Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser"

Transkript

1 Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser

2 INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring og forhandling...side 7 Salgspsykologi og grundlæggende salg...side 8 Kommunikation og formidling Kommunikation i praksis...side 9 Pressehåndtering i praksis...side 10 Præsentationsteknik...side 11 Skriftlig kommunikation...side 12 Strategisk kommunikation...side 13 Økonomi & ressourcestyring Økonomistyring i praksis...side 14 Global økonomi....side 15 Statistik...side 16 Årsrapport og regnskabsanalyse...side 17 Indledende erhvervsøkonomi...side 18 Erhvervsøkonomi...side 19 2

3 INDHOLD forårskurser Ledelse Ledelse i praksis...side 20 Organisation og arbejdspsykologi...side 21 Coaching i organisationer...side 22 Coaching og konflikthåndtering...side 23 Det strategiske lederskab...side 24 Forandringsledelse...side 25 Human Resource Management...side 26 Lean ledelse i praksis...side 27 Personalejura...side 28 Positiv psykologi i ledelse...side 29 Procesfacilitering...side 30 Projektstyring i praksis...side 31 Praktiske oplysninger Info, priser, tilmelding m.m....side 32 3

4 INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING Afsætningsstrategi International handel & markedsføring, obligatorisk modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve deltagelse i eksamen forudsætter, at den studerende har udarbejdet en skriftlig individuel opgave, som er blevet godkendt Du vil som studerende opnå en afsætningsstrategiskkompetence, som bygger på en helhedsforståelse af de grundlæggende afsætningsmæssige forhold, begreber, modeller og værktøjer, således at den studerende i praksis kan bidrage til analyse og løsning af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver. Du vil kunne håndtere udviklingsorienterede situationer relateret til virksomhedens strategiske interne og eksterne situation gennem anvendelse af tilegnede afsætningstrategiske metoder og modeller samt kunne deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med udviklingen af virksomhedens forretningsstrategier, herunder vækst- og konkurrence strategi. Grundlæggende markedsføringsbegreber Virksomhedens planlægningsniveauer & mål Forretnings- og vækststrategier og deres forbindelse til kunders behov Virksomhedens strategiske situation Virksomheders økonomiske situation Grundlæggende regnskabsforståelse Juridiske forhold inden for afsætningsstrategi Konkurrenceret Modellernes formål og anvendelse Systematisk arbejdstilgang Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Tirsdag den 3/6 4

5 erhverv INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING Erhvervsret International handel & markedsføring, valgfag Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil som studerende opnå en kompetence, der bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Endvidere vil du blive klædt på, til at identificere juridiske problemer samt forebygge juridiske problemstillinger med professionelle øjne i et såvel nationalt som globalt virksomhedsmiljø. Du vil bl.a. få færdigheder i problemstillinger i relation til emner indenfor bl.a. aftaleret, hvor du vil komme ind på områder omkring aftaleindgåelse via mellemmænd. Erstatningsret, herunder produktansvar. Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre. Markedsføringsret, ansættelsesret med særlig vægt på funktionærloven. Ydermere vil du få færdigheder indenfor centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold m.m. Viden omkring internationale retskilder Domstolssystemet En retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer Regler vedrørende gældsbreve Konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler Misbrug af dominerende stilliner Virksomhedsformer og hæftelse Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Central anvendt e-handelslovgivning Weekendhold (fredag/lørdag): kl /3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 + 23/5 + 24/5 Eksamen: Tirsdag den 3/6 5

6 INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING International markedsføring og analyse International handel & markedsføring, valgfag Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil som studerende opnå en kompetence, der bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Endvidere vil du blive klædt på, til at identificere juridiske problemer samt forebygge juridiske problemstillinger med professionelle øjne i et såvel nationalt som globalt virksomhedsmiljø. Du vil bl.a. få færdigheder i problemstillinger i relation til emner indenfor bl.a. aftaleret, hvor du vil komme ind på områder omkring aftaleindgåelse via mellemmænd. Erstatningsret, herunder produktansvar. Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre. Markedsføringsret, ansættelsesret med særlig vægt på funktionærloven. Ydermere vil du få færdigheder indenfor centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold m.m. Viden omkring internationale retskilder Domstolssystemet En retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer Regler vedrørende gældsbreve Konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler Misbrug af dominerende stilliner Virksomhedsformer og hæftelse Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Central anvendt e-handelslovgivning Weekendhold (fredag/lørdag): kl /3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 + 23/5 + 24/5 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 6

7 forhandling INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING Markedsføring og forhandling International handel & markedsføring, obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og skriftlig opgave Du vil som studerende blive klædt på til at varetage arbejde med udarbejdelse, planlægning, vurdering og gennemføring af løsninger, der bredt vedrører virksomhedens markedsføringsaktiviteter, nationalt og internationalt, samt kunne styre forhandlingsprocessen gennem dennes faser og trin. Den studerende kvalificeres desuden til at kunne analysere markedsføringsmæssige forhold og løsninger, der generelt vedrører kultur og tværkulturelle problemstillinger. Du vil lære at vurdere og anvende centrale metoder til at planlægge og gennemføre en forhandling og vurdere praksisnære salgs- og markedsføringsmæssige problemstillinger og foreslå samt vælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner og forhandlingsteknik. Grundlæggende markedsførings-planlægning og implementering Marketings organisatoriske placering og rolle Forhandlingsteknik og proces Forhandlingskommunikation Kulturanalyse og interkulturel kompetence Aftaleret Markedsføringsloven introducerende E-handelsret Forhandlingsteknik i praksis udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 7

8 INTERNATIONAL HANDEL & MARKEDSFØRING salg Salgspsykologi og grundlæggende salg International handel & markedsføring, valgfag International handel & markedsføring med salgsprofil - obligatorisk Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt et med faget er at give den studerende en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved at opnå bedre salgsresultater. Deltagelse i faget vil give den studerende forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere sin tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. Centrale metoder og modeller indenfor salg og salgskommunikation Personlige egenskaber Positiv og negativ stress Spørgeteknik og aktiv lytning Salgsbrevet Telefonsalg og mødebooking Daghold: kl /2 + 19/2 + 24/2 + 26/2 3/3 + 10/3 + 12/3 + 17/3 Eksamen: Onsdag den 26/3 Daghold (Erhvervsakademi Dania, Kirketoften 7, 9500 Hobro): kl /3 + 11/3 + 18/3 + 25/3 + 1/4 + 3/4 + 8/4 + 22/4 Eksamen: Tirsdag den 29/4 Aftenhold: kl. 17:45-21:00. Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet Weekendhold (fredag/lørdag): kl /2 + 22/2 + 28/3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 8

9 KOMMUNIKATION & FORMIDLING Kommunikation i praksis Kommunikation og formidling, obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Modulets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Du vil blive klædt på til at kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne. Du vil ligeledes lære at analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave. Kommunikation i praksis giver dig ydermere mulighed for at anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen samt klæde dig på til at deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation. Kommunikationspsykologi Kommunikationsmodeller Planlægnings- og formidlingsværktøjer Kommunikationsopgaven i praksis Præsentationsteknik Målgruppeorientering Valg af sprog inden for forskellige medier Kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtager optik Kommunikationens mål og modtager/afsenderforhold Dialogbaseret kommunikation Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. Daghold: kl /2 + 21/2 + 25/2 + 28/2 + 4/3 + 7/3 +11/3 18/3 Eksamen: Fredag den 28/3 9

10 KOMMUNIKATION & FORMIDLING presse Pressehåndtering i praksis Kommunikation og formidling, valgfag Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt I faget pressehåndtering i praksis kvalificerer du dig til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forestå organisationens forskellige strategiske mål. Du vil bl.a. blive klædt på til at udarbejde rammerne for organisationens pressearbejde i henhold til det gode pressearbejde samt identificere organisationens gode historier og tilpasse historierne til forskellige medier, herunder at udforme pressemeddelelser i henhold til nyhedskriterier, vinkling, opbygning og sprog. Hvordan udvælger man de rigtige medier at kommunikere til og hvordan bruger man f.eks. video og sociale medier i organisationens pressestrategier? Du lærer at vurdere organisationens sårbarhed over for kriser, kortlægge organisationens issues samt forestå opbygningen af organisationens kriseberedskab. Relevante begreber og metoder inden for pressehåndtering Mediernes samfundsrolle og arbejdsbetingelser Generel pressehåndtering: det gode pressearbejde og den gode historie Strategier og ideer til pressehåndtering Brug af presse og medier til understøtning af marketingindsatsen Brug af presse og medier til at fremme organisationens sag i offentligheden og i det politiske system Forebyggelse og håndteringer af kriser i medierne Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 10

11 KOMMUNIKATION & FORMIDLING Præsentationsteknik ETCS-points: 5 Kommunikation og formidling, valgfag Eksamensform: Mundtlig eksamen med materiale og uden forberedelse På modulet præsentationsteknik lærer du, hvordan du selvstændigt og professionelt kan planlægge og gennemføre en præsentation. Du bliver klædt på til at gennemføre såvel individuel- som gruppepræsentation, med personlig gennemslagskraft i forskellig kontekst. Du vil lære at analysere og vurdere præsentationsopgaven med henblik på, at opgaven løses på professionel vis. Efter en præsentation vil du kunne reflektere over egen præsentation og personlige kommunikation, hvorefter du har mulighed for at vurdere og tilpasse en senere præsentation til den rette målgruppe. Ydermere vil du kunne opøve gennemslagskraft gennem kommunikativ branding og profilering. Kommunikationsteorier til planlægning af en præsentation Forskellige begreber, metoder og værktøjer til præsentationsteknik Hvordan man evaluerer en præsentation Værktøjer til personlig profilering Analyse og vurdering af en præsentationsopgave Professionel løsning af en præsentation Gruppepræsentationer med gennemslagskraft Individuelle præsentationer med gennemslagskraft Daghold: kl /2 + 27/2 + 6/3 + 13/3 + 20/3 Eksamen: Torsdag den 27/3 11

12 KOMMUNIKATION & FORMIDLING Skriftlig kommunikation ETCS-points: 5 Kommunikation og formidling, valgfag Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig hjemmeopgave På modulet skriftlig kommunikation kvalificerer du dig til selvstændigt og professionelt at kunne analysere, planlægge og forstå organisationens skriftlige kommunikation med henblik på at varetage forskellige skriftlige opgaver og udfordringer. Du lærer at finde organisationens gode historier og tilpasse historierne til forskellige skriftlige medier. Du bliver klædt på til at varetage og strukturere en skreven tekst, herunder arbejde med vinkling, opbygning og sprog som at bestride korrekt kommatering, grammatik og kongruens i forhold til dansk samt anvende det skriftlige medie til at fremme organisationens forskellige mål, såsom at opnå positiv omtale omkring organisationen og dens produkter, plus forebygge kritiske sager gennem at påvirke offentligheden, og herunder relatere kommunikationen til organisationens kommunikationsstrategi og - politik. Relevante begreber, metoder, modeller inden for skriftlig kommunikation Journalistik skrivning og målgruppeorientering Brug af det skriftlige medie til understøtning af marketingsatsen Brug af det skriftlige medie til at fremme organisationens sag i offentligheden Udvælge det rigtige skriftlige medie til et specifikt formål og kende dets styrker og begrænsninger inden for rammen Se sammenhængen mellem den konkrete problemstilling og valget af metode og strategier. Forholde sig kritisk til valgte midler, kanaler og strategier Daghold kl /4 + 30/4 + 7/5 + 14/5 + 21/5 Eksamen: Fredag den 30/5 12

13 kommunikation KOMMUNIKATION & FORMIDLING Strategisk kommunikation Kommunikation og formidling, obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Modulets formål er at kvalificerede den studerende til at kunne deltage professionelt i analyse, planlægning og gennemførelse af organisationens større kommunikations og formidlingsløsninger på det strategiske niveau. Du vil bl.a. lære at analysere organisationens vision, mission og værdier som grundlag for organisationen kommunikative opgaver. Du vil blive klædt på til at planlægge og gennemføre bl.a. effektiv krisekommunikation og forandringskommunikation for din organisation Herudover lærer du at vælge det rette medie og formidlingsform af videndeling. Grundlæggende kommunikationsteori Kommunikationsanalyse Narrativ teori/storytelling i formidlingen Vurdere metoder og processer i udvikling og planlægning af organisationens Corporate branding Planlægning og gennemførelse af effektiv krisekommunikation Forandringskommunikation Corporate communication Autokommunikation Organisationskommunikation Kommunikationsplanlægning Fastlægning af organisationens medievalg Etablering i vidensnetværk i organisatorisk kontekst Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Dato aftales under forløbet. Weekendhold (fredag/lørdag): kl /2 + 22/2 + 28/3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 Eksamen: Dato aftales under forløbet. 13

14 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Økonomistyring i praksis Økonomi og ressourcestyring obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase Du vil på modulet blive klædt på, til at omsætte din erhvervsøkonomiske viden til praktisk anvendelse, således at du kvalificerer dig til konkret at tage del i en virksomheds økonomistyring. Du vil på modulet lære at forstå den praktiske og centrale anvendte teori i forskellige sammenhænge. F.eks. anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj, totalbudgettets bestanddele, såvel verbalt som talmæssigt samt investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger i praksis. Du vil opnå færdigheder indenfor vurdering af forskellige former for økonomirapportering samt opstilling og valg af løsningsmuligheder. Du vil kunne anvende metoder til udarbejdelse af et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget samt definere relevante Key Performance Indicators for virksomheden. Fra teori til praksis Budget og budgetkontrol Vurdere forskellige former for økonomirapportering Udarbejde et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget Intern økonomirapportering Investering herunder optimal levetid og differeninvesteringer Finansiering Inddragelse af studie og fagrelevant praksis Økonomistyring med en professionel tilgang Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 14

15 global ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Global økonomi Økonomi og ressourcestyring valgfrit modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet blive klædt på, til at opnå en forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en åben økonomi i en globaliseret verden. Du vil opstå viden og forståelse omkring mikro- og makroøkonomiske forhold såvel nationalt som globalt, forhold der er af betydning for den langsigtede vækst i en samfunds økonomi samt problemstillinger som en åben økonomi lever under i en globaliseret verden. Ydermere vil du opnå færdigheder der klæder dig på til at redegøre for den globale økonomis grundlæggende begreber. Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet Indgreb i prisdannelsen bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger Handelsteori og handelspolitiske indgreb Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering Indkomstdannelse og efterspørgelsesfaktorer Penge- og valutamarkedet Økonomisk politik i en åben økonomi Strukturpolitik Konkurrenceevne Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst Daghold: kl /4 + 2/5 + 6/5 + 9/5 + 13/5 + 20/5 + 23/5 + 27/5 Eksamen: Mandag den 2/6 15

16 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING statistik Statistik Økonomi og ressourcestyring valgfrit modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet blive klædt på, til at opnå en teoretisk og praktisk viden om anvendelse af statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du vil lære selvstændigt og ud fra statistisk teori og metode at indsamle, analysere og vurdere en given erhvervsøkonomisk eller samfundsøkonomisk problemstilling. Her ud over vil du få en forståelse for statistiske analysemetoders forudsætninger og begrænsninger. Du vil opnå færdigheder, således du kan anvende centrale metoder til bl.a. at beregne og fortolke forskellige mål for central tendens og variation samt sandsynlighedsberegninger for stokastiske variable/sandsynlighedsfordelinger. Du vil blive klædt på til at opstille og udarbejde en ensidig variansanalyse og anvende forskellige metoder til stikprøveudvælgelse. Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsregning Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger Konfidensintervaller og hypotesetest 2 test (antalstabeller og goodness og fit) Regressionsanalyse Stikprøveudvælgelse Statistiske fejltyper ved indsamling af data ud fra statistiske metoder Analysemetoders forudsætninger og begrænsninger Dummy variable Opstille og anvende ensidige variansanalyser Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: O nsdag den 4/6 16

17 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Årsrapport og regnskabsanalyse Økonomi og ressourcestyring valgfrit modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet blive klædt på, til at opnå indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning og her igennem blive i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter. Herudover vil du blive kvalificeret til at kunne se sammenhængen mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering. Du vil opnå viden og forståelse for at hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder bogføringsloven, årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasser). Efter modulet vil du kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forhold til opgave omkring virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse. Ligeledes vil du kunne læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser samt opstille en samlet regnskabsanalyse indeholdende rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet samt kapitaltilpasning og likviditet. Regnskabslovgivningen Årsrapporten Virksomhedsanalyse og risikoafdækning Omarbejdning af et årsregnskab til analysebrug Analyse af børsnoterede nøgletal Værktøjer til risikoafdækning Læs og forstå en ekstern årsrapport Simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag Værdiansættelse Anvende regnskabsanalyse til kreditvurdering Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Tirsdag den 3/6 17

18 ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Indledende erhvervsøkonomi Indledende erhvervsøkonomi klæder dig på, til at følge fag modulet erhvervsøkonomi på akademiuddannelsen Eksamensform: Modulet afsluttes ikke med en prøve Indledende erhvervsøkonomi er for dig, der ikke fra en tidligere uddannelse har kendskab til bogføring og regnskabslære. Indledende erhvervsøkonomi giver dig kendskab til de grundlæggende principper i regnskab og økonomi med henblik på forståelse- og anvendelse af økonomiinformation. Forløbet tilfører endvidere de fornødne faglige forudsætninger for fag modulet Erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Det kan også være et godt sted at starte for dig, som ikke har beskæftiget dig med området længe og trænger til at få genopfrisket dine færdigheder. Faget kan fungere som et selvstændigt kursus i regnskab, der i sig selv er en kort efteruddannelse, eller det kan være en brik i din samlede videreuddannelse. Redegørelse for forskellige virksomhedstyper, ejer- og hæftelsesformer Grundlæggende virksomhedsjura Regnskabets indhold og opbygnings Periodisering af udvalgte regnskabsposter Grundlæggende regnearksanvendelse Hvordan man skelner mellem regnskabets bestanddele Årsafslutning og regnskabsopstilling Regnskabets informationsværdi og anvendelse Introduktion til regneark Daghold: kl /2 + 26/2 + 5/3 + 12/3 Eksamen: Ingen. 18

19 erhverv ØKONOMI & RESSOURCESTYRING Erhvervsøkonomi Økonomi og ressourcestyring obligatorisk modul Eksamensform: 4 timers skriftlig prøve Du vil på modulet opnå en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser samt opnå indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. Du vil kunne anvende centrale metoder og redskaber til bl.a. udarbejdelse af resultat-, balance- og lividitetsbudget samt kunne vurdere disse. Du vil få viden og forståelse omkring baggrunden for en virksomheds efterspørgselsforhold, afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats samt optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet. Ydermere vil du lære at beregne og vurdere forskellige investeringers rentabilitet og finansieringsforslag. Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold Aktivitetsoptimering Totalbudgettering Investering og finansiering Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central erhvervsøkonomi Hvordan man udarbejder forslag til valg af finansiering Daghold: kl /4 + 30/4 + 5/5 + 7/5 + 12/5 + 14/5 + 19/5 + 21/5 + 26/5 + 28/5 Eksamen: Torsdag den 2/6 Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Mandag den 2/6 19

20 LEDELSE Ledelse i praksis Ledelse obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase På modulet Ledelse i praksis bliver du klædt på til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis, du opnår indsigt i din egen ledelsespraksis og du lærer at definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for din egen ledelsesmæssige udvikling og læring. Herunder opnår du med fagets teorier og værktøjer indsigt i dine egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. Du vil ligeledes gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori lære at vurdere, hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer samt kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Ledelsesforståelse der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/ -værktøjer/ -stile, der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid Analysering og udvikling af egen ledelsesstil Ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer Udvikling af egen læring og egen praksis Metodeteori med fokus på problemformulering og metode Weekendhold (fredag/lørdag): kl /3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 + 23/5 + 24/5 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 20

21 psykologi LEDELSE Organisation og arbejdspsykologi Ledelse obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt På modulet Organisation og arbejdspsykologi udvikler du din forståelse af organisationlivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger. Hvorefter du på professionel vis kan tage del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger. Du vil opnå udviklingsbaseret viden omkring teori, praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel i forhold til det organisatoriske og arbejdspsykologiske område. Herudover vil du kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til den organisatoriske praksis samt kunne bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisationens målopfyldelse. Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens fremtids globale og lokale spektre Organisationsstruktur Styringsprocesser i private- og offentlige virksomheder Arbejdspsykologi Motivation i arbejdslivet Organisatoriske problemstillinger Håndtering af udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser indenfor området Weekendhold (fredag/lørdag): kl /2 + 22/2 + 28/3 + 29/3 + 25/4 + 26/4 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. Aftenhold (15 uger): kl Opstart tirsdag den 4/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 21

22 LEDELSE coaching Coaching i organisationer Ledelse valgfrit modul Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af et kort projekt På modulet Coaching i organisationer vil du udvikle dine samtale- og kommunikations -kompetencer med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst. et er endvidere, at præsentere dig for forskellige coachingteknikker og samtalemodeller således at du kan anvende coaching som begreb og metode med henblik på at skabe læring og udvikling. Du vil lære at vurdere og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til coaching samt kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder inden for området til dine samarbejdspartnere. Du vil efter forløbet kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser. Coaching som metode Coaching i praktisk i organisatorisk kontekst Kommunikationsteori Kommunikationsforståelse Rollen som coach Etik og moral i coaching i organisationer Den organisatoriske kontekst Kompetenceudvikling og læring hos fokuspersonen og hos coachen Ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til coaching i praksis Justering af arbejdsgange og arbejdsprocesser Formidling af coaching til samarbejdspartnere Daghold: kl /2 + 20/2 + 24/2 + 27/2 + 3/3 + 6/3 + 10/3 + 17/3 Eksamen: Torsdag den 27/3 22

23 LEDELSE Coaching og konflikthåndtering Ledelse valgfrit modul Eksamensform: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase På dette modul vil du udvikle din ledelseskompetence med særligt fokus på din ledelsesrolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Der tages udgangspunkt i et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching anvendes som værktøj til konflikthåndtering, mediation samt teamcoaching. Desuden vil du opnå viden omkring formidlingsmetoder af problemstillinger samt løsningsmuligheder til samarbejdspartnere. Du vil opnå færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber på individer og teams, der knytter sig til coaching, konflikthåndtering og konfliktløsning. Herudover vil du ud fra vurdering af forskellige problemstillinger kunne justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i forbindelse med organisatoriske konflikter. Teorier, modeller, værktøjer til konflikthåndtering og løsning Organisatorisk konfliktløsning Psykologien og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer der knytter sig til området Vurdering af praksisnære problemstillinger Justering af arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til konflikter Udvikling af egen ledelses praksis omkring konflikt håndtering Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 23

24 LEDELSE Det strategiske lederskab Ledelse obligatorisk modul Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af et langt projekt På modulet Strategisk lederskab opnår du færdighed i at anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til den strategirelaterede del af lederens opgaver på det aktuelle ledelsesniveau. Herudover lærer du gennem beskrivelse, analyse og vurdering at være i stand til at karakterisere en given organisations strategiske situation og udviklingsbehov. Du vil efter forløbet kunne udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet. Samt kunne udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. Udviklingsbaseret viden vedrørende områdets praksis og centrale anvendte teori og metode Strategianalyse Udvikling og implementering Ledelsesniveauer operationelt, taktisk og strategisk Ledelsesmæssig handlekraft på baggrund af refleksion i egen afdeling Centrale metoder og redskaber Organisationens strategitænkning udviklingsbehov i egen afdeling Strategiske tiltag og udviklingsprocesser Aftenhold (15 uger): kl Opstart onsdag den 5/2 Eksamen: Datoen aftales under forløbet. 24

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER LEDELSE AU i Ledelse AU i international handel og markedsføring SERVICE, PRODUKTION, IT, BYGGE OG ANLÆG MV. AU i informationsteknologi (DIO I, DIO II) AU i HR AU i

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

01-12-2015 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelsen i Ledelse (AU) Revideret 01.december 2015

01-12-2015 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelsen i Ledelse (AU) Revideret 01.december 2015 01-12-2015 for Akademiuddannelsen i Ledelse (AU) Revideret 01.december 2015 Studieordningen er gældende fra 1. december 2015 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 Indledningsfag (side 3) Indledende erhvervsøkonomi med regneark Akademiuddannelsen i Ledelse (side 3-4) Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Finansøkonom. Valgfagskatalog

Finansøkonom. Valgfagskatalog Finansøkonom Valgfagskatalog Efterår 2016 Indhold 1 Indledning... 1 2 Human Ressource Management... 2 3 Indledende ejendomshandel... 3 4 Markedsføringsplanlægning... 4 5 Organisation og ledelse... 5 6

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Vil du være super attraktiv for erhvervslivet?

Vil du være super attraktiv for erhvervslivet? Vil du være super attraktiv for erhvervslivet? - Så tag et akademifag nu samtidig med dit fuldtidsstudie Foråret 2018 Styrk din profil - find dit akademifag her www.eadania.dk/ekstra Vil du med på holdet?

Læs mere

Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser

Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser Kontoruddannedes brug af akademiuddannelser I det følgende præsenteres de kontoruddannede elevers brug af AU-moduler. Dataene er via New Insight udtrukket af Danmarks Statistik ultimo 2013. 1. Nyuddannede

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Efteruddannelse - Erhvervsakademi Sjælland - Akademiuddannelsen Kursusoversigt efterår 2013

Efteruddannelse - Erhvervsakademi Sjælland - Akademiuddannelsen Kursusoversigt efterår 2013 pr.02.07.2013 Kursusoversigt efterår 2013 Indledningsfag Erhvervsøkonomi 30 Aften 22.10.2013 10.12.2013 Tirsdag Ingen Campus Roskilde Erhvervsøkonomi 28 Aften 02.09.2013 Mandag Ingen Campus Næstved Matematik

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesuddannelse Bestyrelsesuddannelse I et samarbejde mellem Erhverv Randers, Tradium og Erhvervsakademiet Dania, tilbydes nye og kommende bestyrelsesmedlemmer et eksklusivt og målrettet uddannelsesforløb. Forløbet indeholder

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER

GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dansk Golf Union, GAF Danmark og PGA of Denmark under åben uddannelse

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Campus

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter ORGANISERING Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet Procesfacilitering i organiseringsarbejdet Projektstyring af organiseringsprojekter International inspiration, kursus i Danmark og studierejse

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin

Ledelse i praksis - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin - en lederuddannelse, der giver indsigt i og redskaber til ledelse som disciplin At balancere modsatrettede krav Som fundament i lederuddannelsen ligger Clavis Erhvervspsykologis ledelsesbegreb: Paradoksledelse

Læs mere

SALGS- KONSULENT YES-FØLELSE SIGT JANTE-HVAD? NNEMSLAGSkraft RESULTATER. OG Motivation A-OPLEVELSER KOMMUNIKATION SUCCES LVTILLID SELVUDVIKLING

SALGS- KONSULENT YES-FØLELSE SIGT JANTE-HVAD? NNEMSLAGSkraft RESULTATER. OG Motivation A-OPLEVELSER KOMMUNIKATION SUCCES LVTILLID SELVUDVIKLING OG Motivation A-OPLEVELSER KUNDETYPER KOMMUNIKATION JANTE-HVAD? er IND LVTILLID FORHANDLING NNEMSLAGSkraft NY UDDANNELSE ARW UD PRÆSENTATIONSTEKNIK YES-FØLELSE SELVUDVIKLING SUCCES SIGT SALGS- KONSULENT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret C ved cij Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Erhvervsret C Charlotte Irene Jakobsen (cij) 3c16 Forløbsoversigt

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHX, Herning Erhvervsret

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

HOLDOVERSIGT PRAKTISKE OPLYSNINGER LEDELSE FORÅR 2016 TILMELDING/BETALING ONLINE-UNDERVISNING AKADEMIUDDANNELSEN I LEDELSE DIPLOM I LEDELSE

HOLDOVERSIGT PRAKTISKE OPLYSNINGER LEDELSE FORÅR 2016 TILMELDING/BETALING ONLINE-UNDERVISNING AKADEMIUDDANNELSEN I LEDELSE DIPLOM I LEDELSE FORÅR 2016 HOLDOVERSIGT PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING/BETALING Online tilmelding på kea.dk/kompetence. Tilmeldingsfristen er senest 1 dage før opstart ONLINE-UNDERVISNING Det er muligt at modtage onlineundervisning

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Akademiuddannelsen i HR

Akademiuddannelsen i HR Ob.1: Den strategiske HR-funktion Formål - Hellerup Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre god

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Udbud efterår 2013 Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Indholdsfortegnelse Om Akademiuddannelser...3 Grafiske oversigter over AU-linjernes opbygning...4 Adgangskrav...8 Finansiel rådgivning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni11 Campus Vejle HHX Erhvervsret C Kirsten Stürup

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Ledelse STUDIEORDNING Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav... 2 5.1 Indledende kurser... 3 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere