Aleutit oqaasii Aleutisk sprog Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur 88.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aleutit oqaasii Aleutisk sprog 89.981 Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier 39.12 Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur 88."

Transkript

1 Grønlandske emneord Danske emneord A Adventi Advent AIDS AIDS Ajoqersuiartorneq Mission 25 Ajunaarnerit Ulykker Ajunaarnersuaqarnerani ikiorsiineq Katastrofehjælp Akerliussutsimik takutitsinerit Demonstrationer 32.3 Akileraarutit Afgifter Akileraarutit Skatter 33.8 Akissarsisinneqarnerit Belønninger Akit nalunaarsuutaat Prisindeks Aktianik piginneqatigiinneq pillugu inatsisit Aktieselskabsret Aktiaatileqatigiiffiit Aktieselskaber Akuersissutit Koncessioner Akunnaaq Akunnaaq Alaska Alaska Aleutit Aleuter Aleutit oqaasii Aleutisk sprog Aliortugalersaarutit Spøgelseshistorier Aliutisut atuakkiat Aleutisk skønlitteratur Aliutisut atuakkiat oqaluttuarisaanerat Aleutisk litteraturhistorie Allaffissorluni suliat ingerlanneqartarnerat Administrative processer 60.1 Allaffissornerujussuaq Bureaukrati 60.1 Allaffissornikkut aqutsisoqarfik Administration Allagatoqaatit Håndskriftsamlinger Allagaateqarfiit Arkiver 02.9 Allagaatit Håndskrifter Allakkat Breve Allakkerisarneq Postvæsen Allanngutsaaliuinermik pilersaarutit Bevaringsplaner Allattaavissuit/Kirkebogit * Kirkebøger Allatut katsorsaariaaseq Alternativ behandling Alluitsup Paa Alluitsup Paa Ameq Skind Amerika Amerika Ammassivik Ammassivik Amminik mersorneq Skindsyning Amnesty International Amnesty International 32.3 Angakkoqarneq Shamanisme 29.1 Angakkut Åndemanere 29.9

2 Angalaneq Trafik 65.8 Angalanilersaarutit Rejsebeskrivelser 40 Angalanissanut pilersaarusiat Fartplaner Angallatit motorii Bådmotorer Angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit Anbringelse uden for hjemmet 38.5 Angerlasimaffeqanngitsut Hjemløse Anguteqatiminoortartut Bøsser Aningaasalersuineq Finansiering Aningaasanut inatsit Finansloven Aningaasaqarneq Økonomi 33.1 Aningaasaqarnermut tunngasut Økonomiske forhold i alm Aningaasarsiornermut politikki Finanspolitik 33.7 Aningaasat atorneqartussatut akuerisat Bevillinger Aningaaseriviit Banker Aningaasaateqarfiit Fonde Appat Alkefugle Aqerlup mingutsitsinera Blyforurening Aqqusernit aqqi Vejnavne Aqutsisut Ledelse 60.1 Arfanniarneq Hvalfangst Arferit Hvaler Arnaqatiminoortartut Lesbiske Arnaqatinik / anguteqatinik atoqateqartarneq Homoseksualitet Arnat angutinut naligititaaniarnerat Kvindebevægelsen Arsuk Arsuk Arsaanneq Fodbold Arsaattartut klubbii Boldklubber Aserorterisarnerit Hærværk Assammik arsaanneq Håndbold Assartuineq Transport 65.8 Assassorneq Håndarbejde 64.6 Assigiinngisitsineq Diskrimination Assilissanik katersaatit Billedsamlinger Assuutit sumiuunermut ilisarnaatit Folkedragter 68.8 Astrologii Astrologi 14.1 Atammik Atammik Atassut Atassut Atisat Beklædning 68.8 Atisat Dragter Atisat Klædedragt 68.8 Atisat Tøj Atlantikoq Atlanterhavet

3 Atominik qaartartorsualiat Atombomber Atomit igitassartaat Atomaffald Attaveqaqatigiinneq Kommunikation 19.5 Attu Attu Atuaganngortitsisarnerup oqaluttuarisaanera Boghistorie Atuagarsisartut klubbii Bogklubber Atuagassiat Tidsskrifter Atuagaarniarneq Boghandel 00.4 Atuagaateqarfeqarneq Biblioteksvæsen 02 Atuagaateqarfimmiittuuteqarnersiat Biblioteksafgifter Atuagaateqarfinni ujarlerfissiat Bibliotekskataloger 01.1 Atuagaateqarneq Litteratur 80 Atuagaateqarnerup oqaluttuarisaanera Litteraturhistorie 81 Atuakkanik atorniartarfiit / Atuagaateqarfiit * -Biblioteker Atuakkanik saqqummersitsisarfik Forlag 00.4 Atuakkanit saqqummersunik eqqartuinerit Boganmeldelser Atuakkat nalunaarsorneqarfii Bogfortegnelser 01.1 Atuakkat nalunaarsugaanerat Bibliografi 01 Atuakkat qinnutit Andagtsbøger 24.3 Atuakkat ujarlerfissiat Opslagsbøger 03.9 Atuakkialerinermik misissuineq Litteraturanalyse Atuakkiat oqaluttualiat Skønlitteratur Atuakkiortunut akileraarutit Forfatterafgifter Atuakkiortut Forfattere 80.6 Atuarfeqarfik Skolevæsen 37.3 Atuarfiit aviisii Skoleblade Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit Forbrugerrådet Atuiunnaarsaaneq Afvænning Ataatsimeersuarnerit Konferencer 36.7 Ataatsimiititaliarsuit Kommissioner Australiap inuii Aborigines Australiap inuiisa oqaluttuarisaanerat Aborigines historie Avammut niuerneq Eksporthandel Avanersuaq Nordgrønland (Thule område) Avanersuarmiu Nordgrønlænder (Thule område) Avanersuarmut ilisimasassarsiornerit Thule-ekspeditioner 46.7 Avannaa Nordvestgrønland Avannaamioqatigiinni suleqatigiinneq Nordisk samarbejde Avannaamioqatigiit Killiit Vestnorden 45 Avannaamiu Nordgrønlænder Avannaarsua Nordgrønland (nord for 75 n) Avatangiisit pillugit politiki Miljøpolitik 50.1

4 Aviiseqarnerup oqaluttuassartaa Avishistorie 07.9 Aviisiliortuuneq Journalistik 07.1 Aviisini allaatigisat sukumiisut Kronikker 04.1 Aviisinut ilanngussat Artikler 04.1 Aviisinut ujarliutit Avisindexer 01.1 Aviisit Aviser 05.1 Avittat B Skindbroderier Biibili Bibelen 22 Biilersinnaanermut misilitsinnissamut atuagassat Køreprøve-teoribøger Biilit Biler Blå Kors/Sanningasoq Tungujortoq * Blå Kors 15.8 Brugsforeningit Brugsforeninger Børnehjemmi Børnehjem C Canada Canada CD-ROMI CD-t, nuuteeqqat D CD-ROM CD er Danmarkimi Silasiorfeqarfik Danmarks Meteorologiske Institut 55.8 Danmarks Geologiske Undersøgelse Danmarks Geologiske Undersøgelse Dannebrog, erfalasoq Dannebrog Demokratii / Innuttaasut oqartussaaqataanerat * Demokrati "Demokraatit" - Nunatsinni partii E Demokraterne (EF) Europami Niueqatigiit EF (De Europæiske Fællesskaber) 33.26:6 Efterskolit Efterskoler Elektronikki Eqalugaarsuit Elektronik Eqalugaarsuit Eqqartuussisoqarneq Retsvæsen 34 Eqqartuussiviit Domstole 34.7 Eqqartuussutit Domme Eqqiluisaarneq Hygiejne Eqqumiitsulianik qalipaasut Kunstmalere 70.6 Eqqumiitsuliorneq Kunst 70 Eqqumiitsuliortut suleqatigiiffii/eqqumiitsuliortut kattuffii * Kunstnersammenslutninger 70.6 Eqqaamasalersaarutit Erindringer 99

5 Eqqaassutissat Mindesmærker Erfalasoq Flag Erinarsoqatigiit Erinarsorneq Erinarsuutit Erinnat juullerpalaartut Sangkor Sang Sangbøger Julemusik Erinniortut Komponister Erngup nukinga Vandkraft Etnografii Etnografi 59.5 Etnografiip oqaluttuassartaa /Inuiannik ilisimatusarnerup oqaluttuassartaa Etnografiens historie Etnologii Etnologi EU Europami Peqatigiit EU (Den Europæiske Union) Europa F Filmi Europa Film Filosofii Filosofi 10 Finlandi Finland Fjernsynikkut aallakaatitat Fjernsynsudsendelser Folkedansi Folkedans Folketingi Folketinget 32.8 Folketingimut qinersineq Folketingsvalg Foreningen Norden Foreningen Norden Frimærkinik katersuineq Filateli Frimærkit Frimærker Friskolit Friskoler Fysiki Fysik 53 G Geologii Geologi 55 Grønlands Tekniske Organisation/GTO * Grønlands Tekniske Organisation Grønlandsrådi Grønlandsrådet 36.2 H Hashi Healingi Hash Healing HIV HIV (Human immundefekt virus) Hjemmestyrekommissioni Hjemmestyrekommission Højskolit Højskoler 37.41

6 I Ideologii Ideologi 12 Igaliku Igaliku Iginniarfik Iginniarfik Ikamiut Ikamiut Ikerasak Ikerasak Ikerasassuaq Ikerasassuaq Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk Ikiaroornartut / aanngajaarniutit * Euforiserende stoffer Ikiaroorniutit Rusmidler Ikinnerussuteqartut Minoriteter Ikiueqqaarneq Førstehjælp Ikummatissat Brændstoffer 66.5 Ilagiit siunnersuisui Menighedsråd 26.2 Ilagisariippallaat atoqatigiittarnerat Incest Ilagisariit oqaluttuassartaat Slægtshistorie Ilagit Naalagaaffimmit tapersersorneqartut Folkekirken 26 Ilaqutariinnik katsorsaaneq Familiebehandling Ilaqutariinnut politikki Familiepolitik 33.9 Ilaqutariit Familier Ileqqorissaarneq Etik 15 Ileqqut Skikke 39 Ilimanaq Ilimanaq Ilinniarneq Uddannelse Ilinniarnertuunngorniarfik Gymnasieskolen Ilinniartitsineq Undervisning 37.1 Ilinniutit Skolebøger Ilisimasassarsiornerit Ekspeditioner Ilisimasassarsiornerit Opdagelsesrejser 40.9 Ilisimasassarsiortartut Opdagelsesrejsende 40.9 Ilisimatusarneq Videnskab 19 Ilisimatuut suliffii ataatsimoortut Forskerparker Ilisimatuutut allaatigisat Afhandlinger 04.1 Ilisimatuutut misissuineq Forskning 19 Ilisisarnermi ileqqut Begravelsesskikke Ilitsoqqussat Traditioner 39 Ilitsoqqussatigut nalliuttorsiornerni ileqqut Festtraditioner 39.5 Illoqarfiit Byer Illoqarfiit aqqi Bynavne Illoqarfimmik pilersaarusiorneq Byplanlægning 71.9 Illoqarfinni sanaartukkat Byanlæg 71.9 Illoqarfinnut pilersaarusiuutit Byplaner

7 Illoqarfiup ilisarnaataa Byvåben Illoqarfiup ilaani sanaartugassanik pilersaarusiorneq / Lokalplanit * Lokalplaner Illoqarfiup nutarternera Illoqarfiup oqaluttuassartaa Illoqqortoormiut Illorsuit Byfornyelse Byhistorie Ittoqqortoormiit Illorsuit Illuliaq Bygning Illuliortiterneq Byggeindustri 69 Illuliortiterneq Byggeri Illuliortiternerup nalinginnaasumik oqaluttuassartaa Bebyggelseshistorie i alm Illuliortiternerup oqaluttuassartaa Bebyggelseshistorie 71.9 Illuliortiternerup oqaluttuassartaa, illoqarfikkaartumik Bebyggelseshistorie, enkelte byer Illuliortaaseq Arkitektur 71 Illut Huse Illut sulliviit Aktivitetshuse Illuutileqatigiit Boligselskaber Illuutinik allanngutsaaliuinermut tunngasut Bygningsfredning i alm Illuutinik eqqissisimatitsineq Bygningsfredning Ilulissat Ilulissat ilulissat Isbjerge 55.9 Imarsiornerup oqaluttuassartaa Maritimhistorie Imeq Imerajussuseq Vand Alkoholisme Imerajuttunut katsorsaaviit Alkoholambulatorier Imigassamik atornerluineq Alkoholmisbrug Imigassamik inerteqquteqarneq Spiritusforbud Imigassaq Alkohol Imigassaq pillugu inatsisiliorneq Alkohollovgivning Iminngernaveersaartitsineq Afholdssagen 15.8 Iminngernaveersaartut peqatigiiffii Afholdsforeninger 15.8 Immakkut angallannerup oqaluttuassartaa Søfartshistorie Immamik mingutsitsineq Havforurening Immat assingi Søkort Imminut toqunneq / Imminorneq * Selvmord Inatsisartunut qinersinerit Landstingsvalg 32.4 Inatsisartut Landstinget (Grønland) Inatsisiliorneq Lovgivning 34.5 Inatsisiliornermik katersat Lovsamlinger 34.6 Inatsisinik ilisimatusarneq Jura 34 Inatsisit Love 34.6 Inatsisit tunngaviusut Grundloven 34.21

8 Indianerit Indianere Industrii Industri 60 Ineqarnermi pissutsit Boligforhold Ingerlatsiviit oqaluttuassartaat Firmahistorie Inisimasut peqatigiiffii Lejerforeninger Inissianik sanaartorneq Boligbyggeri Inissiaatileqatigiiffiit Boligforeninger Innarluutillit Handicappede 38.7 Innuttaasunik misissuineq Folkeundersøgelse Innuttaasunik nalunngisassat Befolkningslære 31.2 Innuttaasut nuttarneri Befolkningsflytninger 32.6 Innaallagissamik pilersuineq Elektricitetsforsyning Innaarsuit Innaarsuit Internetti Internet Inuerukkiartornerit Inuiaqatigiinnik ilisimatusarneq Affolkning Samfundsforskning Inuiaqatigiit assuutaat Nationaldragter 68.8 Inuiaqatigiit kisitsisit atorlugit allaatigisaanerat Demografi 32.1 Inuiaqatigiit kulturikkut pissusiinik ilisimatusaatit Kultursociologi Inuiaqatigiit oqaluttuassartaat Samfundshistorie Inuinnaat naalakkersueqataanerat Folkestyre Inuit Inuit Eskimoer Inuit Inuit aqqi Navne Inuit aqqi Personnavne Inuit Ataqatigiit Inuit Ataqatigiit Inuit atuagassiaqarnerisa oqaluttuarisaanerat Eskimoisk litteraturhistorie Inuit eqqumiitsuliortaasii Eskimoisk kunst Inuit ilisimatusaatiginerat/eskimologii Eskimologi Inuit inooqatigiinnerannut suleqatigiinnerannullu tunngasut Samfundsforhold Inuit inuunerisa oqaluttuarisaanerat Biografier 99 Inuit isumaannik paasiniaanerit Meningsmålinger Inuit itsarnisarsiugaanerat Eskimoarkæologi Inuit kisinneqarnerat Folketællinger 31.2 Inuit oqaasii Eskimoisk sprog Inuit taasisinneqartarnerat Folkeafstemninger 34.2 Inuiaat Asiamiut Asiatiske folk Inuiaat ileqqui Folkeskikke 39 Inuiaat ileqqulersuutaat Folklore 39.5 Inuiaat ilisarnaasersuutaat malillugit inuiaqatigiilerineq Racesociologi Inuiaat oqaluttualiaat Folkeeventyr 39.12

9 Inuiaat oqaluttuaat Folkesagn Inuiaat siulliarsuppasissut Naturfolk 59.5 Inuk Mennesket 61.1 Inunnik ikiuisarneq Social forsorg 38.4 Inunnik ilisimatusarneq Antropologi 59 Inunnik isumaginninneq Forsorg 38.4 Inussutissarsiornermik politiki Erhvervspolitik Inuttut atukkat ilisimatusaatiginerat Sociologi Inuttut pisinnaatitaaffiit Menneskerettigheder Inuunermi atukkat Levevilkår Inuunermi najoqqutarisassat Leveregler 15.2 Inuup inuunerata oqaluttuarisaanera Biografi 99 Inuussutissanik pilersuineq Fødevareforsyning Inuussutissarsiornermik misissueqqissaarnerit Erhvervsanalyser Inuussutissarsiutigalugu aalisarneq Erhvervsfiskeri 63.9 Inuussutissarsiutinut ikiorsiisarfik Erhvervstøtte Inuussutissat Ernæring Inuusuttut Unge Inuuttaasut eqqiluisaarnerat Befolkningshygiejne Inuuttaasut pillugit politiki Befolkningspolitik 31.2 Isertitsiviit Detentioner 35.6 Isertitsivik Anstalt Isiginnaagassiaq Skuespil Isiginnaartitsisarfiit Teatre Isortoq Isortoq Issittormiut Arktiskefolk Issittumi eqqiluisaarneq Arktisk hygiejne Issittumi ilisimatusarluni angalasarnerit Arktiske forskningsrejser 49.1 Issittumi ilisimatusarneq Polarforskning 49 Issittumi upperisat Arktiske religioner Issittut ilisimatusaatiginerat Arktisk forskning 49.1 Isumaginninnermut politikki Socialpolitik 33.9 Isumaqatigiissutit Overenskomster Isumassugassanik sumiginnaaneq Omsorgsvigt Itilleq Itilleq Itsarnisarsiorneq Arkæologi 91.1 Itsarnitsat illoqarfinniittut Byarkæologi Ivittuut Ivittuut J Juullip iivangkiiliua Juleevangeliet 22.6 Juullip inua Julemanden 39.55

10 Juullip nipitittagai Julemærker Juullisiornermi ileqqut Juleskikke Juullisiutit Julehæfter Juullisiutit Julesange K Kalattuut Grønlandspolka Kalaallisuut Nationaldragter (grønlandske) Kalaallit Grønlændere Kalaallit Nunaannut Ministereqarfik Ministeriet for Grønland 35.4 Kalaallit Nunaat Grønland Kalaallit Nunaat Kalaallit Nunaat Kangerluk Kangerluk Kangerlussuaq Kangerlussuaq Kangersuatsiaq Kangersuatsiaq Kangilinnguit Kangilinnguit Kangaamiut Kangaamiut Kangaatsiaq Kangaatsiaq KANUKOKA Kommunerneslandsforening Kapisillit Kapisillit Katekisimuusit Katekismer 23.7 Katersilluni atuakkiat, antologiit Antologier Katersortarfiit Forsamlingshuse Katersugaasiviit Museer 70.8 Katersaatit toqqortat tamalaat Samlinger 03.9 Katsorsartittut najugaqatigiiffii Behandlingskollektiver Kattusseqatigiit Kattusseqatigiit Kemii Kemi 54 KGH, niuerfik nioqqutissiorfillu KGH (Den Kongelige Grønlandske Handel) Kigutigissaaneq Tandpleje Kiinarpaat Masker Kilisaatit Trawlere 62.8 Kinguaariinnik misissuineq Slægtsforskning 99.7 Kinguaassiutitigut nappaatit Kønssygdomme Kinguaassiuutinik ilinniartitsineq Seksualoplysning Kinaassuseq Identitet Kisermaassinerit Monopoler Kisitsisit atorlugit nassuiaasiornerit / Statistiki * Statistik Kitsissuarsuit Kitsissuarsuit Kitaa Vestgrønland Klima / Silap pissusia * Klima 55.8 Kommunalbestyrelsit Kommunalbestyrelser 36.1

11 Kommunalbestyrelsit ataatsimiissutaat Kommunalbestyrelsesforhandlinger 36.5 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq Kommunimi politikki Kommunalpolitik 36 Kommunimi politikki Lokalpolitik 36 Kommuninut qinersineq Kommunalvalg 36.1 Kommunit aningaasatigut missingersuusiaat Kommunalbudgetter Kommunit ilisarnaataat Kommunevåben Kommunit kattussuunneri Kommunesammenlægninger 36 Kommunit pilersaarutaat Kommuneplaner Kongelige Grønlandske Handel, KGH * Den kongelige Grønlandske Handel Kristumiussuseq Kristendom 23 Kræfti Kræft Kuisimanngitsunut ajoqersuiartortitsineq Hedningemission 25 Kujataa Sydgrønland Kullorsuaq Kullorsuaq Kulturikkut illorsuit Kulturhuse Kulturip oqaluttuarisaanera Kulturhistorie 90.1 Kulusuk Kulusuk Kunngit Konger Kusanartuliat Kunsthåndværk 76 Kuultisiorneq Guldminedrift Kuummiut Kuummiut Kaajallaasitat Cirkulærer 34.6 L Landsrådini ataatsimiissutit Landsrådets forhandlinger 36.4 Legatit Legater 38.3 M Maniitsoq Maniitsoq Marluinnik oqaaseqarneq Tosprogethed Matematiki Matematik Meeqqanik inuusuttunillu isumaginninneq Børne- og ungdomsforsorg 38.5 Meeqqanik paaqqinninneq Barnepleje Meeqqanik paaqqinnittarfiit Børnehaver Meeqqanut atuakkiat Børnebøger Meeqqanut kanngunartuliorneq Pædofili Meeqqat Børn Meeqqat atuarfiat Folkeskolen Meeqqat erinarsuutaat Børnesange Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonvention

12 Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Erklæringen om barnets rettigheder 32.3 Meeqqeriviit Børneinstitutioner Meeravissiartaartarnerit Adoption Meeraaneq Barndommen Meqqqunik eqitsineq Filtning 67.7 Miluumasut Pattedyr 58.9 Mingutsitsineq Forurening Minnesota-modellen, katsorsaariaaseq Minnesota-modellen Misilitsinnissamut atuagassat Teoribøger Mitit Edderfugle Moriusaq Moriusaq Motoorit Motorer 62.2 Maajip Aallaqqaataa Første maj N Najugaqarfiit oqaluttuarisaanerat Lokalhistorie 40 Nakkutigisamik angerlarsimaffiit Beskyttede boliger Nakkutigisamik sulliviit Beskyttede værksteder 38.7 Nakuuserneq Naligiissitaaneq Vold Ligestilling Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Ligestillingsrådet 32.5 Nalliuttorsiorpalaartumik pissusilersornerit Ceremonier 39.5 Nalliuttut Højtider 39.5 Nalunaarasuartaateqarneq Telegrafi Nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinneq Telekommunikation Nalunaarutit, inatsisit/peqqussutit erseqqisaatitaat siulleq Bekendtgørelser 34.6 Nammineq misigisanik atuakkiat Selvbiografier 99 Namminersorlutik Oqartussat Namminersorneq Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Selvstyre Hjemmestyret Namminersorneruneq Hjemmestyreordning 36.2 Namminersorneruneq, Namminersornerullutik Oqartussat Hjemmestyre Namminersortumik atuaarfiit Privatskoler 37.3 Namminersortunngorsaaneq Privatisering Nannut Isbjørne Nanortalik Napasoq Nanortalik Napasoq Napparsimmaviit Hospitaler 61.9 Nappaatit Sygdomme 61.6 Nappaatit tunillaassuuttut Epidemier Naqinnerit tulleriinnerat Alfabeter 90.84

13 Naqiterisarnerup oqaluttuassartaa Bogtrykkunstens historie Naqiteriviit Trykkerier 00.1 Narsaq Narsaq Narsaq Kujalleq Narsarmiut Narsarsuaq Narsarsuaq Nattorallit Ørne Neqinik suliffissuarni tunisassiorneq Kødindustri Nerisaqarneq pillugu misissuinerit Kostundersøgelser Nerisassat Mad 66.8 Nerisassiorneq Madlavning 64.1 Nerisassiornermut najoqqutassat Kogebøger 64.1 Nerlerit Inaat Nerlerit Inaat Nersornaatit Hæderspriser Nersut qaasuttoq Rovdyr Niaqornat Niaqornat Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk Nioqqutissiorneq Produktion 77.8 Nipilersorneq Musik 78 Nittartakkat Hjemmesider Niuerneq Handel 65 Niuernermik ilinniarfiit Handelsskoler Niuernerup oqaluttuassartaa Handelshistorie Nukik Energi Nukissiorfiit Kraftværker Nunalerutit Geografi 40 Nunamik allanngutsaaliuineq Naturfredning 50.1 Nunap assinga geologiimut tunngasoq Geologiske kort 55.4 Nunap immikkoortuini allagaataasiviit Landsarkiverne 02.9 Nunaqarfiit Bygder Nunaqarfimmiut / Illoqarfimmiut * Lokalsamfund Nunarsuaq Jorden Nunasiaqarnerup oqaluttuassartaa Kolonisationshistorie Nunasiaqartuuneq Kolonialisme Nunasiat Kolonier Nunasiaajunnaarsitsineq Afkolonisering 32.7 Nunat Lande 40 Nunat allanngutsaaliukkat Nationalparker 50.1 Nunat aqqi Stednavne Nunat assingi Atlas Nunat assinginik katersat Kortsamlinger Nunat Avannarliit Norden Nunat inuii Indfødte folk 59.5

14 Nunat inuiisa atisaat Indfødte folks dragter 59.5 Nunat inuiisa eqqumiitsuliaat Indfødte folks kunst 59.5 Nunat inuiisa kulturii Indfødte folks kulturer 59.5 Nunat inuiisa upperusii Indfødte folks religion 29 Nunat Issittut Polarlandene 49 Nunat Sikuiuitsoq Kujallermut attuumassutillit Sydpolarlandene 49.5 Nunat taaguutaat Geografiske navne Nunatat Nunatakker 55.3 Nutserineq Oversættelse Nutaarmiut Nuugaatsiaq Nuuk Nuussuaq (Upernavik) Nutaarmiut Nuugaatsiaq Nuuk Nuussuaq (Upernavik) Nuutit Noder Naajaat Naajaat Naalagaaffiit Peqatigiit / FN * FN (Forenede Nationer) Naalagaaffimmi innuttaasutut pisinnaatitaaneq Indfødsret 34.2 Naalagaaffimmit tapiissutit / Ataatsimoortumik tapiissutit * Bloktilskud Naalakkersuinikkut oqaluttuarisaaneq Politisk historie 90 Naartuersittarneq Abort Naartuneq Graviditet Naasorissaaneq Landbrug 63 Naasunik ilinniarneq Botanik 57 Naasut Flora Naatsiivinni naatitsisarneq Havebrug 63.5 O Ombudmandip nalunaarutaa Ombudsmandens beretning Oqaluffik Kirken Oqaluppalaat/oqaluasaat * Historier Oqaluttualiat Noveller Oqaluttuarisaaneq Historie 90 Oqaluttuarternermi ileqqulersuutaasartut Fortælletradition Oqaluttuat Sagn Oqaluttuat qangarsuarnisat kingornussarsiat Oqaluttuatigut kingornussarsiat Oqaluussinerit Myter Mundtlig overlevering Prædikener Oqaasilerineq Grammatik Oqaatsinik ilisimatusaatit Lingvistik Oqaatsit Sprog 89 Oqaatsit allaganngorneri Skriftsprog 89.01

15 Oqaatsit ingerlaasiat/ Oqaatsit oqaluttuassartaat * Sprogets historie Oqaatsut Oqaatsut Ordbogit Ordbøger Orsugiak/ Kryolit * Kryolit 55.2 Orsugiassiorneq Kryolitbrydning P Pajuttaatit Fragtskibe 62.8 Palasit Præster 26.6 Partiit Partier 32.1 Partiit anguniagaat Partiprogrammer Peqatigiiffiit Foreninger 36.9 Peqatigiiffiit Organisationer Peqqinnissamik isumaginnittoqarfik Sundhedsvæsen 61.4 Peqqussutit Anordninger 34.6 Peqqussutit Forordninger Perorsaaneq Opdragelse 37 Perorsaaneq Pædagogik Perorsaanikkut tarnikkullu atukkatigut siunnersuisarneq Pædagogisk-psykologisk rådgivning Piginneqatigiiffiit Andelsforeninger 33.4 Piginneqatigiilluni inissiat Andelsboliger Piginnittussaassuseq Ejendomsret Piginnittussaatitaaneq Copyright Piginnaaniligaaneq Myndighed Pilersitsisut/aallarniisut * Iværksættere 60.1 Pinerlunneq Forbrydelse 34.3 Pinerluttuliortarneq Kriminalitet Pinerluttunik isumaginnittoqarfik Kriminalforsorg Piniarneq Jagt Piniarnermi sakkut Piniartoq Piniartutut inuuneq Jagtvåben Fanger Fangerliv Pinngortitamik ilisimatusarneq Naturvidenskab 50 Pinngortitamik mingutsitsineq Naturforurening 50.1 Pinngortitaq Naturen 50.1 Pinnguaatit Lege 79.3 Pisartut nalinginnaanngitsut pillugit allaaserisat Okkultisme 14 Pisinnaatitaaffiit Pisortaqarfiit Rettigheder Direktorater Pisortatigut aqutsineq Offentlig forvaltning 35 Pisortatigut ingerlatsineq Offentlig forvaltning

16 Pisummik angalaarnerit Vandreture Pisuussutit pinngortitameersut Naturrigdomme Pituffik Pituffik Piujuartitsisumik ineriartorneq Bæredygtig udvikling 50.1 Politiit Politi 35.6 Politikerit Politikere Politiki Politik 32 Politikikkut suliniaqatigiiffiit Politiske organisationer 32.1 Psykiatrii Psykiatri Psykologii Psykologi 13 Puisinniarneq Sælfangst Puisit Sæler Pujoorineq Røgning Pujortartarneq Rygning Pupiit Svampe Paamiut Paamiut Paasissutissaq Information 19.5 Paasissutissiuinermi teknologii Informationsteknologi 19.5 Q Qalasersualiartartoq Nordpolsfarer Qalasersuaq anguniarlugu ilisimasassarsiorneq Nordpolsekspedition Qalasersuup ilisimatusarfigineqarnera Nordpolsforskning 49.1 Qalipakkat Malerier Qallunaat Danskere Qallunaat Nunaat, Danmarki * Danmark Qallunaat oqaasii Dansk sprog 89.6 Qallunaatsiaqarfik Kujalleq Østerbygden Qallunaatsiaat pillugit itsarnisarsiorneq Nordboarkæologi Qamutit Slæder Qanganitsanik eqqaassutit Fortidsminder 90.1 Qaqortoq Qaqortoq Qaqqat Bjerge Qarasaasiakkut attaveqatigiissuteqarfiit Computernetværk Qarasaasiakkut atuakkanik nalunaarsuutit Bibliografiske databaser 01.1 Qarasaasiakkut suliarinninneq Databehandling Qarasaasiaq Edb Qarasaasiat Computere Qarasaasiatigut periutsit Edb-systemer Qasigiannguit Qasigiannguit Qassiarsuk Qassiarsuk Qassimiut Qassimiut

17 Qatanngutigiinniat Brødremenigheden Qatanngutigiinniat Herrnhutterne Qatserisartoqarneq Brandvæsen Qeqertaq Qeqertaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuatsiaat Qeqertarsuatsiaat Qeqertat Issittumiittut Arktiske øer 49.3 Qeqertat Issittumiittut De arktiske øer 49.3 Qeqertaaluk Baffin Land Baffin Island Qeqqaniit ingerlatitsineq Centraladministration 35 Qeqqata Kommunia Qeqqata Kommunea Qimarnuiit Krisecentre Qimmit Hunde Qimmit perlerornerat Hundegalskab Qimussimik sukkaniuttarnerit Hundeslædesport Qimussimik timersuutit Slædesport Qimussit Hundeslæder Qimuttut Slædehunde Qinersineq Valg Qinngornerit nappaatigilersitaat Bestrålingssygdomme Qiperugaq Skulptur 73 Qitornartaarnerup kingorna sulinngiffeqarneq Barselsorlov Qitornavissiallit Adoptivforældre Qitornavissiat Adoptivbørn Qulikkuutaarineq atorlugu immikkoortiterineq Decimalklassedeling Qulliit orsutortut, qulliit ukkusissat Tranlamper Qaammatisiutit Almanakker Qaammatisiutit Kalendere Qaannamik timersorneq Kajaksport Qaannat Kajakker Qaanaaq Qaanaaq Qaarsut Qaarsut Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia R Race tunngavigalugu nikassaaneq Racisme Radio Radio Radiukkut aallakaatitsinerit Radioudsendelser Ritualit Ritualer Røde Korsi Røde Kors Raajanik nioqqutissiorneq Rejeindustri Raajarniarneq Rejefiskeri 63.92

18 S Sakkuiaaneq Afrustning Sakkut Våben Sakkutuut imarsiortut Søværn Sammisakkuutaarineq Emneindeksering Sanalukkat Husflid Sanaartornermi maleruaqqusat Bygningsreglementer Sanaartornermut atasumik taarsigassarsiat Byggekredit Sanaartugassanik pilersaarusiorneq Byggeriplanlægning Sapangaaqqerineq Perlebroderi Saqqaq Saqqaq Saqqummersitsinerit Udstillinger Sarfannguaq Sarfannguaq Savalimmiut Færøerne Savissivik Savissivik Savaateqarneq Fåreavl Seminariat Seminarier Sermeq Is Sermersuaq Indlandsis 55.3 Sermersuaqartarneranik ilisimatusaat Glaciologi 55.3 Sermersuaqartarnerit nalaat Istider 55.4 Sermiligaaq Sermiligaaq Sermit Bræer 55.3 Sermit Gletschere 55.3 Sibiria Sibirien Sikiuiuitsumi Kujallermi qeqertat Antarktiske øer 49.5 Siku Havis 55.9 Sikuiuitsoq Ishavet 49.1 Sikuiuitsoq Avannarleq Arktis 49.1 Sikuiuitsoq Kujalleq Antarktis 49.5 Sikuiuitsumut Kujallermut ilisimasassarsiortarnerit Antarktiske forskningsrejser 49.5 Sikunik aserorterineq Isbrydning 65.9 Sila Vejr 55.8 Silamiut oqaluttuarisaanerat Verdenshistorie 90 Silasiorneq Meteorologi Sillimmasiineq Forsikring 38.1 Sinnattukkanik nassuiaanerit Drømmetydning Siorapaluk Siorapaluk Sisimiut Sisimiut Siulersuisut Bestyrelser Siumut Siumut Skandinavia Skandinavien

19 Sorsunneq Sorsunnersuaq Kingulleq Anden verdenskrig Soraarnerit / Pensionistit * Krig Pensionister Spejdereqarneq Spejderbevægelsen Sujumut/Siumut Suliatigut peqatigiiffiit Fagforeninger Sujumut (Gammel retskrivning) Suliffeqarneq Arbejdsmarkedet Suliffissaqartitsiniarluni suliat Beskæftigelsesarbejder Suliffissuaq Fabrikanlæg Suliffissuaqalerneq Industrialisering Suliffissaaleqineq Arbejdsløshed Sulinermi pissutsinut eqqartuussivik Arbejdsret Sulisartoqarneq Arbejderbevægelsen Sulisitsisut peqatigiiffii Arbejdsgiverforeninger Suliumajunnaarnerit Strejker Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Arbejdstilsynet Sumi inunngorsimaneq tunngavigalugu akissaasersuineq Fødestedskriterium Sumiorpaluutinik ordbogit Dialektordbøger Sumiorpaluutit Dialekter Sunngiffimmi pinialuttartoq Fritidsjæger Saamit Samer Saamit Nunaat Saanernik qiperuineq Saarloq Saattut T Sameland Benskæring Saarloq Saattut Takornariaqarneq Turisme 40.8 tarnikkut atukkanik siunnersuisarneq Psykologisk rådgivning Tarnikkut erloqissuteqartut Psykisk syge Tartupaluk Tasiilaq Tasiusaq (Nanortalik) Tasiusaq (Upernavik) Tegneseriat Hans ø Tasiilaq Tasiusaq (Nanortalik) Tasiusaq (Upernavik) Tegneserier Teknikki Teknik 60 Teknologii Teknologi 60 Telefonbogit Telefonbøger Teologii Testamentit Teologi Testamenterne Testamentitaaq Det ny Testamente 22.5

20 Timersoqatigiiffiit Idrætsforeninger Timersoqatigiiffiit Sportsforeninger Timersorneq Idræt 79.6 Timersorneq Sport 79.6 Timit paniinnarsimasut Mumier Timit sananeqaataannik ilinniarneq Anatomi 56.2 Timmisartoqarfiit Flyvepladser Timmisartoqarfiit Lufthavne Timmisartortarnerup oqaluttuassartaa Flyvningens historie 62.9 Timmisartortitseqatigiiffiit Luftfartsselskaber Timmisartut ajunaarneri Flyulykker Timmissanik ilisimatusaat Ornitologi 58.8 Timmissat Fugle 58.8 Timmissat tigutsisillit Rovfugle Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq Toqu Død Toqusimasunut eqqaaniutit Nekrologer 99 Toqusoqartillugu ileqqulersuutit Dødsskikke Toqutsinerit Drab Tuberkulose Tuberkulose Tuluit oqaasii Engelsk sprog 89.3 Tunu, Tunua Østgrønland Tunumiu Østgrønlænder Tusilartut ussersuutaat Døvetegnsprog Tussiusiorneq Salmedigtning 24.4 Tussiutit Salmer Tussiutit juullisiutit Julesalmer Tuttu Rensdyr Tv Tv Taallat Digte 80.1 Taalluartaqattaakkat meeqqanoortut Børneremser Taasinerit Afstemninger U Ujaqqanik silisineq Stenslibning 68.9 Ujaqqat pinnersaasiassat Smykkesten Ujarak Sten 55.2 Ukiukitsunik atoqateqartartoq Pædofil Ukkusissamik qiperukkat Fedtstensarbejder 76.7 Ukkusissat Ukkusissat Ulittarneq tinittarnerlu Tidevand 55.9 Ulloriarsiorneq Astronomi 52

21 Ullorsiutit Dagbøger 99 Ullukinnersiortarnerit Solhvervsfester 39.5 Ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfiit Døgninstitutioner Ulluunerani meeqqeriviit Daginstitutioner Umiarsualiveqarfeqarneq Havnevæsen Umiarsuit Skibe 62.8 Umiarsuaatileqatigiit Rederier Umiartorneq Søfart 65.9 Umiat Konebåde Umiatsialiorneq Bådebygning Umiatsiat Både Umiatsiaaqqat Joller Umiiarneq Forlis Upernaviarsuk Upernaviarsuk Upernavik Upernavik Upernavik Kujalleq Upernavik Kujalleq Uppeqatigiit Trossamfund Upperisapalaat Overtro Upperisarsiorneq Religion 29 Upperisat Tro Ussassaarut Reklame 65.6 Utoqqarnik isumaginninneq Alderdomsforsorg 38.6 Utoqqarnut angerlarsimaffiit Alderdomshjem Utoqqaat Ældre Uuliasiorneq Olieeftersøgning Uumasoqassuseqarfik Fauna Uumassusilerineq, biologii Biologi 56 Uumasulerineq Zoologi 58 Uumasunik avatangisaannillu ilisimatusarneq Økologi 56.1 Uumasunik inissiigallartarfiit Dyreinternater Uumasunik sernissuineq Dyrebeskyttelse 15.9 Uumasut Dyr Uumasut illumiutat Stuedyr 64.4 Uumasut nuuttarneri Dyrevandringer 56.1 Uumasut pissusii Dyreliv Uumasuutit Husdyr 63.6 Uumisaarineq Mobning (gruppevold) Uummannaq Uummannaq AA Aalakoorneq Beruselse Aalisagaarniarneq Fiskehandel 63.9

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Nye og gamle decimalklasser

Nye og gamle decimalklasser Nye og gamle decimalklasser Officiel DK5 Arkibas4 Arkibas3 00 - Bogvæsen og boghåndværk Bogvæsen og boghåndværk i almindelighed Bogvæsen og boghåndværk 00.03 - Systematik. Terminologi 00.06 - Foreninger.

Læs mere

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 00 Bogfremstilling i almindelighed 00 Boghåndværk, foreninger i almindelighed. 00 Boghåndværk i almindelighed 00 00 Bogtilrettelæggelse i almindelighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2010

Grønlandsk Lovregister 2010 Grønlandsk Lovregister 2010 2. kvartal Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2013

Grønlandsk Lovregister 2013 Grønlandsk Lovregister 2013 Opdateret pr. 31. december 2013 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2012

Grønlandsk Lovregister 2012 Grønlandsk Lovregister 2012 Opdateret pr. 31. oktober 2012 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Lokalsamfundsprofil. Paamiut. Foto: Asiaq

Lokalsamfundsprofil. Paamiut. Foto: Asiaq Lokalsamfundsprofil Paamiut Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Lokalsamfundsprofil Paamiut

Lokalsamfundsprofil Paamiut Lokalsamfundsprofil Paamiut Indhold 1. Politisk system og lokal administration... 4 1.1 Politisk system... 4 1.2 Lokal administration... 4 2. Historik... 5 2.1 Historisk rids... 5 2.2 Mærkedage... 6 3.

Læs mere

ansøger: formål / projekt: bevilling:

ansøger: formål / projekt: bevilling: Taseralik - Genbevilling på 'tekniske installationer', lydanlæg, lys, 600.000 Kulturip Illorsua, Sisimiut lærred, fremviser, kulisser m.v.. Juaaka Lyberth Grønlands Taekwon-Do Landsholdets aktiviteter

Læs mere

Lokalsamfundsprofil. Tasiilaq. Foto: Asiaq

Lokalsamfundsprofil. Tasiilaq. Foto: Asiaq Lokalsamfundsprofil Tasiilaq Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Lokalsamfundsprofil. Arsuk. Foto: Asiaq

Lokalsamfundsprofil. Arsuk. Foto: Asiaq Lokalsamfundsprofil Arsuk Foto: Asiaq 1. udgave 2012 Hvad er en lokalsamfundsprofil? Et lokalområde kan beskrives som et geografisk afgrænset område, der rummer alle faser og facetter i livet, orienteret

Læs mere

Ilinniartitaaneq. Uddannelse

Ilinniartitaaneq. Uddannelse Ilinniartitaaneq Uddannelse ILINNIARTITAANEQ Kalaallit Nunaanni ilinniartitaanerup aaqqissuussaanerani siunertaavoq, inuusuttut ilinniartitaanissaat, siunissami sulinissamut tunngaviliisussamik, imminut

Læs mere

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu TØMRER- & SNEDKERMESTER. At sejle er at leve. Nutaaq. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 20 Qaqortoq, den 4. november 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007.

PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med foredrag på Ilisimatusarfik 14. marts 2007. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Resultater fra Den arktiske

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018

Koalitionsaftale 2014 2018 Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for valgperioden 2014-2018. Det centrale

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET Suliffeqarnermi pissutsit Arbejdsmarkedsforhold.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ.1.1 Suliffeqarneq pillugu inatsisit Suliffeqarnermut tunngasuteqartut annersaa Nam mi ner sor - lu tik Oqartussanit

Læs mere

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011

Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Det grønlandske arbejdsmarked set fra en dansk arbejdstagers synspunkt Af forstander Svend Kolte, Det Grønlandske Hus i Århus. Ajourført januar 2011 Dette notat er ikke en komplet og udtømmende beskrivelse

Læs mere

AMMASSALIUP KATERSUGAASIVIATA UKIOQ 2011-MUT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUTAA ÅRSBERETNING 2011 FOR AMMASSALIK MUSEUM

AMMASSALIUP KATERSUGAASIVIATA UKIOQ 2011-MUT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUTAA ÅRSBERETNING 2011 FOR AMMASSALIK MUSEUM AMMASSALIUP KATERSUGAASIVIATA UKIOQ 2011-MUT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUTAA ÅRSBERETNING 2011 FOR AMMASSALIK MUSEUM 1 AMMASSALIUP KATERSUGAASIVIATA UKIOQ 2011- MUT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUTAA SIULEQUT Ammassalimmik

Læs mere

Grønlands bygder. --økonomi og udviklingsdynamik. PhD afhandling af Kåre Hendriksen Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og

Grønlands bygder. --økonomi og udviklingsdynamik. PhD afhandling af Kåre Hendriksen Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og Grønlands -- -- bygder --økonomi og udviklingsdynamik PhD afhandling af Kåre Hendriksen Aalborg Universitet, Institut for Planlægning og 1 Billede forside: Tiniteqilaaq, Ammassalik Korrekturudgave udskrevet

Læs mere

Fragttarif 2014 1.1 Oktober 2014 1

Fragttarif 2014 1.1 Oktober 2014 1 Fragttarif 2014 1.1 Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Adresser... 4 2.1 Grønland... 4 2.2 Danmark... 5 2.3 Island, Canada, USA... 6 Introduktion... 7 3.1 Takstområder, Grønlandskort...

Læs mere