Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport"

Transkript

1 Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål Målgruppe Målgruppebeskrivelse Kendskabsgrad hos målgruppen Beskrivelse af målgruppebehov og tilbud Tilbuddets vigtigste behovdækning/fordel Valg af direkte og/ indirekte markedsføring Kampagnens tidshorisont i forhold til Behov Konkurrenter og samarbejdspartnere/partnermuligheder Den valgte strategi opsummering Valg af medier/ kanaler til realisering af kampagnen Kampagnens hovedskab(er) Kampagnens tid- og handlingsplan

3 1. Projektforslagets mål Projektets overordnede mål har været at skabe en entydig og tidssvarende lancering af danske bibliotekers digitale ressourcer gennem udvikling af en ny og letgenkendelig identitet for bibliotekernes digitale ressourcer. Disse benævnes pt. som E-ressourcer, E-service eller netressourcer i flæng. Århus Kommunes Biblioteker har introduceret begrebet Netmedier og udviklet logo, grafik, plakater og foldere samt en informationssøgningspjece, som især retter sig mod uddannelsesinstitutioner. Århus Kommunes Biblioteker har haft til mål at udvikle et letgenkendeligt ikon, som kan fungere som et nationalt ikon for bibliotekernes mange digitale ressourcer, og som i særdeleshed vil appellere til eleverne på landets ungdomsuddannelser og folkeskolens ældste klassetrin. Formålet med et samlet udtryk for de mange digitale ressourcer har været at gøre det nemmere for vores brugere at gennemskue og forstå formålet med de forskellige digitale ressourcer og hermed styrke og øge anvendelsen af disse. Desuden havde Århus Kommunes Biblioteker et mål om at skabe et ikon/begreb, der havde en særlig gennemslagskraft overfor eleverne på ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, idet Århus Kommunes Biblioteker ønskede at styrke de unges kendskab til bibliotekernes digitale ressourcer, de med særlig fordel kan anvende i forbindelse med opgaveskrivning. Ved hjælp af en samlet markedsføringsstrategi og et ensartet ikon for bibliotekets digitale ressourcer, har Århus Kommunes Biblioteker fået en større gennemslagskraft overfor som de mange borgere, der tidligere havde svært ved at navigere rundt i de mange forskellige betegnelser for Århus Kommunes Bibliotekers digitale ressourcer. 2. Målgruppe Projektet gik ud på at skabe et overordnet og letgenkendeligt ikon/begreb, som ville give mening for alle borgere i kommunen, dog med særlig appel til eleverne på kommunens ungdomsuddannelser og til eleverne i folkeskolens ældste klassetrin. 2.1 Målgruppebeskrivelse På baggrund af den teknologiske udvikling står bibliotekerne overfor en bred målgruppe, der har vænnet sig til, at de kan få deres nyheder, når det passer dem - uanset tid og sted. De unge er mere eller mindre online 24 timer i døgnet, og det bliver i stigende grad en selvfølge, at de aldrig er længere væk fra en given information, end et klik med musen eller deres mobiltelefon. Dog viser den nye rapport Information Behaviour of the Researcher of the Future fra British Library, at de unge ikke er bedre til at søge på nettet og til at strukturere og systematisere den viden, som de finder på nettet, set i forhold til de generationer, som er født og opvokset før internettets udbredelse. Ifølge rapporten er der ingen undersøgelser, der giver belæg for, at unge er eksperter i at søge på nettet, eller at deres evner til at søge og omsætte viden fra nettet er blevet forbedret i takt med udviklingen af det digitale samfund. Bibliotekerne står således overfor en særlig udfordring i forhold til de unge, da man langt fra kan forvente, at de er eksperter i at vurdere og strukturere den information, som de finder på nettet (heriblandt bibliotekernes digitale ressourcer) og dette til trods for, at de tilbringer en væsentlig del af deres dagligdag online. Desuden står bibliotekerne overfor en målgruppe som omfatter et bredt udsnit af kommunens borgere, der i stigende grad tilbydes diverse services f.eks. via deres telefonabonnementer, som bl.a. tilbyder download af musik. Biblioteker- 3

4 nes målgrupper har dermed mulighed for at få opfyldt behovet for digitale ressourcer hos andre udbydere, som markedsføringsmæssigt står meget stærkere end bibliotekerne pt. Derfor er bibliotekerne i stigende grad nødt til at skille sig ud fra mængden via ét solidt brand for de digitale ressourcer, der i modsætning til mange af vores konkurrenters er gratis for borgerne. 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen På landsplan var der i unikke brugere af netlydbogen.dk og i perioden 1. april 31. december 2009 var der brugere af netmusik.dk. Tallene er desværre ikke imponerende, når man tænker på, at Danmark i starten af 2010 havde et befolkningstal på i alt. Unge under 17 år udgjorde ca mio. af den danske befolkning i starten 2010, ældre på 65 og derover udgjorde og mennesker i den erhvervsaktive alder udgjorde ca. 3 mio. af den danske befolkning. 1 På baggrund af disse tal kan det bl.a. konstateres, at bibliotekernes digitale ressourcer langt fra bliver udnyttet efter hensigten. Desuden står bibliotekerne overfor en stor gruppe af unge, som er vant til at håndtere de digitale medier i hverdagen, men som har et meget ringe om overhovedet noget - kendskab til bibliotekernes lovlige og gratis digitale ressourcer. I et debatoplæg om informationskompetencen i gymnasiet, udarbejdet af Danmarks pædagogiske Universitetsskole, fremgår det bl.a., at de unge ikke er bevidste om Google s begrænsninger eller om eksistensen af de kvalitative informationskilder såsom databaser og elektroniske tidsskrifter etc., som bibliotekerne i stigende grad giver brugerne (gratis) adgang til. Undersøgelsen Gymnasieelever og biblioteker fra 2007, udformet af professor Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole, redegør for, at der blandt alle typer gymnasieelever var en klar præference for at anvende Google til informationssøgninger. 2.3 Beskrivelse af målgruppebehov og tilbud I dag anses Google for at være den største søgemaskine på internettet, med over 200 millioner forespørgsler om dagen gennem dens forskellige portaler. Men for mange er det ofte svært, at vurdere kvaliteten i de mange søgeresultater. Især har de unge elever ofte svært ved at vurdere kvaliteten af de mange Google-hits, som de f.eks. tvinges til at navigere blandt, i forbindelse med informationssøgninger til diverse opgaver og eksamener. For at fastholde eller vække de unges interesse for bibliotekets materialer, er biblioteket nødt til at udvikle sig i takt med de unge og være tilgængelige dér, hvor de unge er - nemlig på internettet. De unge forventer i stigende grad, at de kan finde alt på nettet og især i forbindelse med research til en opgave eller eksamen. De unge har ikke tid til at vente på, at biblioteket åbner og derefter gå rundt og tage fagbøger ned fra hylderne på biblioteket. Især ikke, når de er vant til at kunne søge information frem via Google på et øjeblik. Problemet er bare, at de unge sjældent er i stand til at vurdere kvaliteten af søgeresultaterne fra Google, og derfor ender med at referere til kilder af tvivlsom kvalitet i deres opgaver. Det er i denne sammenhæng, at bibliotekerne i kraft af Netmedier kan være med til at tilbyde eleverne en let og overskuelig indgang til uendelige mænger information, som bibliotekerne kan garantere kvaliteten af. Med Netmedier skaber biblioteket en let og overskuelig adgang, som de unge kan forholde sig til, og som de véd, giver en række kvalitative hits. Desuden dækker Netmedier over en række 1 Kilde: Borger.dk Danmark i tal - https://www.borger.dk/emner/samfund-og-rettigheder/fakta-om- DANMARK/Sider/danmark-i-tal.asp 4

5 abonnementer, som både tilbyder en seriøs faglighed via vores adgang til diverse licenser og ebøger, og de mere underholdende abonnementer såsom netmusik, filmstriben og netlydbog.dk. 3. Tilbuddets vigtigste behovdækning/fordel Overordnet har begrebet Netmedier til formål at gøre de digitale ressourcer synlige overfor borgerne, og yderligere give dem en let og forståelig indgang til de digitale ressourcer, som landets biblioteker pt. lancerer under diverse betegnelser og med de enkelte leverandørers forskellige titler. Med dette projekt ønsker Århus Kommunes Biblioteker, at dække et voksende behov for at give borgerne en samlet indgang til de digitale ressourcer med et begreb, som alle kan forstå. Netmedier samler og brander bibliotekers digitale ressourcer med et nyt, samlet og gennemført udtryk, som fuldt ud opfylder bibliotekernes behov. Netmedier er en samlede betegnelse for alle de digitale ressourcer, som bibliotekerne tilbyder. Under betegnelsen Netmedier er der yderligere skabt en række betegnelser, som dækker over Århus Kommunes Bibliotekers forskellige digitale ressourcer. De øvrige betegnelser under Netmedier er; Netmusik, Netlydbøger, Netfilm, Netbaser, Netbøger. Netmedier fungere således som en paraply, der dækker over de øvrige betegnelser. Man kan opstille et diagram for Århus Kommunes Biblioteker Netmedier, der ser ud som følger: Netmedier Netmusik Netlydbøger Netfilm Netbaser Netbøger Netmusik.dk Netlydbog.dk Filmstriben Vores forskellige Ebib licenser Ebogsbiblioteket Ebrary Safari I modsætning til E-ressourcer/ E-resurser osv., som er betegnelser, borgerne sjældent forstår, er fordelen ved betegnelsen Netmedier, at alle har en umiddelbar forestilling om, hvad ordene net og medier dækker over både hver for sig og i sammenhæng. Det var derfor oplagt at ændre vores betegnelse fra E-service til Netmedier og med positiv respons fra borgerne, der efterfølgende har udtrykt stor tilfredshed med den nye betegnelse. 5

6 4. Valg af direkte og/ indirekte markedsføring For at promovere Århus Kommunes Bibliotekers Netmedier blev følgende initieret: Tilføjede det nye begreb på Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside og tilpassede den med de nye logo er. Tog kontakt til alle kommunens gymnasier og folkeskoler for at afdække, om de kunne være interesserede i at lægge et direkte link ud til ÅKB s indgang til Netmedier på skolernes hjemmesider. Der blev derefter udsendt mail med det direkte link til alle interesserede skoler, så de havde mindst muligt arbejde med at lægge linket på deres hjemmeside. Desuden blev det undersøgt, om de var interesserede i at modtage foldere og plakater vedr. Netmedier. Dernæst blev Netmediefolderen og plakaterne udarbejdet. De blev distribueret til alle Århus Kommunes Biblioteker, folkeskoler og ungdomsuddannelser. Desuden blev foldere og plakater distribueret til kommunens biblioteker. Folderne blev uddelt til lånerne og plakaterne fungerede som blikfang i biblioteksrummet. Netmediefolderen blev omdelt til forskellige caféer i midtbyen, så borgerne blev præsenteret for Netmedierne udenfor biblioteket. En pressemeddelelse blev udformet og blev trykt i lokalaviserne. Abribuser blev produceret og sat op rundt om i Århus Kommune, så borgerne blev konfronteret med Netmedierne i bybilledet. Facebookside/Facebookgruppe for Netmedierne blev oprettet. Her publiceres jævnligt de nyheder, der kommer i forbindelse med Netmedierne. En række Netbasekurser for medarbejderne på bibliotekerne blev planlagt og gennemført. På kurserne blev de enkelte Netbaser (licenser) præsenteret og gennemgået for bibliotekernes medarbejdere. Kurserne skulle primært styrke medarbejdernes anvendelse af Netbaserne i dagligdagen og at øge deres kendskab til de enkelte Netbaser. En gymnasiepjece blev specialudviklet til anvendelse i gymnasiet i forbindelse med elevkurser i informationssøgning. 5. Kampagnens tidshorisont i forhold til Behov Udviklingen og implementeringen af Netmedier i Århus Kommunes Biblioteker har haft en kort til mellemlang tidshorisont på ca. fire måneder. Udviklingen af begrebet Netmedier startede i begyndelsen af september 2009 og varede frem til slutningen af december I denne periode gik det meste af tiden med at udvikle de enkelte logo er vedr. Netmedier og udarbejde markedsføringsmaterialet såsom plakater og foldere. Derudover blev der brugt en del tid, på at få tilpasset Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside, så Netmedierne og de enkelte logo er fik deres særlige plads. 6. Konkurrenter og samarbejdspartnere/partnermuligheder Bibliotekernes digitale ressourcer har i dag en lang række konkurrenter i de mange medieudbydere, såsom TDC-Play, Telenor WiMP, Google Books samt andre tjenester, der tilbyder mange af de samme digitale medier, som bibliotekerne stiller til rådighed. Selvom bibliotekerne 6

7 stiller deres digitale ressourcer gratis til rådighed, opleves det desværre, at disse halter langt bagefter konkurrerende tjenester. Dette er til trods for, at bibliotekernes digitale materialer er 100 % gratis og lovligt tilgængelige for borgerne. Bibliotekernes digitale tilbud lider under, at man ikke har været i stand til at brande tilbuddene og markedsføre dem som en samlet enhed med et klart og entydigt budskab, der lagrer sig i borgernes bevidsthed. Dette problem mener Århus Kommunes Biblioteker, at Netmedier kan afhjælpe på sigt. Netmedier samler netop bibliotekernes digitale ressourcer under en fælles betegnelse, som signalerer et klart og tydeligt budskab i modsætning til f.eks. e-resurser, som er en betegnelse meget få borgere ved eller kan regne ud, hvad dækker over. Dér, hvor bibliotekerne har en klar fordel, er, at de tilbyder en række gratis og lovlige digitale materialer, som bibliotekerne kan stå inde for. Bibliotekernes digitale ressourcer er derfor et stærkt produkt til borgerne, som borgerne kan anvende med god samvittighed. Det er naturligvis nødvendigt, at bibliotekerne står sammen og brander deres digitale ressourcer med et ensartet og gennemført udtryk, så borgerne får et samlet indtryk af bibliotekernes digitale ressourcer. Desuden er det vigtigt at gøre borgerne opmærksomme på, at bibliotekerne kan tilbyde meget mere end adgang til digitale ressourcer såsom musik og film. I forhold til bibliotekernes konkurrenter har bibliotekerne en klar fordel, da de også kan tilbyde vejledning i informationssøgning og guide borgerne igennem brugen af de digitale ressourcer. Desuden tilbyder bibliotekerne én indgang til et bredt udvalg af digitale ressourcer (musik, film, e-bøger, netlydbøger og tidstrifter/licenser), hvorimod vores konkurrenter typisk kun tilbyder én til to digitale ressourcer. Oplagte samarbejdspartnere i forhold til Netmedier er kommunens folkeskoler og gymnasier, som har en klar fordel i at kunne anbefale ét sted på nettet, hvor de véd, at deres elever kan hente lovlige materialer i forbindelse med f.eks. informationssøgning til opgaver og eksamener. Desuden har bibliotekerne en række potentielle samarbejdspartnere i form af organisationer og virksomheder, der med fordel kan linke til kommunens bibliotek, som en service til deres medlemmer/medarbejdere en slags personalegode. Bibliotekerne har desværre ikke de samme økonomiske midler som mange af konkurrenterne. Så dyre, landsdækkende tv-reklamer er ikke en mulighed for bibliotekerne. Men til gengæld skal betydningen af en ensartet betegnelse for de digitale ressourcer på landsplan ikke undervurderes, ligesom betydningen af mund til mund -metoden heller ikke må overses. Får bibliotekerne først skabt en interesse for Netmedier blandt enkelte i målgruppen, er der potentiale for, at disse brugere hurtigt vil bringe nyheden videre til deres familie og venner. I denne sammenhæng er Facebook et oplagt emne, hvilket Århus Kommunes Biblioteker også har anvendt i markedsføringen af Netmedierne for at møde borgerne, dér hvor de er på nettet. 7. Den valgte strategi opsummering I forhold til projektet i Århus Kommunes Biblioteker har det overordnede mål med de digitale ressourcer være, at gøre dem let tilgængelige for borgerne og udvikle en betegnelse for bibliotekernes digitale ressourcer, som umiddelbart er letforståelig og overskuelig for borgerne. Udgangspunktet var, at målgruppen potentielt var alle borgere i kommunen. Men det blev besluttet at lægge særlig vægt på eleverne på ungdomsuddannelserne og de ældste klassetrin i folkeskolen. Dette blev gjort for at øge deres brug af Netmedierne i det daglige, og for at tilbyde dem et sted, hvor de lovligt og gratis kan downlåne digitale ressourcer. Flere undersøgelser påpeger, at de unge forstrækker at bruge Google i forbindelse med informationssøgning, men samtidig understreges det, at de unge har svært ved at vurdere kvaliteten af de Google-hits, de opnår. Vi oplever i stigende grad behovet for at være online. Via 7

8 mobilen eller vores computer har vi konstant mulighed for at holde os opdateret eller finde det, vi søger. Vedrørende Netmusik.dk og Netlydbogen.dk vidner antallet af unikke brugere på landsplan om at både de unge, og borgerne generelt har en begrænset viden om bibliotekernes digitale ressourcer, og at bibliotekerne i højere grad bliver nødt til at synliggøre de digitale ressourcer under én, samlet betegnelse, som borgerne forstår og har let adgang til. Århus Kommunes Biblioteker har ca. brugt 4 måneder på at udvikle og implementere begrebet Netmedier i ÅKB. I denne periode var der først og fremmest afsat tid til at udvikle begrebet Netmedier og derefter udarbejde de forskellige markedsføringsmaterialer såsom foldere og plakater. En del tid blev dog brugt på at etablere kontakt til samarbejdspartnere på kommunens gymnasier og folkeskoler. Endvidere blev der afsat ressourcer og tid til at tilpasse hjemmesiden med det nye begreb og de dertilhørende ikoner. Med Netmedierne har borgerne fået en let tilgængelig indgang til de digitale ressourcer, hvor budskabet er klart og enkelt. Fordelen ved betegnelsen Netmedier er, at den samler og brander bibliotekernes digitale ressourcer som en samlet enhed, hvor det er biblioteket, der står som afsender og ikke de enkelte leverandører, hvorfra bibliotekerne køber ydelserne. Efter at begrebet Netmedier blev offentliggjort, oplevede Århus Kommunes Biblioteker, at både borgerne og medarbejderne tog begrebet til sig uden problemer. Samtidig udtrykte de en lettelse og glæde over det nye ord, som var langt mere klar end betegnelsen E-service, som de digitale ressourcer blev kaldt tidligere. I forhold til markedsføringen blev det valgt at fokusere på både den interne og eksterne markedsføring af Netmedierne, da begrebet aldrig ville slå igennem, hvis medarbejderne ikke havde forståelse for begrebet eller vidste, hvordan man udnyttede de enkelte Netmedier optimalt. Internt er der blevet afholdt kurser i anvendelsen af Netbaserne for medarbejderne og derudover er der udsendt interne nyhedsbreve, så medarbejderne blev holdt opdateret igennem hele processen. Eksternt er der etableret samarbejder med gymnasier og folkeskoler, så et link til Netmedierne på disses hjemmesider er blevet oprettet. Derudover er de forskellige markedsføringsmaterialer til de enkelte biblioteker, gymnasier og folkeskoler blevet udsendt. Der har været stor opmærksomhed på at gøre Netmedierne synlige på forsiden af bibliotekernes hjemmeside ved hjælp af nyheder. Yderligere er der oprettet en Facebookside, som jævnligt opdateres med nyheder i forbindelse med de enkelte Netmedier. Der er en lang række primære konkurrenter i mange af de kommercielle teleudbydere. Dog kan bibliotekerne tilbyde en langt bedre service end konkurrenterne. Ved at etablere en samlet og lettilgængelige indgang til vores digitale ressourcer sammenkoblet med en løbende markedsføring af Netmedierne er der potentiale for, at der kan skabes en større og bedre anvendelse af bibliotekernes digitale ressourcer i fremtiden. 8. Valg af medier/ kanaler til realisering af kampagnen Århus Kommunes Biblioteker valgte primært at gøre brug af de online kanaler, som pt. er aktuelle, og hvor man med sikkerhed kan nå et bredt udsnit af målgrupperne. Først og fremmest blev initiativet om Netmedierne annonceret via de interne intranet i kommunen, så alle medarbejdere i ÅKB, var orienteret om de forestående ændringer. Da det nye Netmediekoncept var helt på plads, blev det slået stort op, for at opnå så stor umiddelbar synlighed som muligt. Efter aftale med hvert enkelt gymnasium og folkeskole i kommunen, lagde den enkelte skole et link ud til Netmedierne på den enkelte skoles hjemmeside. Dermed kunne elever og lærer nemt finde tilbudene. Derudover blev Netmedierne offentliggjort for borgerne via en nyhed på Århus Kommunes Bibliotekers egen hjemmeside, Endvidere blev en pressemeddelelse udsendt til i kommunens lokalaviser. Udover oprettelsen af en Facebookside, hvor nyheder om de enkelte Netmedier jævnligt publice- 8

9 res, blev en række Facebook- og Google-annoncer også oprettet. Google annoncen var ikke succesfuld, og den blev stoppet efter en måneds tid. Facebook annoncen, som kørte fra oktober til december 2009, var derimod en stor succes. 9. Kampagnens hovedskab(er) I forbindelse med markedsføringen af Netmedierne i Århus Kommune er der lagt vægt på at skabe synlighed omkring Netmedierne ved hjælp af et kort og konkret budskab på plakaterne. Desuden har det været ønsket at skabe en interesse for Netmedierne via Netmediefolderen, som giver en kort beskrivelse af Netmedierne. Dermed kan borgerne hurtigt danne sig et indtryk af de tilbud, som Netmedierne dækker over. Århus Kommunes Biblioteker har anvendt følgende budskaber: Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes Netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Med Århus Kommunes Bibliotekers Netmedier har du gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og litteratur, som du via internettet kan hente ned på din computer og få glæde af med det samme uden du behøver at besøge biblioteket. Brug nettet Lær at søge effektivt 10. Kampagnens tid- og handlingsplan Uge 1 Uge 2 Uge 3 Opgaver Folder tilpasses Plakat tilpasses Folder + Plakat sendes til tryk Tilpas egen hjemmeside Skab kontakt til potentielle samarbejdspartnere Udsendelse af foldere og plakater. Sende link + elektroniske bannere til samarbejdspartnere. Pressemeddelelse til lokalaviser Intern nyhed rundt i egen organisation + samarbejdspartnere Opret evt. Facebookannoncer Annoncer hvor brugere er. Gennemført kurser, så alle medarbejdere er informeret om anvendelsen af Netmedierne. Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 9

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis KultuNauts guide til foreninger og arrangører Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis Oplevelser Foreninger Kultursteder For at sikre synligheden af de aktiviteter

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter!

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! 1 Dogmeregler for mit oplæg: Maks. 22 slides. Ikke nævne DDB. Kortene på bordet. Mere refleksion end konklusion. 2 Min faglige DNA: Uddannet bibliotekar. Kommunikationschef

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere