SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER"

Transkript

1 SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen kan tilføje emner frem mod valget Konservativt valgoplæg 2013 Side 1

2 Indhold Derfor sidder vi i Borgerrepræsentationen... 3 Ni konservative principper... 4 Børnepolitik: Børnene skal lære noget i skolen... 6 Trafikpolitik: Trafikken skal flyde for ALLE trafikanter... 9 Beskæftigelse: Det skal altid betale sig at tage et job Integration: Indvandrerne skal blive en del af Danmark Sundhed: Det er din krop. Pas godt på den Socialområdet: Bedre hjælp til de svageste Kultur- og fritid: Vi værner om kulturarven og idrætten Erhvervspolitik: Virksomheder skaber vækst. Ikke kommunen Faktuelle oplysninger om Københavns Kommune Konservativt valgoplæg 2013 Side 2

3 Derfor sidder vi i Borgerrepræsentationen Konservative er Borgerrepræsentationens mest borgerlige parti. Vi har både en borgerlig værdipolitik med vægt på dansk kultur, og en borgerlig holdning til velfærdsydelser og økonomi. Københavns kommunalbestyrelse, Borgerrepræsentationen, bestemmer i høj grad over hverdagen for de mennesker, som bor i Københavns Kommune, og de titusindvis af andre borgere, der færdes i byen hver dag. Det er derfor et meget vigtigt arbejde. Vi betragter os selv om borger-repræsentanter og ikke kommune-repræsentanter. Der skal stilles større krav til kommunen på borgernes vegne. Vi forventer, at kommunen er sparsommelig og leverer høj kvalitet for borgernes skattekroner. Vi forventer også, at kommunen behandler borgerne med respekt og husker, at det er kommunen, der skal tjene borgerne og ikke omvendt. Vi lægger i vores politik vægt på, at København står ved sin kulturarv, og at vi både i vores erhvervs- og skolepolitik fremmer flid og dygtighed. Vi har i de følgende ni principper opsummeret vores politik. I de efterfølgende afsnit kan man læse uddybende om de enkelte politikområder. Konservativt valgoplæg 2013 Side 3

4 Ni konservative principper Sund økonomi. Stærke værdier Grundprincip 1. København skal være et af Europas stærkeste vækstområder, hvor det kan betale sig at arbejde og drive virksomhed Konkret politik Kommuneskatten skal sænkes minimum et procentpoint. Parkeringsafgifterne skal halveres. Grundskylden og dækningsafgiften skal afskaffes. Københavns pinligt dårlige erhvervsklima (nr. 70 ud af 98 kommuner) skal forbedres ved at lette afgifter, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre trafikforholdene. De offentlige udgifter skal holdes nede ved udlicitering og ved at kommunens effektiviseringskrav fordobles til 2% om året. (For yderligere besparelser se pkt. 8). Alle ledere skal have resultatløn og bedømmes på, om de opnår deres mål. Vi byder et stigende befolkningstal velkommen og skal udbygge byens kapacitet, så der er plads til de nye indbyggere. Vi har brug for mere metro, en havnetunnel og flere store veje og jernbaner. Vi har også brug for flere børneinstitutioner og folkeskoler til at klare det stigende børnetal og sikre, at forældre kan passe deres arbejde. 2. København skal være et kulturelt centrum og både passe godt på sin rige kulturarv og have en stærk moderne kulturscene 3. Kommunens skal hjælpe borgerne med at få hverdagen til at fungere. Ikke opstille hindringer for eksempelvis trafikken 4. Folkeskolens formål er, at børnene skal lære noget. Alle børn skal udfordres på det rette niveau og hjælpes til at finde og dyrke deres talenter 5. Målet med integrationspolitikken er at få indvandrerne til at blive en del af det danske samfund og forstå dansk kultur. Ikke at nedtone den Det skal prioriteres højt at renovere byen historiske bygninger. København skal tiltrække flere store kultur- og idrætsbegivenheder og skal gøres mere turistvenlig ved blandt andet at få opsat flere skilte til turistattraktionerne. Kommunen skal holde op med at chikanere byens bilister ved at nedlægge parkeringspladser, lukke og indsnævre centrale veje og hæve parkeringstaksterne. Daginstitutionerne skal ikke være lukket om sommeren, så kommunen kommer til at diktere, hvornår folk skal holde ferie. Borgerservice og idrætsanlæg skal have lang åbningstid Folkeskolens faglige niveau skal hæves. Skolelederne skal have resultatløn efter, hvor meget børnene lærer. Der skal foregå en større grad af niveaudeling, så alle børn udfordres på det rette niveau i hvert fag. Skolen skal stille krav til forældrene om, at børnene møder veludhvilede, mætte og med ordentlige manerer. Vi er imod heldagsskoler, som fratager børnene mulighed for en aktiv fritid og for at være sammen med deres familie om eftermiddagen. Vi byder privatskoler velkommen, fordi de giver konkurrence og giver forældrene et valg, hvis folkeskolen ikke er god nok. Rigtig integration kan kun ske på arbejdspladserne og i foreningslivet. Ikke gennem en kommunal integrationskonsulent. Konservativt valgoplæg 2013 Side 4

5 Børn skal have bedre undervisning i dansk, historie og samfundsfag i folkeskolen. Til gengæld skal vi ikke betale for modersmålsundervisning eller integrationsprojekter, som ikke får indvandrerne i kontakt med danskere. Vi skal ikke bruge offentlige midler på at fastholde indvandrere i deres gamle hjemlands kultur og parallelsamfund. Uanset befolkningssammensætningen i en bydel, skal folkeskolen basere sig på dansk kultur. Den skal eksempelvis følge de traditionelle kristne, danske helligdage og ikke ændre, hvordan kønnene omgås hinanden. Kommunen skal ikke bøje byggereglerne eller på anden måde favorisere opførelsen af bygninger fra fremmede religioner. Den skal naturligvis heller ikke give negativ særbehandling eller på nogen måde indskrænke religionsfriheden 6. Hjælpen til de svageste skal være bedre. Til gengæld skal færre have hjælp og flere klare sig selv. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, skal folk først og fremmest hjælpes til at kunne klare sig selv. 7. Københavnerne skal have bedre muligheder for et aktivt fritidsliv og der skal derfor bygges flere idrætsfaciliteter 8. Kommunens kerneydelser skal være gode. Til gengæld skal antallet af opgaver holdes nede. 9. Borgerrepræsentationen skal koncentrere sig om at gøre Københavns Kommune bedre. Ikke bruge tiden på udenrigs- eller landspolitik Narkomanerne skal have en behandlingsgaranti, så de straks kan komme i afvænning. Hjælpen til de hjemløse skal prioriteres højt, og vi støtter de frivillige sociale organisationer. Vi er derimod modstander af akutjob, som diskriminerer mellem forskellige grupper af arbejdsløse København skal som minimum op på landsgennemsnittet i antal idrætsanlæg, fodboldbaner o.lign. per borger, så vi kan afskaffe ventelisterne til eksempelvis at spille fodbold Der skal være gode folkeskoler, veje, plejehjem, daginstitutioner og idrætsanlæg. Til gengæld behøver vi ikke gratis internet til borgerne, tonsvis af nyttesløse integrationsprojekter, Ungdomshuset, kommunale hashcaféer, kommunal gældsrådgivning, gratis modersmålsundervisning, fodstøtter til cyklister, gratis skolemad, gratis fritidshjem, bogbusser, et trecifret antal kommunikationsmedarbejdere på Rådhuset, morgenvækning af skolebørn, heldagsskoler, akutjobs, et kommunalt begravelsesselskab, en kommunal gåpolitik, cykelkarmakampagner etc. Vi skal ikke spilde tiden på kommunalbestyrelsesmøderne med emner, som ligger uden for Borgerrepræsentationens kompetencer. Venstrefløjens gentagne forslag om at boykotte Israel eller opfordre Folketinget til at ændre narko- og prostitutionslovgivningen burde ikke få plads på dagsordenerne Konservativt valgoplæg 2013 Side 5

6 Børnepolitik: Børnene skal lære noget i skolen Vi har store forventninger til vores folkeskole. Det er den største og vigtigste institution i Danmark og kommunens klart vigtigste opgave. Den skal stå ved og bygge på de danske værdier og give børnene en sjov og ikke mindst lærerig skolegang, så de får mest muligt ud af de 10 år, de tilbringer på skolebænken. For både samfundet og for det enkelte barn er det vigtigt, at det faglige niveau højnes. Det har børnene fortjent. Åbenhed om resultater Der skal være fuld åbenhed om skolernes resultater. Det er ligesom alle andre steder vejen til at forbedre og udvikle sig. Resultaterne fra skolernes afgangsprøver, nationale tests og tilfredshedsundersøgelser skal være nemt tilgængelige for offentligheden ligesom folk nemt skal kunne se, hvad den samlede fraværsprocent er for elever og lærere på hver skole. Resultatløn til lærere og skoleledere Konservative har allerede fået indført resultatløn for skolelederne. Det vil vi fastholde. Vi vil også arbejde for, at lærerne får resultatløn. De lærere, der formår at få børnene til at trives og lære bedst, skal belønnes for deres indsats. Privatskoler er velkomne Vi ønsker, at folkeskolen skal være det naturlige valg for forældre og børn. Men vi byder også privatskoler velkommen i København. Tusindvis af børn har glæde og gavn af at gå i privatskole i København. Det skal vi ikke tage fra dem. Privatskolerne giver folk et valg og sikrer, at folkeskolerne hele tiden er nødt til at strenge sig an for at vinde konkurrencen om at tiltrække elever. Det er kun sundt. Vi skal derfor ikke tvinge forældrene til at vælge folkeskolen ved at bekæmpe privatskolerne. Det er helt forfejlet at forsøge at skære privatskolernes tilskud ned eller på andre måder bekæmpe dem. Børnene kan kun holdes i folkeskolerne ved, at vi hele tiden stræber efter at gøre dem bedre og bedre, så de ikke bliver overhalet af privatskolerne. Flere timer Børnene skal have mest muligt ud af deres skoletid. Timetallet bør derfor hæves, så vi kommer på niveau med andre lande. Det er særligt vigtigt at hæve timetallet i kernefagene dansk, matematik og historie, men der skal også være flere idrætstimer, så børnene får en sjov skolegang og kan få grundlagt sunde idrætsvaner i barndommen. Heldagsskoler er ikke løsningen Vi er ikke tilhænger af heldagsskoler, hvor børnene holdes i skole til langt ud på eftermiddagen og skolegangen blandes med fritidsaktiviteter. Børnene skal have fri, når dagens lektioner er overstået, Konservativt valgoplæg 2013 Side 6

7 så de selv og deres forældre kan bestemme, om de vil gå til fodbold, dans eller i fritidshjem. Det skal kommunen ikke bestemme. Lærerne skal undervise mere For at få råd til en bedre folkeskole er det helt afgørende, at lærernes timetal hæves, så det kommer på niveau med timetallet i andre lande. Danmarks Lærerforening har blokeret for dette i årevis, hvilket er en af hovedårsagerne til, at vores folkeskole er blandt verdens dyreste. Det må vi tage et opgør med. Lektiefri skoler gavner ikke indlæringen Lektier er sunde. De giver forældrene mulighed for at engagere sig i børnenes skolegang og lærer børnene at arbejde selvstændigt og studere på egen hånd. Derfor er vi modstander af lektiefri skoler. Danske værdier og kultur i den danske folkeskole Folkeskolen er den vigtigste kulturbærende institution i Danmark. Det er i høj grad her børnene lærer den danske historie og kultur at kende. Sådan skal det også være fremover. København er ikke en tilfældig by. Det er Danmarks hovedstad, og børnene skal naturligvis kende deres egne og det danske samfunds rødder. Det er den eneste måde at forstå, hvorfor Danmark ser ud, som det gør. Uanset om man har danske forældre eller ej. Vi betragter det som en selvfølgelighed, at danske folkeskoler eksempelvis følger den danske kalender i stedet for at holde fri på fremmede religioners helligdage, ligesom det er en selvfølgelighed, at danske folkeskoler lægger vægt på dansk historie, danske sange og dansk litteratur. Folkeskolens værdigrundlag skal ikke være multikulturelt. Danske børn skal have en solid viden om fremmede religioner og historie og kultur i andre lande, og vi opfordrer alle unge til at rejse ud og se verden. Men folkeskolen skal bygge på danske traditioner og værdier. Man bliver ikke bedre til at begå sig internationalt af at være rodløs. Modersmålsundervisningen hindrer god integration Folkeskolen skal integrere børn med indvandrerbaggrund ikke fastholde dem i parallelsamfund. Alle ressourcer i sprogundervisningen skal derfor gå til at lære børnene dansk. Modersmålsundervisning må stå for forældrenes egen regning. Det er ikke en opgave for det danske samfund at lære børn arabisk i folkeskolen. Konkret foreslår vi derfor at: Den resultatløn for skolelederne, som Konservative har fået indført i København, udvides til også at gives til lærerne. Resultatlønnen skal gives til de lærere, som hæver børnenes faglige niveau samtidig med at børnene trives i skolen Der oprettes et website med oversigt over alle nøgletal for folkeskolerne i København, så der er fuld åbenhed Privatskolernes tilskud fastholdes Timetallet hæves i dansk, matematik, historie, samfundsfag og idræt Konservativt valgoplæg 2013 Side 7

8 Heldagsskolerne nedlægges Lektiefri skolegang afskaffes Folkeskolerne holder fast i at eksempelvis skolernes fridage og omgangen mellem kønnene baseres på danske normer og kultur Offentligt betalt modersmålsundervisning afskaffes og erstattes af flere dansktimer til indvandrerbørnene Konservativt valgoplæg 2013 Side 8

9 Trafikpolitik: Trafikken skal flyde for ALLE trafikanter København skal forblive en levende by i bevægelse. Derfor er det vigtigt, at det er let og hurtigt at færdes i København. Man skal frit og uden tvang kunne vælge sit transportmiddel, og der skal være plads til både gående, cyklister og bilister. Bilerne skal ikke tvinges ud af byen, hverken med betalingsring, restriktioner eller ved at nedlægge parkeringspladser og hæve taksterne. Forudsætningen for en attraktiv by, hvor det er godt at leve, drive erhverv og være turist, er, at det er let og hurtigt at komme rundt. Vi skal have en havnetunnel, der kan lede megen trafik udenom eller under byen, så gaderne kan lettes for forurening og unødvendig transittrafik, og så gaderne kan bruges til lokaltrafik. Metroen skal udbygges med ekstralinjer, så man kan komme på tværs af byen, og så flere bydele kobles på metroen. Det skal være let og hurtigt at skifte mellem transporttyperne. Det skal være muligt at medbringe cykel i både metro og S-tog til en lav pris. Der skal være parkering ved stationerne (park and ride) til både biler og cykler, samt mulighed for en kombi-billet. Længden af den samlede rejsetid fra dør til dør har stor betydning for valg af transportform. Der skal også være respekt for, at man for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, kan have særlige transportbehov. Det skal også være lettere at færdes med barnevogn og klapvogn, når man er afhængig af den kollektive trafik i hverdagen. Derfor bør Metroens afgange sættes op, så togene kører hyppigere, og ingen behøver at gå forgæves. Parkering Der skal være parkeringspladser til københavnerne, så man ikke skal spilde tid, benzin og udstødning på at cirkulere rundt efter en ledig parkeringsplads. Der skal være flere parkeringspladser i brokvartererne, gerne under jorden, så vejene kan bruges til at køre på. Cykler Investeringer i cyklisme skal generelt ske der, hvor det kommer flest til gavn. Byen skal udbygges med flere cykelruter, så man kan komme hurtigt frem fx langs grønne områder, hvor der ofte er mindre forurening og mere trafiksikkert. Der skal laves flere ruter over havnen, så byen bindes sammen på tværs af vandet. Med nye kommercielt drevne bycykler skal det være let at komme rundt at opleve byens liv og puls på tæt hold. Renere og smukkere København har en unik beliggenhed ved vandet. Vi skal fremhæve byens fortrin og vise dens format. Vi skal have en ren by, hvor der hurtigt og konsekvent tages hånd om affald og graffiti. Der skal være toiletter til rådighed ikke kun for kendere, men byens gæster skal også hurtigt kunne finde sig et rent toilet, når behovet melder sig. Konservativt valgoplæg 2013 Side 9

10 København skal være grøn Byen skal ikke kun være grøn i sit valg af energikilde. Byens pladser, torve og rabatter må ikke ligne en forsømt forhave, men skal være præsentable og vise, at vi er en by med selvrespekt. Byen skal indrettes, så den er både funktionel og smuk. Byens forberedelser på klimaændringer og øget nedbør skal tænkes ind i arkitektur og byplanlægning, så oversvømmelser hurtigt ledes væk og ikke lammer byen. Byens grønne områder skal i stigende grad indrettes, så de kan absorbere evt. store regnmængder og bruges til afledning af regnvand, bl.a. ved at nye anlæg anlægges dybt og under terræn, så de midlertidigt kan oversvømmes, frem for at boliger, stationer og veje skal stå under vand. Der skal laves en prioriteringsplan, så de centrale og vitale dele af byen hurtigt tømmes ved oversvømmelser. Konkret foreslår vi derfor: Man skal kunne parkere ved sin egen bolig Man skal kunne krydse København på maksimum 30 minutter uanset transportmiddel København skal have en havnetunnel Hvis man har betalt for en parkeringslicens, skal der også være en parkeringsplads ellers skal den oprettes i det kvarter, hvor den skal bruges Nørrebrogade og Amagerbrogade skal være åbne for trafik Vi modsætter os lukning af flere gader Ved ethvert vejarbejde skal der anvises en alternativ og reel rute Københavns City skal have mulighed for at holde døgnåbent en international by lukker ikke ved solnedgang København skal være en ren by og det er også dit ansvar Mere Metro i stedet for flere letbaner Konservativt valgoplæg 2013 Side 10

11 Beskæftigelse: Det skal altid betale sig at tage et job Det skal altid kunne betale sig at tage et job frem for at være på offentlig forsørgelse. Al kommunal indsats på beskæftigelsesområdet skal have klart fokus på ordinær beskæftigelse og at blive selvforsørgende. De kommunale jobcentre skal til enhver tid kunne servicere virksomhederne, når de efterspørger konkret arbejdskraft, så flere kan flyttes fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse. Selvforsørgelse giver selvtillid og selvværd. Målrettet og hurtig hjælp Kommunen skal hurtigt følge op over for personer, der modtager sygedagpenge, så de hurtigt hjælpes tilbage i ordinær beskæftigelse. Hvis der er behov for helbredsundersøgelser og behandling, skal de hjælpes straks, så de ikke risikerer at miste deres job. Ingen må miste deres job pga. forhold i de kommunale Jobcentre. Både ansatte og virksomheder har en klar interesse i, at den ansatte hurtigt hjælpes tilbage i eget job eller andet job i virksomheden, hvor der tages de nødvendige skånehensyn. Straksaktivering Der skal indføres straksaktivering for alle kontanthjælpsmodtagere, så alle der modtager hjælp fra kommunen skal yde en indsats til samfundet som gengæld. Det vil hjælpe kontanthjælpsmodtagere til at blive fortrolige med at være på en arbejdsplads, og det vil kunne forebygge, at nogen vælger passiv forsørgelse som levevej. Kontanthjælpsmodtagerne vil kunne løse kommunale serviceopgaver, som ikke løses i dag, og som ikke prioriteres under en højkonjunktur, hvor alle er i ordinært arbejde. Projektmageri Projektmageriet skal begrænses, og alle kommunale midler skal målrettes ordinær ansættelse. Der bruges i dag penge på meningsløse kurser for ledige. Al aktivitet for de ledige skal have et klart og konkret mål: Ordinær beskæftigelse. Konsekvens overfor snyd Der skal være en konsekvent og hurtig håndtering af de personer, som ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller som snyder sig til offentlig forsørgelse. Det er vigtigt både for den ledige og for skatteyderne generelt, at kommunen hurtigt tager hånd om de episoder, hvor ledige reelt ikke kan eller vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konservativt valgoplæg 2013 Side 11

12 Integration: Indvandrerne skal blive en del af Danmark Integration i det danske samfund sker med stor succes på arbejdsmarkedet og i idrætslivet, hvor personer med forskellig baggrund deltager på ligeværdige vilkår. Al kommunal integration skal have fokus på ordinær beskæftigelse og at blive selvforsørgende det gælder både for børn, unge og voksne. Målet med enhver integrationsindsats er at blive i stand til at klare sig selv. I gennem mange år har Københavns Kommune brugt millioner af kroner på håbløse integrationsprojekter, hvor der hverken har været styr på økonomi, målsætning eller resultatopfølgning. Denne misbrug af skattekronerne skal stoppes, således at projekterne målrettes, der opsættes konkrete mål for hvert projekt, og der er konsekvens, hvis målene ikke indfris. Det langsigtede mål med integrationen er at få indvandrerne til at blive en fuldbyrdet del af det danske fællesskab og identificere sig med Danmark som deres land. Det kan godt tage lang tid, måske generationer, men det er målet i sidste ende. Det skal naturligvis ikke ske med tvang men ved, at indvandrerne lærer om det danske samfund og bliver en del af det gennem arbejdsmarkedet, skolen og foreningslivet. Vi ønsker ikke parallelsamfund, hvor indvandrere bor sammen med andre indvandrere og holder fast i kulturen fra deres hjemland. Det er udtryk for mislykket integration, og det skal kommunen naturligvis ikke bidrage til. Ghettoer skal modarbejdes og der skal ikke gives kommunale tilskud til at fastholde hjemlandets kultur. Derfor går vi eksempelvis ikke ind for offentligt betalt modersmålsundervisning eller kommunalt betalte stormoskeer Konservativt valgoplæg 2013 Side 12

13 Sundhed: Det er din krop. Pas godt på den Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse er bedre end behandling. Både på den korte bane og den lange bane. Men vi har en kritisk tilgang til forebyggelse. Det skal virke, og det skal målrettes, hvor udfordringerne og gevinsten er størst. Det må aldrig udvikle sig til formynderi. Forebyggelse skal altid være et tilbud og ikke et diktat fra kommunen. Det er først og fremmest et personligt ansvar og et personligt valg at passe godt på sin egen krop. Det er vigtigt at få rigtigt fat i de unge, når vi taler forebyggelse, fordi effekten heraf vil give de unge den bedste start på voksenlivet. Vi skal derfor allerede i ungdommen forebygge livsstilsygdomme og misbrug af alkohol og rusmidler. Skolesystemet skal oplyse de unge om sundhed, så de bliver bevidste om betydningen. Det kan være med til at bryde negativ social arv og forebygge livsstilssygdomme og misbrug. Vi vil også arbejde for mere fysisk aktivitet i skolen. At bruge kroppen er nøglen til sundhed og trivsel. Derfor skal skolerne indrettes, så de matcher og stimulerer elevernes behov for fysisk udfoldelse. Det betyder bl.a. flere idrætsanlæg og flere integrerede idrætsløsninger i bylivet, der hvor de unge færdes. Tryg, effektiv, professionel pleje og genoptræning Hospitalerne er blevet effektive og mere produktive og udskriver borgerne meget hurtigt. Det stiller krav til den kommunale pleje og genoptræning. Den sundhedsfaglige indsats i kommunen skal derfor op i et højere gear. Både på kvaliteten og på effektiviteten. Borgerne skal kunne regne med hjælp til at kunne blive i stand til at kunne klare sig selv igen efter sygdom eller med at håndtere en kronisk lidelse. Borgerne skal være trygge og tilfredse ved den pleje og genoptræning, de modtager, når de er så syge, at de ikke kan selv. Plejen til døende og deres familier skal også være i top, og vi skal sikre de nødvendige palliative pladser og den rådgivning, der giver døende en værdig og personlig afslutning på livet. Hjemmeplejen skal være præget af et højt sundhedsfagligt niveau og vi tolererer ikke medicinfejl, liggesår eller utilsigtede hændelser, der ødelægger livskvalitet og førlighed for dem, det går ud over. De nuværende sundhedshuse skal udvikles, udbygges og forbedres. Indenfor hospitalsområdet ser vi en udvikling med færre og mere specialiserede hospitaler. De kommunale sundhedsopgaver er i fortsat vækst særligt på genoptræning, rådgivning og vejledning - helst på en måde, hvor borgerne bruger sundhedshusene, før de bliver syge. Det betyder at det er nødvendigt at styrke det nære sundhedsvæsen på en innovativ måde. Derfor vil vi styrke udviklingen af sundhedshuse, der møder Konservativt valgoplæg 2013 Side 13

14 borgerne, hvor de er og løfter sundheden på en målrettet og effektiv måde. Bl. a. vil vi, at borgerne oplever et besøg på et sundhedshus som effektivt og fleksibelt. At holde sig selv sund er primært et personligt ansvar og derfor skal hjælp, råd og vejledning foregå med respekt for borgernes behov og ønsker og på en måde, der fokuserer på resultater for den enkelte. Konservativt valgoplæg 2013 Side 14

15 Socialområdet: Bedre hjælp til de svageste Velfærdsstaten giver hjælp til alt for mange mennesker, men ofte glemmes dem, der har allermest brug for hjælp. Det kan vi ikke være bekendt. Behandlingsgaranti til narkomaner Konservative har i hele denne valgperiode presset på for at få en behandlingsgaranti til narkomanerne, så de kan komme i afvænning, straks de henvender sig, i stedet for at skulle vente op til 14 dage. Vi er helt uforstående overfor, at venstrefløjen har afvist at prioritere dette. Bedre hjælp og botilbud til psykisk syge Der skal være flere plejepladser til demente og alkoholskadede borgere over og under 65 år. Hjælpen til psykisk syge har længe været underprioriteret. Alle siger, de ønsker hjælp til psykisk syge, men når der skal prioriteres til budgetforhandlingerne, sker det ikke. Vi ønsker at prioritere hjælpen på bekostning af integrationsmidler og penge til at lukke veje. Der skal være sammenhæng mellem behandlingen i Regionen og opfølgning og rehabilitering af de psykisk syge i kommunen. Der er brug for øget indsats for sindslidende med misbrug, sindslidende som er svære at fastholde i behandling og hjemløse med sindslidelser. Og der er brug for plejepladser til psykisk syge og alkoholskadede borgere der ikke kan tage vare på sig selv. Unge med misbrugsproblemer Vi vil prioritere en målrettet indsats mod unge med misbrugsproblemer og hjælpe dem ud af misbruget og ind i uddannelsessystemet. Konservative arbejder derfor for flere kollegieværelser til denne gruppe. Frivillige organisationer skal støttes De frivillige organisationer skaber netværk og hjælper, hvor det offentlige ikke har tilbud. Deres indsats overfor blandt andet de hjemløse er uvurderlig. Konservative ønsker at styrke frivillige initiativer og knowhow. Kommunens rolle skal derfor mere være formidlende. Relevante frivillige organisationer bør også kunne få plads i Sundhedshusene og på plejehjemmene. Konservativt valgoplæg 2013 Side 15

16 Kultur- og fritid: Vi værner om kulturarven og idrætten Det Konservative Folkeparti er et kulturbærende parti. Alt handler ikke om penge. Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet, sammenhængskraft og integration. Tilstedeværelse af kultur- og idrætstilbud gør også byen attraktiv for borgere, erhvervsliv og turisme. Vi ønsker København markedsført som en hovedstad med en rig kulturarv og kulturscene. Pas godt på de historiske bygninger Københavns tusindårige historie har efterladt mange fantastiske historiske bygninger i byen. Dem skal vi passe godt på. Vi har i denne valgperiode særligt kæmpet for Thorvaldsens Museum, som vi har skaffet penge til. Vi ønsker også, at de historiske og arkitektoniske bygninger lyses op om natten, og at der kommer digitale ruter rundt i byen, hvor man let og enkelt kan høre om bygningernes, pladsernes og byens historie og udvikling. Kulturnat flere gange om året Kulturnatten er en bragende succes. Mange steder er der lange køer for at komme ind. Derfor ser vi gerne konceptet udvidet til flere gange om året. Kierkegaard, H.C. Andersen, Holberg, Bohr og de andre giganter Når det er 200 år siden, Søren Kierkegaard blev født, skal det selvfølgelig fejres i hans by. Det kan blive en festdag for byens borgere og tiltrække turister. Det bør også fremgå med tydelig skiltning, hvor de store personligheder i byens historie har boet og færdedes. Idræt Når vi sammenligner os med andre danske byer, har vi desværre langt færre idrætshaller og fodboldbaner pr borger. Vi skal som minimum op på landsgennemsnittet. Derfor skal vi hele tiden have fokus på udbygning af idrætsfaciliteter, ligesom vi ved byplanlægning skal sikre, at der planlægges og bygges idrætsfaciliteter. Vi konservative har da også fastholdt kravet om, at når der bygges en ny skole, skal der samtidig bygges en idrætshal. Foreningslivet Foreningerne i København gør et stort arbejde, og Konservative ønsker gode vilkår for foreningslivet. Det er sundt at engagere sig og udover selve aktiviteten i foreningen, skaber foreningsliv netværk og sammenhængskraft. Vi ønsker at fjerne midler fra det autonome miljø og i stedet prioritere det åbne almene foreningsliv. Der må dog være minimumskrav til foreningernes størrelse, så to mennesker ikke kan kalde sig en forening og modtage støtte. Folkeoplysning Konservativt valgoplæg 2013 Side 16

17 På folkeoplysningsområdet er der i de senere år i København blevet færre midler pr borger. Det er vigtigt at holde fast i folkeoplysningen som en demokratiskabende og sammenhængsskabende kraft i samfundet. Vi vil prioritere midlerne, så de bruges bedst muligt og med folkeoplysning som sigte. Bibliotekerne Bibliotekerne skal bevares ude i bydelene. Nærhed er en kvalitet. Så længe folk bruger de små biblioteker, skal de bevares. Mange steder kan man lægge eksempelvis folkeoplysning og borgercentre på bibliotekerne og dermed spare penge. Bevillingspolitik Vi ønsker en bedre plan for udbredelse af nattelivet i København. Vi ønsker et mangfoldigt restaurationsliv og natteliv. Men i øjeblikket breder det sig ukontrollabelt, fordi København ikke har haft en restaurationsplan. Vi vil arbejde for en bedre gennemskuelig plan for natteliv, så restauratører og borgere kan disponere efter det. På lang sigt bør nattelivet samles i centre rundt omkring i byen. En eller flere københavnske bylivscentre ligesom Jomfru Ane Gade i Aalborg vil være til gavn for både nattelivet og naboerne. Konservativt valgoplæg 2013 Side 17

18 Erhvervspolitik: Virksomheder skaber vækst. Ikke kommunen. Det skal være nemt at være virksomhed i København Udgangspunktet for vores erhvervspolitik er, at det er virksomhederne, der skaber velstand og vækst. Ikke kommunen. Kommunens hovedopgave er at undgå at forhindre vækst. Erhvervslivet skal ikke generes med et utal af skatter, afgifter, bureaukrati og andre forhindringer for det frie initiativ. Derudover er den vigtigste erhvervspolitik at sørge for, at byen fungerer effektivt, så borgere og virksomheder kan få mest muligt ud af deres tid. Vejene skal være i orden og børnepasningen skal fungere, så folk kan passe deres arbejde. En god folkeskole vil også på lang styrke væksten i København. Endelig kan kommunen bidrage til økonomisk vækst ved at tiltrække store sports- og kulturarrangementer til København og sørge for, at byen er attraktiv for turister. Mere konkurrence og udbud Vi er tilhængere af konkurrence. Den, der bedst og billigst kan løse en opgave, skal gøre det. Derfor er vi tilhænger af, at flere store kommunale opgaver sendes i udbud. Vi vil gerne have flere private aktører og ser private børnehaver og skoler som en berigelse snarere end et problem. De private aktører giver borgerne et valg og sikrer, at det offentlige får konkurrence på både pris og kvalitet. Det er usundt, hvis det offentlige har monopol og ikke bliver udfordret. Sociale klausuler er asociale Vi er modstandere af de såkaldte sociale klausuler, hvor virksomheder udover at overholde loven også kan pålægges at registrere, om de tager imod lærlinge, overholder fagforeningsaftaler og lignende. Det er bureaukratisk og begrænser konkurrencen, hvis kun virksomheder, der i Borgerrepræsentationens øjne opfører sig politisk korrekt, må løse kommunale opgaver. Kommunen skal ikke drive privat virksomhed Kommunen skal kun løse opgaver, som ikke kan klares kommercielt. Kommunen skal generelt ikke udvide sine aktiviteter, og den skal i særdeleshed ikke kaste sig over opgaver, som private virksomheder allerede løser i dag. Derfor har vi altid sagt nej til venstrefløjens forslag om at oprette kommunale begravelsesselskaber, udbyde gratis internet og lignende. En by med liv København skal være en åben by. Turisterne skal ikke komme til en lukket dør. I City skal der være muligheder for, at restauranter, butikker og forlystelser kan holde længere åbent. Konkret foreslår vi at: Kommuneskatten sættes ned, således at den er blandt landets tre laveste eller med mindst 1 % i de kommende 4 år. Konservativt valgoplæg 2013 Side 18

19 Minimum halvdelen af de kommunale erhvervsafgifter afskaffes og det samlede provenu sænkes Sociale klausuler afskaffes Flere opgaver sendes i udbud Kommunen sætter som mål, at der skal være flere private daginstitutioner og børnehaver Kommunen opsætter konkrete mål for sagsbehandlingstiderne og bringer dem ned Konservativt valgoplæg 2013 Side 19

20 Faktuelle oplysninger om Københavns Kommune København er en kommune i vækst: Indbyggertal 2012: der ventes en tilvækst på personer indtil 2025 Befolkningstilvækst pr. måned: personer Skatteprocent 2013: 23,8 vi er landets 9. billigste skattekommune Grundskyldspromille (ejendomsskat) 2013: 34 vi er den dyreste kommune i landet og ligger på det maksimale niveau Dækningsafgift i promille (kommunalselskabsskat) 2013: 9,8 blandt landets højeste og tæt på maksimum på 10. Nye skoler - der er ved at blive bygget fire nye folkeskoler i København Nye daginstitutioner - der indvies en ny daginstitution hver måned for at dække behovet som følge af befolkningstilvæksten og sådan har det været de sidste syv år. Mere Metro Citymetroringen indvies i 2018 med 17 nye Metro-stationer. I 2019 indvies en ny Metrolinje til Nordhavnen. Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsgiver med over ansatte. Københavns budget er på 37,8 mia. kr. i 2013 heraf er ca. 25 mia. kr. til service/skoler, børneinstitutioner m.v.), 10 mia. kr. til overførsler (fx kontanthjælp, boligstøtte m.v.), samt 2,8 mia. kr. til anlægsudgifter. København er anerkendt som verdens bedste cykelby i dag cykler over 50 % af dem, der bor i København til arbejde eller uddannelse. Konservativt valgoplæg 2013 Side 20

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i København Kommunalvalg 2017 i

Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i København Kommunalvalg 2017 i Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i København Kommunalvalg 2017 i Vision * Børn * Beskæftigelse og integration * Kultur * Sociale forhold * Sundhed * Trafik og miljø * Boliger * Økonomi Indhold

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013

Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013 1 Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013 Jeg er et håbefuldt menneske og derfor forventer jeg også altid det bedste fra folk.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer

Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer Vi er alle en del af en familie. Og hvad enten vi har

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere