiget for virksomheder) Mandag Morgen & TrygFonden 3

4 Forbud, påbud og regler Forbud Sætte grænsen for salg af alkoholvarer op til 18 år Totalt alkoholforbud i skoler og ungdomsinstitutioner Differentierede aldersgrænser for promillegrænser, fx promillegrænse på 0 for unge mænd under 25 Hæve aldersgrænsen for køb af tobak til 18 år (evt. endnu højere) Rygeforbud: - Indendørs - Hvor børn er til stede - I forbindelse med sportsarrangementer - På grundskoler og efterskoler - På arbejdspladsen - I det offentlige rum - Udendørs Begrænse udbuddet af TVunderholdning til børn. Skabe TV-frie tidspunkter. Forbud mod slik og sodavandsautomater i skoler og sportshaller Forbud mod madsalg på tankstationer og i kiosker Forbyde rygning totalt Påbud og regler Krav om røgfri indendørsarealer Eksamenskrav i gymnastik: alle skal kunne gå, løbe, cykle, svømme, ro, løbe på skøjter/ski/rulleskøjter, Regler for frikvarterer Krav om tilbud om 30 minutters fysisk aktivitet af moderat intensitet om dagen på arbejdspladsen. Krav om indretning af skolekantiner med sund mad Forlange, at alle TV-apparater og computere udstyres med forældrestyrede timere for at regulere tidsforbruget Mandag Morgen & TrygFonden 4

5 Regulering af erhvervslivet Markedsføringsregler Strammere markedsføringsregler Positive forbilleder Krav om, at skuespillerne i Forbud mod bestemte alkoholreklamer skal være reklamer i bestemte ældre (i dag skal de være 30, sendetider for at beskytte børn men ser yngre ud) Begrænse tilgængeligheden ad usunde produkter Forbud mod markedsføring af alkohol i forbindelse med unge og sport Strammere markedsføringsregler Hindre indirekte reklame i f.eks. modebilleder, filmbranchen. Forbud mod skuespillere, modeller mv., der ryger Ændrede markedsføringsregler, fx begrænsning af reklamer for usunde fødevareprodukter (rettet mod børn) Fjernelse af specialtilbud på sukkerprodukter, kiks og kager (rabat ved storkøb) Krav til butikker Offentlige tilbud Regler for indpakning af usunde produkter Understøtte den positive Begrænse tilgængeligheden adfærd, begrænse fristelserne af alkohol, fx via strengere regler for salg i almindelige butikker eller via oprettelsen af et systembolag Forbud mod alkoholprodukter (blandingsprodukter såsom bacardi breezer), der henvender sig til unge. Kontrol med kiosker Begrænse tilgængeligheden af tobak Fjerne tobaksudsalg i supermarkeder og kiosker. Gøre tobak mindre synligt / usynligt i butikker Begrænse rulletrapper el. sætte hastigheden ned. Flytte elevatorer om bagerst i bygningen, begrænse dem til handicappede, barnevogne mv. Regler om indpakning Krav til indretning af dagligvarehandlen og belønning af supermarkeder for sund indretning Slik og usunde produkter placeret uden for børnehøjde Væk med slik i store mængder Forebyggelsesydelser til borgerne Sundhedscentre Hjælpe de socialt udsatte Centralisering og professionalisering af forebyggelsesarbejdet Patientrettede tilbud Pålægge læger, Gratis svømmekort til børn og apoteker, klinikker osv. ældre at gå ind i problematikken Attraktive idrætstilbud for alle befolkningsgrupper Gratis idrætstilbud Julemærkehjem for overvægtige børn Tilskud til sund kost til udsatte familier / gravide Julemærkehjem for overvægtige børn Mandag Morgen & TrygFonden 5

6 Fokus på risikogrupper Differentierede tilbud Krav om egen indsats før behandling Folk med for stort Bagerst i køen med alkoholforbrug bagerst i køen storrygere Bagerst i køen med fede Strukturelle ændringer Krav om rygestop som del af behandlingen, fx ved fertilitetsbehandling, operationer etc. Arbejdspladsen Indrette arbejdspladserne, så de understøtter sund adfærd Sundhedsforsikringer Ændring af skattereglerne, hvad angår sund fryns Trivselskonsulenter Alkoholpolitikker Rygepolitikker Rygestopkurser Forhindre passiv rygning Rygeforbud i arbejdstiden Motionsfaciliteter og andre former for trivselsfremmende tiltag Inddragelse af motionsforhold i overenskomstforhandlinger En time fri midt på dagen til motion Mad- og frugtordninger Inddragelse af kantineforhold i overenskomstforhandlinger Sundhedsgodkendelse af kantiner (som med hygiejne) Stresskurser Arbejdstider Helbredstjek på arbejdspladsen Sociale kampagneaktiviteter Fælles motionsordninger deltagelse i løb, løbeklubber og kampagner som Vi cykler på arbejde og Skridtkampagnen 1 times frokostpause, så der også er tid til at løbe en tur Varierede tilbud til forskellige medarbejdertyper Mandag Morgen & TrygFonden 6

7 Det offentlige rum Indrette det offentlige rum, så det understøtter sund adfærd Fjerne fristelserne, gøre den sunde adfærd lettere Begrænse antallet af alkoholbevillinger Rygning forbudt indendørs og hvor det er synligt udendørs, hvor menneskemængder samles, fx. Strøget, idrætsanlæg, strande osv. Gøre røg usynligt Sund og bevægelsesfremmende byplanlægning. Indrette det offentlige rum, så det indbyder til bevægelse. Flere og mere aktivitetsindbydende parker og grønne arealer. Placere trapper forrest i bygninger og flytte elevatoren væk fra umiddelbar synsvidde. Fremme et måltidskulturen: "Slow Food"-bevægelsen", spiseklubber blandt ældre Sund mad i idræts- og svømmehaller, på togstationer og motorvejsrestauranter Skoler og institutioner Indrette skoler og daginstitutioner, så de understøtter sund adfærd Uddannelse til lærere og pædagoger, så de er rustede til det sundhedsfremmende arbejde Pointgivning af skolernes sundhedsniveau - offentliggjort på skolernes hjemmesider Kollektive aftaler mellem forældrene i en skoleklasse Rygning forbudt for alle overalt Kollektive aftaler mellem forældrene i en skoleklasse Gøre bilkørsel dyrere og sværere end i dag, gøre det er hurtigere og lettere at gå og cykle. Grøn bølge på cykelstierne. Øge antallet af gymnastiktimer Faste madordninger i i skolen. skoler og børnehaver Længere frikvarterer, bedre og mere spændende udendørsområder, der indbyder til bevægelse. Ansætte en idrætslærer mere i i stedet for en pædagog og indføre flere idrætstimer ved at tage tid fra skolefritidsordninger Kroppen på skoleskemaet kropseksperimentarium i skolerne Partnerskaber mellem kommunale skoler og lokale idrætsforeninger/sportsklubber Gratis frugtordninger i skolen Vandautomater med iskoldt vand på alle skoler Mere undervisning i ernæringsfysiologi og praktisk madlavning. Fjerne udgangsretten, så eleverne tvinges til at spise på skolen Sundhedsgodkendelse af kantiner Sukkerrestriktioner Mandag Morgen & TrygFonden 7

8 Hjemmet Skabe velfungerende rammer for familierne Skabe tid og rum til det sunde liv Fokus på passiv rygning i hjemmet beskytte børn og andre, der kommer på besøg Partnerskaber mellem virksomheder og lokale institutioner i forhold til lån af sportshaller og idrætsfaciliteter En times frokostpause Sociale sammenhænge Social kontrol Ændring af sociale traditioner i sundere retning Bruge en form for social kontrol, for at hjælpe folk til at nå de mål, de stræber efter Medicinsk behandling / alternativ behandling Anonyme Alkoholikere Tilbud om alternativer til alkohol ved sociale lejligheder, fx frugtjuice og kaffedrikke Udbredelse af alkoholfrie sociale normer i samfundet, f.eks. at der ikke må drikkes i trafikken, på arbejdet, i omgangen med børn Personlig rygestophjælp Klubber, hvor unge indgår kontrakt, hvor de skriver under på ikke at ryge. Forbud mod at vise rygning Normer om røgfrie indendørs miljøer og rygning nær børn Personlige trænere Etablering af ældreidræt, handicapidræt, kvindeidræt. Bevare cykelkulturen Etablering af motionsklubber, støtte til motionsidræt Vægtvogterne Julemærkehjem Fremme en ordentlig måltidskultur fastholde fælles måltider og undgå at overgå til færdigmad/tvmad osv. Holde TV et ude af køkkenet. Afvænning Alternativ behandling Medicinsk Socialt Krav om autorisation Coaching og livsstil Antabus Midler, der afvænner: NRT, Zyban Midler, der substituerer: Nicorette Doping til særligt muskelsvage Funktionelle fødevarer Ebeltoft kurcenter for dødeligt overvægtige: coaching og livsstil Mandag Morgen & TrygFonden 8

Huset Mandag Morgen. Resultater fra fire fokusgruppeinterview om sundhed og forebyggelse

Huset Mandag Morgen. Resultater fra fire fokusgruppeinterview om sundhed og forebyggelse Huset Mandag Morgen Resultater fra fire fokusgruppeinterview om sundhed og forebyggelse Rostra Research A/S oktober 2007 Indledning og metode 2 Baggrund og formål 3 Metode 3 Analytisk fremgangsmåde 4 Spørgeguide

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Er sundhed et personligt valg?

Er sundhed et personligt valg? Nyhedernes Tænketank - et debatoplæg om forebyggelse i Danmark Debatoplægget er udarbejdet på opdrag fra 2 - et debatoplæg om forebyggelse i Danmark Udgivet af Huset Mandag Morgen og TrygFonden Copyright

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE

GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE Sundhedsstyrelsen Dokumenttype Rapport endelig version Dato December 2009 GØR DET SUNDE VALG LET MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE INDSATSER I KOMMUNERNE AFSLUTTENDE AFRAPPORTERING MULIGHEDER FOR STRUKTURELLE

Læs mere

Sundhedspr Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ofi l Region Ho veds taden

Sundhedspr Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ofi l Region Ho veds taden Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse Region Hovedstaden Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse Titel Copyright: Forfattere:

Læs mere

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Forord Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Århus har i 2008-2009 fået et KRAM i form af Århus Kommunes sundhedspolitik - "Vi vil gi' Århus et KRAM". Med denne rapport gives en status på

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere