Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro."

Transkript

1 DcH Bjerringbro Hund og fører

2 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling 2009 (fortsat)...12 Supplement til kasserens beretning Svar på læserbrev fra Lene Strange (Blad )...16 Agility klubmesterskab s vindere DcH program klubmesterskab s vindere Resultater fra Agility klubmesterskab...20 Nyt fra AG...21 Resultater fra program klubmesterskab Nyt fra KU...23 Nyt fra PU...23 Nyt fre PR...24 Nyt fra TU...25 Sanheden må frem skema...26 TU materialer...27 Regler for konkurrencetilmelding...28 Nytårsappel...29 Få hunden sikkert gennem nytåret...30 DcH Shop...33 Træningstider...34 Udvalg...35 Træneroversigt

3 Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: Birthe T. Lauritsen Åbrinken Bjerringbro Tlf.: Inga Franck Kildevej Bjerringbro Tlf.: Lene S Jensen Klostergaadsvej Thorsø Mob.: Annette Pejstrup Kirkegyden Bjerringbro Tlf.: Jacob Brøndbjerg Kraghedevej Bjerringbro Mob.: Erik Rasmussen Himmestrupvej Bjerringbro Tlf.: Mob: Formand Agilityudvalg Bestyrelsen .: Kasserer Konkurrencetilmeldinger Sekretær Ansøgninger / Avis Pr.udvalg Medlem Træningsudvalg Medlem kredsrådsmøder Medlem (1 suppleant) Pladsudvalg Medlem Pladsudvalg

4 Leder Året går nu på held og det er tid at skrive leder til årets sidste klubblad. Det sker efter en travl efterårssæson. Klubben har afholdt klubmesterskab, Løvfaldsfest samt generalforsamling siden sidste klubblad udkom. Klubmesterskabet var i år arrangeret af KU og AGU i fællesskab og for første gang, efter at det blev besluttet at klubmesterskabet for lydighed og agility skulle forgå den samme dag, er det lykkedes at holde en konkurrence hvor begge discipliner var fuldt integreret. Tillykke til KU og AGU med det fine arrangement. I lydighed fik vi to klubmestre i C2-klassen, nemlig Karen-Lis m. Fie og Tanja m. Noomi. I C-klassen blev Ilse og Maddie klubmestre og i B-klassen løb Johnny og Pinto af med sejren. På agility siden konkurreres der i to discipliner, nemlig Spring klasse samt Agility klasse. Begynderne konkurrerer i en gruppe for sig, mens alle øvede hunde konkurrerer mod hinanden i Åbne klasser. Tuk m. Sniffer blev klubmester i såvel beg. Spring og beg. Agility, mens Helene m. Cassie blev klubmester i Agility Åben og Mette m. Fletje i Spring Åben. Her skal endnu engang lyde et tillykke til alle vores klubmestre i såvel lydighed som agility. Til vores Løvfaldsfest var der 35 tilmeldte, desværre var der på dagen et frafald på 5 personer, men for de resterende 30 blev det en hyggelig aften. Deltagerne var en blanding af nye og gamle medlemmer, det til trods gik snakken lystigt hen over bordene, som i øvrigt var smukt dækket til lejligheden af Annette og Helene. I år blev maden leveret fra Amstrupgaard i Ulstrup. Menuen var Tun mousse m. salat og brød, roastbeef m. kold kartoffelsalat, kyllingelår og/eller oksekød m. varme ovn kartofler og til dessert ost og frugtsalat. Gert havde ikke bare valgt menuen, til stor tilfredshed for deltagerne, men også stået for bestilling og afhentning af maden. Annette, Helene og Gert havde, på allerede nævnte indsats områder, sikret at rammerne for en god klubfest var i top. Tak for et god arrangement som jeg håber endnu flere har lyst til at deltage i næste efterår, hvor vi prøver at gentage succesen. Generalforsamlingen som netop er vel overstået (referatet ses længere inde i bladet), bød på et farvel til tre bestyrelses medlemmer, nemlig Preben, Charlotte og Gert, alle takkes her for deres indsats i klubben. Vi håber at i stadig vil være at træffe i hundeklubben, såvel i hverdagen som til klubarrangementer. Når gamle bestyrelsesmedlemmer træder ud betyder det, at vi samtidig skal byde nye medlemmer velkomne. Lene og Erik er således trådt ind i bestyrelsen sammen med Jacob. De to førstnævnte blev valgt direkte som bestyrelsesmedlemmer, mens Jakob som nyvalgt 1.suppleant har indvilget i at træde ind i bestyrelsen resten af Marias valg periode, da Maria, efter en periode med sygdom, har ønsket at fratræde bestyrelsen efter generalforsamlingen. Jeg glæder mig til samarbejdet i den nye bestyrelse, som efter generelforsamlingen der udover undertegnede består af, Birthe (modtog genvalg som kasserer), Inga, Annette, Erik, Lene og Jakob. - Jeg er sikker på at vi med denne bemanding får en velfungerende bestyrelse!

5 En af de nært forestående opgaver i klubben er at få et nyt pladsudvalg op at stå. Som nogle af jer bemærkede, havde vi forrige weekend en anmodning om medlemmer til et sådant udvalg hængende i klubhuset under titlen mænd søges. Heldigvis var der tre mandlige klubmedlemmer som meget hurtigt tog denne udfordring op. De tre er Mogens, Karsten og Henrik. Det er helt fantastisk at der er sådan en velvilje, til at gøre en ulønnet indsats, tilstede i klubben. Når dette klubblad udgives i forbindelse m. årets juleafslutning, har bestyrelsen holdt et opstartsmøde med de tre, og det nye pladsudvalg vil være trådt i funktion. I ønskes held og lykke med udvalgsarbejdet. Jeg vil gerne slutte denne leder med en tak til alle klubbens medlemmer for et rigtigt godt år i DcH Bjerringbro. Jeg håber i alle får en rigtig hyggelig jul og et hundegodt nytår. - Vi ses forhåbentlig alle til nytårsappel i januar Eva Aktivitetskalenderen 2010 Juleafslutning...5/ Nytårsappel /1 Lille Nordisk...6/3 B Hundedag...27/3 C Hundedag...5/

6 Rengøring's tjans 2010 Uge Birthe Lauritsen Claus Østergaard Else Huus Lund Else Torbensen Erik Rasmussen Eva Hansen Gert Pedersen Hans Erik Rask Henrik Jensen Hilde Arnesen Iben Christiansen Ilse Pedersen Inge Lise Pedersen Inga Franck Jakob Brønbjerg Jan Andersen Jan Knudsen Jannie Asmussen John Stenhøj Johnny Johnsen Jørn Bach Karin Siig Karsten Ebling Kasper Kristensen Kurt Espensen Lars Nielsen Leif Jensen Lene S Jensen Maria Præstgaard Marie Louise Mærsk Møller Mette B Andersen Mogens Christensen Poul Mogensen Rikke Andersen Tove Thougaard Ågot Elmkvist Aida Thøgersen Anders Westh Annette Pejstrup Birthe Larsen Birthe Eva Larsen Birthe Lauritsen Claus Østergaard Else Huus Lund Else Torbensen Erik Rasmussen Eva Hansen

7 DcH-Bjerringbro Generalforsamling Mandag d. 23. november 2009 kl i klubhuset. Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Beretning af foreningens formand 3 Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 4 Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud 5 Indkomne forslag: Vedtægtsændringer 6 Valg af Kasserer: Birthe modtager genvalg 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Preben modtager ikke genvalg. Charlotte modtager ikke genvalg 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9 Valg af 2 bilagskontrollanter 10 Valg af 1 bilagskontrollant-suppleant 11 Eventuelt 29 medlemmer var fremmødt. Ad 1 Kurt Espensen blev valgt som dirigent. Kurt konstaterede at indkaldelse til mødet var varslet til tiden via opslag i klubhuset og i klubbladet

8 Ad. 2 Det er nu et år siden jeg overtog formandsposten ved den ekstraordinære generalforsamling sidste år. Da jeg sagde ja havde jeg egentlig ikke nogen klar plan for hvordan jeg bedst kunne varetage denne opgave. Jeg havde dog en klar opfattelse af at jo bedre kommunikation vi havde i klubben mellem bestyrelse, udvalg og trænerstab des bedre ville klubben fungere. Et af de første arrangementer bestyrelsen stod for i 2009 var således at holde et fællesmøde for bestyrelse og udvalg. Til stor tilfredshed for bestyrelsen var der flot fremmøde fra alle udvalg. Som et nyt tiltag havde bestyrelsen sendt nogle forslag til fokusområder i 2009 for de enkelt udvalg, ud sammen med mødeindkaldelsen og ved fællesmødet blev der indgået aftaler mellem udvalg og bestyrelse om hvad hvert udvalg, såvel som bestyrelsen skulle arbejde med i årets løb. I oktober var der så igen fællesmøde mellem udvalg og bestyrelse med henblik på at diskutere om vi havde nået de ting vi aftalte i foråret, det var tilfældet for alle udvalg og her er det derfor på sin plads at komme med nogle eksempler på noget af alt det udvalgene har stået for i 2009: TU har igennem året arbejdet med at skabe sammen hold i trænerstaben bl.a. ved at afholde et weekendkursus i klikker træning for alle trænere, der er lavet kontrakter m. træneraspiranter om hvad der forventes af dem når vi har betalt for deres træneruddannelse, samt nogle mere klare regler for hvor længe trænere kan være på orlov osv. TU har som forsøg arbejdet med at de nye HF starter på kursushold á 16 lektioners varighed hvorefter de skulle forny deres medlemskab for at kunne fortsætte på C2-hold. Der er startet 74 nye HF på lydighedssiden efter den nye forsøgsordning. Det er således i høj grad TU s fortjeneste at vi i år når et medlemstal svarende til sidste års, dvs. ca.190 medlemmer, dette på trods af at der var færre medlemmer, som havde fornyede deres medlemskab ved årsskiftet end tidligere år. Forsøgsordningen m. kursusholdene tages op til revision på det første trænermøde i 2010, og så tages der stilling til om ordningen skal gøres permanent. AGU har haft et travlt år. AGU varetager, i forhold til Ag. HF, ag. trænere og agilitybanen, de funktioner som TU, KU samt Pladsudvalg varetager for klubben i øvrigt. AGU har startet 24 nye HF hvilket er tiltrængt da antallet af agility udøvere i klubben var faldet drastisk i løbet af efteråret Der er købt nye forhindringer, sponsoreret af Tuborg fondet. AGU deltog ved den ordinære pladsdag i juni og afholdt ekstra pladsdag i august. Udvalget afholdt spotkursus for AG. trænerer, for sjov konkurrence for alle ag. HF og DGI konkurrence, samt en fælles klubkonkurrence for Ag. og Lydighed i samarbejdet m. KU. KU arrangerede Lille Nordisk konkurrence i marts. Det er nærmest tradition at vi holder konkurrence i Lille Nordisk, da vi har været med fra starten. Klubben har da også været stærkt repræsenteret i Nordisk spor i år, både til DM og NOM. I april blev der holdt kredskonkurrence i C,B og A-klasse og i juni den traditionelle C-hundedag

9 KU har i år, for første gang i klubbens historie, afholdt en færdselsprøve, tre stillede op til prøven og alle bestod. - Hvis der er interesse herfor vil færdselsprøven blive gentaget i I efteråret afholdtes to konkurrencer i SPH spor, med det resultat at vi fik to deltagere med til DCH s Spor DM. Som afslutning på konkurrenceåret afholdt KU i samarbejde med AGU en fælles klubkonkurrence for lydighed og Ag, der var et fælles deltagerprogram, fælles velkomst og en fælles afslutning, alt i alt et vellykket arrangement. Alle konkurrencer er blevet afholdt med vanlig sikkerhed og overblik fra KU s side. KU er dermed i høj grad med til at gøre DCH Bjerringbro kendt ude i de øvrige DCH foreninger, samtidig er de med til at sikre at klubbens egne HF har mulighed for at få lidt konkurrenceerfaring på hjemmebane så de dermed er bedre rustet til at konkurrere på kreds- og lands- plan. Pladsudvalget har i år stort set været en enmandspræstation. På trods af dette er det lykkedes at holde alle vores arealer i fin stand. Der er blevet klippet græs og repareret skader på vores klubhus i samme hast som havde der været et helt udvalg. I foråret blev træningspladsen lukket i bunden vha. to pæle og kæder m. hængelås, desuden blev der placeret store sten ved hjørnet af klubhuset ved nedgangen til træningspladsen, begge dele for at stoppe en tiltagende motorkørsel op og ned over banen

10 Traditionen tro var der pladsdag i juni. Pladsdagen havde god tilslutning hvilket sikrede at vi fik malet klubhus, lagt ny tagpap på spring, klippet hæk, ryddet op i skoven, gjort hovedrent i klubhuset osv. Alle deltagere lagde en stor arbejdsiver for dagen. I august fik vi nye havemøbler til terrassen sponsoreret af Tuborg Fondet. Og i efteråret blev der sat hylder op i skuret m. træningsredskaber og Agility skuret fik en rampe op til porten så det kunne tages i brug til agility redskaber. Alt i alt har vi fået foretaget rigtig mange forbedringer i løbet af året, hvilket ikke mindst skyldes en utrolig flot indsats fra pladsformanden. Bladudvalget fik i foråret navneforandring til PR udvalg. Navneforandringen skyldes at vi synes PR udvalg var mere dækkende for de aktiviteter udvalget står for. Udvalgt har produceret 4 flotte Hund og Fører, opdateret hjemmeside, lavet opslag til klubhuset i forbindelse m. klubarrangementer. Der er oprettet et intranet til arkiv for referater og lign., tilgængelig for alle udvalgsmedlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer. Målet m. intranettet er at sikre et højt informationsniveau mellem klubbens frivillige medlemmer. I forbindelse m. PR udvalgets arbejde skal der her lyde en tak til Bjerringbro Kontorforsyning, som har stået for tryk af klubbladene. Udover de allerede nævnte aktiviteter har vi afholdt de traditionelle klubarrangementer såsom Nytårsappel, sommerfest og Løvfaldsfest med god tilslutning. Det er min opfattelse at der generelt har været en god stemning til arrangementerne. Klubarrangementerne er efter min mening vigtige i forhold til sammenholdet på tværs af udvalg, trænerstab og menige hundefører. Arrangementerne er medvirkende til at skabe klub ånd. En god klub ånd er af afgørende betydning i en forening som vores der baserer sig på ulønnet arbejdskraft. På den sportslige side har vores HF også i år været nogle gode repræsentanter for klubben. Det startede m. at vi fik en HF med i årets Eliteturnering, dernæst fik vi en repræsentant udtaget til det danske landshold til NOM i Finland, vi havde to deltager med til DM i E-klassen og som allerede nævnt to deltagere ved DCH s DM i SPH Spor. Tillykke til jer alle med disse fine udtagelser, som viser at DCH Bjerringbro kan være med i toppen af konkurrencerne. Ligeledes tillykke til alle de HF der i årets løb har opnået oprykning til næste konkurrence klasse. Udover HF i lydighed - og spor- konkurrencer har vi i år haft en del HF ude i agility konkurrencer, også her er det blevet til flere placeringer i medalje rækken, det er rigtig flot. Jeg har nu nævnt nogle af de positive resultater og begivenheder der har været i 2009, desværre har ikke alt været lysegrønt, der har også været en del negativ aktivitet i klubben. Her tænker jeg på alle de indbrud som klubben har været udsat for. Det har betydet et økonomisk tab for klubben. De stjålne ting har skullet erstattes, ligesom der har været en del ødelæggelse på klubhus og skure som har skullet repareres. Det er meget deprimerende for os alle at vi ikke kan have de ydre rammer, vi forsøger at forbedre for klubbens medlemmer, i fred for udefra kommende destruktive kræfter

11

12 Det har været mit og dermed også bestyrelsens mål for i år at holde et højt informationsniveau i forhold til såvel udvalg som menige medlemmer. Vi har forsøgt at være synlige i klubben, og håber at medlemmerne synes vi har været, og er, nemme at komme i kontakt med. Vi ønsker at skabe en klub hvor den positiv ånd er fremherskende. Hvor man tør spørge hvis der er noget man er i tvivl om. Og hvor man kan ytre sig om godt og skidt i forhold til klubledelsen/udvalgene, hvad enten det er til møder, i klubhuset eller på træningspladsen. Kun på denne måde sikre vi at klubben udvikler sig og forbliver en sund klub til glæde for alle. Jeg er godt klar over at vi ikke er nået dertil endnu, men jeg synes vi er nået et lille stykke i den rigtige retning i år. Og hvis vi vil det, kan det blive endnu bedre fremover, men det kræver at alle er med på ideen. Til slut vil jeg takke alle dem der har hjulpet til i klubben, hvad enten det har været som sporlægger, figurant, skriver eller køkkenhjælp, som træner, udvalgs- eller bestyrelses medlem. Uden alle jer kunne klubben ikke fungere, så rigtig mange tak for et godt samarbejde og for den indsats i alle har ydet i det forgangne år. Eva Ad. 3 Birthe fremlagde regnskabet hvilket var overskueligt opstillet. Der var dog et spørgsmål ved note 1 vedr, medlemskontingent. Birthe undersøger hvorfor der er så stor forskel fra sidste år og i år. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4 Prisliste for medlemskab i DcH Bjerringbro: Kursushold 850,-kr (16lektioner) Hvis man herefter ønsker at fortsætte i klubben, kan dette ske ved nyindmelding på helårskontingent. Nyindmelding på helårskontingent kan ske efter følgende prisliste: Gældende fra måned Til og med 31/12-10 Jan. 1050,-kr Feb. 1000,-kr Marts 950,-kr April 900,-kr Maj 850,-kr Juni 750,-kr Aug. 650,-kr Sep. 500,-kr Okt. 400,-kr Nov. 300,-kr - Kontingentet dækker medlemskab af DcH Bjerringbro m. træning af én hund på ét hold

13 Fornyelse af helårskontingent 850,-kr Trænere og udvalgsmedlemmer 100,-kr Passiv medlemskab 350,-kr Ekstra hold 250,-kr Familiekontingent Bortfalder Bemærk: Kontingentstigning til landsforeningen i 2010: 15,-kr pr. person Herefter udgifter til lands- og kreds- : 260,kr pr. person Forslaget blev godkendt. Der var bemærkninger om at helårskontingentet kunne stige med 50 kr til næste år. Vi er ikke dyre i forhold til andre klubber. Vi lægger vægt på at det er kvalitet der leveres til hundeførerne. Ad. 5 Landsforeningen har pålagt foreningerne at ændre i 2,5,6,8 og 13 og dette blev godkendt. Ses på vores hjemmeside. Der var et spørgsmål ved hvordan foreningen godkender til deltagelse til konkurrencer. Vi skal sikre os at hundene er forsikret og at hund og fører stemmer over ens med det der står i konkurrencebogen (Pr. 1. januar 2010 mærkes hundene med chip og disse kan aflæses for at identificere hunden). Hundeføreren skal være bekendt med hvordan man opfører sig i konkurrencer. Det var lige i korte træk hvordan vi godkender. Ad. 6 Birthe Lauritsen blev genvalgt som kasserer. Ad. 7 Preben Maagaard modtog ikke genvalg. Charlotte Hellenius modtog ikke genvalg. Erik Rasmussen blev valgt. Lene S. Jensen blev valgt. Ad. 8 Gert Pedersen modtog ikke genvalg. Jakob Brøndberg blev valgt. Else Torbensen blev genvalgt

14 Maria Præstgaard afløses af Jakob Brøndberg fra d.d. Maria har ønsket at holde pause pga. job. Ad. 9 Arne Præstgaard blev valgt. Lis Rosenkrands blev genvalgt. Ad. 10 Ilse Pedersen blev valgt. Ad. 11 Vi har i øjeblikket pokaler som ikke bruges: E A og venskabspokalen. Der blev foreslået et skab eller en hylde til dem i klubhuset. Bestyrelsen tager beslutning om en ordning med det. Jan Knudsen vil godt være behjælpelig med at fikse et eller andet. Kurt Espensen efterlyste om nogen havde kendskab til sponsorer til vores klubblad: ½ side 400 kr. 1 hel side (A-5) 1000 kr. Det er billigt for et helt år hvor mange mennesker ser den i vores blad. Birthe Lauritsen vil gerne have besked hvis nogen er interesseret

15 Ilse spørger hvem der håndhæver beslutningen om at vi ikke træner muskelhunde. Jan Andersen som er i TU kunne oplyse at krydsninger blev vurderet i hvert enkelt tilfælde. Eva gjorde opmærksom på der var fejl i formandsberetningen. Vi havde 2 E-hunde med til DM. Eva bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og så frem til et godt samarbejde med dem. Pokal/diplom-uddeling: Ilse Pedersen modtog erstatningsdiplom for aktivitetspokalen. Aktivitetspokalen gik helt klart til Preben Maagaard, som har stået helt alene for opgaven med vedligeholdelse af klubhus og udendørsarealerne. Det har været et stort arbejde og især med indbruddene, som vi har været plaget af. Fremover skal der et helt hold til at erstatte Prebens opgave som pladsudvalg. En stor tak til Preben og for samarbejdet i bestyrelsen. Preben modtog erkendtlighed for arbejdet i bestyrelsen. Charlotte blev sygemeldt pga. graviditet og er dermed nu udtrådt af bestyrelsen (Gert Pedersen tiltrådte som suppleant i resten af hendes periode). Charlotte får en erkendtlighed for sit arbejde i bestyrelsen. Arne Præstgaard modtog diplom som erstatning for Grethe Hansens mindepokal. Grethe Hansens mindepokal modtog Birthe Eva Larsen, som har gjort en stor indsats for at vedligeholde agility redskaberne om og om igen med stor tålmodighed. Årets vindende hund 2008, som var Anders Klausen, får diplom som erstatning for pokal. Ilse Pedersen m. Maddie er årets mest vindende hund i 2009 og fik pokalen. Der var diskussion om forebyggelse af indbrud i klubhuset. Det er til irritation da vi forsøger at få etableret et godt klubhus for medlemmerne. Kurt afsluttede generalforsamlingen med tak for aktiv deltagelse fra de fremmødte. Ref. IF. Jeg har undersøgt sagen omkring den forholdsvis store difference under note 1 i regnskabet. Sidste år var det en del af den post, som vi også kaldte toilettilskud. Der havde vi tidligere sat kr. 75,- ind på den samme konto for alle medlemmer. Det besluttede vi sidste år på generalforsamlingen, at det skulle være en del af kontingentet, det skulle ikke splittes op, derfor den store forskel. Så konto træner, leder udvalg mv. kr. 2700,- er kun 75,- for træner mv. sidste år var det for alle medlemmer Kr ,- Det er også derfor posten under kontingenter, aktive er større end sidste år. Med venlig hilsen DCH Bjerringbro Birthe Tolstrup Lauritsen (Kasser)

16 Kommentar til Lene Stranges læserbrev, bragt i klubblad nr I klubblad nr. 3 blev der bragt et læserbrev fra Lene Strange. Bestyrelsen vil gerne her bringe en kommentar til de to nødråb Lene fremfører i læserbrevet: Nødråb nr. 1 I nødråb nr. 1 spørger Lene om ikke Annes Bendix`s hund bør gå med mundkurv. Da bestyrelsen vurderer at den som kender hunden bedst i klubben udover ejeren må være holdets træner. Vi har derfor bedt Jan Andersen som er træner for Anne og Nero, kommentere Lenes forespørgsel. Jans kommentar bringes her i sin fulde længde: Hej Bestyrelse Som lovet er her en udtalelse om Nero. Mit hold består af 12 hunde, 6 tæver og 6 hanner, denne fordeling mellem hanner og tæver på mit hold har været gældende i ca.1 år og har til dato ikke givet anledning til problemer da en rangorden er etableret. Nero er en særdeles kærlig og omgængelig og vel socialiseret hund der har sin plads i fl okken som altid afhænger af hvem der er til træning, Nero er bestemt ikke altid førerhunden i fl okken. Lene skriver i sit læserbrev at Nero går til angreb på andre hanhunde hvis den får mulighed for det, dette er ikke korrekt, Nero acceptere de 5 andre hanhunde og kan ligge side om side med dem. Der skal dog ikke være tvivl at Nero er en dominerende hanhund med stort H og vogter over sin plads i fl okken, så hvis en anden dominerende hanhund forsøger at bryde ind i fl okken, ja, så bliver der ballade. Men er dette unaturlig? nej ikke efter min mening, sådan er det i hundeverdenen. Det er selvfølgelig altid beklageligt og trist når 2 hunde kommer op at slås men helt undgå det kan man nok ikke. Lene spørger i sit læserbrev Burde den hund ikke have mundkurv på??? nej det syntes jeg ikke, derimod syntes jeg at man som hundefører bør tænke sig grundigt om inden man slæber sin egen dominerende hanhund ind midt i en fl ok fremmede hunde. Med Venlig Hilsen Jan Andersen Træner for Anne og Nero

17 Nødråb nr. 2 MHT. trænere til E-hold er dette noget som jævnligt er oppe på trænermøderne. Vores klub råder desværre ikke over ret mange trænerer som vil være i stand til at give såvel A som E HF den kvalificerede træning/bistand. Pt. er der nok kun to som kan løfte denne opgave. Disse trænere er pt. engagerede på henholdsvis et A og et B-hold. Klubben rekruttere løbende nye træneraspiranter, pt. har vi således tre asp. i gang på lydighedssiden samt to asp. i agility. Men da de trænerasp. som vi de senere år har rekrutteret i lydighed, er rekrutteret fra C-holdene har fornyelsen i trænerstaben ikke givet den fornødne erfaring til at tage et A eller et E hold. Før vi får rekrutteret flere nye trænere fra gruppen af B, A samt E HF vil situationen med manglende trænere til de mere krævende hold formentlig ikke ændres Vi er fra bestyrelsen side glade for at Lene trods de to nødråb har haft 9 gode år i DCH Bjerringbro og håber at Lene vender tilbage som HF i klubben en anden gang. Bestyrelsen

18 Agility Klubmestrene 2009 Tuk & Sniffer AG Begynder Spring & Agility Helene & Cassie AG, Øvede Agility Mette & Fletje AG. Øvede Spring

19 C2 DcH Lydighed Klubmestrene 2009 Tanja & Noomi Karen-lis & Fie C Ilse P & Maddie B Johnny & Pinto BSpor Kurt & Biine

20 Begyndere, Agility Resultater fra Klubkonkurrencen i Agility 2009 Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Tuk Hartmann m Sniffer 0 33,87 2. plads Maria Holm m Loui 5 32,81 3. plads Rikke Juhl m Cassie 20 37,96 Begyndere, Spring Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Tuk Hartmann m Sniffer 0 27,50 2. plads Maria Holm m Loui 5 37,28 3. plads Rikke Juhl m Cassie 46,09 63,09 Øvede, Agility Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Helene Søe Pejstrup m Cassie 0 38,73 2. plads Birthe Eva Larsen m Mickey plads Else Torbensen m Becci 0 39,76 4. plads Kasper Kristensen m Mozart 0 43,84 5. plads Helene Søe Pejstrup m Lady 0 46,13 6. plads Mette B. Andersen m Fletje 5,42 47,42 7. plads Hilde Arnesen m Pomba 15 30,75 8. plads Karin Siig m Blackie 15 37,63 9. plads Lis Jensen m Fie 22,09 64,09 Øvede, Spring Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Mette B. Andersen m Fletje 0 36,16 2. plads Helene Søe Pejstrup m Cassie 0 41,33 3. plads Else Torbensen m Becci 5 41,23 4. plads Helene Søe Pejstrup m Lady 5 47,53 5. plads Birthe Eva Larsen m Mickey 10 46,61 6. plads Hilde Arnesen m Pomba 15 37,67 7. plads Kasper Kristensen m Mozart 16,07 54,07 8. plads Lis Jensen m Fie 17,61 37,63 9. plads Karin Siig m Blackie 25,13 64,09 Fejl i alt er det samlede antal fejl/vægringer samt tidsfejl

21 Nyt fra: Agilityudvalget Mette B, Birthe, Aida Marie Louise Mærsk Møller Så er året 2009 ved at rinde ud, og vi kan se tilbage på et år med en del aktiviteter på agilityfronten, og ikke mindst et år, hvor det blandet andet takket være Tuborg Fonden, har været muligt med indkøb af flere dyre forhindringer så som en springmur og to tunneler. Vi kan vist efterhånden være pænt stolte af vores forhindringer i betragtning af, at vi jo er en lille klub, hvad agility angår. Derfor kan vi jo godt stadig have ønske om ny balancebom, vippe og A i aluminium med vedlige-holdelsesfri overflade meen det bliver vist ved ønsket noget tid endnu. Også i år har klubben haft flere agilityhundeførere med i konkurrencer rundt om i landet, som har fået fine placeringer med sig hjem. Det nye år indledes allerede d. 23. januar med konkurrence på Wilhelmsborg, Århus, for flere af hundeførernes vedkommende. Årets Klubkonkurrence i agility og lydighed blev afholdt i smukkest symbiose med en rigtig hyggelig afslutning med fælles frokost og præmieoverrækkelse. Det viste sig heldigvis ikke at være det store problem at få hundeførerne, der deltog i konkurrencen, til at hjælpe med at tage tid og bygge banen om. Som resultaterne fra konkurrencen måske viser, var banerne ikke af samme sværhedsgrad som sidste år, hvor der var rigtigt mange diskvalifikationer pga. meget kringlede baner. Men det giver nok en lidt mere positiv stemning, hvis det lykkes de fleste hundefører at komme igennem banerne med nogenlunde resultat. Vi vil endnu en gang takke Kurt E for hans lynhurtige indsats med at få produceret en hel masse nye, rigtigt udmærkede nummerskilte i løbet af en dags tid, da vores gamle nummerskilte sammen med et sammenklappeligt hundebur og en rød, punkteret, skævt kørende trækvogn blev stjålet kun få dage op til konkurrencen. I det nye år starter Birthe Larsen lørdag d et nyt begynderhold med max 10 agilityhundefører. Vi ser frem til at klubben igen kan benytte sig af Birthes ekspertise som agilitytræner. Der er fortsat få ledige pladser på holdet, hvis det skulle have interesse for nogen at prøve kræfter med agilitysporten. Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede. Vi har en mundtlig aftale med DcH Viborg om i foråret at afvikle en for sjov/venskabskonkurrence mellem vore to klubber. I vil høre nærmere herom, men det er alle tiders mulighed for endnu uerfarne hundeførere at prøve kræfter med en konkurrence under afslappede forhold og i lille målestok. Endelig skal der lyde et stort tillykke til Birthe med tildelingen af Grethes Mindepokal den er da vist så stor, at lille Sille-hvalpen kan få en fin soveplads På vegne af agilityudvalget ønskes I en god jul og et godt nytår Mette B. Andersen

DcH Bjerringbro Hund og fører

DcH Bjerringbro Hund og fører Trænere: Tlf: e-mail: Anders Westh 86684137/40171006 aw@sport.dk Bente Wilstrup 97 54 84 40 vindhoejgaard@get2net.dk Birte Kristensen se medlemsliste Orlov Birthe Larsen 86 68 48 10 jan.knudsen@pc.dk Eva

Læs mere

DcH Bjerringbro Hund og fører

DcH Bjerringbro Hund og fører DcH Bjerringbro Hund og fører 3 2008 < 1 > Indhold: Bestyrelsen... 3 Leder... 4 Aktivitetskalenderen... 5 Stafetten (Ilse Pedersen)... 6 Nyt fra Ungdomsudvalg... 11 Invitation hundemassage... 12 Nyt fra

Læs mere

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Stafetten (Iben)...6 Nyt fra KU...7 Nyt fra PU...9 Når uheldet er ude (indlæg Ilse)...10 Indbydelse til C A hundedag...12 Tak

Læs mere

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael...

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael... Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra PU...7 Nyt fra KU...8 En nytårshilsen fra Elton og Mikael...9 Opvisningsholdet...10 Tak til AM lotteri sponsore...12 Stafetten...15

Læs mere

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A... Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...8 Regler for konkurrence betaling...9 Referat fra Generalforsamling...10

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DcH Bjerringbro Hund og fører

DcH Bjerringbro Hund og fører Trænere: Tlf: e-mail: Anders Westh 86684137/40171006 aw@sport.dk Bente Wilstrup 97 54 84 40 vindhoejgaard@get2net.dk Birte Knudsen 50 71 77 00 birteknudsen@privat.dk Birthe Larsen 86 68 48 10 jan.knudsen@pc.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen

Forsidebilleder: Aslan og Dexter af Ann Jonsen samt Preben og Bodil af Marie K. Nielsen Indhold: Bestyrelsen s. 3 Lederen s. 4-5 Nyt fra Redaktionen s. 6 Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer s. 7-8 Referat fra Generalforsamlingen d. 20/11 s. 9-16 Vidste du? s. 17 Aktivitetskalenderen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard

REFERAT. Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg. Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard REFERAT Generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.30 i cafeteriet på Finstrupgaard Referat: 1) Valg af dirigent Janne Seemann blev valgt og kunne konstatere, at

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forside billede:annette og Jenna i eftersøgning

Forside billede:annette og Jenna i eftersøgning Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Konkurrencetilmelding...7 Forenings opbygning (orientering)...8 Hestemarked...10 Pladsdag 1 2014...12 Sporlægger kursus (indlæg Marie

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere