Dansk Sportsdykker Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sportsdykker Forbund"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde Økonomiske beslutninger 3.1. Aktivitetspuljen. Undervandsjagt 3.2. Aktivitetspuljen. Finnesvømmerudvalget 4. Anmeldte sager 4.1. Repræsentantskabsmøde 4.2. Kontingentgruppen 4.3. Elitekurs 4.4. PADI i DSF foreninger 4.5. Klubbesøg/Forsikringer 4.6. Sportstøj 5. Siden sidst 5.1. Bestyrelsen 5.2. Udvalgene 5.3. Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper 6. Eventuelt 6.3. Kommunikation mellem klubber og udvalg Til stede: Michael A. S. Hansen Kirsten Klaaborg Stig Lyngby Maria Kaspersen Søren Arnvig Jens Nielsen Jesper Risløv Ingelise Knudsen Afbud: Kurt Lykke Larsen Pia Borneland 1

2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde Godkendt 3. Økonomiske beslutninger 3.1. Aktivitetspuljen. Undervandsjagt Uddannelse af instruktører i vandløbsvedligehold Indledning Ørredbestanden i Danmark er primært begrænset af tilgang på egnede gydepladser, årtiers intensivt landbrug og udrettede åer har sat sit tydelige spor. En stor gruppe frivillige personer hjælper til med at genetablere de små bække ved at udlægge gydegrus. DTU-Aqua afholder kurser for hvor de underviser hvordan dette gøres korrekt. Formål Formålet med at sende to medlemmer DSF på vandløbskursus er i første omgang at indhente viden og erfaring omkring vandløbsprojekter. Det er meningen at der på sigt skal forestås vandløbs vedlige hold på Djursland som skal varetages af DSF gennem klubben Nak Nemo. De to deltagere er at regne for instruktører for resten af klubben og andre i forbundet som bor i midt Jylland. Det sekundære formål er at sende et stærkt signal omkring at uv-jægere bidrager til at opretholde en bæredygtig bestand af fisk. Der var sidste år forslag internt i Dansk Sportsfisker forbund omkring UV-Jagt efter hav ørred skulle forbydes. Nytteværdi for DSF DSF opnår to instruktører som kan forestå lederarbejdet med vandløbsvedligeholdelse i midt Jylland. Desuden kan vi henvise til netop dette initiativ såfremt at UV-Jagt bliver udsat for negativ presseomtale Budget Udgift Beløb Kursus udgift for to deltagere 5000,- Kørsel, Århus-Vejle 150 km 570,- 40 km under kursus I alt Link til kurset: Første del af kurset afholdes 29. april-1. maj samt anden del september På vegne af UV-Jagt udvalget På Vegne af Nak Nemo s bestyrelse Kasserer: Johan Nielsen Vandløbsansvarlig: Thor Jensen Beslutning møde Bestyrelsen kan ikke godkende ansøgningen. VI foreslår at ansøgerne tager kontakt til biologiudvalget mht. at lave et fælles projekt, hvor DSF s interesser varetages. Ansvarlig: Maria Kaspersen 2

3 3.2. Aktivitetspuljen. Finnesvømmerudvalget Forslag/Sag Dato: Marts 2011 Bestyrelsesmøde nummer: Marts-2011 Vedr.: (Emne) Støtte til Patrick Sommers deltagelse i Wold Cup stævner. Kort beskrivelse: Finne- & apparatudvalget søger om økonomisk støtte til dækning af Patrick Sommers transportudgifter ved deltagelse i Wold Cup stævnerne: april i Szczecip, Polen maj i Leipzig, Tyskland maj i Baleaes, Spanien I beregningen af transportudgifterne er det de faktiske udgifter til færge og en reduceret km. takst på 2 kr./km. (Se vedhæftet bilag). Overnatning og forplejning betaler Patrick af selv. Startgebyret til stævner kan dækkes af udvalgets budget til erfaringsskabelse. Ansøgt beløb: Til dækning af transportudgifter søges ,16 kr. Begrundelse: Siden reorganiseringen af Finne- og Apparatudvalget for et par år siden, har vi satset ensidig på ungdommen med det langsigtede mål om at bygge en ny elite op fra grunden. Nu er vi så kommet dertil, hvor vi har behov for at få styrket den faglig ekspertise i udvalget for at kunne følge den langsigtede målsætning, Dette matcher med, at Patrick fra Bølgen som de sidste par år har dyrket finnesvømning i samspil med sin elitesvømning i West Swim med Bo Jacobsen som træner, har valg at satse på en finnesvømme karriere på bekostning af den normale svømning, da det passer bedre ind i hans studier m.v.. Det første step er deltagelse i disse Wold Cup stævner. Patrick har allerede virket som træner ved udvalget træningssamlinger, og har ved DM holdt foredrag for de unge om hvad der kræves for at være elitesvømmer. Derudover har Patrick også ved DM med egen indsats kunne vise de unge, hvor stærkt der virkelig kan svømmes. Patrick kan også med sin baggrund inden for svømmesporten være den, der kan være med til at få flere svømmere til at vælge Finne- & Apparatsvømning. Spørgsmål m.v. kan rettes til: Formand Henning Aaberg Udvalgsmedlem Patrick Sommer Finne- & Apparat ser frem til en positiv tilbagemelding Beslutning møde Da udvalget trods gentagne opfordringer ikke har lavet udtagelses kriterier kan vi ikke godkende det. Udvalget bedes fremsende udtagelses kriterier og et revideret budget hvor laveste pris pr. fly er indeholdt. Ansvarlig: Michael A S Hansen 3

4 4. Anmeldte sager 4.1. Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-Forbund 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Beretningen er udsendt 3. Revideret regnskab fremlægges Regnskabet er udsendt 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og navn kommer senere Genopstiller 6. Anmeldte sager 1. Afskaffe 80/20 reglen. Sportsdykkerklubben Bølgen 2. Oprettelse af nyt udvalg Dykker Udvalg. Sportsdykkerklubben Bølgen 3. Ligestilling af dykkere. CMAS og PADI OW. Haderslev Dykkerklub 4. Kontingentstruktur i DSF. Bestyrelsen 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden Genopstiller 4

5 8. Valg til bestyrelsen 1. Næstformand for 2 år Kirsten Klaaborg Ønsker ikke at genopstille 2. Økonomiansvarlig for 2 år Stig Lyngby, Holbæk Dykkerklub Genopstiller 3. Bestyrelsesmedlem 2, for 2 år Jens Nielsen, Sportsdykkerklubben Tudserne Genopstiller 4. Bestyrelsesmedlem 4, for 2 år Maria Kaspersen Ønsker ikke at genopstille 5. Suppleant for 1 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub 6. Suppleant for 1 år Jesper Risløv Ønsker ikke at genopstille 7. Eventuelt 5

6 4.2. Kontingentgruppen Stig fremlagde kontingentgruppens resultat som vil blive fremsendt som bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet Elitekurs DSF s deltagelse i Elitekurs Begrundelse: Jeg har haft et telefonopkald fra Jørgen Jønsson og han bad mig undersøge, om DSF kunne være interesseret i at deltage i samarbejdet i Elitekurs. Foreløbigt har 19 specialforbund, der alle har det til fælles at de ikke har olympiske discipliner fundet sammen for at lægge pres på DIF, for at få sat elitearbejde i de specialforbund, der ikke får Team Danmark støtte, på dagsordenen. Se nedenstående nyhedsbrev. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at DSF melder sig ind i elitekurs. Det koster ca. 0,5 kr/medlem = ca kr/år. Beslutning møde : Vedtaget Ansvarlig: Sportsudvalgene 4.4. PADI i DSF foreninger Pris for at kunne agitere overfor nyuddannede PADI-dykkere Begrundelse: Iht. beslutningen fra sidste B-møde har jeg haft et uformeldt møde med PADI-nordic i forbindelse med dykkermessen i Bella-centeret. Jeg fremlagde min idé om at få lov til at agitere for DSF og DSF s foreninger overfor nyuddannede såvel som gamle PADI-dykkere. Mødet forløb i god, positiv tone og med et, for DSF udmærket resultat. Vi blev enige om, at hvis bestyrelsen var enige herom så skulle vores tanker nedfældes i et dokument, der skal sendes til PADI. Ledelsen i PADI vil så tage stilling til vores forslag og der skal så, hvis forslaget godkendes, initieres et møde, hvor de nærmere vilkår skal drøftes. Jeg mener at det er vigtigt, at vi spørger klubberne om de er parate til at modtage nye dykkere. Derfor mener jeg at bestyrelsen skal drøfte om det skal ske ved en klubudsendelse eller på det nært forestående repræsentantskabsmøde. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at der nedsætter en hurtigt arbejdende gruppe, der dels arbejder videre med at lave en deal med PADI og dels forbereder et indlæg eller et forslag til repræsentantskabsmødet. Beslutning møde : Der arbejdes videre med forslaget. Ansvarlig: Jesper Risløv og Michael A.S. Hansen 6

7 4.5. Klubbesøg/Forsikringer Klubbesøg initieret af Actinia. Begrundelse: Iht. diskussionen fra sidste B-møde har jeg meddelt en af ejerne af forsikringsselskabet, Klaus Kreutzfelt, at DSF ikke ønsker at deltage i klubbesøg, hvor formålet primært er at sælge forsikringer til medlemmer af DSF. Det er imidlertid kommet mig for øre, via Jesper Kjøller, medejer af magasinet DYK, at repræsentanter for DYK også skal med på ovenstående klubtourné. De har talt om at få lokale dykkerkendisser til at holde foredrag, som yderligere trækplaster, ligesom de ønsker at være vært ved kaffe, sandwichs og evt. andre forfriskninger. Jeg véd ikke på indeværende tidspunkt mere om arrangementet; men jeg må desværre sige at det bekymrer mig en hel del at DSF ikke er med til at sætte dagsordenen for møder, der afholdes med deltagelse af vores foreninger. Jeg forstår rigtig udmærket at vi som organisation ikke bør blåstemple eventuelle tvivlsomme forsikringer og blade; men på den anden side mener jeg også at hvis vi fra DSF s side er med enten som medarrangør eller som deltager så kan vi stille de kritiske spørgsmål og beskytte vores klubber desangående. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at der skal arbejdes med en model, hvor DSF er repræsenteret på / i forbindelse med den klubtourné, som Actinia og DYK er ved at forberede / arrangere. Beslutning møde : Forslaget er faldet. Ansvarlig: Bestyrelsen 4.6. Sportstøj Vedr.: Sportstøj Præsentation af sportstøj og priser 1. Bestyrelsens accept af forslag udarbejdet af Kurt Lykke og Kirsten 2. Bestillings og afregningsmodel UV-Rugby, fotoudvalg og fridykkerne har modtaget mail med forslag. Bilag: Priseliste, dragt PUMA UV-Rugby ønsker yderlige shorts samt deltagernavn tryk på jakke og bukser. Priser mangler på listen. Beslutning møde : Der laves en politik og en bestillingsliste Ansvarlig: Kirsten Klaaborg og Jesper Risløv 4.7. Afvikling af instruktør kurser i klubberne. Baggrund: Flere klubber (f.ks. Roskilde og Frederikshavn) henvender sig for at få kørt instruktørkurser lokalt i klubben og TU afvikler instruktørkurser hos diverse dykkercentre. Forslag: En drøftelse om vi vil tilbyde instruktørkurser i klubberne, i lighed med det vi tilbyder dykkercentre. Beslutning møde : Bestyrelsen er positiv overfor modellen, dog skal det sikres at 1. Kurserne er åbne for alle deltagere 2. Afholdelse sker via TU og kontoret for at sikre korrekt rapportering (DIF mv) 3. Der er bred deltagelse af instruktørtrænere TU sætter de praktiske/faglige rammer Ansvarlig: Søren Arnvig 7

8 5. Siden sidst 5.1. Bestyrelsen DSF støtter projekt Salling AQUA PARK Michael har været i England til møde med BSAC. Der var forskellige prisuddelinger. DSF kan måske tage nogle af de ting op der blev vist. Stig har lukket kontrakten med DG Medier, skulle næsten være klar til underskrivning. Stig sender kontrakt til bestyrelsen. Jesper har deltaget i Nordisk Møde/Teknisk Udvalgsmøde. Landene har en stor vision, Nordisk Sportsdykker Forbund i fremtiden. Ensrettet uddannelserne, deling og samarbejde af materialer. Dele store kurser. Certifikatudstedelse fælles. Fælles Nordisk blad Det hed et sted år 2020 for de store tanker. Mere samarbejde på tværs af grænserne. Kirsten har arbejdet med tøj. Søren har udsendt meddelelse om nogle klubber ville vide mere om DSF, så han fået henvendelse fra Ålborg og Ribe som foreningsbesøg Søren og Jesper besøger klubberne 5.2. Udvalgene Jesper Risløv Fotoudvalget arbejder med fotobogen. Ungdomsudvalget har berettet til Kirsten om aktiviteter. Søren Arnvig, Teknisk Udvalg, Der er udvalgsmedlemmer det er svært af fat i. Flemming Holm er trådt ud af TU, Jan Pinndal er trådt ud af udvalget. Der holdes et måde snart for det er vigtigt at finde en formand for TU. Kurserne kører efter planen. Den 3* bog kører efter planen. TU melder tilbage om status på øvrige sager. Michael fremlagde resultat fra auditering. Arbejdet skal gøres færdigt. TU arbejder på en ny opdateret lægeerklæring. Maria tager fat i Biologiudvalg 5.3. Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper 6. Eventuelt 6.1. Kommunikation mellem klubber og udvalg Kommunikation fra udvalg til klubber skal være bedre. Bestyrelsen tager hånd om det. 8

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere