De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De specialespecifikke kurser i neurokirurgi"

Transkript

1 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud af, om der er behov for ændringer til de specialespecifikke kurser og hvis ja, starte en afklaring af hvilke ændringer, der bør foretages. Mødet blev ledet af hovedkursusleder (HKL) Gorm von Oettingen. Deltagerne var neurokirurger med særlig interesse og opgaver inden for neurokirurgisk uddannelse, herunder delkursusledere, professorer, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger og postgraduate kliniske lektorer. Skal der ske ændringer til de specialespecifikke kurser? Der blev indledningsvis stillet en række spørgsmål til salen for at afdække deltagernes holdning til de specialespecifikke kurser i neurokirurgi. Der blev spurgt til hvordan det, kursisten lærer på kurserne, anvendes på afdelingerne. Der blev spurgt hvilket indhold, der var brug for mere af /mindre af.

2 2 Ligesom der blev spurgt hvad der ønskes forbedret ved form og undervisningsmetoder. Det perfekte kursus Der blev på mødet gennemført et gruppearbejde, hvor opgaven var at identificere, hvad der skulle gøres før, under og efter et specialespecifikt kursus for at sikre den bedst mulige kompetenceudvikling. Gruppearbejdet tog udgangspunkt i Bjarne Wahlgrens teori om transfer mellem uddannelse og arbejde, og hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation.

3 3 Personlige faktorer Før kurset: - Ansvar (den enkeltes, lave målsætning sammen med vejleder før kurset, lave kompetencekort for kursus) - Timing - Eksamen/evaluering På kurset: - Mix foredrag/cases - Diskussioner/erfaringer (rum til at tale om komplikationer og fejl) - Akademisk kursus (sikre niveau) - Sociale aktiviteter (netværk af folk, man skal arbejde sammen med) Efter kurset: - Afsluttende eksamen (delte meninger om dette!) - Opfølgning (til kursist efter kursus) - Evaluering af kursist og forløb sendes til afdelingen - Kursist afrapporterer til afdelingen Faktorer i undervisningen - Kende modtagergruppens forudsætninger - Forudsætte at basal viden er kendt (præ-test) - Gruppering i interaktive grupper efter vidensniveau - Forløb før-under kursus med prætest før eller ved start af kursus samt vægt på vekslen mellem katedral undervisning og interaktive aktiviteter, afsluttende med en test - Coaching/supervision med feedback til undervisere (blev tilføjet til afrapporteringen ved gennemgangen) Anvendelseskonteksten - Integration af kursus og uddannelse i afdelingen (før-under-efter). Læringsmål eller opgave forud for kursus. - Kursist kender teori skal lære at bruge den - 10/90, dvs. 10 % katedral undervisning og 90 % anden form for undervisning Ændringer til kursusrækken Der blev efterfølgende arbejdet i plenum med forslag til forbedringer af kursusrækken, herunder både hvad der kan undværes og hvad der bør tilføjes, da der maksimalt må afholdes 210 timers obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen.

4 4 1) De internationale kurser EANS/SNS fastholdes. Der blev talt om evt. kun at anvende det ene af kurserne, da der ingen forskel er på indholdet og det netværksmæssigt ville være en fordel om alle danske neurokirurger deltog i samme kursussammenhæng. Dette blev dog fravalgt til dels af praktiske grunde, da der kun er begrænset antal pladser til danske deltagere på EANS. Kursusbeskrivelse skal udarbejde i hht SST retninglinier (Marianne Juhler og Bertil Romner for hhv EANS og SNS). 2) Der bør ikke være dubletter i kursusrækken. På de nationale kurser, der gennemføres sammen med neurologerne, er der samme indhold som på de internationale kurser. Det drejer sig om Rygsygdomme, Neuroonkologi, samt til dels om Akut neurologi og neurokirurgi. 3) For kurser, der holdes sammen med neurologerne, skal der ses isoleret på kursernes værdi for neurokirurger. Det betyder at arbejdsgruppen også anbefaler at kurset klinisk neurologi fravælges idet kursus ikke beskæftiger sig med relevante neurokirurgiske problemstillinger. Kurset i Akut neurologi og neurokirurgi tilgodeser igen deltagelse af neurologerne på kursus med det resultat at det faglige niveau som omhandler neurokirurgi bliver for lavt. Ydermere dækkes mange af emnerne på de udenlandske kurser. 4) Færdighedskurset anbefales bevaret. Underviserne bør forankres mere bredt fra flere afdelinger. Ansvaret herfor påhviler HKL. 5) Der ønskes udviklet nyt/nye kursus/kurser, hvor der arbejdes med emner på tværs af neurokirurgien med baggrund i de teoretiske emner som de internationale kurser dækker. Kursus skal oplære deltagerne i systematisk tænkning og at kunne anvende den teoretiske viden som læres på de udenlandske kurser i den daglige kliniske praksis. Formålet er at tage udgangspunkt i neurokirurgiske patientforløb og diskutere klinisk beslutningsteori. Der skal være fokus på opbygning og vedligeholdelse af netværk bland deltagerne. Ligesom der skal være fokus på cases og sammenhæng mellem kursus og klinik. Der skal endvidere være fokus på pædagogikken herunder undervisningens form og metoder. Følgende fokusemner blev nævnt som kandidater til denne nye type kursus: o Teamtræning (med anæstesiologer, radiologer, neurologer m.fl.) o Klinisk beslutning o Den svære samtale o organdonation o Patientforløb o Diagnostik og behandlingsmæssige dilemmaer o Patientsikkerhed o Etiske dilemmaer ved livets afslutning o Prioritering i Sundhedsvæsenet o Nationale guidelines eller klinisk blik o Patienters retsstilling o Kompetencevurdering test/eksamen: Skal vise progression i den enkeltes læring og i forhold til gruppen. Da disse kurser vil omfatte alle i hoveduddannelsesstilling vil kursisterne være på forskelligt niveau, og det er derfor ventet at de klarer sig forskelligt. Testresultatet skal bl.a. bruges til feedback på om kursisten klarer sig som forventet i forhold til deres tidmæssige placering i hoved uddannelsen Næste skridt Med baggrund i mødet anbefaler vi bestyrelsen i DNKS: DNKS informerer SST og Dansk Neurologisk Selskab at DNKS fra 2014 trækker sig ud af følgende fælles kurser idet de dubleres af de udenlandske kurser: Akut neurologi og neurokirurgi 3 dage

5 5 Neuroonkologi 3 dage Klinisk og paraklinisk neurologiske undersøgelser 3 dage Med andre ord at ingen neurokirurgiske kursister deltager i disse ovennævnte kurser fra Vi kan fortsat være behjælpelig med at rekruttere undervisere men trækker os ud af kursusledelsen på HKL- og delkursusleder niveau. Kursusrevisionen fordrer formentlig en mindre revision af den neurokirurgiske målbeskrivelse. Fra 2014 vil de specialespecifikke kurser i neurokirurgi bestå af: Socialneurologi: 1 dag fælles med neurologerne placeres i sidste fase af uddannelsen. Eneste fælleskursus med neurologer som bibeholdes. Færdighedskursus 5 dage (uændret) placeres i fase 1 af uddannelsen. Udenlandske kurser (EANS eller SNS) 20 dage (uændret) 5 dage over 4 år som uddannelsen varer. Nyt kursus: Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi 2 dage hvert år over 4 år som uddannelsen varer dvs 8 dage i alt. Deltagere over denne 4-årige cyklus er alle læger i hoveduddannelsen.

6 6 Det blev besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe under DNKS: - kommissorium for arbejdsgruppen: o Udvikle nyt kursus: Klinisk beslutningsteori i neurokirurgi o Fremme transfer mellem kursus og klinik o Forbedre pædagogik og undervisningens form og metoder, herunder overveje kompetencevurdering af kursister. HKL Gorm von Oettingen anbefaler at hver afdeling udpeger to repræsentanter som skal indgå i den arbejdsgruppe som skal udarbejde et kursuskatalog omhandlende det nye kursus. I arbejdsgruppen skal indgå ledende overlæger, professorer, UAO, UKYL, Aarhus Universitet samt HKL i neurokirurgi. HKL ansøger SST oktober 2012 om økonomisk dækning til at udarbejde det nye kursus i samarbejde med Aarhus Universitet Center for Medicinsk Uddannelse. Der påtænkes et 2 dages internat med udarbejdelse af kursuskatalog samt 1 dages kursus med emnet Train the Trainer herunder oplæring i kollegial feedback. E learning Viola Olesen og Jørgen Degn præsenterede neurowiki og neurokirurgisk e-learning. Se neurowiki.dk Deltagere: Aarhus: Gorm von Oettingen, Carsten Kock-Jensen, Frederikke Rosendal, Jens Chr. Hedemann Sørensen, Bo Bergholt, Peter Duel RH: Jannick Brennum, Marianne Juhler, Bertil Romner, Viola Olesen, John Hauerberg Glostrup: Jørgen Degn, Jesper Lundberg Ålborg: Rene Laursen, Morten Zebitz Odense: Mogens Tange, Mette Schulz, Torben Slott Jensen Aarhus Universitet: Peder Charles, Marie Roesgaard Afbud: Vagn Eskesen, Per Rochat, Thomas Pensbo, Flemming Bang, Anders Mortensen Mvh Gorm von Oettingen, Peder Charles og Marie Roesgaard

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsens retningslinier for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse Juli 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner...4 3. Generelle retningslinier...4 3.1. Formål...4

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere