Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014"

Transkript

1 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Beretning 2014 DFÆL Mission et arbejdsprogram for foreningen & bestyrelsen. Beretningen er belyst ved Missionens hovedpunkter DFÆL vil igennem sit virke og sine medlemmer søge, at bevare flest mulige ældrelystfartøjer. DFÆL vil øge interessen for ældre lystfartøjer og de traditioner, der knytter sig til dem. DFÆL vil gennem presseinformation, oplysning og på anden hensigtsmæssig måde, synliggøre ældre lystfartøjer, som en vigtig og bevaringsværdig del af kulturarven i Danmark. Opretholde et bådregister for ældre lystfartøjer, med relevante data og billede materiale om både, ejere, konstruktører og værfter. Der er arbejdet ihærdigt på at få registret tilgængeligt via hjemmesiden, men til trods for at vi har haft flere kyndige fagpersoner på opgaven, er dette endnu ikke lykkedes. Dette skyldes til dels at vi med vores kommende digitaliserings søgesite, ikke finder det fornuftigt at afholde store omkostninger, til en eventuelt omprogrammering af nuværende registret, da alle data fra det gamle skal flyttes til det nye. Vi kan dog berolige med at alle data er sikret, og at der kan arbejdes med data off-line. Alle nye både + gamle, der har skiftet ejere, er registreret. 27 nye ejere er tilføjet i løbet af året fordelt på ca. 1/3 både, der var i registret i forvejen + 2/3 der er nye i registret. Skulle man have specifikke spørgsmål til både i registret, er man altid velkommen til at rette henvendelse til Ove Juhl. Særlige oplysninger om både: Vi har fået en henvendelse fra et familiemedlem (Peter) til Dr. Ivar Knudsen, der i 1926 fik bygget 6-meteren Fly D 29 i Nykøbing F. Han havde hørt at Fly sejlede i Sverige, det kunne bekraftes at Fly havde sejlet i Sverige, men også at den var solgt til Finland. Oplysningerne gjorde, at Peter fandt frem til ejeren i Finland, og hurtigt kom der en forespørgsel via Peter om tegninger på båden. Fly er Konstrueret af Johan Anker, og vi henviste til Norge, hvor det Maritime Museum har et arkiv over Ankers tegninger og også en af Fly. Arbejde for en digitalisering af konstruktionstegninger med henblik på bevarelse af vigtige historiske informationer. Herunder oprettelse af en offentligt tilgængelig database. Arbejdet med digitaliserings projekt i samarbejde med Svendborg Museum og Dansk Museum for Lystsejlads skrider fremad, om end vi må sande at det indledende arbejde med tekniske beskrivelser 1

2 og formaliteter er omfattende, og at der er mange overvejelser i processen. Det er lykkedes at få ganske kompetente og professionelle kræfter på banen, og vi har store forventninger til projektet. Vi har i årets løb afholdt flere møder med de forskellige parter. Der er desuden kørt flere test scanninger for at opnå den ønskede dpi. Når selve proceduren for scanning og ikke mindst registreringsbeskrivelsen er 100% på plads og gennemprøvet, er det vores forventning at selve scanningsarbejdet vil være rimeligt håndterbart. I første del af projektet skal udover tegninger, ligeledes indgå beskrivelser at de vigtigste konstruktører og byggesteder. Projektet skal munde ud i et digitalt arkiv over danske lystbåde bygget i træ. Arkivet skal have et omfang, så det kan rumme samtlige fartøjer i målgruppen i tiden fra 1860 til nu. Grundtanken er at sikre den værdifulde kulturarv bestående af tegninger og anden data om lystbåde for eftertiden, samt at skabe offentlig adgang til disse data. Det er med dette udgangspunkt at der søges fondsmidler til gennemførelse af projektet. Modtage og videregive oplysninger om fartøjer & klasser til interesserede båd entusiaster. En lille entusiastisk gruppe på tværs af landegrænserne har oprettet organisationen Baltic Classic Yacht Association, BCYA. Organisationen ønsker at dække det klassiske træbådsmiljø I Østersøen samt Norge. Ambitionen er at arrangerer forskellige aktiviteter og bl.a. arrangere Small Ship Race, med forskellige værtsbyer i de forskellige lande. DFÆL er blevet tilbudt en plads i bestyrelsen, og Anja Kiersgaard har givet tilsagn om at være vores repræsentant i organisationen. Vi kan med glæde konstaterer at der fortsat er god aktivitet i de lokale initiativer. Frederikshavn Træskibslaug har fået doneret to joller fra Læsø, som lokale kræfter skal istandsætte. Frederikshavnerne var i sommer med en flotille på 7 både, deltagere ved træskibstræffet i Skärhamn, som ligger nord for Gøteborg på øen Tjørn. Den største begivenhed var dog da den mere end 100år gamle Francisca fra Frederikshavn (bygget i South Hampton i 1911), blev hædret med prisen som bedst og finest bevarede skib. Bestyrelsen ønsker Brian L. Nielsen tillykke med den fornemme pris. De Kjøbenhavnske Træsejlere har i sejlsæsonens løb afholdt ugentlige kapsejladser på Øresund, og der er fortsat flot og stabil tilslutning til disse. I august havde københavnerne en weekendtur til Råå i Sverige, hvor en gruppe på ca. ti både deltog. Det lille træskibslaug i Råå havde åbnet dørene for delegationen og københavnerne kunne således holde en festlig aften i komfortable og charmerende rammer på havnen. Aftenen blev yderligere festlig, idet at der fra arrangørernes side, var opfordret til at komme iklædt maritimt tøj/tilbehør svarende til bådenes byggeår. I denne vintersæson gentages succesen Tørsejladser som foregår en gang om måneden med forskellige temaer og foredrag. Alle er velkomne. Fjordsejlerene mødtes til det årlige træf på Orø i juni Simon fra Fjordsejlere oplyser at det blev gode dage med flere nye deltagere. Fjordsejlere er et løst netværk uden en egentlig organisation. Det betyder at de aktiviteter som Fjordsejlerene sætter i værk, drives af medlemmernes egne initiativer. Fjordsejlerne glæder sig over at der ligeledes tælles medlemmer blandt Træskibssammenslutningen. (TS skibe er tidligere erhvervsfartøjer). 2

3 Det var året med et rekordstort deltagerantal i Svendborg Classic Regatta. 65 deltagende fartøjer havde fundet vej til Svendborg. Der var meget stort repræsentation af 40-årsjubilaren Grinden, men også andre Peter Bruun konstruktioner havde fundet vej. Desværre var der en mindre nedgang af i antallet af træbåde. Regatta-sejladserne blev afviklet i farvandet mellem Langeland, Tåsinge og Thurø. Vejrforholdene var lige så forskellige fredag og lørdag som forskellen på træ og glasfiber. Høj himmel og svag vind dominerede fredag, mens lørdagen bød på massiv regn og op til kuling i stødene om lørdagen. Resultaterne blev i øvrigt, at folkebåds-sejleren Jesper Worm Larsen i Potemkin fra Svendborg igen i år tog Sophus Weber-pokalen hjem. Nummer to overalt blev Rikard Wissing, Limhamn i 10- meteren Aaworyn. Nummer tre blev Svend Jakobsen i sin Mälar 30, Trio DFÆL forlagsgruppe har mødtes 4 gange i Gruppen har brugt tid på at pejle sig ind på, hvad der kunne være muligt at få udgivet, og hvad som nok ville være dejligt men ikke realistisk. DFÆL Forlag har ingen egen økonomi, men kan støtte interesserede forfattere der selv kan/vil finansiere en udgivelse. Gruppen kan hjælpe med redaktionel, grafisk, markedsmæssig og faglig rådgivning i forløbet. Flere projekter simrer i forlagsgryden - en kogebog for lystsejlere, en bog om kragejollen, en fotobog om smukke danske klassiske lystbåde, en bog om at sejle uden motor og elektronik. Hvilke ideer der bliver til noget, kan ikke siges med sikkerhed, og en væsentlig flaskehals er økonomien bag udgivelserne. Forlagets udgivelse "Et linoliesystem for Træbåde" af Simon Bordal Hansen, sælges både som trykt bog og som e-bog. Der er solgt omkring 400 eksemplarer hvoraf ca. en tredjedel er solgt som e-bog. Interessen for bogen er i den seneste tid øget bl.a. gennem flere foredrag om emnet. Bogen udkommer på svensk i foråret og en tysk oversættelse er muligvis undervejs. Forfatteren overvejer at følge op med en mindre gør-det-selv bog om lærredsdækket. Forlagsgruppen ønsker at der på sigt bør tages en drøftelse af, om forlaget kan etableres som en selvstændig momsregistreret aktivitet under DFÆL. Det ville gøre udgivelsesarbejdet lettere. Forlagsgruppen ser en fordel i at bruge forlaget, når DFÆL udgiver andre publikationer som f.eks. Kalender, og mener at der kunne skabes et samarbejde mellem forlaget og bladet - hvis der var behov for at udgive samlinger af artikler. Der har i 2014 været omkring 5 aktive i gruppen. Simon Bordal Hansen er skipper ind til en anden træder til eller et mytteri bryder ud :) Der skal lyde en stor tak til forlags gruppen for arbejdet. Der er for alvor kommet godt gang i vores Facebook gruppe, og gruppen er på vej til at runde 150 medlemmer. Bestyrelsen ser med glæde på den meget aktive dialog som foregår her. FB gruppen giver mulighed for på en hurtig og uformel måde, at dele overvejelser, oplevelser, billeder og en masse gode erfaringer medlemmer imellem. Vi har desuden igennem FB fået meget let adgang til lignende interessefællesskaber, som strækker sig uden for Danmarks grænser. Hvad det betød for den ophugningstruede Rosita kan læses i blad nr Der har i januar ligeledes været en interessant og aktiv dialog om en smuk, om end meget nødlidende Salonbåd, som stod mere eller mindre hengemt. Opslaget affødte ikke mindre end 35 kommentarer, hvor der bl.a. diskuteredes muligheden for at flere går sammen om ejerskabet af en enkelt båd. Facebook egner sig desværre 3

4 ikke til at søge på tidligere emner. Bestyrelsen håber derfor på at vores Forum på hjemmesiden fortsat anvendes til spørgsmål, hvor mange kan have glæde af at læse de forskellige svar. Arrangere ét årligt sommerstævne for medlemmerne, med vurderinger og præmieringer af særlig velbevarede både, kapsejlads og socialt samvær. Sommerstævnet i Kerteminde tiltrak omkring 40 både. Det gode vejr virkede sikkert tillokkende på nogle, for på selve åbningsdagen nåede stadig flere til. Både byens viceborgmester og sejlklubbens formand var med til åbningen, hvor en kanonsalut i bogstavelig forstand skød arrangementet i gang. DFÆLs årlige sommermøde blev afholdt fredag formiddag, hvor bestyrelsen orienterede om igangværende projekter, og hvor medlemmerne kunne dele oplevelser og byde ind med gode ideer. 10 medlemmer havde meldt sig til at få sit fartøj vurderet denne gang, og dette blev gjort af repræsentanter for lokale bådebyggere og DFÆL. Fredagen bød i øvrigt på flere aktiviteter: stumpemarked, besøg på Johannes Larsen Museet, udflugt til Ladbyskibet og endelig en guidet tur igennem Kertemindes centrum. Det gode vejr gav anledning til, at der både torsdag og fredag blev grillet igennem, så der måtte hentes borde og stole fra en større del af havneområdet. Kapsejladsen lørdag startede med en lidt svag vind, der dog stabiliserede sig jo længere dagen skred frem. Som dommerskib lå Achtons Friis' gamle Rylen, og på dækket styrede John Andersen fra Kerteminde Sejlklub myndigt sit dommerteam, og fik afviklet to bane- og en kortere distancesejlads på bugten ud for Kerteminde. Spidsgatterpokalen blev suverænt vundet af den lokale Gigi, og hos kutterne kunne Mälar 22'eren Vixen løbe med trofæet. Lørdag aften var der vanen tro festaften. Kerteminde Sejlklub havde lånt ekstra siddepladser hos kajakklubben, så de mere end 120 sejlere og hjælpere kunne holde aftenen sammen. Højdepunktet var uddelingen af foreningens opmærksomheder til de både, der var tilmeldt fredagens vurdering. Harpunloggen gik til Nina Swell, Odense Sejlkub, ejet af Hans Bach. Plaketter for god bevaring gik til Viben og Marita. Aleta fik en opmuntringsplakette. Udmærkelsen for motorbåde, Skruen, uddeltes ikke dette år. Til gengæld afleverede sidste års modtager Marion og Ken den fint polerede Skrue i en smukt fremstillet kasse, så den kan opbevares forsvarligt, til den næste uddeling. Fra alle sider lød der utroligt meget ros for stævnet, og vi vil gerne takke de lokale kræfter med Henning Wind-Hansen fra Sejlklubbens Venner, for det meget store arbejde der har ligget forud for stævnet. Drive hjemmesiden der er foreningens omdrejningspunkt. Hjemmesiden besøges flittigt og set over året som helhed, er der dagligt 150 besøg på siden. Flest besøgende havde vi i april, og mon ikke at det er forårsklargøringen, der trækker? Søgeordene for at finde hjemmesiden kan give et praj; lak, coelan, bravo, ovatrol, hempel, lakere, trætjære, linoliesystem, blymønje, tætning, bådlak, linolie og vedligehold. Med andre ord er vi ikke i tvivl om hvad der interesserer de besøgende i april. 4

5 Hjemmesiden skal ligeledes skabe et åbent forum for medlemmerne. Et forum med mulighed for deling af viden og erfaringer, samt mulighed for kommunikation fra bestyrelsen til medlemmer og omvendt. Som allerede nævnt, så har Facebook overtaget en del af kommunikationen medlemmerne imellem. På trods af dette har der i årets løb været 29 indlæg i forummet, mod 33 året før. Vores Forum er sammen med DFÆL på Facebook medvirkende til mere web baseret debat end nogensinde før blandt medlemmer og andre som er interesserede i ældre lystfartøjer. På hjemmesiden er der uploadet 11 blade, 2 artikler i artikelbasen og 30 nyheder. Bestyrelsen overvejer om hjemmesiden skal tilføjes et betalingsmodul, som kan lette administrationen ved salg i shoppen samt indbetaling af deltagergebyr ved stævner. Udgive et medlemsblad 4 gange årligt. Vores medlemsblad Klassisk Træbåd fortsætter hele tiden med at udvikle sig, og bliver flottere og flottere. I 2014 udkom fire blade planmæssigt. Bestyrelsen glæder sig over at bladudvalget med vores redaktør Stig Ekblom og layouter Gorm Boa i spidsen, synes at have fået oparbejdet en så effektiv rutine, at bladene ikke bare lander planmæssigt i postkassen, men samtidig i høj kvalitet hvad angår både udseende og indhold. Portopriser lægger et loft over hvor meget et enkelt blad kan indeholde, og da der har ophobet sig så mange gode artikler og materiale, har vi valgt at årets første blad 2015 (nr. 123), skal udkomme som en særudgave i et ekstra indholdsrigt omfang. Dette blad er ligeledes messeblad til Boatshow 2015, og vi håber at denne særudgave inspirerer flere til at melde sig ind i foreningen. Bestyrelsen ønsker at takke bladudvalget for en stor indsats i Varetage medlemmernes og de ældre lystfartøjers interesse overfor myndigheder og tredje part, herunder miljølovgivningen, kulturarven og fremtidig mulighed for offentlig eller privat støtte. Som nævnt under digitalisering arbejdes der fortsat på at bevare vor del af kultur arven gennem vores digitaliseringsprojekt i samarbejde med Svendborg Museum og Dansk Museum for Lystsejlads. Vi glæder os tillige over at der fortsat er en god interesse for udgivelsen Et liv med træbåd, som er blevet downloadet tæt på gange siden den så dagens lys. Endvidere Ved årets afslutning kunne vi notere 329 på medlemslisten. Vi har i løbet af 2014 budt 25 nye medlemmer velkommen og har desværre måtte sige farvel til 27. Det er en nedgang på 2 medlemmer og vi anser således medlemstallet for værende status quo. 5

Klassisk. Kerteminde-stævnet. Tema: Juniorbåden. Nr. 121 Oktober 2014

Klassisk. Kerteminde-stævnet. Tema: Juniorbåden. Nr. 121 Oktober 2014 Klassisk Nr. 121 Oktober 2014 Tema: Juniorbåden Kerteminde-stævnet 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 121, oktober 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt.

Læs mere

DFÆL bladet. Nr. 107 marts 2011. NIRVANA tilbage til livet

DFÆL bladet. Nr. 107 marts 2011. NIRVANA tilbage til livet DFÆL bladet Nr. 107 marts 2011 NIRVANA tilbage til livet 1 Nr. 107, marts 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014

Klassisk. Sylvig i Skotland. Klassisk skønhed fra England. Nr. 122 December 2014 Klassisk Nr. 122 December 2014 Sylvig i Skotland Klassisk skønhed fra England 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 122, december 2014 Udgives af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DFÆL bladet. Skønhed og sejlglæde. Nr. 114 december 2012

DFÆL bladet. Skønhed og sejlglæde. Nr. 114 december 2012 DFÆL bladet Skønhed og sejlglæde Nr. 114 december 2012 1 Nr. 114, december 2012 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

DFÆL bladet. 3 mand i en båd. Skotland forude. Nr. 108 maj 2011

DFÆL bladet. 3 mand i en båd. Skotland forude. Nr. 108 maj 2011 DFÆL bladet Nr. 108 maj 2011 3 mand i en båd Skotland forude 1 Bestyrelsen og kontakt Lokale initiativer Nr. 108, maj 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig

Læs mere

DFÆL bladet. Nr. 109 september 2011. Oplevelser i Odense

DFÆL bladet. Nr. 109 september 2011. Oplevelser i Odense DFÆL bladet Nr. 109 september 2011 Oplevelser i Odense 1 Nr. 109, september 2011 Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Udkommer 4 gange årligt. Redaktion: Stig Ekblom, (ansvarshavende) Egelund 42, Himmelev

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

ET DANSK LYSTFARTØJ. Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN

ET DANSK LYSTFARTØJ. Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN ET DANSK LYSTFARTØJ Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN ET DANSK LYSTFARTØJ Spækhuggeren 1970-2010 SPÆKHUGGERKLUBBEN 1 Redaktion: Henrik Nepper-Christensen Hans Erik Ortving Ib Schneider Grafisk

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres

Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635. Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres Oktober 2010 Årgang 39 nr. 4 ISSN 0905-1635 Glade sejldage ved Fejø, sommer 2010. Foto: Annette Dres 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm EGAA40 Egå sejlklubs 40 års jubiluæm Egå sejlklubs 40 års jubilæum 1 INDHOLD Netbaad ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40år Det fejrer vi med at give 30% rabat på tøj, sko og sejltøj 04 Forord Det er

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere