Aleutit oqaasii Aleutisk sprog Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur 88.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aleutit oqaasii Aleutisk sprog 89.981 Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier 39.12 Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur 88."

Transkript

1 Grønlandske emneord Danske emneord A Adventi Advent AIDS AIDS Ajoqersuiartorneq Mission 25 Ajunaarnerit Ulykker Ajunaarnersuaqarnerani ikiorsiineq Katastrofehjælp Akerliussutsimik takutitsinerit Demonstrationer 32.3 Akileraarutit Afgifter Akileraarutit Skatter 33.8 Akissarsisinneqarnerit Belønninger Akit nalunaarsuutaat Prisindeks Aktianik piginneqatigiinneq pillugu inatsisit Aktieselskabsret Aktiaatileqatigiiffiit Aktieselskaber Akuersissutit Koncessioner Akunnaaq Akunnaaq Alaska Alaska Aleutit Aleuter Aleutit oqaasii Aleutisk sprog Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur Aliutisut atuakkiat oqaluttuarisaanerat Aleutisk litteraturhistorie Allaffissorluni suliat ingerlanneqartarnerat Administrative processer 60.1 Allaffissornerujussuaq Bureaukrati 60.1 Allaffissornikkut aqutsisoqarfik Administration Allagatoqaatit Håndskriftsamlinger Allagaateqarfiit Arkiver 02.9 Allagaatit Håndskrifter Allakkat Breve Allakkerisarneq Postvæsen Allanngutsaaliuinermik pilersaarutit Bevaringsplaner Allattaavissuit/Kirkebogit * Kirkebøger Allatut katsorsaariaaseq Alternativ behandling Alluitsup Paa Alluitsup Paa Ameq Skind Amerika Amerika Ammassivik Ammassivik Amminik mersorneq Skindsyning Amnesty International Amnesty International 32.3 Angakkoqarneq Shamanisme 29.1 Angakkut Åndemanere 29.9

2 Angalaneq Trafik 65.8 Angalanilersaarutit Rejsebeskrivelser 40 Angalanissanut pilersaarusiat Fartplaner Angallatit motorii Bådmotorer Angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit Anbringelse uden for hjemmet 38.5 Angerlasimaffeqanngitsut Hjemløse Anguteqatiminoortartut Bøsser Aningaasalersuineq Finansiering Aningaasanut inatsit Finansloven Aningaasaqarneq Økonomi 33.1 Aningaasaqarnermut tunngasut Økonomiske forhold i alm Aningaasarsiornermut politikki Finanspolitik 33.7 Aningaasat atorneqartussatut akuerisat Bevillinger Aningaaseriviit Banker Aningaasaateqarfiit Fonde Appat Alkefugle Aqerlup mingutsitsinera Blyforurening Aqqusernit aqqi Vejnavne Aqutsisut Ledelse 60.1 Arfanniarneq Hvalfangst Arferit Hvaler Arnaqatiminoortartut Lesbiske Arnaqatinik / anguteqatinik atoqateqartarneq Homoseksualitet Arnat angutinut naligititaaniarnerat Kvindebevægelsen Arsuk Arsuk Arsaanneq Fodbold Arsaattartut klubbii Boldklubber Aserorterisarnerit Hærværk Assammik arsaanneq Håndbold Assartuineq Transport 65.8 Assassorneq Håndarbejde 64.6 Assigiinngisitsineq Diskrimination Assilissanik katersaatit Billedsamlinger Assuutit sumiuunermut ilisarnaatit Folkedragter 68.8 Astrologii Astrologi 14.1 Atammik Atammik Atassut Atassut Atisat Beklædning 68.8 Atisat Dragter Atisat Klædedragt 68.8 Atisat Tøj Atlantikoq Atlanterhavet

3 Atominik qaartartorsualiat Atombomber Atomit igitassartaat Atomaffald Attaveqaqatigiinneq Kommunikation 19.5 Attu Attu Atuaganngortitsisarnerup oqaluttuarisaanera Boghistorie Atuagarsisartut klubbii Bogklubber Atuagassiat Tidsskrifter Atuagaarniarneq Boghandel 00.4 Atuagaateqarfeqarneq Biblioteksvæsen 02 Atuagaateqarfimmiittuuteqarnersiat Biblioteksafgifter Atuagaateqarfinni ujarlerfissiat Bibliotekskataloger 01.1 Atuagaateqarneq Litteratur 80 Atuagaateqarnerup oqaluttuarisaanera Litteraturhistorie 81 Atuakkanik atorniartarfiit / Atuagaateqarfiit * -Biblioteker Atuakkanik saqqummersitsisarfik Forlag 00.4 Atuakkanit saqqummersunik eqqartuinerit Boganmeldelser Atuakkat nalunaarsorneqarfii Bogfortegnelser 01.1 Atuakkat nalunaarsugaanerat Bibliografi 01 Atuakkat qinnutit Andagtsbøger 24.3 Atuakkat ujarlerfissiat Opslagsbøger 03.9 Atuakkialerinermik misissuineq Litteraturanalyse Atuakkiat oqaluttualiat Skønlitteratur Atuakkiortunut akileraarutit Forfatterafgifter Atuakkiortut Forfattere 80.6 Atuarfeqarfik Skolevæsen 37.3 Atuarfiit aviisii Skoleblade Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit Forbrugerrådet Atuiunnaarsaaneq Afvænning Ataatsimeersuarnerit Konferencer 36.7 Ataatsimiititaliarsuit Kommissioner Australiap inuii Aborigines Australiap inuiisa oqaluttuarisaanerat Aborigines historie Avammut niuerneq Eksporthandel Avanersuaq Nordgrønland (Thule område) Avanersuarmiu Nordgrønlænder (Thule område) Avanersuarmut ilisimasassarsiornerit Thule-ekspeditioner 46.7 Avannaa Nordvestgrønland Avannaamioqatigiinni suleqatigiinneq Nordisk samarbejde Avannaamioqatigiit Killiit Vestnorden 45 Avannaamiu Nordgrønlænder Avannaarsua Nordgrønland (nord for 75 n) Avatangiisit pillugit politiki Miljøpolitik 50.1

4 Aviiseqarnerup oqaluttuassartaa Avishistorie 07.9 Aviisiliortuuneq Journalistik 07.1 Aviisini allaatigisat sukumiisut Kronikker 04.1 Aviisinut ilanngussat Artikler 04.1 Aviisinut ujarliutit Avisindexer 01.1 Aviisit Aviser 05.1 Avittat B Skindbroderier Biibili Bibelen 22 Biilersinnaanermut misilitsinnissamut atuagassat Køreprøve-teoribøger Biilit Biler Blå Kors/Sanningasoq Tungujortoq * Blå Kors 15.8 Brugsforeningit Brugsforeninger Børnehjemmi Børnehjem C Canada Canada CD-ROMI CD-t, nuuteeqqat D CD-ROM CD er Danmarkimi Silasiorfeqarfik Danmarks Meteorologiske Institut 55.8 Danmarks Geologiske Undersøgelse Danmarks Geologiske Undersøgelse Dannebrog, erfalasoq Dannebrog Demokratii / Innuttaasut oqartussaaqataanerat * Demokrati "Demokraatit" - Nunatsinni partii E Demokraterne (EF) Europami Niueqatigiit EF (De Europæiske Fællesskaber) 33.26:6 Efterskolit Efterskoler Elektronikki Eqalugaarsuit Elektronik Eqalugaarsuit Eqqartuussisoqarneq Retsvæsen 34 Eqqartuussiviit Domstole 34.7 Eqqartuussutit Domme Eqqiluisaarneq Hygiejne Eqqumiitsulianik qalipaasut Kunstmalere 70.6 Eqqumiitsuliorneq Kunst 70 Eqqumiitsuliortut suleqatigiiffii/eqqumiitsuliortut kattuffii * Kunstnersammenslutninger 70.6 Eqqaamasalersaarutit Erindringer 99

5 Eqqaassutissat Mindesmærker Erfalasoq Flag Erinarsoqatigiit Erinarsorneq Erinarsuutit Erinnat juullerpalaartut Sangkor Sang Sangbøger Julemusik Erinniortut Komponister Erngup nukinga Vandkraft Etnografii Etnografi 59.5 Etnografiip oqaluttuassartaa /Inuiannik ilisimatusarnerup oqaluttuassartaa Etnografiens historie Etnologii Etnologi EU Europami Peqatigiit EU (Den Europæiske Union) Europa F Filmi Europa Film Filosofii Filosofi 10 Finlandi Finland Fjernsynikkut aallakaatitat Fjernsynsudsendelser Folkedansi Folkedans Folketingi Folketinget 32.8 Folketingimut qinersineq Folketingsvalg Foreningen Norden Foreningen Norden Frimærkinik katersuineq Filateli Frimærkit Frimærker Friskolit Friskoler Fysiki Fysik 53 G Geologii Geologi 55 Grønlands Tekniske Organisation/GTO * Grønlands Tekniske Organisation Grønlandsrådi Grønlandsrådet 36.2 H Hashi Healingi Hash Healing HIV HIV (Human immundefekt virus) Hjemmestyrekommissioni Hjemmestyrekommission Højskolit Højskoler 37.41

6 I Ideologii Ideologi 12 Igaliku Igaliku Iginniarfik Iginniarfik Ikamiut Ikamiut Ikerasak Ikerasak Ikerasassuaq Ikerasassuaq Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk Ikiaroornartut / aanngajaarniutit * Euforiserende stoffer Ikiaroorniutit Rusmidler Ikinnerussuteqartut Minoriteter Ikiueqqaarneq Førstehjælp Ikummatissat Brændstoffer 66.5 Ilagiit siunnersuisui Menighedsråd 26.2 Ilagisariippallaat atoqatigiittarnerat Incest Ilagisariit oqaluttuassartaat Slægtshistorie Ilagit Naalagaaffimmit tapersersorneqartut Folkekirken 26 Ilaqutariinnik katsorsaaneq Familiebehandling Ilaqutariinnut politikki Familiepolitik 33.9 Ilaqutariit Familier Ileqqorissaarneq Etik 15 Ileqqut Skikke 39 Ilimanaq Ilimanaq Ilinniarneq Uddannelse Ilinniarnertuunngorniarfik Gymnasieskolen Ilinniartitsineq Undervisning 37.1 Ilinniutit Skolebøger Ilisimasassarsiornerit Ekspeditioner Ilisimasassarsiornerit Opdagelsesrejser 40.9 Ilisimasassarsiortartut Opdagelsesrejsende 40.9 Ilisimatusarneq Videnskab 19 Ilisimatuut suliffii ataatsimoortut Forskerparker Ilisimatuutut allaatigisat Afhandlinger 04.1 Ilisimatuutut misissuineq Forskning 19 Ilisisarnermi ileqqut Begravelsesskikke Ilitsoqqussat Traditioner 39 Ilitsoqqussatigut nalliuttorsiornerni ileqqut Festtraditioner 39.5 Illoqarfiit Byer Illoqarfiit aqqi Bynavne Illoqarfimmik pilersaarusiorneq Byplanlægning 71.9 Illoqarfinni sanaartukkat Byanlæg 71.9 Illoqarfinnut pilersaarusiuutit Byplaner

7 Illoqarfiup ilisarnaataa Byvåben Illoqarfiup ilaani sanaartugassanik pilersaarusiorneq / Lokalplanit * Lokalplaner Illoqarfiup nutarternera Illoqarfiup oqaluttuassartaa Illoqqortoormiut Illorsuit Byfornyelse Byhistorie Ittoqqortoormiit Illorsuit Illuliaq Bygning Illuliortiterneq Byggeindustri 69 Illuliortiterneq Byggeri Illuliortiternerup nalinginnaasumik oqaluttuassartaa Bebyggelseshistorie i alm Illuliortiternerup oqaluttuassartaa Bebyggelseshistorie 71.9 Illuliortiternerup oqaluttuassartaa, illoqarfikkaartumik Bebyggelseshistorie, enkelte byer Illuliortaaseq Arkitektur 71 Illut Huse Illut sulliviit Aktivitetshuse Illuutileqatigiit Boligselskaber Illuutinik allanngutsaaliuinermut tunngasut Bygningsfredning i alm Illuutinik eqqissisimatitsineq Bygningsfredning Ilulissat Ilulissat ilulissat Isbjerge 55.9 Imarsiornerup oqaluttuassartaa Maritimhistorie Imeq Imerajussuseq Vand Alkoholisme Imerajuttunut katsorsaaviit Alkoholambulatorier Imigassamik atornerluineq Alkoholmisbrug Imigassamik inerteqquteqarneq Spiritusforbud Imigassaq Alkohol Imigassaq pillugu inatsisiliorneq Alkohollovgivning Iminngernaveersaartitsineq Afholdssagen 15.8 Iminngernaveersaartut peqatigiiffii Afholdsforeninger 15.8 Immakkut angallannerup oqaluttuassartaa Søfartshistorie Immamik mingutsitsineq Havforurening Immat assingi Søkort Imminut toqunneq / Imminorneq * Selvmord Inatsisartunut qinersinerit Landstingsvalg 32.4 Inatsisartut Landstinget (Grønland) Inatsisiliorneq Lovgivning 34.5 Inatsisiliornermik katersat Lovsamlinger 34.6 Inatsisinik ilisimatusarneq Jura 34 Inatsisit Love 34.6 Inatsisit tunngaviusut Grundloven 34.21

8 Indianerit Indianere Industrii Industri 60 Ineqarnermi pissutsit Boligforhold Ingerlatsiviit oqaluttuassartaat Firmahistorie Inisimasut peqatigiiffii Lejerforeninger Inissianik sanaartorneq Boligbyggeri Inissiaatileqatigiiffiit Boligforeninger Innarluutillit Handicappede 38.7 Innuttaasunik misissuineq Folkeundersøgelse Innuttaasunik nalunngisassat Befolkningslære 31.2 Innuttaasut nuttarneri Befolkningsflytninger 32.6 Innaallagissamik pilersuineq Elektricitetsforsyning Innaarsuit Innaarsuit Internetti Internet Inuerukkiartornerit Inuiaqatigiinnik ilisimatusarneq Affolkning Samfundsforskning Inuiaqatigiit assuutaat Nationaldragter 68.8 Inuiaqatigiit kisitsisit atorlugit allaatigisaanerat Demografi 32.1 Inuiaqatigiit kulturikkut pissusiinik ilisimatusaatit Kultursociologi Inuiaqatigiit oqaluttuassartaat Samfundshistorie Inuinnaat naalakkersueqataanerat Folkestyre Inuit Inuit Eskimoer Inuit Inuit aqqi Navne Inuit aqqi Personnavne Inuit Ataqatigiit Inuit Ataqatigiit Inuit atuagassiaqarnerisa oqaluttuarisaanerat Eskimoisk litteraturhistorie Inuit eqqumiitsuliortaasii Eskimoisk kunst Inuit ilisimatusaatiginerat/eskimologii Eskimologi Inuit inooqatigiinnerannut suleqatigiinnerannullu tunngasut Samfundsforhold Inuit inuunerisa oqaluttuarisaanerat Biografier 99 Inuit isumaannik paasiniaanerit Meningsmålinger Inuit itsarnisarsiugaanerat Eskimoarkæologi Inuit kisinneqarnerat Folketællinger 31.2 Inuit oqaasii Eskimoisk sprog Inuit taasisinneqartarnerat Folkeafstemninger 34.2 Inuiaat Asiamiut Asiatiske folk Inuiaat ileqqui Folkeskikke 39 Inuiaat ileqqulersuutaat Folklore 39.5 Inuiaat ilisarnaasersuutaat malillugit inuiaqatigiilerineq Racesociologi Inuiaat oqaluttualiaat Folkeeventyr 39.12

9 Inuiaat oqaluttuaat Folkesagn Inuiaat siulliarsuppasissut Naturfolk 59.5 Inuk Mennesket 61.1 Inunnik ikiuisarneq Social forsorg 38.4 Inunnik ilisimatusarneq Antropologi 59 Inunnik isumaginninneq Forsorg 38.4 Inussutissarsiornermik politiki Erhvervspolitik Inuttut atukkat ilisimatusaatiginerat Sociologi Inuttut pisinnaatitaaffiit Menneskerettigheder Inuunermi atukkat Levevilkår Inuunermi najoqqutarisassat Leveregler 15.2 Inuup inuunerata oqaluttuarisaanera Biografi 99 Inuussutissanik pilersuineq Fødevareforsyning Inuussutissarsiornermik misissueqqissaarnerit Erhvervsanalyser Inuussutissarsiutigalugu aalisarneq Erhvervsfiskeri 63.9 Inuussutissarsiutinut ikiorsiisarfik Erhvervstøtte Inuussutissat Ernæring Inuusuttut Unge Inuuttaasut eqqiluisaarnerat Befolkningshygiejne Inuuttaasut pillugit politiki Befolkningspolitik 31.2 Isertitsiviit Detentioner 35.6 Isertitsivik Anstalt Isiginnaagassiaq Skuespil Isiginnaartitsisarfiit Teatre Isortoq Isortoq Issittormiut Arktiskefolk Issittumi eqqiluisaarneq Arktisk hygiejne Issittumi ilisimatusarluni angalasarnerit Arktiske forskningsrejser 49.1 Issittumi ilisimatusarneq Polarforskning 49 Issittumi upperisat Arktiske religioner Issittut ilisimatusaatiginerat Arktisk forskning 49.1 Isumaginninnermut politikki Socialpolitik 33.9 Isumaqatigiissutit Overenskomster Isumassugassanik sumiginnaaneq Omsorgsvigt Itilleq Itilleq Itsarnisarsiorneq Arkæologi 91.1 Itsarnitsat illoqarfinniittut Byarkæologi Ivittuut Ivittuut J Juullip iivangkiiliua Juleevangeliet 22.6 Juullip inua Julemanden 39.55

10 Juullip nipitittagai Julemærker Juullisiornermi ileqqut Juleskikke Juullisiutit Julehæfter Juullisiutit Julesange K Kalattuut Grønlandspolka Kalaallisuut Nationaldragter (grønlandske) Kalaallit Grønlændere Kalaallit Nunaannut Ministereqarfik Ministeriet for Grønland 35.4 Kalaallit Nunaat Grønland Kalaallit Nunaat Kalaallit Nunaat Kangerluk Kangerluk Kangerlussuaq Kangerlussuaq Kangersuatsiaq Kangersuatsiaq Kangilinnguit Kangilinnguit Kangaamiut Kangaamiut Kangaatsiaq Kangaatsiaq KANUKOKA Kommunerneslandsforening Kapisillit Kapisillit Katekisimuusit Katekismer 23.7 Katersilluni atuakkiat, antologiit Antologier Katersortarfiit Forsamlingshuse Katersugaasiviit Museer 70.8 Katersaatit toqqortat tamalaat Samlinger 03.9 Katsorsartittut najugaqatigiiffii Behandlingskollektiver Kattusseqatigiit Kattusseqatigiit Kemii Kemi 54 KGH, niuerfik nioqqutissiorfillu KGH (Den Kongelige Grønlandske Handel) Kigutigissaaneq Tandpleje Kiinarpaat Masker Kilisaatit Trawlere 62.8 Kinguaariinnik misissuineq Slægtsforskning 99.7 Kinguaassiutitigut nappaatit Kønssygdomme Kinguaassiuutinik ilinniartitsineq Seksualoplysning Kinaassuseq Identitet Kisermaassinerit Monopoler Kisitsisit atorlugit nassuiaasiornerit / Statistiki * Statistik Kitsissuarsuit Kitsissuarsuit Kitaa Vestgrønland Klima / Silap pissusia * Klima 55.8 Kommunalbestyrelsit Kommunalbestyrelser 36.1

11 Kommunalbestyrelsit ataatsimiissutaat Kommunalbestyrelsesforhandlinger 36.5 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq Kommunimi politikki Kommunalpolitik 36 Kommunimi politikki Lokalpolitik 36 Kommuninut qinersineq Kommunalvalg 36.1 Kommunit aningaasatigut missingersuusiaat Kommunalbudgetter Kommunit ilisarnaataat Kommunevåben Kommunit kattussuunneri Kommunesammenlægninger 36 Kommunit pilersaarutaat Kommuneplaner Kongelige Grønlandske Handel, KGH * Den kongelige Grønlandske Handel Kristumiussuseq Kristendom 23 Kræfti Kræft Kuisimanngitsunut ajoqersuiartortitsineq Hedningemission 25 Kujataa Sydgrønland Kullorsuaq Kullorsuaq Kulturikkut illorsuit Kulturhuse Kulturip oqaluttuarisaanera Kulturhistorie 90.1 Kulusuk Kulusuk Kunngit Konger Kusanartuliat Kunsthåndværk 76 Kuultisiorneq Guldminedrift Kuummiut Kuummiut Kaajallaasitat Cirkulærer 34.6 L Landsrådini ataatsimiissutit Landsrådets forhandlinger 36.4 Legatit Legater 38.3 M Maniitsoq Maniitsoq Marluinnik oqaaseqarneq Tosprogethed Matematiki Matematik Meeqqanik inuusuttunillu isumaginninneq Børne- og ungdomsforsorg 38.5 Meeqqanik paaqqinninneq Barnepleje Meeqqanik paaqqinnittarfiit Børnehaver Meeqqanut atuakkiat Børnebøger Meeqqanut kanngunartuliorneq Pædofili Meeqqat Børn Meeqqat atuarfiat Folkeskolen Meeqqat erinarsuutaat Børnesange Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonvention

12 Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Erklæringen om barnets rettigheder 32.3 Meeqqeriviit Børneinstitutioner Meeravissiartaartarnerit Adoption Meeraaneq Barndommen Meqqqunik eqitsineq Filtning 67.7 Miluumasut Pattedyr 58.9 Mingutsitsineq Forurening Minnesota-modellen, katsorsaariaaseq Minnesota-modellen Misilitsinnissamut atuagassat Teoribøger Mitit Edderfugle Moriusaq Moriusaq Motoorit Motorer 62.2 Maajip Aallaqqaataa Første maj N Najugaqarfiit oqaluttuarisaanerat Lokalhistorie 40 Nakkutigisamik angerlarsimaffiit Beskyttede boliger Nakkutigisamik sulliviit Beskyttede værksteder 38.7 Nakuuserneq Naligiissitaaneq Vold Ligestilling Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Ligestillingsrådet 32.5 Nalliuttorsiorpalaartumik pissusilersornerit Ceremonier 39.5 Nalliuttut Højtider 39.5 Nalunaarasuartaateqarneq Telegrafi Nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinneq Telekommunikation Nalunaarutit, inatsisit/peqqussutit erseqqisaatitaat siulleq Bekendtgørelser 34.6 Nammineq misigisanik atuakkiat Selvbiografier 99 Namminersorlutik Oqartussat Namminersorneq Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Selvstyre Hjemmestyret Namminersorneruneq Hjemmestyreordning 36.2 Namminersorneruneq, Namminersornerullutik Oqartussat Hjemmestyre Namminersortumik atuaarfiit Privatskoler 37.3 Namminersortunngorsaaneq Privatisering Nannut Isbjørne Nanortalik Napasoq Nanortalik Napasoq Napparsimmaviit Hospitaler 61.9 Nappaatit Sygdomme 61.6 Nappaatit tunillaassuuttut Epidemier Naqinnerit tulleriinnerat Alfabeter 90.84

13 Naqiterisarnerup oqaluttuassartaa Bogtrykkunstens historie Naqiteriviit Trykkerier 00.1 Narsaq Narsaq Narsaq Kujalleq Narsarmiut Narsarsuaq Narsarsuaq Nattorallit Ørne Neqinik suliffissuarni tunisassiorneq Kødindustri Nerisaqarneq pillugu misissuinerit Kostundersøgelser Nerisassat Mad 66.8 Nerisassiorneq Madlavning 64.1 Nerisassiornermut najoqqutassat Kogebøger 64.1 Nerlerit Inaat Nerlerit Inaat Nersornaatit Hæderspriser Nersut qaasuttoq Rovdyr Niaqornat Niaqornat Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk Nioqqutissiorneq Produktion 77.8 Nipilersorneq Musik 78 Nittartakkat Hjemmesider Niuerneq Handel 65 Niuernermik ilinniarfiit Handelsskoler Niuernerup oqaluttuassartaa Handelshistorie Nukik Energi Nukissiorfiit Kraftværker Nunalerutit Geografi 40 Nunamik allanngutsaaliuineq Naturfredning 50.1 Nunap assinga geologiimut tunngasoq Geologiske kort 55.4 Nunap immikkoortuini allagaataasiviit Landsarkiverne 02.9 Nunaqarfiit Bygder Nunaqarfimmiut / Illoqarfimmiut * Lokalsamfund Nunarsuaq Jorden Nunasiaqarnerup oqaluttuassartaa Kolonisationshistorie Nunasiaqartuuneq Kolonialisme Nunasiat Kolonier Nunasiaajunnaarsitsineq Afkolonisering 32.7 Nunat Lande 40 Nunat allanngutsaaliukkat Nationalparker 50.1 Nunat aqqi Stednavne Nunat assingi Atlas Nunat assinginik katersat Kortsamlinger Nunat Avannarliit Norden Nunat inuii Indfødte folk 59.5

14 Nunat inuiisa atisaat Indfødte folks dragter 59.5 Nunat inuiisa eqqumiitsuliaat Indfødte folks kunst 59.5 Nunat inuiisa kulturii Indfødte folks kulturer 59.5 Nunat inuiisa upperusii Indfødte folks religion 29 Nunat Issittut Polarlandene 49 Nunat Sikuiuitsoq Kujallermut attuumassutillit Sydpolarlandene 49.5 Nunat taaguutaat Geografiske navne Nunatat Nunatakker 55.3 Nutserineq Oversættelse Nutaarmiut Nuugaatsiaq Nuuk Nuussuaq (Upernavik) Nutaarmiut Nuugaatsiaq Nuuk Nuussuaq (Upernavik) Nuutit Noder Naajaat Naajaat Naalagaaffiit Peqatigiit / FN * FN (Forenede Nationer) Naalagaaffimmi innuttaasutut pisinnaatitaaneq Indfødsret 34.2 Naalagaaffimmit tapiissutit / Ataatsimoortumik tapiissutit * Bloktilskud Naalakkersuinikkut oqaluttuarisaaneq Politisk historie 90 Naartuersittarneq Abort Naartuneq Graviditet Naasorissaaneq Landbrug 63 Naasunik ilinniarneq Botanik 57 Naasut Flora Naatsiivinni naatitsisarneq Havebrug 63.5 O Ombudmandip nalunaarutaa Ombudsmandens beretning Oqaluffik Kirken Oqaluppalaat/oqaluasaat * Historier Oqaluttualiat Noveller Oqaluttuarisaaneq Historie 90 Oqaluttuarternermi ileqqulersuutaasartut Fortælletradition Oqaluttuat Sagn Oqaluttuat qangarsuarnisat kingornussarsiat Oqaluttuatigut kingornussarsiat Oqaluussinerit Myter Mundtlig overlevering Prædikener Oqaasilerineq Grammatik Oqaatsinik ilisimatusaatit Lingvistik Oqaatsit Sprog 89 Oqaatsit allaganngorneri Skriftsprog 89.01

15 Oqaatsit ingerlaasiat/ Oqaatsit oqaluttuassartaat * Sprogets historie Oqaatsut Oqaatsut Ordbogit Ordbøger Orsugiak/ Kryolit * Kryolit 55.2 Orsugiassiorneq Kryolitbrydning P Pajuttaatit Fragtskibe 62.8 Palasit Præster 26.6 Partiit Partier 32.1 Partiit anguniagaat Partiprogrammer Peqatigiiffiit Foreninger 36.9 Peqatigiiffiit Organisationer Peqqinnissamik isumaginnittoqarfik Sundhedsvæsen 61.4 Peqqussutit Anordninger 34.6 Peqqussutit Forordninger Perorsaaneq Opdragelse 37 Perorsaaneq Pædagogik Perorsaanikkut tarnikkullu atukkatigut siunnersuisarneq Pædagogisk-psykologisk rådgivning Piginneqatigiiffiit Andelsforeninger 33.4 Piginneqatigiilluni inissiat Andelsboliger Piginnittussaassuseq Ejendomsret Piginnittussaatitaaneq Copyright Piginnaaniligaaneq Myndighed Pilersitsisut/aallarniisut * Iværksættere 60.1 Pinerlunneq Forbrydelse 34.3 Pinerluttuliortarneq Kriminalitet Pinerluttunik isumaginnittoqarfik Kriminalforsorg Piniarneq Jagt Piniarnermi sakkut Piniartoq Piniartutut inuuneq Jagtvåben Fanger Fangerliv Pinngortitamik ilisimatusarneq Naturvidenskab 50 Pinngortitamik mingutsitsineq Naturforurening 50.1 Pinngortitaq Naturen 50.1 Pinnguaatit Lege 79.3 Pisartut nalinginnaanngitsut pillugit allaaserisat Okkultisme 14 Pisinnaatitaaffiit Pisortaqarfiit Rettigheder Direktorater Pisortatigut aqutsineq Offentlig forvaltning 35 Pisortatigut ingerlatsineq Offentlig forvaltning

16 Pisummik angalaarnerit Vandreture Pisuussutit pinngortitameersut Naturrigdomme Pituffik Pituffik Piujuartitsisumik ineriartorneq Bæredygtig udvikling 50.1 Politiit Politi 35.6 Politikerit Politikere Politiki Politik 32 Politikikkut suliniaqatigiiffiit Politiske organisationer 32.1 Psykiatrii Psykiatri Psykologii Psykologi 13 Puisinniarneq Sælfangst Puisit Sæler Pujoorineq Røgning Pujortartarneq Rygning Pupiit Svampe Paamiut Paamiut Paasissutissaq Information 19.5 Paasissutissiuinermi teknologii Informationsteknologi 19.5 Q Qalasersualiartartoq Nordpolsfarer Qalasersuaq anguniarlugu ilisimasassarsiorneq Nordpolsekspedition Qalasersuup ilisimatusarfigineqarnera Nordpolsforskning 49.1 Qalipakkat Malerier Qallunaat Danskere Qallunaat Nunaat, Danmarki * Danmark Qallunaat oqaasii Dansk sprog 89.6 Qallunaatsiaqarfik Kujalleq Østerbygden Qallunaatsiaat pillugit itsarnisarsiorneq Nordboarkæologi Qamutit Slæder Qanganitsanik eqqaassutit Fortidsminder 90.1 Qaqortoq Qaqortoq Qaqqat Bjerge Qarasaasiakkut attaveqatigiissuteqarfiit Computernetværk Qarasaasiakkut atuakkanik nalunaarsuutit Bibliografiske databaser 01.1 Qarasaasiakkut suliarinninneq Databehandling Qarasaasiaq Edb Qarasaasiat Computere Qarasaasiatigut periutsit Edb-systemer Qasigiannguit Qasigiannguit Qassiarsuk Qassiarsuk Qassimiut Qassimiut

17 Qatanngutigiinniat Brødremenigheden Qatanngutigiinniat Herrnhutterne Qatserisartoqarneq Brandvæsen Qeqertaq Qeqertaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuatsiaat Qeqertarsuatsiaat Qeqertat Issittumiittut Arktiske øer 49.3 Qeqertat Issittumiittut De arktiske øer 49.3 Qeqertaaluk Baffin Land Baffin Island Qeqqaniit ingerlatitsineq Centraladministration 35 Qeqqata Kommunia Qeqqata Kommunea Qimarnuiit Krisecentre Qimmit Hunde Qimmit perlerornerat Hundegalskab Qimussimik sukkaniuttarnerit Hundeslædesport Qimussimik timersuutit Slædesport Qimussit Hundeslæder Qimuttut Slædehunde Qinersineq Valg Qinngornerit nappaatigilersitaat Bestrålingssygdomme Qiperugaq Skulptur 73 Qitornartaarnerup kingorna sulinngiffeqarneq Barselsorlov Qitornavissiallit Adoptivforældre Qitornavissiat Adoptivbørn Qulikkuutaarineq atorlugu immikkoortiterineq Decimalklassedeling Qulliit orsutortut, qulliit ukkusissat Tranlamper Qaammatisiutit Almanakker Qaammatisiutit Kalendere Qaannamik timersorneq Kajaksport Qaannat Kajakker Qaanaaq Qaanaaq Qaarsut Qaarsut Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia R Race tunngavigalugu nikassaaneq Racisme Radio Radio Radiukkut aallakaatitsinerit Radioudsendelser Ritualit Ritualer Røde Korsi Røde Kors Raajanik nioqqutissiorneq Rejeindustri Raajarniarneq Rejefiskeri 63.92

18 S Sakkuiaaneq Afrustning Sakkut Våben Sakkutuut imarsiortut Søværn Sammisakkuutaarineq Emneindeksering Sanalukkat Husflid Sanaartornermi maleruaqqusat Bygningsreglementer Sanaartornermut atasumik taarsigassarsiat Byggekredit Sanaartugassanik pilersaarusiorneq Byggeriplanlægning Sapangaaqqerineq Perlebroderi Saqqaq Saqqaq Saqqummersitsinerit Udstillinger Sarfannguaq Sarfannguaq Savalimmiut Færøerne Savissivik Savissivik Savaateqarneq Fåreavl Seminariat Seminarier Sermeq Is Sermersuaq Indlandsis 55.3 Sermersuaqartarneranik ilisimatusaat Glaciologi 55.3 Sermersuaqartarnerit nalaat Istider 55.4 Sermiligaaq Sermiligaaq Sermit Bræer 55.3 Sermit Gletschere 55.3 Sibiria Sibirien Sikiuiuitsumi Kujallermi qeqertat Antarktiske øer 49.5 Siku Havis 55.9 Sikuiuitsoq Ishavet 49.1 Sikuiuitsoq Avannarleq Arktis 49.1 Sikuiuitsoq Kujalleq Antarktis 49.5 Sikuiuitsumut Kujallermut ilisimasassarsiortarnerit Antarktiske forskningsrejser 49.5 Sikunik aserorterineq Isbrydning 65.9 Sila Vejr 55.8 Silamiut oqaluttuarisaanerat Verdenshistorie 90 Silasiorneq Meteorologi Sillimmasiineq Forsikring 38.1 Sinnattukkanik nassuiaanerit Drømmetydning Siorapaluk Siorapaluk Sisimiut Sisimiut Siulersuisut Bestyrelser Siumut Siumut Skandinavia Skandinavien

19 Sorsunneq Sorsunnersuaq Kingulleq Anden verdenskrig Soraarnerit / Pensionistit * Krig Pensionister Spejdereqarneq Spejderbevægelsen Sujumut/Siumut Suliatigut peqatigiiffiit Fagforeninger Sujumut (Gammel retskrivning) Suliffeqarneq Arbejdsmarkedet Suliffissaqartitsiniarluni suliat Beskæftigelsesarbejder Suliffissuaq Fabrikanlæg Suliffissuaqalerneq Industrialisering Suliffissaaleqineq Arbejdsløshed Sulinermi pissutsinut eqqartuussivik Arbejdsret Sulisartoqarneq Arbejderbevægelsen Sulisitsisut peqatigiiffii Arbejdsgiverforeninger Suliumajunnaarnerit Strejker Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Arbejdstilsynet Sumi inunngorsimaneq tunngavigalugu akissaasersuineq Fødestedskriterium Sumiorpaluutinik ordbogit Dialektordbøger Sumiorpaluutit Dialekter Sunngiffimmi pinialuttartoq Fritidsjæger Saamit Samer Saamit Nunaat Saanernik qiperuineq Saarloq Saattut T Sameland Benskæring Saarloq Saattut Takornariaqarneq Turisme 40.8 tarnikkut atukkanik siunnersuisarneq Psykologisk rådgivning Tarnikkut erloqissuteqartut Psykisk syge Tartupaluk Tasiilaq Tasiusaq (Nanortalik) Tasiusaq (Upernavik) Tegneseriat Hans ø Tasiilaq Tasiusaq (Nanortalik) Tasiusaq (Upernavik) Tegneserier Teknikki Teknik 60 Teknologii Teknologi 60 Telefonbogit Telefonbøger Teologii Testamentit Teologi Testamenterne Testamentitaaq Det ny Testamente 22.5

20 Timersoqatigiiffiit Idrætsforeninger Timersoqatigiiffiit Sportsforeninger Timersorneq Idræt 79.6 Timersorneq Sport 79.6 Timit paniinnarsimasut Mumier Timit sananeqaataannik ilinniarneq Anatomi 56.2 Timmisartoqarfiit Flyvepladser Timmisartoqarfiit Lufthavne Timmisartortarnerup oqaluttuassartaa Flyvningens historie 62.9 Timmisartortitseqatigiiffiit Luftfartsselskaber Timmisartut ajunaarneri Flyulykker Timmissanik ilisimatusaat Ornitologi 58.8 Timmissat Fugle 58.8 Timmissat tigutsisillit Rovfugle Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq Toqu Død Toqusimasunut eqqaaniutit Nekrologer 99 Toqusoqartillugu ileqqulersuutit Dødsskikke Toqutsinerit Drab Tuberkulose Tuberkulose Tuluit oqaasii Engelsk sprog 89.3 Tunu, Tunua Østgrønland Tunumiu Østgrønlænder Tusilartut ussersuutaat Døvetegnsprog Tussiusiorneq Salmedigtning 24.4 Tussiutit Salmer Tussiutit juullisiutit Julesalmer Tuttu Rensdyr Tv Tv Taallat Digte 80.1 Taalluartaqattaakkat meeqqanoortut Børneremser Taasinerit Afstemninger U Ujaqqanik silisineq Stenslibning 68.9 Ujaqqat pinnersaasiassat Smykkesten Ujarak Sten 55.2 Ukiukitsunik atoqateqartartoq Pædofil Ukkusissamik qiperukkat Fedtstensarbejder 76.7 Ukkusissat Ukkusissat Ulittarneq tinittarnerlu Tidevand 55.9 Ulloriarsiorneq Astronomi 52

21 Ullorsiutit Dagbøger 99 Ullukinnersiortarnerit Solhvervsfester 39.5 Ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfiit Døgninstitutioner Ulluunerani meeqqeriviit Daginstitutioner Umiarsualiveqarfeqarneq Havnevæsen Umiarsuit Skibe 62.8 Umiarsuaatileqatigiit Rederier Umiartorneq Søfart 65.9 Umiat Konebåde Umiatsialiorneq Bådebygning Umiatsiat Både Umiatsiaaqqat Joller Umiiarneq Forlis Upernaviarsuk Upernaviarsuk Upernavik Upernavik Upernavik Kujalleq Upernavik Kujalleq Uppeqatigiit Trossamfund Upperisapalaat Overtro Upperisarsiorneq Religion 29 Upperisat Tro Ussassaarut Reklame 65.6 Utoqqarnik isumaginninneq Alderdomsforsorg 38.6 Utoqqarnut angerlarsimaffiit Alderdomshjem Utoqqaat Ældre Uuliasiorneq Olieeftersøgning Uumasoqassuseqarfik Fauna Uumassusilerineq, biologii Biologi 56 Uumasulerineq Zoologi 58 Uumasunik avatangisaannillu ilisimatusarneq Økologi 56.1 Uumasunik inissiigallartarfiit Dyreinternater Uumasunik sernissuineq Dyrebeskyttelse 15.9 Uumasut Dyr Uumasut illumiutat Stuedyr 64.4 Uumasut nuuttarneri Dyrevandringer 56.1 Uumasut pissusii Dyreliv Uumasuutit Husdyr 63.6 Uumisaarineq Mobning (gruppevold) Uummannaq Uummannaq AA Aalakoorneq Beruselse Aalisagaarniarneq Fiskehandel 63.9

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq

Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut tunngaviinik atuutsitsileriartorneq Implementering af de Effektive undervisningsprincipper Nr Atuarfik - Skole Modul 1 & 2 Ant. Modul Ant Oqaatigiumasat - bemærkninger

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30.

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30. Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, august 2013 15. årgang Koret Inngeratsiler fra Tasiilaqbesøgte Huset gav offentlig koncert den 30. juli Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

Østgrønland Oplevelser af en helt anden verden

Østgrønland Oplevelser af en helt anden verden Østgrønland Oplevelser af en helt anden verden Er der ånder i Østgrønland...? Østgrønland og østgrønlandsk kultur Vestgrønlænderne ynder at kalde Østgrønland for Tunu, hvilket betyder bagsiden. Men der

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30

Referat fra dag 2, den 24. maj 2014. Referat fra dag 2. Fælles debat kl. 09.30 Referat fra dag 2 Fælles debat kl. 09.30 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver optaget referat

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

GRAVSTEN KATALOG GRØNLAND SEPTEMBER 2008. NØRRESUNDBY Sten- og Billedhuggeri

GRAVSTEN KATALOG GRØNLAND SEPTEMBER 2008. NØRRESUNDBY Sten- og Billedhuggeri GRAVSTEN KATALOG GRØNLAND SEPTEMBER 2008 GRAVSTEN BRÆNDTE GRANITTYPE: HALMSTAD NR. 101: GRANITTYPE: FINSK GRÅ NR. 102: GRANITTYPE: AMADEUS NR. 103: GRANITTYPE: VONGA NR. 104: GRANITTYPE: HALMSTAD NR. 105:

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014

Seminar Produktionsanlæg. Ilulissat 2014 Seminar Produktionsanlæg Ilulissat 2014 Ikamiut Udfordringer 1. Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen 2. Manglende vedligeholdelse 3. Værdiansættelse af renoveringer 4. Ved bestilling af udstyr er

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet

Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked 2014 1 Indhold Executive summary...

Læs mere

på ansøgninger modtaget i marts 2015

på ansøgninger modtaget i marts 2015 Bevillinger i maj 2015 : Camille & Peter Otte Sarah Otte 12.000 udvekslingsophold i USA arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra september 2015 til juni 2016 Jens & Arnaq Korneliussen Tukummeq Korneliussen

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007.

PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Resultater fra Den arktiske

Læs mere

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg

Dokumentationsmanual for produktions- & distributionsanlæg for produktions- & distributionsanlæg Maj 2013 Rev. Nr. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 4 1.1 Definitioner... 4 2. DOKUMENTATION AF PRODUKTIONSANLÆG... 5 2.1 Opdeling af tegninger og dokumenter... 6

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3 Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3 2.1 DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER 3 2.2 DEPARTEMENTET FOR KULTUR, UDDANNELSE, FORSKNING OG KIRKE 5 2.3 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED 5 3.

Læs mere

Atuagaaqqat quppersakkat visitkortit - allagartarsuit / Pjecer brochurer Visitkort - Plakat

Atuagaaqqat quppersakkat visitkortit - allagartarsuit / Pjecer brochurer Visitkort - Plakat ATORTUSSANUT ALLATTUIFFIK / MATERIALELISTE Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed, PAARISA, Postboks 1160, 3900 Nuuk Tlf.: (+299) 345000

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat

Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat. Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Aasianni meeqqat atuarfianni Atorfininniarluni Qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved folkeskolen i Aasiaat Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat Ansøgning om stilling ved

Læs mere

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu

Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit Suliffissarsiuussisarfiillu Piareersarfiit og Arbejdsmarked Sapinngilanga Pisinnaavunga Jeg kan og jeg vil Deltagere: 20 unge mellem 16-18 år Sapinngilanga Pisinnaavunga Ansøgingsrunde:

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Det Grønlandske Sprog Af forstander, cand. mag. Svend Kolte Det Grønlandske Hus i Århus

Det Grønlandske Sprog Af forstander, cand. mag. Svend Kolte Det Grønlandske Hus i Århus Denne folder er udarbejdet af: Det Grønlandske Sprog Af forstander, cand. mag. Svend Kolte Det Grønlandske Hus i Århus Denne folder er en introduktion til det grønlandske sprogs historie og grammatik.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik

Ineqarneq. Boliger. Inissianik nammineq pigisallit peqatigiiffiliornissaat Naalakkersuisut/namminersorlutik Ineqarneq Boliger.0 INEQARNEQ NALINGINNAASUMIK Kalaallit Nunaanni inissiat amerlanerpaartaat pisortanit pigi - ne qarput, inissianillu ineriartortitsineq politikkikkut aalajangiinernik tunngaveqarpoq.

Læs mere

Kære deltagere, kære nordiske gæster. Jeg vil gerne starte med at byde jer hjerteligt velkommen til Grønland.

Kære deltagere, kære nordiske gæster. Jeg vil gerne starte med at byde jer hjerteligt velkommen til Grønland. Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen Tale til fagpolitisk ligestillingsseminar i Ilulissat 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Vejledning om liberalisering

Vejledning om liberalisering Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2 Vejledning 22-06-2014 Sags nr. 2014-097749 Dok.

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS

Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS Kalaallit Nunaanni Tunisassiorfik - KNT ApS Tunisassiorfimmik aallartisaaneq KNT ApS V/ Mikael Petersen 1. 2008-mi Niaqornarmiut ataatsimeereerlutik saaffiginnipput tunisassiorfik matoqqaannarmat tiguniarnerani

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Oversigt over Fredede bygninger (kat 1) i Kommuneplanen 2011 2022

Oversigt over Fredede bygninger (kat 1) i Kommuneplanen 2011 2022 Oversigt over Fredede bygninger (kat 1) i Kommuneplanen 2011 2022 Klassificeringen Fredede bygninger betyder, at bygningerne skal bevares som de er (og vedligeholdes) og at eventuelle ændringer kun kan

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009

NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009 NUNATTA ATUAGAATEQARFIA ÅRSBERETNING 2009 Bevilling, udlån og materialebestand Bevilling: kr. 13.655 Udlån: 99.000 Materialebestand: 159.000 PERSONALE Hanne Kristoffersen er flyttet til PI primo januar.

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

ATAATSIMOORNEQ NUKITTUUNNGORTITSISARPOQ

ATAATSIMOORNEQ NUKITTUUNNGORTITSISARPOQ Aalisartunut piniartunullu nutaarsiassat nr. 3 2012 ATAATSIMOORNEQ NUKITTUUNNGORTITSISARPOQ Ulluinnarni aqutsisut Leif Fontaine, Isak Vahl, Sisimiut Narsaq Siu. Siulittaasoq tullia Peter Olsen, Ilulissat

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk

April - 200. Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk April - 200 Præsentation af Nordgrønland ndholdsfortegnelse: til VIP Olie og Gas Erhvervsfolk ide 1 31. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Storkommunen Nordgrønland 2009 2. Lufthavnsforhold nu og i fremtiden

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Læs Inge Kleivans artikel om Knud Rasmussen og evt. Jens Dahls Nunarput ultima Thule i Inuit, mennesker og samfund. Hvad ville Knud Rasmussen have set, hvis han

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

på ansøgninger modtaget til og med august 2015

på ansøgninger modtaget til og med august 2015 for ansøgninger indgår i denne opgørelse: NunaFonden Katuaq - Grønlands Kulturhus 400.000 Bestyrelsen til øgning af musik og teater arrangementer især for børn, øget decentralisering af kulturarrangementer,

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse

Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Nuuk, forår 2012 Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Baggrund for undersøgelsen Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Analyse af plejefamilieområdet i Grønland. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling

Analyse af plejefamilieområdet i Grønland. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Analyse af plejefamilieområdet i Grønland Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Resume 9 3. Lovgivning 17 4. Organisering 19 5. Tilbudsvifte

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling:

hele 2011 ansøger: formål / projekt: bevilling: Bevillinger givet indtil december bevillingsrunde for ansøgninger Julekalender 2012 1.945.000 Bestyrelsen Forprojektering, ekstern assistance, ide og production, eksponering og evaluering (projektet i

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr.1, januar 2014 16. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Fra foreningerne Kajak,

Læs mere

OPLEV GRØNLAND TURGUIDE 2006

OPLEV GRØNLAND TURGUIDE 2006 OPLEV GRØNLAND TURGUIDE 2006 Denne brochure er udarbejdet på baggrund af nu kendte priser for 2006. Grønlands Turist- og Erhvervsråd tager forbehold for eventuelle ændringer samt trykfejl. Redaktion sluttet

Læs mere

Et kig i værktøjskassen

Et kig i værktøjskassen Et kig i værktøjskassen Metoder til patientinddragelse (Mødets/kursets navn) (Sted og dato) (Foredragsholderens navn) www.par3.dk Nå, hvad bringer dig her i dag? Nå, hvad bringer dig her i dag? Hvad er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ

NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ SIUMUT NOVEMBARIP 28-IANI 2014-IMI INATSISARTUNUT QINERSINEQ ATAATSIMOORNEQ TOQQISSISIMANEQ INERIARTORNEQ VALG TIL INATSISARTUT DEN 28. NOVEMBER 2014 SAMMENHOLD TRYGHED UDVIKLING WWW.SIUMUT2014.GL 1 AALLARNIUT

Læs mere

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq

Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Nordisk seminar i Katuaq 11. februar 2015 Februarip 11-ni 2015 Nunat Avannarliit seminareqarnerat Katuami ingerlanneqartoq Agenda/: Finanser, skat, bæredygtig udvikling og fysisk planlægning Ullormut oqaluuserisassat/nunap

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere