DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER"

Transkript

1 DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner

2 INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder OnDutyPlanner med vagter... 2 Trin 1: Vi laver vagtuger... 4 Sådan laver du en vagtuge... 4 Opsamling... 5 Trin 2: Vi laver blokke... 6 Sådan laver du en blok... 7 Opsamling... 9 Trin 3: Vi laver masterplaner... 9 Sådan laver du en masterplan Opsamling Eksempler på masterplaner Trin 4: Vi laver vagtplaner Sådan laver du en vagtplan Opsamling Andre muligheder for vagtplanlægning Manuel planlægning Automatisk planlægning Nu er du klar til den daglige vagtplanlægning

3 INDLEDNING Velkommen til denne vejledning, der tager fat hvor vi slap i del 1 Kom i gang med OnDutyPlanner. Når du har denne vejledning i hånden, er det fordi du skal til at lave vagtplaner. Og netop intelligent vagtplanlægning er OnDutyPlanners store force. Har du tidligere lavet din vagtplanlægning i et regneark, vil du med OnDutyPlanner opleve, at din dagligdag bliver væsentlig nemmere og din planlægning mere sikker. I vejledningen Kom i gang med OnDutyPlanner gennemgik vi, hvordan du sætter din organisation op i programmet. Vi fik, med andre ord, fortalt OnDutyPlanner hvem, det handler om, men ikke hvornår de arbejder. Det er det, der er formålet med denne vejledning. For at OnDutyPlanner for alvor kan begynde at udfylde sine pligter, må vi fortælle programmet hvornår de mennesker, som vi sidst satte op i stamdata, arbejder. SÅDAN ARBEJDER ONDUTYPLANNER MED VAGTER I OnDutyPlanner er der fire begreber, der spiller en vigtig rolle i vagtplanlægningen for særligt skiftehold, nemlig vagtuger, blokke, rulle og masterplaner. Arbejder I med skiftehold, vil du kende til, at holdene skifter arbejdstid med fastlagte mellemrum. En medarbejders arbejdsuger er således ikke ens og kan i fastlagte intervaller skifte mellem dag og nathold. For vagtplanlæggeren kan det være om end særdeles vanskeligt og omstændigt, at få lagt vagtplanerne for mange mennesker med mange forskellige typer skift. Derfor vil vi i denne vejledning sætte fokus på, hvordan du med OnDutyPlanner håndterer dette med det, vi kalder rulleplaner. Når du arbejder med rulleplaner i OnDutyPlanner, er det vigtigt at holde styr på disse nøglebegreber: Vagtuge: En kalenderuge på 7 dage hvori medarbejderen har X antal arbejdstimer fordelt over ugens dage. Ugen skal i OnDutyPlanner have en betegnelse på maksimum fire tegn eks. T&S1 eller lignende. Det vil være en god ide at navngive ugerne efter den kategori og det skift, som skal bruge vagtugen. En vagtuge bør ikke kun have et nummer, da den så let kan forveksles med en kalenderuge. Blok: En blok er en samling af vagtuger, der tilsammen udtrykker hvordan en medarbejders skift roterer over en periode. Hvis en medarbejder hver anden uge veksler mellem dag og nathold, vil vedkommendes blok således bestå af to vagtuger med dagarbejde og to vagtuger med nat, i alt således fire uger. Blokke bruges typisk ved skifteholdsarbejde og kan variere i længde afhængigt af hvordan skiftene roterer. Rulleplan: En rulleplan kan bedst forstås som en løbende gentagelse af en blok. Rulleplaner er nyttige, når du skal oprette og forny dine masterplaner. I stedet for manuelt at skulle indtaste vagtuge efter vagtuge i den tomme masterplan, kan du blot lade dine eksisterende blokke rulle ud i den nye masterplan fra den uge, som du ønsker blokken skal starte i. Du sparer derved både tid og møje i forhold til at skulle indtaste vagtugerne selv. Masterplan: Masterplanen viser dig hvilke vagtuger, der er sat op for alle medarbejdere i en kategori over f.eks. en seks måneders periode. Masterplanen følger i OnDutyPlanner den periode, du i forvejen har valgt at programmet skal fokusere på. 2

4 Sammenhængen mellem disse fire begreber kan illustreres således: En vagtuge for et PNR Ugedag Mødetidspunkt Fyraftenstidspunkt Betalt frokost antal min. I kategori navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vagtuge navn: XXXX Timer totalt: XX,X Blokke for et PNR Rulleplan Blok (Navn 1) (Navn 2) (Navn 3) (Navn 4) Blok (Navn 1) (Navn 2) (Navn 3) (Navn 4) Nathold Daghold Nathold Daghold Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv om man bruger identiske vagtuger i en blok på skift, skal disse vagtuger have forskellige navne. Dette er af hensyn til at kunne udrulle blokken fra en bestemt vagtuge og matche starttidspunktet med en bestemt kalenderuge i masterplanen. Du behøver med andre ord ikke at starte med den første vagtuge i blokken, når du skal indsætte og udrulle den i masterplanen. Masterplan for en kategori Ugenr Uge start Måned Maj Maj Juni Juni Juni Juni Juni Juli Juli Juli Juli Uge slut PNR/ Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge navn PNR/ navn Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Vagtuge Arbejder i med skift, er blokke og rulleplaner en hurtig og effektiv måde at fremstille en masterplan på. Det er vigtigt at huske på, at masterplanen afspejler de faste vagter, altså de skift og vagtuger medarbejderen er ansat til at varetage. Masterplanen vil også kunne vise indlagte fridage og planlagt ferie. 3

5 TRIN 1: VI LAVER VAGTUGER Grundstenen i OnDutyPlanners vagtplanlægning er vagtugen. En vagtuge er ikke blot et udtryk for hvordan en medarbejders vagter ser ud i den pågældende kalenderuge, den medgår også i en samlet vurdering af bemandingssituationen, når vagtplanlæggeren trækker kalenderen for en hel kategori. Når du skal til at oprette og navngive vagtuger, er viden om den sammenhæng de indgår i, meget vigtig. Hvis eksempelvis en mængde funktionærer på tværs af virksomhedens kategorier har identiske arbejdstider, kan de godt gøre brug af den samme vagtuge, blot vagtugen ikke er bundet til en bestemt kategori. Når vagtplanlæggeren derfor skal indføje en ny funktionær i sin vagtplan, er hans opgave simpel; genbrug en ikke kategoribunden vagtuge fra en anden med identiske arbejdstider og rul denne ene vagtuge ud i masterplanen for den nye medarbejder. Anderledes forholder det sig med de medarbejdere, der arbejder i faste skift. Her skal du allerede ved tilrettelæggelsen og navngivningen af de enkelte vagtuger være opmærksom på, at vagtugerne skal indgå i en blok og derfor skal have unikke navne. SÅDAN LAVER DU EN VAGTUGE Du opretter vagtuger fra Planlægning > Skiftdata > Vagtuger Kategorifelt. På dagen arbejdes her Årsagskodefelt eks. FRI SYG osv. 6 4

6 Denne dialog bruger du altid, når du skal oprette vagtuger. Efter åbningen skal du klikke på OPRET og du får nu mulighed for at navngive din vagtuge og vælge hvilken kategori, den skal gælde for. Du behøver ikke at angive en kategori, men en del af OnDutyPlanners styrke er jo netop, at programmet kan kæde behov og bemanding sammen, hvorfor det netop vil være en god idé at angive hvor timerne skal afholdes. I Punkt 4 indskriver du møde og fyraftenstidspunkterne, samt eventuelt i hvilken kategori timerne afvikles. Vær dog opmærksom på at du, såfremt du vælger at anføre en kategori i dette felt, låser vagtugen til kun at gælde for den anførte kategori på de dage, du noterer ud for. Du kan godt angive en anden kategori end vagtugens stamkategori her, det betyder i så fald, at den pågældende medarbejder arbejder i den anførte kategori på de berørte dage. Hvis du anfører et tidspunkt for frokost som vist her kl.12.00, betyder det en halv times betalt frokost. Det viste eksempel retter sig mod en vagtuge for funktionærer på en HK overenskomst, der således har frokosten betalt. Hvorvidt der trækkes frokost eller ej, vil afhænge af medlemmerne af den valgte kategoris overenskomster og evt. lokalaftaler. Når du er færdig med at registrere den første ugedag, skal du klikke på REDIGÈR eller taste F5. Dette gemmer din udfyldte række og giver dig adgang til at indtaste for næste dag. Efterhånden som du har fået fyldt din vagtuge ud vil du se, at programmet tæller ugens timer op i feltet lige over OK knappen, som du klikker på når du er færdig. I dialogen har du også mulighed for at anføre hvilken skifttype A:Morgen, B:Dag eller C:Nat, der er tale om, ligesom du kan klikke på KOPIÉR og overføre hele vagtugen til en ny, som du så kan gemme under et andet navn. Netop kopiér knappen er vigtig når du skal gentage indholdet af en vagtuge, men gemme den under et andet, unikt navn, dette er jo en af forudsætningerne for at arbejde med blokke og skift. Hvis I arbejder med vikarer, der ikke har nogen fastlagte arbejdstider eller opgaver, kan det være en god idé at oprette en vagtuge, der f.eks. kunne kaldes FRI. Denne vagtuge skal ikke tilknyttes nogen kategori og skal heller ikke have nogen angivelser af arbejdstidspunkter. Du kan derfor indsætte den i dine masterplaner som et udtryk for, at I ønsker at åbne for vikarvagter i den pågældende uge. OPSAMLING Vi har nu set, at vi kan lave flere forskellige typer af vagtuger, med hver sine muligheder og begrænsninger, afhængige af de sammenhænge, de skal indgå i. I hovedtræk kan vi opdele dem således: 1. En helt åben vagtuge uden nogen som helst angivelser af vagttidspunkter eller kategorier. Bruges f.eks. til at angive, at der er åbent for vikarønsker i masterplanen. 2. En vagtuge uden angivelser af kategori, men med et udfyldt ugevagtskema eks. almindelig kontortid. Bruges hovedsageligt af funktionærer med de samme arbejdstider og kan genbruges af forskellige medarbejdere på tværs af kategorierne. Udrulles i masterplanen som en fast, gentaget vagtuge og er i bund og grund udtryk for fast arbejdstid. 3. En helt lukket, kategoribunden og unikt navngiven vagtuge med et ugevagtskema, der tager højde for timefordelingen over en længere periode af hensyn til de overenskomstmæssige krav til skifteholdsarbejdet. Vagtugen og dens timefordeling vil være bundet til faste kategorier. Bruges hovedsageligt i forbindelse med blokke til udrulning af skifteholdscykler. 5

7 TRIN 2: VI LAVER BLOKKE Som vi så i det forrige afsnit består en blok af en række vagtuger, hver med sit unikke navn indenfor blokken. Vi skal med udgangspunkt i vores eksempel nu se på, hvordan vi får tilpasset et dag til natholdsskift over en to måneders periode til masterplanen ved hjælp af blokke. I vort eksempel benytter vi os af to kategorier hhv. DV 1 og NV 1. Hver kategori rummer fem medarbejdere og de to kategorier skal på skift øve vagttjeneste i et indkøbscenter om dagen, tillige med natovervågning og rundering samme sted om natten. Skiftene roterer for eksemplets skyld hver 14. dag. Vi skal dog først have lavet de nødvendige vagtuger, der viser hvordan skiftene roterer. I praksis skal vi kun lave to forskellige vagtuger for at få dækning for skiftene i blokken. De to vagtuger kopierer vi derefter og giver fortløbende navne, så de vil være forskellige indenfor hver blok. Til dette bruger vi knappen KOPIER i dialogen for vagtugerne. Med en åben vagtuge kan du klikke KOPIER og derefter gemme vagtugen under et nyt navn. Vagtugerne for vore to kategorier vil i praksis se således ud: 6

8 Kategori DV 1 Til udrulning Blok (DV11) (DV12) (DV13) (DV14) Blok (DV11) (DV12) (DV13) (DV14) Nathold Daghold Nathold Daghold Kategori NV 1 Til udrulning Blok (NV11) (NV12) (NV13) (NV14) Blok (NV11) (NV12) (NV13) (NV14) Daghold Nathold Daghold Nathold Når vi senere skal udrulle de to blokke fra den samme uge i masterplanen vil vi se, at skiftene virker ved at de to kategorier afløser hinanden på dag og nathold og at skiftene kører over 14 dage indenfor hver blok. Vagtugerne er navngivet efter deres respektive kategorier og nummereret efter antallet af vagtuger i blokken, således her fra 1 til 4. I dette eksempel bruger vi to kategorier for at illustrere skifteholdscyklen ved at lade to blokke, med hhv. natskift og dagskift som startpunkter, udrulle fra den samme uge i hver deres masterplan. OnDutyPlanner tillader dog også at du lader skiftene udrulle med forskellige startvagtuger for hvert enkelt PNR i den samme kategori. Havde vi derfor ikke skullet bruge alle 5 mand fra hver kategori på den samme lokation og på de samme tidspunkter, kunne vi have valgt at lægge skiftene indenfor den samme masterplan og dermed samme kategori. SÅDAN LAVER DU EN BLOK Med programmet åbent vælger du fra Planlægning > Skiftdata > Blokke. Du vil nu se en tom dialogboks, hvorfra vi kan oprette vores første blok. Vi vælger her at oprette en blok for kategorien DV 1. Først vælger du den kategori, som blokken skal gælde for med drop down menuen fra punkt 1. Dernæst sikrer du dig, at kategorien refererer til den rette fagforening ved at vælge fra menuen STATISTIK i vort punkt 2. Alle de vagtuger du allerede har oprettet, finder du i vinduet i dialogens venstre side. Du markerer og flytter nu i den rækkefølge, du vil arrangere dine vagtuger i med piletasterne og du kan dernæst se dine vagtuger i rækkefølge i visningsvinduet. Når du har overført de vagtuger, som repræsenterer jeres skifteholdscyklus, klikker du på OK. Du har nu oprettet din første blok og er klar til at rulle den ud i masterplanen. 7

9 1 2 3 Du markerer og vælger dine vagtuger her. Flyt dem til blokvisningen med <>. Dine valgte vagtuger samles og vises her i en blok, hvor hver vagtuge er vist med et sekvensnummer. 4 Den færdige blok for kategori DV 1 ser nu således ud: 8

10 OPSAMLING Formålet med at arbejde med blokke i OnDutyPlanner er dels at spare os selv for en masse arbejde, men også at sørge for, at der holdes styr på skiftene i kategorierne. Vi har set, hvordan man ved at overveje skiftdækningen på den samme lokalitet på nat og daghold, kan oprette vagtuger for to kategorier i to forskellige masterplaner, der så ved udrulning på samme dato, sørger for bemanding på lokaliteten både nat og dag. TRIN 3: VI LAVER MASTERPLANER Masterplanen er en oversigt over en kategoris faste vagtuger. Når vi arbejder med rulleplaner, skal vi have en masterplan inden vi kan begynde at lave vagtplaner for de enkelte medarbejdere. Med masterplanen fortæller vi programmet, hvordan arbejdet er planlagt for hver kategori. Når vi på dette tidspunkt i vor opsætning af OnDutyPlanner åbner skærmbilledet Vis Master fra menuen PLANLÆGNING, kan vi kun se forstadiet til masterplanen for de oprettede kategorier. Vi kan se, at masterplanen viser os et antal uger med angivelser af dato og at hele perioden har et såkaldt versionsnavn, men vi kan endnu ikke se vagtugerne vi oprettede i trin 1. Masterplanen er tom. Viser version og kategori Viser ugenr. md. og skilledatoer. Viser kategoriens medlemmer Inden vi kan rulle vore vagtuger ud i masterplanen, må vi først fortælle programmet hvilken periode masterplanen skal gælde for. Det gøres fra menuen Planlægning > Periode. I dialogen Vedligehold Version opretter du din egen, nye version ved at klikke på * (asterixen) i oversigtfeltets venstre side. Nu har du adgang til videre at udfylde felterne for versionsperioden og ferieperioden samt til at navngive din nye version. Du skal også anføre en kort beskrivelse af din nyoprettede version. Ugenumrene udfylder programmet selv. Version AC skal du bruge, hvis du vil sætte denne som din aktuelle visningsperiode hver gang, du åbner programmet. Vi vælger derfor at sætte denne version. Vi vælger her Security VINTER 2008 og klikker på SÆT version. Vor nye vinterperiode er nu gyldig i programmet og alle visninger, vagtkalendere og masterplaner vil nu operere og vises indenfor det tidsrum vi angav i versionen. 9

11 3 2 1 Se og vælg fra dine perioder/versioner her. SÅDAN LAVER DU EN MASTERPLAN I eksemplet skal vi lave masterplaner for to kategorierne DV 1 og NV 1. Vi husker på, at arbejdet i forvejen er tilrettelagt på en måde, så hele kategorien har de samme skift, dvs. at alle kategoriens medlemmer har samme arbejdstid. Vi skal bruge vagtugerne fra trin 1 og de blokke, som vi satte dem ind fra trin 2. Planen er at lade hele kategori DV 1 starte fra en valgt dato på nathold og NV 1 fra samme dato, men på daghold. På denne måde får vi den ønskede dækning på lokationen. Fra Planlægning > Master > Oplæg master vælger du fra drop down menuen navnet på den kategori (1 og 2), som du vil lægge masterplan for: Når du har klikket OK (3) fremkommer det skærmbillede, som du kan udrulle dine blokke i. Du ruller dine blokke ud ved først at dobbeltklikke i feltet for den vagtuge ud for den medarbejder, som du vil starte blokken i (1). Dernæst skriver du de vagtuger ind, som er indeholdt i blokken i de efterfølgende fire felter (2), dog afhængigt af blokkens længde. Når du har klikket OK (3) og lukket dialogen ned ved at klikke på de røde kryds i titellinien (4), skal du åbne dialogen igen fra Planlægning > Master > Oplæg master og fortsætte på samme måde med de øvrige medlemmer af kategorien. 10

12 Du vil efter hver åbning nu se, at OnDutyPlanner automatisk har udrullet dine blokke for dig i masterplanen for den pågældende medarbejder. Du behøver ikke at tabbe fra det ene felt til det næste for at indskrive vagtugerne. Hvis du har valgt at navngive dine vagtuger med fire tegn, kan du blot skrive løs, da OnDutyPlanner selv skifter felt efter hvert fjerde tegn. OPSAMLING Det er ikke strengt nødvendigt at lave masterplaner og for medarbejdere med fast arbejdstid er de unødvendige. Fordelen ved masterplanerne ses bedst, når vi skal sætte komplicerede skift op for mange medarbejdere og i mange kategorier. Masterplaner, blokke og udrulning hører derfor sammen i det vi kalder for rulleplanlægning. 11

13 EKSEMPLER PÅ MASTERPLANER Nedenstående to eksempler viser, hvordan masterplanen kan tilrettelægges, så den passer til kategoriens opgaver. Første eksempel viser det, vi hidtil har arbejdet med; nemlig at hele kategorien følger samme skift og at der således bruges to kategorier til at dække nat og dag skiftene på den samme lokation. I det andet eksempel ser vi hvordan man også kan vælge at udrulle blokkene forskudt på arbejdsugerne mellem kategoriens medlemmer. Vi kunne have valgt denne løsning, hvis de fem medarbejdere, i hver kategori fra vores eksempel, havde været nok til geografisk at dække hele lokationen med nat og dag skift indenfor kategorien, eller hvis vi havde haft dobbelt så mange medlemmer i kategorien. Skiftehold hvor hele kategorien følger samme arbejdstidsskema. Skiftehold hvor arbejdstiden forskydes indenfor samme kategori. 12

14 TRIN 4: VI LAVER VAGTPLANER Nøglen til al vagtplanlægning i OnDutyPlanner er selve vagtplanen, dvs. den kalender med vagter, som du får vist, når du dobbeltklikker på en medarbejder i organisationsoversigten. Der er her, at du udfører det meste af din daglige vagtplanlægning såsom sygemeldinger, vagtbyt og flyt. Alle disse funktioner er umiddelbart til rådighed for dig ved blot at højreklikke på den vagt, du vil ændre. SÅDAN LAVER DU EN VAGTPLAN Fra menuen Planlægning > Vagtplan > Generér vagtplan laver du selve vagtplanen. Når vi har valgt at arbejde med rulleplaner, kan vagtplanerne med fordel genereres på baggrund af de allerede kendte oplysninger fra masterplanen. Først vælger du det dato interval, som vagtplanen skal gælde for. Ved dialogens åbning angiver du datospændet for den gyldige version, dvs. det datospænd du har valgt fra menuen Periode. Du vælger dernæst om du vil oprette vagtplanen for et helt område, kategori, feriegruppe eller blot et enkelt PNR. Til slut klikker du på OK. Inden du generer vagtplaner, hvad enten det er for et helt område, en kategori eller blot et PNR, skal der i OnDutyPlanner findes stamdata og arbejdstidsoplysninger som kæder PNR, kategorinavnet og arbejdstiden sammen, eks. i form af en masterplan, der jo indeholder udrullede vagtuger i blokke. Når du lægger vagtplaner vil du selvfølgelig gøre det op til et halvt år ude i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, hvilken periode, dvs. version, som du planlægger i

15 Sådan ser den genererede vagtplan ud. OPSAMLING Den proces som hidtil har været beskrevet i denne vejledning, kalder vi for Rulleplanlægning. Fra oprettelsen af vagtugerne og blokkene til udrulning i masterplanen og den endelig generering af selve vagtplanerne, har formålet været at spare vagtplanlæggeren for den tid, det ellers ville tage at indtaste skiftene manuelt. Rulleplanlægning er løsningen for dig, der skal administrere mange skift for mange mennesker og stadig bevare overblikket. ANDRE MULIGHEDER FOR VAGTPLANLÆGNING Foruden rulleplanerne findes der i OnDutyPlanner andre måder at planlægge vagter på. Du kan vælge at planlægge manuelt, ved simpelthen at indskrive vagterne dag for dag og for hver enkelt medarbejder i kategorien. Modsat den manuelle planlægning, kan du i stedet helt overlade vagtplanlægningen til OnDutyPlanner, der så, når du har angivet behovene for de berørte kategorier, selv indsætter vagterne på baggrund af et såkaldt Scorecard, som medarbejderne selv udfylder fra Web portalen MyDutyPlanner. På denne måde parres medarbejdernes vagtønsker i perioden med de behov, der allerede er kendt af programmet og du får en optimal vagtplan. Du vil kunne læse om hvordan du angiver behovene for din bemanding i del 3 Daglig vagtplanlægning med OnDutyPlanner. 14

16 MANUEL PLANLÆGNING Her har du mulighed for at lave manuel vagtplanlægning ved at indskrive arbejdstiden dag for dag. Denne planlægningsdialog giver dig et godt overblik, hvis du vil redigere i få vagter og samtidig se vagtfordelingen for de øvrige medarbejdere i kategorien. Hver gang, du efter indskrivning, klikker på VIS VAGTER eller GEM, vil du kunne se, hvordan din bemandingsbalance forskyder sig i retning af BEHOV, BEMAND. eller OVERSKUD, såfremt der allerede er angivet behov for dem. De grønne indramninger i selve gitteret til indskrivninger betyder, at vagten ikke er tilgængelig på grund af enten ferie, sygdom, fastvagt eller andet. Skærmbillede til manuel planlægning. AUTOMATISK PLANLÆGNING Ved at højreklikke på en kategori i organisationsoversigten, der allerede er tilknyttet en behovsgruppe, får du adgang til funktionen Planlægning. Med denne funktion kan du planlægge for de enkelte medlemmer af den kategori, som du åbner menuen fra. Funktionen er også nyttig, hvis du har behov for at bryde de skift, som ellers var udrullet i masterplanen for den pågældende kategoris medlemmer. Du kan bruge funktionen planlægning hvis du i en periode ønsker at planlægge ud over ugenormen. 15

17 Vælg et datointerval fra åbningsskærmbilledet. 1 Redigér vagterne for kategoriens medlemmer. 2 OnDutyPlanner giver dig resultatet af din planlægning. 3 16

18 NU ER DU KLAR TIL DEN DAGLIGE VAGTPLANLÆGNING Endelig siger vi dig tak for din indsats med, at sætte dig ind i hvorledes OnDutyPlanner virker. Hvis du har en kommentar til denne vejledning eller til hvorledes OnDutyPlanner virker, er du velkommen til at sende en mail til Med venlig hilsen Gamma Partner Teamet bag OnDutyPlanner 17

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1

VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 Indhold VEJLEDNING I CONVENTUS... 1 ANSØGNINGER... 2 DETAILBOOKING... 7 AFBOOKING... 9 FRITIDSPORTALEN... 10 Vejledning i Conventus Log på foreningens profil på www.conventus.dk. Hvis ikke den kommunale

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 5.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari mv.) og gå ind på hjemmesiden medarbejdernet.dk.

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Oprettelse: kr. 0,- Licens: kr. 0,-

Oprettelse: kr. 0,- Licens: kr. 0,- Bookingsystem Med Bookingsystemet fra BadmintonPeople kan klubben nemt og effektivt udleje klubbens ressourcer online. Det bliver nemt at skabe overblik over klubbens udlejninger både for lejer såvel som

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere