Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2010

2 Indhold

3 Side 4 Formanden og direktøren har ordet Side 6 Kapitel 1 Erhvervsservice i region Midtjylland Side 8 Vækstkortlægning, Aftaler samt fælles værktøjer Side 10 Kapitel 2 VEJE TIL VÆKST i region Midtjylland Side 12 Den midtjyske model, Imidt, Evaluering og effektmåling samt MEA Side 14 Kort med bevillinger Side 16 VÆKSTmidt Accelerator Side 18 STARTmidt & STARTmidt Accelerator Side 20 INVESTORmidt Side 22 EnergiTEKmidt Side 24 KLYNGEmidt Side 26 FØDEVAREmidt Side 28 KOMPETENCEmidt Side 30 Internationalisering af midtjyske virksomheder Side 32 BISP Side 34 Kapitel 3 VEJE TIL VÆKST i Danmark Side 36 Early Warning Side 38 Vitus Side 40 Etnisk Erhvervsfremme Side 42 VEJE TIL VÆKST og Uge 46 side 02 03

4 2010 blev året, hvor finanskrisen endnu ikke havde sluppet sit tag, men mange ting tyder på, at udviklingen har en positiv retning, væk fra krisen. Data fra Væksthus Midtjyllands varetagelse af den nationale projektledelse på Erhvervs- og Byggestyrelsens tilbud til kriseramte virksomheder, Early Warning, bekræfter, at mange virksomheder fortsat har det svært og endnu er langt fra niveauet før finanskrisen. Derfor er det også meget glædeligt, at Væksthus Midtjyllands målopfyldelsesprocent i resultatkontrakten med Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2010 blev 83,3%. Dette er ikke blot Væksthus Midtjyllands højeste score eller den højeste score i 2010 blandt væksthusene, men den højeste score nogensinde i væksthusenes fireårige historie. Sammenholdt med en række øvrige indikationer på, at krisen fortsat havde tag i erhvervslivet i 2010, er det en meget stor tilfredsstillelse, at vi samtidig kan præsentere denne høje målopfyldelsesprocent. De flotte resultater skyldes naturligvis ene og alene de midtjyske virksomheder, men der er for os ingen tvivl om, at vi via en række attraktive programmer igangsat af Vækstforum for Region Midtjylland har haft helt særligt gode muligheder for at komme i dialog med målgruppen af vækstpotentielle virksomheder. Samtidig er det enstrengede erhvervsservicesystem med den lokale indgang til tilbuddene en sikkerhed for, at tilbudene når ud til målgruppen i alle dele af region Midtjylland blev det sidste år i den første periode i væksthusenes liv; væksthusene blev skabt på det særlige grundlag, at kommunerne fra starten i 2007 har haft ejerskabet og dermed bl.a. også flertallet i bestyrelserne, men indtil udgangen af 2010 finansierede Erhvervs- og Byggestyrelsen den grundlæggende aktivitet (vækstkortlægning). Fra 1. januar 2011 er disse midler overgået til kommunerne via bloktilskuddet, mod at kommunerne anvender beløbet til at finansiere væksthusene. Jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at takke Erhvervs- og Byggestyrelsen for et særdeles konstruktivt samarbejde gennem hele opstarten og den første periode i Væksthus Midtjyllands liv. Der er lagt et godt fundament for de kommende år og jeg er glad for, at Erhvervs- og Byggestyrelsen fortsat vil samarbejde med os om en række centrale funktioner i væksthusene i årene, der kommer. Eksempelvis har vi på det seneste fået ansvaret for den landsdækkende ordning Bedre adgang til kapital, der bl.a. bygger videre på de gode midtjyske erfaringer med kapitalcoaches. Endelig vil jeg også gerne rette en tak til vores samarbejdspartnere, herunder de private rådgivere, den lokale erhvervsservice og kommunerne samt Vækstforum for Region Midtjylland. Flemming Eskildsen Borgmester og formand for Væksthus Midtjylland

5 2010 blev det hidtil travleste år i Væksthus Midtjyllands historie. Finanskrise eller ej var der gennem hele året stor søgning til vore tilbud mere end iværksættere og virksomheder fik foretaget vækstkortlægning, og over 500 opnåede medfinansiering til at realisere deres vækstpotentiale fra et af de regionale programmer, hvor Væksthus Midtjylland er operatør. Gode indikationer på, at der er gang i det midtjyske erhvervsliv hvilket også den flotte målopfyldelse i resultatkontrakten med Erhvervs- og Byggestyrelsen er udtryk for blev også året, hvor vi havde fornøjelsen af at åbne det landsdækkende videncenter for etnisk erhvervsfremme. Via et langt og konstruktivt forarbejde i samarbejde med Integrationsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, en række regioner og en kreds af landets største kommuner lykkedes det at realisere en platform, hvor det fremover bliver muligt at skabe indsigt i og operationalisere de ressourcer, som iværksættere og virksomhedsledere med anden etnisk baggrund end dansk repræsenterer. Sammen med lokale enheder der primært har til opgave at vejlede målgruppen af etniske iværksættere og virksomhedsejere i København, Odense, Slagelse, Vejle, Aalborg og Aarhus har vi kun grund til at tro på, at der vil blive aktiveret betydelige vækstpotentialer via initiativet i det kommende år resulterede også i en ny og bedre udgave af Rådgiverbørsen, som nu rummer mere end rådgiverprofiler fra hele landet. Den nye rådgiverbørs indeholder mulighed for kundernes rating af rådgivere, rådgivernetværk, udbud af opgaver mm. et klart forbedret produkt, som åbner en række nye muligheder for at linke den vækstpotentielle virksomhed med de relevante rådgivere. Og som igen giver muligheder for at videreudvikle tilbuddene i Rådgiverbørsen, eks. ift. internationale rådgivere. Rådgiverbørsen anvendes af alle væksthusene og varetages af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Væksthus Midtjylland. Endelig vil jeg også gerne nævne lanceringen af Imidt. dk som Danmarks største regionale vækstshop - samt etableringen af den internationale platform i 2010, hvor vi lagde rammer til en slagkraftig international indsats, bestående af de muligheder som Eksportrådet/Udenrigsministeriet, Vitus og Invest in Denmark giver. Mange flere ting fra 2010 kunne fremhæves, og det vil være umuligt at nævne dem alle her. Dog vil jeg gerne nævne, at vi i 2010 planmæssigt afsluttede to regionale programmer, nemlig STARTmidt og INVE- STORmidt. Alene inden for rammerne af STARTmidt blev det muliggjort at bistå ikke færre end 800 nye virksomheder siden starten på programmet i En indsats, som vi forhåbentligt vil se gode resultater af også i de kommende år. I 2011 tager vi i samarbejde med en række samarbejdspartnere fat på gennemførelsen af det nye STARTmidt Accelerator, som også rummer de tidligere tilbud under INVESTORmidt, og der med et budget på kr. 131 mio. i perioden er Danmarks største samlede iværksætterindsats. Vi er meget taknemmelige for, at Vækstforum for Region Midtjylland har muliggjort dette program og glæder os over, at vi dermed kan hjælpe ca. 500 nye virksomheder årligt med at realisere deres vækstpotentiale via programmets mange tilbud. Udover medfinansiering af vækstpotentielle nye og unge virksomheders køb af specialiseret rådgivning ifm. vækstforløb, indeholder STARTmidt Accelerator en række muligheder, som yderligere vil udbygge tilbuddene i den midtjyske iværksætterinfrastruktur eks. planlægges et vestdansk spin offcenter etableret, der i tæt samspil med Vækstfonden (som fra 2011 vil have faste træffetider hos Væksthus Midtjylland), regionale business angelsnetværk, kapitalcoaches, CONNECT Denmark og den kommende midtjyske iværksætterfond vil styrke vækstpotentielle nye og unge virksomheders forudsætninger for vækst. En stor tak skal lyde til medarbejderne for en engageret indsats gennem 2010 samt alle vore samarbejdspartnere. Erik Krarup Direktør for Væksthus Midtjylland side 04 05

6

7 Kapitel 1 i region Midtjylland side 06 07

8 VÆKSTkortlægning En strømlinet identitet sparer tid og giver kunder Se godt ud og sælg bedre. Så kort kan det næsten siges, hvis du vil have dit produkt ud over rampen. Virksomheden fra Struer, Prosign, kunne med det samme se gevinsten ved deres nye visuelle identitet. Afklaringen skete gennem vækstkortlægning. For os har det gjort en stor forskel, at vi fik mulighed for at gøre det rigtigt med det samme, siger Michael Jensen, direktør i Prosign. Virksomheden laver løsninger til lager- og produktionsstyring ved hjælp af RFID-chips, der også kaldes stregkodens afløser. Med kunder i blandt andet Holland, Polen og England fandt Prosign ud af, at deres deres visuelle identitet ikke passede til en virksomhed med eksportambitioner. Derfor havde de brug for en ny og klar identitet, som appellerede til kunder i både Danmark og Europa. Vi er en lille virksomhed og har ikke råd til at bruge ressourcer de forkerte steder. Med hjælp fra Væksthuset fik vi kortlagt vores muligheder og udfordringer meget præcist, siger Michael Jensen. Fandt stenen i skoen. Prosign fik gennem Væksthjulet og vækstkortlægning afklaret virksomhedens styrker og svagheder, og fandt ud af, at den visuelle identitet var en afgørende sten i skoen, der skulle forbedres for at få det rette fodfæste på eksportmarkederne. Prosign har på baggrund af kortlægningen fået udviklet en ny visuel identitet og en webløsning, der betyder, at virksomhedens sælgere nu kan henvise til hjemmesiden i stedet for at sende materiale ud til kunderne med mail. Michael Jensen er ikke i tvivl om, at Prosign uden vækstkortlægning havde været et andet sted i dag. Vi har fået en rød tråd i vores identitet, som understøtter de værdier, vores virksomhed står for, samtidig med at vi har fået optimeret nogle arbejdsgange i virksomheden. Det betyder, at vi fremstår meget mere professionelle, når vi møder vores kunder, forklarer Michael Jensen. direktør Michael Jensen Prosign A/S Struer Kommune [ 1 ]

9 Aftaler mellem lokale erhvervsserviceoperatører, Kommuner og Væksthus Midtjylland Fakta Det er i høj grad de lokale erhvervsserviceoperatører, der er med til at skabe Væksthus Midtjyllands succes. I region Midtjylland har man implementeret et enstrenget erhvervsservicesystem; og i 2010 blev det endnu engang bevist, at de lokale erhvervsserviceoperatører, der yder den indledende basale vejledning, er i stand til at skabe kontakt til de virksomheder, der har vækstpotentiale. Successen i det midtjyske afhænger af, at så mange virksomheder som muligt får kendskab til mulighederne, for jo flere der får hjælp - jo bedre bliver resultaterne. [ 1 ] [ 2 ] Væksthjulet og CRM system fælles værktøjer Fakta Væksthjulet er et værktøj, som kan brugs i forbindelse med vejledning og screening af iværksættere og virksomheder. I region Midtjylland er alle erhvervsservicekonsulenter certificeret i Væksthjulet; det giver mulighed for, at erhvervsservicesystemet taler samme fælles sprog, når de hjælper iværksættere og virksomheder. Customer Relationship Management et CRM system, et fælles et af slagsen, har alle der arbejder med erhvervsservices i region Midtjylland adgang til endnu et vigtigt værktøj, som er med til at sikre, at iværksættere og virksomheder får den bedst mulige hjælp og sparring. Samsø Kommune [ 2 ] Afklaringen og vækstkortlægningen har betydet alt, virkelig alt, for os. Vi fik afklaret vores kompetencer, og fandt ud af hvilken yderligere rådgivning vi kunne have brug for. Vi vil helt sikkert bruge Væksthuset igen, for det har fungeret utrolig godt med en professionel sparringspartner i opstarten, siger Flemming Salomonsen, der sammen med Louise Vedel har etableret Falkecenter Samsø, som i 2010 havde besøg af 9000 turister. adm. direktør Flemming Salomonsen FALKECENTER SAMSØ side 08 09

10

11 Kapitel 2 i region Midtjylland side 10 11

12 Den Midtjyske Model, Imidt, Evaluering og effektmåling samt MEA Den høje målopfyldelse hos Væksthus Midtjylland er et resultat af den midtjyske model. En model, hvor der i alle region Midtjyllands kommuner er adgang til lokal basal erhvervsservice, uanset hvor en iværksætter vælger at starte op i regionen, eller uanset hvor en virksomhed befinder sig i regionen, så er der adgang til lokal erhvervsservice. For de iværksættere og virksomheder, der har ambitioner om at vækste, er der så mulighed for at blive henvist til Væksthus Midtjylland. Via en lang række udviklingsprogrammer finansieret via EU s strukturfonde og Region Midtjylland, har Væksthus Midtjylland mulighed for at give tilskud til vækstpotentielle iværksættere og virksomheders køb af specialiseret rådgivning. Dette er helt unikt i Danmark dette er den midtjyske model. Evaluering og effektmåling. Væksthus Midtjylland har igangsat et større arbejde med evaluering og effektmåling af de regionale udviklingsprogrammer. Inden udgangen af 2012 skal der udarbejdes en analyse, der giver et samlet billede af indsats, resultater og forbedringsmuligheder i de midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Målet er dels at dokumentere programmernes effekter på brugernes kompetencer, konkurrenceevne og vækst. Dels at beskrive og evaluere den midtjyske erhvervsfremmemodels DNA det vil sige kombinationen af enstrenget erhvervsfremme, uvildig/specialiseret vejledning i Væksthuset, vægt på private rådgivere som problemløsere, virksomhedstilskud til køb af rådgivning, samt store, ambitiøse programmer samlet hos én operatør (Væksthuset) for at skabe kritisk masse mv.

13 Imidt.dk Fakta Imidt.dk er Danmarks største regionale vækstshop for iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. I efteråret lancerede Væksthus Midtjylland Imidt.dk portalen Uanset hvor en iværksætter eller virksomhed befinder sig i livsforløbet som iværksætter eller virksomhed, så er der hjælp og information at hente på Imidt.dk. Tanken er, at Imidt.dk kan gøre processen fra tanke til virksomhed og videre til yderligere udvikling af virksomheden endnu nemmere. Med Imidt.dk har virksomhederne i midtjylland let adgang til de muligheder, der er i det regionale system. Der vil på Imidt.dk være kontinuerligt fokus på at gøre adgangen til og overblikket over de mange tilbud til iværksættere og virksomheder såvel regionalt som nationalt og internationalt så nemt og brugerorienteret som overhovedet muligt. Imidt.dk er en levende organisme, der fremover vil udvikle sig i takt med de mange tilbud og muligheder til iværksættere og virksomheder. MEA Fakta Erhvervsservicessystemet i region Midtjylland er på mange områder First-movers et af områderne, hvor region Midtjylland virkelig har skabt noget, som alle andre regioner skeler til er på området for kompetenceudvikling af de ansatte i erhvervsudviklingssystemet. I 2007 skabte Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland i samarbejde med kommunerne i region Midtjylland Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi. Visionen for Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi - i daglig tale MEA - er at skabe en fælles kompetenceindsats af de erhvervspolitiske aktører i den midtjyske erhvervsudviklingsindsats. MEA s mission er at tilbyde de midtjyske aktører et anvendelsesorienteret efteruddannelsestilbud med et højt kvalificeret fagligt indhold, der er skræddersyet til aktørernes behov. Det er MEA s ambition på sigt at blive et anerkendt, akkrediteret erhvervspolitisk efteruddannelsestilbud i region Midtjylland. Siden starten og frem til årsskiftet 2010/2011 har der været afholdt ikke mindre end 19 moduler i regi af MEA; plus ikke at forglemme det årlige Erhvervsudviklingsdøgn, som i 2010 blev afholdt i Randers med 120 deltagere. side 12 13

14 2010: Vækstkortlægninger = Individuelle bevillinger i de regionale programmer = 562 Deltagere i kollektive forløb = 492 I 2010 fik (1.047 i 2009) virksomheder kortlagt deres vækstpotentiale (blev vejledt) af Væksthus Midtjylland. Der blev i 2010 givet 562 (444 i 2009) individuelle bevillinger i de regionale programmer VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt, INVESTORmidt, EnergiTEKmidt og FØDEVAREmidt. Der var 492 (426 i 2009) virksomheder, der deltog i kollektive forløb under de regionale programmer VÆKSTmidt Accelerator, STARTmidt og KLYNGEmidt. I 2010 fik 139 (48 i 2009) virksomheder i region Midtjylland tilskud gennem det landsdækkende program Vækst gennem rådgivning. Programmet blev afsluttet i Symbolforklaring: Vejledninger/kortlægninger af vækstpotentiale Individuelle bevillinger under de regionale programmer Antal deltagere i kollektive forløb Vækst gennem rådgivning [1] Favrskov [2] Hedensted [3] Herning [4] Holstebro [5] Horsens [6] Ikast/Brande [7] Lemvig [8] Norddjurs

15 [ 15 ] [7] [ 10 ] [ 18 ] [ 16 ] [4] [8] [ 17 ] [1] [3] [ 13 ] [ 19 ] [6] [ 14 ] [ 11 ] [5] [9] [ 12 ] [2] [9] Odder [ 10 ] Randers [ 11 ] Ringkøbing/Skjern [ 12 ] Samsø 17 6 [ 13 ] Silkeborg [ 17 ] Syddjurs [ 14 ] Skanderborg [ 18 ] Viborg [ 15 ] Skive [ 19 ] Aarhus [ 16 ] Struer side De regionale programmer er finansieret af EU s Regional- og Socialfond samt Region Midtjylland

16 Genvej til vækst Vidensvirksomheden EKTOS A/S har speedet væksten betydeligt op med rådgivning og tilskud fra programmet VÆKSTmidt Accelerator. Efter kun godt tre år på markedet køber EKTOS i november 2010 udviklingsafdelingen i en anden virksomhed og får dermed flere ansatte til at udvikle og teste elektronik og software for kunder i maskinindustrien og elektronikindustrien. De to kompagnoner ingeniørerne Niels Martin Jørgensen og Jesper Holst har via VÆKSTmidt Accelerator fået hjælp til at træffe den store beslutning på et kvalificeret grundlag. Via programmet fik vi udvidet vores rådgivningsbudget og råd til at købe viden om international økonomi og håndtering af internationale kunder. Ligesom vi har købt os til viden om, hvordan vi skriver kontrakter, der holder i byretten i både København og New York, fortæller direktør Niels Martin Jørgensen, EKTOS. Nyttig rygvind Vi kunne godt selv have slidt os til det, men hjælpen fra VÆKSTmidt Accelerator har betydet, at vi i stedet kunne koncentrere kræfterne, om det vi er bedst til og holde fokus på det. Det har givet os nyttig rygvind i forbindelse med overtagelsen, fortsætter han. Formålet med at overtage alle udviklingsmedarbejdere og -projekter i T&O Stelectric A/S var at styrke og udvikle organisationen og få to-tre års vækst i et hug. Vi ville gerne købe en hel udviklingsafdeling for at få vækstpotentiale i form af flere kompetente projektledere samt erfarne danske udviklere. I vores virksomhed styrer en dansk projektleder seks-syv udviklingsfolk i datterselskabet i Ukraine, siger Niels Martin Jørgensen. Virksomheden bor stadig i de samme lokaler i Viborg, men er på vej til endnu en gang at udvide, så der bliver 800 kvadratmeter til de godt 10 ansatte og EKTOS danske udviklings- og testlaboratorier. direktør Niels Martin Jørgensen EKTOS A/S Viborg Kommune [ 1 ]

17 VÆKSTmidt Accelerator Fakta VÆKSTmidt Accelerator er et virksomhedsudviklingsprogram målrettet virksomheder med vækstpotentiale. Programmet kobler virksomheder med viden og kapitalressourcer til afdækning, løsning og finansiering af vækstudfordringer. Programmets hovedaktivitet er rådgivningspakker til køb af specialiseret rådgivning samt målrettede kompetenceudviklings- og netværksforløb, der skal forberede innovative virksomheder til hurtig vækst på internationale markeder. [ 2 ] [ 1 ] [ 3 ] Lemvig Kommune [ 2 ] Markedsundersøgelser viser vej til nye kunder i Afrika for AL Materiel A/S, der allerede har fået sin første afrikanske ordre. En afrikansk ordre på 3,2 millioner giver travlhed i produktionshallen hos AL Materiel A/S i Lemvig. Ordren er fra en kunde i Ghana, og Lemvig-virksomheden forventer flere ordrer fra andre afrikanske lande inden længe. Det er første gang, at virksomheden afsætter sine produkter til Afrika. Da finanskrisen gjorde telefonerne tavse, kiggede vi os om efter nye og lidt skæve markeder, som alle de andre ikke render efter, fortæller administrerende direktør Allan Laursen. Valget faldt på Afrika, og med støtte fra programmet VÆKSTmidt Accelerator fik AL Materiel halvdelen af udgifterne betalt til at få foretaget fem grundige markedsundersøgelser af en dansk konsulent med speciale i Afrika. Jeg tror ikke, at vi havde turdet kaste os over det afrikanske marked, hvis ikke vi havde fået halvdelen af udgifterne til markedsundersøgelserne betalt, siger han og tilføjer: Det er da mange penge, vi også selv har investeret i undersøgelserne, men rent psykologisk virker det mere oplagt at kaste sig ud i projektet, når man kan få halvdelen dækket af VÆKSTmidt Accelerator. direktør Allan Laursen AL Materiel A/S Randers Kommune [ 3 ] VSB-Industri i Randers har travlt - meget travlt. Men væksten skal styres. En ekstern rådgiver har hjulpet med at afklare den fremtidige strategi. I løbet af marts fik de ansatte på VSB 50 nye kolleger. Det er ikke et hverdagssyn at en industrivirksomhed vokser så markant i medarbejderstaben. Men VSB Industri i Assentoft udenfor Randers kan med deres viden om offshore-industri og vindmølleindustri levere eftertragtede produkter, og det skaber væksten. Vi har en målsætning om vækst, og et af de områder vi skulle have afklaret, var den fremtidige strategi for vores overfladebehandling, forklarer adm. direktør Flemming Werk, der gennem VÆKSTmidt Accelerator fik tilskud til en ekstern konsulent. Eksterne giver et ekstra pust. Konsulenten skabte afklaring, lavede de konkrete handlingsplaner og satte implementeringen i system. Det har blandt andet resulteret i byggeriet af to nye haller på virksomheden, der siden 1968 har oparbejdet og udviklet en stærk kompetence indenfor blandt andet coating af havvindmøller, et område der nu fylder cirka en femtedel af virksomhedens omsætning. adm. direktør Flemming Werk VSB Industri- og Stålmontage A/S side 16 17

18 Vokseværk i Stauning Tre brødre står bag en smedevirksomhed med stor succes. Kyndig ekspertrådgivning fra virksomhedens begyndelse er en af forklaringerne. VPM Industri, der fremstiller minitraktorer til boligforeninger, kommuner og servicevirksomheder, vokser med lynets hast. En ekstern rådgiver har været med fra starten og har hjulpet med til at lave en grundig markedsundersøgelse. Viden fra undersøgelsen kombineret med en præcis forretningsplan betyder, at virksomheden i dag kan fokusere på at vokse og videreudvikle. De tre brøde Christensen kunne deres smedehåndværk men havde ikke drømt om, at de skulle ende som partnere i VPM Industri i Stauning mellem Skjern og Ringkøbing. Tilfældigheder og en virksomhed, der var til salg, gjorde udslaget. Men snusfornuft betød, at de tre brødre gik grundigt til værks. Rådgivning satte tempoet op. Vi fik kontakt med en ekstern konsulent og fik gennem STARTmidt finansieret en stor del af udgiften. Det faktum, at vi ikke selv skulle betale så meget men fik professionel hjælp, har været med til at speede hele processen med at få virksomheden etableret, op i et langt højere tempo, forklarer Henrik Christiansen. Markedsundersøgelsen viste, at kunderne efterlyste mere komfort, og en ny minitraktor med hovedfokus på kundernes ønsker blev udviklet. Vi agerede på de undersøgelser, vi fik lavet, og i dag er vi 14 ansatte, hvor vi på samme tid sidste år var syv. Så det går rigtig godt, og jeg er ikke i tvivl om, at vores grundige research inden opstarten er en af grundene, slutter Henrik Christensen. medindehaver Henrik Christiansen VPM Industri Ringkøbing-Skjern Kommune [ 1 ]

19 STARTmidt Fakta STARTmidt programmet blev afsluttet ved udgangen af Programmet har gennem specialiseret rådgivning og forskellige andre tilbud sigtet mod at skabe et solidt fundament for vækst hos de iværksættere, der både har vækstambitioner og vækstpotentiale. Programmets hovedaktiviteter var STARTpakken og VÆKSTpakken, der tilbyder målgruppen tilskud til køb af specialiseret rådgivning for op til kr. Desuden indeholdt programmet en lang række kollektive forløb for iværksættere med ambitioner og potentiale til vækst. Ved afslutningen af programmet har 800 iværksættere modtaget et tilskud til køb af specialiseret rådgivning, og 674 har deltaget i et kollektivt forløb. I 2011 opstartes STARTmidt Accelerator programmet, som er STARTmidt s efterfølger. Det nye program indeholder flere af de velkendte produkter fra STARTmidt, men også en lang række nyskabelser. [ 2 ] [ 1 ] [ 3 ] Favrskov Kommune [ 2 ] Mit produkt sælger sig selv bedre, fordi vi har fået mulighed for at arbejde med den sidste finish og en professionel designlinie. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg kunne brug en ekstern rådgiver til at sparke min virksomhed ud over rampen, siger Jacob Brink Nielsen, der som iværksætter i Fiduz Design blandt andet har fremstillet en ny beholder til papvin. iværksætter Jacob Brink Nielsen Fiduz Design Odder Kommune [ 3 ] Vi har fået nogle gode input fra vores eksterne rådgiver, som har været med at udfordre den måde, vi arbejder og tænker på. Det har betydet, at vi er blevet mere målrettede og har mere fokus på, at vi skal tjene penge på det, vi laver, siger Søren Olsen, der producerer vinger til de små husstandsvindmøller. direktør Søren Olsen OLSEN BOATS side 18 19

20 Der er penge til den gode idé Vi kontaktede seks banker, inden vi fik ja fra den syvende. Til gengæld sagde de to første investorer, vi kontaktede, ja og meget hurtigt havde vi et tocifret millionbeløb. Så min oplevelser har været, at den del med investorerne er klart den nemmeste. Martin Hansen, stifter og direktør i Kiermar Technology A/S, fik gennem Skanderborg Erhvervsudvikling kontakt til Væksthus Midtjylland og Investormidt programmet. Revisor Lasse Nejsum blev koblet på, og sammen tog Martin Hansen, hans partner Erik Fisker og Lasse Nejsum til møder med de mulige investorer. At vi havde Lasse med gav en sikkerhed og vished for, at alt det tekniske omkring ejeraftaler og investeringsaftaler var på plads. Martin Hansen er ingeniør og med sine egne ord så tilpas nørdet, at han kunne få ideen til den maskine, der er hele fundamentet for Kiermar Technology A/S. Det er som at stoppe med at bruge traktor og selvbinder og i stedet opfinde mejetærskeren. Vi har lavet en maskine, der er specialiseret indenfor hydrauliske pressere. En maskine, der kan løse helt bestemte opgaver. Men de opgaver løser den til gengæld både bedre og billigere. Der er mange, der siger: Hvorfor er der dog ingen, der har tænkt på det? Og det er en fantastisk reaktion. I det hele taget har vi udelukkende fået positive reaktioner og er nærmest overvældede af den store interesse, vi har oplevet. Både fra mulige kunder, men også fra virksomheder der gerne vil være forhandlere for os. Foreløbig har Kiermar Technology A/S patenteret maskinen og skabt kontakter, ikke bare til det danske marked, men også til England, Tyskland og Italien. Men iværksætteren, der i løbet af ganske kort tid har fået otte ansatte, forsøger at bevare beskedenheden, mens han sidder i sit lejede kontor udenfor Skanderborg og kigger på fremtiden. Det kommer til at gå stærkt, men vi arbejder hele tiden ud fra den mest pessimistiske model. Ifølge vores businessplan skal vi ikke sælge nogle maskiner i 2011, men det kan godt være, vi ikke helt kan overholde den plan. direktør Martin Hansen Kiermar Technology A/S Skanderborg Kommune [ 1 ]

21 INVESTORmidt Fakta INVESTORmidt programmet blev afsluttet ved udgangen af Programmet havde til formål at lette adgangen til risikovillig kapital for iværksættere. Via tilknytning af kapitalcoaches til iværksætterne skulle INVESTORmidt medvirke til at udvikle iværksætteres kompetencer og viden omkring tiltrækning af risikovillig kapital og de udfordringer og muligheder, der opstår i den forbindelse. Ved afslutningen af programmet havde 60 iværksættere gennemført et kapitalcoachforløb; ud af disse er 19 forløb afsluttet med, at iværksætterne har fået tilført ny kapital. I alt har virksomhederne fået tilført mere end 80 mio. kr. i ny kapital. [ 1 ] [ 2 ] Sparring til at få den gode idé ud over rampen Tænk, hvis du havde de samme muligheder, når du køber tøj på nettet, som når du shopper i virkeligheden. Tænk, hvis du kunne prøve blusen sammen med et par bukser eller finde det rigtige tørklæde til din jakke. Og tænk, hvis du kunne spørge dine venner til råds, inden du trykker godkend. Det er præcis de udfordringer, Søren Filbert Johansen forsøger at løse med lazylazy.com, der er et online indkøbscenter, hvor du kan sammensætte tøjet på en model, der ligner dig, og hvor du kan invitere alle dine Facebook-venner med på shoppetur. Med lazylazy.com vil jeg gerne give folk den samme oplevelse og de samme muligheder, som de kender fra en shoppetur i den virkelige verden. Derfor skal de f.eks. kunne tage deres venner med ud og shoppe i mit virtuelle indkøbscenter, siger Søren Filbert Johansen. For ikke så længe siden var lazylazy.com bare en god ide, men så fik Søren Filbert Johansen hjælp fra en kapitalcoach fra Væksthuset gennem programmet INVES- TORmidt. Coachen hjalp ham med at skrue hans ide og forretningsmodel rigtigt sammen. Den professionelle sparring, jeg har fået fra vores eksterne konsulent, har været ekstremt god. Jeg gik fra at sidde alene til at få en professionel sparringspartner, der hjalp mig med at udvikle og finjustere min ide, så jeg følte, jeg var meget skarpere på, hvad jeg ville, da jeg skulle sælge ideen videre til mulige investorer, siger Søren Filbert Johansen og fortsætter: Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at netop hjælpen fra kapitalcoachen og INVESTORmidt har været en afgørende faktor for, at det rent faktisk lykkedes mig at få en investor ind, så min ide kunne blive til virkelighed. Søren Filbert Johansen lazylazy.com Hedensted Kommune [ 2 ] side 20 21

22 Kommunerne styrer selv lyset Med Alfred Priess energivenlige lysmaster kan kommuner og virksomheder selv styre, hvordan masterne skal lyse. Det sker via en webportal, som er udviklet med støtte fra EnergiTEKmidt. Alfred Priess vandt sidste år Dansk Designpris for en lygtepæl, som ikke bare kan give lys i gaderne, men som også ser godt ud imens. Med virksomhedens seneste lysmast er stålvirksomheden fra Vinderup nord for Holstebro gået skridtet videre. Lysmasten Touché er både arkitekttegnet og sender lys ud i gaderne ved hjælp af solenergi. Oven i købet kan ejerne for første gang også selv styre, hvordan og hvornår lygtepælene skal være tændt. Det gør Alfred Priess nye lysmast til noget særligt. Vi ville gerne skubbe lidt til udviklingen og lave en lysmast, der både er pæn at se på, og som kan lyse ved hjælp af solenergi uanset, hvordan masten vender i forhold til solen. Vi besluttede os for at være ambitiøse, når vi alligevel skulle i gang med et stort udviklingsprojekt, siger Ole Bjerre Christiansen. En prototype på masten havde passende nok premiere foran Bella Centret i København, hvor det internationale klimatopmøde blev afholdt i efteråret Efterfølgende har Alfred Priess præsenteret den klimavenlige lysmast på en stor messe i Frankfurt, hvor responsen var særdeles positiv. Det gav blod på tanden til at videreudvikle den energivenlige lysmast. Vi havde en flot lysmast, som kunderne gerne ville købe, men vi drømte om at lave det ideelle produkt, som også teknisk var fremtidssikret. I den sidste udviklingsfase kom midlerne fra EnergiTEKmidt derfor til at spille en afgørende rolle for, at vi kunne udvikle det bedste tænkelige produkt fra starten, fortæller Ole Bjerre Christiansen. Med støtte fra programmet EnergiTEKmidt fik Alfred Priess penge til sammen med århusianske North Sensor at udvikle en webbaseret portal, så ejerne selv kan styre blandt andet, hvornår lygterne skal tændes og slukkes, og hvor stærkt lyset skal være. Den økonomiske støtte har selvfølgelig betydet meget for vores projekt, men den kontakt, vi har haft med Væksthusets konsulent, har næsten været mere vigtig i forhold til inspiration og afklaring af muligheder. Jeg oplever EnergiTEKmidt programmet som en god og vigtig katalysator, der er god til at styrke udviklingen i området, siger Ole Bjerre Christiansen. direktør Ole Bjerre Christiansen Alfred Priess AS Holstebro Kommune [ 1 ]

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling Væksthus Midtjylland Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling September 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. De

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N 11232 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf: 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere