Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro."

Transkript

1 DcH Bjerringbro Hund og fører

2 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling 2009 (fortsat)...12 Supplement til kasserens beretning Svar på læserbrev fra Lene Strange (Blad )...16 Agility klubmesterskab s vindere DcH program klubmesterskab s vindere Resultater fra Agility klubmesterskab...20 Nyt fra AG...21 Resultater fra program klubmesterskab Nyt fra KU...23 Nyt fra PU...23 Nyt fre PR...24 Nyt fra TU...25 Sanheden må frem skema...26 TU materialer...27 Regler for konkurrencetilmelding...28 Nytårsappel...29 Få hunden sikkert gennem nytåret...30 DcH Shop...33 Træningstider...34 Udvalg...35 Træneroversigt

3 Eva Hansen Rævestien Bjerringbro Tlf.: Birthe T. Lauritsen Åbrinken Bjerringbro Tlf.: Inga Franck Kildevej Bjerringbro Tlf.: Lene S Jensen Klostergaadsvej Thorsø Mob.: Annette Pejstrup Kirkegyden Bjerringbro Tlf.: Jacob Brøndbjerg Kraghedevej Bjerringbro Mob.: Erik Rasmussen Himmestrupvej Bjerringbro Tlf.: Mob: Formand Agilityudvalg Bestyrelsen .: Kasserer Konkurrencetilmeldinger Sekretær Ansøgninger / Avis Pr.udvalg Medlem Træningsudvalg Medlem kredsrådsmøder Medlem (1 suppleant) Pladsudvalg Medlem Pladsudvalg

4 Leder Året går nu på held og det er tid at skrive leder til årets sidste klubblad. Det sker efter en travl efterårssæson. Klubben har afholdt klubmesterskab, Løvfaldsfest samt generalforsamling siden sidste klubblad udkom. Klubmesterskabet var i år arrangeret af KU og AGU i fællesskab og for første gang, efter at det blev besluttet at klubmesterskabet for lydighed og agility skulle forgå den samme dag, er det lykkedes at holde en konkurrence hvor begge discipliner var fuldt integreret. Tillykke til KU og AGU med det fine arrangement. I lydighed fik vi to klubmestre i C2-klassen, nemlig Karen-Lis m. Fie og Tanja m. Noomi. I C-klassen blev Ilse og Maddie klubmestre og i B-klassen løb Johnny og Pinto af med sejren. På agility siden konkurreres der i to discipliner, nemlig Spring klasse samt Agility klasse. Begynderne konkurrerer i en gruppe for sig, mens alle øvede hunde konkurrerer mod hinanden i Åbne klasser. Tuk m. Sniffer blev klubmester i såvel beg. Spring og beg. Agility, mens Helene m. Cassie blev klubmester i Agility Åben og Mette m. Fletje i Spring Åben. Her skal endnu engang lyde et tillykke til alle vores klubmestre i såvel lydighed som agility. Til vores Løvfaldsfest var der 35 tilmeldte, desværre var der på dagen et frafald på 5 personer, men for de resterende 30 blev det en hyggelig aften. Deltagerne var en blanding af nye og gamle medlemmer, det til trods gik snakken lystigt hen over bordene, som i øvrigt var smukt dækket til lejligheden af Annette og Helene. I år blev maden leveret fra Amstrupgaard i Ulstrup. Menuen var Tun mousse m. salat og brød, roastbeef m. kold kartoffelsalat, kyllingelår og/eller oksekød m. varme ovn kartofler og til dessert ost og frugtsalat. Gert havde ikke bare valgt menuen, til stor tilfredshed for deltagerne, men også stået for bestilling og afhentning af maden. Annette, Helene og Gert havde, på allerede nævnte indsats områder, sikret at rammerne for en god klubfest var i top. Tak for et god arrangement som jeg håber endnu flere har lyst til at deltage i næste efterår, hvor vi prøver at gentage succesen. Generalforsamlingen som netop er vel overstået (referatet ses længere inde i bladet), bød på et farvel til tre bestyrelses medlemmer, nemlig Preben, Charlotte og Gert, alle takkes her for deres indsats i klubben. Vi håber at i stadig vil være at træffe i hundeklubben, såvel i hverdagen som til klubarrangementer. Når gamle bestyrelsesmedlemmer træder ud betyder det, at vi samtidig skal byde nye medlemmer velkomne. Lene og Erik er således trådt ind i bestyrelsen sammen med Jacob. De to førstnævnte blev valgt direkte som bestyrelsesmedlemmer, mens Jakob som nyvalgt 1.suppleant har indvilget i at træde ind i bestyrelsen resten af Marias valg periode, da Maria, efter en periode med sygdom, har ønsket at fratræde bestyrelsen efter generalforsamlingen. Jeg glæder mig til samarbejdet i den nye bestyrelse, som efter generelforsamlingen der udover undertegnede består af, Birthe (modtog genvalg som kasserer), Inga, Annette, Erik, Lene og Jakob. - Jeg er sikker på at vi med denne bemanding får en velfungerende bestyrelse!

5 En af de nært forestående opgaver i klubben er at få et nyt pladsudvalg op at stå. Som nogle af jer bemærkede, havde vi forrige weekend en anmodning om medlemmer til et sådant udvalg hængende i klubhuset under titlen mænd søges. Heldigvis var der tre mandlige klubmedlemmer som meget hurtigt tog denne udfordring op. De tre er Mogens, Karsten og Henrik. Det er helt fantastisk at der er sådan en velvilje, til at gøre en ulønnet indsats, tilstede i klubben. Når dette klubblad udgives i forbindelse m. årets juleafslutning, har bestyrelsen holdt et opstartsmøde med de tre, og det nye pladsudvalg vil være trådt i funktion. I ønskes held og lykke med udvalgsarbejdet. Jeg vil gerne slutte denne leder med en tak til alle klubbens medlemmer for et rigtigt godt år i DcH Bjerringbro. Jeg håber i alle får en rigtig hyggelig jul og et hundegodt nytår. - Vi ses forhåbentlig alle til nytårsappel i januar Eva Aktivitetskalenderen 2010 Juleafslutning...5/ Nytårsappel /1 Lille Nordisk...6/3 B Hundedag...27/3 C Hundedag...5/

6 Rengøring's tjans 2010 Uge Birthe Lauritsen Claus Østergaard Else Huus Lund Else Torbensen Erik Rasmussen Eva Hansen Gert Pedersen Hans Erik Rask Henrik Jensen Hilde Arnesen Iben Christiansen Ilse Pedersen Inge Lise Pedersen Inga Franck Jakob Brønbjerg Jan Andersen Jan Knudsen Jannie Asmussen John Stenhøj Johnny Johnsen Jørn Bach Karin Siig Karsten Ebling Kasper Kristensen Kurt Espensen Lars Nielsen Leif Jensen Lene S Jensen Maria Præstgaard Marie Louise Mærsk Møller Mette B Andersen Mogens Christensen Poul Mogensen Rikke Andersen Tove Thougaard Ågot Elmkvist Aida Thøgersen Anders Westh Annette Pejstrup Birthe Larsen Birthe Eva Larsen Birthe Lauritsen Claus Østergaard Else Huus Lund Else Torbensen Erik Rasmussen Eva Hansen

7 DcH-Bjerringbro Generalforsamling Mandag d. 23. november 2009 kl i klubhuset. Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Beretning af foreningens formand 3 Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 4 Fastlæggelse af kontingent, træningsgebyr og indskud 5 Indkomne forslag: Vedtægtsændringer 6 Valg af Kasserer: Birthe modtager genvalg 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Preben modtager ikke genvalg. Charlotte modtager ikke genvalg 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9 Valg af 2 bilagskontrollanter 10 Valg af 1 bilagskontrollant-suppleant 11 Eventuelt 29 medlemmer var fremmødt. Ad 1 Kurt Espensen blev valgt som dirigent. Kurt konstaterede at indkaldelse til mødet var varslet til tiden via opslag i klubhuset og i klubbladet

8 Ad. 2 Det er nu et år siden jeg overtog formandsposten ved den ekstraordinære generalforsamling sidste år. Da jeg sagde ja havde jeg egentlig ikke nogen klar plan for hvordan jeg bedst kunne varetage denne opgave. Jeg havde dog en klar opfattelse af at jo bedre kommunikation vi havde i klubben mellem bestyrelse, udvalg og trænerstab des bedre ville klubben fungere. Et af de første arrangementer bestyrelsen stod for i 2009 var således at holde et fællesmøde for bestyrelse og udvalg. Til stor tilfredshed for bestyrelsen var der flot fremmøde fra alle udvalg. Som et nyt tiltag havde bestyrelsen sendt nogle forslag til fokusområder i 2009 for de enkelt udvalg, ud sammen med mødeindkaldelsen og ved fællesmødet blev der indgået aftaler mellem udvalg og bestyrelse om hvad hvert udvalg, såvel som bestyrelsen skulle arbejde med i årets løb. I oktober var der så igen fællesmøde mellem udvalg og bestyrelse med henblik på at diskutere om vi havde nået de ting vi aftalte i foråret, det var tilfældet for alle udvalg og her er det derfor på sin plads at komme med nogle eksempler på noget af alt det udvalgene har stået for i 2009: TU har igennem året arbejdet med at skabe sammen hold i trænerstaben bl.a. ved at afholde et weekendkursus i klikker træning for alle trænere, der er lavet kontrakter m. træneraspiranter om hvad der forventes af dem når vi har betalt for deres træneruddannelse, samt nogle mere klare regler for hvor længe trænere kan være på orlov osv. TU har som forsøg arbejdet med at de nye HF starter på kursushold á 16 lektioners varighed hvorefter de skulle forny deres medlemskab for at kunne fortsætte på C2-hold. Der er startet 74 nye HF på lydighedssiden efter den nye forsøgsordning. Det er således i høj grad TU s fortjeneste at vi i år når et medlemstal svarende til sidste års, dvs. ca.190 medlemmer, dette på trods af at der var færre medlemmer, som havde fornyede deres medlemskab ved årsskiftet end tidligere år. Forsøgsordningen m. kursusholdene tages op til revision på det første trænermøde i 2010, og så tages der stilling til om ordningen skal gøres permanent. AGU har haft et travlt år. AGU varetager, i forhold til Ag. HF, ag. trænere og agilitybanen, de funktioner som TU, KU samt Pladsudvalg varetager for klubben i øvrigt. AGU har startet 24 nye HF hvilket er tiltrængt da antallet af agility udøvere i klubben var faldet drastisk i løbet af efteråret Der er købt nye forhindringer, sponsoreret af Tuborg fondet. AGU deltog ved den ordinære pladsdag i juni og afholdt ekstra pladsdag i august. Udvalget afholdt spotkursus for AG. trænerer, for sjov konkurrence for alle ag. HF og DGI konkurrence, samt en fælles klubkonkurrence for Ag. og Lydighed i samarbejdet m. KU. KU arrangerede Lille Nordisk konkurrence i marts. Det er nærmest tradition at vi holder konkurrence i Lille Nordisk, da vi har været med fra starten. Klubben har da også været stærkt repræsenteret i Nordisk spor i år, både til DM og NOM. I april blev der holdt kredskonkurrence i C,B og A-klasse og i juni den traditionelle C-hundedag

9 KU har i år, for første gang i klubbens historie, afholdt en færdselsprøve, tre stillede op til prøven og alle bestod. - Hvis der er interesse herfor vil færdselsprøven blive gentaget i I efteråret afholdtes to konkurrencer i SPH spor, med det resultat at vi fik to deltagere med til DCH s Spor DM. Som afslutning på konkurrenceåret afholdt KU i samarbejde med AGU en fælles klubkonkurrence for lydighed og Ag, der var et fælles deltagerprogram, fælles velkomst og en fælles afslutning, alt i alt et vellykket arrangement. Alle konkurrencer er blevet afholdt med vanlig sikkerhed og overblik fra KU s side. KU er dermed i høj grad med til at gøre DCH Bjerringbro kendt ude i de øvrige DCH foreninger, samtidig er de med til at sikre at klubbens egne HF har mulighed for at få lidt konkurrenceerfaring på hjemmebane så de dermed er bedre rustet til at konkurrere på kreds- og lands- plan. Pladsudvalget har i år stort set været en enmandspræstation. På trods af dette er det lykkedes at holde alle vores arealer i fin stand. Der er blevet klippet græs og repareret skader på vores klubhus i samme hast som havde der været et helt udvalg. I foråret blev træningspladsen lukket i bunden vha. to pæle og kæder m. hængelås, desuden blev der placeret store sten ved hjørnet af klubhuset ved nedgangen til træningspladsen, begge dele for at stoppe en tiltagende motorkørsel op og ned over banen

10 Traditionen tro var der pladsdag i juni. Pladsdagen havde god tilslutning hvilket sikrede at vi fik malet klubhus, lagt ny tagpap på spring, klippet hæk, ryddet op i skoven, gjort hovedrent i klubhuset osv. Alle deltagere lagde en stor arbejdsiver for dagen. I august fik vi nye havemøbler til terrassen sponsoreret af Tuborg Fondet. Og i efteråret blev der sat hylder op i skuret m. træningsredskaber og Agility skuret fik en rampe op til porten så det kunne tages i brug til agility redskaber. Alt i alt har vi fået foretaget rigtig mange forbedringer i løbet af året, hvilket ikke mindst skyldes en utrolig flot indsats fra pladsformanden. Bladudvalget fik i foråret navneforandring til PR udvalg. Navneforandringen skyldes at vi synes PR udvalg var mere dækkende for de aktiviteter udvalget står for. Udvalgt har produceret 4 flotte Hund og Fører, opdateret hjemmeside, lavet opslag til klubhuset i forbindelse m. klubarrangementer. Der er oprettet et intranet til arkiv for referater og lign., tilgængelig for alle udvalgsmedlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer. Målet m. intranettet er at sikre et højt informationsniveau mellem klubbens frivillige medlemmer. I forbindelse m. PR udvalgets arbejde skal der her lyde en tak til Bjerringbro Kontorforsyning, som har stået for tryk af klubbladene. Udover de allerede nævnte aktiviteter har vi afholdt de traditionelle klubarrangementer såsom Nytårsappel, sommerfest og Løvfaldsfest med god tilslutning. Det er min opfattelse at der generelt har været en god stemning til arrangementerne. Klubarrangementerne er efter min mening vigtige i forhold til sammenholdet på tværs af udvalg, trænerstab og menige hundefører. Arrangementerne er medvirkende til at skabe klub ånd. En god klub ånd er af afgørende betydning i en forening som vores der baserer sig på ulønnet arbejdskraft. På den sportslige side har vores HF også i år været nogle gode repræsentanter for klubben. Det startede m. at vi fik en HF med i årets Eliteturnering, dernæst fik vi en repræsentant udtaget til det danske landshold til NOM i Finland, vi havde to deltager med til DM i E-klassen og som allerede nævnt to deltagere ved DCH s DM i SPH Spor. Tillykke til jer alle med disse fine udtagelser, som viser at DCH Bjerringbro kan være med i toppen af konkurrencerne. Ligeledes tillykke til alle de HF der i årets løb har opnået oprykning til næste konkurrence klasse. Udover HF i lydighed - og spor- konkurrencer har vi i år haft en del HF ude i agility konkurrencer, også her er det blevet til flere placeringer i medalje rækken, det er rigtig flot. Jeg har nu nævnt nogle af de positive resultater og begivenheder der har været i 2009, desværre har ikke alt været lysegrønt, der har også været en del negativ aktivitet i klubben. Her tænker jeg på alle de indbrud som klubben har været udsat for. Det har betydet et økonomisk tab for klubben. De stjålne ting har skullet erstattes, ligesom der har været en del ødelæggelse på klubhus og skure som har skullet repareres. Det er meget deprimerende for os alle at vi ikke kan have de ydre rammer, vi forsøger at forbedre for klubbens medlemmer, i fred for udefra kommende destruktive kræfter

11

12 Det har været mit og dermed også bestyrelsens mål for i år at holde et højt informationsniveau i forhold til såvel udvalg som menige medlemmer. Vi har forsøgt at være synlige i klubben, og håber at medlemmerne synes vi har været, og er, nemme at komme i kontakt med. Vi ønsker at skabe en klub hvor den positiv ånd er fremherskende. Hvor man tør spørge hvis der er noget man er i tvivl om. Og hvor man kan ytre sig om godt og skidt i forhold til klubledelsen/udvalgene, hvad enten det er til møder, i klubhuset eller på træningspladsen. Kun på denne måde sikre vi at klubben udvikler sig og forbliver en sund klub til glæde for alle. Jeg er godt klar over at vi ikke er nået dertil endnu, men jeg synes vi er nået et lille stykke i den rigtige retning i år. Og hvis vi vil det, kan det blive endnu bedre fremover, men det kræver at alle er med på ideen. Til slut vil jeg takke alle dem der har hjulpet til i klubben, hvad enten det har været som sporlægger, figurant, skriver eller køkkenhjælp, som træner, udvalgs- eller bestyrelses medlem. Uden alle jer kunne klubben ikke fungere, så rigtig mange tak for et godt samarbejde og for den indsats i alle har ydet i det forgangne år. Eva Ad. 3 Birthe fremlagde regnskabet hvilket var overskueligt opstillet. Der var dog et spørgsmål ved note 1 vedr, medlemskontingent. Birthe undersøger hvorfor der er så stor forskel fra sidste år og i år. Regnskabet blev godkendt. Ad. 4 Prisliste for medlemskab i DcH Bjerringbro: Kursushold 850,-kr (16lektioner) Hvis man herefter ønsker at fortsætte i klubben, kan dette ske ved nyindmelding på helårskontingent. Nyindmelding på helårskontingent kan ske efter følgende prisliste: Gældende fra måned Til og med 31/12-10 Jan. 1050,-kr Feb. 1000,-kr Marts 950,-kr April 900,-kr Maj 850,-kr Juni 750,-kr Aug. 650,-kr Sep. 500,-kr Okt. 400,-kr Nov. 300,-kr - Kontingentet dækker medlemskab af DcH Bjerringbro m. træning af én hund på ét hold

13 Fornyelse af helårskontingent 850,-kr Trænere og udvalgsmedlemmer 100,-kr Passiv medlemskab 350,-kr Ekstra hold 250,-kr Familiekontingent Bortfalder Bemærk: Kontingentstigning til landsforeningen i 2010: 15,-kr pr. person Herefter udgifter til lands- og kreds- : 260,kr pr. person Forslaget blev godkendt. Der var bemærkninger om at helårskontingentet kunne stige med 50 kr til næste år. Vi er ikke dyre i forhold til andre klubber. Vi lægger vægt på at det er kvalitet der leveres til hundeførerne. Ad. 5 Landsforeningen har pålagt foreningerne at ændre i 2,5,6,8 og 13 og dette blev godkendt. Ses på vores hjemmeside. Der var et spørgsmål ved hvordan foreningen godkender til deltagelse til konkurrencer. Vi skal sikre os at hundene er forsikret og at hund og fører stemmer over ens med det der står i konkurrencebogen (Pr. 1. januar 2010 mærkes hundene med chip og disse kan aflæses for at identificere hunden). Hundeføreren skal være bekendt med hvordan man opfører sig i konkurrencer. Det var lige i korte træk hvordan vi godkender. Ad. 6 Birthe Lauritsen blev genvalgt som kasserer. Ad. 7 Preben Maagaard modtog ikke genvalg. Charlotte Hellenius modtog ikke genvalg. Erik Rasmussen blev valgt. Lene S. Jensen blev valgt. Ad. 8 Gert Pedersen modtog ikke genvalg. Jakob Brøndberg blev valgt. Else Torbensen blev genvalgt

14 Maria Præstgaard afløses af Jakob Brøndberg fra d.d. Maria har ønsket at holde pause pga. job. Ad. 9 Arne Præstgaard blev valgt. Lis Rosenkrands blev genvalgt. Ad. 10 Ilse Pedersen blev valgt. Ad. 11 Vi har i øjeblikket pokaler som ikke bruges: E A og venskabspokalen. Der blev foreslået et skab eller en hylde til dem i klubhuset. Bestyrelsen tager beslutning om en ordning med det. Jan Knudsen vil godt være behjælpelig med at fikse et eller andet. Kurt Espensen efterlyste om nogen havde kendskab til sponsorer til vores klubblad: ½ side 400 kr. 1 hel side (A-5) 1000 kr. Det er billigt for et helt år hvor mange mennesker ser den i vores blad. Birthe Lauritsen vil gerne have besked hvis nogen er interesseret

15 Ilse spørger hvem der håndhæver beslutningen om at vi ikke træner muskelhunde. Jan Andersen som er i TU kunne oplyse at krydsninger blev vurderet i hvert enkelt tilfælde. Eva gjorde opmærksom på der var fejl i formandsberetningen. Vi havde 2 E-hunde med til DM. Eva bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og så frem til et godt samarbejde med dem. Pokal/diplom-uddeling: Ilse Pedersen modtog erstatningsdiplom for aktivitetspokalen. Aktivitetspokalen gik helt klart til Preben Maagaard, som har stået helt alene for opgaven med vedligeholdelse af klubhus og udendørsarealerne. Det har været et stort arbejde og især med indbruddene, som vi har været plaget af. Fremover skal der et helt hold til at erstatte Prebens opgave som pladsudvalg. En stor tak til Preben og for samarbejdet i bestyrelsen. Preben modtog erkendtlighed for arbejdet i bestyrelsen. Charlotte blev sygemeldt pga. graviditet og er dermed nu udtrådt af bestyrelsen (Gert Pedersen tiltrådte som suppleant i resten af hendes periode). Charlotte får en erkendtlighed for sit arbejde i bestyrelsen. Arne Præstgaard modtog diplom som erstatning for Grethe Hansens mindepokal. Grethe Hansens mindepokal modtog Birthe Eva Larsen, som har gjort en stor indsats for at vedligeholde agility redskaberne om og om igen med stor tålmodighed. Årets vindende hund 2008, som var Anders Klausen, får diplom som erstatning for pokal. Ilse Pedersen m. Maddie er årets mest vindende hund i 2009 og fik pokalen. Der var diskussion om forebyggelse af indbrud i klubhuset. Det er til irritation da vi forsøger at få etableret et godt klubhus for medlemmerne. Kurt afsluttede generalforsamlingen med tak for aktiv deltagelse fra de fremmødte. Ref. IF. Jeg har undersøgt sagen omkring den forholdsvis store difference under note 1 i regnskabet. Sidste år var det en del af den post, som vi også kaldte toilettilskud. Der havde vi tidligere sat kr. 75,- ind på den samme konto for alle medlemmer. Det besluttede vi sidste år på generalforsamlingen, at det skulle være en del af kontingentet, det skulle ikke splittes op, derfor den store forskel. Så konto træner, leder udvalg mv. kr. 2700,- er kun 75,- for træner mv. sidste år var det for alle medlemmer Kr ,- Det er også derfor posten under kontingenter, aktive er større end sidste år. Med venlig hilsen DCH Bjerringbro Birthe Tolstrup Lauritsen (Kasser)

16 Kommentar til Lene Stranges læserbrev, bragt i klubblad nr I klubblad nr. 3 blev der bragt et læserbrev fra Lene Strange. Bestyrelsen vil gerne her bringe en kommentar til de to nødråb Lene fremfører i læserbrevet: Nødråb nr. 1 I nødråb nr. 1 spørger Lene om ikke Annes Bendix`s hund bør gå med mundkurv. Da bestyrelsen vurderer at den som kender hunden bedst i klubben udover ejeren må være holdets træner. Vi har derfor bedt Jan Andersen som er træner for Anne og Nero, kommentere Lenes forespørgsel. Jans kommentar bringes her i sin fulde længde: Hej Bestyrelse Som lovet er her en udtalelse om Nero. Mit hold består af 12 hunde, 6 tæver og 6 hanner, denne fordeling mellem hanner og tæver på mit hold har været gældende i ca.1 år og har til dato ikke givet anledning til problemer da en rangorden er etableret. Nero er en særdeles kærlig og omgængelig og vel socialiseret hund der har sin plads i fl okken som altid afhænger af hvem der er til træning, Nero er bestemt ikke altid førerhunden i fl okken. Lene skriver i sit læserbrev at Nero går til angreb på andre hanhunde hvis den får mulighed for det, dette er ikke korrekt, Nero acceptere de 5 andre hanhunde og kan ligge side om side med dem. Der skal dog ikke være tvivl at Nero er en dominerende hanhund med stort H og vogter over sin plads i fl okken, så hvis en anden dominerende hanhund forsøger at bryde ind i fl okken, ja, så bliver der ballade. Men er dette unaturlig? nej ikke efter min mening, sådan er det i hundeverdenen. Det er selvfølgelig altid beklageligt og trist når 2 hunde kommer op at slås men helt undgå det kan man nok ikke. Lene spørger i sit læserbrev Burde den hund ikke have mundkurv på??? nej det syntes jeg ikke, derimod syntes jeg at man som hundefører bør tænke sig grundigt om inden man slæber sin egen dominerende hanhund ind midt i en fl ok fremmede hunde. Med Venlig Hilsen Jan Andersen Træner for Anne og Nero

17 Nødråb nr. 2 MHT. trænere til E-hold er dette noget som jævnligt er oppe på trænermøderne. Vores klub råder desværre ikke over ret mange trænerer som vil være i stand til at give såvel A som E HF den kvalificerede træning/bistand. Pt. er der nok kun to som kan løfte denne opgave. Disse trænere er pt. engagerede på henholdsvis et A og et B-hold. Klubben rekruttere løbende nye træneraspiranter, pt. har vi således tre asp. i gang på lydighedssiden samt to asp. i agility. Men da de trænerasp. som vi de senere år har rekrutteret i lydighed, er rekrutteret fra C-holdene har fornyelsen i trænerstaben ikke givet den fornødne erfaring til at tage et A eller et E hold. Før vi får rekrutteret flere nye trænere fra gruppen af B, A samt E HF vil situationen med manglende trænere til de mere krævende hold formentlig ikke ændres Vi er fra bestyrelsen side glade for at Lene trods de to nødråb har haft 9 gode år i DCH Bjerringbro og håber at Lene vender tilbage som HF i klubben en anden gang. Bestyrelsen

18 Agility Klubmestrene 2009 Tuk & Sniffer AG Begynder Spring & Agility Helene & Cassie AG, Øvede Agility Mette & Fletje AG. Øvede Spring

19 C2 DcH Lydighed Klubmestrene 2009 Tanja & Noomi Karen-lis & Fie C Ilse P & Maddie B Johnny & Pinto BSpor Kurt & Biine

20 Begyndere, Agility Resultater fra Klubkonkurrencen i Agility 2009 Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Tuk Hartmann m Sniffer 0 33,87 2. plads Maria Holm m Loui 5 32,81 3. plads Rikke Juhl m Cassie 20 37,96 Begyndere, Spring Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Tuk Hartmann m Sniffer 0 27,50 2. plads Maria Holm m Loui 5 37,28 3. plads Rikke Juhl m Cassie 46,09 63,09 Øvede, Agility Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Helene Søe Pejstrup m Cassie 0 38,73 2. plads Birthe Eva Larsen m Mickey plads Else Torbensen m Becci 0 39,76 4. plads Kasper Kristensen m Mozart 0 43,84 5. plads Helene Søe Pejstrup m Lady 0 46,13 6. plads Mette B. Andersen m Fletje 5,42 47,42 7. plads Hilde Arnesen m Pomba 15 30,75 8. plads Karin Siig m Blackie 15 37,63 9. plads Lis Jensen m Fie 22,09 64,09 Øvede, Spring Fejl ialt Tid 1. plads og Klubmester Mette B. Andersen m Fletje 0 36,16 2. plads Helene Søe Pejstrup m Cassie 0 41,33 3. plads Else Torbensen m Becci 5 41,23 4. plads Helene Søe Pejstrup m Lady 5 47,53 5. plads Birthe Eva Larsen m Mickey 10 46,61 6. plads Hilde Arnesen m Pomba 15 37,67 7. plads Kasper Kristensen m Mozart 16,07 54,07 8. plads Lis Jensen m Fie 17,61 37,63 9. plads Karin Siig m Blackie 25,13 64,09 Fejl i alt er det samlede antal fejl/vægringer samt tidsfejl

21 Nyt fra: Agilityudvalget Mette B, Birthe, Aida Marie Louise Mærsk Møller Så er året 2009 ved at rinde ud, og vi kan se tilbage på et år med en del aktiviteter på agilityfronten, og ikke mindst et år, hvor det blandet andet takket være Tuborg Fonden, har været muligt med indkøb af flere dyre forhindringer så som en springmur og to tunneler. Vi kan vist efterhånden være pænt stolte af vores forhindringer i betragtning af, at vi jo er en lille klub, hvad agility angår. Derfor kan vi jo godt stadig have ønske om ny balancebom, vippe og A i aluminium med vedlige-holdelsesfri overflade meen det bliver vist ved ønsket noget tid endnu. Også i år har klubben haft flere agilityhundeførere med i konkurrencer rundt om i landet, som har fået fine placeringer med sig hjem. Det nye år indledes allerede d. 23. januar med konkurrence på Wilhelmsborg, Århus, for flere af hundeførernes vedkommende. Årets Klubkonkurrence i agility og lydighed blev afholdt i smukkest symbiose med en rigtig hyggelig afslutning med fælles frokost og præmieoverrækkelse. Det viste sig heldigvis ikke at være det store problem at få hundeførerne, der deltog i konkurrencen, til at hjælpe med at tage tid og bygge banen om. Som resultaterne fra konkurrencen måske viser, var banerne ikke af samme sværhedsgrad som sidste år, hvor der var rigtigt mange diskvalifikationer pga. meget kringlede baner. Men det giver nok en lidt mere positiv stemning, hvis det lykkes de fleste hundefører at komme igennem banerne med nogenlunde resultat. Vi vil endnu en gang takke Kurt E for hans lynhurtige indsats med at få produceret en hel masse nye, rigtigt udmærkede nummerskilte i løbet af en dags tid, da vores gamle nummerskilte sammen med et sammenklappeligt hundebur og en rød, punkteret, skævt kørende trækvogn blev stjålet kun få dage op til konkurrencen. I det nye år starter Birthe Larsen lørdag d et nyt begynderhold med max 10 agilityhundefører. Vi ser frem til at klubben igen kan benytte sig af Birthes ekspertise som agilitytræner. Der er fortsat få ledige pladser på holdet, hvis det skulle have interesse for nogen at prøve kræfter med agilitysporten. Interesserede kan rette henvendelse til undertegnede. Vi har en mundtlig aftale med DcH Viborg om i foråret at afvikle en for sjov/venskabskonkurrence mellem vore to klubber. I vil høre nærmere herom, men det er alle tiders mulighed for endnu uerfarne hundeførere at prøve kræfter med en konkurrence under afslappede forhold og i lille målestok. Endelig skal der lyde et stort tillykke til Birthe med tildelingen af Grethes Mindepokal den er da vist så stor, at lille Sille-hvalpen kan få en fin soveplads På vegne af agilityudvalget ønskes I en god jul og et godt nytår Mette B. Andersen

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Stafetten (Iben)...6 Nyt fra KU...7 Nyt fra PU...9 Når uheldet er ude (indlæg Ilse)...10 Indbydelse til C A hundedag...12 Tak

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING

HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING HAPS 12. årgang 2013 Nr. 3 - September Sjællandsmester 2013 i C-klassen: Dorthe og Basse Medlemsblad for HERFØLGE CIVILE HUNDEFØRERFORENING Indhold Nyt fra formanden 4 Klubmesterskaber 6 Nyt klubhus 7

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus

- Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Årgang 9 Nr. 2 Maj 2012 - Hædring af sportsfolk - Flåterne kommer - Rally-konkurrencer - Stafetten - Agilitykursus Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH 2 Velkommen til BASSEN,

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

DcH Grindsted/Billund. A-spring

DcH Grindsted/Billund. A-spring DcH Grindsted/Billund A-spring Nr. 2 2014 Bestyrelse og udvalg Bestyrelse Formand Jacob Lykkegård Jensen formand@dch-grindsted-billund.dk 51803285 Næstformand Ejnar Østergård ejnarnikolaj@privat.dk 40962041

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 11 - Nr.2 Maj 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Hundesvømning ved Doxx Hundecenter INDEHOLDER BLANDT ANDET: Arbejdsdag i BocH Byens fest i Brenderup Klikkerkursus

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling. Hunde-times. 33. årgang december 2013 Nr. 3

Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling. Hunde-times. 33. årgang december 2013 Nr. 3 Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling Hunde-times 33. årgang december 2013 Nr. 3 STØT VORE ANNONCØRER - 2 Indholdsfortegnelse Formandens indlæg side 5 Lokalkonkurrance i Hadsund side 6 Side

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere