2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper. At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite."

Transkript

1 DBUs Uddannelse Vision, mål og handleplan 1. Mission vision værdier 2. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træneruddannelsen Dommeruddannelsen Lederuddannelsen Klubuddannelsen e-læring 3. Målsætning og handleplan under opdatering 4. Årshjul DBU Uddannelse DBUs mission: At fremme og udvikle dansk fodbold - Fra leg til landshold, fra bredde til elite. Formålsparagraf: DBUs formål er at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt. Dette formål søges blandt andet nået ved: at udskrive nationale turneringer, at arrangere landskampe, at varetage uddannelsen af spillere, ledere, trænere og dommere, at udgive love for fodbold og give bindende fortolkninger af disse. DBUs vision: At være den mest attraktive sport For: Aktive/spillere, og deres familier/pårørende Ansatte og frivillige i dansk fodbold Fodboldforbrugere (dvs. seere, tilskuere m.fl.) Sponsorer og øvrige samarbejdspartnere Meningsdannere i og udenfor dansk presse Samt øvrige interne/eksterne målgrupper 1

2 DBUs værdigrundlag: Vi arbejder sammen mod ambitiøse fælles mål og gør forskelligheder til fælles styrke. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og dialog mellem de involverede i fodbold. Vi drives af passionen for og glæden ved fodbold fra leg til landshold. Vi stræber efter en ansvarlig udvikling indenfor fodbold og en optimal udnyttelse af potentialet for de involverede i fodbold. Vi skaber sammen en stærk organisation med et dygtigt og synligt lederskab. Pædagogiske og undervisningsmæssige principper Træner Leder Klub Dommer Definitioner: Pædagogisk undervisningsprincip: Et pædagogisk undervisningsprincip defineres som hvad der undervises efter fx aktivitets-, erfarings-, samarbejds- motivationsbaseret, helheds- og funktionsprincippet Motivationsprincippet: Kursisterne skal være bedst muligt motiverede for at lære det, man agter at undervise dem i. I forbindelse med motivation kan man også tale om interesse, og det drejer sig om, at underviseren skaber og vedligeholder en interesse for emnet (jf. diverse motivationsteorier) Aktivitetsprincippet: Princippet bør være højt prioriteret og går ud på, at kursisterne stilles overfor opgaver, der kræver, at de selv aktiveres og kommer til at arbejde med stoffet. Kursisterne er ikke blot passive modtagere af belæring. Indlæringsteoretisk tager dette princip sit udgangspunkt i, at lærestof man har arbejdet med og ikke blot har hørt om eller set præsenteret, indlæres lettere og huskes bedre. Erfaringsprincippet: Her går det ud på, at der skal skabes situationer, hvor kursisterne i så stor udstrækning som muligt får mulighed for selv at gøre deres egne erfaringer. Princippet omtales ofte som det induktive princip, hvor altså kursisternes egne erfaringer danner grundlaget for analysen og konklusionen og den deraf affødte indlæring. I forbindelse hermed findes også et modsat rettet princip, kaldet det deduktive princip, hvor regler og normer lægges frem for kursisten, hvorefter denne anvender disse på opgaver og derigennem opnår indlæring gennem forståelse. Det er væsentligt at bemærke, at medens de øvrige principper er generelt anvendelige, er de to her modsat rettede. De kan hver for sig været lige gode, men kan ikke anvendes samtidig. Anskuelsesprincippet: Princippet går ud på, at det, der kan fremstilles konkret og anskueligt, også gennemføres sådan. Udover brug af egentlige genstande og billeder er anvendelsen af eksempler og ordbilleder en vigtig del af dette princip. 2

3 Kolbs læringsteori: 1 En læringscyklus baseret på konkrete erfaringer, refleksioner over det vi ser, refleksion over hvorfor det sker samt, hvordan det vi har lært bruges. : En pædagogisk undervisningsform defineres som hvordan der undervises fx dialog (deltagerinvolvering), envejskommunikation, gruppearbejde, projektarbejde, supervision, coaching, procesforløb Undervisningsværktøjer: Def. PC, CD-ROM, OH, video, DVD, tavle m.v. : Def. en skal omfatte kvalitative (bløde data)og kvantitative (hårde data) mål, hvor der skal opstilles målepunkter. Induktivt princip: Her går det ud på, at der skal skabes situationer, hvor kursisterne i så stor udstrækning som muligt får mulighed for selv at gøre deres egne erfaringer. Kursisternes egne erfaringer danner grundlaget for analysen og konklusionen og den deraf affødte indlæring. Deduktivt princip: Regler og normer lægges frem for kursisten, hvorefter denne anvender disse på opgaver og derigennem opnår indlæring gennem forståelse. Kende Kende (genkende og udpege) Skal have et vist kendskab. Ingen forventer at man kan huske informationen udenad. Behøver ingen rutiner. Kan prøve sige frem evt. med hjælp fra andre. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion og kursisterne modtager opgaver Her vil der være tale om en udpegning, illustration og omtale af emnet. Opgaver vil have karakter af en slags videnscheck. Opgavetyper: sand/falsk-fakta, multiple choice-fakta Kunne Kunne (selvstændigt gengive og redegøre for og udføre) Kan selvstændigt udføre tingene. Kan huske tingene i en sådan grad, at tingene kan udføres. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion, kursisterne får opgaver og øvelser. Her vil kursisterne få en indsigt i emnets funktioner og principper efterfulgt af opgaver som har karakter af videnscheck. 1 Kilde: Kolbs læringsteori 3

4 Kursisten har mulighed for at øve sig i sit eget læringsrum. Eventuelt suppleret med selvtest. Kursisten skal løse opgaver, der skal give et billede af kursistens niveau. Opgavetyper: Multiple choice-forståelse, multiple choice-anvendelse Beherske Behersker (forudse og foregribe) Dybtgående kendskab. Behersker til perfektion. Kender alle relevante detaljer. Meget rutineret. I forbindelse med undervisningen foregår der en instruktion, kursisterne får opgaver og øvelser. Kursisten er i stand til at gennemskue fejlmuligheder og uregelmæssigheder. Kursisten bliver sat i situationer som tester vedkommendes kunnen. Kursisten bliver i stand til at ændre i forhold til uregelmæssighederne. Kursisten har et øverum, hvor der er mulighed for at teste egne færdigheder. Der skal være mulighed for at afprøve ægte situationer simuleringer. Kursisten skal løse opgaver, der skal give et billede af kursistens niveau. Opgavetyper: Multiple choice-analyse, multiple choice-vurdering. Kurser: Korte kurser af eksempelvis tre timers varighed. Normalt ingen forberedelse. Uddannelse: Længerevarende uddannelser med forberedelse og oftest med overnatning på dele af uddannelsen. Coaching: Er at låse op for et menneskets potentiale til at maksimere sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise dem. Det er et spørgende princip, hvor ansvarlighed og bevidsthed er bærende elementer. Kilde: John Whitmore Supervision: En vejledning E-læring DBU følger definition om e-læring udarbejdet af EU. E-læring defineres som anvendelsen af multimedieteknologier og Internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde. 4

5 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Dommeruddannelsen På dommeruddannelsen benyttes følgende tre principper: motivations-, aktivitets- og erfarings-princippet. Der undervises overvejende induktivt. På dommeruddannelsens grundkursus undervises der hovedsagligt deduktivt i den teoretiske del. Der benyttes såvel envejs-kommunikation som deltagerinvolvering via dialog og gruppearbejde, primært to og to. Skriftlige og mundtlige tests benyttes ligeledes. Hertil kommer supervision til fysiske træningsøvelser. På DBU dommerkurset skal kursisterne hovedsageligt have kendskab til stoffet. På Dommer i praksis samt Dommeren som leder 1 skal kursisterne kunne stoffet. På Dommeren som leder 2 skal kursisterne som udgangspunkt beherske stoffet. På Talent og elitedommerkursernes skal kursisterne begynde at beherske stoffet. På liniedommer 1 skal kursisterne have kendskab til stoffet På liniedommer 2 skal kursisterne kunne stoffet. Der anvendes bærbar pc af instruktøren med cd-rom til fremvisning på lærred via projektor. Dertil kommer brug af overheadprojektor samt video/dvd, flip-over og magnettavle. Til evaluering af kurserne og opfyldelsen af målsætningen bruges dels kursist- og instruktørevalueringer, der udsendes skriftligt enten i papirform eller elektronisk. Dertil kommer en samlet vurdering af antallet af afholdte kurser samt antallet af kursister i alt 5

6 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Dommeruddannelsen og på de enkelte kurser holdt op mod det samlede budgetterede kursisttal. Uddannelsens navn: Dommergrundkursus, Dommer i praksis, Dommer som leder 1 og 2, Liniedommer 1 og 2, Temakurser, Talentdommer , Elitedommerkurser Se beskrivelse under den overordnede dommeruddannelse Se beskrivelse under den overordnede dommeruddannelse Der anvendes bærbar pc af underviseren med cd-rom til fremvisning på lærred via projektor. Dertil kommer brug af overheadprojektor samt video/dvd, flip-over og magnettavle. Til evaluering af kurserne og opfyldelsen af målsætningen bruges dels kursist- og instruktørevalueringer der udsendes skriftligt enten i papirform eller elektronisk. Dertil kommer en samlet vurdering af antallet af afholdte kurser samt antallet af kursister i alt og på de enkelte kurser. 6

7 Klubuddannelse Klubuddannelseskurserne ligger nu som en del af den kursuspakke, som DBUs lokalunioner udbyder til klubberne. Der kan findes mere information om kurserne på lokalunionernes hjemmesider. Kurserne er her derfor kun beskrevet med de overordnede principper, som fortsat gør sig gældende. Overordnet niveau Uddannelsens navn: Klubuddannelse Aktivitetsprincippet: Anskuelsesprincippet: Erfaringsprincippet: Dialogbaseret undervisning, hvor deltagerne inddrages såvel i konkrete aktiviteter som i gruppearbejde Der benyttes overhead og udleveret kursistmateriale samt tavle P.t. ingen systematisk evaluering Lederuddannelse: Kurserne klubben, drift og udvikling samt værdispil indgår nu som en del af de værktøjer, som kan benyttes af klubberne i forbindelse med lederuddannelsen. Overordnet niveau Uddannelsens navn: DBU Lederuddannelse (er under revision) Kolbs læringsteori. dvs. det erfaringsbaserede, er det grundlæggende undervisningsprincip på lederuddannelse. I lederuddannelsen benyttes flere forskellige undervisningsformer: dialog, gruppearbejde, proces og action-learning er de mest brugte. I mindre grad benyttes supervision og coaching. Lederuddannelsen er lavteknologisk anlagt. Der benyttes PC, OH, tavle og game-plan. 7

8 Overordnet niveau Uddannelsens navn: DBU Lederuddannelse (er under revision) Forløbene evalueres. I evalueringen fokuseres der primært på: tilfredshed, tidsanvendelse i de forskellige faser samt udbytte. Uddannelsens navn: Klubben drift og udvikling Primært anvendes anskuelses- og aktivitetsprincippet. Oplæg, dialog, gruppearbejde, Internet. PC hvis det kan stille til rådighed Overhead, tavle, flipover, PC P.t. ingen systematisk evaluering. Uddannelsens navn: Klubben drift og udvikling Primært anvendes anskuelses- og aktivitetsprincippet. Oplæg, dialog, gruppearbejde, Internet. PC hvis det kan stille til rådighed Overhead, tavle, flipover, PC P.t. ingen systematisk evaluering. Uddannelsens navn: Værdispil Primært anvendes Aktivitetsprincippet. 8

9 Uddannelsens navn: Værdispil Individuelt og gruppearbejde. Kurset har en høj grad af dialog og deltagerinvolvering Værdi spillekort P.t. ingen systematisk evaluering. Træneruddannelse: Overordnet niveau Uddannelsens navn: Træneruddannelsen På B1 bruges primært det deduktive princip. På alle øvrige niveauer primært det induktive princip B1 og M1 er primært envejskommunikation med meget lidt gruppearbejde. På alle øvrige niveauer er der en meget stor del af deltagerinvolvering. På A og P skal kursisterne udarbejde en projektopgave, og de bliver superviseret af instruktørerne i egen klub PC, DVD, White-board, hjemmebanen, Praktik på banen Uddannelserne evalueres. Der fokuseres primært på kursisternes opfattelse af: Kursussted, bane, lokale, forplejning og materialer som den kvantitative del, Den kvalitative del tager udgangspunkt i om træneren efterfølgende har gjort brug af værktøjerne og i hvilken grad han/hun har mærket forskel til træning/kamp efterfølgende. Altså relevans i forhold til 9

10 Overordnet niveau Uddannelsens navn: Træneruddannelsen trænerens hverdag. Uddannelsens navn: B1 Langt størstedelen foregår efter det deduktive princip kursisterne skal lære bogstaverne, før de senere hen skal sættes sammen til ord. Instruktøren giver de rigtige løsninger og kursisterne afprøver tingene i praksis på banen. Vis forklar vis er gennemgående på fodbolddelen = værktøj til at gøre træningen mere visuel. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. Envejskommunikation i emnet Fodbold, dialog i emnet Fair Play, individuelt arbejde i Ledelse osv. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Elektronisk evaluering via nettet. Uddannelsens navn: B2 Langt størstedelen foregår efter det induktive princip. Kursisterne arbejder efter spillestilsbolden, som sikrer, at de skal gøre sig nødvendige overvejelser om, hvilken filosofi den enkelte træner lægger vægt på i trænings- samt i kampsituationer. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres. 10

11 Uddannelsens navn: B2 Uddannelsens navn: B-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. Selve eksamen er bygget op omkring en kamp (normalt en Junior Liga kamp), som kursisterne skal analysere. Dertil kommer en skriftlig prøve i stoffet på B1 og B2. Kursuslokale benyttes til den skriftlige prøve Banen benyttes til selve kampen. i form af gennemgang af kampanalysen (mundtlig) samt af den skriftlige prøve. Evalueres efter 13 skalaen. Uddannelsens navn: A Der arbejdes overvejende med det induktive princip. Uddannelsen foregår over ca. et år med i alt 240 undervisningstimer incl. Supervision af kursisterne. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres. Uddannelsens navn: A-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. 11

12 Uddannelsens navn: A-eksamen Kursisterne afleverer en opgave, som bedømmes til en eksamen. Derudover indgår en bedømmelse af en praktisk træningssession. Kursuslokale benyttes til bedømmelsen af opgaven. Banen benyttes til bedømmelse af den praktiske træningssession. Evalueres efter bestået/ikke bestået Uddannelsens navn: P Det induktive princip anvendes hovedsageligt. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med. Der vil både være samlinger, studieture. Selve undervisningsformen vil for en stor dels vedkommende bestå af e-learning samt af selvstudier. Def. PC, CD-ROM, OH, video, DVD, tavle m.v. PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres Uddannelsens navn: P-eksamen Der er ikke tale om undervisning på eksamen. Kursisterne afleverer en opgave, som bedømmes til en eksamen. Derudover indgår en bedømmelse af en praktisk træningssession. 12

13 Uddannelsens navn: P-eksamen Kursuslokale benyttes til bedømmelsen af opgaven Evalueres efter bestået/ikke bestået Uddannelsens navn: T Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 Samme som B1 og B2 På M1 benyttes overvejende det deduktive princip. kursisterne skal lære bogstaverne, før de senere hen skal sættes sammen til ord. Instruktøren giver de rigtige løsninger og kursisterne afprøver tingene i praksis på banen. Vis forklar vis er gennemgående på fodbolddelen = værktøj til at gøre træningen mere visuel. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane 13

14 Uddannelsen evalueres. Uddannelsens navn: M2 Det undervises overvejende efter det induktive princip. Undervisningsformen varierer i forhold til hvilket emne der arbejdes med PC, DVD, Projektor, whiteboard tavle, flipover, fodboldbane Uddannelsen evalueres Overordnet niveau E-læring E-læring definition E-læring defineres som anvendelsen af multimedieteknologier og Internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde Kilde: EU-kommissionens definition af E- læring E-læring supplerer de forskellige uddannelser, og vil derfor følge de principper, der gælder for de enkelte uddannelser. E-læring skal benyttes, hvor det har en pædagogisk og organisatorisk effekt, og det skal anvendes, hvor det er det bedste 14

15 Overordnet niveau E-læring redskab. Dansk fodbold vil primært benytte e-læring i følgende former 1. E-læring uden fremmøde og kommunikation E-læring, hvor de lærende aldrig mødes fysisk, men udelukkende lærer via computeren. Der er ingen dialog mellem de involverede Anvendes primært til træning af konkrete færdigheder Kursisten præsenteres for et givent indhold efterfulgt af træning. Kursisten arbejder alene. Test kan være i form af multiple choice tests. 2. E-læring uden fremmøde og med kommunikation E-læring, hvor de lærende aldrig mødes fysisk med hinanden, men hvor dialog mellem deltagerne understøttes i virtuelle miljøer Anvendes hvor der er stort behov for fleksibilitet i forhold til tid og sted. Kursisten arbejder selvstændigt med udgangspunkt i digitale læringsmaterialer, men kan herudover kommunikere elektronisk med en instruktør og/eller andre deltagere. 3. E-læring med fremmøde E-læring, hvor kursisterne veksler mellem at lære på et hold og arbejde selvstændigt med computeren for eksempel på arbejdspladsen eller i hjemmet Anvendes hvor det ønskes, at den individuelle læring kombineres med det sociale aspekt i traditionel klasseundervisning. 4. E-læring anvendt i klasseundervisningen E-læring, hvor de lærende udelukkende lærer på et hold, og hvor computeren anvendes som redskab i undervisningen Anvendes når der ønskes tilføjet en ekstra dimension til undervisningen 15

16 Overordnet niveau E-læring PC, CD rom, Internet af kurser/uddannelser indeholdende e-læringsmoduler vil blive evalueret af kursisterne. 16

17 4. Målsætning og handleplan Målsætning - Under justering Handleplan DBUs Uddannelsesudvalg Jf. DBU s love Bestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg, jf Udvalget vælges for 1 år ad gangen senest inden udgangen af marts måned, jf. dog 9.2, 2. pkt Udvalget har til opgave (a) at varetage uddannelse af klubber, spillere, ledere, trænere og dommere i alle de funktioner og relationer, der er knyttet til fodboldspillet på alle niveauer og i øvrigt (b) at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende uddannelse i relation til fodboldspillet Udvalget kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til varetagelse af opgaver relateret til DBUs uddannelsesvirksomhed SAMMMENSÆTNING 5-7 personer - jf. profilbeskrivelser o 1 bestyrelsesmedlem (koordinationen til DBU s bestyrelse) o personer REFERERER TIL DBU s Bestyrelse og i økonomiske anliggender til DBU s bestyrelse via DBU s Forretningsudvalg INTERNE STANDARDER benyttes så vidt muligt Sekretæren mailer oplæg til dagsorden til formanden ca. 1 1/2 uge før udvalgsgruppe/møde Dagsorden udsendes til udvalgs- gruppe/medlemmerne senest 1 uge før udvalgsmøde Referat udsendes senest 1 uge efter mødet Generelt Jobbet som udvalgs-/gruppemedlem er frivilligt og ulønnet Der ydes omkostningsgodtgørelse i form af kørepenge. Andre udgifter dækkes kun efter aftale. Det forventes, at der aftales samkørsel i videst mulig omfang Det forventes, at udvalgs-/gruppemedlem er loyal overfor de trufne beslutninger Alle udpegninger gælder for 1 år. Grundprincip 17

18 Uddannelsesudvalget suppleres med et antal undergrupper, der tilsammen afspejler hovedindsatsområder, som der er beskrevet i mål- og handlingsplaner (handleplaner) for Uddannelsesudvalget. Alle driftsopgaver organiseres med kontaktpersoner under den relevante undergruppe. Uddannelsesudvalgets opgave er at være fodboldpolitisk styrende, besluttende og koordinerende organ for uddannelsen under DBU, og behandle og udtale sig om alle forhold, der er relevante for fodbolduddannelserne. Grupperne har gennem sine medlemmer og sit sekretariat tæt kontakt til lokalunionernes og regionernes uddannelsesudvalg/grupper, kontorer og Breddekonsulenterne. Arbejdsgang: Uddannelsesudvalgets formand indkalder til møder i udvalget, idet der dog forsøges aftalt en årlig møderække Der kan på hvert møde i udvalget forsøges aftalt en temadebat om et forud bestemt emne. Undergrupper og sekretariatet fremsender indstillinger i eller til sager til Uddannelsesudvalget. Undergrupperne skal anvende samme fremgangsmåde. Uddannelsesudvalget afholder hvert år en temadag for undergrupperne og sekretariatet. Sekretariatsbetjening: DBUs Uddannelse betjener Uddannelsesudvalget med tilhørende undergrupper og kontaktnet. Kontaktnet: Et kontaktnet består af en repræsentant (medlem af det lokale/regionale uddannelsesudvalg i hver lokalunion og region). Kontaktpersonernes opgave er at være bindeleddet mellem DBU s Uddannelsesudvalg /undergrupper og klubberne, lokalunionernes og regionernes uddannelsesudvalg og kontorer på landsdækkende aktiviteter, der udgår fra og styres af DBUs Uddannelsesudvalg og tilhørende undergrupper. Standarddagsorden for møder i DBUs uddannelsesudvalg 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Drøftelsespunkter 4. Orienteringspunkter a. Spørgsmål til orienteringsskrivelse b. Nyt fra dommeruddannelsesgruppen c. Nyt fra koordineringsgruppen d. Budgetopfølgning 5. Eventuelt 18

19 4. Årshjul DBU Uddannelse Måned Aktivitet Januar Instruktørsamling (træner og dommerinstruktører) Februar Marts En dagssamling udviklingskonsulenter April Maj Store trænerdag (Kr. Himmelfartsdag) Juni August September Udviklingskonsulenttræf Oktober November December 19

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

FBUs visionsplan 2015

FBUs visionsplan 2015 FBUs visionsplan 2015 1 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og FBUs værdi- og idegrundlag 2. FBUs spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Projekt Ungdomskonsulent

Projekt Ungdomskonsulent Projekt Ungdomskonsulent FODBOLD FOR ALLE hele året 1 VISION Det er JBU s holdning at det i fremtiden bør være ligeså naturligt for klubberne at tilknytte/ansætte en ungdomskonsulent, som at tilknytte/ansætte

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Rekruttering af frivillige 21. september Carsten Blomberg Hansen

Rekruttering af frivillige 21. september Carsten Blomberg Hansen Rekruttering af frivillige 21. september 2016 Carsten Blomberg Hansen Rekruttering af frivillige Program 1. Velkommen 2. Baggrund Frivilliges forskellighed Det traditionelle og det moderne Samfundstendenser

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere DBU Jyllands Dommerstruktur 1.6.2013 NY DOMMERSTRUKTUR Ansøgningsprocedure Dommerfaglige personer ansøger ved en åben proces om sæde i en eller flere af DBU Jyllands udvalg/arbejdsgrupper for endelig godkendelse

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009.

Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009. Eksamensbestemmelser Træneruddannelsen i DBU Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009. Bestemmelser - DBU Træneruddannelsen - B-licens 1. Administration Eksamen administreres

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FLAGDOMMER KURSUSKATALOG 2016

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FLAGDOMMER KURSUSKATALOG 2016 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FLAGDOMMER KURSUSKATALOG 2016 Dommeruddannelser 2016 sæsonen står snart for døren, og i den forbindelse inviteres der igen til årets dommerkurser. Der vil i år blive afholdt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik B. Beskrivelse af konkrete fag og forløb Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Skole Ots Afdeling S&K Uddannelse Indgang Service Familie Familie 2/Sundhed

Læs mere

IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007

IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007 IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis 1. oktober 2007 Først lidt om UNI C Undervisningsministeriets it-styrelse Statsvirksomhed med mulighed for markedsstyrede

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Mødetype: Bestyrelsesmøde Deltagere: Bestyrelsen Dato og sted: 14. januar 2017 kl. 10.30 17.00 Fyn: Fjeldsted Skov Kro Facilitator: Referent: Leif Afbud: Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Sammenhængskraft fra bredde til top. Dansk Boldspil-Union / DBU Træneruddannelse

Sammenhængskraft fra bredde til top. Dansk Boldspil-Union / DBU Træneruddannelse Sammenhængskraft fra bredde til top Sammenhængskraft fra bredde til top Formål: 1. At skabe sammenhængskraft fra Bredde til Top. 2. At højne niveauet på børnetræning. 3. At videreudvikle trænerne på alle

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching

JOBVÆKST Mariagerfjord. Værktøj til Coaching JOBVÆKST Mariagerfjord Værktøj til Coaching Coaching - Definitioner Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære frem

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Danske Fodbolddommere - mod 2020

Danske Fodbolddommere - mod 2020 Danske Fodbolddommere - mod 2020 Indledning Formål, mission, vision og værdier Afgørende Indledning Jeg er stolt og glad ved at præsentere. samler og beskriver, hvad vi som interesseorganisation for alle

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Præsentation af U-center og konsulent gruppen.

Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Formålet med konsulent team og etablering af U-center: 1. 2. 3. 4. At skabe en elite BSF tråd med et godt trænings og udviklingsmiljø. Skabe en større fælles

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere