INDHOLD. Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife"

Transkript

1 basunen juni

2 2 basunen juni 2011

3 Vestergade 19, 2. sal 8000 Aarhus C Forside Dennis Ahlgren - AabyRoad Studio Foto: Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife INDHOLD AASO - Udvidet orkester 2017? Generalforsamling i Aarhus Symfonisk farvepragt Booze Brothers Skype samarbejde Temaaften Senior udflugt CD-udgivelser Siden Sidst Ahlgren i Aabyroad DMF arrangementer Gearkassen Herning afdeling fylder 100 år GymnasieSpot 11 Citronhuset - en perle i Spanien Upcoming Festival Steffen og Maiken har en plan Bas med meget mere Jazz på nye eventyr Citronhuset og Berlin Uenighed om besparelser Fotobog - Jan Persson Berlin og Citronhuset Talking Metal II UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling Vestergade 19, 2.sal 8000 Aarhus C REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) Bjarne Gren (grafisk produktion og web) Jes Halding (korrektur) TRYK CS Grafisk a/s DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden FORSIDE Dennis Ahlgren FOTO basunen juni

4 DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus Lars Kiehn Vestergade 19, Aarhus C Tlf: Fax: DMF-Randers Henning Pedersen Kragh Eskildsvej Randers SØ Tlf: DMF-Silkeborg Ole Kock Sørensen Asklevvej Them Tlf: Mobil: Fax: DMF-Djursland Bo Jacobsen Emmelev Kærvej Grenå Tlf: Fax: DMF-Herning Palle Persson Solvænget Herning DMF-Holstebro Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej Holstebro Tlf: Mobiltlf: DMF - Viborg Jeanette Hougesen Østervangsvej Tjele Tlf: Mobil: Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller . DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: Tirsdag - fredag: DMF-Regionskontor Vestergade 19, Aarhus C Tlf: Fax: Udvidet orkester? Af Lars Kiehn Udvidet symfoniorkester Her i begyndelsen af maj måned havde vi besøg i afdelingen af byens kulturrådmand Marc Perera Christensen og fuldmægtig Ole Jørgensen. Et meget hyggeligt og fint møde, hvor Lars Knudsen og jeg selv deltog. Dog startede vi med at vise de to gæster rundt i vores nye lokaler. På deres vej rundt snakkede de interesseret med de forskellige ansatte personaler, foruden de var nede og hilse på i vores møderum, hvor forbundets ungdomsudvalg UrU var samlet. Ellers var vores møde det, man kunne kalde et dialogmøde, hvor vi udvekslede synspunkter om forskellige kulturbegivenheder og institutioner i vores by. Vi fortalte dem lidt om, hvad vi tilbyder og hvilke projekter vi går og støtter i vores by. Mødet forgik i en hyggelig atmosfære, og snakken var meget fri. Nu vil jeg ikke referere fra vores møde. Dog kan jeg godt tillade mig at sige, at jeg fik et godt indtryk af Marc Perera. Jeg kan også godt tillade mig at fortælle, for det er meldt ud til den brede offentlighed, at han foreslår byrådet, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides, så det i 2017 når Aarhus forhåbentligt bliver kulturhovedstad - kan fremstå som et udvidet symfoniorkester med 96 musikere. Det er visionære planer, som jeg er helt sikker på, at han brænder for og mener alvorligt. Problemet er bare, at han ikke har påvist en finansieringsmodel på udvidelsen, og han sidder samtidig kun med et beskedent antal af byrådets stemmer. Men signalet er vigtigt. For som han sagde: Nu har man snakket snart i mange år om at udvide symfoniorkesteret, men der har endnu ikke været handling bag de mange fine hensigtserklæringer. Det vil han nu gøre, og samtidig håber han, at de andre partier vil hjælpe med at finde pengene til projektet. Hvis de altså mener noget med de mange fine ord. Afdelingen kan selvfølgelig kun støtte hans forehavende. Det vil vi gøre af hele vores hjerte. For et udvidet symfonisk orkester er kun en naturlig investering og tiltag i forhold til den proces, som dette fine orkester har været igennem de senere år. Orkesteret har et meget dygtigt makkerpar i dirigenten og musikchefen. Orkesteret har fantastiske øve- og spillefaciliteter i den nye, symfoniske sal. De har fået et nyt orgel, der har åbnet for et helt nyt repertoire, og orkesteret og musikerne har aldrig spillet bedre og høster til stadighed masser af roser. Derfor vil næste skridt helt naturligt være et udvidet orkester. Man skal heller ikke være bleg for, at en udvidelse meget vel kan være med til at brande byen fornemt, og så vil mange af pengene vende tilbage til kommunens kasse via skatter fra de nye musikere. Om dette lykkes for denne ene mand? Vi kan håbe. Vi kan støtte ham. Vi kan arbejde for det. Kulturrådmand Marc Perera Christensen Ny adresse eller Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig. 4 basunen juni 2011

5 GENERALFORSAMLING I AARHUS Slentre ned ad VESTERGADE... Til generalforsamling i DMF Aarhus Af Thorkild Dalsgaard DMF Aarhus afdeling afholdt sin årlige generalforsamling på spillestedet Vestergade 58 mandag den 28. marts. De knap 30 fremmødte medlemmer havde en hyggelig aften med musikalsk underholdning af Jørgen Mogensen både før og efter generalforsamlingen. Aftenen gav mulighed for at diskutere og kommentere bestyrelsens arbejde det forløbne år samt at drøfte aktuelle emner og problemstillinger. Og så var der naturligvis også valg! Velkomst tilbageblik. Efter Lars Kiehns velkomst til afdelingens æresmedlem Hans Magnussen, HB-medlemmerne Chris Kromann og Bo Jacobsen, og til MUSIKERENs redaktør Henrik Strube, rejste forsamlingen sig og ærede i stilhed mindet om de medlemmer, som siden generalforsamlingen 2010 var afgået ved døden. Mange havde været markante personligheder i musiklivet og ydet en indsats i foreningen: Æresmedlem Karl Krauel, Flemming Bamse Jørgensen, Lis Mørkeberg, Kim Sørensen og Freddy Dalby. Beretning Som alle Basunenlæsere naturligvis ved, var bestyrelsens beretning om afdelingens arbejde i det forløbne år trykt i sidste nummer af BASUNEN. Denne beretning supplerede Lars Kiehn med at fortælle om aktuelle sager og problemstillinger: Han kritiserede de kommunale kulturpolitiske dispositioner, særligt hvad angår det nye spillested Atlas. Det er slet ikke blevet det omdrejningspunkt for jazzmiljøet i Aarhus, som mange havde håbet og ventet en skidt udvikling, sagde han. Også for selskabsmusikerne er der dårlige tider. Lars foreslog, at man genoplivede selskabsmusikerklubben for i fællesskab at planlægge initiativer for selskabsmusikere. Klubben og medlemmerne kunne også bruge det fællesskab til at få afløb for nogen af de frustrationer, som krisen klart har afstedkommet. Afdelingen vil bakke op og gå langt for at få sådanne initiativer etableret igen. Flytningen fra Grønnegade til Vestergade med efterfølgende indretning af lokalerne, har været en meget arbejdskrævende opgave for afdelingens ansatte samtidig med, at alle andre daglige gøremål skulle passes. På Aarhus Musikskole havde der netop været afholdt lærermøde om de kommunale besparelser. Lærerne var meget utilfredse med ikke at være inddraget i beslutningsprocessen. Fra DMF deltog Kjartan Møller og Lars Kiehn, fra DmpF Ole Helby. DMF og DmpF støtter sagen og de ansatte i konflikten. Mødet havde ligeså afsløret et dårligt arbejdsmiljø, mente Lars Kiehn. Forhandlingerne om ændringer af forbundets vedtægter var landet med en løsning, som alle kunne gå ind for meget tilfredsstillende. Debat Beretningen gav anledning til en noget debat. Jens Klüver gjorde rede for sin opfattelse til forholdene og mulighederne på Atlas - forhandlingens og dialogens vej. Bo Jacobsen roste Aarhus afdelingen for en konstruktiv indsats i forbindelse med forhandlingerne om ændringer af forbundsvedtægterne. Axel Boel bad forsamlingen rejse sig og sige i kor: Ingen fest uden levende musik! Dermed var bolden givet op til en diskussion om selskabsmusikernes aktuelle situation hvad kan der gøres? Der blev efterlyst initiativer i retning af en bedre branding af selskabsmusikken hvad med radio og TV? Det ville være ønskeligt, om musik havde en lige så fremtrædende position i TV som (de evindelige) mad- og kokkeprogrammer. Ivar Sørensen rejste det spørgsmål, om musikken nu også virkelig var så levende hvad med den omfattende digitalisering fokus på grej i stedet for indhold? Christian Dietrichsen fortalte, at han netop havde deltaget i et strategimøde i Danmarks Radio, hvor man netop havde drøftet at opprioritere levende musik i fremtiden. Regnskab Regnskabsåret 2010 sluttede desværre med et underskud, som dels skyldtes flytteudgifter, dels udgifter til mange musikarrangementer og medlemsaktiviteter, hvis budgetmæssige konsekvenser havde været vanskelige at forudse. Eksempelvis havde afdelingen ikke budgetteret en flytning. Budget 2011 kontingentstigning Thorkild Dalsgaard fremlagde budgettet for Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på fem kroner pr. måned pr. medlem. Bestyrelsen ønskede at oprette pensionsordning for afdelingens ansatte. Kontingentstigningen blev vedtaget. Valg Og så var der valg genvalg over hele linjen: Thorkild Dalsgaard blev genvalgt som kasserer. Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Thomas Lassen blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Dietrichsen blev genvalgt som bestyrelses-suppleant og Jens Klüver blev genvalgt som kritisk revisor. Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. Som det sig hør og bør, afsluttede Lars Kiehn generalforsamlingen med at udbringe et trefoldigt leve for Dansk Musiker Forbund. Sluttelig overtog Jørgen Mogensen scenen med god, slagkraftig musikalsk underholdning, mens medlemmerne tog for sig af den til lejligheden indkøbte buffet. basunen juni

6 Symfonisk farvepragt Af Thorkild Dalsgaard Musikchef Palle Kjeldgaard præsenterede Aarhus Symfoniorkesters program for sæsonen på et pressemøde i Musikhuset 5. april. Afsked med chefdirigenten. Sæson er Giancarla Andrettas sidste som chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester. De egentlige afskedskoncerter finder sted den 10. og 11.maj 2012 med opførelserne af Gustav Mahlers symfoni nr. 2 Opstandelsessymfonien. Symfonien kræver en større orkesterbesætning end Aarhus Symfoniorkester råder over, og lige som ved opførelsen af Mahlers 3. symfoni i indeværende sæson hentes forstærkning fra Randers Kammerorkester. Af de i alt otte koncerter som Andretta dirigerer i sæsonen, vil jeg især fremhæve koncerterne den 24. og 25. november med et rent italiensk program, bl. a. med Ottorinos Symfoniske digte Roms Pinjer og Romerske Fester. Orkesteret udvides her med musikere fra Prinsens Livregiments Musikkorps. Også det nye Klaisorgel indgår i orkesterbesætningen. Gæstedirigenter. Forrest i rækken af gæstedirigenter står den tidligere chefdirigent James Loughran, som fejrer sin 80 års fødselsdag i Aarhus Palle Kjeldgaard Aarhus Symfoniorkesters sæsonkatalog er illustreret bl.a. med billeder fra en skov i gyldne efterårsfarver, hvor kjoleklædte musikere musicerer i meget utraditionelle og uhøjtidelige opstillinger. Flot og farverigt! Hvert koncertprogram i sæsonkataloget er sammensat efter nøje overvejelser med hensyn til valg af komponister, dirigent og solist og fremstår næsten som en komposition i sig selv. Derfor var det svært for musikchef Palle Kjeldgaard at fremhæve nogle koncerter frem for andre ved præsentationen af sæsonprogrammet den 5. april, og følgeligt valgte han at gennemgå baggrunden for og planlægningen af hver enkelt koncert. Det tillader pladsen her desværre ikke, men her er et par smagsprøver: James Loughran med en koncert den 1. juni På programmet står symfonier af Beethoven og Brahms, Loughrans kernerepertoire. Også Det Kgl Kapels afgående chefdirigent, Michael Schønwandt, gæster Aarhus med Tysk Romantik 8. september. Odense Symfoniorkesters chefdirigent, Aleksander Vedernikov, kommer til Aarhus for anden gang med Russiske Mesterværker (12. og 13. april). En perlerække af yngre dirigenttalenter dirigerer sæsonens øvrige koncerter, bl.a. den estiske dirigent Kristjan Järvi, som beskrives som på vej op i dirigenternes superliga. Måske skal Aarhus Symfoniorkesters kommende chefdirigent findes blandt disse talenter? Solister også fra egne rækker! Blandt de mange fine solister finder vi absolutte verdensstjerner som f.eks. violinisten Sarah Chang (Festuge Classic 27. og 28. august) og sopranen Barbara Bonney (6. oktober). Men desuden optræder også orkesterets egne musikere som solister. Det drejer sig om Brian Friisholm, som den 8. marts 2012 er solist i Korngolds sjældent hørte cellokoncert, solobratschist Emile Cantor (Berlioz Harold in Italy 3. Sarah Chang november 2011), og den nyansatte solojanitshar Anders Lynghøj (23. februar 2012). Ved ikke mindre end otte nytårskoncerter er den dårende, dejlige, danske sopran Susanne Elmark vokalsolist. Disse koncerter dirigeres af Randers Kammerorkesters skotske chefdirigent, David Riddell. Brian Friisholm 6 basunen juni 2011

7 Familiekoncerter. Aarhus Symfoniorkester gør en stor indsats for at formidle den klassiske musik for et bredere publikum (Palle Kjeldgaard: vi spiller for folk i alle aldre, fra 4 til 104 år!). I den kommende sæson er entertaineren Sigurd Barrett udnævnt til børneambassadør både ved julekoncerterne i december og ved familiekoncerterne, de såkaldte brunchkoncerter, i marts Sigurd Barrett - børneambassadør i kommende sæson Medspillere og samarbejdspartnere. Omfanget af samarbejdspartnere og af det brede samarbejde lokalt og regionalt synes at være rekordstort i den kommende sæson. Samarbejdet med Aarhus David Riddell Susanne Elmark Musikhus og med den jyske Opera (som operaorkester) giver naturligvis sig selv. Men desuden samarbejdes med Det jyske Musikkonservatorium, Randers Kammerorkester, Prinsens Livregiments Musikkorps, Den jyske Operas Kor, Den danske Strygerkonkurrence, Vokalensemblet Gaia samt en lang række århusianske kor: Cantilena, Aarhus Kammerkor, Aarhus Studiekor, Cæciliekoret, konservatoriets pigekor, børnekor fra aarhusianske skoler, dansere fra balletakademiet. Ved to syng-med koncerter får alle korsangere mulighed for at medvirke: Opførelsen af Händels Messias 17. december og Mozarts Requiem 10. marts (i Kor72 regi). Var der nogen der sagde, at Aarhus Symfoniorkester kun var elitært? Orkesterudvidelse ASOs venner på spil. Blandt samarbejdspartnerne bør også nævnes støtteforeningen Aarhus Symfoniorkesters Venner, som bl.a. arbejder utrætteligt for en udvidelse af orkesteret. Ja, foreningen er ikke bleg for at gå spidsen, også praktisk/økonomisk. Til to af de koncerter der kræver stor orkesterbesætning, har foreningen doneret penge til at udvide orkesteret med 5 strygerasstistenter. (Opførelsen af Mahlers 2. symfoni og af Sjostakovitch 5. symfoni Følger Aarhus Byråd op drøm eller virkelighed? Ifølge JP Aarhus fra den 17. maj mener kulturrådmand Marc Perera Christensen, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides til fuld besætning frem mod Vi har styrket den rytmiske musik med spillestedet Atlas, nu skal vi have den klassiske musik med. Der er meget musik, som det nuværende orkester ikke har størrelsen til at spille, og det vil jeg gerne lave om på, udtaler rådmanden. Han drømmer om at høre et fuldt udbygget orkester med 96 medlemmer spille i Symfonisk sal...dog foreligger der p.t. ikke noget konkret om, hvordan udvidelsen skal finansieres... Læs mere om Aarhus Symfoniorkesters sæson på hjemmesiden Emile Cantor basunen juni

8 BOOZE BROTHERS - 20 år on a mission from the Blues Brothers Af: Morten Skott, guitarist i Booze Brothers. 17. februar 1990 da det nystartede Booze Brothers afholdt sin første koncert, havde blues-, rock- og soulmusikken for længst bevist sin holdbarhed, og John Landis-filmen om The Blues Brothers var stille og roligt vokset fra lunkne anmeldelser til kultstatus. Koncerten blev holdt i et af de lidt svært tilgængelige og ikke særligt store øvelokaler i de gamle kølehuse i Jægergårdsgade, og koncerten var en fest for venner og bekendte af orkestret. På det tidspunkt havde vi øvet i en kort periode, foretaget de første justeringer af besætningen - og kunne lige akkurat spille et sæt på 50 minutter Det spillede vi så til gengæld to gange og gav et par sange igen-igen som ekstranumre. Booze Brothers var et sammenrend af folk, der havde trukket en snip på et opslag i en musikforretning, et supermarked eller på en café. Initiativtageren var bassisten Ejner Dam, der mente, at musikken fra Blues Brothers filmen og de album, der kom både før og efter denne, trængte til en live-platform i Århus. På det tidspunkt var der i byen en meget aktiv blues-scene, men der viste sig at være fin plads til Blues Brothers stilen, som jo dækker over et meget varieret repertoire. Helt fra Cab Calloway s Minnie the Moocher (1931), Robert Johnson s Sweet Home Chicago (1936) over Jailhouse Rock (1957), Solomon Burke s Everybody Needs Somebody fra 1964 og Sam and Dave s Soul Man (1967) til mere soul-diskede sager som Robert Taylors Who s Makin Love (1968). Fællesnævneren for de numre, som John Belushi og Dan Aykroyd havde fundet frem, var kvalitet og underholdningsværdi. På det tidspunkt var der i byen en meget aktiv blues-scene, men der viste sig at være fin plads til Blues Brothers stilen, som jo dækker over et meget varieret repertoire. Fællesnævneren for numrene, som John Belushi og Dan Aykroyd havde fundet frem, var kvalitet og underholdningsværdi. Blues Brothers havde altså foretaget udvælgelsen af numre, så det var bare med at komme i gang med vores kopier af kopierne. Udstyrsstykke. Når man vælger at kopiere Blues Brothers, så er Porkpie-hats, Ray-Bans og narrow black ties helt essentielt. Da vi var af den overbevisning, at hvis to musikere med hatte og briller var fedt, så ville otte (senere 10) med hatte og briller være garanti for succes. På nogle af de første job på Musikcaféen mente vi, at stedet ikke skulle stå tilbage for den berømte Bob s Country Bunker i Blues Brothers filmen. Så scenen blev indhegnet i hønsetråd og garneret med store halmballer! Det var udstyr, vi hurtigt gik væk fra, da publikum naturligvis også gjorde som i filmen: De kastede medlevende og ivrigt både tomme og fyldte glas mod scenen. At et tæt halmstøv bredte sig ind i de inderste dele af alt elektronisk udstyr var også medvirkende årsag til skrotning af denne ellers flotte sceneopbygning. Guest Stars Helt fra begyndelsen var det en oplagt mulighed at supplere orkestret med gæstesolister ved specielle lejligheder. Numre som Think og Respect tiggede og bad om at blive udført af sangerinder med Aretha Franklin i ørerne, men også mandlige vokalister har været guest stars. På listen er mange prominente musikere, bl.a. Karen Busck, Zindy Laursen, Veronica Mortensen, Katrine Madsen, Margrethe Grarup og James Loveless. Ved tv2 s allersidste udgave af Elevatoeren i 1998 var Booze Brothers inviteret ind som husorkester. Vi spillede Everybody for derefter at akkompagnere Marie Carmen Koppel og Allan Mortensen i en øm At The Darkend Of The Street. Julefrokost ja tak! I den periode spillede vi en del job på Sjælland. Blandt andet var direktørerne for et stort københavnsk reklamebureau faldet for bandets stil, hvilket medførte en opringning, om hvorvidt vi havde lyst til at spille til deres julefrokost i Barcelona. Jeg svarede, at det ville vi naturligvis gerne. Da han et par uger efter ringede tilbage og fortalte, at det var umuligt at opdrive et fornuftigt slot i Barcelona til julefrokost, men i stedet regnede med, at det blev i Lissabon på et skib på floden, begyndte jeg at tvivle på arrangementet, som nok mest bestod af varm reklame-luft. Og luften var helt ved at forlade ballonen, da han ringede igen efter en research-tur til Lissabon og proklamerede, at turen skulle gå til Rom i stedet maden var alt for dår- 8 basunen juni 2011

9 lig i Lissabon. Da der kun var halvanden måned til datoen for julefrokosten, følte jeg et vist behov for at få afklaret, om det blev til noget seriøst eller kun snak. Jeg skulle alligevel til København og valgte at køre forbi direktøren for at få en klar melding. Minsandten, de havde fundet et slot i Rom med en passende servering, og vi skulle af sted fra fredag til søndag, spille lørdag aften. De to følgende år blev fulgt op af tilsvarende skitur til Verbier i Schweiz og til Barcelona. Senere har vi været en tur til Mallorca, og nedgangs tiderne var så småt på vej. Ikke mindst koncerten i Verbier står som noget helt specielt. Det er ikke uden grund, at man sjældent ser sorte jakkesæt, hatte og slips på pisterne. Flere fra bandet havde ikke helt forstået konceptet i skiløb, hvilket medførte, at vi gik på scenen iført bandager, krykker og gips. 3-4 stykker i bandet havde pådraget sig større eller mindre skader, men ved vores entré var vi alle blevet plastret til. Eskild Dohn, der spillede trompet på det tidspunkt, måtte spille begge sættene liggende på en solvogn med det skadede knæ højt hævet. Spektakulært og det gav kun mere liv til myten om et band, der spiller uanset hvad: I sne og slud skal bluesen ud! Booze Brothers et navn der forpligter. At sprut kan hænde at være en del af et job er ingen hemmelighed, men når sandheden skal frem, har det oftest været efter koncerterne, at flaskerne kom på bordet. Navnet blev vi kun enige om, fordi det gav associationer til Blues Brothers. Ved en enkelt lejlighed levede vores trommeslager dog helt op til navnet. Vi havde fået et fedt job i Esbjerg, hvor vi skulle medvirke ved en open-air Rock Legends koncert. Vi var kommet i rigtig godt selskab, for de øvrige på plakaten var Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Jeff Healey og et lokalt Esbjerg-orkester. Vi havde lokket en journalist fra Stiften med på turen, og han ville være med i bandbussen helt fra om morgenen på Vesterbro Torv. Toptjekket! Alle var mødt rettidigt op på nær vores trommeslager. Efter flere opringninger fik vi forbindelse med konen, der proklamerede, at hun ikke kunne få liv i ham, og der gik det meste af en time, før en taxa hældte en søvndrukken, tømmermandslugtende og lidt flov trommeslager ud på torvet, hvorefter han dybt sovende indtog fosterstilling i bussen. Det var noget en journalist kunne forstå. Det var en sjov dag, hvor flere af de aldrende kunstnere viste, at de overhovedet ikke var gået ned med flaget endnu. Kun Chuck Berry havde svært ved at huske sine egne 12-taktere. Til gengæld havde han ikke glemt at opføre sig som en stjerne: Det lykkedes ham at fravriste arrangørerne 2000 dollars ekstra for kontraktbrud. Han ville ikke hentes i limousine som de andre, men gerne køre selv, og formuleringen i kontrakten var tilpas upræcis: Noget med køretøj af passende kvalitet. Og det var den spritnye, kongeblå Mercedes med alt i udstyr altså ikke (det var den største, der kunne lejes uden chauffør i Danmark), så han ville ikke køre en meter fra lufthavnen, før han var sikret sine ekstra 2000,-. Lidt trist. Bluesstars og andre forfriskende indslag. På et tidspunkt syntes vi, at Stjerne for en aften og Popstars trængte til en parallel i vores regi. Så to gange afholdte vi på Train Bluesstars konkurrencer, hvor sangere kunne stille op med deres egne fortolkninger af en sang fra vores repertoire. Det blev store succeser med masser af energiske deltagere. Vi holdt indledende runder på Café Smagløs, og der var flere indslag, der mindede påfaldende om de værste fra X-factor, men her foregik det gudskelov ikke i overværelse af en million seere, men kun et måbende orkester Til gengæld var der også rigtig gode sangere med, og præmien var nu heller ikke så ringe. En rejse for to til Chicago - sweet home. Første gang vandt Hans Ejner Jensen tæt fulgt af Maria Lucia på andenpladsen, og den anden konkurrence blev vundet af den forrygende Margrethe Grarup, der siden har været gæst i Booze Brothers ved flere koncerter. Booze Brothers har også markeret sig med diverse rekordforsøg i flest spillede job, såsom en turné fra bestående af 8 spillejobs, hvor vi nok havde travlt, men de to hold af baggearsfolk havde urimeligt travlt, så alt var klart, når vi væltede ud af limousinen til endnu et sæt på 25 minutter. Endelig var bandet langt forud for sin tid, da det ved årtusindskiftet udgav en kalender, der adskilte sig fra alle de andre ved at have 13 måneder, den sidste var Rocktober. Her efter 20 år, kunne nogen måske tro, at vi var ved at være trætte af musikken. Men nej, nej! Vi er sikre på, at der ligger mange gode job forude. Ikke mindst når vi spiller op hjemmebanen i Århus, er der et stort og trofast publikum, og der kommer stadig nye til. I de senere år også unge der aldrig har hørt om originaludgaverne af numrene og tror, at det er vores egne numre. Man kunne godt have lyst til at lade dem blive i troen. Da vi begyndte, regnede vi med, at konceptet kunne bære til nogle hyggelige spillejob et til to år, så havde både vi og publikum fået nok, men I skal nok regne med, at vi bliver ved en rum tid endnu, for vi elsker jubilæer. Medlemmer af Booze Brothers 2011 Rune Herholdt sang, Søren Graversen keyboards, Mikkel Fisker bas, Jesper Berg trommer og Morten Skott guitar. Peter Rasted og Jan Morre trompet, Michael Nielsen tenorsax, Nikolaj Schneider barytonsax og Henrik Nüchel trombone. basunen juni

10 De Tre Rum - Samarbejde via Skype Af Lars Knudsen Vi skal ikke så mange år tilbage, før tanken om, at man kunne se hinanden, imens man telefonerede, kun var noget man så i Agent 007 og deslige film. I dag er den form for kommunikation over internettet for mange lige så naturligt, som at klø sig i nakken. For musikerne, Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen, er programmet Skype en integreret del af deres arbejde. I 2003 stiftede danske Janus Friis sammen med svenskeren Niclas Zennström firmaet Skype. De udviklede en brugervenlig software, der var nem for almindelige computerbrugere at hente ned fra internettet og installere kvit og frit, så man kunne tale sammen online. Her otte år senere, hvor Microsoft netop har opkøbt Skype til den nette pris af 44 milliarder kroner, er der nu 170 millioner brugere af Skype på verdensplan, som med de hurtige netforbindelser, der findes i dag, bruger denne kommunikationsplatform til at få gratis telefon- og videoforbindelse med familie, venner, klienter og kolleger i hele verden. Lisbeth Rysgaard på Skype Langdistance samarbejde I foråret 2011 udgav Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen under navnet Stereolove pladen Satellite Songs. Pladen blev til over Skype, der muliggjorde, at Lisbeth, der bor i København og Jan i Aarhus, kunne sidde i hver sin ende af landet og arbejde sammen om at skrive og arrangere sangene via den direkte billedforbindelse. Vi har ringet Lisbeth Rysgaard op over Skype for at høre om, hvordan man finder sin egen margurit-rute med et projekt for at få det ud til de interesserede brugere. Processen blev en del af produktet For Jan og jeg startede det bare med, at vi gerne ville lave en duetplade sammen. At det så er endt med at blive dette Skype projekt, er noget, der er opstået hen ad vejen. Undervejs i co-writing processen udviklede de via Skype nemlig en ny virkningsfuld metode til at optimere arbejdsform og procesarbejde, som de kalder De tre rum. Allerede inden Satellite pladen var udkommet, havde de en klar ide om mulighederne i at lave kontor- og virksomhedskoncerter med musikken fra albummet og samtidig et fagligt input omkring kreative arbejdsprocesser med udgangspunkt i De tre rum. Rum med kreativ udsigt Metoden drejer sig om at fastsætte nogle rammer for et møde: Hvor lang tid varer det, og hvad skal man konkret have ud af det. Eksempelvis har man to timer. Og målet er at skrive en sang over Skype. Begge har på forhånd forberedt lidt, som man til en start spiller for hinanden. Derefter bliver opgaverne uddelegeret. Den ene skal måske arbejde lidt med akkorder til et omkvæd, den anden et tekstoplæg. Begge logger af og går i ene- rum i 15 min. Herefter logges igen på, og man spiller det, man har lavet for hinanden - om det er halvt eller helt færdigt, man får altid noget ud af det, da der er sket en bevægelse i tingene. Nye tanker opstår så i fællesskab, og man kan derefter logge af igen og tage et skridt til. At logge af og på hele tiden gør, at der skabes et fælles ru, samt et rum, hvor man kan være selv, og få ro til at arbejde helt fokuseret og alene. Når to mennesker mødes, er det sjældent, at man har samme arbejds og produktionshastighed. Vores metode sikrer, at begge er med i processen. I al sin stringente enkelthed drejer det sig i følge Lisbeth om ro til fokus, klarhed om, hvad der skal gøres og en deadline. På den måde er det meget sjældent, at hun og Jan ikke har fået skrevet en hel sang på to timer. Enkelt og effektivt. Vi vil gerne høre mere om den respons, der er kommet på De tre rum metoden, og hvordan responsen er på deres koncertforedrag. Vi logger derfor af Skype interviewet med Lisbeth for at logge på igen nogle uger senere, efter at de har afholdt det første arrangement hos Aarhus firmaet TC Electronic. Testing Da vi Skyper Lisbeth igen, kan hun berette: Vores oplæg hos TC Electronic for personalet i salgs- og markedsføringsafdelingen var overordnet en kort 45 minutters kombination af elementerne: socialt samvær og kulturelt input, noget underholdning, samt den faglige inspiration til deres arbejde. Det var en test for at se, om vores virksomhedsarrangement havde tyngde nok til, at vi kan tilbyde det som produkt. Mit indtryk er, at beskrivelsen af arbejdsprocessen var rigtig vigtig for dem på TC. De syntes godt om vores oplæg med at lave en længere mødearbejdsform, hvor der logges af og på. Der blev snak- 10 basunen juni 2011

11 FAKTABOKS Guide til co-writing på Skype Find en at skrive med, der supplerer det, du kan. Hav noget med, enten melodi, tekst eller et track. Aftal en tidsramme for jeres session f.eks. to timer. ket meget om at indrette kontorpladserne hyggeligere, eller om at man kan indrette et Skype rum. Klar punkterne af med det samme Efter testen er det også Lisbeths klare indtryk, at De tre rum som mødeform kan bruges kreativt til meget andet end at skrive sange. Hvis man ser på, hvordan møder forløber, så er de ofte meget koncentrerede med mange punkter, samt en høj oplysnings- og detaljeringsgrad. I forhold til hvem der efterfølgende i følge referat skal tage sig af hvilke opgaver, så kender vi alle sammen til, at man hurtigt mentalt flytter sig væk, allerede når man er ude af mødedøren igen. Det, jeg ser denne metode kan gøre, er, at man som sagt afsætter et lidt længere møde, sætter færre punkter på dagsordenen og således løbende under mødet logger af og på og derved klarer/opklarer opgaver som telefonopkald, forespørgsler og andre forhindringer, der umiddelbart nemt kan ryddes af vejen. Det muliggør, at man kan gå fra møder med en masse punkter, som er lukkede, i stedet for med en masse ting der skal gøres. Grønt lys i dioden Om Stereolove s besøg på TC Electronic udtaler marketingchef Uffe Kjems Hansen: Lisbeth og Jans koncertforedrag om De tre rum fungerede som et perfekt afbræk i en for os travl hverdag. Kombinationen af relevante og tankevækkende pointer omkring kreativ problemløsning i en online kontekst, krydret med musikalske timeouts gav os en inspirerende oplevelse med plads til eftertanke om anderledes måder at samarbejde på. Jeg kan varmt anbefale Lisbeth og Jans foredrag som øjenåbner og input til den kreative proces. Udfaldet af Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersens test på TC Electronic kan altså betegnes som positivt. Booker Jens Daugaard fra DPM har derfor nu fået grønt lys fra duoen om fremover at gå i gang med at sælge Stereolove s kontorkoncerter. Lisbeth slutter vores Skype interview af med at tilkendegive, at det vil glæde hende, hvis De tre rum og Skype vil kunne inspirere andre DMF ere til at tænke Lisbeth Rysgaard og Jan Kaspersen besøger T.C.Electronic deres musik og produkter nye steder hen og evt. give inspiration til, hvad man ellers kan finde på at gøre som musiker med sin gode musik. Med De tre rum og Skype kan altså både spares tid, penge, Co2, og på mange måder gives muligheden for et fleksibelt, anderledes og kreativt samarbejde. Aftal, hvad I skriver til. Det aftalte kan selvfølgelig revideres, men det er et godt udgangspunkt. Lav en deadline for en færdigskrevet sang. Det kan være efter de foreslåede to timer, hvis I starter med at aftale det. Der er tre rum: dit, mit og Skype. Start med at mødes på Skype, som er det fælles rum. Præsentér et par idéer for hinanden og vælg den, der vækker inspirationen. Det kan være et vers. Nyn lidt på det, og brainstorm ganske kort på idéer. Derefter uddelegerer I opgaver og forlader Skype i 15 minutter og går altså i dit og mit rum. Den ene skal måske komme med udkast til omkvædets melodi, mens den anden skriver et bud på tekst til et vers, eller I skal måske begge give et bud på samme opgave. 15 minutter senere vender I tilbage og spiller det, I har lavet, for hinanden i det fælles rum. Fortsæt processen ved at logge af og på Skype gennem hele forløbet, efter behov. På den måde er der hele tiden mulighed for at gå for sig selv og koncentrere sig om et del-emne. Gem idéerne (f.eks. ved at optage i Audacity, der et gratis program til PC og Mac, og del dem f.eks. på mp3, så I kan tage fat i sangen senere. NB: Selvom det er oplagt at prøve at arbejde mere end to sammen, så understøtter Skype endnu ikke videokonference for mere end to personer. Der findes dog en række andre tilbud på nettet, f.eks. Ustream, der tilbyder videokonference mellem flere brugere. basunen juni

12 12 basunen juni 2011

13 TEMAAFTEN FOR selskabsmusikere Jonas Bruun fra TC Electronics og Bjarne Langhoff demonstrerer forskellige sang-effekter og muligheder baseret på TC-produkter. Mandag den 20. juni 2011 kl TC er kendt for bl.a. at lave gode effektmaskiner til sang med vokalist, autotune, effekter o.s.v. Denne aften vil de bla. vise os nye produkter som Voicelive Touch og Voicelive 2. Til at demonstrere effekt-maskinerne for os, har vi allieret os med Bjarne Langhoff, som mange kender som en dygtig og særdeles kompetent musiker netop til at demonstrere disse sangeffekter. Bjarne Langhoff er uddannet fra det rytmiske musikkonservatorium i Aarhus og har sunget i mange sammenhænge bl.a. Le Freak, Melodi Grand Prix, De syngende Lussinger o.s.v. Udstyret med en særdeles fleksibel stemme og evnen til at håndtere både tangenter og elektroniske dimser, er Bjarne den perfekte til netop at give os et indblik i de mange muligheder, nye sangeffektmaskiner giver os musikere, der bl.a. gerne vil have mange af musikstudiets muligheder flyttet med ud på scenen. Bjarne Langhoff Kom og nyd en aften med god musik og hyggeligt samvær med gode musikkolleger på Låsby Kro. DMF er vært ved en lille forfriskning. Der er ingen tilmelding du kommer bare! Tid: Mandag den 20. juni 2011 kl Sted: Låsby kro SENIORKLUBBENS UDFLUGT Seniorklubben afholder sin årlige udflugt: Mandag den 15. august 2011 Vi mødes på kontoret i Vestergade til stående morgenkaffe m.m. kl. 9:00 og bliver kl. 10:00 afhentet i bus og kører langs kysten i første omgang til Norsminde og derefter til Hou. I Hou finder vi et sted og slapper af med en øl eller vand, inden vi kører videre over Odder og Solbjerg til: Restaurant Stilling Sø. Her i disse hyggelige lokaler med en fantastisk udsigt over Stilling Sø nyder vi en dejlig frokost, med hvad dertil hører. Vi forventer hjemkørsel ved 16:30 tiden og ankomst Vestergade kl. 17:00. Tilmelding til kontoret Tlf.: senest mandag den 8. august 2011 På gensyn. basunen juni

14 CD UDGIVELSER NYT OMTALE UDGIVELSER Thomas Lennert: Midtvejs Lotte Heise siger meget præcist på CD ens cover: Personligt holder jeg meget af hverdagen, og det er lige præcis den, jeg tænker på, når jeg læser Thomas tekster! De er rene, klare og giver et enkelt og rørende billede af en næsten almindelig mands hverdag! Thomas skriver, synger og spiller uden de store armbevægelser og det kan være befriende i en verden, hvor indpakningen ofte ikke står mål med indholdet!. Thomas Lennert s CD indeholder musik og tekster, der med en opløftende selvironi og munter eftertænksomhed beskriver livet, set fra et stå sted midtvejs i det. Medvirkende: Tim Lindby, Tine Mynster, Steen Galmstrup, Henning Kragh, Mette Maagaard, Johanna Steffens, Henriette W. Klausen, Lone Selmer, Vibeke Bonde Persson, Line Gøttsche Dyrholm, Camilla Lindberg, Winnie Doktor. Mere info: Trio Aurora: Fantaisie Trio Aurora er via Gateway Music udkommet med en ny Cd betitlet Fantaisie med værker af Heitor Villa- Lobos, Emil Hartmann og Charles Harford Lloyd. Tonerne, der har lagt titel til Cd en, er af den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos, som har skrevet Fantaisie Concertante for klaver, klarinet og fagot, et hovedværk for den besætning. De to andre trioer er henholdsvis dansk og engelsk romantik. I 2008 udgav Trio Aurora CD en Pathétique med værker af Glinka, Kreutzer og Hurlstone. En anmelder skrev:.trio Aurora spiller fint og indlevende, og med sine 25 års samspil på bagen er indbyrdes musikforståelse ikke noget, man som lytter skal sidde og bekymre sig om. Medvirkende: Vibeke Lundgren Nielsen, Søren Trolle Bagger, Svend Rump. Mere info: Marwan: Mennesker I 2007 udgav Marwan sit roste debutalbum P.E.R.K.E.R. Som titlen indikerer var der her tale om et råt album som omhandlede livet i underverdenen blandt indvandrere i Aarhus. Nu er han tilbage med album opfølgeren Mennesker, som udkom på Tabu Records i foråret På Mennesker er både lyd og tema taget i en helt anderledes retning, sammenlignet med debuten. Udtryksformen er stadig rap, men musikken søger konstant væk fra den traditionelle hiphop. Albummet er i overvældende grad analogt produceret. Og tekst universet har ligeledes flyttet fokus, og giver et mere alsidigt, alternativt og aktuelt snapshot af virkeligheden, som den ser ud lige nu fra Marwans perspektiv. Han har med dette album bevæget sig mere ud af ghetto klichéerne og bruger nu energien på emner der spreder sig fra bredere politisk orienterede begivenheder over indadvendte følelsesmæssige problemer og udfordringer, videre over refleksioner om nærvær og kærlighed til familien og blodsbånd til de nærmeste. Medvirkende: Anders Meinhardt, Line Felding, Rune Rask, Jonas Vestergaard, JO:EL, Mette Mana Arhøj, Mikkel Villingsø, TMT, Sarah West, Cæciliekoret, Chadi Alderbas, Liam O Connor. Mere info: Søren Frieboe: Sorrig & Glæde Inspireret af kendte melodier som Stille, hjerte sol går ned, Det er hvidt derude og Sorrig og glæde de vandre til hobe har Søren Frieboe improviseret sig frem til stemninger og klange, som tilsammen fortolker gamle sange på nye måder. Ideen kom, efter at han som 45-årig oplevede et hjertestop og var død i fem minutter. I kølvandet af denne skelsættende oplevelse fulgte en tid med refleksion. I denne proces kom han i kontakt med sange, der havde haft betydning for ham igennem hele sit liv og helt nye sange, som opstod undervejs. Sorrig & Glæde er en stemningsfuld ordløs sang til hjertet. Medvirkende: Søren Frieboe, Majbritte Ulrikkeholm, Emilie Deichmann. Mere info: Michelle Birkballe: Michelle Birkballe albummet indeholder 12 sange, som er et godt stykke fra, hvad Michelle Birkballe før har udgivet men stemmen er den samme. Engelsksproget blues/rock, både selvskrevet men også sange hentet udefra. Michelle har ikke bare vokset sig større musikalsk gennem årene, hun er også vokset bogstaveligt talt, idet hun samtidig med indspilningerne af dette album har været gravid med sit tredie barn. Måske det kan lade sig gøre med et job som alenemor på fuld tid samtidig med livet på landevejen det må tiden vise. Michelle selv tror på det, idet hun har sparet manden væk og i stedet bruger den sidste procents energi på musikken. Medvirkende: Jakob Baumgartner, Jakob Skytte, Josef Baumgartner, Eddi Jarl, Erik Jepsen, Dion Egtved. Mere info: Kwella: Embrace Guitaristen Christian Kwella er klar med sin sjette udgivelse i eget navn. Musikken bevæger sig i et melodisk og akustisk univers uden trommer, og musikerne søger det inderlige og nærværende udtryk. Musikken er arrangeret af Kwella og består overvejende af hans egne kompositioner, men der bydes også på jazzstandards og evergreens. Inspirationen kommer fra swing, sigøjnerjazz, surf og bossa nova. Til dagligt spiller Kwella i en lang række sammenhænge, bl.a. The Dixieland Gypsy Band, underviser på Det Jyske Musikkonservatorium og er for nylig blevet udnævnt til Danmarks første lektor i rytmisk guitar. Mere info: 14 basunen juni 2011

15 Poul Krebs: Magnolia Tales Poul Krebs har denne gang været i Austin, Texas for at indspille en amerikansk plade. Med den vanlige ruhed på stemmebåndet har Krebs denne gang kastet sig over det engelsksprogede, som blandt andet Politikens anmelder Kim Skotte mener, at sangskriveren næsten trives bedre med end det danske modersmål. En række musikanmeldere var ligeledes oppe med tommelfingeren. Fyens Stiftstidende, 4 stjerner: Krebs nye klæder klær ham! (...) Fyldt med drilske detaljer og skæve indspark der driver pladen fremad. Jyske Vestkysten, 4 stjerner:...endnu et gedigent Krebsprodukt. Pladen er udgivet via Gateway Music på Poul Krebs og Michael Falchs eget pladeselskab Krebsfalch. Medvirkende: Charlie Sexton, Dony Wynn, David Monsey, Anthony Farrell, Sally Allen. Mere info: Gary Snider: Taste of Snider 2 Taste of Snider 2 er en fortsættelse af CD en Taste of Snider (fra 2000), som var en opsamling af numre fra Gary Sniders repertoire igennem et årti. To eren er en blanding af musik fra samarbejdet med sønnen Robert Snider, Olav Poulsen og orkesteret Tøbrud samt et par gengangere fra tidligere udgivelser. Albummet med de i alt 15 skæringer er lavet i enhanced CD formatet hvilket betyder, at skiven ikke bare fungerer på almindelig vis, men også har en CD-rom del som kan anvendes i computeren. Medvirkende: Gary Snider, Robert Snider, Olav Poulsen, Christian Alvad, Steen Raahauge, Jens Jefsen, Tom Lindby. Mere info: Jane Winther: Now Now er det tiende pladeudspil fra Jane Winther. Den er indspillet i Austin, Texas og det amerikanske samarbejde er et tiltag der kan både ses og høres i de lyriske kompositioner der i en genre sammensætning af meditationsmusik og folk - svinger fra støvet Americana til en slags Himalayan mountainsoul, med et stærkt skandinavisk islæt. Jane Winther er med sin krystalklare stemme og eksistentielle tekster inspireret af de store mestre igennem tiden, og hun formår at videregive budskabet om kærlighed og det at være et sjæleligt væsen på denne jord. Now er en hyldest til livet, dybden og letheden samt den fred, der består i at være tilstede i livet lige her og lige nu. Mere info: JB Wonderland: Tomorrow Funky sofamusik for voksne. Et album med en imødekommende blanding af funky pop, med et fundament af jazzede blæsere og en samling selvironiske tekster. Den musikalske inspiration sender tankerne af sted ad støvede amerikanske landeveje og til små røgfyldte spillesteder, hvor Steely Dan og Chicago var hovednavne tilbage i 1970 erne. Hovedkræfterne bag JB Wonderland er sanger Brian Uller og guitarist Jacob Mogensen, der bag sig har et hold garvede musikere, der blandt andet har spillet med Sko/Torp, Poul Krebs, Bruce Guthro, One Two, Mek Pek og mange flere. Medvirkende: Brian Uller, Jacob Mogensen, Allan Nagel, Peter Dencker, Jimmi Bech, Niels Nørgård, Jan Sørensen. Mere info: Sangskriver se her: Hvis du gerne vil have et bud på en produktion af din sang, kan du kontakte Musiklinien på Århus Produktionsskole, hvor eleverne lærer at producere musik. Hør eksempler på: og kontakt for yderligere info. basunen juni

16 SIDEN SIDST CD UDGIVELSER NYHEDER OMTALER ANMELDELSER BØGER Platin til Bamses sidste CD Bamses sidste CD Tæt på fra 2010 storsælger fortsat efter den populære sangers død nytårsnat. Siden den blev relanceret i februar 2011, har udgivelsen ligget på albumhitlistens Top 5. Pladen har nu rundet solgte eksemplarer, hvilket udløser en platin plade. CD en var ledsaget af en DVD optaget i teatersalen på kulturhuset Hotellet i Rønde, hvor Bamse introducerer alle albummets sange. Optagelsen blev Bamses sidste officielle optræden foran kamera. Morgenfriskt publikum Aarhus Symfoniorkester ved Palle Kjeldgaard præsenterede primo april programmet for den kommende sæson. Efterfølgende kunne Musikhuset i Aarhus helt fra klokken syv om morgenen, på dagen hvor billetsalget åbnede, registrere kødannelse af orkestrets trofaste publikum, der ville sikre sig deres favoritpladser i symfonisk sal. Medarbejdere fra symfonien trakterede med kaffe til de mange morgenfriske publikummer, der var mødt op for personligt at erhverve sig partoutbillet. For første gang efter at Musikhuset har skiftet til Billetlugen.dk,kan billetterne til symfonisk sal også erhverves på nettet. Shopping og kultur Aarhus City Forenings store arrangement, Verdensbilleder, fik i år vokseværk og udvidede fra én til tre dage. Med tidligere spillestedsbooker på Train, Helle Rysholt, ved roret, blev byens butikker og offentlige rum sat i spil under temaet Caribien dansk Vestindien. Tiltaget, der kulminerede med at der var midnatsåbent den 1. juni, satte dermed ind med ambitionerne om i endnu højere grad at involvere kulturlivet. En styrkelse af samarbejdet imellem kulturlivet, butikkerne og shopping livet i byen, som Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening, udtalte forud for arrangementet. Gymnasie SPOT 2011 Igen i år dannede Nørgaards Højskole i Bjerringbro den 7. maj rammen om musikkonkurrencen Gymnasie SPOT. Det var tredje gang, arrangementet afholdtes, som en del af skolens tilbud til eleverne om praktisk erfaring i arbejdet med events og arrangementer. 10 bands med tilknytning til gymnasier i Øst-, Midt- og Nordjylland blev udtaget til at spille og dyste om æren samt en masse fine præmier. Som sidste år stillede DMF Aarhus igen op som en del af dommerjuryen og sponsorerede desuden præmier til de tre vindende bands. Vinderne blev Quick Quick Obey fra Thisted gymnasium, som DMF sørger for får et betalt spillejob på V58 i Aarhus. Nummer to og tre blev Pockets Prophets fra Århus Katedralskole og Juizz fra Viborg Katedralskole. Tillykke til de dygtige unge bands som alle præmieres med en fotosession hos DMF ved fotograf Peter Svendsen samt en omgang karriere rådgivning af Mikael Højris. Se lidt stemningsbilleder fra arrangementet på vores hjemmeside. Aarhus Garden fordobler medlemstallet Siden nytår er antallet af medlemmer mere end fordoblet i Aarhus Garden, hvilket for Aarhus Garden er historisk. I januar var der kun 16 indmeldte gardere i Aarhus Garden, og det så mildest talt sort ud for fremtiden. Men noget har ændret sig, og siden nytår er der kommet 18 nye medlemmer til, og garden kan således tælle hele 34 medlemmer i dag. Halvdelen af de 18 nye medlemmer er allerede i uniform, hvilket skyldes, at de kan spille et instrument i forvejen, mens de sidste ni er i gang med at uddanne sig til at være gardist- aspirant, som det hedder i gardistkredse. Ifølge formand Mettstine Thuesen skyldes succesen, at flere har fået øjnene op for at spille musik og har oplevet det helt specielle sammenhold, der er i Aarhus Garden. Vi har aldrig tidligere oplevet en så hurtigt tilgang af nye medlemmer, og vi er rigtig glade for, at interessen for Aarhus Garden er steget så markant, udtaler hun. Jens Klüver Klüver stopper ny leder søges Jens Klüver stopper som leder af Klüvers Big Band i Både kunstnerisk og økonomisk er Klüvers Big Band et orkester i storform, som den til den tid 64-årige leder overdrager til nye kræfter. Den første tone blev truttet i Klüvers Big Band tilbage i Dengang grundlagde Jens Klüver orkesteret som et rent amatørorkester med unge, musikstuderende kammerater. 11 år senere blev orkesteret udnævnt til Danmarks første rytmiske basisensemble, og siden har Klüvers Big Band fået økonomisk støtte fra både Stat, Amt og Aarhus Kommune. Gennem hele orkesterets levetid har Jens Klüver svinget dirigentstokken, men til næste år er det slut. Hans sidste koncert i front for orkesteret bliver i Ridehuset under Aarhus Jazz Festival i juli Derfor søges en ny leder - ansøgningsfristen er den 1. juli Stillingsopslaget kan ses på Jøden får pris Aarhus rapperen Michael Mühlebach Christiansen, bedre kendt under kunstnernavnet Jøden, modtog i maj måned den lokale Café Under Masken kulturpris. Hvert år 16 basunen juni 2011

17 mødes tidligere prisvindere for at diskutere, hvilken århusianer der har gjort sig fortjent til den fire kilo tunge bronzemaske skabt af kunstner og caféejer Hans Krull selv. Af tidligere prisvindere kan blandt andet nævnes Thomas Helmig, Viggo Sommer, L.O.C. og cafeens egen barchef Paul O Brian, hvilket blot bekræfter, at det nepotistiske element vejer tungt i bedømmelsen, når årets prisvinder skal findes. Det gør dog også selve prisen mindre selvhøjtidelig og illustrerer, at det er en pris, der uddeles med et glimt i øjet. Jøden bedyrede på forhånd om overrækkelsen: Varm vind i ryggen og smil på læberne. Jo tak, jeg får overrakt Under Maskens Krulltur pris. Jeg er rigtig glad!. DMF er forsker i musik til døve Hvorledes kan musik hjælpe døve med et indopereret høreapparat, et såkaldt Cochlear Implant, til bedre hørelse og forståelse af musik og sprog. Dette har medlem af DMF Aarhus, Bjørn Petersen, i nogle længerevarende studier via musikalsk høretræning af både børn og voksne med svært eller totalt høretab fundet belæg for. Forskningsprojekterne har fundet sted i samarbejde mellem Vestdansk Center for Cochlear Implant, Det Jyske Musikkonservatorium og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, hvor Bjørn Petersen i foråret forsvarede sin ph.d. afhandling med titlen: Advances in Music and Speech Perception after Cochlear Implantation. Pæne tal for Musikhuset i 2010 regnskabet Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi ikke har sparet os ud af krisen, udtalte en tilfreds Marianne Bedsted, direktør i Musikhuset Aarhus til JP Aarhus. Vi har tværtimod øget antallet af forestillinger og dermed fået flere gæster i huset. Efter røde tal på bundlinjen igennem flere år viste regnskabet for 2010 et overskud på godt kr. Set i forhold til 2009 steg både besøgstallet og antallet af solgte billetter med mere end 20 pct. I 2010, og nye sponsorer har bidraget med mere end 1 million kr. ekstra. I 2009 solgte vi sammenlagt billetter. Det tal steg til i 2010, lyder det fra direktøren, der forklarede, at det samlede besøgstal er steget fra til SONGWRITERS SUMMIT 2011 Sangskriver workshop i Berlin Sangskrivere se her! Oplev en uge i Berlin med co-writes, show case og internationalt netværk. DMF København og DMF Aarhus inviterer endnu engang til SONGWRITERS SUMMIT. Sangskriver-workshoppen foregår i DMF s lejlighed i Berlin fra d. 31. oktober 6. november Oplev en intens uge i kulturmetropolen med co-write sessions og networking med nogle af byens bedste sangskrivere. Ugen byder også på show case på et af Berlins anerkendte spillesteder, og du vil få et godt indblik i byens sprudlende sangskrivermiljø. Ansøgning Du kan ansøge om deltagelse på SONGWRITERS SUMMIT, hvis du er medlem af DMF København eller DMF Aarhus. Det er et krav, at dine sange er skrevet på engelsk. Alle deltagere skal selv medbringe eget instrument til Berlin. Det koster kr ,- at deltage på SONGWRITERS SUMMIT. Deltagergebyret dækker workshop inkl. transport, forplejning og logi. Din ansøgning skal indeholde: Link til hjemmeside eller musikprofil Kort og lang pressetekst på engelsk Pressefoto i høj opløsning Kort begrundelse for ansøgning + beskrivelse af hidtidig sangskrivervirke (max en halv A4 side). Ansøgningen skal sendes til Lars Knudsen på senest torsdag d. 1. september kl. 12:00. Har du spørgsmål, er du velkommen til at maile på ovenstående eller ringe på McFerrin underviser i Aarhus Hvor mange har ikke knipset med på 2 og 4 til de glade toner fra Bobby McFerrin, der i slut 80 erne lancerede det totale fremstød imod surmuleri med sit verdensomspændende hit, Don t worry, be happy. Den nu 60-årige vokalekvilibrist er blevet udnævnt til adjungeret professor ved Det Jyske Musikkonservatorium og er dermed tilknyttet linjen rytmisk korledelse, der nu udbyder en helt ny international masteruddannelse til september. McFerrin har siden 80 erne slået sit navn fast med sin virtuose stemme, sin store bredde både tone- og genremæssigt, samt sin unikke evne til improvisation. Mon ikke det kan gøre, at mundvigene fremover kommer endnu længere op, på de konservatoriestuderende sangere i smilets by! Bibliotekerne udvider BibZoom.dk Til sommer udvider bibliotekernes digitale musikudlån BibZoom.dk kataloget med mere end tre millioner numre fra de nuværende cirka fire millioner til over 7,5 millioner. På den måde vil alle danske folkebiblioteker kunne tilbyde deres brugere et musikudlån, som kan måle sig med de kommercielle udbydere. Blandt de kommende i alt 7,5 millioner numre kan brugerne ubegrænset, gratis og ikke mindst lovligt foretage såkaldte downlån af musikken i en uge. Herefter kan lånet fornyes lige så mange gange brugerne ønsker. Alt man behøver, er et lånerkort til det lokale bibliotek. Det er attraktive aftaler med rettighedshaverne, som giver biblioteksbrugere ret til kvit og frit at benytte deres biblioteks tilbud om nemt og lovligt at låne digitalt. Et udlån sikrer rettighedshaverne betaling for deres værker. BibZoom.dk er Danmarks største digitale biblioteksservice, og udover downlån af musik tilbyder tjenesten også streaming af musik, podcasts, film og e-bøger på en række fremmedsprog. Sitet BibZoom. dk har pt. omkring besøg om måneden. basunen juni

18 Ahlgren i AabyRoad Af Lars Knudsen - Foto: På den stille Åbyvej i forstads Aarhus, er der intet fodgængerfelt, man - som fire musikere gjorde i London i kan krydse i gåsegang for at komme over og ind i det hyggelige lydstudie AabyRoad. Studiet ligger tilbagetrukket omme i haven bag en gammel murmestervilla, og bag pulten slipper Dennis Ahlgren knapperne for en stund og fortæller lidt om sit arbejde som musiker og producer. Musik var der ikke meget af i hippiekollektivet på Bethesdavej i Aarhus Nord, hvor Dennis Ahlgren kom til verden i Hans forældre og de andre beboere var udprægede akademikere. Det var en husholdning med kommunistisk bibliotek, fælles økonomi og børn på kryds og tværs. Flere studerede nordisk på Aarhus Universitet, var her blandt andet med til at besætte rektors kontor i 70 erne, - det hele fuldstændigt som man ser det på DR2. Dennis husker mest sin barndom og opvækst i 80 erne fra det sociale boligbyggeri i Vejlby Vest, hvor forældrene sidenhen hver for sig flyttede til. I musikklubben Kucheza, der i 1987 blev startet af forældre og musikere fra Århus Friskole, fandt han hurtigt et godt kammeratskab i musikken og de frie rammer. Her var det kapaciteter som Leif Falck, Peter Seebach og Erik Westberg, som lærte Dennis at spille musik. Kucheza er, som for mange andre århusianske musikere, stedet, hvor Dennis fik sin grundlæggende musikalske ballast og opdrag. Sidenhen har han selv været lærer og sidder i dag i bestyrelsen. Gym og kons I gymnasietiden i midten af 90 erne mødte Dennis blandt andre Tina Dickow, bassisten Kristian Kold og flere andre af de musikere, han i dag spiller med i sine primære band sammenhænge hos Tina Dickow og i Vincent Van Go Go. Dennis gik i 1997 til optagelsesprøve på konservatoriet, imens han samtidig læste til studentereksamen. Noder, det er ikke noget vi bruger på Kucheza. Så jeg valgte at søge ind med bas som hovedfag, af den simple årsag at det bare er nemmere at spille end guitar. For i forhold til noder så skal man jo kun spille én tone af gangen, siger han med et glimt i øjet. Efter den fire-årige musiklæreruddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium, tog han et diplom år med sammenspilsledelse. Huset på Åbyvej Vi var syv, der købte huset i De fleste af os spillede musik, og vi havde fundet et sted, hvor vi kunne bo og etablere et øvelokale og studie. Vi var i den grad med på gør-det-selv bølgen. Tiden og teknologien var ved at være der, så almindelige folk som os havde mulighed for at etablere studie til prof. brug selv. Tina lavede sit eget pladeselskab Finest Grammophone, året efter vi købte huset, der helt naturligt blev et sted, hvor mange musikere kom hele tiden. Stedet havde tilhørt en plakatmaler, der fra 50 erne til sin død, umiddelbart inden det blev omformet til musikerkollektiv, havde haft værksted og atelier i bygning i baghaven. Bygningen gik Dennis og Co. i krig med at restaurere og klargøre. Århus Friskoles gamle tag blev fragtet til Åbyhøjmatriklen og genbrugt. De indvendige vægge og gulve blev revet ned, der blev bygget vinduespartier og i det hele taget efter learning-by-doing princippet - gennem lydreguleret, så der i dag er lydtæt og rigtig god lyd. For 3 1/2 år siden flyttede Dennis sin private bopæl fra huset på Åbyvej, først et smut til København, og efterfølgende ind i musikbladet Gaffa s tidligere kontorer i Aarhus C, hvor han bor i dag. Mange kæpheste Konservatorieuddannet bassist, Tina Dickow guitarist og keyboardspiller i Vincent Van Go Go. Dennis er multiinstrumentalist og musikalsk altmuligmand. Han er både musiker, producer og interesserer sig samtidig for den musikformidling, der ligger i de forretningsmæssige perspektiver, for eksempel omkring Tina Dickow udgivelserne. Han har en åben facon og imødekommende holdning til musiker-livet. Et dynamisk og alsidig arbejdsliv i ude/hjemme vekselvirkning mellem megen tour virksomhed i indog udland og så studie projekterne hjemme i AabyRoad, passer ham særdeles godt. Tid bliver der også til at prioritere hjemmet i ø- gadekvarteret med kæresten og de to små poder på hhv. fire år og et halvt år. Studiet og producerrollen De løse rammer passer os bedst. Det er ikke et kommercielt studie i den forstand, at man kan leje sig ind. Det er kommercielt på den måde, at jeg har min arbejdsplads her, og at jeg tit bliver spurgt, om jeg vil producere og det vurderer jeg så fra gang til gang, om jeg kan se den for begge parter gode ide med. Det gode ved det er, at der ikke skyldes en øre væk i studiet. Så der er ikke behov for død og pine at tage en masse arbejde ind. 18 basunen juni 2011

19 Han er lidt af en samler og har gearet til indspilning i AabyRoad. Men lokalefaciliteterne rækker ikke altid til en hel indspilningsproces. Indkvartering er der ikke mulighed for. Ellers er hjertet i AabyRoad en håndbygget Neve pult fra 1972, der sammen med en masse gamle 60 er-70 er mikrofoner bruges til at optage med. Indspilninger og mix sættes op i Pro Tools. Dennis arbejder efter devisen at bruge de udvalgte gode ting, man har. Ikke noget med at låne kr. og købe en hel masse nyt. Hellere supplere med at holde omkostningerne nede og så eksempelvis kunne tage noget tid i Sabyas studie i Køge eller ud i Feedback i Viby, prioriterer han. På den måde er han lidt bidt af den del af den gammeldags producerrolle, hvor produceren havde teknikere til at røre på knapperne, og hvor en stor del af producerrollen var i projekteringsarbejdet. Men jeg gør alt, lige fra at rydde op, planlægge, optage, arrangere, mixe, det hele. En måde, hvorpå de bands der kommer, også kan holde budgettet nede, er ved selv at stå for at optage sammen med Dennis lærling, Allan Langberg, for eksempel imens Dennis selv er af sted på tour. Forkærligheden for vintage instrumenter fornægter sig ikke. Har man hang til træbeklædte synths, hi-end mics, old school pedaler ja, godt gammeldags retro gear, er det om at tage hagesmæk på til at styre mundvandet, inden man træder ind i Aaby- Road s indspilnings- og mixerrum. Jeg har lige optaget nogle trommer på den her. Der lyder et mekanisk klonk, da han starter en gammel tospors Revox spolebåndoptager, som han bruger når det hele bliver for digitalt. Et super svedigt tromme- beat, underlægning til en 1970 er krimi værdig, vælter autentisk ud af højtalerne. Med den her får tingene lige lidt farvelade, siger han og fortæller, at det er fra den nye Vincent Van Go Go plade, som de er næsten ved at være færdige med. Året 2010 giver et realistisk billede af, hvad Dennis kan nå i studiet. Han indspillede og producerede tre plader i foråret. Producerede en greatest med Tina Dickow og mixede herefter desuden to plader. Jeg holder rigtig meget af at lave gode plader med andre og investerer altid mig selv i dem. Det ender også tit med, at jeg lige spiller lidt klaver, trommer, bas, guitar eller noget andet på indspilningerne. At indspille i Aaby Road Dennis fortæller, at det plejer at være sådan, at bands og musikere, der har hørt og kan lide det arbejde, som han har lavet på pladerne med Tina Dickow, Vincent Van Go Go, Trine Lise Væring, Lise Dres, Stereolove, o.s.v., kontakter ham for eksempel på mail og hører, om der er tid, lyst, mulighed for at komme og indspille. Jeg laver både store projekter, men også gerne små projekter med tre numre, hvis det er. Ofte kommer der bands med en færdig tracket plade, hvor han så kun står for mixet. Han er meget åben og samtidig også ærlig omkring, hvis han kan se, at det vil være bedre for et band at hyre en anden producer eller gå i et andet studie. En produktion tager den tid, som den tager, mener han. Han måler ikke op i eksakt timeforbrug. Derfor ender det som regel også med, at jeg alt i alt nok har en horribel timeløn. Sådan er det, ingen dårlige plader må forlade studiet med Dennis navn på. Boreplatformsarbejde Vi var på tur med Tina her i hele oktober og november. Min lille datter blev født på dagen, hvor vi havde den næst sidste koncert på turen, i Scandinavian Congress Center i Aarhus. Min kæreste fødte om formiddagen, så jeg gav min afløser på turen, Anders Birk, besked, så han kunne nå at komme over med toget og afløse mig om aftenen. Men da det var overstået på fødegangen, og de alligevel sov derhjemme, så kunne jeg lige så godt tage ind til byen og tage over fra Anders, da han havde spillet første halvdel af koncerten. Omvendt føler Dennis sig meget priviligeret over så at kunne tage fri december, januar og februar, hvor familien blandt andet rejste udenlands sammen i en hel måned. Det er selvfølgelig hårdt for min familie, når jeg er væk. Men så kan man nogle andre ting. Boreplatformsarbejde. Sådan beskriver Dennis sit arbejde som turnerende musiker. For nu gælder det om at få den nye Vincent Van Go Go plade færdig med efterfølgende tur senere på året. Fra maj til september står den på koncerter i Europa og herhjemme med Tina Dickow. Fremadrettet kunne han godt drømme om at havde mere plads i studiet. Men så ville der også komme større udgifter. Det passer mig rigtig godt at købe tingene kontant. En holdning der ligger milevidt fra hippieparolerne om fælleseje, som hans forældre udlevede i hans barndomsår. De er nu med hensyn til det, kommet på andre tanker sidenhen smiler Dennis, der måske takket være hans forældres 70 er rummelighed og åbne livsstil kombineret med jysk jordbundenhed er blevet den talentfulde musikalske blæksprutte med evnen til at få tingene til at lykkes, som han på så mange måder er. basunen juni

20 GATEWAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2011 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen. Går du/i med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen. Kontakt Mette på tlf for en aftale. FINK REVISION & RÅDGIVNING Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Fink Revision Ny Munkegade Aarhus C tlf.: Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen 20 basunen juni 2011

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Så kom solen til Søften. Hanne Johnsen Område: Hinnerup

Så kom solen til Søften. Hanne Johnsen Område: Hinnerup Hanne Johnsen Område: Hinnerup Profil: Jeg er ny i Hinnerup - og glæder mig til at høre og skrive om hverdagen her. Jeg har job i en fagforening. Jeg er glad for min cykel, vild med musik og politik -

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturmøllen!

Kære medlemmer af Kulturmøllen! Kære medlemmer af Kulturmøllen! 12/2 2012 Kulturmøllen har nu afholdt den årlige generalforsamling i særdeles vellykket stil. Fremmødet var større end nogensinde før, formanden berettede om mange vellykkede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre!

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre! Ollerup, den 20. januar 2015. Nyhedsbrev nummer 6 Kære forældre! Højdepunkter siden sidst Nogle af de store højdepunkter i et skoleår er kirkekoncerterne. Søndag den 11. januar var der to særdeles velbesøgte

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

JuelsmindeMusikforening

JuelsmindeMusikforening Formandsberetningen 15. januar 2014 Et helt år er gået og jeg står her igen, og jeg vil give Jer et tilbageblik og også lidt om 2014. Allerførst tak til bestyrelsen. Både før og efter skal der laves en

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Royal Unibrew & ConnectSport præsenterer TEMAFESTER

Royal Unibrew & ConnectSport præsenterer TEMAFESTER Royal Unibrew & ConnectSport præsenterer TEMAFESTER ConnectSport byder velkommen At holde et brag af en fest for mange hundrede mennesker med levende musik er en kæmpe opgave. For de fleste er det helt

Læs mere

Årskalender Regionens hyggeligste festlokaler. Sandvad Sognegaard

Årskalender Regionens hyggeligste festlokaler. Sandvad Sognegaard Årskalender 2017 Regionens hyggeligste festlokaler Sandvad Sognegaard Velkommen Kære gæster Hvorfor tage til København eller Århus når I kan få de samme oplevelser i Sandvad? Med hjertet har vi sammensat

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Kære allesammen velkommen til denne ordinære generalforsamling anno 2014 og dette er anden gang jeg beretter til generalforsamlingen. Det betyder også at min formandsperiode udløber

Læs mere

Velkommen. Bjarne Dam Formand

Velkommen. Bjarne Dam Formand Arrangementer 2016 Velkommen Så er vi klar med kendte og nye spændende oplevelser- og fra efteråret glæder vi os til at byde jer velkommen i en opvarmet lade. Sæsonen 2016 byder på endnu mere af det, som

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER OKTOBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 25. oktober kl. 20.00 Irsk aften med Trad Lads & Green Steps Kulturhuset Brønden Kulturkalender oktober 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD

Program. Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere. tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER MED OVERSKUD D1470_plancher_2014.indd 5 22-10-2014 12:47:37 Et brag af en forårsoplevelse med musik, dans og akrobatik udført af lokale kunstnere Slagelse ROTARY Musikhus ER... tirsdag den 14. april kl. 19.00 MENNESKER

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 24. årgang Marts 2016 Nummer 1 VHK forårsmatiné 2015 VHK aktiviteter Generalforsamling Harmonikakoncert Hjælp søges - kagebagning Spil op 30 år Vestegnens Harmonika Klub 1 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi Fuldt Navn Jens Mohr Larsen (Kunstner navn: Jens Mohr) Fødselsdag 16. Juli 1992 Biografi Jens Mohr Larsen (Kunstnernavn: Jens Mohr), født den 16. Juli 1992, voksede op i en lille landsby, Øster Vedsted,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til vores ordinære generalforsamling, 15. nov Inden vi går over til generalforsamlingens dagsorden, vil jeg lige sige et par ord.

Velkommen til vores ordinære generalforsamling, 15. nov Inden vi går over til generalforsamlingens dagsorden, vil jeg lige sige et par ord. Velkommen til vores ordinære generalforsamling, 15. nov 2011 1 Inden vi går over til generalforsamlingens dagsorden, vil jeg lige sige et par ord. Torsdag den 10. nov modtog vi den sørgelige meddelelse,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Program. Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2012 arrangeres igen i år, af Reerslev Fritids- og

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere