# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59"

Transkript

1

2 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59

3 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV DEFINITIONER OG BEGREBER COMPLIANCE COMPLIANCE VS. CONCORDANCE OG ADHERENCE RELATEREDE BEGREBER NON-COMPLIANCE VS. LAV COMPLIANCE LAV COMPLIANCE TILSIGTET ELLER UTILSIGTET STØRRE MEDICININDTAGELSE END ORDINERET METODER FOR MÅLING AF COMPLIANCE DIREKTE METODER INDIREKTE METODER EFFEKTPARAMETRE I COMPLIANCE-FORSKNING HØJ COMPLIANCE - IKKE NØDVENDIGVIS BEDRE END LAV COMPLIANCE USIKKERHEDEN I MEDICINSKE ANBEFALINGER ER ORDINATIONEN RATIONEL? DOSIS/RESPONS KURVEN FOR EFFEKT OG BIVIRKNINGER PATIENTENS PRÆFERENCER OG DISKONTERING PATIENTENS HOLDNING TIL RISIKO ETISKE SPØRGSMÅL COMPLIANCE VS. PATIENTENS AUTONOMI OVERVÅGNING AF PATIENTENS ADFÆRD LÆGENS ANSVAR FOR LAV COMPLIANCE KAN MAN STILLE KRAV TIL PATIENTERNE? FOREKOMST AF LAV COMPLIANCE % -REGLEN RULE OF SIX OG RULE OF THREE COMPLIANCE FALDER I DE FØRSTE 6 MÅNEDER DRUG HOLIDAY WHITE COAT ADHERENCE COMPLIANCE I SÆRLIGE PATIENTGRUPPER ÅRSAGER TIL LAV COMPLIANCE PATIENTEN SYGDOMMEN LÆGEMIDLET ORDINATIONEN POLYFARMACI INFORMATIONSMATERIALE LÆGEN OG PATIENT/LÆGE-RELATIONEN Side 3 af 59

4 9. HVORDAN TÆNKER PATIENTERNE? PATIENTENS FORESTILLINGER OM LÆGEMIDLET HEALTH BELIEF MODEL LOCUS OF CONTROL SENSE OF COHERENCE KONSEKVENSER AF LAV COMPLIANCE SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER HEALTHY ADHERER EFFECT ØKONOMISKE KONSEKVENSER BETYDNINGEN AF FORGIVENESS INTERVENTIONER FOR AT ØGE COMPLIANCE EFFEKTER PÅ KLINISKE PARAMETRE DE FIRE KATEGORIER AF INTERVENTIONER INTERVENTIONER BASERET PÅ MODERNE TEKNOLOGI TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FOR AT ØGE COMPLIANCE KØNNETS BETYDNING FOR INTERVENTIONENS EFFEKT AT IDENTIFICERE LAV COMPLIANCE KONKLUSIONER HVAD VI VED OM COMPLIANCE HVAD VI IKKE VED OM COMPLIANCE ANBEFALINGER VEDR. KLINISK PRAKSIS ANBEFALINGER VEDR. FREMTIDIG FORSKNING REFERENCER INDEKS Side 4 af 59

5 !"#! "#%& 3#3# 3#! 4! -,15&& & 67859" 6785: # # ;&&& 9*: < --!67;7 9-67;7: **!6777 6;1! 9* 6777:!1&&6=>%;85! " 91&&6: /-!1&&1 9-1&&1<:?+!1&&% 9+1&&%<: 70 ) ) 4 ) A+B! Side 5 af 59

6 9A+B1&&>:!67;7 9-67;7: " &&5: --, C B Side 6 af 59

7 !%&%& () ( *) +,-()"./%& * B *#! #D;&E - < 0123) &&5: < 4 ) + 6&5 9541:F96& 4>:G>>E 0! HF!1&E0!;&E ## ;&E +!75E 5&E I Side 7 af 59

8 - # # #F!, ",! < 0) ))#9* 1&&1:, A+B!!A+B 5* A+B1&&>: + A+B "" < + - I!9(0 " 6778: 0F! 42 -) 7 9A1&&>: -!##! 0 ## J Side 8 af 59

9 ! 4 < ""< B;&E (""< )(""<- """<0 1 "< *<?! %+*<0, "<! %#<! ) *"-BB >!5! )8&E F,! ;& E 9##:C! I #! # # # # #! " # Side 9 af 59

10 #"" 4 ## F % #"" ) I 9##: 9# #:91&&1:9)6: Lav compliance = Human Error Tilsigtet Utilsigtet Violation Mistake Slip Lapse Manglende motivation Manglende forståelse Forvekslinger Forglemmelser Figur 1. Inddeling af lav compliance ifølge "Theory of Human Error" (efter Barber, 2002) =6&%. 91&&%: 9B1&&5:<?!>&E,K62E K66E *7E K8E Side 10 af 59

11 !18E 4! &( 1&E) LL " C ) 9C", : B >E 0 ) # * +, - #. / 0123.! # 4 5 6(7 7 ) 5 # Side 11 af 59

12 .!/%"" 50 7 )) 88"& * ) ) 8) 9 95 :):; *! +, # 9B1&&5: < < + = +9 8>+=+:; 9)1: Figur 2. Medication Event Monitoring System - "MEMS" Side 12 af 59

13 ) 7&E!9D;&E:!9+67;&: *) 9C67;%M*1&&%: #, 0* 90*: * ) # * ) #, # ) (7 = +9 8+=+;9 9 Side 13 af 59

14 0&!/%""1&% * + ;) 9 : )) ( : ) <) * ;) ; B * * " = ) ( ;)!) > : 0 : : : (?) : ( ;) = * : Side 14 af 59

15 6!""% "& 9C 6777:! ;&!61& E ;&E?! F! 91&&6: 0&!"#!!-&*&%! 7# N;&E -. *. + ) # * ) #5 < # = 5 # # 5 ( " # " ( Side 15 af 59

16 3!+89""8#%#&# "" 1 (+88-& - 4 % 0 I 415E! 9* 67;;: * J! ;&!7&E)! * *"9**":9A677>M?677>M-6772: + 2&!;&E8&E 6&&E. - I O! 5& * 9 1&&5:"!## Side 16 af 59

17 41! 44P = A.,2561E ) 91&&2: 9" 1&&%: B C +## )/ # ", F! )>%F!! Dosis/respons-kurve 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 3. Compliance 50 % uden betydning for respons. (pil til højre = ordineret dosis, pil til venstre = faktisk indtaget dosis) 1 Ved rationel ordination forstås ordination af en behandling, som under de givne omstændigheder har den bedste effekt i forhold til bivirkningerne og ikke er dyrere end nødvendigt. Side 17 af 59

18 0F! 9)>:+ 9)%: Dosis/respons-kurve 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 4. Compliance 50 % med stor betydning for respons. (pil til højre = ordineret dosis, pil til venstre = faktisk indtaget dosis) 5F! + 629:; 95&E K:+%915E K :9)5: ) 49##: Side 18 af 59

19 Dosis/respons for effekt og bivirkninger Effekt Bivirkninger 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 5. Dosis/respons for effekt og bivirkninger. Forholdet mellem effekt og bivirkninger er gunstigst i dosisintervallet 4-8 mg. (pil til højre = 100 % compliance, midterste pil = 50 % compliance, pil til venstre = 25 % compliance)? 4 I 9"= 1&&>: ) - ##? )C -!?!, Side 19 af 59

20 +!! 9?L1&&5:) ) # * 6(7 B # 5 5 (75 ( #!, ( # ) / # # Side 20 af 59

21 !8%/ :)) A;88%& )7) 7))) 2) "& 4 ## & #! "K! 0 F!! +! 0!! F9 1&&6: &, Side 21 af 59

22 4 90*:* (! 9**": B +! &! : " F 91&&%: ) 9-67;7M"!) 67;7M"6776: &C A C * 0) * Side 22 af 59

23 ", *! F!+4 F J ) # * 4# 5 # # +,, 8 ; < #, ( # 9 = # 9 Side 23 af 59

24 :!#""! B ) ) C"#D#& 9C 6777M 1&&6: 9A+B1&&>: * C- 1&!>& 9A+B1&&>: D: 23 : 5&E91&&6MA+B 1&&>MB1&&5:- 15!5&E9 1&&6M*1&&%<: %;677; >6% %2E6&&E 87E 9*1&&%<: #5&E!# D:# E:># : " 9**": 9IQ6778MB1&&5: 6F2 6F2 6F2 6F2##9 :>! % 6!1 Side 24 af 59

25 6F2## 6F2 #(4###B ##9.6&%: D ( 2 91&&1M1&&5:2 9)2: 100% Andel af dage dækket af recepten 80% 60% 40% 20% 0% Måneder efter behandlingsstart Figur 6. Faldende compliance over tid ved statinbehandling (Data fra Benner 2002) )2 9-1&&1<: D:)#69: "81 #+#> R R Side 25 af 59

26 #### + 9IQ6778: ###!# 4 9IQ6778:. ##C 1%+ +!, 0! 9.6&%: D :F 4 : 5 )#=! ##+! #9B1&&5: A, C! D& # *% 2&!85E 9A+B1&&>:+ 9A+B1&&>M*1&&%<: 5&E ;&E9!/ 1&&6MA+B1&&>M1&&5: **% 0 L9B1&&5: >&!%&E 61 9A+B1&&>: 9* 1&&&:! %&E9-1&&1:, L Side 26 af 59

27 ;8%% B 9/67;%M) 67;2: ;&E 5&E9)6771M(1&&5: + 9(1&&5: 6!## 9A+B1&&>: 6&!1&91&&%: <, 9N;5:9677;: S ( 9677;M1&&%:, 9677;M1&&6M*1&&%<: ;: )I", 9*1&&2: 9" 1&&1M"1&&2: 61E9" 1&&2: Side 27 af 59

28 ) # * 23 9 = 7 ( 5 7, 5 9 ( &, ) # &, 7 # 8:#9:; # ( # ) (7 # # (# #, # 4 Side 28 af 59

29 =!>%#"" 01 ) 88"& 0>&!%& 1&& 91&&6: ) 94 :F!/ 1? " 9677;M* 1&&1M " 1&&1: ( 4 9, 67;2:! 9+ 1&&%<:* ) I", 0 B 9/L67;%: - 9"1&&%: 9,1&&%: &&6M *1&&%<: =6; 9* 6777: 19 L9B 1&&5:)!9*1&&&:! 9,67;;: Side 29 af 59

30 +94: 94:+ 9*1&&%<: 1! 9: 94: 94##:.5!6&E! 9?677&: 9677;M 1&&%: 9"1&&2:? 9: I 91&&2: 1 / 9,1&&1: 82 87E 27E25E 56E) 941&&6:9)8: Compliance ved dosering 1-4 gange daglig 100 Compliance (%) Antal daglige doser Figur 7. Compliance ved dosering 1, 2, 3 eller 4 gange daglig (Data fra, Claxton 2001) " 9?6777: Side 30 af 59

31 B 1&E 1&&5:! 90 1&&5: + 91&&5: 0&.!"#"" 1&%234-0 ) : F! 1?9 ) > 9?677&M1&&%:! 9?1&&>: + F! 91&&%: %!5 +;!6& B 1&< " 9+1&&5: Side 31 af 59

32 ) 9+1&&5: 4 1D! / 0F!, F!- 9*677%: >6E 85E 9-67;7: ## 9+1&&%<: 9B6777:- 91&&6: : ); Side 32 af 59

33 Figur 8. Mulige barrierer for compliance (Efter Osterberg, 2005) ) #* B, ) 5 # 5# 9 # 9 G 57 ( 5 #! ##9, / Side 33 af 59

34 5A2 )) ))) :88E& 1&&! + J+J H?,? 0 * %: 0&6!%2&%#""- 1*"")"*2??:4 + + ) C + ) C!) +#+*#9 6785:- # 9A678;:#" #9,67;5T677>: 1 H * + 2 En mere udførlig diskussion af complianceaspekter i psykosocial teori findes i Margareta Maunsbach s ph.d.- afhandling (Maunsbach, 1999). Side 34 af 59

35 F +*61E 6!9?1&&2: H!# C " 9 1&&5: H " *,967;5: 4 9 : " <)9:) 9:9:9,677>: " + F, "9U1&&1: " >;E9 1&&%: " 9"1&&>: 9.6&1: ) #*? 9 ( + # 5 #?9 :6 - + :5:!#: : :, <: :5 5, 5, #59 Side 35 af 59

36 ! 7##"" 5067 A;88%& :22 ;"" "%2 A )2 1) "##& " 2# - 9)7: %##"" %## ## ) ( ) - * Figur 9. Lav compliance: Mulige positive og negative konsekvenser < Side 36 af 59

37 + - 9A+B1&&>: ) 6;E!76E! 6;E9" =L677&: + < 15!>5E ;5MA+B1&&>: >&E 1&E 9A+B1&&>: )9: 9:!;&E 2&E 9 1&&5: 9+677%: 9>%: 2> 9*1&&1: " + 2 >6 94 = :, )#+, #9"1&&2: ;&E>5E F ;&E) Side 37 af 59

38 !, 9?1&&5: 6& 9 : 9 : Figur 10. Compliance - vigtigere end candesartan for overlevelse. (Billedet er kopieret fra Granger, 2005) -9+=L677&M 6777: 9"1&&2: #+, #0 " 4 4#" #97%: I#+, # #+, # 2 I 6&&I", 9"1&&&M* 1&&1: 9IQ6772: ) Side 38 af 59

39 >&&9*1&&%<: I5!6&E 65!1&E 967;6: 901&&5: 015!>1E 1!66E9" 1&&%: 0&3!>%(%(%%1)8%264 15!>1E - 1!66E 15!5E B 9"1&&5: 9#+, #: 91&&5: 2-9 : : #)# )## < 0!K##,61,!+!K##, D75E * Side 39 af 59

40 ,9L: 91&&1M?1&&%: ## 1&E %&E9+1&&>: &&>:4, 9#+#: ; 9N6&:, >&,## ## ) #* ) # # ( < # :6 94 = : ( 5 9 # B 9 # # 6<B 9 # B (7: : # Side 40 af 59

41 ! #8%"" 5A2F 6 2)A6 )222 2 ) A;88%& ) 88E& =, 0 9+1&&5:!1&&59+1&&5: * I < * 9",:J * 9":J9)66: #&"" * B * G Figur 11. To trin mellem interventioner for at forbedre compliance og netto klinisk effekt Side 41 af 59

42 58 9+1&&5: ;7 % 4 %75; 125; 6;C 4 9+1&&5: )! 9* 6771M+1&&5: ) * % 9+1&&5: ## M+1&&6: " B906778:L9( Side 42 af 59

43 1&&>: 9 : #0#! 9A+B1&&>: 9+1&&5: : 0 ## * %2%9(%! " 4 %- 9+ 1&&5: 0 9+1&&5: 82 6>%1 %9)8>&:941&&6: %(%%- 9(67;&M06776: 9A 6776M677>:+ 901&&5:!9 67;2: C=V &;E+,6 9"1&&&:!# # 9 : 66E9+1&&2: - 9 :9+W1&&%:# # 90 1&&5: Side 43 af 59

44 (%&* 0 9+1&&5: )9 1&&6:<,,,,,, &%(%! 9B1&&5:0 91&&6:. 9.67;7: A+BR, A+B #!# 9A+B1&&>: <, < ( "*"! "! Side 44 af 59

45 ? 7 ( 4! C F " 9===: F B C( :*!9+1&&5: C 9+W1&&%MA1&&2: ) #* B ( E# B 9 9 #, = # # = # 7 # (? / 9 5 ( 5 #, # Side 45 af 59

46 9 # 9 ( (7 5, ( 7 # 5, + #, 9 0&!#/""2 %8%(#&%*%! # / "" / %8. / ( 6. X HH H J 0 HH J J H J J " & J J 6> % 1% H J J H H J ( H J J? &FH J J H J J H!)1 3 Surrogatmarkører er typisk kliniske faktorer, der er associeret med øget risiko fx blodtryk og kolesterol. 4 Kliniske hændelser er en symptomgivende eller livstruende sygdom, fx blodprop i hjerte eller hjerne. Side 46 af 59

47 ! "#"" 5=37 ;)88E& " 9A+B1&&>:! ## 0 "! 68E, ##7&E!, 9+67;&: F! " # 61E!9D;&E:!. 9"1&&%: 0* 9#0*##* #: + ## ) #* %,, (7 Side 47 af 59

48 .! 7 5 ) ) ( I *! "DE#& 6 J %*#"" ;&E?;&E4+ 75E - /"" 0=* *"9**": 0 " #"" - 5&E B Side 48 af 59

49 ? >%#"" " F!- 7##"" + #+, # 9 ##: #8%""! 4 0 Side 49 af 59

50 6 J K 4 FF : B * * 0 I C -O - 9##: 4 + J + J+ Side 50 af 59

51 J+ J + J +! 9##:J F! 4 F.! " 2& 2&;&ER 15E 9+1&&5: " R R Side 51 af 59

52 ",/0*., 4< * 0 67;;M16<622!8&,,,,,*" +! 0 <=/, Q / 0 (" " " *677>M>2<815!>>,*+*, */ +067;2M66<>16!5 677;M1&<82%!86,)*<= /0 1&&6M56<265!11 C"=! JY"+ 1&&1M66<;6!% C0/"0Z== Y"+1&&%M6><681!5 -,?L.",L /)0 67;2M11<>58!26 *+*-," = *6785M6><6&!1% /"?(/*+-! /,*,1&&1M1;;<%55!26 IA! /0 67;6M1&<67>!1&& *K /- = 0 1&&5M15<6&>5!%> 0 A" 1&&2 C ZJ*/ 1&&>M>18<;%& B+++"A,! 0 "1&&5M52<%;8!7 -+(AZ < 967;&!1&&1:,= 1&&5M;<1%!>5 Side 52 af 59

53 0(*."! < Z 0C1&&5M>6<%&%!7 +,.A,* =! < > -!,-."! +!, (+/"0,,0 =!=, *1&&5M625<66%8!51 4,//0, = *.[(= 61*1&&%M17<685!;> /,, = = 1&&%M18<616;!1% **( /,*, 677%M186<87!;> **()! 0 1&&>M5&<1>!2 **(Z < Q=5& *1&&%M%1<1&&!79: **(" <! +0 1&&%M1><1&8!6;9: **(?0/-+"0 <!*1&&1M%&<87%!;66 = <! 4, *1&&&M62&<16&6!8 / 1&&6M5%<"58!2& (,C+(!! <Q,0 1&&5M>7<5&;! 65 +-=*A(0 < /+1&&1M1&<>>>!; // "("/?" /? * 1&&%M67<2>;!%5 = -/0 6771M61&<;&8!66 ) *- )0 Z = 0C,67;2M>><755!8> Side 53 af 59

54 ?L-"/,+ 1&&> 4 /+0 1&&2M66<655!27??/? 8!! / +1&&%M11<6%&7!6%?* //?, 1& 6&= = / +6777M68<6218!>6?"=., +,(*<! - 1&&5M>22<1&&5!66?(AC?"0 =11&&>M12<6%&;!61?",= = /?0 677&M%&<66%!2?(0!.,!,/+677>M2<5;2!71 +W*( *A J, L )0 1&&%M16<%2!5& +?0 <.<*0-1&&%9: +? A(/!I < = )0 1&&%M16<21>!79: - J+67;&M1<858!2% " (=1&&5 %,C<&&&&66 B <6&6&&1F6%256;5;&&&&661 = * B "/* 677%M68<>%8!2& +/?L00((!! " (= 1&&2 6,C<&&5&15B <6&6&&1F6%256;5;&&5&151 +/+/" <,(1&&6M2&<;27!85 + 1<B 9A+"/: -<A+671> +=L( - 677&M>>2<5%1!5 ]=] = Side 54 af 59

55 /"/0 *6777M26<522!85 /LC. + Y 67;%M66<6!%8 /"- )(+ = /, + 67;%M5<61%!>2. *,?.(",? < =Q" " *6776M>1<587!7&."+?"A//,! *67;7M18<"66&!18.",,,^1 ")!*( +,(L)6;57.<<FF===F_")72 -/-!=0 9!:B<I "M1&&19: -/,*./+ < 677>!677;/0 1&&1M5><>85!;9: --.<.I,* 67;7 -/[./A?0?,,, ". +9,,".:0",/+6772M7<867!15 -(" 0 " 1&&1M6&5<62%!81 -+?*-?, +, *1&&6M6>%<72;!88 < /+"67;5M><">!7-0 ( - <FF===FFFF` ` F4 *.,/0, 4< Z 0 67;;M16<616!5 * A*-?(=+,= = /,*,6771M128<6;6>!8 * *!,!1* * +0?,\+( < =/,*,1&&1M1;;<1;2;!87 * 0// *(+,0 1&&1M>2<6>>6!2 *?-A-*! *67;2M1%<28!8% *,-/..) = =0 1&&2M12<%;>!71 Side 55 af 59

56 = /? *1&&%M67<66&%!6& C *)"/,,0 6777M>><5>6!%& C"*, *" " 67;%M2;><>5!%& C/*1&&5M>5><%;8!78 B/B(WW B/B0!U"I6777WC. " 0*(A)!! L+) 6776M>><58!28 0*/!)A),, <, 1&&5M11<828!88 0.*/-= =,/*6778M><627>!; <,-< L /,*,1&&5M17%<1%>8!%5 0,,/""! =!= /0 1&&5M57<6%%6!56 00C**( <Q " " *1&&5/M26<6>>!55 (*"\*V- 4 L! " 0 0 1&&>M>;<27!85 (*,/*- ==, (1&&5M5><7&5!6& -. =,/+067;&M>8<>87!>;5 (0 " <* ") < " -+(?"( M6<61&5!8 "!)(A*("0! 67;7M65<6>%!; " = 1&&1M15<6&65!16 "-, -?(00 Q =,/+"0 1&&6M5;<6612!>1 "= */,= L*,0 =,/?1&&>M7;<65>5!%% Side 56 af 59

57 ""/-,( L=,0"!* =,0 1&&%M>;<6>2>!; "(,( * =!1/C*, 1&&2M7;<6&86!8 <, *1&&2M622<>>1!8 "I*?? 1J1&&&M1><65>!2 "* ("=*! */6776M>&><6>;5!8 = */1&&2M>>><65 "**?.,(( L *1&&5M%><516!>& """"**)0 < = =,* 1&&%M18<668!1% "0A=C-(" =0!CI.,/ 1&&>M65;<61&1!7 "++. = 70 )*, *1&&6M6>%<6&&%!2 IQ/0! =< +/6772M68",<;! M>1<>%5!52 A-.B++( < =,0 1&&5M>7<>67!1; A-.B++(? < J,0 1&&2M%&<65!1& +=+(00 <, ",*4=/+*,0 1&&%M>;<>&>!61 AA.,- <= + *678;M2<6&8!68 Side 57 af 59

58 A?/+C+/?I CV*/6776M6&%<%75!8 A*L.,*, 4<! / B 677>M66<66;7!78 A*C3A J#0 /1&&>M186<%7> A+, <R- 1&&5M>22<67;7!76 "! A+ B1&&> Side 58 af 59

59 5&E!M1%, M7, M8M;,M5&,M16 M>> M8 M8M; M7 0 * M6>M11 M67 M%> FM68M6; M%> +M7M15 M65 )M7M>7 )!M12?M>& +*M>% +, M>8 M>1 M%6 =M6>.M65 - M7 - M>5 * *"M61 **"M61 **, " M%8 * M61 * M61 C! M7 0F!M>1 0M%1 0=M6> 0M%1 0*M11 0 M7 0 M7M>6 0! M7 (M17 (M12 ( M6> (M>& (M%> (M67 (4M1% (M1% "! M7 " M>5 @ M6& I M6& A, M7M12 Side 59 af 59

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Patientkomplians Begreber og definitioner 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Mats Ugeskr Laeger 2008;170:1912-6 Hvilket ord skal vi bruge? Compliance

Læs mere

Compliance. Stig Ejdrup Andersen Klinisk farmakologisk Enhed H:S Bispebjerg Hospital

Compliance. Stig Ejdrup Andersen Klinisk farmakologisk Enhed H:S Bispebjerg Hospital Compliance Stig Ejdrup Andersen Klinisk farmakologisk Enhed H:S Bispebjerg Hospital En patient, som behandles med et antipsykotikum, genindlægges med hallucinationer og tiltagende angst. Før behandlingen

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4.

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4. Psykofarmaka Dag 4. Program dag 4. Velkommen Medicin og pædagogik Medicinpædagogik et redskab i psykiatrien Sygeplejefaglig dokumentation i forbindelse med medicinadministration tvangsmedicinering Dagens

Læs mere

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Terminologi. Patientperspektivet. Adherence til antidepressiv behandling: Patientperspektiver på medicintagning

Terminologi. Patientperspektivet. Adherence til antidepressiv behandling: Patientperspektiver på medicintagning Adherence til antidepressiv behandling: Patientperspektiver på medicintagning Lektor Niels Buus Professor Helle Johannessen Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Forskningslektor

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Evaluering af implementering og procesmål Arbejdsrapport 30 sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Sikker

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Erfaringer med metode til start og opfølgning af medicinsk behandling til hiv

Erfaringer med metode til start og opfølgning af medicinsk behandling til hiv Erfaringer med metode til start og opfølgning af medicinsk behandling til hiv Lotte Ørneborg Rodkjær Forskningsspl. MPH, Ph.D. stud. Infektionsmedicinsk afdeling Q Århus Universitetshospital, Skejby lottrodk@rm.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Hensigtsmæssig polyfarmaci

Hensigtsmæssig polyfarmaci Hensigtsmæssig polyfarmaci En værktøjskasse Inspiration til systematisk medicingennemgang i almen praksis Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvad er polyfarmaci?

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

Patientsikkerhed i Danmark

Patientsikkerhed i Danmark Patientsikkerhed i Danmark Hvor langt er vi kommet? Hvad er udfordringerne? Beth Lilja Patientsikkerhed har vi et problem? Personalet 15.000 rapporter/år Patienterne 23% har oplevet en fejl Journalen i

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, den 3. september 2010. Tilde Marie Bertelsen

Forord. Aalborg Universitet, den 3. september 2010. Tilde Marie Bertelsen Forord Dette speciale beskæftiger sig med, hvordan fænomenet non-compliance, som et medicinsk teknisk begreb kan forstås, når der tages udgangspunkt i patienternes oplevelser og erfaringer med medicinhåndtering

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443

Arden kommune CVR-nr.: Administrationsbygningen Østergade Arden. Dato: 23.sep.2004 Journalnr.: U2004/02443 Kort & Matrikelstyrelsen Matrikelområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 35 87 50 50 Telefax: 35 87 50 54 Arden kommune CVR-nr.: 18810476 Administrationsbygningen Østergade 22 9510 Arden Dato:

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? Ethvert lægemiddel er kandidat til seponering.men hvorfor er det så svært? 24 praktiserende lægers adfærd undersøgt Enighed

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever

Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Medicinhåndtering i social- og sundhedsuddannelserne. Medicinkompetencekort for Social- og sundhedsassistentelever Et lærings- og arbejdsredskab i uddannelsen. Navn: Holdnummer: Praktiksteder: Praktik

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

- fra risiko til sikkerhed i medicinering Erfaringer fra patientsikkerhedsarbejdet i Danmark

- fra risiko til sikkerhed i medicinering Erfaringer fra patientsikkerhedsarbejdet i Danmark Højrisikomedicin - fra risiko til sikkerhed i medicinering Erfaringer fra patientsikkerhedsarbejdet i Danmark Den Norske Patientsikkerhedskonference d. 29. september 2011 Marianne Lisby, Postdoc, Ph.d.,

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Gennemgang af medicin

Gennemgang af medicin Gennemgang af medicin Hvordan skal man kunne nå det i den travle hverdag? Ja, men hvis ikke nogen begynder, så sker der ikke noget Vil ofte være en af de mest nyttige ting, vi kan gøre for de ældre!! Baggrund

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD, lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Projekt 1.4 De reelle tal og 2. hovedsætning om kontinuitet

Projekt 1.4 De reelle tal og 2. hovedsætning om kontinuitet Projekt 1.4 De reelle tal og 2. hovedsætning om kontinuitet Mens den 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner kom forholdsvis smertefrit ud af intervalrusebetragtninger, så er 2. hovedsætning betydeligt

Læs mere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere INTRODUKTION Forkert medicindosering og forglemmelser melser af medi- cinindtag er en af de største utilsigtede e hændelser - i sundhedssektoren. dssektoren.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Forsknings-/udviklingsprocessen 10-15 år fra idé til færdigt produkt Vurdering af sikkerhed

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Et samarbejde mellem patienter, apoteker og læger i primærsundhedssektor Arbejdsrapport - version 1.1 1. apr 2009 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Hvordan bidrager lydoptagelse af patientsamtaler til bedre patientkommunikation?

Hvordan bidrager lydoptagelse af patientsamtaler til bedre patientkommunikation? Hvordan bidrager lydoptagelse af patientsamtaler til bedre patientkommunikation? MAIKEN WOLDERSLUND, POSTDOC, PHD ENHED FOR SUNDHEDSTJENESTEFORSKNING - SYGEHUS LILLEBÆLT INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri

Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri Ældre og deres medicin forbrug. Ved Lisbeth Fredholm Speciallæge i geriatri De fem geriatriske giganter Instabilitet/ immobilitet Iatrogenitet Intellektuelle og mentale prob. Incontinens Infektion Geriatri?

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Anvendelighed af den personlige elektroniske medicinprofil til vurdering af komplians

Anvendelighed af den personlige elektroniske medicinprofil til vurdering af komplians 899 Anvendelighed af den personlige elektroniske til vurdering af komplians Originalartikel Farmaceut Lena Skov Andersen, udviklingskonsulent Lene Juel Kjeldsen & lektor Lotte Stig Haugbølle Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør

2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør 2017 Prisliste Lagerliste Hårde bakker Bløde bakker Gribe bakker Tilbehør www.tool-part.dk Tlf. 76 301 304 Type AS Type BS Bløde bakker 1,5 mm x 60 gr. Stål: 080M15 (EN32) B-204/205 Type A. B. C. D. J.

Læs mere