Nr. 56 Marts April Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj årgang

2 Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen var forbi og jeg overvejede et øjeblik hvordan ordene kunne gælde mig. Jeg havde jo nok bemærket den noget sammensatte gruppe vi var, adskillige hudfarver og ditto klædedragter var repræsenteret her. Men jeg var jo alligevel bare her som turist, selvom det var Tyrol og Innsbruck jeg var havnet i. Jeg havde bladret rundt i hvad byen nu havde at tilbyde og faldet over, at byen også rummede et klokkestøberi og hvor mange byer kan tilbyde sådan et? Nej vel, så jeg ville naturligvis gerne besøge stedet, der havde været i den samme families eje igennem over 400 år. Og netop da jeg ankom, var en rundvisning begyndt, som jeg sluttede mig til. Det var en meget adræt ældre dame i farvestærkt tøj, der viste rundt med stor lidenskab og viden om sagen. Det viste sig, at hun var hustru til den ældre generation af klokkestøberiets ejere og nu åbenbart havde taget denne opgave på sig, som hun udførte med smittende glæde. Vi kom de fleste processer igennem til vi stod i et rum, hvor en klokke var blevet vendt på hovedet og fyldt med vand og hun ville nu demonstrer for os, hvilken kraft der var i klokken og de svingninger, der blev aktiveret, når der blev slået på den. Og de gjorde hun så og skiftevis fik vi stukket en finger ned i vandet og mær- 2

3 kede hvordan det hele begyndte at vibrere og forundringen bredte sig og smil og glæde indfandt sig i de fleste ansigter! Jo, en klokke kan noget, den sender et budskab ud i verden og får ting og mennesker til at vibrer, til at bevæge sig. Men måske ikke altid på samme måde, for klokken bliver jo modtaget på forskellig måde og hørt forskelligt fra menneske til menneske. Lidt ligesom Grundtvig, der i sin salme om påskeblomsten, der var en bondeblomst og ikke regnet for noget af finde inde i byen, skriver ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. På samme måde med den anden klokke, påskeklokken, den klokke, som ringer budskabet ud i verden, at det der ikke kan ske, er sket alligevel, Kristus er opstanden! Og i et interview med NRK, siger Martin A. Hansen, at der kan ske mirakler med mennesker. Miraklet er sandt! Hvad det budskab, som påskeklokken sender ud i verden kan gøre ved mennesker, det handler netop Martin A. Hansens egen store novelle Påskeklokken om! Påskemorgen. Det kimer, sådan begynder novellen og vi bevæger os rundt i landsbyen og besøger de, som lyden af denne påskeklokke når ud til og hører hvad den vækker og kalder frem af håb og erindringer, ja, hvad den gør ved dem og det er meget, meget forskelligt hvordan den bliver hørt og modtaget. Som han skriver Den går som et syngende barn ind ad ørets åbne dør, ind i sindets dunkle stuer, sætter uro i erindringens hemmelighedsfulde dybder og ikke blot kroppe og hoveder løftes ved lyden, i sjælens tusmørke vågner der små blomsteragtige væsener, eller dorske, paddeagtige skabninger kryber op på klamme, mørke sten. Der er sind, som bliver onde af den lyd Og det er der! Vi følger den forandring, ja, forvandling, der finder sted i flere af de mennesker, der hører påskeklokken og oplever hvordan alt pludseligt er forandret i deres liv og verden. Men at påskeklokken har kunnet kalde det onde frem i nogen, det er heller ikke til at fornægte, det er ikke alle, der har villet høre klokkens budskab om opstandelsen, der vækker så forskellige ting i forskellige mennesker, også noget vi ikke vi se og indse i vores liv med hinanden. I sin bog om kristendommens indførelse i Danmark, beskriver Patrick McGuire hvordan det trods modstand fra bla. kong Hårik den Yngre, der kræver kirken i Hedeby revet ned, lykkes Ansgar at blive venner med den nye konge og få tilladelse til kri- 3

4 stendomsdyrkelse og endda ligefrem at få lov til at hænge en klokke op i kirken i Hedeby, hvilket hidtil havde forekommet hedningerne at være en skændsel, som det hedder i beretningen om Ansgars missionsvirksomhed. Og den samme uvilje kan vi jo såmænd møde den dag i dag, når nogen klager over nærheden til en kirke og ikke mindst det faktum, at kirkeklokken ringer! Ikke mindst erindrer jeg flere tilfælde fra det tidligere Østtyskland, hvor klagerne over kirkens klokkeringning er faldet tæt! Men det skyldes måske en opvækst i den kommunistiske religion. På samme måde er nogle af personerne i Martin A. Hansen s novelle ikke meget for påskeklokkens budskab, hvad enten det nu skyldes ideologi, eller almindeligt mismod, og forhærdelse i sorg, eller ganske simpel ligegyldighed. Men den unge 2. lærers hustru finder på en måde sammen med kirkeværgen i deres fælles spørgen, hun med det barn hun bærer i sit skød og han med det barn han har lagt i graven på kirkegården, men begge med en usikkerhed i forhold det levede liv og en åbenhed. Hun sidder i kirken og hører præstens ord om opstandelsen, hun ventede på dem som nyplantet, mat plante venter på vand. Og nogle ord er tunge og falde til jorden og er ikke til at forstå, mens andre finder genklang i hendes liv. Hun må nøjes med smulerne, siger hun, de små krummer, det skal vokse roligt og langsomt i hende, ligesom den lille! Det var ikke tænkerne og grublerne, der var de første, som fandt det han siger deroppe, nej, det var de tre kvinder, som ikke kunne finde fred, som ikke kunne sove om natten, fordi der lå en og trængte til dem. Bare en død som trængte til dem, følte de, som en død trænger til, at nænsomme hænder smykker det af ham, som i grunden ikke er noget værd mere. En død, som de ville gøre en sidste lille tjeneste, et hverv, som alle hans venner fandt så lille, at de ikke ulejligede sig derud. Da fik kvinderne alt at se. De kom med lyset. Og pludselig forstår hun, men på en anden måde. Det er i det små hun skal finde noget, være noget. For opstandelse gælder mere end de døde, det gælder også levende. Hun er glad, lettet og lykkelig. Og det hun nu forstår, er virkeligt. Og nu vil hun gå ud med det, der er virkeligt og derude møder hun kirkeværgen, som har set sin døde søn tidligt denne påskemorgen, han hoppede Paradis her, fuldstændig som jeg husker dengang. Så var det ham. siger hun, ja, jeg ved ikke. Jo, siger hun. Påskeklokken vil ringe og send sit budskab til os. Lad os lukke det budskab ind i vores liv og sige ja til det og lade det gøre noget ved os og den måde vi lever vores liv på. Som at stikke sin finger ned i en klokke fyldt med vand og mærke vibrationerne forplante sig i hele kroppen. God integration, sagde den dejlige dame til os, da vi gik og jeg tager det gerne til mig nu. Glædelig Påske! Jørgen Frey 4

5 Øjets faste Om fastetæppets historie Forsiden af denne udgave af kirkebladet prydes af et såkaldt fastetæppe. Tæppet kaldes Det lille fastetæppe og er fra en by i det tidligere Østtyskland, Zittau i Sachsen og udstilles i dag på det museum, der er indrettet i byen i et gammelt franciskanerkloster og der så jeg tæppet for et par år siden. At kalde tæppet for lille, tør siges at være en svær underdrivelse, det er på ca. 15 m2 og måler ca. 4,30 x 3,50 m! Men når det kaldes for det lille så er det udelukkede fordi det har en noget ældre og større søster, som knytter an ved den tradition, der var så udbredt i hele middelalderens Europa for fastetæppe eller ophæng, både i kirken, men også i den andagt, der fandt sted i hjemmene. Som navnet siger hører tæppet, eller forhænget, fasten til. Men ikke et hvilket som helst sted. For tæppet eller forhænget blev nemlig hængt op i kirkerummet, så det dækkede for selve alteret og derved udsynet til den herlighed og glans, som udgik derfra, når man fejrede gudstjeneste, eller messen i den katolske tid. Forhænget var udtryk for en faste fra gudstjenestens herlighed og glans og kraft og som sådan en slags bodshandling på lige fod med de andre bodshandlinger, der hørte fastetiden til, men som tilhørte den mere kropslige del af menneskelivet og drejede sig om forsagelse af særlig mad og drikke, en tradition, som stadig er levede og som er bevaret i visse dele af Europa, hvor man som fast tradition har forsagelse af kød hver fredag, der jo var Jesu lidelsesdag og hvor man derfor ofte spiser fisk i ste- 5

6 det for kød. Denne yderlige side af det kristne liv, hvor troen på en måde får krop, eller sætter sig i kroppen om man vil, er jo siden blevet inderliggjort, så vi ikke længere forbinder kristentroen med noget yderligt, men sagtens kan tro, selvom vi ikke kan se det på nogen, som vi siger! Men fastetiden var muligheden for kropsligt at indøve sig i hvad kristendommen handler om og åbne sig for det guddommelige i det menneskelige liv. Og netop nu åbne sig for påskens under og opstandelsens virkelighed. Selvom fastetæpperne hovedsageligt tilhører den katolske middelalderkirke og var meget udbredte, så adskiller Det lille fastetæppe sig derved, at det er bestilt af og fremstillet til en evangelisk menighed Skt. Johannes i Zittau. Tæppet eller forhænget er med andre ord kommet til verden efter reformationen, der ellers gjorde en ende på meget billeddyrkelse, for at henlede opmærksomheden på bibelen og det forkyndte ord, Kristus, i stedet for. Man skulle ikke dyrke billeder, som det hed, med den levende Gud. Men alligevel har den evangeliske menighed i Zittau syntes, at det hørte med til deres gudstjenesteliv og forståelse af kristentroen at have et fastetæppe ophængt i deres kirke i fastetiden. Og det evangeliske, eller reformatoriske om man vil, slår netop igennem i udformningen og motivvalget. Og naturligvis i funktionen, for det har helt klart haft forkyndende karakter og har skullet vise hen til Kristus og hans gerning, som centrum for troen og gudstjenesten. For det er jo en langfreddagsscene vi ser, Jesus, der hænger på korset, omgivet af de tætteste og nærmeste i sit liv, med fod af korset, Maria og Johannes, den discipel Jesus elskede, og knælende ved korset fod, Maria Magdalene. Og en engel smyger sig om den martrede krop, mens himlene åbner sig og midt i mørket åbenbarer Vorherre sig, omgivet af engle. Rammen der omgiver denne scene er udfyldt af det, der traditionelt er blevet kaldt Arma Christi, altså de redskaber eller våben, der blev brugt til at torturerer Jesus på hans vej til Golgata for at blive henrettet. Disse våben og redskaber har traditionel været genstand for en mængde af fremstillinger, der har dannet udgangspunkt for andagt og forsøg på at indøve sig i den lidelse, som Jesus blev udsat for, som en slags meditation, ville vi vel sige i dag, meditation og bøn. De blev i høj grad brugt i den personlige andagt, som en del af det åndelige liv, som kristen. En tradition der går igen, når maleren Arne Haugen Sørensen maler sine trefløjede hjemmealtertavler med scener fra passionshistorien. Der er to tekster fra bibelen(på latin), der rammer billedet ind og som giver den evangeliske tolkning af scenen fra Golgata og meningen med det, der ser så meningsløst ud. Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd og forneden af billedet, også fra Johannesevangeliet, For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Fastetæppet fik lov til at hænge i Skt. Johannes i Zittau og være en del af gudstjenesten og forkyndelsen fra 1573 og helt frem til 1684, men det er stadigt godt at have for øje, også for os i dag, fyldt af håb og nåde og guddommelig kærlighed. Vi fejrer Langfredag ved en liturgisk gudstjeneste i Hardenbergs kapel i Rynkeby kirke kl og gudstjenesten består af oplæsning af lidelseshistorien vekslende med salmesang og musikalske indslag og med billedet fra Golgata på østsiden af Hardenbergs kapel og et himmelsk kor af musicerende engle ovenover os. Jørgen Frey 6

7 Påsken er en vandring Som du sikkert allerede ved fejrer vi påske for at mindes Jesu lidelse, død og opstandelse. Det er den begivenhed, der danner grundlagt for den kristne tro og kirke. For flere tusind år siden, fortæller Det gamle Testamente, var jøderne slaver i Ægypten. Men Gud besluttede at udfri sit folk og kaldte på Moses, som en ild i ørken og en stemme, der lød fra himlen, for at få ham til at fører folket ud af slaveriet under Farao og vandre mod det forjættede land, som det hedder. Men Farao gav jo ikke frivilligt slip på sine undersåtter. Derfor sendte Gud en dødsengel, der skulle hjemsøge Ægypten. Men for at undgå, at englen skulle hjemsøge de jødiske hjem, skulle de ofre et lam og med blodet tegne et kryds på deres døre. Fra denne fortælling stammer ordet for påske, som på hebraisk hedder pasach og betyder gå forbi, eller skåne, fordi døden gik forbi og skånede de jødiske hjem. Og derfor fejrer man den dag i dag påske i jødedommen med bla. at spise lam, for at mindes udfrielsen fra Ægypten og bitre urter, for at mindes den bitre tid, hvor man vandrede 40 år i ørkenen mod det forjættede land og hvor man hele tiden skulle være klar til at bryde op og ikke havde tid et lade brødet hæve, og derfor spiser man også usyret brød ved den jødiske påske, ligesom de oblater vi spiser, når vi går til alters netop er usyrede brød. Den kristne påske begynder med Palmesøndag før den stille uge (indtil påskelørdag). Det var den dag Jesus kom ridende ind i Jerusalem, for at fejre den jødiske påske samme med sine disciple. For Jesus var jøde. Der blev han mødt af mennesker, som hilste ham som en konge, mens de strøede palmekviste på vejen foran ham. Skærtorsdag er påskens første dag. Det var den dag Jesus samlede sine disciple for at spise det jødiske påskemåltid sammen med dem og under måltidet indstifter han nadveren, som vi fejrer, når vi holder gudstjeneste og tyder der- 7

8 med, hvad den kristne påske handler om, du som har dig selv mig givet, som det hedder i salmen Hil dig, frelser og forsoner. I Johannes-evangeliet vasker Jesus disciplenes fødder for at give dem og os et forbillede og fortæller os at han er til i verden, som den der ydmyger sig og tjener os og sådan skal vi også være i forhold til hinanden. Fodvaskningen har sikkert givet dagen sit navn: skær betyder ren. Langfredag bliver Jesus stillet for retten, domfældt og henrettet som gudsbespotter Påskesøndag kommer kvinderne til graven tidligt om morgenen, da solen er ved at stå op. Og graven er tom. Jesus er opstået, siger en engel og viser dem ud af graven med ordene om, at han vil vise sig for dem i Galilæa, det sted, hvor de havde levet sammen. Påskesøndag er Jesu opstandelsesdag og grunden til at vi fejrer gudstjeneste hver søndag. Vi begynder den nye uge med det glædelige budskab, at døden ikke har det sidste ord i vores liv. Påskesøndags begivenheder er grundlaget for den kristne tro og kirken og den første kristne menighed blev kaldt for påskemenigheden. fordi han har gjort sig selv til Gud ved at kalde sig for Guds søn. Han hænger på korset og dør langsomt. Og det var meningen med det hele, når romerne henrettede nogen på et kors, de skulle dø langsomt og ydmyges og fremstilles i al deres hjælpeløshed og afmagt, til skræk og advarsel, sådan går det dem, der trodser os! Om aftenen bliver Jesus taget ned af korset og begravet i en gravhule. Og en stor sten bliver sat for indgangen til graven. 2. påskedag viser Jesus sig for de triste og sørgende disciple på vej til Emaus og senere da de spiser sammen, åbnes deres øjne og de ser og indser, at det er Jesus, der sidder sammen med dem nu, da han bryder brødet sammen med dem. Vi fejrer påsken med en vandring fra Rynkeby kirke 2. påskedag kl til Skovsbokrucifikset og tilbage igen, hvor vi kl holder en kort andagt i Hardenbergs kapel og bagefter en menighedsrådet vært ved lidt at spise og drikke. Jørgen Frey (ill. Arne Haugen Sørensen, Den store passion) 8

9 Kirke for alle Gud taler til os på mange måder ikke kun gennem hørelsen, men gennem alle vore sanser. Så nærmer tiden sig atter, hvor Revninge kirke vil vise os hvordan vi gennem alle vore sanser kan modtage Guds budskab. Ved gudstjenesten i Revninge kirke Skærtorsdag den 28. marts vil alt hvad der bliver sagt og gjort blive vist på skrift, og der vil blive brugt teleslynge, (som er en selvfølge er ved alle gudstjenester i Revninge kirke.) Da Skærtorsdag er nadverens indstiftelsesdag, vil der denne dag blive lagt særlig vægt på nadveren; med inddragelse af alle vores sanser. Sidst Revninge kirke kaldte til»sansegudstjeneste«var i november måned. Den blev dog - i sidste øjeblik flyttet til Hardenbergs kapel (Rynkeby kirke) - pga. fyret i Revninge kirke, der var gået i stykker, men det gjorde ikke oplevelsen mindre intens af den grund. Efter vi var blevet sat i en halvcirkel, blev alt hvad præsten sagde (indgangsbøn, skriftsteder osv.) sat op på væggen i skrift, ved hjælp af en projektor. Aftenens emne var: at lade Jesus hjælpe os med at slippe af med de tunge byrder vi bærer rundt på. Derefter blev vi sendt ned i kirken efter hver sin store sten (berøringssansen). I mellemtiden havde projektoren skiftet billede, så hele væggen nu var et stort billede af Jesus på korset (synssansen). Som symbol på at vi overlader alle vore tunge byrder til Ham, blev stenene lagt på gulvet for hans fødder. Herefter blev der vist smukke naturbilleder på væggen, samtidig med at der blev spillet stille musik (høresansen) en musik, som bragte lethed ind i sindet så i stedet for prædikenen var det gennem den enkeltes meditation, man kom af med de tunge byrder. Det var en dejlig, spændende og anderledes aftengudstjeneste, og det er med stor spænding jeg ser frem til gudstjenesten Skærtorsdag. Birte Øbo Sanseskulptur 9

10 Konfirmander 2013 Så er det atter tid til årets konfirmationer og i år er der konfirmation både i Rynkeby kirke den 21. april og i Revninge Bededag den 26. april, begge dage kl og vi håber flaget vil gå til top hos alle i både Rynkeby og Revninge. Årets konfirmander er følgende: Piger: Charlotte Kruse, Brabækvænget 6, 5550 Langeskov Celina Steffani Kirk Rasmussen, Rynkeby Bygade 46, 5350 Rynkeby Henriette Kaastrup Hansen, Rynkebyvej 198, 5350 Rynkeby Camilla Hyldeberg Olsen, Lervadparken 48, 5540 Ullerslev Freja Hansen, Blommehaven 7, 5350 Rynkeby Nadja Østerlund Sørensen, Kirsebærhaven 5, 5350 Rynkeby Karoline Skov Christensen, Rynkeby Bygade 34, 5350 Rynkeby Katrine Zofia Winter Iversen, Urupvej 105, 5550 Langeskov Matilde Marloth, Vandværksvej 48, 5300 Kerteminde (Revninge Kirke) Trisia Sneskov Andersen, Revningevej 201 A, 5300 Kerteminde (Revninge Kirke) Signe Louise Pugholm Rasmussen, Hans Tausensgade 4, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Nanna Skjoldemose Poulsen, Kløvervænget 16, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Sarah Marie Kroer Simonsen, Hvileholmsvej Langeskov (Rønninge Kirke) Thea Ogong Willemoes Amorsen, Mesinge Mark 45, 5370 Mesinge Zara Patricia Løvkvist Pedersen, Odensevej 21, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Katrine Zofia Winther Iversen, Urupvej 105, 5550 Langeskov Marie Skrydstrup Pedersen, Hindemævej 86 B, 5540 Ullerslev (Ellinge Kirke) Drenge: Valdemar Nørup Birk, Blommehaven 28, 5350 Rynkeby Claus Uglebjerg, Haveskovvej 73, 5350 Rynkeby Hans Kolbe Jensen, Rynkebyvej 227, 5350 Rynkeby Jonas Mariager Jakobsen, Bremserskovvej 145, 5550 Langeskov Mads Zimmermann Mejlbye Poulsen, Rynkeby Bygade 71, 5350 Rynkeby Mikkel Frøtorp, Mindelundsvej 43, 5240 Odense ( evt. Seden Kirke) Danny Søby, Rypevænget 18, 5550 Langeskov (Rønninge Kirke) 10

11 Sognemøde Torsdag den 14. marts kl i konfirmandstuen. Som optakt til sogneudflugten til Vedersø præstegård, kommer Jens Kristian Lings fra Forskningscenteret ved Ålborg universitet og holder foredraget: Kaj Munk Idealisten i et materialistisk samfund. Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende og mente, at den kunne forårsage menneskehedens undergang. Kaj Munk levede med i både nuets og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var Revninge kirke forfærdelig for alle andre end ham selv. Efterkrigstidens behandling af Kaj Munk afspejles klart i statens behandling af Vedersø Præstegaard. Palmesøndag den 24. marts kl Musikgudstjeneste De musikalsk udøvende: organist Tina Christiansen, Odense kirkesanger Jane Rye Blæsbjerg, Kerteminde organist Flemming Serritskov-Jensen Rynkeby/Revninge En spændende indgang til Påsken. organist Tina Christiansen 11 kirkesanger Jane Rye Blæsbjerg

12 På tur til Uganda Sognemøde med foredrag i konfirmandstuen tirsdag d. 9. april kl Mikael Andersen fortæller og viser billeder fra sin tur til Uganda. Mad er en menneskeret og der er mad nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred. I november 2012 var Mikael Andersen fra Kerteminde på selvbetalt studietur til Uganda for at se noget af det sultbekæmpende arbejde, der støttes af Folkekirkens Nødhjælp. Jeg har set, hvor fantastisk meget forandring man kan skabe med små midler og jeg har set, at de penge, vi samler ind, bliver brugt godt. Jeg har fået indsigt i Folkekirkens Nødhjælps samarbejde med lokale organisationer, der formulerer og styrer projekterne, og jeg har besøgt familier og landsbyer langt, langt ude på savannen og set, hvordan de er godt i gang med at forandre deres tilværelse, fortæller Mikael Andersen. 12

13 Invitation til årets sogneudflugt Lørdag den 8. juni tager vi bl.a. til Kaj Munks Præstegaard i Vedersø. Vi kører fra Rynkeby præstegård kl Turen er ikke planlagt færdig, men vi regner med at være hjemme ca. kl Prisen for hele turen 450,-kr. som dækker transport, entre og rundvisning. Morgenkaffe i bussen frokost (sandwich) eftermiddagskaffe og aftensmad, samt en genstand (vand/øl/vin) til måltiderne. Tilmelding senest den 17. maj til Jytte Rask tlf: eller til Kirsten Berthel tlf: mobil Præstegården Hvor Præstegården nu ligger, lå oprindeligt herregården Aabjerg. Gården ejedes i 1300-tallet af Ridder Lago Rød, som optræder i et Bandsbrev fra I 1626 overtog herremanden, Jens Juul, den oprindelige præstegård, som lå øst for kirken og lagde den ind under sin nybyggede herregård Ny. Aabjerg og gjorde dermed Gl. Aabjerg til Vedersø Præstegård, hvilket den har været fra 1626 til Præstegårdens hovedbygning brændte i Mange af de gamle kirkebøger blev også flammernes bytte. I gårdens vestfløj er indrettet en lejlighed til forpagterfamilien. Præstegården dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år. Det var her, Kaj Munks pen fyldte papiret med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Det var her, han til sidst blev hentet af sine bødler en mørk januaraften 1944, fordi han havde talt sandheden mod et regime, der skjulte sig under løgn og terror. Kaj Munk Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til Han blev født i Maribo på Lolland den 13. januar Kun to år gammel, mister han sin far og som femårig dør hans mor. Begge forældre, Matilde og Carl Emanuel Petersen, ligger begravet på Maribo Kirkegård. Kaj blev adopteret af Marie og Peter Munk, der drev et lille landbrug ved Opager Skov. Herved får han navnet Munk. Marie Munk kunne se Kaj Munks evner - Han skal være præst, sagde hun til Kajs lærer. Marie var en stærk kvinde, som forstod at sætte sin vilje igennem. Så vejen for Kaj gik over Realskole, ka- 13

14 tedralskole og videre til universitetet i København. I 1924 er han færdig med teologistudiet og ser sig om efter en præstestilling. Da han en dag ser en annonce, hvor præstestillingen i Vedersø er opslået søger han denne stilling, selv om det var langt fra Lolland, hvor Marie og Peter ellers havde håbet, han havde fået embede. Kaj Munk forbliver præst i Vedersø til sin død 4. januar 1944, hvor han bliver henrettet af den tyske besættelsesmagt for den ånd og livskraft han gav modstandskampen i Danmark under besættelsen. Kaj Munk var udover præst bl.a. også digter og dramatiker. Han er til dagsdato den mest opsatte danske dramatiker i Norden. Hans skuespil Ordet er ligeledes kommet med i den danske kulturkanon for scenekunst. Parken Parkanlægget ved Præstegården er usædvanlig med sin frodighed og rige variation af løvtræer, som på trods af den korte afstand til Vesterhavet alligevel formår at blive til imponerende og kraftige træer. Beplantningen menes at være begyndt i begyndelsen af 1800-tallet og er fortsat under de forskellige præster. Fra Kaj Munks tid er den mest kendte plante den blå anemone, som Kaj Munk hentede fra sin hjemstavn på Lolland. Gud taler til os på mange måder Ikke kun gennem hørelsen - men gennem alle vore sanser. Gudstjeneste for alle sanser/hørehensyn i Revninge kirke, Skærtorsdag den 28. marts kl Det vil være udgangspunkt for gudstjenesten Skærtorsdag den 28. marts i Revninge kirke, hvor der foruden den obligatoriske teleslynge, også vil være tekstning af alt hvad der bliver sagt. Desuden vil nadveren blive noget særligt, hvor vi vil få lov at bruge alle vore sanser Intentionen er at skabe en gudstjeneste, som udspringer af vores taknemlighed for jorden, naturen og vore medskabninger, og som fejrer sammenhængen mellem skabelsen og fornyelse i Kristus. Vi vil med denne gudstjeneste vise, hvordan vi gennem alle vores sanser, kan høre Gud tale til os. 14

15 Revninge kirke byder op til dans Liturgisk dans ved Jenny Thaysen Kjær søndag den 16. juni kl Kære mennesker, glem ikke at danse, ellers véd englene i himlen ikke, hvad de skal stille op med jer Hildegard af Bingen ( ) Dans i kirken er på ingen måde noget nyt. Den har både bibelsk og kirkehistorisk baggrund. Fra Det gamle Testamente vil f.eks. Davids dans foran arken være kendt af mange, men at der i evangelierne også indgår dans som et element i Jesu forkyndelse, er vi nok mindre bevidste om. Og dog: Jesu lignelse om den fortabte søn, hvor det fortælles, at den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde: Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold (Lukas 15,25-27). Lignelserne handler om Guds rige, og her danser man altså, når der skal festes. Så manglede det bare, at vi ikke også skulle kunne danse, når vi holder gudstjeneste. Efter reformationen overlevede dansen i folkelige traditioner op til i dag, hvor den kirkelige og liturgiske dans nu genopdages. Sang og musik har tidligere været væsentlige elementer i den kristne gudstjeneste, så det ligger lige for igen - at inddrage dansen som et liturgisk element. Der dansens ind imellem liturgien både solodans af Jenny Thaysen Kjær og fælles kædedans. På den måde indgår dansen som sit eget forkyndende element i den liturgiske helhed, med tak og lovprisning. Hvor det kan være vanskeligt at finde de rette ord i forkyndelsen så vi virkelig forstår Guds ord, kan dansens sprog være et redskab til forkyndelse. Som Jenny Thaysen Kjær udtrykker det: Bevægelse og dans bevirker at hele rummet åbner sig, så man ser og oplever på en helt ny måde. Fællesskabet i kirken bliver meget konkret, når man danser sammen og mærker en fælles (hjerte-)puls. Hele kroppen kommer med, når man danser i kæde. Gud taler til os på mange måder også gennem dansen. 15

16 Siden sidst... Sogneaften Sogneaften En kongelig affære«med Lisbeth Weitemeyer hvis ikke filmen var nok, blev vi grundigt informeret, da Lisbeth Weitemeyer kom forbi til sognemøde, og satte veloplagt det hele ind i sin historiske ramme og vi fik et slående og personligt indtryk, ikke mindst af unge Caroline Mathildes korte liv og skæbne, fra hun som ganske ung blev ført fra det engelske hof i London, til Danmark og København, for at blive gift med den gale konge, som han siden kom til at hedde. Siden blev hun jo deporteret til et af hertugdømmerne i Riget og døde på slottet i byen Celle, hvor hun også ligger begravet i byens kirke. Græskarlamper Det er ikke kun forbeholdt de små at tænde lys, konfirmanderne gik til deres græskar med stor energi og fik drabelige lamper ud af det heldigvis også uden at miste nogle af lemmerne! 16

17 Julen 2012 Børnejulen har sin helt egen stjerne, som igen blev tændt af spændte børn og voksne! Luciabollerne kom på plads og det gjorde koret også! Vi havde gjort alvor af opskriften i kirkebladet og Grethe havde bagt Luciaboller til hele koret og vi andre også. Julebasar Endnu en gang slog de glade kvinder fra Kirkens Korshærs Østfynskreds til og det blev en dejlig og heldigvis også indbringende dag, så vi kunne sende overskuddet videre til korshærens arbejde i Odense. Tak til de, der kom og på denne måde støttede dette formål. Julekoncert med Nyborg Sangforening et yderst veloplagt kor bestående af herrer(stemmer) besøgte Rynkeby kirke og sang julen ind og samtidig fik vi korets lange historie præsenteret, også i det udleverede hæfte, som alle fik med sig hjem, tak for det! 17

18 Det nye menighedsråd Så kom det nye menighedsråd på plads og konstituerede sig på sit første møde i november. Nye medlemmer af rådet er Birte og Ejner Øbo, Rynkeby, samt Anne Nørgaard-Offersen, Revninge. På billedet ses desuden organist Flemming Serritskov-Jensen, samt regnskabsfører Kirsten Jensen. Rådet konstituerede sig med Anne-Vibeke Rex som formand og Kirsten Berthel, som næstformand og menighedsrådets kontaktperson til de ansatte. Kirkeværge for Rynkeby er fortsat Hans Juul Holmegaard og Jytte Rask for Revninge kirke. Kirke for alle også hørehæmmede Det nye menighedsråd er gået i gang og arbejder nu på fuld tryk med at planlægge gudstjenester mv., der forsøger at tale til andre sanser, end blot høresansen. Næste gudstjeneste i rækken Kirke for alle er Skærtorsdag i Revninge kirke kl

19 Kirkekaffen den er der stadig Og når det er kold (vinter)tid, så er det godt at kunne varme sig i våbenhuset med en kop kaffe og en småkage eller to vi har kirkekaffe den sidst søndag i måneden i Revninge kirke. Indskrivning til konfirmationsforberedelse for 2013/14 onsdag den 12. juni kl i konfirmandstuen ved Rynkeby Præstegård, Rynkeby Bygade 45 Husk at medbringe en kopi af fødsels og dåbs/ navneattest. Ønsker man konfirmationsforberedelse et andet sted end der, hvor man har bopæl, kontakter man blot præsten/kirkekontoret det pågældende sted for nærmere aftale. Jørgen Frey Automatisk klokkeringning i Revninge kirke Så er begge kirkernes klokkeringning endelig automatiseret. I decembermåned blev anlægget installeret i Revninge kirke og fra våbenhuset kan anlægget styres af vores graver, når der er gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Men i hverdagen styrer det sig selv. Det betyder til gengæld, at kirken fra nu af er aflåst i dagtimerne, men naturligvis kan blive åbnet ved henvendelse til graverkontoret. 19

20 Fotokonkurrence: Konkurrencen Sådan kåres vinderen Foredrag, fest og inspiration på Danske Kirkedage Troen i hverdagen Vind ipad Torsdag den 9. maj kl skydes Danske Kirkedage 2013 i gang med en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ventes mennesker fra alle dele af landet til denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene maj. Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er: Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om At rejse sig efter en rystelse Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer Hospitalet i Revninge Hospital betyder gæstfrihed, og ikke hospital, som vi forstår det i dag. Hospitalet i Revninge er fra Der blev oprettet en fundats, af ejeren på godset Lundsgaard, Margaretha von Levetzow (gift Dewitze). Det oprindelige formål var, at hjælpe Dommere Præmier Deadline over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed Værterne på DR s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR s programmer om tro og eksistens Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed eller mangel på samme Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan Læs mere på Alle kan deltage på Danske Kirkedage Der er mulighed for at tilmelde sig hele pakken fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: eller tlf gamle folk, der ikke kunne arbejde mere, men havde været knyttet til godset Lundsgaard. Disse forordninger blev afløst af forsorgsloven af 1961 og i 1976 trådte bistandsloven i kraft, alle var nu økonomisk sikrede. Det bestod af fire små værelser, hvor Lem- 20

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester. februar. marts. maj. april. Februar Marts. Maj

Sognenyt. Hvidbjerg Ørum Lodbjerg. Gudstjenester. februar. marts. maj. april. Februar Marts. Maj Sognenyt Hvidbjerg Ørum Lodbjerg Gudstjenester februar Søndag den 9.: Ørum - 10.30 Søndag den 16.: Hvidbjerg V. Aa - 9.30 Jens F. Munksgaard Søndag den 23. februar: Lodbjerg - 14.00 Claus Nybo marts Søndag

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere