Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser"

Transkript

1 Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser

2 INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring og forhandling...side 7 Salgspsykologi og grundlæggende salg...side 8 Kommunikation og formidling Kommunikation i praksis...side 9 Pressehåndtering i praksis...side 10 Præsentationsteknik...side 11 Skriftlig kommunikation...side 12 Strategisk kommunikation...side 13 Økonomi & ressourcestyring Økonomistyring i praksis...side 14 Global økonomi....side 15 Statistik...side 16 Årsrapport og regnskabsanalyse...side 17 Indledende erhvervsøkonomi...side 18 Erhvervsøkonomi...side 19 2

3 INDHOLD forårskurser Ledelse Ledelse i praksis...side 20 Organisation og arbejdspsykologi...side 21 Coaching i organisationer...side 22 Coaching og konflikthåndtering...side 23 Det strategiske lederskab...side 24 Forandringsledelse...side 25 Human Resource Management...side 26 Lean ledelse i praksis...side 27 Personalejura...side 28 Positiv psykologi i ledelse...side 29 Procesfacilitering...side 30 Projektstyring i praksis...side 31 Praktiske oplysninger Info, priser, tilmelding m.m....side 32 3

4 INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING Afsætningsstrategi International handel & markedsføring, obligatorisk modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve deltagelse i eksamen forudsætter, at den studerende har udarbejdet en skriftlig individuel opgave, som er blevet godkendt Du vil som studerende opnå en afsætningsstrategiskkompetence, som bygger på en helhedsforståelse af de grundlæggende afsætningsmæssige forhold, begreber, modeller og værktøjer, således at den studerende i praksis kan bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver. Du vil kunne håndtere udviklingsorienterede situationer relateret til virksomhedens strategiske interne og eksterne situation gennem anvendelse af tilegnede afsætningstrategiske metoder og modeller samt kunne deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med udviklingen af virksomhedens forretningsstrategier, herunder vækst- og konkurrence strategi. Grundlæggende markedsføringsbegreber Virksomhedens planlægningsniveauer & mål Forretnings- og vækststrategier og deres forbindelse til kunders behov Virksomhedens strategiske situation Virksomheders økonomiske situation Grundlæggende regnskabsforståelse Juridiske forhold inden for afsætningsstrategi Konkurrenceret Modellernes formål og anvendelse Systematisk arbejdstilgang Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Tirsdag den 3/6 4

5 erhverv INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING Erhvervsret International handel & markedsføring, valgfag Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil som studerende opnå en kompetence, der bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Endvidere vil du blive klædt på, til at identificere juridiske problemer samt forebygge juridiske problemstillinger med professionelle øjne i et såvel nationalt som globalt virksomhedsmiljø. Du vil bl.a. få færdigheder i problemstillinger i relation til emner indenfor bl.a. aftaleret, hvor du vil komme ind på områder omkring aftaleindgåelse via mellemmænd. Erstatningsret, herunder produktansvar. Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre. Markedsføringsret, ansættelsesret med særlig vægt på funktionærloven. Ydermere vil du få færdigheder indenfor centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold m.m. Viden omkring internationale retskilder Domstolssystemet En retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer Regler vedrørende gældsbreve Konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler Misbrug af dominerende stilliner Virksomhedsformer og hæftelse Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Central anvendt e-handelslovgivning Weekendhold (fredag/lørdag): kl /3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 + 23/5 + 24/5 Eksamen: Tirsdag den 3/6 5

6 INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING International markedsføring og analyse International handel & markedsføring, valgfag Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil som studerende opnå en kompetence, der bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Endvidere vil du blive klædt på, til at identificere juridiske problemer samt forebygge juridiske problemstillinger med professionelle øjne i et såvel nationalt som globalt virksomhedsmiljø. Du vil bl.a. få færdigheder i problemstillinger i relation til emner indenfor bl.a. aftaleret, hvor du vil komme ind på områder omkring aftaleindgåelse via mellemmænd. Erstatningsret, herunder produktansvar. Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre. Markedsføringsret, ansættelsesret med særlig vægt på funktionærloven. Ydermere vil du få færdigheder indenfor centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold m.m. Viden omkring internationale retskilder Domstolssystemet En retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer Regler vedrørende gældsbreve Konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler Misbrug af dominerende stilliner Virksomhedsformer og hæftelse Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Central anvendt e-handelslovgivning Weekendhold (fredag/lørdag): kl /3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 + 23/5 + 24/5 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 6

7 forhandling INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING Markedsføring og forhandling International handel & markedsføring, obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og skriftlig opgave Du vil som studerende blive klædt på til at varetage arbejde med udarbejdelse, planlægning, vurdering og gennemføring af løsninger, der bredt vedrører virksomhedens markedsføringsaktiviteter, nationalt og internationalt, samt kunne styre forhandlingsprocessen gennem dennes faser og trin. Den studerende kvalificeres desuden til at kunne analysere markedsføringsmæssige forhold og løsninger, der generelt vedrører kultur og tværkulturelle problemstillinger. Du vil lære at vurdere og anvende centrale metoder til at planlægge og gennemføre en forhandling og vurdere praksisnære salgs- og markedsføringsmæssige problemstillinger og foreslå samt vælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner og forhandlingsteknik. Grundlæggende markedsførings-planlægning og implementering Marketings organisatoriske placering og rolle Forhandlingsteknik og proces Forhandlingskommunikation Kulturanalyse og interkulturel kompetence Aftaleret Markedsføringsloven introducerende E-handelsret Forhandlingsteknik i praksis udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 7

8 INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING salg Salgspsykologi og grundlæggende salg International handel & markedsføring, valgfag International handel & markedsføring med salgsprofil - obligatorisk Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt et med faget er at give den studerende en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved at opnå bedre salgsresultater. Deltagelse i faget vil give den studerende forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere sin tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. Centrale metoder og modeller indenfor salg og salgskommunikation Personlige egenskaber Positiv og negativ stress Spørgeteknik og aktiv lytning Salgsbrevet Telefonsalg og mødebooking Daghold: kl /2 + 19/2 + 24/2 + 26/2 3/3 + 10/3 + 12/3 + 17/3 Eksamen: Onsdag den 26/3 Daghold (Erhvervsakademi Dania, Kirketoften 7, 9500 Hobro): kl /3 + 11/3 + 18/3 + 25/3 + 1/4 + 3/4 + 8/4 + 22/4 Eksamen: Tirsdag den 29/4 Aftenhold: kl. 17:45-21:00. Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet Weekendhold (fredag/lørdag): kl /2 + 22/2 + 28/3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 8

9 KOMMUNIKATION & FORMIDLING Kommunikation i praksis Kommunikation og formidling, obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Modulets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Du vil blive klædt på til at kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne. Du vil ligeledes lære at analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave. Kommunikation i praksis giver dig ydermere mulighed for at anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen samt klæde dig på til at deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation. Kommunikationspsykologi Kommunikationsmodeller Planlægnings- og formidlingsværktøjer Kommunikationsopgaven i praksis Præsentationsteknik Målgruppeorientering Valg af sprog inden for forskellige medier Kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtager optik Kommunikationens mål og modtager/afsenderforhold Dialogbaseret kommunikation Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. Daghold: kl /2 + 21/2 + 25/2 + 28/2 + 4/3 + 7/3 +11/3 18/3 Eksamen: Fredag den 28/3 9

10 KOMMUNIKATION & FORMIDLING presse Pressehåndtering i praksis Kommunikation og formidling, valgfag Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt I faget pressehåndtering i praksis kvalificerer du dig til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens forskellige strategiske mål. Du vil bl.a. blive klædt på til at udarbejde rammerne for organisationens pressearbejde i henhold til det gode pressearbejde samt identificere organisationens gode historier og tilpasse historierne til forskellige medier, herunder at udforme pressemeddelelser i henhold til nyhedskriterier, vinkling, opbygning og sprog. Hvordan udvælger man de rigtige medier at kommunikere til og hvordan bruger man f.eks. video og sociale medier i organisationens pressestrategier? Du lærer at vurdere organisationens sårbarhed over for kriser, kortlægge organisationens issues samt forestå opbygningen af organisationens kriseberedskab. Relevante begreber og metoder inden for pressehåndtering Mediernes samfundsrolle og arbejdsbetingelser Generel pressehåndtering: det gode pressearbejde og den gode historie Strategier og ideer til pressehåndtering Brug af presse og medier til understøtning af marketingindsatsen Brug af presse og medier til at fremme organisationens sag i offentligheden og i det politiske system Forebyggelse og håndteringer af kriser i medierne Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 10

11 KOMMUNIKATION & FORMIDLING Præsentationsteknik ETCS-points: 5 Kommunikation og formidling, valgfag Eksamensform: Mundtlig eksamen med materiale og uden forberedelse På modulet præsentationsteknik lærer du, hvordan du selvstændigt og professionelt kan planlægge og gennemføre en præsentation. Du bliver klædt på til at gennemføre såvel individuel- som gruppepræsentation, med personlig gennemslagskraft i forskellig kontekst. Du vil lære at analysere og vurdere præsentationsopgaven med henblik på, at opgaven løses på professionel vis. Efter en præsentation vil du kunne reflektere over egen præsentation og personlige kommunikation, hvorefter du har mulighed for at vurdere og tilpasse en senere præsentation til den rette målgruppe. Ydermere vil du kunne opøve gennemslagskraft gennem kommunikativ branding og profilering. Kommunikationsteorier til planlægning af en præsentation Forskellige begreber, metoder og værktøjer til præsentationsteknik Hvordan man evaluerer en præsentation Værktøjer til personlig profilering Analyse og vurdering af en præsentationsopgave Professionel løsning af en præsentation Gruppepræsentationer med gennemslagskraft Individuelle præsentationer med gennemslagskraft Daghold: kl /2 + 27/2 + 6/3 + 13/3 + 20/3 Eksamen: Torsdag den 27/3 11

12 KOMMUNIKATION & FORMIDLING Skriftlig kommunikation ETCS-points: 5 Kommunikation og formidling, valgfag Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig hjemmeopgave På modulet skriftlig kommunikation kvalificerer du dig til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forstå organisationens skriftlige kommunikation med henblik på at varetage forskellige skriftlige opgaver og udfordringer. Du lærer at finde organisationens gode historier og tilpasse historierne til forskellige skriftlige medier. Du bliver klædt på til at varetage og strukturere en skreven tekst, herunder arbejde med vinkling, opbygning og sprog som at bestride korrekt kommatering, grammatik og kongruens i forhold til dansk samt anvende det skriftlige medie til at fremme organisationens forskellige mål, såsom at opnå positiv omtale omkring organisationen og dens produkter, plus forebygge kritiske sager gennem at påvirke offentligheden, og herunder relatere kommunikationen til organisationens kommunikationsstrategi og - politik. Relevante begreber, metoder, modeller inden for skriftlig kommunikation Journalistik skrivning og målgruppeorientering Brug af det skriftlige medie til understøtning af marketingsatsen Brug af det skriftlige medie til at fremme organisationens sag i offentligheden Udvælge det rigtige skriftlige medie til et specifikt formål og kende dets styrker og begrænsninger inden for rammen Se sammenhængen mellem den konkrete problemstilling og valget af metode og strategier. Forholde sig kritisk til valgte midler, kanaler og strategier Daghold kl /4 + 30/4 + 7/5 + 14/5 + 21/5 Eksamen: Fredag den 30/5 12

13 kommunikation KOMMUNIKATION & FORMIDLING Strategisk kommunikation Kommunikation og formidling, obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Modulets formål er at kvalificerede den studerende til at kunne deltage professionelt i analyse, planlægning og gennemførelse af organisationens større kommunikations og formidlingsløsninger på det strategiske niveau. Du vil bl.a. lære at analysere organisationens vision, mission og værdier som grundlag for organisationen kommunikative opgaver. Du vil blive klædt på til at planlægge og gennemføre bl.a. effektiv krisekommunikation og forandringskommunikation for din organisation Herudover lærer du at vælge det rette medie og formidlingsform af videndeling. Grundlæggende kommunikationsteori Kommunikationsanalyse Narrativ teori/storytelling i formidlingen Vurdere metoder og processer i udvikling og planlægning af organisationens Corporate branding Planlægning og gennemførelse af effektiv krisekommunikation Forandringskommunikation Corporate communication Autokommunikation Organisationskommunikation Kommunikationsplanlægning Fastlægning af organisationens medievalg Etablering i vidensnetværk i organisatorisk kontekst Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. Weekendhold (fredag/lørdag): kl /2 + 22/2 + 28/3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 13

14 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Økonomistyring i praksis Økonomi og ressourcestyring obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase Du vil på modulet blive klædt på, til at omsætte din erhvervsøkonomiske viden til praktisk anvendelse, således at du kvalificerer dig til konkret at tage del i en virksomheds økonomistyring. Du vil på modulet lære at forstå den praktiske og centrale anvendte teori i forskellige sammenhænge. F.eks. anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj, totalbudgettets bestanddele, såvel verbalt som talmæssigt samt investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger i praksis. Du vil opnå færdigheder indenfor vurdering af forskellige former for økonomirapportering samt opstilling og valg af løsningsmuligheder. Du vil kunne anvende metoder til udarbejdelse af et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget samt definere relevante Key Performance Indicators for virksomheden. Fra teori til praksis Budget og budgetkontrol Vurdere forskellige former for økonomirapportering Udarbejde et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget Intern økonomirapportering Investering herunder optimal levetid og differeninvesteringer Finansiering Inddragelse af studie og fagrelevant praksis Økonomistyring med en professionel tilgang Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 14

15 global ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Global økonomi Økonomi og ressourcestyring valgfrit modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet blive klædt på, til at opnå en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en åben økonomi i en globaliseret verden. Du vil opstå viden og forståelse omkring mikro- og makroøkonomiske forhold såvel nationalt som globalt, forhold der er af betydning for den langsigtede vækst i en samfunds økonomi samt problemstillinger som en åben økonomi lever under i en globaliseret verden. Ydermere vil du opnå færdigheder der klæder dig på til at redegøre for den globale økonomis grundlæggende begreber. Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet Indgreb i prisdannelsen bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger Handelsteori og handelspolitiske indgreb Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering Indkomstdannelse og efterspørgelsesfaktorer Penge- og valutamarkedet Økonomisk politik i en åben økonomi Strukturpolitik Konkurrenceevne Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst Daghold: kl /4 + 2/5 + 6/5 + 9/5 + 13/5 + 20/5 + 23/5 + 27/5 Eksamen: Mandag den 2/6 15

16 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING statistik Statistik Økonomi og ressourcestyring valgfrit modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet blive klædt på, til at opnå en teoretisk og praktisk viden om anvendelse af statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du vil lære selvstændigt og ud fra statistisk teori og metode at indsamle, analysere og vurdere en given erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling. Her ud over vil du få en forståelse for statistiske analysemetoders forudsætninger og begrænsninger. Du vil opnå færdigheder, således du kan anvende centrale metoder til bl.a. at beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation samt sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger. Du vil blive klædt på til at opstille og udarbejde en ensidig variansanalyse og anvende forskellige metoder til stikprøveudvælgelse. Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Konfidensintervaller og hypotesetest 2 test (antalstabeller og goodness og fit) Regressionsanalyse Stikprøveudvælgelse Statistiske fejltyper ved indsamling af data ud fra statistiske metoder Analysemetoders forudsætninger og begrænsninger Dummy variable Opstille og anvende ensidige variansanalyser Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: O nsdag den 4/6 16

17 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Årsrapport og regnskabsanalyse Økonomi og ressourcestyring valgfrit modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet blive klædt på, til at opnå indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning og her igennem blive i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter. Herudover vil du blive kvalificeret til at kunne se sammenhængen mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering. Du vil opnå viden og forståelse for at hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder bogføringsloven, årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasser). Efter modulet vil du kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forhold til opgave omkring virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse. Ligeledes vil du kunne læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser samt opstille en samlet regnskabsanalyse indeholdende rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet samt kapitaltilpasning og likviditet. Regnskabslovgivningen Årsrapporten Virksomhedsanalyse og risikoafdækning Omarbejdning af et årsregnskab til analysebrug Analyse af børsnoterede nøgletal Værktøjer til risikoafdækning Læs og forstå en ekstern årsrapport Simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag Værdiansættelse Anvende regnskabsanalyse til kreditvurdering Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Tirsdag den 3/6 17

18 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Indledende erhvervsøkonomi Indledende erhvervsøkonomi klæder dig på, til at følge fag modulet erhvervsøkonomi på akademiuddannelsen Eksamensform: Modulet afsluttes ikke med en prøve Indledende erhvervsøkonomi er for dig, der ikke fra en tidligere uddannelse har kendskab til bogføring og regnskabslære. Indledende erhvervsøkonomi giver dig kendskab til de grundlæggende principper i regnskab og økonomi med henblik på forståelse- og anvendelse af økonomiinformation. Forløbet tilfører endvidere de fornødne faglige forudsætninger for fag modulet Erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Det kan også være et godt sted at starte for dig, som ikke har beskæftiget dig med området længe og trænger til at få genopfrisket dine færdigheder. Faget kan fungere som et selvstændigt kursus i regnskab, der i sig selv er en kort efteruddannelse, eller det kan være en brik i din samlede videreuddannelse. Redegørelse for forskellige virksomhedstyper, ejer- og hæftelsesformer Grundlæggende virksomhedsjura Regnskabets indhold og opbygnings Periodisering af udvalgte regnskabsposter Grundlæggende regnearksanvendelse Hvordan man skelner mellem regnskabets bestanddele Årsafslutning og regnskabsopstilling Regnskabets informationsværdi og anvendelse Introduktion til regneark Daghold: kl /2 + 26/2 + 5/3 + 12/3 Eksamen: Ingen. 18

19 erhverv ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Erhvervsøkonomi Økonomi og ressourcestyring obligatorisk modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet opnå en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser samt opnå indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. Du vil kunne anvende centrale metoder og redskaber til bl.a. udarbejdelse af resultat-, balance- og lividitetsbudget samt kunne vurdere disse. Du vil få viden og forståelse omkring baggrunden for en virksomheds efterspørgselsforhold, afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats samt optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet. Ydermere vil du lære at beregne og vurdere forskellige investeringers rentabilitet og finansieringsforslag. Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold Aktivitetsoptimering Totalbudgettering Investering og finansiering Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central erhvervsøkonomi Hvordan man udarbejder forslag til valg af finansiering Daghold: kl /4 + 30/4 + 5/5 + 7/5 + 12/5 + 14/5 + 19/5 + 21/5 + 26/5 + 28/5 Eksamen: Torsdag den 2/6 Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Mandag den 2/6 19

20 LEDELSE Ledelse i praksis Ledelse obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase På modulet Ledelse i praksis bliver du klædt på til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis, du opnår indsigt i din egen ledelsespraksis og du lærer at definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for din egen ledelsesmæssige udvikling og læring. Herunder opnår du med fagets teorier og værktøjer indsigt i dine egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. Du vil ligeledes gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori lære at vurdere, hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer samt kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/ -værktøjer/ -stile, der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid Analysering og udvikling af egen ledelsesstil Ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer Udvikling af egen læring og egen praksis Metodeteori med fokus på problemformulering og metode Weekendhold (fredag/lørdag): kl /3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 + 23/5 + 24/5 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 20

21 psykologi LEDELSE Organisation og arbejdspsykologi Ledelse obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt På modulet Organisation og arbejdspsykologi udvikler du din forståelse af organisationlivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger. Hvorefter du på professionel vis kan tage del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger. Du vil opnå udviklingsbaseret viden omkring teori, praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel i forhold til det organisatoriske og arbejdspsykologiske område. Herudover vil du kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til den organisatoriske praksis samt kunne bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisationens målopfyldelse. Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens fremtids globale og lokale spektre Organisationsstruktur Styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder Arbejdspsykologi Motivation i arbejdslivet Organisatoriske problemstillinger Håndtering af udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser indenfor området Weekendhold (fredag/lørdag): kl /2 + 22/2 + 28/3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 21

22 LEDELSE coaching Coaching i organisationer Ledelse valgfrit modul Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af et kort projekt På modulet Coaching i organisationer vil du udvikle dine samtale- og kommunikations -kompetencer med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst. et er endvidere, at præsentere dig for forskellige coachingteknikker og samtalemodeller således at du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling. Du vil lære at vurdere og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til coaching samt kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder inden for området til dine samarbejdspartnere. Du vil efter forløbet kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser. Coaching som metode Coaching i praktisk i organisatorisk kontekst Kommunikationsteori Kommunikationsforståelse Rollen som coach Etik og moral i coaching i organisationer Den organisatoriske kontekst Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen Ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til coaching i praksis Justering af arbejdsgange og arbejdsprocesser Formidling af coaching til samarbejdspartnere Daghold: kl /2 + 20/2 + 24/2 + 27/2 + 3/3 + 6/3 + 10/3 + 17/3 Eksamen: Torsdag den 27/3 22

23 LEDELSE Coaching og konflikthåndtering Ledelse valgfrit modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase På dette modul vil du udvikle din ledelseskompetence med særligt fokus på din ledelsesrolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching anvendes som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching. Desuden vil du opnå viden omkring formidlingsmetoder af problemstillinger samt løsningsmuligheder til samarbejdspartnere. Du vil opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber på individer og teams, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering og konfliktløsning. Herudover vil du ud fra vurdering af forskellige problemstillinger kunne justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i forbindelse med organisatoriske konflikter. Teorier, modeller, værktøjer til konflikthåndtering og løsning Organisatorisk konfliktløsning Psykologien og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området Vurdering af praksisnære problemstillinger Justering af arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til konflikter Udvikling af egen ledelses praksis omkring konflikt håndtering Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 23

24 LEDELSE Det strategiske lederskab Ledelse obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af et langt projekt På modulet Strategisk lederskab opnår du færdighed i at anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau. Herudover lærer du gennem beskrivelse, analyse og vurdering at være i stand til at karakterisere en given organisations strategiske situation og udviklingsbehov. Du vil efter forløbet kunne udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet. Samt kunne udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. Udviklingsbaseret viden vedrørende områdets praksis og centrale anvendte teori og metode Strategianalyse Udvikling og implementering Ledelsesniveauer operationelt, taktisk og strategisk Ledelsesmæssig handlekraft på baggrund af refleksion i egen afdeling Centrale metoder og redskaber Organisationens strategitænkning udviklingsbehov i egen afdeling Strategiske tiltag og udviklingsprocesser Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 24

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på http://www.eal-tilmelding.dk Sekretær Susanne Hansen Tlf. 65 45 25 17 E-mail: suha@tietgen.dk Projektleder Lars G. Schou Tlf.

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau www.eal.dk Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere