SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER"

Transkript

1 SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen kan tilføje emner frem mod valget Konservativt valgoplæg 2013 Side 1

2 Indhold Derfor sidder vi i Borgerrepræsentationen... 3 Ni konservative principper... 4 Børnepolitik: Børnene skal lære noget i skolen... 6 Trafikpolitik: Trafikken skal flyde for ALLE trafikanter... 9 Beskæftigelse: Det skal altid betale sig at tage et job Integration: Indvandrerne skal blive en del af Danmark Sundhed: Det er din krop. Pas godt på den Socialområdet: Bedre hjælp til de svageste Kultur- og fritid: Vi værner om kulturarven og idrætten Erhvervspolitik: Virksomheder skaber vækst. Ikke kommunen Faktuelle oplysninger om Københavns Kommune Konservativt valgoplæg 2013 Side 2

3 Derfor sidder vi i Borgerrepræsentationen Konservative er Borgerrepræsentationens mest borgerlige parti. Vi har både en borgerlig værdipolitik med vægt på dansk kultur, og en borgerlig holdning til velfærdsydelser og økonomi. Københavns kommunalbestyrelse, Borgerrepræsentationen, bestemmer i høj grad over hverdagen for de mennesker, som bor i Københavns Kommune, og de titusindvis af andre borgere, der færdes i byen hver dag. Det er derfor et meget vigtigt arbejde. Vi betragter os selv om borger-repræsentanter og ikke kommune-repræsentanter. Der skal stilles større krav til kommunen på borgernes vegne. Vi forventer, at kommunen er sparsommelig og leverer høj kvalitet for borgernes skattekroner. Vi forventer også, at kommunen behandler borgerne med respekt og husker, at det er kommunen, der skal tjene borgerne og ikke omvendt. Vi lægger i vores politik vægt på, at København står ved sin kulturarv, og at vi både i vores erhvervs- og skolepolitik fremmer flid og dygtighed. Vi har i de følgende ni principper opsummeret vores politik. I de efterfølgende afsnit kan man læse uddybende om de enkelte politikområder. Konservativt valgoplæg 2013 Side 3

4 Ni konservative principper Sund økonomi. Stærke værdier Grundprincip 1. København skal være et af Europas stærkeste vækstområder, hvor det kan betale sig at arbejde og drive virksomhed Konkret politik Kommuneskatten skal sænkes minimum et procentpoint. Parkeringsafgifterne skal halveres. Grundskylden og dækningsafgiften skal afskaffes. Københavns pinligt dårlige erhvervsklima (nr. 70 ud af 98 kommuner) skal forbedres ved at lette afgifter, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre trafikforholdene. De offentlige udgifter skal holdes nede ved udlicitering og ved at kommunens effektiviseringskrav fordobles til 2% om året. (For yderligere besparelser se pkt. 8). Alle ledere skal have resultatløn og bedømmes på, om de opnår deres mål. Vi byder et stigende befolkningstal velkommen og skal udbygge byens kapacitet, så der er plads til de nye indbyggere. Vi har brug for mere metro, en havnetunnel og flere store veje og jernbaner. Vi har også brug for flere børneinstitutioner og folkeskoler til at klare det stigende børnetal og sikre, at forældre kan passe deres arbejde. 2. København skal være et kulturelt centrum og både passe godt på sin rige kulturarv og have en stærk moderne kulturscene 3. Kommunens skal hjælpe borgerne med at få hverdagen til at fungere. Ikke opstille hindringer for eksempelvis trafikken 4. Folkeskolens formål er, at børnene skal lære noget. Alle børn skal udfordres på det rette niveau og hjælpes til at finde og dyrke deres talenter 5. Målet med integrationspolitikken er at få indvandrerne til at blive en del af det danske samfund og forstå dansk kultur. Ikke at nedtone den Det skal prioriteres højt at renovere byen historiske bygninger. København skal tiltrække flere store kultur- og idrætsbegivenheder og skal gøres mere turistvenlig ved blandt andet at få opsat flere skilte til turistattraktionerne. Kommunen skal holde op med at chikanere byens bilister ved at nedlægge parkeringspladser, lukke og indsnævre centrale veje og hæve parkeringstaksterne. Daginstitutionerne skal ikke være lukket om sommeren, så kommunen kommer til at diktere, hvornår folk skal holde ferie. Borgerservice og idrætsanlæg skal have lang åbningstid Folkeskolens faglige niveau skal hæves. Skolelederne skal have resultatløn efter, hvor meget børnene lærer. Der skal foregå en større grad af niveaudeling, så alle børn udfordres på det rette niveau i hvert fag. Skolen skal stille krav til forældrene om, at børnene møder veludhvilede, mætte og med ordentlige manerer. Vi er imod heldagsskoler, som fratager børnene mulighed for en aktiv fritid og for at være sammen med deres familie om eftermiddagen. Vi byder privatskoler velkommen, fordi de giver konkurrence og giver forældrene et valg, hvis folkeskolen ikke er god nok. Rigtig integration kan kun ske på arbejdspladserne og i foreningslivet. Ikke gennem en kommunal integrationskonsulent. Konservativt valgoplæg 2013 Side 4

5 Børn skal have bedre undervisning i dansk, historie og samfundsfag i folkeskolen. Til gengæld skal vi ikke betale for modersmålsundervisning eller integrationsprojekter, som ikke får indvandrerne i kontakt med danskere. Vi skal ikke bruge offentlige midler på at fastholde indvandrere i deres gamle hjemlands kultur og parallelsamfund. Uanset befolkningssammensætningen i en bydel, skal folkeskolen basere sig på dansk kultur. Den skal eksempelvis følge de traditionelle kristne, danske helligdage og ikke ændre, hvordan kønnene omgås hinanden. Kommunen skal ikke bøje byggereglerne eller på anden måde favorisere opførelsen af bygninger fra fremmede religioner. Den skal naturligvis heller ikke give negativ særbehandling eller på nogen måde indskrænke religionsfriheden 6. Hjælpen til de svageste skal være bedre. Til gengæld skal færre have hjælp og flere klare sig selv. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, skal folk først og fremmest hjælpes til at kunne klare sig selv. 7. Københavnerne skal have bedre muligheder for et aktivt fritidsliv og der skal derfor bygges flere idrætsfaciliteter 8. Kommunens kerneydelser skal være gode. Til gengæld skal antallet af opgaver holdes nede. 9. Borgerrepræsentationen skal koncentrere sig om at gøre Københavns Kommune bedre. Ikke bruge tiden på udenrigs- eller landspolitik Narkomanerne skal have en behandlingsgaranti, så de straks kan komme i afvænning. Hjælpen til de hjemløse skal prioriteres højt, og vi støtter de frivillige sociale organisationer. Vi er derimod modstander af akutjob, som diskriminerer mellem forskellige grupper af arbejdsløse København skal som minimum op på landsgennemsnittet i antal idrætsanlæg, fodboldbaner o.lign. per borger, så vi kan afskaffe ventelisterne til eksempelvis at spille fodbold Der skal være gode folkeskoler, veje, plejehjem, daginstitutioner og idrætsanlæg. Til gengæld behøver vi ikke gratis internet til borgerne, tonsvis af nyttesløse integrationsprojekter, Ungdomshuset, kommunale hashcaféer, kommunal gældsrådgivning, gratis modersmålsundervisning, fodstøtter til cyklister, gratis skolemad, gratis fritidshjem, bogbusser, et trecifret antal kommunikationsmedarbejdere på Rådhuset, morgenvækning af skolebørn, heldagsskoler, akutjobs, et kommunalt begravelsesselskab, en kommunal gåpolitik, cykelkarmakampagner etc. Vi skal ikke spilde tiden på kommunalbestyrelsesmøderne med emner, som ligger uden for Borgerrepræsentationens kompetencer. Venstrefløjens gentagne forslag om at boykotte Israel eller opfordre Folketinget til at ændre narko- og prostitutionslovgivningen burde ikke få plads på dagsordenerne Konservativt valgoplæg 2013 Side 5

6 Børnepolitik: Børnene skal lære noget i skolen Vi har store forventninger til vores folkeskole. Det er den største og vigtigste institution i Danmark og kommunens klart vigtigste opgave. Den skal stå ved og bygge på de danske værdier og give børnene en sjov og ikke mindst lærerig skolegang, så de får mest muligt ud af de 10 år, de tilbringer på skolebænken. For både samfundet og for det enkelte barn er det vigtigt, at det faglige niveau højnes. Det har børnene fortjent. Åbenhed om resultater Der skal være fuld åbenhed om skolernes resultater. Det er ligesom alle andre steder vejen til at forbedre og udvikle sig. Resultaterne fra skolernes afgangsprøver, nationale tests og tilfredshedsundersøgelser skal være nemt tilgængelige for offentligheden ligesom folk nemt skal kunne se, hvad den samlede fraværsprocent er for elever og lærere på hver skole. Resultatløn til lærere og skoleledere Konservative har allerede fået indført resultatløn for skolelederne. Det vil vi fastholde. Vi vil også arbejde for, at lærerne får resultatløn. De lærere, der formår at få børnene til at trives og lære bedst, skal belønnes for deres indsats. Privatskoler er velkomne Vi ønsker, at folkeskolen skal være det naturlige valg for forældre og børn. Men vi byder også privatskoler velkommen i København. Tusindvis af børn har glæde og gavn af at gå i privatskole i København. Det skal vi ikke tage fra dem. Privatskolerne giver folk et valg og sikrer, at folkeskolerne hele tiden er nødt til at strenge sig an for at vinde konkurrencen om at tiltrække elever. Det er kun sundt. Vi skal derfor ikke tvinge forældrene til at vælge folkeskolen ved at bekæmpe privatskolerne. Det er helt forfejlet at forsøge at skære privatskolernes tilskud ned eller på andre måder bekæmpe dem. Børnene kan kun holdes i folkeskolerne ved, at vi hele tiden stræber efter at gøre dem bedre og bedre, så de ikke bliver overhalet af privatskolerne. Flere timer Børnene skal have mest muligt ud af deres skoletid. Timetallet bør derfor hæves, så vi kommer på niveau med andre lande. Det er særligt vigtigt at hæve timetallet i kernefagene dansk, matematik og historie, men der skal også være flere idrætstimer, så børnene får en sjov skolegang og kan få grundlagt sunde idrætsvaner i barndommen. Heldagsskoler er ikke løsningen Vi er ikke tilhænger af heldagsskoler, hvor børnene holdes i skole til langt ud på eftermiddagen og skolegangen blandes med fritidsaktiviteter. Børnene skal have fri, når dagens lektioner er overstået, Konservativt valgoplæg 2013 Side 6

7 så de selv og deres forældre kan bestemme, om de vil gå til fodbold, dans eller i fritidshjem. Det skal kommunen ikke bestemme. Lærerne skal undervise mere For at få råd til en bedre folkeskole er det helt afgørende, at lærernes timetal hæves, så det kommer på niveau med timetallet i andre lande. Danmarks Lærerforening har blokeret for dette i årevis, hvilket er en af hovedårsagerne til, at vores folkeskole er blandt verdens dyreste. Det må vi tage et opgør med. Lektiefri skoler gavner ikke indlæringen Lektier er sunde. De giver forældrene mulighed for at engagere sig i børnenes skolegang og lærer børnene at arbejde selvstændigt og studere på egen hånd. Derfor er vi modstander af lektiefri skoler. Danske værdier og kultur i den danske folkeskole Folkeskolen er den vigtigste kulturbærende institution i Danmark. Det er i høj grad her børnene lærer den danske historie og kultur at kende. Sådan skal det også være fremover. København er ikke en tilfældig by. Det er Danmarks hovedstad, og børnene skal naturligvis kende deres egne og det danske samfunds rødder. Det er den eneste måde at forstå, hvorfor Danmark ser ud, som det gør. Uanset om man har danske forældre eller ej. Vi betragter det som en selvfølgelighed, at danske folkeskoler eksempelvis følger den danske kalender i stedet for at holde fri på fremmede religioners helligdage, ligesom det er en selvfølgelighed, at danske folkeskoler lægger vægt på dansk historie, danske sange og dansk litteratur. Folkeskolens værdigrundlag skal ikke være multikulturelt. Danske børn skal have en solid viden om fremmede religioner og historie og kultur i andre lande, og vi opfordrer alle unge til at rejse ud og se verden. Men folkeskolen skal bygge på danske traditioner og værdier. Man bliver ikke bedre til at begå sig internationalt af at være rodløs. Modersmålsundervisningen hindrer god integration Folkeskolen skal integrere børn med indvandrerbaggrund ikke fastholde dem i parallelsamfund. Alle ressourcer i sprogundervisningen skal derfor gå til at lære børnene dansk. Modersmålsundervisning må stå for forældrenes egen regning. Det er ikke en opgave for det danske samfund at lære børn arabisk i folkeskolen. Konkret foreslår vi derfor at: Den resultatløn for skolelederne, som Konservative har fået indført i København, udvides til også at gives til lærerne. Resultatlønnen skal gives til de lærere, som hæver børnenes faglige niveau samtidig med at børnene trives i skolen Der oprettes et website med oversigt over alle nøgletal for folkeskolerne i København, så der er fuld åbenhed Privatskolernes tilskud fastholdes Timetallet hæves i dansk, matematik, historie, samfundsfag og idræt Konservativt valgoplæg 2013 Side 7

8 Heldagsskolerne nedlægges Lektiefri skolegang afskaffes Folkeskolerne holder fast i at eksempelvis skolernes fridage og omgangen mellem kønnene baseres på danske normer og kultur Offentligt betalt modersmålsundervisning afskaffes og erstattes af flere dansktimer til indvandrerbørnene Konservativt valgoplæg 2013 Side 8

9 Trafikpolitik: Trafikken skal flyde for ALLE trafikanter København skal forblive en levende by i bevægelse. Derfor er det vigtigt, at det er let og hurtigt at færdes i København. Man skal frit og uden tvang kunne vælge sit transportmiddel, og der skal være plads til både gående, cyklister og bilister. Bilerne skal ikke tvinges ud af byen, hverken med betalingsring, restriktioner eller ved at nedlægge parkeringspladser og hæve taksterne. Forudsætningen for en attraktiv by, hvor det er godt at leve, drive erhverv og være turist, er, at det er let og hurtigt at komme rundt. Vi skal have en havnetunnel, der kan lede megen trafik udenom eller under byen, så gaderne kan lettes for forurening og unødvendig transittrafik, og så gaderne kan bruges til lokaltrafik. Metroen skal udbygges med ekstralinjer, så man kan komme på tværs af byen, og så flere bydele kobles på metroen. Det skal være let og hurtigt at skifte mellem transporttyperne. Det skal være muligt at medbringe cykel i både metro og S-tog til en lav pris. Der skal være parkering ved stationerne (park and ride) til både biler og cykler, samt mulighed for en kombi-billet. Længden af den samlede rejsetid fra dør til dør har stor betydning for valg af transportform. Der skal også være respekt for, at man for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, kan have særlige transportbehov. Det skal også være lettere at færdes med barnevogn og klapvogn, når man er afhængig af den kollektive trafik i hverdagen. Derfor bør Metroens afgange sættes op, så togene kører hyppigere, og ingen behøver at gå forgæves. Parkering Der skal være parkeringspladser til københavnerne, så man ikke skal spilde tid, benzin og udstødning på at cirkulere rundt efter en ledig parkeringsplads. Der skal være flere parkeringspladser i brokvartererne, gerne under jorden, så vejene kan bruges til at køre på. Cykler Investeringer i cyklisme skal generelt ske der, hvor det kommer flest til gavn. Byen skal udbygges med flere cykelruter, så man kan komme hurtigt frem fx langs grønne områder, hvor der ofte er mindre forurening og mere trafiksikkert. Der skal laves flere ruter over havnen, så byen bindes sammen på tværs af vandet. Med nye kommercielt drevne bycykler skal det være let at komme rundt at opleve byens liv og puls på tæt hold. Renere og smukkere København har en unik beliggenhed ved vandet. Vi skal fremhæve byens fortrin og vise dens format. Vi skal have en ren by, hvor der hurtigt og konsekvent tages hånd om affald og graffiti. Der skal være toiletter til rådighed ikke kun for kendere, men byens gæster skal også hurtigt kunne finde sig et rent toilet, når behovet melder sig. Konservativt valgoplæg 2013 Side 9

10 København skal være grøn Byen skal ikke kun være grøn i sit valg af energikilde. Byens pladser, torve og rabatter må ikke ligne en forsømt forhave, men skal være præsentable og vise, at vi er en by med selvrespekt. Byen skal indrettes, så den er både funktionel og smuk. Byens forberedelser på klimaændringer og øget nedbør skal tænkes ind i arkitektur og byplanlægning, så oversvømmelser hurtigt ledes væk og ikke lammer byen. Byens grønne områder skal i stigende grad indrettes, så de kan absorbere evt. store regnmængder og bruges til afledning af regnvand, bl.a. ved at nye anlæg anlægges dybt og under terræn, så de midlertidigt kan oversvømmes, frem for at boliger, stationer og veje skal stå under vand. Der skal laves en prioriteringsplan, så de centrale og vitale dele af byen hurtigt tømmes ved oversvømmelser. Konkret foreslår vi derfor: Man skal kunne parkere ved sin egen bolig Man skal kunne krydse København på maksimum 30 minutter uanset transportmiddel København skal have en havnetunnel Hvis man har betalt for en parkeringslicens, skal der også være en parkeringsplads ellers skal den oprettes i det kvarter, hvor den skal bruges Nørrebrogade og Amagerbrogade skal være åbne for trafik Vi modsætter os lukning af flere gader Ved ethvert vejarbejde skal der anvises en alternativ og reel rute Københavns City skal have mulighed for at holde døgnåbent en international by lukker ikke ved solnedgang København skal være en ren by og det er også dit ansvar Mere Metro i stedet for flere letbaner Konservativt valgoplæg 2013 Side 10

11 Beskæftigelse: Det skal altid betale sig at tage et job Det skal altid kunne betale sig at tage et job frem for at være på offentlig forsørgelse. Al kommunal indsats på beskæftigelsesområdet skal have klart fokus på ordinær beskæftigelse og at blive selvforsørgende. De kommunale jobcentre skal til enhver tid kunne servicere virksomhederne, når de efterspørger konkret arbejdskraft, så flere kan flyttes fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse. Selvforsørgelse giver selvtillid og selvværd. Målrettet og hurtig hjælp Kommunen skal hurtigt følge op over for personer, der modtager sygedagpenge, så de hurtigt hjælpes tilbage i ordinær beskæftigelse. Hvis der er behov for helbredsundersøgelser og behandling, skal de hjælpes straks, så de ikke risikerer at miste deres job. Ingen må miste deres job pga. forhold i de kommunale Jobcentre. Både ansatte og virksomheder har en klar interesse i, at den ansatte hurtigt hjælpes tilbage i eget job eller andet job i virksomheden, hvor der tages de nødvendige skånehensyn. Straksaktivering Der skal indføres straksaktivering for alle kontanthjælpsmodtagere, så alle der modtager hjælp fra kommunen skal yde en indsats til samfundet som gengæld. Det vil hjælpe kontanthjælpsmodtagere til at blive fortrolige med at være på en arbejdsplads, og det vil kunne forebygge, at nogen vælger passiv forsørgelse som levevej. Kontanthjælpsmodtagerne vil kunne løse kommunale serviceopgaver, som ikke løses i dag, og som ikke prioriteres under en højkonjunktur, hvor alle er i ordinært arbejde. Projektmageri Projektmageriet skal begrænses, og alle kommunale midler skal målrettes ordinær ansættelse. Der bruges i dag penge på meningsløse kurser for ledige. Al aktivitet for de ledige skal have et klart og konkret mål: Ordinær beskæftigelse. Konsekvens overfor snyd Der skal være en konsekvent og hurtig håndtering af de personer, som ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller som snyder sig til offentlig forsørgelse. Det er vigtigt både for den ledige og for skatteyderne generelt, at kommunen hurtigt tager hånd om de episoder, hvor ledige reelt ikke kan eller vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konservativt valgoplæg 2013 Side 11

12 Integration: Indvandrerne skal blive en del af Danmark Integration i det danske samfund sker med stor succes på arbejdsmarkedet og i idrætslivet, hvor personer med forskellig baggrund deltager på ligeværdige vilkår. Al kommunal integration skal have fokus på ordinær beskæftigelse og at blive selvforsørgende det gælder både for børn, unge og voksne. Målet med enhver integrationsindsats er at blive i stand til at klare sig selv. I gennem mange år har Københavns Kommune brugt millioner af kroner på håbløse integrationsprojekter, hvor der hverken har været styr på økonomi, målsætning eller resultatopfølgning. Denne misbrug af skattekronerne skal stoppes, således at projekterne målrettes, der opsættes konkrete mål for hvert projekt, og der er konsekvens, hvis målene ikke indfris. Det langsigtede mål med integrationen er at få indvandrerne til at blive en fuldbyrdet del af det danske fællesskab og identificere sig med Danmark som deres land. Det kan godt tage lang tid, måske generationer, men det er målet i sidste ende. Det skal naturligvis ikke ske med tvang men ved, at indvandrerne lærer om det danske samfund og bliver en del af det gennem arbejdsmarkedet, skolen og foreningslivet. Vi ønsker ikke parallelsamfund, hvor indvandrere bor sammen med andre indvandrere og holder fast i kulturen fra deres hjemland. Det er udtryk for mislykket integration, og det skal kommunen naturligvis ikke bidrage til. Ghettoer skal modarbejdes og der skal ikke gives kommunale tilskud til at fastholde hjemlandets kultur. Derfor går vi eksempelvis ikke ind for offentligt betalt modersmålsundervisning eller kommunalt betalte stormoskeer Konservativt valgoplæg 2013 Side 12

13 Sundhed: Det er din krop. Pas godt på den Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse er bedre end behandling. Både på den korte bane og den lange bane. Men vi har en kritisk tilgang til forebyggelse. Det skal virke, og det skal målrettes, hvor udfordringerne og gevinsten er størst. Det må aldrig udvikle sig til formynderi. Forebyggelse skal altid være et tilbud og ikke et diktat fra kommunen. Det er først og fremmest et personligt ansvar og et personligt valg at passe godt på sin egen krop. Det er vigtigt at få rigtigt fat i de unge, når vi taler forebyggelse, fordi effekten heraf vil give de unge den bedste start på voksenlivet. Vi skal derfor allerede i ungdommen forebygge livsstilsygdomme og misbrug af alkohol og rusmidler. Skolesystemet skal oplyse de unge om sundhed, så de bliver bevidste om betydningen. Det kan være med til at bryde negativ social arv og forebygge livsstilssygdomme og misbrug. Vi vil også arbejde for mere fysisk aktivitet i skolen. At bruge kroppen er nøglen til sundhed og trivsel. Derfor skal skolerne indrettes, så de matcher og stimulerer elevernes behov for fysisk udfoldelse. Det betyder bl.a. flere idrætsanlæg og flere integrerede idrætsløsninger i bylivet, der hvor de unge færdes. Tryg, effektiv, professionel pleje og genoptræning Hospitalerne er blevet effektive og mere produktive og udskriver borgerne meget hurtigt. Det stiller krav til den kommunale pleje og genoptræning. Den sundhedsfaglige indsats i kommunen skal derfor op i et højere gear. Både på kvaliteten og på effektiviteten. Borgerne skal kunne regne med hjælp til at kunne blive i stand til at kunne klare sig selv igen efter sygdom eller med at håndtere en kronisk lidelse. Borgerne skal være trygge og tilfredse ved den pleje og genoptræning, de modtager, når de er så syge, at de ikke kan selv. Plejen til døende og deres familier skal også være i top, og vi skal sikre de nødvendige palliative pladser og den rådgivning, der giver døende en værdig og personlig afslutning på livet. Hjemmeplejen skal være præget af et højt sundhedsfagligt niveau og vi tolererer ikke medicinfejl, liggesår eller utilsigtede hændelser, der ødelægger livskvalitet og førlighed for dem, det går ud over. De nuværende sundhedshuse skal udvikles, udbygges og forbedres. Indenfor hospitalsområdet ser vi en udvikling med færre og mere specialiserede hospitaler. De kommunale sundhedsopgaver er i fortsat vækst særligt på genoptræning, rådgivning og vejledning - helst på en måde, hvor borgerne bruger sundhedshusene, før de bliver syge. Det betyder at det er nødvendigt at styrke det nære sundhedsvæsen på en innovativ måde. Derfor vil vi styrke udviklingen af sundhedshuse, der møder Konservativt valgoplæg 2013 Side 13

14 borgerne, hvor de er og løfter sundheden på en målrettet og effektiv måde. Bl. a. vil vi, at borgerne oplever et besøg på et sundhedshus som effektivt og fleksibelt. At holde sig selv sund er primært et personligt ansvar og derfor skal hjælp, råd og vejledning foregå med respekt for borgernes behov og ønsker og på en måde, der fokuserer på resultater for den enkelte. Konservativt valgoplæg 2013 Side 14

15 Socialområdet: Bedre hjælp til de svageste Velfærdsstaten giver hjælp til alt for mange mennesker, men ofte glemmes dem, der har allermest brug for hjælp. Det kan vi ikke være bekendt. Behandlingsgaranti til narkomaner Konservative har i hele denne valgperiode presset på for at få en behandlingsgaranti til narkomanerne, så de kan komme i afvænning, straks de henvender sig, i stedet for at skulle vente op til 14 dage. Vi er helt uforstående overfor, at venstrefløjen har afvist at prioritere dette. Bedre hjælp og botilbud til psykisk syge Der skal være flere plejepladser til demente og alkoholskadede borgere over og under 65 år. Hjælpen til psykisk syge har længe været underprioriteret. Alle siger, de ønsker hjælp til psykisk syge, men når der skal prioriteres til budgetforhandlingerne, sker det ikke. Vi ønsker at prioritere hjælpen på bekostning af integrationsmidler og penge til at lukke veje. Der skal være sammenhæng mellem behandlingen i Regionen og opfølgning og rehabilitering af de psykisk syge i kommunen. Der er brug for øget indsats for sindslidende med misbrug, sindslidende som er svære at fastholde i behandling og hjemløse med sindslidelser. Og der er brug for plejepladser til psykisk syge og alkoholskadede borgere der ikke kan tage vare på sig selv. Unge med misbrugsproblemer Vi vil prioritere en målrettet indsats mod unge med misbrugsproblemer og hjælpe dem ud af misbruget og ind i uddannelsessystemet. Konservative arbejder derfor for flere kollegieværelser til denne gruppe. Frivillige organisationer skal støttes De frivillige organisationer skaber netværk og hjælper, hvor det offentlige ikke har tilbud. Deres indsats overfor blandt andet de hjemløse er uvurderlig. Konservative ønsker at styrke frivillige initiativer og knowhow. Kommunens rolle skal derfor mere være formidlende. Relevante frivillige organisationer bør også kunne få plads i Sundhedshusene og på plejehjemmene. Konservativt valgoplæg 2013 Side 15

16 Kultur- og fritid: Vi værner om kulturarven og idrætten Det Konservative Folkeparti er et kulturbærende parti. Alt handler ikke om penge. Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet, sammenhængskraft og integration. Tilstedeværelse af kultur- og idrætstilbud gør også byen attraktiv for borgere, erhvervsliv og turisme. Vi ønsker København markedsført som en hovedstad med en rig kulturarv og kulturscene. Pas godt på de historiske bygninger Københavns tusindårige historie har efterladt mange fantastiske historiske bygninger i byen. Dem skal vi passe godt på. Vi har i denne valgperiode særligt kæmpet for Thorvaldsens Museum, som vi har skaffet penge til. Vi ønsker også, at de historiske og arkitektoniske bygninger lyses op om natten, og at der kommer digitale ruter rundt i byen, hvor man let og enkelt kan høre om bygningernes, pladsernes og byens historie og udvikling. Kulturnat flere gange om året Kulturnatten er en bragende succes. Mange steder er der lange køer for at komme ind. Derfor ser vi gerne konceptet udvidet til flere gange om året. Kierkegaard, H.C. Andersen, Holberg, Bohr og de andre giganter Når det er 200 år siden, Søren Kierkegaard blev født, skal det selvfølgelig fejres i hans by. Det kan blive en festdag for byens borgere og tiltrække turister. Det bør også fremgå med tydelig skiltning, hvor de store personligheder i byens historie har boet og færdedes. Idræt Når vi sammenligner os med andre danske byer, har vi desværre langt færre idrætshaller og fodboldbaner pr borger. Vi skal som minimum op på landsgennemsnittet. Derfor skal vi hele tiden have fokus på udbygning af idrætsfaciliteter, ligesom vi ved byplanlægning skal sikre, at der planlægges og bygges idrætsfaciliteter. Vi konservative har da også fastholdt kravet om, at når der bygges en ny skole, skal der samtidig bygges en idrætshal. Foreningslivet Foreningerne i København gør et stort arbejde, og Konservative ønsker gode vilkår for foreningslivet. Det er sundt at engagere sig og udover selve aktiviteten i foreningen, skaber foreningsliv netværk og sammenhængskraft. Vi ønsker at fjerne midler fra det autonome miljø og i stedet prioritere det åbne almene foreningsliv. Der må dog være minimumskrav til foreningernes størrelse, så to mennesker ikke kan kalde sig en forening og modtage støtte. Folkeoplysning Konservativt valgoplæg 2013 Side 16

17 På folkeoplysningsområdet er der i de senere år i København blevet færre midler pr borger. Det er vigtigt at holde fast i folkeoplysningen som en demokratiskabende og sammenhængsskabende kraft i samfundet. Vi vil prioritere midlerne, så de bruges bedst muligt og med folkeoplysning som sigte. Bibliotekerne Bibliotekerne skal bevares ude i bydelene. Nærhed er en kvalitet. Så længe folk bruger de små biblioteker, skal de bevares. Mange steder kan man lægge eksempelvis folkeoplysning og borgercentre på bibliotekerne og dermed spare penge. Bevillingspolitik Vi ønsker en bedre plan for udbredelse af nattelivet i København. Vi ønsker et mangfoldigt restaurationsliv og natteliv. Men i øjeblikket breder det sig ukontrollabelt, fordi København ikke har haft en restaurationsplan. Vi vil arbejde for en bedre gennemskuelig plan for natteliv, så restauratører og borgere kan disponere efter det. På lang sigt bør nattelivet samles i centre rundt omkring i byen. En eller flere københavnske bylivscentre ligesom Jomfru Ane Gade i Aalborg vil være til gavn for både nattelivet og naboerne. Konservativt valgoplæg 2013 Side 17

18 Erhvervspolitik: Virksomheder skaber vækst. Ikke kommunen. Det skal være nemt at være virksomhed i København Udgangspunktet for vores erhvervspolitik er, at det er virksomhederne, der skaber velstand og vækst. Ikke kommunen. Kommunens hovedopgave er at undgå at forhindre vækst. Erhvervslivet skal ikke generes med et utal af skatter, afgifter, bureaukrati og andre forhindringer for det frie initiativ. Derudover er den vigtigste erhvervspolitik at sørge for, at byen fungerer effektivt, så borgere og virksomheder kan få mest muligt ud af deres tid. Vejene skal være i orden og børnepasningen skal fungere, så folk kan passe deres arbejde. En god folkeskole vil også på lang styrke væksten i København. Endelig kan kommunen bidrage til økonomisk vækst ved at tiltrække store sports- og kulturarrangementer til København og sørge for, at byen er attraktiv for turister. Mere konkurrence og udbud Vi er tilhængere af konkurrence. Den, der bedst og billigst kan løse en opgave, skal gøre det. Derfor er vi tilhænger af, at flere store kommunale opgaver sendes i udbud. Vi vil gerne have flere private aktører og ser private børnehaver og skoler som en berigelse snarere end et problem. De private aktører giver borgerne et valg og sikrer, at det offentlige får konkurrence på både pris og kvalitet. Det er usundt, hvis det offentlige har monopol og ikke bliver udfordret. Sociale klausuler er asociale Vi er modstandere af de såkaldte sociale klausuler, hvor virksomheder udover at overholde loven også kan pålægges at registrere, om de tager imod lærlinge, overholder fagforeningsaftaler og lignende. Det er bureaukratisk og begrænser konkurrencen, hvis kun virksomheder, der i Borgerrepræsentationens øjne opfører sig politisk korrekt, må løse kommunale opgaver. Kommunen skal ikke drive privat virksomhed Kommunen skal kun løse opgaver, som ikke kan klares kommercielt. Kommunen skal generelt ikke udvide sine aktiviteter, og den skal i særdeleshed ikke kaste sig over opgaver, som private virksomheder allerede løser i dag. Derfor har vi altid sagt nej til venstrefløjens forslag om at oprette kommunale begravelsesselskaber, udbyde gratis internet og lignende. En by med liv København skal være en åben by. Turisterne skal ikke komme til en lukket dør. I City skal der være muligheder for, at restauranter, butikker og forlystelser kan holde længere åbent. Konkret foreslår vi at: Kommuneskatten sættes ned, således at den er blandt landets tre laveste eller med mindst 1 % i de kommende 4 år. Konservativt valgoplæg 2013 Side 18

19 Minimum halvdelen af de kommunale erhvervsafgifter afskaffes og det samlede provenu sænkes Sociale klausuler afskaffes Flere opgaver sendes i udbud Kommunen sætter som mål, at der skal være flere private daginstitutioner og børnehaver Kommunen opsætter konkrete mål for sagsbehandlingstiderne og bringer dem ned Konservativt valgoplæg 2013 Side 19

20 Faktuelle oplysninger om Københavns Kommune København er en kommune i vækst: Indbyggertal 2012: der ventes en tilvækst på personer indtil 2025 Befolkningstilvækst pr. måned: personer Skatteprocent 2013: 23,8 vi er landets 9. billigste skattekommune Grundskyldspromille (ejendomsskat) 2013: 34 vi er den dyreste kommune i landet og ligger på det maksimale niveau Dækningsafgift i promille (kommunalselskabsskat) 2013: 9,8 blandt landets højeste og tæt på maksimum på 10. Nye skoler - der er ved at blive bygget fire nye folkeskoler i København Nye daginstitutioner - der indvies en ny daginstitution hver måned for at dække behovet som følge af befolkningstilvæksten og sådan har det været de sidste syv år. Mere Metro Citymetroringen indvies i 2018 med 17 nye Metro-stationer. I 2019 indvies en ny Metrolinje til Nordhavnen. Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsgiver med over ansatte. Københavns budget er på 37,8 mia. kr. i 2013 heraf er ca. 25 mia. kr. til service/skoler, børneinstitutioner m.v.), 10 mia. kr. til overførsler (fx kontanthjælp, boligstøtte m.v.), samt 2,8 mia. kr. til anlægsudgifter. København er anerkendt som verdens bedste cykelby i dag cykler over 50 % af dem, der bor i København til arbejde eller uddannelse. Konservativt valgoplæg 2013 Side 20

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp.

Sørger for, at ældre, syge og udsatte får den nødvendige omsorg, pleje og hjælp. Det talte ord gælder Borgmester Carl Christian Ebbesens tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2015 28. august 2014 Verdens bedste by. Det er København. For tredje år i træk har magasinet

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere