Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

2 Indhold

3 Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side 10 Kapitel 2 VEJE TIL VÆKST i region Midtjylland Side 12 Den midtjyske model, Imidt, Evaluering og effektmåling samt MEA Side 14 Kort med bevillinger Side 16 VÆKSTmidt Accelerator Side 18 STARTmidt & STARTmidt Accelerator Side 20 INVESTORmidt Side 22 EnergiTEKmidt Side 24 KLYNGEmidt Side 26 FØDEVAREmidt Side 28 KOMPETENCEmidt Side 30 Internationalisering af midtjyske virksomheder Side 32 BISP Side 34 Kapitel 3 VEJE TIL VÆKST i Danmark Side 36 Early Warning Side 38 Vitus Side 40 Etnisk Erhvervsfremme Side 42 VEJE TIL VÆKST og Uge 46 side 02 03

4 2010 blev året, hvor finanskrisen endnu ikke havde sluppet sit tag, men mange ting tyder på, at udviklingen har en positiv retning, væk fra krisen. Data fra Væksthus Midtjyllands varetagelse af den nationale projektledelse på Erhvervs- og Byggestyrelsens tilbud til kriseramte virksomheder, Early Warning, bekræfter, at mange virksomheder fortsat har det svært og endnu er langt fra niveauet før finanskrisen. Derfor er det også meget glædeligt, at Væksthus Midtjyllands målopfyldelsesprocent i resultatkontrakten med Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2010 blev 83,3%. Dette er ikke blot Væksthus Midtjyllands højeste score eller den højeste score i 2010 blandt væksthusene, men den højeste score nogensinde i væksthusenes fireårige historie. Sammenholdt med en række øvrige indikationer på, at krisen fortsat havde tag i erhvervslivet i 2010, er det en meget stor tilfredsstillelse, at vi samtidig kan præsentere denne høje målopfyldelsesprocent. De flotte resultater skyldes naturligvis ene og alene de midtjyske virksomheder, men der er for os ingen tvivl om, at vi via en række attraktive programmer igangsat af Vækstforum for Region Midtjylland har haft helt særligt gode muligheder for at komme i dialog med målgruppen af vækstpotentielle virksomheder. Samtidig er det enstrengede erhvervsservicesystem med den lokale indgang til tilbuddene en sikkerhed for, at tilbudene når ud til målgruppen i alle dele af region Midtjylland blev det sidste år i den første periode i væksthusenes liv; væksthusene blev skabt på det særlige grundlag, at kommunerne fra starten i 2007 har haft ejerskabet og dermed bl.a. også flertallet i bestyrelserne, men indtil udgangen af 2010 finansierede Erhvervs- og Byggestyrelsen den grundlæggende aktivitet (vækstkortlægning). Fra 1. januar 2011 er disse midler overgået til kommunerne via bloktilskuddet, mod at kommunerne anvender beløbet til at finansiere væksthusene. Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at takke Erhvervs- og Byggestyrelsen for et særdeles konstruktivt samarbejde gennem hele opstarten og den første periode i Væksthus Midtjyllands liv. Der er lagt et godt fundament for de kommende år og jeg er glad for, at Erhvervs- og Byggestyrelsen fortsat vil samarbejde med os om en række centrale funktioner i væksthusene i årene, der kommer. Eksempelvis har vi på det seneste fået ansvaret for den landsdækkende ordning Bedre adgang til kapital, der bl.a. bygger videre på de gode midtjyske erfaringer med kapitalcoaches. Endelig vil jeg også gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere, herunder de private rådgivere, den lokale erhvervsservice og kommunerne samt Vækstforum for Region Midtjylland. Flemming Eskildsen Borgmester og formand for Væksthus Midtjylland

5 2010 blev det hidtil travleste år i Væksthus Midtjyllands historie. Finanskrise eller ej var der gennem hele året stor søgning til vore tilbud mere end iværksættere og virksomheder fik foretaget vækstkortlægning, og over 500 opnåede medfinansiering til at realisere deres vækstpotentiale fra et af de regionale programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør. Gode indikationer på, at der er gang i det midtjyske erhvervsliv hvilket også den flotte målopfyldelse i resultatkontrakten med Erhvervs- og Byggestyrelsen er udtryk for blev også året, hvor vi havde fornøjelsen af at åbne det landsdækkende videncenter for etnisk erhvervsfremme. Via et langt og konstruktivt forarbejde i samarbejde med Integrationsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, en række regioner og en kreds af landets største kommuner lykkedes det at realisere en platform, hvor det fremover bliver muligt at skabe indsigt i og operationalisere de ressourcer, som iværksættere og virksomhedsledere med anden etnisk baggrund end dansk repræsenterer. Sammen med lokale enheder der primært har til opgave at vejlede målgruppen af etniske iværksættere og virksomhedsejere i København, Odense, Slagelse, Vejle, Aalborg og Aarhus har vi kun grund til at tro på, at der vil blive aktiveret betydelige vækstpotentialer via initiativet i det kommende år resulterede også i en ny og bedre udgave af Rådgiverbørsen, som nu rummer mere end rådgiverprofiler fra hele landet. Den nye rådgiverbørs indeholder mulighed for kundernes rating af rådgivere, rådgivernetværk, udbud af opgaver mm. et klart forbedret produkt, som åbner en række nye muligheder for at linke den vækstpotentielle virksomhed med de relevante rådgivere. Og som igen giver muligheder for at videreudvikle tilbuddene i Rådgiverbørsen, eks. ift. internationale rådgivere. Rådgiverbørsen anvendes af alle væksthusene og varetages af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Endelig vil jeg også gerne nævne lanceringen af Imidt. dk som Danmarks største regionale vækstshop - samt etableringen af den internationale platform i 2010, hvor vi lagde rammer til en slagkraftig international indsats, bestående af de muligheder som Eksportrådet/Udenrigsministeriet, Vitus og Invest in Denmark giver. Mange flere ting fra 2010 kunne fremhæves, og det vil være umuligt at nævne dem alle her. Dog vil jeg gerne nævne, at vi i 2010 planmæssigt afsluttede to regionale programmer, nemlig STARTmidt og INVE- STORmidt. Alene inden for rammerne af STARTmidt blev det muliggjort at bistå ikke færre end 800 nye virksomheder siden starten på programmet i En indsats, som vi forhåbentligt vil se gode resultater af også i de kommende år. I 2011 tager vi i samarbejde med en række samarbejdspartnere fat på gennemførelsen af det nye STARTmidt Accelerator, som også rummer de tidligere tilbud under INVESTORmidt, og der med et budget på kr. 131 mio. i perioden er Danmarks største samlede iværksætterindsats. Vi er meget taknemmelige for, at Vækstforum for Region Midtjylland har muliggjort dette program og glæder os over, at vi dermed kan hjælpe ca. 500 nye virksomheder årligt med at realisere deres vækstpotentiale via programmets mange tilbud. Udover medfinansiering af vækstpotentielle nye og unge virksomheders køb af specialiseret rådgivning ifm. vækstforløb, indeholder STARTmidt Accelerator en række muligheder, som yderligere vil udbygge tilbuddene i den midtjyske iværksætterinfrastruktur eks. planlægges et vestdansk spin offcenter etableret, der i tæt samspil med Vækstfonden (som fra 2011 vil have faste træffetider hos Væksthus Midtjylland), regionale business angelsnetværk, kapitalcoaches, CONNECT Denmark og den kommende midtjyske iværksætterfond vil styrke vækstpotentielle nye og unge virksomheders forudsætninger for vækst. En stor tak skal lyde til medarbejderne for en engageret indsats gennem 2010 samt alle vore samarbejdspartnere. Erik Krarup Direktør for Væksthus Midtjylland side 04 05

6

7 Kapitel 1 i region Midtjylland side 06 07

8 VÆKSTkortlægning En strømlinet identitet sparer tid og giver kunder Se godt ud og sælg bedre. Så kort kan det næsten siges, hvis du vil have dit produkt ud over rampen. Virksomheden fra Struer, Prosign, kunne med det samme se gevinsten ved deres nye visuelle identitet. Afklaringen skete gennem vækstkortlægning. For os har det gjort en stor forskel, at vi fik mulighed for at gøre det rigtigt med det samme, siger Michael Jensen, direktør i Prosign. Virksomheden laver løsninger til lager- og produktionsstyring ved hjælp af RFID-chips, der også kaldes stregkodens afløser. Med kunder i blandt andet Holland, Polen og England fandt Prosign ud af, at deres deres visuelle identitet ikke passede til en virksomhed med eksportambitioner. Derfor havde de brug for en ny og klar identitet, som appellerede til kunder i både Danmark og Europa. Vi er en lille virksomhed og har ikke råd til at bruge ressourcer de forkerte steder. Med hjælp fra Væksthuset fik vi kortlagt vores muligheder og udfordringer meget præcist, siger Michael Jensen. Fandt stenen i skoen. Prosign fik gennem Væksthjulet og vækstkortlægning afklaret virksomhedens styrker og svagheder, og fandt ud af, at den visuelle identitet var en afgørende sten i skoen, der skulle forbedres for at få det rette fodfæste på eksportmarkederne. Prosign har på baggrund af kortlægningen fået udviklet en ny visuel identitet og en webløsning, der betyder, at virksomhedens sælgere nu kan henvise til hjemmesiden i stedet for at sende materiale ud til kunderne med mail. Michael Jensen er ikke i tvivl om, at Prosign uden vækstkortlægning havde været et andet sted i dag. Vi har fået en rød tråd i vores identitet, som understøtter de værdier, vores virksomhed står for, samtidig med at vi har fået optimeret nogle arbejdsgange i virksomheden. Det betyder, at vi fremstår meget mere professionelle, når vi møder vores kunder, forklarer Michael Jensen. direktør Michael Jensen Prosign A/S Struer Kommune [ 1 ]

9 Aftaler mellem lokale erhvervsserviceoperatører, Kommuner og Væksthus Midtjylland Fakta Det er i høj grad de lokale erhvervsserviceoperatører, der er med til at skabe Væksthus Midtjyllands succes. I region Midtjylland har man implementeret et enstrenget erhvervsservicesystem; og i 2010 blev det endnu engang bevist, at de lokale erhvervsserviceoperatører, der yder den indledende basale vejledning, er i stand til at skabe kontakt til de virksomheder, der har vækstpotentiale. Successen i det midtjyske afhænger af, at så mange virksomheder som muligt får kendskab til mulighederne, for jo flere der får hjælp - jo bedre bliver resultaterne. [ 1 ] [ 2 ] Væksthjulet og CRM system fælles værktøjer Fakta Væksthjulet er et værktøj, som kan brugs i forbindelse med vejledning og screening af iværksættere og virksomheder. I region Midtjylland er alle erhvervsservicekonsulenter certificeret i Væksthjulet; det giver mulighed for, at erhvervsservicesystemet taler samme fælles sprog, når de hjælper iværksættere og virksomheder. Customer Relationship Management et CRM system, et fælles et af slagsen, har alle der arbejder med erhvervsservices i region Midtjylland adgang til endnu et vigtigt værktøj, som er med til at sikre, at iværksættere og virksomheder får den bedst mulige hjælp og sparring. Samsø Kommune [ 2 ] Afklaringen og vækstkortlægningen har betydet alt, virkelig alt, for os. Vi fik afklaret vores kompetencer, og fandt ud af hvilken yderligere rådgivning vi kunne have brug for. Vi vil helt sikkert bruge Væksthuset igen, for det har fungeret utrolig godt med en professionel sparringspartner i opstarten, siger Flemming Salomonsen, der sammen med Louise Vedel har etableret Falkecenter Samsø, som i 2010 havde besøg af 9000 turister. adm. direktør Flemming Salomonsen FALKECENTER SAMSØ side 08 09

10

11 Kapitel 2 i region Midtjylland side 10 11

12 Den Midtjyske Model, Imidt, Evaluering og effektmåling samt MEA Den høje målopfyldelse hos Væksthus Midtjylland er et resultat af den midtjyske model. En model, hvor der i alle region Midtjyllands kommuner er adgang til lokal basal erhvervsservice, uanset hvor en iværksætter vælger at starte op i regionen, eller uanset hvor en virksomhed befinder sig i regionen, så er der adgang til lokal erhvervsservice. For de iværksættere og virksomheder, der har ambitioner om at vækste, er der så mulighed for at blive henvist til Væksthus Midtjylland. Via en lang række udviklingsprogrammer finansieret via EU s strukturfonde og Region Midtjylland, har Væksthus Midtjylland mulighed for at give tilskud til vækstpotentielle iværksættere og virksomheders køb af specialiseret rådgivning. Dette er helt unikt i Danmark dette er den midtjyske model. Evaluering og effektmåling. Væksthus Midtjylland har igangsat et større arbejde med evaluering og effektmåling af de regionale udviklingsprogrammer. Inden udgangen af 2012 skal der udarbejdes en analyse, der giver et samlet billede af indsats, resultater og forbedringsmuligheder i de midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Målet er dels at dokumentere programmernes effekter på brugernes kompetencer, konkurrenceevne og vækst. Dels at beskrive og evaluere den midtjyske erhvervsfremmemodels DNA det vil sige kombinationen af enstrenget erhvervsfremme, uvildig/specialiseret vejledning i Væksthuset, vægt på private rådgivere som problemløsere, virksomhedstilskud til køb af rådgivning, samt store, ambitiøse programmer samlet hos én operatør (Væksthuset) for at skabe kritisk masse mv.

13 Imidt.dk Fakta Imidt.dk er Danmarks største regionale vækstshop for iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. I efteråret lancerede Væksthus Midtjylland Imidt.dk portalen Uanset hvor en iværksætter eller virksomhed befinder sig i livsforløbet som iværksætter eller virksomhed, så er der hjælp og information at hente på Imidt.dk. Tanken er, at Imidt.dk kan gøre processen fra tanke til virksomhed og videre til yderligere udvikling af virksomheden endnu nemmere. Med Imidt.dk har virksomhederne i midtjylland let adgang til de muligheder, der er i det regionale system. Der vil på Imidt.dk være kontinuerligt fokus på at gøre adgangen til og overblikket over de mange tilbud til iværksættere og virksomheder såvel regionalt som nationalt og internationalt så nemt og brugerorienteret som overhovedet muligt. Imidt.dk er en levende organisme, der fremover vil udvikle sig i takt med de mange tilbud og muligheder til iværksættere og virksomheder. MEA Fakta Erhvervsservicessystemet i region Midtjylland er på mange områder First-movers et af områderne, hvor region Midtjylland virkelig har skabt noget, som alle andre regioner skeler til er på området for kompetenceudvikling af de ansatte i erhvervsudviklingssystemet. I 2007 skabte Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland i samarbejde med kommunerne i region Midtjylland Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi. Visionen for Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi - i daglig tale MEA - er at skabe en fælles kompetenceindsats af de erhvervspolitiske aktører i den midtjyske erhvervsudviklingsindsats. MEA s mission er at tilbyde de midtjyske aktører et anvendelsesorienteret efteruddannelsestilbud med et højt kvalificeret fagligt indhold, der er skræddersyet til aktørernes behov. Det er MEA s ambition på sigt at blive et anerkendt, akkrediteret erhvervspolitisk efteruddannelsestilbud i region Midtjylland. Siden starten og frem til årsskiftet 2010/2011 har der været afholdt ikke mindre end 19 moduler i regi af MEA; plus ikke at forglemme det årlige Erhvervsudviklingsdøgn, som i 2010 blev afholdt i Randers med 120 deltagere. side 12 13

14 2010: Vækstkortlægninger = Individuelle bevillinger i de regionale programmer = 562 Deltagere i kollektive forløb = 492 I 2010 fik (1.047 i 2009) virksomheder kortlagt deres vækstpotentiale (blev vejledt) af Væksthus Midtjylland. Der blev i 2010 givet 562 (444 i 2009) individuelle bevillinger i de regionale programmer VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt, INVESTORmidt, EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt. Der var 492 (426 i 2009) virksomheder, der deltog i kollektive forløb under de regionale programmer VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt og KLYNGEmidt. I 2010 fik 139 (48 i 2009) virksomheder i region Midtjylland tilskud gennem det landsdækkende program Vækst gennem rådgivning. Programmet blev afsluttet i Symbolforklaring: Vejledninger/kortlægninger af vækstpotentiale Individuelle bevillinger under de regionale programmer Antal deltagere i kollektive forløb Vækst gennem rådgivning [1] Favrskov [2] Hedensted [3] Herning [4] Holstebro [5] Horsens [6] Ikast/Brande [7] Lemvig [8] Norddjurs

15 [ 15 ] [7] [ 10 ] [ 18 ] [ 16 ] [4] [8] [ 17 ] [1] [3] [ 13 ] [ 19 ] [6] [ 14 ] [ 11 ] [5] [9] [ 12 ] [2] [9] Odder [ 10 ] Randers [ 11 ] Ringkøbing/Skjern [ 12 ] Samsø 17 6 [ 13 ] Silkeborg [ 17 ] Syddjurs [ 14 ] Skanderborg [ 18 ] Viborg [ 15 ] Skive [ 19 ] Aarhus [ 16 ] Struer side De regionale programmer er finansieret af EU s Regional- og Socialfond samt Region Midtjylland

16 Genvej til vækst Vidensvirksomheden EKTOS A/S har speedet væksten betydeligt op med rådgivning og tilskud fra programmet VÆKSTmidt Accelerator. Efter kun godt tre år på markedet køber EKTOS i november 2010 udviklingsafdelingen i en anden virksomhed og får dermed flere ansatte til at udvikle og teste elektronik og software for kunder i maskinindustrien og elektronikindustrien. De to kompagnoner ingeniørerne Niels Martin Jørgensen og Jesper Holst har via VÆKSTmidt Accelerator fået hjælp til at træffe den store beslutning på et kvalificeret grundlag. Via programmet fik vi udvidet vores rådgivningsbudget og råd til at købe viden om international økonomi og håndtering af internationale kunder. Ligesom vi har købt os til viden om, hvordan vi skriver kontrakter, der holder i byretten i både København og New York, fortæller direktør Niels Martin Jørgensen, EKTOS. Nyttig rygvind Vi kunne godt selv have slidt os til det, men hjælpen fra VÆKSTmidt Accelerator har betydet, at vi i stedet kunne koncentrere kræfterne, om det vi er bedst til og holde fokus på det. Det har givet os nyttig rygvind i forbindelse med overtagelsen, fortsætter han. Formålet med at overtage alle udviklingsmedarbejdere og -projekter i T&O Stelectric A/S var at styrke og udvikle organisationen og få to-tre års vækst i et hug. Vi ville gerne købe en hel udviklingsafdeling for at få vækstpotentiale i form af flere kompetente projektledere samt erfarne danske udviklere. I vores virksomhed styrer en dansk projektleder seks-syv udviklingsfolk i datterselskabet i Ukraine, siger Niels Martin Jørgensen. Virksomheden bor stadig i de samme lokaler i Viborg, men er på vej til endnu en gang at udvide, så der bliver 800 kvadratmeter til de godt 10 ansatte og EKTOS danske udviklings- og testlaboratorier. direktør Niels Martin Jørgensen EKTOS A/S Viborg Kommune [ 1 ]

17 VÆKSTmidt Accelerator Fakta VÆKSTmidt Accelerator er et virksomhedsudviklingsprogram målrettet virksomheder med vækstpotentiale. Programmet kobler virksomheder med viden og kapitalressourcer til afdækning, løsning og finansiering af vækstudfordringer. Programmets hovedaktivitet er rådgivningspakker til køb af specialiseret rådgivning samt målrettede kompetenceudviklings- og netværksforløb, der skal forberede innovative virksomheder til hurtig vækst på internationale markeder. [ 2 ] [ 1 ] [ 3 ] Lemvig Kommune [ 2 ] Markedsundersøgelser viser vej til nye kunder i Afrika for AL Materiel A/S, der allerede har fået sin første afrikanske ordre. En afrikansk ordre på 3,2 millioner giver travlhed i produktionshallen hos AL Materiel A/S i Lemvig. Ordren er fra en kunde i Ghana, og Lemvig-virksomheden forventer flere ordrer fra andre afrikanske lande inden længe. Det er første gang, at virksomheden afsætter sine produkter til Afrika. Da finanskrisen gjorde telefonerne tavse, kiggede vi os om efter nye og lidt skæve markeder, som alle de andre ikke render efter, fortæller administrerende direktør Allan Laursen. Valget faldt på Afrika, og med støtte fra programmet VÆKSTmidt Accelerator fik AL Materiel halvdelen af udgifterne betalt til at få foretaget fem grundige markedsundersøgelser af en dansk konsulent med speciale i Afrika. Jeg tror ikke, at vi havde turdet kaste os over det afrikanske marked, hvis ikke vi havde fået halvdelen af udgifterne til markedsundersøgelserne betalt, siger han og tilføjer: Det er da mange penge, vi også selv har investeret i undersøgelserne, men rent psykologisk virker det mere oplagt at kaste sig ud i projektet, når man kan få halvdelen dækket af VÆKSTmidt Accelerator. direktør Allan Laursen AL Materiel A/S Randers Kommune [ 3 ] VSB-Industri i Randers har travlt - meget travlt. Men væksten skal styres. En ekstern rådgiver har hjulpet med at afklare den fremtidige strategi. I løbet af marts fik de ansatte på VSB 50 nye kolleger. Det er ikke et hverdagssyn at en industrivirksomhed vokser så markant i medarbejderstaben. Men VSB Industri i Assentoft udenfor Randers kan med deres viden om offshore-industri og vindmølleindustri levere eftertragtede produkter, og det skaber væksten. Vi har en målsætning om vækst, og et af de områder vi skulle have afklaret, var den fremtidige strategi for vores overfladebehandling, forklarer adm. direktør Flemming Werk, der gennem VÆKSTmidt Accelerator fik tilskud til en ekstern konsulent. Eksterne giver et ekstra pust. Konsulenten skabte afklaring, lavede de konkrete handlingsplaner og satte implementeringen i system. Det har blandt andet resulteret i byggeriet af to nye haller på virksomheden, der siden 1968 har oparbejdet og udviklet en stærk kompetence indenfor blandt andet coating af havvindmøller, et område der nu fylder cirka en femtedel af virksomhedens omsætning. adm. direktør Flemming Werk VSB Industri- og Stålmontage A/S side 16 17

18 Vokseværk i Stauning Tre brødre står bag en smedevirksomhed med stor succes. Kyndig ekspertrådgivning fra virksomhedens begyndelse er en af forklaringerne. VPM Industri, der fremstiller minitraktorer til boligforeninger, kommuner og servicevirksomheder, vokser med lynets hast. En ekstern rådgiver har været med fra starten og har hjulpet med til at lave en grundig markedsundersøgelse. Viden fra undersøgelsen kombineret med en præcis forretningsplan betyder, at virksomheden i dag kan fokusere på at vokse og videreudvikle. De tre brøde Christensen kunne deres smedehåndværk men havde ikke drømt om, at de skulle ende som partnere i VPM Industri i Stauning mellem Skjern og Ringkøbing. Tilfældigheder og en virksomhed, der var til salg, gjorde udslaget. Men snusfornuft betød, at de tre brødre gik grundigt til værks. Rådgivning satte tempoet op. Vi fik kontakt med en ekstern konsulent og fik gennem STARTmidt finansieret en stor del af udgiften. Det faktum, at vi ikke selv skulle betale så meget men fik professionel hjælp, har været med til at speede hele processen med at få virksomheden etableret, op i et langt højere tempo, forklarer Henrik Christiansen. Markedsundersøgelsen viste, at kunderne efterlyste mere komfort, og en ny minitraktor med hovedfokus på kundernes ønsker blev udviklet. Vi agerede på de undersøgelser, vi fik lavet, og i dag er vi 14 ansatte, hvor vi på samme tid sidste år var syv. Så det går rigtig godt, og jeg er ikke i tvivl om, at vores grundige research inden opstarten er en af grundene, slutter Henrik Christensen. medindehaver Henrik Christiansen VPM Industri Ringkøbing-Skjern Kommune [ 1 ]

19 STARTmidt Fakta STARTmidt programmet blev afsluttet ved udgangen af Programmet har gennem specialiseret rådgivning og forskellige andre tilbud sigtet mod at skabe et solidt fundament for vækst hos de iværksættere, der både har vækstambitioner og vækstpotentiale. Programmets hovedaktiviteter var STARTpakken og VÆKSTpakken, der tilbyder målgruppen tilskud til køb af specialiseret rådgivning for op til kr. Desuden indeholdt programmet en lang række kollektive forløb for iværksættere med ambitioner og potentiale til vækst. Ved afslutningen af programmet har 800 iværksættere modtaget et tilskud til køb af specialiseret rådgivning, og 674 har deltaget i et kollektivt forløb. I 2011 opstartes STARTmidt Accelerator programmet, som er STARTmidt s efterfølger. Det nye program indeholder flere af de velkendte produkter fra STARTmidt, men også en lang række nyskabelser. [ 2 ] [ 1 ] [ 3 ] Favrskov Kommune [ 2 ] Mit produkt sælger sig selv bedre, fordi vi har fået mulighed for at arbejde med den sidste finish og en professionel designlinie. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg kunne brug en ekstern rådgiver til at sparke min virksomhed ud over rampen, siger Jacob Brink Nielsen, der som iværksætter i Fiduz Design blandt andet har fremstillet en ny beholder til papvin. iværksætter Jacob Brink Nielsen Fiduz Design Odder Kommune [ 3 ] Vi har fået nogle gode input fra vores eksterne rådgiver, som har været med at udfordre den måde, vi arbejder og tænker på. Det har betydet, at vi er blevet mere målrettede og har mere fokus på, at vi skal tjene penge på det, vi laver, siger Søren Olsen, der producerer vinger til de små husstandsvindmøller. direktør Søren Olsen OLSEN BOATS side 18 19

20 Der er penge til den gode idé Vi kontaktede seks banker, inden vi fik ja fra den syvende. Til gengæld sagde de to første investorer, vi kontaktede, ja og meget hurtigt havde vi et tocifret millionbeløb. Så min oplevelser har været, at den del med investorerne er klart den nemmeste. Martin Hansen, stifter og direktør i Kiermar Technology A/S, fik gennem Skanderborg Erhvervsudvikling kontakt til Væksthus Midtjylland og Investormidt programmet. Revisor Lasse Nejsum blev koblet på, og sammen tog Martin Hansen, hans partner Erik Fisker og Lasse Nejsum til møder med de mulige investorer. At vi havde Lasse med gav en sikkerhed og vished for, at alt det tekniske omkring ejeraftaler og investeringsaftaler var på plads. Martin Hansen er ingeniør og med sine egne ord så tilpas nørdet, at han kunne få ideen til den maskine, der er hele fundamentet for Kiermar Technology A/S. Det er som at stoppe med at bruge traktor og selvbinder og i stedet opfinde mejetærskeren. Vi har lavet en maskine, der er specialiseret indenfor hydrauliske pressere. En maskine, der kan løse helt bestemte opgaver. Men de opgaver løser den til gengæld både bedre og billigere. Der er mange, der siger: Hvorfor er der dog ingen, der har tænkt på det? Og det er en fantastisk reaktion. I det hele taget har vi udelukkende fået positive reaktioner og er nærmest overvældede af den store interesse, vi har oplevet. Både fra mulige kunder, men også fra virksomheder der gerne vil være forhandlere for os. Foreløbig har Kiermar Technology A/S patenteret maskinen og skabt kontakter, ikke bare til det danske marked, men også til England, Tyskland og Italien. Men iværksætteren, der i løbet af ganske kort tid har fået otte ansatte, forsøger at bevare beskedenheden, mens han sidder i sit lejede kontor udenfor Skanderborg og kigger på fremtiden. Det kommer til at gå stærkt, men vi arbejder hele tiden ud fra den mest pessimistiske model. Ifølge vores businessplan skal vi ikke sælge nogle maskiner i 2011, men det kan godt være, vi ikke helt kan overholde den plan. direktør Martin Hansen Kiermar Technology A/S Skanderborg Kommune [ 1 ]

21 INVESTORmidt Fakta INVESTORmidt programmet blev afsluttet ved udgangen af Programmet havde til formål at lette adgangen til risikovillig kapital for iværksættere. Via tilknytning af kapitalcoaches til iværksætterne skulle INVESTORmidt medvirke til at udvikle iværksætteres kompetencer og viden omkring tiltrækning af risikovillig kapital og de udfordringer og muligheder, der opstår i den forbindelse. Ved afslutningen af programmet havde 60 iværksættere gennemført et kapitalcoachforløb; ud af disse er 19 forløb afsluttet med, at iværksætterne har fået tilført ny kapital. I alt har virksomhederne fået tilført mere end 80 mio. kr. i ny kapital. [ 1 ] [ 2 ] Sparring til at få den gode idé ud over rampen Tænk, hvis du havde de samme muligheder, når du køber tøj på nettet, som når du shopper i virkeligheden. Tænk, hvis du kunne prøve blusen sammen med et par bukser eller finde det rigtige tørklæde til din jakke. Og tænk, hvis du kunne spørge dine venner til råds, inden du trykker godkend. Det er præcis de udfordringer, Søren Filbert Johansen forsøger at løse med lazylazy.com, der er et online indkøbscenter, hvor du kan sammensætte tøjet på en model, der ligner dig, og hvor du kan invitere alle dine Facebook-venner med på shoppetur. Med lazylazy.com vil jeg gerne give folk den samme oplevelse og de samme muligheder, som de kender fra en shoppetur i den virkelige verden. Derfor skal de f.eks. kunne tage deres venner med ud og shoppe i mit virtuelle indkøbscenter, siger Søren Filbert Johansen. For ikke så længe siden var lazylazy.com bare en god ide, men så fik Søren Filbert Johansen hjælp fra en kapitalcoach fra Væksthuset gennem programmet INVES- TORmidt. Coachen hjalp ham med at skrue hans ide og forretningsmodel rigtigt sammen. Den professionelle sparring, jeg har fået fra vores eksterne konsulent, har været ekstremt god. Jeg gik fra at sidde alene til at få en professionel sparringspartner, der hjalp mig med at udvikle og finjustere min ide, så jeg følte, jeg var meget skarpere på, hvad jeg ville, da jeg skulle sælge ideen videre til mulige investorer, siger Søren Filbert Johansen og fortsætter: Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at netop hjælpen fra kapitalcoachen og INVESTORmidt har været en afgørende faktor for, at det rent faktisk lykkedes mig at få en investor ind, så min ide kunne blive til virkelighed. Søren Filbert Johansen lazylazy.com Hedensted Kommune [ 2 ] side 20 21

22 Kommunerne styrer selv lyset Med Alfred Priess energivenlige lysmaster kan kommuner og virksomheder selv styre, hvordan masterne skal lyse. Det sker via en webportal, som er udviklet med støtte fra EnergiTEKmidt. Alfred Priess vandt sidste år Dansk Designpris for en lygtepæl, som ikke bare kan give lys i gaderne, men som også ser godt ud imens. Med virksomhedens seneste lysmast er stålvirksomheden fra Vinderup nord for Holstebro gået skridtet videre. Lysmasten Touché er både arkitekttegnet og sender lys ud i gaderne ved hjælp af solenergi. Oven i købet kan ejerne for første gang også selv styre, hvordan og hvornår lygtepælene skal være tændt. Det gør Alfred Priess nye lysmast til noget særligt. Vi ville gerne skubbe lidt til udviklingen og lave en lysmast, der både er pæn at se på, og som kan lyse ved hjælp af solenergi uanset, hvordan masten vender i forhold til solen. Vi besluttede os for at være ambitiøse, når vi alligevel skulle i gang med et stort udviklingsprojekt, siger Ole Bjerre Christiansen. En prototype på masten havde passende nok premiere foran Bella Centret i København, hvor det internationale klimatopmøde blev afholdt i efteråret Efterfølgende har Alfred Priess præsenteret den klimavenlige lysmast på en stor messe i Frankfurt, hvor responsen var særdeles positiv. Det gav blod på tanden til at videreudvikle den energivenlige lysmast. Vi havde en flot lysmast, som kunderne gerne ville købe, men vi drømte om at lave det ideelle produkt, som også teknisk var fremtidssikret. I den sidste udviklingsfase kom midlerne fra EnergiTEKmidt derfor til at spille en afgørende rolle for, at vi kunne udvikle det bedste tænkelige produkt fra starten, fortæller Ole Bjerre Christiansen. Med støtte fra programmet EnergiTEKmidt fik Alfred Priess penge til sammen med århusianske North Sensor at udvikle en webbaseret portal, så ejerne selv kan styre blandt andet, hvornår lygterne skal tændes og slukkes, og hvor stærkt lyset skal være. Den økonomiske støtte har selvfølgelig betydet meget for vores projekt, men den kontakt, vi har haft med Væksthusets konsulent, har næsten været mere vigtig i forhold til inspiration og afklaring af muligheder. Jeg oplever EnergiTEKmidt programmet som en god og vigtig katalysator, der er god til at styrke udviklingen i området, siger Ole Bjerre Christiansen. direktør Ole Bjerre Christiansen Alfred Priess AS Holstebro Kommune [ 1 ]

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst 12130 indledning indhold Denne casesamling indeholder en beskrivelse af 16 iværksættervirksomheder med tilknytning til

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt.

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt. R E I D R N O A T L S L I Æ H J S S E C N C O I U G S E I R Forord Vækstforum Sjælland ønsker vækst. Vækstforum ønsker flere arbejdspladser. Vækstforum ønsker, at den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10

Lis for fulde gardiner. TEMA Vidensamarbejde #18/2013 /10 #18/2013 TEMA Vidensamarbejde Region Midtjylland Magasin for Regional Udvikling Lis for fulde gardiner /10 Virksomheder får hotline til forskerne / 6 De søger den forkromede løsning / 12 De fik en virkelig

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje ledig på grund af nedskæringer, 10 Efterårets gå-hjem-møder, 11

Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje ledig på grund af nedskæringer, 10 Efterårets gå-hjem-møder, 11 MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #3 AUGUST 20 IVÆRKSÆTTERE I CA CA og iværksætterne, 2 Online-kalender i stor skala, 3 Gode råd for iværksættere, 4 Succes med funky ål, 6 Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet!

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! HØJTUDDANNEDE SOM VIDENFACILITATORER I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! VÆKSTFORUM resultat VIDENMETRO - METODEN Der er opgaver

Læs mere

Succeshistorier i Region Sjælland

Succeshistorier i Region Sjælland Succeshistorier i Region Sjælland Forord INDHOLDSFORTEGNELSE I folderen præsenteres en række succeshistorier fra Region Sjælland. Historierne har alle det til fælles, at de direkte eller indirekte er finansieret

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere