9602 af 01/ Status: Gældende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9602 af 01/12 2011 Status: Gældende"

Transkript

1 Vejl. om satser mv af 01/ Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats. Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, se Indhold 1. Sygedagpenge og barseldagpenge Lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011, som ændret ved lov nr af 21. december 2010 og lov nr af 22. december Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr af 13. november 2009, som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april Tabel 1: Sygedagpenge Delpension Lov om delpension, jf. LBK nr af 16. november 2005, som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april Tabel 2: Delpension Fleksydelse Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007, som senest ændret ved lov nr af 21. december Tabel 3: Fleksydelse Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK 946 af 1. oktober 2009 Tabel 4.1: Kontanthjælp 2012 Tabel 4.2: Revalidering og ledighedsydelse 2012 Tabel 4.3: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2012 Tabel 4.4: Finansiering Aktiv Beskæftigelsesindsats Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 og Lov om seniorjob, lov nr af 20. december Tabel 5: Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse m.v Det skal bemærkes, at satserne vedrørende Kontanthjælpsnedsættelse, Loft over kontanthjælpen, Starthjælp, Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt, Grænse, uafh. af tidligere indtægt, personer på starthjælp, periode- og punktsanktioner vedrørende starthjælp samt Beskæftigelsestillæg er reguleret efter gældende lov. I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2012 vil der blive udarbejdet en revideret Vejledning om satser mv. for Satstabeller Tabel 1. Sygedagpenge og barseldagpenge 2012 Sygedagpenge Højeste sygedagpengebeløb Lov 50, stk. 1 Kr. uge ) Højeste sygedagpengebeløb Lov 50, stk. 1 Kr. time 106,49 Ukendt arbejdstid, mand 2) Lov 47, stk. 2 Kr. time 183,57 Ukendt arbejdstid, kvinde 2) Lov 47, stk. 2 Kr. time 165,77 Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende Minimumsydelse Lov 45 Kr. uge Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag 3) Lov 45 Kr. årlig Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag 3) Lov 45 Kr. årlig Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag 3) Lov 45 Kr. årlig Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag 3) Lov 45 Kr. årlig Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere Lønsum, optagelse Lov 55 Kr. årlig Lønsum, udelukkelse Lov 55 Kr. årlig Præmiesats Lov 55 Pct. årlig 0,76 Barseldagpenge

2 Dagpenge efter barselloven 26 og 35 Kr. uge ) 1) Træder i kraft mandag den 2. januar ) Jf. 8 i BEK nr. 665 af 20. juni ) Satsen anvendes indtil den 1. april Satsen for perioden fra den 1. april 2012 til udgangen af marts 2013 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, ved årsskiftet 2011/2012. Tabel 2. Delpension 2012 Delpensionens størrelse Basisbeløb Lov 4, stk. 1 Kr. årlig Lønmodtager, delpension/times nedsættelse Lov 4, stk. 2 Kr. årlig 4.540,59 Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 Lov 3, stk. 1 Kr. årlig Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 Lov 3, stk. 1 Kr. årlig Selvstændige delpension Lov 1, stk. 4 Kr. årlig Mindsteudbetaling af delpension Lov 4 c, stk. 2 Kr. måned 100 Beregning af delpension Selvstændige, mindste indtægt 4) Lov 1, stk. 5 Kr. årlig Timesats ved ukendt arbejdstid, mand 5) Lov 3, stk. 2 Kr. time 183,57 Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde 5) Lov 3, stk. 2 Kr. time 165,77 Nedsættelse af beløb fra pensionsordning Lov 4 a, stk pct. Nedsættelse af beløb fra pensionsordning Lov 4 a, stk pct. Fradrag, pensionsordning Lov 4 a, stk. 4 Kr. årlig Indbetaling til ATP Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten 6) Lov 16 a Kr. time 0,84 Frivilligt ATP-bidrag, kommunen 6) Lov 16 a Kr. time 0,84 4) Jf. 6, stk. 1, nr. 6 i BEK nr. 452 af 28. april ) Jf. 1 i BEK nr. 452 af 28. april ) Jf. 1, stk. 2, 5, stk. 3 i BEK nr af 11. december Tabel 3. Fleksydelse 2012 Fleksydelsen Lov 17, stk. 1 Kr. årlig Mindsteudbetaling af fleksydelse Lov 25, stk. 2 Kr. måned 100 Fradrag i pensionsbeløb Lov 18, stk. 4 Kr. årlig Lempeligt fradrag Lov 20, stk. 3 Kr. årlig Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed 7) Lov 21 Kr. årlig Fleksydelsesbidrag 8) Lov 8 Kr. kvartal Frivilligt ATP-bidrag, modtageren Lov 14 Kr. time 1,68 7) Jf. 41, stk. 1 i BEK nr. 691 af 21. juni ) Jf. 8, stk. 2 i BEK nr. 691 af 21. juni Tabel 4.1 Kontanthjælp 2012 Hjælp til forsørgelse Fyldt 25 år, forsørger børn Lov 25, stk. 1, nr. 1 Kr. mdl Fyldt 25 år, andre Lov 25, stk. 1, nr. 2 Kr. mdl Under 25 år, udeboende Lov 25, stk. 1, nr. 3 Kr. mdl Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp Lov 25f, stk. 2, nr. 1 Kr. mdl Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg (maks.) Lov 25f, stk. 3 Kr. mdl. 998 Under 25 år, hjemmeboende Lov 25, stk. 1, nr. 4 Kr. mdl Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp Lov 25f, stk. 2, nr. 2 Kr. mdl Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg (maks.) Lov 25f, stk. 3 Kr. mdl. 399 Under 25 år, børn Lov 25, stk. 2, nr. 1 Kr. mdl Under 25 år, psykisk syg, børn Lov 25, stk. 2, nr. 2 Kr. mdl Under 25 år, psykisk syg, udeboende Lov 25, stk. 2, nr. 3 Kr. mdl Under 25 år, gravid Lov 25, stk. 3 Kr. mdl Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg Lov 25, stk. 4 Kr. mdl Kontanthjælpsnedsættelse Lov 25, stk. 5 Kr. mdl. 652

3 Loft over kontanthjælpen Gifte og samlevende, forsørgere Lov 25b, stk. 1, nr. 1 Kr. mdl Gifte og samlevende, ikke forsørgere Lov 25b, stk. 1, nr. 2 Kr. mdl Enlige, forsørgere Lov 25b, stk. 1, nr. 3 Kr. mdl Enlige, ikke forsørgere Lov 25b, stk. 1, nr. 4 Kr. mdl Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen) Lov 25c, stk. 2 Kr. mdl Maksimal nedsættelse, andre (pr. person) Lov 25c, stk. 2 Kr. mdl Starthjælp Fyldt 25 år, gifte og samlevende Lov 25, stk. 12, nr. 1 Kr. mdl Fyldt 25 år, enlig Lov 25, stk. 12, nr. 2 Kr. mdl Under 25 år, udeboende Lov 25, stk. 12, nr. 3 Kr. mdl Under 25 år, hjemmeboende Lov 25, stk. 12, nr. 4 Kr. mdl Forsørgertillæg, enlige Lov 25, stk. 13 Kr. mdl Forsørgertillæg, gifte og samlevende Lov 25, stk. 13 Kr. mdl Engangshjælp Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum) Lov 25a, stk. 2 Kr. mdl Hjemmeboende under 25 år (maksimum) Lov 25a, stk. 3 Kr. mdl Hjælp til visse persongrupper Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret Lov 27, stk. 1 Kr. mdl Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret Lov 27, stk. 2 Kr. mdl Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Formue, enlige Lov 14, stk. 1 Kr. året Formue, ægtefæller Lov 14, stk. 1 Kr. året Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn Lov 30, stk. 2 Kr. mdl Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre Lov 30, stk. 2 Kr. mdl Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt Lov 31, stk. 1, 1. pkt. Kr. time 14,99 Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt Lov 31, stk. 1, 2. og 4. pkt. Kr. time 36,54 Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt Lov 31, stk. 4 Kr. time 36,54 Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats Lov 31, stk. 2 Kr. time 209,63 Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats Lov 13, stk. 13 Kr. time 112,21 Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Ikke-forsørgere Forsørgere med et hjemmeboende barn Forsørgere med et udeboende barn Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1 Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1 Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl. 750 Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl. 600 Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl Grænse, uafh. af tidligere indtægt, personer på starthjælp Lov 34, stk. 5 9) Kr. mdl Sanktioner 10) Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter 25) Kontanthjælp: Fyldt 25 år, forsørger børn Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 634 Fyldt 25 år, andre Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 477 Under 25 år, udeboende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 307 Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 261 Under 25 år, hjemmeboende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 148 Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 130 Under 25 år, børn Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 634 Under 25 år, psykisk syg, børn Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 634 Under 25 år, psykisk syg, udeboende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 477 Under 25 år, gravid Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 477 Under 25 år, bidragspligt, max. hjælp inkl. tillæg Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 634 Kontanthjælpsnedsættelse, jf. lovens 25, stk. 5 Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 30 Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter 25) Starthjælp: Fyldt 25 år, gifte og samlevende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 255 Fyldt 25 år, enlig Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 307 Under 25 år, udeboende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 255 Under 25 år, hjemmeboende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 127 Forsørgertillæg, enlige Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 77 Forsørgertillæg, gifte og samlevende Lov 35, stk. 3 Kr. pr. dag 64 Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb) Kontanthjælp - voksen med børn m.fl. Lov 40, stk. 1, nr. 1 Kr. pr. hændelse Kontanthjælp - voksen uden børn m.fl. Lov 40, stk. 1, nr. 1 Kr. pr. hændelse Starthjælp - voksen, enlig Lov 40, stk. 1, nr. 4 Kr. pr. hændelse 402 Starthjælp - voksen, gift Lov 40, stk. 1, nr. 4 Kr. pr. hændelse 402 Starthjælp - unge, udeboende Lov 40, stk. 1, nr. 4 Kr. pr. hændelse 402 Kontanthjælp - unge, udeboende Lov 40, stk. 1, nr. 2 Kr. pr. hændelse 402 Kontanthjælp - unge, hjemmeboende Lov 40, stk. 1, nr. 3 Kr. pr. hændelse 246 Starthjælp - unge, hjemmeboende Lov 40, stk. 1, nr. 5 Kr. pr. hændelse 246

4 9) BEK nr. 911 af 25. september 2009 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i Lov om aktiv socialpolitik). 10) Bestemmelserne under Sanktioner henviser til sanktionsbestemmelserne i i lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 af lov om aktiv socialpolitik og vejledning nr. 34 af 28. april 2010 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp. Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2012 Revalideringsydelse Fyldt 30 år Lov 52, stk. 1 Kr. mdl Under 30 år, forsørger egne børn i hjemmet Lov 52, stk. 2, nr. 1 Kr. mdl Fyldt 25 år, forsørger ikkehjemmeboende børn Lov 52, stk. 2, nr. 2 Kr. mdl Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt Lov 52, stk. 2, nr. 3 Kr. mdl Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre Lov 52, stk. 2, nr. 4 Kr. mdl Under 25 år, bor hos en eller begge forældre Lov 52, stk. 2, nr. 5 Kr. mdl Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge Lov 52, stk. 2, nr. 6 Kr. mdl Under 25 år, forsørger ikkehjemmeboende børn, psykisk syg Lov 52, stk. 2, nr. 7 Kr. mdl Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg Lov 52, stk. 2, nr. 8 Kr. mdl Under 25 år, max.hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg Lov 52, stk. 3 Kr. mdl Hvis indtægt i 6 mrd. før afg. om reva. gns. overstiger højeste revalidering Lov 52, stk. 4 Kr. mdl Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra Lov 58, stk. 1 Kr. året Ledighedsydelse Ledighedsydelse (maksimum) Lov 74d, stk. 2 Kr. uge Ledighedsydelse (minimum) Lov 74d, stk. 2 Kr. uge Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid) Lov 74d, stk. 3 Kr. time 209,63 Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2012 ATP-bidrag ved kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik og revalideringsydelse Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn Lov 79, stk. 3, nr. 1 Kr. mdl Ydelsens mindstestørrelse, andre Lov 79, stk. 3, nr. 1 Kr. mdl Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn Lov 79, stk. 3, nr. 2 Kr. mdl Ydelsens mindstestørrelse, andre Lov 79, stk. 3, nr. 2 Kr. mdl Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag 11) Lov 80 Kr. mdl. 90 Kommunens 2/3 bidrag Lov 80 Kr. mdl ) Jf. BEK nr af 11. december Tabel 4.4 Finansiering 2012 Et fælles rådighedsbeløb for forsikrede- og ikke-forsikrede ledige 118, stk. 2 Kr. pr. år Tabel 5. Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv Beskæftigelsestillæg Lov 45, stk. 3 Kr. time 15,00 Løntilskud Lov 63, stk. 2, nr. 1 Kr. time 25,29 Løntilskud Lov 63, stk. 2, nr. 2 Kr. time 44,27 Løntilskud Lov 63, stk. 2, nr. 3 Kr. time 70,54 Løntilskud Lov 63, stk. 2, nr. 4 Kr. time 102,45 Løntilskud Lov 63, stk. 2, nr. 5 Kr. time 136,35 Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år Lov 67c Kr. time 106,49 Løntilskud ved fleksjob Maksimum for beregning af løntilskud Lov 71 og 75 Kr. årlig Maksimum for beregning af løntilskud Lov 71 og 75 Kr. time 242,50

5 Ved ½ tilskud Lov 71 og 75 Kr. årlig Ved ½ tilskud Lov 71 og 75 Kr. time 121,25 Ved 2/3 tilskud Lov 71 og 75 Kr. årlig Ved 2/3 tilskud Lov 71 og 75 Kr. time 161,67 Jobrotationsydelse Lov 98a, stk. 2 Kr. time 170,36 Befordringsgodtgørelse Vejledning og opkvalificering samt løntilskud til off. arb.givere Lov 82, stk. 2 Kr./km. ud over 24 1,16 12) Virksomhedspraktik (personer efter 2, nr. 1) Lov 82, stk. 3 Kr./km. ud over 24 2,10 12) Virksomhedspraktik (personer efter 2, nr. 4, 5 og 7) Lov 82, stk. 3 Kr./km. ud over 24 1,16 12) 6 ugers selvvalgt uddannelse (personer efter 2, nr. 1) Lov 82, stk. 3 Kr./km. ud over 24 2,10 12) Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter 2, nr. 2 og 3) Lov 83, stk. 1 Kr. mdl Maksimal timeløn 13) Lov 55, stk. 2 Kr. time 113,92 Seniorjob 14), statstilskud til kommune pr. helårsstilling Lov 15, stk. 1 Kr. årlig ) Gælder indtil første mandag i juli Beløb pr. 2. juli 2012 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, 13) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. Kap. 9 i BEK nr. 482 af 19. maj ) Lov om seniorjob, Lov nr af 20. december MARIE HANSEN Søren Tingskov

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens Skrivelse til a-kasserne om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2010 Satserne for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2016) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET-

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv.

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Rundskrivelse nr. 37/04

Rundskrivelse nr. 37/04 Rundskrivelse nr. 37/04 2. november 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2005 Vores

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen opdateret pr. 1. februar 2016 Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandling stider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage nedsat fysisk eller

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksjob

Bekendtgørelse om fleksjob BEK nr 809 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027361

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse med orientering om L 130, som er vedtaget af Folketinget den 29. marts 2011. Folketinget

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel.

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 280068 Brevid. 2302095 Ref. AHA Dir. tlf. 46 31 78 50 anneh@roskilde.dk 29. marts 2016 NOTAT: Kontanthjælpsændringer i 2016 Loven om det nye kontanthjælpsloft

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.11.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Kontanthjælpsreformens betydning for borgernes økonomi...

Læs mere

Fravær & fritagelser

Fravær & fritagelser 20. april 2010 Fravær & fritagelser Revideret version Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte alt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om kontanthjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 12. juli 2004 Indholdsmæssige spørgsmål rettes til: Integrationsministeriet,

Læs mere

1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5

1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5 EPOS LØN LØNSATSER FOR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5 7 DK-Barsel lovpligtig...

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

LG Jobcenter. Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling LG Jobcenter Opbygning af menu i produktet: Menupunkt: Undermenu: Undermenu 1: LG Jobcenter Ansvaret for styring af den Organisering af beskæftigelsesindsatsen aktive beskæftigelsesindsats Opgavefordeling

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Side 1 af 13 Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om introduktionsydelse og startshjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 14. maj 2004 Indholdsmæssige spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 1. Flexicurity som en politisk strategi

Bilag 1. Flexicurity som en politisk strategi Bilag 1 Flexicurity som en politisk strategi I følge Wilthagen kan man forstå flexicurity som en politisk strategi eller en tilstand på arbejdsmarkedet. Flexicurity som en politisk strategi vil sige; at

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016

Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget B eskæftigelses- og Erhvervsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og erhvervsindsatsen, herunder: Forsikrede ledige Kontanthjælp

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987-2012.

Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987-2012. Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987-2012. (Kontanthjælpen gennem 25 år. Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 1987 til 2012) Indledning Danmark er et af de få lande i

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering LBK nr 797 af 27/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1101896 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Del 1 Journalnummer Personnummer #[r_name] #[r_address] #[r_address2] #[r_postalcode]#[r_postaldistrict] Tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats BEK nr 1541 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0012340 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard

Reform af fleksjob. Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013. Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Reform af fleksjob Arrangement om den nye fleksjobordning 11. april 2013 Fuldmægtig Amila Saran og fuldmægtig Anne Hedegaard Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler

Underbilag 3.7: Lovgivning og beregningsregler Kommunernes Ydelsessystem 31. oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Underbilagets indhold... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2 Ledighedsydelse... 5 2.1 Fastsæt sats for

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lønmodtagerens. andel (1/3) kr. 94,65 63,10 31,55 0,00 49,80 33,20 16,60 0,00. 74,70 49,80 24,90 0,00 Løsarbejdere Pr. time*).

Lønmodtagerens. andel (1/3) kr. 94,65 63,10 31,55 0,00 49,80 33,20 16,60 0,00. 74,70 49,80 24,90 0,00 Løsarbejdere Pr. time*). A-bidrag (Arbejdstimer ) 94,65 63,10 31,55 24,90 8,30 189,35 126,25 63,10 99,60 66,40 284,00 189,35 94,65 149,40 99,60 74,70 24,90 Pr. time*). 0,67 1,34 2,01 B-bidrag 32,40 21,60 10,80 64,80 43,20 21,60

Læs mere

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre.

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes bedre. - Kategori 1: o Før reformen: forventning om fuld raskmelding

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Løntilskud Offentlig virksomhed

Løntilskud Offentlig virksomhed Løntilskud Offentlig virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du som tillidsrepræsentant kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere