INDHOLD. Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife"

Transkript

1 basunen juni

2 2 basunen juni 2011

3 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C Forside Dennis Ahlgren - AabyRoad Studio Foto: Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife INDHOLD AASO - Udvidet orkester 2017? Generalforsamling i Aarhus Symfonisk farvepragt Booze Brothers Skype samarbejde Temaaften Senior udflugt CD-udgivelser Siden Sidst Ahlgren i Aabyroad DMF arrangementer Gearkassen Herning afdeling fylder 100 år GymnasieSpot 11 Citronhuset - en perle i Spanien Upcoming Festival Steffen og Maiken har en plan Bas med meget mere Jazz på nye eventyr Citronhuset og Berlin Uenighed om besparelser Fotobog - Jan Persson Berlin og Citronhuset Talking Metal II UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling Vestergade 19, 2.sal 8000 Aarhus C REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) Bjarne Gren (grafisk produktion og web) Jes Halding (korrektur) TRYK CS Grafisk a/s DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden FORSIDE Dennis Ahlgren FOTO basunen juni

4 DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus Lars Kiehn Vestergade 19, Aarhus C Tlf: Fax: DMF-Randers Henning Pedersen Kragh Eskildsvej Randers SØ Tlf: DMF-Silkeborg Ole Kock Sørensen Asklevvej Them Tlf: Mobil: Fax: DMF-Djursland Bo Jacobsen Emmelev Kærvej Grenå Tlf: Fax: DMF-Herning Palle Persson Solvænget Herning DMF-Holstebro Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej Holstebro Tlf: Mobiltlf: DMF - Viborg Jeanette Hougesen Østervangsvej Tjele Tlf: Mobil: Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller . DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: Tirsdag - fredag: DMF-Regionskontor Vestergade 19, Aarhus C Tlf: Fax: Udvidet orkester? Af Lars Kiehn Udvidet symfoniorkester Her i begyndelsen af maj måned havde vi besøg i afdelingen af byens kulturrådmand Marc Perera Christensen og fuldmægtig Ole Jørgensen. Et meget hyggeligt og fint møde, hvor Lars Knudsen og jeg selv deltog. Dog startede vi med at vise de to gæster rundt i vores nye lokaler. På deres vej rundt snakkede de interesseret med de forskellige ansatte personaler, foruden de var nede og hilse på i vores møderum, hvor forbundets ungdomsudvalg UrU var samlet. Ellers var vores møde det, man kunne kalde et dialogmøde, hvor vi udvekslede synspunkter om forskellige kulturbegivenheder og institutioner i vores by. Vi fortalte dem lidt om, hvad vi tilbyder og hvilke projekter vi går og støtter i vores by. Mødet forgik i en hyggelig atmosfære, og snakken var meget fri. Nu vil jeg ikke referere fra vores møde. Dog kan jeg godt tillade mig at sige, at jeg fik et godt indtryk af Marc Perera. Jeg kan også godt tillade mig at fortælle, for det er meldt ud til den brede offentlighed, at han foreslår byrådet, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides, så det i 2017 når Aarhus forhåbentligt bliver kulturhovedstad - kan fremstå som et udvidet symfoniorkester med 96 musikere. Det er visionære planer, som jeg er helt sikker på, at han brænder for og mener alvorligt. Problemet er bare, at han ikke har påvist en finansieringsmodel på udvidelsen, og han sidder samtidig kun med et beskedent antal af byrådets stemmer. Men signalet er vigtigt. For som han sagde: Nu har man snakket snart i mange år om at udvide symfoniorkesteret, men der har endnu ikke været handling bag de mange fine hensigtserklæringer. Det vil han nu gøre, og samtidig håber han, at de andre partier vil hjælpe med at finde pengene til projektet. Hvis de altså mener noget med de mange fine ord. Afdelingen kan selvfølgelig kun støtte hans forehavende. Det vil vi gøre af hele vores hjerte. For et udvidet symfonisk orkester er kun en naturlig investering og tiltag i forhold til den proces, som dette fine orkester har været igennem de senere år. Orkesteret har et meget dygtigt makkerpar i dirigenten og musikchefen. Orkesteret har fantastiske øve- og spillefaciliteter i den nye, symfoniske sal. De har fået et nyt orgel, der har åbnet for et helt nyt repertoire, og orkesteret og musikerne har aldrig spillet bedre og høster til stadighed masser af roser. Derfor vil næste skridt helt naturligt være et udvidet orkester. Man skal heller ikke være bleg for, at en udvidelse meget vel kan være med til at brande byen fornemt, og så vil mange af pengene vende tilbage til kommunens kasse via skatter fra de nye musikere. Om dette lykkes for denne ene mand? Vi kan håbe. Vi kan støtte ham. Vi kan arbejde for det. Kulturrådmand Marc Perera Christensen Ny adresse eller Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig. 4 basunen juni 2011

5 GENERALFORSAMLING I AARHUS Slentre ned ad VESTERGADE... Til generalforsamling i DMF Aarhus Af Thorkild Dalsgaard DMF Aarhus afdeling afholdt sin årlige generalforsamling på spillestedet Vestergade 58 mandag den 28. marts. De knap 30 fremmødte medlemmer havde en hyggelig aften med musikalsk underholdning af Jørgen Mogensen både før og efter generalforsamlingen. Aftenen gav mulighed for at diskutere og kommentere bestyrelsens arbejde det forløbne år samt at drøfte aktuelle emner og problemstillinger. Og så var der naturligvis også valg! Velkomst tilbageblik. Efter Lars Kiehns velkomst til afdelingens æresmedlem Hans Magnussen, HB-medlemmerne Chris Kromann og Bo Jacobsen, og til MUSIKERENs redaktør Henrik Strube, rejste forsamlingen sig og ærede i stilhed mindet om de medlemmer, som siden generalforsamlingen 2010 var afgået ved døden. Mange havde været markante personligheder i musiklivet og ydet en indsats i foreningen: Æresmedlem Karl Krauel, Flemming Bamse Jørgensen, Lis Mørkeberg, Kim Sørensen og Freddy Dalby. Beretning Som alle Basunenlæsere naturligvis ved, var bestyrelsens beretning om afdelingens arbejde i det forløbne år trykt i sidste nummer af BASUNEN. Denne beretning supplerede Lars Kiehn med at fortælle om aktuelle sager og problemstillinger: Han kritiserede de kommunale kulturpolitiske dispositioner, særligt hvad angår det nye spillested Atlas. Det er slet ikke blevet det omdrejningspunkt for jazzmiljøet i Aarhus, som mange havde håbet og ventet en skidt udvikling, sagde han. Også for selskabsmusikerne er der dårlige tider. Lars foreslog, at man genoplivede selskabsmusikerklubben for i fællesskab at planlægge initiativer for selskabsmusikere. Klubben og medlemmerne kunne også bruge det fællesskab til at få afløb for nogen af de frustrationer, som krisen klart har afstedkommet. Afdelingen vil bakke op og gå langt for at få sådanne initiativer etableret igen. Flytningen fra Grønnegade til Vestergade med efterfølgende indretning af lokalerne, har været en meget arbejdskrævende opgave for afdelingens ansatte samtidig med, at alle andre daglige gøremål skulle passes. På Aarhus Musikskole havde der netop været afholdt lærermøde om de kommunale besparelser. Lærerne var meget utilfredse med ikke at være inddraget i beslutningsprocessen. Fra DMF deltog Kjartan Møller og Lars Kiehn, fra DmpF Ole Helby. DMF og DmpF støtter sagen og de ansatte i konflikten. Mødet havde ligeså afsløret et dårligt arbejdsmiljø, mente Lars Kiehn. Forhandlingerne om ændringer af forbundets vedtægter var landet med en løsning, som alle kunne gå ind for meget tilfredsstillende. Debat Beretningen gav anledning til en noget debat. Jens Klüver gjorde rede for sin opfattelse til forholdene og mulighederne på Atlas - forhandlingens og dialogens vej. Bo Jacobsen roste Aarhus afdelingen for en konstruktiv indsats i forbindelse med forhandlingerne om ændringer af forbundsvedtægterne. Axel Boel bad forsamlingen rejse sig og sige i kor: Ingen fest uden levende musik! Dermed var bolden givet op til en diskussion om selskabsmusikernes aktuelle situation hvad kan der gøres? Der blev efterlyst initiativer i retning af en bedre branding af selskabsmusikken hvad med radio og TV? Det ville være ønskeligt, om musik havde en lige så fremtrædende position i TV som (de evindelige) mad- og kokkeprogrammer. Ivar Sørensen rejste det spørgsmål, om musikken nu også virkelig var så levende hvad med den omfattende digitalisering fokus på grej i stedet for indhold? Christian Dietrichsen fortalte, at han netop havde deltaget i et strategimøde i Danmarks Radio, hvor man netop havde drøftet at opprioritere levende musik i fremtiden. Regnskab Regnskabsåret 2010 sluttede desværre med et underskud, som dels skyldtes flytteudgifter, dels udgifter til mange musikarrangementer og medlemsaktiviteter, hvis budgetmæssige konsekvenser havde været vanskelige at forudse. Eksempelvis havde afdelingen ikke budgetteret en flytning. Budget 2011 kontingentstigning Thorkild Dalsgaard fremlagde budgettet for Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på fem kroner pr. måned pr. medlem. Bestyrelsen ønskede at oprette pensionsordning for afdelingens ansatte. Kontingentstigningen blev vedtaget. Valg Og så var der valg genvalg over hele linjen: Thorkild Dalsgaard blev genvalgt som kasserer. Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Thomas Lassen blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Dietrichsen blev genvalgt som bestyrelses-suppleant og Jens Klüver blev genvalgt som kritisk revisor. Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Som det sig hør og bør, afsluttede Lars Kiehn generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt leve for Dansk Musiker Forbund. Sluttelig overtog Jørgen Mogensen scenen med god, slagkraftig musikalsk underholdning, mens medlemmerne tog for sig af den til lejligheden indkøbte buffet. basunen juni

6 Symfonisk farvepragt Af Thorkild Dalsgaard Musikchef Palle Kjeldgaard præsenterede Aarhus Symfoniorkesters program for sæsonen på et pressemøde i Musikhuset 5. april. Afsked med chefdirigenten. Sæson er Giancarla Andrettas sidste som chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester. De egentlige afskedskoncerter finder sted den 10. og 11.maj 2012 med opførelserne af Gustav Mahlers symfoni nr. 2 Opstandelsessymfonien. Symfonien kræver en større orkesterbesætning end Aarhus Symfoniorkester råder over, og lige som ved opførelsen af Mahlers 3. symfoni i indeværende sæson hentes forstærkning fra Randers Kammerorkester. Af de i alt otte koncerter som Andretta dirigerer i sæsonen, vil jeg især fremhæve koncerterne den 24. og 25. november med et rent italiensk program, bl. a. med Ottorinos Symfoniske digte Roms Pinjer og Romerske Fester. Orkesteret udvides her med musikere fra Prinsens Livregiments Musikkorps. Også det nye Klaisorgel indgår i orkesterbesætningen. Gæstedirigenter. Forrest i rækken af gæstedirigenter står den tidligere chefdirigent James Loughran, som fejrer sin 80 års fødselsdag i Aarhus Palle Kjeldgaard Aarhus Symfoniorkesters sæsonkatalog er illustreret bl.a. med billeder fra en skov i gyldne efterårsfarver, hvor kjoleklædte musikere musicerer i meget utraditionelle og uhøjtidelige opstillinger. Flot og farverigt! Hvert koncertprogram i sæsonkataloget er sammensat efter nøje overvejelser med hensyn til valg af komponister, dirigent og solist og fremstår næsten som en komposition i sig selv. Derfor var det svært for musikchef Palle Kjeldgaard at fremhæve nogle koncerter frem for andre ved præsentationen af sæsonprogrammet den 5. april, og følgeligt valgte han at gennemgå baggrunden for og planlægningen af hver enkelt koncert. Det tillader pladsen her desværre ikke, men her er et par smagsprøver: James Loughran med en koncert den 1. juni På programmet står symfonier af Beethoven og Brahms, Loughrans kernerepertoire. Også Det Kgl Kapels afgående chefdirigent, Michael Schønwandt, gæster Aarhus med Tysk Romantik 8. september. Odense Symfoniorkesters chefdirigent, Aleksander Vedernikov, kommer til Aarhus for anden gang med Russiske Mesterværker (12. og 13. april). En perlerække af yngre dirigenttalenter dirigerer sæsonens øvrige koncerter, bl.a. den estiske dirigent Kristjan Järvi, som beskrives som på vej op i dirigenternes superliga. Måske skal Aarhus Symfoniorkesters kommende chefdirigent findes blandt disse talenter? Solister også fra egne rækker! Blandt de mange fine solister finder vi absolutte verdensstjerner som f.eks. violinisten Sarah Chang (Festuge Classic 27. og 28. august) og sopranen Barbara Bonney (6. oktober). Men desuden optræder også orkesterets egne musikere som solister. Det drejer sig om Brian Friisholm, som den 8. marts 2012 er solist i Korngolds sjældent hørte cellokoncert, solobratschist Emile Cantor (Berlioz Harold in Italy 3. Sarah Chang november 2011), og den nyansatte solojanitshar Anders Lynghøj (23. februar 2012). Ved ikke mindre end otte nytårskoncerter er den dårende, dejlige, danske sopran Susanne Elmark vokalsolist. Disse koncerter dirigeres af Randers Kammerorkesters skotske chefdirigent, David Riddell. Brian Friisholm 6 basunen juni 2011

7 Familiekoncerter. Aarhus Symfoniorkester gør en stor indsats for at formidle den klassiske musik for et bredere publikum (Palle Kjeldgaard: vi spiller for folk i alle aldre, fra 4 til 104 år!). I den kommende sæson er entertaineren Sigurd Barrett udnævnt til børneambassadør både ved julekoncerterne i december og ved familiekoncerterne, de såkaldte brunchkoncerter, i marts Sigurd Barrett - børneambassadør i kommende sæson Medspillere og samarbejdspartnere. Omfanget af samarbejdspartnere og af det brede samarbejde lokalt og regionalt synes at være rekordstort i den kommende sæson. Samarbejdet med Aarhus David Riddell Susanne Elmark Musikhus og med den jyske Opera (som operaorkester) giver naturligvis sig selv. Men desuden samarbejdes med Det jyske Musikkonservatorium, Randers Kammerorkester, Prinsens Livregiments Musikkorps, Den jyske Operas Kor, Den danske Strygerkonkurrence, Vokalensemblet Gaia samt en lang række århusianske kor: Cantilena, Aarhus Kammerkor, Aarhus Studiekor, Cæciliekoret, konservatoriets pigekor, børnekor fra aarhusianske skoler, dansere fra balletakademiet. Ved to syng-med koncerter får alle korsangere mulighed for at medvirke: Opførelsen af Händels Messias 17. december og Mozarts Requiem 10. marts (i Kor72 regi). Var der nogen der sagde, at Aarhus Symfoniorkester kun var elitært? Orkesterudvidelse ASOs venner på spil. Blandt samarbejdspartnerne bør også nævnes støtteforeningen Aarhus Symfoniorkesters Venner, som bl.a. arbejder utrætteligt for en udvidelse af orkesteret. Ja, foreningen er ikke bleg for at gå spidsen, også praktisk/økonomisk. Til to af de koncerter der kræver stor orkesterbesætning, har foreningen doneret penge til at udvide orkesteret med 5 strygerasstistenter. (Opførelsen af Mahlers 2. symfoni og af Sjostakovitch 5. symfoni Følger Aarhus Byråd op drøm eller virkelighed? Ifølge JP Aarhus fra den 17. maj mener kulturrådmand Marc Perera Christensen, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides til fuld besætning frem mod Vi har styrket den rytmiske musik med spillestedet Atlas, nu skal vi have den klassiske musik med. Der er meget musik, som det nuværende orkester ikke har størrelsen til at spille, og det vil jeg gerne lave om på, udtaler rådmanden. Han drømmer om at høre et fuldt udbygget orkester med 96 medlemmer spille i Symfonisk sal...dog foreligger der p.t. ikke noget konkret om, hvordan udvidelsen skal finansieres... Læs mere om Aarhus Symfoniorkesters sæson på hjemmesiden Emile Cantor basunen juni

8 BOOZE BROTHERS - 20 år on a mission from the Blues Brothers Af: Morten Skott, guitarist i Booze Brothers. 17. februar 1990 da det nystartede Booze Brothers afholdt sin første koncert, havde blues-, rock- og soulmusikken for længst bevist sin holdbarhed, og John Landis-filmen om The Blues Brothers var stille og roligt vokset fra lunkne anmeldelser til kultstatus. Koncerten blev holdt i et af de lidt svært tilgængelige og ikke særligt store øvelokaler i de gamle kølehuse i Jægergårdsgade, og koncerten var en fest for venner og bekendte af orkestret. På det tidspunkt havde vi øvet i en kort periode, foretaget de første justeringer af besætningen - og kunne lige akkurat spille et sæt på 50 minutter Det spillede vi så til gengæld to gange og gav et par sange igen-igen som ekstranumre. Booze Brothers var et sammenrend af folk, der havde trukket en snip på et opslag i en musikforretning, et supermarked eller på en café. Initiativtageren var bassisten Ejner Dam, der mente, at musikken fra Blues Brothers filmen og de album, der kom både før og efter denne, trængte til en live-platform i Århus. På det tidspunkt var der i byen en meget aktiv blues-scene, men der viste sig at være fin plads til Blues Brothers stilen, som jo dækker over et meget varieret repertoire. Helt fra Cab Calloway s Minnie the Moocher (1931), Robert Johnson s Sweet Home Chicago (1936) over Jailhouse Rock (1957), Solomon Burke s Everybody Needs Somebody fra 1964 og Sam and Dave s Soul Man (1967) til mere soul-diskede sager som Robert Taylors Who s Makin Love (1968). Fællesnævneren for de numre, som John Belushi og Dan Aykroyd havde fundet frem, var kvalitet og underholdningsværdi. På det tidspunkt var der i byen en meget aktiv blues-scene, men der viste sig at være fin plads til Blues Brothers stilen, som jo dækker over et meget varieret repertoire. Fællesnævneren for numrene, som John Belushi og Dan Aykroyd havde fundet frem, var kvalitet og underholdningsværdi. Blues Brothers havde altså foretaget udvælgelsen af numre, så det var bare med at komme i gang med vores kopier af kopierne. Udstyrsstykke. Når man vælger at kopiere Blues Brothers, så er Porkpie-hats, Ray-Bans og narrow black ties helt essentielt. Da vi var af den overbevisning, at hvis to musikere med hatte og briller var fedt, så ville otte (senere 10) med hatte og briller være garanti for succes. På nogle af de første job på Musikcaféen mente vi, at stedet ikke skulle stå tilbage for den berømte Bob s Country Bunker i Blues Brothers filmen. Så scenen blev indhegnet i hønsetråd og garneret med store halmballer! Det var udstyr, vi hurtigt gik væk fra, da publikum naturligvis også gjorde som i filmen: De kastede medlevende og ivrigt både tomme og fyldte glas mod scenen. At et tæt halmstøv bredte sig ind i de inderste dele af alt elektronisk udstyr var også medvirkende årsag til skrotning af denne ellers flotte sceneopbygning. Guest Stars Helt fra begyndelsen var det en oplagt mulighed at supplere orkestret med gæstesolister ved specielle lejligheder. Numre som Think og Respect tiggede og bad om at blive udført af sangerinder med Aretha Franklin i ørerne, men også mandlige vokalister har været guest stars. På listen er mange prominente musikere, bl.a. Karen Busck, Zindy Laursen, Veronica Mortensen, Katrine Madsen, Margrethe Grarup og James Loveless. Ved tv2 s allersidste udgave af Elevatoeren i 1998 var Booze Brothers inviteret ind som husorkester. Vi spillede Everybody for derefter at akkompagnere Marie Carmen Koppel og Allan Mortensen i en øm At The Darkend Of The Street. Julefrokost ja tak! I den periode spillede vi en del job på Sjælland. Blandt andet var direktørerne for et stort københavnsk reklamebureau faldet for bandets stil, hvilket medførte en opringning, om hvorvidt vi havde lyst til at spille til deres julefrokost i Barcelona. Jeg svarede, at det ville vi naturligvis gerne. Da han et par uger efter ringede tilbage og fortalte, at det var umuligt at opdrive et fornuftigt slot i Barcelona til julefrokost, men i stedet regnede med, at det blev i Lissabon på et skib på floden, begyndte jeg at tvivle på arrangementet, som nok mest bestod af varm reklame-luft. Og luften var helt ved at forlade ballonen, da han ringede igen efter en research-tur til Lissabon og proklamerede, at turen skulle gå til Rom i stedet maden var alt for dår- 8 basunen juni 2011

9 lig i Lissabon. Da der kun var halvanden måned til datoen for julefrokosten, følte jeg et vist behov for at få afklaret, om det blev til noget seriøst eller kun snak. Jeg skulle alligevel til København og valgte at køre forbi direktøren for at få en klar melding. Minsandten, de havde fundet et slot i Rom med en passende servering, og vi skulle af sted fra fredag til søndag, spille lørdag aften. De to følgende år blev fulgt op af tilsvarende skitur til Verbier i Schweiz og til Barcelona. Senere har vi været en tur til Mallorca, og nedgangs tiderne var så småt på vej. Ikke mindst koncerten i Verbier står som noget helt specielt. Det er ikke uden grund, at man sjældent ser sorte jakkesæt, hatte og slips på pisterne. Flere fra bandet havde ikke helt forstået konceptet i skiløb, hvilket medførte, at vi gik på scenen iført bandager, krykker og gips. 3-4 stykker i bandet havde pådraget sig større eller mindre skader, men ved vores entré var vi alle blevet plastret til. Eskild Dohn, der spillede trompet på det tidspunkt, måtte spille begge sættene liggende på en solvogn med det skadede knæ højt hævet. Spektakulært og det gav kun mere liv til myten om et band, der spiller uanset hvad: I sne og slud skal bluesen ud! Booze Brothers et navn der forpligter. At sprut kan hænde at være en del af et job er ingen hemmelighed, men når sandheden skal frem, har det oftest været efter koncerterne, at flaskerne kom på bordet. Navnet blev vi kun enige om, fordi det gav associationer til Blues Brothers. Ved en enkelt lejlighed levede vores trommeslager dog helt op til navnet. Vi havde fået et fedt job i Esbjerg, hvor vi skulle medvirke ved en open-air Rock Legends koncert. Vi var kommet i rigtig godt selskab, for de øvrige på plakaten var Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Jeff Healey og et lokalt Esbjerg-orkester. Vi havde lokket en journalist fra Stiften med på turen, og han ville være med i bandbussen helt fra om morgenen på Vesterbro Torv. Toptjekket! Alle var mødt rettidigt op på nær vores trommeslager. Efter flere opringninger fik vi forbindelse med konen, der proklamerede, at hun ikke kunne få liv i ham, og der gik det meste af en time, før en taxa hældte en søvndrukken, tømmermandslugtende og lidt flov trommeslager ud på torvet, hvorefter han dybt sovende indtog fosterstilling i bussen. Det var noget en journalist kunne forstå. Det var en sjov dag, hvor flere af de aldrende kunstnere viste, at de overhovedet ikke var gået ned med flaget endnu. Kun Chuck Berry havde svært ved at huske sine egne 12-taktere. Til gengæld havde han ikke glemt at opføre sig som en stjerne: Det lykkedes ham at fravriste arrangørerne 2000 dollars ekstra for kontraktbrud. Han ville ikke hentes i limousine som de andre, men gerne køre selv, og formuleringen i kontrakten var tilpas upræcis: Noget med køretøj af passende kvalitet. Og det var den spritnye, kongeblå Mercedes med alt i udstyr altså ikke (det var den største, der kunne lejes uden chauffør i Danmark), så han ville ikke køre en meter fra lufthavnen, før han var sikret sine ekstra 2000,-. Lidt trist. Bluesstars og andre forfriskende indslag. På et tidspunkt syntes vi, at Stjerne for en aften og Popstars trængte til en parallel i vores regi. Så to gange afholdte vi på Train Bluesstars konkurrencer, hvor sangere kunne stille op med deres egne fortolkninger af en sang fra vores repertoire. Det blev store succeser med masser af energiske deltagere. Vi holdt indledende runder på Café Smagløs, og der var flere indslag, der mindede påfaldende om de værste fra X-factor, men her foregik det gudskelov ikke i overværelse af en million seere, men kun et måbende orkester Til gengæld var der også rigtig gode sangere med, og præmien var nu heller ikke så ringe. En rejse for to til Chicago - sweet home. Første gang vandt Hans Ejner Jensen tæt fulgt af Maria Lucia på andenpladsen, og den anden konkurrence blev vundet af den forrygende Margrethe Grarup, der siden har været gæst i Booze Brothers ved flere koncerter. Booze Brothers har også markeret sig med diverse rekordforsøg i flest spillede job, såsom en turné fra bestående af 8 spillejobs, hvor vi nok havde travlt, men de to hold af baggearsfolk havde urimeligt travlt, så alt var klart, når vi væltede ud af limousinen til endnu et sæt på 25 minutter. Endelig var bandet langt forud for sin tid, da det ved årtusindskiftet udgav en kalender, der adskilte sig fra alle de andre ved at have 13 måneder, den sidste var Rocktober. Her efter 20 år, kunne nogen måske tro, at vi var ved at være trætte af musikken. Men nej, nej! Vi er sikre på, at der ligger mange gode job forude. Ikke mindst når vi spiller op hjemmebanen i Århus, er der et stort og trofast publikum, og der kommer stadig nye til. I de senere år også unge der aldrig har hørt om originaludgaverne af numrene og tror, at det er vores egne numre. Man kunne godt have lyst til at lade dem blive i troen. Da vi begyndte, regnede vi med, at konceptet kunne bære til nogle hyggelige spillejob et til to år, så havde både vi og publikum fået nok, men I skal nok regne med, at vi bliver ved en rum tid endnu, for vi elsker jubilæer. Medlemmer af Booze Brothers 2011 Rune Herholdt sang, Søren Graversen keyboards, Mikkel Fisker bas, Jesper Berg trommer og Morten Skott guitar. Peter Rasted og Jan Morre trompet, Michael Nielsen tenorsax, Nikolaj Schneider barytonsax og Henrik Nüchel trombone. basunen juni

10 De Tre Rum - Samarbejde via Skype Af Lars Knudsen Vi skal ikke så mange år tilbage, før tanken om, at man kunne se hinanden, imens man telefonerede, kun var noget man så i Agent 007 og deslige film. I dag er den form for kommunikation over internettet for mange lige så naturligt, som at klø sig i nakken. For musikerne, Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen, er programmet Skype en integreret del af deres arbejde. I 2003 stiftede danske Janus Friis sammen med svenskeren Niclas Zennström firmaet Skype. De udviklede en brugervenlig software, der var nem for almindelige computerbrugere at hente ned fra internettet og installere kvit og frit, så man kunne tale sammen online. Her otte år senere, hvor Microsoft netop har opkøbt Skype til den nette pris af 44 milliarder kroner, er der nu 170 millioner brugere af Skype på verdensplan, som med de hurtige netforbindelser, der findes i dag, bruger denne kommunikationsplatform til at få gratis telefon- og videoforbindelse med familie, venner, klienter og kolleger i hele verden. Lisbeth Rysgaard på Skype Langdistance samarbejde I foråret 2011 udgav Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen under navnet Stereolove pladen Satellite Songs. Pladen blev til over Skype, der muliggjorde, at Lisbeth, der bor i København og Jan i Aarhus, kunne sidde i hver sin ende af landet og arbejde sammen om at skrive og arrangere sangene via den direkte billedforbindelse. Vi har ringet Lisbeth Rysgaard op over Skype for at høre om, hvordan man finder sin egen margurit-rute med et projekt for at få det ud til de interesserede brugere. Processen blev en del af produktet For Jan og jeg startede det bare med, at vi gerne ville lave en duetplade sammen. At det så er endt med at blive dette Skype projekt, er noget, der er opstået hen ad vejen. Undervejs i co-writing processen udviklede de via Skype nemlig en ny virkningsfuld metode til at optimere arbejdsform og procesarbejde, som de kalder De tre rum. Allerede inden Satellite pladen var udkommet, havde de en klar ide om mulighederne i at lave kontor- og virksomhedskoncerter med musikken fra albummet og samtidig et fagligt input omkring kreative arbejdsprocesser med udgangspunkt i De tre rum. Rum med kreativ udsigt Metoden drejer sig om at fastsætte nogle rammer for et møde: Hvor lang tid varer det, og hvad skal man konkret have ud af det. Eksempelvis har man to timer. Og målet er at skrive en sang over Skype. Begge har på forhånd forberedt lidt, som man til en start spiller for hinanden. Derefter bliver opgaverne uddelegeret. Den ene skal måske arbejde lidt med akkorder til et omkvæd, den anden et tekstoplæg. Begge logger af og går i ene- rum i 15 min. Herefter logges igen på, og man spiller det, man har lavet for hinanden - om det er halvt eller helt færdigt, man får altid noget ud af det, da der er sket en bevægelse i tingene. Nye tanker opstår så i fællesskab, og man kan derefter logge af igen og tage et skridt til. At logge af og på hele tiden gør, at der skabes et fælles ru, samt et rum, hvor man kan være selv, og få ro til at arbejde helt fokuseret og alene. Når to mennesker mødes, er det sjældent, at man har samme arbejds og produktionshastighed. Vores metode sikrer, at begge er med i processen. I al sin stringente enkelthed drejer det sig i følge Lisbeth om ro til fokus, klarhed om, hvad der skal gøres og en deadline. På den måde er det meget sjældent, at hun og Jan ikke har fået skrevet en hel sang på to timer. Enkelt og effektivt. Vi vil gerne høre mere om den respons, der er kommet på De tre rum metoden, og hvordan responsen er på deres koncertforedrag. Vi logger derfor af Skype interviewet med Lisbeth for at logge på igen nogle uger senere, efter at de har afholdt det første arrangement hos Aarhus firmaet TC Electronic. Testing Da vi Skyper Lisbeth igen, kan hun berette: Vores oplæg hos TC Electronic for personalet i salgs- og markedsføringsafdelingen var overordnet en kort 45 minutters kombination af elementerne: socialt samvær og kulturelt input, noget underholdning, samt den faglige inspiration til deres arbejde. Det var en test for at se, om vores virksomhedsarrangement havde tyngde nok til, at vi kan tilbyde det som produkt. Mit indtryk er, at beskrivelsen af arbejdsprocessen var rigtig vigtig for dem på TC. De syntes godt om vores oplæg med at lave en længere mødearbejdsform, hvor der logges af og på. Der blev snak- 10 basunen juni 2011

11 FAKTABOKS Guide til co-writing på Skype Find en at skrive med, der supplerer det, du kan. Hav noget med, enten melodi, tekst eller et track. Aftal en tidsramme for jeres session f.eks. to timer. ket meget om at indrette kontorpladserne hyggeligere, eller om at man kan indrette et Skype rum. Klar punkterne af med det samme Efter testen er det også Lisbeths klare indtryk, at De tre rum som mødeform kan bruges kreativt til meget andet end at skrive sange. Hvis man ser på, hvordan møder forløber, så er de ofte meget koncentrerede med mange punkter, samt en høj oplysnings- og detaljeringsgrad. I forhold til hvem der efterfølgende i følge referat skal tage sig af hvilke opgaver, så kender vi alle sammen til, at man hurtigt mentalt flytter sig væk, allerede når man er ude af mødedøren igen. Det, jeg ser denne metode kan gøre, er, at man som sagt afsætter et lidt længere møde, sætter færre punkter på dagsordenen og således løbende under mødet logger af og på og derved klarer/opklarer opgaver som telefonopkald, forespørgsler og andre forhindringer, der umiddelbart nemt kan ryddes af vejen. Det muliggør, at man kan gå fra møder med en masse punkter, som er lukkede, i stedet for med en masse ting der skal gøres. Grønt lys i dioden Om Stereolove s besøg på TC Electronic udtaler marketingchef Uffe Kjems Hansen: Lisbeth og Jans koncertforedrag om De tre rum fungerede som et perfekt afbræk i en for os travl hverdag. Kombinationen af relevante og tankevækkende pointer omkring kreativ problemløsning i en online kontekst, krydret med musikalske timeouts gav os en inspirerende oplevelse med plads til eftertanke om anderledes måder at samarbejde på. Jeg kan varmt anbefale Lisbeth og Jans foredrag som øjenåbner og input til den kreative proces. Udfaldet af Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersens test på TC Electronic kan altså betegnes som positivt. Booker Jens Daugaard fra DPM har derfor nu fået grønt lys fra duoen om fremover at gå i gang med at sælge Stereolove s kontorkoncerter. Lisbeth slutter vores Skype interview af med at tilkendegive, at det vil glæde hende, hvis De tre rum og Skype vil kunne inspirere andre DMF ere til at tænke Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen besøger T.C.Electronic deres musik og produkter nye steder hen og evt. give inspiration til, hvad man ellers kan finde på at gøre som musiker med sin gode musik. Med De tre rum og Skype kan altså både spares tid, penge, Co2, og på mange måder gives muligheden for et fleksibelt, anderledes og kreativt samarbejde. Aftal, hvad I skriver til. Det aftalte kan selvfølgelig revideres, men det er et godt udgangspunkt. Lav en deadline for en færdigskrevet sang. Det kan være efter de foreslåede to timer, hvis I starter med at aftale det. Der er tre rum: dit, mit og Skype. Start med at mødes på Skype, som er det fælles rum. Præsentér et par idéer for hinanden og vælg den, der vækker inspirationen. Det kan være et vers. Nyn lidt på det, og brainstorm ganske kort på idéer. Derefter uddelegerer I opgaver og forlader Skype i 15 minutter og går altså i dit og mit rum. Den ene skal måske komme med udkast til omkvædets melodi, mens den anden skriver et bud på tekst til et vers, eller I skal måske begge give et bud på samme opgave. 15 minutter senere vender I tilbage og spiller det, I har lavet, for hinanden i det fælles rum. Fortsæt processen ved at logge af og på Skype gennem hele forløbet, efter behov. På den måde er der hele tiden mulighed for at gå for sig selv og koncentrere sig om et del-emne. Gem idéerne (f.eks. ved at optage i Audacity, der et gratis program til PC og Mac, og del dem f.eks. på mp3, så I kan tage fat i sangen senere. NB: Selvom det er oplagt at prøve at arbejde mere end to sammen, så understøtter Skype endnu ikke videokonference for mere end to personer. Der findes dog en række andre tilbud på nettet, f.eks. Ustream, der tilbyder videokonference mellem flere brugere. basunen juni

12 12 basunen juni 2011

13 TEMAAFTEN FOR selskabsmusikere Jonas Bruun fra TC Electronics og Bjarne Langhoff demonstrerer forskellige sang-effekter og muligheder baseret på TC-produkter. Mandag den 20. juni 2011 kl TC er kendt for bl.a. at lave gode effektmaskiner til sang med vokalist, autotune, effekter o.s.v. Denne aften vil de bla. vise os nye produkter som Voicelive Touch og Voicelive 2. Til at demonstrere effekt-maskinerne for os, har vi allieret os med Bjarne Langhoff, som mange kender som en dygtig og særdeles kompetent musiker netop til at demonstrere disse sangeffekter. Bjarne Langhoff er uddannet fra det rytmiske musikkonservatorium i Aarhus og har sunget i mange sammenhænge bl.a. Le Freak, Melodi Grand Prix, De syngende Lussinger o.s.v. Udstyret med en særdeles fleksibel stemme og evnen til at håndtere både tangenter og elektroniske dimser, er Bjarne den perfekte til netop at give os et indblik i de mange muligheder, nye sangeffektmaskiner giver os musikere, der bl.a. gerne vil have mange af musikstudiets muligheder flyttet med ud på scenen. Bjarne Langhoff Kom og nyd en aften med god musik og hyggeligt samvær med gode musikkolleger på Låsby Kro. DMF er vært ved en lille forfriskning. Der er ingen tilmelding du kommer bare! Tid: Mandag den 20. juni 2011 kl Sted: Låsby kro SENIORKLUBBENS UDFLUGT Seniorklubben afholder sin årlige udflugt: Mandag den 15. august 2011 Vi mødes på kontoret i Vestergade til stående morgenkaffe m.m. kl. 9:00 og bliver kl. 10:00 afhentet i bus og kører langs kysten i første omgang til Norsminde og derefter til Hou. I Hou finder vi et sted og slapper af med en øl eller vand, inden vi kører videre over Odder og Solbjerg til: Restaurant Stilling Sø. Her i disse hyggelige lokaler med en fantastisk udsigt over Stilling Sø nyder vi en dejlig frokost, med hvad dertil hører. Vi forventer hjemkørsel ved 16:30 tiden og ankomst Vestergade kl. 17:00. Tilmelding til kontoret Tlf.: senest mandag den 8. august 2011 På gensyn. basunen juni

14 CD UDGIVELSER NYT OMTALE UDGIVELSER Thomas Lennert: Midtvejs Lotte Heise siger meget præcist på CD ens cover: Personligt holder jeg meget af hverdagen, og det er lige præcis den, jeg tænker på, når jeg læser Thomas tekster! De er rene, klare og giver et enkelt og rørende billede af en næsten almindelig mands hverdag! Thomas skriver, synger og spiller uden de store armbevægelser og det kan være befriende i en verden, hvor indpakningen ofte ikke står mål med indholdet!. Thomas Lennert s CD indeholder musik og tekster, der med en opløftende selvironi og munter eftertænksomhed beskriver livet, set fra et stå sted midtvejs i det. Medvirkende: Tim Lindby, Tine Mynster, Steen Galmstrup, Henning Kragh, Mette Maagaard, Johanna Steffens, Henriette W. Klausen, Lone Selmer, Vibeke Bonde Persson, Line Gøttsche Dyrholm, Camilla Lindberg, Winnie Doktor. Mere info: Trio Aurora: Fantaisie Trio Aurora er via Gateway Music udkommet med en ny Cd betitlet Fantaisie med værker af Heitor Villa- Lobos, Emil Hartmann og Charles Harford Lloyd. Tonerne, der har lagt titel til Cd en, er af den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos, som har skrevet Fantaisie Concertante for klaver, klarinet og fagot, et hovedværk for den besætning. De to andre trioer er henholdsvis dansk og engelsk romantik. I 2008 udgav Trio Aurora CD en Pathétique med værker af Glinka, Kreutzer og Hurlstone. En anmelder skrev:.trio Aurora spiller fint og indlevende, og med sine 25 års samspil på bagen er indbyrdes musikforståelse ikke noget, man som lytter skal sidde og bekymre sig om. Medvirkende: Vibeke Lundgren Nielsen, Søren Trolle Bagger, Svend Rump. Mere info: Marwan: Mennesker I 2007 udgav Marwan sit roste debutalbum P.E.R.K.E.R. Som titlen indikerer var der her tale om et råt album som omhandlede livet i underverdenen blandt indvandrere i Aarhus. Nu er han tilbage med album opfølgeren Mennesker, som udkom på Tabu Records i foråret På Mennesker er både lyd og tema taget i en helt anderledes retning, sammenlignet med debuten. Udtryksformen er stadig rap, men musikken søger konstant væk fra den traditionelle hiphop. Albummet er i overvældende grad analogt produceret. Og tekst universet har ligeledes flyttet fokus, og giver et mere alsidigt, alternativt og aktuelt snapshot af virkeligheden, som den ser ud lige nu fra Marwans perspektiv. Han har med dette album bevæget sig mere ud af ghetto klichéerne og bruger nu energien på emner der spreder sig fra bredere politisk orienterede begivenheder over indadvendte følelsesmæssige problemer og udfordringer, videre over refleksioner om nærvær og kærlighed til familien og blodsbånd til de nærmeste. Medvirkende: Anders Meinhardt, Line Felding, Rune Rask, Jonas Vestergaard, JO:EL, Mette Mana Arhøj, Mikkel Villingsø, TMT, Sarah West, Cæciliekoret, Chadi Alderbas, Liam O Connor. Mere info: Søren Frieboe: Sorrig & Glæde Inspireret af kendte melodier som Stille, hjerte sol går ned, Det er hvidt derude og Sorrig og glæde de vandre til hobe har Søren Frieboe improviseret sig frem til stemninger og klange, som tilsammen fortolker gamle sange på nye måder. Ideen kom, efter at han som 45-årig oplevede et hjertestop og var død i fem minutter. I kølvandet af denne skelsættende oplevelse fulgte en tid med refleksion. I denne proces kom han i kontakt med sange, der havde haft betydning for ham igennem hele sit liv og helt nye sange, som opstod undervejs. Sorrig & Glæde er en stemningsfuld ordløs sang til hjertet. Medvirkende: Søren Frieboe, Majbritte Ulrikkeholm, Emilie Deichmann. Mere info: Michelle Birkballe: Michelle Birkballe albummet indeholder 12 sange, som er et godt stykke fra, hvad Michelle Birkballe før har udgivet men stemmen er den samme. Engelsksproget blues/rock, både selvskrevet men også sange hentet udefra. Michelle har ikke bare vokset sig større musikalsk gennem årene, hun er også vokset bogstaveligt talt, idet hun samtidig med indspilningerne af dette album har været gravid med sit tredie barn. Måske det kan lade sig gøre med et job som alenemor på fuld tid samtidig med livet på landevejen det må tiden vise. Michelle selv tror på det, idet hun har sparet manden væk og i stedet bruger den sidste procents energi på musikken. Medvirkende: Jakob Baumgartner, Jakob Skytte, Josef Baumgartner, Eddi Jarl, Erik Jepsen, Dion Egtved. Mere info: Kwella: Embrace Guitaristen Christian Kwella er klar med sin sjette udgivelse i eget navn. Musikken bevæger sig i et melodisk og akustisk univers uden trommer, og musikerne søger det inderlige og nærværende udtryk. Musikken er arrangeret af Kwella og består overvejende af hans egne kompositioner, men der bydes også på jazzstandards og evergreens. Inspirationen kommer fra swing, sigøjnerjazz, surf og bossa nova. Til dagligt spiller Kwella i en lang række sammenhænge, bl.a. The Dixieland Gypsy Band, underviser på Det Jyske Musikkonservatorium og er for nylig blevet udnævnt til Danmarks første lektor i rytmisk guitar. Mere info: 14 basunen juni 2011

15 Poul Krebs: Magnolia Tales Poul Krebs har denne gang været i Austin, Texas for at indspille en amerikansk plade. Med den vanlige ruhed på stemmebåndet har Krebs denne gang kastet sig over det engelsksprogede, som blandt andet Politikens anmelder Kim Skotte mener, at sangskriveren næsten trives bedre med end det danske modersmål. En række musikanmeldere var ligeledes oppe med tommelfingeren. Fyens Stiftstidende, 4 stjerner: Krebs nye klæder klær ham! (...) Fyldt med drilske detaljer og skæve indspark der driver pladen fremad. Jyske Vestkysten, 4 stjerner:...endnu et gedigent Krebsprodukt. Pladen er udgivet via Gateway Music på Poul Krebs og Michael Falchs eget pladeselskab Krebsfalch. Medvirkende: Charlie Sexton, Dony Wynn, David Monsey, Anthony Farrell, Sally Allen. Mere info: Gary Snider: Taste of Snider 2 Taste of Snider 2 er en fortsættelse af CD en Taste of Snider (fra 2000), som var en opsamling af numre fra Gary Sniders repertoire igennem et årti. To eren er en blanding af musik fra samarbejdet med sønnen Robert Snider, Olav Poulsen og orkesteret Tøbrud samt et par gengangere fra tidligere udgivelser. Albummet med de i alt 15 skæringer er lavet i enhanced CD formatet hvilket betyder, at skiven ikke bare fungerer på almindelig vis, men også har en CD-rom del som kan anvendes i computeren. Medvirkende: Gary Snider, Robert Snider, Olav Poulsen, Christian Alvad, Steen Raahauge, Jens Jefsen, Tom Lindby. Mere info: Jane Winther: Now Now er det tiende pladeudspil fra Jane Winther. Den er indspillet i Austin, Texas og det amerikanske samarbejde er et tiltag der kan både ses og høres i de lyriske kompositioner der i en genre sammensætning af meditationsmusik og folk - svinger fra støvet Americana til en slags Himalayan mountainsoul, med et stærkt skandinavisk islæt. Jane Winther er med sin krystalklare stemme og eksistentielle tekster inspireret af de store mestre igennem tiden, og hun formår at videregive budskabet om kærlighed og det at være et sjæleligt væsen på denne jord. Now er en hyldest til livet, dybden og letheden samt den fred, der består i at være tilstede i livet lige her og lige nu. Mere info: JB Wonderland: Tomorrow Funky sofamusik for voksne. Et album med en imødekommende blanding af funky pop, med et fundament af jazzede blæsere og en samling selvironiske tekster. Den musikalske inspiration sender tankerne af sted ad støvede amerikanske landeveje og til små røgfyldte spillesteder, hvor Steely Dan og Chicago var hovednavne tilbage i 1970 erne. Hovedkræfterne bag JB Wonderland er sanger Brian Uller og guitarist Jacob Mogensen, der bag sig har et hold garvede musikere, der blandt andet har spillet med Sko/Torp, Poul Krebs, Bruce Guthro, One Two, Mek Pek og mange flere. Medvirkende: Brian Uller, Jacob Mogensen, Allan Nagel, Peter Dencker, Jimmi Bech, Niels Nørgård, Jan Sørensen. Mere info: Sangskriver se her: Hvis du gerne vil have et bud på en produktion af din sang, kan du kontakte Musiklinien på Århus Produktionsskole, hvor eleverne lærer at producere musik. Hør eksempler på: og kontakt for yderligere info. basunen juni

16 SIDEN SIDST CD UDGIVELSER NYHEDER OMTALER ANMELDELSER BØGER Platin til Bamses sidste CD Bamses sidste CD Tæt på fra 2010 storsælger fortsat efter den populære sangers død nytårsnat. Siden den blev relanceret i februar 2011, har udgivelsen ligget på albumhitlistens Top 5. Pladen har nu rundet solgte eksemplarer, hvilket udløser en platin plade. CD en var ledsaget af en DVD optaget i teatersalen på kulturhuset Hotellet i Rønde, hvor Bamse introducerer alle albummets sange. Optagelsen blev Bamses sidste officielle optræden foran kamera. Morgenfriskt publikum Aarhus Symfoniorkester ved Palle Kjeldgaard præsenterede primo april programmet for den kommende sæson. Efterfølgende kunne Musikhuset i Aarhus helt fra klokken syv om morgenen, på dagen hvor billetsalget åbnede, registrere kødannelse af orkestrets trofaste publikum, der ville sikre sig deres favoritpladser i symfonisk sal. Medarbejdere fra symfonien trakterede med kaffe til de mange morgenfriske publikummer, der var mødt op for personligt at erhverve sig partoutbillet. For første gang efter at Musikhuset har skiftet til Billetlugen.dk,kan billetterne til symfonisk sal også erhverves på nettet. Shopping og kultur Aarhus City Forenings store arrangement, Verdensbilleder, fik i år vokseværk og udvidede fra én til tre dage. Med tidligere spillestedsbooker på Train, Helle Rysholt, ved roret, blev byens butikker og offentlige rum sat i spil under temaet Caribien dansk Vestindien. Tiltaget, der kulminerede med at der var midnatsåbent den 1. juni, satte dermed ind med ambitionerne om i endnu højere grad at involvere kulturlivet. En styrkelse af samarbejdet imellem kulturlivet, butikkerne og shopping livet i byen, som Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening, udtalte forud for arrangementet. Gymnasie SPOT 2011 Igen i år dannede Nørgaards Højskole i Bjerringbro den 7. maj rammen om musikkonkurrencen Gymnasie SPOT. Det var tredje gang, arrangementet afholdtes, som en del af skolens tilbud til eleverne om praktisk erfaring i arbejdet med events og arrangementer. 10 bands med tilknytning til gymnasier i Øst-, Midt- og Nordjylland blev udtaget til at spille og dyste om æren samt en masse fine præmier. Som sidste år stillede DMF Aarhus igen op som en del af dommerjuryen og sponsorerede desuden præmier til de tre vindende bands. Vinderne blev Quick Quick Obey fra Thisted gymnasium, som DMF sørger for får et betalt spillejob på V58 i Aarhus. Nummer to og tre blev Pockets Prophets fra Århus Katedralskole og Juizz fra Viborg Katedralskole. Tillykke til de dygtige unge bands som alle præmieres med en fotosession hos DMF ved fotograf Peter Svendsen samt en omgang karriere rådgivning af Mikael Højris. Se lidt stemningsbilleder fra arrangementet på vores hjemmeside. Aarhus Garden fordobler medlemstallet Siden nytår er antallet af medlemmer mere end fordoblet i Aarhus Garden, hvilket for Aarhus Garden er historisk. I januar var der kun 16 indmeldte gardere i Aarhus Garden, og det så mildest talt sort ud for fremtiden. Men noget har ændret sig, og siden nytår er der kommet 18 nye medlemmer til, og garden kan således tælle hele 34 medlemmer i dag. Halvdelen af de 18 nye medlemmer er allerede i uniform, hvilket skyldes, at de kan spille et instrument i forvejen, mens de sidste ni er i gang med at uddanne sig til at være gardist- aspirant, som det hedder i gardistkredse. Ifølge formand Mettstine Thuesen skyldes succesen, at flere har fået øjnene op for at spille musik og har oplevet det helt specielle sammenhold, der er i Aarhus Garden. Vi har aldrig tidligere oplevet en så hurtigt tilgang af nye medlemmer, og vi er rigtig glade for, at interessen for Aarhus Garden er steget så markant, udtaler hun. Jens Klüver Klüver stopper ny leder søges Jens Klüver stopper som leder af Klüvers Big Band i Både kunstnerisk og økonomisk er Klüvers Big Band et orkester i storform, som den til den tid 64-årige leder overdrager til nye kræfter. Den første tone blev truttet i Klüvers Big Band tilbage i Dengang grundlagde Jens Klüver orkesteret som et rent amatørorkester med unge, musikstuderende kammerater. 11 år senere blev orkesteret udnævnt til Danmarks første rytmiske basisensemble, og siden har Klüvers Big Band fået økonomisk støtte fra både Stat, Amt og Aarhus Kommune. Gennem hele orkesterets levetid har Jens Klüver svinget dirigentstokken, men til næste år er det slut. Hans sidste koncert i front for orkesteret bliver i Ridehuset under Aarhus Jazz Festival i juli Derfor søges en ny leder - ansøgningsfristen er den 1. juli Stillingsopslaget kan ses på Jøden får pris Aarhus rapperen Michael Mühlebach Christiansen, bedre kendt under kunstnernavnet Jøden, modtog i maj måned den lokale Café Under Masken kulturpris. Hvert år 16 basunen juni 2011

17 mødes tidligere prisvindere for at diskutere, hvilken århusianer der har gjort sig fortjent til den fire kilo tunge bronzemaske skabt af kunstner og caféejer Hans Krull selv. Af tidligere prisvindere kan blandt andet nævnes Thomas Helmig, Viggo Sommer, L.O.C. og cafeens egen barchef Paul O Brian, hvilket blot bekræfter, at det nepotistiske element vejer tungt i bedømmelsen, når årets prisvinder skal findes. Det gør dog også selve prisen mindre selvhøjtidelig og illustrerer, at det er en pris, der uddeles med et glimt i øjet. Jøden bedyrede på forhånd om overrækkelsen: Varm vind i ryggen og smil på læberne. Jo tak, jeg får overrakt Under Maskens Krulltur pris. Jeg er rigtig glad!. DMF er forsker i musik til døve Hvorledes kan musik hjælpe døve med et indopereret høreapparat, et såkaldt Cochlear Implant, til bedre hørelse og forståelse af musik og sprog. Dette har medlem af DMF Aarhus, Bjørn Petersen, i nogle længerevarende studier via musikalsk høretræning af både børn og voksne med svært eller totalt høretab fundet belæg for. Forskningsprojekterne har fundet sted i samarbejde mellem Vestdansk Center for Cochlear Implant, Det Jyske Musikkonservatorium og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, hvor Bjørn Petersen i foråret forsvarede sin ph.d. afhandling med titlen: Advances in Music and Speech Perception after Cochlear Implantation. Pæne tal for Musikhuset i 2010 regnskabet Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi ikke har sparet os ud af krisen, udtalte en tilfreds Marianne Bedsted, direktør i Musikhuset Aarhus til JP Aarhus. Vi har tværtimod øget antallet af forestillinger og dermed fået flere gæster i huset. Efter røde tal på bundlinjen igennem flere år viste regnskabet for 2010 et overskud på godt kr. Set i forhold til 2009 steg både besøgstallet og antallet af solgte billetter med mere end 20 pct. I 2010, og nye sponsorer har bidraget med mere end 1 million kr. ekstra. I 2009 solgte vi sammenlagt billetter. Det tal steg til i 2010, lyder det fra direktøren, der forklarede, at det samlede besøgstal er steget fra til SONGWRITERS SUMMIT 2011 Sangskriver workshop i Berlin Sangskrivere se her! Oplev en uge i Berlin med co-writes, show case og internationalt netværk. DMF København og DMF Aarhus inviterer endnu engang til SONGWRITERS SUMMIT. Sangskriver-workshoppen foregår i DMF s lejlighed i Berlin fra d. 31. oktober 6. november Oplev en intens uge i kulturmetropolen med co-write sessions og networking med nogle af byens bedste sangskrivere. Ugen byder også på show case på et af Berlins anerkendte spillesteder, og du vil få et godt indblik i byens sprudlende sangskrivermiljø. Ansøgning Du kan ansøge om deltagelse på SONGWRITERS SUMMIT, hvis du er medlem af DMF København eller DMF Aarhus. Det er et krav, at dine sange er skrevet på engelsk. Alle deltagere skal selv medbringe eget instrument til Berlin. Det koster kr ,- at deltage på SONGWRITERS SUMMIT. Deltagergebyret dækker workshop inkl. transport, forplejning og logi. Din ansøgning skal indeholde: Link til hjemmeside eller musikprofil Kort og lang pressetekst på engelsk Pressefoto i høj opløsning Kort begrundelse for ansøgning + beskrivelse af hidtidig sangskrivervirke (max en halv A4 side). Ansøgningen skal sendes til Lars Knudsen på senest torsdag d. 1. september kl. 12:00. Har du spørgsmål, er du velkommen til at maile på ovenstående eller ringe på McFerrin underviser i Aarhus Hvor mange har ikke knipset med på 2 og 4 til de glade toner fra Bobby McFerrin, der i slut 80 erne lancerede det totale fremstød imod surmuleri med sit verdensomspændende hit, Don t worry, be happy. Den nu 60-årige vokalekvilibrist er blevet udnævnt til adjungeret professor ved Det Jyske Musikkonservatorium og er dermed tilknyttet linjen rytmisk korledelse, der nu udbyder en helt ny international masteruddannelse til september. McFerrin har siden 80 erne slået sit navn fast med sin virtuose stemme, sin store bredde både tone- og genremæssigt, samt sin unikke evne til improvisation. Mon ikke det kan gøre, at mundvigene fremover kommer endnu længere op, på de konservatoriestuderende sangere i smilets by! Bibliotekerne udvider BibZoom.dk Til sommer udvider bibliotekernes digitale musikudlån BibZoom.dk kataloget med mere end tre millioner numre fra de nuværende cirka fire millioner til over 7,5 millioner. På den måde vil alle danske folkebiblioteker kunne tilbyde deres brugere et musikudlån, som kan måle sig med de kommercielle udbydere. Blandt de kommende i alt 7,5 millioner numre kan brugerne ubegrænset, gratis og ikke mindst lovligt foretage såkaldte downlån af musikken i en uge. Herefter kan lånet fornyes lige så mange gange brugerne ønsker. Alt man behøver, er et lånerkort til det lokale bibliotek. Det er attraktive aftaler med rettighedshaverne, som giver biblioteksbrugere ret til kvit og frit at benytte deres biblioteks tilbud om nemt og lovligt at låne digitalt. Et udlån sikrer rettighedshaverne betaling for deres værker. BibZoom.dk er Danmarks største digitale biblioteksservice, og udover downlån af musik tilbyder tjenesten også streaming af musik, podcasts, film og e-bøger på en række fremmedsprog. Sitet BibZoom. dk har pt. omkring besøg om måneden. basunen juni

18 Ahlgren i AabyRoad Af Lars Knudsen - Foto: På den stille Åbyvej i forstads Aarhus, er der intet fodgængerfelt, man - som fire musikere gjorde i London i kan krydse i gåsegang for at komme over og ind i det hyggelige lydstudie AabyRoad. Studiet ligger tilbagetrukket omme i haven bag en gammel murmestervilla, og bag pulten slipper Dennis Ahlgren knapperne for en stund og fortæller lidt om sit arbejde som musiker og producer. Musik var der ikke meget af i hippiekollektivet på Bethesdavej i Aarhus Nord, hvor Dennis Ahlgren kom til verden i Hans forældre og de andre beboere var udprægede akademikere. Det var en husholdning med kommunistisk bibliotek, fælles økonomi og børn på kryds og tværs. Flere studerede nordisk på Aarhus Universitet, var her blandt andet med til at besætte rektors kontor i 70 erne, - det hele fuldstændigt som man ser det på DR2. Dennis husker mest sin barndom og opvækst i 80 erne fra det sociale boligbyggeri i Vejlby Vest, hvor forældrene sidenhen hver for sig flyttede til. I musikklubben Kucheza, der i 1987 blev startet af forældre og musikere fra Århus Friskole, fandt han hurtigt et godt kammeratskab i musikken og de frie rammer. Her var det kapaciteter som Leif Falck, Peter Seebach og Erik Westberg, som lærte Dennis at spille musik. Kucheza er, som for mange andre århusianske musikere, stedet, hvor Dennis fik sin grundlæggende musikalske ballast og opdrag. Sidenhen har han selv været lærer og sidder i dag i bestyrelsen. Gym og kons I gymnasietiden i midten af 90 erne mødte Dennis blandt andre Tina Dickow, bassisten Kristian Kold og flere andre af de musikere, han i dag spiller med i sine primære band sammenhænge hos Tina Dickow og i Vincent Van Go Go. Dennis gik i 1997 til optagelsesprøve på konservatoriet, imens han samtidig læste til studentereksamen. Noder, det er ikke noget vi bruger på Kucheza. Så jeg valgte at søge ind med bas som hovedfag, af den simple årsag at det bare er nemmere at spille end guitar. For i forhold til noder så skal man jo kun spille én tone af gangen, siger han med et glimt i øjet. Efter den fire-årige musiklæreruddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium, tog han et diplom år med sammenspilsledelse. Huset på Åbyvej Vi var syv, der købte huset i De fleste af os spillede musik, og vi havde fundet et sted, hvor vi kunne bo og etablere et øvelokale og studie. Vi var i den grad med på gør-det-selv bølgen. Tiden og teknologien var ved at være der, så almindelige folk som os havde mulighed for at etablere studie til prof. brug selv. Tina lavede sit eget pladeselskab Finest Grammophone, året efter vi købte huset, der helt naturligt blev et sted, hvor mange musikere kom hele tiden. Stedet havde tilhørt en plakatmaler, der fra 50 erne til sin død, umiddelbart inden det blev omformet til musikerkollektiv, havde haft værksted og atelier i bygning i baghaven. Bygningen gik Dennis og Co. i krig med at restaurere og klargøre. Århus Friskoles gamle tag blev fragtet til Åbyhøjmatriklen og genbrugt. De indvendige vægge og gulve blev revet ned, der blev bygget vinduespartier og i det hele taget efter learning-by-doing princippet - gennem lydreguleret, så der i dag er lydtæt og rigtig god lyd. For 3 1/2 år siden flyttede Dennis sin private bopæl fra huset på Åbyvej, først et smut til København, og efterfølgende ind i musikbladet Gaffa s tidligere kontorer i Aarhus C, hvor han bor i dag. Mange kæpheste Konservatorieuddannet bassist, Tina Dickow guitarist og keyboardspiller i Vincent Van Go Go. Dennis er multiinstrumentalist og musikalsk altmuligmand. Han er både musiker, producer og interesserer sig samtidig for den musikformidling, der ligger i de forretningsmæssige perspektiver, for eksempel omkring Tina Dickow udgivelserne. Han har en åben facon og imødekommende holdning til musiker-livet. Et dynamisk og alsidig arbejdsliv i ude/hjemme vekselvirkning mellem megen tour virksomhed i indog udland og så studie projekterne hjemme i AabyRoad, passer ham særdeles godt. Tid bliver der også til at prioritere hjemmet i ø- gadekvarteret med kæresten og de to små poder på hhv. fire år og et halvt år. Studiet og producerrollen De løse rammer passer os bedst. Det er ikke et kommercielt studie i den forstand, at man kan leje sig ind. Det er kommercielt på den måde, at jeg har min arbejdsplads her, og at jeg tit bliver spurgt, om jeg vil producere og det vurderer jeg så fra gang til gang, om jeg kan se den for begge parter gode ide med. Det gode ved det er, at der ikke skyldes en øre væk i studiet. Så der er ikke behov for død og pine at tage en masse arbejde ind. 18 basunen juni 2011

19 Han er lidt af en samler og har gearet til indspilning i AabyRoad. Men lokalefaciliteterne rækker ikke altid til en hel indspilningsproces. Indkvartering er der ikke mulighed for. Ellers er hjertet i AabyRoad en håndbygget Neve pult fra 1972, der sammen med en masse gamle 60 er-70 er mikrofoner bruges til at optage med. Indspilninger og mix sættes op i Pro Tools. Dennis arbejder efter devisen at bruge de udvalgte gode ting, man har. Ikke noget med at låne kr. og købe en hel masse nyt. Hellere supplere med at holde omkostningerne nede og så eksempelvis kunne tage noget tid i Sabyas studie i Køge eller ud i Feedback i Viby, prioriterer han. På den måde er han lidt bidt af den del af den gammeldags producerrolle, hvor produceren havde teknikere til at røre på knapperne, og hvor en stor del af producerrollen var i projekteringsarbejdet. Men jeg gør alt, lige fra at rydde op, planlægge, optage, arrangere, mixe, det hele. En måde, hvorpå de bands der kommer, også kan holde budgettet nede, er ved selv at stå for at optage sammen med Dennis lærling, Allan Langberg, for eksempel imens Dennis selv er af sted på tour. Forkærligheden for vintage instrumenter fornægter sig ikke. Har man hang til træbeklædte synths, hi-end mics, old school pedaler ja, godt gammeldags retro gear, er det om at tage hagesmæk på til at styre mundvandet, inden man træder ind i Aaby- Road s indspilnings- og mixerrum. Jeg har lige optaget nogle trommer på den her. Der lyder et mekanisk klonk, da han starter en gammel tospors Revox spolebåndoptager, som han bruger når det hele bliver for digitalt. Et super svedigt tromme- beat, underlægning til en 1970 er krimi værdig, vælter autentisk ud af højtalerne. Med den her får tingene lige lidt farvelade, siger han og fortæller, at det er fra den nye Vincent Van Go Go plade, som de er næsten ved at være færdige med. Året 2010 giver et realistisk billede af, hvad Dennis kan nå i studiet. Han indspillede og producerede tre plader i foråret. Producerede en greatest med Tina Dickow og mixede herefter desuden to plader. Jeg holder rigtig meget af at lave gode plader med andre og investerer altid mig selv i dem. Det ender også tit med, at jeg lige spiller lidt klaver, trommer, bas, guitar eller noget andet på indspilningerne. At indspille i Aaby Road Dennis fortæller, at det plejer at være sådan, at bands og musikere, der har hørt og kan lide det arbejde, som han har lavet på pladerne med Tina Dickow, Vincent Van Go Go, Trine Lise Væring, Lise Dres, Stereolove, o.s.v., kontakter ham for eksempel på mail og hører, om der er tid, lyst, mulighed for at komme og indspille. Jeg laver både store projekter, men også gerne små projekter med tre numre, hvis det er. Ofte kommer der bands med en færdig tracket plade, hvor han så kun står for mixet. Han er meget åben og samtidig også ærlig omkring, hvis han kan se, at det vil være bedre for et band at hyre en anden producer eller gå i et andet studie. En produktion tager den tid, som den tager, mener han. Han måler ikke op i eksakt timeforbrug. Derfor ender det som regel også med, at jeg alt i alt nok har en horribel timeløn. Sådan er det, ingen dårlige plader må forlade studiet med Dennis navn på. Boreplatformsarbejde Vi var på tur med Tina her i hele oktober og november. Min lille datter blev født på dagen, hvor vi havde den næst sidste koncert på turen, i Scandinavian Congress Center i Aarhus. Min kæreste fødte om formiddagen, så jeg gav min afløser på turen, Anders Birk, besked, så han kunne nå at komme over med toget og afløse mig om aftenen. Men da det var overstået på fødegangen, og de alligevel sov derhjemme, så kunne jeg lige så godt tage ind til byen og tage over fra Anders, da han havde spillet første halvdel af koncerten. Omvendt føler Dennis sig meget priviligeret over så at kunne tage fri december, januar og februar, hvor familien blandt andet rejste udenlands sammen i en hel måned. Det er selvfølgelig hårdt for min familie, når jeg er væk. Men så kan man nogle andre ting. Boreplatformsarbejde. Sådan beskriver Dennis sit arbejde som turnerende musiker. For nu gælder det om at få den nye Vincent Van Go Go plade færdig med efterfølgende tur senere på året. Fra maj til september står den på koncerter i Europa og herhjemme med Tina Dickow. Fremadrettet kunne han godt drømme om at havde mere plads i studiet. Men så ville der også komme større udgifter. Det passer mig rigtig godt at købe tingene kontant. En holdning der ligger milevidt fra hippieparolerne om fælleseje, som hans forældre udlevede i hans barndomsår. De er nu med hensyn til det, kommet på andre tanker sidenhen smiler Dennis, der måske takket være hans forældres 70 er rummelighed og åbne livsstil kombineret med jysk jordbundenhed er blevet den talentfulde musikalske blæksprutte med evnen til at få tingene til at lykkes, som han på så mange måder er. basunen juni

20 GATEWAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2011 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen. Går du/i med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen. Kontakt Mette på tlf for en aftale. FINK REVISION & RÅDGIVNING Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Fink Revision Ny Munkegade Aarhus C tlf.: Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen 20 basunen juni 2011

INDHOLD. Go Go Berlin

INDHOLD. Go Go Berlin basunen marts 2013 1 2 basunen marts 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Go Go Berlin Foto: Casper Lind Christensen Check stregkoder i Basunen med

Læs mere

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben

INDHOLD. Nyt fra Aarhus bestyrelsen Musikerportræt Christian Windfeld Musk til liv og sjæl Symfomagica Siden sidst Temaaften og workshop Seniorklubben basunen juni 2013 1 2 basunen juni 2013 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Carsten Knudsen Foto: Henrik Bruun Jensen Check stregkoder i Basunen med din

Læs mere

2 basunen marts 2014-27. årgang

2 basunen marts 2014-27. årgang 27. årgang - basunen marts 2014 1 2 basunen marts 2014-27. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Keep Camping Foto: Michael B. Nielsen Check stregkoder

Læs mere

28. årgang - juni 2015 basunen

28. årgang - juni 2015 basunen 28. årgang - juni 2015 basunen 1 2 basunen juni 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Kim Sagild Foto: www.koncertfotoaarhus.dk Check stregkoder

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009 basunen marts 2009 1 2 basunen marts 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival www.basunen.dk INDHOLD DMF Århusfylder 125

Læs mere

28. årgang - marts 2015 basunen

28. årgang - marts 2015 basunen 28. årgang - marts 2015 basunen 1 2 basunen marts 2015-28. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Who Killed Bambi Pressefoto Check stregkoder i Basunen

Læs mere

DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk BASUNEN 4-2004 1 2 BASUNEN 4-2004 Forside Michelle Birkballe Foto: Martin Dam Kristensen UDGIVER Dansk Musiker Forbund, Aarhus afdeling Grønnegade 93, 2, 8000 Aarhus C TLF: Aarhus afd / AK : 86 18 45 99

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Tom Bilde. basunen juni 2009 basunen juni 2009 1 2 basunen juni 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Tom Bilde www.basunen.dk INDHOLD 25 års musikalske øjebliksbilleder Bamse Allstars

Læs mere

2 basunen december 2014-27. årgang

2 basunen december 2014-27. årgang 27. årgang - basunen december 2014 1 2 basunen december 2014-27. årgang Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Tuba: Beth Wiese Foto: Michael B. Nielsen Check

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. basunen marts 2005. Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk

INDHOLD. www.basunen.dk. basunen marts 2005. Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk basunen marts 2005 1 2 basunen marts 2005 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk 16 18 15 www.basunen.dk INDHOLD Melodien der blev væk Musikere støtter Asien Første

Læs mere

kapelmesteren Dansk Kapelmesterforening fylder 75 år d. 21. december

kapelmesteren Dansk Kapelmesterforening fylder 75 år d. 21. december Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening kapelmesteren Dansk Kapelmesterforening fylder 75 år d. 21. december Det fejres med et festligt jule-jubilæumsarrangement fredag d. 21. december kl. 17.00 i Grilleriet

Læs mere

koda.dk COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige Nr.

koda.dk COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige Nr. koda.dk Nr. 2 / Juni 2005 COOL NOK? Superproduceren Thomas Troelsen gider ikke andet end musik TEMA: KODA s kollektive båndmidler er livsvigtige for musikken Kursuskatalog for medlemmer efteråret 2005

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Kapelmesteren. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Generalforsamling 0g rundvisning i. på Rosenørns Alle

Kapelmesteren. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Generalforsamling 0g rundvisning i. på Rosenørns Alle Kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Generalforsamling 0g rundvisning i 41 marts 2009 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium på Rosenørns Alle Dansk Kapelmesterforening afholder sin årlige

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

JUBILÆUM TUNØ FESTIVAL. 30. juni - 1. 2. 3. juli 2011

JUBILÆUM TUNØ FESTIVAL. 30. juni - 1. 2. 3. juli 2011 JUBILÆUM ÅR TUNØ FESTIVAL 30. juni - 1. 2. 3. juli 2011 Vælg mellem: ÅBNINGSTIDER Torsdag 14-01.30 Fredag 12-01.30 Lørdag 12-01.30 Søndag 12-16.00 OBS: Pølsevognen åben til kl. 04.00 Dagens ret Frankfurter

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

kapelmesteren Foredrag og generalforsamling Torsdag d. 10. april i Christianshavns Færgekro, Strandgade 50, 1401 København K Foredrag kl. 16.

kapelmesteren Foredrag og generalforsamling Torsdag d. 10. april i Christianshavns Færgekro, Strandgade 50, 1401 København K Foredrag kl. 16. kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Foredrag og generalforsamling Torsdag d. 10. april i Christianshavns Færgekro, Strandgade 50, 1401 København K Foreningen inviterer til en spændende

Læs mere

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder

Landsgardeforeningen. November 2009 Nr. 4 Årgang 16. association of danish marching show bands. Sammenslutningen af danske bygarder Landsgardeforeningen Sammenslutningen af danske bygarder P r o t e k t o r Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg November 2009 Nr. 4 Årgang 16 association of danish marching show bands Indhold Landskontoret

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

er et erhverv skaber musik i. Den skabende musik er en primær kilde, ligesom og økonomi.

er et erhverv skaber musik i. Den skabende musik er en primær kilde, ligesom og økonomi. MAGASIN2015 Formandens ord Foto: Kim Vadskær At skabe musik Redaktion: Constance Hegner, Tina Holm og Lonnie Kjer, DPA. Design: Small Copenhagen. Forsideillustration: Mette Bystrup. 2014 har været et godt

Læs mere

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi Samlingshuset - Borgerforeningerne - Elmehøj Nummer 76

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

Kapelmesteren. Måneskinssonaten. Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening. sommer

Kapelmesteren. Måneskinssonaten. Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening. sommer Kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Måneskinssonaten 48 sommer 2011 Dansk KapelMESTERFORENING Dansk Kapelmesterforenings hjemmeside: www.kapelmesterforening.dk Dansk Kapelmesterforenings

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008

PersonaleBladet. Randers Kommune / September 2008 PersonaleBladet Randers Kommune / September 2008 Indhold Side 4 Eventyret ved Oust Mølle Side 6 Job med kommunegaranti Side 7 Sygefraværet falder kraftigt Side 8 Jens Otto Krag Side 10 Et døgn i Randers

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

A RT I S T EN. Publikum får ham 100 % hver gang! Stig Møller fejrer 30 års Skanderborg jubilæum. SE billeder fra DAFs sommerfest!

A RT I S T EN. Publikum får ham 100 % hver gang! Stig Møller fejrer 30 års Skanderborg jubilæum. SE billeder fra DAFs sommerfest! A RT I S T EN 3 Dansk Artist Forbund september 2012 www.artisten.dk fagblad for udøvende kunstnere Publikum får ham 100 % hver gang! Stig Møller fejrer 30 års Skanderborg jubilæum punkerdukker med facebookprofil

Læs mere