Nr. 56 Marts April Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj årgang

2 Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen var forbi og jeg overvejede et øjeblik hvordan ordene kunne gælde mig. Jeg havde jo nok bemærket den noget sammensatte gruppe vi var, adskillige hudfarver og ditto klædedragter var repræsenteret her. Men jeg var jo alligevel bare her som turist, selvom det var Tyrol og Innsbruck jeg var havnet i. Jeg havde bladret rundt i hvad byen nu havde at tilbyde og faldet over, at byen også rummede et klokkestøberi og hvor mange byer kan tilbyde sådan et? Nej vel, så jeg ville naturligvis gerne besøge stedet, der havde været i den samme families eje igennem over 400 år. Og netop da jeg ankom, var en rundvisning begyndt, som jeg sluttede mig til. Det var en meget adræt ældre dame i farvestærkt tøj, der viste rundt med stor lidenskab og viden om sagen. Det viste sig, at hun var hustru til den ældre generation af klokkestøberiets ejere og nu åbenbart havde taget denne opgave på sig, som hun udførte med smittende glæde. Vi kom de fleste processer igennem til vi stod i et rum, hvor en klokke var blevet vendt på hovedet og fyldt med vand og hun ville nu demonstrer for os, hvilken kraft der var i klokken og de svingninger, der blev aktiveret, når der blev slået på den. Og de gjorde hun så og skiftevis fik vi stukket en finger ned i vandet og mær- 2

3 kede hvordan det hele begyndte at vibrere og forundringen bredte sig og smil og glæde indfandt sig i de fleste ansigter! Jo, en klokke kan noget, den sender et budskab ud i verden og får ting og mennesker til at vibrer, til at bevæge sig. Men måske ikke altid på samme måde, for klokken bliver jo modtaget på forskellig måde og hørt forskelligt fra menneske til menneske. Lidt ligesom Grundtvig, der i sin salme om påskeblomsten, der var en bondeblomst og ikke regnet for noget af finde inde i byen, skriver ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. På samme måde med den anden klokke, påskeklokken, den klokke, som ringer budskabet ud i verden, at det der ikke kan ske, er sket alligevel, Kristus er opstanden! Og i et interview med NRK, siger Martin A. Hansen, at der kan ske mirakler med mennesker. Miraklet er sandt! Hvad det budskab, som påskeklokken sender ud i verden kan gøre ved mennesker, det handler netop Martin A. Hansens egen store novelle Påskeklokken om! Påskemorgen. Det kimer, sådan begynder novellen og vi bevæger os rundt i landsbyen og besøger de, som lyden af denne påskeklokke når ud til og hører hvad den vækker og kalder frem af håb og erindringer, ja, hvad den gør ved dem og det er meget, meget forskelligt hvordan den bliver hørt og modtaget. Som han skriver Den går som et syngende barn ind ad ørets åbne dør, ind i sindets dunkle stuer, sætter uro i erindringens hemmelighedsfulde dybder og ikke blot kroppe og hoveder løftes ved lyden, i sjælens tusmørke vågner der små blomsteragtige væsener, eller dorske, paddeagtige skabninger kryber op på klamme, mørke sten. Der er sind, som bliver onde af den lyd Og det er der! Vi følger den forandring, ja, forvandling, der finder sted i flere af de mennesker, der hører påskeklokken og oplever hvordan alt pludseligt er forandret i deres liv og verden. Men at påskeklokken har kunnet kalde det onde frem i nogen, det er heller ikke til at fornægte, det er ikke alle, der har villet høre klokkens budskab om opstandelsen, der vækker så forskellige ting i forskellige mennesker, også noget vi ikke vi se og indse i vores liv med hinanden. I sin bog om kristendommens indførelse i Danmark, beskriver Patrick McGuire hvordan det trods modstand fra bla. kong Hårik den Yngre, der kræver kirken i Hedeby revet ned, lykkes Ansgar at blive venner med den nye konge og få tilladelse til kri- 3

4 stendomsdyrkelse og endda ligefrem at få lov til at hænge en klokke op i kirken i Hedeby, hvilket hidtil havde forekommet hedningerne at være en skændsel, som det hedder i beretningen om Ansgars missionsvirksomhed. Og den samme uvilje kan vi jo såmænd møde den dag i dag, når nogen klager over nærheden til en kirke og ikke mindst det faktum, at kirkeklokken ringer! Ikke mindst erindrer jeg flere tilfælde fra det tidligere Østtyskland, hvor klagerne over kirkens klokkeringning er faldet tæt! Men det skyldes måske en opvækst i den kommunistiske religion. På samme måde er nogle af personerne i Martin A. Hansen s novelle ikke meget for påskeklokkens budskab, hvad enten det nu skyldes ideologi, eller almindeligt mismod, og forhærdelse i sorg, eller ganske simpel ligegyldighed. Men den unge 2. lærers hustru finder på en måde sammen med kirkeværgen i deres fælles spørgen, hun med det barn hun bærer i sit skød og han med det barn han har lagt i graven på kirkegården, men begge med en usikkerhed i forhold det levede liv og en åbenhed. Hun sidder i kirken og hører præstens ord om opstandelsen, hun ventede på dem som nyplantet, mat plante venter på vand. Og nogle ord er tunge og falde til jorden og er ikke til at forstå, mens andre finder genklang i hendes liv. Hun må nøjes med smulerne, siger hun, de små krummer, det skal vokse roligt og langsomt i hende, ligesom den lille! Det var ikke tænkerne og grublerne, der var de første, som fandt det han siger deroppe, nej, det var de tre kvinder, som ikke kunne finde fred, som ikke kunne sove om natten, fordi der lå en og trængte til dem. Bare en død som trængte til dem, følte de, som en død trænger til, at nænsomme hænder smykker det af ham, som i grunden ikke er noget værd mere. En død, som de ville gøre en sidste lille tjeneste, et hverv, som alle hans venner fandt så lille, at de ikke ulejligede sig derud. Da fik kvinderne alt at se. De kom med lyset. Og pludselig forstår hun, men på en anden måde. Det er i det små hun skal finde noget, være noget. For opstandelse gælder mere end de døde, det gælder også levende. Hun er glad, lettet og lykkelig. Og det hun nu forstår, er virkeligt. Og nu vil hun gå ud med det, der er virkeligt og derude møder hun kirkeværgen, som har set sin døde søn tidligt denne påskemorgen, han hoppede Paradis her, fuldstændig som jeg husker dengang. Så var det ham. siger hun, ja, jeg ved ikke. Jo, siger hun. Påskeklokken vil ringe og send sit budskab til os. Lad os lukke det budskab ind i vores liv og sige ja til det og lade det gøre noget ved os og den måde vi lever vores liv på. Som at stikke sin finger ned i en klokke fyldt med vand og mærke vibrationerne forplante sig i hele kroppen. God integration, sagde den dejlige dame til os, da vi gik og jeg tager det gerne til mig nu. Glædelig Påske! Jørgen Frey 4

5 Øjets faste Om fastetæppets historie Forsiden af denne udgave af kirkebladet prydes af et såkaldt fastetæppe. Tæppet kaldes Det lille fastetæppe og er fra en by i det tidligere Østtyskland, Zittau i Sachsen og udstilles i dag på det museum, der er indrettet i byen i et gammelt franciskanerkloster og der så jeg tæppet for et par år siden. At kalde tæppet for lille, tør siges at være en svær underdrivelse, det er på ca. 15 m2 og måler ca. 4,30 x 3,50 m! Men når det kaldes for det lille så er det udelukkede fordi det har en noget ældre og større søster, som knytter an ved den tradition, der var så udbredt i hele middelalderens Europa for fastetæppe eller ophæng, både i kirken, men også i den andagt, der fandt sted i hjemmene. Som navnet siger hører tæppet, eller forhænget, fasten til. Men ikke et hvilket som helst sted. For tæppet eller forhænget blev nemlig hængt op i kirkerummet, så det dækkede for selve alteret og derved udsynet til den herlighed og glans, som udgik derfra, når man fejrede gudstjeneste, eller messen i den katolske tid. Forhænget var udtryk for en faste fra gudstjenestens herlighed og glans og kraft og som sådan en slags bodshandling på lige fod med de andre bodshandlinger, der hørte fastetiden til, men som tilhørte den mere kropslige del af menneskelivet og drejede sig om forsagelse af særlig mad og drikke, en tradition, som stadig er levede og som er bevaret i visse dele af Europa, hvor man som fast tradition har forsagelse af kød hver fredag, der jo var Jesu lidelsesdag og hvor man derfor ofte spiser fisk i ste- 5

6 det for kød. Denne yderlige side af det kristne liv, hvor troen på en måde får krop, eller sætter sig i kroppen om man vil, er jo siden blevet inderliggjort, så vi ikke længere forbinder kristentroen med noget yderligt, men sagtens kan tro, selvom vi ikke kan se det på nogen, som vi siger! Men fastetiden var muligheden for kropsligt at indøve sig i hvad kristendommen handler om og åbne sig for det guddommelige i det menneskelige liv. Og netop nu åbne sig for påskens under og opstandelsens virkelighed. Selvom fastetæpperne hovedsageligt tilhører den katolske middelalderkirke og var meget udbredte, så adskiller Det lille fastetæppe sig derved, at det er bestilt af og fremstillet til en evangelisk menighed Skt. Johannes i Zittau. Tæppet eller forhænget er med andre ord kommet til verden efter reformationen, der ellers gjorde en ende på meget billeddyrkelse, for at henlede opmærksomheden på bibelen og det forkyndte ord, Kristus, i stedet for. Man skulle ikke dyrke billeder, som det hed, med den levende Gud. Men alligevel har den evangeliske menighed i Zittau syntes, at det hørte med til deres gudstjenesteliv og forståelse af kristentroen at have et fastetæppe ophængt i deres kirke i fastetiden. Og det evangeliske, eller reformatoriske om man vil, slår netop igennem i udformningen og motivvalget. Og naturligvis i funktionen, for det har helt klart haft forkyndende karakter og har skullet vise hen til Kristus og hans gerning, som centrum for troen og gudstjenesten. For det er jo en langfreddagsscene vi ser, Jesus, der hænger på korset, omgivet af de tætteste og nærmeste i sit liv, med fod af korset, Maria og Johannes, den discipel Jesus elskede, og knælende ved korset fod, Maria Magdalene. Og en engel smyger sig om den martrede krop, mens himlene åbner sig og midt i mørket åbenbarer Vorherre sig, omgivet af engle. Rammen der omgiver denne scene er udfyldt af det, der traditionelt er blevet kaldt Arma Christi, altså de redskaber eller våben, der blev brugt til at torturerer Jesus på hans vej til Golgata for at blive henrettet. Disse våben og redskaber har traditionel været genstand for en mængde af fremstillinger, der har dannet udgangspunkt for andagt og forsøg på at indøve sig i den lidelse, som Jesus blev udsat for, som en slags meditation, ville vi vel sige i dag, meditation og bøn. De blev i høj grad brugt i den personlige andagt, som en del af det åndelige liv, som kristen. En tradition der går igen, når maleren Arne Haugen Sørensen maler sine trefløjede hjemmealtertavler med scener fra passionshistorien. Der er to tekster fra bibelen(på latin), der rammer billedet ind og som giver den evangeliske tolkning af scenen fra Golgata og meningen med det, der ser så meningsløst ud. Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd og forneden af billedet, også fra Johannesevangeliet, For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Fastetæppet fik lov til at hænge i Skt. Johannes i Zittau og være en del af gudstjenesten og forkyndelsen fra 1573 og helt frem til 1684, men det er stadigt godt at have for øje, også for os i dag, fyldt af håb og nåde og guddommelig kærlighed. Vi fejrer Langfredag ved en liturgisk gudstjeneste i Hardenbergs kapel i Rynkeby kirke kl og gudstjenesten består af oplæsning af lidelseshistorien vekslende med salmesang og musikalske indslag og med billedet fra Golgata på østsiden af Hardenbergs kapel og et himmelsk kor af musicerende engle ovenover os. Jørgen Frey 6

7 Påsken er en vandring Som du sikkert allerede ved fejrer vi påske for at mindes Jesu lidelse, død og opstandelse. Det er den begivenhed, der danner grundlagt for den kristne tro og kirke. For flere tusind år siden, fortæller Det gamle Testamente, var jøderne slaver i Ægypten. Men Gud besluttede at udfri sit folk og kaldte på Moses, som en ild i ørken og en stemme, der lød fra himlen, for at få ham til at fører folket ud af slaveriet under Farao og vandre mod det forjættede land, som det hedder. Men Farao gav jo ikke frivilligt slip på sine undersåtter. Derfor sendte Gud en dødsengel, der skulle hjemsøge Ægypten. Men for at undgå, at englen skulle hjemsøge de jødiske hjem, skulle de ofre et lam og med blodet tegne et kryds på deres døre. Fra denne fortælling stammer ordet for påske, som på hebraisk hedder pasach og betyder gå forbi, eller skåne, fordi døden gik forbi og skånede de jødiske hjem. Og derfor fejrer man den dag i dag påske i jødedommen med bla. at spise lam, for at mindes udfrielsen fra Ægypten og bitre urter, for at mindes den bitre tid, hvor man vandrede 40 år i ørkenen mod det forjættede land og hvor man hele tiden skulle være klar til at bryde op og ikke havde tid et lade brødet hæve, og derfor spiser man også usyret brød ved den jødiske påske, ligesom de oblater vi spiser, når vi går til alters netop er usyrede brød. Den kristne påske begynder med Palmesøndag før den stille uge (indtil påskelørdag). Det var den dag Jesus kom ridende ind i Jerusalem, for at fejre den jødiske påske samme med sine disciple. For Jesus var jøde. Der blev han mødt af mennesker, som hilste ham som en konge, mens de strøede palmekviste på vejen foran ham. Skærtorsdag er påskens første dag. Det var den dag Jesus samlede sine disciple for at spise det jødiske påskemåltid sammen med dem og under måltidet indstifter han nadveren, som vi fejrer, når vi holder gudstjeneste og tyder der- 7

8 med, hvad den kristne påske handler om, du som har dig selv mig givet, som det hedder i salmen Hil dig, frelser og forsoner. I Johannes-evangeliet vasker Jesus disciplenes fødder for at give dem og os et forbillede og fortæller os at han er til i verden, som den der ydmyger sig og tjener os og sådan skal vi også være i forhold til hinanden. Fodvaskningen har sikkert givet dagen sit navn: skær betyder ren. Langfredag bliver Jesus stillet for retten, domfældt og henrettet som gudsbespotter Påskesøndag kommer kvinderne til graven tidligt om morgenen, da solen er ved at stå op. Og graven er tom. Jesus er opstået, siger en engel og viser dem ud af graven med ordene om, at han vil vise sig for dem i Galilæa, det sted, hvor de havde levet sammen. Påskesøndag er Jesu opstandelsesdag og grunden til at vi fejrer gudstjeneste hver søndag. Vi begynder den nye uge med det glædelige budskab, at døden ikke har det sidste ord i vores liv. Påskesøndags begivenheder er grundlaget for den kristne tro og kirken og den første kristne menighed blev kaldt for påskemenigheden. fordi han har gjort sig selv til Gud ved at kalde sig for Guds søn. Han hænger på korset og dør langsomt. Og det var meningen med det hele, når romerne henrettede nogen på et kors, de skulle dø langsomt og ydmyges og fremstilles i al deres hjælpeløshed og afmagt, til skræk og advarsel, sådan går det dem, der trodser os! Om aftenen bliver Jesus taget ned af korset og begravet i en gravhule. Og en stor sten bliver sat for indgangen til graven. 2. påskedag viser Jesus sig for de triste og sørgende disciple på vej til Emaus og senere da de spiser sammen, åbnes deres øjne og de ser og indser, at det er Jesus, der sidder sammen med dem nu, da han bryder brødet sammen med dem. Vi fejrer påsken med en vandring fra Rynkeby kirke 2. påskedag kl til Skovsbokrucifikset og tilbage igen, hvor vi kl holder en kort andagt i Hardenbergs kapel og bagefter en menighedsrådet vært ved lidt at spise og drikke. Jørgen Frey (ill. Arne Haugen Sørensen, Den store passion) 8

9 Kirke for alle Gud taler til os på mange måder ikke kun gennem hørelsen, men gennem alle vore sanser. Så nærmer tiden sig atter, hvor Revninge kirke vil vise os hvordan vi gennem alle vore sanser kan modtage Guds budskab. Ved gudstjenesten i Revninge kirke Skærtorsdag den 28. marts vil alt hvad der bliver sagt og gjort blive vist på skrift, og der vil blive brugt teleslynge, (som er en selvfølge er ved alle gudstjenester i Revninge kirke.) Da Skærtorsdag er nadverens indstiftelsesdag, vil der denne dag blive lagt særlig vægt på nadveren; med inddragelse af alle vores sanser. Sidst Revninge kirke kaldte til»sansegudstjeneste«var i november måned. Den blev dog - i sidste øjeblik flyttet til Hardenbergs kapel (Rynkeby kirke) - pga. fyret i Revninge kirke, der var gået i stykker, men det gjorde ikke oplevelsen mindre intens af den grund. Efter vi var blevet sat i en halvcirkel, blev alt hvad præsten sagde (indgangsbøn, skriftsteder osv.) sat op på væggen i skrift, ved hjælp af en projektor. Aftenens emne var: at lade Jesus hjælpe os med at slippe af med de tunge byrder vi bærer rundt på. Derefter blev vi sendt ned i kirken efter hver sin store sten (berøringssansen). I mellemtiden havde projektoren skiftet billede, så hele væggen nu var et stort billede af Jesus på korset (synssansen). Som symbol på at vi overlader alle vore tunge byrder til Ham, blev stenene lagt på gulvet for hans fødder. Herefter blev der vist smukke naturbilleder på væggen, samtidig med at der blev spillet stille musik (høresansen) en musik, som bragte lethed ind i sindet så i stedet for prædikenen var det gennem den enkeltes meditation, man kom af med de tunge byrder. Det var en dejlig, spændende og anderledes aftengudstjeneste, og det er med stor spænding jeg ser frem til gudstjenesten Skærtorsdag. Birte Øbo Sanseskulptur 9

10 Konfirmander 2013 Så er det atter tid til årets konfirmationer og i år er der konfirmation både i Rynkeby kirke den 21. april og i Revninge Bededag den 26. april, begge dage kl og vi håber flaget vil gå til top hos alle i både Rynkeby og Revninge. Årets konfirmander er følgende: Piger: Charlotte Kruse, Brabækvænget 6, 5550 Langeskov Celina Steffani Kirk Rasmussen, Rynkeby Bygade 46, 5350 Rynkeby Henriette Kaastrup Hansen, Rynkebyvej 198, 5350 Rynkeby Camilla Hyldeberg Olsen, Lervadparken 48, 5540 Ullerslev Freja Hansen, Blommehaven 7, 5350 Rynkeby Nadja Østerlund Sørensen, Kirsebærhaven 5, 5350 Rynkeby Karoline Skov Christensen, Rynkeby Bygade 34, 5350 Rynkeby Katrine Zofia Winter Iversen, Urupvej 105, 5550 Langeskov Matilde Marloth, Vandværksvej 48, 5300 Kerteminde (Revninge Kirke) Trisia Sneskov Andersen, Revningevej 201 A, 5300 Kerteminde (Revninge Kirke) Signe Louise Pugholm Rasmussen, Hans Tausensgade 4, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Nanna Skjoldemose Poulsen, Kløvervænget 16, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Sarah Marie Kroer Simonsen, Hvileholmsvej Langeskov (Rønninge Kirke) Thea Ogong Willemoes Amorsen, Mesinge Mark 45, 5370 Mesinge Zara Patricia Løvkvist Pedersen, Odensevej 21, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Katrine Zofia Winther Iversen, Urupvej 105, 5550 Langeskov Marie Skrydstrup Pedersen, Hindemævej 86 B, 5540 Ullerslev (Ellinge Kirke) Drenge: Valdemar Nørup Birk, Blommehaven 28, 5350 Rynkeby Claus Uglebjerg, Haveskovvej 73, 5350 Rynkeby Hans Kolbe Jensen, Rynkebyvej 227, 5350 Rynkeby Jonas Mariager Jakobsen, Bremserskovvej 145, 5550 Langeskov Mads Zimmermann Mejlbye Poulsen, Rynkeby Bygade 71, 5350 Rynkeby Mikkel Frøtorp, Mindelundsvej 43, 5240 Odense ( evt. Seden Kirke) Danny Søby, Rypevænget 18, 5550 Langeskov (Rønninge Kirke) 10

11 Sognemøde Torsdag den 14. marts kl i konfirmandstuen. Som optakt til sogneudflugten til Vedersø præstegård, kommer Jens Kristian Lings fra Forskningscenteret ved Ålborg universitet og holder foredraget: Kaj Munk Idealisten i et materialistisk samfund. Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende og mente, at den kunne forårsage menneskehedens undergang. Kaj Munk levede med i både nuets og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var Revninge kirke forfærdelig for alle andre end ham selv. Efterkrigstidens behandling af Kaj Munk afspejles klart i statens behandling af Vedersø Præstegaard. Palmesøndag den 24. marts kl Musikgudstjeneste De musikalsk udøvende: organist Tina Christiansen, Odense kirkesanger Jane Rye Blæsbjerg, Kerteminde organist Flemming Serritskov-Jensen Rynkeby/Revninge En spændende indgang til Påsken. organist Tina Christiansen 11 kirkesanger Jane Rye Blæsbjerg

12 På tur til Uganda Sognemøde med foredrag i konfirmandstuen tirsdag d. 9. april kl Mikael Andersen fortæller og viser billeder fra sin tur til Uganda. Mad er en menneskeret og der er mad nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred. I november 2012 var Mikael Andersen fra Kerteminde på selvbetalt studietur til Uganda for at se noget af det sultbekæmpende arbejde, der støttes af Folkekirkens Nødhjælp. Jeg har set, hvor fantastisk meget forandring man kan skabe med små midler og jeg har set, at de penge, vi samler ind, bliver brugt godt. Jeg har fået indsigt i Folkekirkens Nødhjælps samarbejde med lokale organisationer, der formulerer og styrer projekterne, og jeg har besøgt familier og landsbyer langt, langt ude på savannen og set, hvordan de er godt i gang med at forandre deres tilværelse, fortæller Mikael Andersen. 12

13 Invitation til årets sogneudflugt Lørdag den 8. juni tager vi bl.a. til Kaj Munks Præstegaard i Vedersø. Vi kører fra Rynkeby præstegård kl Turen er ikke planlagt færdig, men vi regner med at være hjemme ca. kl Prisen for hele turen 450,-kr. som dækker transport, entre og rundvisning. Morgenkaffe i bussen frokost (sandwich) eftermiddagskaffe og aftensmad, samt en genstand (vand/øl/vin) til måltiderne. Tilmelding senest den 17. maj til Jytte Rask tlf: eller til Kirsten Berthel tlf: mobil Præstegården Hvor Præstegården nu ligger, lå oprindeligt herregården Aabjerg. Gården ejedes i 1300-tallet af Ridder Lago Rød, som optræder i et Bandsbrev fra I 1626 overtog herremanden, Jens Juul, den oprindelige præstegård, som lå øst for kirken og lagde den ind under sin nybyggede herregård Ny. Aabjerg og gjorde dermed Gl. Aabjerg til Vedersø Præstegård, hvilket den har været fra 1626 til Præstegårdens hovedbygning brændte i Mange af de gamle kirkebøger blev også flammernes bytte. I gårdens vestfløj er indrettet en lejlighed til forpagterfamilien. Præstegården dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år. Det var her, Kaj Munks pen fyldte papiret med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Det var her, han til sidst blev hentet af sine bødler en mørk januaraften 1944, fordi han havde talt sandheden mod et regime, der skjulte sig under løgn og terror. Kaj Munk Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til Han blev født i Maribo på Lolland den 13. januar Kun to år gammel, mister han sin far og som femårig dør hans mor. Begge forældre, Matilde og Carl Emanuel Petersen, ligger begravet på Maribo Kirkegård. Kaj blev adopteret af Marie og Peter Munk, der drev et lille landbrug ved Opager Skov. Herved får han navnet Munk. Marie Munk kunne se Kaj Munks evner - Han skal være præst, sagde hun til Kajs lærer. Marie var en stærk kvinde, som forstod at sætte sin vilje igennem. Så vejen for Kaj gik over Realskole, ka- 13

14 tedralskole og videre til universitetet i København. I 1924 er han færdig med teologistudiet og ser sig om efter en præstestilling. Da han en dag ser en annonce, hvor præstestillingen i Vedersø er opslået søger han denne stilling, selv om det var langt fra Lolland, hvor Marie og Peter ellers havde håbet, han havde fået embede. Kaj Munk forbliver præst i Vedersø til sin død 4. januar 1944, hvor han bliver henrettet af den tyske besættelsesmagt for den ånd og livskraft han gav modstandskampen i Danmark under besættelsen. Kaj Munk var udover præst bl.a. også digter og dramatiker. Han er til dagsdato den mest opsatte danske dramatiker i Norden. Hans skuespil Ordet er ligeledes kommet med i den danske kulturkanon for scenekunst. Parken Parkanlægget ved Præstegården er usædvanlig med sin frodighed og rige variation af løvtræer, som på trods af den korte afstand til Vesterhavet alligevel formår at blive til imponerende og kraftige træer. Beplantningen menes at være begyndt i begyndelsen af 1800-tallet og er fortsat under de forskellige præster. Fra Kaj Munks tid er den mest kendte plante den blå anemone, som Kaj Munk hentede fra sin hjemstavn på Lolland. Gud taler til os på mange måder Ikke kun gennem hørelsen - men gennem alle vore sanser. Gudstjeneste for alle sanser/hørehensyn i Revninge kirke, Skærtorsdag den 28. marts kl Det vil være udgangspunkt for gudstjenesten Skærtorsdag den 28. marts i Revninge kirke, hvor der foruden den obligatoriske teleslynge, også vil være tekstning af alt hvad der bliver sagt. Desuden vil nadveren blive noget særligt, hvor vi vil få lov at bruge alle vore sanser Intentionen er at skabe en gudstjeneste, som udspringer af vores taknemlighed for jorden, naturen og vore medskabninger, og som fejrer sammenhængen mellem skabelsen og fornyelse i Kristus. Vi vil med denne gudstjeneste vise, hvordan vi gennem alle vores sanser, kan høre Gud tale til os. 14

15 Revninge kirke byder op til dans Liturgisk dans ved Jenny Thaysen Kjær søndag den 16. juni kl Kære mennesker, glem ikke at danse, ellers véd englene i himlen ikke, hvad de skal stille op med jer Hildegard af Bingen ( ) Dans i kirken er på ingen måde noget nyt. Den har både bibelsk og kirkehistorisk baggrund. Fra Det gamle Testamente vil f.eks. Davids dans foran arken være kendt af mange, men at der i evangelierne også indgår dans som et element i Jesu forkyndelse, er vi nok mindre bevidste om. Og dog: Jesu lignelse om den fortabte søn, hvor det fortælles, at den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde: Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold (Lukas 15,25-27). Lignelserne handler om Guds rige, og her danser man altså, når der skal festes. Så manglede det bare, at vi ikke også skulle kunne danse, når vi holder gudstjeneste. Efter reformationen overlevede dansen i folkelige traditioner op til i dag, hvor den kirkelige og liturgiske dans nu genopdages. Sang og musik har tidligere været væsentlige elementer i den kristne gudstjeneste, så det ligger lige for igen - at inddrage dansen som et liturgisk element. Der dansens ind imellem liturgien både solodans af Jenny Thaysen Kjær og fælles kædedans. På den måde indgår dansen som sit eget forkyndende element i den liturgiske helhed, med tak og lovprisning. Hvor det kan være vanskeligt at finde de rette ord i forkyndelsen så vi virkelig forstår Guds ord, kan dansens sprog være et redskab til forkyndelse. Som Jenny Thaysen Kjær udtrykker det: Bevægelse og dans bevirker at hele rummet åbner sig, så man ser og oplever på en helt ny måde. Fællesskabet i kirken bliver meget konkret, når man danser sammen og mærker en fælles (hjerte-)puls. Hele kroppen kommer med, når man danser i kæde. Gud taler til os på mange måder også gennem dansen. 15

16 Siden sidst... Sogneaften Sogneaften En kongelig affære«med Lisbeth Weitemeyer hvis ikke filmen var nok, blev vi grundigt informeret, da Lisbeth Weitemeyer kom forbi til sognemøde, og satte veloplagt det hele ind i sin historiske ramme og vi fik et slående og personligt indtryk, ikke mindst af unge Caroline Mathildes korte liv og skæbne, fra hun som ganske ung blev ført fra det engelske hof i London, til Danmark og København, for at blive gift med den gale konge, som han siden kom til at hedde. Siden blev hun jo deporteret til et af hertugdømmerne i Riget og døde på slottet i byen Celle, hvor hun også ligger begravet i byens kirke. Græskarlamper Det er ikke kun forbeholdt de små at tænde lys, konfirmanderne gik til deres græskar med stor energi og fik drabelige lamper ud af det heldigvis også uden at miste nogle af lemmerne! 16

17 Julen 2012 Børnejulen har sin helt egen stjerne, som igen blev tændt af spændte børn og voksne! Luciabollerne kom på plads og det gjorde koret også! Vi havde gjort alvor af opskriften i kirkebladet og Grethe havde bagt Luciaboller til hele koret og vi andre også. Julebasar Endnu en gang slog de glade kvinder fra Kirkens Korshærs Østfynskreds til og det blev en dejlig og heldigvis også indbringende dag, så vi kunne sende overskuddet videre til korshærens arbejde i Odense. Tak til de, der kom og på denne måde støttede dette formål. Julekoncert med Nyborg Sangforening et yderst veloplagt kor bestående af herrer(stemmer) besøgte Rynkeby kirke og sang julen ind og samtidig fik vi korets lange historie præsenteret, også i det udleverede hæfte, som alle fik med sig hjem, tak for det! 17

18 Det nye menighedsråd Så kom det nye menighedsråd på plads og konstituerede sig på sit første møde i november. Nye medlemmer af rådet er Birte og Ejner Øbo, Rynkeby, samt Anne Nørgaard-Offersen, Revninge. På billedet ses desuden organist Flemming Serritskov-Jensen, samt regnskabsfører Kirsten Jensen. Rådet konstituerede sig med Anne-Vibeke Rex som formand og Kirsten Berthel, som næstformand og menighedsrådets kontaktperson til de ansatte. Kirkeværge for Rynkeby er fortsat Hans Juul Holmegaard og Jytte Rask for Revninge kirke. Kirke for alle også hørehæmmede Det nye menighedsråd er gået i gang og arbejder nu på fuld tryk med at planlægge gudstjenester mv., der forsøger at tale til andre sanser, end blot høresansen. Næste gudstjeneste i rækken Kirke for alle er Skærtorsdag i Revninge kirke kl

19 Kirkekaffen den er der stadig Og når det er kold (vinter)tid, så er det godt at kunne varme sig i våbenhuset med en kop kaffe og en småkage eller to vi har kirkekaffe den sidst søndag i måneden i Revninge kirke. Indskrivning til konfirmationsforberedelse for 2013/14 onsdag den 12. juni kl i konfirmandstuen ved Rynkeby Præstegård, Rynkeby Bygade 45 Husk at medbringe en kopi af fødsels og dåbs/ navneattest. Ønsker man konfirmationsforberedelse et andet sted end der, hvor man har bopæl, kontakter man blot præsten/kirkekontoret det pågældende sted for nærmere aftale. Jørgen Frey Automatisk klokkeringning i Revninge kirke Så er begge kirkernes klokkeringning endelig automatiseret. I decembermåned blev anlægget installeret i Revninge kirke og fra våbenhuset kan anlægget styres af vores graver, når der er gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Men i hverdagen styrer det sig selv. Det betyder til gengæld, at kirken fra nu af er aflåst i dagtimerne, men naturligvis kan blive åbnet ved henvendelse til graverkontoret. 19

20 Fotokonkurrence: Konkurrencen Sådan kåres vinderen Foredrag, fest og inspiration på Danske Kirkedage Troen i hverdagen Vind ipad Torsdag den 9. maj kl skydes Danske Kirkedage 2013 i gang med en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ventes mennesker fra alle dele af landet til denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene maj. Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er: Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om At rejse sig efter en rystelse Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer Hospitalet i Revninge Hospital betyder gæstfrihed, og ikke hospital, som vi forstår det i dag. Hospitalet i Revninge er fra Der blev oprettet en fundats, af ejeren på godset Lundsgaard, Margaretha von Levetzow (gift Dewitze). Det oprindelige formål var, at hjælpe Dommere Præmier Deadline over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed Værterne på DR s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR s programmer om tro og eksistens Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed eller mangel på samme Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan Læs mere på Alle kan deltage på Danske Kirkedage Der er mulighed for at tilmelde sig hele pakken fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: eller tlf gamle folk, der ikke kunne arbejde mere, men havde været knyttet til godset Lundsgaard. Disse forordninger blev afløst af forsorgsloven af 1961 og i 1976 trådte bistandsloven i kraft, alle var nu økonomisk sikrede. Det bestod af fire små værelser, hvor Lem- 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere