Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger"

Transkript

1 Pressemeddelelse Årsregnskab februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K, S V E R I G E, N O R G E O G I R L A N D. D A N I C A P E N SI O N E R E T A F NO R D E N S F Ø R E N D E S E L S K A B E R I N D E N F O R P E N S I O N SO R D N I NG E R, L I V S F O R SI K R I N G E R O G S U N D H E D SF O R SI K R I N G E R. V O R E S KUNDER TÆLLER OVER VIRKSOM- H E D E R O G E N K E L T P E R S O N E R. Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Fald i omkostningsprocenten fra 5,0 procent i 2010 til 4,6 procent i Prisfald på Danica Balance på op til 20 procent fra den 1. januar Stigning i indbetalingerne i Danica Koncernen på 13 procent til 27,3 mia. kroner. Gennemsnitlige afkast på Danica Balance og Danica Link over de seneste tre år på henholdsvis 10,2 og 11,4 procent. Afkast i Danica Traditionel på mellem -0,4 procent og 13,8 procent. Resultat før skat på 733 mio. kroner mod mio. kroner i Mia. kr ,9 1,8 Indbetalinger (inkl. investeringskontrakter) 21,9 3,0 20,4 3,8 24,1 7,2 27,3 8,5 Stor fremgang i indbetalingerne på 3,2 mia. kroner Administrerende direktør Per Klitgård siger: Danica Pension står stærkt i konkurrencen. I alt havde vi en fremgang i indbetalingerne i Danmark på 13 procent. Det er specielt på firmamarkedet, at vi er er gået frem. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen er benhård i pensionssektoren. I flere tilfælde nåede konkurrencen et niveau, hvor der ikke længere var sammenhæng mellem indtægter og udgifter, og derfor valgte vi også at trække os i flere udbud i ,0 4,3 2,8 11,2 9,3 3,7 2,8 4,0 4,5 2,5 7,3 2,3 9, Udland Danica Traditionel (inkl. SUL m.m.) Danica Link Danica Balance Det er markedsprodukterne, der bidrager mest til indbetalingerne. I Danmark er der sket en fremgang på 20 procent på indbetalingerne til Danica Balance og Danica Link til nu 11,7 mia. kroner. Dermed overstiger de klart indbetalingerne til Danica Traditionel. De landede i 2011 på mia. kroner. Den udenlandske forretning har haft en tilfredsstillende fremgang i indbetalingerne på 17 procent til 8,5 mia. kroner. Afkast på Danica Link og Danica Balance helt i top over tre år Danica Pension er førende med markedsprodukter i Danmark og har siden 2001 tilbudt pensionsopsparing i Unit Link. I 2005 blev livscyklusproduktet Danica Balance lanceret, og det er i dag det foretrukne produkt blandt nye kunder i Danica Pension.

2 Procent 35 Tre års afkast i Danica Balance 30 30,2 28, ,8 25, ,2 13,1 11,6 20,0 16,1 11,6 20,1 10,4 18,0 14,5 10,2 17,5 9,3 15, ,4 0,3 0,0-1,4-1,5-3,3-5,0-6,9-8, Høj Aktieandel Middel Aktieandel Lav Aktieandel I alt har kunder i Danmark nu valgt et af Danica Pensions markedsprodukter, og samlet har de en pensionsopsparing på 52 mia. kroner. Set over de sidste tre år har den gennemsnitlige forrentning udgjort 10,2 procent om året for Danica Balance og 11,4 procent om året for Danica Link, hvilket absolut er i toppen af markedet. Vi har typisk større aktieandele i vores markedsprodukter, end dem man finder i sammenlignelige produkter på markedet. Med faldende aktiekurser var 2011 derfor et år med et beskedent negativt afkast på 2,5 procent i gennemsnit mod 12,9 pct. i Det er dog altid vigtigt at se på udviklingen over en længere tidsperiode, for der er jo ingen, som sparer op til pension på bare ét år, siger Per Klitgård. Procent 7,5 7,0 6,5 5,5 5,0 4,5 4,0 Omkostningsprocent af indbetalinger 5,0 4, Prisfald på Danica Balance på op til 20 procent Forbedrede processer, stordriftsfordele og den øgede grad af digitalisering har gjort det muligt at sænke prisen på vores mest populære produkt, Danica Balance. Digitaliseringen er en af grundene til, at vi løbende kan sænke priserne. Derudover har vi styr på omkostningerne, der ligger på det laveste niveau nogensinde. Derfor har vi fra den 1. januar 2012 nedsat priserne på Danica Balance med op til 20 procent. Det øger kundernes opsparing med 300 mio. kroner over de næste fem år. For en almindelig kunde, der indbetaler hos os i 30 år, betyder det mindst kroner mere i pension, siger Per Klitgård.

3 Danica Pension lancerede i 2011 to indeksfonde i Danica Link. Her er investeringsomkostningerne helt nede på 0,1 og 0,2 procent for henholdsvis obligations- og aktiefonden. De to fonde er nogle af de absolut billigste i Danmark. Indeksfondene er baseret på passiv forvaltning, hvor afkastet følger et simpelt indeks. Stigende kundetilfredshed Danica Pension har stor fokus på kundetilfredshed. Med kunden som udgangspunkt arbejdes der hele tiden på at optimere både produkter, processer og services. Vi arbejder løbende for at give vores kunder branchens bedste online selvbetjeningsløsninger. I 2011 blev Aktiver din pension lanceret. Dermed er det muligt for vores kunder selv at oprette deres pension online på bare 12 minutter. For fire år siden tog det i alt 10 dage at oprette en pensionsordning. Ved at optimere vores processer har vi samtidigt nedbragt og skærpet vores egne krav til leveringstiderne overfor vores kunder. Som det eneste pensionsselskab i Europa pålægger vi os selv bøder, som vi betaler til kunderne, hvis vi ikke overholder leveringstiderne, siger Per Klitgård. Såvel interne som eksterne undersøgelser viser stigende tilfredshed med Danica Pension. Undersøgelser blandt kunder, der har været i kontakt med Danica Pension, viser en væsentlig fremgang i antallet af kunder, der udtrykker tilfredshed med den service, som de har fået. Fra første til fjerde kvartal af 2011 steg antallet af kunder, som var meget tilfredse med Danica Pension med 17 procent og samtidig blev antallet af utilfredse kunder næsten halveret. En anden undersøgelse, foretaget af analysevirksomheden Aalund for hele pensionsbranchen, viser en signifikant stigende tilfredshed med Danica Pension blandt beslutningstagerne. Det er ikke mindst indenfor ekspeditionstider, proaktiv opfølgning og individuelt tilpassede løsninger, at Danica Pension står stærkt i forhold til branchen. Afkast på Danica Traditionel Det gennemsnitlige afkast i Danica Traditionel udgjorde i ,8 procent mod 5,8 procent i Afkastet dækker over en variation fra -0,4 procent til 13,8 procent afhængig af rentegruppe. Kontorenten er løbende blevet tilpasset. Senest er den tilpasset, så den for alle rentegrupper udgør 1,8 procent før skat gældende fra I Danica Traditionel blev der den 8. september 2011 indført et kursværn, som løbende reguleres. Kursværnet gjaldt ved årsskiftet for to af de fire rentegrupper. Gældskrisen og usikkerheden om verdensøkonomien har ført til markante fald på aktiemarkederne og rekordlave renter. Derfor har Danica Pension fastsat en både forsigtig og ansvarlig kontorente. Det giver mulighed for at genopbygge reserverne og skabe den bedste opsparing for kunderne på lang sigt.

4 Højt kapitalgrundlag Danica Pension er et solidt pensionsselskab, og det er vigtigt, at kunderne til enhver tid kan være sikre på, at vi lever op til de garantier, som vi har givet vores kunder i Danmark. Danica Pension har en egenkapital på 19,7 mia. kroner, og vores basiskapital er 2,25 gange større end det regulatoriske solvenskrav. Danica Pension står dermed godt rustet til at imødekomme de skærpede solvenskrav, som pensionssektoren står overfor, fortæller Per Klitgård. Ro på pensionen Nye politiske tiltag påvirker løbende danskernes pensionsopsparinger: Vi håndterer de nye lovkrav, så det berører vores kunder mindst muligt. For eksempel er der indført et nyt fradragsloft på ratepensioner, og her sørger vi helt automatisk for, at indbetalinger, som overstiger loftet, automatisk bliver overført til en livsvarig pension. På den måde sikrer vi, at kunden får fradrag for alle sine indbetalinger. Vores livsvarige pension med udbetalingsgaranti er et moderne pensionsprodukt, som kan tilpasses den enkeltes behov, og som dækker kunden hele livet. Skulle han eller hun gå hen og dø i opsparingsperioden eller i garantiperioden efter pensionering, så bliver opsparingen udbetalt til kundens begunstigede, fortæller Per Klitgård bød også på vedtagelsen af Tilbagetrækningsreformen. Den betyder, at 1,1 mio. danskere nu skal tage stilling til, om de vil fortsætte i efterlønsordningen, eller om de vil have udbetalt deres efterløn i På danicapesion.dk/efterløn kan man via en brugervenlig efterlønsberegner få en indikation af, hvad der bedst kan betale sig. Årets resultat Om resultatet siger Per Klitgård: Resultatet før skat blev på 733 mio. kroner mod mio. kroner i Det er naturligvis ikke et tilfredsstillende resultat, men skal dog ses på baggrund af en markant forbedring i løbet af 4. kvartal Resultatet dækker også over en velfungerende forretning med stor kundetilgang og styr på omkostningerne. Nedgangen i Danica Pensions resultat skyldes alene et lavere afkast på kapitalmarkederne som følge af gældskrisen og den politiske usikkerhed om, hvordan krisen løses. Afkastet af investeringerne fra vores egenkapital er derfor faldet med næsten 300 mio. kroner. Herudover er der overført mio. kroner til den såkaldte skyggekonto. Skyggekontoen er et tilgodehavende til Danske Bank, der først kan blive indtægtsført, når Danica Pension opnår et investeringsafkast udover det, der skal gives til kunderne.

5 Hovedtal for Danica Koncernen For yderligere information: Per Klitgård Adm. direktør Tel: (+45) Jens Christian Nielsen Cheføkonom Tel: (+45) Mob: (+45) Danica Pensions regnskab indgår i årsregnskabet for Danske Bank Koncernen. Mia. kroner / procent Indbetalinger 27,3 24,1 Heraf indbetalinger i Danmark 18,8 16,9 Afkast af kundemidler, procent* 6,8 5,8 Omkostningsprocent af indbetalinger, Danica-koncernen 4,6 5,0 Omkostninger i procent af hensættelser, Danmark 0,40 0,42 Resultat før skat 0,7 2,3 Kapitalstyrke 10,0 15,8 Pensionsformue (aktiver i alt) Bonusgrad 0,2 1,1 Fælles reserver (kollektivt bonuspotentiale)* 0,4 1,7 Merhensættelser* 25,2 16,4 *Gælder kun kunder med Danica Traditionel

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ramt af kursværn? Aon Hewitt er forberedt

Ramt af kursværn? Aon Hewitt er forberedt Aon Ajour nr. 8-2011 / 2. årgang Ramt af kursværn? Aon Hewitt er forberedt Som beskrevet i seneste udgave af Aon Ajour øger den aktuelle krise risikoen for kursværn i pensionsselskaberne. Siden da har

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

Mæglerbetjente pensionskunder er de mest tilfredse

Mæglerbetjente pensionskunder er de mest tilfredse Mæglerbetjente pensionskunder er de mest tilfredse Pensionsbranchens årlige kundetilfredshedsundersøgelse Aalunds Pensionsbarometer viser, at mæglerbetjente kunder samlet set er mere tilfredse end direkte

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014 1/8 2013 var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier,

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere