Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010"

Transkript

1 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

2 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere: Afbud: Referent: Tirsdag den 12. oktober 2010 kl på Reberbanevej 8, 8900 Randers C Peter Jensen Herluf Jakobsen Jørgen Pedersen Elsebeth Andersen Kurt Helge Andersen Birthe Skov Jensen Jørgen K. Rauch Svend Aage Nielsen (SAN) deltog under punkt 26 Claus Lentz-Nielsen Jørgen Kragh Rauch PUNKT EMNE: BESLUTNING: Ansvarlig: Deadline: 013. Referat fra sidste bestyrelsesmøde Til godkendelse og underskrift. Referater fra bestyrelsesmøde den og fra arbejdslørdag blev godkendt og underskrevet RandersBolig Til drøftelse. Navne-/adresseliste blev omdelt og tjekket for rettelser. Bestyrelseshonorar: Er ønsket på dagsordenen på næste møde (fra en anden organisation). Bestyrelsen drøftede dette, og holdningen er at det er op til den enkelte organisation, at fordele bestyrelseshonorar på den måde man ønsker, og der skal fortsat ikke være honorar i RandersBolig. Hjemmeside: JKR orienterede om status.

3 Forvaltningsrevision Evaluering af arbejdslørdag den 11/ Tjekliste fra hæftet God Almen Ledelse til gennemgang. En del af revisors bemærkninger er manglende målepunkter hvilket vi skal se på fremover. Vi har uddannet en række ejendomsfunktionærer, hvilket der har været udgifter til. Hvilken effekt har det? JKR oplyste at de noterer hvilke opgaver de laver og tidsforbrug hertil. Ud fra dette materiale kan omfanget beregnes/måles. Evaluering af arbejdslørdag: Det var en god dag, med gode debatter. Tjekliste omdelt er tidligere drøftet Hjemfald Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt onsdag den 6. oktober Hjemfald vedtaget på repræsentantskabsmøde. Arbejdet med LBF-ansøgning og lånhjemtagelse er igangsat med revisorhjælp. JKR 017. A/S Bolind-Handel Udbytte for 2009 kr ,00. Til orientering Nye vedtægter. Til godkendelse og underskrift. Godkendt og underskrevet af formanden. PJ 019. Afd. 13 Ansøgning om støtte til innovation Landsbyggefonden foreslår, at projektet tages op til nærmere drøftelse i forbindelse med læringsværket AlmenNet. Tages med til AlmenNet af SAN. SAN

4 Afd. 28 Renovering og etablering af legeplads Randers Kommune meddeler godkendelse af renovering og etablering af legeplads med en samlet anskaffelsessum på ca. kr ,00. Til orientering Kombineret udlejning Randers Kommune har ønske om at vi indfører kombineret udlejning i Jennumparken. Bilag følger med oplæg og indstilling. Bestyrelsen drøftede emnet, med fordele og ulemper ved kombineret udlejning. Vil det påvirke områdets omdømme negativt, hvis dette indføres. Der blev spurgt til tidligere beslutning om fleksibel udlejning, der skal evalueres efter en periode. Beslutning: Der ønskes en evaluering af fleksibel udlejning, hvorefter emnet drøftes igen Randers Nordby Landsbyggefonden meddeler tilsagn om tilskud til sociale aktiviteter - i alt kr ,00. Til orientering Ungdomsboliger For ungdomsboliger kan vælges om der skal være opsigelsesvarsel på 3 måneder (som hos familieboliger) eller forkortet på 6 uger. Alle øvrige boligorganisationer i RandersBolig har 6 ugers opsigelsesvarsel for ungdomsboliger MSBolig har 3 måneder. For at skabe ensartede regler for ungdomsboligerne indstilles, at MSBolig indfører 6 ugers opsigelsesvarsel. Beslutning: Bestyrelsen fulgte indstillingen Afd. 51 Renovering og etablering af legeplads Randers Kommune meddeler godkendelse af renovering og etablering af legeplads med en samlet anskaffelsessum på ca. kr ,00. Til orientering.

5 Afd. 56 Møllehuset Randers Kommune meddeler godkendelse af skema B med en samlet anskaffelsessum på i alt kr ,00, hvilket svarer til en kommunal grundkapitalstøtte på kr ,00. Til orientering. Asbest og PBC fundet i bygning. Dette er omgående blevet fjernet til en pris af ca. kr , Rebet Orientering om status på projektet. Afdeling 37 P. Knudsensvej SAN orienterede om status i byggesagen. Bilag udsendt og tidsplan omdelt. Sagen forventes på byrådsmøde i november. Vi fortsætter med sagen. Rapport omdelt med billeder. SAN redegjorde for betonproblemer, der er derfor igangsat arbejde med udbedringer. Forventes at koste 1,2 mill. kr. Der søges hos LBF (trækningsret) med 30% tilskud. SAN 027. Kredsarbejdet Til drøftelse. Kredsweekend november. Bestyrelsen melder tilbage vedr. hvilke workshops de vil deltage i. Fællesmøde med 6. kreds ved at blive planlagt. Mere herom senere Henvendelse fra afdeling 44 Brevet blev drøftet (der er usikkerhed om hvad de konkret mener). Såfremt sagen vedrører en afdelingsbestyrelse, der laver inspektionsrunde, så er det et særskilt problem det er ikke en opgave for afdelingsbestyrelsen. Der sendes svar til afdelingsbestyrelsen. JKR / PJ

6 11 ORIENTERING FRA DIREKTØR /FORRETNINGSFØRER: Forhøjelse af beboerindskud: Er ikke ændret siden 2002, så for at undgå tab sættes op til 204 kr. m2 Ledige boliger pr , og Nybolig Nyeste udgave af Business. Reberbanevej repræsenteret på side 17 Jennumparken Orientering om husdyrhold Afd. 41 Energimærkning JP Århus Skimmelsvamp i almene boliger JP Århus Ringgården viser vej med energirigtig renovering JP Århus Udsat men ikke ghetto MEDDELELSER: Fremover udsendes ugentligt med info om indkommet materiale. Øvrige meddelelser samles i orientering/bilag, så dagsorden ikke bliver så lang. BL 27/2010 Nye ændringer i arbejdsmiljøloven BL 28/2010 Overenskomst for gartnere 2010 BL 29/2010 Den nye call-in bestemmelse boligorganisationer beslutning om større BL 30/2010 Byggeskadefondens årsberetning 2009 BL 31/2010 Fotoudstilling Jan Grarup BL 32/2010 Ny pjece om Styringsdialog fra BL og KL BL 33/2010 Skimmelsvamp

7 12 BL 34/2010 Ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. BL 35/2010 Henlæggelse til dispositionsfond BL 36/2010 Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010 BL 37/2010 Vejledning om styring af den almene sektor BL 38/2010 Forvaltningskonference 2010 BL 39/2010 Åbent hus arrangement 11. og 12. september 2010 BL 40/2010 Fotobog af Jan Grarup BL 41/2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. BL 42/2010 Europæisk kriminalpræventiv pris BL 43/2010 Forsøgs- og udviklingsmidler efter almenboliglovens 2010 BL 44/2010 Moms på ejendomsadministration for andre og på levering af byggegrunde. BL 45/2010 Materiale fra Socialministeriet vedr. informationsindsats over for udsættelses BL 46/2010 Regulering af maksimumhuslejen for 2011 BL 47/2010 Trivsel, tilfredshed og evaluering i Danmarks almene boliger BL 48/2010 Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr LBF 501/10 Styringsdialog og dokumentationspakke LBF 502/10 Ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. LBF 503/10 Indberetning af ledige boliger pr. 1. juli 2010 LBF 504/10 Indberetning af ledige boliger pr. 1. august 2010 LBF 505/10 Husleje og udgiftsstatistik 2009 og Analyse af renholdelsesudgifter i LBF 506/10 Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2010 Boligselskabernes Landsforening Kursusinformation: Fremtidssikring, / på Hotel Haraldskær, Vejle. Boligselskabernes Landsforening Invitation til fælles kredsweekendkonference november 2010 på Hotel Legoland i Billund. Afd. 20 Køkkenrenovering Referat af byggemøde nr. 05 af Referat af byggemøde nr. 06 af Referat af byggemøde nr. 07 af Referat af byggemøde nr. 08 af

8 13 Referat af byggemøde nr. 09 af Referat af byggemøde nr. 10 af Referat af byggemøde nr. 11 af Referat af byggemøde nr. 12 af Afd. 30/56 Ombygning af Flyvervej 5 Referat af byggemøde nr. 04 af Referat af byggemøde nr. 05 af Referat af byggemøde nr. 06 af Referat af byggemøde nr. 07 af Referat af byggemøde nr. 08 af Referat af byggemøde nr. 09 af Referat af byggemøde nr. 10 af Referat af byggemøde nr. 11 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 04 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 05 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 06 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 07 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 08 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 09 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 10 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 11 af Afd. 31 Nye køkkener og bad Referat af byggemøde nr. 15 af Referat af byggemøde nr. 16 af Referat af byggemøde nr. 17 af Referat af byggemøde nr. 18 af Referat af byggemøde nr. 19 af Referat af byggemøde nr. 20 af Referat at sikkerhedsmøde nr. 12 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 13 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 14 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 15 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 16 af Referat af sikkerhedsmøde nr. 17 af

9 14 Afd. 4 og 5 Nye lejlighedsdøre Vinther & Lassen kr ,00 Henning Søndergaard ,00 Korreborg Eftf ,75 Albyg ,00 Korreborg Eftf. valgt. Afd. 4 og og 51 - Levering og montering af nye låsesystemer Mecon Security kr ,00 Drejer Låse ,50 Hardi V ,00 Hardi V. valgt. Afd. 27 Levering og montering af nye lejlighedsdøre Vinther & Lassen kr ,25 Henning Søndergaard ,50 Korreborg Eftf ,13 Albyg ,00 Korreborg Eftf. valgt. Afd. 33 Malerbehandling af vinduer, døre, udhuse og garager m.v. Hans Larsen kr ,00 M.A.F ,50 Byens Malerfirma ,00 Kusk & Søn ,00 Thage W. Nielsen ,00 Frode Pedersen ,00 Kim Fruerlund ,00 Thage W. Nielsen valgt.

10 15 Afd Levering og montering af nye lejlighedsdøre Vinther & Lassen kr ,50 Henning Søndergaard ,00 Korreborg Eftf ,50 Albyg ,00 Korreborg Eftf. valgt. Afd. 53 Malerbehandling af vinduer, døre og træbeklædning m.m. Frode Pedersen kr ,00 M.A.F ,00 Byens Malerfirma ,00 Kusk & Søn ,00 Thage W. Nielsen ,00 Villy Poulsen ,00 John Laursen ,00 Villy Poulsen valgt. TIL EFTERRETNING: Afd. 41 Ekstraordinært afdelingsmøde Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 15. juni 2010 kl i beboerhuset, Citronlunden 53, 8960 Randers SØ. Afd. 51 Ekstraordinært afdelingsmøde Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 4. oktober 2010 kl i beboerhuset, Flyvervej 1, 8930 Randers NØ. Randers Lejerforening - Takkeskrivelse. Freddy Thomsen - Takkeskrivelse. Næste møde: Tirsdag den 14. december 2010.

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere