Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat"

Transkript

1 Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

2 Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame Salgsfremmende foranstaltninger Kort om banksager og prismarkedsføring

3 Markedsføring i sociale medier Nyt Fælles Nordisk Standpunkt af 3. maj 2012 Supplement til fællesnordisk standpunkt om handel og markedsføring på internettet (maj 2010) Standpunktet er teknologineutralt og omfatter alle sociale medier

4 Markedsføring i sociale medier Definition af socialt medie? Onlinetjeneste Chatrum Spil Social netværkstjeneste

5 Markedsføring i sociale medier Erhvervsdrivende som opretter profiler eller hjemmesider skal oplyse: Virksomhedens navn, adresse, adresse, CVR-nr. Krav om identifikation af markedsføring (gennemsigtighed) / forbud mod skjult reklame Større krav til tydeliggørelsen af markedsføring, hvis ikke et typisk markedsføringssted Må ikke udgive sig for at være forbruger hvis betaling for markedsføring, skal det oplyses Tydeligt fremgå, hvis privat profil bruges til markedsføring

6 Hvornår fremgår det tydeligt, at en privat profil bruges til markedsføring? Er dette tydeligt?

7 Virksomhedsprofiler på Facebook

8 Markedsføring i sociale medier Forbud mod uanmodet elektronisk markedsføring (spam-reglerne) Elektronisk post iflg. Databeskyttelsesdirektivet (2002) Enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren Forbrugerombudsmændene har erkendt, at definitionen ikke er tidssvarende/hensigtsmæssig i forhold til sociale medier

9 Forskellige meddelelser Til indbakke/timeline Omfattet af elektronisk post (ikke tilladt, medmindre forudgående samtykke) Uanset betegnelse, f.eks. opslag eller opdatering Synes godt om er ikke samtykke til elektronisk post

10

11 Forskellige meddelelser Nyheder / News Feed I form af statusopdateringer fra erhvervsdrivende, som brugeren har tilkendegivet at synes godt om Eller i form af at venner synes godt om en erhvervsdrivende eller har deltaget i en konkurrence Formentlig anden uanmodet kommunikation end elektronisk post, som modtageren skal kunne frabede sig

12 Eksempel 1 Den erhvervsdrivende tagger brugeren på en annonce på Facebook Annoncen bliver herved synlig på brugerens væg. Er der tale om elektronisk post?

13 Eksempel 2 Den erhvervsdrivende slår et tilbud op på sin Facebook profil, hvorefter alle internetbrugere, der har trykket synes godt om den erhvervsdrivendes profil, kan se tilbuddet på sin startside. Er der tale om elektronisk post?

14 Eksempel 3 Dine venner synes godt om en erhvervsdrivendes annonce, profil etc., hvorefter den kan ses på din startside. Er der tale om elektronisk post?

15 Eksempel 4 En annoncør laver en konkurrence, hvor deltagelseskriteriet er, at man skal synes godt om annoncøren og derefter dele konkurrencen på Facebook. Er det lovligt?

16 Bannerreklamer Ikke elektronisk post (lagres ikke og sendes ikke til en bestemt modtager) Dvs. ikke krav om forudgående samtykke og ikke krav om mulighed for at frabede sig bannerannoncen Tilbud om deltagelse i konkurrencer, tilgift, vareprøver, prøveperioder og lign. (klare, tydelige og let tilgængelige) nærmere betingelser via link

17 Facebooks egne regler Facebook Promotions Guidelines + national lovgivning Konkurrencer skal administreres gennem tredjeparts-applikationer Det skal fremgå tydeligt, at det er annoncøren og ikke Facebook der afholder konkurrencen Brug af Facebooks sociale kanaler ( Synes godt om, del, tilføj kommentar mv.) må ikke belønnes Synes godt om knappen må ikke anvendes som betingelse for deltagelse i konkurrencer Vinderen af en konkurrence må ikke kontaktes via Facebook

18 Twitters egne regler Promovering af egen virksomhed/hjemmeside, ikke-betalte tweets om forbrugerrelationer og tweets om sponsorerede links, som postes manuelt, er tilladt Tweets, der er sponsoreret/honoreret af tredjemand, skal endvidere (foreløbige retningslinjer): Postes manuelt Ikke postes gentagne gange Hvis det postes gennem tredjepart (Facebook, Flickr mv.), skal det have en Twitter OAuth godkendelse Man skal udtrykkeligt oplyse, når et tweet er sponsoreret/lønnet

19 Grøn/etisk markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, januar 2011 Udspringer af forbuddet mod vildledning Straf for vildledende markedsføring Særlige EU-forordninger om økologi

20 Grøn/etisk markedsføring Generelle udsagn som grøn, miljøvenlig, miljørigtig, bedre for miljøet, klimarigtig, skånsom etc. Kræver specifikation eller forklaring Korrekt, præcis, relevant, afbalanceret og klart formuleret Hvilke forhold gælder påstanden? Den erhvervsdrivende skal som hovedregel kunne dokumentere, at produktet generelt belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter og skal normalt have gennemført en vurdering af hele produktets livscyklus

21 Grøn/etisk markedsføring Krav om letforståelig forklaring på etiske/miljømæssige udsagn + oplysning om hvorledes udsagnene dokumenteres Fx henvisning til undersøgelser Krav om dokumentation (når markedsføring første gang) Uenighed/tvivl skal fremgå Uafhængig instans

22 Grøn/etisk markedsføring Bæredygtighed Relativt/subjektivt begreb ikke målbart Udvikling over tid FOB anbefaler, at udtrykket undgås Generel anbefaling: Forklar baggrunden for alle udsagn!

23 Grønne sager Cimber Sterling (2010) Flyv Grønt -kampagne undlod at nævne, at IC3-tog på strækningen København-Aalborg udleder langt mindre CO2 end fly Statoil (2009) Markedsføring af Bio95: Bedre for miljøet Dokumentationskrav bioethanolens oprindelsesland af betydning for miljøgevinst + beregningsmetode genstand for diskussion Ikke sikker, korrekt dokumentation for miljøgevinst

24 Grønne sager Sø- og Handelsretten - Superfos (2011): Vedr. miljømæssige udsagn Bl.a: Metal packaging is far higher on CO2 emission Plastemballage er bedre og kan erstatte metalemballage ingen dokumentation Vildledende: Egne beregninger, ikke verificeret af en uvildig Alene visse faser af produktets livscyklus (fremgik ikke tydeligt)

25 Kønsrelateret reklame Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kønsrelateret reklame (1. april 2012) Udspringer af MFL 1 (god markedsføringsskik) og MFL 8, stk. 1 (markedsføring rettet mod børn og unge) Kønsrelateret reklame = en reklame, hvor kønnet har en betydelig rolle, eller hvor nøgenhed eller erotik indgår som væsentlige virkemidler

26 Kønsrelateret reklame Nøgne/letpåklædte personer og/eller erotiske virkemidler kan godt optræde i reklame for produkter, selvom der ikke er en naturlig tilknytning Anstændighed Udformet med behørig social ansvarsfølelse Skærpelse, hvis rettet mod børn/unge eller i det offentlige rum Brug af humor, satire, karikatur, ironi eller stereotyper kan indgå i vurderingen

27 Kønsrelateret reklame En reklame anses for at være kønsdiskriminerende, såfremt kønnet fremstilles på en nedsættende eller ringeagtende måde, nøgenhed eller erotik indgår på en måde, der virker nedsættende eller ringeagtende over for det pågældende køn, reklamen giver opfattelsen af, at det ene køns rolle socialt, økonomisk eller kulturelt er underordnet det andet køn, reklamen giver opfattelsen af, at det ene køn er mindre kyndigt, mindre begavet eller mindre egnet til at udføre opgaver, som fysiologisk set kan udføres lige godt af begge køn eller, reklamen på nedsættende eller ringeagtende måde giver opfattelsen af, at det ene køn har særlige negative personlighedstræk eller egenskaber.

28

29 29

30 Rabatmærker og konkurrencer Tidligere forbud ophævet pr. 1. juli 2011: Rabatmærker stillet til rådighed forud for køb Købsbetingede, tilfældighedsprægede konkurrencer Er løbet givet frit? Kuponkaos? Amerikanske tilstande?

31 Rabatmærker og konkurrencer

32 Rabatmærker og konkurrencer Grundlæggende krav om gennemsigtighed og forbud mod vildledning Salgsfremmende foranstaltninger Tilgift Rabatmærker Bonussystemer Præmiekonkurrencer Oplysningskrav i relation til tilbudsbetingelser Tydelige/relevante/korrekte gem ikke begrænsninger/forbehold! Klart formuleret Let tilgængelige

33 Eksempler Nespresso*: pengene skal bruges til et køb på mere end det beløb, du får tilbage, og delbenyttelse af tilgodehavende ikke muligt

34 Rabatmærker og konkurrencer Let tilgængelige Som udgangspunkt samme medie Princippet om et klik Kravet varierer afhængigt af: Varens/tjenesteydelsens karakter Salgsfremmende foranstaltnings karakter Mediet Der må ikke udelades væsentlige oplysninger

35 Rabatmærker Oplysningskrav: Rabatudstederen Betingelser og begrænsninger, f.eks. kun medlemmer? Hvorledes rabatten opnås og indløses Gyldighedsperiode? Hvilke produkter? Gælder ikke i kombination med andre tilbud? Øvrige omkostninger end køb af varen?

36 Konkurrencer Oplysningskrav: Konkurrencebetingelser og vilkår Præmiens værdi Geografiske begrænsninger? Antallet af præmier Udvælgelsesproceduren Hvornår vinderen trækkes, hvor og hvornår det offentliggøres Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster

37 INDSÆT eksempler på konkurrencer

38

39 Nyt om prismarkedsføring Forbrugerombudsmandens retningslinjer om prismarkedsføring 1. marts 2010 Evalueringsklausul 2 år Reviderede retningslinjer forventes snart

40 Selvinkriminering i banksager På baggrund af en indhentet udtalelse fra Kammeradvokaten kan Forbrugerombudsmanden svare følgende: Forbrugerombudsmanden kan håndhæve oplysningspligten i henhold til 348, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, jf. 22, stk. 2, i markedsføringsloven, og det er uanset, om Forbrugerombudsmanden måtte have konkret mistanke om et strafbart forhold, som oplysningerne vedrører.

41 Det beror på, at Forbrugerombudsmandens formål med håndhævelse af oplysningspligten er et andet end tilvejebringelse af oplysninger til brug for strafforfølgelse. Forbrugerombudsmanden er ikke tillagt kompetence til at udstede strafbelagte påbud om overholdelse af de finansielle regler om god skik. Denne kompetence tilkommer alene Finanstilsynet. Hvis Forbrugerombudsmanden måtte have konkret mistanke om et strafbart forhold på tidspunktet for håndhævelse af oplysningspligten, vil oplysningerne ikke kunne udleveres til Finanstilsynet eller anklagemyndigheden med henblik på strafforfølgelse, idet disse myndigheder selv ville være afskåret fra at kræve oplysningerne udleveret på grund af forbuddet mod selvinkriminering, jf. 10, stk. 1, i retssikkerhedsloven.

42 Derimod er forbuddet mod selvinkriminering ikke til hinder for, at oplysningerne udleveres til Finanstilsynet eller anklagemyndigheden, hvis Forbrugerombudsmanden har modtaget oplysningerne, før Forbrugerombudsmanden fik konkret mistanke om en lovovertrædelse, som vedrører de udleverede oplysninger.

43 Tak for i dag! Partner Claus Barrett Christiansen Telefon direkte: Specialistadvokat Inge Kirstine Skou Telefon direkte:

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere