# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59"

Transkript

1

2 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59

3 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV DEFINITIONER OG BEGREBER COMPLIANCE COMPLIANCE VS. CONCORDANCE OG ADHERENCE RELATEREDE BEGREBER NON-COMPLIANCE VS. LAV COMPLIANCE LAV COMPLIANCE TILSIGTET ELLER UTILSIGTET STØRRE MEDICININDTAGELSE END ORDINERET METODER FOR MÅLING AF COMPLIANCE DIREKTE METODER INDIREKTE METODER EFFEKTPARAMETRE I COMPLIANCE-FORSKNING HØJ COMPLIANCE - IKKE NØDVENDIGVIS BEDRE END LAV COMPLIANCE USIKKERHEDEN I MEDICINSKE ANBEFALINGER ER ORDINATIONEN RATIONEL? DOSIS/RESPONS KURVEN FOR EFFEKT OG BIVIRKNINGER PATIENTENS PRÆFERENCER OG DISKONTERING PATIENTENS HOLDNING TIL RISIKO ETISKE SPØRGSMÅL COMPLIANCE VS. PATIENTENS AUTONOMI OVERVÅGNING AF PATIENTENS ADFÆRD LÆGENS ANSVAR FOR LAV COMPLIANCE KAN MAN STILLE KRAV TIL PATIENTERNE? FOREKOMST AF LAV COMPLIANCE % -REGLEN RULE OF SIX OG RULE OF THREE COMPLIANCE FALDER I DE FØRSTE 6 MÅNEDER DRUG HOLIDAY WHITE COAT ADHERENCE COMPLIANCE I SÆRLIGE PATIENTGRUPPER ÅRSAGER TIL LAV COMPLIANCE PATIENTEN SYGDOMMEN LÆGEMIDLET ORDINATIONEN POLYFARMACI INFORMATIONSMATERIALE LÆGEN OG PATIENT/LÆGE-RELATIONEN Side 3 af 59

4 9. HVORDAN TÆNKER PATIENTERNE? PATIENTENS FORESTILLINGER OM LÆGEMIDLET HEALTH BELIEF MODEL LOCUS OF CONTROL SENSE OF COHERENCE KONSEKVENSER AF LAV COMPLIANCE SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER HEALTHY ADHERER EFFECT ØKONOMISKE KONSEKVENSER BETYDNINGEN AF FORGIVENESS INTERVENTIONER FOR AT ØGE COMPLIANCE EFFEKTER PÅ KLINISKE PARAMETRE DE FIRE KATEGORIER AF INTERVENTIONER INTERVENTIONER BASERET PÅ MODERNE TEKNOLOGI TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FOR AT ØGE COMPLIANCE KØNNETS BETYDNING FOR INTERVENTIONENS EFFEKT AT IDENTIFICERE LAV COMPLIANCE KONKLUSIONER HVAD VI VED OM COMPLIANCE HVAD VI IKKE VED OM COMPLIANCE ANBEFALINGER VEDR. KLINISK PRAKSIS ANBEFALINGER VEDR. FREMTIDIG FORSKNING REFERENCER INDEKS Side 4 af 59

5 !"#! "#%& 3#3# 3#! 4! -,15&& & 67859" 6785: # # ;&&& 9*: < --!67;7 9-67;7: **!6777 6;1! 9* 6777:!1&&6=>%;85! " 91&&6: /-!1&&1 9-1&&1<:?+!1&&% 9+1&&%<: 70 ) ) 4 ) A+B! Side 5 af 59

6 9A+B1&&>:!67;7 9-67;7: " &&5: --, C B Side 6 af 59

7 !%&%& () ( *) +,-()"./%& * B *#! #D;&E - < 0123) &&5: < 4 ) + 6&5 9541:F96& 4>:G>>E 0! HF!1&E0!;&E ## ;&E +!75E 5&E I Side 7 af 59

8 - # # #F!, ",! < 0) ))#9* 1&&1:, A+B!!A+B 5* A+B1&&>: + A+B "" < + - I!9(0 " 6778: 0F! 42 -) 7 9A1&&>: -!##! 0 ## J Side 8 af 59

9 ! 4 < ""< B;&E (""< )(""<- """<0 1 "< *<?! %+*<0, "<! %#<! ) *"-BB >!5! )8&E F,! ;& E 9##:C! I #! # # # # #! " # Side 9 af 59

10 #"" 4 ## F % #"" ) I 9##: 9# #:91&&1:9)6: Lav compliance = Human Error Tilsigtet Utilsigtet Violation Mistake Slip Lapse Manglende motivation Manglende forståelse Forvekslinger Forglemmelser Figur 1. Inddeling af lav compliance ifølge "Theory of Human Error" (efter Barber, 2002) =6&%. 91&&%: 9B1&&5:<?!>&E,K62E K66E *7E K8E Side 10 af 59

11 !18E 4! &( 1&E) LL " C ) 9C", : B >E 0 ) # * +, - #. / 0123.! # 4 5 6(7 7 ) 5 # Side 11 af 59

12 .!/%"" 50 7 )) 88"& * ) ) 8) 9 95 :):; *! +, # 9B1&&5: < < + = +9 8>+=+:; 9)1: Figur 2. Medication Event Monitoring System - "MEMS" Side 12 af 59

13 ) 7&E!9D;&E:!9+67;&: *) 9C67;%M*1&&%: #, 0* 90*: * ) # * ) #, # ) (7 = +9 8+=+;9 9 Side 13 af 59

14 0&!/%""1&% * + ;) 9 : )) ( : ) <) * ;) ; B * * " = ) ( ;)!) > : 0 : : : (?) : ( ;) = * : Side 14 af 59

15 6!""% "& 9C 6777:! ;&!61& E ;&E?! F! 91&&6: 0&!"#!!-&*&%! 7# N;&E -. *. + ) # * ) #5 < # = 5 # # 5 ( " # " ( Side 15 af 59

16 3!+89""8#%#&# "" 1 (+88-& - 4 % 0 I 415E! 9* 67;;: * J! ;&!7&E)! * *"9**":9A677>M?677>M-6772: + 2&!;&E8&E 6&&E. - I O! 5& * 9 1&&5:"!## Side 16 af 59

17 41! 44P = A.,2561E ) 91&&2: 9" 1&&%: B C +## )/ # ", F! )>%F!! Dosis/respons-kurve 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 3. Compliance 50 % uden betydning for respons. (pil til højre = ordineret dosis, pil til venstre = faktisk indtaget dosis) 1 Ved rationel ordination forstås ordination af en behandling, som under de givne omstændigheder har den bedste effekt i forhold til bivirkningerne og ikke er dyrere end nødvendigt. Side 17 af 59

18 0F! 9)>:+ 9)%: Dosis/respons-kurve 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 4. Compliance 50 % med stor betydning for respons. (pil til højre = ordineret dosis, pil til venstre = faktisk indtaget dosis) 5F! + 629:; 95&E K:+%915E K :9)5: ) 49##: Side 18 af 59

19 Dosis/respons for effekt og bivirkninger Effekt Bivirkninger 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 5. Dosis/respons for effekt og bivirkninger. Forholdet mellem effekt og bivirkninger er gunstigst i dosisintervallet 4-8 mg. (pil til højre = 100 % compliance, midterste pil = 50 % compliance, pil til venstre = 25 % compliance)? 4 I 9"= 1&&>: ) - ##? )C -!?!, Side 19 af 59

20 +!! 9?L1&&5:) ) # * 6(7 B # 5 5 (75 ( #!, ( # ) / # # Side 20 af 59

21 !8%/ :)) A;88%& )7) 7))) 2) "& 4 ## & #! "K! 0 F!! +! 0!! F9 1&&6: &, Side 21 af 59

22 4 90*:* (! 9**": B +! &! : " F 91&&%: ) 9-67;7M"!) 67;7M"6776: &C A C * 0) * Side 22 af 59

23 ", *! F!+4 F J ) # * 4# 5 # # +,, 8 ; < #, ( # 9 = # 9 Side 23 af 59

24 :!#""! B ) ) C"#D#& 9C 6777M 1&&6: 9A+B1&&>: * C- 1&!>& 9A+B1&&>: D: 23 : 5&E91&&6MA+B 1&&>MB1&&5:- 15!5&E9 1&&6M*1&&%<: %;677; >6% %2E6&&E 87E 9*1&&%<: #5&E!# D:# E:># : " 9**": 9IQ6778MB1&&5: 6F2 6F2 6F2 6F2##9 :>! % 6!1 Side 24 af 59

25 6F2## 6F2 #(4###B ##9.6&%: D ( 2 91&&1M1&&5:2 9)2: 100% Andel af dage dækket af recepten 80% 60% 40% 20% 0% Måneder efter behandlingsstart Figur 6. Faldende compliance over tid ved statinbehandling (Data fra Benner 2002) )2 9-1&&1<: D:)#69: "81 #+#> R R Side 25 af 59

26 #### + 9IQ6778: ###!# 4 9IQ6778:. ##C 1%+ +!, 0! 9.6&%: D :F 4 : 5 )#=! ##+! #9B1&&5: A, C! D& # *% 2&!85E 9A+B1&&>:+ 9A+B1&&>M*1&&%<: 5&E ;&E9!/ 1&&6MA+B1&&>M1&&5: **% 0 L9B1&&5: >&!%&E 61 9A+B1&&>: 9* 1&&&:! %&E9-1&&1:, L Side 26 af 59

27 ;8%% B 9/67;%M) 67;2: ;&E 5&E9)6771M(1&&5: + 9(1&&5: 6!## 9A+B1&&>: 6&!1&91&&%: <, 9N;5:9677;: S ( 9677;M1&&%:, 9677;M1&&6M*1&&%<: ;: )I", 9*1&&2: 9" 1&&1M"1&&2: 61E9" 1&&2: Side 27 af 59

28 ) # * 23 9 = 7 ( 5 7, 5 9 ( &, ) # &, 7 # 8:#9:; # ( # ) (7 # # (# #, # 4 Side 28 af 59

29 =!>%#"" 01 ) 88"& 0>&!%& 1&& 91&&6: ) 94 :F!/ 1? " 9677;M* 1&&1M " 1&&1: ( 4 9, 67;2:! 9+ 1&&%<:* ) I", 0 B 9/L67;%: - 9"1&&%: 9,1&&%: &&6M *1&&%<: =6; 9* 6777: 19 L9B 1&&5:)!9*1&&&:! 9,67;;: Side 29 af 59

30 +94: 94:+ 9*1&&%<: 1! 9: 94: 94##:.5!6&E! 9?677&: 9677;M 1&&%: 9"1&&2:? 9: I 91&&2: 1 / 9,1&&1: 82 87E 27E25E 56E) 941&&6:9)8: Compliance ved dosering 1-4 gange daglig 100 Compliance (%) Antal daglige doser Figur 7. Compliance ved dosering 1, 2, 3 eller 4 gange daglig (Data fra, Claxton 2001) " 9?6777: Side 30 af 59

31 B 1&E 1&&5:! 90 1&&5: + 91&&5: 0&.!"#"" 1&%234-0 ) : F! 1?9 ) > 9?677&M1&&%:! 9?1&&>: + F! 91&&%: %!5 +;!6& B 1&< " 9+1&&5: Side 31 af 59

32 ) 9+1&&5: 4 1D! / 0F!, F!- 9*677%: >6E 85E 9-67;7: ## 9+1&&%<: 9B6777:- 91&&6: : ); Side 32 af 59

33 Figur 8. Mulige barrierer for compliance (Efter Osterberg, 2005) ) #* B, ) 5 # 5# 9 # 9 G 57 ( 5 #! ##9, / Side 33 af 59

34 5A2 )) ))) :88E& 1&&! + J+J H?,? 0 * %: 0&6!%2&%#""- 1*"")"*2??:4 + + ) C + ) C!) +#+*#9 6785:- # 9A678;:#" #9,67;5T677>: 1 H * + 2 En mere udførlig diskussion af complianceaspekter i psykosocial teori findes i Margareta Maunsbach s ph.d.- afhandling (Maunsbach, 1999). Side 34 af 59

35 F +*61E 6!9?1&&2: H!# C " 9 1&&5: H " *,967;5: 4 9 : " <)9:) 9:9:9,677>: " + F, "9U1&&1: " >;E9 1&&%: " 9"1&&>: 9.6&1: ) #*? 9 ( + # 5 #?9 :6 - + :5:!#: : :, <: :5 5, 5, #59 Side 35 af 59

36 ! 7##"" 5067 A;88%& :22 ;"" "%2 A )2 1) "##& " 2# - 9)7: %##"" %## ## ) ( ) - * Figur 9. Lav compliance: Mulige positive og negative konsekvenser < Side 36 af 59

37 + - 9A+B1&&>: ) 6;E!76E! 6;E9" =L677&: + < 15!>5E ;5MA+B1&&>: >&E 1&E 9A+B1&&>: )9: 9:!;&E 2&E 9 1&&5: 9+677%: 9>%: 2> 9*1&&1: " + 2 >6 94 = :, )#+, #9"1&&2: ;&E>5E F ;&E) Side 37 af 59

38 !, 9?1&&5: 6& 9 : 9 : Figur 10. Compliance - vigtigere end candesartan for overlevelse. (Billedet er kopieret fra Granger, 2005) -9+=L677&M 6777: 9"1&&2: #+, #0 " 4 4#" #97%: I#+, # #+, # 2 I 6&&I", 9"1&&&M* 1&&1: 9IQ6772: ) Side 38 af 59

39 >&&9*1&&%<: I5!6&E 65!1&E 967;6: 901&&5: 015!>1E 1!66E9" 1&&%: 0&3!>%(%(%%1)8%264 15!>1E - 1!66E 15!5E B 9"1&&5: 9#+, #: 91&&5: 2-9 : : #)# )## < 0!K##,61,!+!K##, D75E * Side 39 af 59

40 ,9L: 91&&1M?1&&%: ## 1&E %&E9+1&&>: &&>:4, 9#+#: ; 9N6&:, >&,## ## ) #* ) # # ( < # :6 94 = : ( 5 9 # B 9 # # 6<B 9 # B (7: : # Side 40 af 59

41 ! #8%"" 5A2F 6 2)A6 )222 2 ) A;88%& ) 88E& =, 0 9+1&&5:!1&&59+1&&5: * I < * 9",:J * 9":J9)66: #&"" * B * G Figur 11. To trin mellem interventioner for at forbedre compliance og netto klinisk effekt Side 41 af 59

42 58 9+1&&5: ;7 % 4 %75; 125; 6;C 4 9+1&&5: )! 9* 6771M+1&&5: ) * % 9+1&&5: ## M+1&&6: " B906778:L9( Side 42 af 59

43 1&&>: 9 : #0#! 9A+B1&&>: 9+1&&5: : 0 ## * %2%9(%! " 4 %- 9+ 1&&5: 0 9+1&&5: 82 6>%1 %9)8>&:941&&6: %(%%- 9(67;&M06776: 9A 6776M677>:+ 901&&5:!9 67;2: C=V &;E+,6 9"1&&&:!# # 9 : 66E9+1&&2: - 9 :9+W1&&%:# # 90 1&&5: Side 43 af 59

44 (%&* 0 9+1&&5: )9 1&&6:<,,,,,, &%(%! 9B1&&5:0 91&&6:. 9.67;7: A+BR, A+B #!# 9A+B1&&>: <, < ( "*"! "! Side 44 af 59

45 ? 7 ( 4! C F " 9===: F B C( :*!9+1&&5: C 9+W1&&%MA1&&2: ) #* B ( E# B 9 9 #, = # # = # 7 # (? / 9 5 ( 5 #, # Side 45 af 59

46 9 # 9 ( (7 5, ( 7 # 5, + #, 9 0&!#/""2 %8%(#&%*%! # / "" / %8. / ( 6. X HH H J 0 HH J J H J J " & J J 6> % 1% H J J H H J ( H J J? &FH J J H J J H!)1 3 Surrogatmarkører er typisk kliniske faktorer, der er associeret med øget risiko fx blodtryk og kolesterol. 4 Kliniske hændelser er en symptomgivende eller livstruende sygdom, fx blodprop i hjerte eller hjerne. Side 46 af 59

47 ! "#"" 5=37 ;)88E& " 9A+B1&&>:! ## 0 "! 68E, ##7&E!, 9+67;&: F! " # 61E!9D;&E:!. 9"1&&%: 0* 9#0*##* #: + ## ) #* %,, (7 Side 47 af 59

48 .! 7 5 ) ) ( I *! "DE#& 6 J %*#"" ;&E?;&E4+ 75E - /"" 0=* *"9**": 0 " #"" - 5&E B Side 48 af 59

49 ? >%#"" " F!- 7##"" + #+, # 9 ##: #8%""! 4 0 Side 49 af 59

50 6 J K 4 FF : B * * 0 I C -O - 9##: 4 + J + J+ Side 50 af 59

51 J+ J + J +! 9##:J F! 4 F.! " 2& 2&;&ER 15E 9+1&&5: " R R Side 51 af 59

52 ",/0*., 4< * 0 67;;M16<622!8&,,,,,*" +! 0 <=/, Q / 0 (" " " *677>M>2<815!>>,*+*, */ +067;2M66<>16!5 677;M1&<82%!86,)*<= /0 1&&6M56<265!11 C"=! JY"+ 1&&1M66<;6!% C0/"0Z== Y"+1&&%M6><681!5 -,?L.",L /)0 67;2M11<>58!26 *+*-," = *6785M6><6&!1% /"?(/*+-! /,*,1&&1M1;;<%55!26 IA! /0 67;6M1&<67>!1&& *K /- = 0 1&&5M15<6&>5!%> 0 A" 1&&2 C ZJ*/ 1&&>M>18<;%& B+++"A,! 0 "1&&5M52<%;8!7 -+(AZ < 967;&!1&&1:,= 1&&5M;<1%!>5 Side 52 af 59

53 0(*."! < Z 0C1&&5M>6<%&%!7 +,.A,* =! < > -!,-."! +!, (+/"0,,0 =!=, *1&&5M625<66%8!51 4,//0, = *.[(= 61*1&&%M17<685!;> /,, = = 1&&%M18<616;!1% **( /,*, 677%M186<87!;> **()! 0 1&&>M5&<1>!2 **(Z < Q=5& *1&&%M%1<1&&!79: **(" <! +0 1&&%M1><1&8!6;9: **(?0/-+"0 <!*1&&1M%&<87%!;66 = <! 4, *1&&&M62&<16&6!8 / 1&&6M5%<"58!2& (,C+(!! <Q,0 1&&5M>7<5&;! 65 +-=*A(0 < /+1&&1M1&<>>>!; // "("/?" /? * 1&&%M67<2>;!%5 = -/0 6771M61&<;&8!66 ) *- )0 Z = 0C,67;2M>><755!8> Side 53 af 59

54 ?L-"/,+ 1&&> 4 /+0 1&&2M66<655!27??/? 8!! / +1&&%M11<6%&7!6%?* //?, 1& 6&= = / +6777M68<6218!>6?"=., +,(*<! - 1&&5M>22<1&&5!66?(AC?"0 =11&&>M12<6%&;!61?",= = /?0 677&M%&<66%!2?(0!.,!,/+677>M2<5;2!71 +W*( *A J, L )0 1&&%M16<%2!5& +?0 <.<*0-1&&%9: +? A(/!I < = )0 1&&%M16<21>!79: - J+67;&M1<858!2% " (=1&&5 %,C<&&&&66 B <6&6&&1F6%256;5;&&&&661 = * B "/* 677%M68<>%8!2& +/?L00((!! " (= 1&&2 6,C<&&5&15B <6&6&&1F6%256;5;&&5&151 +/+/" <,(1&&6M2&<;27!85 + 1<B 9A+"/: -<A+671> +=L( - 677&M>>2<5%1!5 ]=] = Side 54 af 59

55 /"/0 *6777M26<522!85 /LC. + Y 67;%M66<6!%8 /"- )(+ = /, + 67;%M5<61%!>2. *,?.(",? < =Q" " *6776M>1<587!7&."+?"A//,! *67;7M18<"66&!18.",,,^1 ")!*( +,(L)6;57.<<FF===F_")72 -/-!=0 9!:B<I "M1&&19: -/,*./+ < 677>!677;/0 1&&1M5><>85!;9: --.<.I,* 67;7 -/[./A?0?,,, ". +9,,".:0",/+6772M7<867!15 -(" 0 " 1&&1M6&5<62%!81 -+?*-?, +, *1&&6M6>%<72;!88 < /+"67;5M><">!7-0 ( - <FF===FFFF` ` F4 *.,/0, 4< Z 0 67;;M16<616!5 * A*-?(=+,= = /,*,6771M128<6;6>!8 * *!,!1* * +0?,\+( < =/,*,1&&1M1;;<1;2;!87 * 0// *(+,0 1&&1M>2<6>>6!2 *?-A-*! *67;2M1%<28!8% *,-/..) = =0 1&&2M12<%;>!71 Side 55 af 59

56 = /? *1&&%M67<66&%!6& C *)"/,,0 6777M>><5>6!%& C"*, *" " 67;%M2;><>5!%& C/*1&&5M>5><%;8!78 B/B(WW B/B0!U"I6777WC. " 0*(A)!! L+) 6776M>><58!28 0*/!)A),, <, 1&&5M11<828!88 0.*/-= =,/*6778M><627>!; <,-< L /,*,1&&5M17%<1%>8!%5 0,,/""! =!= /0 1&&5M57<6%%6!56 00C**( <Q " " *1&&5/M26<6>>!55 (*"\*V- 4 L! " 0 0 1&&>M>;<27!85 (*,/*- ==, (1&&5M5><7&5!6& -. =,/+067;&M>8<>87!>;5 (0 " <* ") < " -+(?"( M6<61&5!8 "!)(A*("0! 67;7M65<6>%!; " = 1&&1M15<6&65!16 "-, -?(00 Q =,/+"0 1&&6M5;<6612!>1 "= */,= L*,0 =,/?1&&>M7;<65>5!%% Side 56 af 59

57 ""/-,( L=,0"!* =,0 1&&%M>;<6>2>!; "(,( * =!1/C*, 1&&2M7;<6&86!8 <, *1&&2M622<>>1!8 "I*?? 1J1&&&M1><65>!2 "* ("=*! */6776M>&><6>;5!8 = */1&&2M>>><65 "**?.,(( L *1&&5M%><516!>& """"**)0 < = =,* 1&&%M18<668!1% "0A=C-(" =0!CI.,/ 1&&>M65;<61&1!7 "++. = 70 )*, *1&&6M6>%<6&&%!2 IQ/0! =< +/6772M68",<;! M>1<>%5!52 A-.B++( < =,0 1&&5M>7<>67!1; A-.B++(? < J,0 1&&2M%&<65!1& +=+(00 <, ",*4=/+*,0 1&&%M>;<>&>!61 AA.,- <= + *678;M2<6&8!68 Side 57 af 59

58 A?/+C+/?I CV*/6776M6&%<%75!8 A*L.,*, 4<! / B 677>M66<66;7!78 A*C3A J#0 /1&&>M186<%7> A+, <R- 1&&5M>22<67;7!76 "! A+ B1&&> Side 58 af 59

59 5&E!M1%, M7, M8M;,M5&,M16 M>> M8 M8M; M7 0 * M6>M11 M67 M%> FM68M6; M%> +M7M15 M65 )M7M>7 )!M12?M>& +*M>% +, M>8 M>1 M%6 =M6>.M65 - M7 - M>5 * *"M61 **"M61 **, " M%8 * M61 * M61 C! M7 0F!M>1 0M%1 0=M6> 0M%1 0*M11 0 M7 0 M7M>6 0! M7 (M17 (M12 ( M6> (M>& (M%> (M67 (4M1% (M1% "! M7 " M>5 @ M6& I M6& A, M7M12 Side 59 af 59

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere INTRODUKTION Forkert medicindosering og forglemmelser melser af medi- cinindtag er en af de største utilsigtede e hændelser - i sundhedssektoren. dssektoren.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Adjunkt, Klinisk sygeplejeforsker Arndis Svabo, Trine Rønde Kristensen, Karen Margrethe Korsholm, Morten Sodemann Fakta Ringere adgang til sundheds forebyggelse

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE

KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE September 2011 KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE - en del af projektet BORGERRETTEDE ADDS ON TIL DET FÆLLES MEDICINKORT Udarbejdet af: Lotte Larsen Katrine Weikop Majbrit Hilaire

Læs mere

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Fysisk aktivitet på arbejdspladsen IDRÆT OG SUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET Fysisk aktivitet på arbejdspladsen Case - Rigspolitiet 19-01-2012 Antal anslag: 16.794 Eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste Eksamensnummer: 300803

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation,

Kommunikation om skift af lægemiddel. Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kommunikation om skift af lægemiddel Marianne Møller Farmaceut, Master i Professionel Kommunikation, Kort om mig Farmaceut 1995 Bred efteruddannelse i formidling (journalistik, retorik mv.) Freelance skriftlig

Læs mere