DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER"

Transkript

1 DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner

2 INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder OnDutyPlanner med vagter... 2 Trin 1: Vi laver vagtuger... 4 Sådan laver du en vagtuge... 4 Opsamling... 5 Trin 2: Vi laver blokke... 6 Sådan laver du en blok... 7 Opsamling... 9 Trin 3: Vi laver masterplaner... 9 Sådan laver du en masterplan Opsamling Eksempler på masterplaner Trin 4: Vi laver vagtplaner Sådan laver du en vagtplan Opsamling Andre muligheder for vagtplanlægning Manuel planlægning Automatisk planlægning Nu er du klar til den daglige vagtplanlægning

3 INDLEDNING Velkommen til denne vejledning, der tager fat hvor vi slap i del 1 Kom i gang med OnDutyPlanner. Når du har denne vejledning i hånden, er det fordi du skal til at lave vagtplaner. Og netop intelligent vagtplanlægning er OnDutyPlanners store force. Har du tidligere lavet din vagtplanlægning i et regneark, vil du med OnDutyPlanner opleve, at din dagligdag bliver væsentlig nemmere og din planlægning mere sikker. I vejledningen Kom i gang med OnDutyPlanner gennemgik vi, hvordan du sætter din organisation op i programmet. Vi fik, med andre ord, fortalt OnDutyPlanner hvem, det handler om, men ikke hvornår de arbejder. Det er det, der er formålet med denne vejledning. For at OnDutyPlanner for alvor kan begynde at udfylde sine pligter, må vi fortælle programmet hvornår de mennesker, som vi sidst satte op i stamdata, arbejder. SÅDAN ARBEJDER ONDUTYPLANNER MED VAGTER I OnDutyPlanner er der fire begreber, der spiller en vigtig rolle i vagtplanlægningen for særligt skiftehold, nemlig vagtuger, blokke, rulle og masterplaner. Arbejder I med skiftehold, vil du kende til, at holdene skifter arbejdstid med fastlagte mellemrum. En medarbejders arbejdsuger er således ikke ens og kan i fastlagte intervaller skifte mellem dag og nathold. For vagtplanlæggeren kan det være om end særdeles vanskeligt og omstændigt, at få lagt vagtplanerne for mange mennesker med mange forskellige typer skift. Derfor vil vi i denne vejledning sætte fokus på, hvordan du med OnDutyPlanner håndterer dette med det, vi kalder rulleplaner. Når du arbejder med rulleplaner i OnDutyPlanner, er det vigtigt at holde styr på disse nøglebegreber: Vagtuge: En kalenderuge på 7 dage hvori medarbejderen har X antal arbejdstimer fordelt over ugens dage. Ugen skal i OnDutyPlanner have en betegnelse på maksimum fire tegn eks. T&S1 eller lignende. Det vil være en god ide at navngive ugerne efter den kategori og det skift, som skal bruge vagtugen. En vagtuge bør ikke kun have et nummer, da den så let kan forveksles med en kalenderuge. Blok: En blok er en samling af vagtuger, der tilsammen udtrykker hvordan en medarbejders skift roterer over en periode. Hvis en medarbejder hver anden uge veksler mellem dag og nathold, vil vedkommendes blok således bestå af to vagtuger med dagarbejde og to vagtuger med nat, i alt således fire uger. Blokke bruges typisk ved skifteholdsarbejde og kan variere i længde afhængigt af hvordan skiftene roterer. Rulleplan: En rulleplan kan bedst forstås som en løbende gentagelse af en blok. Rulleplaner er nyttige, når du skal oprette og forny dine masterplaner. I stedet for manuelt at skulle indtaste vagtuge efter vagtuge i den tomme masterplan, kan du blot lade dine eksisterende blokke rulle ud i den nye masterplan fra den uge, som du ønsker blokken skal starte i. Du sparer derved både tid og møje i forhold til at skulle indtaste vagtugerne selv. Masterplan: Masterplanen viser dig hvilke vagtuger, der er sat op for alle medarbejdere i en kategori over f.eks. en seks måneders periode. Masterplanen følger i OnDutyPlanner den periode, du i forvejen har valgt at programmet skal fokusere på. 2

4 Sammenhængen mellem disse fire begreber kan illustreres således: En vagtuge for et PNR Ugedag Mødetidspunkt Fyraftenstidspunkt Betalt frokost antal min. I kategori navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vagtuge navn: XXXX Timer totalt: XX,X Blokke for et PNR Rulleplan Blok (Navn 1) (Navn 2) (Navn 3) (Navn 4) Blok (Navn 1) (Navn 2) (Navn 3) (Navn 4) Nathold Daghold Nathold Daghold Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv om man bruger identiske vagtuger i en blok på skift, skal disse vagtuger have forskellige navne. Dette er af hensyn til at kunne udrulle blokken fra en bestemt vagtuge og matche starttidspunktet med en bestemt kalenderuge i masterplanen. Du behøver med andre ord ikke at starte med den første vagtuge i blokken, når du skal indsætte og udrulle den i masterplanen. Masterplan for en kategori Ugenr Uge start Måned Maj Maj Juni Juni Juni Juni Juni Juli Juli Juli Juli Uge slut PNR/ Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge navn PNR/ navn Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Arbejder i med skift, er blokke og rulleplaner en hurtig og effektiv måde at fremstille en masterplan på. Det er vigtigt at huske på, at masterplanen afspejler de faste vagter, altså de skift og vagtuger medarbejderen er ansat til at varetage. Masterplanen vil også kunne vise indlagte fridage og planlagt ferie. 3

5 TRIN 1: VI LAVER VAGTUGER Grundstenen i OnDutyPlanners vagtplanlægning er vagtugen. En vagtuge er ikke blot et udtryk for hvordan en medarbejders vagter ser ud i den pågældende kalenderuge, den medgår også i en samlet vurdering af bemandingssituationen, når vagtplanlæggeren trækker kalenderen for en hel kategori. Når du skal til at oprette og navngive vagtuger, er viden om den sammenhæng de indgår i, meget vigtig. Hvis eksempelvis en mængde funktionærer på tværs af virksomhedens kategorier har identiske arbejdstider, kan de godt gøre brug af den samme vagtuge, blot vagtugen ikke er bundet til en bestemt kategori. Når vagtplanlæggeren derfor skal indføje en ny funktionær i sin vagtplan, er hans opgave simpel; genbrug en ikke kategoribunden vagtuge fra en anden med identiske arbejdstider og rul denne ene vagtuge ud i masterplanen for den nye medarbejder. Anderledes forholder det sig med de medarbejdere, der arbejder i faste skift. Her skal du allerede ved tilrettelæggelsen og navngivningen af de enkelte vagtuger være opmærksom på, at vagtugerne skal indgå i en blok og derfor skal have unikke navne. SÅDAN LAVER DU EN VAGTUGE Du opretter vagtuger fra Planlægning > Skiftdata > Vagtuger Kategorifelt. På dagen arbejdes her Årsagskodefelt eks. FRI SYG osv. 6 4

6 Denne dialog bruger du altid, når du skal oprette vagtuger. Efter åbningen skal du klikke på OPRET og du får nu mulighed for at navngive din vagtuge og vælge hvilken kategori, den skal gælde for. Du behøver ikke at angive en kategori, men en del af OnDutyPlanners styrke er jo netop, at programmet kan kæde behov og bemanding sammen, hvorfor det netop vil være en god idé at angive hvor timerne skal afholdes. I Punkt 4 indskriver du møde og fyraftenstidspunkterne, samt eventuelt i hvilken kategori timerne afvikles. Vær dog opmærksom på at du, såfremt du vælger at anføre en kategori i dette felt, låser vagtugen til kun at gælde for den anførte kategori på de dage, du noterer ud for. Du kan godt angive en anden kategori end vagtugens stamkategori her, det betyder i så fald, at den pågældende medarbejder arbejder i den anførte kategori på de berørte dage. Hvis du anfører et tidspunkt for frokost som vist her kl.12.00, betyder det en halv times betalt frokost. Det viste eksempel retter sig mod en vagtuge for funktionærer på en HK overenskomst, der således har frokosten betalt. Hvorvidt der trækkes frokost eller ej, vil afhænge af medlemmerne af den valgte kategoris overenskomster og evt. lokalaftaler. Når du er færdig med at registrere den første ugedag, skal du klikke på REDIGÈR eller taste F5. Dette gemmer din udfyldte række og giver dig adgang til at indtaste for næste dag. Efterhånden som du har fået fyldt din vagtuge ud vil du se, at programmet tæller ugens timer op i feltet lige over OK knappen, som du klikker på når du er færdig. I dialogen har du også mulighed for at anføre hvilken skifttype A:Morgen, B:Dag eller C:Nat, der er tale om, ligesom du kan klikke på KOPIÉR og overføre hele vagtugen til en ny, som du så kan gemme under et andet navn. Netop kopiér knappen er vigtig når du skal gentage indholdet af en vagtuge, men gemme den under et andet, unikt navn, dette er jo en af forudsætningerne for at arbejde med blokke og skift. Hvis I arbejder med vikarer, der ikke har nogen fastlagte arbejdstider eller opgaver, kan det være en god idé at oprette en vagtuge, der f.eks. kunne kaldes FRI. Denne vagtuge skal ikke tilknyttes nogen kategori og skal heller ikke have nogen angivelser af arbejdstidspunkter. Du kan derfor indsætte den i dine masterplaner som et udtryk for, at I ønsker at åbne for vikarvagter i den pågældende uge. OPSAMLING Vi har nu set, at vi kan lave flere forskellige typer af vagtuger, med hver sine muligheder og begrænsninger, afhængige af de sammenhænge, de skal indgå i. I hovedtræk kan vi opdele dem således: 1. En helt åben vagtuge uden nogen som helst angivelser af vagttidspunkter eller kategorier. Bruges f.eks. til at angive, at der er åbent for vikarønsker i masterplanen. 2. En vagtuge uden angivelser af kategori, men med et udfyldt ugevagtskema eks. almindelig kontortid. Bruges hovedsageligt af funktionærer med de samme arbejdstider og kan genbruges af forskellige medarbejdere på tværs af kategorierne. Udrulles i masterplanen som en fast, gentaget vagtuge og er i bund og grund udtryk for fast arbejdstid. 3. En helt lukket, kategoribunden og unikt navngiven vagtuge med et ugevagtskema, der tager højde for timefordelingen over en længere periode af hensyn til de overenskomstmæssige krav til skifteholdsarbejdet. Vagtugen og dens timefordeling vil være bundet til faste kategorier. Bruges hovedsageligt i forbindelse med blokke til udrulning af skifteholdscykler. 5

7 TRIN 2: VI LAVER BLOKKE Som vi så i det forrige afsnit består en blok af en række vagtuger, hver med sit unikke navn indenfor blokken. Vi skal med udgangspunkt i vores eksempel nu se på, hvordan vi får tilpasset et dag til natholdsskift over en to måneders periode til masterplanen ved hjælp af blokke. I vort eksempel benytter vi os af to kategorier hhv. DV 1 og NV 1. Hver kategori rummer fem medarbejdere og de to kategorier skal på skift øve vagttjeneste i et indkøbscenter om dagen, tillige med natovervågning og rundering samme sted om natten. Skiftene roterer for eksemplets skyld hver 14. dag. Vi skal dog først have lavet de nødvendige vagtuger, der viser hvordan skiftene roterer. I praksis skal vi kun lave to forskellige vagtuger for at få dækning for skiftene i blokken. De to vagtuger kopierer vi derefter og giver fortløbende navne, så de vil være forskellige indenfor hver blok. Til dette bruger vi knappen KOPIER i dialogen for vagtugerne. Med en åben vagtuge kan du klikke KOPIER og derefter gemme vagtugen under et nyt navn. Vagtugerne for vore to kategorier vil i praksis se således ud: 6

8 Kategori DV 1 Til udrulning Blok (DV11) (DV12) (DV13) (DV14) Blok (DV11) (DV12) (DV13) (DV14) Nathold Daghold Nathold Daghold Kategori NV 1 Til udrulning Blok (NV11) (NV12) (NV13) (NV14) Blok (NV11) (NV12) (NV13) (NV14) Daghold Nathold Daghold Nathold Når vi senere skal udrulle de to blokke fra den samme uge i masterplanen vil vi se, at skiftene virker ved at de to kategorier afløser hinanden på dag og nathold og at skiftene kører over 14 dage indenfor hver blok. Vagtugerne er navngivet efter deres respektive kategorier og nummereret efter antallet af vagtuger i blokken, således her fra 1 til 4. I dette eksempel bruger vi to kategorier for at illustrere skifteholdscyklen ved at lade to blokke, med hhv. natskift og dagskift som startpunkter, udrulle fra den samme uge i hver deres masterplan. OnDutyPlanner tillader dog også at du lader skiftene udrulle med forskellige startvagtuger for hvert enkelt PNR i den samme kategori. Havde vi derfor ikke skullet bruge alle 5 mand fra hver kategori på den samme lokation og på de samme tidspunkter, kunne vi have valgt at lægge skiftene indenfor den samme masterplan og dermed samme kategori. SÅDAN LAVER DU EN BLOK Med programmet åbent vælger du fra Planlægning > Skiftdata > Blokke. Du vil nu se en tom dialogboks, hvorfra vi kan oprette vores første blok. Vi vælger her at oprette en blok for kategorien DV 1. Først vælger du den kategori, som blokken skal gælde for med drop down menuen fra punkt 1. Dernæst sikrer du dig, at kategorien refererer til den rette fagforening ved at vælge fra menuen STATISTIK i vort punkt 2. Alle de vagtuger du allerede har oprettet, finder du i vinduet i dialogens venstre side. Du markerer og flytter nu i den rækkefølge, du vil arrangere dine vagtuger i med piletasterne og du kan dernæst se dine vagtuger i rækkefølge i visningsvinduet. Når du har overført de vagtuger, som repræsenterer jeres skifteholdscyklus, klikker du på OK. Du har nu oprettet din første blok og er klar til at rulle den ud i masterplanen. 7

9 1 2 3 Du markerer og vælger dine vagtuger her. Flyt dem til blokvisningen med <>. Dine valgte vagtuger samles og vises her i en blok, hvor hver vagtuge er vist med et sekvensnummer. 4 Den færdige blok for kategori DV 1 ser nu således ud: 8

10 OPSAMLING Formålet med at arbejde med blokke i OnDutyPlanner er dels at spare os selv for en masse arbejde, men også at sørge for, at der holdes styr på skiftene i kategorierne. Vi har set, hvordan man ved at overveje skiftdækningen på den samme lokalitet på nat og daghold, kan oprette vagtuger for to kategorier i to forskellige masterplaner, der så ved udrulning på samme dato, sørger for bemanding på lokaliteten både nat og dag. TRIN 3: VI LAVER MASTERPLANER Masterplanen er en oversigt over en kategoris faste vagtuger. Når vi arbejder med rulleplaner, skal vi have en masterplan inden vi kan begynde at lave vagtplaner for de enkelte medarbejdere. Med masterplanen fortæller vi programmet, hvordan arbejdet er planlagt for hver kategori. Når vi på dette tidspunkt i vor opsætning af OnDutyPlanner åbner skærmbilledet Vis Master fra menuen PLANLÆGNING, kan vi kun se forstadiet til masterplanen for de oprettede kategorier. Vi kan se, at masterplanen viser os et antal uger med angivelser af dato og at hele perioden har et såkaldt versionsnavn, men vi kan endnu ikke se vagtugerne vi oprettede i trin 1. Masterplanen er tom. Viser version og kategori Viser ugenr. md. og skilledatoer. Viser kategoriens medlemmer Inden vi kan rulle vore vagtuger ud i masterplanen, må vi først fortælle programmet hvilken periode masterplanen skal gælde for. Det gøres fra menuen Planlægning > Periode. I dialogen Vedligehold Version opretter du din egen, nye version ved at klikke på * (asterixen) i oversigtfeltets venstre side. Nu har du adgang til videre at udfylde felterne for versionsperioden og ferieperioden samt til at navngive din nye version. Du skal også anføre en kort beskrivelse af din nyoprettede version. Ugenumrene udfylder programmet selv. Version AC skal du bruge, hvis du vil sætte denne som din aktuelle visningsperiode hver gang, du åbner programmet. Vi vælger derfor at sætte denne version. Vi vælger her Security VINTER 2008 og klikker på SÆT version. Vor nye vinterperiode er nu gyldig i programmet og alle visninger, vagtkalendere og masterplaner vil nu operere og vises indenfor det tidsrum vi angav i versionen. 9

11 3 2 1 Se og vælg fra dine perioder/versioner her. SÅDAN LAVER DU EN MASTERPLAN I eksemplet skal vi lave masterplaner for to kategorierne DV 1 og NV 1. Vi husker på, at arbejdet i forvejen er tilrettelagt på en måde, så hele kategorien har de samme skift, dvs. at alle kategoriens medlemmer har samme arbejdstid. Vi skal bruge vagtugerne fra trin 1 og de blokke, som vi satte dem ind fra trin 2. Planen er at lade hele kategori DV 1 starte fra en valgt dato på nathold og NV 1 fra samme dato, men på daghold. På denne måde får vi den ønskede dækning på lokationen. Fra Planlægning > Master > Oplæg master vælger du fra drop down menuen navnet på den kategori (1 og 2), som du vil lægge masterplan for: Når du har klikket OK (3) fremkommer det skærmbillede, som du kan udrulle dine blokke i. Du ruller dine blokke ud ved først at dobbeltklikke i feltet for den vagtuge ud for den medarbejder, som du vil starte blokken i (1). Dernæst skriver du de vagtuger ind, som er indeholdt i blokken i de efterfølgende fire felter (2), dog afhængigt af blokkens længde. Når du har klikket OK (3) og lukket dialogen ned ved at klikke på de røde kryds i titellinien (4), skal du åbne dialogen igen fra Planlægning > Master > Oplæg master og fortsætte på samme måde med de øvrige medlemmer af kategorien. 10

12 Du vil efter hver åbning nu se, at OnDutyPlanner automatisk har udrullet dine blokke for dig i masterplanen for den pågældende medarbejder. Du behøver ikke at tabbe fra det ene felt til det næste for at indskrive vagtugerne. Hvis du har valgt at navngive dine vagtuger med fire tegn, kan du blot skrive løs, da OnDutyPlanner selv skifter felt efter hvert fjerde tegn. OPSAMLING Det er ikke strengt nødvendigt at lave masterplaner og for medarbejdere med fast arbejdstid er de unødvendige. Fordelen ved masterplanerne ses bedst, når vi skal sætte komplicerede skift op for mange medarbejdere og i mange kategorier. Masterplaner, blokke og udrulning hører derfor sammen i det vi kalder for rulleplanlægning. 11

13 EKSEMPLER PÅ MASTERPLANER Nedenstående to eksempler viser, hvordan masterplanen kan tilrettelægges, så den passer til kategoriens opgaver. Første eksempel viser det, vi hidtil har arbejdet med; nemlig at hele kategorien følger samme skift og at der således bruges to kategorier til at dække nat og dag skiftene på den samme lokation. I det andet eksempel ser vi hvordan man også kan vælge at udrulle blokkene forskudt på arbejdsugerne mellem kategoriens medlemmer. Vi kunne have valgt denne løsning, hvis de fem medarbejdere, i hver kategori fra vores eksempel, havde været nok til geografisk at dække hele lokationen med nat og dag skift indenfor kategorien, eller hvis vi havde haft dobbelt så mange medlemmer i kategorien. Skiftehold hvor hele kategorien følger samme arbejdstidsskema. Skiftehold hvor arbejdstiden forskydes indenfor samme kategori. 12

14 TRIN 4: VI LAVER VAGTPLANER Nøglen til al vagtplanlægning i OnDutyPlanner er selve vagtplanen, dvs. den kalender med vagter, som du får vist, når du dobbeltklikker på en medarbejder i organisationsoversigten. Der er her, at du udfører det meste af din daglige vagtplanlægning såsom sygemeldinger, vagtbyt og flyt. Alle disse funktioner er umiddelbart til rådighed for dig ved blot at højreklikke på den vagt, du vil ændre. SÅDAN LAVER DU EN VAGTPLAN Fra menuen Planlægning > Vagtplan > Generér vagtplan laver du selve vagtplanen. Når vi har valgt at arbejde med rulleplaner, kan vagtplanerne med fordel genereres på baggrund af de allerede kendte oplysninger fra masterplanen. Først vælger du det dato interval, som vagtplanen skal gælde for. Ved dialogens åbning angiver du datospændet for den gyldige version, dvs. det datospænd du har valgt fra menuen Periode. Du vælger dernæst om du vil oprette vagtplanen for et helt område, kategori, feriegruppe eller blot et enkelt PNR. Til slut klikker du på OK. Inden du generer vagtplaner, hvad enten det er for et helt område, en kategori eller blot et PNR, skal der i OnDutyPlanner findes stamdata og arbejdstidsoplysninger som kæder PNR, kategorinavnet og arbejdstiden sammen, eks. i form af en masterplan, der jo indeholder udrullede vagtuger i blokke. Når du lægger vagtplaner vil du selvfølgelig gøre det op til et halvt år ude i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, hvilken periode, dvs. version, som du planlægger i

15 Sådan ser den genererede vagtplan ud. OPSAMLING Den proces som hidtil har været beskrevet i denne vejledning, kalder vi for Rulleplanlægning. Fra oprettelsen af vagtugerne og blokkene til udrulning i masterplanen og den endelig generering af selve vagtplanerne, har formålet været at spare vagtplanlæggeren for den tid, det ellers ville tage at indtaste skiftene manuelt. Rulleplanlægning er løsningen for dig, der skal administrere mange skift for mange mennesker og stadig bevare overblikket. ANDRE MULIGHEDER FOR VAGTPLANLÆGNING Foruden rulleplanerne findes der i OnDutyPlanner andre måder at planlægge vagter på. Du kan vælge at planlægge manuelt, ved simpelthen at indskrive vagterne dag for dag og for hver enkelt medarbejder i kategorien. Modsat den manuelle planlægning, kan du i stedet helt overlade vagtplanlægningen til OnDutyPlanner, der så, når du har angivet behovene for de berørte kategorier, selv indsætter vagterne på baggrund af et såkaldt Scorecard, som medarbejderne selv udfylder fra Web portalen MyDutyPlanner. På denne måde parres medarbejdernes vagtønsker i perioden med de behov, der allerede er kendt af programmet og du får en optimal vagtplan. Du vil kunne læse om hvordan du angiver behovene for din bemanding i del 3 Daglig vagtplanlægning med OnDutyPlanner. 14

16 MANUEL PLANLÆGNING Her har du mulighed for at lave manuel vagtplanlægning ved at indskrive arbejdstiden dag for dag. Denne planlægningsdialog giver dig et godt overblik, hvis du vil redigere i få vagter og samtidig se vagtfordelingen for de øvrige medarbejdere i kategorien. Hver gang, du efter indskrivning, klikker på VIS VAGTER eller GEM, vil du kunne se, hvordan din bemandingsbalance forskyder sig i retning af BEHOV, BEMAND. eller OVERSKUD, såfremt der allerede er angivet behov for dem. De grønne indramninger i selve gitteret til indskrivninger betyder, at vagten ikke er tilgængelig på grund af enten ferie, sygdom, fastvagt eller andet. Skærmbillede til manuel planlægning. AUTOMATISK PLANLÆGNING Ved at højreklikke på en kategori i organisationsoversigten, der allerede er tilknyttet en behovsgruppe, får du adgang til funktionen Planlægning. Med denne funktion kan du planlægge for de enkelte medlemmer af den kategori, som du åbner menuen fra. Funktionen er også nyttig, hvis du har behov for at bryde de skift, som ellers var udrullet i masterplanen for den pågældende kategoris medlemmer. Du kan bruge funktionen planlægning hvis du i en periode ønsker at planlægge ud over ugenormen. 15

17 Vælg et datointerval fra åbningsskærmbilledet. 1 Redigér vagterne for kategoriens medlemmer. 2 OnDutyPlanner giver dig resultatet af din planlægning. 3 16

18 NU ER DU KLAR TIL DEN DAGLIGE VAGTPLANLÆGNING Endelig siger vi dig tak for din indsats med, at sætte dig ind i hvorledes OnDutyPlanner virker. Hvis du har en kommentar til denne vejledning eller til hvorledes OnDutyPlanner virker, er du velkommen til at sende en mail til Med venlig hilsen Gamma Partner Teamet bag OnDutyPlanner 17

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER

DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER Introduktion af ord og begreber Sæt organisationen op i programmet Registrér jeres stamdata Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Dette kan OnDutyPlanner

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender.

Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender. Guide: ClinicCare læge Kalender Version: 20. april 2016 Indstilllinger Indstillinger-vinduet kan hentes frem fra hovedmenuen Diverse Vedligeholdelse fanen Kalender. Kalenderen aktiveres under Indstillinger/Kalender,

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

CAB Plan. Guide til konfigurering af værksted

CAB Plan. Guide til konfigurering af værksted CAB Plan Guide til konfigurering af værksted Indhold Indhold... 1 1. Introduktion... 2 2. Installér klient... 2 3. Brugere... 3 For eksisterende brugere i CABAS... 3 Tilføj nye brugere... 3 4. Depoter/Afdelinger...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet Har du haft arbejde eller indtægter, holdt ferie, været syg, eller har der været andre forhold, der kan begrænse din

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse Mi nt i d Qui c k g ui de Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

Endelig tilmelding: Vejledning for gruppe/kreds

Endelig tilmelding: Vejledning for gruppe/kreds Endelig tilmelding: Vejledning for gruppe/kreds Side 1 Velkommen til tilmeldingen for Spejdernes Lejr 2017. Læs gerne denne vejledning igennem inden i går i gang med selve tilmeldingen. Alle ledere i gruppen/kredsen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Har du svaret ja til nedenstående spørgsmål får du efterfølgende vist siden/trinnet Aktiviteter,

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Fra TimePlan ver. 6.10 til ver. 6.12 Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 04-10 Overenskomster... 2 "8. søndag" (Version 6.11.12.65)... 2 Ulempe udløses kun

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 1 af 10 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 EKSPORT FRA LUDUS TIL TPLAN...2 Afdelinger...2 Fag...2 Hold...2 Lokaler...2 Lærere...3 Undervisning...3 IMPORT TIL TPLAN...3 IMPORTÉR DATA FRA LUDUS... 4 GENERER

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote Indhold Manuel tilpasning af investeringsbevisnote... 2 Rettelse af summer fælles... 2 Rettelse af summer person 1... 5 Rettelser af summer person

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

GolfBox Protrainer vejledning

GolfBox Protrainer vejledning GolfBox Protrainer vejledning For at få protrainer modulet til at virke, skal man først sætte nogle forskellige ting op. Man skal have sat en eller flere ansatte op, en eller flere kalendere og lektioner

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere