# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59"

Transkript

1

2 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59

3 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV DEFINITIONER OG BEGREBER COMPLIANCE COMPLIANCE VS. CONCORDANCE OG ADHERENCE RELATEREDE BEGREBER NON-COMPLIANCE VS. LAV COMPLIANCE LAV COMPLIANCE TILSIGTET ELLER UTILSIGTET STØRRE MEDICININDTAGELSE END ORDINERET METODER FOR MÅLING AF COMPLIANCE DIREKTE METODER INDIREKTE METODER EFFEKTPARAMETRE I COMPLIANCE-FORSKNING HØJ COMPLIANCE - IKKE NØDVENDIGVIS BEDRE END LAV COMPLIANCE USIKKERHEDEN I MEDICINSKE ANBEFALINGER ER ORDINATIONEN RATIONEL? DOSIS/RESPONS KURVEN FOR EFFEKT OG BIVIRKNINGER PATIENTENS PRÆFERENCER OG DISKONTERING PATIENTENS HOLDNING TIL RISIKO ETISKE SPØRGSMÅL COMPLIANCE VS. PATIENTENS AUTONOMI OVERVÅGNING AF PATIENTENS ADFÆRD LÆGENS ANSVAR FOR LAV COMPLIANCE KAN MAN STILLE KRAV TIL PATIENTERNE? FOREKOMST AF LAV COMPLIANCE % -REGLEN RULE OF SIX OG RULE OF THREE COMPLIANCE FALDER I DE FØRSTE 6 MÅNEDER DRUG HOLIDAY WHITE COAT ADHERENCE COMPLIANCE I SÆRLIGE PATIENTGRUPPER ÅRSAGER TIL LAV COMPLIANCE PATIENTEN SYGDOMMEN LÆGEMIDLET ORDINATIONEN POLYFARMACI INFORMATIONSMATERIALE LÆGEN OG PATIENT/LÆGE-RELATIONEN Side 3 af 59

4 9. HVORDAN TÆNKER PATIENTERNE? PATIENTENS FORESTILLINGER OM LÆGEMIDLET HEALTH BELIEF MODEL LOCUS OF CONTROL SENSE OF COHERENCE KONSEKVENSER AF LAV COMPLIANCE SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER HEALTHY ADHERER EFFECT ØKONOMISKE KONSEKVENSER BETYDNINGEN AF FORGIVENESS INTERVENTIONER FOR AT ØGE COMPLIANCE EFFEKTER PÅ KLINISKE PARAMETRE DE FIRE KATEGORIER AF INTERVENTIONER INTERVENTIONER BASERET PÅ MODERNE TEKNOLOGI TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FOR AT ØGE COMPLIANCE KØNNETS BETYDNING FOR INTERVENTIONENS EFFEKT AT IDENTIFICERE LAV COMPLIANCE KONKLUSIONER HVAD VI VED OM COMPLIANCE HVAD VI IKKE VED OM COMPLIANCE ANBEFALINGER VEDR. KLINISK PRAKSIS ANBEFALINGER VEDR. FREMTIDIG FORSKNING REFERENCER INDEKS Side 4 af 59

5 !"#! "#%& 3#3# 3#! 4! -,15&& & 67859" 6785: # # ;&&& 9*: < --!67;7 9-67;7: **!6777 6;1! 9* 6777:!1&&6=>%;85! " 91&&6: /-!1&&1 9-1&&1<:?+!1&&% 9+1&&%<: 70 ) ) 4 ) A+B! Side 5 af 59

6 9A+B1&&>:!67;7 9-67;7: " &&5: --, C B Side 6 af 59

7 !%&%& () ( *) +,-()"./%& * B *#! #D;&E - < 0123) &&5: < 4 ) + 6&5 9541:F96& 4>:G>>E 0! HF!1&E0!;&E ## ;&E +!75E 5&E I Side 7 af 59

8 - # # #F!, ",! < 0) ))#9* 1&&1:, A+B!!A+B 5* A+B1&&>: + A+B "" < + - I!9(0 " 6778: 0F! 42 -) 7 9A1&&>: -!##! 0 ## J Side 8 af 59

9 ! 4 < ""< B;&E (""< )(""<- """<0 1 "< *<?! %+*<0, "<! %#<! ) *"-BB >!5! )8&E F,! ;& E 9##:C! I #! # # # # #! " # Side 9 af 59

10 #"" 4 ## F % #"" ) I 9##: 9# #:91&&1:9)6: Lav compliance = Human Error Tilsigtet Utilsigtet Violation Mistake Slip Lapse Manglende motivation Manglende forståelse Forvekslinger Forglemmelser Figur 1. Inddeling af lav compliance ifølge "Theory of Human Error" (efter Barber, 2002) =6&%. 91&&%: 9B1&&5:<?!>&E,K62E K66E *7E K8E Side 10 af 59

11 !18E 4! &( 1&E) LL " C ) 9C", : B >E 0 ) # * +, - #. / 0123.! # 4 5 6(7 7 ) 5 # Side 11 af 59

12 .!/%"" 50 7 )) 88"& * ) ) 8) 9 95 :):; *! +, # 9B1&&5: < < + = +9 8>+=+:; 9)1: Figur 2. Medication Event Monitoring System - "MEMS" Side 12 af 59

13 ) 7&E!9D;&E:!9+67;&: *) 9C67;%M*1&&%: #, 0* 90*: * ) # * ) #, # ) (7 = +9 8+=+;9 9 Side 13 af 59

14 0&!/%""1&% * + ;) 9 : )) ( : ) <) * ;) ; B * * " = ) ( ;)!) > : 0 : : : (?) : ( ;) = * : Side 14 af 59

15 6!""% "& 9C 6777:! ;&!61& E ;&E?! F! 91&&6: 0&!"#!!-&*&%! 7# N;&E -. *. + ) # * ) #5 < # = 5 # # 5 ( " # " ( Side 15 af 59

16 3!+89""8#%#&# "" 1 (+88-& - 4 % 0 I 415E! 9* 67;;: * J! ;&!7&E)! * *"9**":9A677>M?677>M-6772: + 2&!;&E8&E 6&&E. - I O! 5& * 9 1&&5:"!## Side 16 af 59

17 41! 44P = A.,2561E ) 91&&2: 9" 1&&%: B C +## )/ # ", F! )>%F!! Dosis/respons-kurve 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 3. Compliance 50 % uden betydning for respons. (pil til højre = ordineret dosis, pil til venstre = faktisk indtaget dosis) 1 Ved rationel ordination forstås ordination af en behandling, som under de givne omstændigheder har den bedste effekt i forhold til bivirkningerne og ikke er dyrere end nødvendigt. Side 17 af 59

18 0F! 9)>:+ 9)%: Dosis/respons-kurve 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 4. Compliance 50 % med stor betydning for respons. (pil til højre = ordineret dosis, pil til venstre = faktisk indtaget dosis) 5F! + 629:; 95&E K:+%915E K :9)5: ) 49##: Side 18 af 59

19 Dosis/respons for effekt og bivirkninger Effekt Bivirkninger 100 Respons (%) Dosis (mg) Figur 5. Dosis/respons for effekt og bivirkninger. Forholdet mellem effekt og bivirkninger er gunstigst i dosisintervallet 4-8 mg. (pil til højre = 100 % compliance, midterste pil = 50 % compliance, pil til venstre = 25 % compliance)? 4 I 9"= 1&&>: ) - ##? )C -!?!, Side 19 af 59

20 +!! 9?L1&&5:) ) # * 6(7 B # 5 5 (75 ( #!, ( # ) / # # Side 20 af 59

21 !8%/ :)) A;88%& )7) 7))) 2) "& 4 ## & #! "K! 0 F!! +! 0!! F9 1&&6: &, Side 21 af 59

22 4 90*:* (! 9**": B +! &! : " F 91&&%: ) 9-67;7M"!) 67;7M"6776: &C A C * 0) * Side 22 af 59

23 ", *! F!+4 F J ) # * 4# 5 # # +,, 8 ; < #, ( # 9 = # 9 Side 23 af 59

24 :!#""! B ) ) C"#D#& 9C 6777M 1&&6: 9A+B1&&>: * C- 1&!>& 9A+B1&&>: D: 23 : 5&E91&&6MA+B 1&&>MB1&&5:- 15!5&E9 1&&6M*1&&%<: %;677; >6% %2E6&&E 87E 9*1&&%<: #5&E!# D:# E:># : " 9**": 9IQ6778MB1&&5: 6F2 6F2 6F2 6F2##9 :>! % 6!1 Side 24 af 59

25 6F2## 6F2 #(4###B ##9.6&%: D ( 2 91&&1M1&&5:2 9)2: 100% Andel af dage dækket af recepten 80% 60% 40% 20% 0% Måneder efter behandlingsstart Figur 6. Faldende compliance over tid ved statinbehandling (Data fra Benner 2002) )2 9-1&&1<: D:)#69: "81 #+#> R R Side 25 af 59

26 #### + 9IQ6778: ###!# 4 9IQ6778:. ##C 1%+ +!, 0! 9.6&%: D :F 4 : 5 )#=! ##+! #9B1&&5: A, C! D& # *% 2&!85E 9A+B1&&>:+ 9A+B1&&>M*1&&%<: 5&E ;&E9!/ 1&&6MA+B1&&>M1&&5: **% 0 L9B1&&5: >&!%&E 61 9A+B1&&>: 9* 1&&&:! %&E9-1&&1:, L Side 26 af 59

27 ;8%% B 9/67;%M) 67;2: ;&E 5&E9)6771M(1&&5: + 9(1&&5: 6!## 9A+B1&&>: 6&!1&91&&%: <, 9N;5:9677;: S ( 9677;M1&&%:, 9677;M1&&6M*1&&%<: ;: )I", 9*1&&2: 9" 1&&1M"1&&2: 61E9" 1&&2: Side 27 af 59

28 ) # * 23 9 = 7 ( 5 7, 5 9 ( &, ) # &, 7 # 8:#9:; # ( # ) (7 # # (# #, # 4 Side 28 af 59

29 =!>%#"" 01 ) 88"& 0>&!%& 1&& 91&&6: ) 94 :F!/ 1? " 9677;M* 1&&1M " 1&&1: ( 4 9, 67;2:! 9+ 1&&%<:* ) I", 0 B 9/L67;%: - 9"1&&%: 9,1&&%: &&6M *1&&%<: =6; 9* 6777: 19 L9B 1&&5:)!9*1&&&:! 9,67;;: Side 29 af 59

30 +94: 94:+ 9*1&&%<: 1! 9: 94: 94##:.5!6&E! 9?677&: 9677;M 1&&%: 9"1&&2:? 9: I 91&&2: 1 / 9,1&&1: 82 87E 27E25E 56E) 941&&6:9)8: Compliance ved dosering 1-4 gange daglig 100 Compliance (%) Antal daglige doser Figur 7. Compliance ved dosering 1, 2, 3 eller 4 gange daglig (Data fra, Claxton 2001) " 9?6777: Side 30 af 59

31 B 1&E 1&&5:! 90 1&&5: + 91&&5: 0&.!"#"" 1&%234-0 ) : F! 1?9 ) > 9?677&M1&&%:! 9?1&&>: + F! 91&&%: %!5 +;!6& B 1&< " 9+1&&5: Side 31 af 59

32 ) 9+1&&5: 4 1D! / 0F!, F!- 9*677%: >6E 85E 9-67;7: ## 9+1&&%<: 9B6777:- 91&&6: : ); Side 32 af 59

33 Figur 8. Mulige barrierer for compliance (Efter Osterberg, 2005) ) #* B, ) 5 # 5# 9 # 9 G 57 ( 5 #! ##9, / Side 33 af 59

34 5A2 )) ))) :88E& 1&&! + J+J H?,? 0 * %: 0&6!%2&%#""- 1*"")"*2??:4 + + ) C + ) C!) +#+*#9 6785:- # 9A678;:#" #9,67;5T677>: 1 H * + 2 En mere udførlig diskussion af complianceaspekter i psykosocial teori findes i Margareta Maunsbach s ph.d.- afhandling (Maunsbach, 1999). Side 34 af 59

35 F +*61E 6!9?1&&2: H!# C " 9 1&&5: H " *,967;5: 4 9 : " <)9:) 9:9:9,677>: " + F, "9U1&&1: " >;E9 1&&%: " 9"1&&>: 9.6&1: ) #*? 9 ( + # 5 #?9 :6 - + :5:!#: : :, <: :5 5, 5, #59 Side 35 af 59

36 ! 7##"" 5067 A;88%& :22 ;"" "%2 A )2 1) "##& " 2# - 9)7: %##"" %## ## ) ( ) - * Figur 9. Lav compliance: Mulige positive og negative konsekvenser < Side 36 af 59

37 + - 9A+B1&&>: ) 6;E!76E! 6;E9" =L677&: + < 15!>5E ;5MA+B1&&>: >&E 1&E 9A+B1&&>: )9: 9:!;&E 2&E 9 1&&5: 9+677%: 9>%: 2> 9*1&&1: " + 2 >6 94 = :, )#+, #9"1&&2: ;&E>5E F ;&E) Side 37 af 59

38 !, 9?1&&5: 6& 9 : 9 : Figur 10. Compliance - vigtigere end candesartan for overlevelse. (Billedet er kopieret fra Granger, 2005) -9+=L677&M 6777: 9"1&&2: #+, #0 " 4 4#" #97%: I#+, # #+, # 2 I 6&&I", 9"1&&&M* 1&&1: 9IQ6772: ) Side 38 af 59

39 >&&9*1&&%<: I5!6&E 65!1&E 967;6: 901&&5: 015!>1E 1!66E9" 1&&%: 0&3!>%(%(%%1)8%264 15!>1E - 1!66E 15!5E B 9"1&&5: 9#+, #: 91&&5: 2-9 : : #)# )## < 0!K##,61,!+!K##, D75E * Side 39 af 59

40 ,9L: 91&&1M?1&&%: ## 1&E %&E9+1&&>: &&>:4, 9#+#: ; 9N6&:, >&,## ## ) #* ) # # ( < # :6 94 = : ( 5 9 # B 9 # # 6<B 9 # B (7: : # Side 40 af 59

41 ! #8%"" 5A2F 6 2)A6 )222 2 ) A;88%& ) 88E& =, 0 9+1&&5:!1&&59+1&&5: * I < * 9",:J * 9":J9)66: #&"" * B * G Figur 11. To trin mellem interventioner for at forbedre compliance og netto klinisk effekt Side 41 af 59

42 58 9+1&&5: ;7 % 4 %75; 125; 6;C 4 9+1&&5: )! 9* 6771M+1&&5: ) * % 9+1&&5: ## M+1&&6: " B906778:L9( Side 42 af 59

43 1&&>: 9 : #0#! 9A+B1&&>: 9+1&&5: : 0 ## * %2%9(%! " 4 %- 9+ 1&&5: 0 9+1&&5: 82 6>%1 %9)8>&:941&&6: %(%%- 9(67;&M06776: 9A 6776M677>:+ 901&&5:!9 67;2: C=V &;E+,6 9"1&&&:!# # 9 : 66E9+1&&2: - 9 :9+W1&&%:# # 90 1&&5: Side 43 af 59

44 (%&* 0 9+1&&5: )9 1&&6:<,,,,,, &%(%! 9B1&&5:0 91&&6:. 9.67;7: A+BR, A+B #!# 9A+B1&&>: <, < ( "*"! "! Side 44 af 59

45 ? 7 ( 4! C F " 9===: F B C( :*!9+1&&5: C 9+W1&&%MA1&&2: ) #* B ( E# B 9 9 #, = # # = # 7 # (? / 9 5 ( 5 #, # Side 45 af 59

46 9 # 9 ( (7 5, ( 7 # 5, + #, 9 0&!#/""2 %8%(#&%*%! # / "" / %8. / ( 6. X HH H J 0 HH J J H J J " & J J 6> % 1% H J J H H J ( H J J? &FH J J H J J H!)1 3 Surrogatmarkører er typisk kliniske faktorer, der er associeret med øget risiko fx blodtryk og kolesterol. 4 Kliniske hændelser er en symptomgivende eller livstruende sygdom, fx blodprop i hjerte eller hjerne. Side 46 af 59

47 ! "#"" 5=37 ;)88E& " 9A+B1&&>:! ## 0 "! 68E, ##7&E!, 9+67;&: F! " # 61E!9D;&E:!. 9"1&&%: 0* 9#0*##* #: + ## ) #* %,, (7 Side 47 af 59

48 .! 7 5 ) ) ( I *! "DE#& 6 J %*#"" ;&E?;&E4+ 75E - /"" 0=* *"9**": 0 " #"" - 5&E B Side 48 af 59

49 ? >%#"" " F!- 7##"" + #+, # 9 ##: #8%""! 4 0 Side 49 af 59

50 6 J K 4 FF : B * * 0 I C -O - 9##: 4 + J + J+ Side 50 af 59

51 J+ J + J +! 9##:J F! 4 F.! " 2& 2&;&ER 15E 9+1&&5: " R R Side 51 af 59

52 ",/0*., 4< * 0 67;;M16<622!8&,,,,,*" +! 0 <=/, Q / 0 (" " " *677>M>2<815!>>,*+*, */ +067;2M66<>16!5 677;M1&<82%!86,)*<= /0 1&&6M56<265!11 C"=! JY"+ 1&&1M66<;6!% C0/"0Z== Y"+1&&%M6><681!5 -,?L.",L /)0 67;2M11<>58!26 *+*-," = *6785M6><6&!1% /"?(/*+-! /,*,1&&1M1;;<%55!26 IA! /0 67;6M1&<67>!1&& *K /- = 0 1&&5M15<6&>5!%> 0 A" 1&&2 C ZJ*/ 1&&>M>18<;%& B+++"A,! 0 "1&&5M52<%;8!7 -+(AZ < 967;&!1&&1:,= 1&&5M;<1%!>5 Side 52 af 59

53 0(*."! < Z 0C1&&5M>6<%&%!7 +,.A,* =! < > -!,-."! +!, (+/"0,,0 =!=, *1&&5M625<66%8!51 4,//0, = *.[(= 61*1&&%M17<685!;> /,, = = 1&&%M18<616;!1% **( /,*, 677%M186<87!;> **()! 0 1&&>M5&<1>!2 **(Z < Q=5& *1&&%M%1<1&&!79: **(" <! +0 1&&%M1><1&8!6;9: **(?0/-+"0 <!*1&&1M%&<87%!;66 = <! 4, *1&&&M62&<16&6!8 / 1&&6M5%<"58!2& (,C+(!! <Q,0 1&&5M>7<5&;! 65 +-=*A(0 < /+1&&1M1&<>>>!; // "("/?" /? * 1&&%M67<2>;!%5 = -/0 6771M61&<;&8!66 ) *- )0 Z = 0C,67;2M>><755!8> Side 53 af 59

54 ?L-"/,+ 1&&> 4 /+0 1&&2M66<655!27??/? 8!! / +1&&%M11<6%&7!6%?* //?, 1& 6&= = / +6777M68<6218!>6?"=., +,(*<! - 1&&5M>22<1&&5!66?(AC?"0 =11&&>M12<6%&;!61?",= = /?0 677&M%&<66%!2?(0!.,!,/+677>M2<5;2!71 +W*( *A J, L )0 1&&%M16<%2!5& +?0 <.<*0-1&&%9: +? A(/!I < = )0 1&&%M16<21>!79: - J+67;&M1<858!2% " (=1&&5 %,C<&&&&66 B <6&6&&1F6%256;5;&&&&661 = * B "/* 677%M68<>%8!2& +/?L00((!! " (= 1&&2 6,C<&&5&15B <6&6&&1F6%256;5;&&5&151 +/+/" <,(1&&6M2&<;27!85 + 1<B 9A+"/: -<A+671> +=L( - 677&M>>2<5%1!5 ]=] = Side 54 af 59

55 /"/0 *6777M26<522!85 /LC. + Y 67;%M66<6!%8 /"- )(+ = /, + 67;%M5<61%!>2. *,?.(",? < =Q" " *6776M>1<587!7&."+?"A//,! *67;7M18<"66&!18.",,,^1 ")!*( +,(L)6;57.<<FF===F_")72 -/-!=0 9!:B<I "M1&&19: -/,*./+ < 677>!677;/0 1&&1M5><>85!;9: --.<.I,* 67;7 -/[./A?0?,,, ". +9,,".:0",/+6772M7<867!15 -(" 0 " 1&&1M6&5<62%!81 -+?*-?, +, *1&&6M6>%<72;!88 < /+"67;5M><">!7-0 ( - <FF===FFFF` ` F4 *.,/0, 4< Z 0 67;;M16<616!5 * A*-?(=+,= = /,*,6771M128<6;6>!8 * *!,!1* * +0?,\+( < =/,*,1&&1M1;;<1;2;!87 * 0// *(+,0 1&&1M>2<6>>6!2 *?-A-*! *67;2M1%<28!8% *,-/..) = =0 1&&2M12<%;>!71 Side 55 af 59

56 = /? *1&&%M67<66&%!6& C *)"/,,0 6777M>><5>6!%& C"*, *" " 67;%M2;><>5!%& C/*1&&5M>5><%;8!78 B/B(WW B/B0!U"I6777WC. " 0*(A)!! L+) 6776M>><58!28 0*/!)A),, <, 1&&5M11<828!88 0.*/-= =,/*6778M><627>!; <,-< L /,*,1&&5M17%<1%>8!%5 0,,/""! =!= /0 1&&5M57<6%%6!56 00C**( <Q " " *1&&5/M26<6>>!55 (*"\*V- 4 L! " 0 0 1&&>M>;<27!85 (*,/*- ==, (1&&5M5><7&5!6& -. =,/+067;&M>8<>87!>;5 (0 " <* ") < " -+(?"( M6<61&5!8 "!)(A*("0! 67;7M65<6>%!; " = 1&&1M15<6&65!16 "-, -?(00 Q =,/+"0 1&&6M5;<6612!>1 "= */,= L*,0 =,/?1&&>M7;<65>5!%% Side 56 af 59

57 ""/-,( L=,0"!* =,0 1&&%M>;<6>2>!; "(,( * =!1/C*, 1&&2M7;<6&86!8 <, *1&&2M622<>>1!8 "I*?? 1J1&&&M1><65>!2 "* ("=*! */6776M>&><6>;5!8 = */1&&2M>>><65 "**?.,(( L *1&&5M%><516!>& """"**)0 < = =,* 1&&%M18<668!1% "0A=C-(" =0!CI.,/ 1&&>M65;<61&1!7 "++. = 70 )*, *1&&6M6>%<6&&%!2 IQ/0! =< +/6772M68",<;! M>1<>%5!52 A-.B++( < =,0 1&&5M>7<>67!1; A-.B++(? < J,0 1&&2M%&<65!1& +=+(00 <, ",*4=/+*,0 1&&%M>;<>&>!61 AA.,- <= + *678;M2<6&8!68 Side 57 af 59

58 A?/+C+/?I CV*/6776M6&%<%75!8 A*L.,*, 4<! / B 677>M66<66;7!78 A*C3A J#0 /1&&>M186<%7> A+, <R- 1&&5M>22<67;7!76 "! A+ B1&&> Side 58 af 59

59 5&E!M1%, M7, M8M;,M5&,M16 M>> M8 M8M; M7 0 * M6>M11 M67 M%> FM68M6; M%> +M7M15 M65 )M7M>7 )!M12?M>& +*M>% +, M>8 M>1 M%6 =M6>.M65 - M7 - M>5 * *"M61 **"M61 **, " M%8 * M61 * M61 C! M7 0F!M>1 0M%1 0=M6> 0M%1 0*M11 0 M7 0 M7M>6 0! M7 (M17 (M12 ( M6> (M>& (M%> (M67 (4M1% (M1% "! M7 " M>5 @ M6& I M6& A, M7M12 Side 59 af 59

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk PRÆSENTATION INDHOLD Formål, metode, afgrænsning

Læs mere

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom Line Zinckernagel Morten Hulvej Rod Ann-Dorthe Zwisler Teresa Friis-Holmberg Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom En forundersøgelse

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Nye perspektiver på stress

Nye perspektiver på stress Nye perspektiver på stress Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.) Nye perspektiver på stress KLIM Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.): Nye perspektiver på stress forfatterne og Klim,

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere