KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnene cadenhead.dk og cadenheads.dk overføres til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. oktober 2008 med fire bilag (1-4) (modtaget i sekretariatet den 28. oktober 2008), svarskrift af 27. december 2008 uden bilag, replik af 22. januar 2009 uden bilag samt duplik af 22. januar 2009 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnene cadenhead.dk og cadenheads.dk er registreret den 14. august Sagsfremstilling: Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, som i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet Cadenhead s Whisky Shop Denmark Kiss King og med startdato den 1. januar Klageren driver en forretning i Odense og en hjemmeside på adressen hvorfra klageren bl.a. sælger whisky og anden spiritus. Ved opslag på klagerens hjemmeside den 17. maj 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 1

2 Klageren har oplyst, at klageren siden juni 2006 har været dansk importør og forhandler af produkter fra den skotske producent William Cadenhead. Som bilag 3 er fremlagt en udskrift af en af 27. oktober 2008 fra William Cadenhead Ltd, Skotland, hvori bl.a. anføres følgende: To whom it may concern We confirm that Cadenhead s Whisky Shop, Denmark, Vestergade 21, 5000 Odense, Denmark is our representative and sole agent in Denmark. We are the owners of the trademark for Cadenhead s in both the E.U. and worldwide. Yours Faithfully Mary Sih Manager Ved opslag på William Cadenhead Ltd. s hjemmeside har sekretariatet den 17. maj 2009 taget følgende kopi: 2

3 Indklagede driver virksomhed med import og forhandling af spiritus. Indklagede har en hjemmeside på adressen hvoraf sekretariatet den 17. maj 2009 har taget følgende kopi: 3

4 Det fremgår af klageskriftet, at klageren efter at være blevet opmærksom på, at indklagede benytter de to omtvistede domænenavne til at viderestille opslag til den oven for gengivne hjemmesideadresse rettede henvendelse til indklagede med krav om at få de omtvistede domænenavne overdraget til sig, hvilket indklagede angiveligt accepterede. Ved af 30. juli 2008 skrev klageren herefter bl.a. følgende til sin hjemmesideudvikler, jf. bilag 4: Hi Lars, Here is the link to David Larsen s web site, he has cadenheads.dk and cadenhead.dk he agreed to let us have them.... We want to use and will be I en af 10. september 2008 skrev klagerens hjemmesideudvikler bl.a. følgende til indklagede, jf. bilag 4: Gen sender nu min da jeg fortsat ikke har hørt fra dig!??... Så vidt jeg kan forstå har i indgået en aftale om du skal overdrage de domæner. Jeg er uforstående over for der ikke er sket noget i sagen. Jeg har gentagende gange ringet, lagt beskeder og sender nu mail igen. Jeg er sikker på Angus ville blive meget glad hvis du lige ville tage dig af det her med mig, så vi Qcode kan komme videre med udviklingen af hans side. Tak... Lars Qcode.dk... Herefter følger en gengivelse af teksten i de s, som klagerens hjemmesideudvikler efter det oplyste tidligere har fremsendt til indklagede. I en af 14. september 2008 besvarede indklagede den fremsendte således, jf. bilag 4: Lars din er lige en tand for arrogant til mig, så jeg må melde at domænet ikke overdrages til jer, som følge af din kommunikationsform. /David Bilag 4 indeholder endvidere bl.a. en tekst, der fremtræder som sendt fra klageren til indklagede, og hvori anføres følgende: Hi David, I have tried to call a couple of times today but you have been busy. Sorry that you thought Lars has been arrogant in his communication with you, he is just trying to complete a job for us (he has his own independent company) as quickly as possible. We are also making new business cards etc so we do need to know if we can have the cadenhead.dk and cadenheads.dk names. I do know that you have been busy and possibly not had much time to respond to or voice mail. 4

5 All I need to know from you is whether we can have the names or not. If not then we will have to find another solution. Could you call me when you can please. regards Angus I sit svarskrift har indklagede bl.a. anført følgende: Producentens [William Cadenhead Ltd. s] produkter blev oprindelig importeret af virksomheden Juuls Vinhandel på Værnedamsvej i København, og da W.M. Cadenhead s i sin tid (i 2002) ansatte Mr. David Stirk som export ansvarlig for Cadenhead s produkter, blev Qualityworld kontaktet af Mr. Stirk, mhp. at opstarte vores firma som en Dansk franchisetager af konceptet. Vi besøgte på dette tidspunkt W.M. Cadenhead s i Campbletown i Scotland og havde møde med David Stirk og ledelsen mhp. opstarten af Cadenhead s i Danmark, og i den forbindelse registrerede jeg de omtalte domæner. Allerede på dette tidspunkt havde jeg W.M. Cadenhead s produkter i vores sortiment, da vi købte disse via Juuls Vinhandel, og vi handlede også direkte med Cadenhead s via David Stirk. David Stirk valgte dog efterfølgende at firmaet ville satse på at opstarte 2 andre franchisetagere i andre EU lande, da disse markeder blev vurderet som større og mere væsentlige end de danske. Ovenstående kan selvfølgelig dokumenteres med bekræftigelse fra David Stirk, og via korrespondance fra 2001/ Qualityworld er Danmarks ubetingede største importør og forhandler af uafhængige aftappere, og som sådan har vi blandt andet masser af W.M. Cadenhead s produkter på hylderne (blandt andet opkøbte vi et kæmpe parti fra Juuls Vinhandel for et par år siden, hvilket selvfølgelig også kan dokumenteres) derfor er det i højeste grad relevant for os at have disse domæner, da det er naturligt for os at henvise folk til sider med beskrivelse af vores forskellige aftappere, samt liste over de produkter der kan købes (i samme stil som på der viser hvordan vi præsenterer en anden aftapper vi har på hylderne). At Cadenhead.dk og Cadenheads.dk pt. ikke peger på sådan en side skyldes ene og alene at vi siden midten af 2008 har påbegyndt et større ombygningsarbejde af vores website, med implementering af ny webshop mm., og de pågældende domæner bliver derfor først igen aktivt benyttet starten af februar Shoppen udvikles sammen med Chainbox.dk og dette kan selvfølgelig også dokumenteres i form af mailkorrespondance og kontrakter. Fra midten af Q vil Cadenhead.dk derfor igen henvise til en side der fortælles om denne aftapper og har produkter herfra som de besøgende kan købe via vores webshop. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: At Qualityworld har masser af Cadenheads produkter det er ikke åbenbart synligt på deres hjemmeside eller web-shop og har aldrig været det. Vi vil meget gerne vide hvad kæmpe ordrelager betyder. Vi har solgt Cadenheads produkter i over 6 [år] eller så længe vi har eksisteret som whisky forretning. Vi har altid haft Cadenheads produkter på vores web-shop og også har haft et 5

6 (kæmpe) lager af Cadenheads produkter. Vi har haft rettigheder til at importere og distribuere Cadenheads produkter i Danmark og det øvrige Skandinavien de sidste 3 år men vi har aldrig set Cadenheads produkter på Qualityworlds web-shop eller hjemmeside. Hvis han har et såkaldt kæmpelager af Cadenheads produkter virker det forretningsmæssigt meget underligt at varerne ikke er synlige for køber på web-shop. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sin duplik: Jeg mener diskussionen er kørt af sporet det handler jo ikke om hvorvidt jeg har et lager andre vil vurdere som kæmpe eller hvor mange gange jeg har rejst til Skotland. Jeg har dokumenteret at registreringen har fundet sted i god tro, jeg har argumenteret for at brugen af domænet vil finde sted igen, så snart vores nye shop er på plads, jeg har oplyst hvem der designer og implementerer shoppen så dette kan verificeres. Der er vel kun at sige at jeg har købt domænet under de rigtige forudsætninger og har brugt det tidligere og vil bruge det igen og i alle disse år har vi betalt for domænet, der jo åbenbart aldrig før har været relevant for den anden part. Sekretariatets opslag på de omtvistede domænenavne den 29. oktober 2008 og den 17. maj 2009 blev viderestillet til indklagedes hjemmeside Sekretariatet har den 17. maj 2009 gennemgået denne hjemmeside og konstateret, at der ikke herpå reklameres for salg af produkter fra den skotske producent William Cadenhead Ltd. Ved en søgning den 17. maj 2009 under danske sider i søgemaskinen Google på cadenhead oplyste søgemaskinen antallet af søgeresultater til ca Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 6 omtale af klageren, 17 omtale af den skotske producent William Cadenhead Ltd. eller denne producents whisky, mens de resterende søgeresultater vedrørte omtale af personer med efternavnet Cadenhead. Ingen af de første 50 søgeresultater vedrørte indklagede. Ved en tilsvarende søgning på cadenheads oplyste maskinen antallet af søgeresultater til ca. 723, hvoraf langt de fleste vedrørte omtale af whisky fra den nævnte skotske producent. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er dansk eneforhandler af whisky og anden spiritus fra den skotske producent William Cadenhead Ltd., der har eksisteret siden 1842, at klageren efter aftale med denne producent i stort omfang gør brug af betegnelsen Cadenhead s, at betegnelserne cadenhead og cadenheads også i Danmark forbindes med whisky m.v. fra den skotske producent, at indklagede benytter de omtvistede domænenavne til at viderestille opslag til sin hjemmeside, hvorfra indklagede alene udbyder whisky m.v. fra andre producenter, at indklagede aldrig har reklameret for salg af produkter fra William Cadenhead Ltd. på sin hjemmeside, at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne derfor er vildledende, og at domænenavnene på denne baggrund bør overdrages til klageren. 6

7 Indklagede har gjort gældende, at Cadenhead alene er en delmængde af producentens fulde navn (W.M. Cadenhead), at de omtvistede domænenavne er registreret i forbindelse med, at indklagede mødtes med repræsentanter for den skotske producent William Cadenhead Ltd. for at drøfte mulighederne for, at indklagede kunne blive dansk eneforhandler af disse produkter, at indklagede har produkter fra denne producent i sit sortiment, herunder produkter som indklagede bl.a. har købt hos den tidligere danske importør Juuls Vinhandel, at indklagede påtænker at benytte de omtvistede domænenavne til at viderestille opslag til en særlig hjemmeside med en beskrivelse af William Cadenhead Ltd. og med mulighed for at købe produkter fra denne producent, at indklagede har været først i tid til at registrere de omtvistede domænenavne, og at registreringerne er sket i god tro. Nævnets bemærkninger: Indklagede har oplyst, at de omtvistede domænenavne er registreret i forbindelse med, at indklagede forhandlede med den skotske virksomhed William Cadenhead Ltd. om at blive dennes nye danske forhandler, men at disse forhandlinger ikke førte til indgåelse af en sådan forhandleraftale. Det er samtidig af klageren oplyst, at William Cadenhead Ltd. efterfølgende har indgået en forhandleraftale med klageren, og at klageren i dag er dansk eneforhandler af William Cadenhead Ltd. s produkter, jf. bilag 3. Det fremgår af sagens oplysninger, at betegnelserne cadenhead og cadenheads på internettet især forbindes med produkter fra William Cadenhead Ltd., som klageren nu er dansk eneforhandler af. Indklagedes nuværende brug af de omtvistede domænenavne til at viderestile opslag til indklagedes hjemmeside hvorfra indklagede i dag udelukkende ses at udbyde spiritus fra en række andre producenter, er derfor illoyal i forhold til klageren. Indklagede har gjort gældende (men trods klagerens opfordring dertil ikke dokumenteret), at indklagede også forhandler produkter fra William Cadenhead Ltd., og at de omtvistede domænenavne påtænkes anvendt i indklagedes markedsføring heraf. Klagenævnet finder, at en sådan brug af de omtvistede domænenavne under de anførte omstændigheder og uden samtykke fra William Cadenhead Ltd. ville indebære en uberettiget udnyttelse af den goodwill, der er knyttet til de produkter, som klageren er eneforhandler af i Danmark, jf. herved også princippet i Pariserkonventionens artikel 6 g, der giver indehaveren af en varemærkeret (stamhuset) ret til at kræve en agents eller repræsentants registrering af det pågældende varemærke overdraget til sig. På baggrund af det anførte må indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnene cadenhead.dk og cadenheads.dk anses for at indebære en overtrædelse af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, som fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende 7

8 A F G Ø R E L S E Indklagede, Qualityworld ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene cadenhead.dk og cadenheads.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af disse domænenavne overføres til klageren, Cadenhead s Whisky Shop Denmark. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne tilbagebetales til klageren. Dato: 15. juni 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 8

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1731

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1731 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1731 Klager: gb golfbidder 253 Burlington Road KT3 4NE, New Malden Surrey United Kingdom Indklagede: Ukrainean Investment Group Karsnoarmeyskaya130ft9 03150 Kiev Ukraine

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B-1588-12: T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang)

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere