Nr. 56 Marts April Maj årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 56 Marts April Maj 2013 23. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 56 Marts April Maj årgang

2 Påskeklokken Det er de mærkeligste ting, der kan blive siddende i en! God integration, sagde hun, da omvisningen var forbi og jeg overvejede et øjeblik hvordan ordene kunne gælde mig. Jeg havde jo nok bemærket den noget sammensatte gruppe vi var, adskillige hudfarver og ditto klædedragter var repræsenteret her. Men jeg var jo alligevel bare her som turist, selvom det var Tyrol og Innsbruck jeg var havnet i. Jeg havde bladret rundt i hvad byen nu havde at tilbyde og faldet over, at byen også rummede et klokkestøberi og hvor mange byer kan tilbyde sådan et? Nej vel, så jeg ville naturligvis gerne besøge stedet, der havde været i den samme families eje igennem over 400 år. Og netop da jeg ankom, var en rundvisning begyndt, som jeg sluttede mig til. Det var en meget adræt ældre dame i farvestærkt tøj, der viste rundt med stor lidenskab og viden om sagen. Det viste sig, at hun var hustru til den ældre generation af klokkestøberiets ejere og nu åbenbart havde taget denne opgave på sig, som hun udførte med smittende glæde. Vi kom de fleste processer igennem til vi stod i et rum, hvor en klokke var blevet vendt på hovedet og fyldt med vand og hun ville nu demonstrer for os, hvilken kraft der var i klokken og de svingninger, der blev aktiveret, når der blev slået på den. Og de gjorde hun så og skiftevis fik vi stukket en finger ned i vandet og mær- 2

3 kede hvordan det hele begyndte at vibrere og forundringen bredte sig og smil og glæde indfandt sig i de fleste ansigter! Jo, en klokke kan noget, den sender et budskab ud i verden og får ting og mennesker til at vibrer, til at bevæge sig. Men måske ikke altid på samme måde, for klokken bliver jo modtaget på forskellig måde og hørt forskelligt fra menneske til menneske. Lidt ligesom Grundtvig, der i sin salme om påskeblomsten, der var en bondeblomst og ikke regnet for noget af finde inde i byen, skriver ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. På samme måde med den anden klokke, påskeklokken, den klokke, som ringer budskabet ud i verden, at det der ikke kan ske, er sket alligevel, Kristus er opstanden! Og i et interview med NRK, siger Martin A. Hansen, at der kan ske mirakler med mennesker. Miraklet er sandt! Hvad det budskab, som påskeklokken sender ud i verden kan gøre ved mennesker, det handler netop Martin A. Hansens egen store novelle Påskeklokken om! Påskemorgen. Det kimer, sådan begynder novellen og vi bevæger os rundt i landsbyen og besøger de, som lyden af denne påskeklokke når ud til og hører hvad den vækker og kalder frem af håb og erindringer, ja, hvad den gør ved dem og det er meget, meget forskelligt hvordan den bliver hørt og modtaget. Som han skriver Den går som et syngende barn ind ad ørets åbne dør, ind i sindets dunkle stuer, sætter uro i erindringens hemmelighedsfulde dybder og ikke blot kroppe og hoveder løftes ved lyden, i sjælens tusmørke vågner der små blomsteragtige væsener, eller dorske, paddeagtige skabninger kryber op på klamme, mørke sten. Der er sind, som bliver onde af den lyd Og det er der! Vi følger den forandring, ja, forvandling, der finder sted i flere af de mennesker, der hører påskeklokken og oplever hvordan alt pludseligt er forandret i deres liv og verden. Men at påskeklokken har kunnet kalde det onde frem i nogen, det er heller ikke til at fornægte, det er ikke alle, der har villet høre klokkens budskab om opstandelsen, der vækker så forskellige ting i forskellige mennesker, også noget vi ikke vi se og indse i vores liv med hinanden. I sin bog om kristendommens indførelse i Danmark, beskriver Patrick McGuire hvordan det trods modstand fra bla. kong Hårik den Yngre, der kræver kirken i Hedeby revet ned, lykkes Ansgar at blive venner med den nye konge og få tilladelse til kri- 3

4 stendomsdyrkelse og endda ligefrem at få lov til at hænge en klokke op i kirken i Hedeby, hvilket hidtil havde forekommet hedningerne at være en skændsel, som det hedder i beretningen om Ansgars missionsvirksomhed. Og den samme uvilje kan vi jo såmænd møde den dag i dag, når nogen klager over nærheden til en kirke og ikke mindst det faktum, at kirkeklokken ringer! Ikke mindst erindrer jeg flere tilfælde fra det tidligere Østtyskland, hvor klagerne over kirkens klokkeringning er faldet tæt! Men det skyldes måske en opvækst i den kommunistiske religion. På samme måde er nogle af personerne i Martin A. Hansen s novelle ikke meget for påskeklokkens budskab, hvad enten det nu skyldes ideologi, eller almindeligt mismod, og forhærdelse i sorg, eller ganske simpel ligegyldighed. Men den unge 2. lærers hustru finder på en måde sammen med kirkeværgen i deres fælles spørgen, hun med det barn hun bærer i sit skød og han med det barn han har lagt i graven på kirkegården, men begge med en usikkerhed i forhold det levede liv og en åbenhed. Hun sidder i kirken og hører præstens ord om opstandelsen, hun ventede på dem som nyplantet, mat plante venter på vand. Og nogle ord er tunge og falde til jorden og er ikke til at forstå, mens andre finder genklang i hendes liv. Hun må nøjes med smulerne, siger hun, de små krummer, det skal vokse roligt og langsomt i hende, ligesom den lille! Det var ikke tænkerne og grublerne, der var de første, som fandt det han siger deroppe, nej, det var de tre kvinder, som ikke kunne finde fred, som ikke kunne sove om natten, fordi der lå en og trængte til dem. Bare en død som trængte til dem, følte de, som en død trænger til, at nænsomme hænder smykker det af ham, som i grunden ikke er noget værd mere. En død, som de ville gøre en sidste lille tjeneste, et hverv, som alle hans venner fandt så lille, at de ikke ulejligede sig derud. Da fik kvinderne alt at se. De kom med lyset. Og pludselig forstår hun, men på en anden måde. Det er i det små hun skal finde noget, være noget. For opstandelse gælder mere end de døde, det gælder også levende. Hun er glad, lettet og lykkelig. Og det hun nu forstår, er virkeligt. Og nu vil hun gå ud med det, der er virkeligt og derude møder hun kirkeværgen, som har set sin døde søn tidligt denne påskemorgen, han hoppede Paradis her, fuldstændig som jeg husker dengang. Så var det ham. siger hun, ja, jeg ved ikke. Jo, siger hun. Påskeklokken vil ringe og send sit budskab til os. Lad os lukke det budskab ind i vores liv og sige ja til det og lade det gøre noget ved os og den måde vi lever vores liv på. Som at stikke sin finger ned i en klokke fyldt med vand og mærke vibrationerne forplante sig i hele kroppen. God integration, sagde den dejlige dame til os, da vi gik og jeg tager det gerne til mig nu. Glædelig Påske! Jørgen Frey 4

5 Øjets faste Om fastetæppets historie Forsiden af denne udgave af kirkebladet prydes af et såkaldt fastetæppe. Tæppet kaldes Det lille fastetæppe og er fra en by i det tidligere Østtyskland, Zittau i Sachsen og udstilles i dag på det museum, der er indrettet i byen i et gammelt franciskanerkloster og der så jeg tæppet for et par år siden. At kalde tæppet for lille, tør siges at være en svær underdrivelse, det er på ca. 15 m2 og måler ca. 4,30 x 3,50 m! Men når det kaldes for det lille så er det udelukkede fordi det har en noget ældre og større søster, som knytter an ved den tradition, der var så udbredt i hele middelalderens Europa for fastetæppe eller ophæng, både i kirken, men også i den andagt, der fandt sted i hjemmene. Som navnet siger hører tæppet, eller forhænget, fasten til. Men ikke et hvilket som helst sted. For tæppet eller forhænget blev nemlig hængt op i kirkerummet, så det dækkede for selve alteret og derved udsynet til den herlighed og glans, som udgik derfra, når man fejrede gudstjeneste, eller messen i den katolske tid. Forhænget var udtryk for en faste fra gudstjenestens herlighed og glans og kraft og som sådan en slags bodshandling på lige fod med de andre bodshandlinger, der hørte fastetiden til, men som tilhørte den mere kropslige del af menneskelivet og drejede sig om forsagelse af særlig mad og drikke, en tradition, som stadig er levede og som er bevaret i visse dele af Europa, hvor man som fast tradition har forsagelse af kød hver fredag, der jo var Jesu lidelsesdag og hvor man derfor ofte spiser fisk i ste- 5

6 det for kød. Denne yderlige side af det kristne liv, hvor troen på en måde får krop, eller sætter sig i kroppen om man vil, er jo siden blevet inderliggjort, så vi ikke længere forbinder kristentroen med noget yderligt, men sagtens kan tro, selvom vi ikke kan se det på nogen, som vi siger! Men fastetiden var muligheden for kropsligt at indøve sig i hvad kristendommen handler om og åbne sig for det guddommelige i det menneskelige liv. Og netop nu åbne sig for påskens under og opstandelsens virkelighed. Selvom fastetæpperne hovedsageligt tilhører den katolske middelalderkirke og var meget udbredte, så adskiller Det lille fastetæppe sig derved, at det er bestilt af og fremstillet til en evangelisk menighed Skt. Johannes i Zittau. Tæppet eller forhænget er med andre ord kommet til verden efter reformationen, der ellers gjorde en ende på meget billeddyrkelse, for at henlede opmærksomheden på bibelen og det forkyndte ord, Kristus, i stedet for. Man skulle ikke dyrke billeder, som det hed, med den levende Gud. Men alligevel har den evangeliske menighed i Zittau syntes, at det hørte med til deres gudstjenesteliv og forståelse af kristentroen at have et fastetæppe ophængt i deres kirke i fastetiden. Og det evangeliske, eller reformatoriske om man vil, slår netop igennem i udformningen og motivvalget. Og naturligvis i funktionen, for det har helt klart haft forkyndende karakter og har skullet vise hen til Kristus og hans gerning, som centrum for troen og gudstjenesten. For det er jo en langfreddagsscene vi ser, Jesus, der hænger på korset, omgivet af de tætteste og nærmeste i sit liv, med fod af korset, Maria og Johannes, den discipel Jesus elskede, og knælende ved korset fod, Maria Magdalene. Og en engel smyger sig om den martrede krop, mens himlene åbner sig og midt i mørket åbenbarer Vorherre sig, omgivet af engle. Rammen der omgiver denne scene er udfyldt af det, der traditionelt er blevet kaldt Arma Christi, altså de redskaber eller våben, der blev brugt til at torturerer Jesus på hans vej til Golgata for at blive henrettet. Disse våben og redskaber har traditionel været genstand for en mængde af fremstillinger, der har dannet udgangspunkt for andagt og forsøg på at indøve sig i den lidelse, som Jesus blev udsat for, som en slags meditation, ville vi vel sige i dag, meditation og bøn. De blev i høj grad brugt i den personlige andagt, som en del af det åndelige liv, som kristen. En tradition der går igen, når maleren Arne Haugen Sørensen maler sine trefløjede hjemmealtertavler med scener fra passionshistorien. Der er to tekster fra bibelen(på latin), der rammer billedet ind og som giver den evangeliske tolkning af scenen fra Golgata og meningen med det, der ser så meningsløst ud. Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd og forneden af billedet, også fra Johannesevangeliet, For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Fastetæppet fik lov til at hænge i Skt. Johannes i Zittau og være en del af gudstjenesten og forkyndelsen fra 1573 og helt frem til 1684, men det er stadigt godt at have for øje, også for os i dag, fyldt af håb og nåde og guddommelig kærlighed. Vi fejrer Langfredag ved en liturgisk gudstjeneste i Hardenbergs kapel i Rynkeby kirke kl og gudstjenesten består af oplæsning af lidelseshistorien vekslende med salmesang og musikalske indslag og med billedet fra Golgata på østsiden af Hardenbergs kapel og et himmelsk kor af musicerende engle ovenover os. Jørgen Frey 6

7 Påsken er en vandring Som du sikkert allerede ved fejrer vi påske for at mindes Jesu lidelse, død og opstandelse. Det er den begivenhed, der danner grundlagt for den kristne tro og kirke. For flere tusind år siden, fortæller Det gamle Testamente, var jøderne slaver i Ægypten. Men Gud besluttede at udfri sit folk og kaldte på Moses, som en ild i ørken og en stemme, der lød fra himlen, for at få ham til at fører folket ud af slaveriet under Farao og vandre mod det forjættede land, som det hedder. Men Farao gav jo ikke frivilligt slip på sine undersåtter. Derfor sendte Gud en dødsengel, der skulle hjemsøge Ægypten. Men for at undgå, at englen skulle hjemsøge de jødiske hjem, skulle de ofre et lam og med blodet tegne et kryds på deres døre. Fra denne fortælling stammer ordet for påske, som på hebraisk hedder pasach og betyder gå forbi, eller skåne, fordi døden gik forbi og skånede de jødiske hjem. Og derfor fejrer man den dag i dag påske i jødedommen med bla. at spise lam, for at mindes udfrielsen fra Ægypten og bitre urter, for at mindes den bitre tid, hvor man vandrede 40 år i ørkenen mod det forjættede land og hvor man hele tiden skulle være klar til at bryde op og ikke havde tid et lade brødet hæve, og derfor spiser man også usyret brød ved den jødiske påske, ligesom de oblater vi spiser, når vi går til alters netop er usyrede brød. Den kristne påske begynder med Palmesøndag før den stille uge (indtil påskelørdag). Det var den dag Jesus kom ridende ind i Jerusalem, for at fejre den jødiske påske samme med sine disciple. For Jesus var jøde. Der blev han mødt af mennesker, som hilste ham som en konge, mens de strøede palmekviste på vejen foran ham. Skærtorsdag er påskens første dag. Det var den dag Jesus samlede sine disciple for at spise det jødiske påskemåltid sammen med dem og under måltidet indstifter han nadveren, som vi fejrer, når vi holder gudstjeneste og tyder der- 7

8 med, hvad den kristne påske handler om, du som har dig selv mig givet, som det hedder i salmen Hil dig, frelser og forsoner. I Johannes-evangeliet vasker Jesus disciplenes fødder for at give dem og os et forbillede og fortæller os at han er til i verden, som den der ydmyger sig og tjener os og sådan skal vi også være i forhold til hinanden. Fodvaskningen har sikkert givet dagen sit navn: skær betyder ren. Langfredag bliver Jesus stillet for retten, domfældt og henrettet som gudsbespotter Påskesøndag kommer kvinderne til graven tidligt om morgenen, da solen er ved at stå op. Og graven er tom. Jesus er opstået, siger en engel og viser dem ud af graven med ordene om, at han vil vise sig for dem i Galilæa, det sted, hvor de havde levet sammen. Påskesøndag er Jesu opstandelsesdag og grunden til at vi fejrer gudstjeneste hver søndag. Vi begynder den nye uge med det glædelige budskab, at døden ikke har det sidste ord i vores liv. Påskesøndags begivenheder er grundlaget for den kristne tro og kirken og den første kristne menighed blev kaldt for påskemenigheden. fordi han har gjort sig selv til Gud ved at kalde sig for Guds søn. Han hænger på korset og dør langsomt. Og det var meningen med det hele, når romerne henrettede nogen på et kors, de skulle dø langsomt og ydmyges og fremstilles i al deres hjælpeløshed og afmagt, til skræk og advarsel, sådan går det dem, der trodser os! Om aftenen bliver Jesus taget ned af korset og begravet i en gravhule. Og en stor sten bliver sat for indgangen til graven. 2. påskedag viser Jesus sig for de triste og sørgende disciple på vej til Emaus og senere da de spiser sammen, åbnes deres øjne og de ser og indser, at det er Jesus, der sidder sammen med dem nu, da han bryder brødet sammen med dem. Vi fejrer påsken med en vandring fra Rynkeby kirke 2. påskedag kl til Skovsbokrucifikset og tilbage igen, hvor vi kl holder en kort andagt i Hardenbergs kapel og bagefter en menighedsrådet vært ved lidt at spise og drikke. Jørgen Frey (ill. Arne Haugen Sørensen, Den store passion) 8

9 Kirke for alle Gud taler til os på mange måder ikke kun gennem hørelsen, men gennem alle vore sanser. Så nærmer tiden sig atter, hvor Revninge kirke vil vise os hvordan vi gennem alle vore sanser kan modtage Guds budskab. Ved gudstjenesten i Revninge kirke Skærtorsdag den 28. marts vil alt hvad der bliver sagt og gjort blive vist på skrift, og der vil blive brugt teleslynge, (som er en selvfølge er ved alle gudstjenester i Revninge kirke.) Da Skærtorsdag er nadverens indstiftelsesdag, vil der denne dag blive lagt særlig vægt på nadveren; med inddragelse af alle vores sanser. Sidst Revninge kirke kaldte til»sansegudstjeneste«var i november måned. Den blev dog - i sidste øjeblik flyttet til Hardenbergs kapel (Rynkeby kirke) - pga. fyret i Revninge kirke, der var gået i stykker, men det gjorde ikke oplevelsen mindre intens af den grund. Efter vi var blevet sat i en halvcirkel, blev alt hvad præsten sagde (indgangsbøn, skriftsteder osv.) sat op på væggen i skrift, ved hjælp af en projektor. Aftenens emne var: at lade Jesus hjælpe os med at slippe af med de tunge byrder vi bærer rundt på. Derefter blev vi sendt ned i kirken efter hver sin store sten (berøringssansen). I mellemtiden havde projektoren skiftet billede, så hele væggen nu var et stort billede af Jesus på korset (synssansen). Som symbol på at vi overlader alle vore tunge byrder til Ham, blev stenene lagt på gulvet for hans fødder. Herefter blev der vist smukke naturbilleder på væggen, samtidig med at der blev spillet stille musik (høresansen) en musik, som bragte lethed ind i sindet så i stedet for prædikenen var det gennem den enkeltes meditation, man kom af med de tunge byrder. Det var en dejlig, spændende og anderledes aftengudstjeneste, og det er med stor spænding jeg ser frem til gudstjenesten Skærtorsdag. Birte Øbo Sanseskulptur 9

10 Konfirmander 2013 Så er det atter tid til årets konfirmationer og i år er der konfirmation både i Rynkeby kirke den 21. april og i Revninge Bededag den 26. april, begge dage kl og vi håber flaget vil gå til top hos alle i både Rynkeby og Revninge. Årets konfirmander er følgende: Piger: Charlotte Kruse, Brabækvænget 6, 5550 Langeskov Celina Steffani Kirk Rasmussen, Rynkeby Bygade 46, 5350 Rynkeby Henriette Kaastrup Hansen, Rynkebyvej 198, 5350 Rynkeby Camilla Hyldeberg Olsen, Lervadparken 48, 5540 Ullerslev Freja Hansen, Blommehaven 7, 5350 Rynkeby Nadja Østerlund Sørensen, Kirsebærhaven 5, 5350 Rynkeby Karoline Skov Christensen, Rynkeby Bygade 34, 5350 Rynkeby Katrine Zofia Winter Iversen, Urupvej 105, 5550 Langeskov Matilde Marloth, Vandværksvej 48, 5300 Kerteminde (Revninge Kirke) Trisia Sneskov Andersen, Revningevej 201 A, 5300 Kerteminde (Revninge Kirke) Signe Louise Pugholm Rasmussen, Hans Tausensgade 4, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Nanna Skjoldemose Poulsen, Kløvervænget 16, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Sarah Marie Kroer Simonsen, Hvileholmsvej Langeskov (Rønninge Kirke) Thea Ogong Willemoes Amorsen, Mesinge Mark 45, 5370 Mesinge Zara Patricia Løvkvist Pedersen, Odensevej 21, 5550 Langeskov (Birkende Kirke) Katrine Zofia Winther Iversen, Urupvej 105, 5550 Langeskov Marie Skrydstrup Pedersen, Hindemævej 86 B, 5540 Ullerslev (Ellinge Kirke) Drenge: Valdemar Nørup Birk, Blommehaven 28, 5350 Rynkeby Claus Uglebjerg, Haveskovvej 73, 5350 Rynkeby Hans Kolbe Jensen, Rynkebyvej 227, 5350 Rynkeby Jonas Mariager Jakobsen, Bremserskovvej 145, 5550 Langeskov Mads Zimmermann Mejlbye Poulsen, Rynkeby Bygade 71, 5350 Rynkeby Mikkel Frøtorp, Mindelundsvej 43, 5240 Odense ( evt. Seden Kirke) Danny Søby, Rypevænget 18, 5550 Langeskov (Rønninge Kirke) 10

11 Sognemøde Torsdag den 14. marts kl i konfirmandstuen. Som optakt til sogneudflugten til Vedersø præstegård, kommer Jens Kristian Lings fra Forskningscenteret ved Ålborg universitet og holder foredraget: Kaj Munk Idealisten i et materialistisk samfund. Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende og mente, at den kunne forårsage menneskehedens undergang. Kaj Munk levede med i både nuets og fortidens store dramaer. For ham var kristendom handling og kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var Revninge kirke forfærdelig for alle andre end ham selv. Efterkrigstidens behandling af Kaj Munk afspejles klart i statens behandling af Vedersø Præstegaard. Palmesøndag den 24. marts kl Musikgudstjeneste De musikalsk udøvende: organist Tina Christiansen, Odense kirkesanger Jane Rye Blæsbjerg, Kerteminde organist Flemming Serritskov-Jensen Rynkeby/Revninge En spændende indgang til Påsken. organist Tina Christiansen 11 kirkesanger Jane Rye Blæsbjerg

12 På tur til Uganda Sognemøde med foredrag i konfirmandstuen tirsdag d. 9. april kl Mikael Andersen fortæller og viser billeder fra sin tur til Uganda. Mad er en menneskeret og der er mad nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred. I november 2012 var Mikael Andersen fra Kerteminde på selvbetalt studietur til Uganda for at se noget af det sultbekæmpende arbejde, der støttes af Folkekirkens Nødhjælp. Jeg har set, hvor fantastisk meget forandring man kan skabe med små midler og jeg har set, at de penge, vi samler ind, bliver brugt godt. Jeg har fået indsigt i Folkekirkens Nødhjælps samarbejde med lokale organisationer, der formulerer og styrer projekterne, og jeg har besøgt familier og landsbyer langt, langt ude på savannen og set, hvordan de er godt i gang med at forandre deres tilværelse, fortæller Mikael Andersen. 12

13 Invitation til årets sogneudflugt Lørdag den 8. juni tager vi bl.a. til Kaj Munks Præstegaard i Vedersø. Vi kører fra Rynkeby præstegård kl Turen er ikke planlagt færdig, men vi regner med at være hjemme ca. kl Prisen for hele turen 450,-kr. som dækker transport, entre og rundvisning. Morgenkaffe i bussen frokost (sandwich) eftermiddagskaffe og aftensmad, samt en genstand (vand/øl/vin) til måltiderne. Tilmelding senest den 17. maj til Jytte Rask tlf: eller til Kirsten Berthel tlf: mobil Præstegården Hvor Præstegården nu ligger, lå oprindeligt herregården Aabjerg. Gården ejedes i 1300-tallet af Ridder Lago Rød, som optræder i et Bandsbrev fra I 1626 overtog herremanden, Jens Juul, den oprindelige præstegård, som lå øst for kirken og lagde den ind under sin nybyggede herregård Ny. Aabjerg og gjorde dermed Gl. Aabjerg til Vedersø Præstegård, hvilket den har været fra 1626 til Præstegårdens hovedbygning brændte i Mange af de gamle kirkebøger blev også flammernes bytte. I gårdens vestfløj er indrettet en lejlighed til forpagterfamilien. Præstegården dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år. Det var her, Kaj Munks pen fyldte papiret med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Det var her, han til sidst blev hentet af sine bødler en mørk januaraften 1944, fordi han havde talt sandheden mod et regime, der skjulte sig under løgn og terror. Kaj Munk Kaj Munk var sognepræst i Vedersø fra 1924 til Han blev født i Maribo på Lolland den 13. januar Kun to år gammel, mister han sin far og som femårig dør hans mor. Begge forældre, Matilde og Carl Emanuel Petersen, ligger begravet på Maribo Kirkegård. Kaj blev adopteret af Marie og Peter Munk, der drev et lille landbrug ved Opager Skov. Herved får han navnet Munk. Marie Munk kunne se Kaj Munks evner - Han skal være præst, sagde hun til Kajs lærer. Marie var en stærk kvinde, som forstod at sætte sin vilje igennem. Så vejen for Kaj gik over Realskole, ka- 13

14 tedralskole og videre til universitetet i København. I 1924 er han færdig med teologistudiet og ser sig om efter en præstestilling. Da han en dag ser en annonce, hvor præstestillingen i Vedersø er opslået søger han denne stilling, selv om det var langt fra Lolland, hvor Marie og Peter ellers havde håbet, han havde fået embede. Kaj Munk forbliver præst i Vedersø til sin død 4. januar 1944, hvor han bliver henrettet af den tyske besættelsesmagt for den ånd og livskraft han gav modstandskampen i Danmark under besættelsen. Kaj Munk var udover præst bl.a. også digter og dramatiker. Han er til dagsdato den mest opsatte danske dramatiker i Norden. Hans skuespil Ordet er ligeledes kommet med i den danske kulturkanon for scenekunst. Parken Parkanlægget ved Præstegården er usædvanlig med sin frodighed og rige variation af løvtræer, som på trods af den korte afstand til Vesterhavet alligevel formår at blive til imponerende og kraftige træer. Beplantningen menes at være begyndt i begyndelsen af 1800-tallet og er fortsat under de forskellige præster. Fra Kaj Munks tid er den mest kendte plante den blå anemone, som Kaj Munk hentede fra sin hjemstavn på Lolland. Gud taler til os på mange måder Ikke kun gennem hørelsen - men gennem alle vore sanser. Gudstjeneste for alle sanser/hørehensyn i Revninge kirke, Skærtorsdag den 28. marts kl Det vil være udgangspunkt for gudstjenesten Skærtorsdag den 28. marts i Revninge kirke, hvor der foruden den obligatoriske teleslynge, også vil være tekstning af alt hvad der bliver sagt. Desuden vil nadveren blive noget særligt, hvor vi vil få lov at bruge alle vore sanser Intentionen er at skabe en gudstjeneste, som udspringer af vores taknemlighed for jorden, naturen og vore medskabninger, og som fejrer sammenhængen mellem skabelsen og fornyelse i Kristus. Vi vil med denne gudstjeneste vise, hvordan vi gennem alle vores sanser, kan høre Gud tale til os. 14

15 Revninge kirke byder op til dans Liturgisk dans ved Jenny Thaysen Kjær søndag den 16. juni kl Kære mennesker, glem ikke at danse, ellers véd englene i himlen ikke, hvad de skal stille op med jer Hildegard af Bingen ( ) Dans i kirken er på ingen måde noget nyt. Den har både bibelsk og kirkehistorisk baggrund. Fra Det gamle Testamente vil f.eks. Davids dans foran arken være kendt af mange, men at der i evangelierne også indgår dans som et element i Jesu forkyndelse, er vi nok mindre bevidste om. Og dog: Jesu lignelse om den fortabte søn, hvor det fortælles, at den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde: Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold (Lukas 15,25-27). Lignelserne handler om Guds rige, og her danser man altså, når der skal festes. Så manglede det bare, at vi ikke også skulle kunne danse, når vi holder gudstjeneste. Efter reformationen overlevede dansen i folkelige traditioner op til i dag, hvor den kirkelige og liturgiske dans nu genopdages. Sang og musik har tidligere været væsentlige elementer i den kristne gudstjeneste, så det ligger lige for igen - at inddrage dansen som et liturgisk element. Der dansens ind imellem liturgien både solodans af Jenny Thaysen Kjær og fælles kædedans. På den måde indgår dansen som sit eget forkyndende element i den liturgiske helhed, med tak og lovprisning. Hvor det kan være vanskeligt at finde de rette ord i forkyndelsen så vi virkelig forstår Guds ord, kan dansens sprog være et redskab til forkyndelse. Som Jenny Thaysen Kjær udtrykker det: Bevægelse og dans bevirker at hele rummet åbner sig, så man ser og oplever på en helt ny måde. Fællesskabet i kirken bliver meget konkret, når man danser sammen og mærker en fælles (hjerte-)puls. Hele kroppen kommer med, når man danser i kæde. Gud taler til os på mange måder også gennem dansen. 15

16 Siden sidst... Sogneaften Sogneaften En kongelig affære«med Lisbeth Weitemeyer hvis ikke filmen var nok, blev vi grundigt informeret, da Lisbeth Weitemeyer kom forbi til sognemøde, og satte veloplagt det hele ind i sin historiske ramme og vi fik et slående og personligt indtryk, ikke mindst af unge Caroline Mathildes korte liv og skæbne, fra hun som ganske ung blev ført fra det engelske hof i London, til Danmark og København, for at blive gift med den gale konge, som han siden kom til at hedde. Siden blev hun jo deporteret til et af hertugdømmerne i Riget og døde på slottet i byen Celle, hvor hun også ligger begravet i byens kirke. Græskarlamper Det er ikke kun forbeholdt de små at tænde lys, konfirmanderne gik til deres græskar med stor energi og fik drabelige lamper ud af det heldigvis også uden at miste nogle af lemmerne! 16

17 Julen 2012 Børnejulen har sin helt egen stjerne, som igen blev tændt af spændte børn og voksne! Luciabollerne kom på plads og det gjorde koret også! Vi havde gjort alvor af opskriften i kirkebladet og Grethe havde bagt Luciaboller til hele koret og vi andre også. Julebasar Endnu en gang slog de glade kvinder fra Kirkens Korshærs Østfynskreds til og det blev en dejlig og heldigvis også indbringende dag, så vi kunne sende overskuddet videre til korshærens arbejde i Odense. Tak til de, der kom og på denne måde støttede dette formål. Julekoncert med Nyborg Sangforening et yderst veloplagt kor bestående af herrer(stemmer) besøgte Rynkeby kirke og sang julen ind og samtidig fik vi korets lange historie præsenteret, også i det udleverede hæfte, som alle fik med sig hjem, tak for det! 17

18 Det nye menighedsråd Så kom det nye menighedsråd på plads og konstituerede sig på sit første møde i november. Nye medlemmer af rådet er Birte og Ejner Øbo, Rynkeby, samt Anne Nørgaard-Offersen, Revninge. På billedet ses desuden organist Flemming Serritskov-Jensen, samt regnskabsfører Kirsten Jensen. Rådet konstituerede sig med Anne-Vibeke Rex som formand og Kirsten Berthel, som næstformand og menighedsrådets kontaktperson til de ansatte. Kirkeværge for Rynkeby er fortsat Hans Juul Holmegaard og Jytte Rask for Revninge kirke. Kirke for alle også hørehæmmede Det nye menighedsråd er gået i gang og arbejder nu på fuld tryk med at planlægge gudstjenester mv., der forsøger at tale til andre sanser, end blot høresansen. Næste gudstjeneste i rækken Kirke for alle er Skærtorsdag i Revninge kirke kl

19 Kirkekaffen den er der stadig Og når det er kold (vinter)tid, så er det godt at kunne varme sig i våbenhuset med en kop kaffe og en småkage eller to vi har kirkekaffe den sidst søndag i måneden i Revninge kirke. Indskrivning til konfirmationsforberedelse for 2013/14 onsdag den 12. juni kl i konfirmandstuen ved Rynkeby Præstegård, Rynkeby Bygade 45 Husk at medbringe en kopi af fødsels og dåbs/ navneattest. Ønsker man konfirmationsforberedelse et andet sted end der, hvor man har bopæl, kontakter man blot præsten/kirkekontoret det pågældende sted for nærmere aftale. Jørgen Frey Automatisk klokkeringning i Revninge kirke Så er begge kirkernes klokkeringning endelig automatiseret. I decembermåned blev anlægget installeret i Revninge kirke og fra våbenhuset kan anlægget styres af vores graver, når der er gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. Men i hverdagen styrer det sig selv. Det betyder til gengæld, at kirken fra nu af er aflåst i dagtimerne, men naturligvis kan blive åbnet ved henvendelse til graverkontoret. 19

20 Fotokonkurrence: Konkurrencen Sådan kåres vinderen Foredrag, fest og inspiration på Danske Kirkedage Troen i hverdagen Vind ipad Torsdag den 9. maj kl skydes Danske Kirkedage 2013 i gang med en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ventes mennesker fra alle dele af landet til denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene maj. Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er: Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om At rejse sig efter en rystelse Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer Hospitalet i Revninge Hospital betyder gæstfrihed, og ikke hospital, som vi forstår det i dag. Hospitalet i Revninge er fra Der blev oprettet en fundats, af ejeren på godset Lundsgaard, Margaretha von Levetzow (gift Dewitze). Det oprindelige formål var, at hjælpe Dommere Præmier Deadline over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed Værterne på DR s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR s programmer om tro og eksistens Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed eller mangel på samme Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan Læs mere på Alle kan deltage på Danske Kirkedage Der er mulighed for at tilmelde sig hele pakken fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: eller tlf gamle folk, der ikke kunne arbejde mere, men havde været knyttet til godset Lundsgaard. Disse forordninger blev afløst af forsorgsloven af 1961 og i 1976 trådte bistandsloven i kraft, alle var nu økonomisk sikrede. Det bestod af fire små værelser, hvor Lem- 20

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 60 Marts April Maj 2014 24. årgang

Kirkeblad. Nr. 60 Marts April Maj 2014 24. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 60 Marts April Maj 2014 24. årgang Indvielse af Revninge Kirkes projekt: Kirke for alle også hørehæmmede Efter mange års ihærdigt arbejde og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun

Fortsæt salmen Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo. Fortsæt salmen Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun Skriv dig, Jesus, på mit hjerte af Thomas Kingo a) du min konge og min Gud! b) du min herre og min Gud! c) du min frelser og min Gud! Jesus lever, graven brast af Johan Nordahl Brun a) han stod op med

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8.

Prædiken til Påskedag Tekst: Matt. 28,1-8. Prædiken til Påskedag 2016. Tekst: Matt. 28,1-8. Påskeblomst hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave. Denne salme synger vi hver påskedag. Da Grundtvig for snart 200 år siden skrev salmen var påskeliljen

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235

PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG 21.APRIL 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl.16,5-11; 1.Kor.15,12-20; Joh. 20,1-18 Salmer: 224,223,241,249,235 Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Påskedag 27. marts 2016

Påskedag 27. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristi opstandelse Salmer: 223, 218, 400; 240, 473, 233 Evangelium: Matt. 28,1-8 I Det Nye Testamente har vi fire forskellige beretninger om Jesu opstandelse. Hvert af de fire

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere