350 Series. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "350 Series. Brugervejledning"

Transkript

1 350 Series Brugervejledning Juli Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

2 Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning. Sæt netledningen i en stikkontakt, der er lettilgængelig og placeret i nærheden af produktet. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at overholde strenge globale sikkerhedsstandarder for brug sammen med specifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid indlysende. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! Du skal ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr.

3 Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...7 Installation af printeren...10 Kontrol af kassens indhold...10 Oplysninger om printeren...11 Om printerens dele...11 Brug af kontrolpanelets knapper...12 Brug af kontrolpanelets menuer...13 Brug af menuen Vis og vælg Brug af menuen Udskriv fotos Brug af menuen Overfør Brug af menuen Diasshow Brug af menuen Værktøjer Brug af menuen Fotoredigeringstilstand Brug af menuen PictBridge Oplysninger om softwaren...18 Ilægning af papir...19 Ilægning af papir...19 Brug af understøttede papirtyper...19 Tilslutning af fotolagerenheder...20 Indsættelse af et hukommelseskort...20 Indsættelse af et flashdrev...21 Tilslutning af et PictBridge-aktiveret digitalkamera...22 Visning af fotos...23 Visning af et diasshow for fotos i kontrolpanelets display...23 Udskiftning af fotos på pauseskærmen i kontrolpanelets display...23 Udskrivning af fotos...24 Udskrivning af fotos ved brug af computeren...24 Udskrivning af fotos ved hjælp af Egenskaber for printer Udskrivning af fotos ved hjælp af Fast Pics Udskrivning af fotos ved brug af kontrolpanelet...25 Udskrivning af et foto eller valgte fotos Udskrivning af alle fotos Udskrivning af fotos efter dato Udskrivning af fotos efter interval Udskrivning af en indeksside med fotos Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af DPOF Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af menuen PictBridge Indhold 3

4 Redigering af fotos...30 Beskæring af fotos...30 Justering af lysstyrken for fotos...31 Automatisk forbedring af fotos...32 Tilføjelse af rammer til fotos...33 Brug af farvelægningseffekter til fotos...34 Overførsel af fotos...36 Overførsel af fotos fra en hukommelsesenhed til en computer...36 Overførsel af fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev...36 Brug af Bluetooth-teknologi...37 Indstilling af Bluetooth-tilstand...37 Udskrivnign ved brug af Bluetooth...37 Vedligeholdelse af printeren...39 Udskiftning af blækpatronen...39 Fjernelse af en brugt blækpatron Installation af blækpatronen Brug af originale blækpatroner fra Lexmark...40 Genopfyldning af en blækpatron...40 Sådan opnås bedre udskriftskvalitet...41 Forbedring af udskriftskvaliteten Justering af blækpatronen Rensning af blækpatrondyserne Aftørring af blækpatronens dyser og kontakter Visning af blækniveauet Udskrivning af en testside Opbevaring af blækpatronen...43 Bestilling af forbrugsstoffer...43 Genbrug af Lexmark-produkter...44 Indhold 4

5 Fejlfinding...45 Fejlfinding ved installation...45 Der vises et forkert sprog i displayet Afbryderknappen lyser ikke Softwaren kan ikke installeres Der kan ikke udskrives fra et digitalkamera ved brug af PictBridge Fejlfinding ved udskrivning...47 Forbedring af udskriftskvaliteten Fotoet udskrives ikke Udskriftshastigheden er lav Kun en del af fotoet udskrives Fejlfinding ved papirstop og forkert indføring...49 Papirstop i printeren Papirstop i papirstøtten Fejlfinding ved enhed...49 Enheden kan ikke indsættes Der sker ikke noget, når der indsættes en enhed Fejlfinding ved fejlmeddelelser...50 Justeringsfejl Holderstop Fejl ved blækpatron Blækpatron mangler Dækslet er åbent Ugyldig enhed Ugyldig billedfil Blækniveau Papirstop Der mangler papir PictBridge-fejl Fjernelse og geninstallation af softwaren...52 Meddelelser...53 Strømforbrug...54 Indeks...56 Indhold 5

6 6

7 Sådan finder du oplysninger om printeren Installationsark Beskrivelse Installationsarket indeholder vejledning til installation af hardware og software. Sådan finder du det Du kan finde dette dokument sammen med printeren eller på Lexmarks websted på Hæftet Introduktion eller Installationsløsninger Beskrivelse Hæftet Introduktion indeholder vejledning til installation af hardware og software samt grundlæggende vejledning til brug af printeren. Hæftet Installationsløsninger indeholder oplysninger om, hvordan du løser problemer ved installation af printeren. Bemærk! Disse dokumenter leveres ikke med alle printere. Hvis du ikke har modtaget hæftet Introduktion eller hæftet Installationsløsninger, skal du i stedet se brugervejledningen. Sådan finder du det Du kan finde dette dokument sammen med printeren eller på Lexmarks websted på Brugervejledning Beskrivelse Brugervejledningen indeholder oplysninger om brug af printeren samt andre oplysninger, f.eks.: Brug af softwaren Ilægning af papir Udskrivning Arbejde med fotos Scanning (hvis dette understøttes af printeren) Kopiering (hvis dette understøttes af printeren) Faxning (hvis dette understøttes af printeren) Vedligeholdelse af printeren Tilslutning af printeren til et netværk (hvis dette understøttes af printeren) Fejlfinding af problemer med udskrivning, kopiering, scanning, faxning, papirstop og forkert indføring Sådan finder du det Når du installerer printersoftwaren, installeres brugervejledningen også. 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Klik på Brugervejledning. Hvis linket til brugervejledningen ikke findes på skrivebordet, skal du gøre følgende: 1 Indsæt cd'en. Installationsvinduet vises. Bemærk! Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Start Kør og derefter indtaste D:\setup, hvor D er bogstavet for cd-rom-drevet. 2 Klik på Vis brugervejledning (inklusive fejlfinding ved installation). 3 Klik på Ja. Der vises et ikon for brugervejledningen på skrivebordet, og brugervejledningen vises på skærmen. Du kan også finde dette dokument på Lexmarks websted på Hjælp Beskrivelse Hjælpen indeholder vejledning til brug af softwaren, hvis printeren er sluttet til en computer. Sådan finder du det I alle Lexmark-programmet kan du klikke på Hjælp, Tip Hjælp eller Hjælp Emner i Hjælp. Sådan finder du oplysninger om printeren 7

8 Lexmark Løsningscenter Beskrivelse Softwaren til Lexmark Løsningscenter findes på cd'en. Den installeres med den øvrige software, hvis printeren er sluttet til en computer. Sådan finder du det Sådan åbnes Lexmark Løsningscenter: 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Vælg Lexmark Løsningscenter. Kundesupport Beskrivelse Sådan finder du det (Nordamerika) Sådan finder du det (resten af verden) Telefonisk support Kontakt os på USA: Mandag-fredag ( EST) Lørdag ( EST) Canada: Mandag-fredag ( EST) Lørdag ( EST) Mexico: Mandag-fredag ( EST) Bemærk! Supportnumre og -tider kan ændres uden varsel. Se den trykte garantierklæring, der fulgte med printeren, for at få de senest tilgængelige telefonnumre. Telefonnumre og supporttider varierer afhængigt af land eller område. Besøg vores websted på Vælg land eller område, og vælg derefter linket til kundesupport. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark. -support Hvis du vil have -support, skal du besøge vores websted: 1 Klik på CUSTOMER SUPPORT. 2 Klik på Technical Support. 3 Vælg printerserie. 4 Vælg printermodel. 5 Klik på Support i området med supportværktøjer. 6 Udfyld formularen, og klik derefter på Submit Request. -support varierer afhængigt af land eller område og er muligvis ikke tilgængeligt i visse tilfælde. Besøg vores websted på Vælg land eller område, og vælg derefter linket til kundesupport. Bemærk! Se den trykte garanti, der fulgte med printeren, for at få yderligere oplysninger om kontakt til Lexmark. Sådan finder du oplysninger om printeren 8

9 Begrænset garanti Beskrivelse Sådan finder du det (USA) Sådan finder du det (resten af verden) Oplysninger om begrænset garanti Lexmark International, Inc. udsteder en begrænset garanti om, at der ikke opstår materielle og håndværksmæssige fejl på denne printer i en periode på 12 måneder fra datoen for det oprindelige køb. Hvis du vil se begrænsningerne og betingelserne i denne begrænsede garanti, skal du finde erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til 1 Klik på CUSTOMER SUPPORT. 2 Klik på Warranty Information. 3 Klik på Inkjet & All-In-One Printers i området med erklæringen om begrænset garanti. 4 Rul gennem websiden for at få vist garantien. Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område. Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter os, så vi kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Butik, hvor varen er købt Sådan finder du oplysninger om printeren 9

10 Installation af printeren Printeren kan bruges som et selvstændigt produkt, eller den kan sluttes til en computer. Du kan installere printeren ved hjælp af arket Installationsvejledning, der fulgte med produktet. Kontrol af kassens indhold Navn Beskrivelse 1 Farveblækpatron Blækpatron, der skal installeres i printeren 2 Strømforsyning Sluttes til strømstikket bag på printeren 3 Cd med installationssoftware Installationssoftware til printeren Hjælp Brugervejledning i elektronisk format 4 Hæftet Introduktion eller Installationsløsninger Trykt hæfte, der fungerer som vejledning Bemærk! Du kan finde den komplette brugervejledning på cd'en med installationssoftware, der fulgte med printeren. 5 Arket Installationsvejledning Vejledning til installation af printerhardware og -software samt oplysninger om fejlfinding ved opsætning 6 Fotopapir på 10 x 15 cm Papir til printeren Bemærk! USB-kabel sælges separat Installation af printeren 10

11 Oplysninger om printeren Om printerens dele Brug dette For at 1 Papirstyr Holde papiret lige ved indføring. 2 Papirstøtte Ilægge papir. 3 Håndtag Bære printeren. 4 Dæksel Få adgang til blækpatronen. 5 Papirudskriftsbakke Opbevare papiret, når det kommer ud af printeren. 6 PictBridge-port Slutte et PictBridge-aktiveret digitalkamera, et flashdrev eller en Bluetoothadapter til printeren. Bemærk! Bluetooth-adapteren sælges separat. 7 Hukommelseskortåbninger Indsætte hukommelseskort. 8 Lys Afgøre, om printeren læser et hukommelseskort. Lyset blinker, mens enheden læses. 9 Kontrolpanel Betjene printeren. 10 Display Få vist fotos eller menuer eller kontrollere printerens status. Displayet kan vippes, så det er lettere at se. Oplysninger om printeren 11

12 Brug dette For at 1 Strømstik Slutte printeren til en strømkilde ved hjælp af strømforsyningen. 2 USB-port Slutte printeren til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Brug af kontrolpanelets knapper Tryk på For at 1 Tænde og slukke printeren. 2 Anvende reduktion af røde øjne på fotoet i displayet, når det udskrives. Der vises et ikon nederst i displayet, der angiver, at der anvendes reduktion af røde øjne. Tryk på igen for at annullere korrektionen. 3 Starte en farveudskrivning med de aktuelle indstillinger. Oplysninger om printeren 12

13 Tryk på For at 4 Navigere gennem menuindstillinger i hovedmenuen. Navigere gennem indstillinger i en undermenu. Navigere fra et foto til et andet ved visning af fotos. 5 Åbne undermenuerne og udføre handlinger i en menu. Vælge et foto, der vises i displayet. Tryk på Skubbe papir ud (tryk på i tre sekunder). igen for at fravælge fotoet. 6 Navigere gennem undermenuerne i en menu. Reducere antallet af kopier, der skal udskrives, ved visning af en udskrift af et foto. 7 Navigere gennem menuindstillinger i hovedmenuen. Navigere gennem indstillinger i en undermenu. Navigere fra et foto til et andet ved visning af fotos. 8 Gemme den aktuelle indstilling og vende tilbage til den forrige visning i en undermenu. Afbryde eller stoppe et diasshow midlertidigt ved visning af et diasshow for fotos. Afbryde eller annullere et udskriftsjob og skubbe papiret ud ved udskrivning af et foto eller en justeringsside. 9 Åbne menuen Fotoredigeringstilstand i skærmbilledet med fotovalg. Åbne menuen Udskriftsindstillinger i skærmbilledet med udskriftsvisning. 10 Navigere gennem undermenuerne i en menu. Øge antallet af kopier, der skal udskrives, ved visning af en udskrift af et foto. Brug af kontrolpanelets menuer Brug af menuen Vis og vælg 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 3 Tryk på. 4 Følg vejledningen i displayet. Herfra Vis og vælg Vis udskrift Kan du Vælge et eller flere fotos til visning og/eller udskrivning. Vælge det antal kopier, du vil udskrive. Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Få vist en udskrift af det eller de fotos, der skal udskrives. Du kan også trykke på for at tilpasse udskriftsindstillingerne, herunder papirstørrelse, fotostørrelse, layout, udskriftskvalitet, papirtype og udskriftsindstillinger for pasfotos. Oplysninger om printeren 13

14 Brug af menuen Udskriv fotos Denne menu giver dig mulighed for at vælge en gruppe fotos til udskrivning. 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 3 Tryk på. Herfra Udskriv kameravalg Udskriv alle n fotos Udskriv fotos efter dato Kan du Udskrive DPOF-valg (Digital Print Order Format). Denne indstilling vises kun, hvis der findes en gyldig DPOF-fil på hukommelseskortet. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af DPOF" på side 28. Udskrive alle fotos på en hukommelsesenhed. N er det samlede antal billeder, der udskrives. Du kan vælge: Foto/s på papir for at få vist de tilgængelige papirstørrelser. Indeksudskrivning for at udskrive en indeksside med fotos. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af en indeksside med fotos" på side 28. Kopier pr. foto for at vælge det antal kopier, der skal udskrives af hvert foto. Andre udskriftsindstillinger for at vælge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, udskriftskvalitet og papirtype. Udskrive fotos, der er taget inden for bestemte datoer. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af fotos efter dato" på side 26. Udskriftsområde for fotos Vælge det første og sidste foto i det interval, der skal udskrives. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af fotos efter interval" på side 27. Brug af menuen Overfør Du kan overføre fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev eller en computer (hvis printeren er sluttet til en computer). Fotoene på hukommelseskortet bevares. 1 Indsæt et hukommelseskort. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side Tryk på eller flere gange, indtil Overfør vises i displayet. 3 Tryk på. 4 HVis du vil overføre fotos til et USB-flashdrev, skal du indsætte drevet. 5 Tryk på eller for at vælge enten USB-flashdrev eller Computer (hvis printeren er sluttet til en computer). 6 Tryk på. 7 Følg vejledningen i printerdisplayet. Brug af menuen Diasshow Menuen Diasshow giver dig mulighed for at få vist de billeder, der er gemt på et hukommelseskort eller flashdrev. 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Diasshow vises i displayet. Oplysninger om printeren 14

15 3 Tryk på. 4 Tryk på for at fortsætte. Hvert foto vises i et par sekunder. 5 Hvis du vil flytte til det forrige eller næste foto manuelt, skal du trykke på eller. 6 Du kan bruge følgende knapper: Tryk på for at vælge et eller flere fotos til udskrivning efter diasshowet. Tryk på for at stoppe diasshowet midlertidigt. Tryk på igen for at afbryde diasshowet. Tryk på for at rotere fotoet i displayet Når diasshowet afbrydes, kan du få vist det eller de fotos, du har valgt til udskrivning under diasshowet, ved at trykke på. Brug af menuen Værktøjer 1 Tryk på eller flere gange, indtil Værktøjer vises i displayet. 2 Tryk på. Herfra Kan du Standardindstillinger Vælge: Sprog for at redigere sprogindstillingen. Land for at angive standardstørrelsen på blankt papir og datoformatet, der bruges, hvor du er. Strømbesparer for at angive tidsrummet, før printeren skifter til en lav strømtilstand, hvis den ikke bruges. I strømbesparende tilstand slukkes displayet og baggrundslyset. Tryk på en vilkårlig knap for at føre strøm til printeren igen. Udskriftsindstillinger Vedligeholdelse Bluetooth Vælge papirstørrelse, fotostørrelse, layout, udskriftskvalitet og papirtype. Vælge: Vis blækniveau for at få vist en grafisk fremstilling af blækniveauet i blækpatronen. Du kan finde yderligere oplysninger under "Visning af blækniveauet" på side 43. Rens blækpatron for at rense blækpatrondyserne. Du kan finde yderligere oplysninger under "Rensning af blækpatrondyserne" på side 42. Juster blækpatron for at justere blækpatronen. Du kan finde yderligere oplysninger under "Justering af blækpatronen" på side 41. Udskriv testside for at udskrive en testside. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af en testside" på side 43. Nulstil standardindstillinger for at nulstille standardindstillingerne til fabriksindstillingerne. Vælge: Aktiver Bluetooth for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-kommunikation. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af Bluetooth-teknologi" på side 37. Registreringstilstand for at slå registreringstilstand til eller fra. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af Bluetooth-teknologi" på side 37. Enhedsnavn for at få vist enhedsnavnet og UAA-nummeret (Universally Administered Address), der automatisk tildeles den Bluetooth-aktiverede enhed. Enhedsadresse for at få vist den Bluetooth-aktiverede enheds 48-bits adresse. Oplysninger om printeren 15

16 Herfra Tilpas Kan du Vælge: Pauseskærm for at slå pauseskærmsfunktionen til efter 30 sekunder, efter et minut eller slå den fra. Udskift fotos på pauseskærm for at vælge op til fire fotos, der skal bruges som pauseskærme. Tip for at slå tip til eller fra. Tip er meddelelser i kontrolpanelets display, der giver yderligere oplysninger om den aktuelle indstilling. Brug af menuen Fotoredigeringstilstand Tryk på, mens du får vist et foto, for at åbne menuen Fotoredigeringstilstand. Herfra Lysstyrke Kan du Justere lysstyrken for et foto. Du kan finde yderligere oplysninger under "Justering af lysstyrken for fotos" på side 31. Beskær Beskære et foto. Du kan finde yderligere oplysninger under "Beskæring af fotos" på side 30. Automatisk forbedring Forbedre et foto automatisk. Du kan finde yderligere oplysninger under "Automatisk forbedring af fotos" på side 32. Reduktion af røde øjne Reducere røde øjne forårsaget af lysreflektioner. Farvelægningseffekt Roter Rammer Brug af menuen PictBridge Vælge, om fotoet skal udskrives i sort/hvid, sepia, antik brun eller antik grå. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af farvelægningseffekter til fotos" på side 34. Rotere et foto i trin på 90 grader med eller mod uret. Vælge en stil og farve som ramme til fotoet. Du kan finde yderligere oplysninger under "Tilføjelse af rammer til fotos" på side 33. Menuen med standardindstillinger for PictBridge giver dig mulighed for at vælge printerindstillinger, hvis der ikke er angivet nogen indstillinger på digitalkameraet i forvejen. Se dokumentationen til kameraet for at foretage kameravalg. 1 Tilslut et PictBridge-aktiveret digitalkamera. Du kan finde yderligere oplysninger under "Tilslutning af et PictBridgeaktiveret digitalkamera." på side Tryk på for at åbne menuen PictBridge. 3 Tryk på eller for at navigere gennem følgende indstillinger: Herfra Papirstørrelse Fotostørrelse Layout Kan du Vælge en papirstørrelse. Vælge en fotostørrelse. Vælge et fotolayout. Udskriftskvalitet Vælge en udskriftskvalitet. Papirtype Vælge en papirtype. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af understøttede papirtyper" på side 19. Oplysninger om printeren 16

17 4 Tryk på eller for at foretage et valg. 5 Tryk på for at udskrive. Oplysninger om printeren 17

18 Oplysninger om softwaren Printersoftwaren kan kun åbnes på en computer. Du kan få yderligere oplysninger om opsætning af printeren med en computer på arket Installationsvejledning, der fulgte med produktet. Brug dette For at Åbning af softwaren Løsningscenter Finde oplysninger om fejlfinding, vedligeholdelse og bestilling af blækpatroner. Fra skrivebordet: 1 Klik på Start Programmer eller Alle programmer Lexmark 350 Series. 2 Vælg Løsningscenter. Egenskaber for printer Vælge de bedste udskriftsindstillinger for det foto, du vil udskrive, ved hjælp af en computer. 1 Klik på Filer Udskriv, mens der er et foto åbent i programmet. 2 Klik på Egenskaber, Indstillinger, Optioner eller Opsætning i dialogboksen Udskriv. Fast Pics Overføre fotos fra en hukommelsesenhed til en computer. Du kan få yderligere oplysninger under "Overførsel af fotos fra en hukommelsesenhed til en computer" på side 36. Redigere og udskrive fotos, der er gemt på computeren. Du kan få yderligere oplysninger under "Udskrivning af fotos ved hjælp af Fast Pics" på side 24. Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan få yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side 21. Oplysninger om softwaren 18

19 Ilægning af papir Ilægning af papir Bemærkninger: Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der en den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget. Tving ikke papiret ind i printeren. 1 Flyt papirstyret hen til papirstøttens venstre kant. 2 Ilæg papiret lodret mod papirstøttens højre side, og slip forsigtigt papirstyret. 2 Brug af understøttede papirtyper Du kan bruge følgende papirtyper til printeren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Standard glittet/foto Bemærkninger: Brug Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir for at opnå de bedste resultater. Brug ikke Lexmark Premium-fotopapir. Blækpatronen er ikke kompatibel med denne papirtype. Printeren understøtter følgende papirstørrelser: A6-kort: 105 x 148 mm Hagaki-postkort: 100 x 148 mm 88,9 x 127 mm 4 x 6 tommer 4 x 8 tommer 10 x 15 cm 10 x 20 cm L-foto (89 x 127 mm) Bemærk! Ilæg ikke over 25 ark i papirstøtten. 1 Ilægning af papir 19

20 Tilslutning af fotolagerenheder Indsættelse af et hukommelseskort Hukommelseskort kan bruges til at gemme fotos, der er taget med et digitalkamera eller kameraet i en telefon. Printeren giver dig mulighed for at få vist, redigere og udskrive fotos, der er gemt på et hukommelseskort. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af fotos" på side 24 eller "Redigering af fotos" på side 30. Printeren giver dig også mulighed for at overføre fotos: Fra et hukommelseskort til en computer. Du kan finde yderligere oplysninger under "Overførsel af fotos fra en hukommelsesenhed til en computer" på side 36. Fra et hukommelseskort til et flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Overførsel af fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev" på side Indsæt et hukommelseskort. Indsæt kortet med mærkaten med produktnavnet opad. Hvis der er en pil på kortet, skal du sørge for, at den peger mod printeren. Åbning Øverste åbning Nederste åbning Hukommelseskort xd-billedkort SD (Secure Digital) minisd (med adapter) * microsd (med adapter) * RS-MMC (med adapter) * MultiMedia Card Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (med adapter) eller Memory Stick PRO Duo (med adapter) * TransFlash (med adapter) * CompactFlash Type I og Type II * Sørg for, at du slutter hukommelseskortet til den adapter, der fulgte med kortet, før du indsætter det i åbningen. 2 Vent, til lampen på printeren lyser. Lampen blinker, når kortet aflæses eller overfører data. Advarsel! Fjern ikke hukommelseskortet, og rør ikke ved printeren i nærheden af hukommelseskortet, når lampen blinker. Tilslutning af fotolagerenheder 20

21 Hvis printeren ikke kan læse hukommelseskortet, skal du fjerne det og indsætte det igen. Bemærk! Printeren kan kun læse én medieenhed ad gangen. Hvis du indsætter flere hukommelseskort, bliver du bedt om at vælge, hvilken du vil bruge, og fjerne den anden. Indsættelse af et flashdrev Flashdrev kan bruges til at gemme fotos, der er taget med et digitalkamera eller kameraet i en telefon. Printeren giver dig mulighed for at få vist, redigere og udskrive fotos, der er gemt på et flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Udskrivning af fotos" på side 24 eller "Redigering af fotos" på side 30. Printeren giver dig også mulighed for at overføre fotos: Fra et flashdrev til en computer. Du kan finde yderligere oplysninger under "Overførsel af fotos fra en hukommelsesenhed til en computer" på side 36. Fra et hukommelseskort til et flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Overførsel af fotos fra et hukommelseskort til et flashdrev" på side Indsæt et flashdrev i PictBridge-porten på forsiden af printeren. Bemærkninger: Det kan være nødvendigt at bruge en adapter, hvis flashdrevet ikke passer direkte i porten. Printeren kan kun læse én medieenhed ad gangen. Hvis du indsætter flere medieenheder, bliver du bedt om at vælge, hvilken du vil bruge, og fjerne den anden. 2 Vent, indtil printeren læser flashdrevet. Tilslutning af fotolagerenheder 21

22 Tilslutning af et PictBridge-aktiveret digitalkamera. PictBridge er en teknologi, der er tilgængelig i de fleste digitalkameraer. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte fra digitalkameraet uden at bruge en computer. Du kan slutte et PictBridge-aktiveret digitalkamera til printeren og bruge enten printeren eller kameraet til at styre udskrivningen af fotos. 1 Slut den ene ende af USB-kablet til kameraet. Bemærk! Brug kun det USB-kabel, der fulgte med kameraet. 2 Slut den anden ende af kablet til PictBridge-porten på forsiden af printeren. Bemærkninger: Kontroller, at det PictBridge-aktiverede digitalkamera er indstillet til den korrekte USB-tilstand. Se dokumentationen til kameraet for at få yderligere oplysninger. Printeren kan kun læse én medieenhed ad gangen. 3 Hvis PictBridge-forbindelsen kan oprettes, vises følgende meddelelse i displayet: Der er tilsluttet et kamera. Se kameraets display eller brugermanual for at få yderligere oplysninger. Se vejledningen i dokumentationen til kameraet, hvis du vil bruge kameraet til at styre udskrivningen af fotos. 4 Hvis der ikke er angivet nogen indstillinger på digitalkameraet i forvejen, kan du bruge printeren til at styre udskrivningen af fotos. Tryk på for at åbne menuen PictBridge i kontrolpanelets display. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af menuen PictBridge" på side 16. Tilslutning af fotolagerenheder 22

23 Visning af fotos Visning af et diasshow for fotos i kontrolpanelets display Du kan få oplysninger om visning af et diasshow for fotos på et hukommelseskort eller flashdrev under "Brug af menuen Diasshow" på side 14. Udskiftning af fotos på pauseskærmen i kontrolpanelets display Du kan vælge op til fire fotos, der skal bruges som pauseskærme på printeren. 1 Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Værktøjer vises i displayet. 3 Tryk på. 4 Tryk på eller flere gange, indtil Tilpas er valgt. 5 Tryk på. 6 Tryk på eller for at vælge Efter 30 sekunder eller Efter 1 minut. 7 Tryk på for at vælge Udskfit fotos på pauseskærm. 8 Tryk på. 9 Følg vejledningen i displayet. Visning af fotos 23

24 Udskrivning af fotos Du kan bruge følgende papirtyper til printeren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Foto-/glittet papir Bemærkninger: Brug Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir for at opnå de bedste resultater. Brug ikke Lexmark Premium-fotopapir. Blækpatronen er ikke kompatibel med denne papirtype. Udskrivning af fotos ved brug af computeren Udskrivning af fotos ved hjælp af Egenskaber for printer Du kan bruge Egenskaber for printer til at udskrive fotos, der er gemt på computeren, i et Windows-program. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan få yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Klik på Filer Udskriv i programmet på computeren. 3 Klik på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. 4 Vælg Foto under fanen Kvalitet/Kopier. 5 Vælg en papirtype i menuen Papirtype. 6 Vælg papirstørrelsen og papirretningen for fotoet under fanen Papirindstillinger. 7 Klik på OK. 8 Klik på OK eller Udskriv. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande for at forhindre udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos ved hjælp af Fast Pics Du kan bruge Fast Pics til at hente, redigere og udskrive fotos, der gemt på et hukommelseskort eller på computeren. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan få yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan få yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side 21. Fast Pics-programmet åbnes automatisk på computeren. 3 Klik om nødvendigt på Skift mappe for at finde placeringen for fotoene. 4 Klik på hvert foto, som du vil udskrive. 5 Klik på Rediger, hvis du vil redigere fotoene. Udskrivning af fotos 24

25 6 Du kan bruge følgende værktøjer: Reduktion af røde øjne Reparer automatisk Beskær Roter 7 Klik på Udført, når du er færdig med at bruge redigeringsværktøjerne. 8 Gem de redigerede fotos som nye, separate filer, eller erstat de oprindelige filer med de redigerede. Du kan også vælge Fortsæt uden at gemme for at annullere ændringerne. 9 Vælg en størrelse for hvert foto og papirstørrelsen i printeren. Du skal vælge en fotostørrelse, der svarer til størrelsen på det ilagte papir, for at udskrive fotos uden rammer. 10 Vælg Antal kopier. 11 Klik på Udskriv nu. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande for at forhindre udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos ved brug af kontrolpanelet Udskrivning af et foto eller valgte fotos Brug følgende vejledning til at få vist fotos og vælge et eller flere fotos til redigering og udskrivning. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på for at fortsætte. 6 Tryk på eller for at navigere gennem fotoene. 7 Tryk på for at vælge et foto til udskrivning. 8 Gør følgende, hvis du vil redigere fotoet: a Tryk på. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af menuen Fotoredigeringstilstand" på side 16. b Foretag de ønskede ændringer. c Tryk på for at gemme ændringerne, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med fotovalg. 9 Tryk på eller for at vælge antallet af kopier, der skal udskrives. Bemærk! Tryk på, når antallet af kopier er angivet til 1, for at fravælge billedet. Tryk på, når billedet ikke er valgt, for at vælge billedet. 10 Du kan vælge flere fotos til udskrivning og redigering ved at gentage trin 6 til trin Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Udskrivning af fotos 25

26 12 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 13 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af alle fotos Brug følgende vejledning til at udskrive alle fotos, der er gemt på et hukommelseskort eller flashdrev. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv alle n fotos er valgt. N er det samlede antal billeder, der udskrives. 6 Tryk på. 7 Tryk på eller for at vælge en fotostørrelse, papirstørrelse og antallet af kopier, der skal udskrives for hvert foto. 8 Tryk på. 9 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 10 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos efter dato Brug følgende vejledning til at udskrive fotos, der er taget inden for bestemte datoer. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 4 Tryk på. Udskrivning af fotos 26

27 5 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos efter dato er valgt. 6 Tryk på. 7 Tryk på eller for at vælge en tidligere eller senere startdato. 8 Tryk på eller for at vælge en tidligere eller senere slutdato. 9 Tryk på for at gemme det valgte datointerval. 10 Tryk på eller for at vælge en fotostørrelse, papirstørrelse og antallet af kopier, der skal udskrives for hvert foto. 11 Tryk på. 12 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 13 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos efter interval Brug følgende vejledning til at vælge det første og sidste foto i det interval, der skal udskrives. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriftsområde for fotos er valgt. 6 Tryk på. 7 Tryk på for at fortsætte. 8 Tryk på eller for at navigere til det første foto i det interval, der skal udskrives. 9 Tryk på. 10 Tryk på eller for at navigere til det sidste foto i det interval, der skal udskrives. 11 Tryk på. 12 Tryk på eller for at vælge en fotostørrelse, papirstørrelse og antallet af kopier, der skal udskrives for hvert foto. 13 Tryk på. Udskrivning af fotos 27

28 14 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 15 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af en indeksside med fotos Brug følgende vejledning til at udskrive miniaturebilleder af alle fotos, der er gemt på et hukommelseskort eller flashdrev. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv alle n fotos er valgt. N er det samlede antal billeder, der udskrives. 6 Tryk på. 7 Tryk på eller flere gange, indtil Indeksudskrivning er valgt. 8 Tryk på. Der vises en indeksside med billeder i displayet. 9 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, som findes i visse digitalkameraer. Hvis kameraet understøtter DPOF, kan du angive, hvilke fotos du vil udskrive, og hvor mange du vil udskrive af hvert, mens hukommelseskortet stadig er sluttet til kameraet. Printeren registrerer disse indstillinger, når du indsætter hukommelseskortet i printeren. Bemærk! Hvis du har angivet en fotostørrelse, mens hukommelseskortet stadig sidder i kameraet, skal du sørge for, at størrelsen på det papir, der er lagt i printeren, ikke er mindre end den størrelse, du har angivet under DPOF-valget. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv fotos vises i displayet. 4 Tryk på. Udskrivning af fotos 28

29 5 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv kameravalg er valgt. Denne indstilling vises kun, hvis der findes en gyldig DPOF-fil på hukommelseskortet. 6 Tryk på. 7 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos fra et digitalkamera ved brug af menuen PictBridge PictBridge er en teknologi, der er tilgængelig i de fleste digitalkameraer. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte fra digitalkameraet uden at bruge en computer. Du kan slutte et PictBridge-aktiveret digitalkamera til printeren og bruge menuen PictBridge på printeren til at udskrive fotos. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Tilslut et PictBridge-aktiveret digitalkamera. Du kan finde yderligere oplysninger under "Tilslutning af et PictBridgeaktiveret digitalkamera." på side Hvis der ikke er angivet nogen indstillinger på digitalkameraet i forvejen, skal du trykke på for at åbne menuen PictBridge på printeren. Du kan finde yderligere oplysninger under "Brug af menuen PictBridge" på side Tryk på for at udskrive, efter at du har foretaget de ønskede valg. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Udskrivning af fotos 29

30 Redigering af fotos Du kan bruge følgende papirtyper til printeren: Lexmark Perfectfinish-fotopapir Lexmark-fotopapir Foto-/glittet papir Bemærkninger: Brug Lexmark Perfectfinish-fotopapir eller Lexmark-fotopapir for at opnå de bedste resultater. Brug ikke Lexmark Premium-fotopapir. Blækpatronen er ikke kompatibel med denne papirtype. Beskæring af fotos 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på for at fortsætte. 6 Tryk på eller for at navigere gennem fotoene. 7 Tryk på for at vælge et foto til udskrivning. 8 Tryk på. Menuen Fotoredigeringstilstand vises. 9 Tryk på eller flere gange, indtil Beskær vises nederst i displayet, og beskæringsikonet er fremhævet. 10 Tryk på. 11 Brug beskæringsværktøjerne, der vises i displayet. Tryk på eller for at vælge værktøjet, og eller for at bruge det valgte værktøj. 12 Tryk på for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Fotoredigeringstilstand. 13 Tryk på for at gå tilbage til skærmbilledet med fotovalg. 14 Tryk på eller for at vælge antallet af kopier, der skal udskrives. Bemærk! Tryk på, når antallet af kopier er angivet til 1, for at fravælge billedet. Tryk på, når billedet ikke er valgt, for at vælge billedet. 15 Du kan vælge flere fotos til udskrivning og redigering ved at gentage trin 6 til trin Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Redigering af fotos 30

31 17 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 18 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Justering af lysstyrken for fotos 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på for at fortsætte. 6 Tryk på eller for at navigere gennem fotoene. 7 Tryk på for at vælge et foto til udskrivning. 8 Tryk på. Menuen Fotoredigeringstilstand vises. 9 Tryk på eller flere gange, indtil Lysstyrke vises i displayet. 10 Tryk på eller for at justere lysstyrken for fotoet. Bemærk! Billedet i displayet er ikke en præcis afspejling af det udskrevne billede. 11 Tryk på for at gemme ændringerne og gå tilbage til skærmbilledet med fotovalg. 12 Tryk på eller for at vælge antallet af kopier, der skal udskrives. Bemærk! Tryk på, når antallet af kopier er angivet til 1, for at fravælge billedet. Tryk på, når billedet ikke er valgt, for at vælge billedet. 13 Du kan vælge flere fotos til udskrivning og redigering ved at gentage trin 6 til trin Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Redigering af fotos 31

32 15 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 16 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Automatisk forbedring af fotos 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på for at fortsætte. 6 Tryk på eller for at navigere gennem fotoene. 7 Tryk på for at vælge et foto til udskrivning. 8 Tryk på. Menuen Fotoredigeringstilstand vises. 9 Tryk på eller flere gange, indtil Automatisk forbedring vises i displayet. 10 Tryk på eller for at vælge Til. Bemærk! Billedet i displayet er ikke en præcis afspejling af det udskrevne billede. 11 Tryk på for at gemme valget og gå tilbage til skærmbilledet med fotovalg. Der vises et ikon nederst i displayet, der angiver, at fotoet automatisk forbedres ved udskrivning. 12 Tryk på eller for at vælge antallet af kopier, der skal udskrives. Bemærk! Tryk på, når antallet af kopier er angivet til 1, for at fravælge billedet. Tryk på, når billedet ikke er valgt, for at vælge billedet. 13 Du kan vælge flere fotos til udskrivning og redigering ved at gentage trin 6 til trin Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Redigering af fotos 32

33 15 Gør følgende, hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne: a Tryk på. b Foretag de ønskede valg. c Tryk på for at gemme valgene, og gå derefter tilbage til skærmbilledet med udskriftsvisning. 16 Tryk på for at udskrive. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. Tilføjelse af rammer til fotos Du kan vælge en stil og farve som ramme til fotoet. 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Indsæt et hukommelseskort eller flashdrev. Du kan finde yderligere oplysninger under "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 20 eller "Indsættelse af et flashdrev" på side Tryk på eller flere gange, indtil Vis og vælg vises i displayet. 4 Tryk på. 5 Tryk på for at fortsætte. 6 Tryk på eller for at navigere gennem fotoene. 7 Tryk på for at vælge et foto til udskrivning. 8 Tryk på. Menuen Fotoredigeringstilstand vises. 9 Tryk på eller flere gange, indtil Rammer vises i displayet. 10 Tryk på. 11 Tryk på eller for at vælge en rammestil. 12 Tryk på. 13 Tryk på eller for at vælge en rammefarve. 14 Tryk på. 15 Tryk på for at gemme valgene og gå tilbage til skærmbilledet med fotovalg. Der vises et ikon nederst i displayet, der angiver, at fotoet udskrives med en ramme. 16 Tryk på eller for at vælge antallet af kopier, der skal udskrives. Bemærk! Tryk på, når antallet af kopier er angivet til 1, for at fravælge billedet. Tryk på, når billedet ikke er valgt, for at vælge billedet. 17 Du kan vælge flere fotos til udskrivning og redigering ved at gentage trin 6 til trin Tryk på for at gå til skærmbilledet med udskriftsvisning. Redigering af fotos 33

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

350 Series. Opsætningsløsninger

350 Series. Opsætningsløsninger 350 Series Opsætningsløsninger Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

2500 Series All-In-One (Alt-i-en)

2500 Series All-In-One (Alt-i-en) 2500 Series All-In-One (Alt-i-en) Introduktion December 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Brugervejledning Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Installationsløsninger Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

3600-4600 Series Brugervejledning

3600-4600 Series Brugervejledning 3600-4600 Series Brugervejledning November 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...11 Sådan undgår

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

3100 Series All-In-One (Alt-i-en)

3100 Series All-In-One (Alt-i-en) 3100 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Få mere at vide om Alt-i-en Om softwaren Arbejde med digitale fotos Udskrivning, scanning, kopiering og faxning Vedligeholdelse Fejlfinding www.lexmark.com

Læs mere

Z2400 Series Brugervejledning

Z2400 Series Brugervejledning Z2400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Pro700 Series Brugervejledning

Pro700 Series Brugervejledning Pro700 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 101, 10E Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6 Minimering

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK PRESTIGE PRO800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Lexmark 8300 Series All-In-One

Lexmark 8300 Series All-In-One Lexmark 8300 Series All-In-One Brugervejledning August 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med Diamond Design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline Nano PassThru 2-port XAVB5602

Installationsvejledning til Powerline Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installationsvejledning til Powerline Nano PassThru 2-port XAVB5602 Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op

Tillykke med din nye ipad. Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Tillykke med din nye ipad Denne guide hjælper dig med at oprette et Apple-ID mens du sætter din ipad op Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks...

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Applikationssite

Betjeningsvejledning. Applikationssite Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Bemærkninger... 3 Applikationssidens egenskaber...4 Før du går

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

Impact S300 Series Brugervejledning

Impact S300 Series Brugervejledning Impact S300 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Model(ler): 101, 10E, 11n, 1En Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 1 Denne aktivitet viser, hvordan du kan lave en enkelt tavle til skrivning Dette hjælpeark følger efter Kom godt i gang med at skrive og forudsætter, at du er fortrolig med de grundlæggende funktioner i

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 1 til videokamera Introduktion Videokameraet er et IP-videokamera. Det kan tilsluttes med et netværkskabel (nødvendig for registrering på det online kontrolpanel) eller

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

3500 Series All-In-One (Alt-i-en)

3500 Series All-In-One (Alt-i-en) 3500 Series All-In-One (Alt-i-en) Introduktion Marts 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

2500 Series All-In-One (Alt-i-en)

2500 Series All-In-One (Alt-i-en) 2500 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning December 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Brugervejledning til 4900 Series

Brugervejledning til 4900 Series Brugervejledning til 4900 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere

5400 Series All-In-One (Alt-i-en)

5400 Series All-In-One (Alt-i-en) 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i

Læs mere

S310 Series Brugervejledning

S310 Series Brugervejledning S310 Series Brugervejledning Oktober 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4448 Model(ler): S310 Series: 301, 30E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Vejledning - mitcfu.dk

Vejledning - mitcfu.dk 1 Vejledning - mitcfu.dk Denne vejledning er rettet mod pædagogiske konsulenter med henblik på anvendelse af mitcfu.dk som værktøj til berigelse af centrenes udlånsmaterialer. 1. Åben Internet Explorer

Læs mere

Teltopstilling og -indretning Tegning af Pladsfordelingsplaner

Teltopstilling og -indretning Tegning af Pladsfordelingsplaner Teltopstilling og -indretning Tegning af Pladsfordelingsplaner Januar 2008 Indholdsfortegnelse Tegn ved brug af MSVisio skabelon... 3 Opsætning af sidestørrelse, målestoksforhold og indstilling af printer....

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps Udsæt ikke Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Placér ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmeelementer. Anvend

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Pc-kort. Dokumentets bestillingsnr.: 419433-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender pc-kort med computeren.

Pc-kort. Dokumentets bestillingsnr.: 419433-081. I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender pc-kort med computeren. Pc-kort Dokumentets bestillingsnr.: 419433-081 Januar 2007 I denne vejledning får du forklaret, hvordan du anvender pc-kort med computeren. Indholdsfortegnelse 1 Konfigurering af pc-kort 2 Indsættelse

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere