WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab"

Transkript

1 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab

2 Indholdsfortegnelse Stævneledelsens beretning 3-4 Revisorerklæring 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter

3 Stævneledelsens beretning Vi aflægger hermed regnskab over afviklingen af Verdensmesterskaberne i orientering 2006 (WOC 2006) inkl. WOC Tour Resultatopgørelsen dækker perioden fra afholdelse af hverveudgifterne i 2001 til den endelige afvikling og afregning i ultimo februar Regnskabet er opdelt i de hovedposter, der har været arbejdet med i hele planlægningsfasen, idet dog enkelte poster er flyttet til andre grupper i forbindelse med den endelige regnskabsaflæggelse. Budgettet er korrigeret i overensstemmelse hermed. I modsætning til budgettet er regnskabet udarbejdet, således at kun rabat fra Grafisk Forum samt kontante sponsorater er indregnet under indtægter. Øvrige varesponsorater er ikke indregnet i regnskabet, ligesom varer og ydelser med rabatter kun er indregnet med den kontante udgift for WOC Internt forbrug fra såvel merchandise som kiosk er bogført som omsætning samt fordelt som omkostninger på de respektive omkostningskonti. Beløbene er skønnet. De udgiftsposter, der er dækket af tilskud fra Idrætsfonden Danmark, er medtaget i de respektive udgiftsgrupper, mens tilskuddet fra Idrætsfonden indgår i offentlige tilskud. Tilskud fra DOF til skovafgifter er indtægtsført under udgifter til skov- og arealleje. Indtægt fra salg af tv-produktion er indtægtsført under it-udgifter. Der har været en del mindre materiel og officialsbeklædning i overskud efter afviklingen. En del af dette er efterfølgende solgt, mens andet er delt ud til de arrangerende klubber. Salgsværdien heraf er anset for minimal, og der er ikke medtaget en værdi heraf i regnskabet. Modtagne underskudsgarantier er indregnet i regnskabet, idet de alle vil blive aktuelle. Efter indregning af de modtagne underskudsgarantier fremkommer et udækket underskud på ca. kr Det er endnu ikke afklaret, hvorledes dette beløb dækkes ind. I forhold til budgettet kan den negative udvikling primært henføres til manglende fortjeneste på salg af merchandise, kioskvarer og overnatninger samt på betydeligt merforbrug til køb og leje af materiel mv. Endvidere kan det konstateres, at manglende erfaringsgrundlag for et arrangement af denne størrelsesorden på budgetteringstidspunkterne har været årsag til en del underbudgetteringer af omkostninger. 3

4 Stævneledelsens beretning Vi anser det aflagte regnskab for et retvisende billede af det økonomiske resultat af afviklingen af verdensmesterskaberne. Århus, den 28. februar 2007 For stævneledelsen: Flemming Nørgaard Erik Nielsen Bent Nielsen 4

5 Revisorerklæring Til de arrangerende klubber Jeg har revideret regnskabet for Verdensmesterskaberne i orientering 2006 omfattende resultatopgørelse, balance pr og noter. Stævneledelsen har ansvaret for regnskabet. Mit ansvar er på grundlag af en revision at udtrykke en konklusion om regnskabet. Den udførte revision Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i regnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at udkast til regnskab giver et retvisende billede af aktiverne, passiverne og den finansielle stilling pr samt af resultatet af aktiviteterne for planlægningsfasen og afviklingsfasen af verdensmesterskaberne. Supplerende oplysning Som det fremgår af stævneledelsens beretning, er der et udækket underskud på ca. kr Det er endnu ikke afklaret, hvorledes denne manko kan inddækkes, således at alle kreditorer kan blive fyldestgjort. Århus, den 28. februar 2007 Finn Hother Madsen 5

6 Resultatopgørelse Note Regnskab Budget 1 Deltagerafgifter Sponsorater Offentlige tilskud Andre indtægter Finansieringsindtægter Afgifter Kort og banelægning Skov- og arealleje Lønninger stævneleder og generalsekretær It-udgifter WOC Officials Afvikling Markedsføring Andre omkostninger Resultat Modtagne underskudsgarantier: Idrætsfonden Danmark Dansk Orienterings-Forbund Herning kommune Mariager Fjord kommune I alt

7 Balance Note AKTIVER Tilgodehavende udbetalinger fra underskudsgarantier fra Herning kommune Tilgodehavende udbetaling af underskudsgaranti fra DOF Likvide midler Aktiver i alt PASSIVER 14 Egenkapital Skyldig kørselsgodtgørelse o.l Eksterne kreditorer Passiver i alt

8 Noter Regnskab Budget 1. Deltagerafgifter WOC-deltagere WOC Tour-deltagere Lejeindtægt af emit-brikker Parkeringsindtægter netto Andre indtægter I alt Sponsorater Kontante sponsorater og annonceindtægter Rabatter o.l Annoncer på hjemmeside Provision til Upfront I alt Offentlige tilskud Århus kommune, driftstilskud Århus kommune, hvervetilskud Horsens kommune Viborg kommune Gjern kommune Ry kommune Års kommune Århus amt Idrætsfonden Danmark, hvervetilskud Idrætsfonden Danmark, markedsføringstilskud Idrætsfonden Danmark, administrationstilskud I alt

9 Noter Indtægter Udgifter Nettoresutat Budget 4. Andre indtægter Merchandise Kiosk mv Camping og skole Hotel og bed & breakfast Bus, Århus-pas, internet mv Catering landshold I alt Regnskab Budget 5. Finansieringsindtægter Renteindtægter Renteudgifter I alt Afgifter IOF, løbsafgift IOF, markedsføringsrettigheder DOF, løbsafgifter I alt Kort og banelægning Løn og kørsel, korttegnere Kørsel banelægning Materiel og forbrugsartikler til korttegning Trykning af kort, banepåtrykning og køb af kort mv Salg af kort og postudsætning I alt

10 Noter Regnskab Budget 8. Skov- og arealleje Addit-Løndal Hjortsballe Linå Vesterskov Himmelbjerget/Sletten Gjern Bakker Kørsel og andre udgifter vedr. skovleje Tilskud fra DOF I alt It-udgifter WOC Netadgang (antenne) Storskærm Billedproduktion Lyd Speaker SportIdent TracTrac Hardware, leje af hardware, materiel, web mv Salg af TV-produktioner I alt Officials Kørselsgodtgørelse, planlægning Møder, logi, seminarer mv. under planlægning Kørselsgodtgørelse under afvikling Fortæring og ophold på HNIE i WOC-ugen Officialsbeklædning Rejse-, opholdsudgifter generalsekretær Officialsafslutning og -mesterskab mv I alt

11 Noter Regnskab Budget 11. Afvikling Emit- og it-udgifter WOC Tour Startnumre Bannere og bander Køb af materiel, tømmer mv Leje af materiel mv Fremmed arbejde Leje af toiletter Erstatning for ødelagt materiel Brændstof Renovation Ridehuset (leje, forbrug, aktiviteter) Radisson SAS Hotel (egne værelser og mødelokaler) Banket og ceremonier Præmier og erindringsgaver Media-omkostninger VIP-arrangementer (nettoudgift) Dopingkontrol Væske Børnebaner, børneaktiviteter og andre omkostninger I alt Markedsføring Annoncer Tryksager Journalistseminar Markedsføring i Århus I alt

12 Noter Regnskab Budget 13. Andre omkostninger Hverveudgifter Researchture til Schweiz, Sverige og Japan IOF- og DOF-kontrollanter WOC Around The Clock WOC Bulletiner WOC Tour program Andre tryksager og brevpapir samt kontorartikler Porto, bankgebyrer og telefon Sponsorsøgning Forsikringer Tab på debitorer Andre udgifter, herunder nettoudgift ved testløb I alt Egenkapital Resultat jf. resultatopgørelsen Underskudsgarantier I alt

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere